Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren"

Átírás

1 Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

2 Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés oldal Egy program története oldal Fiatalok a munkerő-piacon oldal Pályakezdők hátrányos helyzetben oldal Diszkrimináció oldal A romák, a nemzeti kissebségben élők oldal A megváltozott munkaképességűek oldal További problémák oldal Önismeret hiánya oldal Nyelvismeret hiánya oldal Digitális kompetencia hiánya oldal Tapasztalat hiánya oldal Megoldások oldal Life Long Learning oldal Civil szervezetek szerepe oldal Pályaorientáció oldal Átjárhatóság fejlesztése oldal Felnőtt tanulók motiválása oldal Összegzés oldal Képek oldal

3 Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Bevezetés A Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 2014 során valósította meg az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programon belül a Karrierutak című projektet. A projekt fő célja volt, hogy megnöveljük a fiatalok aktivitását helyi szinten, ösztönözzük őket a munkanélküliekkel való együttműködésre, a társadalom aktivizálása érdekében lépéseket tegyünk a fiatalok körében növekvő munkanélküliség ellen. A résztvevők munkanélküli, illetve munkanélküliekkel foglalkozó fiatalok voltak Szerbiából, Törökországból, Azerbajdzsánból és Magyarországról. Céljaink között szerepelt, hogy olyan értékeket közvetítsünk, olyan kompetenciákat fejlesszünk a résztvevők körében, amelyek hosszú távon is hozzájárulnak a fiatalok munkanélkülivé válásának elkerüléséhez, a pályaorientáció segítéséhez, az egyéni életút kialakításához és amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fiatalok aktív részvételét ösztönözzük, népszerűsítsük körükben az önkéntességet, valamint olyan készségeket, képességeket sajátítsanak el, melyek a későbbi felnőtt élet minden momentumában alkalmazható lehet számukra. A projekt keretében a résztvevők igyekeztek feltérképezni a fiatalok munkaerő-piaci problémáit, valamint megoldási javaslatokat nyújtani, mely a képzés és a munkaerő-piaci igények harmonizálására építve, az egyéni kompetenciákat erősíti meg, s segíti a helyes pályaválasztást, karrierút, életpálya kialakulását. A programban részvevők együtt tanulmányozták át a saját országokon belüli munkaerő-piaci helyzetet, a külföldi munkalehetőségeket, a részmunkaidőben végezhető munkákat és az átképzési lehetőségeket. A programban résztvevő szervezetek közül mindenkinek volt már tapasztalata e téren és éppen ezeket a tapasztalatokat kívánták megosztani, összekapcsolni új munkamódszerek kidolgozásában. Így zajlott az ifjúsági csere Az első foglalkozási nap során még sokan aggodalmuknak, félelmüknek adtak hangot, abban a tekintetben, hogy más kultúrából érkeztek a csoportok és így nehezebben alakulhat ki az együttműködés és a párbeszéd. A csere előrehaladtával, a kommunikációs, a jégtörő, bemelegítő foglalkozások sokat segítettek annak felismerésében, hogy a különböző kultúrájú 1

4 emberek, azonos érzelmeket, értékeket vallanak, gondolkodásuk nagyon hasonló. Több feladat hozzájárult ahhoz, hogy rádöbbenjenek a közös probléma feltárás, megoldás fontosságára, a kölcsönös odafigyelésre, toleranciára. Az egymás problémáinak kibeszélése, kölcsönös megoldáskeresés pedig hozzájárult az előítélet, a kirekesztés mentes gondolkodás, viselkedés megteremtéséhez. A programokon való részvétel, a folyamatos személycserék a csoportokban- mindig más csoport összetétel, sorsolás alapján- segített a sokszínűség elfogadásában, természetessé válásában. A projekt ráépült az Uniós alapjogok egyikére, a személyek szabad mozgásának jogára. A fiatalok leginkább így látogathattak el országunkba. A szabad munkavállalás kiterjedése, a Leonardo, a Commenius programok pedig lehetővé teszik a fiatalok tanulmányi lehetőségeinek-, tapasztalatszerzésének bővítését, jövőbeli munkavállalásuk mobilitását. A programunk ennek fényében elő kívánta segíteni a fiatalok munkaerő-piaci ismereteinek bővítését, a továbbtanulási lehetőségek feltárását, a szervezeteik közötti együttműködés bővítését. A fiatalokban megerősödött a közösségi intézmények ismeretének fontossága, és figyelemmel kísérése. Az EU jövőben bővítésének kérdésének megfelelően részt vettek a török fiatalok is. Az Unió számára mindig fontos a harmadik országgal való együttműködés is, ennek megfelelően kerülhettek a projektbe az azeri fiatalok. Számukra nem csak az országok megismerése, az ifjúságot segítő szervezetek megismerése volt fontos, hanem a közösségi oktatási, szakképzési, ifjúsági politikák megismerése is alapvető fontosságú volt. Fiatalok a munkerő-piacon A munkanélküliek egyik sajátos csoportját alkotják a fiatal munkanélküliek. Emiatt az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak egyik kiemelt célja az ifjúsági munkanélküliség csökkentése, megelőzése. Az Európai Bizottság felismerte, hogy a gazdasági hajlandóság a szakképzésben való közvetlen részvételre világszerte csökkent. Pedig a megoldás kulcsa pont a szakképzés fejlesztése lenne. Az Unió által kiadott EU Youth Report kiemeli, hogy a tagállamoknak kötelességük intenzíven fellépni az ifjúsági munkanélküliség ellen. Kiemelten kell kezelni a fiatalok foglalkoztatását, társadalmi befogadását, egészségét és jólétét. A tagállamok a következőkért 2

5 felelnek: Minden munkanélküli fiatalnak fel kell ajánlani egy új kezdési lehetőséget, mielőtt munkanélkülisége a hat hónapos időszakot elérné; ez lehet képzés, átképzés, munkahelyi tapasztalatszerzés, állás vagy más, a foglalkoztathatóságukat javító intézkedés. Mindezeknek eredményes munkaerő-piaci integrációjukat kell szolgálni. 1 Pályakezdők hátrányos helyzetben Korosztályonként az elhelyezkedési esélyek változnak, amik különböző okokra vezethetők vissza; a fiataloknál például a tájékozatlanság, a megalapozatlan pályaválasztás, az álláskeresési készség, a motiváció, a képzettség hiánya, a gyakorlati tapasztalatlanság a fő diszkriminációs ok. Ezek azok az okok amiért a fiatalok elhelyezkedési esélyei a legrosszabbak az idősebbek mellett. A munkanélküliek csoportján belül különleges helyet foglalnak el a pályakezdők, akiknek elhelyezkedési nehézségei mindenképpen súlyos problémát jelentenek és nagymértékben összekapcsolódnak az iskolázottsággal. A kutatásokból kiderül, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkhöz képest a középfokú végzettségűek 2,5-szeres, a szakmunkásképzéssel rendelkezőknek 3,5-szeres, a 8 osztályt végzetteknek pedig 5-szörös munkanélküliségi kockázattal kell szembenézniük. A fiatalok ösztönzésére és különböző intézkedésekkel való támogatására több országban tesznek kísérletet. Az ösztönző programok részét képezi sokszor a tankötelezettség meghosszabbítása, állami foglalkoztatási programok indítása különösen a hátrányos helyzetben lévők számára. Diszkrimináció A romák, a nemzeti kissebségben élők: Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége a cigányság. Helyzetüket tekintve egyben az ország leghátrányosabb helyzetű csoportja is. Munkavállalásukat a munkaerő-piaci diszkrimináció mellett számos tényező nehezíti, mint a társadalmi előítélet; az alacsony képzettségi szint; a szerzett képességeik és elsajátított tudásuk, valamint társadalmi, gazdasági és szociális helyzetük. 1 EU Youth Report 3

6 Problémáikat fokozza, hogy leginkább a munkalehetőségekben egyébként is szűkölködő elmaradottabb térségeiben élnek az országnak. A rendszerváltás, valamint a gazdasági válság tömeges elbocsájtások első áldozatai ők lettek. A roma háztartások jelentős része tartós munkanélküliségben és szegénységben, a létminimum alatti szinten, kiszolgáltatott, bizonytalan helyzetben él. Sokuknak csak a különféle pótlékok, segélyek biztosítják a megélhetéshez szükséges bevételi forrást. Az iskolából frissen kikerült roma fiatalok között a tartós munkanélküliek száma az azonos végzettségű, de nem roma származású pályakezdők számát 40%-kal haladja meg. A roma munkanélküliek aránya mintegy négyszerese a nem roma munkanélkülieknek. Az 1999-es Phare-program részeként létrejött az Oktatási Minisztérium és a Szociális és Családügyi minisztérium által kezdeményezett A halmozottan hátrányos helyzetűek, elsősorban roma származású fiatalok társadalmi befogadásának támogatása nevű program. A projekt célja az általános iskolából való lemorzsolódás arányának csökkentése, valamint speciális középfokú képzésekben való részvétel biztosítása, illetve továbbtanulási lehetőségeik bővítése volt. A 2002-ben indult ESZA típusú kísérleti program a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására elnevezésű projekt célja a szociális és gazdasági kohézió előmozdítása a szakképzés, a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás fejlesztésével, valamint a foglalkoztathatóság és a szakképzéshez való egyenlő hozzáférés elősegítése volt. Hasonló projekt a Roma Társadalmi Integrációs Program. Célja a mikro-; valamit a regionális fejlesztési tervek és diszkriminációellenes tevékenységek segítségével a romák gazdasági és szociális körülményeinek javítása, továbbá az őket érintő témákkal kapcsolatban a hatékonyabb tájékoztatás biztosítása. A teljes sikerességhez azonban elengedhetetlen a mindkét fél részéről való befogadás és nyitottság, a teljes hatékonyság érdekében az attitűd megváltozása attól is elvárható, aki segítségre szorul. 4

7 A megváltozott munkaképességűek Megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, illetve akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodás miatt csökkennek. A fogyatékosok a társadalmi kirekesztődés veszélyének leginkább kitett csoportnak számítanak, mivel munkaerő-piaci részvételüket tekintve lehetőségeik jelentősen korlátozottak. Sajnos egyértelműen az iskolai végzettségüket tekintve is hátrányt szenvednek nem fogyatékos társaikkal szemben, ugyanis nagyobb arányuknak csak általános iskolai vagy annál is alacsonyabb végzettsége van. Az aktívakkal szemben a munkanélküliség aránya majdnem kétszeres. A legalacsonyabb foglalkoztatási szint a mozgássérülteknél, a vakoknál, valamint az értelmi fogyatékosoknál jellemző. A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci lehetőségeinek a piacképes, korszerű szaktudás, szakképzettség hiánya gyakori akadálya. Foglalkoztatásukat az állam különböző adókedvezményekkel, foglalkoztatási- és munkahely-keresési támogatással ösztönzi. Ilyen például, hogy a bérköltségüket meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén bizonyos ideig, bizonyos mértékig az állam a munkáltatótól átvállalja, segítve ezzel a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piacon való integrációját, illetve re-integrációját. További problémák Önismeret hiánya A pályaválasztás legelső, legfontosabb lépcsője a megfelelő önismeret kialakítása. Sajnos az önismeret fejlesztése csak kevés esetben valósul meg családi, vagy iskolai környezetben. A megfelelő karrier utak kiválasztásához szinte elengedhetetlen lenne, mégis szerepéről jelenleg csak kevés szó esik Iskola- szak- szakirány választás során igazán úgy lehet meghozni a jó döntést, ha valaki ismeri önmagát, tudását, énképét, kompetenciáit, attitűdjeit, érzéseit, személyisége jellemzőit. Ezek megismerése, felismerése után, elvégzi a szakot, szakirányt és a kapcsolódó álláslehetőségek közül kezd válogatni. A megfelelő munkahely és tanulmányok kiválasztását az önismereten kívül befolyásolja az anyagi helyzet, szociális háttér, akarat kitartás, elkötelezettség, valamint a reális célkitűzések megléte. 5

8 Napjainkban egyre több segítő szervezet, területi kamarák adnak ilyen jellegű segítséget a választási helyzetben lévők számára. Az ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek a jövőben egyre inkább kapcsolatot kell keresniük az ilyen segítő szervezetekkel a fiatalok önismeretének fejlesztésének érdekében. Nyelvismeret hiánya A probléma leginkább két oldalról közelíthető meg, egyes országok nagysága, vagy nyelvének világnyelvnek tekintése hozzájárulhat ahhoz, hogy polgárai más nyelveket nem beszélnek pl. angol, német, francia, orosz nyelv. Másik oldal a hátrányos helyzetben élők, akik sem megfizetni nem tudják a nyelvoktatással összefüggő kiadásokat, sem pedig utazni nem képesek az adott nyelv nyelvterületen történő gyakorlásához, szinten tartásához. Ugyanakkor általános uniós törekvés a nyelvismeret növelése. A Római és a Maastrichti Szerződés (1987, 1991) létrehozta az egységes európai piacot, de abban a munkaerő-áramlást csak a megfelelően képzett polgárok biztosíthatják. Sok évtizedes nyugati tapasztalat is mutatja, hogy azokkal a nemzetekkel a legjobb a gazdasági együttműködés, amelyeknek a nyelvét sokan beszélik az adott országban. Az Unió alapszerződései a tagországok számára nem határoznak meg az oktatásra vonatkozó közös politikát, csak indirekt módon fejthetnek ki hatást, célzott, jól definiált programoknak nyújtanak támogatást, így a nyelvoktatás területén is. Érthető módon, az oktatás legfelső szintje kapja a legtöbb figyelmet, hiszen a tanárképzés, a tanártovábbképzés a leghatékonyabb beruházás, itt érvényesül leginkább a multiplikáló hatás. A felsőoktatásban az európai dimenzió növeléséhez a megállapodás az alábbi eszközöket ajánlja: hallgatói mobilitás, intézményi együttműködés, idegennyelv-tudás, tanárképzés, tanártovábbképzés (az alsó és középfokú oktatás számára ugyanis elengedhetetlenül fontos, hogy az európai normákról az oktatói kar kellő elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkezzen). Mindezekhez alapvetően szükség van a nyelvtudásra, nyelvhasználatra, illetve a létrejöttét segítő nyelvtanári felkészültségre. 6

9 Digitális kompetencia hiánya Életünk felgyorsult, egyre rövidebb idő alatt kell választ adni a kihívásokra. A gazdasági szereplőknek, a munkáltatóknak alapérdeke, hogy minél rövidebb idő alatt keressék meg és dolgozzák fel a rendelkezésre álló információkat. A fokozódó gazdasági verseny a leendő munkavállalókat is érinti. A számítógépes feladatok ellátása ma már nem csak asztali gépekkel látható el, hanem laptoppal, táblagépekkel, okostelefonokkal is. A számítástechnika szerepe ma már a fiatalok körében is módosult, hisz életükben már ezen zajlik a kapcsolattartás, zenehallgatás, filmnézés, információ szerzés, szövegszerkesztés, kép-, video megosztás. Nem csak egyéni életükben fontos a számítástechnika alkalmazása, hanem leendő foglalkoztatójuk már visszaigazolás, levelezések, tervek, jelentések, számlázás, szerkesztések lebonyolítását is digitálisan végzi. Mára szinte alapvető készségnek kell, hogy számítson az internethasználat, kommunikáció, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, képszerkesztés. Sajnos a hátrányos helyzetű fiatalok körében is előforduló probléma a digitális kompetencia hiánya. Ennek fejlesztése ma már alapvető ahhoz, hogy a fiatalok álláshoz jussanak, hisz hiánya szinte a XXI.sz. analfabétizmusának számít. Tapasztalat hiánya A munkatapasztalat megléte szinte követelmény a munkaerő-piacra történő belépéshez, azonban az elméleti és a gyakorlati órák száma közötti kiegyensúlyozottság és a hallgatói munka minimális szintje hátráltató tényező. A statisztikák alapján a regisztrált munkanélküliek között egyre nagyobb számban jelennek meg olyanok, akik a képzőintézetekből idő előtt kikerültek, lemorzsolódtak. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélye egyenesen arányos az iskolai végzettség növekedésével. A diszkrimináció felszámolása különösen a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedése miatt lenne fontos, e nélkül ugyanis gyakran lehetetlen az elhelyezkedés. Manapság általánossá vált, hogy a cégek saját fennmaradásuk érdekében gyakorlatot kínálnak a pályakezdőknek részmunkaidős, illetve maghatározott idejű megbízások formájában, ezzel kiváltva a valódi munkaerő felvételét, megspórolva a költségeket. 7

10 A hátrányos helyzetű rétegekből érkező diákok kevésbé tudnak ezzel a lehetőséggel élni, hiszen sok esetben a család segítése miatt igazi kereső álláshelyre vágynak. Másrészt ezek a gazdálkodó szervezetek zömében nem azokon a területeken működnek, ahol a leginkább rászorulók, leghátrányosabb helyzetűek élnek. Ők ezeket a lehetőségeket pusztán földrajzi okok miatt nem képesek igénybe venni, élni a felkínált lehetőséggel. Megoldások Life Long Learning A kilencvenes években fogalmazódott meg mind az UNESCO, mind az OECD és az Európai Unió részéről az egész életen át tartó tanulás koncepciója. Ez az, ami segítheti az egyén lehető legnagyobb fejlődését segítheti, fokozza a gazdasági versenyképességet, valamint a foglalkoztathatóságot, és a társadalmi kirekesztés elleni erőfeszítéseknek is hatékony eszköze lehet. Az Európa Parlament is határozottan támogatja azt az elképzelést, hogy a társadalmi integráció és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kulcsfontosságú az egész életen át tartó tanulás. Az egész életen át tartó tanulás kora gyermekkortól késő öregkorig tartó folyamat, amely magába foglalja a formális, azaz az iskolai oktatást, a nonformális (bizonyítványt nem adó, kötetlen, a közművelődési jellegű), valamint az informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi környezetben történő) tanulást. Az egész életen át tartó tanulás jegyei a következők: A tanulás átfogó szemlélete. Az egész életen át tartó tanulás paradigmája a teljes életciklusban történő önfejlesztő folyamat. Tanulóközpontú. A tanuló igényeinek kielégítésére irányuló kezdeményezések a tanulás ellátásától a tanulás iránti igényig Tanulás motiválása, önütemezésű, önirányítású tanulás fontossága. Többcélú oktatáspolitika kiegyensúlyozott szemlélete. 8

11 Az oktatásra szánt összegeket, finanszírozást nem szabad kizárólag csak az intézményes tanulásra fordítani, támogatni kellene az egyéneknek azt a törekvését, hogy egy egész életen át tanuljanak, és finanszírozást érdemel a non-formális és informális tanulás rendszere is. A programban résztvevő országokban az oktatás egyes szektoraiban reformokat vezettek be, amelyek helyet kaptak az egész életen át tartó tanulás koncepcionális keretében. Egyes országokban az egész életen át tartó tanulás indoklásával erősítik meg az iskolai oktatást, más országokban a felnőttképzésre helyezik a hangsúlyt. Az oktatási, nevelési célok hangsúlyai is országonként változnak, úgymint: foglalkoztathatóság, versenyképesség, személyiségfejlesztés és állampolgárságra való nevelés. Civil szervezetek szerepe A civil szféra sok esetben, pont az alulról jövő, helyi, polgári kezdeményezések miatt könnyebben választ tud adni egy-egy problémára. Könnyebben ismerik fel az adott térségek, társadalmi rétegek igényeit, rugalmasak, könnyen motiválják, mozgósítják tagjaikat, vagy környékük lakosságát. Alkalmasak arra, hogy működésükhöz kapcsolódóan akár tapasztalatszerzésre, önkéntes munkára adjanak lehetőséget a fiatalok számára akár a tanulási-, képzési folyamat közben, vagy akár a megszerzett szakma elsajátítása után. Lehetőséget adhatnak a szakmák megismerésére, gyakorlatának elsajátítására is. A civil szervezetek alkalmasak a különféle csere programokon keresztül arra is, hogy külföldi tapasztalatszerzésre adjanak lehetőséget a programjaikban közreműködő fiatalok számára. Ez nem csak a nemzetközi munkatapasztalat megszerzésére alkalmas, hanem a nyelvgyakorlására is. A külföldi programban résztvevő fiatal sok esetben nem csak a fogadó ország nyelvével ismerkedik meg, hanem sok esetben a más országokból érkező fiatalok más közvetítő nyelvet kell, hogy használjanak. A civil szervezetek akár vállalkozási tevékenységet is végezhetnek, amivel sok esetben keresethez is jutathatják a programjukban résztvevő fiatalokat. 9

12 Pályaorientáció Egyes országokban már az általános iskolai oktatás alatt a tanterv tartalmazza a pályaválasztási tanácsadást, pályaválasztási órák megtartását, hozzá segítve a diákokat ahhoz, hogy a képzés végére megfelelően, sikeresen választhassák meg leendő szakmájukat, hivatásukat. Az újabb felfogások szerint ez a folyamat ugyanúgy elkíséri az egyént, mint az egész életen át tartó tanulás. Az egyén életében nem csak pályaválasztás zajlik, hanem pályamódosítás, akár pályakorrekció. Ennek a tevékenységnek tekintettel kell lennie a gazdasági, valamint a munkaerő-piaci helyzetre, illetve az egyén érdeklődésére, képességére, személyiségére, ennek eredményeként kell megfelelő pályatervet kialakítani. Ez a tevékenység főként pedagógiai feladat, de társintézményi segítséget is kaphat, mind a munkaügyi szervektől, mind pedig a gazdasági szereplőket integráló kamaráktól is, mivel ezek a valós gazdasági térben mozgó szereplők igényeit tudják tolmácsolni az elhelyezkedni vágyók felé. Átjárhatóság fejlesztése A 90-es években sok OECD-ország megkísérelte közelíteni a középfokú oktatási iskolatípusok, valamint a főiskola (nem-egyetemi oktatás) utáni tanulás lehetőségeit és eltüntetni a felmerülő, a továbbhaladást akadályozó okokat. Megkísérelték elérni a középfokú általános és szakoktatás nagyobb összhangját, valamit szorosabbá tenni a kapcsolatot a középfokú szakoktatás és a tercieri tanulmányok között. Kísérletet tettek arra, hogy ne legyenek merev válaszfalak a főiskolai és az egyetemi felsőoktatási intézmények között, könnyebb legyen az átjárhatóság a két szint között. A cél az volt, hogy egy szélesebb általános, elméleti tudást és készséget adjanak a tanulóknak, amelyre szükségük lesz majd a munka világában. Mára lehetőség teremtődött arra, hogy a fiatalok szakmájuk, iskolai végzettségük megszerzésének ideje alatt áthallgassanak más, akár külföldi iskolákba is, vagy akár szakmai gyakorlatukat más országokban teljesítsék. Ennek a módszernek a népszerűsítése lehetőséget a fiataloknak, hogy az általuk megszerzett végzettség, szakmai ismeret piacképesebb legyen. 10

13 Felnőtt tanulók motiválása Ebben a témában kiemelt fontosságú az adekvát tanítási módszerek alkalmazása A kutatások azt mutatják, hogyha a tanítási módszerek nem, vagy kevésbé alkalmazkodnak a felnőttek speciális tanulási követelményeihez, nagy a valószínűsége, hogy lemorzsolódnak. A felnőttek más módon tanulnak, mint a gyermekek. A felnőttek oktatóinak és tanárainak speciális képzésre van szükségük. Fontos, hogy a felnőttek életkori sajátosságainak megfelelő technikát alkalmazzanak, mind a formális, mind az informális oktatásban. A felnőttekre jellemző, hogy az előrehaladás ütemét, gyorsaságát egyénre szabottan kívánják megtervezni, és igénylik, hogy a program és az időbeosztás vegye figyelembe munkaidejüket, a közlekedési körülményeket, a könnyű megközelíthetőséget, a gyermekmegőrzés szükségességét. Összegzés A résztvevő fiatalok nem csak felismerték országaik olyan problémáit, ami akadályozhatja az ifjúság optimális munkaerő-piaci helyzetét, hanem megoldásokat kerestek nem csak saját környezetükből, országukból, hanem egy másik ország pozitív megoldását is elemezhették beillesztve azt saját megoldási rendszerűkbe. A résztvevő fiatalok saját szervezeteikben hasznosíthatják a tréning során elsajátított, feldolgozott az előzőkben ismertetett információkat. Nem csak saját országaikban élő fiatalok problémáival találkozhattak, hanem a résztvevő országok sajátosságait, hasonlóságait is megismerhették, információt kaphattak ezekről. A résztvevők saját lokális társadalmukban, országukban animálhatják azokat a folyamatokat, amiket itt a tréning során megkezdtek. Új megoldásokat, módszereket vezethetnek be, további együttműködéseket, projekteket generálhatnak. Folyamatos jövőbeli kapcsolattartásukkal pedig nem csak ezt, hanem a jövőbeli projekteket is fenntarthatóvá tehetik. Motiváltságukkal akár civil szervezeteket hozhatnak létre, amikkel segíthetik majdani sorstársaikat tapasztalatszerzésben, nyelvismeret, nyelvgyakorlat megszerzésében, vagy akár munkához való jutásban. Ezek a motivált, önismerettel, 11

14 tapasztalattal rendelkező fiatalok segíthetik elő az európai integrációs folyamat további előre mozdítását, a nemzetek közötti együttműködés elősegítését. 12

15 13

16 A kiadvány a Fiatalok Lendületben Program pénzügyi támogatásával készült. A kiadvány tartalmáért kizárólag a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete felel, és semmiképpen nem tükrözi az Európai Bizottság álláspontját. Megjelentette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete a Karrierutak projekt keretében.

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben