OM azonosítónk: Tagozatkódjaink:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola - informatika ágazat (4 év) 03 - gépészet ágazat (4 év) 04 - közgazdaság ágazat (4 év) 05 - ügyvitel ágazat (4 év) 06 1

2 Mit érdemes tudni a Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnáziumról? A százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola szeptember 1-jén kezdte meg működését. Iskolánk fennállásának tizenharmadik évében, október 28-án fenntartójától, Százhalombatta Város Önkormányzatától megkapta az engedélyt képzési profiljának bővítéseként gimnáziumi osztály indítására is szeptember 1-jétől elindult a nyelvi előkészítő évfolyam és a műszaki szakterületen egy új gépész osztállyal bővült a szakközépiskolai képzés is. Iskolánkban nagy gondot fordítunk az eredményes nevelő-, oktatómunka tárgyi feltételeinek fejlesztésére. A hagyományos osztálytermek mellett csoportfoglalkozásra alkalmas tantermek, öt számítástechnikai szaktanterem, taniroda, kémia-fizika laboratórium, műszaki szaktantermek, műhelyek, tornaterem, kondicionáló terem, szabadtéri sportpályák, audió-videó stúdió, és szakkönyvekkel gazdagon ellátott könyvtár segíti a nevelő-oktató munkát. Minden tanuló számára lehetőséget biztosítunk az Internet használatára, valamint az ECDLbizonyítvány megszerzésére is. Iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpont és ECL nyelvvizsgahely. Iskolánk iránti érdeklődés évek óta nagy. Több évre visszatekintve általában a felvételi keretszám három-négyszeresének megfelelő számú általános iskolai tanuló jelentkezik hozzánk. A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium fennállása óta híres arról, hogy olyan végzetteket bocsát útjára, akik jól megállják helyüket az élet bármely területén. Az iskolánkban folyó magas színvonalú nevelő-oktató munkát kiemelkedő felsőoktatási felvételi eredmények jellemzik. Minek köszönhetők a jó eredmények? Az intézményben meglévő jó tanár-diák kapcsolatnak, a tanárok színvonalas munkájának; a jó tárgyi feltételeknek, a modern taneszközök használatának az oktató-képző munkában; 2

3 a több tantárgyból (pl. idegen nyelv, informatika, szakmai tantárgyak) bevezetett csoportbontásnak; a tanórán kívüli tehetséggondozásnak (emelt szintű érettségi vizsga-előkészítők, szakkörök, nyelvvizsga-előkészítők, érdeklődési körök stb.); az iskolai életet színesítő rendezvényeknek; a szülőkkel és az oktatásban, képzésben érdekelt gazdálkodó szervezetekkel kialakított jó együttműködésnek; a Hitel Alapítványnak, melynek díjait azok a tanulók kapják, akik több éven át kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, magatartásuk, szorgalmuk példás. Gimnázium 01. tagozatkód - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium 1 év nyelvi előkészítő + 4 év gimnáziumi képzés; felvételi keretszám: 34 fő A nyelvi előkészítő évfolyam célkitűzése az iskolában oktatott idegen nyelvek (angol, német) minél alaposabb elsajátítása és bizonyos közismereti tantárgyak (magyar nyelv, matematika) felzárkóztatása, szinten tartása. Kiemelt szerepet kap a képzési struktúrában az informatika tantárgy is. Az osztály fő nyelve az angol (12 óra/hét), második nyelve a német (6 óra/hét). Erre a tagozatra minden olyan általános iskolást várunk, aki szeret nyelveket tanulni, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet tanult az általános iskolában. A csoportbontás a május 4-én lebonyolított szintfelmérő után alakul ki, kezdő és haladó csoportokat is indítunk. 02. tagozatkód 4 évfolyamos, általános kerettantervű gimnázium; keretszám: 34 fő A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A gimnáziumi osztály 4 éves, kerettantervre épülő, általános tantervű. A képzés specifikuma a magasabb óraszámban tanított idegen nyelvek: angol ÉS német. A évfolyamon lehetőség nyílik felkészülni az emelt szintű érettségi követelményeinek teljesítésére fakultatív órák keretein belül. Kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol vagy német nyelv. Középszinten választható ötödik és további érettségi vizsgatárgyként bármely, a középiskolai tanulmányok során év végi osztályzattal értékelt 3

4 tantárgy. Emelt szintű érettségire a kötelezően választható tantárgyakon kívül informatikából, fizikából, földrajzból, kémiából és biológiából hirdetünk felkészítőket. A gimnáziumi érettségi vizsga utáni felsőfokú továbbtanulás alternatívája a szakközépiskola (13-14.) szakképző évfolyamain felajánlott szakképzési lehetőségek valamelyikébe való bekapcsolódás (lásd: szakképző évfolyamokon folyó képzés). Szakközépiskola A szakmacsoportos oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott ágazat közös elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, a kötelező szakmai érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium szakmai programjának kialakításakor a következő szempontokat vettük figyelembe: széles képzési profil biztosítása a helyi igények és a munkaerőpiac kielégítésére; igyekeztük megtartani az iskola alapításától bevezetett szakképzések típusait; felkészítés a szakirányú egyetemeken és főiskolákon való továbbtanulásra; az általános műveltség megalapozása; az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák tanításának előkészítése. A szakközépiskola mindegyik osztálya 4 éves, kerettantervre épülő, helyi tantervű. A sikeres szakmai érettségi vizsga lehetővé teszi tanulóink számára jövőjük ismételt átgondolását, ugyanis több lehetőség közül választhatnak: munkába állhatnak; folytathatják tanulmányaikat bármelyik egyetemen vagy főiskolán; szakképesítést szerezhetnek az iskolánkban folyó változó időtartamú középfokú szakképzés keretében. A szakmai képzés időtartama érettségi után a szakképesítéstől függően egy vagy két év. A sikeres szakmai érettségi vizsgatárgynak megfelelő OKJ-s szakmát folytatva 1 év. A 11. évfolyamtól kezdve biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést a kötelező érettségi tantárgyakból. Az emelt szintű érettségi vizsgatárgyként választott tantárgyat két éven át plusz heti 2-2 órában tanulják az önként jelentkezők. 4

5 Szakközépiskola 03. tagozatkód - INFORMATIKA ágazat, keretszám: 22 fő Ebben az osztályban a szakmai tárgyakat az informatika jelenti. A képzés keretein belül többek közt műszaki informatikus, gazdasági informatikus, CAD-CAM informatikus OKJ-s szakmákra történik ágazati szakképzés. A 12. évfolyam után 1 év alatt lehet szakképzettséget szerezni az említett szakmákból. Fő szakmai tárgyak: információtechnológiai alapok, hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés elméleti és gyakorlati képzéssel. A kerettantervnél magasabb óraszámban oktatott idegen nyelv ebben a képzési típusban az angol nyelv. A kerettantervhez képest emelt óraszámban tanulják a matematikát, történelmet, fizikát, kémiát és a földrajzot. 04. tagozatkód - GÉPÉSZET ágazat; keretszám: 12 fő A képzés keretein belül gépgyártás-technológiai technikus OKJ-s szakmára történik felkészítés. A 12. évfolyam után 1 év alatt lehet gépgyártástechnológiai technikus szakképzettséget szerezni. Ebben az osztályban az elméleti és gyakorlati szakmai tárgyak a következők: műszaki rajz, műszaki dokumentációk, mechanika, anyagismeret, gépelemek, kézi és gépi forgácsolás CNC, gyártástervezés CAD, hegesztési alapismeretek, műszaki mérések. A kerettantervnél magasabb óraszámban oktatott idegen nyelv ebben a képzési típusban az angol nyelv. A kerettantervhez képest emelt óraszámban tanulják a matematikát, történelmet, fizikát, kémiát és a földrajzot. A jelentkezés feltétele egészségügyi alkalmasság. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat pontos időpontját honlapunkon tesszük közzé. A 03-as és 04-es tagozatkódra jelentkező tanulók egy osztályt képeznek. 05. tagozatkód KÖZGAZDASÁG ágazat, keretszám: 12 fő A szakközépiskola e típusú osztályában a 9. évfolyamtól a kerettantervhez képest emelt óraszámban folyik a képzés német nyelvből, matematikából, történelemből és informatikából. A képzés keretein belül többek közt pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-s szakképesítésre történik felkészítés. A 12. évfolyam után 1 év alatt lehet pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát szerezni. Főbb elméleti és gyakorlati szakmai tárgyak a következők: gazdasági és jogi alapismeretek, számviteli, adózási, pénzügyi alapismeretek, gépírás és ügyviteli gyakorlatok. 5

6 06. tagozatkód ÜGYVITEL ágazat, keretszám: 22 fő A képzés keretein belül többek közt ügyviteli titkár és irodai asszisztens OKJ-s szakképesítésre történik felkészítés. A 12. évfolyam után 1 év alatt lehet ügyviteli titkár szakmát szerezni. Főbb elméleti és gyakorlati szakmai tárgyak a következők: gépírás, iratkezelés, levelezés, kommunikáció, gazdasági, jogi, vállalkozási ismeretek. Ügyviteli képzésünk jellemzően gyakorlatorientált, ezen az ágazaton 60% a gyakorlati képzés aránya. A kerettantervnél magasabb óraszámban oktatott idegen nyelv ebben a képzési típusban a német nyelv, második idegen nyelvként választható az angol nyelv. A 06. tagozatkódra a jelentkezés feltétele pályaalkalmasság. A pályaalkalmassági vizsgálat pontos időpontját honlapunkon tesszük közzé. A 05-as és 06-os tagozatkódra jelentkező tanulók egy osztályt képeznek. Az érettségi vizsga A évfolyamon folyó oktatást gimnáziumban érettségi vizsga, szakközépiskolában szakmai érettségi zárja. A tanulók szakképesítést az érettségi vizsga után szerezhetnek 1 vagy 2 év alatt. A szakképző évfolyamokon folyó képzés A szakképzés az érettségi vizsgát követő (13 14.) szakképző évfolyamokon folyik. Iskolánk a szakmai képzés során olyan széles alapokon nyugvó, komplex szakmai ismeretek nyújtására törekszik, amelyek birtokában a végzettek képesek lesznek a gazdaság, illetve munkahely igényeihez igazodva a gyors és problémamentes szakmaváltásra; az életpályán szükséges többszöri pályamódosításra; az adott szakmai képesítés magasabb szintjének elsajátítására. Iskolánk, hagyományaihoz híven és az igényeknek megfelelően az alábbi OKJ szerinti szakképesítéseket indítja megfelelő számú jelentkező esetén: - ügyviteli titkár ( ) nappali tagozaton, 6

7 - pénzügyi-számviteli ügyintéző ( ) nappali tagozaton és levelező tagozaton, - gépgyártás-technológiai technikus ( ) nappali tagozaton és esti tagozaton is, - műszaki informatikus ( ) levelező tagozaton, - vegyipari technikus ( ) - esti tagozaton. Képzési irányainkat a jövőben is meg kívánjuk tartani, de az igények és a fenntartó által biztosított lehetőségek, valamint a jogszabályi háttér változása esetén fentiek módosulhatnak. Amit a jelentkezésről és a felvételről tudni kell A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény; a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján az általános iskola nyolcadik osztályát elvégzett tanulók felvételét az alábbiak szerint szabályozza: I. Jelentkezés Gimnáziumi és szakközépiskolai osztályainkba az általános iskolásoknak az Oktatási Hivatal által megküldött jelentkezési lapon, a tagozatkód megjelölésével kell jelentkezniük február 13-ig. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKAT ISKOLÁNK NEM TUD FELVENNI! 7

8 II. A felvételi eljárás A felvételi eljárás célja a legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. A felvételi kérelmek elbírálása során az általános iskolai tanulmányi eredményeken kívül a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. Ennek érdekében a jelentkezők számára központi feladatlapok alapján a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgát szervezünk, melyen elsősorban a felkészültséget, a képességeket vizsgáljuk. III. A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgáról 1. A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga ideje: január 17. szombat 10 óra 2. (pót)nap január 22., csütörtök 14 óra helye: Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium, 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3. vagy a tanuló által választott másik középiskola. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középfokú iskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal teszi közzé. 2. Az iskolánkba jelentkező tanulóknak december 9-ig TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga témakörei: magyar nyelv és matematika; időtartama: 2 x 45 perc. Kérjük a jelentkezőket, hogy a személyi azonosságuk igazolása érdekében érvényes diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal a vizsgára. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a felvételivel kapcsolatos minden tudnivalóval együtt megtalálhatók az alábbi honlapon: A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (a továbbiakban együttesen SNI tanulók) a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. és 51. értelmében a központi írásbeli vizsga során a szakértői és rehabilitációs bizottság illetve a 8

9 nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján kedvezményekre lehetnek jogosultak. A központi írásbelire vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni. A speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői rehabilitációs bizottság vagy a pedagógiai szakszolgálat (volt nevelési tanácsadó) szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani iskolánkhoz. 3. A dolgozatokat központi javítókulcs és egységes követelmények alapján a munkaközösségek javítják és értékelik. A jelentkezőnek vagy szüleinek az iskolánk által megjelölt időben joga van az értékelt dolgozatokba betekinteni. A betekintésre január 28-án 8 órától 16 óráig lesz lehetőség iskolánkban. Kérjük, hogy a betekintésre fényképes igazolványt hozzanak magukkal. A betekintéstől számított 24 órán belül a vizsgázó a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételt nyújthat be az iskola igazgatójához. A bírálat eredményét az iskola 3 napon belül határozat formájában közli a vizsgázóval. IV. A felvételi döntés Az iskolába jelentkező tanulók az egyes tagozatokra a felvételi rangsor alapján kerülhetnek be. A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető. A pontszámítás menete minden tagozaton a következő: A 200 pontból 100 pont az általános iskolából hozott jegyek alapján - a felső tagozaton az év végi, a 8. osztályban a félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia és biológia tantárgyak átlagából - számított érték. 100 pont érhető el a központi írásbeli vizsgán. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési laphoz. Iskolánk honlapján felvételi pontszámító kalkulátor segíti a jelentkezőket Azokat a tanulókat, akik egy tagozaton belül azonos pontszámot érnek el, a hozott jegyekből számított pontok alapján rangsoroljuk. Az azonos pontszámot elérő tanulóknál előnyben részesítjük a százhalombattai lakhellyel rendelkező jelentkezőket. 9

10 A felvételi döntésről április 24-ig értesítjük a jelentkezőket és az általános iskolákat. Az értesítések lebonyolításához kérünk minden jelentkezőt, hogy egy saját nevére megcímzett és felbélyegzett borítékot szíveskedjen a jelentkezési lappal együtt beadni. A felvételi jegyzékben a tanulók oktatási azonosítószámukkal szerepelnek. Ezúton is sok sikert kívánunk minden érdeklődő általános iskolásnak! Százhalombatta, október Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium 2440 Százhalombatta, Iskola u. 3. Telefon/fax: 23/ , 23/ honlap: A felvételi eljárás általános szabályairól a következő internetes honlapokról tájékozódhatnak: 10

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben

Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Csongrád megyei pályaválasztási tájékoztató 2015 2016. tanév Csongrád megyei továbbtanulási lehetőségek a középfokú oktatási intézményekben Felelős kiadó: Bacsa Judit Főigazgató Csongrád Megyei Pedagógiai

Részletesebben

felvételi tájékoztatója

felvételi tájékoztatója A VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója a 2015-2016. tanévben induló kétszintű érettségire felkészítő képzéseiről Városmajori Gimnázium Budapest, 2014. Az iskola neve és címe: V Á R O S M A J O

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben