Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)"

Átírás

1 Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011

2 K észítette a Kft. az Óbudai Egyetem Neumann János Informatik ai Kar megbízásából 2011-ben

3 K e d v e s É r d e k l õ d õ! Rövidesen el kell döntenie, hogy milyen szakon és milyen felsőoktatási intézményben szeretne továbbtanulni. Ismertetőnkkel ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Ha Ön az informatikát tekinti hivatásának és Karunkat, a Neumann János Informatikai Kart választja, abban az intézményben kezdi meg tanulmányait, melynek jogelődje 1970-ben elsőként indított hazánkban számítástechnikai szakképzést, ahol 2004-ben hazánkban elsőként, négy kar egyikeként bevezetésre került a Bolognai folyamatnak megfelelő alapképzés (BSc) és 2008 februárjában Mérnök informatikus mesterképzés (MSc) indult el. Ez azt is jelenti, hogy az alapképzésre felvett hallgatóink végzésüket követően akár intézményünkben is folytathatják tanulmányaikat Mérnök informatikus mesterszakunkon. A mesterképzésünk legkiválóbbjai számára pedig lehetővé tesszük doktori (PhD) tanulmányaik Egyetemünkön történő megkezdését a 2009 szeptemberében elindított Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánkban. Szeretettel várjuk új egyetemünkön, modern oktatási épületünkben és korszerűen felszerelt laborjainkban! Dr. Nádai László dékán A korábbi Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Bánki Donát Műszaki Főiskola és Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000-ben létrejött Budapesti Műszaki Főiskola dinamikus fejlődése eredményeként 2010-től egyetemi rangot kapott és Óbudai Egyetem néven folytatja tevékenységét. Amennyiben felvételi kérelmét Karunkra nyújtja be, azt a Kart választja, amely a Mérnök informatikus képzéseket értékelő országos rangsorok élén, általában hol az első, hol a második helyen áll. 3

4 4 m a g u n k r ó l A MÚLT A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) január 1-jén létesült a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Bánki Donát Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával január 1-től intézményünk egyetemi rangot kapott és Óbudai Egyetem néven folytatja tevékenységét. Az Óbudai Egyetem öt karán, tizenegy alapszakon és négy mesterszakon mintegy hallgató folytatja tanulmányait. Karunk, a Neumann János Informatikai Kar (NIK) a jogelőd főiskolák nagy hagyományú informatikai szakképzé sének bázisán jött létre. Büszkék vagyunk arra, hogy a volt Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán hazánkban elsőként, 1970-ben indult el a számítástechnikai szakképzés, majd 1986-tól a Műszaki informatika szak. Képzésünk már 1994-ben nemzetközi akkreditációt nyert: kibocsátott diplománkat az angol akkreditációs testület egyenértékűnek minősítette a brit BEng fokozattal (jó mérnöki felkészültséget is tanúsító BSc fokozat). m a g u n k r ó l A képzést 1999-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság kiváló minősítéssel akkreditálta. Egyetemünk másik jogelődje, a volt Bánki Donát Műszaki Főiskola 1991-től vett részt az informatikai mérnökképzésben. ÉS A JELEN Karunk egyike annak a négy karnak, ahol 2004 szeptemberétől hazánkban elsőként indult el az új felsőoktatási rendszernek megfelelő informatikus alapképzés (BSc képzés) februárjától kezdődően pedig, szintén az elsők között, mesterszinten is indítottunk Mérnök informatikus szakot esti tagozaton szeptemberében mesterképzésünket nappali tagozaton is elindítottuk, valamint megkezdte működését az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánk. Karunknak 2005 szeptemberétől a Bécsi úton, egyetemünk két másik épületének szomszédságában egy új, korszerűen felszerelt, négyemeletes, többszárnyú oktatási épület ad otthont.

5 a k é p z é s r õ l Mit jelent az alap/mesterképzés (BSc/MSc képzés)? Az ún. Bolognai folyamat keretében egységesülő európai oktatási rendszerben a felsőfokú tanulmányok első ciklusa a 3-4 éves alapképzés (BSc képzés). Ez egyrészt hasonlít a hagyományos főiskolai képzéshez, mivel a BSc diplomával is azonnal el lehet helyezkedni, de ugyanakkor több is annál, mivel egyidejűleg felkészít a tanulmányok egy második ciklusban, az ún. mesterképzésben (MSc képzésben) való folytatására is. A mesterképzésben jellemzően 2 év alatt a korábbi egyetemi diplomának megfelelő MSc diploma (mesterdiploma) szerezhető. A legtehetségesebb hallgatók pedig diplomájuk megszerzését követően doktori képzésben (PhD képzés) vehetnek részt. MIRE KÉSZÍT FEL A MÉRNÖK INFORMA- TIKUS ALAPKÉPZÉS? Képzésük során hallgatóink többek között: megismerkednek a szoftverfejlesztés korszerű módszereivel és eszközeivel objektumorientált és vizuális, eseményvezérelt programozási környezetben, jártasságot szereznek az informatikai és információs rendszerek, valamint szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, bevezetésében és üzemeltetésében, Ezen túlmenően hallgatóink egy választott szakterületen (pl. szoftvertechnológia, hálózatok, mobil informatika, informatikai rendszerek biztonsága, bioinformatika stb.) további elmélyült ismereteket, illetve gyakorlatot szereznek. elsajátítják az adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához és továbbfejlesztéséhez szükséges ismereteket, képessé válnak a korszerű operációs rendszerek, továbbá számítógépes hálózatok telepítésére, konfigurálására, illetve továbbfejlesztésére. A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l 5

6 KÉPZÉSÜNK MEGÍTÉLÉSE Képzésünket a független értékelések rendszerint az első helyek valamelyikére sorolják a hazai Mérnök informatikus alapképzések között, vagy az összes hazai informatikai képzés között. Így például a HVG Diploma 2010 különszámában közölt felmérés alapján: Felvett hallgatóink előképzettsége a második legmagasabb a Mérnök informatikus szakra felvettek között. Hallgatóink a 2009-es OTDK konferenciákon a 3. legjobb helyezést érték el az összes hazai informatikai képzést folytató kar között. A végzett hallgatókat foglalkoztató cégek hallgatóink felkészültségét és alkalmasságát a második helyre rangsorolják. (A Heti Válaszban közölt felmérés szerint is.) A BSc KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE Szakdolgozat Differenciált szakmai anyag Választható szakirány Beágyazott intelligens rendszerek Bioinformatika Hálózatok Informatikai biztonság Mobil informatika Robottechnika Vállalati információs rendszerek Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a nevezett felmérés szerint a tanulmányaikat folytató hallgatók véleménye alapján hat neves intézmény között nálunk folyik a hallgatói igényekhez leginkább illeszkedő informatikai képzés. Szabadon választható tantárgyak Hálózatmenedzsment Logikai programozás Nagy sebességű hálózati technológiák. Informatikai törzsanyag Rendszertechnika Elektronika, digitális technika Számítógépes architektúrák Operációs rendszerek Számítógépes és távközlési hálózatok Alapozás Matematikai alapismeretek Szoftvertechnológia Vizuális, objektumorientált programozás (C#, Java) WEB programozás (PHP) Szoftvertervezés és technológia Természettudományi és mérnöki alapozás Informatikai rendszerek Adatbázisok Vállalati információs rendszerek Informatikai biztonság Mesterséges intelligencia alapjai Gazdasági és humán ismeretek 6 A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l

7 A képzés mintatanterve nappali és esti tagozaton egyaránt 7 féléves. Mindkét tagozaton az alapdiplomához (BSc fokozathoz) 210 kreditpont teljesítése szükséges. BSc képzésünk három pilléren nyugszik. Tanulmányaik kezdetén hallgatóink széles szakmai alapozást kapnak, amit az informatikai törzsanyag elsajátítása követ. A törzsanyag rendszertechnika, szoftvertechnológia és informatikai rendszerek modulokból áll. Az 5. félévben hallgatóink szakirányt választanak és ennek keretében elmélyült, speciális elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az informatika valamely aktuális alkalmazási területén. A szakirányok kínálata évente változik a mindenkori igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. Utolsó éves hallgatóink szakdolgozatot készítenek, illetve részt vehetnek az ún. kooperatív képzésben. Választható szakirányok és szabadon választható tantárgyak felvételével az informatika élvonalbeli területein kiegészítő ismeretek is szerezhetők. Középfokú nyelvvizsgával még nem rendelkezők egy féléves ingyenes nyelvi képzésben vesznek részt, a már nyelvvizsgát szerzettek pedig szaknyelvi kurzusok keretében bővíthetik tovább nyelvismeretüket. A nyelvi képzés fontosságára való tekintettel elvárás, hogy egykét tantárgyat hallgatóink idegen nyelven, jellemzően angolul vagy németül is hallgassanak. Az alapdiploma megszerzésének feltétele egy világnyelv, tipikusan az angol nyelv C típusú középfokú nyelvvizsgával dokumentált ismerete. A M é r n ö k i n f o r m a t i k u s a l a p k é p z é s r õ l 7

8 Mit ér a nálunk szerzett diploma? VÉGZETT HALLGATÓINK ELHELYEZKE- DÉSI LEHETŐSÉGEI Hallgatóink túlnyomó többsége már az államvizsga előtt talál igényes, informatikus álláslehetőséget. Az elhelyezkedést jelentősen megkönynyíti az ún. kooperatív képzésben való részvétel a 4. évben. A kooperatív képzés során hallgatóink páratlanul értékes, 5 10 hónapos munkahelyi gyakorlatot szereznek, sőt legtöbbjüknek a fogadó cégek álláslehetőséget is felkínálnak. A diploma megszerzése utáni elhelyezkedést többféleképpen is támogatjuk; internetes tájékoztatással, állásbörzéken való részvételi lehetőséggel, önéletrajzírásra és interjúkra való felkészítéssel stb. ŐK IS HALLGATÓINK VOLTAK Végzett hallgatóink közül sokan szép karriert futottak be, néhány példa: Dr. Tick József rektorhelyettes, intézetigazgató, Óbudai Egyetem 1977-ben szereztem oklevelet a Főiskolán, majd 1986-ban másoddiplomáztam a BME-n. 29 éve oktatok ebben az intézményben. Jelenleg szoftvertechnológiával és szoftvertervezéssel foglalkozom. A BMF megalakulása óta az intézmény informatikai rektorhelyettese és 2004-től a NIK Szoftvertechnológiai Intézetének az igazgatója vagyok. Keresztesi János vezérigazgató, FreeSoft Nyrt ben végeztem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítástechnikai szakán. Pályámat a Számalknál kezdtem, 1991-ben a Digital Equipment Hungary igazgatója, majd 1999-ben a Sun Microsystem Hungary ügyvezető igazgatója lettem augusztusától a FreeSoft Nyrt. vezérigazgatója vagyok ben Az év informatikai menedzserévé és 2006-tól az IVSz elnökévé választottak. Dobróka Zoltán Ericsson Magyarország Kft ban végeztem a NIK-en. Előnyös volt pályafutásomra az, hogy a Karon részt vettem TDK-munkákban és 2003-ban az OTDK-n hallgatótársaimmal 2. helyezést értünk el. Az Ericsson Hungarynél helyezkedtem el, jelenleg a svédországi anyavállalatnál Server Platform rendszerek verifikációjával foglalkozom. 8 M i t é r a n á l u n k s z e r z e t t d i p l o m a?

9 TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK Az alapdiploma megszerzése után hallgatóink tanulmányaikat közvetlenül vagy néhány év munka után mesterszinten (MSc szinten) folytathatják akár hazánkban, akár külföldön. Karunk a Mérnök informatikus mesterképzés indításával a jó BSc tanulmányi eredményt elérő hallgatóink számára közvetlen továbbtanulási lehetőséget biztosít az MSc diploma, illetve Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolánkban a PhD fokozat megszerzéséhez. Esélyek a bejutásra KIKET VÁRUNK? Ideális jelentkezőnk az, aki: elhivatottságot érez a mérnök informatikus pálya iránt, erős matematikai és természettudományi alapismeretekkel bír, jó problémamegoldó és absztrakciós készséggel rendelkezik, és kész az informatika területén megnyilvánuló rohamos fejlődés folyamatos nyomon követésére. Összegezve: jó felkészültségű, lelkes, érdeklődő és az informatikát szerető diákokat várunk! FELVÉTELI PONTSZÁMAINK/HALLGA- TÓI LÉTSZÁMAINK (NAPPALI TAGOZAT) Államilag támogatott formában alapképzésben Karunk évente mintegy háromszáz hallgatót vesz fel. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az informatikára jelentkezők közül legtöbben Karunkat választották, felvételi pontszámaink magasak. A Mérnök informatikus alapszakon általában a második legmagasabb pontszámmal vesszük fel új hallgatóinkat. Államilag támogatott Költségtérítéses Létszám Ponthatár Létszám Ponthatár Valóban nem könnyű Karunkra felvételt nyerni, de végzett hallgatóinkra ígéretes jövő vár. B e j u t á s i e s é l y e k 9

10 Mit nyújtunk még? TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENY- SÉG Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére egyedülálló lehetőséget nyújt a tudományos diákköri tevékenység (TDK). A TDK-munkákban részt vevők oktatói támogatással érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és mutatnak be a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK). Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon hallgatóink kiemelkedően szerepelnek. Elért eredményeiket az alábbi táblázat foglalja össze. Példák az elmúlt OTDK-n nyertes dolgozataink témáira: Katasztrófavédelmi és kárelhárítási célú, pilóta nélküli robotrepülőgép rendszer Lézerszkennerrel támogatott körbelátórendszer önjáró roboton Közúti forgalomfigyelő rendszer Videoszekvencia felbontásának és minőségének javítása super-resolution technika alkalmazásával Strukturált fény és de Bruijn szekvenciák az autonóm robotnavigációban 3D rekonstrukciós rendszer Információs és tájékozódási rendszer mobiltelefonra I. helyezés 1 dolgozat 2 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat 4 dolgozat II. helyezés 1 dolgozat 3 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat III. helyezés 2 dolgozat 3 dolgozat 1 dolgozat 3 dolgozat Különdíj 2 dolgozat 3 dolgozat 2 dolgozat 1 dolgozat 3 dolgozat Összesen 4 dolgozat 10 dolgozat 11 dolgozat 4 dolgozat 10 dolgozat 10 M i t n y ú j t u n k m é g?

11 A KOOPERATÍV KÉPZÉS Jogelőd főiskolánk, az országban az elsők között, 1994-ben vezette be a 4. évben felvehető ún. kooperatív képzést. E választható képzési formában hallgatóink gyakornokként 5 10 hónapot töltenek el egy informatikai cégnél, miközben a hét egy napján Karunkon folytatják tanulmányaikat. Eközben megismerkednek a munkahelyek világával és szakdolgozatukat is általában a cég által javasolt témában készítik el. A kooperatív képzés népszerű mind a hallgatók, mind pedig a vállalatok körében. Végzős hallgatóink nagy hányada választja ezt a képzési formát. A kooperatív képzésben részt vevő hallgatóink nagy többségének a gyakornoki helyet biztosító vállalat álláslehetőséget kínál fel. SZÁMÍTÓGÉPES LABORJAINK A gyakorlati képzés színtere 10, egyenként 25 munkahelyes, korszerűen felszerelt számítógépes és 5 speciális laboratórium. Számítógépes laborjaink egy része már virtuális környezetben működő 64 bites, kétmagos processzorokkal bíró számítógépekkel van felszerelve, amelyek mindegyike 400 Mbit/sec sávszélességgel csatlakozik az internethez. Speciális laboratóriumaink általában a szakirányú képzés gyakorlati hátterét biztosítják. Néhány példa: biztonságtechnikai labor hálózati labor mobil informatika labor robottechnika labor Szabad idejükben hallgatóinknak egy nyílt laborban biztosítunk számítógép-használatot. M i t n y ú j t u n k m é g?11

12 KOMPETENCIA KÖZPONTJAINK Országosan is egyedülálló a Karunkon működő Kompetencia Központok hálózata, amelyet informatikai világcégekkel közösen hoztunk létre és működtetünk az informatika alábbi, kulcsfontosságú területein: számítógépes hálózatok (Cisco) többmagos processzortechnika (Intel) általános célú operációs rendszerek (Microsoft) mobil informatika (Nokia) adatbázis-kezelés (Oracle) biztonságtechnika (Symantec) alkalmazásmenedzsment (HP) Kompetencia Központjaink az informatika kulcstechnológiáinak fejlesztésében élen járó cégek és Karunk között folyamatos tudásátadást, technológiatranszfert valósítanak meg. Ez nagymértékben hozzájárul oktatásunk folyamatos megújításához, hallgatóink számára naprakész ismeretek és kompetenciák nyújtásához. A Kompetencia Központok a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik, mint pl.: Cisco CCNA/CCNP (CISCO Certified Network Associate/Professional) Microsoft MCSE/MCSD (Microsoft Certified System Engineer/Developer) szolgáltatás-irányítás (IBM) vállalatirányítási rendszerek (SAP) 12 M i t n y ú j t u n k m é g?

13 INNOVÁCIÓS KÖZPONTUNK 2005-ben az IBM Magyarországgal közösen hoztuk létre az Intelligens Tudáskezelés Innovációs Központot (ITIK), melynek első projektje egy intelligens tudáskiértékelő rendszer kifejlesztése. Ez a rendszer elősegíti nagy létszámú évfolyamokon a megszerzett tudás hatékony és gyors felmérését, illetve az ismeretek önellenőrzését. KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELE- MATIKAI EGYETEMI TUDÁS központ 2006 novemberében a BMF-en Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont létesült, melynek munkájában Karunk több oktatója is tevékenyen részt vesz. KÖNYVTÁR Az Egyetem könyvtárai több mint 150 ezer szakkönyvvel, közel 500 belföldi és 100 külföldi folyóirattal segítik hallgatóink felkészülését. Az informatika területén legfontosabbnak számító folyóirat- és konferenciakiadványok elektronikusan is elérhetők. KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS, TANULMÁNY- UTAK Európai uniós Erasmus-pályázatok keretében lehetőség van külföldi részképzésre, illetve külföldi tanulmányutakon való részvételre is, elsősorban az alábbi európai országok, ill. városok egyetemein: Franciaország: Le Havre, Saint Etienne, Saint- Barthélemy-d'Anjou Németország: Furtwangen, Wilhelmshaven, Erlangen, Esslingen, Koblenz, Jena és Ulm Norvégia: Aalesund Portugália: Porto Belgium: Kortrijk Finnország: Joensuu Lengyelország: Wroclaw Olaszország: Bolzano Spanyolország: Madrid Törökország: Ankara Egyes szakterületeken hallgatóink külföldi nyári iskolákban is részt vehetnek, így például a képfeldolgozás és gépi látás iránt érdeklődők az elmúlt években részt vettek a Summer School on Image Processing és az Intensive Programme on Computer Vision szakmai rendezvényeken. M i t n y ú j t u n k m é g?13

14 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉ- GEK Vidéki hallgatóink mintegy 85%-a számára tudunk elhelyezést biztosítani kollégiumainkban, amelyek mindegyike nagy sávszélességű internetkapcsolattal is fel van szerelve ban került átadásra új, 352 fős, modern diákotthonunk, az Óbudai Campusunkhoz közeli kollégiumunk felújítása pedig folyamatban van. HALLGATÓI ÉLET Hallgatói Önkormányzatunk a tanév során több tartalmas programot szervez. Elsőéveseink szeptember elején gólyatáborban ismerkedhetnek meg egymással és az egyetemi élettel. Az őszi gólyahajó, gólyabál és Halloween-party is olyan rendezvény, amelyre majd szívesen emlékeznek vissza. Tavasszal rendezzük meg sportnapunkat, ahol hallgatóink összemérhetik ügyességüket és erejüket akár tanáraikkal is től új oktatási épületben világszínvonalú előadók és laborok várják hallgatóinkat! Az új épületegyüttesben: 10 korszerű fős előadóterem van, itt nyert elhelyezést a Kar vezetése, oktatói, számítógépes laborjaink és az Óbudai Egyetem Rektori Hivatala és Gazdasági Főigazgatósága is. Így Mérnök informatikus alapképzésünk korszerűen felszerelt, a XXI. század elvárásainak is eleget tevő oktatási környezetben folyik. Az épületegyüttesben nyílt labor és vezeték nélküli internethasználat áll hallgatóink rendelkezésére. Az országos értékelésekben rendre az első helyek egyikére rangsorolt Karunk több évtizedes informatikusképzési tapasztalattal, korszerűen felszerelt, új oktatási környezetben, széles körű ipari kapcsolatokkal és közvetlen továbbtanulási lehetőséggel várja jelentkezését! 14 M i t n y ú j t u n k m é g?

15 További információk Karunkról, ill. a felvételi eljárásról további információk szerezhetők: honlapunkról: en: az címen telefonon: Tanulmányi Osztályunktól a es számon, ill. a Felvételi tájékoztatóból.

16 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Információ: honlap: Tanulmányi Osztály: (1)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben