Tisztelt Füzesabonyiak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Füzesabonyiak!"

Átírás

1 Balsai Tamás Független Polgármesterjelölt, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Füzesabonyi Szervezete által támogatott képviselőjelöltek választási programja Tisztelt Füzesabonyiak! Van egy programunk, amit átgondoltunk. Sokszor, sokan megbeszéltük, szakértők és egyszerű emberek gondolatait, javaslatait hallgattuk meg. Nem írtunk, nem írhattunk le minden Füzesabonyt érintő elképzelésünket. Elképzelhető, hogy nincs mindenben igazunk, de ezen úgy lehet segíteni, ha meghallgatunk minél több véleményt, tanácsot, kritikát. Egy jó polgármester és egy jó képviselő-testület sikerének titka az emberközeliség, az őszinteség, a közvetlenség, a segítőkészség, a felelősségvállalás. A jövőben is erre fogunk alapozni.... Balsai Tamás Tóth István Független polgármesterjelölt Füzesabonyi Jobbik Szervezet elnöke

2 A rendszerváltás óta négyévente valamennyi - a választásokon induló - szervezet programjában szerepelnek a következő pontok: önkormányzati és közútkezelős utak felújítása csapadékvíz elvezetés temetők rendbetétele munkahelyteremtés nyugdíjasok helyzetének javítása mentőállomás létesítése közbiztonság javítása átlátható önkormányzat Valóban, mindeddig ezek voltak a lakosság komfortérzetét javító legfontosabb ígéretek! Változott szűkebb világunk, és megváltozott a füzesabonyi emberek élete is. Az előbb felsorolt problémákat nem akarjuk kicsinyíteni, azok megoldásával egy önkormányzatnak nap mint nap foglalkoznia kell, de városunknak, és nekünk itt élőknek adódtak közben egyéb legalább ilyen súlyos megoldásra váró gondjaink. Ilyenek például: A - méltán jó hírű füzesabonyi általános iskolák színvonalának és megbecsülésének helyreállítása. A demokratikus önkormányzati munka, a demokratikus városvezetés visszaállítása. A lakosság elidegenedésének visszafordítása, a politikai beskatulyázás megszüntetése. A felelőtlenül felhasznált kötvény okozta, 2012-től kialakuló gazdasági válsághelyzet elkerülése. Az elmúlt évek korrupciógyanús ügyleteinek azonnali felülvizsgálata. A közalkalmazottak, a köztisztviselők és a helyi médiumok politikai kiszolgáltatottságának megszüntetése. Felkészülés a klímaváltozás okozta, egyre gyakoribb környezeti katasztrófákra. Alternatív energiák hasznosítási módjának felmérése. Minket, lakosokat érintő legsúlyosabb problémáink gyermekeinktől - nagyszüleinkig: Kismamáink, kisgyermekeink: A védőnői ellátás a telepen nem megoldott, de a falusi részen kijelölt helyiség is alkalmatlan tanácsadónak. Az EÜ központ legforgalmasabb helyén van, felszereltsége hiányos. A telepi játszótér elhanyagolt, gazdátlan, de az igazán kicsik még a XXI. sz-i falusin sem találnak megfelelő játékot (pl. babahinta) A közparkban nincs nyilvános illemhely. Sem a gyermekorvosi rendelőben, sem a tanácsadóban nincs külön gyermek WC. A közintézmények nagy része még mindig megközelíthetetlen babakocsival, az ügyintézés szinte lehetetlen a Polgármesteri Hivatalban is. Nincs évek óta udvari játék a telepi bölcsőde udvarán, a többi helyen is csak a civil kezdeményezések segítettek. - Megfelelően felszerelt, és az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségek a védőnők részére. A Telepi részen újra legyen tanácsadó. Legyen hozzá olyan közösségi tér is, ahol a védőnők egészségneveléssel, táplálással, neveléssel kapcsolatos előadásokat, összejöveteleket tarthatnak. - Bababarát sarok kialakítása az EÜ központban, a várókban. - A telepi játszótérnek legyen gondnoka, kerüljenek ki rá a megfelelő táblák: dohányozni, italozni, szemetelni, kutyát bevinni tilos. Legyen ellenőrzés, szankcionálás.

3 Iskolásaink: - A közintézmények akadálymentesítését lehetőségeink szerint folytatnunk kell.. - Az önkormányzat biztosítson forrást a bölcsődék, óvodák udvari játékaira is. - Az ÁNTSZ által előírt tisztasági festések, parketta, padló karbantartások betartása. Ezek folyamatos tervezése, megvalósítása elengedhetetlen feladat. - Óvodai testnevelésre fektessünk hangsúlyt! A picik sportolási lehetőségeinek megteremtése (foci, atlétika), a sportolás megszerettetése ebben a korban rendkívül fontos. - Segítsük elő az egészséges táplálkozást az oktatási intézményekben! Általános iskolásaink elvándorlása. Az oktatás színvonalának csökkenése. A gyerekek hozzáállásának, viselkedésének megváltozása, a családi nevelés hiányosságai. A tanári pálya kiszámíthatatlansága, átpolitizáltsága. A VIK furcsa, itt-ott törvénytelen működése (pl. tantárgyfelosztási anomáliák, nem jogszerűen működő igazgatói tanács, indokolatlan, és a lakosság számára elfogadhatatlan személycserék). Bár középiskolánk tanárai becsülettel végzik a munkájukat és a diákok közt is szép számmal akadnak kiváló képességűek, az érettségi átlagok, a továbbtanulási lehetőségek mélyen az átlag alatt maradnak. Az intézmény nincs könnyű helyzetben, mert az egri iskolák már évek, évtizedek óta vonzóbbak a jó tanulók számára. A jelenlegi diákok egy részének inkább a szakoktatásban lenne a helye. Felvételi gyakorlatilag nincs, aki ide jelentkezik, azt felveszik, sőt még kötelezően beiskolázottak is vannak. Komolyabb szűréssel viszont lecsökkenne a létszám. Az eddigi tapasztalatok alapján - a pedagógusok aktív részvételével - gondoljuk át a VIK teljes működését. Ha változatlan szervezeti formában hagyjuk is, mindent meg kell tennünk a politikai felülvezéreltség megszüntetése, és a törvényes működés érdekében. Mindkét általános iskola élére kerüljön egy-egy megfelelő hatáskörrel és felelősséggel felruházott intézményvezető! A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör érdekében szerencsés ha ők elismert, a legtöbb intézményi dolgozó által támogatott személyek, akik megfelelően kiírt és meghirdetett pályázaton indulva tudják elnyerni az intézményvezetői posztot. Egyik feladatuk, hogy Tanáraink újra megfelelően motiváltak legyenek, hogy valóban élethivatásnak érezzék a tanítást. Az áttanításokat - lehetőleg azonnal- meg kell szüntetnünk, hogy a tanár ne csak óraadó, hanem nevelő is lehessen. A színvonal emelése, a versenyképes oktatás érdekében felsőbb évfolyamon legalább az idegen nyelvekből és a matematikából újból be kell vezetnünk a csoportbontást. El kell érnünk, hogy a szülők látogassák a szülői értekezleteket. A pedagógusokkal karöltve ki kell dolgoznunk egy szülői, tanácsadó, nevelést segítő programot. Rá kell ébresztenünk a szülőket, hogy életük legfontosabb, és egyben legszebb feladata a gyermeknevelés. Továbbra is erősítenünk kell a - már működő- tanulni akaró gyerekek lehetőségeit elősegítő oktatási formákat (pl. emelt szintű nyelvi-, vagy matematikai osztály) - Vessük be az oktatásmarketing eszközeit! Csináld jól, és beszélj róla! Nyílt napok, előkészítő foglalkozások szervezése; használják ki jobban az intézmények a helyi médiumok adta lehetőségeket (VTV, újság). - Meg kell oldani tantervi követelményeket teljesíteni nem tudó diákok helyzetét. Más megoldást kíván az, ha lustaságból, megint mást ha képességbeli vagy egyéb okok miatt nem

4 tudnak megfelelni. Nyugdíjasaink: Nincs bentlakásos Idősek Otthona. A zsúfoltság miatt környékbeliekbe sem lehet bekerülni. Az idősek klubjában szinte kötelező az egyoldalú politikai nézet. A Zrínyi úti intézményből a leköszönő polgármesterrel szemben mi nem rendezvénytermet készítünk, hanem egy olyan intézményben gondolkodunk, amely magában foglalja az Idősek Napközi otthonát, és a bentlakásos Idősek Otthonát is. Mi nem a szavazatukért szeretjük a szüleinket, nagyszüleinket, és általában az időseket. Ami jó kezdeményezés elindult ( házi segítségnyújtás, jelzőrendszer, programok, stb.) azt folytatni fogjuk. Aktívkorúak: Végezetül mit is szeretnénk mi aktívkorúak, akik legtöbbet mozgunk, érzékelünk a városból? Az eddig felsoroltak is közvetlenül érintenek bennünket unokáink, gyermekeink vagy szüleink révén, de milyen egyéb gondunk van még? Sokakat bánt, hogy a város fejlődéséről és pénzügyi kötelezettségvállalásairól egy szűk kör hozott döntéseket észérvek nélkül. Többfelé járhatatlanok az utak, úgy a városiak, mint a közútkezelősek. Milyen szórakozási lehetőségek vannak a városban nekünk és családtagjainknak? Jó volna egy valóban működő piaccsarnok! Kevés az ingyenesen használható tömegsport lehetőség. Megszűnt az ingyenes bitumenes focipálya. Pusztaszikszó ne egy elhanyagolt gyarmat legyen, hanem a város szerves része! Sokakat zavar és az ide utazókban is ellenérzést válthat ki a város szívében, a posta előtt bizonyos napokon összegyűlt, pénzére váró tömeg. A sokunkat érintő fontos döntések előtt, megfelelő tájékoztatás után ki kell kérnünk a lakosság véleményét. A városfejlesztés fő irányának lakossági megegyezésen kell alapulnia. Megfelelő számításokkal alátámasztva fel kell szerszámoznunk egy saját kátyúzó brigádot. Ha a nagyobb volumenű munkákat nem is tudják elvégezni, sok bosszúságtól kímélnének meg bennünket. Az elindult jó kezdeményezéseket tovább kell erősítenünk pl.:.pünkösdi fesztivál, tánccsoport, énekkórus támogatása. Ahol hiány van (pl. diszkó, küzdősport dojo, stb.) ott a békés egymás mellett élés szabályait betartva segítenünk kell az új kezdeményezéseket. A felnövekvő generáció nemzettudatának kialakítása, megerősítése érdekében alakítsunk ki testvér-települési kapcsolatot, határon túli magyarok lakta településsel. Közösség formáló kezdeményezésként tervezzük a Keresztszülő program keretében csángó gyerekek vendégül látását városunkban. Már volt aki hozzá akart nyúlni a piaccsarnok környékéhez, de ezt elég önfejű, buta módon tette. Azonnal össze kell hívnunk az üzlet-tulajdonosokat, meghallgatni a javaslataikat, tőlünk telhetően biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy a város el legyen látva helyben termelt, egészséges, friss élelmiszerekkel is. Pusztaszikszón is füzesabonyiak élnek, egyre több adófizető vállalkozás működik. Tekintsük ezt végre mi is egy városrésznek! Oldjuk meg a - már régóta kért útjukat, és segítsünk behordani az iskolás gyerekeket! Kössük be őket végre az ivóvíz-hálózatba! A postával közösen keresünk megoldást arra, hogy a segélyek kifizetése ne a város frekventált

5 közterületein történjen. - Az önkormányzat segítse a városban működő Római Katolikus és Református közösséget. Támogassa, hogy a fiatal családok is kerüljenek közelebb az egyházhoz, a hitélethez; az óvodás és iskolás korosztály körében is népszerűbbé váljon a hitoktatásban való részvétel. A városvezetői személyes példaadással is segíthetnék ezt a törekvést, ha nemcsak kampánytevékenységként járnának templomba. Egészségügyünk: A nemrég átadott telepi orvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei nagyon szűkösek, már-már alkalmatlanok a feladatuk ellátására. Az EÜ központ részben kihasználatlan, míg Egerben sok szakrendelésre heteket, hónapokat kell várni! Néhányan onnan is elvetődnek ide és örömmel veszik, hogy azonnal ellátják őket. Sokkal nagyobb betegforgalmat lehetne produkálni, nagyobb lenne a bevétel, lehetne fejleszteni önerőből is. A finanszírozás átláthatatlan, a rendelők nagy része vállalkozásban működik, néhányan még közalkalmazottak. Felülvizsgáljuk, hogy a régi rendelő valóban olyan rossz állapotban van-e mint ahogyan azt egyesek állítják. Szerintünk az épület gazdaságosan felújítható és így az egészségügyi dolgozókkal konzultálva kialakítható a tágasabb orvosi és a minden igényt kielégítő védőnői rendelő is. Egy valódi, használható egészségcentrum. Az új szakrendelésekkel bővülő EÜ központ lehet, hogy újabb problémákat fog okozni, ezek megoldását egy menedzser- szemléletű, vezetésben látjuk. Szerintünk a helyi egészségügyi központ működése gazdaságossá tehető. Legalább évente egyszer szükség esetén többször is tartsunk egészségügyi konzultációt. Közbiztonságunk: Füzesabony fontos közlekedési csomópont, így megfelelő táptalajául szolgál az átutazó bűnözésnek. A lakosság elszegényedése, összetételének megváltozása, tovább növeli azok számát, akik nem tudnak, vagy nem akarnak munkából megélni. Nyilvánvaló, hogy elsődleges célunk a bűnmegelőzés! Munkahelyek teremtésével, megfelelő közmunkaprogrammal felkaroljuk a dolgozni akarókat. Egy kiszámítható támogatási rendszerrel eszközeiben, megerősítjük a polgárőrséget. A mindenkori polgármester több településhez hasonlóan Füzesabonyban is - vállaljon aktív szerepet a polgárőri munkában, ezzel is javítva a lakosság aktivitását! A rendőrséggel azonnali tárgyalásokat kezdünk egy vasúti rendőr poszt felállítására, amely már több városban kiválóan működik. Hozzuk létre a SZEM-et (Szomszédok Egymásért Mozgalom) Illesszük azt be segítségként a rendőrség és polgárőrség munkájába. A város stratégiai pontjain meg kell fontolni egy felügyelt, kamerás biztonsági rendszer kialakítását. Városunk gazdálkodását érintő problémáink: A felelőtlenül elköltött kötvény törlesztő részletei 2012-től jelentősen megterhelik városunk költségvetését. Füzesabony összes forrását felelősségteljesen kell felhasználnunk. Minél több termelő beruházást kell idecsábítanunk, megerősítenünk, csakis ezután merünk nyugodt szívvel jóléti beruházásokat finanszírozni. Megengedhetetlen, hogy továbbra is hitelből építsünk kirakat beruházásokat! Szép az új játszótér, de egy uniós pályázat segítségével ugyanekkora összegből pontosan tíz ilyent építhettünk volna! Ugyanez vonatkozik az elmúlt ciklus legtöbb beruházására! A törvénytelenül elkezdett uszodát, a drágán, mégis sokad osztályúan kivitelezett utakat és parkolókat mi egyértelműen a jövő elherdálásának tartjuk.

6 Közbeszerzések, beruházások: Vitathatatlan, hogy az elmúlt ciklusban épültek olyan beruházások, amelyekkel a lakosság többsége elégedett. Ami a mi problémánk a közbeszerzések mikéntje. Pályázatainkat a közbeszerzési bizottság úgy írta ki, hogy azok nem szolgálták az igazi célt: minél szélesebb körben, időben, kedvező feltételekkel kiírt pályázattal minél több kivitelezőt megszólítani. Közbeszerzéseinken kevesen, néha csak egy vállalkozás vett részt, ami az árakat nem lefelé, hanem fölfelé vitte. Jöttek a pótköltségvetések és jöttek a trehányul kivitelezett munkák. A vállalási ár néha messze elrugaszkodott a valóságtól.. A pályázatokat időben, szakszerűen, a város érdekeit nézve kell kiírnunk A döntés-előkészítés természetesen a közbeszerzési bizottság feladata, de a döntést vissza kell helyezni a képviselő testület kezébe, amely ha nincs akadálya - lehetőleg nyílt ülésen tárgyalja azt. Biztosítanunk kell a verseny tisztaságát! Nem töltődhetnek sem magánzsebek, sem pártkasszák! Vállalkozásfejlesztés: Füzesabony földrajzi elhelyezkedése, közlekedési lehetőségei, városunk és tágabb környezetünk emberi erőforrásai vonzó célpontot jelenthetnek a beruházóknak. A leköszönő városvezetés egy befektetőt a hátunk mögött üldözött el, egyet pedig nemrég a szemünk láttára próbált megakadályozni abban, hogy termelő beruházást létesítsen. Ezt mélyen elítéljük! A polgármesternek, és a testületnek minden olyan vállalkozást fel kell karolnia, amely az itt élők érdekeit szolgálja. A megtelepedni kívánó beruházókkal a tárgyalásokat az egyéni érdek teljes kizárásával kell lefolytatni. A leköszönő polgármester fontos pályázatoknál sem hívta meg a körzet parlamenti képviselőjét. Az egyik jelenlegivel is csak annyi a párbeszéd közöttük, hogy mondjon le! Választások után nem szabad néznünk a párthovatartozást. Aki segíteni tud közös céljaink megvalósításában, azzal folyamatos párbeszédet folytatunk. Füzesabony abban a szerencsés helyzetbe került, hogy a körzetnek három parlamenti képviselője is van. Ezt a lehetőséget ki fogjuk használni. Válaszd a hazait, válaszd a füzesabonyit! Városunkban remek élelmiszer, ruházati, műszaki és egyéb üzletek, kiváló szolgáltatók működnek. Egy folyamatos átgondolt kampánnyal rá kell ébresztenünk a lakosságot, hogy itt egészségesebb élelmiszereket vásárolhatnak, jobban érvényesíthetik a műszaki cikkek, a szolgáltatások garanciáját, mint ha más városban költenék el a pénzüket. A füzesabonyi kereskedőben, a helyi iparosban jobban bízhatunk, mert neki holnap is, a jövő héten is a szemünkbe kell néznie. Polgármesteri jogkör, hatáskör, a testületi munka: A ciklust mindenképp ennek áttekintésével kell kezdenünk. Szükségesnek látjuk, hogy a város és a demokrácia védelme érdekében a polgármesteri hatáskörbe bizonyos korlátok kerüljenek. Gondolunk itt a saját hatáskörben elkölthető összegek korlátozására, az ezekről történő részletes beszámoltatásra, a testületi ülések összehívásának szabályozására. A polgármester és a képviselő-testület feladata, hogy a várost érintő kérdéseket nyíltan, őszintén tárják egymás- és a lakosság elé. Az üléseken megengedhetetlen az eddig tapasztalt lekezelő, kioktató, fontos tényeket elhallgató, sőt letagadó, nyíltan hazudozó, folyamatosan kampányoló stílus! Választások után a polgármester, a képviselő-testület és a külsős bizottsági tagok már egy csapat kell, hogy legyenek. Sokkal nagyobb hűséggel tartoznak az őket megválasztó lakosság, mint a delegáló-szervezetek felé. Az eddig tapasztalt frakciózás, az izomból politizálás, a megvásárolt szavazógépek, mind-mind a város ellen elkövetett bűntettek.

7 Felülvizsgálatok, ellenőrzések: A városban elkészült beruházások kivitelezése legtöbb esetben sok kívánnivalót hagy maga után. Van ahol a műszaki tartalom, van ahol a vállalási ár, megint máshol a kivitelezés minősége sántít. Azért, hogy saját magunkat és a lakosságot is megnyugtassuk, valamennyi nagyberuházás ellenőrzését kezdeményezni fogjuk. Nem hónapokig elhúzódó folyamatra gondolunk. Egy-egy próbafúrás, egy-egy mérés vagy a legegyszerűbb szemrevételezés, esetleg egy költségvetés-készítő program kiderítheti, hogy megfelelő anyagok, megfelelő mennyiségben és elfogadható áron kerültek-e beépítésre, hogy jogosak-e az aggodalmaink, vagy sem. Ha igen, akkor meg fogjuk nevezni a felelősöket, pozíciótól, rangtól függetlenül. A közalkalmazottak és vezetőik kinevezése, szakmaiatlan áthelyezése, elbocsájtása, a tavalyi hírhedt tantárgyfelosztás, az igazgatói tanács össze nem hívása mindenképp megkívánja a VIK átfogó ellenőrzését. Ki kell vizsgálni a március óta tartó önkormányzati válság okait, ok-okozatait, összefüggéseit. A politikai és szakmai felelősöket meg kell nevezni, amennyiben indokolt ellenük eljárást kell indítani. A oktatási intézményvezetők kinevezésénél az intézményi dolgozók javaslatát fogadjuk el a politikai érvek helyett. Nem csinálunk álláshelyeket pártkatonáknak, családtagoknak, rokonoknak, így nem tervezünk elbocsájtásokat sem, de a felsorolt visszásságoknak bizonyára vannak felelősei akiknek meg kell válaszolniuk a miérteket. Környezetvédelem, klímaváltozás okozta problémák: A szokatlan, orkánszerű szélviharok, a néha el nem álló esők figyelmeztetnek bennünket, hogy hamarosan jelentős változásokon eshet át hazánk időjárása is. Nem szabad túldramatizálni az eseményeket, de jobb, ha felkészülünk a szokatlan meteorológiai helyzetre. Városunkban sok az elöregedett fa, amely az egyre szélsőségesebb időjárás miatt fokozott veszélyforrást jelent életekre, értékekre egyaránt. Az özönvízszerű esők, a megáradt Laskó, a talajvíz szintje átgondolt csapadékvíz- és belvízkezelést kíván. Ahhoz, hogy pincéink ne teljenek meg vízzel, ne kelljen félni egy kiadós záportól, temetőinkben hagyományosan is lehessen temetni, cselekednünk kell. Füzesabonyon belül sok a szemét, kint a határban illegális lerakóhelyek, gyakori falopások. Sokan fűtenek használt ruhával, közterületeinken rengeteg az oda nem illő dolog. Sokan felelőtlenül tartanak haszonállatokat, háziállatokat, társállatokat. A veszélyes fákat szakemberekkel kivágatjuk, de azokat csemetékkel azonnal pótoljuk is. A vízelvezető árkokat, a régi holt medreket ki kell kotortatni, az átereszeket meg kell vizsgálni, hogy a csapadékvíz lehetőleg ne a városban szikkadjon el. A fatelepítésnél előnybe kell részesíteni azokat a fajtákat, amelyek képesek jelentős mértékű talajvíz elpárologtatására. Megfelelő elhivatottsággal rendelkező településőrt és mezőőrt kell alkalmaznunk! Csakis olyan szakember jöhetnek szóba, aki ha elkerülhetetlen felvállalja a konfliktusokat is annak érdekében, hogy rend legyen a városban és a határban. Ha kell, fizessünk egy kicsit többet a valódi őrző-védő munkáért, mint kevesebbet a semmiért! Alakítsunk ki aktív kapcsolatot a lelkes füzesabonyi állatvédőkkel, állatbarátokkal! A rendelet nem elég. Vonjuk be a közös munkába a településőröket és a mezőőrt is. Lakosságunk: Tudjuk, hogy politikai ellenfeleinknek így jó támadási felületet adunk, de nem hagyhatjuk szó nélkül a lakosság létszámának és összetételének változását. Már az elején tisztázzuk, hogy nem vagyunk rasszisták, nem vagyunk antiszemiták! De Füzesabonyban nem vagyunk turisták sem! Mi itt szeretnénk élni! Szeretnénk, ha minden becsületes, dolgozni akaró polgártársunk megtalálná a számítását Füzesabonyban!

8 Szeretnénk, ha gyermekeink tanulmányaik befejeztével visszatérnének, és itt boldogulnának! Ehhez új munkahelyeket kell teremtenünk. Építenünk kell a várost. Komolyan kell vennünk a közmunkát, mert szükség van a dolgos kezekre. Nincs viszont szükség arra, hogy olyanok telepedjenek meg Füzesabonyban, akik szándékosan csakis segélyre kívánnak berendezkedni. Nem jó, ha tömegesen költöznek olyanok a városba, akik a munkát nem Isten áldásának, hanem elrettentő példának tekintik, akikkel az évtizedek óta itt lakók nem tudnak együtt élni, akik miatt elértéktelenednek házaink, lezüllenek nevelési intézményeink. A törvény adta összes lehetőséggel küzdeni fogunk azért, hogy Füzesabonyban csak azok kívánjanak megtelepedni, akik be akarnak illeszkedni lakókörnyezetükbe. Közmunkaprogram, közmunkásaink: Városunkért tenni valamit, bármit, mindig jó érzéssel tölti el az embert. Ha végigjárja utcáinkat az, akinek keze nyomán lett virágosabb, fásabb, tisztább rendezettebb Füzesabony, emelt fejjel, jogos büszkeséggel gondolhat arra, hogy ő is hozzájárult a közösség jobb közérzetéhez! Ez a helyes hozzáállás! Lehetőségünk van száznál több közmunkás foglalkoztatására. Közmunkára változtatható az is, ha valaki a jogosan kiszabott büntetést nem tudja befizetni. Megkeressük a módot az önkormányzati bérlakások lakbérhátralékainak ledolgozására. Munka van elegendő! A csapadékvíz-elvezetés oroszlánrészét, a közterületek gondozását (nem csak a főutcán), a kisebb útjavításokat (pl. padkák rendbetétele) mind-mind el tudnák végezni. Mi akkor a problémánk? Irritál minket a lapátnyélre támaszkodó, bokor alatt fekvő, a többiek munkakedvét is elvevő naplopó. Nem használ, sőt egyenesen árt a városnak a produktum nélküli látszatmunka. A megélhetés egyre magasabb költségeihez, a kifizetett segélyekhez, az ingyenes orvosi ellátáshoz, a közoktatáshoz minden munkaképes magyar állampolgárnak hozzá kell járulnia. Csak olyan közmunkást alkalmazunk, aki hajlandó dolgozni! Aki nem felel meg az másnap már ne jöjjön! Mindenkinek minden reggel előre meghatározott mennyiségű feladatot kell kiadni, és csakis ennek teljesítése után szabad leigazolni a napot. Az érpataki, a káli, polgármester megoldotta, hogy mindegyik közmunkás becsületesen dolgozzon. Mi is megoldjuk! Zárszó: Nyolc oldalt írtunk, azt is szinte csak címszavakban, de nyolcvanat is meg tudtunk volna tölteni ötleteinkkel, gondolatainkkal. Aki végigolvasva programunkat eddig eljutott, az láthatja, hogy határozott elképzeléseink vannak Füzesabony jövőjéről. Higgyék el, hogy fűt minket a tenni akarás, tele vagyunk jó szándékkal, nem ijedünk meg a problémáktól, és megtaláljuk a megoldásokat! Ahhoz, hogy egy város fejlődjön, kellenek az anyagi források, de szerintünk még ennél is fontosabb a lakosság összetartása, a béke, a rend. Rend az utcákon, tereken, rend a kertekben, a házakban és rend a fejekben, a szívekben is. Béke, hogy ne mérgezzék meg hétköznapjainkat a mesterségesen szított politikai indulatok. Jobb és baloldali beállítottságúak, párttagok és pártonkívüliek, picik és nagyok! Csak együtt építhetjük Füzesabonyt olyanná, amilyet gyermekeinkre szeretnénk hagyni. Ebből a munkából mindnyájunknak ki kell vennünk a részünket. Kérjük, hogy szavazataikkal támogassák jelöltjeinket, akik tisztességgel fogják irányítani ezt a közös munkát, képviselik nap, mint nap az Önök érdekeit; és jó gazdaként bánnak Füzesabony emberi- és anyagi értékeivel! Annyian csinálták már rosszul! Jöjjön végre a JOBBIK!

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Pécs 2010 Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntője Tisztelt

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Előszó. Rövid, vázlatos helyzetfelmérés az elmúlt 20 év tendenciáiról

Előszó. Rövid, vázlatos helyzetfelmérés az elmúlt 20 év tendenciáiról Előszó Mi, a Jobbik Kiskunfélegyházi tagjai az elkövetkező oldalakon fektettük le azokat az elképzeléseket, gondolatokat, melyek mentén akarjuk városunk felemelkedését, a válságos helyzetből történő kilábalását

Részletesebben

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 GÉPKOCSIS-SZÁLLÍTÁST KÉR ELSŐSORBAN TÁRNOK BELTERÜLETÉN HETI KB. 1-2 ALKALOMMAL ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKKEL, JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDŐ NŐ 06 30 619

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Gazdag program várta az ünneplõket

Gazdag program várta az ünneplõket I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A kulturális események kora délután kezdõdtek a Mûvelõdési Ház udvarán. A szervezõk igyekeztek úgy összeállítani a mûsort, hogy minden korosztály megtalálja benne a maga ízlésének és

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben