Az informatika szerepe a pénzügyi rendszer működésében, az OTP Bank példáján keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az informatika szerepe a pénzügyi rendszer működésében, az OTP Bank példáján keresztül"

Átírás

1 Az informatika szerepe a pénzügyi rendszer működésében, az OTP Bank példáján keresztül 1

2 Bemutatkozás Előadók: OTP IT Fejlesztési Igazgatóság Tőkepiaci- és Nemzetközi Pénzforgalmi Rendszerek Kompetencia Központ Doktor Jánosné főosztályvezető Németi Péter fejlesztés vezető 2

3 Az előadás felépítése 1. Pénzpiaci környezet 2. Belföldi és nemzetközi pénzforgalom 3. Külső környezet és banki IT infrastruktúra kapcsolata 4. A bank belső IT infrastruktúrája 6. Ellenőrzés szerepe 7. Információ biztonság 3

4 Pénzpiaci környezet 4

5 Pénzpiaci környezet I. Külső szabályozók, felügyeleti szervek Piacok 5

6 Pénzpiaci környezet II. Külső szabályozók, felügyeleti szervek Nemzetgazdasági Minisztérium (Tőkepiaci törvény Tpt, A évi CXX. törvény a tőkepiacról (röviden Tpt.) szabályozza a hazai tőkepiacot és annak szereplőit. A évi CXII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, Hpt) MNB kötelező tartalék MNB-nél elhelyezve, utasítására történik a pénzforgalom és annak ellenőrzése. PSZÁF (Pénzügyi szervezetek állami felügyelete): havi, negyedéves, féléves, éves beszámolók alapján. OBA: Országos Betétbiztosítási Alap, BEVA: Befektetővédelmi Alap Európai Parlament és a Tanács létrehozta az Európai Bankhatóságot (European Banking Authority - EBA) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) belül. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kidolgozta az új Bázel III Keretrendszer szövegét, amely új globális szabályozási sztenderdeket és ezekre vonatkozó végrehajtási tervet tartalmaz a bankok tőkemegfelelésére és a likviditásra vonatkozóan. Az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (European Securities and Markets Authority - ESMA) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) belül. Markets in Financial Instruments Directive = MiFID Stb. 6

7 Pénzpiaci környezet III. Piacok Bankközi deviza piac A bankközi devizapiac, melyet gyakran csak forex (FX) piacként említenek, lényegében egy olyan hétköznapi piacként működik, mint bármely piac, akár a hétvégi zöldségpiac. A különbség kettős: egyrészt nem árukkal, termékekkel, hanem devizákkal kereskednek: az eladók devizát kínálnak, a vevők pedig devizát vennének, azaz a piaci szereplők devizát cserélnek. másrészt a kereskedés elektronikus úton zajlik, szervereken keresztül. A bankközi devizapiacon (forex, FX) a kereskedelmi bankok kockázatkezeléssel és pénzügyi műveleteivel foglalkozó részlegeinek (treasury) munkatársai (dealerek) üzletelnek egymással. Mindegyik kereskedelmi bank egymással összeköttetésben áll, akár számítógépen, akár telefonon és mindegyik bank, aki részt vesz a piacon köteles folyamatosan vételi és eladási árat jegyezni különböző devizákban. 7

8 Pénzpiaci környezet IV. Tőzsde A tőzsde egy koncentrált piac, melyet értékpapírok, áruk és más pénzügyi termékek szabályozott kereskedésére hoznak létre. Célja, hogy egy helyre gyűjtse a különböző termékek eladóit és vásárlóit, ezzel egyszerűbbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá és átláthatóbbá tegye a kereskedést. OTC piac ("over the counter', "pulton át történő kereskedelem") alatt a másodlagos, más néven tőzsdén kívüli, vagy származtatott értékpapírpiacot értjük. 8

9 Belföldi és nemzetközi pénzforgalom 9

10 Belföldi és nemzetközi pénzforgalom I. Fizetési rendszerek: a gazdaság különböző szereplői között megvalósuló pénzügyi tranzakciók lebonyolítása. Típusai: Belföldi fizetési rendszer Bankközi Klíring Rendszer (BKR) Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) Nemzetközi fizetési rendszerek TARGET (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfers) SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication) EBA klíring rendszer (Euro Banking Association) stb. 10

11 Külső környezet és banki IT infrastruktúra kapcsolata 11

12 Külső környezet és banki IT infrastruktúra kapcsolata Kössünk üzletet! Hol? Bankközi piacok Tőzsde (BÉT, XETRA) Mi alapján? Hogyan? Piaci információ Kereskedési platform Nézzük meg IT szemmel! Kereskedési architektúra felépítése Elszámolási rendszer (csak egy SWIFT üzenet?) Az OTP Bank Nyrt. rendszerkapcsolati ábrája 12

13 Hol kereskedünk? 13

14 Mi alapján és hogyan? (Market Feeds & Trading Places) 14

15 Kereskedési Architektúra Felépítése (Cisco) 15

16 Elszámolási rendszer felépítése 16

17 Az OTP Bank Nyrt. rendszerkapcsolati ábrája 17

18 A bank belső IT infrastruktúrája 18

19 A bank belső IT infrastruktúrája I. vállalat irányítási rendszerek üzleti alkalmazások üzemviteli rendszerek egyéb, nem banki alkalmazások Összesen 230 rendszer. 19

20 A bank belső IT infrastruktúrája II. A bank egy gazdasági társaság, azonban a bank nem vállalkozás. A bank vállalat irányítási rendszerei: Humán erőforrás gazdálkodás (SAP) Bérszámfejtés (SAP) Főkönyv vezetés (SAP) Mérleg készítés (SAP) Adóelszámolás (SAP, illetve belső fejlesztésű rendszerek) Saját befektetések kezelése (Treasury rendszerek) Részvénykönyvvezetés (Kibocsátói Rendszer) Stb. 20

21 A bank belső IT infrastruktúrája III. Üzleti alkalmazások: Folyószámla / bankszámla vezető rendszer Lakossági, vállalkozói és önkormányzati számlavezetés Kártya rendszerek Kártya authorizációs rendszer, Kártya forgalom elszámoló rendszer Hitelszámla kezelő rendszerek Hitelkártya, lakossági deviza hitelek, személyi kölcsönök Vállalkozói hitelek Ingatlan hitelek Értékpapír számlavezető rendszer ATM készpénzforgalom optimalizáció Gyanús tranzakció szűrő rendszer Pénzmosás figyelő rendszer Tranzakciós adattárház Stb. 21

22 A bank belső IT infrastruktúrája III. Üzemviteli rendszerek: Ingatlan nyilvántartás Gépkocsi nyilvántartás Beszerzést támogató rendszerek (Elektronikus piac) Elektronikus leltár Számla menedzsment (számlanyilvántartás, engedélyezés, fizetések indítása, archiválás) Iktató rendszer Hibabejelentő rendszer Elektronikus toborzás Elektronikus magazin Hírlevél Szabályozások menedzsmentje (Regula SharePoint keretrendszerre épülő elektronikus dokumentumkezelési és munkafolyamat-irányítási rendszerek) E-learning stb. 22

23 A bank belső IT infrastruktúrája IV. Egyéb, nem banki alkalmazások: Fejlesztő eszközök (J2EE, PowerBuilder, stb) Alkalmazási rendszerek működését biztosító 3rd party alkalmazások: Operációs rendszerek Alkalmazás szerver rendszerek Adatbázis szerver rendszerek Fejlesztési folyamatot támogató rendszerek Megrendelések kezelése (2011-ben 1873 db üzleti megrendelő) Verzió menedzsment eszközök Hibamenedzsment rendszerek Tesztmenedzsmentet támogató eszközök Teljesítmény teszteszközök Tesztrobotok 23

24 Ellenőrzés szerepe 24

25 Ellenőrzés szerepe I. Az ellenőrzés típusai: a. Folyamatba épített ellenőrzés Ún. pre-screen ellenőrzések (mezőkitöltési szabályok, érvényesség ellenőrzés, értékkészlet definíciók stb.) Hibaüzenetek Hiba riportok Riasztás ( , SMS) b. Vezetői ellenőrzés négyszem elv (az adott üzleti folyamat végrehajtását megelőző helyszíni, vagy távoli engedélyezés) c. Belső ellenőrző szervezet Ellenőrzési Igazgatóság (szabályzatok megfelelése, folyamatok vizsgálata, eltérések feltárása, intézkedések javaslata) 25

26 Ellenőrzés szerepe II. d. Compliance A belső védelmi vonalak részét képező belső kontroll funkció, amely elősegíti a szervezet prudens, megbízható, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő működését. Feladata: megfelelőségi kockázatok azonosítása és kezelése. (Deloitte) e. Kockázat kezelés Pénzügyi kockázatok Ügyleti kockázat (hitelkockázat, árkockázat) Működési kockázat (bankbiztonság, információ biztonság, IT infrastruktúra rendelkezésre állása stb.) Likviditási kockázat (A finanszírozási kockázat alatt annak a kockázatát értjük, hogy a bank nem képes teljesíteni vagy csak számottevő jövedelmezőségi veszteségek árán tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét.) 26

27 Ellenőrzés szerepe III. f. vezetői információs rendszerek Bank pozícióira, likviditására és készpénzgazdálkodására, ügyfeleire, adósaira, adóscsoportjaira, a piaci eseményekre, a jövedelmezőségre és költséggazdálkodására vonatkozó információkat, és a fontosabb állományi és forgalmi adatokat g. Könyvvizsgálat / audit Feladata a beszámoló valódiságának, szabályszerűségének felülvizsgálata, amelyről jelentést kell készíteni és záradékkal kell ellátni. Kötelező a részvénytársasági formában működő vállalkozásoknak. h. Felügyeleti szervi ellenőrzés A felügyeleti vizsgálatok célja a pénzügyi szervezetek jogszabályoknak megfelelő működésének ellenőrzése, valamint a pénzügyi szervezetek irányításában, működésében és üzleti tevékenységében rejlő kockázatok azonosítása, mérése, monitoringja és kezelése, a meglévő és potenciális kockázatok felügyelt intézményekre gyakorolt hatásának megállapítása, a felügyeleti jogérvényesítést célzó intézkedések megalapozása. (PSZÁF) i. Külső audit ISO 9001 megújító audit 2 évente 27

28 Információ biztonság 28

29 Az információ Érték Védeni kell! Adat 29

30 Az információ Érték Védeni kell! Beszerzési politika hiánya, szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás Vírus, illetéktelen szoftver installáció Rossz tervezés Alkalmazás szoftver Adat Dokumentációhiány, illetéktelen használat Illetéktelen másolás, használat 30

31 Az információ Érték Védeni kell! Illetéktelen hozzáférések Beszerzési politika hiánya, szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás Rendszer szoftver Vírus, illetéktelen szoftver installáció Rossz tervezés Alkalmazás szoftver Alkalmazás szoftver Adat Dokumentációhiány, illetéktelen használat Illetéktelen másolás, használat 31

32 Az információ Érték Védeni kell! Illetéktelen rácsatlakozás Beszerzési politika hiánya, szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás Hardver + Network Rendszer szoftver Alkalmazás szoftver Alkalmazás szoftver Illetéktelen hozzáférések Vírus, illetéktelen szoftver installáció Rossz tervezés Adat Dokumentációhiány, illetéktelen használat Illetéktelen másolás, használat 32

33 Az információ Érték Védeni kell! Katasztrófa Fizikai behatolás Beszerzési politika hiánya, szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás Kimaradás, üzemzavar Épület, szerverszoba Hardver + Network Rendszer szoftver Alkalmazás szoftver Alkalmazás szoftver Illetéktelen rácsatlakozás Illetéktelen hozzáférések Vírus, illetéktelen szoftver installáció Rossz tervezés Tűz, behatolás Adat Adathordozó Dokumentum Villámcsapás Dokumentációhiány, illetéktelen használat Illetéktelen másolás, használat Túlmelegedés 33

34 Az információ Érték Védeni kell! Katasztrófa Fizikai behatolás Illetéktelen rácsatlakozás Beszerzési politika hiánya, szakszerűtlen üzemeltetés, karbantartás Kimaradás, üzemzavar Épület, szerverszoba Hardver + Network Rendszer szoftver Alkalmazás szoftver Alkalmazás szoftver Adat Illetéktelen hozzáférések Vírus, illetéktelen szoftver installáció Rossz tervezés Tűz, behatolás Adathordozó Dokumentum Villámcsapás Illetéktelen másolás, használat Dokumentációhiány, illetéktelen használat Szabálytalanság Vesztegetés Pozícióval való visszaélés Szakképzetlenség Túlmelegedés Bosszú 34

35 Köszönjük a figyelmet. 35

J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012.

J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012. J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012. A FELÜGYELET KÜLDETÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Magyarország pénzügyi közvetítő rendszerét felügyelő, ellenőrző

Részletesebben

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai Vizsgálati módszerek, a vállalatirányítás vizsgálati tapasztalatai, a kapcsolódó felügyeleti elvárások Major Antal főosztályvezető

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján 2013.

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság elfogadta: 15/2011. számú Határozatával 2011. április 27. napján A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte: EN-III-708/2011. számú határozat 2011. június

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

Minden megkötött származékos ügyletet jelenteni kell egy központi adattárház felé.

Minden megkötött származékos ügyletet jelenteni kell egy központi adattárház felé. Tájékoztató a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló EU Rendeletről az EMIR szabályairól (European Market Infrastructure Regulation:

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (I. 6.) számú ajánlása a kereskedési tevékenység 1 során felmerülő működési kockázatok kezeléséről I. Az ajánlás célja és hatálya Egyes, a nemzetközi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1)2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

A belső ellenőrzési tevékenység változása a bankokban

A belső ellenőrzési tevékenység változása a bankokban A belső ellenőrzési tevékenység változása a bankokban TÓTH József Zsigmond Király Főiskola, OTP Bank Nyrt., Budapest tothjo@otpbank.hu A Bázeli Bizottság 2012 júniusában kiadott A banki belső ellenőrzési

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon

Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon MnB-tanulmányok 86. 2010 Olasz Henrietta Kóczán GerGely Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon Értékpapír-elszámolás és letétkezelés Magyarországon 2010. május Az MNB-ta nul má nyok so ro

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2009

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2009 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2009 BUDAPEST 2010. MÁJUS * * Az éves jelentés a 2009-es naptári év eseményeit, illetve a 2009. december 31-i állapotot tartalmazza. Az időközben

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben