Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Átírás

1 Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS MOTIVÁCIÓI, DÖNTÉSEI ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT A FELSŐOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZOTTSÁGA ÉS TERVEI - GYORSJELENTÉS - Kutatásvezetők: Kispálné Horváth Mária Vincze Szilvia Márkus Attila Közreműködők: A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ andragógia szakos III. évfolyamos hallgatói A kutatás támogatói: Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Diákhitel Központ 2010.

2 Tanulói válaszok A tanulói kérdıíveket 2009 novemberében 1716 végzıs középiskolás töltötte ki bázis középiskoláinkban. 8. kérdés: Adsz be február 15-ig felsıoktatási felvételi jelentkezési lapot? A végzıs középiskolások 67,5 %-a (1158 fı) fog beadni jelentkezési lapot 2010 februárjában, míg 15,2 %-uk (261 fı) biztosan nem fog. 17,3 %-uk (297 fı) még bizonytalan a kérdésben.

3 11. kérdés: napilapokról Vas Népe az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 42% 51% 49% idınként megvesszük 14% 43% 57% egyik sem 43% 3% 97% Zalai Hírlap az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 13% 26% 74% idınként megvesszük 7% 13% 87% egyik sem 81% 1% 99% Napló az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 6% 42% 58% idınként megvesszük 5% 17% 83% egyik sem 89% 1% 99% Kisalföld az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 6% 58% 42% idınként megvesszük 6% 31% 69% egyik sem 88% 1% 99% A válaszolók családjai közül értelemszerően (hiszen a bázisiskolák többsége Vas megyében van) legtöbben (42%) a Vas Népére fizetnek elı, második helyen szintén a bázisiskolák megyei megoszlásából adódóan a Zalai Hírlapra (13%). A Naplóra és a Kisalföldre a megkérdezett középiskolások családjainak 6-6 %-a fizet elı. A megyei napilapokra elıfizetık és azt az idınként megvevık között legtöbben szintén értelemszerően, hiszen a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyır-Moson-Sopron és Vas megyékben van jelen elsısorban a Kisalföldben (58%, 31%) és a Vas Népében (51%, 43%) találkoztak egyetemünk hirdetéseivel. Ugyanakkor a másik két megyei napilapban is viszonylag sokan találkoztak már hirdetéseinkkel (Napló: 42%, 17%; Zalai Hírlap: 26%, 13%).

4 12/b kérdés: Honnan szereztél információkat a felsıoktatási intézményekrıl? A középiskolások 71%-a (1188 fı) szerzett már információkat a felsıoktatási intézményekrıl és szakokról. A végzısök az intézményekrıl a következı információforrásokból szerezték az információikat: A középiskolások hány százaléka szerzett információforrások információt az intézményekrıl az információforrásból? Barátok, ismerısök 87 Család 81 Országos Felvételi Iroda (www.felvi.hu) 78 Média (TV, rádió, újság, Internet) 76 Egyetemek/fıiskolák honlapja 75 Felsıoktatási felvételi tájékoztató 66 Egyéb középiskolai tanár 59 Osztályfınök 53 Intézményi felvételi kiadványok (szakajánló, szórólapok, prospektusok) 47 Intézményi nyílt napok 43 Felvételi Információs Szolgálat (www.fisz.hu) 29 Egyenes út az egyetemre kiadvány 25 Egyetemi/fıiskolai információs szolgálatok ( , telefon) 23 Educatio Felsıoktatási Kiállítás 14 Kutatások (pl. FIDÉV, munkáltatói elvárások, álláshirdetések elemzése) 7 Intézmény-független pályaválasztási tanácsadó 6 Intézményi Road Show-k 5 A (sötéttel jelölt) országos információforrások közül a felvi.hu (78%) és a Felsıoktatási felvételi tájékoztató (66%) a legnépszerőbb a végzıs középiskolások körében. A kérdıíves felmérés novemberben zajlott, ennek ellenére nyilván a korábbi tájékoztató könyvet a diákok kétharmada már használta információszerzésre. A (világossal jelölt) intézményi információforrások közül egyértelmő a honlapok (75%) elsıdleges szerepe, ezért azok fejlesztésére érdemes hangsúlyt fektetni. Legtöbben a barátoktól, ismerısöktıl (87%) és a családtól (81%) informálódnak, de jelentıs a média (76%) szerepe is az információforrások között.

5 13. Mire vonatkoznak a megszerzett információk? 1. a szerzett információk értéke szerint rendezve információk szerzett (%) nem szerzett, mert nem fontos (%) fontos, de nem talált róla információt (%) Korábbi felvételi pontszámok Az intézmények városa Felvételi követelmények Felvételi pontszámítás A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A szakokon tanult tantárgyak Intézmények presztízse/hírneve Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Korábbi bekerülési arányok Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Hallgatói költségek A szakok presztízse Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Az elvégzett szakkal várható fizetés Szakmai gyakorlati lehetıségek Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) Hallgatói juttatások Diákhitel Számítógépes laborok Könyvtárak felszereltsége A diákok közül legtöbben a felvételivel kapcsolatosan szereztek információkat (korábbi felvételi pontszámok, felvételi követelmények, felvételi pontszámítás, korábbi bekerülési arányok). A második legfontosabb terület az információszerzés során a szakokkal kapcsolatos információk voltak (a megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje, szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk, a szakokon tanult tantárgyak, várható továbbtanulási lehetıségek, pl. mesterszakok). Az intézményekkel kapcsolatosan az intézmények városáról, valamint az intézmények presztízsérıl/hírnevérıl szereztek legtöbben információt.

6 2. azon nem szerzett információk szerint rendezve, melyeket nem tartottak fontosnak nem szerzett szerzett, információk (%) mert nem fontos (%) fontos, de nem talált róla információt (%) Diákhitel Könyvtárak felszereltsége Számítógépes laborok Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) A szakok presztízse Intézmények presztízse/hírneve Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Hallgatói juttatások Korábbi bekerülési arányok Szakmai gyakorlati lehetıségek Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Az elvégzett szakkal várható fizetés Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Az intézmények városa Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Hallgatói költségek Korábbi felvételi pontszámok A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A szakokon tanult tantárgyak Felvételi pontszámítás Felvételi követelmények A végzıs középiskolások közel fele (46%) nem szerzett információt a diákhitelrıl, mert azt nem tartotta fontosnak. A diákhitel után a legkevésbé fontosnak tartott területek a diákok egy része szerint a könyvtárakkal, a számítógépes laborokkal, a kollégiumokkal, valamint a közlekedéssel kapcsolatosak.

7 3. azon nem szerzett információk szerint rendezve, melyeket fontosnak tartottak (de nem találtak róla) nem fontos, de nem információk szerzett szerzett, talált róla (%) mert nem információt fontos (%) (%) Hallgatói juttatások Szakmai gyakorlati lehetıségek Az elvégzett szakkal várható fizetés Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Számítógépes laborok Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Könyvtárak felszereltsége Hallgatói költségek Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Diákhitel Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között A szakokon tanult tantárgyak A szakok presztízse Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Korábbi bekerülési arányok Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Intézmények presztízse/hírneve Felvételi pontszámítás Felvételi követelmények Korábbi felvételi pontszámok Az intézmények városa A tavalyi kutatáshoz képest új (más módon feltett) kérdés vonatkozott azokra az információkra, melyeket a végzıs középiskolások fontosnak tartottak ugyan, de nem találtak velük kapcsolatos adatokat. Ezen információk egy része legnagyobb arányban az anyagi, valamint a munkaerı-piaci tényezıkkel volt kapcsolatos (hallgatói juttatások, az elvégzett szakkal várható fizetés, munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel, hallgatói költségek, munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal). Sokan szerettek volna információhoz jutni a szakmai gyakorlati lehetıségekkel és a hallgatói léttel, valamint a diákélettel kapcsolatosan is. Az intézményi jellemzıket (könyvtárak, számítógépes laborok, kollégiumok) a hallgatók másik része (ellentétben az elızı táblázatban látható adatokkal) fontosnak tartotta, azonban nem talált róluk információt.

8 A további tanulói kérdésekre a megkérdezettek közül a továbbtanulásukban biztosak, illetve még bizonytalanok (1455 fı; 84,8%) válaszoltak. 24. SEK az elsı helyen jelölt szakoknál A SEK-et viszonylag kevesen, 104-en jelölték meg elsı helyen, a szakok szerint a következı módon: szakok jelölések száma nem írt szakot, csak a SEK-et jelölte meg az intézménynél 22 Kommunikáció és médiatudomány 11 Anglisztika 10 Idegenforgalmi szakmenedzser (Fsz) 9 Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 8 Andragógia 7 Testnevelı-edzı 5 Idegennyelvi kommunikátor (Fsz) 3 Pedagógia 3 Történelem 3 Biológia 2 Gazdálkodási és menedzsment 2 Germanisztika 2 Informatikus 2 Informatikus könyvtáros 2 Képi ábrázolás 2 Nemzetközi tanulmányok 2 Tanító 2 Földrajz 1 Ifjúságsegítı (Fsz) 1 Intézményi kommunikátor (Fsz) 1 Mőszaki menedzser 1 Romanisztika 1 Sportkommunikátor (Fsz) 1 Sportszervezı en nem neveztek meg szakot, csak annyit írtak az intézménynél, hogy elsı helyen a SEKet fogják megjelölni. A novemberi elképzelések szerint a legnépszerőbb szakok a bázisiskoláink végzısei körében az alapszakok közül: andragógia, anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, rekreációszervezés és egészségfejlesztés; a felsıfokú szakképzések közül: idegenforgalmi szakmenedzser.

9 28. Kivel beszélgetsz a leggyakrabban a továbbtanulásról? Rangsorold 1-tıl 5-ig! Sorrend Beszélgetıtársak Átlag 1. Család, rokonok 1,89 2. Barátok 2,49 3. Osztálytársak 2,78 4. Osztályfınök 3,70 5. Egyéb középiskolai tanár(ok) 4,03 A továbbtanulásukról a tanulók elsısorban a családtagjaikkal, rokonaikkal, másodsorban a barátaikkal és az osztálytársaikkal, harmadsorban a tanáraikkal beszélgetnek. 29/b. Milyen szempontok játszanak közre az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásában? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend tanároknál kiválasztásának indokai sorrend a a felsıoktatási intézmény csoport átlag Elhelyezkedés az intézmény által nyújtott Intézményi végzettséggel jellemzı 4, Szimpatikus az intézmény szellemisége, Intézményi légköre jellemzı 3, Intézmény hírneve Intézményi jellemzı 3, Van mesterképzési szak Intézményi jellemzı 3, Az intézmény településének földrajzi elhelyezkedése (országhatár, fıváros stb.) Földrajzi adottság 3, Tetszett az intézmény települése Földrajzi adottság 3, Megközelíthetıség, közlekedés szempontjából Földrajzi adottság 3, Földrajzi közelség az anyagi terhek szempontjából Földrajzi adottság 3, Ismerıseim is ide jelentkeztek Család, ismerısök 2, Szüleim ragaszkodtak hozzá Család, ismerısök 2, Minél messzebb akarok kerülni otthonról Család, ismerısök 2, A szüleim is itt tanultak Család, ismerısök 1,76

10 A tanulók a tavaly megkérdezettekhez hasonlóan az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor elsısorban az intézményi jellemzıket veszik figyelembe, azok közül is magasan legfontosabb számukra az intézmény által nyújtott végzettséggel való elhelyezkedés. A földrajzi adottságok csoportba sorolt indokok mind a közömbös, hármas átlag körül mozognak, míg a harmadik csoport (család, ismerısök ) átlaga a nem fontos kategóriába esik. Érdekes, hogy az osztályfınökök az intézmények kiválasztásának indokait részben másként látják, mint a diákjaik. A legjelentısebb különbségek, hogy a földrajzi közelség és az ismerısök jelentkezése sokkal fontosabb szerintük (2. és 3. hely), mint a tanulóik szerint (8. és 9. hely); valamint a tanárok szerint az intézmény szellemisége, légköre egyáltalán nem fontos, a 10. helyen áll, míg a diákoknál a 2. helyen. 30/b. kérdés: Mit veszel figyelembe az elsı helyen megjelölt felsıoktatási intézmény kiválasztásakor? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor válaszok figyelembe vett tényezık átlaga 1. Saját elképzelésemet 4,49 2. A felsıoktatási intézményekrıl kapott információkat 3,71 3. Család anyagi helyzetét 3,52 4. Intézményi rangsorokat 3,49 5. Szülık, rokonok tanácsait, kívánságait 3,39 6. Saját munkaerı-piaci tapasztalatot 3,35 7. Barátok, ismerısök véleményét 3,27 8. Egyéb középiskolai tanár(ok) ajánlásait 2,92 9. Osztályfınök ajánlásait 2, Médiát (TV, rádió, újság, Internet) 2,77 A megkérdezettek szintén hasonlóan a tavaly megkérdezettekhez az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor elsısorban a saját elképzeléseiket veszik figyelembe. Viszonylag fontos számukra két, az intézményekkel kapcsolatos tényezı: a felsıoktatási intézményekrıl kapott információk és az intézményi rangsorok. Ezeken kívül a közömbös szintnél (hármas átlag) fontosabb tényezık között szerepel kettı olyan, ami az anyagi helyzettel, a munkaerıpiaccal kapcsolatos (család anyagi helyzete, saját munkaerı-piaci tapasztalat), és kettı olyan, ami más emberek véleményével kapcsolatos (szülık, rokonok és barátok, ismerısök véleménye, tanácsai).

11 Tanári válaszok A tanári kérdıíveket 2009 novemberében 57 osztályfınök töltötte ki bázis középiskoláinkban. 5. Tapasztalatai alapján mikor döntenek a középiskolások arról, hogy továbbtanulnak a felsıoktatásban? (%) 7. Tapasztalatai alapján a felsıoktatási felvételi jelentkezési lapon az elsı helyre beírt továbbtanulási út kiválasztása esetében mi a továbbtanulni szándékozók számára az alábbiak fontossági sorrendje? Rangsorolja 1-tıl 6-ig! (1.=legfontosabb stb.)! Sorrend A továbbtanulási út meghatározói Átlag 1. Szak 1,91 2. Finanszírozási forma (államilag támogatott, költségtérítéses) 3,11 3. Felsıoktatási intézmény 3,15 4. Felsıoktatási intézmény települése 3,85 5. Munkarend (nappali, levelezı, esti, távoktatás) 4,26 6. Képzési szint (alapképzési szak, egységes, osztatlan képzés, felsıfokú szakképzés) 4,44 Az osztályfınökök szerint a végzıs középiskolások elsısorban szakot, másodsorban finanszírozási formát, harmadsorban intézményt választanak.

12 8. Ön szerint mire vonatkozóan kívánnak leggyakrabban információkat szerezni a végzıs diákok? tanári igen információk válaszok aránya csökkenı sorrendben Korábbi felvételi pontszámok 100% Felvételi pontszámítás 96% Felvételi követelmények 93% Korábbi bekerülési arányok 85% Hallgatói költségek 78% A megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje 73% Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) 67% Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel 67% Intézmények presztízse/hírneve 61% Az intézmények városa 61% Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal 60% Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) 60% Az elvégzett szakkal várható fizetés 57% Hallgatói juttatások 54% A szakok presztízse 54% Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) 52% Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk 43% Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között 41% A szakokon tanult tantárgyak 37% Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) 36% Diákhitel 31% Számítógépes laborok 28% Szakmai gyakorlati lehetıségek 27% Könyvtárak felszereltsége 4% A tanárok és a diákok válaszai ebben a kérdésben nagymértékő egyezést mutatnak, hiszen a tanulói kérdıív 13. kérdésének elemzésénél megállapítottuk, hogy a diákok közül legtöbben a felvételivel kapcsolatosan szereztek információkat (korábbi felvételi pontszámok, felvételi követelmények, felvételi pontszámítás, korábbi bekerülési arányok), és az osztályfınökök véleménye is ez. A második legfontosabb terület az információszerzés során a tanulóknál a szakokkal kapcsolatos információk voltak, és ezek közül többrıl is (megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje, várható továbbtanulási lehetıségek, pl. mesterszakok) a tanárok szerint a diákok szeretnének információt szerezni. Az intézményekkel kapcsolatosan az intézmények városáról, valamint az intézmények presztízsérıl/hírnevérıl szereztek legtöbben információt a végzısök közül, és az osztályfınökeik szerint is ezek fontos kérdések a diákok számára.

13 9/b. Tapasztalatai szerint milyen szempontok játszanak közre az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásában? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend a felsıoktatási intézmény kiválasztásának indokai csoport átlag 1. Elhelyezkedés az intézmény által nyújtott végzettséggel Intézményi jellemzı 3,90 2. Földrajzi közelség az anyagi terhek szempontjából Földrajzi adottság 3,72 3. Ismerıseik is ide jelentkeznek Család, ismerısök 3,61 4. Intézmény hírneve Intézményi jellemzı 3,56 5. Megközelíthetıség, közlekedés szempontjából Földrajzi adottság 3,53 6. Az intézmény településének földrajzi elhelyezkedése (országhatár, fıváros stb.) Földrajzi adottság 3,50 7. Van mesterképzési szak Intézményi jellemzı 3,44 8. Tetszik nekik az intézmény települése Földrajzi adottság 3,40 9. Szüleik ragaszkodnak hozzá Család, ismerısök 3, Szimpatikus nekik az intézmény szellemisége, légköre Intézményi jellemzı 3, A szüleik is ott tanultak Család, ismerısök 2, Minél messzebb akarnak kerülni otthonról Család, ismerısök 2,77 Ennek a kérdésnek a tanári válaszait a diákok válaszaival a tanulói kérdıív 29/b kérdésének elemzésénél már összevetettük.

14 11. Tanárok tájékozottsága (%) (a tájékozatlanság növekvı értékei szerint rendezve) a felsıoktatási továbbtanulás szempontjából részben tájékozatlan fontosnak ítélt ismeretek tájékozott tájékozott A felvételi pontszámításról 2% 15% 83% A Bologna-rendszerrıl/a felsıoktatás új rendszerérıl 4% 34% 62% A tanulni kívánt szakokkal őzhetı foglalkozásokról/betölthetı munkakörökrıl 4% 69% 27% A tanulni kívánt szakokkal való elhelyezkedési esélyekrıl 5% 75% 20% A kreditrendszerrıl 6% 47% 47% Az önköltségek mértékérıl 18% 57% 25% A tanulmányi ösztöndíjról 20% 62% 18% A szociális támogatásról 23% 59% 18% A diákhitelrıl 27% 44% 29% A külföldi ösztöndíjas tanulási lehetıségekrıl 29% 66% 5% Az állami finanszírozású és a költségtérítési képzési forma közötti átsorolás szabályairól 30% 52% 18% A felsıoktatási intézményekben zajló diákéletrıl 45% 44% 11% A felsıoktatási intézmények kollégiumi férıhelyeirıl 46% 50% 4% A tanárok a felvételi pontszámítással, a Bologna-rendszerrel, a kreditrendszerrel, a tanulni kívánt szakokkal őzhetı foglalkozásokkal/betölthetı munkakörökkel, valamint az elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatosan részben vagy egészben tájékozottnak vallották magukat, így segíteni tudják a tanulóikat a döntéseik meghozatalában. A tanárok %-a tájékozatlan az anyagi természető kérdésekben (ösztöndíj, támogatás, átsorolás, diákhitel). A tanárok közel fele pedig a kollégiumokkal és a diákélettel kapcsolatosan vallotta magát teljesen tájékozatlannak.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, 2014. január 1 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették:

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap

TÁMOP 3.1.4. Nyitónap Nyitónap A három hetet meghaladó projekt nyitónapjára 2010. április 12-én került sor. A szakiskolai bevont osztályok (9.A, 9.B, 9.C, 9.D) az aulában részletes tájékoztatást kaptak a projekt menetével és

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló

Részletesebben

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Lehoczky Tivadar Intézet Darcsi Karolina Molnár Gergely: Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Bevezetı A választói magatartás

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar

KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar KRAICINÉ SZOKOLY Mária PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Kar Idegennyelvoktatás és felnőttképzés Az előadás elhangzott az Apáczai Napokon 2009. Győr NYME Európai és hazai dokumentumok

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Pályaválasztás előtt álló középiskolás diáklányok, osztályfőnökeik

Részletesebben

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora Témavezetı: DR. SZAKÁLY ZOLTÁN Egyetemi

Részletesebben

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai EduLingua 1/1 (2015) 29 Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai Tukacs Tamás Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola anglisztika alapszakos, illetve

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1

A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1 A KÉPESLAP, MINT A TURIZMUSMARKETING FONTOS ESZKÖZE; TÁJESZ- TÉTIKAI VIZSGÁLATOK A MEDVES-TÉRSÉG TERÜLETÉN 1 Karancsi Zoltán 2 Horváth Gergely 3 Kiss Andrea 4 Bevezetés A 19. század második felében megjelenı

Részletesebben