Röplabdasport fejlesztési koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Röplabdasport fejlesztési koncepció"

Átírás

1 Röplabdasport fejlesztési koncepció

2 RÖPLABDASPORT FEJLESZTÉSI TERVE a Nyugat Balatoni régióban, Gyenediáson és környékén Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont Terem- és strandröplabda Szakosztályai 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91. Telefon: 70/ hu 2

3 A múlt, a jelen és a jövő Gyenesdiáson, a Diási strand fejlesztése során egyre nagyobb igény merült fel a sportolási lehetőségek, kezdetben a szabadidős sportolási feltételek megteremtésére, később ennek mind mennyiségi, mind minőségi bővítésére. A település mindenkori vezetése idejében felismerte, ha a strand minőségi fejlesztése mellett, egyre jobb és jobb feltételeket biztosít a sportolási igények kielégítésére, akkor ez a koncepció, jelentős vendégszám növekedést fog eredményezni. Ezt sok más kiváló eredmény (év strandja 3 évben) mellett legszembetűnőbben a strandröplabda fejlődése bizonyította, bizonyítja a mai napig is. Először 2000-ben egy strandröplabda pálya épült meg, majd rövid időn belül, a növekvő igények miatt, átépítésre került. Újabb pálya létesült, sokkal jobb minőségben. A Mozdulj Balaton sportrendezvényhez mind több Balaton parti település csatlakozott, köztük Gyenesdiás is. Ennek hatására, a szabadidős versenysorozatok még szélesebb kiteljesedésével, nagy lendületet vett nálunk is a strandröplabda. A homokos pályákon már nemcsak hobby szinten folyt a játék nap, mint nap, hanem előbb megjelentek a szervezett amatőr versenyek, később az egyre rangosabb Országos profi röplabda sportrendezvények is. Gyenesdiás től, rendszeresen ad otthont a különböző nyári Országos Strandröplabda (profi amatőr) versenyeknek. Többek között az elmúlt 9 évben élő televíziós közvetítés is kísérte településünkről az Országos Strandröplabda Bajnokság eseményeit. Véleményünk szerint az elmúlt időszak országos versenyeinek hatása abban is megnyilvánult, hogy hírnevet szereztek a településnek, bárhol hangzott el a Gyenesdiás, mint a verseny helyszíne, csupa elismerő szavak, vélemények hangzottak el, kis túlzással márkanévvé vált Gyenesdiás! A nyári versenyek hatására, nemcsak a helyiek, de a környező településekről is egyre több gyermek (fiú, lány), idősebb, fiatalabb érdeklődése irányult egyre nagyobb mértékben a strandröplabdán keresztül a röplabdasport megismerésére! Igény jelentkezett, azoknál a gyerekeknél, akik szerették volna jobban megismerni, megtanulni a röplabdázást, hogy legyen rendszeres képzés, oktatás. Ezért alakult meg a helyi KINIZSI Sportegyesületen belül működő Röplabdaszakosztály. A strandröplabda játék - mint külön önálló olimpiai sportág- szépsége, érdekessége, egyedi specialitása, hatására rekord gyorsasággal kezdett el növekedni a tanulni, sportolni vágyó gyermekek létszáma, amely nagy örömünkre jelenleg is tart. A Szakosztály azonban kinőtte magát. A múlt évben ben önálló sportegyesületté vált, amely már az átalakulásakor az Alapszabályában rögzítette, hogy a térség, a Nyugat Balatoni régiót felölelő röplabdaközpont kíván lenni, tekintettel arra, hogy nagyon sok gyerek jött tanulni, játszani hozzánk a térség településeiről. Elérkezett az a pillanat, amikor már nem nekünk kellett a gyerekek után menni, hanem önként, szívesen jöttek, keresték meg az egyesületet, hogy ugye lehet itt röplabdázni?! 3

4 2013-ban részvételünkkel megalakult a Bakony-Balaton Strand, - és Teremröplabda Akadémia Egyesület (BBRA). Az egyesületet Veszprém és Zala megyei röplabda centrumok képviselői alkotják. Az akadémia célja a tehetségek felkutatása, új röplabda centrumok kialakítása és szakmai támogatása, felszerelése. Az Akadémia megalakulásával 230 röplabdázó gyermek tehetséggondozása felett vállalt szerepet. Az Akadémia jelenleg nem rendelkezik szakmai központtal. Ahhoz, hogy otthona legyen a térség legtehetségesebb fiataljainak, kiváló lehetőségekkel bíró helyszín Gyenesdiás adhat biztos otthont. Ezt az elmúlt nyáron kiválóan, nagyon szép bizonyítvánnyal bizonyítottuk. Nagy sikerű röplabda tehetségkutató rendezvényt szerveztünk. A rendezvényen több mint 100 gyermek vett részt. Sikeresen rendeztük meg az Országos Strandröplabda Bajnokság Dunántúli 3. fordulóját. A Leány utánpótlás válogatott Zánka i edzőtábornak befejezéseként Zalakaroson versenyt szerveztünk, ahol mindenki nagyon jól érezte magát, méltó befejezése volt a tábornak. Társadalmi-gazdasági környezet bemutatása Működési terület társadalmi helyzete a.) Demográfiai mutatók alakulása, fejlődési trend A közoktatási mikrotérséget Gyenesdiás és Várvölgy községek alkotják. A mikortérség lakónépessége a KSH év eleji adata alapján: 4494 fő, a települési adatlap legfrissebb adatai alapján fő, melyből jelenleg Gyenesdiás főt, Várvölgy pedig főt számlál. A lakók nemek szerinti megoszlása szinte egyenlő, a mikrotérségben élő lakónépességben a nők aránya 50,9 %. (2007. január 1-jei adat). Ez sem sokkal kevesebb, mint évben, amikor a mikrotérség női lakossága a lakónépesség 51,0 %-a volt. Gyermek népesség eltartottsági rátája évben a mikrotérségben 22 % az állandó népesség tekintetében. Ugyanez az adat a projekt helyszínen, Gyenesdiáson 22,4 %. Idős népesség eltartottsági rátája, a mikrotérségben 19,8 %, az állandó népesség tekintetében, Gyenesdiás nagyközségben 18,5 %. A mikrotérség öregedési indexe: Gyenesdiás nagyközségben 9,8 %. A 2000 és 2006 között 1000 lakosra jutó halálozások száma a mikrotérségben 11,5 %. A nyugat-dunántúli régióban szinte egyedülálló módon Gyenesdiás lakosságának lélekszám változása egyértelműen emelkedést mutat Telep.lsz Óvoda létszáma Iskola létszáma Más településről bejárók

5 Gyenesdiás népességének változása 2000-től Folyamatosan nő a betelepültek száma. A térség adottságaiból, az emberek életszemléletéből adódóan év múlva a település elérheti a 4500 főt. Óvodai létszám alakulása Gyenesdiáson Óvoda létszáma Az óvodai létszám szinte folyamatos növekedése, jól mutatja a Gyenesdiáson letelepült fiatalok nagy számát és gyermekvállalási potenciálját. 5

6 Az általános iskola létszámának alakulása 2000-től Az óvodai létszám emelkedésének tükrében nem meglepő az iskolai létszám növekvő tendenciája től napjainkig az iskolai létszám változása 57% -os növekményt mutat, akkor, amikor a községi, nagyközségi általános iskolák gyermeklétszámai jó esetben stagnálnak, vagy évről évre csökkennek. Más településről bejárók számának változása Év óta a más településről bejárók száma meghétszereződött! Jól példázza ez az adat Gyenesdiás általános iskolai oktatásban betöltött térségi szerepét. 6

7 b.) A lakosság képzettségi helyzete az országos a mikrotérség és a nyugat dunántúli átlaghoz viszonyítva is magasabb. A 10 éves és idősebbek közül az általános iskola első évfolyamát sem végezte el A 15 éves és idősebbek közül legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte 18 éves év idősebben közül legalább középiskolai érettségivel rendelkező A 25 éves és idősebbek közül főiskolai, egyetemi oklevéllel rendelkező Gyenesdiás Mikrotérség Nyugat- Dunántúl Magyarország 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 93,3 % 89,4 % 89,8 % 88,8 % 45,5 % 37,6 % 36,1 % 38,2 % 15,5 % 12,2 % 10,9 % 12,6 % Működési terület oktatási helyzete, intézményi kapacitások A településen az alapfokú oktatás szervezett formában 1871-ben vette kezdetét. Amikor egy osztályteremben 1 nevelő tanította az 1-4 osztályt. Ezt 1896-ban felváltotta a két tanerős iskola. A hatosztályos képzés 1904-ben indult s tartott 1945-ig tól a gyenesdiási iskola tagiskolaként működött 1964-ig, amikor elindult a nyolcosztályos képzés a településen. Jelenleg a gyenesdiási általános iskolában 8 évfolyam, az alapfokú művészetoktatási intézményegységben 12 évfolyam működik. Az elmúlt 30 évben végzett tanulók középfokú továbbtanulásának aránya: 100 %. Tanítványok 13 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet. A tanulók létszáma az elmúlt évtizedekben emelkedő tendenciát mutat. Az osztályok létszáma a beköltözések miatt nyolc év alatt osztályonként 2-13 fővel megemelkedett. A tanítványok döntő többsége a helyi óvodából kerül az iskolába. Ez kifejezetten szerencsésnek tekinthető, mert a két intézmény folyamatos együttműködése nagymértékben csökkenti az óvoda és iskola közötti átmenet okozta problémákat. Az iskolába (a várvölgyi tagintézménnyel együtt) jelenleg 378 tanuló jár. Az iskola funkcionális helyiségek nem mindegyikével rendelkezik. A legégetőbb a mindennapos testneveléshez elengedhetetlenül szükséges tornacsarnok hiánya. Ahhoz, hogy a röplabdasport a térségben igazán fel tudjon fejlődni, el tudja érni a kitűzött, elvárt célt, széles bázisra van szükség. A széles bázis biztosított, hiszen a közelben lévő Keszthelyi általános iskolákon túl a város közelsége biztosítja a röplabdázó gyermekek továbbtanulási lehetőségeit, így a térségben maradnak. Így hosszú távú koncepció kidolgozására nyílik 7

8 lehetőség. Ehhez a legnagyobb segítséget a környékben lévő, iskolák, elsősorban az általános iskolák adják, de nagy segítség lehet a középiskolák, vagy a felsőfokú intézmények bekapcsolása a szakmai programunkba. A környező települések iskolái biztosítják azt az alapot, amelyre a Röplabda szakosztályok hosszútávon építhetnek. El akarjuk érni, hogy a röplabda oktatás szerepeljen az iskolák testnevelési óraanyagában. Ehhez a mintát a röplabda szakosztály adja meg. A röplabdasport minél szélesebb megismerése érdekében, a szakosztályban foglalkoztatott gyerekekkel bemutató edzéseket tartunk iskolákban, edzéslátogatásokat szervezünk, ahol az érdeklődő gyerekek testközelben tudják megtekinteni foglakozásainkat, edzéseinket, ismerhetik meg ezt a csodálatos sportot, a röplabdát. Nagyon nagy szerepet akarunk biztosítani az iskolák testnevelő tanárainak. Érdekelté akarjuk őket tenni anyagilag is, hogy minél több helyen, minél több óraszámban ismertessék meg, tanítsák a röplabdát. Zala megyében is legyenek amatőr mini, gyermek, utánpótlás felnőtt bajnokságok. Zala megyében is induljon el a korábban jól működő röplabdás élet. A nagy számok törvénye szerint, így sokkal nagyobb lesz annak a lehetősége, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges gyerekeket, akik a jövő magyar röplabda sportjának kiemelkedő zászlóvivői lesznek. A legnagyobb lendületet a röplabdasportág térségi fejlesztéséhez az adja meg teljes mértékben, Gyenesdiás település rendelkezzen, olyan többfunkciós, a térséget ellátó sportcsarnokkal, ahol a sport és ezen belül a röplabdázás fellegvára alakulhasson ki. A sportcsarnok a régió szíve lelke lehetne, hiszen a röplabda mellett, más sportágaknak, akár a versenysportnak, akár a szabadidős sportnak, de a kulturális rendezvényeknek is méltó otthont adna. Teljesen nyilvánvaló, hogy a sport otthona nagyobb vonzerőt biztosítana a röplabdázás és más sportok művelésére. A hazai röplabdás események, versenyek, bajnoki fordulók, de más rendezvények is újabb szórakozási, kikapcsolódási sportolási, testmozgási lehetőséget adnának a térségben élőknek. Nagy szerepe van a röplabdaképzésekben a nyári röplabda táboroknak. Ennek népszerűsége évről- évre nő. Elegendő csak a környező országokat megnézni, ahol egy egy strandröplabda versenyen több ezren vannak jelen. Kedveltségét növeli, hogy a strandi fürdőzés mellett hasznos elfoglaltságot találnak a gyerekek. A röplabda táborokban nemcsak a röplabdaképzésre helyezzük a főhangsúlyt, hanem a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztése, rendszeres testmozgáshoz való szoktatása és a település értékeinek megismertetése is kiemelt cél. A röplabdaképzés játékos formában történő oktatása, a tanulás mellett külön élményt nyújt a résztvevőknek. A település Sportkoncepciójában, a röplabdasport fejlesztése kiemelt célként szerepel. Ennek érdekében ez eddigi 2 korcsoportos képzést (kezdők, haladók) tovább kell fejleszteni, oly módon, hogy folyamatosan induljon kezdő (mini) korcsoport (ami most ősszel meg is történt). Ezzel a hármas tagozódással (MINI, gyermek, felnőtt) biztosítható lesz a későbbiek során, egy magasabb osztályban szereplő csapat utánpótlásának biztosítása. Az előzőekben vázolt koncepció, azért is kiemelten fontos, mert a felnőtt 8

9 csapatnak a bajnokságokban való részvételhez kötelezően előírt, utánpótlás korosztályok biztosítása is. Az Egyesületnél pár nap alatt több, mint, 20 gyermek jelezte röplabdázási szándékát. A hétvégén, szeptember 14 én Keszthelyen megtartott Sportágválasztó rendezvényen a térség legnagyobb, integrált általános iskolai komplexuma, a Csokonai ÁMK és a hozzátartozó Csányi Szendrey Általános Iskolák jelezték, hogy nagyon rövid időn belül a délelőtti iskolai testnevelésben tanóraként fog szerepelni a röplabdaoktatás. Az oktatáshoz szükséges eszközöket (gyakorlólabdák, hálók, hálótartók stb.) lehetőségéhez képest az Egyesületünk igyekszik biztosítani. Külön öröm volt, hogy nagyon pozitívan fogadta, a szintén helyi gimnázium és Egyetem is a megkeresésünket. Az előzőekben említett oktatási intézményekben közel 1200 gyerek tanul. A röplabda sport akár teremben, akár strandon magában hordozza cégek vállalatok reklám lehetőségét. A két éve egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Balaton Strandröplabda Bajnokság magába foglalja a Balaton partján vívott röplabda bajnokságok szervezett rendszerét. Szinte nincs olyan Balaton parti település, amelynek strandján ne lenne jó minőségű, egy, vagy több, strandröplabda pálya. A röplabdázás szeretetének, a strandröplabda ismertségének köszönhetően, a Balaton Strandröplabda Bajnokság márkanévvé vált! A három Balaton parti megyében (Somogy Veszprém Zala) külön - külön kerülnek megrendezésre az adott megyék bajnokságai, ahol több korcsportban, férfi, női, vegyes kategóriákban versenyeznek egész nyáron a csapatok, hogy a szezon végén a megyék legjobbjai egy közös gála versenyen eldöntsék ki a Balaton legjobb női és férfi párosa, ki lesz strandröplabdában a Balaton Királya és Királynője! A versenyek teljesen nyitottak, bárki, bármely megyéből valók, de külföldiek is részt vehetnek ezeken a rendezvényeken. A rendezvény ismertségnek köszönhetően külföldről is érkezett megkeresés, hogy szívesen részt vennének ebben a versenysorozatban. A települések önkormányzatai és vezetői az esetek döntő többségében támogatják a minél sikeresebb szervezést és lebonyolítást. A versenysorozat megrendezéséhez az önkormányzatok anyagi lehetőséghez képest hozzájárulnak. A korábbiaknak megfelelően a nyári strandröplabda versenyek június végén indulnak. A versenysorozat az egész Balaton legszebb, legjobb leglátogatottabb strandjaira terjed ki. A versenyek hétvégeken kerülnek megrendezésre. Örömünkre szolgált ebben az évben is, hogy más, távolabbi megyéből is jelentkeztek, hogy szívesen részt vennének, csatlakoznának a nyári röplabdás versenysorozathoz. Ez megfelelő alap arra, akár a jövő évtől, nemzetközi szintre emelkedjen a Balaton Bajnokság! Az érintett települések várhatóan támogatják a rendezvényt, hiszen amellett, hogy színesebbé teszi, akár meg is hosszabbíthatja a Balatoni nyári szezont, még több vendéget fog vonzani a térségbe! A megállapodás szerint - korábbiaknak megfelelően - a nyári strandröplabdás versenysorozat rendezvény fő szervezője továbbra is a Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont lesz. 9

10 Az Egyesület bizonyította, hogy magas szinten képes nem csak megyei versenysorozatot megszervezni, irányítani, koordinálni, hanem a három megye közös záró versenyének, gála rendezvényének megszervezésében, lebonyolításában is meghatározó szerepet tudott, tud betölteni. Képes arra is, hogy országos szintű versenyt is megrendezzen, mint az idei Országos Strandröplabda Bajnokság nyugat-magyarországi fordulóját. A strandröplabda helyi fejlesztése serkentőleg hat a teremröplabda fejlődésére. A nyári szezon befejeződése után a röplabda bevonul a termekbe. Az a röplabda szeretet, ami strandokon kialakul, beivódik a játékosokba a termekben folytatódhat. A röplabda játékkal megismerkedő gyerekek keresnek meg minket, hogy legyen folytatás, ne kelljen egy fél évet várni, hogy ismét a labdáé legyen a főszerep. Ez már a strandról a terembe koncepciónak az eredménye. Röplabda fejlesztési koncepciónk alapja, hogy minél magasabb szinten folyjon a szakmai munka annak érdekében, hogy Gyenesdiás a térség röplabda bázisa, központja legyen. Fejlesztési, együttműködési elképzelések: a.) Fejlesztési elképzelés A nagyobb léptékű fejlődés a sportcsarnok megvalósításával érhető el. A megvalósításhoz szükséges támogatás biztosított a település lakossága, önkormányzata, valamint a sportegyesület szakosztályai részéről. Ki kell, hogy emeljem azt a tényt, hogy a település rendelkezik, megfelelő nagyságú, erre a célra fenntartott, saját tulajdonú területtel, ahol a település igényeinek megfelelő sportcsarnok felépítésre kerülhet sor. A sportcsarnok megépítésével ugrásszerű, mintaként szolgáló eredmény érhető el. b.) Együttműködési elképzelések: 1.) Az Egyesület támogatottságának megfelelően fejleszti a röplabda utánpótlás bázisát. Igyekszünk minél szélesebb körben lehetővé tenni, hogy a térség általános iskoláiból, a röplabdasportot megismerni akaró gyerekek, akár kezdő, akár haladó szinten, megfelelő oktatásban, képzésben részesüljenek. Mindehhez az anyagi forrás megléte esetén megfelelően képzett a korcsoportoknak megfelelő tudásszintű edzőket biztosítunk. A röplabdázás magas szintű műveléséhez, azoknak a gyerekeknek, akik az iskolai tanulmányaik, valamint a sportolás területén kiemelkedő eredményeket érnek el sportösztöndíjat hoznánk létre. A sportösztöndíj még vonzóbbá teszi a gyerekek részére a sportolást, röplabdázást. Két eredménye lehet az ösztöndíj rendszer kidolgozásának. Egyrészről várhatólag több gyerek választja ezt a sportágat. Másrészt a nagyobb merítési lehetőségnek köszönhetően több tehetséges gyerek kerül elő az iskolákból, így biztosított lesz a röplabdaszakosztály csapatainak tehetséges, saját nevelésű játékossal történő ellátása. 10

11 2.) Versenyzési lehetőségek különböző röplabda bajnokságokban. A röplabdázni akaró gyerekek igénye nem áll meg ott, hogy csak megtanulják bizonyos szinten a röplabdát, hanem tapasztalat szerint azonnal jelentkezik a versenyzési igény is. A szakosztály jelenleg is részt vesz a lehetőségeihez mért bajnokságokban. A szakosztály fejlődésével, az anyagi lehetőségek bővülésével, természetesen magasabb célok kerülnének meghatározásra (NB-s bajnoki szereplés), kezdetben alacsonyabb szinten, de hosszú távon akár a Nemzeti Bajnokság I. osztály elérése sem elérhetetlen cél. Jelenleg sem az edzők, sem a játékosok nem részesülnek semmilyen javadalmazásban, költségtérítésben. A szakosztály anyagi lehetősége, csak a minimális feltételek biztosításáig terjed (felszerelés biztosítása, nevezési díjak fizetése, valamint a versenyek helyszínére való utazás költségeinek biztosítása). A magasabb szint eléréséhez, a versenyzési lehetőség biztosítása mellett, előrelépést jelentene, hogy a csapatok edzői javadalmazásban részesüljenek. Így edzői tevékenységük anyagilag is elismerésre kerül, ezzel is motiválva a minél jobb szakmai munka elvégzésére. Az edzők mellett a magasabb szinten játszó játékosok anyagi támogatása is jelentkezhet az eredményesség tükrében. A teljesítményorientált gondolkodásnak és az ehhez kapcsolódó premizálási rendszernek jelentős szerepe van minden céltudatos egyesület életében. A teljesítményhez kötött javadalmazások vonzóbbá, érdekelté teszik mindazok részére, akik komolyan gondolják, komolyan veszik a röplabdázás technikai elsajátítását, a röplabdaversenyzést. A röplabdaszakosztály felépítése, működése, eredményei Az Egyesület megalakulása óta a taglétszám folyamatosan nő, jelenleg közel 60 fő. A létszám növekedését abból az aspektusból is érdemes megvizsgálni, hogy Gyenesdiáson a megalakulásig nem volt röplabdasport, a szó szoros értelmében a nulláról, a semmiből a strandról nőtte ki magát a helyi röplabdázás. A szakosztály teljesen nyitott, nemcsak a helyi gyerekek vehetnek részt az Egyesület munkájában, hanem - amint a jelenlegi sportolói létszám is bizonyítja - a környékbeli gyerekek jelentkezésére, részvételére is számítunk! Célunk, hogy a térség röplabdabázisává váljunk, ahol minden a röplabdázást megtanulni akaró, röplabdázni kívánó gyermek és felnőtt megtalálja a szabadidő hasznos eltöltésének ezen módját. Lakóhelytől független, gyűjtő egyesületté formálódunk. A szakosztály tagja a Magyar Röplabda Szövetségnek. A jelenlegi új szakmai koncepció alapján három korcsoportban folynak az edzések, amelyek a következők: Mini Korcsoport A legfiatalabbak, a kezdőcsoport most ősszel kezdi el a röplabdázás alapjainak elsajátítását. 11

12 A legkisebbek, a éves gyerekek edzését Telek Nikolett irányítja. Munkáját segítik: Fehér Tibor edző, Juhász Mónika testnevelő tanár, röplabda szakedző A gyerekek edzései Keszthelyen, a Nagyváthy Iskola tornatermében kerülnek megrendezésre heti két alkalommal. Haladó korcsoport (Gyermek, és utánpótlás) A haladó korcsoport képzése második félévében kezdődött, testnevelő tanár, röplabda szakedző irányításával. Az edző munkáját segíti: Fehér Tibor edző tanár. Életkor szerint a csapatban vannak általános iskola 6., 7., 8. osztályos, valamint középiskolás gyerekek. A csapat edzései szintén Keszthelyen, a Nagyváthy Iskola tornatermében kerülnek lebonyolításra, heti két alkalommal, kétszer másfél óra időtartammal. A haladók már meglévő röplabda tudása lehetővé tette, hogy több, a korosztályuknak megfelelő teremröplabda versenyen vegyenek részt. Zala megyében sajnos Egyesületünket leszámítva számottevő egyesület nincs, ezért Megyei Szövetség által szervezett, rendezett versenysorozat sincs. Kényszerűségből a szomszéd megye (Veszprém) bajnokságaiban veszünk részt. Évek óta indítunk csapatot, mini, leánygyermek és női felnőtt kategóriákban. Csapataink nagyon sikeresen szerepeltek. A Mini csapat 2. a leány csapat 4. a Női csapat 4. helyezést ért el a versenyidőszakban. Részt vettünk a Győr Moson Sopron Megyei Röplabda Szövetség szervezésében indított Dunántúli Röplabda Bajnokságban (DAB), szintén szép eredménnyel, a 3. helyen végzett csapatunk. A Röplabdaszakosztály fejlesztésének elképzelései Az Egyesületünk magasabb szintű működésének legnagyobb gondja a saját terem hiánya. Gyenesdiáson nincs olyan nagyságú terem, ahol az edzéseket meg lehetne tartani, ahová teremröplabda versenyeket lehetne szervezni. Ezért kényszerül mind a három korcsoport vendégként, a közeli Keszthely városban termet bérelni. Ez több szempontból is hátrányos a teremszakosztály munkájára! A legnagyobb gondot a terembérleti díjak előteremtése okozza. Az Egyesület állandó anyagi támogatást csak a gyenesdiási Önkormányzattól kap. Ezen felül csak eseti egyéni, vállalkozói támogatásokkal egészül ki az önkormányzati támogatás. Éves szinten az így rendelkezésre álló összeg nem fedezi szakosztályok biztonságos működését. Ezért kénytelen a szakosztály egy minimális hozzájárulást kérni a gyerekektől a terembérleti díjak hozzájárulása címen. A szakosztály szándékosan nem a teljes terembérleti összeget fizetteti meg gyerekekkel, azért, hogy ne fordulhasson az elő, hogy bárki, bármely gyermek az anyagiak miatt ne tudjon részt venni a közös munkában, ne tudjon edzésekre járni. Jelenleg a korcsoportokat irányító edzők és segítőik munkájukat térítés nélkül végzik, ami már ebben a formában nem tartható fenn. 12

13 Fejlesztési elképzelések korcsoportokként: Kezdő korcsoport (MINI) A legfiatalabb korcsoport képzése, edzése most év őszén indult. Az időközben kiépített, nagyon jó röplabdás kapcsolatoknak köszönhetően rendszeres egyeztetés folyik a szomszédos Somogy és Veszprém Megyék Röplabda Szövetségeivel, valamint a távolabbi Győr- Sopron- Moson Megye Röplabda Szövetséggel is. A Szövetségek minden alkalommal meghívót küldenek és lehetőséget biztosítanak az általuk szervezett versenyeken való részvételre. Sajnos jelenleg Zala megyében nincs, vagy csak nagyon kevés alkalommal van olyan verseny, amelyen valamelyik korcsoporttal részt tudnánk venni. A Minik részére rendszeres bajnokságban való szereplésre csak a szomszédos Veszprém megyében volt lehetőség. Ettől az évtől a BBRA rendezvényein is részt tudunk venni. A gyerekek képzése nem áll le a teremszezon időleges végével, jövő év májusában, hanem folytatódik a nyári strandröplabda táborokban. Ezeknek a táboroknak a szervezése a jövő év elején elkezdődik. A táboroknak, a gyenesdiási Diási Játékstrand fog otthont adni. A táborok vezetésére, a résztvevő gyerekek edzésére igyekezünk olyan szakembereket, szakedzőket keresni, akik közreműködésével tovább folytatódhat a munka, hogy még nagyobb tudásra tegyenek szert a lányok, a fiúk. Az edzőtáborok nyitottak, nem csak a szakosztályban szereplő gyerekek vehetnek benne részt, hanem bárki. A jelentkezési felhívást a szakosztály a www. gyenesroplabda.hu honlapján teszi közzé. Természetesen a bevált gyakorlatnak megfelelően ezeket a felhívásokat közvetlen megküldjük minden velünk együttműködő egyesületnek. Haladó korcsoport ( gyermek, felnőtt) A haladó korcsoport képzése ősz óta folyamatosan történik. A lányok röplabda tudása már lehetőséget ad arra, hogy rangos röplabda versenyeken vegyenek részt. Sajnos a haladók esetében is elmondhatjuk, hogy Zala megyében nincs olyan bajnokság, nincsenek olyan teremtornák, amin elindulhatnának. Ezért kénytelenek vagyunk más (Győr- Sopron- Moson, Somogy, Veszprém) megyék által rendezett, szervezett versenyein részt venni. Ez bizonyos szempontból nagyon jó és előnyös is, mert így még jobban le tudjuk mérni a lányok tudását, anyagi szempontból viszont hátrányos, mert a szakosztály csak nagyon nehezen tudja ezekhez a tornákhoz a szükséges forrást (utazási költségek) biztosítani. A haladók esetében is lehetőség van a nyári strandröplabda táborokban való részvételre. A múlt évben a lányok nagy része élt is ezzel a lehetőséggel. Szép számmal érkeztek más megyékből is, sőt az ország távolabbi helyeiről is. Már most sokan jelezték részvételi igényüket a jövő évre vonatkozóan. A táborok ezért is váltak népszerűvé, mert nem csak edzések folytak, hanem az egyes képzések lezárása végén, hétvégeken, külön versenyeket szerveztünk a táborozók részére. Ezt a módszert szeretnénk folytatni a következő évben is, 13

14 azzal hogy összekapcsoljuk a táborokat ettől az évtől a teljes Balatonra kiterjedő, Balatoni Amatőr Strandröplabda Bajnoksággal. A haladókat röplabda tudása alapján ősztől, korcsoportjának megfelelően a Veszprém Megyei Bajnokságba beneveztük. A Nyugat Balatoni régióban a röplabdabázis kialakításának személyi és szakmai fejlesztési lehetőségei A Gyenesdiási Általános és Művészeti iskola közoktatási intézménynevelési oktatási alaptevékenysége A gyenesdiási iskolát 1964-ben alapították. Székhelye: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91. Alapító okirat szerinti főbb alaptevékenységei: a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése- oktatása, és az alapfokú művészetoktatás. Az eltelt több mint 3 évtized bebizonyította, hogy az önálló iskola létrehozása nem volt elhamarkodott döntés Gyenesdiáson. Itt a több mint négy évtized alatt közel tanuló fejezte be az általános iskolát. A tanulók létszáma az elmúlt évtizedekben emelkedő tendenciát mutat. Az osztályok létszáma az elmúlt évtized adatai alapján a beköltözések miatt nyolc év alatt osztályonként 2-13 fővel megemelkedett. Tanítványok döntő többsége a helyi óvodából kerül az intézménybe. Az iskola székhelyintézményébe jelenleg 378 tanuló jár. A nevelőtestületben 23 pedagógus dolgozik Az alapfokú művészeti oktatásban 5 művészeti ágban 10 csoport működik. Az elkövetkező években Gyenesdiás hangsúlyos szerepet tervez betölteni a rnikrotérség közoktatási hálózatában. Tervei szerint Zalaszántó és Zalavár felé kíván nyitni, majd a későbbiek során Vonyarcvashegy felé. A gyenesdiási általános iskola év tavaszától ökoiskola címmel rendelkezik, az ehhez kapcsolódó nevelési-oktatási és nem közoktatási tevékenységeit év szeptemberétől kezdte meg. Az intézmény koncepciója klasszikus emberi értékekre épül, de modern, élet közeli normákat is közvetít. Alapértékeknek az alábbiakat tekintik: gyermekközpontúság, nyitottság, korszerűség, klasszikus értékközvetítés, képességek szerinti fejlesztés, a kultúra, sport, testnevelés, mint életmód továbbítása, humán szocializáció, tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, hagyományőrzés, élő kapcsolat Európával. Az oktató-nevelő munka során az alábbi alapelveket tartják szem előtt: A tanulókat az iskola készítse fel az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre, szilárd alapkészségek kialakításával Szociokulturális hátrányok leküzdése Kiemelkedő képességű gyermekek tehetségének kibontakoztatása Idegen nyelvtanítás Lépéstartás az információs forradalommal Magas szintű testnevelés, széles skálán mozgó sportolási lehetőségek kialakítása Továbbtanulási irány, pályaorientáció Testi és lelki egészség kialakítása 14

15 Környezet megismertetése, megóvására való felkészítés. A neve is kibővült Általános és Alapfokú Művészeti Iskola lett. Az intézmény művészeti tagozatán dráma, ének-zene, ipar-képzőművészet, néptánc. Tanórán kívüli tevékenység: Különféle szakkörök működtetése, pl.: művészeti, technikai, szaktárgyi, tornatermet nem igénylő sport (verseny és szabadidős), úszás, sakk. Versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése. Erdei iskola, környezetvédelmi táborok szervezése. Múzeumi kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások, hit és vallásoktatás. Az idei tanévtől kezdődően az öko-iskola címhez méltóan több szabadidős foglalkozás szervezése a környezetvédelem, az egészséges életmódra való nevelés témakörében. Hála a kiváló strandröplabda pályáknak a gyermekek az első melegtől az utolsó őszi napokig használják a strandröplabda pályákat. Tornaterem, sportcsarnok nélkül sokan szorulnak ki a rendszeres szabadidős testedzés teremsport lehetőségeiből. A régiót érintő fejlesztési, működési tervek A röplabdasport fejlesztését nem csak a gyenesdiási általános iskola tanulói bázisára akarjuk építeni. A régiós elképzelésbe beletartoznak a környező települések. Elsődlegesen a szomszédos Keszthely város oktatási intézményei, 4 általános iskola, 4 középiskola és a Pannon Agrártudományi Egyetem, valamint a környező települések iskolái (Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Alsópáhok, Felsőpáhok és Cserszegtomaj. Összességében a tanulói létszám mintegy 2500 főre tehető. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden diákot nem tudjuk bevonni a röplabda sportba, de ez a tanulói létszám kellő alapot biztosít ahhoz, hogy a tervezet fejlesztések (gyenesdiási tornacsarnok) megvalósítása után ugrásszerű létszám -, eredménynövekedést érjünk el. A strandröplabda színvonalának javítását az eddig is jól működő gyenesdiási Diási Játékstrand röplabda pályáinak minőségi továbbfejlesztésével kívánjuk emelni. A Nyugat Balatoni Regionális Sportegyesület fejlesztési terveit nem egyedül akarja megoldani. A megvalósításban a Bakony Balaton Strand-, és Teremröplabda Akadémiában olyan együttműködő partnerrel került kapcsolatba, amely egyesületnek fejlesztési tervei maximálisan illeszkednek az Egyesületünk terveibe. A közös cél, a röplabdasport fejlesztése, mindkét egyesület alapvető célkitűzése. Ezt az Egyesületek alapszabályában, mint elérni kívánt, kitűzött célt maximálisan teljesíteni kívánják, közösen egymást a maximálisan segítve. A hosszú távú együttműködést garantálja, hogy az Akadémia alapító tagjai közt szerepelnek a Regionális Sportegyesületünk képviselői is. Az együttműködést mi sem bizonyítja jobban, hogy a nyári strandröplabda versenyek megrendezésében történt közös, mások által (pl.: MRSZ) is elismert kiváló munka. Az Akadémia nem csak a strandröplabdában segíti egyesületünket, hanem olyan távlatokat, lehetőségeket nyit a röplabdasport szélesítésével, népszerűsítésével, nagyobb bázis kialakításában, amihez központ, sportközpont, sportcsarnok szükséges. Az előzőekben felsorolt adatok 15

16 bizonyítják, hogy nem csak gazdasági erejében és létszámában növekvő térségnek és leginkább Gyenesdiás településnek van szüksége egy sportközpontra, hanem a magyar röplabdázásnak is, hiszen egy szebb napokat látott régió tudna egyre hatékonyabban bekapcsolódni a magyarországi röplabda életbe. Ezen cél elérésének érdekében egy sportcentrum létrehozása a már meglévő strandröplabda központtal a település és a régió szempontjából égetően fontos. A strand-, és a teremröplabda fejlesztési tervek: a.) Sportcsarnok létesítése A teremröplabda helyi fejlődését, régiós és akadémiai képzési központ létrehozását a gyenesdiási Általános Iskola területén beépítésre váró területen a sportcsarnok megépítésével problémamentesen meg lehet oldani. A csarnok nem csak az iskola régóta hiányzó terem gondját oldja meg, hanem a tanórákon kívül lehetőséget biztosít magas szintű röplabdaoktatásra is. A meglévő engedélyes tervdokumentáció szerint, olyan sportlétesítmény jönne létre, amelyben a röplabdaoktatás három megfelelő méretű, egymástól elválasztott pályán történne. A csarnoklétesítéshez az önkormányzat rendelkezik saját tulajdonú, megfelelő méretű építési területtel, engedélyes tervekkel és a létesítmény üzemeléséhez feltétlen szükséges, a területen található megfelelő kapacitású közművekkel (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon, internet csatlakozási lehetőségek), valamint előírás szerinti parkolóhely kialakításának lehetőségével. Ezek meglévő értéke: 75 millió Ft A csarnok építési költsége: 350 millió Ft (becsült összeg) b.) A strandröplabda pályák fejlesztési elképzelései (a pályázható támogatások tükrében): A. változat - pályák alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása - homokágy felújítása - a 4. ik pálya felszerelése a meglévő pályákkal azonosan (komplett ERHARD oszlopok, háló, pályavonalak) - labdafogó hálók pótlása, felújítása Bekerülési költség: e Ft (becsült összeg) B. változat - pályák alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása - homokágy felújítása - a 4. ik pálya felszerelése a meglévő pályákkal azonosan (komplett ERHARD oszlopok, háló, pályavonalak) - labdafogó hálók pótlása, felújítása - lelátó felújítása, árnyékoló szerkezet építésével - pályák felszerelése oldalhatároló szerkezettel Bekerülési költség: e Ft (becsült összeg) 16

17 C. változat - pályák alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása - homokágy felújítása - a 4. ik pálya felszerelése a meglévő pályákkal azonosan (komplett ERHARD oszlopok, háló, pályavonalak) - labdafogó hálók pótlása, felújítása - lelátó felújítása, árnyékoló szerkezet építésével - pályák felszerelése oldalhatároló szerkezettel - röplabda klubépület kialakítása, a meglévő szociális blokk átépítésével Bekerülési költség: e Ft (becsült összeg) Gyenesdiás, szeptember 15. Király András Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület elnöke 17

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Győri ETO Futsal Club

Győri ETO Futsal Club A magyar futsal, ezen belül a győri ETO Futsal Club sportfejlesztési programja, koncepciója 2011 2015. Tel: +36 (30) 552 0005 E-mail: drucskoz@t-online.hu www.etofutsal.hu Bevezetés A többi csapathoz hasonló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1.

TARTALOMJEGYZÉK A T L É T I K A... 5. E V E Z É S... 8. J U D O... 1 1. K A J A K - K E N U... 1 4. K O S Á R L A B D A... 1 8. Ú S Z Á S... 2 1. TARTALOMJEGYZÉK T Á J É K O Z T A T Ó A S Z O L N O K I S P O R T C E N T R U M K H T. U T Á N P Ó T L Á S N E V E L É S S Z A K M A I T E V É K E N Y S É G É R Ő L.............. 3. A T L É T I K A...................................................................................

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020

A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 A MAGYAR LABDARÚGÁS STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÁS ÉVTIZEDE 2010-2020 ÖSSZEFOGLALÓ VITAANYAG 2011. február Tartalom 1 MIÉRT VAN SZÜKSÉG STRATÉGIÁRA?... 4 1.1 TOVÁBBI LÉPÉSEK A STRATÉGIA VÉGLEGESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája

Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája Érdi kézilabda hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011-2017 Tartalomjegyzék: Bevezetés SWOT elemzés Célok Érd városának és térségének hosszú távú fejlesztési stratégiája 2011 2017-12 prioritás és összefüggéseik

Részletesebben