A DEVIZAPIAC ALAPJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEVIZAPIAC ALAPJAI"

Átírás

1 A DEVIZAPIAC ALAPJAI Mi lehet vonzóbb annál, mint egy olyan piacon kereskedni, amelynek a világon mindenki a szereplıje? A devizapiac talán az egyetlen piac, amely sohasem alszik, a kereskedés az egyes idızónákon keresztül, a nap 24 órájában folyik, követve a világ országaiban található pénzügyi központok nyitva tartását. A folyamatos piacnak köszönhetıen a devizapiac nem okozhat olyan (a részvény- vagy határidıs piacon nem ritka) meglepetést, hogy a nyitó és az elızı napi záróár között akár több százalék eltérés is lehet. Az internet fejlıdésével a devizapiacok még nagyobb folytonosságot kaptak, a szereplık folyamatos növekedésével pedig egyre közelebb kerültek az üzletelni kívánó felek, ami a költségek további csökkenését eredményezte. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy a devizapiac a világ legfejlettebb, legátláthatóbb, legolcsóbb és egyben leglikvidebb OTC (tızsdén kívüli) piaca. Természetesen nem kell feltétlenül devizával rendelkeznünk ahhoz, hogy érezzük ennek a piacnak a mozgásait, elég, ha csak a boltban külföldrıl származó árut vásárolunk, tankolunk a kocsinkba, vagy kifizetjük a gázszámlánkat. A devizák egymással szembeni mozgása mindig ott van a hétköznapjainkban, csak lehet, hogy nem fordítunk rá kellı figyelmet. A nemzetközi kereskedelem bıvülésével, az utazások olcsóbbá és a külföldi munkavállalás könnyebbé válásával pedig a devizapiacok még inkább részévé válnak mindennapjainknak. Mi az a devizapiac? A legegyszerőbb definíció szerint a devizapiac az a hely, ahol a világ összes devizaváltást igénylı szereplıje egymásra talál. Azt is mondhatnánk, hogy a devizapiac a világ legfontosabb piaca, melynek közvetve vagy közvetlenül mindenki a szereplıje, és az ezen a piacon lejátszódó mozgások senkit nem hagynak érintetlenül. A devizapiacok legnagyobb szereplıi a kereskedelmi bankok, nem véletlenül nevezik a devizapiacot bankközi devizapiacnak. A pénzintézetek üzletkötéseinek célja a saját devizakockázatuk kezelése mellett ügyfeleik kiszolgálása, illetve nem utolsósorban a saját számlás kereskedés, mely a piaci forgalomnak akár a jelentıs részét is adhatja. A nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalatok, multinacionális cégek szintén fontos szereplıi a devizapiacoknak. Amíg a termelés az egyik országban, az eladás egy másik országban történik, ezek a vállalatok komoly devizakockázattal rendelkeznek, melynek fedezésére, illetve magára a deviza átváltására is a devizapiacot használják. A ritkábban elıforduló, de az összeget tekintve sokkal jelentısebb vállalati akvizíciókhoz kapcsolódó devizavásárlások már nem hagyják figyelmen kívül a piac szereplıit. A központi bankok - bár nem a legnagyobb szereplıi a devizapiacoknak - aktivitását mégis mindenki árgus szemekkel követi. Ennek oka az, hogy céljaik elérése

2 érdekében alkalmanként a devizapiaci árfolyamok mozgásaiba is beavatkoznak (devizapiaci intervenció). Az elmúlt 10 év során a fedezeti alapok aktivitása mutatta a legnagyobb mértékő fejlıdést a devizapiacokon, melyek így meghatározó szereplıi lettek ennek a piacnak. Spekulatív jellegő üzletkötéseikkel nagy befolyást tudnak gyakorolni a mozgásokra, hiszen az ezen befektetık által kezelt vagyon gyakran nagyobb erıt képvisel a piacon, mint egy jegybanké.a nagy befektetési alapok (pl. nyugdíjalapok) elsısorban az eltérı devizában denominált részvénybefektetéseikhez szükséges devizavásárlásokat bonyolítják le a devizapiacon. A brókercégek nem közvetlenül vesznek részt a kereskedésben, hanem általában az árjegyzık (market maker) árait közvetítik kereskedési rendszereiken keresztül az ügyfeleik felé. Az internetalapú kereskedési rendszerek fejlıdésével a brókercégek által generált forgalom gyakran már megközelíti a kereskedelmi bankok által lebonyolított forgalmat. A leglikvidebb piac a világon Miért tekintjük a devizapiacot a világon a leglikvidebb piacnak? A devizapiac a világ legnagyobb forgalmú piaca, mind a tranzakciók számát, mind a tranzakciók értékét tekintve. Pontos méretére vonatkozólag leginkább csak becslések vannak, mivel a kereskedés nem központi helyen történik, mint például a részvények esetében a tızsdéken, ahol egyszerően lemérhetı egy kereskedési nap forgalma. Mindezek ellenére a BIS (Bank for International Settlements, Nemzetközi Fizetések Bankja) jelentésében szereplı forgalmi adatokat mérvadónak tekintik a piacon. A BIS háromévente teszi közzé a devizapiac méretére vonatkozó adatait, a legfrissebb, 2007 áprilisában közzétett jelentése szerint a devizapiac napi átlagos forgalma ben 3200 milliárd USD volt, ami több mint 50%-os növekedésnek felel meg a korábbi jelentésében szereplı forgalomhoz képest. A felmérések szerint 2008-ban a piac további 40%-al bıvült, míg az elmúlt 10 év során a devizapiac meghétszerezte forgalmát. A devizapiac méretét jól szemlélteti, ha forgalmát a tızsdék forgalmához viszonyítjuk. A devizák közül csak az euróban lebonyolított napi forgalom a New Yorki-tızsde (NYSE) napi forgalmának több mint ötszöröse, pedig az euró a devizapiac napi összforgalmát tekintve csak a második helyen van a dollár után.

3 A legfontosabb devizanemek Ahány ország, majdnem annyi deviza, a devizapiacok forgalmának meghatározó részét mégis csupán néhány deviza adja. A Bank of England által készített elemzés jól szemlélteti a devizapárok megoszlását a napi forgalomban. Devizakeresztek: hogyan értelmezzük? A devizapiacokon történı befektetés során mindig egy devizát cserélünk el egy másik devizára. Amennyiben a forint gyengülésére számítunk, eurót veszünk forint ellenében, míg fordított esetben eurót adunk, és forintot vásárolunk. A tranzakció során mindig az árfolyam játssza a fıszerepet, az árfolyam pedig a devizapárban szereplı két deviza viszonyát mutatja. Egy devizapárban a baloldali deviza a bázisdeviza, míg a jobboldali deviza a változó deviza. Az árfolyam mindig az egy bázisdeviza értékét fejezi ki a változó deviza egységében. Ha például az EURUSD árfolyama 1,4720, akkor ez azt jelenti, hogy 1 euró 1,4720 dollárt ér. Az árfolyamot általában négy tizedesjegyig jegyzik, viszont napjainkban az internetes kereskedési rendszerek elterjedésével nem ritka az 5 tizedesjegyig történı árfolyamjegyzés sem. Az utolsó tizedesjegyet (leszámítva a legújabb trendet) hívják pip-nek, vagyis pontnak.

4 A devizapiaci konvenció kitér annak szabályára, hogy mely devizát jegyezzük melyik devizával szemben. Ezen konvenció értelmében az euró a devizák devizája, vagyis mindig bázisként szerepel, ıt követi a rangsorban a GBP, az AUD, az USD, a CAD, majd a JPY. A kereskedés során mindig a bázisdevizát adjuk vagy vesszük a változó devizával szemben. A kereskedési rendszereken, árfolyamtáblákon, hírügynökségek csatornáin általában két árfolyam van feltüntetve, a bid (vételi) és az ask (eladási) árfolyam, de elıfordulhat, hogy csak egy árfolyam szerepel, ebben az esetben ez a bid árfolyam. Nem szabad összetéveszteni, hogy az árfolyamjegyzés mindig az árfolyamjegyzı irányából van feltüntetve, vagyis vételi árfolyamon tünteti fel vételi szándékát, míg eladási árfolyamon jelzi eladási szándékát. A devizapiac használóiként (market user) számunkra a bid árfolyam jelzi azt az árfolyamot, ahol a bázisdevizát értékesíthetjük, míg az ask árfolyam (vagy offer) jelzi azt az árfolyamot, amelyen a bázisdevizát megvásárolhatjuk. Amennyiben a következı jegyzést látjuk az EURHUF-ra: 271,00 / 271,40 az azt jelenti, hogy 271,00-án tudunk eurót értékesíteni (HUF-ot venni), illetve 271,40- en tudunk EUR-t vásárolni (illetve HUF-ot eladni) A két árfolyam közötti különbséget nevezzük spreadnek. Minél közelebb van egymáshoz a két árfolyam, annál mélyebb és likvidebb egy piac, jelezve az eladók és a vevık nagy számát és egyben közelségét egymáshoz. Short és long ügyletek A devizapiacok szépsége abban rejlik, hogy a megkötött ügyleteknél az egyik devizát váltjuk át a másik devizára, vagyis amíg az egyik devizát vesszük, a másikat adjuk, így egy idıben lehet vételi (long) és eladási (short) pozíciónk. A devizapiac az egyetlen olyan piac, ahol mindig egy deviza erısödésére spekulálhatunk, hogy melyikre, az csupán attól függ, honnan közelítjük az adott devizát. A devizapiaci konvenciók szerint természetesen az ügylet irányát mindig a bázisdeviza határozza meg, ugyanakkor logikailag egy EURHUF long pozíció megegyezik egy HUFEUR short pozícióval, mivel mindkét tranzakció euróvételt és forinteladást jelent a befektetı számára. Maradva a devizapiaci konvencióknál, amennyiben a bázisdevizát vesszük, azaz long pozíciónk van a bázisdevizára, akkor abban vagyunk érdekeltek, hogy a bázisdeviza minél többet érjen a változó devizával szemben, vagyis a változó deviza leértékelıdjön a bázisdevizával szemben. Egyszerő példánál maradva, amennyiben a forint értékvesztésére számítunk az euróval szemben, EURHUF long pozíciót nyitunk,

5 így a forint értékvesztésével minden egyes euró több forintot fog érni. EURHUF long pozíció esetében tehát az árfolyam emelkedésében vagyunk érdekeltek. Amíg például a részvénypiacokon nincs minden esetben lehetıség short pozíció nyitására, illetve ha van is, azt bármikor beszüntethetik, addig a devizapiacon ez nehezen kivitelezhetı. Próbáljunk belegondolni, hogy miként festene, ha euróért vehetnénk amerikai dollárt, de fordítva nem. Továbbra is maradva a konvencióknál, a devizapiacokon köthetünk olyan ügyletet is, amelynél a bázisdeviza értékvesztésére számítva eladjuk azt a változó devizával szemben, más néven shortoljuk a bázisdevizát a változóval szemben. Az euró dollárral szembeni értékvesztésére számítva (vagyis a dollár erısödésére spekulálva) EURUSD short pozíciót nyithatunk. Az árfolyam csökkenésével, vagyis az EUR értékvesztésével egyre kevesebb USD-t kell fizetni 1 euróért, így az eurót eladva például 1,5 dollárért, majd visszavéve 1,45 dollárért, profitot érhetünk el. Az eredmény elszámolása Konkrét kereskedési példák 1., Long Amennyiben a dollár erısödésére számítunk a svájci frankkal szemben, USDCHF long (vételi) pozíciót nyitunk: 100,000 USDCHF vétel 1,0215-ös árfolyamon Az árfolyam kedvezı irányú elmozdulásával még aznap zárjuk az ügyletet. Az ügylet lezárása azonos mennyiségő, azonos devizapárban, viszont ellentétes irányú ügylet megkötésével történik: 100,000 USDCHF eladás 1,0270-es árfolyamon Devizaügyletek esetében az eredmény elsıdlegesen mindig a változó devizában képzıdik meg. Példánkban az elszámolás az alábbiak szerint történik: Vétel 100,000 USD eladás 102,150 CHF (nyitó ügylet) Eladás 100,000 USD vétel 102,700 CHF (záró ügylet) Eredmény: 0 USD CHF A devizában megképzıdött eredményt az üzletkötésbe bevont kereskedelmi bank konvertálja magyar forintra (illetve a számla devizanemére). A konverzió ebben az esetben 550 CHF eladását jelenti az üzletkötésbe bevont bank vételi árfolyamán.

6 2. Short Amennyiben a GBP erısödésére számítunk az euróval szemben, akkor EURGBP short pozíciót kell nyitnunk az euró és az angol font viszonyában, ugyanis az euró a bázisdeviza, így ha a font erısödésére számítunk, az eurót adjuk a fonttal szemben: 250,000 EURGBP eladás 0,9030-as árfolyamon. Az ügylet még aznap lezárásra kerül ellentétes irányú ügylet megkötésével: 250,000 EURGBP vétel 0,9045-ös árfolyamon. Az ügylet elszámolása az alábbiak szerint történik: Eladás 250,000 EUR vétel 225,750 GBP (nyitó ügylet) Vétel 250,000 EUR eladás 226,125 GBP (záró ügylet) Eredmény: 0 EUR -375 GBP A devizában keletkezı eredmény konvertálódik magyar forintra, az üzletkötésbe bevont kereskedelmi bank ebben az esetben forint ellenében értékesít számunkra 375 GBP-t az eladási árfolyamon, így számlánk végül forintban terhelıdik.

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN

ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN ELSŐ LÉPÉSEK A FOREX VILÁGÁBAN Tartalomjegyzék.. Mi az a Forex és miért kereskedjen? 1.. Miért kereskedjen a devizapiacon?... Valósítsa meg elképzeléseit valós ügyletekben. A Bika és a Medve.. Olvasson

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK

NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZPIACOK NEMZETKÖZI PÉNZ PIACOK Dr. Losoncz Miklós Dr. Farkas Péter Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Losoncz Miklós, Dr. Farkas Péter, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. ISBN

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

A CFD kereskedés alapjai

A CFD kereskedés alapjai A CFD kereskedés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

OTC KISOKOS. Mi is a tőzsde?

OTC KISOKOS. Mi is a tőzsde? OTC KISOKOS Nagyon sok téves információ kering arról, hogy mi is valójában a tőzsdei OTC platform. Ezt a Kisokost azért állítottuk össze, hogy megvilágítsuk a számodra, ha egy cég nem konkrétan egy tőzsdén,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók

Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Buda-Cash MetaTrader Fontos Tudnivalók Kockázati és szerzői jogi nyilatkozat A devizapiacon való kereskedés átlag feletti hozamokkal kecsegtet, azonban ez a befektetési forma rendkívül kockázatosnak és

Részletesebben

Argenta Tanulmányok 2007/1. Tőkeáttételes carry trade portfoliók

Argenta Tanulmányok 2007/1. Tőkeáttételes carry trade portfoliók Argenta Tanulmányok 27/1 Tőkeáttételes carry trade portfoliók Darvas Zsolt 27. december Az Argenta Tanulmányok kiadványsorozat célja, hogy a társaság Pénzügyi Kutatócsoportjában készült, a szélesebb szakmai

Részletesebben

ÁRUPIACI ISMERETEK. Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu)

ÁRUPIACI ISMERETEK. Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu) ÁRUPIACI ISMERETEK Forrás: 2009. augusztus 31. Budapesti Értéktızsde. (www.bet.hu) A mezıgazdasági fedezeti ügylet (hedge) Az olyan tömeg- és alapanyag jellegő áruk, mint a mezıgazdasági alaptermények

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között

Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Forex kereskedés a GBPUSD devizapár példáján keresztül, eredménybeli különbségek fundamentális és technikai elemzések között Készítette: Mészáros

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapír definíció jogi szempontból: olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani,

Részletesebben

A kockázatkezelés alapjai

A kockázatkezelés alapjai A kockázatkezelés alapjai Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati és Magántőke

Részletesebben

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet

A FOREX piac. Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet A FOREX piac Bevezetés a devizakereskedelembe GFT oktatási segédlet BEVEZETŐ: BIKÁK ÉS MEDVÉK Mi a FOREX KERESKEDÉS? MILYEN DEVIZÁKKAL KERESKEDHET? PIP-EK,LOT-OK, TŐKEÁTTÉTEL NÉGY LÉPÉS AZ ELSŐ FOREX KERESKEDÉS

Részletesebben

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára

Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Pénzügykutató Rt Az EMU kialakulásának rövid- és középtávú következményei a magyar gazdaság számára Gáspár Pál és Várhegyi Éva Budapest 1998 október 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Az egységes euro övezet

Részletesebben

Gondolatok a BUX indexrl

Gondolatok a BUX indexrl 33 MORVA ISTVÁN Gondolatok a BUX indexrl I. Bevezetés A tzsde lehet egy adott ország, gazdaság hmérje is. Jól m köd piacgazdaságban egy olyan hmér, amely elre jelzi az esetleges gyengélkedéseket, vagy

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI

A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI KBC EQUITAS A TŐZSDEI KERESKEDÉS ALAPJAI Tőzsdei oktatóanyag a KBC Equitas ügyfelei részére A kézirat zárása: 2014.07.03. Tartalom Bevezető... 1 1. Ismerkedés a tőzsdével... 3 1.1. A tőzsde... 4 1.2. A

Részletesebben

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv Kedves Partnerünk! Elôfordult már az Ön vállalatával, hogy a devizaárfolyam ingadozása miatt jelentôs veszteséget szenvedett termékei értékesítése vagy beszerzése

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek

KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány KOCKÁZATKEZELÉS Opciós ügyletek Készítette: Hudák Renáta Budapest,

Részletesebben

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv Kedves Partnerünk! Előfordult már az Ön vállalatával, hogy a devizaárfolyam ingadozása miatt jelentős veszteséget szenvedett termékei értékesítése vagy beszerzése

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ALAP DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012. január 01. napjától

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ALAP DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012. január 01. napjától 2. MELLÉKLET KONDÍCIÓS LISTA QUAESTOR Értékpapír Nyrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ALAP DÍJTÉTELEK Érvényes: 2012. január 01. napjától BIZOMÁNYOSI DÍJAK PROMPT ÜGYLETEK a BÉTen HATÁRIDŐS ÜGYLETEK a BÉTen

Részletesebben