Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A"

Átírás

1 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: Tel./Fax: /233 /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER LEÍRÁSA Érvényes: december 9-tl visszavonásig

2 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Mottó: Ha egy gyerek szidalmakban él, megtanulja az ítélkezést. Ha egy gyerek haragban él, megtanulja a harcot. Ha egy gyerek félelemben él, megtanulja a rettegést. Ha egy gyerek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot. Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent. Ha egy gyerek féltékenységben él, megtanulja az irigységet. Ha egy gyerek szégyenben él, megtanulja a bnbánatot. Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést. Ha egy gyermek megértésben él, megtanulja a szeretetet. Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. Ha egy gyermek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van. Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja a nagylelkséget. Ha egy gyerek tisztességben és szinteségben él, megtanulja mi az igazság és a becsület. Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. Ha egy gyerek barátságban él, megtanulja, hogy jó a világban élni. Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni a saját békéjét. /Dorotthy Law Nolte/ Pedagógia programunkat e felelsség mentén fogalmaztuk meg. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 2/68

3 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK A. PREAMBULUM 6 1. Bevezet 6 2. Az iskola bemutatása Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése Az iskola székhely Az iskola fenntartója Az iskola földrajzi mködési területe Az intézmény jogállása Az intézmény gazdálkodása Az iskola alaptevékenysége A képzés formái, profiljai Az alapítás éve Az érvényben lév alapító okirat száma, kelte Az érvényben lév Felnttképzési nyilvántartásba vételi okirat száma, kelte Az iskola rövid bemutatása Az iskola tevékenységének rövid leírása Az Iskola szervezeti felépítése 13 B. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FÜPI minségmodell Minségpolitika Az Iskola tevékenysége, szolgáltatása Az Iskola értékrendje A tantestület által választott mottó Az Iskola céljai Az Iskola célcsoportja Az Iskola partnerei Intézmények Felettes Szerveink Munkakapcsolat Egyének Az Iskola kapcsolatai A közoktatással kapcsolatban álló szakágazatokkal való együttmködés Az iskola kapcsolata tágabb környezetben a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel Elvárások a társadalmi kapcsolatok tükrében 20 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 3/68

4 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Elvárások önmagunkkal és iskolánkkal szemben A szüli és tanulói elvárások Az iskola szüli háttere, a tanulóközösség összetétele A társadalmi és fenntartói elvárások A fenntartói elvárások értelmezése, érvényesítése intézményünkben A közoktatási rendszer egészére vonatkozó általános és helyi elvárások Egyes szakokra (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola) vonatkozó speciális elvárások Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az iskola anyagi feltételei Költségvetés Létszámgazdálkodás Az Iskola folyamattérképe Az Iskola folyamatszabályozásai Nevelés-oktatás folyamata 35 TANÓRAI KERETBEN OKTATOTT TANTÁRGYAK 35 TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 35 MINDENNAPI ÉLET Iskolába bekerülés folyamata a középfokú beiskolázás keretein belül és kívül Egyéni felzárkóztatás folyamata Tanítás-tanulás folyamata Egyéni fejlesztés folyamata Tehetséggondozás folyamata Szemléletformálás folyamata Mentorálás és patronálás (pedagógus-tanuló) folyamata Tanulók mérése, számonkérése Felntt képzés folyamatai Felnttképzésbe bekerülés folyamata Felnttképzési tevékenység képzési és értékelési folyamata Felnttképzési szolgáltatások folyamata Ellenrzési, értékelési rendszer Ellenrzés Értékelés 53 A pedagógiai munka ellenrzése 53 Egyéb munkák (pénzügyi, munkaügyi, iskolatitkári, takarítói, stb. munkák) ellenrzése Intézményvezet tevékenységének értékelése Vezetés-irányítás folyamatai Vezeti folyamatok Bels kommunikáció folyamata Emberi erforrás folyamata Minségügyi folyamatok Panaszkezelés folyamata Tanulói elégedettség mérés, szüli elégedettség mérés, elégedettség mérés (felnttképzés) folyamata A küld intézmények elégedettség mérésének folyamata Pedagógusi munka ellenrzésének és értékelésének folyamata, pedagógus önértékelés Dolgozói elégedettség mérés folyamata Tanulóink eredményei 67 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 4/68

5 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 14. Az Iskola sikerkritériumai és indikátorai Az Iskola dokumentumai Az Iskola fogalomtára Érvényességi rendelkezések 68 IMIP_addetur_2010_12_09.doc 5/68

6 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A. PREAMBULUM 1. BEVEZET 1.1. Közoktatás A évi LXXIX. törvény a közoktatásról jogszabály szerint az Intézményi Minségirányítási Programnak (továbbiakban IMIP) a következket kell minimum tartalmaznia: 40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszer végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minségpolitikáját. A minségpolitika végrehajtása érdekében minségfejlesztési rendszert épít ki és mködtet. A minségpolitikát és minségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minségirányítási program). Az intézményi minségirányítási programot az intézmény vezetje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása eltt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minségirányítási program határozza meg az intézmény mködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezeti feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minségirányítási programban rögzíteni kell a teljes kör intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A neveltestület a szüli szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejldését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitzései és az intézmény mködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A neveltestület és a szüli szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és mködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történ beiratkozáskor a szülnek, tanulónak át kell adni. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 6/68

7 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.2. Felnttképzés A évi CI. Tv. A Felnttképzésrl és a 24/2004. FMM rendelet 7. - a alapján a felnttképzést folytató intézménynek rendelkezniük kell a Szakmai Tanácsadó Testület által elfogadott Minségpolitikával, Minségirányítási Rendszerrel (1) A kérelmez intézménynek rendelkeznie kell a) az intézmény szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott olyan minségpolitikával, amely aa) összhangban áll az intézmény képzési céljaival, mködési elveivel és szervezeti kultúrájával, ab) megfogalmazza a képzésben részt vevk, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját, ac) kifejezi az intézmény elkötelezettségét a szakmai követelmények teljesítése, a minségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt; b) a tárgyévre szóló, a szakmai tanácsadó testület által az éves képzési tervvel egyidejleg jóváhagyott olyan minségcélokkal, amelyek ba) az érintettek számára közérthetek, bb) mérhetek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre, bc) megvalósításához határidt, felelsöket és erforrásokat kell rendelni. (2) Az intézménynek rendelkeznie kell a mködési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott olyan minségirányítási rendszerrel, amely a) kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vev felnttek elvárásaival összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerzdések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenl hozzáférést biztosító környezet megteremtését is; b) tartalmazza: ba) a képzésben részt vev felnttek képzésének és tudásuk értékelésének olyan folyamatleírását, mely magában foglalja a képzési tevékenység szakmai elkészítésének, indításának, lebonyolításának, valamint zárásának lépéseit, bb) az elzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának, valamint legalább még egy végzett szolgáltatásnak a folyamatleírását, bc) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását, bd) a képzésben részt vev felnttek igényei feltárásának és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történ visszacsatolásának folyamatleírását; c) tartalmazza azokat az eszközöket, illetve módszereket, melyek garantálják a kialakított folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok elfordulásának megelzését; d) meghatározza azokat a legfontosabb különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevk tudásának ellenrzésére és a követelmények teljesítésének módjára vonatkozó területeket,melyekrl az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyjtenie a IMIP_addetur_2010_12_09.doc 7/68

8 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM képzésben részt vev felnttek elégedettségének vizsgálata során, a folyamatos fejlesztés érdekében; e) egyértelmen rögzíti a képzésben részt vev felnttekkel, az intézmény küls és bels partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekint ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására. 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 2.1. Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése ADDETUR Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola Az iskola székhely 1022 Budapest, Marczibányi tér Az iskola fenntartója ADDETUR Alapítvány 1022 Budapest, Marczibányi tér Az iskola földrajzi mködési területe Budapest és környéke Pest megye Szabad iskolaválasztás jogán az ország bármely területe az iskola befogadóképességének függvényében Az intézmény jogállása Önálló jogi személyként mköd költségvetési szerv (1. sz. melléklet: Alapító Okirat) (2. sz. melléklet: Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nyilvántartásba vételi határozat) Az intézmény gazdálkodása Önállóan gazdálkodó szervezet Az iskola alaptevékenysége ALAPTEVÉKENYSÉGEK: felzárkóztató képzés (1 éves) általános szakiskolai képzés (2 éves) szakiskolai képzés folytatásaként szakképzés ( 2, 3 éves) szakközépiskolai képzés (2 éves) gimnáziumi képzés (5 éves) idegen nyelvi (angol) elkészítéssel felnttképzés IMIP_addetur_2010_12_09.doc 8/68

9 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A VÁLLALKOZÁSSAL VÉGEZHET TEVÉKENYSÉGEK: az alaptevékenységgel összefügg vagy azt helyettesít és kiegészít szolgáltató tevékenység; szolgáltató és termel tevékenység során elállított termékek értékesítése; eszközök és helyiségek bérbeadása A képzés formái, profiljai Felzárkóztató képzés Felvételi kor: 14 év és 23 életév között Szakiskolára felzárkóztatható fiatalok számára Szakiskolai képzés a) Általános jelleg képzés Feltételei kor: 14. és 23. életév között (9. és 10. évfolyam). Pályaorientáció: könnyipari, valamint ügyviteli jelleg. c) Irodai asszisztens Képzési id: az általános iskola, illetve a szakiskola befejezése után 2 tanév (felzárkóztatás orientált tartalommal és rehabilitációs kiegészítéssel, illetve szakmai képzés). Feltételi kor: 16. életév betöltése. d) Ni szabó Képzési id: az általános iskola, illetve a szakiskola befejezése után 3 tanév (felzárkóztatás orientált tartalommal és rehabilitációval, illetve szakmai képzés). Feltételi kor: 16. életév betöltése. Szakközépiskolai képzés Számítógéprendszer-karbantartó elágazás Képzési id: érettségi után 2 tanév Gimnázium Képzési id: az általános iskola befejezését követ egy tanévben idegen nyelvi (angol) elkészítés, majd 4 tanév az OM által jóváhagyott óratervi keretben, általános célú tantervi anyaggal. Esti tagozat Elssorban mozgássérült, érettségit és/vagy szakmát szerezni kívánó felnttek számára Felnttképzés Iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül megszerezhet készséget és kompetenciát fejleszt képzések magvalósítása. a mindenkor aktuális Közép- magyarországi IMIP_addetur_2010_12_09.doc 9/68

10 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartása szerinti képzések (Felnttképzési nyilvántartási szám: ) Megjegyzés: a szakiskolai szakokon központi közismereti és szakmai, valamint helyi tantervek alapján folytatjuk a képzés. A közismereti tárgyak tartalmát pontosítottuk a mozgássérültek rehabilitációját segít mozgásnevelési gyakorlatokkal. Ezért a helyi tanterveket (programokat) a szakiskolában 2 illetve 3 tanévre készítettük el Az alapítás éve Az érvényben lév alapító okirat száma, kelte / Az érvényben lév Felnttképzési nyilvántartásba vételi okirat száma, kelte / Az iskola rövid bemutatása Iskolánk 1993-ban szervezdött azzal a pedagógiai és szakmai céllal, hogy a halmozottan sérült (elssorban mozgássérült) és hátrányos helyzet, ép értelm, önálló életvitel fiatalok nevelését és képzését szakiskolai és középiskolai, 2008-tól pedig felnttképzési keretek között is, akadálymentes környezetben megoldja. Az elmúlt évek alatt a kezdeti állapothoz képest az új képzési irányoknak megfelelen változott az iskola neve. A szakiskolások és a szakmunkástanulók mellett szeptember 1- l az érettségizettek szakmai képzését is beindítottuk, továbbá a gimnáziumi tanulók oktatását is átvettük a Kós Károly Gimnáziumtól. Kronológiai sorrendben az alábbiakban foglalhatók össze az említett változások: 1. Induláskor az iskolának csak szakmai képzési irányai voltak: sznyegszöv, számítógép-kezel és niruha-készít. Közben az igényeknek megfelelen bvült a szakmaistruktúra. Beindítottuk a Számítástechnikai szoftver üzemeltet oktatást az érettségizett fiatalok bevonásával. Fontos és jelents lépésnek tartjuk ma is az említett szakirány beindítását, illetve a meglev képzések folytatását. 2. Szintén az 1997/98-as tanévben indítottuk a 4 éves gimnáziumi oktatást a MÁI Hermina úti részlegében. A szakiskola pedig bvült a pályaorientációs szakaszú textil és ruhaipari, illetve számítástechnikai irányultsággal szeptember 1-jétl áttértünk a szakiskola 9. évfolyamon az általános képzés, de szakma-elkészítést is nyújtó megoldásra - a tankötelezettek bevonásával. Ezzel az iskola a szakképzési és gimnáziumi oktatás mellett új tartalmú tanévig tartó oktatásra tért át. Az újszer szakmai képzés a NAT ismeretanyagára épül. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 10/68

11 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Sikeres volt a felntt korú fogyatékos fiatalok nappali tagozatú képzése is. A hozzánk jelentkezettek többsége halmozottan sérült fiatal volt. k voltak azok, akiket a régiók oktatási központjai nem fogadtak, de esetenként ennek ellenére támogatást nyújtottak szeptember elsejétl az OKJ változása miatt új szakmai képzéseket vezetünk be. A Niruha-készít képzést a Ni-szabó, a számítógép-kezel, használó képzést a 2 tanéves irodai asszisztens, a Szoftver-üzemeltet képzést pedig a 2 tanéves Számítógéprendszerkarbantartó képzés váltja fel. Ettl a tanévtl minden képzésünk elérhet lesz esti tagozaton a felntt mozgássérült emberek számára is nyarán a Közép- magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásba vette intézményünket, mint felnttképzési intézményt szeptemberben felntt mozgássérült emberek számára szóló FAT által akkreditált képzéseket indítottunk el: Felntt mozgássérült emberek számítástechnikai alapképzése- 720 órás képzés; Számítógépes audiovizuális eszközök használata felntt mozgássérült emberek részére- 720 órás képzés; Angol KER A1- minimum szint- 170 órás képzés. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában a rehabilitáció id csökkenésével párhuzamosan intenzív és piacképes tudást adó képzéseket tartottunk fontosnak bevezetni intézményünk feladatkörébe. Iskolánk f célkitzése továbbra is a sajátos nevelési igény, elssorban mozgássérült, hátrányos helyzet, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzet ill. roma származású fiatalok általános és szakmai képzése akadálymentes környezetben, speciális, integrációs módszertan alkalmazásával, amely lehetséget teremt valóságos inklúzió megvalósulására. Tanulóink számára ezért lehetvé tettük a lehetségeinkhez mérten - az iskolán belüli átjárhatóságot, az alap - és középfokú szakmai képzést, valamint a gimnáziumi tananyag elsajátítását. A sikeres munkaer piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képesség fejlesztést és kompetencia alapú oktatást, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megersítését, a rendszerben meglév szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenl hozzáférés és esélyegyenlség szempontjainak teljes kör figyelembe vételével Az iskola tevékenységének rövid leírása Iskolánk azzal a céllal jött létre, hogy segítse a mozgássérült fiatalok beilleszkedését a társadalomba és javítsa a munkaerpiacon történ elhelyezkedésüket. Az iskola éves ködése alatt ennél sokkal többet ért el: az országban egyedülállóan integrálta a közoktatásban tandíjmentesen a sajátos nevelési igény (mozgás-, látás-, hallássérült, problémás szociális háttérbl érkez, pszichés zavarokkal küzdk, stb.) diákokat. Az intézmény a és 10. osztályt, vagy középiskolát befejezett fiatalok középszint oktatását és szakmai képzését biztosítja védett körülmények között, akadálymentes környezetben. Az intézmény a különböz szakokon, a központilag elírt és helyi programokkal kiegészítve elméleti és szakmai tartalmú képzést folytat. A Gimnázium 5 évfolyamos, amely évfolyamonként egy osztállyal mködik. A Szakiskolában a 9. és 10. évfolyamon informatikai, könnyipari ill. ügyviteli jelleg pályaorientációs programmal kiegészített képzést nyújtunk. A 10. osztály elvégzése után a tanulók 2 vagy 3 tanéven keresztül Irodai asszisztens, illetve Ni szabó szakmát tanulhatnak. Az érettségizett fiatalok a 2 éves Számítógéprendszer- karbantartó képzésben vehetnek részt. Az iskola a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) épületén belül ködik. A MEREK IMIP_addetur_2010_12_09.doc 11/68

12 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM egyben rehabilitációs elhelyezést is biztosít a mozgássérült, naponta bejárni nem tudó fiatalok számára. Feladatunknak érezzük, hogy a nálunk nevelt, oktatott, foglalkoztatott, különböz akadállyal él fiatalok, az életre ne egy számukra elszigetelt környezetben készülhessenek fel, hanem abban a világban, ahol késbb meg kell találniuk a helyüket, amelyben a lehet legönállóbban be kell illeszkedniük. Ehhez kívánunk számukra minden tekintetben optimális környezetet biztosítani, az önálló életvitelre való felkészülést segíteni az életük e különösen jelents szakaszában. Ezt segíti a mozgássérültek esetében egyénre szabott mozgásterápia, fizikoterápia, gyógylovaglás, sportfoglalkozások, a tanulásban akadályozott, vagy más pszichés-, viselkedési problémával küzd fiatalok egyéni, személyre szabott, kompetencia alapú fejlesztése. A szabadid hasznos eltöltésére gazdag szakköri kínálatunk, továbbá kulturális és sportrendezvények állnak mind a speciális nevelési igény, mind az ép fiatalok rendelkezésére. Munkánk során tanúi lehetünk annak, hogy olyan fiatalok, akikrl talán már a társadalom, a többségi oktatás lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelel speciális, személyre szabott megsegítéssel. Érettségi vizsgát tesznek, továbbtanulnak a felsoktatásban, szakmát tanulnak, vagy más OKJ-s képzésben vesznek részt. Ezen felül, amin talán a legfontosabb, embernek érezhetik magukat azáltal, hogy egészséges társaikkal képesek együtt élni, dolgozni, st egymást szeretettel elfogadni, befogadni, egymással akár életre szóló barátságokat kötni. A hozzánk járó egészséges fiatalok (akik sokszor komoly beilleszkedési zavarokkal kerülnek iskolánkba), az itt töltött évek során életük hátralév részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és segítsék a valamiféle mássággal rendelkez társaikat. Célunk tehát - egyfajta társadalmi szerepvállalásként -, mköd módszerünk külvilág számára történ bemutatása, szemléletünk kommunikálása. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 12/68

13 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2.4. Az Iskola szervezeti felépítése ADDETUR Alapítvány Az iskola fenntartója ADDETUR Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola Az iskola ja, felnttképzésért felels vezet MEREK Iskolatitkár Igazgató helyettes Redszergaz da Órarend készít Könyvtáros Pénzügyi, számviteli, munkabér eladó Tankönyv felels Iskolai bizottságok Iskolaorvos, védk Humán Munkaközösség Vezet Reál Munkaközösség Vezet Szakmai Munkaközösség Vezet Gyógypedagógiai Munkaközösség Vezet Osztályfnöki Munkaközösség Vezet Humán tantárgyat tanító tanárok Reál tantárgyat tanító tanárok Szakoktatók Fejlesztpedagógusok, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens Osztályfnökök Az iskola többcélú, egységes intézmény. Tanulmányi, szervezeti egységei: gimnáziumi és szakképzési évfolyamok Az iskola szervezeti felépítését a Szervezeti és Mködési Szabályzat tartalmazza. Az és az helyettes Az és az helyettes munkájának tartalmát a munkaköri leírások és az SZMSZ tartalmazza. Az iskola vezetsége szkebb vezetség tagjai: az, az helyettes Megbeszéléseit hetente (illetve szükség szerint) tartja, folyamatosan végzi a munkatervben rögzített feladatok folyamatelemzését. Feladata, hatásköre: a munkatervi feladatok szervezése, ellenrzése, tapasztalatok értékelése, döntés-elkészítés, i hatáskörben döntések meghozatala. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 13/68

14 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM kibvített vezetségének tagjai: az alapítvány elnöke, kuratóriumi delegáció, az, helyettes, a minségbiztosítási támogató csoportvezetje, a szüli szervezet képviselje, munkaközösség vezetk, iskolatitkár, a diákönkormányzatot segít tanár, a diákokat érint napirendeknél az iskola diákja Intézményi közösségek A neveltestület A neveltestület a többször módosított közoktatási törvény 56., 57. -a szerint mködik. Szakmai munkaközösség Az iskolában a Szervezeti és Mködési Szabályzat szerint mködnek szakmai munkaközösségek. Szüli Szervezet A szülk iskolai képviseletét a Szüli Közösség látja el. Tagjai az osztályonként delegált, és önként jelentkez szülk. A szüli szervezet a közoktatási törvényben elírt módon mködik. Diákönkormányzat A diákönkormányzat a közoktatási törvény és Szervezeti és Mködési Szabályzat alapján ködik. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákönkormányzat közösségi nevelésben betöltend szerepére. Diákközgylés A diákközgylés a törvényben elírt módon mködik. Osztályközösség A közös tanulócsoportba felvett diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórákat órarend szerint közösen látogatják. Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége nyilvános jelölés után titkos szavazással megválasztja az osztály diákbizottságát, és küldötteket delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetségébe. A tanulók egyéni problémáikkal az iskolai életre vonatkozó javaslataikkal az osztályfnökükhöz, az iskola tanáraihoz és a vezetihez, az iskolai diákvezetséghez, az iskolagyléshez és más, - iskolán kívüli - diákfórumokhoz fordulhatnak. Minségbiztosítási támogatócsoport Feladata, hogy feltárja és segítse a nevel-oktató munkát. Feltérképezi az intézmény partnerkapcsolatait, a partnerek elvárásait, hogy az iskola, mint szolgáltató minél pontosabban tudjon megfelelni a kívánalmaknak. Segíti, hogy az iskolavezetés és a tantestület eltt világosan megfogalmazott célok és feladatok legyenek, és azok megvalósítását megfelelen ütemezze. Elkészíti az Intézményi és Minségirányítási Programot és segíti annak végrehajtását. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 14/68

15 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM B. MINSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 3. FÜPI MINSÉGMODELL Az ADDETUR ALAPÍTVÁNYI SZAKISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA szén kiépítette, bevezette az 1. szintjét, majd 2010-ben a 2. és a 3. szintjét a FÜPI minségmodellnek, mely egy olyan szervezet- és minségfejlesztési rendszer, amely - érdemi segítséget jelent ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézmény hatékonyabban és eredményesebben mködjön, - kiépítése az adott intézményre szabott, - az érintettek számára érthet és - harmadik, független fél által tanúsítható. Az alapvet megfelelségi elvárás általánosságban az intézményi ÉRTÉKREND, CÉL(RENDSZER), valamint SZOLGÁLTATÁS KOHERENCIÁJA. 1. folyamat 2. folyamat 3. folyamat ÉRTÉK- REND SZOLGÁL- TATÁS CÉL fejlesztés önértékelés nevelési-oktatási folyamatok támogató folyamatok vezetési folyamatok - Az ÉRTÉKREND érvényesítése tekinthet az intézmény drive-jának, mozgató erejének. - A CÉL(RENDSZER) jelöli ki az intézmény cselekvési terét és irányát annak érdekében, hogy saját értékrendjét érvényesítse. - A SZOLGÁLTATÁS a célok elérését szolgáló cselekvéssort jelenti. Ez a cselekvéssor a gyakorlatban ún. folyamatokba rendezdik. Azaz a szolgáltatás a folyamatok eredményeként áll el. 4. folyamat A minségmodell arra épít, hogy egy intézmény akkor tud megbízható szolgáltatást nyújtani, ha a szabályozás és mködtetés szintjén meghatározza a saját megfelelségi elvárásait (más modellek szóhasználatával: sikerkritériumait). Ennek a lépcsfoknak az elérése után beszélhetünk minségrl és annak fejlesztési lehetségeirl. A FÜPI minségmodell három szintbl áll, így az intézmény fokozatosan, lépcszetesen tudja kialakítani, bevezetni és fejleszteni minségfejlesztési rendszerét. 1. szint 2. szint 3. szint 3. szint folyamatos fejldés 2. szint folyamatok koherenciája 1. szint - alapok 0. szint - elfeltétel 0. szint elfeltétel nem tanúsítható 1. szint alapok tanúsítása 1 évig érvényes 2. szint folyamatok koherenciája tanúsítása 1 évig érvényes 3. szint folyamatos fejldés tanúsítása 2 évig érvényes IMIP_addetur_2010_12_09.doc 15/68

16 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 4. MINSÉGPOLITIKA 4.1. Az Iskola tevékenysége, szolgáltatása PR tevékenység, marketing beiskolázás integráció és inklúzió, érzékenyítés tanulók fejlesztése, támogatása szocializáció preventív oktatás-nevelés rendezvények és más iskolai események szervezése munkafolyamatok napi szervezése egymás segítése kapcsolattartás a szülkkel kommunikáció a partnerekkel munkaer felvétel, infrastruktúra mködtetése, alapellátás biztosítása anyagi források felkutatása, pályázatírás dokumentálás, adminisztráció fejlesztés 4.2. Az Iskola értékrendje hitelesség összetartás tudás szeretet, együttmködés, segítkészség, nagyfokú türelem és egymásra figyelés, szeretetteljes családias légkör gyerek centrikusság szakmai igényesség személyesség, személyre szabottság fontos a teljesítmény inklúzió (tényleges befogadás) nyitottság önállóság felelsség vállalás önmagunkért és másokért következetesség harmónia és komfortérzet a tanulókban és a pedagógusokban tolerancia, elfogadás és türelem humor mozgássérültekkel foglalkozás egyéni fejlesztés mködése nem ismerünk lehetetlent, határaink kitolása támogató környezet szociális érzékenység munkabírás, terhelhetség IMIP_addetur_2010_12_09.doc 16/68

17 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 4.3. A tantestület által választott mottó Kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, s akkor egyre jobb leszek! keménységed és elvárásaid zorddá és undokká tesznek. De ha szeretsz, jóságod sugarában újra megszelídülök, és elfogadlak én is. Ha csak az eredményeim alapján tartasz értékesnek, elveszek. De ha pusztán önmagamért szeretsz, sikert sikerre halmozok. Semmit se tégy, csak szeress, és én felnövök magamhoz. Simon András 4.4. Az Iskola céljai színvonalas oktatás önálló életvitelre felkészítés továbbtanulás elkészítése értelmes tevékenységhez juttatás az iskolában és azon túl harmonikus légkör megteremtése mindenki egészségmegrzése mindenki pillanatnyi teljesítményének javítása rejtett képességek felfedezése és kibontakoztatása mindenki egyéni képességének tudatos kamatoztatása a közösségben személyre szabott oktatás személyes példamutatás fenntartása, fejlesztése másság elfogadása, tényleges esélyegyenlség megteremtése szocializáció kialakítása iránymutatás a tanulóknak következetesség fejlesztése iskolakép (arculat) megteremtése, fejlesztése kompetencia alapú oktatás fennmaradás szüli kapcsolattartás javítása, családterápia partnerek elvárásainak megismerése, igényeik beépítése a pedagógiai munkába, együttmködés küls partnerekkel környezet, infrastruktúra fejlesztése intézményi együttmködés jogszabályoknak megfelel mködés IMIP_addetur_2010_12_09.doc 17/68

18 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 5. AZ ISKOLA CÉLCSOPORTJA Célcsoportunk a 8., 9., 10. osztályt eredményesen befejezett vagy érettségizett fiatalok, olyan fiatalok, akik nem fejezték be a 8. osztályt Sajátos Nevelési Igényük miatt, illetve mozgássérült felnttek. Elnyben részesítjük a Sajátos Nevelési Igény, elssorban mozgás-, látás-, hallássérült és autista, valamint hátrányos helyzet fiatalokat a felvételi során. Esti képzéseink mozgássérültek számára indulnak. 6. AZ ISKOLA PARTNEREI 6.1. Intézmények 6.2. Felettes Szerveink ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvány Nemzeti Erforrás Minisztérium (NEFMI) városi Önkormányzat Magyar Államkincstár Oktatási Hivatal 6.3. Munkakapcsolat MEREK Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja FÜPI Független Pedagógiai Intézet AME Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Szakérti és Rehabilitációs Bizottságok TISZK (Területi Integrált Szakképzési Központ) KSZI. II. kerületi Önkormányzat II. kerületi Önkormányzat Oktatási Iroda II. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központ Pet Intézet Mozgásjavító Általános Iskola Gyengénlátók Általános Iskolája II. kerületi Nevelési Tanácsadó II. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nemzeti Szakképzési és Felnttképzési Intézet 6.4. Egyének Szülk, Szüli Munkaközösség Tanulók IMIP_addetur_2010_12_09.doc 18/68

19 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 7. AZ ISKOLA KAPCSOLATAI 7.1. A közoktatással kapcsolatban álló szakágazatokkal való együttmködés a) Az egészségügyi és szociális ágazat Mint azt már többször jeleztük, iskolánkban nem csak túlkoros, hanem tanköteles tanulók szakképzése is folyik. Ennek megfelelen a kerületi szociális és gyermekjóléti rendszerrel kiépítettük kapcsolatunkat. Az intézményt jogszabályi elírás kötelezi iskolaorvosi, illetve védi rendszer kiépítésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a balesetek megelzésére. Ennek érdekében minden év elején valamennyi tanulónkat teljes kör munka- tz- és balesetvédelmi oktatásban részesítjük. Az iskolai tanmhelyekben, laborokban minden új technológia bevezetése eltt, ismételt munkavédelmi oktatást tartanak a szakoktatók. Az oktatás megtörténtét dokumentáljuk. Az egészségnevelés területén nagyon fontos tudatni tanulóinkkal, hogy mennyire lényeges egészségi állapotuk ismerete; az étkezés és a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepének felismerése; betegségek kialakulási folyamatainak ismerete; a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megelzésben; a személyes krízishelyzet felismerése és a kezelési stratégiák ismerete; a szenvedélybetegségek elkerülése; a mozgás és szabadlevegn tartózkodás jelentsége az egészség megrzés szempontjából. b) Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Iskolánkban sajátos helyzeténél fogva súlyos ifjúságvédelemi feladatok jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy iskolai szinten és az egyes gyakorlati foglalkozásokon szó esik az ifjúságot érint általános veszélyekrl (alkohollal, droggal stb. kapcsolatos egyre súlyosabb gondokról). A fiatalok egy-egy felvetett problémájára is rendszeresen reagálnak a pedagógusok és a gyakorlati oktatók. Ezek között gyakrabban szerepelnek életvezetési és a családok megtartásával kapcsolatos kérdések. A tanárok és a gyakorlati oktatók rendszeresen ismertetik az életmód és a betegségek összefüggéseket a szakmákkal kapcsolatos problémákat. Alkalmanként küls eladót hívunk meg, aki a drog, az AIDS, a szexualitás szerepérl beszél, az egészségvédelemmel összefüggésben eladást tart c) Kulturális ágazat Az intézményben szabadid szervez munkakörben dolgozót nem foglalkoztatunk, mert a MÁI szakembere ezt sikeresen végzi és tanulóinknak is lehetséget biztosít. A szabadid szervez feladata többek között-, a kerületben és a kerületen kívül köd kulturális intézményekkel történ kapcsolattartás. Ezen túlmenen a szoros kapcsolatot tart az adott szakképesítéshez kapcsolódó kulturális intézményekkel. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 19/68

20 INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A pedagógusok látogatják a tanulókkal a kiállításokat, s részt vesznek a kiállítások szervezésében is. d) Sport ágazat Az iskola speciális helyzeténél fogva a mindennapi testedzés vált fontossá. Testnevel tanárunk lehetséget biztosít arra, hogy a tanulók és dolgozók közül bárki a tornateremben testedzésen, teremsportokban vegyen részt. Ezen túlmenen nyári táborokat szervezünk. Ez tanulóinkat arra ösztönzi, hogy a különféle sportrendezvényeken vegyenek részt. Az iskolában lév tornaterem teljes felújítása folyamatban van. Terveinkben a tornaterem eszközfejlesztése is szerepel a könnyített testnevelés és a mozgásnevelés feladatainak figyelembe vételével Az iskola kapcsolata tágabb környezetben a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel Kapcsolatot tartunk a következ szolgáltató intézményekkel, annak érdekében, hogy fiataljaink a számukra megfelel fejlesztésben, oktatásban, képzésben és nevelésben részesüljenek: Mozgásvizsgáló Országos Szakérti és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Látásvizsgáló Országos Szakérti Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Beszédvizsgáló Országos Szakérti és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Helyi és regionális Pszichiátriai Intézetek Kerületi és regionális Nevelési Tanácsadók Helyi és regionális Tanulási Képséget Vizsgáló Szakérti és Rehabilitációs Bizottságok Helyi és regionális Pedagógiai Szakszolgálatok Helyi és regionális Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Helyi és regionális Gyermekjóléti Szakszolgálat Független Pedagógiai Intézet Munkaerpiac képviseli Munkaügyi Központok 7.3. Elvárások a társadalmi kapcsolatok tükrében Elvárások önmagunkkal és iskolánkkal szemben A központi általános és szakmai követelmények teljesítéséhez igazodnak. Nehéz lenne behatárolni, hogy a szülk, a tanulók, a fenntartó, a szakhatóságok vagy a mindennapi kihívások elvárásai közül melyek az elsdlegesek, melyek a fontosabbak. Számunkra a tanítással összefüggek egyformán lényegesek, mert szeretnénk egyetemlegesen megfelelni a felénk támasztott elvárásoknak. Ilyen megfontolásból végeztünk felmérést a "felhasználói" körben is, akik segítik célkitzéseinket. Folyamatosan elemezzük a felvet igényeket és javaslatokat, és összegezzük az iskolánkkal szembeni jogos igényeket, elvárásokat. IMIP_addetur_2010_12_09.doc 20/68

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek:

Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: Elterjesztés két els osztály indításáról 2010/2011 Mellékletek: 1.) 3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. Törvényhez 2.) Jegyzkönyv: Szüli szervezet ülésérl 3.) Jelenléti ív: Szüli szervezet ülésérl 4.)

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben