Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN"

Átírás

1 Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP /2-2F A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. SOPRON TISZK

2 Bevezető SOPRON TISZK A Sopron Térségi Integrált Szakképző Központ (SOPRONTISZK) Kedves Érdeklődő! A fiatalok gyakran úgy szembesülnek a továbbtanulás sorsdöntő kérdésével, hogy még nincsenek kialakult elképzeléseik arról, milyen munkát szeretnének végezni életük során. Ha pedig már döntöttek egy bizonyos szakma mellett, legtöbbször nem tudják, hogy a megszerzett képesítés milyen lehetőségeket biztosít majd számukra a munkaerőpiacon. A szakközépiskolai és szakképző iskolai oktatás napjainkban egyre fontosabbá válik, hiszen nagy szükség van a jól képzett munkaerőre, így biztos megélhetéssel és kedvező jövedelemmel járhat egy-egy hiányszakma elsajátítása. A Sopron Térségi Integrált Szakképző Központ azért jött létre, hogy az aktuális munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő oktatásban részesülhessenek tanulói. Hat szakközépiskola és szakképző iskola, valamint egy speciális szakiskola tartozik irányítása alá. A szakközépiskolák az érettségire és a továbbtanulásra, a szakképző iskolák egy-egy szakma elsajátítását, a szakmunkás bizonyítvány megszerzését teszik lehetővé diákjaik számára. A speciális szakiskola tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára nyújt az önálló élethez és munkavégzéshez nélkülözhetetlen ismereteket. A szakoktatás komoly fejlődésnek néz elébe Sopronban: egy európai uniós pályázatnak köszönhetően folyamatosan zajlanak a munkálatok, melyek során az épületek átalakítása mellett új eszközökkel és integrált digitális rendszer bevezetésével kívánunk modern feltételeket biztosítani, valamint segíteni tanáraink munkáját és diákjaink fejlődését. A Sopron Térségi Integrált Szakképző Központ iskolái arra törekednek, hogy modern körülmények között, megfelelő eszközökkel olyan szakembereket képezzenek, akik megállják majd helyüket a munkaerőpiacon. Hét partneriskola együttműködésével, számos területen kínálunk minőségi szakképzést, melyek közül a felvételizők szabadon választhatnak. Ebben a fontos döntésben szeretnénk most segítséget nyújtani, röviden bemutatva partneriskoláink kínálatát. Design és kiadványszerkesztés: EFFIX-Marketing Kft.

3 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja. A pincér tanulóknak el kell sajátítaniuk a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítaniuk az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas- és módszerkompetenciák). Megszerezhető végzettség: pincér. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: pincér, teremfőnök. Tisztelt Szülők! A szakmatanulás elkezdésének feltétele a megalapozott pályaválasztási döntés. Ehhez szeretnénk hozzájárulni a Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégiumról adott tájékoztatással ben indult a képzés iskolánkban, amelynek felépítése és képzése több ponton eltér a hagyományos szakiskolákétól. Intézményünk alapítványi fenntartású és országos beiskolázású. Az iskola, a gyakorlati munkahely (Juventus étterem) és a kollégium egy épületben van. Iskolarendszerben a szakács szakmát oktatjuk, de emellett iskolarendszeren kívüli képzésben elsajátítható nálunk a pincér és a cukrász szakma is. A szakács feladata az ételek elkészítése különféle nyersanyagokból, félkész- és késztermékekből. Az egészségesebb táplálkozási szokások kialakításában nagy jelentősége van az újfajta sütési, főzési eljárások területén szerzett szaktudásnak, valamint a táplálkozástani ismereteknek is. Az ételek ízesítésekor lehetőség nyílik az új ízkombinációk kipróbálására, a hagyományostól eltérő fűszerezésre. Az elkészült ételeket adagolni és díszíteni kell. Egyes éttermekben a befejező főzési, sütési, tálalási műveletek némelyikét a szakács a vendég asztalánál végzi. A munkaadók elsősorban azokkal a fiatalokkal kötnek tanulószerződést, akik ismerik a kiválasztott szakma munkahelyi feladatait, egyszerűbb technológiáit, akikről feltételezhető, hogy hatékonyan tudnak beilleszkedni az értéktermelő tevékenységbe. Elhelyezkedési lehetőségek szakácsként: szállodákban, vendégfogadókban, panziókban, üdülőkben, motelekben, éttermekben, vendéglőkben, étkezdékben, pizzériákban stb. A cukrász feladata az élelmiszergyártás higiéniai alapkövetelményeinek betartása mellett a korszerű táplálkozáshoz mind jobban igazodó cukrászsütemények készítése, figyelve azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlói, megrendelői igényekre. A képzésünk sajátosságai: iskolánk 9. osztályába jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, a felvételi rangsor összeállítása az általános iskolai jegyek alapján történik, igény alapján a kollégiumi férőhely biztosított, két idegen nyelvet (angol, német) oktatunk, a tantermek mellett szakács- és számítógépes kabinetek is állnak a tanulók rendelkezésre, az egészséges életmód kialakítását segíti a kondicionáló terem, a rendszeres uszodalátogatás és a tornaudvar, szakmai és egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges, a tanulók hazai és nemzetközi szakmai versenyeken vehetnek részt, lehetőség külföldi szakmai gyakorlatra a képzés szakmai vizsgával zárul, a szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint az eredményes szintvizsga letétele, a szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részből áll. Cím: Sopron, Füredi sétány 8. Telefon: 99/ Fax: 99/ Honlap:

4 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Az iskola OM azonosítója: A tagozatok kódjai: 01 angol nyelvi előkészítő osztály 02 német nyelvi előkészítő osztály 11 közgazdasági szakmacsoport Oktatási formák 12 kereskedelem - marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (ezen belül választható a postai üzleti adminisztráció) Iskolánk az érettségire való felkészítésen túl a gazdasági szakterületen belül közgazdasági, valamint kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, postai szakmacsoportban képez szakembereket a 13. évfolyamon, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint. A 9. évfolyamon német és angol nyelvi előkészítő osztályt is indítunk. A hagyományos szakközépiskolai osztályokban (tervezett létszám: 60 fő) 4 év alatt érettségit lehet szerezni. A 9. és 10. évfolyamon egy idegen nyelvet kell tanulni kötelező tanórai keretek között, amely választás alapján az angol vagy a német nyelv lehet. 11. osztálytól belép a második idegen nyelv oktatása is. A szakmai alapozó tárgyak az első két évfolyamon mindkét szakmacsoportban azonosak, harmadik évfolyamtól az egész évfolyamon tanított közgazdaságtan szakmai tantárgy mellett a közgazdasági szakmacsoport üzleti gazdaságtant, a kereskedelem-marketing szakmacsoport marketinget tanul. A szakmacsoportos gyakorlat az iskolában tanirodai, illetve tanpostai keretek között zajlik. A nyelvi előkészítő évfolyamon (tervezett létszám: 30 fő) választhatnak a tanulók angol és német nyelv közül. A választott nyelvet heti 12 órában tanulják az első tanévben. Az idegen nyelv oktatásán kívül heti öt órában informatikát, a fennmaradó órakeretben testnevelést, kommunikációt, matematikát és tanulásmódszertant tanítunk. A nyelvi előkészítősök az iskolánkban töltött harmadik évfolyam végére olyan tudásszintre jutnak el, hogy lehetőségük van a választott idegen nyelvből és informatikából előrehozott középszintű érettségit tenni. További két év áll rendelkezésükre az idegen nyelvi emelt szintű érettségire történő felkészülésre, valamint a második idegen nyelv elsajátítására. Számukra az ötödik év végén már csak matematikából, történelemből, magyar nyelv és irodalomból kötelező az érettségi. Indítunk iskolánkban nappali tagozatos ifjúsági osztályt is (tervezett létszám: 30 fő) a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek. Ők két év alatt készülhetnek fel az érettségire, a már meglévő ismereteik beszámításával. A sikeresen érettségizett tanulóink számára az Országos Képzési Jegyzékben szereplő gazdasági jellegű, egyéves szakmákat kínálunk, nappali tagozaton (tervezett létszám: 90 fő): középszinten: OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ marketing- és reklámügyintéző OKJ postai ügyintéző OKJ kereskedelmi ügyintéző emelt szinten: OKJ logisztikai ügyintéző 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év További népszerű szakképzések engedélyeztetési eljárása folyamatban van, amelyekről nyílt napunkon kívánjuk tájékoztatni leendő tanulóinkat és szüleiket. Emelt szintű képzésünkön bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőfokú tanulmányaikhoz, ha gazdasági szakirányban tanulnak tovább, 30 többletpontot kapnak. A szakképzéseinkre más iskolában érettségizett tanulók jelentkezését is várjuk. Felvételi követelmények A felvételi kérelmeket az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket összegezzük, valamennyi tantárgy figyelembevételével. A pontok számításánál kétszeres súllyal vesszük figyelembe a matematika, a történelem, a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv osztályzatokat. Az így kiszámított pontszám maximum 100 pont lehet. Egyéb tudnivalók Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést a korszerűen felszerelt taniroda, postai gyakorló, nyelvi labor, számítástechnikai, logisztikai és multimédiás szaktantermek segítik. Fakultációs órák keretében lehetőség van minden, az iskolánkban tanított tantárgyból egyéni, kiscsoportos foglalkozáson való részvételre akár emelt szintű érettségire felkészülés, akár felzárkóztatás céljából. Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság-szerkesztés, énekkar, tánciskola, András-nap, elsősavató stb.). A testnevelés kiemelt helyet foglal el pedagógiai programunkban. A tornaterem és az udvar is rendelkezésükre áll a sportolni vágyóknak, sportköri foglalkozások keretei között. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése folyik a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában. A szakorvos által kiszűrt tanulóink részére gyógytestnevelést biztosítunk. További információk iskolánk életéről honlapunkon találhatók: Szeretettel várunk minden diákot és szüleiket! Cím: 9400 Sopron, Teleki Pál u. 26. Telefon/Fax: 99/ , , Honlap: Az iskola igazgatója: Herczeg Lászlóné A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes

5 Handler Nándor Szakképző Iskola Az iskola OM azonosítója: Tanulmányi területek és belső kódok: szakközépiskola 08 nyelvi előkészítő, informatikai szakmacsoport, idegen nyelv: angol 09 nyelvi előkészítő, informatikai szakmacsoport, idegen nyelv: német 11 műszaki szakterület, faipar szakmacsoport (faipari szakközépiskola) 12 humán szakterület, művészeti szakmacsoport (képzőművészeti szakközépiskola) 14 humán szakterület, egyéb szolgáltatás szakmacsoport (fodrász, kozmetikus) szakiskola 21 műszaki szakterület, építészet szakmacsoport 22 műszaki szakterület, faipar szakmacsoport 23 műszaki szakterület, könnyűipar szakmacsoport 24 humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport Intézményünkben általános iskolát és középiskolát végzett tanulók számára folytatunk szakközépiskolai, képzőművészeti szakközépiskolai, technikus, felsőfokú és szakiskolai szakképzést. A szakmai képzés területei igazodnak a piaci követelményekhez. Végzett tanulóink a felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat, illetve biztos elhelyezkedési lehetőségre számíthatnak. Tanulóink elméleti és gyakorlati képzését korszerű szakmai követelmények szerint végezzük. Iskolánkba jelentkező tanulók felvételi sorrendjét a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján határozzuk meg. Az elért osztályzatokat összegezzük, amely a felvételi pontszám. A művészeti szakmacsoportra jelentkezőknél a szakmai irányhoz szükséges képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk. Oktatási formák Szakközépiskolai képzés Műszaki szakterület, informatika szakmacsoport tagozatkód: 08 és 09 Informatikai szakközépiskolai képzés Képzési idő: 1+4 év + szakképzés Megszerezhető szakképesítés: webmester (OKJ ) A tanulók nyelvi előkészítő évfolyamot teljesítenek angol vagy német nyelvből, majd érettségire készülnek fel, informatikai alapismereteket szereznek, szoftveres irányultsággal. A felhasználói rendszerek ismeretén túl programozási ismereteket is szereznek. Az érettségi után lehetőség van a továbbtanulásra és számítástechnikai szakmai végzettség megszerzésére. Műszaki szakterület, faipar szakmacsoport tagozatkód: 11 Faipari szakközépiskolai képzés Képzési idő: 4 év + 2 év bútoripari technikus Megszerezhető szakképesítés: bútoripari technikus (OKJ ) Humán szakterület, művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport tagozatkód: 12 Képzőművészeti szakközépiskolai képzés Képzési idő: 4 év + 1 év. Megszerezhető szakképesítés: alkalmazott grafikus (OKJ ) díszítő festő (OKJ ) bútorműves (OKJ ) A képzőművészeti szakon az 5 éves képzés a lényeglátásra, a mesterségbeli tudás megtanítására, a klaszszikus képző- és iparművészeti képzés alapozására, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve az alkalmazott grafika, díszítőfestő és bútorműves szakági felkészítésre vállalkozik. A diákok az alábbi legfontosabb tárgyakon keresztül sajátítják el a mesterségbeli tudást: művészeti rajz, festés, mintázás, ábrázoló geometria, művészettörténet, népművészet, kreatív szakmai tervezés és a szakágnak megfelelő önálló feladatok elvégzése. A művészeti szakmacsoportra jelentkezőknél képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk, egy tárgyábrázolási rajzi feladatot fekete-fehér technikával (választható technikák: ceruza, kréta, szén), egy színes kompozíciós feladatot (választható technikák: vízfesték, tempera, porpasztell kréta), és egy kreativitást felmérő feladatot kell megoldani. Ezen kívül 3 db otthonról hozott munkát kell bemutatni. A vizsga helye: Handler Nándor Szakképző Iskola Időpontja: február (konkrét időpont később). Humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport tagozatkód: 14 Humán szakközépiskolai képzés Képzési idő: 4 év + szakképzés Azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskola elvégzése után szeretnének fodrász (OKJ ) vagy kozmetikus (OKJ ) szakképesítést szerezni. A szakma igényli a felkészült szakembereket, a 4 középiskolai év alatt kiemelten kerül sor a német nyelv oktatására, a szakmai képességek fejlesztésére, kommunikációs, rajz és etika ismeretek oktatására. A szakközépiskolai osztályainkban a felvételi pontszámot a magyar nyelv a magyar irodalom a történelem a matematika az idegen nyelv az informatika (informatikai szakközépiskolai osztály) rajz (faipari, képzőművészeti, humán szakközépiskolai osztály) tantárgyak osztályzatainak összegzése adja. A felvételi sorrendet az elért pontszám határozza meg. A jelentkezési lapon valamennyi érdemjegyet kérjük feltüntetni, pontegyenlőség esetén az érdemjegyekből számított átlag határozza meg a sorrendet. Szakiskolai képzés (2 + 2 év) Műszaki szakterület, építészet szakmacsoport (kőműves, burkoló, ács, állványozó, festő, mázoló és tapétázó). Tagozatkód: 21 Műszaki szakterület, faipari szakmacsoport (bútorasztalos, épületasztalos). Tagozatkód: 22 Műszaki szakterület, könnyűipar szakmacsoport (női szabó). Tagozatkód: 23 Humán szakterület, egyéb szolgáltatások szakmacsoport (fodrász). Tagozatkód: 24 Egyéb tudnivalók Kollégiumi elhelyezést valamennyi igényjogosult számára a városi kollégium biztosít. Tanórán kívüli lehetőségek: diákkörök: történelem, német, angol, matematika, iskolarádió, divatrajzi, faipari, számítástechnika, földrajz sportcsoportok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, testépítő. Cím: 9400 Sopron, Halász u Pf. 109, Telefon: (99) , Fax: (99) Honlap: Az iskola igazgatója: Králik Tibor A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad: Mágel Ágost igazgatóhelyettes

6 Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Az alábbi 4 szakma közül választhatnak a tanulók, amelyek a könnyűipari és élelmiszeripari szakma csoportokra alapoznak. OKJ Textiltermék összeállító OKJ Lakástextil készítő OKJ Bőrtárgykészítő OKJ Sütőipari munkás Az adott szakmák részszakképesítések, amelyek iskolánkban teljes értékű szakmaként oktathatók. Tanulmányaik végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek. Tanulóinknak évről-évre lehetősége van szerepelni az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen. Sikeres szereplés esetén, diákjaink mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól. A Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott tanulók, különleges gondozási szükségleteiből adódó nevelését, oktatását; és szakmai felkészítését. Iskolánk bemenet szabályozott intézmény, amely a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján fogadja tanulóit. Teljes körű gyógypedagógiai ellátást nyújtunk a tanórán, a tanórán kívül az egészségügyi, pedagógiai habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon, valamint a gyermekvédelem, a kulturális, szociális hátrányok enyhítése területén, az étkeztetés, tanulószobai ellátás, szakkörök, klubok, tehetséggondozás tekintetében. A követelmények teljesítéséhez legalább két éves időkeret biztosított, azon tanulók számára, akiknél az évfolyamra meghatározott követelmények elérése akadályozott. Célunk, hogy a tanulók a speciális szakiskolai nevelés-oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket, képességeket, amelyek az önálló életvitelhez, munkaerőpiacra történő belépéshez, és megmaradáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A speciális szakiskolai képzés, tanulásban akadályozott tanulók szakképesítésre való felkészítését valósítja meg, államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmák segítségével. Modellrendszerű, kompetencia alapú képzésünkben a tantervi modulok igazodnak az OKJ képzési programjaink modulrendszeréhez. Képzési idő: 2+2 év A tanulók az első két évben közismereti tantárgyakat tanulnak, mely a 9. évfolyamon pályaorientáció és szakmai előkészítő ismeretekkel, a 10. évfolyamon pedig szakmacsoportos alapozással egészül ki. A szakképzés a 11. évfolyamtól kezdődik. A sütőipari munkás szakma gyakorlati oktatása külső tanműhelyben történik, együttműködési megállapodás és tanulószerződés alapján. Az egyéb szakmák tanítása az iskola tanműhelyeiben történik. Speciális szakiskolai tagozatunk, a készségfejlesztő speciális szakiskolával a SOPRONTISZK partneriskolájaként működik. Ennek köszönhetően felújított szakmai tanműhelyekkel, teljesen új, modern eszköz és gépparkkal rendelkezünk. Számítógépes szaktantermünk korszerű gépekkel felszerelt. Iskolánk elektronikus napló használó. Készségfejlesztő speciális szakiskolánkban az értelmileg akadályozott tanulók szakmai képzése szintén a évfolyamra épül. Az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanítást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó szakképzési évfolyamok: évfolyam. Tanulható mesterségek: kosárfonás és szőnyegszövés, valamint háztartási ismeretek elmélete és gyakorlata. A Munkahelyi gyakorlat programunk segíti a fiatalok felkészítését a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra. Cím: Sopron, Petőfi tér 3. Telefon: 99/ Fax: 99/ Honlap: Számlaszám: Adószám: Pályaválasztási felelős: Bősze Balázsné Kenesei Irén OM azonosító: Igazgató: Horváth Lászlóné

7 Nyugat magyarországi Egyetem ROTH GYULA Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Jelentkezni a technikusképzést előkészítő szakterületekre lehet: 11 Agrár szakterület (Mezőgazdaság szakmacsoport) 4 középiskolai évf. + szakképző évfolyamok, kerettantervre épülő, agrár szakterület, mezőgazdaság szakmacsoport, idegen nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás. Az első két szak szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésén vesznek részt az érettségire való felkészülés mellett a tanulók. 12 Műszaki szakterület (Faipar szakmacsoport) 4 középiskolai évf. + szakképző évfolyamok, kerettantervre épülő, műszaki szakterület, faipar szakmacsoport, idegen nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás. A jövendő fafeldolgozó technikusok szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésére járnak az ide jelentkezett tanulók, ezzel együtt érettségi vizsgára is felkészülnek. Oktatott szakmák OKJ szám Az előkészítő terület kódja és elnevezése (Ezt kell a jelentkezési lapra írni!) erdésztechnikus vadgazdálkodási technikus fafeldolgozó technikus természet- és környezetvédelmi technikus agrár szakterület (mezőgazdaság szakmacsoport) 12 műszaki szakterület (faipar szakmacsoport) 13 műszaki szakterület (környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport) 13 Műszaki szakterület (Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport) 4 középiskolai évf. + szakképző évfolyamok, kerettantervre épülő, műszaki szakterület, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport, idegen nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás. A környezet- és természetvédelmi technikusok szakmai orientációs és szakmacsoportos képzésének résztvevői az érettségi vizsga anyagának elsajátítása mellett a felvett tanulók. 14 Angol nyelvi előkészítő évfolyam, majd faipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdaság szakmacsoport 15 Német nyelvi előkészítő évfolyam, majd faipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdaság szakmacsoport Iskolánk középfokú képzési célú szakközépiskola. A teljes képzési idő 6 év. (A 4. év végén érettségi-, a 6. év végén képesítő vizsgát tesznek a tanulók. A nyelvi előkészítő osztályban a képzési idő 1 évvel hosszabb. Az előkészítő osztályt elvégző tanulókat a választott szakterületre automatikusan felvesszük. Az előkészítő évfolyam csoportos munkája különösen hatékony eszköz a tanulási nehézségek legyőzésében. A tehetséggondozásról előkészítőkön, fakultációs órákon gondoskodunk, továbbtanulásra felkészítünk. A kiemelkedő képességűeket versenyekre is felkészítjük. Beiskolázási keretek: az agrár szakterülethez 2 osztály, a továbbiakhoz fél-fél osztály tartozik. Az erdésztechnikusi oklevelet megszerzők erdészeti ágazatban középfokú szakmai végzettséget igénylő munkát végezhetnek, a vadásztársaságoknál hivatásos vadászként helyezkedhetnek el. A vadgazdálkodási technikusok a vadgazdálkodási ágazatban középfokú szakmai végzettséghez kötött munkaköröket tölthetnek be. (Pl.: hivatásos vadászok, vadtenyésztést irányító szakemberek lehetnek.) A fafeldolgozó szak elsősorban a fűrész-, lemezipari-, másodsorban a bútoripari- és az épületasztalos-ipari üzemeknek képez olyan szakembereket, akik középfokú végzettséghez kötött munkakörök betöltésére alkalmasak. Az érintettek foglalkozási lehetőségei: üzemtechnológus, gyártástechnológus, meós, alapanyag-átvevő, szállítási ügyintéző, értékesítési előadó, gyártmányfejlesztő, munkaszervezési előadó, művezető, üzemvezető, egyéni vállalkozó stb. A környezet- és természetvédelmi technikusok hazánk természetvédelmi területein jogszabályokban meghatározott feladatokat végezhetnek. (Pl.: természetvédelmi őrként, nemzeti parki munkatársként dolgozhatnak, az önkormányzatoknál környezetvédelmi technikusi munkát végezhetnek.) Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezéseket az általános felvételi eljárás szabályai szerint bíráljuk el. Az eljárásról és a határidőkről az általános iskolák tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. A nyílt napokon és érdeklődés esetén egyéb esetekben iskolánk is segíti az érdekeltek eligazodását. A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. A mezőgazdaság és a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba jelentkezők esetén a magyar nyelv, a matematika és a biológia tantárgyak 7. év végi és a 8. félévi osztályzatait átlagoljuk, majd az előbbi két időpontra vonatkozóan az összes tárgy tantárgyi átlagát kiszámítjuk, és megfelelő összegzéssel állapítjuk meg a tanulói pontszámot. A faipar szakmacsoportot választóknál a biológia helyett a rajzot vesszük figyelembe. A sajátos nevelési igényű és a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdő tanulók esetében szükség esetén más felvételi tárgyat jelölünk ki. A tanuló kérése szerint a történelem, idegen nyelv, fizika, kémia valamelyikét. Az iskola által szervezett elbeszélgetés a személyes kapcsolat kialakítását, a tájékozódást, a pályaválasztás finomítását szolgálja. (Az időpontokról a jelentkezőket levélben tájékoztatjuk.) A felvételi eljárásban szerezhető öszszes pontszám 25 pont. A jelentkezők rangsorolása az elért pontszámok alapján történik. Kizáró ok: a nyolcadik osztály félévekor elégtelen tantárgyi osztályzat. A 3,5 átlag felettiek általában eredményesen pályáznak. A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumok azon tanulói, akik eredményes, bukásmentes tanulmányokat folytatnak, a felvételi eljárás során vagy később, átvétel révén kerülhetnek iskolánkba. A nyílt napon tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat az intézmény Pedagógiai Programjáról, bemutatjuk az oktatás során használt eszközöket, ismertetjük az iskolai felvételi eljárást, tájékoztatást adunk az iskolai és a kollégiumi házirendről. Iskolánkban matematika, számítástechnika, vadgazda, nyelvvizsgára felkészítő, biológia és kémia szakkör, illetve egyetemre felkészítő tanfolyam, lövészklub, fafaragó kör, vizuáliskör, kosárlabda, természetjáró és atlétika szakosztály is működik. Angol, német és orosz nyelv tanulására jelentkezhetnek diákjaink. Nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségi vizsgára való felkészítés: fakultatív órákon adunk segítséget tanulóinknak. Magánóra nem szükséges. A fizika angol, illetve német nyelvű tanulását egy-egy csoportnak lehetővé tesszük. Iskolánkban ECDL vizsgaközpont működik, a jelentkező tanulókat felkészítjük a vizsgára. Tandíj, illetve kötelező alapítványi hozzájárulás nincs. Iskolánk országos beiskolázású. A felvett tanulók ha igénylik kollégiumunkban elhelyezésben, teljes ellátásban részesülnek. Cím: Sopron, Szent György utca 9. Telefon: 99/ Fax: 99/ Levélcím: 9401 Pf Honlap: Számlaszám: MÁK Adószám: Pályaválasztási felelős: Antal József igazgatóhelyettes OM azonosító: Igazgató: Dr. Rónai Ferenc

8 Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium Az iskola OM azonosítója: Tagozatkódok: 01 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 04 német nyelvi előkészítő évfolyam + vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 05 angol nyelvi előkészítő évfolyam + vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Szakközépiskola Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Képzési idő: 4 év Indítandó osztályok: l (30 fő). Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak, a évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a tanulók. Nyelvtanulás: német, angol. Az érettségi vizsga után vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmákból választhatnak a tanulók. Német nyelvi előkészítő évfolyam + vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Képzési idő: 5 év Indítandó osztályok: l (15 fő). Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A 9. évfolyamon heti 12 óra idegen nyelvi órát, 4 óra informatikát és 11,5 óra képességfejlesztést biztosít. A évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak. A évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a képzés résztvevői. Második idegen nyelv: angol. Az érettségi vizsga után vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmákból választhatnak a tanulók. Angol nyelvi előkészítő évfolyam + vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Képzési idő: 5 év Indítandó osztályok: l (15 fő). Képzés célja: korszerű általános műveltséggel rendelkező, magas fokú nyelvi és informatikai tudású tanulók képzése. A 9. évfolyamon heti 12 óra idegen nyelv, 4 óra informatika és 11,5 óra képességfejlesztés. A évfolyamon a közismereti tárgyak dominálnak. A évfolyamon az előbbiek mellett a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport alapjait sajátíthatják el a tanulók. Második idegen nyelv: német. Az érettségi vizsga után az alábbi vendéglátós és idegenforgalmi OKJ-s szakmákból választhatnak a tanulók: vendéglős 1 év (külső jelentkezőknek 2 év) idegenvezető 2 év utazásügyintéző 1 év Kiegészítő tudnivalók, információk: Iskolánk felvételi eljárásában az általános iskolai tanulmányi eredmények (a 6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tárgyakból) kerülnek beszámításra. Kollégiumi férőhely igény szerint biztosított a Középiskolai Kollégiumban. A szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges. Az alkalmasság elbírálását intézményünk iskolaorvosa végzi. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Képzési idő: 2+2 év Indítandó osztályok: 2 (60 fő). Az indítandó szakiskolai osztályokban a közismereti tárgyak tanítása mellett szakmai alapozó és pályaorientációs tárgyakat is beiktatunk. A 10. osztályt sikeresen elvégzett tanulóknak meghirdetett OKJ-s szakmák: szakács cukrász pincér A 11. (szakképzési) évfolyamra korlátozott számban más iskolában végzetteket is felveszünk. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Képzési idő: 2+2 év Indítandó osztályok: 1 (30 fő). Az indítandó szakiskolai osztályokban a közismereti tárgyak tanítása mellett szakmai alapozó és pályaorientációs tárgyakat is beiktatunk. A 10. osztályt sikeresen elvégzett tanulóknak meghirdetett OKJ-s szakmák: élelmiszer- és vegyi áru-eladó ruházati eladó műszakicikk eladó A 11. (szakképzési) évfolyamra korlátozott számban más iskolában végzetteket is felveszünk. A 10. osztály második felében kell véglegesen eldönteni, hogy a tanuló a szakmacsoporton belül melyik szakmát kívánja tanulni. A gyakorlati képzés a évfolyamon vállalkozásoknál folyik tanulószerződéssel. Elsősorban azokat a tanulókat vesszük fel a szakképző évfolyamokra, akik a 9. és 10. osztályt az iskolánkban végezték el, de fogadjuk azon tanulók jelentkezését is, akik nem iskolánkban végezték a 10. osztályt. Amennyiben a lehetőségek és az igények jelentősen eltérnek egymástól, akkor rangsor felállításával állapítjuk meg az egyes szakmákra felvettek körét. A rangsorolás a 9. évfolyam év végi, illetve a 10. évfolyam félévi átlageredményei alapján történik. Kiegészítő tudnivalók, információk: Iskolánk felvételi eljárásában az általános iskolai tanulmányi eredmények (a 6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tárgyakból) kerülnek beszámításra. Kollégiumi férőhely igény szerint biztosított a Középiskolai Kollégiumban. A szakmai képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges. Az alkalmasság elbírálását intézményünk iskolaorvosa végzi. Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u Telefon/Fax.: (99) , (99) Honlap: Az iskola igazgatója: Sterbenz László Pályaválasztási felelős: Krausz Károlyné Fogadóóra: csütörtök óra A beiskolázással kapcsolatban felvilágosítást ad: Szakközép iskolai képzés: Tátrai Krisztina igazgatóhelyettes Szakiskolai képzés: Kecskés Gáborné szakmai igazgatóhelyettes

9 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium Gimnázium Dráma és színjátszás profilú készségfejlesztő osztály A tanulmányi terület kódjai: 01 kerettantervre épülő, általános tantervű, 4 osztályos gimnázium angol nyelvi előkészítő évfolyam 02 kerettantervre épülő, általános tantervű, 4 osztályos gimnázium német nyelvi előkészítő évfolyama Képzési idő: 1+4 év Felvehető létszám: 28 fő Ebben az osztályban az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra készítünk fel. Az általános képzés mellett (órarendi órákon, szakköri formában és havonta egy szombat délelőtti tréning keretében) a beszéd-, a mozgás- és zenei gyakorlatok, valamint a drámajátékok eszköztárát alkalmazva fejlesztjük a tanulók kreativitását, képességeit. Az óraszám legnagyobb részében intenzív nyelvi képzést folytatunk. A cél a nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű érettségire való felkészítés. Informatikát is tanítunk, s megszervezzük a matematikai stb. ismeretek szinten tartását. Végig csoportbontásban oktatjuk a nyelveket, az utolsó két évben pedig a matematikát is. A drámás osztályban a 9. évfolyamtól speciális elméleti és gyakorlati képzés is folyik, pl. színházi ismeretek, drámatörténet, drámajáték, tánc- és mozgásgyakorlatok, beszédtechnika stb. Azoknak a jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek a képességeik kipróbálásához, és kommunikációval, illetve művészettel kapcsolatos pályát képzelnek el maguknak (pl. színész, tanár, újságíró stb.). A 13. osztály végén a dráma tantárgyból is emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. A felvételi kérelmeket az általános iskolai érdemjegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv) és az általunk szervezett meghallgatás eredménye alapján bíráljuk el. (A felkészülést segítő információkat az iskola honlapján tesszük közzé.) A rangsort a tantárgyi érdemjegyekből számított pontok (30 pont) és a képesség-készség vizsgálat során szerezhető pontok (30 pont) összegzésével állapítjuk meg. (Részletesebben: lásd az ismertető végén olvasható tájékoztatót.) Szakközépiskola A képzés a munkaerőpiachoz igazodó szakmai felkészítést nyújt és felkészít a továbbtanulásra is. Emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, s kiemelt szerepe van az informatika oktatásának. Az érettségi után a szakmai képzésre a tanuló érdeklődésétől és a lehetőségektől függő képzési időben és formákban kerül sor. Informatikai szak A tanulmányi terület kódjai: 10 Kerettantervre épülő, műszaki szakterület, informatika szakmacsoport angol nyelvi előkészítő évfolyama 10 Kerettantervre épülő, műszaki szakterület, informatika szakmacsoport német nyelvi előkészítő évfolyama Képzési idő: 1+4 év Felvehető létszám: 32 fő A képzés a gimnáziumi osztályéval megegyező, azzal az eltéréssel, hogy itt tanulásmódszertant, magánélettant és gépírást is tanítunk. Az óraszám jelentős részében intenzív idegen nyelvi képzés folyik, melynek célja a nyelvvizsgára, illetve az emelt szintű érettségire való felkészítés. Az előkészítő évfolyamot követő szakközépiskolai képzés négy évében a hangsúly a közismereti (általánosan művelő) tárgyak tanulásán van. A továbbtanuláshoz, szakmai képzéshez szükséges számítástechnikai, elektronikai és mérési tudást a felsőbb osztályokban folyó szakmai alapozás biztosítja. A tananyag modulrendszerű felépítésének köszönhetően a képzés rugalmas, és igazodik a munkaerő-piaci igényekhez. Elektronikai szak A tanulmányi terület kódja: 12 kerettantervre épülő, műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Képzési idő: 4 év + specializáció Felvehető létszám: 30 fő A képzés célja a nemzetközileg elismert minősítéseknek megfelelő, korszerű műveltség és az elektronika szakmai alapismereteinek megszerzése. Az első négy évben azokat az elektronikai, számítástechnikai alapozó ismereteket oktatjuk, amelyek a szakmacsoport valamennyi szakmájához szükségesek. A kimenetek kiválasztását a tanulók irányultsága és a gazdaság aktuális igénye határozza meg. A specializáció során (az érettségi után) jelenleg megszerezhető szakképesítések: autóelektronikai műszerész mechatronikai műszerész Gépész-automatizálási szak A tanulmányi terület kódja: 13 kerettantervre épülő, műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport A képzési idő: 4 év + specializáció A felvehető létszám: 30 fő A közismereti tárgyak oktatása a gimnáziumiéhoz hasonló, de a felsőbb évfolyamokon már szakmai alapozás folyik. Súlyponti szerepe van a számítástechnika (és műszaki alkalmazásai), valamint az automatika és elektronika oktatásának, ami a csúcstechnika elsajátítását segíti. A változtatható elemekből álló képzési tartalom nagyfokú variálhatóságot biztosít, így többféle kiegészítő szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi: pl. CNC, PLC, AutoCAD. A specializáció során (az érettségi után) jelenleg megszerezhető szakképesítések: autószerelő mechatronikai műszerész Szakiskola, szakmai képzés Már a 9. osztályban elkezdődik és három évig tart az előrehozott szakiskolai (alternatív) szakképzés. Az időkeret kétharmad részében szakmai elméleti és gyakorlati képzésben, egyharmad részében pedig közismereti oktatásban vesznek részt a tanulók. A szakmai képzés az egyik csoportban villamos, a másikban gépész területeken folyik. A képzési idő: 3 év (előrehozott szakképzés) A felvehető létszám: 30 fő A 9. osztálytól tanulható szakmák: Villanyszerelő A tanulmányi terület kódja: 21 műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Szerszámkészítő A tanulmányi terület kódja: 22, 23, 24 műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport A felvételi kérelmeket az általános iskolai 7. osztály tanév végi és 8. osztály félévi érdemjegyek alapján bíráljuk el. (Magyar nyelv és irodalom, matematika, továbbá informatika szakon a tanult idegen nyelv, az elektronikai és gépész szakon valamint a szakiskolai képzésben a fizika). Azonos pontszám esetén a rangsort a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján állapítjuk meg. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembevételével határozzuk meg a sorrendet. (Részletes tájékoztatást az iskola honlapján adunk.) A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság szükséges. Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral (olvasóterem és internethasználat), iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú videorendszer, iskolai képújság) rendelkezik. Kollégiumi elhelyezésre lehetőség van. Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 7. Telefon: (20) / Fax: (99) Honlap: Igazgató: Hegyi Ferenc Pályaválasztási felelős: Káldi Sándor

10 A Sopron Térségi Integrált Szakképző Központ (SOPRONTISZK) A Sopron Térségi Integrált Szakképző Központot a Soproni Önkormányzat, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítványa által alkotott nonprofit Kft. üzemelteti. Küldetésünk: A társult partnerek célja a fenntartásukban működő iskolák szak- és felnőttképzési struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása, a Sopron- Fertőd Kistérség területén és az átalakítás eredményeként egy rugalmas, munkaerő-piaci igényekre reagálni képes, integrált szervezet létrehozása. Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 60. Telefon: 0699/ Honlap:

11

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa HATÁRTALAN SZAKMAI TUDÁS TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A 2015/2016-OS TANÉV SZAKISKOLAI KÉPZÉSEIRŐL 2014/2015 OM azonosító: 035566 Cím: 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18.

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18. Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. Telefon: 66/312-564 Fax: 66/312-988 E-mail: info@szvki.hu Web: www.szvki.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Beiskolázási tájékoztató 2015/16-os tanév 5000 Szolnok, Baross út 37/A. Tel.: 56/ 425-844 Fax: 56/ 427-200 E-mail: titkarsag@szolmusz.hu www.szolmusz.hu OM azonosító:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2014 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben