Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ"

Átírás

1 Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS MOTIVÁCIÓI, DÖNTÉSEI ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT A FELSŐOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZOTTSÁGA ÉS TERVEI - GYORSJELENTÉS - Kutatásvezetők: Kispálné Horváth Mária Vincze Szilvia Márkus Attila Közreműködők: A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ andragógia szakos III. évfolyamos hallgatói A kutatás támogatói: Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Diákhitel Központ 2010.

2 Tanulói válaszok A tanulói kérdıíveket 2009 novemberében 1716 végzıs középiskolás töltötte ki bázis középiskoláinkban. 8. kérdés: Adsz be február 15-ig felsıoktatási felvételi jelentkezési lapot? A végzıs középiskolások 67,5 %-a (1158 fı) fog beadni jelentkezési lapot 2010 februárjában, míg 15,2 %-uk (261 fı) biztosan nem fog. 17,3 %-uk (297 fı) még bizonytalan a kérdésben.

3 11. kérdés: napilapokról Vas Népe az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 42% 51% 49% idınként megvesszük 14% 43% 57% egyik sem 43% 3% 97% Zalai Hírlap az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 13% 26% 74% idınként megvesszük 7% 13% 87% egyik sem 81% 1% 99% Napló az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 6% 42% 58% idınként megvesszük 5% 17% 83% egyik sem 89% 1% 99% Kisalföld az összes válaszoló arányában találkozott már nem találkozott még elıfizetünk rá 6% 58% 42% idınként megvesszük 6% 31% 69% egyik sem 88% 1% 99% A válaszolók családjai közül értelemszerően (hiszen a bázisiskolák többsége Vas megyében van) legtöbben (42%) a Vas Népére fizetnek elı, második helyen szintén a bázisiskolák megyei megoszlásából adódóan a Zalai Hírlapra (13%). A Naplóra és a Kisalföldre a megkérdezett középiskolások családjainak 6-6 %-a fizet elı. A megyei napilapokra elıfizetık és azt az idınként megvevık között legtöbben szintén értelemszerően, hiszen a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyır-Moson-Sopron és Vas megyékben van jelen elsısorban a Kisalföldben (58%, 31%) és a Vas Népében (51%, 43%) találkoztak egyetemünk hirdetéseivel. Ugyanakkor a másik két megyei napilapban is viszonylag sokan találkoztak már hirdetéseinkkel (Napló: 42%, 17%; Zalai Hírlap: 26%, 13%).

4 12/b kérdés: Honnan szereztél információkat a felsıoktatási intézményekrıl? A középiskolások 71%-a (1188 fı) szerzett már információkat a felsıoktatási intézményekrıl és szakokról. A végzısök az intézményekrıl a következı információforrásokból szerezték az információikat: A középiskolások hány százaléka szerzett információforrások információt az intézményekrıl az információforrásból? Barátok, ismerısök 87 Család 81 Országos Felvételi Iroda (www.felvi.hu) 78 Média (TV, rádió, újság, Internet) 76 Egyetemek/fıiskolák honlapja 75 Felsıoktatási felvételi tájékoztató 66 Egyéb középiskolai tanár 59 Osztályfınök 53 Intézményi felvételi kiadványok (szakajánló, szórólapok, prospektusok) 47 Intézményi nyílt napok 43 Felvételi Információs Szolgálat (www.fisz.hu) 29 Egyenes út az egyetemre kiadvány 25 Egyetemi/fıiskolai információs szolgálatok ( , telefon) 23 Educatio Felsıoktatási Kiállítás 14 Kutatások (pl. FIDÉV, munkáltatói elvárások, álláshirdetések elemzése) 7 Intézmény-független pályaválasztási tanácsadó 6 Intézményi Road Show-k 5 A (sötéttel jelölt) országos információforrások közül a felvi.hu (78%) és a Felsıoktatási felvételi tájékoztató (66%) a legnépszerőbb a végzıs középiskolások körében. A kérdıíves felmérés novemberben zajlott, ennek ellenére nyilván a korábbi tájékoztató könyvet a diákok kétharmada már használta információszerzésre. A (világossal jelölt) intézményi információforrások közül egyértelmő a honlapok (75%) elsıdleges szerepe, ezért azok fejlesztésére érdemes hangsúlyt fektetni. Legtöbben a barátoktól, ismerısöktıl (87%) és a családtól (81%) informálódnak, de jelentıs a média (76%) szerepe is az információforrások között.

5 13. Mire vonatkoznak a megszerzett információk? 1. a szerzett információk értéke szerint rendezve információk szerzett (%) nem szerzett, mert nem fontos (%) fontos, de nem talált róla információt (%) Korábbi felvételi pontszámok Az intézmények városa Felvételi követelmények Felvételi pontszámítás A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A szakokon tanult tantárgyak Intézmények presztízse/hírneve Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Korábbi bekerülési arányok Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Hallgatói költségek A szakok presztízse Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Az elvégzett szakkal várható fizetés Szakmai gyakorlati lehetıségek Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) Hallgatói juttatások Diákhitel Számítógépes laborok Könyvtárak felszereltsége A diákok közül legtöbben a felvételivel kapcsolatosan szereztek információkat (korábbi felvételi pontszámok, felvételi követelmények, felvételi pontszámítás, korábbi bekerülési arányok). A második legfontosabb terület az információszerzés során a szakokkal kapcsolatos információk voltak (a megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje, szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk, a szakokon tanult tantárgyak, várható továbbtanulási lehetıségek, pl. mesterszakok). Az intézményekkel kapcsolatosan az intézmények városáról, valamint az intézmények presztízsérıl/hírnevérıl szereztek legtöbben információt.

6 2. azon nem szerzett információk szerint rendezve, melyeket nem tartottak fontosnak nem szerzett szerzett, információk (%) mert nem fontos (%) fontos, de nem talált róla információt (%) Diákhitel Könyvtárak felszereltsége Számítógépes laborok Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) A szakok presztízse Intézmények presztízse/hírneve Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Hallgatói juttatások Korábbi bekerülési arányok Szakmai gyakorlati lehetıségek Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Az elvégzett szakkal várható fizetés Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Az intézmények városa Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Hallgatói költségek Korábbi felvételi pontszámok A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A szakokon tanult tantárgyak Felvételi pontszámítás Felvételi követelmények A végzıs középiskolások közel fele (46%) nem szerzett információt a diákhitelrıl, mert azt nem tartotta fontosnak. A diákhitel után a legkevésbé fontosnak tartott területek a diákok egy része szerint a könyvtárakkal, a számítógépes laborokkal, a kollégiumokkal, valamint a közlekedéssel kapcsolatosak.

7 3. azon nem szerzett információk szerint rendezve, melyeket fontosnak tartottak (de nem találtak róla) nem fontos, de nem információk szerzett szerzett, talált róla (%) mert nem információt fontos (%) (%) Hallgatói juttatások Szakmai gyakorlati lehetıségek Az elvégzett szakkal várható fizetés Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) Számítógépes laborok Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel Könyvtárak felszereltsége Hallgatói költségek Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) Diákhitel Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között A szakokon tanult tantárgyak A szakok presztízse Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) Korábbi bekerülési arányok Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk A megjelölt szakok tartalmának leírása/ A megjelölt szakok általános ismertetıje Intézmények presztízse/hírneve Felvételi pontszámítás Felvételi követelmények Korábbi felvételi pontszámok Az intézmények városa A tavalyi kutatáshoz képest új (más módon feltett) kérdés vonatkozott azokra az információkra, melyeket a végzıs középiskolások fontosnak tartottak ugyan, de nem találtak velük kapcsolatos adatokat. Ezen információk egy része legnagyobb arányban az anyagi, valamint a munkaerı-piaci tényezıkkel volt kapcsolatos (hallgatói juttatások, az elvégzett szakkal várható fizetés, munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel, hallgatói költségek, munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal). Sokan szerettek volna információhoz jutni a szakmai gyakorlati lehetıségekkel és a hallgatói léttel, valamint a diákélettel kapcsolatosan is. Az intézményi jellemzıket (könyvtárak, számítógépes laborok, kollégiumok) a hallgatók másik része (ellentétben az elızı táblázatban látható adatokkal) fontosnak tartotta, azonban nem talált róluk információt.

8 A további tanulói kérdésekre a megkérdezettek közül a továbbtanulásukban biztosak, illetve még bizonytalanok (1455 fı; 84,8%) válaszoltak. 24. SEK az elsı helyen jelölt szakoknál A SEK-et viszonylag kevesen, 104-en jelölték meg elsı helyen, a szakok szerint a következı módon: szakok jelölések száma nem írt szakot, csak a SEK-et jelölte meg az intézménynél 22 Kommunikáció és médiatudomány 11 Anglisztika 10 Idegenforgalmi szakmenedzser (Fsz) 9 Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 8 Andragógia 7 Testnevelı-edzı 5 Idegennyelvi kommunikátor (Fsz) 3 Pedagógia 3 Történelem 3 Biológia 2 Gazdálkodási és menedzsment 2 Germanisztika 2 Informatikus 2 Informatikus könyvtáros 2 Képi ábrázolás 2 Nemzetközi tanulmányok 2 Tanító 2 Földrajz 1 Ifjúságsegítı (Fsz) 1 Intézményi kommunikátor (Fsz) 1 Mőszaki menedzser 1 Romanisztika 1 Sportkommunikátor (Fsz) 1 Sportszervezı en nem neveztek meg szakot, csak annyit írtak az intézménynél, hogy elsı helyen a SEKet fogják megjelölni. A novemberi elképzelések szerint a legnépszerőbb szakok a bázisiskoláink végzısei körében az alapszakok közül: andragógia, anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, rekreációszervezés és egészségfejlesztés; a felsıfokú szakképzések közül: idegenforgalmi szakmenedzser.

9 28. Kivel beszélgetsz a leggyakrabban a továbbtanulásról? Rangsorold 1-tıl 5-ig! Sorrend Beszélgetıtársak Átlag 1. Család, rokonok 1,89 2. Barátok 2,49 3. Osztálytársak 2,78 4. Osztályfınök 3,70 5. Egyéb középiskolai tanár(ok) 4,03 A továbbtanulásukról a tanulók elsısorban a családtagjaikkal, rokonaikkal, másodsorban a barátaikkal és az osztálytársaikkal, harmadsorban a tanáraikkal beszélgetnek. 29/b. Milyen szempontok játszanak közre az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásában? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend tanároknál kiválasztásának indokai sorrend a a felsıoktatási intézmény csoport átlag Elhelyezkedés az intézmény által nyújtott Intézményi végzettséggel jellemzı 4, Szimpatikus az intézmény szellemisége, Intézményi légköre jellemzı 3, Intézmény hírneve Intézményi jellemzı 3, Van mesterképzési szak Intézményi jellemzı 3, Az intézmény településének földrajzi elhelyezkedése (országhatár, fıváros stb.) Földrajzi adottság 3, Tetszett az intézmény települése Földrajzi adottság 3, Megközelíthetıség, közlekedés szempontjából Földrajzi adottság 3, Földrajzi közelség az anyagi terhek szempontjából Földrajzi adottság 3, Ismerıseim is ide jelentkeztek Család, ismerısök 2, Szüleim ragaszkodtak hozzá Család, ismerısök 2, Minél messzebb akarok kerülni otthonról Család, ismerısök 2, A szüleim is itt tanultak Család, ismerısök 1,76

10 A tanulók a tavaly megkérdezettekhez hasonlóan az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor elsısorban az intézményi jellemzıket veszik figyelembe, azok közül is magasan legfontosabb számukra az intézmény által nyújtott végzettséggel való elhelyezkedés. A földrajzi adottságok csoportba sorolt indokok mind a közömbös, hármas átlag körül mozognak, míg a harmadik csoport (család, ismerısök ) átlaga a nem fontos kategóriába esik. Érdekes, hogy az osztályfınökök az intézmények kiválasztásának indokait részben másként látják, mint a diákjaik. A legjelentısebb különbségek, hogy a földrajzi közelség és az ismerısök jelentkezése sokkal fontosabb szerintük (2. és 3. hely), mint a tanulóik szerint (8. és 9. hely); valamint a tanárok szerint az intézmény szellemisége, légköre egyáltalán nem fontos, a 10. helyen áll, míg a diákoknál a 2. helyen. 30/b. kérdés: Mit veszel figyelembe az elsı helyen megjelölt felsıoktatási intézmény kiválasztásakor? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor válaszok figyelembe vett tényezık átlaga 1. Saját elképzelésemet 4,49 2. A felsıoktatási intézményekrıl kapott információkat 3,71 3. Család anyagi helyzetét 3,52 4. Intézményi rangsorokat 3,49 5. Szülık, rokonok tanácsait, kívánságait 3,39 6. Saját munkaerı-piaci tapasztalatot 3,35 7. Barátok, ismerısök véleményét 3,27 8. Egyéb középiskolai tanár(ok) ajánlásait 2,92 9. Osztályfınök ajánlásait 2, Médiát (TV, rádió, újság, Internet) 2,77 A megkérdezettek szintén hasonlóan a tavaly megkérdezettekhez az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásakor elsısorban a saját elképzeléseiket veszik figyelembe. Viszonylag fontos számukra két, az intézményekkel kapcsolatos tényezı: a felsıoktatási intézményekrıl kapott információk és az intézményi rangsorok. Ezeken kívül a közömbös szintnél (hármas átlag) fontosabb tényezık között szerepel kettı olyan, ami az anyagi helyzettel, a munkaerıpiaccal kapcsolatos (család anyagi helyzete, saját munkaerı-piaci tapasztalat), és kettı olyan, ami más emberek véleményével kapcsolatos (szülık, rokonok és barátok, ismerısök véleménye, tanácsai).

11 Tanári válaszok A tanári kérdıíveket 2009 novemberében 57 osztályfınök töltötte ki bázis középiskoláinkban. 5. Tapasztalatai alapján mikor döntenek a középiskolások arról, hogy továbbtanulnak a felsıoktatásban? (%) 7. Tapasztalatai alapján a felsıoktatási felvételi jelentkezési lapon az elsı helyre beírt továbbtanulási út kiválasztása esetében mi a továbbtanulni szándékozók számára az alábbiak fontossági sorrendje? Rangsorolja 1-tıl 6-ig! (1.=legfontosabb stb.)! Sorrend A továbbtanulási út meghatározói Átlag 1. Szak 1,91 2. Finanszírozási forma (államilag támogatott, költségtérítéses) 3,11 3. Felsıoktatási intézmény 3,15 4. Felsıoktatási intézmény települése 3,85 5. Munkarend (nappali, levelezı, esti, távoktatás) 4,26 6. Képzési szint (alapképzési szak, egységes, osztatlan képzés, felsıfokú szakképzés) 4,44 Az osztályfınökök szerint a végzıs középiskolások elsısorban szakot, másodsorban finanszírozási formát, harmadsorban intézményt választanak.

12 8. Ön szerint mire vonatkozóan kívánnak leggyakrabban információkat szerezni a végzıs diákok? tanári igen információk válaszok aránya csökkenı sorrendben Korábbi felvételi pontszámok 100% Felvételi pontszámítás 96% Felvételi követelmények 93% Korábbi bekerülési arányok 85% Hallgatói költségek 78% A megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje 73% Várható továbbtanulási lehetıségek (pl. mesterszakok) 67% Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek az intézmények által nyújtott végzettséggel 67% Intézmények presztízse/hírneve 61% Az intézmények városa 61% Munkaerı-piaci elhelyezkedési esélyek a szakokkal 60% Kollégium (férıhely, felszereltség, körülmények) 60% Az elvégzett szakkal várható fizetés 57% Hallgatói juttatások 54% A szakok presztízse 54% Diákélet (kulturális, szórakozási, sportolási lehetıségek) 52% Szakosodási lehetıségek/szakirányok, specializációk 43% Közlekedés az állandó lakhely és az intézmény között 41% A szakokon tanult tantárgyak 37% Hallgatói lét sajátosságai (tanulás rendszeressége, vizsgák stb.) 36% Diákhitel 31% Számítógépes laborok 28% Szakmai gyakorlati lehetıségek 27% Könyvtárak felszereltsége 4% A tanárok és a diákok válaszai ebben a kérdésben nagymértékő egyezést mutatnak, hiszen a tanulói kérdıív 13. kérdésének elemzésénél megállapítottuk, hogy a diákok közül legtöbben a felvételivel kapcsolatosan szereztek információkat (korábbi felvételi pontszámok, felvételi követelmények, felvételi pontszámítás, korábbi bekerülési arányok), és az osztályfınökök véleménye is ez. A második legfontosabb terület az információszerzés során a tanulóknál a szakokkal kapcsolatos információk voltak, és ezek közül többrıl is (megjelölt szakok tartalmának leírása/a megjelölt szakok általános ismertetıje, várható továbbtanulási lehetıségek, pl. mesterszakok) a tanárok szerint a diákok szeretnének információt szerezni. Az intézményekkel kapcsolatosan az intézmények városáról, valamint az intézmények presztízsérıl/hírnevérıl szereztek legtöbben információt a végzısök közül, és az osztályfınökeik szerint is ezek fontos kérdések a diákok számára.

13 9/b. Tapasztalatai szerint milyen szempontok játszanak közre az elsı helyen megjelölt intézmény kiválasztásában? (1 egyáltalán nem fontos, 2 nem fontos, 3 közömbös, 4 fontos, 5 nagyon fontos) sorrend a felsıoktatási intézmény kiválasztásának indokai csoport átlag 1. Elhelyezkedés az intézmény által nyújtott végzettséggel Intézményi jellemzı 3,90 2. Földrajzi közelség az anyagi terhek szempontjából Földrajzi adottság 3,72 3. Ismerıseik is ide jelentkeznek Család, ismerısök 3,61 4. Intézmény hírneve Intézményi jellemzı 3,56 5. Megközelíthetıség, közlekedés szempontjából Földrajzi adottság 3,53 6. Az intézmény településének földrajzi elhelyezkedése (országhatár, fıváros stb.) Földrajzi adottság 3,50 7. Van mesterképzési szak Intézményi jellemzı 3,44 8. Tetszik nekik az intézmény települése Földrajzi adottság 3,40 9. Szüleik ragaszkodnak hozzá Család, ismerısök 3, Szimpatikus nekik az intézmény szellemisége, légköre Intézményi jellemzı 3, A szüleik is ott tanultak Család, ismerısök 2, Minél messzebb akarnak kerülni otthonról Család, ismerısök 2,77 Ennek a kérdésnek a tanári válaszait a diákok válaszaival a tanulói kérdıív 29/b kérdésének elemzésénél már összevetettük.

14 11. Tanárok tájékozottsága (%) (a tájékozatlanság növekvı értékei szerint rendezve) a felsıoktatási továbbtanulás szempontjából részben tájékozatlan fontosnak ítélt ismeretek tájékozott tájékozott A felvételi pontszámításról 2% 15% 83% A Bologna-rendszerrıl/a felsıoktatás új rendszerérıl 4% 34% 62% A tanulni kívánt szakokkal őzhetı foglalkozásokról/betölthetı munkakörökrıl 4% 69% 27% A tanulni kívánt szakokkal való elhelyezkedési esélyekrıl 5% 75% 20% A kreditrendszerrıl 6% 47% 47% Az önköltségek mértékérıl 18% 57% 25% A tanulmányi ösztöndíjról 20% 62% 18% A szociális támogatásról 23% 59% 18% A diákhitelrıl 27% 44% 29% A külföldi ösztöndíjas tanulási lehetıségekrıl 29% 66% 5% Az állami finanszírozású és a költségtérítési képzési forma közötti átsorolás szabályairól 30% 52% 18% A felsıoktatási intézményekben zajló diákéletrıl 45% 44% 11% A felsıoktatási intézmények kollégiumi férıhelyeirıl 46% 50% 4% A tanárok a felvételi pontszámítással, a Bologna-rendszerrel, a kreditrendszerrel, a tanulni kívánt szakokkal őzhetı foglalkozásokkal/betölthetı munkakörökkel, valamint az elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatosan részben vagy egészben tájékozottnak vallották magukat, így segíteni tudják a tanulóikat a döntéseik meghozatalában. A tanárok %-a tájékozatlan az anyagi természető kérdésekben (ösztöndíj, támogatás, átsorolás, diákhitel). A tanárok közel fele pedig a kollégiumokkal és a diákélettel kapcsolatosan vallotta magát teljesen tájékozatlannak.

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Végzős középiskolások felsőoktatással kapcsolatos tájékozottsága és tervei

Végzős középiskolások felsőoktatással kapcsolatos tájékozottsága és tervei Tanulmányok 39 Kispálné Horváth Mária Vincze Szilvia Végzős középiskolások felsőoktatással kapcsolatos tájékozottsága és tervei A szerzők 8 novemberében kérdőíves vizsgálatot végeztek 1 a Nyugat-magyarországi

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2016. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2016. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők

Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők Tanulmányok 57 Kispálné Horváth Mária Vincze Szilvia Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 NYF - BTMK anglisztika ANA 354 ének - zene ANA 240 képi ábrázolás ANA 401 ANK 390 környezetkultúra ANA 320 magyar ANA 357 plasztikai ábrázolás ANA 374 Szlavisztika

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi eljárás, ösztöndíjak Jelentkezés módja Kizárólag e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet benyújtani. Felvételi Tájékoztató

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar. SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438. www.abk.szie.hu

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar. SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438. www.abk.szie.hu Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438 www.abk.szie.hu Jelentkezési határidő 2010. február 15. Felvételi eljárás menetrendje 2010. február

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 NYF - BTMK PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 anglisztika ANA 367 ének - zene ANA 366 képi ábrázolás ANA 378 környezetkultúra ANA 344 magyar ANA 346 történelem ANA 362 gazdasági idegen nyelvű menedzser

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Elsőéves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen, 2015

Elsőéves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen, 2015 Elsőéves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen, 2015 2015. november Elsőéves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen, 2015 Összeállították: Dr. Kuráth Gabriella

Részletesebben

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25%

Jelentéskészítő. AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 516. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% Jelentéskészítő AJK_TEK-gólya_2009 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 0% 2 0% 3 4 Hisztogram Jobb

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tájékoztató az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról

Tájékoztató az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról Tájékoztató 2016. az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról 2016. 01. 13. Kalász Ákos igh. 1 I. Érettségi 2016 1. Érettségi jelentkezés -

Részletesebben

Tájékoztató. az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról. Kalász Ákos igh.

Tájékoztató. az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról. Kalász Ákos igh. Tájékoztató az érettségi vizsga és a felvételi eljárás folyamatáról, határidőkről tennivalókról és a pontszámításról Kalász Ákos igh. I. Érettségi 2015 1. Érettségi jelentkezés - jelentkezési lapokat legkésőbb

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

NYÍLT NAP I. 2015. december 4.

NYÍLT NAP I. 2015. december 4. LEGYÉL TE IS SZOMBATHELYEN EGYETEMISTA! NYÍLT NAP I. 2015. december 4. PROGRAMFÜZET További Nyílt Napjaink: 2016. január 27. 2016. február 4. Program: 10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK A épület, I. emelet, DÍSZTEREM

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA NAPPALI TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA NAPPALI TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet 0% 1% Kiküldött tájékoztató anyagokból 4% 8% 2% 3% 1% Szórólapokból 22% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola felsőfokú szakképzést nyújtó képzései iránti keresletről

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016.

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. ÍGY LÁTJÁK ŐK MINI FELMÉRÉS KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK KÖZÖTT RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK: EGRI IQ PONT SZAKKÖZÉPISKOLA,

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Első éves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen

Első éves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen Első éves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen 2013. november Első éves hallgatók körében végzett kutatás a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították: Dr. Kuráth Gabriella marketingvezető

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben