Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M évi módsíttt váltzat a 2009es évi eredetivel egységes szerkezetben

2 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram I. 1. Az iskla adatai Az iskla hivatals és rövidített elnevezése Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Tagintézményei: Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Csnka Jáns Tagintézménye Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Gábr Dénes Tagintézménye Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Széchenyi István Tagintézménye Az iskla alapítója és fenntartója Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér Az iskla felügyeleti szerve Szeged Megyei Jgú Várs Közgyűlése Az iskla működési területe Elsősrban Szeged Megyei Jgú Várs közigazgatási területe Az iskla jgállása Önállóan működő és az előirányzatk feletti rendelkezési jgsultság szempntjából részjgkörű szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait a NevelésiOktatási Intézmények Gazdasági Szlgálata látja el Az iskla székhelye 6724 Szeged, Mars tér 14. Fax: 62/ Telefn: 62/ Hnlap: Intézmény telephelyei 6726 Szeged, Temesvári krt Szeged, Közép fasr Szeged, Mars tér Szeged, Felső Tiszapart SzegedTápé, Budai Nagy Antal utca

3 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Közvetlen jgelőd helye, székhelye Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Szakiskla (6726 Szeged, Temesvári krt. 38.) Gábr Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskla (6724 Szeged, Mars tér 14.) Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskla (6723 Szeged, FelsőTisza part 25.) Az iskla főigazgatója és a prgram benyújtója Lengyel Zltán Tamás megbíztt főigazgató A tagisklák rövid bemutatása Csnka Jáns Tagintézmény Isklánk 1958 nyarán alakult meg. Megalapítását a Szeged Megyei Jgú Vársi Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya határzta el. Életrehívását szükségessé egyben lehetővé tette a Ságvári Endre Gimnázium akkri igen magas tanulólétszáma illetve az, hgy 1958 tavaszán az Oktatási Minisztérium vársunkban megszüntette a Szegedi József Attila Tanítóképzőt, melynek épületében helyezték el isklánkat. A várs negyedik gimnáziumként az 1958/59es tanévtől Újszegedi Általáns Gimnázium néven kezdett el működni, 13 tanulócsprttal, 29 nevelővel. Fennállása alatt többször történt prfilváltás, melyet a névváltzásk is tükröztek. 1958/1959től Újszegedi Általáns Gimnázium 1960/1961től Rózsa Ferenc Gimnázium 1969/1970től Rózsa Ferenc Gimnázium, Kereskedelmi és Villanyszerelő Szakközépiskla 1971/1972től Rózsa Ferenc Szakközépiskla 1973/1974től Rózsa Ferenc Erősáramú, Kereskedelmi, Közlekedésgépészeti és Közlekedési Szakközépiskla 1981/1982től Rózsa Ferenc Autófrgalmi, Autószerelő, Autóvillamssági szerelő és Villanyszerelő Szakközépiskla 1990/1991től Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskla 1991/1992től Csnka Jáns Gimnázium és Szakközépiskla 1993/1994től Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla 1999/2000től Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Kllégium 2007/2008tól Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Szakiskla Isklánk 1991ben sikeresen pályáztt a Világbank támgatásával meghirdetett "Emberi erőfrrásk fejlesztése" szakképzési prgramra, hárm szakmacsprtban (Közlekedés, Gépész és elektrtechnikaelektrnika), melyek a jelenlegi képzéseink alapját is jelentik. Flytatásként 2000ben sikeresen pályáztunk a Világbank támgatásával meghirdetett Ifjúsági Szakképzés Krszerűsítése, Piacrientált szakképzés OKJ szakmai képzések refrmjában. 2

4 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Gábr Dénes Tagintézmény Intézményünk elődje, a szegedi Vasútfrgalmi Technikum 1953 őszén kezdte meg működését. A fél évszázads fennállása alatt a névváltzásk srzatát prfilváltásk is követték. Az iskla névváltzásai: Vasútfrgalmi Technikum Bebrits Lajs Vasútfrgalmi Technikum és Szakközépiskla Bebrits Lajs Szakközépiskla 1992től Gábr Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskla és Kllégium 2007től Gábr Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskla A flyamatsan váltzó szakmai igények a képzés prfiljának többszöri kibővítését, illetve megváltzását tették szükségessé. Vasútfrgalmi Technikum Vasútgépészeti Technikum Vasútfrgalmi Szakközépiskla Vasúti Híradástechnikai Szakközépiskla 1972től Vasútgépészeti Szakközépiskla 1973 Vasútüzemi technikus képzés 1990 Általáns tantervű gimnázium 1989 Műszaki szakterület 2001 Infrmatikai szakmacsprt Elektrtechnikaelektrnika szakmacsprt Közlekedés szakmacsprt 5 évflyams gimnázium 2004 (nyelvi előkészítő sztállyal) A 70es évek közepéig különösen nagy vlt isklánk rszágs vnzereje, hiszen hasnló képzés kevés vlt az rszágban, a vasúti szakemberképzés bázisát jelentettük. Később új ágazatkkal bővült az ktatás: kiegészült vasútgépészeti, vasúti távközlő és biztsítóberendezési, vezetékes távközléstechnikai képzéssel. Fnts előrelépést jelentett, hgy isklánk 1991ben sikeresen pályáztt a Világbank támgatásával meghirdetett szakképzési prgramra, amely az "Emberi erőfrrásk fejlesztése" nevet viseli. Napjainkban a beisklázási körzet csökkent, a szakmai munka eredményének köszönhetően a Délalföld, ezen belül Szeged egyik jelentős intézményévévé váltunk. Isklánk pzicinálásából, beisklázási körzetéből adódóan mindig nagy súlyt fektettünk a tehetséges tanulók segítésére, rientálására, a hátránys helyzetűek támgatására, felzárkóztatására. Az önállóság, a megbízhatóság, a pntsság kifejlesztése mint a nevelési célk meghatárzó elemei látszólag a vasutas múltat idézik, de jelentőségük a mai kr igényeinek megfelelő, a számítástechnika és az idegen nyelvek ktatásának egyre nagybb teret biztsító képzésben sem csökkenhet. Törekvéseinket mindig az állandó megújulás, a társadalm váltzó igényeihez való gyrs, rugalmas alkalmazkdás jellemezte. Ezt tükrözi isklánk múltja, és erre törekszünk a jövőben is. 3

5 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Széchenyi István Tagintézmény szeptember elsejével indult az ktatás a Tiszapartn, a később megépült északi Tisza híd szegedi lábánál épült új középisklában (akkri néven Tiszaparti Gimnázium és Szakközépisklában), amely ekkr Szeged várs ötödik gimnáziuma és az rszág negyedik vízügyi szakközépisklája vlt. Az 1964/65ös tanévet 15 sztályban 511 tanuló kezdte el. A kezdettől fgva működő de az évek srán prfiljában módsuló gimnázium és vízügyi szakközépiskla előbb óvónői szakközépiskla, majd ennek megszűntével pedagógiai szakközépisklai sztállyal bővült. Az iskla működésében az első tartalmi váltzás az 1974/75ös tanévben következett be: ekkr kezdte el tanulmányait az első óvónői szakközépisklai sztály. Az ezt követő 14 évben több mint 400an szereztek középfkú óvónői képesítést. Az 1975/76. tanévben iskláztuk be az első testnevelési sztálys tanulókat (szaksíttt testnevelési tantervű gimnáziumi sztály), ennek az sztálytípusnak a működése azóta flyamats. Az itt végzett kiváló sprtlók, edzők és testnevelő tanárk sra igazlja, hgy szerencsés döntés vlt a testnevelési tagzat beindítása. A 2008/09es tanévtől az sztálytípus egyike lett az rszágban kiemelt szerepet kaptt közktatási típusú sprtisklai sztálynak, melyet sajns a következő tanévtől a fenntartó megszüntetett. A 80as években a vízügyi képzés rendszere módsult: az 1985/86. tanévben kezdődött mind a területi, mind pedig a települési vízgazdálkdási ágazatban a technikusképzés. Az 1991/92. tanévtől a képzés egységesedett, majd pedig az 1993/94es tanévtől az igényeknek megfelelően a vízügyi képzés környezetvédő technikusi szakkal bővült. Itt öt éven keresztül a tanulók a vízügyi szaktárgyak mellett környezetvédelmet is tanulnak. Az új szakmai képzésekhez alkalmazkdva 2009től ismét vízügyi technikuskat képzünk az érettségit követően. Az 1989/90. tanév ismét váltzást hztt: az óvónői szakközépisklát felválttta a pedagógiai szakközépiskla. Ez az sztály lyan általáns alapképzést illetve szakmai képzést biztsít, amely egyrészt alkalmassá teszi a tanulókat arra, hgy tanító és óvónőképzőben, főisklán vagy egyetemen flytassák tanulmányaikat, másrészt pedig lehetőséget ad arra is, hgy az óvónői és isklai munkáhz szükséges szakalkalmaztti végzettséget a 13. évflyamn megszerezzék. Hsszabb előkészítő munka után 1997 nyarán kaptt engedélyt az iskla arra, hgy részint a testnevelés tagzatra építve, részint érettségizett fiatalk számára megindítsa az Országs Képzési Jegyzékben szereplő sprtszervező, menedzseri egyéves szakképzést, s így szeptemberétől egy újabb sztállyal bővült az intézményi ktatás. Az intézményünk életében jelentős esemény vlt az 1983as névadás. A több képzési prfillal rendelkező iskla jelképezheti Széchenyi életművének skldalúságát is, arról nem is beszélve, hgy a magyar gróf munkásságában is fnts helyet fglal el az ktatásnevelésnek a "kiművelt emberfők skaságá"t létrehzó, a nemzet felemelkedését jelentő szerepe, ezzel is mintegy megerősítve az isklában flyó pedagógiai szakképzés létjgsultságát. Az épület falai között képzett környezet és vízgazdálkdási technikus tanulók méltó elődjüknek tekinthetik a magyarrszági flyószabályzás és ármentesítés szellemi irányítójaként is számn tarttt főnemest. 2. Az iskla nevelésiktatási célja Általáns célk A fenntartó Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése intézményünk tevékenységét az alábbiakban fglalja össze: 4

6 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram "Általáns műveltséget megalapzó, megszilárdító, elmélyítő valamint érettségi vizsgára és a felsőfkú isklai tanulmányk megkezdésére, valamint a munkába állásra, a szakképzési évflyamkn szakmai vizsgára felkészítő nevelés és ktatás flyik." Ezeket, a kerettanterv és a helyi tanterv követelményeit figyelembe véve a tantestület feladata, hgy a diákkat felkészítse az érettségi vizsgára (a 100/1997. Krm. Rendelet alapján a 12. évflyam, a nyelvi előkészítő sztálys gimnázium esetében a 13. évflyam, szakisklában a szakmai vizsga letételét követően a 912. évflyamn flytattt tanulmányk beszámításával a középisklai tanulmányk lezárása után a munkába állásra (a 12. (13) ill. 14. (15) évflyam sikeres befejezését követően, a szakképzés, illetve pályarientáció segítségével). előkészít a szakképzésbe való bekapcslódásba a képesítő vizsgára (a szakisklában a 12. a szakközépisklában a 14. évflyam sikeres befejezését követően), º a felsőfkú tanulmánykra (sikeres érettségi ill. képesítő vizsgát követően), Gimnáziumban Az általáns műveltséget megalapzó nevelőktató tevékenység srán lyan felnőttek kibcsátása, akik ismerik nemzeti kultúránkat, képesek az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkalmazkdásra. Képesek eligazdni a társadalmi és természeti környezetben. Ismerik az emberiség glbális prblémáit, azkban az egyén az állam felelősségét, a lehetőségeket és krlátkat. Pedagógiai munkánk fnts részét képezi, hgy tanulóink az általáns műveltség megszerzése mellett szrgalmas, megbízható, kitartó, vállalkzó szellemű, a piacgazdaság visznyait ismerő, szervezni és irányítani tudó nyittt, jól felkészült emberekké váljanak, akik képesek az idegen nyelvű kmmunikációra és rendelkeznek felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel. Ismereteik szlgáljanak eszközként az életben való eligazdáshz, testileglelkileg egészséges emberekké váljanak Szakközépisklában Az általáns és szakmai műveltséget megalapzó, azt kiterjesztő nevelőktató tevékenység srán lyan felnőttek kibcsátása, akik a humánus egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit elsajátíttták, testileg, lelkileg egészséges, demkratikus alapelveket követő személyiségek. Alkalmasak a társadalmi, gazdasági, technikai váltzásk követésére, az önálló felelős döntésekre, a megújuló alktómunkára. A képességek flyamats fejlesztése, a közismereti és szakmai képzés színes egysége, hzzájárul ahhz, hgy diákjaink a munkaerőpiaci visznykhz rugalmasan igazdó, az infrmatikában, számítástechnikában jártas, idegen nyelven kmmunikáló emberekké váljanak. Előkészíti és meglapzza az élethsszig tartó tanulást, segíti a munkába állást, a szükséges szakmaváltást, a tvábbtanulást Szakisklában Az általáns műveltséget megalapzó ktatásnevelés mellett a pályarientáció és a szakmai előkészítő ismeretek, a szakmai alapzó ktatás flyamatában fejődik a tanulókban saját egészségük, az emberi környezet és természet megóvására irányuló felelősségérzet a választtt szakmájuk iránti elkötelezettségük, az igény a munkatársakkal együttműködő, 5

7 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram egyenrangú szlidáris viszny kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére. A tanulók az új ismeretek tanulása, az általáns isklai ismereteik rendszeresezése és pótlása mellett felkészülnek arra, hgy a 10. évflyam elvégzése után szakképző évflyamra kerüljenek, vagy szakközépisklában flytassák tanulmányaikat. Ebben az ktatónevelő flyamatban az önértékelésszemélyiségfejlesztés fkztt szerephez jut Szakképzésben Alapvető cél, hgy érettségizett diákjaink ne a munkanélküliek tábrát gyarapítsák, hanem lyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyekkel valamilyen szakmát lehet alapzni, illetve, ha arra az életben szükségük lesz tudjanak pályát váltztatni. A munkaerőpiacn kvalifikált munkaerőként legyenek jelen. Képesek legyenek megfelelni a kr aktuális követelményeinek, a munkaerőpiac fkzódó kihívásainak, az élet váltzó feltételeinek, a tvábbtanulási elképzeléseknek. Olyan képzési prgramt kell bevezetni, melye a munkaerőpiacn keresett szakképesítésekhez juttatják a képzésben résztvevő fiatal felnőtteket. Ezáltal zökkenő mentesebbé teszik az isklából a munka világába való átmenetet, csökkentve a pályakezdő munkanélküliek számát. Fő feladatk: mduláris szakszerű képzési prgramk kidlgzása, kmpetencia alapú képzések bevezetése Az isklai nevelőktató munka célkitűzései: reális társadalmkép kialakítása, önképzésre képes, készségekkel, ismeretekkel, közösségi aktivitással rendelkező fiatalk nevelése, mintaadás a knstruktív életvezetésre, a tanulás, a kultúra közvetítésének magas színvnalú biztsítása, a szciális biztnság, az önismeret és a teljesítőképesség megalapzása, tehetséggndzás, ellenőrzés, értékelés, valamint a helyes önértékelés kialakítása Célunk egy lyan iskla megteremtése, működtetése mely minden tanulónk számára érvényes, azaz ma szükséges és a jövőben fejleszthető tudást ad melynek működési szabályai átláthatóak, nyilvánsak, mely az isklahasználók megelégedésére, azk igényeinek figyelembe vételével működik, melyben tanuló és tanár jól érzi magát, mert értelmes munkát végezhet, melyben nem csak tankönyvi ismeretet tanul a diák, ahl minden gyerek megtalálhatja saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet, ahl megvalósíthatja gndlatait, ahl nem szrítják krlátk közé, és flyamatsan kibntakztathatja magát A feladatk, mint a képzési célk meghatárzó eszközei Tanulás, tudás és munkaértékei gndlkdás és prblémamegldó készség fejlesztése, ismeretszerzés és gyakrlati alkalmazás, kkzati összefüggések felismerése, 6

8 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram kreatív fegyelmezett munkavégzés, munka szeretete, megbecsülése Emberi kapcslatk értékei önismeret, önértékelés, személyiségfejlesztés, egymás elfgadása, tlerancia, nyitttság, kmmunikációs készség fejlesztése, demkrácia ismerete, gyakrlása Erkölcsi értékek alapvető erkölcsi értékek ismerete, őszinteség, becsületesség, tisztelet, megbízhatóság, nemzeti hagymányaink és közös Európa, munkaerkölcs kialakítása, minőség Testi, lelki egészség értékei testi edzettség, rendszeres mzgásigény kialakítása, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem Célunk lyan gyermekek nevelése akik megszerzett ismereteik és képességeik birtkában képesek felismerni és elismerni az emberi, társadalmi és természeti értékeket, a szerint élni és utódaiknak átörökíteni, akik megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik, elsajátíttt módszereik segítségével megtalálják helyüket a munkamegsztásban, a felnőtt társadalmban, egyéni és családi életükben. Ennek érdekében arra kell törekednünk, hgy a tanulók tudatsan óvják testi és lelki egészségüket, növekedjen felelősségtudatuk, ismerjék saját lehetőségeiket, erkölcsiségükben a plgári értékrendet képviseljék, számítógépes, infrmatikai ismeretek birtkába jussanak, hasznsítható idegennyelvtudással rendelkezzenek, legyenek képesek reális célk kitűzésére és elérésére, rendelkezzenek a társas és párkapcslatk alakításának képességével, munkájukban legyenek igényesek, törekedjenek a belső igényszint növelésére, képesek legyenek szilárd értékítélet kialakítására, képesek legyenek önálló döntéshzatalra, képesek legyenek elfgadni a másságt, legyenek nyitttak minden új befgadására, képesek legyenek a mdernizálható, knvertálható ismeretek befgadására, képesek legyenek a munkaerőpiac igényeinek megfelelő pályarientációra, rendelkezzenek alktóképességgel, rendelkezzenek tulajdnsi szemlélettel, tiszteljék embertársaikat, óvják szűkebb és tágabb környezetüket, megfelelő kmmunikációs készséggel rendelkezzenek. Az iskla nevelési és ktatási céljainak eredményes megvalósításáhz lyan alktó nevelő légkört kell kialakítanunk, amely alkalmas a tanulók készségeinek, képességeinek, 7

9 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram személyiségének minél teljesebb kibntakztatására. Ehhez szükséges az isklai élet színesebbé tétele, flyamats demkratizálása, diákcentrikusabbá tétele, a tanórán kívüli tevékenység megszervezése a diákk és szülők igényeinek, elvárásainak megfelelően Az iskla ktatónevelő munkájának alapelvei Alapelvek lyan általáns irányelvek, amelyek a nevelésiktatási intézményekben biztsítják a nevelés eredményességét a nevelésktatás kmplex flyamatában. a) Kmplexitás elve Figyelembe kell venni, hgy a bilógiai, fizilógiai, pszichlógiai és társadalmi törvényelvűségek flyamatsan és együttesen hatnak és ezeket a hatáskat össze kell hanglni. b) Életkri és egyéni sajátsságk elve A tanulók fejlődését mindig saját magukhz mérten kell biztsítani. c) A tanuló különböző közösségek tagja A nevelésktatás mindig szűkebb, vagy tágabb értelemben vett közösségekben flyik, a közösség érdekeinek, céljainak figyelembevételével, a közösség tagjainak aktív részvételével. A közösségben valósulhat csak meg a pedagógusvezető, irányító, kezdeményező szerepe és a tanulók önállósága, öntevékenységének kibntakzása. d) A tapasztalatcserék elve Biztsítani kell a tapasztalatcserét, a tények megértését, és az általánsításhz szükséges ismereteket. e) A külső hatásk elve A pedagógusnak tudmásul kell vennie, hgy a tanulókat számtalan külső hatás éri, amelyeket az isklán kívül szereznek be. Segíteni kell ezek feldlgzását, és támaszkdni kell a máshl megszerzett ismeretekre. f) A következetesség elve Igényesség a határztt követelmények támasztása alapfeltétele annak, hgy a tanuló önállósága, kezdeményezőkészsége, kreativitása kibntakzhassn. g) A nevelés ellentmndássságának elve A nevelés ellentmndáskkal teli flyamat. Egyszerre vannak jelen a pzitív és negatív tapasztalatk, a szabadság és a kényszer, a közösségi és az egyéni érdek. h) A mtiváció elve A tanulók érdeklődésének felkeltése i) A kncentráció elve Egy adtt tantárgy tanítása srán támaszkdni más tárgyaknál elsajátíttt tudásra j) A visszajelzés elve Flyamatsan a tanulói teljesítményekről, ezek váltzásáról, javításkról k) Nyitttság környezetre és a váltzáskra Az emberi együttélés és tevékenység hatására a bennünket körülvevő természet és társadalm állandóan váltzik. A tanulóknak el kell határlniuk magukat a környezetüket rmbló hatásktól, ugyanakkr rugalmasan kell igazdniuk szemléletükben és magatartásukban a világ váltzásaihz. Ez biztsítja életükben, pályájukn a mbilitást, az újrakezdést. 8

10 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram l) Felelősségtudat elve A felelősség tetteink, magatartásunk következményeinek átlátását tükröző fgalm, mely az isklában az ktatónevelő munkában jelentkezik. A pedagógusnak az ismeretátadással és személyes példamutatásával kell felelősséget vállalnia a tanulók fejlődéséért. A szülő a nevelés személyes felelősségét az isklára át nem ruházgatja. m) Nemzeti és európai identitástudat egysége A nemzeti értékek és hagymányk megőrzése erősíti a nemzettudatt. Ezeknek és az európai gyökereknek az ötvözete megmutatja az európai kultúrában és történelemben betöltött szerepüket. A kettő szintézise biztsítja a nemzeti keretek európai egységgé bővülését. n) Maximális képességek kibntakztatásának elve A tanulónak minden lehetséges segítséget meg kell kapnia ahhz, hgy képességeihez mért maximumt nyújtsa. ) Szciális hátrányk enyhítésének elve Az isklában működő ifjúságvédelemnek a tanárkn, sztályfőnökökön keresztül minden veszélyeztetett tanulót fel kell térképeznie, s a szciális hátrány enyhítésének rendszerbe fglalt lehetőségei közül a legaktuálisabbat és legmegfelelőbbet kell megtalálnia. p) A minőségi munkára törekvés elve Arra törekszünk, hgy a partneri elvárásk és a lehetőségek figyelembevételével mindenkit eljuttassunk ahhz a maximumhz, amihez csak lehet Az ktatónevelő munka kiemelt elemei Az általánsan megfgalmaztt célk és az alapjukat képező értékek a hagymánys emberi nrmákat és a fejlődő társadalm elvárásait igyekeznek tükrözni. Az általáns célkitűzéseket az alábbi értékcélfeladat rendszerben kívánjuk megvalósítani: K i e m e l t c é l k 1. Erkölcsi alapk az emberi együttélés általáns követelmény és szabályrendszerének követésére való nevelés erkölcs, általáns műveltség, szaktudás összehanglása a lelkiismeret és a szakmai lelkiismeret F e l a d a t k személyes példamutatás közismereti és szakmai tárgyak egyensúlyának fenntartása az emberi és szakmai igényesség fejlesztése tleranciára való ösztönzés szerepének kiemelése a másság elfgadtatása a tanulók világnézeti és infrmációs szabadságának megtartása a szabadság helyes elvi és gyakrlati alkalmazása rámutatni a társadalmi szlidaritás és együttműködés nélkülözhetetlenségére 2. Munka és minőség elérni, hgy a tanulók a tervszerű és kitartó munkát a siker, az érvényesülés és a helytállás alapjának tartsák elismertetni, hgy a minőségi munka fnts érték elfgadtatni, hgy az önmagukkal szemben támaszttt követelmények a társadalmmal szembeni elvárásk alapját jelentik igényességre való nevelés példát mutatni a tanári munka minőségével serkenteni a tanulói aktivitást, feladatvállalást elismerésben részesíteni a kiemelkedő teljesítményt 9

11 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 3. Pályarientáció, pályakép az érdeklődés, a képességek és a személyiségjellemzők reális összehanglása a pályaválasztással a 10. évflyam végén a 14. évflyam végéig a pályaválasztás fgalmkörének kitágítása a pályán való flyamats új ismeretszerzés fgalmával annak felismertetése, hgy az önképzés, a tvábbképzés, az átképzésre való készség az érvényesülés alapfeltétele pályaválasztási készség és a döntési képesség kialakítása a multiptenciális pályaalkalmasságból a pályarientációs órák önismereti fglalkzásain feltárni a személyes alkalmasságt segíteni az előzetes választás tudats és megalapztt módsítását előkészíteni a tanulókat a munkaerőpiacn való helytállásra munkaerőpiaci ismeretek és technikák tanítása az élethsszig tartó tanulás igényének kialakulása az isklán belüli átjárhatóság biztsítása 4. Alktóképesség elérni, hgy a tanulás ne reprduktív, egyegy tárgy sajáts tanulási hanem alktó legyen módszereinek megtanítása prblémamegldó készség fejlesztése fkzni a prblémarientált feladatkat absztrakciós képesség fkzása az elméleti és a gyakrlati képzésben növelni az alktómunka iránti vágyat és a jgs elismerés iránti reális igényt egyaránt ösztönözni a tanulmányi és alktóversea régi ismeretek alkalmazásának nyeken való részvételt képessége az új ismeretek feldlgzása a résztvevő tanulók támgatása közben teret nyitni az egyéni törekvéseknek példaértékűvé tenni az eredményes 5. Tanulás 6. Testilelki nevelés 7. Államplgári aktivitás az eredményes tanulási módszerek, technikák elsajátíttatása az emlékezet erősítése az önművelődé igényének kialakítása a gndlkdási képességek fejlesztése életelvvé tenni a testilelki egészséggel való törődést tudatsság kialakítása az egészségnevelésben az egészséges életmód és a belső harmónia kapcslatának feltárása ápltságra való nevelés a test és a lélek harmnikus fejlesztése az isklai közélet feltételeinek biztsítása, frmálása a diákönkrmányzat és a diákszervezetek keretein belül felkészíteni az államplgári jgk gyakrlására tanulókat és munkát valamennyi értelmi képesség fejlesztése az érdeklődés felkeltése a különböző témák iránt az élethsszig tartó tanulás eszközének megismertetése a különböző tanulási technikák alkalmazása a könyvtárhasználat hatéknyságának növelése az internet lehetőségeinek a kihasználása az önálló ismeretszerzésben a tanulók egészségi állaptáért való felelősségvállalás az egészségnevelést, életmódt és magatartást beflyásló tevékenységgé tenni segítségnyújtás a kárs szenvedélyek kialakulásának megelőzésében krízishelyzetbe jutttak segítése a szülők mérlegelést követő tájékztatása a szexuális kultúra és magatartás kérdésein keresztül felkészíteni a családi életre a mindennaps testmzgás szrgalmazása és lehetőségeinek biztsítása sprtegyesületekben szereplők támgatása versenyek, kirándulásk, tábrk, teljesítménytúrák szervezése, segítése államplgári ismeretek életszerű tanítása az isklai életet az államplgári aktivitás első állmásává tenni 10

12 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 8. Hnismeret 9. Környezeti nevelés 10. Személyiségfejlesztés 11. Közösségfejlesztés 12. Kapcslódás Európáhz a nemzet múltjának, hagymányainak, értékeinek megismertetése kiemelkedő magyar személyiségek munkásságának, eredményeinek átörökítése magyarságtudat, hazaszeretet elmélyítése, nemzeti identitástudat fejlesztése lkális és glbális környezeti prblémákra való fgéknyság elérése a környezetkímélő magatartás a természettudmánys gndlkdás fejlesztése a környezettel kapcslats államplgári kötelessé vállalása és jgaik gyakrlása szrgalmazni a környezet értékeinek, szépségeinek megőrzését tisztaság iránti igény fkzása céltudatsság önmenedzselés vállalkzói képesség alkalmazkdó képesség a szűkebb vagy tágabb szciális környezet megértése egészséges életszemlélet önállóság, kreativitás, határzttság, flyamats megújulás nyitttságra való törekvés a másság elfgadása önálló ismeretszerzés önálló véleményfrmálás a társadalmi, gazdasági váltzáskhz való alkalmazkdás együttműködésre törekvés ösztönözni a nemzettudatt ébren tartó isklai vagy tanórán kívüli tevékenységeket a kész ismeretanyag mellett szrgalmazni a gyűjtőmunkát, az élményt adó ismeretszerzést vagy hagymányáplást a kész ismeretanyag mellett szrgalmazni a gyűjtőmunkát, az élményt adó ismeretszerzést vagy hagymányáplást a környezetet óvó preventív tevékenységek tudats kialakítása szűkebb környezet harmóniájának megteremtése felelős társadalmi magatartás kialakítása demkratikus életfrmára való felkészítés együttműködés, a környezeti knfliktusk kezelése és megldása terén nyugdt isklai légkör kialakítása pntsan megfgalmaztt szabályk a kmmunikációs készség fejlesztése az együttműködési készség fejlesztése knfliktuskezelési technikák elsajátítása meglévő készségek, képességek fejlesztése az ismeretekben való eligazdás képességének fejlesztése az isklai diákönkrmányzat erősítése, segítése demkratikus intézmények bemutatása nagykrú tanulók felkészítése a helyi és rszágs választáskra isklarádió működtetése isklaújság szerkesztése diákfórumk, diákgyűlések támgatása megfelelő vitakultúra kialakítása átfgó ismeretek Európa történelméről, az ismeretek flyamats beillesztése az kultúrájáról, földrajzáról ktatás menetébe helyünk az európai kultúrában, glbális összefüggések meglátására való történelemben ktatás az európai integrációhz vezető út a nemzetek egyedi értékeinek tiszteletére állmásai való nevelés, a negatív szteretípiák elvetése egy európai nyelv elsajátítása az európai tudathz kapcslódó képességek fejlesztése az Európatanterem létrehzása Európavetélkedők szervezése a nemzetközi diákcsere kiszélesítése a nemzetközi szakmai kapcslat kiépítése és áplása 11

13 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 13. Infrmáció és kmmunikációs kultúra 14. Minőségi munkára törekvés Az ktatás struktúrája Általáns leírás a megismerést, az eligazdást, a tanulást, az emberi kapcslatkat, a társadalmi érintkezést szlgáló infrmációk megtalálása, elemzése, értékelése, felhasználása az anyanyelvi, idegen nyelvi és szimblikus nyelvi kultúra értékeinek közvetítése a verbális kmmunikáció mellett a frmalizált nyelvek elsajátítása a technikai kmmunikációs készség kialakításának érdekében segíteni a szciális kmmunikáció elemeinek elsajátítását az infrmációkezelés etikai szabályzatainak tudatsítása felkészítés az infrmációs társadalmra az asszciatív gndlkdási képesség fejlesztése a kncentrálóképesség fejlesztése a tlerancia fejlesztése a fegyelmezett munkavégzés kialakítása váljék szükségletté a körültekintő, baleset megelőzést segítő munkavégzés tapasztalatszerzési ismeretek, adatk, infrmációk gyűjtése, Internet használata a képességek megismerése és fejlesztése a prblémamegldó irányultság a kmmunikációs készség teljesítményrientált működés a tanulók személyiségének fejlesztése knszenzusra törekvés multikulturális nevelés a megismerés képességek fejlesztése a megfigyelési, értelmezési, indklási képességek fejlesztése elsajátíttatni és megkövetelni a szép magyar beszédet az idegennyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti infrmációcsere biztsítása a kreatív lvasási készségek fejlesztése biztsítani a könyvtárhasználatt a médiaelemekkel együtt és az Internet hzzáférhetőséget helyzetelemzésekkel és helyzetgyakrláskkal segíteni a szciális kmmunikáció kialakulását az infrmáció társadalmi stratégiájának tudatsítása az Internet használatának segítése az adatbázisprgram bővítése az intézmények közötti együttműködés kiszélesítése kapcslat a szülőkkel kapcslat az illetékes kamarákkal virtuális csatrnákn érkező jelek befgadása és megválaszlása az elektrnikus média megértése, a kívánt infrmáció megtalálása, szelektálása knszenzusra törekvés együttműködő partnerek a partneri igények számbavétele a prblémamegldó gndlkdás fejlesztése közösen megfgalmaztt célk csprtbntásk kialakítása a tanárk tvábbképzésének támgatása flyamats mérés, ellenőrzés intézményi önértékelés hiánysságk és gyengeségek felismerése a nemzetközi kapcslatk kiszélesítés magas szintű nyelvktatás minőségbiztsítási szakemberképzés Intézményünkben, az Alapító Okiratban meghatárzttak szerint, az alábbi képzések flynak: gimnáziumi képzés szakközépisklai képzés szakisklai képzés szakképzés Gimnáziumi ktatás Célunk lyan művelt, széles látókörű, legalább egy idegen nyelvet beszélő érettségizett tanuló képzése, akik jártasak az internet világában, elkészültek a munkába állásra, vagy a tvábbtanulásra. A közktatási típusú sprtisklai sztályban mindezek kiegészülnek testneveléssel fglalkzó, szaksztályk szervezésére és vezetésére képes tanulók képzésével. 12

14 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram º A 912. sztályban négysztálys általáns tantervű gimnáziumi képzés, º a 912. sztályban testnevelés emelt szintű gimnáziumi képzés, º a 913. sztályban négysztálys közktatási típusú sprtisklai gimnáziumi képzés, º a 913. sztályban nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés flyik. º A 910. (vagy 11.) évflyamn a képzés általáns művelő, º a (vagy 13.) évflyam az általáns műveltséget elmélyítő. º A (vagy 13.) évflyamn lehetőség van az igényeknek, érdeklődésnek megfelelő differenciált képzésre, fakultációra, a középszintű érettségire való felkészülés mellett, az emeltszintű érettségire való felkészülésre is. A felkészüléshez szükséges többlet óraszámkat a választható órakeret terhére biztsítjuk minden kötelező érettségi vizsgatárgyból. Választható érettségi tárgyakból is biztsítjuk a felkészítést, legalább 10 fő jelentkezése esetén. Középisklában a 12. évflyam (illetve 13. évflyam) eredményes befejezése előfeltétele a rendes érettségi vizsgának. Az előrehztt érettségi vizsgára bcsátás feltétele, hgy a tanuló teljesítse a választtt tantárgy követelményeit. Sikeres érettségit követően a tanulók flytathatják tanulmányaikat º szakképző évflyamkn, º felsőfkú ktatási intézményekben, º illetve munkába állhatnak Szakközépisklai ktatás Pzitív gndlkdású, művelt, idegen nyelvet ismerő, infrmatikai és internet kezelési ismeretekkel szakmai alapzó ismeretekkel rendelkező érettségiző tanulók képzése, akik részére lyan eurkmfrm szakképzést kínálunk, amely a sikeres életkezdést és az élethsszig tartó tanulást segít. A tanításitanulási flyamatban biztsítjuk, hgy a tanulók életkráhz, az egyes tantárgyak sajátsságaihz igazdva elsajátíthassák az egészségfejlesztés, a környezetvédelemmel, a knfliktuskezeléssel kapcslats ismereteket. Felkészüljenek ismereteik gyakrlati alkalmazására, az infkmmunikációs technlógiák alkalmazásával. A 912. sztályban négysztálys szakközépisklai képzés flyik º egyéb szlgáltatásk szakmacsprtban, º közlekedésgépész szakmacsprtban, º közlekedéselektrnika szakmacsprtban, º lgisztikamarketing szakmacsprtban, º elektrtechnikaelektrnika szakmacsprtban, º infrmatikai szakmacsprtban, º közlekedés szakmacsprtban, º környezet és vízgazdálkdási szakmacsprtban, º humán szakterület, ktatás szakmacsprtban A 910. évflyamn az általánsan művelő képzés kiegészül szakmai rientációs képzéssel, a évflyamn az általáns műveltséget elmélyítő, a pályaválasztást segítő szakasz kiegészül szakmacsprts alapzó képzéssel. 13

15 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram A évflyamn lehetőség van az igényeknek, érdeklődésnek megfelelő differenciált képzésre, fakultációra, a középszintű érettségire való felkészülés mellett, az emeltszintű érettségire való felkészülésre is. A felkészüléshez szükséges többlet óraszámkat a választható órakeret terhére biztsítjuk minden kötelező érettségi vizsgatárgyból. Választható érettségi tárgyakból is biztsítjuk a felkészítést, legalább 10 fő jelentkezése esetén. Középisklában a 12. évflyam (illetve 13. évflyam) eredményes befejezése előfeltétele a rendes érettségi vizsgának. Az előrehztt érettségi vizsgára bcsátás feltétele, hgy a tanuló teljesítse a választtt tantárgynak a Pedagógiai Prgram 6.1. pntjában, valamint a helyi tantervben leírt követelményeit. Sikeres érettségit követően a tanulók flytathatják tanulmányaikat º szakképző évflyamkn, º felsőfkú ktatási intézményekben, º illetve munkába állhatnak Szakisklai képzés Az általáns műveltséget megalapzó közismereti ktatás mellett közpnti szerepet kap a pályarientáció, a szakmai alapismeretek tanítása és a szakmai alapzó ktatás. A képzés első szakaszában differenciált pedagógiai eljáráskat alkalmazunk, ahl az ismeretek átadása mellett rendszerezzük az általáns isklai ismereteket, pótljuk a hiánykat, a gyengébb képességű tanulók fejlesztését, a tvábbhaladáshz szükséges ismeretek szintre emelését. Ennek eredményeként emelkedik a szakisklai tanulók tanulmányi eredménye, ismereteik elmélyülnek, biztsabb alapt képeznek a későbbi tanulmánykhz. A szakisklai tanulók a 10. évflyam sikeres elvégzése után több lehetőség közül választhatnak: º átlépve a szakközépisklába a 10. évflyam megismétlésével tvábbhaladás az érettségire felkészítő sztályban, º tvábbtanulási lehetőség intézményünkben a szakképző évflyamn Szakképzés Önálló életkezdéshez szükséges államilag elismert OKJ szakmák elméleti és gyakrlati ktatása. º a 10. évflyam befejezése után 2 vagy 3 éves szakmunkásképzés flytatható. º érettségi vizsgáhz kötött szakképzés és szakmai előképzettséghez kötött magasabb szintű szakképzés (technikus képzés) flytatható. º a 12. évflyam befejezése és érettségi biznyítvány megszerzése után megkezdett szakképzés és ráépülő 1 vagy 2 éves technikus képzés flytatható. Az intézmény OKJben szereplő, pedagógiai prgram alapján ktatható szakmái: º Régi OKJ szerint: Autóelektrnikai műszerész Autószerelő Biztnságszervező I Biztnságszervező II Gépíró és szövegszerkesztő Jövedéki ügyintéző 14

16 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Karsszérialakats Kerékpárszerelő Közlekedésüzemviteli, gépjárműüzemi technikus Közlekedésüzemviteli, szállítmányzási technikus Közlekedésgépészeti technikus, közútijárműgépész Mtrkerékpárszerelő Műszaki számítástechnikai technikus Műszaki üzletszervező technikus Nemzetközi szállítmányzási és lgisztikai menedzser Szállítmányzási ügyintéző Számítástechnikai műszerész Számítástechnikai szftverüzemeltető Vámkezelő Vámügyintéző Villanyszerelő Ipari elektrnikai technikus Infrmatikus Vasútüzemvitelellátó Kötöttpályás mtrés erőátviteli berendezésszerelő Pedagógiai asszisztens Környezet és vízgazdálkdási technikus Sprtszervező, menedzser º Új OKJ szerint: Oktatás (3) Pedagógiai asszisztens Sprtszervező, menedzser Elektrtechnikaelektrnika (6) Elektrnikai technikus Infrmatika (7) Infrmatikus Ipari infrmatikai technikus Műszaki infrmatikus Távközlési infrmatikus Telekmmunikációs infrmatikus Infrmatikai rendszergazda Számítógépszerelő, karbantartó Számítástechnikai szftverüzemeltető Infrmatikai hálózattelepítő és üzemeltető Számítógéprendszerkarbantartó Webmester Közlekedés (13) Autóelektrnikai műszerész Autószerelő Autótechnikus Karsszérialakats Járműfényező Gépjárműkarsszériakészítő, javító Járműfényező Karsszérialakats 15

17 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Közlekedésautmatikai műszerész Mtr és kerékpárszerelő Mtrkerékpárszerelő Közlekedésüzemvitelellátó Közúti közlekedésüzemvitelellátó Szállítmányzási ügyintéző Vasúti járműszerelő Dízelmtrs vasúti jármű szerelője Vasúti villams jármű szerelője Vasúti vntattt jármű szerelője Vasútüzemvitelellátó Frgalmi szlgálattevő Vasúti árufuvarzási pénztárs Vasúti személyfuvarzási pénztárs Haszngépjármű vezető Autóbuszvezető Tehergépkcsivezető Környezetvédelemvízgazdálkdás (14) Vízügyi technikus Természet és környezetvédelmi technikus Települési, környezetvédelmi technikus Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció (17) Lgisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányzási ügyintéző Egyéb szlgáltatásk (19) Biztnságszervező I Biztnságszervező II Biztnságtechnikai szerelő, kezelő Biztnságtechnikakezelő Elektrnikus vagynvédelmi rendszerszerelő Isklarendszeren kívüli szakmai ktatás, vizsgáztatás A Csnka Jáns Tagintézményben º önköltséges tanflyam az iskla szakirányának megfelelő szakterületen º mestervizsgára felkészítő tanflyam a Csngrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából A Gábr Dénes Tagintézményben º Isklarendszeren kívüli nem tanulói jgvisznyhz kötött esti, levelező, távktató rendszerű képzések költségtérítéses frmában º Isklarendszeren kívüli nem tanulói jgvisznyhz kötött más képző szervek által ktattt szakképesítések szakmai vizsgáztatása Lehetőséget biztsítunk tanulóink számára, hgy igénynek megfelelően º ECDL vizsgára való felkészítés º EBC*L vizsgára való felkészítés º IT Akadémia MCP (Micrsft Certified Prfessinal) vizsgájára felkészítés º IT Essential vizsgájára felkészítés 16

18 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram º CISCO Hálózati Akadémia CCNA (Cisc Certified Netwrk Assciate) vizsgájára felkészítés után vizsgát tegyenek, ezzel nagymértékben segítjük a munkába állást Széchenyi István Tagintézmény º Vízműkezelő A beisklázás módja, irányai Az iskla tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. A KT i részletesen szabályzzák az isklai tanulói jgviszny létrejöttét. Az intézmény azn tanulói számára, akik középisklai tanulmányaik befejezése után érettségi vizsgát tesznek jelentkezésük esetén tanulmányi eredményüket figyelembe véve, valamint az előírt egészségügyi alkalmassági vizsga eredményétől függően az intézmény a szakképzési évflyam valamely szakára való felvétellel biztsítja a tvábbtanulást és a szakmaszerzés lehetőségét Csnka Jáns Tagintézmény 9. évflyamra jelentkezők sztály szerinti rangsrát a hztt sztályzatk összesített eredménye határzza meg, melyet a beisklázási tájékztatóban hirdet meg az intézmény. Közpnti írásbeli felvételi elrendelhető, a szóbeli elrendelése a közpnti írásbeli függvényében. Alkalmassági felvételi kritériumkra a rendész alapképzésnél: megfelelő fizikai állóképesség szükséges. OKJ szakmai képzésre jelentkezés az adtt szakma SZVK előírásai szerinti követelmények alapján írásban történik, és a belépési feltétel a biznyítvány átadása. A jelentkezés beiratkzáskr véglegesül. Felvételi vizsga nincs Gábr Dénes Tagintézmény A KT 42. a szerint az iskla a tanulói jgviszny létesítését nappali tagzatn º a 9. évflyamra jelentkező tanulók számára általáns isklai, a Felvételi Tájékztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeitől közpnti írásbeli felvételin, ezenkívül a felvételi elbeszélgetésen nyújttt teljesítménytől, º az első szakképzési évflyamra jelentkező érettségizett tanulók számára a középiskla évflyami tanulmányi és érettségi vizsga eredményétől teszi függővé Széchenyi István Tagintézmény A KT 42. a szerint az iskla a tanulói jgviszny létesítését nappali tagzatn º a kilencedik évflyamra jelentkező tanulók számára általáns isklai, a felvételi tájékztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi, és a 8. félévi érdemjegyeitől, a közpnti írásbeli felvételin, ezen kívül a felvételi elbeszélgetésen nyújttt teljesítménytől, º a szakképzési évflyamra jelentkező érettségizett tanulók esetében a felvételt az érettségi vizsga eredményétől teszi függővé a tagintézmény Az esélyegyenlőség megteremtése A tanulókra vnatkzóan Célk: 17

19 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram a pzitív, öröklött tanulási mtívumk megerősítése az esetleges, fejlődést gátló szülői beállítódásk enyhítése a tanulmányi téren történő felzárkóztatás a tanuláshz elengedhetetlen, nyugdt isklai légkör biztsítása helyes tanulási módszerek, szkásk kialakítása Tevékenységfrmák: felzárkóztató, krrepetáló fglalkzásk szervezése egyéni képességekhez igazdó tanórai tanulás megszervezése a nevelők és a tanulók személyes kapcslatára épülő beszélgetések a nevelők és a szülők személyes kapcslatára épülő knzultációs lehetőségek Az alkalmazttakra vnatkzóan Az iskla esélyegyenlőségi terve biztsítja a munkavállalók esélyegyenlőségét. A terv a munkáltatóval munkavisznyban lévő összes munkavállalóra vnatkzik, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határztt idejű vltától. 3. Isklai tevékenységek A tanulási időben kötelezően igénybe vehető isklai szlgáltatásk Nappali rendszerű általáns műveltséget megalapzó isklai ktatás Isklarendszerű szakképzés A kötelező tanítási órákn A tanulók fejlettségéhez, képességéhez és az egyes tantárgyak jellegéhez igazdó váltzats módszerek, technikák alkalmazása annak érdekében, hgy elsajátítsák a tantervi követelményeket. Ennek érdekében az óratervekben feltüntetett csprtbntáskra is szükség van. Természetesen az egyes csprtk közötti átjárhatóságt biztsítjuk A választható tanórai keret terhére A szülői igények, illetve a tanulók érdeklődésének megfelelően tvábbi lehetőségeket biztsítunk az általáns műveltség megszilárdítása a szakmai irányultság elmélyítésére a nyelvi képzés színvnalának emelésére az emelt szintű érettségire való felkészülésre munkába állást elősegítő fglalkzáskn való részvételre A és pntban meghatárztt tanórai fglalkzásk megszervezhetők a hagymánys (tanórai és tantermi) frmáktól eltérő módn is amennyiben biztsíttt az előírt anyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége Egyéni fglalkzásk személyiségfejlesztő felzárkóztató készségfejlesztő tehetséggndzó 18

20 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Kötelező tanulási időn túl igénybe vehető isklai szlgáltatásk knzultáció a tanulási technikákról, kötetlen tárgyú knzultáció tanárkkal, szakemberekkel, felkészítés tanulmányi versenyre (isklai, reginális, rszágs) felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyre, pályázatkra, szakkörök, könyvtárhasználat, egyéni, öntevékeny számítógéphasználat Internet hzzáféréssel, egyéni, öntevékeny trnaterem, edzőterem, sprtpályahasználat, speciális tanflyamk (számítógépkezelői, nyelvi), speciális tanácsadásk (pályaválasztási, jgsegély), mentálhigiéniai fglalkzásk, felzárkóztató fglalkzásk, érettségire felkészítő fglalkzásk, felvételi előkészítő fglalkzásk, nyelvvizsgára felkészítő fglalkzásk, isklai menzahasználat, tanulószbai fglalkzásk, egyéni, öntevékeny klubhasználat. A tanulóknak a fenti szlgáltatásk iránti igényeit az iskla ajánlása alapján az sztályfőnökök és a szaktanárk gyűjtik össze, és a munkaközösségvezetőkön keresztül juttatják el az isklavezetéshez Személyiségfejlesztés Az isklai nevelőktató munka magába fglalja az ismeretek, a kulturális örökség és az értékek átadását, és ezzel együtt az egész személyiség fejlesztését. Napjainkban az érvényesülést biztsító személyiségérték megváltztt. A hagymánys közösségi érték helyét átvette az önállóság, kreativitás, határzttság és önérzetesség. Az iskla feladata a megőrizvemegújulni elvet követve szlgálni a társadalm elvárásait. Az iskla a tanulók személyiségfejlesztésének természetes közege. Fel kell kelteni tanulóinkban annak igényét, hgy az élet kereteit értelmesen töltsék ki. Fntsnak tartjuk, hgy diákjaink felismerjék, érett személyiséggé akkr vállnak, ha megtalálják helyüket a világban, és nyittt szemmel figyelik az abban zajló flyamatkat. Ehhez elengedhetetlen, hgy hsszabb távú célkat tűzzenek ki maguk elé és belássák, hgy az ehhez vezető út az akarat edzését is szlgáló rövid távú célk megvalósítása. Fnts tényező a személyiség kialakulásában az interpersznális kapcslatk fejlesztése. A diák alapvetően hárm szintéren alakít ki kapcslatkat: az tthnában, a baráti körében és az isklában. Célunk az, hgy tanulóinkban fejlesszük az empatikus képességeket, hgy képesek legyenek beilleszkedni az őket körülvevő szűkebb és tágabb közösségekbe. Ehhez elengedhetetlen, hgy kifejlődjön bennük másk tisztelete, a szciális érzékenység, a humánus, az emberi létet és értékeket védő magatartás. A személyiség fejlődése hsszú flyamat, melynek srán a környezetből kaptt visszajelzések megerősítik vagy gyengítik a személyiség önértékelését, önbizalmát. Ez fkzttan érvényes az isklai környezetre, a tanítástanulás flyamatára. az önbizalm megfelelő szintjének eléréséhez szükség van fizikális és emcinális biztnságra. A nyugdt isklai légkör, a pntsan megfgalmaztt szabályk, nyittt kmmunikáció adja a célkitűzések elérésének alapját. 19

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2014. november 03. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 10 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE... 11 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 11 2. AZ OKTATÁSI SZERKEZET...

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben