ISKOLATÖRTÉNETI PÁLYÁZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLATÖRTÉNETI PÁLYÁZAT"

Átírás

1 A mai embereket az utolsó száz év csodálatos felfedezései annyira elvakítják, hogy azt hiszik, velük kezdődik a világ. Nem árt figyelmeztetni őket, hogy elődeik is voltak, mégpedig nem megvetendő elődök." Pierre Auguste Renoir ISKOLATÖRTÉNETI PÁLYÁZAT Az Öveges József Középiskola és jogelődjei története Készítette: Törő Judit Az Öveges József Középiskola G 4/2 osztályos tanulója

2 Bevezetés Iskolánk épülete még nincs tizenöt éves, de falai között már két centenáriumi ünnepség is lezajlott. Névadónk, Öveges József születésének századik évfordulójára készülve nagyon gazdag anyagot találtam könyvtárunkban. Itt derült ki számomra, hogy milyen "öreg" már az iskola, és milyen érdekes a története. A kíváncsiságom még határozottabb formát öltött, amikor a Pályázati figyelőt elolvastam. Munkámhoz nagyon sok segítséget nyújtott iskolánk könyvtára, és köszönettel tartozom a sajnos többnyire névtelen kutatóknak is, akiknek feljegyzéseit felhasználtam. Örömmel tölt el az a tudat, hogy - a pályázat eredményétől függetlenül - dolgozatom eztán iskolánk könyvtárában más diákoknak segítséget nyújthat a munkájukhoz. Kutatásaimat a jelen biztos pontjáról az időben visszafelé haladva kezdtem el. A "hólabda" módszer nekem is bevált, bár néha a szerteágazó információk valóságos lavinája lett belőle. Pályázatomban végül a következő vezérfonal szerint rendeztem az anyagot: 1. Ipartörténet és a 27. sz. Ipari Szakmunkásképző története 1981-ig 2. A 28. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 1884-l Az "összevont" 39. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és a Sashegy története 4. Schönherz Zoltán Ipari Szakmunkásképző Intézet 5. Öveges József Szakközép-, Szakmunkásképző Iskola és Gimnázium A 27. sz. Klement Gottwald Ipari Szakmunkásképző Intézet története A 27-es intézet A Ganz Villamossági Művek inasiskolájaként működött. A vállalatot a svájci származású magyar vasöntőmester, Ganz Ábrahám ( ) alapította 1844-ben. A budai Ganz Vasöntöde volt az alapja több fejlődési fokozaton keresztül a Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Wagon-, és Hajógyár néven bejegyzett nagyüzemeknek. Fontos évszám az 1878-as, mert ebben az évben létesítették a Ganz Vasöntöde kiegészítéseként a villamos osztályt is. A villamos gépek gyártása műszakilag, technikailag a legmagasabb képzettséget, anyagismeretet igényelte. Szokatlan műveleti pontosságot kívánt, amire csakis elsőrangú szakemberek lehettek képesek. A villamossági osztály szervezője Zipernovszky Károly ( ) volt. Zipernovszky és munkatársai jelentős kutatói és feltalálói tevékenységet is folytattak amellett, hogy a gépek kipróbálása tulajdonképpen szellemi munkának minősült. 2

3 Az 1880-as évek végéig a szerszámgépek osztrák és német gyárakból kerültek a Fő utcába. Ugyanebben az időben a tanoncok műremeke rendszerint egy jókora felület simára tusirozása volt. Zipernovszky osztályán az 1890-es évekig a gépgyártás "tanácskozásszerűen" történt a tervező, a művezető és a munkás között. A munkában nagy szerepet játszottak a művezetők, akik a vándorévekben világot látott, kitűnő szakemberek közül kerültek ki. A szakemberek többsége Ausztriában, Németországban szerzett képesítést. Az üzemi, szakmai nyelv a német volt. Ez azzal is magyarázható, hogy hiányoztak a megfelelő magyar szakmai kifejezések, szakszavak. A villamos alkatrészeket kézi munkával állították elő, ez az eljárás felelt meg az akkori világszínvonalnak ban Kandó Kálmán ( ), majd Mechwart András ( ) lett a vezérigazgatója az ekkor már Hitelbank Rt. néven működő Ganz műhelyeknek. Mechwart András a villamossági osztály első szervezői között is szerepelt. Lakatosként kezdte Schweinfurtban, sohasem felejtette el, hogy hogyan indult. Feljegyezték róla, hogy működése utolsó napjáig személyes érintkezésben maradt a gyár munkásaival. Technikai önállóságra törekedett, így a szakmunkások képzését is fontos feladatnak tartotta. Hatalmat csak az alulról jött, gyakorlattal rendelkező ember kezébe adott. Eredményes munkájának következménye, hogy a századfordulón az egész világon az elsők között tartották számon a magyar elektrotechnika szakembereit. Ez az elméletre és a gyakorlatra egyaránt vonatkozott ben készült el a világhírű Lövőház utcai gyár, ahol több mint kétezer munkás dolgozott. A századfordulón a kibontakozó villamossági ipar kivételes helyzetben van. Míg más iparágakat a kibontakozó rossz gazdasági helyzet stagnálásra kényszerít, a villamossági ipar tovább fejlődik és specializálódik. Egyebek között a fiatalok helyzete is előnyösen változik, megnőnek számukra a továbbtanulási lehetőségek. A gyermekmunkát törvényesen 1884-ben szabályozták. Eszerint az alsó korhatár 12 év. Az ilyen korú gyermekek napi 10 órát dolgozhattak, illetve ennyit dolgoztathatták őket. A korral arányosan emelkedett a munkaidő is. A éves fiatalok munkaideje már 12 óra. Az éjszakai munkát a hivatalos formula nem engedélyezte, ennek ellenére gyakran előfordult, hiszen a gyermekek munkabére lényegesen alacsonyabb volt, mint a felnőtteké. Vessünk egy pillantást az akkori bérviszonyokra: Külföldi szakmunkás heti bére: Ft. Hazai szakmunkás heti bére: 7-12 Ft. A nők munkabére: 3, 50 Ft. A gyermekek munkabére: 2 Ft. 3

4 Ha figyelembe vesszük, hogy az átlagos felnőtt munkaidő napi 16 óra, és feltételezzük, hogy mindenki betartotta a gyermekek számára előírt 10 órát, kiderül, hogy a gyermekek napi munkabére nem lehetett több 5-6 krajcárnál. Ráadásul az ipari tanulók, vagy ahogy akkor nevezték őket,"tanoncok", teljesen ki voltak szolgáltatva a mester önkényének, a gyakran kegyetlen bánásmód ellen sehol nem tehettek panaszt. Orvoslást a sérelmeikre amúgy sem nyerhettek volna, hiszen az akkori álláspont szerint: " A jövendőbeli munkást már gyermekéveiben munkára kell fogni, mert csak így lesz belőle jó munkás. A kitartás és a szívósság kifejlesztésének nem a legjobb előiskolája a 14 éves korig való teljes munkátlanság." Csoda-e, ha ezekután ilyesfajta beszámolók látnak napvilágot: "N. J. (Cserhát utca 16.) lakatos üzletében 20 inas van foglalkoztatva. Akik fizetnek 100 Ft tandíjat, azoknak 2 év a tanulmányi idő, kik nem fizetnek, azoknak 3,5 év. N. úr büntetésből nem ad enni inasainak, órán át dolgoztatja őket, azonkívül házmesteri és kocsisi szolgálatokat láttat el velük..." Most néhány statisztikai adat a fiatalkorú munkavállalókról (1901-ből): éves éves 13 év alatt Vas -, és Fémipar 2096 fő 1123 fő 102 fő Gépgyártás 458 fő 193 fő 23 fő összesen: 2554 fő 1316 fő 125 fő Az üzemekben dolgozó gyermekeket ún. ipartanodákban foglalkoztatták, képezték tovább. Pesten és Budán már 1851-ben működnek "rajziskolák" iparostanoncok és segédek részére. Ezekben az iskolákban az említett évben Pesten 920, Budán 232 növendéket tartanak számon. Itt említem meg az ún. "ismétlőiskolákat" is, amelyek éves inasok számára voltak kötelezőek, igaz, hogy mindössze heti 2-5 órás oktatással. Egy a századfordulón kiadott Ganz gyári prospektus említette meg, hogy: " a társaság külön iskolát tart fenn a vagongyárban dolgozó ifjai részére". Az ipari rajziskolákból alakult között a Székesfővárosi Községi Iparrajziskola, amely 1883-ban foglalta el az Oroszlán utcai épületet. (Így közvetlen elődje az ott működő Képzőművészeti Gimnáziumnak.) Ez az Ipari rajziskola mesterlevelet adott a tanulóknak, de a továbbtanulásra nem képesített. Nyilvánvalóan ugyanebben az időben alakítottak ki a nagyobb üzemek saját iskolákat, hogy a távolságból adódó akadályokat leküzdve, helyben oldják meg saját fiatal munkásaik szakmára való felkészítését. 4

5 Így működött a gyárak keretein belül a múlt század végétől 1945-ig a képzés. A fél évszázad hozott változásokat, de az alapvetően kegyetlen, "fegyelemre szokató" bánásmód nagyon sokáig tartotta magát ben az iskola felvette a Ganz Villamossági Gyár Állami Szakirányú Iparostanuló Iskola nevet, és a Fény utca 21. szám alatt működött. Így vette át a Magyar Munkaerőtartalékok Hivatala 1950-ben. Ettől kezdve 372-es számú Ipari Tanuló Iskola lett a neve. Néhány évig még a Ganz gyár területén lévő barakk-iskolában működött. Igazgatója Sallér Sándor, a tanműhely főnöke Szarka László volt. Hamarosan kinőtték az iskolát, ezért a Mártírok útján lévő börtönépületet átvették és átalakították. Az alagsorban működött az ebédlő, a cellák tantermekké, műhelyekké változtak, de még emlékeztettek eredeti rendeltetésükre. Érdekes epizód az iskola történetében, hogy gyakran keresték fel olyan látogatók, akik ebben a börtönben sínylődtek. Az iskola számontartotta a börtön történetét, ebből előadásokat is tartottak az érdeklődőknek. Egy alkalommal a Filmgyár is használta az épületet. Bessenyei Ferenc főszereplésével filmet forgattak a falai között. Az ajtókon lévő tolókás kukucskáló ablak az épület lebontásáig megmaradt. Az iskola elvégzése 3 évbe telt, érettségizetteknek 2 évbe, ezután kapták meg a szakmunkás bizonyítványt. Mechanikai műszerész, elektroműszerész, villanyszerelő, transzformátor-szerelő, villamos gépszerelő és géplakatos szakmákban szerezhettek itt képesítést. Az intézet 1952 szeptemberében új számot kapott: 22. sz. MTH Iparitanuló Intézet ben vette föl azt a nevet, amelyet az összevonásig használt: 27. sz. Klement Gottwald Szakmunkásképző Intézet. Ekkor már szervezetileg hozzá tartozott az Iparitanuló utcában működő kollégium is. Ebben előbb csak lányok, később fiúk kaptak elhelyezést, majd végleg lánykollégium lett. Az itt lakó fiúkat a Felvinczi úti kollégium fogadta, amely ebben az időben szintén az Intézethez tartozott. A korabeli beszámolókból kiderül, hogy 1958-ig a tanulók és a tanárok is egyenruhát viseltek. Ez fekete posztóból készült és tányérsapka egészítette ki. A nyári viselet szabásában megegyezett, de kheki színű volt. A vállapra varrt sávok száma jelezte, hogy viselője hanyadik osztályba jár. A kulturális élet élénk és színes volt. Az iskolai énekkar és táncegyüttes a gyakori iskolai ünnepélyek, felvonulások állandó szereplőjének számított. A DISZ védnöksége alatt Diákönkormányzat is működött. Elsődleges feladata volt a rend és fegyelem biztosítása, ellenőrzése az iskola falain belül és kívül. A tanulók köszönésül tisztelegtek egymásnak, mindig szigorúan betartva, hogy a fiatalok előre tisztelegjenek a felsőbb éveseknek. 5

6 Az iskola vezetése is ragaszkodott ezekhez a hagyományokhoz, támogatta kialakulásukat is. Az iskola igazgatói: 1858-ig Magyar László, műszaki vezető Lacza József 1968-ig Vermes Sándor 1980-ig Jámbor József, majd Hargitai János A Ganz gyárak fejlődése során 1951-ben kivált a VERTESZ (Villamos Erőmű Tervező és Szerelő), 866 fővel. Ebből 571 munkás, 65 adminisztrátor és 30 tanuló volt ben kitelepül a VIFOGy (Villamos Forgógépgyártás) 37 ipari tanulóval, 433 munkással és 66 egyéb dolgozóval. Az eredeti iskolát 1978-ban ideiglenes jelleggel a Práter utca 31-be telepítették ben egyesült a 28. számú intézettel, önállósága megszűnt. Még ebben az évben átköltözött mindkét iskola a Beregszász út 70. szám alatt lévő akkor átadott új épületbe, ahol a közös történetük 39. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet néven folytatódott. A "28-as" története A kiegyezést követő ipari fellendülés időszakában hiány mutatkozott a jól képzett ipari szakmunkásokban. A hazai iskolarendszer megreformálója Trefort Ágoston Vallás -, és Közoktatásügyi miniszter felkérésére 1884-ben Süss Nándor vezetésével megalakult a budapesti mechanikai műhely. (Ez az évszám az alapja az 1984-es centenáriumi megemlékezésnek a Schönherz Zoltán Ipari Szakmunkásképzőben). Az intézmény helye Budapesten a VI. kerület Mozsár utca 8. sz. alatti bérházban volt. Süss Nándor feladatul kapta, hogy a precíziós fizikai eszközök és geodéziai műszerek készítésére szakembereket neveljen. Az 1884/85-ös első tanévben - a felnőtt dolgozók mellett - hat tanulót vettek fel. A következő évben ez a létszám 13-ra növekedett. Mellettük 12 segéd is dolgozott, akik a szakmai oktatás mellett egyedi megrendeléseket is teljesítettek. Eötvös Lóránd, a torziós inga feltalálója szintén ebben az intézetben dolgozott és dolgoztatott. Világhírű ingájának kísérleti példánya ugyancsak itt készült el. A Mozsár utcai tanműhely lényegében a Süss Nándor személyi tulajdonát képező műszerekkel kezdte meg tevékenységét. A kormány a további felszerelések beszerzéséhez, a lakbérhez és a tanműhely vezetőjének fizetéséhez járult hozzá. Az óraadó tanárok bérét a tanulóknak kellett fedezniük. Az intézet ekkor hat elsőéves tanulóból, hat mechanikusból, egy asztalossegédből, egy altisztből, tehát az igazgatóval együtt 15 főből állt. Az elméleti oktatást a VI. kerületi középkereskedelmi iskola tanárai végezték. A képzési idő négy év volt. A tíz órás 6

7 foglalkoztatásban 8 gyakorlati óra és minden este két elméleti óra szerepelt. Vasárnap délelőttönként két óra rajzoktatás is volt. A tematika: I. oszt.: Általános és fizikai műhely. A tanulók kézi szerszámokat használtak. A képzési idő két év, a kivételesen ügyes tanulóknak egy év. Ennek elvégzése után következhetett a szakosítás. II. oszt.: Mértani műhely. Általános alapozás matematika, szakrajz. III. oszt. Elektrotechnikai műhely. Szerszámok, eszközök készítése. A negyedik évben a tanulók előmenetelük szerint Ft-os jutalomban részesültek. Itt már egyértelműen gyakorlati képzés folyt. A felvehető tanulók létszámát az igazgató javaslata alapján a felügyeletet gyakorló miniszterek (Vallás, - és Közoktatásügyi, Kereskedelemügyi) állapították meg. A pályázati hirdetményt minden évben a hírlapokban tették közzé. Beiratkozási feltételek: év közötti életkor és négy reál, vagy polgári iskola. A vizsgák szeptemberben zajlottak. A jelentkezőknek itt kellett bemutatniuk a vizsgamunkát, melynek tárgyát 1-2 hónappal előbb kijelölték. A feladat a rajz elkészítéséből, a készülék részletes leírásából és sajátkezű elkészítéséből állt. Az első tanév végén, 1885-ben többen kaptak elismerést munkájukért. A következő évben annyi jelentkező volt, hogy ki kellett bővíteni az intézményt. Egyre több bérmunkát is vállaltak, bár Süss Nándor elsődlegesnek tartotta az elméleti és gyakorlati oktatást ig minden évben aranyérmet nyertek gyártmányaikkal a külföldi kiállításokon ban megalakult az órásipari szakiskola, amelyet össze akartak vonni a már hírnevet szerzett intézettel. Süss Nándor magánvállalattá alakította, és átadta nekik a felszerelést. Ezzel a lépéssel új berendezéseket szerzett az általa alapított iskolának. A nyolcvanas évek végére az iskola kinőtte a Mozsár utcai bérházat, és az Alkotás utca 9-be költözött. A város növekedése és az egyre nagyobb forgalom azonban zavarta a precíziós műszerkészítést, ezért új helyet kellett keresniük. Süss Nándor külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalatai alapján építette fel új üzemét a Csörsz utca 35. szám alatt. Itt, a XII. kerületben maradtak csaknem száz évig, és ezalatt - a szakmunkásképzés megtartásával - igen komoly nagyüzem alakult ki. Az első világháborúra való felkészülés egyre több megrendelést hozott, és ezáltal megnövekedett a tanulók létszáma is. Évente ekkor mintegy ötven elsős kezdte meg tanulmányait az egyre híresebbé váló iskolában. Amikor Süss Nándor 1921-ben elhunyt, az általa alapított vállalat Magyar Optikai Művek néven részvénytársasággá alakult. Az iskola felvette a Süss Nándor nevet, ekképpen elismerve munkásságát. 7

8 A tanoncképzést a "Süss-módszer" szerint új alapokra helyezték, és bővítették a négy évfolyamos optikai tagozattal. A meghirdetett cél az volt, hogy olyan szakembereket képezzenek ebben az iskolában, akik nem csak az adott szakmában kiemelkedőek. De a második világháború rommá változtatta az országot, az iskola és üzem is károkat szenvedett. Létszáma a tanoncokkal együtt sem érte el a 40 főt ben megjelentettek egy brossurát "A szociális üzempolitika a MOM-nál" címmel. Részlet: "S kategóriába a vállalat tanonciskolájából kikerült dolgozók vehetők fel próbaidő nélkül. Azonnali munkaviszonyba kerülnek, két hét felmondási idővel és egy év után "C" kategória", végkielégítés illeti meg őket. A szabadságidő is kedvezményezett: a tisztviselőknél III. kategóriába kerülnek a "Süss iskola" növendékei." 1945-ben Szmirnov Konsztantin vezetésével kezdték meg a romeltakarítást, aki mint vezérigazgató, az iskola működésének beindítását is kezdeményezte. Az iskola a gyáregység részeként kezdett működni 1950-től, 44 tanulóval. Már nem Süss Nándor nevét viselte, hanem a gyár 19 osztályából ez lett a 10. számú. Mechanikai műszerészek, esztergályosok, marósok, köszörűsök, szerszámkészítők, géplakatosok és optikai üvegcsiszoló tanulók képzését vitte tovább üzemi iskolaként szept. 1-től a szakképzési törvény alapján a Munkaerőtartalékok Hivatala irányítása alá került ig csak a MOM tanulóit képezték itt. Az 1955/56-os tanévben 800 fő volt a tanulólétszám ben a Munkaügyi Minisztérium fennhatósága alá kerülve felvette a "Bolyai János" nevet. Ekkor már évi osztálya volt, a tanulók egyharmada érettségizett. A tanműhely egyre modernebb lett, a géppark kicserélődött, modern kabineteket alakítottak ki. Olyan híres gyártmányaik voltak, mint az ötvenszeres célzótávcső, botállvány, szögprizma, szakipari szerszámkészlet stb. Az elméleti oktatás korszerűsítésének érdekében a nevelőtestület tagjai szaktantermeket hoztak létre, és felszerelték azokat AV eszközökkel. Témaköri dokumentációt, okatófilmet, diasorozatot készítettek. A szakoktatásban nagy hírnévre tettek szert. Az iskola életében kiemelkedő eseménynek számított az Intézet fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség-sorozat 1974-ben. Ekkor a teljes kilenc évtizedet bemutató kiállítást rendeztek. A díszvendégek elsősorban a régi tanítványok voltak: Papp László olimpiai bajnok, a MOM vezérigazgatója és a legtöbb osztályvezetője. Az emlékezetes fogadáson Süss Nándorról is megemlékeztek, aki az alapításon kívül a magyar precíziós finommechanikai ipar létrehozójának is tekinthető. A Fővárosi Tanács határozata értelmében a 28-as számú Bolyai János Ipari Szakmunkásképző Intézet január 1-én e név alatt megszűnt, és a 27-es Klement Gottwald 8

9 Ipari Szakmunkásképző Intézettel egyesülve 39-es Ipari Szakmunkásképző Intézet néven működött tovább 1981 augusztusáig a XII. kerületi Alkotás utca 53 szám alatt. A 39-es Számú Schönherz Zoltán Ipari Tanuló Intézet A két nagymúltú iskola tanárai és diákjai elfoglalták a Sashegy lejtőjén álló új épületet. A Sasad a Budai hegység, Gellérthegy - Kisgellérthegy - Sashegy -Rupphegy rögvonulatától délre ereszkedő völgyben alakult ki. A Kisgellérthegy folytatásában kiemelkedő Sashegy 2-3-as kupú, dolomit felépítésű sasbérc, magassága 259 méter. Kőzetanyagát a triászkori tenger üledéke alakította ki. A rögök kiemelkedése után képződő talajt a víz és a szél lehordta, így a hegy lábánál márga és kiscelli-anyag halmozódott fel az idetelepült lösztakaróval. A külső erők munkája a magas pontokon csupasz sziklákat, a Sashegy aljában termékeny lösztalajt alakított ki: a Sasadi-dülő dombvonulatát. A Sashegy lejtője így törmelékmaradványok sora, amelyet a patakok mélyítettek ki, formálták az aszóvölgyeket. Ezek a formációk az utcanevekben is megjelennek: Kőhalom utca, Domb utca. A lejtőn végigzúduló vízfolyások és kierodált árkok szinte meghatározták az utcák irányát, természetes tagolást adva a településnek. Így keletkezett az Előpatak és a Beregszász utca is. A hegyek oldaláról szép kilátás nyílik a távoli tájra és a városra. A Sashegy elnevezését a legenda Budavár 1686-os ostromához kapcsolja, amikor sasok repültek a vár felé. A hagyomány szerint ezen év szeptember havában a hegy díszmeneti terület volt a felszabadító seregek számára. A Sashegy neve a középkorban ezen a helyen lévő Sas nevű kis falucskától származik, amely királyi birtok volt. A hegyet ekkor még ebből eredően Királyhegynek nevezték. Később a budai ferences barátok birtokolták, ezért az ő feljegyzéseikben már Papphegyként emlegetik. A török időben Muhanok hegy néven szerepelt. Sasad valaha különálló falu volt. Első említésével 1236-ban találkozunk, amikor Róbert esztergomi érsek a sasadi Szent András kápolna tizedbevételét a cisztereknek engedi át. A középkorban fokozatosan elnéptelenedő falut Mátyás király Buda városának adja a polgárság jövedelmének növelésére. A török kiűzése után a sasadi templom már nem több, csak egy kőhalom. Ebben az időben a gyümölcs, a szőlő és a bor termelése, értékesítése képezte a falu lakosságának létalapját ban a terület képét meghatározta az akkor még szabályozatlan Duna áradása és a szőlőkkel beültetett Sashegyi lejtő. Történelmi szempontból jelentős építmény a templom lerombolása óta nincs a vidéken. A városrendezési munkálatok ben indultak meg Reiter Ferenc tervei alapján. Az apró házak és vincellérkunyhók mellett ekkor kezd kialakulni egy villanegyed ben szabályozzák az utak és a település rendjét. Felosztják a területet 300 négyszögöles parcellákra, ahol családi házas építkezés kezdődik. A Sasad déli határát a Husszúrét, Gazdagrét és Őrmező adja. Itt állottak hajdan a figyelő őrszemek, akik Buda déli határát védték. Gazdagrét - Reiche 9

10 Reid, Hosszúrét - Langewiese fordítása. Ezek az elnevezések a kiterjedt táji legelőkultúrára és az állattenyésztésre utalnak. A mezőgazdasági kultúra nagyon hosszú múltra tekinthet vissza ezen a vidéken. A sasadi őszibarack ma is világmárka. A szénsavas, mészben gazdag talaj, a déli lejtőszög fényinszolációs adottságai különösen a csonthéjas gyümölcsök számára nagyon kedvezőek. Erre utal néhány utcanév: Barackos utca, Cseresznyés utca, Muskotály utca stb. A tájegység természeti kincsekben is gazdag, hiszen a művelésre nem alkalmas sziklás lejtőket a földművelés érintetlenül hagyta. A flóra és fauna gazdagsága miatt egy 30 hektáros egységet természetvédelmi területté nyilvánítottak. Az 1967-ben megalakult Sashegy-bizottság környezetvédelmi feladatokat is ellát. A Sasad a környező tájegységekkel együtt a főváros XI. kerületét alkotja. Ismert lokálpatriótái: Vásárhelyi Pál, a magyar folyók nagy szabályozója, Kitaibel Pál, Sadler József, Borbás Vince, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, Puskás Tivadar, Bánki Donáth, Dajka Gábor, Szabó Ervin, Kozma Andor, Tersánszky Józsi Jenő, Zilahy Lajos. Az 1895-ben megalakult Eötvös Kollégium híres növendékei is második otthonuknak vallották a Sashegyet és környékét: Kodály Zoltán, Sőtér István, Németh László. Ilyen topográfiai közegben, ebben a szép környezetben épült fel az új iskola Kabók Dénes építész irányításával. A "börtönhagyományokat" annyiban betartották, hogy a kivitelező munkások zöme elítéltekből állt. Az új iskola első igazgatója Dr. Varga Zoltán volt. Szervezőtehetségének és munkabírásának köszönhetően 1981 szeptemberében zökkenőmentesen kezdődött a tanítás az összevont iskolában. A tanműhely még nem üzemelt, a gyakorlati képzésre még kihelyezték a tanulókat. A tanműhely vezetői ekkor: Kromplák István és Keller József. A 81/82-es tanévben 14 első, 11 második, 13 harmadik évfolyam indult 36 szakoktató, 33 tanár vezetésével. Az iskola létszáma több mint ezer lett, és így az ország egyik legnagyobb szakmunkásképzőjévé vált. Felsőbb szerve a Fővárosi Tanács Oktatási Bizottsága. Az iskola megtartotta az eddigi képzési formákat és kapcsolatban maradt az üzemekkel is. Az anyagi és szellemi értékeket, eszközöket, a két iskolai könyvtárat egy magasabb minőségben egyesítik - megőrizve minden korábbi értéket. Igen élénk kulturális és mozgalmi élet folyt az intézményben, ennek is köszönhető, hogy a tanárok, tanulók hamar "összeszoktak". Fotószakkör, honismereti szakkör működött, iskolaújság jelent meg, könyvtár és jól felszerelt tornaterem, külső pályák várták az érdeklődőket. Már a második tanévben tervszerűen készülni kezdtek az egyik elődiskola, a 28-as centenáriumi ünnepségére. A megnyitót május 14-én tartották. Az akkori körülmények között szerényen, de méltóképpen tisztelegtek a nagy elődök előtt. Visszatekintésük egyben intelem volt a jövőnek, hogy vigyázzanak a múltra, életük értelmes értékeire, új iskolájukra, hogy egy újabb évszázad múlva rájuk, ránk is így emlékezzenek. 10

11 A hagyományok tiszteletét, ápolását, új hagyományok teremtését erkölcsi kötelességnek érezték. A meghívott vendégek színvonalas műsort és igen érdekes kiállítást tekinthettek meg a "Magyar finommechanikai ipar 100 éve" címmel (melléklet). Erre az alkalomra az iskolaújság is különszámmal jelentkezett. Az ünnepség napján vette fel a 39-es Szakmunkásképző Schönherz Zoltán nevét. Az iskola homlokzatánál emlékurnát ástak le, amelyben üzenetet küldtek a jövőnek. Az 1984-es év fémpénzeit, három napilapot és egy levelet helyeztek el benne. Ezen a napon találkoztak egymással az öregdiákok is. A volt "Süss-diákok" is megjelentek ebből az alkalomból. Társadalmi elismerésük, magas pozíciójuk igazolta az alapító elképzelését. A leghíresebb öregdiákok az 1984-es találkozóról: Papp László többszörös olimpiai bajnok Posch Gyula a MOM vezérigazgatója Szita Ernő a MOM PB tikára Suga János a MOM termelési igazgatója Major László Állami Díjas, a MOM SzB-elnöke, optikai üzemvezető Kovács István Állami Díjas, művezető, szakoktató Schinagl Ferenc nyugalmazott szervezési főosztályvezető, Kossuth Díjas Grőber László a Gamma termelési főmérnöke Dr. Tokodi Pál a Kontakta vezérigazgatója Horváth Miklós a MOM termelési főmérnöke Kollarics Béla nyugalmazott optikai termelési vezető Grepli Kálmán személyzeti osztályvezető a MOM-ban Marosi Károly a MOM SZB-titkára Somogyi László nyugalmazott tanár Az iskola névadója, Schönherz Zoltán bronzszobrát is felavatták. A fiatalon kivégzett kommunista mártírra villamosmérnöki képesítése miatt is esett a választás. Schönherz Zoltán életének történetét a tanulók kutatták fel. Iskolai kirándulás keretén belül Kassára is ellátogattak, ahol felkeresték névadójuk még élő rokonait. Ezeket a kapcsolatokat ápolták, és az avató ünnepségen méltó megemlékezések hangzottak el. Nevét az iskola mégis alig hat évig viselte. A rendszerváltás idején a megváltozott körülmények miatt a tantestület új elnevezést szavazott meg. Ezt azzal is indokolhatjuk, hogy a képzési profil is kibővült, megtartva az eredeti magot. A szakképzés mellett megjelent 11

12 Az Öveges József Középiskola története Az eredetileg kizárólag szakképző intézményben a társadalmi elvárásoknak megfelelve az 1989/90-es tanévben első alkalommal indult gimnáziumi és szakközépiskolai képzés. Csökkent ugyanis az igény a három éves szakmunkásképzésre, ugyanakkor egyre több terület kötődött az érettségihez. Közben új igazgatót választott az iskola, Pusztai Ferenc személyében. (Dr. Varga Zoltán nyugdíjba vonult, utódja Papp József két évig, Keller József fél évig volt igazgató). A profilmódosítással egy időben vetődött fel a névváltoztatás kérdése. A tantestület elképzelése arra irányult, hogy a választott név ne kötődjön semmiféle politikai tevékenységhez, és éppezért ne devalválódjon az idők során. A tervek ezzel kapcsolatosan: -Sashegyi Középiskola -Öveges József Középiskola -Sasadi középiskola A tantestület végül szavazással döntött az Öveges József névváltozat mellett augusztus 6-i keltezéssel Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága július 1-i hatállyal Öveges József nevének felvételét engedélyezte, egyidejűleg a "39. sz. Schönherz Zoltán" névhasználatát megszüntette. Az iskola tehát újra névadó ünnepségre készült. Első lépésként az Öveges család hozzájárulását kérte és kapta meg az iskola. Mudri Zsuzsa és Kovács Zoltán kapta a megbízást a névadó megszervezésére és lebonyolítására. A Piarista Gimnázium igen sok értékes anyagot és relikviát adott át erre az alkalomra, de ismeretlen emberek is jelentkeztek felajánlásukkal. Öveges professzor nagy népszerűségnek örvendett, és annak ellenére, hogy ekkor már tíz éve halott volt, még igen élénken emlékeztek rá. Az ünnepségre június 6-án került sor. Már a bejáratnál színvonalas kiállítás köszöntötte a vendégeket. A meghívottak között volt: Kovács Mihály piarista tanár, Öveges József közvetlen munkatársa Molnár Ottó grafikus, az Öveges-könyvek illusztrálója, egyben a professzor barátja Öveges Ede, Öveges István és Öveges Ilona - a rokonság Zsoldos Tamásné, Bogdán Beáta - az Öveges monográfia szerzője Kelemen Attila államtitkár Göncz Árpádné - szintén rokonként (elfoglaltsága miatt ekkor nem tudott megjelenni, de nagyon személyes hangú levélben adta tudtunkra jókívánságait) és még sok tanítvány, ismerős és egykori barát A rendezvény legszebb pillanatait a Magyar Televízió is közvetítte. Számos országos lapban adtak hírt iskolánkról ebből az alkalomból. 12

13 A megemlékezés részeként emléktáblát és emlékfalat avattunk, melyet azóta is hagyományosan koszorúzunk. Ugyancsak hagyomány az azóta minden évben megrendezett Öveges-nap. Elmondható, hogy névadónk szellemének megfelelően iskolánk a tudást igyekszik minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a diákok számára. Ezért növeljük tanulóink választási lehetőségeit. A szakmunkások érettségizhetnek, az érettségizett tanulók szakmát is tanulhatnak nálunk. Ma már az ország minden részéből keresnek minket ben Pusztai Ferenc igazgató megbízatása lejárt, Lakatos Imre lett az iskola új vezetője, de csak papíron, mert valójában nem fogadta el ezt a tisztséget. Helyette Sipos József megbízott igazgató látta el a feladatokat ben Dr. Köpf Lászlónét a tantestület igazgatóvá választotta. Az ő irányítása mellett készültünk iskolánk második centenáriumi ünnepségére: Öveges József születésének századik évfordulójára. Ez a megemlékezés már országos jellegű volt, hiszen a szülőfalu, a TIT, a Piarista Gimnázium, tanítványok, rokonok velünk együtt készültek. A nagyszabású előkészületek sajátos nehézségeket is okoztak: a részvétel különösen a díszvendégek szempontjából volt problematikus, hiszen az ország különböző helyszínein zajlottak az ünnepségek. Iskolánk a megemlékezését a Vasas Sportcsarnokban kezdte. Itt színvonalas ünnepi műsor keretei között avattuk iskolánk új zászlóját. Szalagot küldött a TIT, a Fővárosi Önkormányzat és Göncz Árpádné. Iskolánk tanulói ekkor vehették át az előzetesen megtartott Öveges-versenyek, -vetélkedők pályadíjait. A centenáriumi eseménysorozat iskolánk falai között folyt tovább délután és másnap. Molnár Ottó erre a napra Öveges-bélyeget tervezett. Hozzájárulásával és a Magyar Posta engedélyével "Első napi bélyegzés"-t tartottunk, igen nagy sikerrel. Büszkék vagyunk arra, hogy névadónk képmása immár a bélyegeken is szerepel, a saját iskolánk első napi bélyegzőjével (melléklet). Az ünnepek azonban ritkák, még így is, hogy néhány év alatt két centenáriumot ünnepeltünk. A hétköznapjaink ugyancsak nagyon mozgalmasan alakulnak ban, az országban elsőként Dr. Köpf Lászlóné kezdeményezésére dyslexiás középiskolát indítottunk. Úttörő tevékenység ez, hiszen középiskolai szinten ezzel még nem foglalkoztak Magyarországon. A tanároktól is külön felkészülést igényelt, de a nagy érdeklődés igazolta a speciális osztály létrehozását. Sajtó, rádió egyaránt foglalkozik iskolánkkal ennek kapcsán, és nagyon pozitív vélemények hangzanak el. A dyslexiás tanulók gimnáziumunkban érettségi vizsgát tehetnek, és ezzel további lehetőségeket kapnak a későbbiekre is tekintettel. Munkájukat, beilleszkedésüket a szaktárgyakat tanító tanárokon kívül mentálhigiénés szakember segíti. Az eddigi tapasztalatok nagyon biztatóak, a szülők és az általános iskolák is együttműködőek. 13

14 Az 1996/97-es tanévre már nagy túljelentkezés volt erre az új képzési formára, az ország távolabbi részeiről is jöttek a felvételizők. Iskolánk emellett jelenleg a következő szakmákat oktatja: Háztartási gépszerelő Villamos gépszerelő Erősáramú berendezésszerelő Elektroműszerész Műszergyártó és karbantartó Esztergályos A középiskolánkban működő képzési irányok tehát még a következők: gimnázium, világbanki gimnázium, szakközépiskola, másodszakmás képzés, valamint dyslexiás osztályok és szakmunkások esti gimnáziuma. Az iskola befogadóképessége tanuló. Jelenleg 58 főállású tanár, 24 szakoktató és 41 egyéb alkalmazott dolgozik az iskolában. Híres könyvtárunk közel 30 ezer kötettel rendelkezik. Iskolánk tanulói egyre jobb eredménnyel szerepelnek a különböző versenyeken, vetélkedőkön. Az "Öveges" jó irányban van ahhoz, hogy a régi "Süss" iskola méltó utódja legyen. A sárgult iratokat tanulmányozva láttam, hogy sok dolog ment feledésbe az évek során. Egy azonban teljesen biztos számomra, és gondolom másoknak is: a jól lerakott alapok, a tiszteletben tartott hagyomány, az eleven múlt, kötelezi a jelent és a jövőt. Kötelez arra, hogy minőségben ne adjuk alább, hogy száz év múlva, a mi történetünk hasonlóképpen büszkeség forrása legyen. Kívánok ehhez minden jót szeretett iskolámnak. 14

15 Százéves a Magyar Optikai Müvek Centenáriumi kiadvány Lexikonok, kézikönyvek, enciklopédiák /Révai, Uj Magyar, Budapest stb/ Az iskolai könyvtár iskolatörténeti gyüjteménye Dér Péterné, Salamon János, Rády Attila, Szép János szóbeli emlékezései Mellékletek: Jubileumi Villámhiradó Pályaválasztási tájékoztató ből Iskolaujság ból Az iskola fennállása megünneplésének programja és meghivója Öveges Józsefről készült rajz, amely iskolánk falán is szerepel Házirend 1983-ból Emléktábla fotója a "27-es" faláról Első napi bélyegzés. Levelezőlap az Öveges centenáriumról Molnár Ottó által tervezett Öveges emléklap és oklevél Schönherz Zoltán élete és munkássága /Iskolánk saját kiadványa/ Az Alapitó okirat szövege Kiállitási tablók listája 15

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma Farkas Magdolna igazgató 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. 1 Budapesti

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája Farkas Magdolna igazgató 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. 1 Budapesti

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES 1087 Budapest, Mosonyi u. 6., Tel.: 210-9387, 334-2358 Honlap: www.schulek.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ nyolcadik osztályosok

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola Aranyiné Farkas Magdolna igazgató 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. 1 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Díjazzák a kiváló diákokat

Díjazzák a kiváló diákokat VI. évf. 21. szám 2016. november 14. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a Fotó: xv média, Nagy botond Díjazzák a kiváló diákokat Átadták a kínai iskolát hajléktalanellátás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2011 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye 6724 Szeged, Mars tér 14. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben