Tisztelt Füzesabonyiak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Füzesabonyiak!"

Átírás

1 Balsai Tamás Független Polgármesterjelölt, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Füzesabonyi Szervezete által támogatott képviselőjelöltek választási programja Tisztelt Füzesabonyiak! Van egy programunk, amit átgondoltunk. Sokszor, sokan megbeszéltük, szakértők és egyszerű emberek gondolatait, javaslatait hallgattuk meg. Nem írtunk, nem írhattunk le minden Füzesabonyt érintő elképzelésünket. Elképzelhető, hogy nincs mindenben igazunk, de ezen úgy lehet segíteni, ha meghallgatunk minél több véleményt, tanácsot, kritikát. Egy jó polgármester és egy jó képviselő-testület sikerének titka az emberközeliség, az őszinteség, a közvetlenség, a segítőkészség, a felelősségvállalás. A jövőben is erre fogunk alapozni.... Balsai Tamás Tóth István Független polgármesterjelölt Füzesabonyi Jobbik Szervezet elnöke

2 A rendszerváltás óta négyévente valamennyi - a választásokon induló - szervezet programjában szerepelnek a következő pontok: önkormányzati és közútkezelős utak felújítása csapadékvíz elvezetés temetők rendbetétele munkahelyteremtés nyugdíjasok helyzetének javítása mentőállomás létesítése közbiztonság javítása átlátható önkormányzat Valóban, mindeddig ezek voltak a lakosság komfortérzetét javító legfontosabb ígéretek! Változott szűkebb világunk, és megváltozott a füzesabonyi emberek élete is. Az előbb felsorolt problémákat nem akarjuk kicsinyíteni, azok megoldásával egy önkormányzatnak nap mint nap foglalkoznia kell, de városunknak, és nekünk itt élőknek adódtak közben egyéb legalább ilyen súlyos megoldásra váró gondjaink. Ilyenek például: A - méltán jó hírű füzesabonyi általános iskolák színvonalának és megbecsülésének helyreállítása. A demokratikus önkormányzati munka, a demokratikus városvezetés visszaállítása. A lakosság elidegenedésének visszafordítása, a politikai beskatulyázás megszüntetése. A felelőtlenül felhasznált kötvény okozta, 2012-től kialakuló gazdasági válsághelyzet elkerülése. Az elmúlt évek korrupciógyanús ügyleteinek azonnali felülvizsgálata. A közalkalmazottak, a köztisztviselők és a helyi médiumok politikai kiszolgáltatottságának megszüntetése. Felkészülés a klímaváltozás okozta, egyre gyakoribb környezeti katasztrófákra. Alternatív energiák hasznosítási módjának felmérése. Minket, lakosokat érintő legsúlyosabb problémáink gyermekeinktől - nagyszüleinkig: Kismamáink, kisgyermekeink: A védőnői ellátás a telepen nem megoldott, de a falusi részen kijelölt helyiség is alkalmatlan tanácsadónak. Az EÜ központ legforgalmasabb helyén van, felszereltsége hiányos. A telepi játszótér elhanyagolt, gazdátlan, de az igazán kicsik még a XXI. sz-i falusin sem találnak megfelelő játékot (pl. babahinta) A közparkban nincs nyilvános illemhely. Sem a gyermekorvosi rendelőben, sem a tanácsadóban nincs külön gyermek WC. A közintézmények nagy része még mindig megközelíthetetlen babakocsival, az ügyintézés szinte lehetetlen a Polgármesteri Hivatalban is. Nincs évek óta udvari játék a telepi bölcsőde udvarán, a többi helyen is csak a civil kezdeményezések segítettek. - Megfelelően felszerelt, és az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségek a védőnők részére. A Telepi részen újra legyen tanácsadó. Legyen hozzá olyan közösségi tér is, ahol a védőnők egészségneveléssel, táplálással, neveléssel kapcsolatos előadásokat, összejöveteleket tarthatnak. - Bababarát sarok kialakítása az EÜ központban, a várókban. - A telepi játszótérnek legyen gondnoka, kerüljenek ki rá a megfelelő táblák: dohányozni, italozni, szemetelni, kutyát bevinni tilos. Legyen ellenőrzés, szankcionálás.

3 Iskolásaink: - A közintézmények akadálymentesítését lehetőségeink szerint folytatnunk kell.. - Az önkormányzat biztosítson forrást a bölcsődék, óvodák udvari játékaira is. - Az ÁNTSZ által előírt tisztasági festések, parketta, padló karbantartások betartása. Ezek folyamatos tervezése, megvalósítása elengedhetetlen feladat. - Óvodai testnevelésre fektessünk hangsúlyt! A picik sportolási lehetőségeinek megteremtése (foci, atlétika), a sportolás megszerettetése ebben a korban rendkívül fontos. - Segítsük elő az egészséges táplálkozást az oktatási intézményekben! Általános iskolásaink elvándorlása. Az oktatás színvonalának csökkenése. A gyerekek hozzáállásának, viselkedésének megváltozása, a családi nevelés hiányosságai. A tanári pálya kiszámíthatatlansága, átpolitizáltsága. A VIK furcsa, itt-ott törvénytelen működése (pl. tantárgyfelosztási anomáliák, nem jogszerűen működő igazgatói tanács, indokolatlan, és a lakosság számára elfogadhatatlan személycserék). Bár középiskolánk tanárai becsülettel végzik a munkájukat és a diákok közt is szép számmal akadnak kiváló képességűek, az érettségi átlagok, a továbbtanulási lehetőségek mélyen az átlag alatt maradnak. Az intézmény nincs könnyű helyzetben, mert az egri iskolák már évek, évtizedek óta vonzóbbak a jó tanulók számára. A jelenlegi diákok egy részének inkább a szakoktatásban lenne a helye. Felvételi gyakorlatilag nincs, aki ide jelentkezik, azt felveszik, sőt még kötelezően beiskolázottak is vannak. Komolyabb szűréssel viszont lecsökkenne a létszám. Az eddigi tapasztalatok alapján - a pedagógusok aktív részvételével - gondoljuk át a VIK teljes működését. Ha változatlan szervezeti formában hagyjuk is, mindent meg kell tennünk a politikai felülvezéreltség megszüntetése, és a törvényes működés érdekében. Mindkét általános iskola élére kerüljön egy-egy megfelelő hatáskörrel és felelősséggel felruházott intézményvezető! A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör érdekében szerencsés ha ők elismert, a legtöbb intézményi dolgozó által támogatott személyek, akik megfelelően kiírt és meghirdetett pályázaton indulva tudják elnyerni az intézményvezetői posztot. Egyik feladatuk, hogy Tanáraink újra megfelelően motiváltak legyenek, hogy valóban élethivatásnak érezzék a tanítást. Az áttanításokat - lehetőleg azonnal- meg kell szüntetnünk, hogy a tanár ne csak óraadó, hanem nevelő is lehessen. A színvonal emelése, a versenyképes oktatás érdekében felsőbb évfolyamon legalább az idegen nyelvekből és a matematikából újból be kell vezetnünk a csoportbontást. El kell érnünk, hogy a szülők látogassák a szülői értekezleteket. A pedagógusokkal karöltve ki kell dolgoznunk egy szülői, tanácsadó, nevelést segítő programot. Rá kell ébresztenünk a szülőket, hogy életük legfontosabb, és egyben legszebb feladata a gyermeknevelés. Továbbra is erősítenünk kell a - már működő- tanulni akaró gyerekek lehetőségeit elősegítő oktatási formákat (pl. emelt szintű nyelvi-, vagy matematikai osztály) - Vessük be az oktatásmarketing eszközeit! Csináld jól, és beszélj róla! Nyílt napok, előkészítő foglalkozások szervezése; használják ki jobban az intézmények a helyi médiumok adta lehetőségeket (VTV, újság). - Meg kell oldani tantervi követelményeket teljesíteni nem tudó diákok helyzetét. Más megoldást kíván az, ha lustaságból, megint mást ha képességbeli vagy egyéb okok miatt nem

4 tudnak megfelelni. Nyugdíjasaink: Nincs bentlakásos Idősek Otthona. A zsúfoltság miatt környékbeliekbe sem lehet bekerülni. Az idősek klubjában szinte kötelező az egyoldalú politikai nézet. A Zrínyi úti intézményből a leköszönő polgármesterrel szemben mi nem rendezvénytermet készítünk, hanem egy olyan intézményben gondolkodunk, amely magában foglalja az Idősek Napközi otthonát, és a bentlakásos Idősek Otthonát is. Mi nem a szavazatukért szeretjük a szüleinket, nagyszüleinket, és általában az időseket. Ami jó kezdeményezés elindult ( házi segítségnyújtás, jelzőrendszer, programok, stb.) azt folytatni fogjuk. Aktívkorúak: Végezetül mit is szeretnénk mi aktívkorúak, akik legtöbbet mozgunk, érzékelünk a városból? Az eddig felsoroltak is közvetlenül érintenek bennünket unokáink, gyermekeink vagy szüleink révén, de milyen egyéb gondunk van még? Sokakat bánt, hogy a város fejlődéséről és pénzügyi kötelezettségvállalásairól egy szűk kör hozott döntéseket észérvek nélkül. Többfelé járhatatlanok az utak, úgy a városiak, mint a közútkezelősek. Milyen szórakozási lehetőségek vannak a városban nekünk és családtagjainknak? Jó volna egy valóban működő piaccsarnok! Kevés az ingyenesen használható tömegsport lehetőség. Megszűnt az ingyenes bitumenes focipálya. Pusztaszikszó ne egy elhanyagolt gyarmat legyen, hanem a város szerves része! Sokakat zavar és az ide utazókban is ellenérzést válthat ki a város szívében, a posta előtt bizonyos napokon összegyűlt, pénzére váró tömeg. A sokunkat érintő fontos döntések előtt, megfelelő tájékoztatás után ki kell kérnünk a lakosság véleményét. A városfejlesztés fő irányának lakossági megegyezésen kell alapulnia. Megfelelő számításokkal alátámasztva fel kell szerszámoznunk egy saját kátyúzó brigádot. Ha a nagyobb volumenű munkákat nem is tudják elvégezni, sok bosszúságtól kímélnének meg bennünket. Az elindult jó kezdeményezéseket tovább kell erősítenünk pl.:.pünkösdi fesztivál, tánccsoport, énekkórus támogatása. Ahol hiány van (pl. diszkó, küzdősport dojo, stb.) ott a békés egymás mellett élés szabályait betartva segítenünk kell az új kezdeményezéseket. A felnövekvő generáció nemzettudatának kialakítása, megerősítése érdekében alakítsunk ki testvér-települési kapcsolatot, határon túli magyarok lakta településsel. Közösség formáló kezdeményezésként tervezzük a Keresztszülő program keretében csángó gyerekek vendégül látását városunkban. Már volt aki hozzá akart nyúlni a piaccsarnok környékéhez, de ezt elég önfejű, buta módon tette. Azonnal össze kell hívnunk az üzlet-tulajdonosokat, meghallgatni a javaslataikat, tőlünk telhetően biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy a város el legyen látva helyben termelt, egészséges, friss élelmiszerekkel is. Pusztaszikszón is füzesabonyiak élnek, egyre több adófizető vállalkozás működik. Tekintsük ezt végre mi is egy városrésznek! Oldjuk meg a - már régóta kért útjukat, és segítsünk behordani az iskolás gyerekeket! Kössük be őket végre az ivóvíz-hálózatba! A postával közösen keresünk megoldást arra, hogy a segélyek kifizetése ne a város frekventált

5 közterületein történjen. - Az önkormányzat segítse a városban működő Római Katolikus és Református közösséget. Támogassa, hogy a fiatal családok is kerüljenek közelebb az egyházhoz, a hitélethez; az óvodás és iskolás korosztály körében is népszerűbbé váljon a hitoktatásban való részvétel. A városvezetői személyes példaadással is segíthetnék ezt a törekvést, ha nemcsak kampánytevékenységként járnának templomba. Egészségügyünk: A nemrég átadott telepi orvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei nagyon szűkösek, már-már alkalmatlanok a feladatuk ellátására. Az EÜ központ részben kihasználatlan, míg Egerben sok szakrendelésre heteket, hónapokat kell várni! Néhányan onnan is elvetődnek ide és örömmel veszik, hogy azonnal ellátják őket. Sokkal nagyobb betegforgalmat lehetne produkálni, nagyobb lenne a bevétel, lehetne fejleszteni önerőből is. A finanszírozás átláthatatlan, a rendelők nagy része vállalkozásban működik, néhányan még közalkalmazottak. Felülvizsgáljuk, hogy a régi rendelő valóban olyan rossz állapotban van-e mint ahogyan azt egyesek állítják. Szerintünk az épület gazdaságosan felújítható és így az egészségügyi dolgozókkal konzultálva kialakítható a tágasabb orvosi és a minden igényt kielégítő védőnői rendelő is. Egy valódi, használható egészségcentrum. Az új szakrendelésekkel bővülő EÜ központ lehet, hogy újabb problémákat fog okozni, ezek megoldását egy menedzser- szemléletű, vezetésben látjuk. Szerintünk a helyi egészségügyi központ működése gazdaságossá tehető. Legalább évente egyszer szükség esetén többször is tartsunk egészségügyi konzultációt. Közbiztonságunk: Füzesabony fontos közlekedési csomópont, így megfelelő táptalajául szolgál az átutazó bűnözésnek. A lakosság elszegényedése, összetételének megváltozása, tovább növeli azok számát, akik nem tudnak, vagy nem akarnak munkából megélni. Nyilvánvaló, hogy elsődleges célunk a bűnmegelőzés! Munkahelyek teremtésével, megfelelő közmunkaprogrammal felkaroljuk a dolgozni akarókat. Egy kiszámítható támogatási rendszerrel eszközeiben, megerősítjük a polgárőrséget. A mindenkori polgármester több településhez hasonlóan Füzesabonyban is - vállaljon aktív szerepet a polgárőri munkában, ezzel is javítva a lakosság aktivitását! A rendőrséggel azonnali tárgyalásokat kezdünk egy vasúti rendőr poszt felállítására, amely már több városban kiválóan működik. Hozzuk létre a SZEM-et (Szomszédok Egymásért Mozgalom) Illesszük azt be segítségként a rendőrség és polgárőrség munkájába. A város stratégiai pontjain meg kell fontolni egy felügyelt, kamerás biztonsági rendszer kialakítását. Városunk gazdálkodását érintő problémáink: A felelőtlenül elköltött kötvény törlesztő részletei 2012-től jelentősen megterhelik városunk költségvetését. Füzesabony összes forrását felelősségteljesen kell felhasználnunk. Minél több termelő beruházást kell idecsábítanunk, megerősítenünk, csakis ezután merünk nyugodt szívvel jóléti beruházásokat finanszírozni. Megengedhetetlen, hogy továbbra is hitelből építsünk kirakat beruházásokat! Szép az új játszótér, de egy uniós pályázat segítségével ugyanekkora összegből pontosan tíz ilyent építhettünk volna! Ugyanez vonatkozik az elmúlt ciklus legtöbb beruházására! A törvénytelenül elkezdett uszodát, a drágán, mégis sokad osztályúan kivitelezett utakat és parkolókat mi egyértelműen a jövő elherdálásának tartjuk.

6 Közbeszerzések, beruházások: Vitathatatlan, hogy az elmúlt ciklusban épültek olyan beruházások, amelyekkel a lakosság többsége elégedett. Ami a mi problémánk a közbeszerzések mikéntje. Pályázatainkat a közbeszerzési bizottság úgy írta ki, hogy azok nem szolgálták az igazi célt: minél szélesebb körben, időben, kedvező feltételekkel kiírt pályázattal minél több kivitelezőt megszólítani. Közbeszerzéseinken kevesen, néha csak egy vállalkozás vett részt, ami az árakat nem lefelé, hanem fölfelé vitte. Jöttek a pótköltségvetések és jöttek a trehányul kivitelezett munkák. A vállalási ár néha messze elrugaszkodott a valóságtól.. A pályázatokat időben, szakszerűen, a város érdekeit nézve kell kiírnunk A döntés-előkészítés természetesen a közbeszerzési bizottság feladata, de a döntést vissza kell helyezni a képviselő testület kezébe, amely ha nincs akadálya - lehetőleg nyílt ülésen tárgyalja azt. Biztosítanunk kell a verseny tisztaságát! Nem töltődhetnek sem magánzsebek, sem pártkasszák! Vállalkozásfejlesztés: Füzesabony földrajzi elhelyezkedése, közlekedési lehetőségei, városunk és tágabb környezetünk emberi erőforrásai vonzó célpontot jelenthetnek a beruházóknak. A leköszönő városvezetés egy befektetőt a hátunk mögött üldözött el, egyet pedig nemrég a szemünk láttára próbált megakadályozni abban, hogy termelő beruházást létesítsen. Ezt mélyen elítéljük! A polgármesternek, és a testületnek minden olyan vállalkozást fel kell karolnia, amely az itt élők érdekeit szolgálja. A megtelepedni kívánó beruházókkal a tárgyalásokat az egyéni érdek teljes kizárásával kell lefolytatni. A leköszönő polgármester fontos pályázatoknál sem hívta meg a körzet parlamenti képviselőjét. Az egyik jelenlegivel is csak annyi a párbeszéd közöttük, hogy mondjon le! Választások után nem szabad néznünk a párthovatartozást. Aki segíteni tud közös céljaink megvalósításában, azzal folyamatos párbeszédet folytatunk. Füzesabony abban a szerencsés helyzetbe került, hogy a körzetnek három parlamenti képviselője is van. Ezt a lehetőséget ki fogjuk használni. Válaszd a hazait, válaszd a füzesabonyit! Városunkban remek élelmiszer, ruházati, műszaki és egyéb üzletek, kiváló szolgáltatók működnek. Egy folyamatos átgondolt kampánnyal rá kell ébresztenünk a lakosságot, hogy itt egészségesebb élelmiszereket vásárolhatnak, jobban érvényesíthetik a műszaki cikkek, a szolgáltatások garanciáját, mint ha más városban költenék el a pénzüket. A füzesabonyi kereskedőben, a helyi iparosban jobban bízhatunk, mert neki holnap is, a jövő héten is a szemünkbe kell néznie. Polgármesteri jogkör, hatáskör, a testületi munka: A ciklust mindenképp ennek áttekintésével kell kezdenünk. Szükségesnek látjuk, hogy a város és a demokrácia védelme érdekében a polgármesteri hatáskörbe bizonyos korlátok kerüljenek. Gondolunk itt a saját hatáskörben elkölthető összegek korlátozására, az ezekről történő részletes beszámoltatásra, a testületi ülések összehívásának szabályozására. A polgármester és a képviselő-testület feladata, hogy a várost érintő kérdéseket nyíltan, őszintén tárják egymás- és a lakosság elé. Az üléseken megengedhetetlen az eddig tapasztalt lekezelő, kioktató, fontos tényeket elhallgató, sőt letagadó, nyíltan hazudozó, folyamatosan kampányoló stílus! Választások után a polgármester, a képviselő-testület és a külsős bizottsági tagok már egy csapat kell, hogy legyenek. Sokkal nagyobb hűséggel tartoznak az őket megválasztó lakosság, mint a delegáló-szervezetek felé. Az eddig tapasztalt frakciózás, az izomból politizálás, a megvásárolt szavazógépek, mind-mind a város ellen elkövetett bűntettek.

7 Felülvizsgálatok, ellenőrzések: A városban elkészült beruházások kivitelezése legtöbb esetben sok kívánnivalót hagy maga után. Van ahol a műszaki tartalom, van ahol a vállalási ár, megint máshol a kivitelezés minősége sántít. Azért, hogy saját magunkat és a lakosságot is megnyugtassuk, valamennyi nagyberuházás ellenőrzését kezdeményezni fogjuk. Nem hónapokig elhúzódó folyamatra gondolunk. Egy-egy próbafúrás, egy-egy mérés vagy a legegyszerűbb szemrevételezés, esetleg egy költségvetés-készítő program kiderítheti, hogy megfelelő anyagok, megfelelő mennyiségben és elfogadható áron kerültek-e beépítésre, hogy jogosak-e az aggodalmaink, vagy sem. Ha igen, akkor meg fogjuk nevezni a felelősöket, pozíciótól, rangtól függetlenül. A közalkalmazottak és vezetőik kinevezése, szakmaiatlan áthelyezése, elbocsájtása, a tavalyi hírhedt tantárgyfelosztás, az igazgatói tanács össze nem hívása mindenképp megkívánja a VIK átfogó ellenőrzését. Ki kell vizsgálni a március óta tartó önkormányzati válság okait, ok-okozatait, összefüggéseit. A politikai és szakmai felelősöket meg kell nevezni, amennyiben indokolt ellenük eljárást kell indítani. A oktatási intézményvezetők kinevezésénél az intézményi dolgozók javaslatát fogadjuk el a politikai érvek helyett. Nem csinálunk álláshelyeket pártkatonáknak, családtagoknak, rokonoknak, így nem tervezünk elbocsájtásokat sem, de a felsorolt visszásságoknak bizonyára vannak felelősei akiknek meg kell válaszolniuk a miérteket. Környezetvédelem, klímaváltozás okozta problémák: A szokatlan, orkánszerű szélviharok, a néha el nem álló esők figyelmeztetnek bennünket, hogy hamarosan jelentős változásokon eshet át hazánk időjárása is. Nem szabad túldramatizálni az eseményeket, de jobb, ha felkészülünk a szokatlan meteorológiai helyzetre. Városunkban sok az elöregedett fa, amely az egyre szélsőségesebb időjárás miatt fokozott veszélyforrást jelent életekre, értékekre egyaránt. Az özönvízszerű esők, a megáradt Laskó, a talajvíz szintje átgondolt csapadékvíz- és belvízkezelést kíván. Ahhoz, hogy pincéink ne teljenek meg vízzel, ne kelljen félni egy kiadós záportól, temetőinkben hagyományosan is lehessen temetni, cselekednünk kell. Füzesabonyon belül sok a szemét, kint a határban illegális lerakóhelyek, gyakori falopások. Sokan fűtenek használt ruhával, közterületeinken rengeteg az oda nem illő dolog. Sokan felelőtlenül tartanak haszonállatokat, háziállatokat, társállatokat. A veszélyes fákat szakemberekkel kivágatjuk, de azokat csemetékkel azonnal pótoljuk is. A vízelvezető árkokat, a régi holt medreket ki kell kotortatni, az átereszeket meg kell vizsgálni, hogy a csapadékvíz lehetőleg ne a városban szikkadjon el. A fatelepítésnél előnybe kell részesíteni azokat a fajtákat, amelyek képesek jelentős mértékű talajvíz elpárologtatására. Megfelelő elhivatottsággal rendelkező településőrt és mezőőrt kell alkalmaznunk! Csakis olyan szakember jöhetnek szóba, aki ha elkerülhetetlen felvállalja a konfliktusokat is annak érdekében, hogy rend legyen a városban és a határban. Ha kell, fizessünk egy kicsit többet a valódi őrző-védő munkáért, mint kevesebbet a semmiért! Alakítsunk ki aktív kapcsolatot a lelkes füzesabonyi állatvédőkkel, állatbarátokkal! A rendelet nem elég. Vonjuk be a közös munkába a településőröket és a mezőőrt is. Lakosságunk: Tudjuk, hogy politikai ellenfeleinknek így jó támadási felületet adunk, de nem hagyhatjuk szó nélkül a lakosság létszámának és összetételének változását. Már az elején tisztázzuk, hogy nem vagyunk rasszisták, nem vagyunk antiszemiták! De Füzesabonyban nem vagyunk turisták sem! Mi itt szeretnénk élni! Szeretnénk, ha minden becsületes, dolgozni akaró polgártársunk megtalálná a számítását Füzesabonyban!

8 Szeretnénk, ha gyermekeink tanulmányaik befejeztével visszatérnének, és itt boldogulnának! Ehhez új munkahelyeket kell teremtenünk. Építenünk kell a várost. Komolyan kell vennünk a közmunkát, mert szükség van a dolgos kezekre. Nincs viszont szükség arra, hogy olyanok telepedjenek meg Füzesabonyban, akik szándékosan csakis segélyre kívánnak berendezkedni. Nem jó, ha tömegesen költöznek olyanok a városba, akik a munkát nem Isten áldásának, hanem elrettentő példának tekintik, akikkel az évtizedek óta itt lakók nem tudnak együtt élni, akik miatt elértéktelenednek házaink, lezüllenek nevelési intézményeink. A törvény adta összes lehetőséggel küzdeni fogunk azért, hogy Füzesabonyban csak azok kívánjanak megtelepedni, akik be akarnak illeszkedni lakókörnyezetükbe. Közmunkaprogram, közmunkásaink: Városunkért tenni valamit, bármit, mindig jó érzéssel tölti el az embert. Ha végigjárja utcáinkat az, akinek keze nyomán lett virágosabb, fásabb, tisztább rendezettebb Füzesabony, emelt fejjel, jogos büszkeséggel gondolhat arra, hogy ő is hozzájárult a közösség jobb közérzetéhez! Ez a helyes hozzáállás! Lehetőségünk van száznál több közmunkás foglalkoztatására. Közmunkára változtatható az is, ha valaki a jogosan kiszabott büntetést nem tudja befizetni. Megkeressük a módot az önkormányzati bérlakások lakbérhátralékainak ledolgozására. Munka van elegendő! A csapadékvíz-elvezetés oroszlánrészét, a közterületek gondozását (nem csak a főutcán), a kisebb útjavításokat (pl. padkák rendbetétele) mind-mind el tudnák végezni. Mi akkor a problémánk? Irritál minket a lapátnyélre támaszkodó, bokor alatt fekvő, a többiek munkakedvét is elvevő naplopó. Nem használ, sőt egyenesen árt a városnak a produktum nélküli látszatmunka. A megélhetés egyre magasabb költségeihez, a kifizetett segélyekhez, az ingyenes orvosi ellátáshoz, a közoktatáshoz minden munkaképes magyar állampolgárnak hozzá kell járulnia. Csak olyan közmunkást alkalmazunk, aki hajlandó dolgozni! Aki nem felel meg az másnap már ne jöjjön! Mindenkinek minden reggel előre meghatározott mennyiségű feladatot kell kiadni, és csakis ennek teljesítése után szabad leigazolni a napot. Az érpataki, a káli, polgármester megoldotta, hogy mindegyik közmunkás becsületesen dolgozzon. Mi is megoldjuk! Zárszó: Nyolc oldalt írtunk, azt is szinte csak címszavakban, de nyolcvanat is meg tudtunk volna tölteni ötleteinkkel, gondolatainkkal. Aki végigolvasva programunkat eddig eljutott, az láthatja, hogy határozott elképzeléseink vannak Füzesabony jövőjéről. Higgyék el, hogy fűt minket a tenni akarás, tele vagyunk jó szándékkal, nem ijedünk meg a problémáktól, és megtaláljuk a megoldásokat! Ahhoz, hogy egy város fejlődjön, kellenek az anyagi források, de szerintünk még ennél is fontosabb a lakosság összetartása, a béke, a rend. Rend az utcákon, tereken, rend a kertekben, a házakban és rend a fejekben, a szívekben is. Béke, hogy ne mérgezzék meg hétköznapjainkat a mesterségesen szított politikai indulatok. Jobb és baloldali beállítottságúak, párttagok és pártonkívüliek, picik és nagyok! Csak együtt építhetjük Füzesabonyt olyanná, amilyet gyermekeinkre szeretnénk hagyni. Ebből a munkából mindnyájunknak ki kell vennünk a részünket. Kérjük, hogy szavazataikkal támogassák jelöltjeinket, akik tisztességgel fogják irányítani ezt a közös munkát, képviselik nap, mint nap az Önök érdekeit; és jó gazdaként bánnak Füzesabony emberi- és anyagi értékeivel! Annyian csinálták már rosszul! Jöjjön végre a JOBBIK!

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: pszichológus álláshely kialakítása és a Koszta József Általános Iskolában 3. második osztály

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Városfejlesztési Választási Program 2014.

Városfejlesztési Választási Program 2014. Hajnal Egyesület Gyömrőért HEGY Városfejlesztési Választási Program 2014. Többet teszünk Gyömrő Lakosaiért! A HEGY VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2014 2 Hosszú távú cél: Létrehozni egy olyan települést, ahol szívesen

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV 1 1. Bevezetés A magyar családok többségének és nekünk, fiataloknak tízmillió forint sok pénz. Saját igényeinkkel, vágyainkkal pontosan tisztában vagyunk, így

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés Versenykiírás Rendező Soproni Rendészeti Sportegyesület, Soproni Atlétikai Klub, SMJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport Csuka Zsolt SRSE elnök csuka.zsolt2@gmail.com Verseny időpontja 2015.szeptember

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. március 3. Az alábbiak közül mit tart a nevelés - oktatás legfontosabb feladatának? Karikázza be az ön által legfontosabbnak tartott 4 válasz betűjelét! A + F = Ö a) az alapműveltség

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2010. január 7-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

A Munka és a Magánélet Harmonizálása Mikepércsen TÁMOP / Marketing tanácsadás Önkormányzati dolgozók számára II.

A Munka és a Magánélet Harmonizálása Mikepércsen TÁMOP / Marketing tanácsadás Önkormányzati dolgozók számára II. A Munka és a Magánélet Harmonizálása Mikepércsen TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0035 Marketing tanácsadás Önkormányzati dolgozók számára II. MIKEPÉRCS, MINT CSALÁDBARÁT TELEPÜLÉS Családbarát település ismérvei

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért!

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért! Rádóczi Gusztáv Képviselőjelölt 1. választókerület Kedves Öregfalusi Lakótársaim! Számomra egy képviselő legfőbb értékei a jó szándék, az intelligencia és a szakértelem. Röviden a terveimről: Az óriási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. január 23-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek Oszkár

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére Tájékoztató Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére A tájékoztató tárgya: Az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredménye A napirend előterjesztője:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők! Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára Tisztelt Szülők! Mint Önök bizonyára jól tudják, az első évfolyamosok beiratkozására április 28-30. között kerül sor az állami fenntartású

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben