Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)"

Átírás

1 Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011

2 K észítette a Kft. az Óbudai Egyetem Neumann János Informatik ai Kar megbízásából 2011-ben

3 K e d v e s É r d e k l õ d õ! Rövidesen el kell döntenie, hogy milyen szakon és milyen felsőoktatási intézményben szeretne továbbtanulni. Ismertetőnkkel ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Ha Ön az informatikát tekinti hivatásának és Karunkat, a Neumann János Informatikai Kart választja, abban az intézményben kezdi meg tanulmányait, melynek jogelődje 1970-ben elsőként indított hazánkban számítástechnikai szakképzést, ahol 2004-ben hazánkban elsőként, négy kar egyikeként bevezetésre került a Bolognai folyamatnak megfelelő alapképzés (BSc) és 2008 februárjában Mérnök informatikus mesterképzés (MSc) indult el. Ez azt is jelenti, hogy az alapképzésre felvett hallgatóink végzésüket követően akár intézményünkben is folytathatják tanulmányaikat Mérnök informatikus mesterszakunkon. A mesterképzésünk legkiválóbbjai számára pedig lehetővé tesszük doktori (PhD) tanulmányaik Egyetemünkön történő megkezdését a 2009 szeptemberében elindított Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánkban. Szeretettel várjuk új egyetemünkön, modern oktatási épületünkben és korszerűen felszerelt laborjainkban! Dr. Nádai László dékán A korábbi Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Bánki Donát Műszaki Főiskola és Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola dinamikus fejlődése eredményeként 2010-től egyetemi rangot kapott és Óbudai Egyetem néven folytatja tevékenységét. Amennyiben felvételi kérelmét Karunkra nyújtja be, azt a Kart választja, amely a Mérnök informatikus képzéseket értékelő országos rangsorok élén, általában hol az első, hol a második helyen áll. 3

4 4 m a g u n k r ó l A MÚLT A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) január 1-jén létesült a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Bánki Donát Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával január 1-től intézményünk egyetemi rangot kapott és Óbudai Egyetem néven folytatja tevékenységét. Az Óbudai Egyetem öt karán, tizenegy alapszakon és négy mesterszakon mintegy hallgató folytatja tanulmányait. Karunk, a Neumann János Informatikai Kar (NIK) a jogelőd főiskolák nagy hagyományú informatikai szakképzé sének bázisán jött létre. Büszkék vagyunk arra, hogy a volt Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán hazánkban elsőként, 1970-ben indult el a számítástechnikai szakképzés, majd 1986-tól a Műszaki informatika szak. Képzésünk már 1994-ben nemzetközi akkreditációt nyert: kibocsátott diplománkat az angol akkreditációs testület egyenértékűnek minősítette a brit BEng fokozattal (jó mérnöki felkészültséget is tanúsító BSc fokozat). m a g u n k r ó l A képzést 1999-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság kiváló minősítéssel akkreditálta. Egyetemünk másik jogelődje, a volt Bánki Donát Műszaki Főiskola 1991-től vett részt az informatikai mérnökképzésben. ÉS A JELEN Karunk egyike annak a négy karnak, ahol 2004 szeptemberétől hazánkban elsőként indult el az új felsőoktatási rendszernek megfelelő informatikus alapképzés (BSc képzés) februárjától kezdődően pedig, szintén az elsők között, mesterszinten is indítottunk Mérnök informatikus szakot esti tagozaton szeptemberében mesterképzésünket nappali tagozaton is elindítottuk, valamint megkezdte működését az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánk. Karunknak 2005 szeptemberétől a Bécsi úton, egyetemünk két másik épületének szomszédságában egy új, korszerűen felszerelt, négyemeletes, többszárnyú oktatási épület ad otthont.

5 a k é p z é s r õ l Mit jelent az alap/mesterképzés (BSc/MSc képzés)? Az ún. Bolognai folyamat keretében egységesülő európai oktatási rendszerben a felsőfokú tanulmányok első ciklusa a 3-4 éves alapképzés (BSc képzés). Ez egyrészt hasonlít a hagyományos főiskolai képzéshez, mivel a BSc diplomával is azonnal el lehet helyezkedni, de ugyanakkor több is annál, mivel egyidejűleg felkészít a tanulmányok egy második ciklusban, az ún. mesterképzésben (MSc képzésben) való folytatására is. A mesterképzésben jellemzően 2 év alatt a korábbi egyetemi diplomának megfelelő MSc diploma (mesterdiploma) szerezhető. A legtehetségesebb hallgatók pedig diplomájuk megszerzését követően doktori képzésben (PhD képzés) vehetnek részt. MIRE KÉSZÍT FEL A MÉRNÖK INFORMA- TIKUS ALAPKÉPZÉS? Képzésük során hallgatóink többek között: megismerkednek a szoftverfejlesztés korszerű módszereivel és eszközeivel objektumorientált és vizuális, eseményvezérelt programozási környezetben, jártasságot szereznek az informatikai és információs rendszerek, valamint szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, bevezetésében és üzemeltetésében, Ezen túlmenően hallgatóink egy választott szakterületen (pl. szoftvertechnológia, hálózatok, mobil informatika, informatikai rendszerek biztonsága, bioinformatika stb.) további elmélyült ismereteket, illetve gyakorlatot szereznek. elsajátítják az adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához és továbbfejlesztéséhez szükséges ismereteket, képessé válnak a korszerű operációs rendszerek, továbbá számítógépes hálózatok telepítésére, konfigurálására, illetve továbbfejlesztésére. A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l 5

6 KÉPZÉSÜNK MEGÍTÉLÉSE Képzésünket a független értékelések rendszerint az első helyek valamelyikére sorolják a hazai Mérnök informatikus alapképzések között, vagy az összes hazai informatikai képzés között. Így például a HVG Diploma 2010 különszámában közölt felmérés alapján: Felvett hallgatóink előképzettsége a második legmagasabb a Mérnök informatikus szakra felvettek között. Hallgatóink a 2009-es OTDK konferenciákon a 3. legjobb helyezést érték el az összes hazai informatikai képzést folytató kar között. A végzett hallgatókat foglalkoztató cégek hallgatóink felkészültségét és alkalmasságát a második helyre rangsorolják. (A Heti Válaszban közölt felmérés szerint is.) A BSc KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE Szakdolgozat Differenciált szakmai anyag Választható szakirány Beágyazott intelligens rendszerek Bioinformatika Hálózatok Informatikai biztonság Mobil informatika Robottechnika Vállalati információs rendszerek Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a nevezett felmérés szerint a tanulmányaikat folytató hallgatók véleménye alapján hat neves intézmény között nálunk folyik a hallgatói igényekhez leginkább illeszkedő informatikai képzés. Szabadon választható tantárgyak Hálózatmenedzsment Logikai programozás Nagy sebességű hálózati technológiák. Informatikai törzsanyag Rendszertechnika Elektronika, digitális technika Számítógépes architektúrák Operációs rendszerek Számítógépes és távközlési hálózatok Alapozás Matematikai alapismeretek Szoftvertechnológia Vizuális, objektumorientált programozás (C#, Java) WEB programozás (PHP) Szoftvertervezés és technológia Természettudományi és mérnöki alapozás Informatikai rendszerek Adatbázisok Vállalati információs rendszerek Informatikai biztonság Mesterséges intelligencia alapjai Gazdasági és humán ismeretek 6 A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l

7 A képzés mintatanterve nappali és esti tagozaton egyaránt 7 féléves. Mindkét tagozaton az alapdiplomához (BSc fokozathoz) 210 kreditpont teljesítése szükséges. BSc képzésünk három pilléren nyugszik. Tanulmányaik kezdetén hallgatóink széles szakmai alapozást kapnak, amit az informatikai törzsanyag elsajátítása követ. A törzsanyag rendszertechnika, szoftvertechnológia és informatikai rendszerek modulokból áll. Az 5. félévben hallgatóink szakirányt választanak és ennek keretében elmélyült, speciális elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az informatika valamely aktuális alkalmazási területén. A szakirányok kínálata évente változik a mindenkori igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. Utolsó éves hallgatóink szakdolgozatot készítenek, illetve részt vehetnek az ún. kooperatív képzésben. Választható szakirányok és szabadon választható tantárgyak felvételével az informatika élvonalbeli területein kiegészítő ismeretek is szerezhetők. Középfokú nyelvvizsgával még nem rendelkezők egy féléves ingyenes nyelvi képzésben vesznek részt, a már nyelvvizsgát szerzettek pedig szaknyelvi kurzusok keretében bővíthetik tovább nyelvismeretüket. A nyelvi képzés fontosságára való tekintettel elvárás, hogy egykét tantárgyat hallgatóink idegen nyelven, jellemzően angolul vagy németül is hallgassanak. Az alapdiploma megszerzésének feltétele egy világnyelv, tipikusan az angol nyelv C típusú középfokú nyelvvizsgával dokumentált ismerete. A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l 7

8 Mit ér a nálunk szerzett diploma? VÉGZETT HALLGATÓINK ELHELYEZKE- DÉSI LEHETŐSÉGEI Hallgatóink túlnyomó többsége már az államvizsga előtt talál igényes, informatikus álláslehetőséget. Az elhelyezkedést jelentősen megkönynyíti az ún. kooperatív képzésben való részvétel a 4. évben. A kooperatív képzés során hallgatóink páratlanul értékes, 5 10 hónapos munkahelyi gyakorlatot szereznek, sőt legtöbbjüknek a fogadó cégek álláslehetőséget is felkínálnak. A diploma megszerzése utáni elhelyezkedést többféleképpen is támogatjuk; internetes tájékoztatással, állásbörzéken való részvételi lehetőséggel, önéletrajzírásra és interjúkra való felkészítéssel stb. ŐK IS HALLGATÓINK VOLTAK Végzett hallgatóink közül sokan szép karriert futottak be, néhány példa: Dr. Tick József rektorhelyettes, intézetigazgató, Óbudai Egyetem 1977-ben szereztem oklevelet a Főiskolán, majd 1986-ban másoddiplomáztam a BME-n. 29 éve oktatok ebben az intézményben. Jelenleg szoftvertechnológiával és szoftvertervezéssel foglalkozom. A BMF megalakulása óta az intézmény informatikai rektorhelyettese és 2004-től a NIK Szoftvertechnológiai Intézetének az igazgatója vagyok. Keresztesi János vezérigazgató, FreeSoft Nyrt ben végeztem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítástechnikai szakán. Pályámat a Számalknál kezdtem, 1991-ben a Digital Equipment Hungary igazgatója, majd 1999-ben a Sun Microsystem Hungary ügyvezető igazgatója lettem augusztusától a FreeSoft Nyrt. vezérigazgatója vagyok ben Az év informatikai menedzserévé és 2006-tól az IVSz elnökévé választottak. Dobróka Zoltán Ericsson Magyarország Kft ban végeztem a NIK-en. Előnyös volt pályafutásomra az, hogy a Karon részt vettem TDK-munkákban és 2003-ban az OTDK-n hallgatótársaimmal 2. helyezést értünk el. Az Ericsson Hungarynél helyezkedtem el, jelenleg a svédországi anyavállalatnál Server Platform rendszerek verifikációjával foglalkozom. 8 M i t é r a n á l u n k s z e r z e t t d i p l o m a?

9 TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK Az alapdiploma megszerzése után hallgatóink tanulmányaikat közvetlenül vagy néhány év munka után mesterszinten (MSc szinten) folytathatják akár hazánkban, akár külföldön. Karunk a Mérnök informatikus mesterképzés indításával a jó BSc tanulmányi eredményt elérő hallgatóink számára közvetlen továbbtanulási lehetőséget biztosít az MSc diploma, illetve Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánkban a PhD fokozat megszerzéséhez. Esélyek a bejutásra KIKET VÁRUNK? Ideális jelentkezőnk az, aki: elhivatottságot érez a mérnök informatikus pálya iránt, erős matematikai és természettudományi alapismeretekkel bír, jó problémamegoldó és absztrakciós készséggel rendelkezik, és kész az informatika területén megnyilvánuló rohamos fejlődés folyamatos nyomon követésére. Összegezve: jó felkészültségű, lelkes, érdeklődő és az informatikát szerető diákokat várunk! FELVÉTELI PONTSZÁMAINK/HALLGA- TÓI LÉTSZÁMAINK (NAPPALI TAGOZAT) Államilag támogatott formában alapképzésben Karunk évente mintegy háromszáz hallgatót vesz fel. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az informatikára jelentkezők közül legtöbben Karunkat választották, felvételi pontszámaink magasak. A Mérnök informatikus alapszakon általában a második legmagasabb pontszámmal vesszük fel új hallgatóinkat. Államilag támogatott Költségtérítéses Létszám Ponthatár Létszám Ponthatár Valóban nem könnyű Karunkra felvételt nyerni, de végzett hallgatóinkra ígéretes jövő vár. B e j u t á s i e s é l y e k 9

10 Mit nyújtunk még? TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENY- SÉG Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére egyedülálló lehetőséget nyújt a tudományos diákköri tevékenység (TDK). A TDK-munkákban részt vevők oktatói támogatással érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és mutatnak be a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK). Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon hallgatóink kiemelkedően szerepelnek. Elért eredményeiket az alábbi táblázat foglalja össze. Példák az elmúlt OTDK-n nyertes dolgozataink témáira: Katasztrófavédelmi és kárelhárítási célú, pilóta nélküli robotrepülőgép rendszer Lézerszkennerrel támogatott körbelátórendszer önjáró roboton Közúti forgalomfigyelő rendszer Videoszekvencia felbontásának és minőségének javítása super-resolution technika alkalmazásával Strukturált fény és de Bruijn szekvenciák az autonóm robotnavigációban 3D rekonstrukciós rendszer Információs és tájékozódási rendszer mobiltelefonra I. helyezés 1 dolgozat 2 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat 4 dolgozat II. helyezés 1 dolgozat 3 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat III. helyezés 2 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat 3 dolgozat Különdíj 2 dolgozat 3 dolgozat 2 dolgozat 1 dolgozat 3 dolgozat Összesen 4 dolgozat 10 dolgozat 11 dolgozat 4 dolgozat 10 dolgozat 10 M i t n y ú j t u n k m é g?

11 A KOOPERATÍV KÉPZÉS Jogelőd főiskolánk, az országban az elsők között, 1994-ben vezette be a 4. évben felvehető ún. kooperatív képzést. E választható képzési formában hallgatóink gyakornokként 5 10 hónapot töltenek el egy informatikai cégnél, miközben a hét egy napján Karunkon folytatják tanulmányaikat. Eközben megismerkednek a munkahelyek világával és szakdolgozatukat is általában a cég által javasolt témában készítik el. A kooperatív képzés népszerű mind a hallgatók, mind pedig a vállalatok körében. Végzős hallgatóink nagy hányada választja ezt a képzési formát. A kooperatív képzésben részt vevő hallgatóink nagy többségének a gyakornoki helyet biztosító vállalat álláslehetőséget kínál fel. SZÁMÍTÓGÉPES LABORJAINK A gyakorlati képzés színtere 10, egyenként 25 munkahelyes, korszerűen felszerelt számítógépes és 5 speciális laboratórium. Számítógépes laborjaink egy része már virtuális környezetben működő 64 bites, kétmagos processzorokkal bíró számítógépekkel van felszerelve, amelyek mindegyike 400 Mbit/sec sávszélességgel csatlakozik az internethez. Speciális laboratóriumaink általában a szakirányú képzés gyakorlati hátterét biztosítják. Néhány példa: biztonságtechnikai labor hálózati labor mobil informatika labor robottechnika labor Szabad idejükben hallgatóinknak egy nyílt laborban biztosítunk számítógép-használatot. M i t n y ú j t u n k m é g?11

12 KOMPETENCIA KÖZPONTJAINK Országosan is egyedülálló a Karunkon működő Kompetencia Központok hálózata, amelyet informatikai világcégekkel közösen hoztunk létre és működtetünk az informatika alábbi, kulcsfontosságú területein: számítógépes hálózatok (Cisco) többmagos processzortechnika (Intel) általános célú operációs rendszerek (Microsoft) mobil informatika (Nokia) adatbázis-kezelés (Oracle) biztonságtechnika (Symantec) alkalmazásmenedzsment (HP) Kompetencia Központjaink az informatika kulcstechnológiáinak fejlesztésében élen járó cégek és Karunk között folyamatos tudásátadást, technológiatranszfert valósítanak meg. Ez nagymértékben hozzájárul oktatásunk folyamatos megújításához, hallgatóink számára naprakész ismeretek és kompetenciák nyújtásához. A Kompetencia Központok a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik, mint pl.: Cisco CCNA/CCNP (CISCO Certified Network Associate/Professional) Microsoft MCSE/MCSD (Microsoft Certified System Engineer/Developer) szolgáltatás-irányítás (IBM) vállalatirányítási rendszerek (SAP) 12 M i t n y ú j t u n k m é g?

13 INNOVÁCIÓS KÖZPONTUNK 2005-ben az IBM Magyarországgal közösen hoztuk létre az Intelligens Tudáskezelés Innovációs Központot (ITIK), melynek első projektje egy intelligens tudáskiértékelő rendszer kifejlesztése. Ez a rendszer elősegíti nagy létszámú évfolyamokon a megszerzett tudás hatékony és gyors felmérését, illetve az ismeretek önellenőrzését. KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELE- MATIKAI EGYETEMI TUDÁS központ 2006 novemberében a BMF-en Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont létesült, melynek munkájában Karunk több oktatója is tevékenyen részt vesz. KÖNYVTÁR Az Egyetem könyvtárai több mint 150 ezer szakkönyvvel, közel 500 belföldi és 100 külföldi folyóirattal segítik hallgatóink felkészülését. Az informatika területén legfontosabbnak számító folyóirat- és konferenciakiadványok elektronikusan is elérhetők. KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS, TANULMÁNY- UTAK Európai uniós Erasmus-pályázatok keretében lehetőség van külföldi részképzésre, illetve külföldi tanulmányutakon való részvételre is, elsősorban az alábbi európai országok, ill. városok egyetemein: Franciaország: Le Havre, Saint Etienne, Saint- Barthélemy-d'Anjou Németország: Furtwangen, Wilhelmshaven, Erlangen, Esslingen, Koblenz, Jena és Ulm Norvégia: Aalesund Portugália: Porto Belgium: Kortrijk Finnország: Joensuu Lengyelország: Wroclaw Olaszország: Bolzano Spanyolország: Madrid Törökország: Ankara Egyes szakterületeken hallgatóink külföldi nyári iskolákban is részt vehetnek, így például a képfeldolgozás és gépi látás iránt érdeklődők az elmúlt években részt vettek a Summer School on Image Processing és az Intensive Programme on Computer Vision szakmai rendezvényeken. M i t n y ú j t u n k m é g?13

14 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉ- GEK Vidéki hallgatóink mintegy 85%-a számára tudunk elhelyezést biztosítani kollégiumainkban, amelyek mindegyike nagy sávszélességű internetkapcsolattal is fel van szerelve ban került átadásra új, 352 fős, modern diákotthonunk, az Óbudai Campusunkhoz közeli kollégiumunk felújítása pedig folyamatban van. HALLGATÓI ÉLET Hallgatói Önkormányzatunk a tanév során több tartalmas programot szervez. Elsőéveseink szeptember elején gólyatáborban ismerkedhetnek meg egymással és az egyetemi élettel. Az őszi gólyahajó, gólyabál és Halloween-party is olyan rendezvény, amelyre majd szívesen emlékeznek vissza. Tavasszal rendezzük meg sportnapunkat, ahol hallgatóink összemérhetik ügyességüket és erejüket akár tanáraikkal is től új oktatási épületben világszínvonalú előadók és laborok várják hallgatóinkat! Az új épületegyüttesben: 10 korszerű fős előadóterem van, itt nyert elhelyezést a Kar vezetése, oktatói, számítógépes laborjaink és az Óbudai Egyetem Rektori Hivatala és Gazdasági Főigazgatósága is. Így Mérnök informatikus alapképzésünk korszerűen felszerelt, a XXI. század elvárásainak is eleget tevő oktatási környezetben folyik. Az épületegyüttesben nyílt labor és vezeték nélküli internethasználat áll hallgatóink rendelkezésére. Az országos értékelésekben rendre az első helyek egyikére rangsorolt Karunk több évtizedes informatikusképzési tapasztalattal, korszerűen felszerelt, új oktatási környezetben, széles körű ipari kapcsolatokkal és közvetlen továbbtanulási lehetőséggel várja jelentkezését! 14 M i t n y ú j t u n k m é g?

15 További információk Karunkról, ill. a felvételi eljárásról további információk szerezhetők: honlapunkról: en: az címen telefonon: Tanulmányi Osztályunktól a es számon, ill. a Felvételi tájékoztatóból.

16 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Információ: honlap: Tanulmányi Osztály: (1)

Budapesti Műszaki Főiskola MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPSZAK (BSC SZAK) MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) Neumann János Informatikai Kar

Budapesti Műszaki Főiskola MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPSZAK (BSC SZAK) MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) Neumann János Informatikai Kar Budapesti Műszaki Főiskola MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPSZAK (BSC SZAK) MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) Neumann János Informatikai Kar 2009/2010 Ké s z í t e t t e a P r i n t- Te c h K f t. a B M

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem 130 éves múlt Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt kollégiuma van Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási Szakképzés Továbbtanulási

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyílt nap, 2010. január 28. Hallgatók, oktatók, kutatók informatikusok képzése magas színvonalon 1972 óta, évente 650-700 új hallgató alap, mester és doktori

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak

ELTE, matematika alapszak Matematika alapszak szerkezete 1. év ELTE, matematika alapszak NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 40 fő INTENZÍV Kb 30 fő Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet matematikai elemző 2. és

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2004/05

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3.

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. VÁLLALATI INFORMÁCIÓS NAPOK A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEKRŐL 2015. ÁPRILIS 3. Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés Nagyszámú jól felszerelt laboratórium Max. 14 fős laborgyakorlatok

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Az átalakuló felsőoktatásban. Dr. Bártfai Zoltán Tovább- és felnőttképzési igazgató

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Az átalakuló felsőoktatásban. Dr. Bártfai Zoltán Tovább- és felnőttképzési igazgató Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Az átalakuló felsőoktatásban Dr. Bártfai Zoltán Tovább- és felnőttképzési igazgató Jó bornak nem kell Több, mint hat évtized tapasztalata Gépészmérnöki Kar: Közel

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR

nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR A hazai közigazgatási képzés intézményi bázisa Az Államtudományi és

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 007. december 0-ai ülésén Érvényes: A 007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban megkezdő

Részletesebben

Képzéseinkről. Mesterképzések (4 félév) Alapképzés (6 félév)

Képzéseinkről. Mesterképzések (4 félév) Alapképzés (6 félév) alapszak (BSc) MATEMATIKUS mesterszak (MSc) ALKALMAZOTT MATEMATIKUS mesterszak (MSc) TANÁR mesterszak (MA) - ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYOK Doktori Iskola (PhD) A BSc képzés célja: olyan elméleti és alkalmazott

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI 1/11 Jereb László NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet Szeged, 2009. október 16. Tartalom Néhány képzési alapinformáció. 2/11 Tartalom

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR TÁJÉKOZTATÓ A MÚLT A jogelőd Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 1969-ben alakult, az iskola története azonban a múlt század végéig visszavezethető, amikor 1898-ban

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben