Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13"

Átírás

1 Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályosok részére Német-magyar kéttannyelvű szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:11 Szakközépiskolai képzés építészet szakmacsoportra (4 év) Kódszám:12 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13 Szakközépiskolai képzés közlekedés (közlekedésépítő) szakmacsoportra (4 év) Kódszám: 14 A szakmacsoportos alapozó oktatás az építészet szakmacsoportra és a közlekedés (közlekedésépítő, volt Kvassay Szki.) szakmacsoportra történik. A 2009/2010-es tanévben az alábbi képzési rendszerű osztályokat indítjuk: Az iskola nappali és felnőttoktatási formában megszerezhető végbizonyítványként érettségi bizonyítványt ad. Az érettségizett tanulók többsége a felsőoktatásban vagy szakképző évfolyamon tanul tovább. Német-magyar kéttannyelvű szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:11 Az 5 (1+4) évfolyamos, német-magyar kéttannyelvű, kerettantervre épülő képzési forma az építészet szakmacsoportba tartozik. Ebben a képzési formában az előkészítő évfolyamon heti 20 órás német, valamint magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz és vizuális kultúra és testnevelés oktatás folyik. A tanév végi sikeres nyelvi alapvizsga után a tanulók a 2010/2011-es tanévben az építészet szakmacsoportban folytatják tanulmányaikat, ahol a legfontosabb szakmai tárgyakat (műszaki ábrázolás, építési anyagok, építési ismeretek, szilárdságtan), valamint a történelem és állampolgári ismeretek és földünk és környezetünk tárgyakat német nyelven oktatjuk. A nyelvoktatás valamennyi évfolyamon a legkorszerűbb taneszközök felhasználásával csoportbontásban történik. A nyelvoktatás hatékonyságát növelik az iskola modern nyelvi laborjainak használata, a Németországban végzett nyári termelési gyakorlat, vagy az iskolánk által Obervellachban (Ausztria) szervezett erdei iskola is. A német nyelv tanulása mellett a kéttannyelvű osztályokban második idegen nyelv (angol) tanulására is lehetőség nyílik. Az 5. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. A szakmai képzés - egy év beszámításával - a 14. (befejező) évfolyamon az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában történik. A képzés modulzáró képesítő vizsgával zárul, a tanulók a vizsgamodulokból német nyelven tesznek vizsgát, s sikeres vizsga esetén német-magyar kétnyelvű technikus képesítő bizonyítványt kapnak. A magasépítő technikusok az építkezések megbecsült szakemberei, ahol művezetői, technikusi,

2 műszaki ellenőri, műszaki ügyintézői, sőt - kisebb épületek esetén - építésvezetői munkakört tölthetnek be. A tervezőirodákban ők azok, akik a tervezőmérnökökkel szorosan együttműködve az elképzelésekből konkrét terveket dolgoznak ki. A nemzetközi szakmai együttműködésben való aktív részvétel az építőipar minden szintjén egyre több szakmai idegen nyelv tudásával rendelkező szakembert igényel. Ez megnöveli a német szakmai nyelv tudásának ázsióját. Az igényeket felismerve iskolánk 16. éve képez magasépítő technikusokat kéttannyelvű formában. A hazai műszaki megoldásokon túl a tanulók megismerkednek a német nyelvterületeken honos fejlett építési kultúrával is. Iskolánk jó partnerkapcsolatokat épített ki a karlsruhei Heinrich Hübsch Építőipari Iskolával. A kéttannyelvű diákok számottevő része Németországban végzi el a nyári orientációs, alapozó, illetve szakmai gyakorlatát. Szakközépiskolai képzés (4 év) Kódszám:12 A 4 évfolyamos, kerettantervre épülő képzési forma az építészet szakmacsoportjának magasépítési ágazatába tartozik. Az angol vagy a német nyelvet heti 3 órában 4 évig csoportbontásban tanulják a tanulók. Ezen kívül heti 2 órában térítésmentesen kiegészítő nyelvoktatáson vehetnek részt tanulóink. Idegen nyelvből is kötelező számukra az érettségi vizsga. A szaktárgyak mellett a közismereti tárgyak oktatása a gimnáziumi képzéshez igazodik. A nem kötelező, választható órakereten belül tanulóink lehetőséget kapnak második idegen nyelv tanulására, az emelt szintű érettségire való felkészülésre. A tizenkettedik év végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink, amely feljogosítja őket bármely felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra. A szakképzés az érettségit követően - egy év beszámításával - egy éves. A második szakképző évfolyamot az Ybl Miklós Építőipari Szakképzőiskolában végezhetik tanulóink, ahol a 14. évfolyam befejeztével sikeres képesítő vizsga esetén magas-, vagy mélyépítő technikusi képesítést szerezhetnek. Tanulóinkat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év) Kódszám:13 Iskolánk a 2005/2006-os tanévtől kezdődően képzési kínálatát nyelvi előkészítő osztály beindításával bővítette. Az előkészítő évfolyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkészség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kom-petenciáinak fejlesztése is folyik.

3 Iskolánkban angol nyelv tanítása folyik ezen az évfolyamon. A évfolyamokon az iskolának fel kell készítenie a diákokat az emelt szintű nyelvi érettségire, amelynek bizonyítványa 2005-től megfelelő feltétel teljesülése esetén egyenértékű okiratnak számít a C típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Az előrehozott, emelt szintű érettségi sikeres teljesítése után az iskola lehetőségeihez mérten biztosítja, hogy a tanuló a nyelvet szinten tarthassa vagy továbbfejlessze, vagy a felszabadult óraszámot a második idegen nyelvre fordítsa. A nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében az oktatást csoportbontásban szervezzük meg. A fennmaradó időkeretben intenzív informatikai képzésben is részt vesznek a tanulók. Az informatika oktatásánál a géptermi órákat szintén csoportbontásban szervezzük meg. A nyelvi előkészítő évfolyam képességfejlesztésre szánt időkeretén belül hagyományos tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, matematika) tanítunk, a képességfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. Ezen belül lehetőség nyílik a meglévő hiányosságok pótlására, de új ismeretek tanítására is. Ezáltal lehetővé válik a további tanulmányok jobb megalapozása, a tanulók sikeres érettségire való felkészítése. Idegen nyelvből és informatikából kitűzött cél a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítése, de 12. és 13. évfolyamon a tanuló által szabadon választott órák időkerete lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy ezen órakeretben egyéni érdeklődésüknek, továbbtanulási szándékuknak megfelelő tantárgyakból készüljenek fel az érettségi vizsgára. Az előkészítő évfolyam óratervében 3 testnevelés és sport óra szerepel, de a tanulók számára az iskolai sportkör lehetőséget biztosít a mindennapi testedzésre. Az osztályfőnöki órák keretein belül a tanulók önismereti, tanulás-módszertani tudásának fejlesztésére helyezzük a fő hangsúlyt. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik az építészet szakmacsoportra, melynek időkerete megegyezik a hagyományos szakközépiskolai képzés (Kódszám:12) időkeretével. A tanulók a 13. évfolyam végén tesznek érettségi vizsgát. A szakmai képzés - egy év beszámításával - egy éves. A második szakképző évfolyamot az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában végezhetik tanulóink, ahol a 14. évfolyam befejeztével, sikeres képesítő vizsga esetén magas- vagy mélyépítő technikusi képesítést szerezhetnek. Szakközépiskolai képzés (4 év) Kódszám: 14 A 2008/2009-es tanévtől kezdődően a közlekedés szakmacsoport (közlekedésépítő szak, volt Kvassay) szakmacsoportos alapozása is a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolában történik. Az angol vagy a német nyelvet heti 3 órában 4 évig csoportbontásban tanulják a tanulók. Ezen kívül heti 2 órában térítésmentesen kiegészítő nyelvoktatáson vehetnek részt tanulóink. Idegen nyelvből is kötelező számukra az érettségi vizsga. A szaktárgyak mellett a közismeretei tárgyak oktatása a gimnáziumi képzéshez igazodik. A nem kötelező, választható órakereten belül tanulóink lehetőséget kapnak második idegen nyelv tanulására, az emelt szintű érettségire való felkészülésre. A tizenkettedik év végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink, amely feljogosítja őket bármely

4 felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra. A képzés az érettségit követően - egy év beszámításával - egy éves. A második szakképző évfolyamot az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában végezhetik tanulóink, ahol a 14. évfolyam befejeztével, sikeres képesítő vizsga esetén közlekedésépítő technikusi képesítést szerezhetnek hídépítő- és fenntartó technikus, útépítő és fenntartó technikus, valamint vasútépítő és fenntartó technikus elágazásokkal. Tanulóinkat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra. A közlekedésépítő technikus munkaterületének rövid leírása: A közlekedésépítés és egyéb mélyépítési szerkezetépítés területén a tervezés, a kivitelezés, az építésellenőrzés, a fenntartás, az üzemeltetés, a kutatás, az igazgatás, az építési hatóságoknál a szakmai munkafolyamatoknál: Tervezés területén: - adatgyűjtő, - szerkesztő, - segédtervező, - műszaki ügyintéző, - felmérő, Kivitelezési területen: - építőipari munkahelyi technikus, - laboratóriumi technikus, - kitűző, - munkavezető, - főmunkavezető, - építésvezető helyettes, - építésvezető, - szerződéskötő, - kalkulátor, - önálló vállalkozó, - építőmester (mestervizsga letétele után), A kutatás területén: - adatgyűjtő, - laboratóriumi technikus, - tudományos segédmunkatárs, Az építésellenőrzés területén: - műszaki ellenőr, - munkahelyi anyagvizsgáló, - minőségellenőr (előírt vizsga után), Az üzemeltetés területén: - üzemi technikus, Igazgatási szerveknél: - építési előadó,

5 Sch Cím: 1 titkárság - építési csoportvezető, - építési környezetvédő (közlekedési hatóságok, önkormányzatok műszaki osztályain, építési és városrendezési osztályon, település üzemeltetési és fejlesztési osztályon, vagyonkezelési és vállalkozási irodán, közlekedési és közmű főosztályon, stb.) Felvételi követelmények: A képzése az építészet és közlekedés szakmacsoportban folyik. Az iskolánkba jelentkező tanulók felvétele általános iskolai tanul-mányi eredményük és a központilag kiadott egységes, kompetencia alapú írásbeli felvételi vizsga alapján történik. Néhány adalék az iskolai életről: Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken és a Szakma-csoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyén évtizedek óta az első helyezettek között vagyunk. Tanulóink közül sokan a versenyeredményük alapján szereznek 100 %-os jeles közép-, illetve emelt szintű érettségit az építészeti és építési alapismeretek tantárgyból. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezett tanulóink többségét felveszik. Vidéki tanulóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk! 5 éven keresztül csoportbontásban oktatunk számítástechnikát jól felszerelt számítógéptermekben. A tanulók elsajátíthatják a számítógépes szövegszerkesztést, táblázat- és adatbázis kezelést Választható az angol vagy a német nyelv, amelyet szintén csoportbontásban, nyelvi laborjainkban oktatunk 4 éven keresztül. Az iskolai sport nagy hagyományokkal rendelkezik. Rendszeresen szervezünk téli sítáborokat, kosárlabda, atlétika, röplabda és futball sportágakban országos, illetve budapesti szinten eredményesen szerepelünk. Nem nevelünk "szakbarbárokat"! - Ezt igazolja, hogy a kultúra, a művészetek minden ága iránt igen érdeklődő tanulók járnak hozzánk. Történelmi, irodalmi, újabban nyelvi vetélkedőkön is eredményesen szerepelünk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően tanulóink közül az arra érdemesek eljuthatnak Németországba, Izraelbe, Ausztriába, Franciaországba, Skóciába. Minden tanulónak lehetősége van megszerezni a gépjárművezetői jogosítványt a tanulmányi idő alatt. Iskolánk elérhetőségei: Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u Tel.:

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18.

2012 / 2013. Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató. Nyílt nap a középiskolákban: 2011. november 18. Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. Telefon: 66/312-564 Fax: 66/312-988 E-mail: info@szvki.hu Web: www.szvki.hu

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Városi Intézményi Központ Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Valyon István

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben