Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M évi módsíttt váltzat a 2009es évi eredetivel egységes szerkezetben

2 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram I. 1. Az iskla adatai Az iskla hivatals és rövidített elnevezése Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Tagintézményei: Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Csnka Jáns Tagintézménye Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Gábr Dénes Tagintézménye Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Széchenyi István Tagintézménye Az iskla alapítója és fenntartója Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér Az iskla felügyeleti szerve Szeged Megyei Jgú Várs Közgyűlése Az iskla működési területe Elsősrban Szeged Megyei Jgú Várs közigazgatási területe Az iskla jgállása Önállóan működő és az előirányzatk feletti rendelkezési jgsultság szempntjából részjgkörű szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait a NevelésiOktatási Intézmények Gazdasági Szlgálata látja el Az iskla székhelye 6724 Szeged, Mars tér 14. Fax: 62/ Telefn: 62/ Hnlap: Intézmény telephelyei 6726 Szeged, Temesvári krt Szeged, Közép fasr Szeged, Mars tér Szeged, Felső Tiszapart SzegedTápé, Budai Nagy Antal utca

3 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Közvetlen jgelőd helye, székhelye Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Szakiskla (6726 Szeged, Temesvári krt. 38.) Gábr Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskla (6724 Szeged, Mars tér 14.) Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskla (6723 Szeged, FelsőTisza part 25.) Az iskla főigazgatója és a prgram benyújtója Lengyel Zltán Tamás megbíztt főigazgató A tagisklák rövid bemutatása Csnka Jáns Tagintézmény Isklánk 1958 nyarán alakult meg. Megalapítását a Szeged Megyei Jgú Vársi Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya határzta el. Életrehívását szükségessé egyben lehetővé tette a Ságvári Endre Gimnázium akkri igen magas tanulólétszáma illetve az, hgy 1958 tavaszán az Oktatási Minisztérium vársunkban megszüntette a Szegedi József Attila Tanítóképzőt, melynek épületében helyezték el isklánkat. A várs negyedik gimnáziumként az 1958/59es tanévtől Újszegedi Általáns Gimnázium néven kezdett el működni, 13 tanulócsprttal, 29 nevelővel. Fennállása alatt többször történt prfilváltás, melyet a névváltzásk is tükröztek. 1958/1959től Újszegedi Általáns Gimnázium 1960/1961től Rózsa Ferenc Gimnázium 1969/1970től Rózsa Ferenc Gimnázium, Kereskedelmi és Villanyszerelő Szakközépiskla 1971/1972től Rózsa Ferenc Szakközépiskla 1973/1974től Rózsa Ferenc Erősáramú, Kereskedelmi, Közlekedésgépészeti és Közlekedési Szakközépiskla 1981/1982től Rózsa Ferenc Autófrgalmi, Autószerelő, Autóvillamssági szerelő és Villanyszerelő Szakközépiskla 1990/1991től Rózsa Ferenc Gimnázium és Szakközépiskla 1991/1992től Csnka Jáns Gimnázium és Szakközépiskla 1993/1994től Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla 1999/2000től Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Kllégium 2007/2008tól Csnka Jáns Műszaki Szakközépiskla és Szakiskla Isklánk 1991ben sikeresen pályáztt a Világbank támgatásával meghirdetett "Emberi erőfrrásk fejlesztése" szakképzési prgramra, hárm szakmacsprtban (Közlekedés, Gépész és elektrtechnikaelektrnika), melyek a jelenlegi képzéseink alapját is jelentik. Flytatásként 2000ben sikeresen pályáztunk a Világbank támgatásával meghirdetett Ifjúsági Szakképzés Krszerűsítése, Piacrientált szakképzés OKJ szakmai képzések refrmjában. 2

4 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Gábr Dénes Tagintézmény Intézményünk elődje, a szegedi Vasútfrgalmi Technikum 1953 őszén kezdte meg működését. A fél évszázads fennállása alatt a névváltzásk srzatát prfilváltásk is követték. Az iskla névváltzásai: Vasútfrgalmi Technikum Bebrits Lajs Vasútfrgalmi Technikum és Szakközépiskla Bebrits Lajs Szakközépiskla 1992től Gábr Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskla és Kllégium 2007től Gábr Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskla A flyamatsan váltzó szakmai igények a képzés prfiljának többszöri kibővítését, illetve megváltzását tették szükségessé. Vasútfrgalmi Technikum Vasútgépészeti Technikum Vasútfrgalmi Szakközépiskla Vasúti Híradástechnikai Szakközépiskla 1972től Vasútgépészeti Szakközépiskla 1973 Vasútüzemi technikus képzés 1990 Általáns tantervű gimnázium 1989 Műszaki szakterület 2001 Infrmatikai szakmacsprt Elektrtechnikaelektrnika szakmacsprt Közlekedés szakmacsprt 5 évflyams gimnázium 2004 (nyelvi előkészítő sztállyal) A 70es évek közepéig különösen nagy vlt isklánk rszágs vnzereje, hiszen hasnló képzés kevés vlt az rszágban, a vasúti szakemberképzés bázisát jelentettük. Később új ágazatkkal bővült az ktatás: kiegészült vasútgépészeti, vasúti távközlő és biztsítóberendezési, vezetékes távközléstechnikai képzéssel. Fnts előrelépést jelentett, hgy isklánk 1991ben sikeresen pályáztt a Világbank támgatásával meghirdetett szakképzési prgramra, amely az "Emberi erőfrrásk fejlesztése" nevet viseli. Napjainkban a beisklázási körzet csökkent, a szakmai munka eredményének köszönhetően a Délalföld, ezen belül Szeged egyik jelentős intézményévévé váltunk. Isklánk pzicinálásából, beisklázási körzetéből adódóan mindig nagy súlyt fektettünk a tehetséges tanulók segítésére, rientálására, a hátránys helyzetűek támgatására, felzárkóztatására. Az önállóság, a megbízhatóság, a pntsság kifejlesztése mint a nevelési célk meghatárzó elemei látszólag a vasutas múltat idézik, de jelentőségük a mai kr igényeinek megfelelő, a számítástechnika és az idegen nyelvek ktatásának egyre nagybb teret biztsító képzésben sem csökkenhet. Törekvéseinket mindig az állandó megújulás, a társadalm váltzó igényeihez való gyrs, rugalmas alkalmazkdás jellemezte. Ezt tükrözi isklánk múltja, és erre törekszünk a jövőben is. 3

5 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Széchenyi István Tagintézmény szeptember elsejével indult az ktatás a Tiszapartn, a később megépült északi Tisza híd szegedi lábánál épült új középisklában (akkri néven Tiszaparti Gimnázium és Szakközépisklában), amely ekkr Szeged várs ötödik gimnáziuma és az rszág negyedik vízügyi szakközépisklája vlt. Az 1964/65ös tanévet 15 sztályban 511 tanuló kezdte el. A kezdettől fgva működő de az évek srán prfiljában módsuló gimnázium és vízügyi szakközépiskla előbb óvónői szakközépiskla, majd ennek megszűntével pedagógiai szakközépisklai sztállyal bővült. Az iskla működésében az első tartalmi váltzás az 1974/75ös tanévben következett be: ekkr kezdte el tanulmányait az első óvónői szakközépisklai sztály. Az ezt követő 14 évben több mint 400an szereztek középfkú óvónői képesítést. Az 1975/76. tanévben iskláztuk be az első testnevelési sztálys tanulókat (szaksíttt testnevelési tantervű gimnáziumi sztály), ennek az sztálytípusnak a működése azóta flyamats. Az itt végzett kiváló sprtlók, edzők és testnevelő tanárk sra igazlja, hgy szerencsés döntés vlt a testnevelési tagzat beindítása. A 2008/09es tanévtől az sztálytípus egyike lett az rszágban kiemelt szerepet kaptt közktatási típusú sprtisklai sztálynak, melyet sajns a következő tanévtől a fenntartó megszüntetett. A 80as években a vízügyi képzés rendszere módsult: az 1985/86. tanévben kezdődött mind a területi, mind pedig a települési vízgazdálkdási ágazatban a technikusképzés. Az 1991/92. tanévtől a képzés egységesedett, majd pedig az 1993/94es tanévtől az igényeknek megfelelően a vízügyi képzés környezetvédő technikusi szakkal bővült. Itt öt éven keresztül a tanulók a vízügyi szaktárgyak mellett környezetvédelmet is tanulnak. Az új szakmai képzésekhez alkalmazkdva 2009től ismét vízügyi technikuskat képzünk az érettségit követően. Az 1989/90. tanév ismét váltzást hztt: az óvónői szakközépisklát felválttta a pedagógiai szakközépiskla. Ez az sztály lyan általáns alapképzést illetve szakmai képzést biztsít, amely egyrészt alkalmassá teszi a tanulókat arra, hgy tanító és óvónőképzőben, főisklán vagy egyetemen flytassák tanulmányaikat, másrészt pedig lehetőséget ad arra is, hgy az óvónői és isklai munkáhz szükséges szakalkalmaztti végzettséget a 13. évflyamn megszerezzék. Hsszabb előkészítő munka után 1997 nyarán kaptt engedélyt az iskla arra, hgy részint a testnevelés tagzatra építve, részint érettségizett fiatalk számára megindítsa az Országs Képzési Jegyzékben szereplő sprtszervező, menedzseri egyéves szakképzést, s így szeptemberétől egy újabb sztállyal bővült az intézményi ktatás. Az intézményünk életében jelentős esemény vlt az 1983as névadás. A több képzési prfillal rendelkező iskla jelképezheti Széchenyi életművének skldalúságát is, arról nem is beszélve, hgy a magyar gróf munkásságában is fnts helyet fglal el az ktatásnevelésnek a "kiművelt emberfők skaságá"t létrehzó, a nemzet felemelkedését jelentő szerepe, ezzel is mintegy megerősítve az isklában flyó pedagógiai szakképzés létjgsultságát. Az épület falai között képzett környezet és vízgazdálkdási technikus tanulók méltó elődjüknek tekinthetik a magyarrszági flyószabályzás és ármentesítés szellemi irányítójaként is számn tarttt főnemest. 2. Az iskla nevelésiktatási célja Általáns célk A fenntartó Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzatának Közgyűlése intézményünk tevékenységét az alábbiakban fglalja össze: 4

6 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram "Általáns műveltséget megalapzó, megszilárdító, elmélyítő valamint érettségi vizsgára és a felsőfkú isklai tanulmányk megkezdésére, valamint a munkába állásra, a szakképzési évflyamkn szakmai vizsgára felkészítő nevelés és ktatás flyik." Ezeket, a kerettanterv és a helyi tanterv követelményeit figyelembe véve a tantestület feladata, hgy a diákkat felkészítse az érettségi vizsgára (a 100/1997. Krm. Rendelet alapján a 12. évflyam, a nyelvi előkészítő sztálys gimnázium esetében a 13. évflyam, szakisklában a szakmai vizsga letételét követően a 912. évflyamn flytattt tanulmányk beszámításával a középisklai tanulmányk lezárása után a munkába állásra (a 12. (13) ill. 14. (15) évflyam sikeres befejezését követően, a szakképzés, illetve pályarientáció segítségével). előkészít a szakképzésbe való bekapcslódásba a képesítő vizsgára (a szakisklában a 12. a szakközépisklában a 14. évflyam sikeres befejezését követően), º a felsőfkú tanulmánykra (sikeres érettségi ill. képesítő vizsgát követően), Gimnáziumban Az általáns műveltséget megalapzó nevelőktató tevékenység srán lyan felnőttek kibcsátása, akik ismerik nemzeti kultúránkat, képesek az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkalmazkdásra. Képesek eligazdni a társadalmi és természeti környezetben. Ismerik az emberiség glbális prblémáit, azkban az egyén az állam felelősségét, a lehetőségeket és krlátkat. Pedagógiai munkánk fnts részét képezi, hgy tanulóink az általáns műveltség megszerzése mellett szrgalmas, megbízható, kitartó, vállalkzó szellemű, a piacgazdaság visznyait ismerő, szervezni és irányítani tudó nyittt, jól felkészült emberekké váljanak, akik képesek az idegen nyelvű kmmunikációra és rendelkeznek felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel. Ismereteik szlgáljanak eszközként az életben való eligazdáshz, testileglelkileg egészséges emberekké váljanak Szakközépisklában Az általáns és szakmai műveltséget megalapzó, azt kiterjesztő nevelőktató tevékenység srán lyan felnőttek kibcsátása, akik a humánus egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit elsajátíttták, testileg, lelkileg egészséges, demkratikus alapelveket követő személyiségek. Alkalmasak a társadalmi, gazdasági, technikai váltzásk követésére, az önálló felelős döntésekre, a megújuló alktómunkára. A képességek flyamats fejlesztése, a közismereti és szakmai képzés színes egysége, hzzájárul ahhz, hgy diákjaink a munkaerőpiaci visznykhz rugalmasan igazdó, az infrmatikában, számítástechnikában jártas, idegen nyelven kmmunikáló emberekké váljanak. Előkészíti és meglapzza az élethsszig tartó tanulást, segíti a munkába állást, a szükséges szakmaváltást, a tvábbtanulást Szakisklában Az általáns műveltséget megalapzó ktatásnevelés mellett a pályarientáció és a szakmai előkészítő ismeretek, a szakmai alapzó ktatás flyamatában fejődik a tanulókban saját egészségük, az emberi környezet és természet megóvására irányuló felelősségérzet a választtt szakmájuk iránti elkötelezettségük, az igény a munkatársakkal együttműködő, 5

7 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram egyenrangú szlidáris viszny kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére. A tanulók az új ismeretek tanulása, az általáns isklai ismereteik rendszeresezése és pótlása mellett felkészülnek arra, hgy a 10. évflyam elvégzése után szakképző évflyamra kerüljenek, vagy szakközépisklában flytassák tanulmányaikat. Ebben az ktatónevelő flyamatban az önértékelésszemélyiségfejlesztés fkztt szerephez jut Szakképzésben Alapvető cél, hgy érettségizett diákjaink ne a munkanélküliek tábrát gyarapítsák, hanem lyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyekkel valamilyen szakmát lehet alapzni, illetve, ha arra az életben szükségük lesz tudjanak pályát váltztatni. A munkaerőpiacn kvalifikált munkaerőként legyenek jelen. Képesek legyenek megfelelni a kr aktuális követelményeinek, a munkaerőpiac fkzódó kihívásainak, az élet váltzó feltételeinek, a tvábbtanulási elképzeléseknek. Olyan képzési prgramt kell bevezetni, melye a munkaerőpiacn keresett szakképesítésekhez juttatják a képzésben résztvevő fiatal felnőtteket. Ezáltal zökkenő mentesebbé teszik az isklából a munka világába való átmenetet, csökkentve a pályakezdő munkanélküliek számát. Fő feladatk: mduláris szakszerű képzési prgramk kidlgzása, kmpetencia alapú képzések bevezetése Az isklai nevelőktató munka célkitűzései: reális társadalmkép kialakítása, önképzésre képes, készségekkel, ismeretekkel, közösségi aktivitással rendelkező fiatalk nevelése, mintaadás a knstruktív életvezetésre, a tanulás, a kultúra közvetítésének magas színvnalú biztsítása, a szciális biztnság, az önismeret és a teljesítőképesség megalapzása, tehetséggndzás, ellenőrzés, értékelés, valamint a helyes önértékelés kialakítása Célunk egy lyan iskla megteremtése, működtetése mely minden tanulónk számára érvényes, azaz ma szükséges és a jövőben fejleszthető tudást ad melynek működési szabályai átláthatóak, nyilvánsak, mely az isklahasználók megelégedésére, azk igényeinek figyelembe vételével működik, melyben tanuló és tanár jól érzi magát, mert értelmes munkát végezhet, melyben nem csak tankönyvi ismeretet tanul a diák, ahl minden gyerek megtalálhatja saját érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet, ahl megvalósíthatja gndlatait, ahl nem szrítják krlátk közé, és flyamatsan kibntakztathatja magát A feladatk, mint a képzési célk meghatárzó eszközei Tanulás, tudás és munkaértékei gndlkdás és prblémamegldó készség fejlesztése, ismeretszerzés és gyakrlati alkalmazás, kkzati összefüggések felismerése, 6

8 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram kreatív fegyelmezett munkavégzés, munka szeretete, megbecsülése Emberi kapcslatk értékei önismeret, önértékelés, személyiségfejlesztés, egymás elfgadása, tlerancia, nyitttság, kmmunikációs készség fejlesztése, demkrácia ismerete, gyakrlása Erkölcsi értékek alapvető erkölcsi értékek ismerete, őszinteség, becsületesség, tisztelet, megbízhatóság, nemzeti hagymányaink és közös Európa, munkaerkölcs kialakítása, minőség Testi, lelki egészség értékei testi edzettség, rendszeres mzgásigény kialakítása, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem Célunk lyan gyermekek nevelése akik megszerzett ismereteik és képességeik birtkában képesek felismerni és elismerni az emberi, társadalmi és természeti értékeket, a szerint élni és utódaiknak átörökíteni, akik megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik, elsajátíttt módszereik segítségével megtalálják helyüket a munkamegsztásban, a felnőtt társadalmban, egyéni és családi életükben. Ennek érdekében arra kell törekednünk, hgy a tanulók tudatsan óvják testi és lelki egészségüket, növekedjen felelősségtudatuk, ismerjék saját lehetőségeiket, erkölcsiségükben a plgári értékrendet képviseljék, számítógépes, infrmatikai ismeretek birtkába jussanak, hasznsítható idegennyelvtudással rendelkezzenek, legyenek képesek reális célk kitűzésére és elérésére, rendelkezzenek a társas és párkapcslatk alakításának képességével, munkájukban legyenek igényesek, törekedjenek a belső igényszint növelésére, képesek legyenek szilárd értékítélet kialakítására, képesek legyenek önálló döntéshzatalra, képesek legyenek elfgadni a másságt, legyenek nyitttak minden új befgadására, képesek legyenek a mdernizálható, knvertálható ismeretek befgadására, képesek legyenek a munkaerőpiac igényeinek megfelelő pályarientációra, rendelkezzenek alktóképességgel, rendelkezzenek tulajdnsi szemlélettel, tiszteljék embertársaikat, óvják szűkebb és tágabb környezetüket, megfelelő kmmunikációs készséggel rendelkezzenek. Az iskla nevelési és ktatási céljainak eredményes megvalósításáhz lyan alktó nevelő légkört kell kialakítanunk, amely alkalmas a tanulók készségeinek, képességeinek, 7

9 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram személyiségének minél teljesebb kibntakztatására. Ehhez szükséges az isklai élet színesebbé tétele, flyamats demkratizálása, diákcentrikusabbá tétele, a tanórán kívüli tevékenység megszervezése a diákk és szülők igényeinek, elvárásainak megfelelően Az iskla ktatónevelő munkájának alapelvei Alapelvek lyan általáns irányelvek, amelyek a nevelésiktatási intézményekben biztsítják a nevelés eredményességét a nevelésktatás kmplex flyamatában. a) Kmplexitás elve Figyelembe kell venni, hgy a bilógiai, fizilógiai, pszichlógiai és társadalmi törvényelvűségek flyamatsan és együttesen hatnak és ezeket a hatáskat össze kell hanglni. b) Életkri és egyéni sajátsságk elve A tanulók fejlődését mindig saját magukhz mérten kell biztsítani. c) A tanuló különböző közösségek tagja A nevelésktatás mindig szűkebb, vagy tágabb értelemben vett közösségekben flyik, a közösség érdekeinek, céljainak figyelembevételével, a közösség tagjainak aktív részvételével. A közösségben valósulhat csak meg a pedagógusvezető, irányító, kezdeményező szerepe és a tanulók önállósága, öntevékenységének kibntakzása. d) A tapasztalatcserék elve Biztsítani kell a tapasztalatcserét, a tények megértését, és az általánsításhz szükséges ismereteket. e) A külső hatásk elve A pedagógusnak tudmásul kell vennie, hgy a tanulókat számtalan külső hatás éri, amelyeket az isklán kívül szereznek be. Segíteni kell ezek feldlgzását, és támaszkdni kell a máshl megszerzett ismeretekre. f) A következetesség elve Igényesség a határztt követelmények támasztása alapfeltétele annak, hgy a tanuló önállósága, kezdeményezőkészsége, kreativitása kibntakzhassn. g) A nevelés ellentmndássságának elve A nevelés ellentmndáskkal teli flyamat. Egyszerre vannak jelen a pzitív és negatív tapasztalatk, a szabadság és a kényszer, a közösségi és az egyéni érdek. h) A mtiváció elve A tanulók érdeklődésének felkeltése i) A kncentráció elve Egy adtt tantárgy tanítása srán támaszkdni más tárgyaknál elsajátíttt tudásra j) A visszajelzés elve Flyamatsan a tanulói teljesítményekről, ezek váltzásáról, javításkról k) Nyitttság környezetre és a váltzáskra Az emberi együttélés és tevékenység hatására a bennünket körülvevő természet és társadalm állandóan váltzik. A tanulóknak el kell határlniuk magukat a környezetüket rmbló hatásktól, ugyanakkr rugalmasan kell igazdniuk szemléletükben és magatartásukban a világ váltzásaihz. Ez biztsítja életükben, pályájukn a mbilitást, az újrakezdést. 8

10 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram l) Felelősségtudat elve A felelősség tetteink, magatartásunk következményeinek átlátását tükröző fgalm, mely az isklában az ktatónevelő munkában jelentkezik. A pedagógusnak az ismeretátadással és személyes példamutatásával kell felelősséget vállalnia a tanulók fejlődéséért. A szülő a nevelés személyes felelősségét az isklára át nem ruházgatja. m) Nemzeti és európai identitástudat egysége A nemzeti értékek és hagymányk megőrzése erősíti a nemzettudatt. Ezeknek és az európai gyökereknek az ötvözete megmutatja az európai kultúrában és történelemben betöltött szerepüket. A kettő szintézise biztsítja a nemzeti keretek európai egységgé bővülését. n) Maximális képességek kibntakztatásának elve A tanulónak minden lehetséges segítséget meg kell kapnia ahhz, hgy képességeihez mért maximumt nyújtsa. ) Szciális hátrányk enyhítésének elve Az isklában működő ifjúságvédelemnek a tanárkn, sztályfőnökökön keresztül minden veszélyeztetett tanulót fel kell térképeznie, s a szciális hátrány enyhítésének rendszerbe fglalt lehetőségei közül a legaktuálisabbat és legmegfelelőbbet kell megtalálnia. p) A minőségi munkára törekvés elve Arra törekszünk, hgy a partneri elvárásk és a lehetőségek figyelembevételével mindenkit eljuttassunk ahhz a maximumhz, amihez csak lehet Az ktatónevelő munka kiemelt elemei Az általánsan megfgalmaztt célk és az alapjukat képező értékek a hagymánys emberi nrmákat és a fejlődő társadalm elvárásait igyekeznek tükrözni. Az általáns célkitűzéseket az alábbi értékcélfeladat rendszerben kívánjuk megvalósítani: K i e m e l t c é l k 1. Erkölcsi alapk az emberi együttélés általáns követelmény és szabályrendszerének követésére való nevelés erkölcs, általáns műveltség, szaktudás összehanglása a lelkiismeret és a szakmai lelkiismeret F e l a d a t k személyes példamutatás közismereti és szakmai tárgyak egyensúlyának fenntartása az emberi és szakmai igényesség fejlesztése tleranciára való ösztönzés szerepének kiemelése a másság elfgadtatása a tanulók világnézeti és infrmációs szabadságának megtartása a szabadság helyes elvi és gyakrlati alkalmazása rámutatni a társadalmi szlidaritás és együttműködés nélkülözhetetlenségére 2. Munka és minőség elérni, hgy a tanulók a tervszerű és kitartó munkát a siker, az érvényesülés és a helytállás alapjának tartsák elismertetni, hgy a minőségi munka fnts érték elfgadtatni, hgy az önmagukkal szemben támaszttt követelmények a társadalmmal szembeni elvárásk alapját jelentik igényességre való nevelés példát mutatni a tanári munka minőségével serkenteni a tanulói aktivitást, feladatvállalást elismerésben részesíteni a kiemelkedő teljesítményt 9

11 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 3. Pályarientáció, pályakép az érdeklődés, a képességek és a személyiségjellemzők reális összehanglása a pályaválasztással a 10. évflyam végén a 14. évflyam végéig a pályaválasztás fgalmkörének kitágítása a pályán való flyamats új ismeretszerzés fgalmával annak felismertetése, hgy az önképzés, a tvábbképzés, az átképzésre való készség az érvényesülés alapfeltétele pályaválasztási készség és a döntési képesség kialakítása a multiptenciális pályaalkalmasságból a pályarientációs órák önismereti fglalkzásain feltárni a személyes alkalmasságt segíteni az előzetes választás tudats és megalapztt módsítását előkészíteni a tanulókat a munkaerőpiacn való helytállásra munkaerőpiaci ismeretek és technikák tanítása az élethsszig tartó tanulás igényének kialakulása az isklán belüli átjárhatóság biztsítása 4. Alktóképesség elérni, hgy a tanulás ne reprduktív, egyegy tárgy sajáts tanulási hanem alktó legyen módszereinek megtanítása prblémamegldó készség fejlesztése fkzni a prblémarientált feladatkat absztrakciós képesség fkzása az elméleti és a gyakrlati képzésben növelni az alktómunka iránti vágyat és a jgs elismerés iránti reális igényt egyaránt ösztönözni a tanulmányi és alktóversea régi ismeretek alkalmazásának nyeken való részvételt képessége az új ismeretek feldlgzása a résztvevő tanulók támgatása közben teret nyitni az egyéni törekvéseknek példaértékűvé tenni az eredményes 5. Tanulás 6. Testilelki nevelés 7. Államplgári aktivitás az eredményes tanulási módszerek, technikák elsajátíttatása az emlékezet erősítése az önművelődé igényének kialakítása a gndlkdási képességek fejlesztése életelvvé tenni a testilelki egészséggel való törődést tudatsság kialakítása az egészségnevelésben az egészséges életmód és a belső harmónia kapcslatának feltárása ápltságra való nevelés a test és a lélek harmnikus fejlesztése az isklai közélet feltételeinek biztsítása, frmálása a diákönkrmányzat és a diákszervezetek keretein belül felkészíteni az államplgári jgk gyakrlására tanulókat és munkát valamennyi értelmi képesség fejlesztése az érdeklődés felkeltése a különböző témák iránt az élethsszig tartó tanulás eszközének megismertetése a különböző tanulási technikák alkalmazása a könyvtárhasználat hatéknyságának növelése az internet lehetőségeinek a kihasználása az önálló ismeretszerzésben a tanulók egészségi állaptáért való felelősségvállalás az egészségnevelést, életmódt és magatartást beflyásló tevékenységgé tenni segítségnyújtás a kárs szenvedélyek kialakulásának megelőzésében krízishelyzetbe jutttak segítése a szülők mérlegelést követő tájékztatása a szexuális kultúra és magatartás kérdésein keresztül felkészíteni a családi életre a mindennaps testmzgás szrgalmazása és lehetőségeinek biztsítása sprtegyesületekben szereplők támgatása versenyek, kirándulásk, tábrk, teljesítménytúrák szervezése, segítése államplgári ismeretek életszerű tanítása az isklai életet az államplgári aktivitás első állmásává tenni 10

12 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 8. Hnismeret 9. Környezeti nevelés 10. Személyiségfejlesztés 11. Közösségfejlesztés 12. Kapcslódás Európáhz a nemzet múltjának, hagymányainak, értékeinek megismertetése kiemelkedő magyar személyiségek munkásságának, eredményeinek átörökítése magyarságtudat, hazaszeretet elmélyítése, nemzeti identitástudat fejlesztése lkális és glbális környezeti prblémákra való fgéknyság elérése a környezetkímélő magatartás a természettudmánys gndlkdás fejlesztése a környezettel kapcslats államplgári kötelessé vállalása és jgaik gyakrlása szrgalmazni a környezet értékeinek, szépségeinek megőrzését tisztaság iránti igény fkzása céltudatsság önmenedzselés vállalkzói képesség alkalmazkdó képesség a szűkebb vagy tágabb szciális környezet megértése egészséges életszemlélet önállóság, kreativitás, határzttság, flyamats megújulás nyitttságra való törekvés a másság elfgadása önálló ismeretszerzés önálló véleményfrmálás a társadalmi, gazdasági váltzáskhz való alkalmazkdás együttműködésre törekvés ösztönözni a nemzettudatt ébren tartó isklai vagy tanórán kívüli tevékenységeket a kész ismeretanyag mellett szrgalmazni a gyűjtőmunkát, az élményt adó ismeretszerzést vagy hagymányáplást a kész ismeretanyag mellett szrgalmazni a gyűjtőmunkát, az élményt adó ismeretszerzést vagy hagymányáplást a környezetet óvó preventív tevékenységek tudats kialakítása szűkebb környezet harmóniájának megteremtése felelős társadalmi magatartás kialakítása demkratikus életfrmára való felkészítés együttműködés, a környezeti knfliktusk kezelése és megldása terén nyugdt isklai légkör kialakítása pntsan megfgalmaztt szabályk a kmmunikációs készség fejlesztése az együttműködési készség fejlesztése knfliktuskezelési technikák elsajátítása meglévő készségek, képességek fejlesztése az ismeretekben való eligazdás képességének fejlesztése az isklai diákönkrmányzat erősítése, segítése demkratikus intézmények bemutatása nagykrú tanulók felkészítése a helyi és rszágs választáskra isklarádió működtetése isklaújság szerkesztése diákfórumk, diákgyűlések támgatása megfelelő vitakultúra kialakítása átfgó ismeretek Európa történelméről, az ismeretek flyamats beillesztése az kultúrájáról, földrajzáról ktatás menetébe helyünk az európai kultúrában, glbális összefüggések meglátására való történelemben ktatás az európai integrációhz vezető út a nemzetek egyedi értékeinek tiszteletére állmásai való nevelés, a negatív szteretípiák elvetése egy európai nyelv elsajátítása az európai tudathz kapcslódó képességek fejlesztése az Európatanterem létrehzása Európavetélkedők szervezése a nemzetközi diákcsere kiszélesítése a nemzetközi szakmai kapcslat kiépítése és áplása 11

13 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram 13. Infrmáció és kmmunikációs kultúra 14. Minőségi munkára törekvés Az ktatás struktúrája Általáns leírás a megismerést, az eligazdást, a tanulást, az emberi kapcslatkat, a társadalmi érintkezést szlgáló infrmációk megtalálása, elemzése, értékelése, felhasználása az anyanyelvi, idegen nyelvi és szimblikus nyelvi kultúra értékeinek közvetítése a verbális kmmunikáció mellett a frmalizált nyelvek elsajátítása a technikai kmmunikációs készség kialakításának érdekében segíteni a szciális kmmunikáció elemeinek elsajátítását az infrmációkezelés etikai szabályzatainak tudatsítása felkészítés az infrmációs társadalmra az asszciatív gndlkdási képesség fejlesztése a kncentrálóképesség fejlesztése a tlerancia fejlesztése a fegyelmezett munkavégzés kialakítása váljék szükségletté a körültekintő, baleset megelőzést segítő munkavégzés tapasztalatszerzési ismeretek, adatk, infrmációk gyűjtése, Internet használata a képességek megismerése és fejlesztése a prblémamegldó irányultság a kmmunikációs készség teljesítményrientált működés a tanulók személyiségének fejlesztése knszenzusra törekvés multikulturális nevelés a megismerés képességek fejlesztése a megfigyelési, értelmezési, indklási képességek fejlesztése elsajátíttatni és megkövetelni a szép magyar beszédet az idegennyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti infrmációcsere biztsítása a kreatív lvasási készségek fejlesztése biztsítani a könyvtárhasználatt a médiaelemekkel együtt és az Internet hzzáférhetőséget helyzetelemzésekkel és helyzetgyakrláskkal segíteni a szciális kmmunikáció kialakulását az infrmáció társadalmi stratégiájának tudatsítása az Internet használatának segítése az adatbázisprgram bővítése az intézmények közötti együttműködés kiszélesítése kapcslat a szülőkkel kapcslat az illetékes kamarákkal virtuális csatrnákn érkező jelek befgadása és megválaszlása az elektrnikus média megértése, a kívánt infrmáció megtalálása, szelektálása knszenzusra törekvés együttműködő partnerek a partneri igények számbavétele a prblémamegldó gndlkdás fejlesztése közösen megfgalmaztt célk csprtbntásk kialakítása a tanárk tvábbképzésének támgatása flyamats mérés, ellenőrzés intézményi önértékelés hiánysságk és gyengeségek felismerése a nemzetközi kapcslatk kiszélesítés magas szintű nyelvktatás minőségbiztsítási szakemberképzés Intézményünkben, az Alapító Okiratban meghatárzttak szerint, az alábbi képzések flynak: gimnáziumi képzés szakközépisklai képzés szakisklai képzés szakképzés Gimnáziumi ktatás Célunk lyan művelt, széles látókörű, legalább egy idegen nyelvet beszélő érettségizett tanuló képzése, akik jártasak az internet világában, elkészültek a munkába állásra, vagy a tvábbtanulásra. A közktatási típusú sprtisklai sztályban mindezek kiegészülnek testneveléssel fglalkzó, szaksztályk szervezésére és vezetésére képes tanulók képzésével. 12

14 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram º A 912. sztályban négysztálys általáns tantervű gimnáziumi képzés, º a 912. sztályban testnevelés emelt szintű gimnáziumi képzés, º a 913. sztályban négysztálys közktatási típusú sprtisklai gimnáziumi képzés, º a 913. sztályban nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés flyik. º A 910. (vagy 11.) évflyamn a képzés általáns művelő, º a (vagy 13.) évflyam az általáns műveltséget elmélyítő. º A (vagy 13.) évflyamn lehetőség van az igényeknek, érdeklődésnek megfelelő differenciált képzésre, fakultációra, a középszintű érettségire való felkészülés mellett, az emeltszintű érettségire való felkészülésre is. A felkészüléshez szükséges többlet óraszámkat a választható órakeret terhére biztsítjuk minden kötelező érettségi vizsgatárgyból. Választható érettségi tárgyakból is biztsítjuk a felkészítést, legalább 10 fő jelentkezése esetén. Középisklában a 12. évflyam (illetve 13. évflyam) eredményes befejezése előfeltétele a rendes érettségi vizsgának. Az előrehztt érettségi vizsgára bcsátás feltétele, hgy a tanuló teljesítse a választtt tantárgy követelményeit. Sikeres érettségit követően a tanulók flytathatják tanulmányaikat º szakképző évflyamkn, º felsőfkú ktatási intézményekben, º illetve munkába állhatnak Szakközépisklai ktatás Pzitív gndlkdású, művelt, idegen nyelvet ismerő, infrmatikai és internet kezelési ismeretekkel szakmai alapzó ismeretekkel rendelkező érettségiző tanulók képzése, akik részére lyan eurkmfrm szakképzést kínálunk, amely a sikeres életkezdést és az élethsszig tartó tanulást segít. A tanításitanulási flyamatban biztsítjuk, hgy a tanulók életkráhz, az egyes tantárgyak sajátsságaihz igazdva elsajátíthassák az egészségfejlesztés, a környezetvédelemmel, a knfliktuskezeléssel kapcslats ismereteket. Felkészüljenek ismereteik gyakrlati alkalmazására, az infkmmunikációs technlógiák alkalmazásával. A 912. sztályban négysztálys szakközépisklai képzés flyik º egyéb szlgáltatásk szakmacsprtban, º közlekedésgépész szakmacsprtban, º közlekedéselektrnika szakmacsprtban, º lgisztikamarketing szakmacsprtban, º elektrtechnikaelektrnika szakmacsprtban, º infrmatikai szakmacsprtban, º közlekedés szakmacsprtban, º környezet és vízgazdálkdási szakmacsprtban, º humán szakterület, ktatás szakmacsprtban A 910. évflyamn az általánsan művelő képzés kiegészül szakmai rientációs képzéssel, a évflyamn az általáns műveltséget elmélyítő, a pályaválasztást segítő szakasz kiegészül szakmacsprts alapzó képzéssel. 13

15 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram A évflyamn lehetőség van az igényeknek, érdeklődésnek megfelelő differenciált képzésre, fakultációra, a középszintű érettségire való felkészülés mellett, az emeltszintű érettségire való felkészülésre is. A felkészüléshez szükséges többlet óraszámkat a választható órakeret terhére biztsítjuk minden kötelező érettségi vizsgatárgyból. Választható érettségi tárgyakból is biztsítjuk a felkészítést, legalább 10 fő jelentkezése esetén. Középisklában a 12. évflyam (illetve 13. évflyam) eredményes befejezése előfeltétele a rendes érettségi vizsgának. Az előrehztt érettségi vizsgára bcsátás feltétele, hgy a tanuló teljesítse a választtt tantárgynak a Pedagógiai Prgram 6.1. pntjában, valamint a helyi tantervben leírt követelményeit. Sikeres érettségit követően a tanulók flytathatják tanulmányaikat º szakképző évflyamkn, º felsőfkú ktatási intézményekben, º illetve munkába állhatnak Szakisklai képzés Az általáns műveltséget megalapzó közismereti ktatás mellett közpnti szerepet kap a pályarientáció, a szakmai alapismeretek tanítása és a szakmai alapzó ktatás. A képzés első szakaszában differenciált pedagógiai eljáráskat alkalmazunk, ahl az ismeretek átadása mellett rendszerezzük az általáns isklai ismereteket, pótljuk a hiánykat, a gyengébb képességű tanulók fejlesztését, a tvábbhaladáshz szükséges ismeretek szintre emelését. Ennek eredményeként emelkedik a szakisklai tanulók tanulmányi eredménye, ismereteik elmélyülnek, biztsabb alapt képeznek a későbbi tanulmánykhz. A szakisklai tanulók a 10. évflyam sikeres elvégzése után több lehetőség közül választhatnak: º átlépve a szakközépisklába a 10. évflyam megismétlésével tvábbhaladás az érettségire felkészítő sztályban, º tvábbtanulási lehetőség intézményünkben a szakképző évflyamn Szakképzés Önálló életkezdéshez szükséges államilag elismert OKJ szakmák elméleti és gyakrlati ktatása. º a 10. évflyam befejezése után 2 vagy 3 éves szakmunkásképzés flytatható. º érettségi vizsgáhz kötött szakképzés és szakmai előképzettséghez kötött magasabb szintű szakképzés (technikus képzés) flytatható. º a 12. évflyam befejezése és érettségi biznyítvány megszerzése után megkezdett szakképzés és ráépülő 1 vagy 2 éves technikus képzés flytatható. Az intézmény OKJben szereplő, pedagógiai prgram alapján ktatható szakmái: º Régi OKJ szerint: Autóelektrnikai műszerész Autószerelő Biztnságszervező I Biztnságszervező II Gépíró és szövegszerkesztő Jövedéki ügyintéző 14

16 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Karsszérialakats Kerékpárszerelő Közlekedésüzemviteli, gépjárműüzemi technikus Közlekedésüzemviteli, szállítmányzási technikus Közlekedésgépészeti technikus, közútijárműgépész Mtrkerékpárszerelő Műszaki számítástechnikai technikus Műszaki üzletszervező technikus Nemzetközi szállítmányzási és lgisztikai menedzser Szállítmányzási ügyintéző Számítástechnikai műszerész Számítástechnikai szftverüzemeltető Vámkezelő Vámügyintéző Villanyszerelő Ipari elektrnikai technikus Infrmatikus Vasútüzemvitelellátó Kötöttpályás mtrés erőátviteli berendezésszerelő Pedagógiai asszisztens Környezet és vízgazdálkdási technikus Sprtszervező, menedzser º Új OKJ szerint: Oktatás (3) Pedagógiai asszisztens Sprtszervező, menedzser Elektrtechnikaelektrnika (6) Elektrnikai technikus Infrmatika (7) Infrmatikus Ipari infrmatikai technikus Műszaki infrmatikus Távközlési infrmatikus Telekmmunikációs infrmatikus Infrmatikai rendszergazda Számítógépszerelő, karbantartó Számítástechnikai szftverüzemeltető Infrmatikai hálózattelepítő és üzemeltető Számítógéprendszerkarbantartó Webmester Közlekedés (13) Autóelektrnikai műszerész Autószerelő Autótechnikus Karsszérialakats Járműfényező Gépjárműkarsszériakészítő, javító Járműfényező Karsszérialakats 15

17 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Közlekedésautmatikai műszerész Mtr és kerékpárszerelő Mtrkerékpárszerelő Közlekedésüzemvitelellátó Közúti közlekedésüzemvitelellátó Szállítmányzási ügyintéző Vasúti járműszerelő Dízelmtrs vasúti jármű szerelője Vasúti villams jármű szerelője Vasúti vntattt jármű szerelője Vasútüzemvitelellátó Frgalmi szlgálattevő Vasúti árufuvarzási pénztárs Vasúti személyfuvarzási pénztárs Haszngépjármű vezető Autóbuszvezető Tehergépkcsivezető Környezetvédelemvízgazdálkdás (14) Vízügyi technikus Természet és környezetvédelmi technikus Települési, környezetvédelmi technikus Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció (17) Lgisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányzási ügyintéző Egyéb szlgáltatásk (19) Biztnságszervező I Biztnságszervező II Biztnságtechnikai szerelő, kezelő Biztnságtechnikakezelő Elektrnikus vagynvédelmi rendszerszerelő Isklarendszeren kívüli szakmai ktatás, vizsgáztatás A Csnka Jáns Tagintézményben º önköltséges tanflyam az iskla szakirányának megfelelő szakterületen º mestervizsgára felkészítő tanflyam a Csngrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából A Gábr Dénes Tagintézményben º Isklarendszeren kívüli nem tanulói jgvisznyhz kötött esti, levelező, távktató rendszerű képzések költségtérítéses frmában º Isklarendszeren kívüli nem tanulói jgvisznyhz kötött más képző szervek által ktattt szakképesítések szakmai vizsgáztatása Lehetőséget biztsítunk tanulóink számára, hgy igénynek megfelelően º ECDL vizsgára való felkészítés º EBC*L vizsgára való felkészítés º IT Akadémia MCP (Micrsft Certified Prfessinal) vizsgájára felkészítés º IT Essential vizsgájára felkészítés 16

18 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram º CISCO Hálózati Akadémia CCNA (Cisc Certified Netwrk Assciate) vizsgájára felkészítés után vizsgát tegyenek, ezzel nagymértékben segítjük a munkába állást Széchenyi István Tagintézmény º Vízműkezelő A beisklázás módja, irányai Az iskla tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. A KT i részletesen szabályzzák az isklai tanulói jgviszny létrejöttét. Az intézmény azn tanulói számára, akik középisklai tanulmányaik befejezése után érettségi vizsgát tesznek jelentkezésük esetén tanulmányi eredményüket figyelembe véve, valamint az előírt egészségügyi alkalmassági vizsga eredményétől függően az intézmény a szakképzési évflyam valamely szakára való felvétellel biztsítja a tvábbtanulást és a szakmaszerzés lehetőségét Csnka Jáns Tagintézmény 9. évflyamra jelentkezők sztály szerinti rangsrát a hztt sztályzatk összesített eredménye határzza meg, melyet a beisklázási tájékztatóban hirdet meg az intézmény. Közpnti írásbeli felvételi elrendelhető, a szóbeli elrendelése a közpnti írásbeli függvényében. Alkalmassági felvételi kritériumkra a rendész alapképzésnél: megfelelő fizikai állóképesség szükséges. OKJ szakmai képzésre jelentkezés az adtt szakma SZVK előírásai szerinti követelmények alapján írásban történik, és a belépési feltétel a biznyítvány átadása. A jelentkezés beiratkzáskr véglegesül. Felvételi vizsga nincs Gábr Dénes Tagintézmény A KT 42. a szerint az iskla a tanulói jgviszny létesítését nappali tagzatn º a 9. évflyamra jelentkező tanulók számára általáns isklai, a Felvételi Tájékztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeitől közpnti írásbeli felvételin, ezenkívül a felvételi elbeszélgetésen nyújttt teljesítménytől, º az első szakképzési évflyamra jelentkező érettségizett tanulók számára a középiskla évflyami tanulmányi és érettségi vizsga eredményétől teszi függővé Széchenyi István Tagintézmény A KT 42. a szerint az iskla a tanulói jgviszny létesítését nappali tagzatn º a kilencedik évflyamra jelentkező tanulók számára általáns isklai, a felvételi tájékztatóban szereplő tantárgyak 7. év végi, és a 8. félévi érdemjegyeitől, a közpnti írásbeli felvételin, ezen kívül a felvételi elbeszélgetésen nyújttt teljesítménytől, º a szakképzési évflyamra jelentkező érettségizett tanulók esetében a felvételt az érettségi vizsga eredményétől teszi függővé a tagintézmény Az esélyegyenlőség megteremtése A tanulókra vnatkzóan Célk: 17

19 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram a pzitív, öröklött tanulási mtívumk megerősítése az esetleges, fejlődést gátló szülői beállítódásk enyhítése a tanulmányi téren történő felzárkóztatás a tanuláshz elengedhetetlen, nyugdt isklai légkör biztsítása helyes tanulási módszerek, szkásk kialakítása Tevékenységfrmák: felzárkóztató, krrepetáló fglalkzásk szervezése egyéni képességekhez igazdó tanórai tanulás megszervezése a nevelők és a tanulók személyes kapcslatára épülő beszélgetések a nevelők és a szülők személyes kapcslatára épülő knzultációs lehetőségek Az alkalmazttakra vnatkzóan Az iskla esélyegyenlőségi terve biztsítja a munkavállalók esélyegyenlőségét. A terv a munkáltatóval munkavisznyban lévő összes munkavállalóra vnatkzik, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidőtől vagy az alkalmazás határztt idejű vltától. 3. Isklai tevékenységek A tanulási időben kötelezően igénybe vehető isklai szlgáltatásk Nappali rendszerű általáns műveltséget megalapzó isklai ktatás Isklarendszerű szakképzés A kötelező tanítási órákn A tanulók fejlettségéhez, képességéhez és az egyes tantárgyak jellegéhez igazdó váltzats módszerek, technikák alkalmazása annak érdekében, hgy elsajátítsák a tantervi követelményeket. Ennek érdekében az óratervekben feltüntetett csprtbntáskra is szükség van. Természetesen az egyes csprtk közötti átjárhatóságt biztsítjuk A választható tanórai keret terhére A szülői igények, illetve a tanulók érdeklődésének megfelelően tvábbi lehetőségeket biztsítunk az általáns műveltség megszilárdítása a szakmai irányultság elmélyítésére a nyelvi képzés színvnalának emelésére az emelt szintű érettségire való felkészülésre munkába állást elősegítő fglalkzáskn való részvételre A és pntban meghatárztt tanórai fglalkzásk megszervezhetők a hagymánys (tanórai és tantermi) frmáktól eltérő módn is amennyiben biztsíttt az előírt anyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége Egyéni fglalkzásk személyiségfejlesztő felzárkóztató készségfejlesztő tehetséggndzó 18

20 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram Kötelező tanulási időn túl igénybe vehető isklai szlgáltatásk knzultáció a tanulási technikákról, kötetlen tárgyú knzultáció tanárkkal, szakemberekkel, felkészítés tanulmányi versenyre (isklai, reginális, rszágs) felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyre, pályázatkra, szakkörök, könyvtárhasználat, egyéni, öntevékeny számítógéphasználat Internet hzzáféréssel, egyéni, öntevékeny trnaterem, edzőterem, sprtpályahasználat, speciális tanflyamk (számítógépkezelői, nyelvi), speciális tanácsadásk (pályaválasztási, jgsegély), mentálhigiéniai fglalkzásk, felzárkóztató fglalkzásk, érettségire felkészítő fglalkzásk, felvételi előkészítő fglalkzásk, nyelvvizsgára felkészítő fglalkzásk, isklai menzahasználat, tanulószbai fglalkzásk, egyéni, öntevékeny klubhasználat. A tanulóknak a fenti szlgáltatásk iránti igényeit az iskla ajánlása alapján az sztályfőnökök és a szaktanárk gyűjtik össze, és a munkaközösségvezetőkön keresztül juttatják el az isklavezetéshez Személyiségfejlesztés Az isklai nevelőktató munka magába fglalja az ismeretek, a kulturális örökség és az értékek átadását, és ezzel együtt az egész személyiség fejlesztését. Napjainkban az érvényesülést biztsító személyiségérték megváltztt. A hagymánys közösségi érték helyét átvette az önállóság, kreativitás, határzttság és önérzetesség. Az iskla feladata a megőrizvemegújulni elvet követve szlgálni a társadalm elvárásait. Az iskla a tanulók személyiségfejlesztésének természetes közege. Fel kell kelteni tanulóinkban annak igényét, hgy az élet kereteit értelmesen töltsék ki. Fntsnak tartjuk, hgy diákjaink felismerjék, érett személyiséggé akkr vállnak, ha megtalálják helyüket a világban, és nyittt szemmel figyelik az abban zajló flyamatkat. Ehhez elengedhetetlen, hgy hsszabb távú célkat tűzzenek ki maguk elé és belássák, hgy az ehhez vezető út az akarat edzését is szlgáló rövid távú célk megvalósítása. Fnts tényező a személyiség kialakulásában az interpersznális kapcslatk fejlesztése. A diák alapvetően hárm szintéren alakít ki kapcslatkat: az tthnában, a baráti körében és az isklában. Célunk az, hgy tanulóinkban fejlesszük az empatikus képességeket, hgy képesek legyenek beilleszkedni az őket körülvevő szűkebb és tágabb közösségekbe. Ehhez elengedhetetlen, hgy kifejlődjön bennük másk tisztelete, a szciális érzékenység, a humánus, az emberi létet és értékeket védő magatartás. A személyiség fejlődése hsszú flyamat, melynek srán a környezetből kaptt visszajelzések megerősítik vagy gyengítik a személyiség önértékelését, önbizalmát. Ez fkzttan érvényes az isklai környezetre, a tanítástanulás flyamatára. az önbizalm megfelelő szintjének eléréséhez szükség van fizikális és emcinális biztnságra. A nyugdt isklai légkör, a pntsan megfgalmaztt szabályk, nyittt kmmunikáció adja a célkitűzések elérésének alapját. 19

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola GÁBOR DÉNES Tagintézménye

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola GÁBOR DÉNES Tagintézménye T Á J É K O Z T A T Ó a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla GÁBOR DÉNES Tagintézménye s z a k m a i k é p z é s e i ről Címünk: 6724 Szeged, Mars tér 14. Telefn: 62/558-750;

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név Cím E-mail VITÉZ GYÖNGYVÉR 2096 ÜRÖM, DAMJANICH U. 8/A. Államplgárság magyar Születési idő 11.11. 1971. ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2014. 1. Az iskola adatai 1. 1. Az iskola hivatalos és rövidített elnevezése Szegedi Gábor

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Alapy Gáspár Szakiskla, Szakközépiskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalm Bevezetés 4 Jgszabályi háttér 4 Küldetésnyilatkzat 5 1.1. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben