Befektető védelem napjainkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektető védelem napjainkban"

Átírás

1 Befektető védelem napjainkban Szeniczey Gergő Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság június 11.

2 MNB: az integrációval járó feladatváltozás október 1. Új jegybanktörvény (2013. évi CXXXIX. tv): Megvalósul a szervezeti integráció Feladatkör bővülés: makroprudenciális felügyelet, szanálás MNB Monetáris politika Pénzügyi stabilitás Pénz- és fizetési forgalom MNB Monetáris politika Pénzügyi stabilitás Pénz- és fizetési forgalom PSZÁF Korábbi PSZÁF feladatok Mikroprudenciális felügyelet Fogyasztóvédelem Mikroprudenciális felügyelet Fogyasztóvédelem Korábbi MNB feladat megerősítve Makroprudenciális felügyelet Új feladat Szanálási hatóság Magyar Nemzeti Bank 2

3 Felügyelési keretrendszer Az MNB látja el a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét MNB törvény (MNB tv. 4. (9) bekezdés, 39. (1) bekezdés) Tőkepiaci intézményekre vonatkozó szakmai jogszabályok: Bszt évi CXXXVIII. törvény (befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók) Tpt évi CXX. törvény (kibocsátók, tőzsde, KELER, BEVA, kockázati tőkealap-kezelők) Kbftv évi XVI. törvény (befektetési alapkezelők) Korm. rendeletek (pl. üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeiről, bef. váll. könyvvezetési kötelezettségeiről, ker. könyvi rendelet) MNB rendeletek (pl. befektetési vállalkozások adatszolgáltatásáról, űrlapokról) EMIR, AIFMD Négyféle eljárás: 1. ellenőrzési 2. engedélyezési 3. fogyasztóvédelmi ellenőrzési 4. piacfelügyeleti Eljárási szabályok általános Ket. MNB tv. ágazati törvények speciális 3

4 Az MNB felügyeleti tevékenysége Fogyasztóvédelmi ellenőrzési Adatszolgáltatásból származó adatok folyamatos ellenőrzése Ellenőrzési eljárás Piacfelügyeleti eljárások Átfogó vizsgálat Témavizsgálat Célvizsgálat Utóvizsgálat Csoportvizsgálat 4

5 Példa: átfogó ellenőrzési eljárás bemutatása Helyszíni szakasz Jelentés észrevételezése Jelentés elkészítése Észrevételek értékelése, határozat elkészítése Gyakoriság legalább évente: KSZF legalább 2 évente: Giro, Keler legalább 3 évente: banknál, szakosított hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, pénzügyi csoportnál (egyedi és összevont alapú felügyeleti ellenőrzés) legalább 5 évente: az összes többi intézménynél MNB felhívására: adat, beszámoló, bizonylat, számviteli nyilvántartás rendelkezésre bocsátása Szankcionálás lehetősége 5

6 Kötvénykibocsátások szabályrendszere A nyilvános kibocsátáshoz készült tájékoztató és hirdetmény közzététele kerül engedélyezésre A kockázatokat kellőképpen láttassa a jogszabályi keretekben foglalt szabályok szerint A nyilvános kötvényprogram engedélyezésekor elsősorban (és főszabályként) a Tpt. és a közvetlenül hatályos 809/2004/EK bizottsági rendelet (Prospektus-rendelet) előírásainak való megfelelést vizsgáljuk 6

7 Fogyasztóvédelmi kockázati prioritások Engedély nélküli tevékenység végzése Csökkenő betéti kamatok új lehetőségek keresése BEVA - OBA Engedély nélküli, magas kockázatú devizapiaci befektetések Agresszív Akvirálás Spam Cold Call Affiliate Pozitív sztori Magas hozam+tőkegarancia piaci Hatalmas kockázat partner Magyar Nemzeti Bank 7

8 Nem felügyelt befektetések veszélyei A piaci intézményrendszerből fakadó veszélyek Szolgáltatók (nem felügyelt intézmények, nincs rendszeres adatszolgáltatás), Ügynöki hálózat (kiterjedt és nehezen átlátható, hitelesnek mutatkozó, de szakmailag felkészületlen, agresszív értékesítési módszerek, gyakran nincs felügyeleti jogosítványuk), Gyors fertőződési folyamat (tapasztalatok alapján, ismerősi körben, bizalmi alapon termékek) A devizapiaci termékek sajátosságaiból fakadó veszélyek Tőkeáttételes kereskedés (kis indulótőke, nagy pozíció), Volatilis árfolyamok (a pozíciók értéke gyorsan akár másodpercenként jelentősen változhat), Gyors innováció (kiemelkedő kockázatú összetett termékek születése), Forex robotok (a befektető helyett, de számára ismeretlen stratégiával dolgozó kereskedési szoftverek) Számlakezelési szolgáltatások Copy trading szolgáltatások Magyar Nemzeti Bank 8

9 Piaci szereplők ellenőrzése Felügyelet Piaci szereplők Magyar Nemzeti Bank 9

10 Példa - Egy Forex bróker Hol lehet panaszt tenni? Szerver, USA Money Management, Panama Bank, Pozsony Központ Budapest Liquidity Provider, Finnország Virtual office, Abu Dhabi Székhely, Seychelles Nemfizetés estén hova lehet fordulni? Kik állnak a társaság mögött? Mi lenne ha megszűnne a honlap? Hogy érvényesíthető az online szerződés? Magyar Nemzeti Bank 10

11 Kiket kártalanít a Beva? Azok a befektetők számíthatnak kártalanításra, Beva tagjával érvényes szerződést kötöttek, és e szerződés alapján a befektetési szolgáltató birtokába került, és nevükön nyilvántartott vagyont (értékpapír, pénz) a befektetési szolgáltató nem tudja kiadni számukra. A kártalanítás alá tartozik minden olyan befektető, (jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság és természetes személy) aki a biztosított követeléséhez nem jut hozzá. Kizárt személyek: Jogi személyek bizonyos köre (pl. intézményi befektetők, helyi önkormányzatok) Az érintett tag munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezek közeli hozzátartozói A Beva által nyújtott biztosítás a megbízási, a kereskedelmi és a portfoliókezelési tevékenységre, valamint az értékpapír letéti őrzési, letétkezelési, valamint értékpapír-számla és ügyfélszámla vezetési szolgáltatásokra terjed ki. 11

12 Mikor nem fizet kártalanítást a Beva? ha a befektetővel szerződő szervezet a szerződés megkötésekor nem volt tagja a Bevának, ha a követelés bankbetéten alapul, ha a követelés alapja a befektetés értékvesztése, ha a befektető a évi CXX. törvény (Tpt.) szerint kizárt a kártalanításból, ha a befektető nem rendelkezik biztosított szerződéssel, illetve követelése nem a Beva tagjának birtokába került pénz vagy értékpapír kiadására vonatkozik, ha a befektető a Beva-tag nyilvántartásaiban nem szerepel. A fentieken túl, nem fizethet a Beva a kártalanítási összeg törvényi maximumát meghaladó összeget, amely euró. 12

13 A kártalanítás összege és a kifizetés határideje A kártalanítás összege A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és a Beva tagja által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig a Beva kártalanítást állapít meg, melyet pénzben nyújt. Ha a kártalanítás értékpapír után jár, összege az értékpapírnak a felszámolás kezdő időpontját megelőző 180 nap átlagárfolyama alapján kerül kiszámításra. Árfolyam hiányában a kártalanítás alapjául szolgáló árat a Beva igazgatósága állapítja meg, szükség esetén szakértő bevonásával. A Beva - befektetőnként és összevontan - legfeljebb euró összeghatárig fizet kártalanítást (forintra történő átszámítás a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik) A kártalanítás mértéke forintig 100%, forint felett forint forint feletti rész 90%-a. A kártalanítás kifizetésének határideje A Beva legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül köteles elbírálni a kártalanítási kérelmet és ennek eredményéről az igénylőt értesíteni. A Beva köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított 90 napon belül történő kifizetéséről, mely különösen indokolt esetben, az MNB előzetes jóváhagyásával, egyszer, 90 nappal meghosszabbítható. A fentiek alapján a befektető a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 270 napon belül kapja meg a kártalanítást! 13

14 A kártalanítás folyamata 1. 5 napon belül a Beva tag nem tudja kiadni tartozását, az MNB visszavonja a tevékenységi engedélyt, és felszámolási eljárást kezdeményez a társasággal szemben. 2. A felszámolásról a bíróság 8 napon belül határoz, felszámolót jelöl ki. 3. A Beva kártalanítási eljárása azzal veszi kezdetét, hogy a bíróság a tagjának felszámolását elrendeli napon belül a Beva a kártalanítás lehetőségéről közleményben tájékoztatja az érintett befektetőket. 5. A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül nyújthatja be. 6. Kártalanításra a befektető kérelme alapján kerülhet sor, amelyet igénybejelentő lapon kell benyújtani a Bevához. 7. A Beva az érdemi elbírálást akkor tudja megkezdeni, ha az adott pénzügyi vállalkozás felszámolójától megkapja a kártalanítás megállapításához szükséges adatokat. 8. A kártalanítás iránti igény elbírálásáról az igénylő írásbeli értesítést kap.

15 Mit tehet a befektető, ha követelését a nyilvántartás nem tartalmazza? Követelését jogerős bírósági határozattal igazolja A befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül jelentheti be kártalanítás iránti igényét Amennyiben a Beva tagja nem ismeri el az ügyfél követelését, a befektetőnek a felszámolás elrendelése előtt polgári peres úton, ezt követően pedig a felszámolás során kell érvényesítenie a követelést A meg nem térült követeléseket szintén a felszámolási eljárásban lehet érvényesíteni és a felszámolási vagyonból az ügyfelek egyéb hitelezőket megelőzően részesednek.

16 Változások Bizottsági kezdeményezés: Egységes kártalanítási érték emelése euróra (investorcompensation schemes) az ICSD (Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investorcompensation schemes) módosítása A kezdeményezést egyelőre nem vették napirendre Forrás: A pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításokról szóló javaslat A BEVA által fizetendő kártalanítás mértékét a javaslat úgy módosítaná, hogy a jogosult befektető részére követelését személyenként és Alap tagonként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként.

17 Köszönöm a figyelmet! 17

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére

Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére 1 Tájékoztatás a Buda-Cash Brókerház Zrt. ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Befektető-védelmi Alap (Beva) egyik tagja, a Buda- Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és a Fővárosi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26.

Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Kérdések és válaszok a Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel és a DRB Bankcsoporttal kapcsolatosan 2015. február 26. Buda-Cash Brókerház Zrt.-vel kapcsolatos kérdések: - Miért függesztette fel az MNB a Buda-Cash

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 2013. évi törvény egyes törvények a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 1. Hatályát

Részletesebben

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP Összevont Tájékoztató és Kezelési

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-500/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. A K&H tőkevédett euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2014. október 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015. január 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben