XXII. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 XXII. évfolyam 2. szám ADVENT, KARÁCSONY Ébredj, ember, mély álmodból Ez a Szent vagy Uram!, vagy Hozsanna énekgyűjtemény 9-es számú éneke. A magyar népének már szent István király századában /11. sz./ megjelent a keresztény templomokban. A 15. századig szájhagyomány útján élt és terjedt. A 16. századtól, de különösen a 17. században, sok énekgyűjteményt adtak ki nyomtatásban és a dallam közlése is elterjedt a kotta formájában. A 18. és 19. században a németesítési törekvés csaknem száműzi a magyar népénekeket; papok, kántorok másolták és terjesztették kézirat formában ben adták ki a Harmat-Sík -féle Szent vagy, Uram! orgonakönyvet, amely az ősi és újabb népénekeket tartalmazta. A dallam orgonakísérete művészi; kiszűrték belőle a században beszivárgott idegen zenei elemeket. Ennek zsebbe tehető változata a Hozsanna c. imakönyv. A népének édestestvére, a magyar népdal, szabadabban élt, mert a lakó-házakat nem érték el a módosító erők úgy, mint a templomokat. Híveink - különösen az idősebbek - is érzik, hogy az es években a templomokban megjelenő gitárkíséretes énekek, szent dalocskák és az ősi népénekek között nincs folytonosság. A hirtelen változás pedig sosem jó, semmiben. Nem akarunk hadakozni az új ellen, hanem befogadni akarjuk; de szeretnénk, ha újabb és újabb nemzedékeink többet énekelnének, s nem prüszkölnének olyan gyorsan mindenféle pollentől és azt is jól tudnák, mi a hazaszeretet. Az egyházi énekgyűjtemény elején az adventi énekek vannak, megfelelően az egyházi év kezdetének. A gyűjtemény tovább követi az egyházi év felépítését, a megfelelő szövegű és hangulatú énekekkel: karácsony, nagyböjt, húsvét stb. Úgy tűnik, ugyanazt ismételjük - mondva vagy énekelve - évről évre, de ez mégsem változások nélküli körforgás. Bár Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és holnap, de életünk, körülményeink évről-évre változnak, s a változások énekeink hangulatát is átszínezik. Ez évben a 9-es ének szövegét is szívesen átkölteném, így: Ébredj, magyar, mély álmodból mert már majdnem kihúzták lábad alól Magyarország földjét. Szerencsére jött egy kormány, amely nemzetünk megmentésén, talpra állításán fáradozik. Ebben a munkában részt kell vennünk mindnyájunknak. Nagy Sándor népe tüntet és sztrájkol; nem ezt kellene tenniük, de nem sok vizet zavarnak, hiszen Nagy Sándor már nagyon régen meghalt, még a krisztusi időket sem érte meg. Párton kívüliek azt szeretnénk, ha az ellenzékiek is nemzetünk megerősítésén fáradoznának és nem a hatalom átvételét hajtogatnák. A magyar néppel sok mindent meg lehet tenni, de tudja: egyszer volt Budán kutyavásár. Félő, hogy a most kerekedő oktatási törvény szerinti iskolákból tudományosan műveletlen fiatalok fognak kikerülni - mondják azok, akik össze akarták vonni egy tantárgyba a fizikát, kémiát, biológiát - heti egy órában. Tudunk a komplex törekvésekről, tudunk a bionikáról, de ezek fölfejlesztését semmiképpen sem a természettudományos tantárgyak leépítésével kell kezdeni, hanem éppen ellenkezőleg. A természet kutatása az ember egyik legnemesebb és egyik legfontosabb tevékenysége. Bámulatos az Isten alkotása! Adventtel új egyházi évet kezdünk, új reményekkel. Egy hónappal később kezdődik az új polgári év is, új reményekkel. Az advent közben a szép karácsonyhoz vezet el minket. Belefér Jézus születésének emléke a fenyőfás, ajándékozó sietésbe? Férjen bele, mert minden így lesz szép! Bank-kölcsön karácsonyi ajándékra? - egy kicsit kívül-belül bemaszatolja az ajándékot. Hogyha a bankok a társadalom segítőivé válnak, akkor is elsősorban a két kezünkben kell bíznunk; itt is emlegetni kellene a budai kutyavásárt Előfordulhat, hogy a karácsonyi misén is családi-, társadalmi problémák kavarognak fejünkben. Látod, Uram, ilyen vagyok de igyekszem, törekszem és az Isten azért szereti az embert, mert igyekszik, törekszik Kardos Mihály plébános Alföldi Géza: Mária dalolja... Karácsony este. És esik. Gyermekként sírva csorog az eresz. S halk szél, mint altatódal az anyák ajkán halkan neszez. Ring a csodás égi bölcső: a gyermek sír, ki ma született, s Mária dalolja altató dalát a csillagszemű fia felett XII. 24. Fotó: Kovács Sándor A betlehemet készítették: Hajós Erzsébet, Maráz Erzsébet Kovács Tibor ács

2 2. oldal Főpásztori vizitáció A püspök látogatásáról a Püspöki Kongregáció 2004-es, Apostolorum successores kezdetű direktóriuma rendelkezik. A plébániáknak - és az egyházmegyéhez tartozó egyéb intézményeknek - ez az időnkénti látogatása pasztorális jellegű, vagyis a megerősítést szolgálja a krisztuskövetésben. Értelemszerűen kiterjed az életet szolgáló dolgokra is, épületekre, vagyontárgyakra, eszközökre könyvtárra, adminisztrációra és egyebekre. Igyekeztünk megfelelni a vizitáció követelményeinek és körülményeinek, kellőképpen előkészülni, együttműködve a szervező Főhatósággal. Süllei László protonotárius és Kardos Mihály plébános Szombat-vasárnapra /2011. nov / véglegesítették a látogatás időpontját, úgy, hogy szombaton Táton, vasárnap Tokodon tartózkodik a vizitáló csoport. Néhány nappal előtte kaptam a telefonos értesítést, hogy bíboros Főpásztorunk csak Tokodra jön, vasárnap; Tátra szombaton helynöke, Süllei László protonotárius kanonok érkezik. Lógni kezdett a tátiak orra, az enyémmel együtt; mert, noha én /a plébános/ Tokodon köszönthettem főpásztorunkat, dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek urat, de Táton is szerettem volna köszönteni. Mondtam is az asszonyoknak, abbahagyhatják a takarítást, mert hozzánk nem jön a Bíboros úr. Nagy odaadással vikszeltek-takarítottak templomban, plébánián, olyan zugokban is, ahová biztos nem néznek be a vizitációsok, hiába mondtam: a por nem fertőz De hát nem úgy van az Biztosan nem sértődött volna meg a Helynök úr, ha ez az orrlógatás a tudomására jut, mert hiszen nem miatta volt Őt is szeretettel vártuk vagy húszan a templom előtt, hogy bevezényeljük a parkolóba, egyszer csak jön a járdán - távolabb állt meg, az iskolánál. Megnézte a templomot, a karitász-élet fényképes tablóját, a kézzel írott St. Máté szerinti evangéliumot, amelyet híveink másoltak le a Biblia Éve /2008/ alkalmából. Elmondtuk közösen a Miatyánkot. Egy kicsit a plébániára is bementünk, valami papírt megkeresni. Fél 11-re a Községházára mentünk, Szenes Lajos polgármesterünk fogadott minket. Tóth Tivadar, Tokod polgármestere is jelen volt, aki Tokod falut ismertette röviden a Helynök úrnak. A táti beszámoló közben megérkezett dr. Völner Pál államtitkár is, akit kedves ismerősként köszöntöttünk. Egyházi és önkormányzati képviselők is részt vettek a hivatali látogatáson. Köszönjük Polgármesterünknek és Önkormányzatunknak, hogy szívesen fogadtak bennünket és az elhangzott beszédek is egyetértésre találtak. 11 órakor Tát-Újtelepre mentünk az ottani létesítmény átadási ünnepségére, amelynek végén a Helynök úr megáldotta az elvégzett munkát egy kis szertartás keretében. A tátiak - sajnálatos módon - kevesen vesznek részt egyéb közös rendezvényeken is, de ide legalább az újtelepiek többen eljöhettek volna. Ha levonjuk a hivatalból odavezényeltek számát - akiknek egyébként nemigen volt ellenükre, hogy odajöjjenek - tessék megnézni, mennyien maradnak. Időcsúszással érkeztünk a Viktória étterembe; a leves után fel kellett volna állni az asztaltól, hogy az előírt programot kövessük, ehhez azonban nem volt a lábunkban erő december Helynök úr tréfásan megjegyezte: beszámolok a Bíboros úrnak, hogy jót ebédeltünk a vizitációs napon. Az egyházi testülettel való beszélgetés fél óráját ettük meg, de végül ők sem maradtak ki. Éppen lendületet vett a Karitász tagokkal való beszélgetés a plébánián, amikor félbe kellett szakítani, mert fél 3-ra a St. György Otthonban kellett lennünk. Ott csatlakozott hozzánk Szenes Lajos polgármester és Turi Lajos alpolgármester. A Polgármester bevezetője után Marosi Lórándné igazgató asszony ismertette az Otthon múltját, életét. A Helynök úr biztató szavakat mondott, köszöntötte a 106 éves Miska bácsit. A lakók többsége jelen volt, meghatódottan imádkoztak együtt a Főpásztor Helyettesével. A főnővér és a személyzet többsége is eljött szabadnapján ez alkalomból az Otthonba. Köszönjük! A karitászosok az egyházi testület tagjaival együtt vártak bennünket a plébánián. Végére érhetett a mindenkit megszólaltató beszélgetés. Tetszett a népnek a Helynök úr érdeklődése és közvetlensége. Következett a 667 kérdés átfésülése; ez már szűk körben történt. Ezeket a kérdéseket előre, időben megkaptuk az Érseki Főhatóságtól, egész könyvre menő anyag. Ki kellett tölteni a vizitáció napjára. Morogtunk emiatt - inkább csak én -, de aztán eszembe jutott, hogy a plébániák múltjáról jóformán csak az ilyen vizitációs iratokból értesülhetünk. Összekaptuk magunkat és mi is megrajzoltuk plébániánk jelenlegi képét az utókor számára. A valóságot igyekeztünk leírni. Többen segítettek - amit ezúton is köszönök -, mert én nem tudtam minden kérdésre felelni; persze voltak olyan kérdések is, amikre együtt sem tudtunk pontos feleletet adni. A Helynök úrral való átnézés után 6-8 kérdés maradt, amit utólag pótolni fogunk. Este 6-kor kezdődött a főpapi szentmise. Az egyházi testület tagjai a templomba vezettek minket a ministránsokkal együtt, ünnepélyes bevonulás keretében. Mise elején Szabó Mihály köszöntője hangozott el az egyházközség nevében, Szenczi Ferencné a helyi karitász nevében. Szerény ajándékokat adtak át a Helynök úrnak, mindnyájunk szeretete és ragaszkodása jeleként. dr. Erdő Péter bíboros Örültem, hogy ezen a szentmisén jóval többen vettek részt, mint más szombatokon. Erdő Péter főpásztorunk mégiscsak itt hagyta lába nyomát és kézírását Táton is. A tokodi anyakönyveket, iratokat Táton tartjuk, ezért itt folytattuk a Tokodra vonatkozó munkát, vasárnap délután. Dr. Kovács Zoltán irodaigazgató atyával háromkor elkezdtük a tokodi 667 kérdés átrágását és már majdnem a végére értünk, amikor Bíboros úr, Monostori László érseki titkár atyával, öt óra körül megérkezett. A kőlépcsőre térdelve imával köszöntötte az Úr Jézust, majd körüljárt a templomban, megnézett minden oltárt és minden szobrot, fali képet; dr. Mosonyi Anna és Szenczi Ferencné gondoskodtak róla, hogy a karitász-tablót ő is tüzetesen megnézze, amit szívesen meg is tett. A plébánián együtt folytattuk és befejeztük a kérdések áttekintését. Láttamozta az anyakönyveket, egyéb iratokat; a Boldog Meszlényi Zoltán Lajos c. könyvet kaptuk tőle ajándékba. Így maradt Táton is Főpásztorunk lábnyoma és kézírása. A végén láttuk egymáson, hogy fáradtan jó nyugovóra térni. Köszönöm Hámos László úrnak, a Kultúrotthon igazgatójának, hogy kérte tőlem ezt a beszámolót a vizitációs napról, helyi lapunk, a Walzer számára. Ezzel megmozdított, hogy írjam le ma. Gondoltam rá, hogy meg kellene ezt tenni, de csak holnap akartam Kardos Mihály plébános, nov..

3 2011. december Számadás és összegzés Az év vége felé közeledve nemcsak a magánéletben, hanem az erre az évre eltervezett munkánkat tekintve is számadást végzünk. Jó érzés lenne úgy visszatekinteni az elmúló esztendőre, hogy minden a tervek szerint haladt, mindent tökéletesen elvégeztünk. Ahol egészen biztos hiányosságok akadnak, az a családra szánt idő, de a mai világban e téren nemcsak a politikusoknak, hanem valamennyiünknek ebből van a legkevesebb. A mögöttünk hagyott esztendő fárasztó és nehéz év volt. Nemcsak a választópolgárok, de a politikusok számára is. A kormány és a tavalyi országgyűlési választásokon győztes, kétharmados többséggel rendelkező koalíció ha nem végzett is hibátlan munkát - de elkezdte azt a nagy átalakítási folyamatot, amelynek célja a magyar társadalom szellemi és anyagi erőforrásainak növelése, az állam hatékony működésének biztosítása, szervezetének korszerűsítése, a lakossági és az államiönkormányzati eladósodottság csökkentése. Komárom-Esztergom megye Duna-menti választókerületének országgyűlési képviselőjeként és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkáraként igyekeztem támogatni mind megyénk egészének, mind a Duna menti településeknek pályázatokban megfogalmazott fejlesztési terveit. A MÁV cégcsoportot felügyelő államtitkárként fontos eredménynek tartom, hogy sikerült újra indítani a személyi közlekedést a Komárom- Esztergom és a Komárom-Kisbér-Székesfehérvár vasúti vonalakon. Számottevő infrastrukturális fejlesztések indultak illetve fejeződtek be a választókerület több településén. Mogyorósbányán, Táton, Komáromban és Ácson főtér rekonstrukció, elkerülő út valamint belterületi utak építése történt, illetve Lábatlanon sor került egy jelentős vízügyi beruházás projektindító rendezvényére. A közlekedési beruházások mellett néhány sikeres pályázat eredményeként számottevő fejlesztési forrás érkezett az oktatási ágazat intézményeihez: Komáromban az Alapy Gáspár középiskola, Nyergesújfaluban pedig a helyi iskola jutott jelentős pénzeszközökhöz. A következő időszak legnagyobb volumenű közlekedési fejlesztési programja a Duna mellett megvalósuló kerékpárút hálózat bővítése - kiépítése lesz. A választókerület, és a megye politikai képviselete mellet az ország közlekedéspolitikájáért felelős államtitkáraként hazánk európai uniós elnökségének időszakában, 2011 első félévében az Unió közlekedési minisztereinek tanácsát vezettem. E tevékenység keretében sikerült előre haladást elérni a tagállamok közlekedési infrastrukturális programjainak jogi és pénzügyi összehangolásában. A fentieken túl igyekeztem eleget tenni a nagyszámú személyes megkeresésnek, a lakosság részéről megfogalmazott egyedi szociális, egészségügyi, munkaügyi - problémák megoldásának segítésében. Nehéz helyzetben van mindenki, hiszen az anyagi problémák rányomják bélyegüket a hétköznapokra, és amikor azzal kell szembesülni, hogy a létfenntartás nehézségekbe ütközik, akkor bizony minden más probléma is felerősödik. Sokszor a türelem sem vezet eredményre. Akkor, amikor az ország is súlyos anyagi problémákkal küzd, nehéz bizakodó képet festeni. Ami mégis reménnyel tölthet el bennünket, az a tény, hogy ebben a helyzetben felértékelődnek az emberi kapcsolatok, megerősödhet a család összetartó ereje. Karácsonykor jó lenne, ha csak egy közös étkezés erejéig is, de össze tudnának ülni a 3. oldal családok, lenne idő tv és internet nélkül is egymással foglalkozni, beszélgetni és rájönni, hogy a gazdasági nehézségek ellenére a legfontosabb az együttlét, a közös szép élmények! Közeledve az esztendő végéhez - választókerületem valamennyi polgárának szeretetteljes Karácsonyt, jó egészséget és egy könnyebb, eredményekben gazdagabb új esztendőt kívánok! Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastrukturális Területért Felelős Államtitkára, egyéni országgyűlési képviselő Emlékérem az 55. évforduló alkalmából Az 1956-os forradalom-és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából arra gondoltuk, számba vesszük a forradalmi cselekményekben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalt táti honfitársainkat. Megbecsülésünk jeléül egy bensőséges ünnepség keretein belül tiszteletünk és elismerésünk jeleként átadunk részükre egy elismerő díszoklevelet valamint egy táti emlékérmet. A közös megemlékezést és múltidézést is szolgáló összejövetelt október 25-én tartottuk meg a Polgármesteri Hivatalban. Két polgártársunk a harcokban közvetlenül is részt vett Nagy Gáspárné Berták Katalin és Juhász Anna személyében. Juhász Anna az elismerést és kitüntetést posztumusz kapta meg, ugyanis a Sötétkapunál méltán elhíresült esemény során abban az autóbuszban tartózkodott, amelyre orvul rálövettek, Anna a helyszínen életét vesztette, a Jóisten adjon örök nyugalmat neki. Nagy Gáspárné Berták Katalin jelenleg a Szent György Szeretetotthon lakója, aktív részese volt az 56-os forradalmi eseményeknek, kapcsolatba került Pongrátz Gergellyel és Wittner Máriával, kinek parancsnoksága alatt a Corvin közben fegyveresen is harcolt. Eddigi érdemjelei: a Vitézi Lovagrend tagja, a hazáért és szabadságért érdemérem mellett a 378-as számú díszkardos koronáscímer tulajdonosa. A nyolcsarkú Kossuth címeres kereszt rendjellel az 56-os Szövetség rendes tagja. A forradalmi eseményekkel közvetett módon kapcsolatba került polgártársaink szintén részesültek az elismerő oklevélben valamint részükre is átadtuk az emlék-érdemérmet, név szerint: György István, Juhász Antal, Dr. Kazella Ignác, Szabó Mihály, Szeferinusz Mihály. Juhász Antalt sajnos már tudhatjuk az élők sorában, posztumusz kapta meg az elismeréssel kapcsolatos kitüntetéseket, a Jóisten adjon örök nyugodalmat neki. Dr. Kazella Ignác az Amerikai Egyesült Államokban él, személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen. Nem az 1956-os forradalom és szabadságharc részese, de úgy gondoltuk, az ünnep kiváló alkalom hogy elismerhessük Szíjártó Lajos munkásságát, akit betegsége miatt távollétében köszöntöttünk ban született bányagépész-aknász. Az 1971-ben általa alakított Táti Csillagász Szakkörnek 34 éven át volt nevezetes vezetője. Számtalan hazai és európai hírű csillagászt hívott Tátra. Külföldi úttal is elismerték szaktudását. Ő indította be a mogyorósi Föld és Ég tábort valamint ő készítette el a Kultúrház előtt napórát. dr. Tóth Tamás

4 4. oldal Ároktisztítás lakossági összefogással A települési önkormányzatok feladatkörének egyik szelete a tulajdonukban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek (árkok, zárt rendszerű csatornák) folyamatos karbantartása. Így van ez Tát Nagyközség esetében is, azonban más településekhez hasonlóan Önkormányzatunk anyagi lehetőségei korlátozottak. Örömmel fogadtuk, amikor a Polgármesteri Hivatalban megjelent az Ifjúság utcában lakó Pallangi István azzal a szándékkal, hogy november 26-ra az ott lakók bevonásával ároktakarítási munkát szervez december Ehhez annyi segít kért, hogy a hivatal gondoskodjon a kitermelt hordalék elszállításáról. Az Ifjúság utcai árok kitakarítása fontos feladat, mert csapadékos, talajvizes időszakban jelentős mennyiségű víz elvezetését biztosítja. A fenti időpontban a szervezést végző Pallangi István mellett a következő személyek vettek részt, illetve működtek közre az ároktakarítási munkában: Tábori László, Koselák Márton, Balogh László, Horváth György két fővel képviseltette magát, Hauber László, Longa Mihály, Hűvösvölgyi Iván, Babocsai Tamás, Juhász Imre, Hartmann Sándor, Dobi Szilárd, Mészáros Tamás, Aubéli József, Aubéli Krisztina, Vencz Miklós, Vencz Gergő, ifj. Kovács Tibor, Täicht István, Szabó István. A Polgármesteri Hivatal részéről: Kárpát István, Abonyi László, Ferenczi Péter, Szabó Jenő vett részt a munkában. A hordalékszállítást a KOZI Kft. részéről Keil Attila, Lukács Zoltán, Keil Zoltán végezte. Az ároktisztítási munkában résztvevőknek ezúton kívánunk köszönetet mondani és reméljük, hogy hozzáállásuk a jövőben példaértékű lesz a táti polgárok számára. Parragi György településfejlesztési csoportvezető Új könyvek a Könyvtárban a Márai-program támogatásával Megérkeztek a könyvkiadók és a könyvtárak támogatására életre hívott Márai program kötetei a táti könyvtárba is! A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében elindította a Márai-programot. A program célja: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. A tervezet megvalósítása érdekében a jelentkező könyvtárak számára lehetőséget kínáltak arra, hogy a Márai-program I. listájáról a megállapított keret mértékéig könyveket rendelhessen meg június 1. július 31. között, intézményük részére. A könyvtárak keretük felét szépirodalmi, másik felét tényirodalmi művek választására használhatták fel, egy listából válogathatták ki, mely művekre tartanak igényt. Könyvtárunk is igénybe vehette a Márai-program által nyújtott támogatást, melynek értelmében 400 ezer forint értékben válogathattunk a listáról, fele-fele szépirodalmi és tény- ill. szakirodalmi műveket. A dokumentumok szeptemberben meg is érkeztek könyvtárunkba összesen 130 darab dokumentum, melyből 80 szépirodalmi mű (73 könyv, 7 hangoskönyv), és 50 tényirodalmi könyv. Sok olyan alkotást be tudtunk szerezni, melyet az éves könyvbeszerzési keretünk szűkössége eddig nem tett lehetővé. A listákról többségében olyan könyveket válogatunk, amelyek még nem szerepelnek a könyvtár állományában, különös tekintettel a gyermekkönyvekre. Reméljük, hogy felnőttek és gyerekek egyaránt találnak majd új olvasnivalót! Látogassanak el könyvtárunkba, mindenkit szeretettel várunk! Nyitva: Kedd, Csütörtök: ig, Szerda-Péntek: ig Pappné Adolf Erzsébet, könyvtáros A évi fejlesztéseink lezárása: járdafelújítások A szeptemberében a már lezárult, valamint a folyamatban lévő fejlesztéseink forrásigényének ismeretében megállapítást nyert, hogy fejlesztési tartalékkeretünk lehetőséget ad még néhány fontosabb felújítási munka elvégzésére. A Képviselő testület mérlegelte, hogy melyek legyenek ezek a feladatok, és a lakossági igények alapján járdafelújítás mellett döntött. A tűzoltó szertár mellett már több évtizede probléma, hogy csak egy földes ösvényen közelíthető meg a Gorkij fasor és a vasúti átjáró között korábban kiépített térköves járda, melyet sokan használnak. Sokan szóvá tették elsősorban az idősebbek, hogy a gyógyszertár és az orvosi rendelő között a Buseck sétány beton járdája balesetveszélyes mértékben töredezett, és ugyanez az állapot jellemtő a Fő út 129. szám és a Rákóczi úti becsatlakozás közötti szakaszra is. Természetesen a település többi részén is vannak olyan hiányzó, vagy rossz állapotú járdaszakaszok, de a testület úgy döntött, hogy ez évben a fenti, nagy forgalmú járdák felújítása élvez elsőbbséget. Fontos szempont volt, hogy a kivitelezők a helyi vállalkozók köréből kerüljenek ki. Az ajánlatok bontását követő értékelés alapján a kivitelezési munkákat az alábbi vállalkozók nyerték el. A 4-ÉPV Kft. a tűzoltó szertár melletti járdafelújítást, a Pál Trans Bt. a Fő út 129. szám és a Fő út Rákóczi utca becsatlakozása közötti szakasz felújítását és a PAPTISZ Bt. a Buseck sétány Kossuth Lajos utca és Klapka György utca közötti szakaszának felújítását kapta meg. A gyógyszertár előtti felület térkövezését szintén a PAPTISZ BT. végezte el, azonban ezt teljes egészében a Borostyán Patika Bt. finanszírozta. A felújítási munkák novemberben határidőre és I. osztályú minőségben elkészültek. E három járdaszakasz felújításával ismét gazdagodott településünk, növelve a gyalogos közlekedés biztonságát. Parragi György településfejlesztési csoportvezető

5 2011. december 5. oldal Átadták Tát Nagyközség Újtelep településrész csapadékvíz elvezetési rendszerét Az infrastruktúra számára kezelhetetlen mennyiségű csapadékvíz elvezetésére létesített csatornarendszert november 12-én dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastrukturális területért felelős államtitkára adta át. A 2010 májusában bekövetkezett szélsőségesen nagy esőzések az egész országban így nagyközségünkben, Táton is felhívták a figyelmet a csapadékvíz elvezetésének fontosságára. A probléma Újtelep településrészen volt a legsúlyosabb. A víz az ingatlanok elöntésén túl bejutott a szennyvíz csatornába, ahonnan szennyvízzel keveredve a fedlapokat felemelve ömlött a közterületre. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének fontossága a település önkormányzata számára egyértelmű volt, azonban ezt a beruházási költségek nagyságrendje miatt önerőből nem lehetett megoldani. Az is egyértelművé vált, hogy a beruházás során nemcsak a közterületekről kell elvezetni a vizet, hanem ennek lehetőségét az itt lévő ingatlanok tulajdonosai számára is biztosítani kell ben a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében pályázati felhívás jelent meg települési vízrendezési fejlesztésre, mely lehetőséget adott arra, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését Uniós támogatással valósítsuk meg. Az engedélyezési terv elkészítésére szerződést kötöttünk a Novum Kft.-vel, a pályázat lebonyolításával a Storno Soft Bt.-t bíztuk meg. A pályázat készítése során több akadály is felmerült, de végül a szeptember 13-i határidőre sikerült benyújtani a Tát Nagyközség Újtelep településrészének csapadékvíz elvezetése című pályázatot (projektazonosító: KDOP-4.1.1/E ). A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a projektet a legmagasabb, bruttó 100 millió Ft összegű támogatásra ítélte érdemesnek, így a beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A közreműködő szervezet a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A közbeszerzési eljárás során a táti székhelyű KOZI-SZABÓ KONZORCIUM adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot, így az önkormányzat ezt a céget bízta meg a kivitelezéssel. A munkaterület átadására június 2-án került sor. A beruházással érintett utcákban előre gyártott betonelemekből nyílt esővíz elvezető árok került kialakítása, részben beton fedlapokkal fedve. Az ipari ingatlanok bejáróit acél ráccsal, a lakosságit cső áteresszel oldottuk meg. A munkavégzés ideje alatt a közművek szolgáltatása zavartalan volt. Az ingatlanok megközelítését megfelelően, szükség esetén szakaszosan biztosítottuk. A közműbekötések beazonosítása és esetleges feltárása vagy kiváltása a tulajdonosok segítségével folyamatosan egyeztetve történt meg. A munkákat három szakaszra bontottuk. Az első ütem a Törökvész utcát és a Madách Imre utcát, a második a Lehár Ferenc utcát és a Határ utat, a harmadikban a Kálmán Imre utcát és a Liszt Ferenc utcát érintette. A beruházás megkezdése előtt az érintetteket lakossági fórumon tájékoztattuk a munkálatok várható mentéről, az esetleges közlekedési korlátozásokról, és válaszoltunk a felmerült kérdésekre. Az Önkormányzat honlapján folyamatosan ismertettük a projekt előrehaladását. A létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárására október 28-án került sor. Az eljárás sikeres volt, megállapítottuk, hogy a csapadékcsatorna rendszer üzemeltetésre alkalmas. A kivitelező a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tett. Ennek keretében a beruházással érintett ingatlantulajdonosokat folyamatosan tájékoztatta, mindent megtett a minimális akadályoztatás érdekében, a felmerült igényeket lehetőség szerint figyelembe vette. A beruházás kapcsán panasz a hivatalhoz nem érkezett. Felhívtuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a csapadékvizet beköthetik a csatornába, illetve ha korábban szabálytalanul a szennyvízcsatornába vezették, azt december 1-ig meg kell szüntetniük. A beruházás ünnepélyes átadására november 12-én került sor. Köszöntőt mondott Szenes Lajos, Tát Nagyközség polgármestere. A létesítményt dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastrukturális területért felelős államtitkára adta át, és Süllei László protonotárius kanonok úr valamint Kardos Mihály plébános úr áldotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Táti Formációs Tánccsoport.

6 6. oldal december Tát falu is hozzátartozik a magyarság egyetemes történetéhez. Ennek folyamán falunk történelme is kapcsolódik az államalapításunk egyik szent helyéhez, Pannonhalmához. Röviden megismerve ezen időszak történéseit jutunk el a X. században Tát birtokosához, Fulco hospeshez. Munkássága szerénységénél fogva ma még Anonymushoz hasonlóan, nagy kutatási témát rejt magában. Sok tudós foglalkozott, próbálta megfejteni hiteles források és levéltárakban fellelhető oklevelek alapján a korszak történetét. A jelenleg feldolgozott anyagoknak Tátra vonatkozó részét szeretném az olvasó figyelmébe ajánlani, biztatva a történelmi tények további megismerésére. A táti feldolgozások ( Adalékok Tát Község Történetéhez Koch Róbert plébános Tát Története Kátai Ferenc) 1181-ra teszik Tát nevének eddigi ismeretek szerinti keltezését. Tát Története a Kezdettől 2000-ig Kátai Ferenc monográfiájában említi az 1146-os évszámot, mely arról is nevezetes, hogy Fulco hospes, Tát birtokosa a pannonhalmi apátságnak adta birtokát. Adalékok Tát Történetéhez 2010 Szabó József- Kátai Ferenc történelmi olvasókönyvének anyaggyűjtése közben újból előkerült több, a faluval kapcsolatos történelmi esemény egészen Géza fejedelemtől III. Béla királyunk uralkodásáig. Az eddig fellelt, Táthoz kapcsolható birtokok Szent László királyunk törvénye szerint csak királyi engedéllyel és pecséttel ellátva voltak adományozhatóak. Magyarországon kevés ilyen okirat maradt fenn az utókor számára, azonban Tát ebből a szempontból igen szerencsés, gazdag anyaggal rendelkezik. A kultúrház igazgatója, Hámos László lehetőséget adott, hogy a Táti Walzer újságban közzétehetek két igen megbecsült, eredetileg latinul írott majd lefordított végakaratot. A két végakaratban előforduló nevek, események, történelmi összefüggések, birtokok olyan tárházat nyitottak számomra, mely eddigi életemben szemléleti változást hozott. Levéltárak, internet, konferenciák, az e témában írott könyvek olvasása, történelmi élmény volt számomra, melyet örömmel adok közre. Ki volt Fulco hospes? Jelenleg nincs egyértelmű forrás, a kutatók, francia, német, olasz íródeáknak írják. A neve alapján valószínűleg francia származású, mivel ezen időszakban e néven Anjou királyok, hercegek, valamint egy francia jeruzsálemi lovagkirály is fellelhető. Keresztes lovag volt, mivel az első keresztes hadjáratban a francia Gottfried de Bouillon oldalán harcolt, a hadjárat után Magyarországon letelepedve kaphatta Tát birtokát, később Szerafin esztergomi apát szolgálatába állt, mint klerikus. Mályusz Elemér könyvében leírja, hogy a klerikus (studio servitutis clericalis) először a királyi udvarban tevékenykedett és kapta a birtokot, mivel az egyház nem adott, adhatott ilyet. Klerikusok a kormányzati tevékenység első magyarországi szakemberei, az írásos munka végzői, szolgálatuk jellege nem papi volt. Fulco hospes munkássága Szent László királynál vette kezdetét. Fulco Szent László nagybátyja, I. Géza király dömösi kúriájában bekövetkezett halálos balesete után Géza fiainak, I. (Könyves) Kálmán királynak és Álmos hercegnek tanítója, nevelője lehetett. Álmoshoz különös, baráti viszony fűzte, kétszer is felkeresték együtt vezeklés végett Konstantinápolyt, és a szent várost, Jeruzsálemet. Hosszú élete volt, 70 év feletti kort ért meg. Szerafin apát 1104-ben bekövetkezett halála után még négy veszprémi apát szolgálatában állt, mint klerikus. Szerepük jelentőségét tanúsítja, hogy I. László dekrétuma szükségesnek találta megemlékezni róluk. Államalapító történelmünk táti vonatkozásai Irodalomtörténészek szerint nem kizárható, hogy Szent István fiának, Szent Imre herceg legendájának szerzője, melynek tartalmi vonatkozásai szerencsésen esnek egybe a Fulco életéről ismert adatokkal Fulco vendég végakarata Legyen ismert a szent hit minden tisztelője előtt, hogy én, Fulco vendég jövetelem első idejében az íródeáki szolgálat foglalatosságával Álmos herceghez csatlakoztam, az ő távozása után azonban Szerafin esztergomi érseknek, majd pedig a veszprémi egyház főpapjainak, tudniillik Máténak és Nánának, Martyriusnak, Péternek és Pálnak - Isten a tanúm rá - híven és örömmel szolgáltam egészen az öregkorig. Ebben tehát azokról a dolgokról, melyeket a fentebb mondott atyák idejében evilági erőfeszítéssel összegyűjtöttem, - miután az összes test útját lelkileg fontolóra vettem, és ezen (javaim) árán az égi javak megszerzésére törekedtem -, a legkönyörületesebb Géza király kegyének birtokában Szent Márton pannóniai monostorának felajánlkozva ilyenképpen rendelkeztem. Először is azt a birtokot, mely Táton van, az udvarházat három emberrel és a ház öszszes felszerelésével, valamint egy hat pénzzel tartozó szabad emberrel, három szőlőt, rétet szántófölddel a pannóniai egyház Szent Márton (védőszentjének) adtam át. Ugrin ispán monostorának pedig, mely a Vértes hegynél fekszik, a rétet és a négy márkáért vásárolt szántóföldet rendeltem örök birtokul. Azt a részben vásárolt, részben pedig - tudniillik István és Béla - királyok kegyéből nekem átengedett birtokot azonban, amely Vámán van, egyetlen leányomnak engedem át azzal a feltétellel, hogy ha Isten irgalmából fia lenne, örökség jogán birtokolja azt, ha pedig örököse nem lenne, Szent Márton fentebb mondott egyházának a tulajdonába kerüljön. A fák gyümölcsének pedig Szent Márton egyházáé legyen a felerésze, leányom pedig, amíg él, a másik rész fölött rendelkezzék hatalommal. Ez a Duna menti Szent Endre püspöki udvarházában történt, az Úr megtestesülésének esztendejében, Géza királynak pedig a hatodik (uralkodási) évében, midőn az esztergomi szentegyháznak Macharius érsek állt az élén, Belos volt a nádorispán, Cadarius az udvarispán. És hogy még tartósabban megerősítést nyerjen, a királyi pecsét kerül alkalmazásra azon előkelők tanúskodása mellett, akiknek a nevei itt vannak feljegyezve. Péter ispán, László herceg (tanító)mestere; Pál ispán, Miklós fia; Givra ispán; Bacha, a király kamarása; Cherubin, a király káplánja; Ynam; Melchisedek; Benedek; Áron; Gervasius; a király jegyzője Barnabás, ezen hártya írója és megpecsételője. Ha pedig valaki vakmerőn vagy elhamarkodottan ezen királyi rendeletnek ellene kívánna mondani, az egész egyház isteni átka alá essen, és ötven font aranyat fizessen a királyi felségnek. Forrás: Árpád-kori oklevelek Főszerkesztő: Györffy György. (Chartae antiquissimae Hungariae). Budapest, Fordítás: Szovák Kornél. Hol lehetett Fulco udvarháza, ispotálya, lovagháza? Jelenleg még ismeretlen, kutatásra szorul ban az Ó falu gázvezeték fektetése alkalmával a templommal szemben, az útra merőlegesen, az úgynevezett Kovács porta előtti árok ásásakor két 0,8 m széles alapba ütköztünk. Jeleztük a Babits múzeum illetékeseinek, azonban egyéb elfoglaltságuk miatt nem került sor a terület szakirányú feltárásra. A jövő kutatóinak rajzott készítettem az alapok helyzetéről. Győrffy György a végrendeletben [14.] forráspontban leírt Vámán birtokot Pusztavám községhez tartozónak véli. Meglátásom szerint valószínűleg téves lehet, mivel Vámán latin fordítása mogyorósi birtokot is jelenthet, ezért a Tát faluhoz tartozhatott. Pusztavám ezen időben még nem létezett.

7 2011. december Ki volt a másik végrendelkező 1146-ban? Színes úrnő végrendelete! Az Úr nevében. Tudja meg a jövendő nemzedék és az is, amely most él, hogy én, Színes, megfosztva az utód-örökös reménységétől, mivel látom, hogy sokan erőszakkal, vagy bármilyen módon másoknak örökségébe lépnek, elhatároztam, hogy patrimóniumommal, amely örökség jogán illet engem, úgy rendelkezem, hogy olyan örökösöm legyen, aki engem ez élet után az örökkévaló örökség részesévé tesz. Üdvös tanácsot tartván ezért férjemmel, Henrik úrral Dávid apát úr atyjafiával rokonaimhoz és barátaimhoz, az ország előkelőihez fordultam, és feltárva közös elhatározásunkat, kértem, tanácsolják Géza úrnak, királyunknak, hogy engedelmével és beleegyezésével a Chutus nevű birtokot minden tartozékkal felajánlhassam és ráhagyhassam Szent Márton pannonhegyi egyházára. Ők kérésünkre hajolva, és a jó szándékot helyeselve, a királyhoz járulva rávették, szándékunkat előadták és kérésükkel kieszközölték, hogy meg kell lennie, amit kértünk. Miután elnyertük a királyi engedélyt, a fent mondott birtokot a szántófölddel, legelőkkel, erdőkkel, rétekkel és mindennel, ami benne a mi hatalmunk alá tartozik, a régóta mindenhol állított határ szerint Szent Mártonnak adományoztuk, hogy halálunk után minden háborítás nélkül az egyház apátjának gondoskodása és igazgatása alatt legyen. Ami pedig a birtokhoz tartozik, ez: három eke tizenöt ember öt mansiójával, száz juh, harminc sertés kanásszal, a harmincnégy csődörből és kancából álló ménessel, három ember mansiójával, öt szőlő öt mansióval Radi faluban. Annak a szolgálatnak a kötelezettsége alól, amellyel az egyház más emberei tartoznak, a mi embereinket kivettük, tudniillik se bort ne szállítsanak a monostorba, se lisztet a szerzetesek ellátására, s ne kényszerítsék őket más munkára, csak arra, ami a mondott birtoknak vagy szőleinek műveléséhez tartozik. A hely apátjának legyen joga azoknak a szabad hospeseknek felfogadására és elbocsájtására is, akik lakni és művelni akarják a földet, de mégis kötelesek hadra kelni és elmenni a király hadjáratára, amint a mi életünkben tették. Továbbá egyeseket, akik nekünk hűen szolgáltak, szabadon bocsájtjuk, és olyan szabadsággal adományozzuk meg őket, hogy halálunk után szabadon szolgáljanak ott és annak, ahol és akivel akarnak: Kissodi, Farkas, János, Detre,... Mendus, Ilona. Mindezt pedig az ország sok előkelőjének, püspökének, ispá njának és más nemesének tanúskodása mellett így rendelték, és a királyi pecsét ráütésével így erősítették meg, hogy senki csalárd örökséghajhászó, vagy az igazság ellensége ne merészkedjék megszegésén mesterkedni. Ha pedig valamely elvetemült lelkű ember sem az Isten, sem a Szentegyház iránt tanúsítva tiszteletet, csellel vagy erőszakkal ezekből valamit is magának próbálna megkaparintani (főként azokról beszélek, akiket e világon rokonság köteléke fűzött hozzám), ha valaki, mondom, ezt érvénytelenné akarja tenni, Isten ítélete alá essék itt és az örökkévalóságban, hacsak észhez nem tér. Az Úr megtestesülésének évében, a dicső Géza király uralma alatt írták, felolvasták és megerősítették mindezt az ország igen nemes tanúinak jelenlétében, akiknek neve ez: Macharius érsek, Zacheus győri püspök, Belos nándorfehérvári ispán és bán, János ispán, Ákos ispán, Dénes ispán, Gyula ispán, Sándor, Haidricus, Deda, Anto, Péter, László herceg mestere; a szomszédos száznagyok közül: Ceh, Henrik, Cherbela. Forrás: Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. I. Szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bolla Ilona és Rottler Ferenc. (Kézirat). Budapest, Érdekes, hogy Színes nevű úrnőként van feltüntetve, aki nem más mint a táti Fulco leánya. Férje Henrik úr, Dávid apát úr atyafia. A szintén királyi pecséttel ellátott I./9 végrendelkező oklevélben megemlített Dávid apát, a Szent István által szent hellyé nyilvánított Pannonhalmi Apátságot 1131-ben újjáépítette és bővítette (a monostor templomát villám pusztította el). 7. oldal A végrendelet érdekes módon nem tér ki az úrnőnek apja által adományozott táti birtokra. Két falu birtokáról rendelkezik Chutus és Radiról. A kutatásaim során Rádi falu neve minden bizonnyal Szent István seregének vezetője Vencellin (Veczelin), aki Koppány felett diadalmaskodott, fia Rád lovagtól származik. Feltehető, hogy Színes úrnő férje Henrik, a leszármazottja lehetett. A rokoni, családi összefüggésekre részben a már fentebb említett fellelt dokumentumok adnak feleletet, melyek további kutatásokat kívánnak. A további kutatásokról, amennyiben eziránt érdeklődés mutatkozik, szívesen tájékoztatom a tátiakat. A közelgő karácsonyi ünnepekre kellemes időtöltést, Boldog Karácsonyt kíván minden táti családnak: Szabó József és családja RADIESZTÉZIA (földsugárzás mérés pálcával) Szeretettel várunk minden érdeklődőt január 20-án 18 órára a táti Könyvtárba Mátray Gábor László (radiesztéta, szellemgyógyász) előadására. Témák: - szellemi radiesztézia - pálcával való mérés gyakorlati oktatása

8 8. oldal A táti óvodáról Intézményünk dolgozói a 2011/2012-es nevelési évben, 8 gyermekcsoportban látják el az oktató-nevelő munkát. 3 épületben 1 függetlenített vezető 1 helyettes 1 munkaközösség vezető, valamint 10 óvónő és a kisegítő személyzet végzi az óvodai feladatokat. Működik 1 bölcsődei csoportunk is, melybe azok a két évüket betöltött kicsik nyernek felvételt, akiknek szülei dolgoznak. Örömünkre szolgál, hogy gyermeklétszámunk évek óta jól alakul, így ebben a tanévben is. Óvodánk reggel 5 órától délután 17 óráig tart nyitva. A tevékenységközpontú, valamint a német nemzetiségi program szabja meg céljainkat, feladatainkat. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmód és a testi nevelés. Nyitva tartásunknak, és szolgáltatásainknak köszönhetően a korábbi évekhez hasonlóan idén is 11 gyermek jár intézményünkbe más településekről. Legfontosabb követelmény óvónőink felé, hogy a gyermeki személyiséget tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével fejlesszék. Nevelőtestületünk alapelve olyan nyugodt harmonikus légkör biztosítása, amelyben a gyermekeket és felnőtteket szeretet és tisztelet övezi. Az óvodai nevelést a családi neveléssel összhangban, képzeljük és valósítjuk meg. Tájékoztató a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat életéről Tát és Mogyorósbánya község területén végezzük a feladatainkat. Községünkben működő jelzőrendszer segítségével szerzünk tudomást a problémás gyermekekről, családokról, rossz helyzetben lévő idős egyedülálló felnőtt emberekről. Szolgálatunk 3 fővel dolgozik, mindenki megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik. Problémás családokban segítséget nyújtunk gyermeknevelési, életvezetési problémák megoldásában. A rendszeres szociális segélyben lévőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében, más szolgáltatások elérésében, szolgáltatóknál fennálló tartozások rendezésében. Családlátogatások alkalmával igyekszünk felmérni a családok helyzetét, és annak megfelelően próbálunk rajtuk segíteni. Szolgálatunk végez adományközvetítést megunt és használaton kívüli háztartási gépeinek, bútorainak segítünk új gazdát találni. Évente általában három alkalommal rendezünk ingyenes gyermekruha osztást. Minden évben megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált gyermek hét. A nyári szünidő első hetében rendezzük meg, hátrányos helyzetben lévő családok alsó tagozatos gyermekei részére. Egy héten keresztül 9 órától 14 óráig biztosítunk felügyeletet a számukra, kézműves foglalkozásokkal foglaljuk el őket. Egyre nagyobb sikere van a táborunknak. Ádvent beköszöntével, egy délután alkalmával karácsonyi játszóházat szervezünk, melyen lehetőséget biztosítunk a meghívott december Rendezvényeink közül azok a legsikeresebbek, amelyeket a családokkal együtt szervezünk. Ősszel kerti napokat rendeztünk, ahol a gyermekek szüleikkel együtt őszi terményekből készítettek bábokat. A közös tevékenységet gyermekműsor és zsúr tette gazdagabbá. Családi napunk a játékon, ismerkedésen alapult, és egy együtt töltött kellemes délutánt eredményezett. Nagy élmény volt számunkra, hogy az Idősek Napján szerepelhettünk. Nagycsoportosainkat a hallgatóság nagy szeretettel fogadta. A Márton-napi lampionos felvonulás hagyományaink egyik legszebbike. Az óvoda falain messze túlnőve, idén már a falu apraját, nagyját megmozgatta. A téli időszak kezdetekor, amikor a természet pihen, a madarak etetése az egyik legnagyobb élmény a gyermekek számára. Decemberben ünnepekre készülődünk. Advent üzenete, a várakozás. Közösen koszorút készítünk fenyőágakból. A koszorúkba 4 szál gyertyát erősítünk melyek közül minden héten egyet, meggyújtunk. Az utolsó héten már mind a 4 gyertya ég, mert a fényesség az ünnep eljövetelét jelenti. Szent Miklós a legközismertebb szentek, közé tartozik. Esténként járta a várost, és ahol látta, hogy szegény gyermekek élnek, csomagot tett az ablakukba. Innét ered a Mikulás napi ajándékozás. Az óvodások nagy örömére hozzánk is ellátogatott a Mikulás, és puttonyából csomagokat osztogatott minden kisgyereknek. Ehhez az ünnephez kapcsolódott a Kultúrházban tartott zenés délelőtt, ahol felnőttek, gyermekek egyaránt jól szórakoztak. A karácsonyi ünnep előtt feldíszítjük a csoportszobákat, mézeskalácsot sütünk, és ajándékokat, meglepetéseket készítünk a szülőknek, nagyszülőknek. Ebben az időszakban műsorral és ajándékokkal köszöntjük az Szent György Otthon lakóit és dolgozóit is. December huszonötödike Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. Egyetlen ünnepünk sem hoz annyi örömet, mint a Karácsony. Az óvodában ezen a napon a kicsik átélik a meghittséget, és az ajándékozás örömét. A gyertyafényes fenyőillatú csoportszobákban versekkel és dalokkal fejezzük ki egymás iránti szeretetünket. Az óvoda és bölcsőde nevelőtestülete és minden kisgyermek nevében békés karácsonyt kívánunk a táti lakosnak. Kishonti Lászlóné, vezető óvónő gyermekek számára, hogy karácsonyi díszeket, üdvözlőlapokat és egyéb kisebb ajándékokat készítsenek a szeretteiknek. A szolgálatunkhoz egész évben adományként beérkezett játékokból ajándékcsomagokat készítünk és megajándékozzuk a rászoruló családok gyermekeit. Sajnos vannak olyan családok, akiknél csak az általunk adott ajándék kerül a fa alá. Itt szeretnénk megkérni Tát lakosságát, hogy a használaton kívüli de még jó állapotban lévő gyermekruhákat, gyermekjátékokat mesekönyveket ne dobják ki, hanem hozzák el hozzánk mi találunk nekik gazdát. Szolgálatunk dolgozói nevében békés boldog karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden táti lakosnak. Keil Mihályné, szakmai vezető

9 2011. december 9. oldal Országos rövidfilmpályázat nyertese: Szabó Máté Október 22-én az Uránia moziban került sor a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett. Liszt Ferenc népszerűsítését szolgáló rövidfilmpályázat eredményhirdetésére. A fődíjat a táti Szabó Máté animációs filmje nyerte el... mely nemcsak a kedvességével, hanem a szellemiségével is elvarázsolja az embert. A Liszt Ferencnél százhetvenkilenc évvel fiatalabb Szabó Máté animációs filmje azt mutatja meg, miként ismerhetők fel a mi világunkon Liszt Ferenc ujjlenyomatai a földön, vízen, levegőben, utcaképen, ház falán. Szabó Máténak egyébként nem ez a film az első munkája: két évvel ezelőtt, a 16. Országos diákfilmszemlén a Moebius című animációs filmjét különdíjjal jutalmazták, idén júniusban pedig két műfajban is sikeresen mutatkozott be a 10. kecskeméti animációs filmszemlén. A fődíjat nyert animációs film megtekinthető az interneten. A oldalon a keresőbe az alábbi kifejezést kell beírni: magyar rapszódia 2.00 A pályázatot március végén írták ki, a beadási határidő október 10. volt, az államtitkárság nem jelölt meg műfaji kötöttségeket. A megmérettetésre negyvenegyen jelentkeztek Magyarországról és a határon túlról. Pályáztak gyerekek és felnőttek, amatőrök és profik, általános iskolák, filmgyártó cégek, televíziós társaságok és még egy börtön is. A beadott filmek stílusa, műfaja széles skálán mozgott: volt közöttük szubjektív filmetűd, tárgyilagos dokumentumfilm és animációs film is. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott eredményhirdetésen Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár adta át az első három helyezettnek járó díjat. Ezt követően levetítették a három díjnyertes alkotást, majd a Párizsban élő rendező, Kele Judit - a Duna Televízió és az Arte csatorna koprodukciójában készült - ApocaLiszt című filmjét. Hámos László Egyházi Főméltóság látogatása a Szent György Otthonban A Szent György Otthon hitéletet gyakorló lakói számára megszokott a csütörtökönként Mihály atya által tartott katolikus Szentmise, ugyanúgy a református gyülekezet Istentisztelete havonta egyszer Pungúr tiszteletessel. Az azonban ritka és nagy várakozással járó esemény, amikor egyházi főméltóság áldja meg közös imádkozás után a híveket. November 12-én intézményünkbe látogatott Erdő Péter bíboros úr helyettese, Süllei László helynök úr, akit Kardos Mihály tisztelendő atya, Szenes Lajos polgármester úr, Túri Lajos alpolgármester úr, Kátai Ferenc nyugalmazott otthonigazgató és Szabó Mihály az egyházközség elnöke is elkísérte. Marosi Lórándné igazgatónő ismertette a településen működő szociális gondoskodást a kezdetektől az Otthon felépüléséig, a mára kialakult családias állapotokig. Az aulában a sok kíváncsi idős ember kissé megilletődötten kulcsolta össze kezét, nagy megtiszteltetésnek érezte a kanonok úr jelenlétét. A legnagyobb dicséret az a néhány szó volt, hogy kézzelfoghatóan érezhető e helyen a szeretetet. Ha az arcok békét, elégedettséget sugároznak, a lélek harmóniája tükröződik a szemekben, ott valóban a szeretet irányít. Lohnerné Irénke néni az Otthon nevében szerény ajándékkal köszönte meg a helynök úr látogatását. A karácsonyi ünnepek közeledtével még nagyobb hangsúlyt kap ez a fogalom. A készülődés, az adventi gyertyagyújtás alkalmával minden családba a béke és szeretet költözik. A karácsonyfa csillogó fényei mellett érezzük, jobban kell figyelni egymásra. Ilyenkor gondolkodunk el igazán, mit jelent az öröm, mit jelent örömet szerezni, tartozni valakihez. Ekkor legnehezebb azonban az egyedüllét, a magány, az emlékekkel való küzdelem. A legfényesebben ragyogó gyertya sem képes betölteni azt az űrt, mit szeretteink elvesztése hagy szívünkben. Lakóinknak a hit sokat segít, hogy oldják magányukat, mi, dolgozók pedig azt szeretnénk, ha úgy éreznék, azzal, hogy a Szent György Otthonban élnek, egy nagyobb családba kerültek, ahol még több figyelem és szeretet jut egymásra. Az Otthon lakói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek békés, boldog Karácsonyt! Pék Károlyné mentálhigiénés munkatárs Megyei elismerésben részesült Bánkúti Georgina Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ünnepélyes keretek között adta át Tatabányán, a Népház utca 12-ben a megyei kormányablakokat népszerűsítő Változatos megyéink az Európai Unióban című pályázat komárom-esztergom megyei helyezettjeinek az elismerő okleveket. A megyei kormányhivatal és a Hungarofest Nonpro-fit Kft. pályázatára beküldött alkotások zsűrizésében a megyei önkormányzati hivatal részéről Popovics György elnök és Gucsi-Véghné Dobos Éva elnöki titkárságvezető vett részt. A pályaművek kivitelezését és témaválasztását a sokszínűség jellemezte. Az első helyezett Bánkúti Georgina Szimbiózis-ban című akvarellje lett, mely szimbolikusan jeleníti meg a Kormányablakot. Mint egy folyamatokat mozgásban tartó, pulzáló élő gyökérzet, behálózza a lakosságot, a településeket, mindenkihez elér. Hámos László

10 10. oldal Egy sokoldalú zenetanár Kócziás György a táti Lavotta János Zeneiskola zongora és szolfézs tanára rendkívül sokoldalú személyiség. Komponál, vezényel, zongorázik, tanít, énekel, kántorkodik és emellett még verseket is ír. - Mikor döntötted el Gyuri, hogy a nehéz és nem éppen jövedelmező zenei pályára adod a fejed? - Nem én döntöttem el, hanem a szüleim. Nekik engedelmeskedtem, amikor azt mondták, hogy felvételizzek a konziba. Budapesten a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségiztem, majd az érettségi után sikeres felvételt nyertem a konzervatóriumba, ahol orgona és zeneszerzés szakon végeztem ban diplomáztam a Zeneakadémián középiskolai énektanár és karvezetés szakon. - Akkor Te tanítottál gimnáziumban is? - 8 évi gimnáziumi tanítás után átnyergeltem zeneiskolai tanításra december - Milyen indíttatásból kezdtél el komponálni? - Az előző tanév végén a zeneiskolában egy fúvós együttes alakult zeneiskolás növendékekből. Nekik írtam az első zenekari darabomat, figyelembe véve a zeneiskolások technikai felkészültségét. A mű a zeneiskola évzáróján el is hangzott. Főleg kezdők számára írok olyan darabokat, amelyek nem túl bonyolultak és örömet okoznak a kis előadóknak. Persze vannak nehezebb darabok is. Ezekből kerül bemutatásra 2 mazurkám és 1 elégiám, amit zongorára írtam. Budapesti zeneiskolások mutatják be a 17. kerületi Bartók Béla Zeneiskolában, 2012 januárjában. - Gyuri te a táti férfikórus karnagya is vagy. Milyen apropó kapcsán alakult meg Táton a férfikar? október táján megkeresett Hámos Laci barátom, hogy van e kedvem segíteni a "táti fiúknak" szereplések felkészülésében. Azért kerestek meg, hogy a táti hagyományőrzés mellett többszólamú és új művek betanításában is segítsek. Örömmel tettem eleget a felkérésnek. - Elöljáróban már elmondtam, hogy milyen sokoldalú személyiség vagy, és ide tartozik, hogy férfi létedre a konyhában is megállod a helyed. Növendékeid és jómagam is tanúsíthatjuk süteményeidnek és lekvárjaidnak nincs párjuk a világon. Most a karácsony közeledtével áruld el, milyen finom sütiket fogsz készíteni az ünnepekre? - Hagyománytiszteletből nagymamám süteményei biztos szerepelni fognak a listán: "vajaskenyér", citromos rúd, valamint a csepeli diós rudacskák. - Gyurikám neked köszönhető, hogy szereztél a zeneiskolának költségmentesen egy zongorát, így a zongora teremben most már 2 zongora áll a rendelkezésünkre, ami szemléletesebbé teszi az oktatást, és alkalmanként kétzongorás művek előadása is lehetővé válik. Az idegbeteg, nyüzsgő és forgalmas Budapest után rendkívül jó érzés Tátra jönni, ahol a zeneiskolában együtt dolgozhatok Kócziás Gyurival, aki egyszerű, természetes lényével nyugalmat és vidámságot sugároz nemcsak az én lelkembe, hanem a gyerekek lelkébe is. Gáspár Rita, Lavotta János Zeneiskola zongoratanára Gyermekeink karnyújtásnyira vannak tőlünk Nem az a feladatunk, hogy egyetlen szempillantás alatt helyrehozzuk az egész világot, hanem hogy kinyúljunk, és megjavítsuk a világnak azt a részét, amely egy karnyújtásnyira van. (Clarissa Pinkola Estés) A fenti idézetre akadtam, szerzője író, orvos, pszichoanalitikus, miközben, azon jártak gondolataim, vajon mi újat mondhatnék arról, ami mint pedagógust és intézményvezetőt foglalkoztat. A szülők munkahelyükön, gyermekeik az iskolában közel annyi időt töltenek el, mint otthonukban. Éppen ezért nem mindegy, hogy hol, mennyi törődést, figyelmet kapnak az őket körülvevő felnőttektől. Gyermekeink egy karnyújtásnyira vannak tőlünk, - szülőktől pedagógusoktól tőlünk kell, hogy megtanuljanak alapvető magatartási viselkedési szabályokat, szokásokat, tőlünk kell megtanulnia önmagát és másokat becsülni, a tanulásra művelődésre való igényét nekünk kell felébreszteni. Az otthonról hozott minta fontosabb, mint azt sokan gondolják! Ha a szülőkkel való beszélgetések helyett az internet, a TV tölti ki idejük nagy részét, ne csodálkozzunk, hogy nem tudnak kommunikálni. Ha a nevelés abban merül ki, hogy szidjuk, hogy neveletlen, ostoba, vagy rossz, akkor előbb-utóbb azzal összhangban fog viselkedni. Lehet, hogy a beszélgetések alkalmával úgy tesz, mintha nem figyelne a szavakra, de az biztos, hogy soha nem felejtik el, hogyan érezték magukat szavainktól. Ezek a meghitt beszélgetések hiányoznak gyermekeink életéből. Pedig csak egy karnyújtásnyira vannak tőlünk. Munkatársaimtól is elvárom, hogy szakmájuk, oktatási feladataik közben mind nagyobb hangsúlyt és figyelmet fordítsanak gyermekeink személyiségére. Iskolánkban a kötelező feladatokon túl sok-sok szabadidős tevékenység közben teremtünk erre alkalmat. Hiszen egy közös futás, kirándulás, színház, szakkör a felsorolás nem teljes adhat alkalmat arra, hogy beszélgessünk tanítványainkkal. Az adventre közösen feldíszített iskola, a hétfőnkénti adventi gyertyagyújtás, a karácsonyi vásár, ajándékkészítés mind-mind jó alkalom gyermekeink belső értékeinek növelésére, a közösség formálására a szeretet, a meghittség erejével. Az a törekvésünk, hogy ezeken az alkalmakon minél többen vegyenek részt. Mindez csak közösen sikerülhet! Szülőnek pedagógusnak összehangolt munkával kell együtt dolgoznia a gyermekért. Támogatnunk kell kudarcaiban, együtt kell örülnünk sikereinek. Bízom abban, hogy fenti gondolataim munkatársaimban és a szülőkben is megértő, együttműködő társakra találnak. Adventi programjainkhoz tartozik december 15-én a karácsonyi díszek készítése, 16-án a karácsonyi vásár, 18-án a falukarácsonyon, 19-én az idősek otthonában a kis karácsonyi műsorunk, 21- én a szünet előtti utolsó napon a közös ünneplés 10 órakor a Kultúrházban. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden táti családnak, gyermekeinknek meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket, boldog új évet. Filip Csabáné, iskolaigazgató

11 2011. december A természet objektíven keresztül Októberben ismét egy tehetséges fiatal mutatkozott be a Kultúrházban található Táti Galériában. Az általános iskola kertvárosi épületének jubileumi ünnepségén két éve már kiállító Tóta Attilának első önálló tárlatát október 14-november 4. között tekinthették meg az érdeklődők. Attila általános iskolás éveit a Tát-Kertvárosi Általános Iskolában töltötte 1990 és 1998 között. Az érettségit a Dobó Katalin Gimnázium Természettudományi Tagozatának elvégzése után szerezte meg 2002-ben, majd ezt követően az ELTE TTK geográfus hallgatója volt 2002-től 2009-ig. Diplomáját környezetföldrajz szakirányon tette le. Egyetemi évei alatt emellett elvégezte a Hálózat TV videós tanfolyamát, valamint egy ólomüvegező-üvegfestő képzést. A fotózáshoz való kötődése az általános iskola 8. évfolyamáig nyúlik vissza. Nagy benyomást tett rá ebben az időben a Baraka című film képi világa. Hobbijává azonban csak a gimnázium elkezdésekor vált, ahol Szekeres János vezette be e nagyszerű foglalkozás alapjaiba. Mindig is a természetfotózás érdekelte, bár vannak olyan klasszikus ágazatai (pl. állatfotózás), amikkel sajnos eddig még nem volt módja foglalkozni, de szeretne. Földrajzosként elsősorban a földrajzi környezet vonzotta és vonzza. Mai napig kedvelt témái között vannak az égbolt jelenségei - legyenek azok optikai, vagy időjárási jellegűek, vagy akár a tájképek, a természetes fény-árnyék játéka. A kiállított képei között ezek a témák köszönnek vissza, kiegészítve néhány, a 2006-ban tett norvégiai utazása során készült képekkel. 11. oldal A természetfotós legtöbbször nem kíván különösebb mondanivalót közölni a közönséggel, csupán szeretne valami SZÉPET átadni a nézőnek abból, amit ő a világban meglát. Azért az idézőjel, mert szerinte a művészet legfőképp e célból alakult ki: a saját és mások örömére valami szépet alkotni. Ennek a természetfotózás tökéletesen megfelel, a Természet pedig a legjobb fotóalany. Ha Attila valamit mindenképp a fotózásnak köszönhet az az, hogy megtanította ezeket a szépségeket észrevenni, amit megtalálhatunk egy olyan kellemes dologban is, mint a naplemente, vagy olyan, a legtöbb emberben félelmet keltő jelenségben is, mint egy villámcsapás ereje, vagy a közelgő vihar feszült hangulata. Természetesen nem hordhat magával mindenki fényképezőgépet, de ha másként nem, szemünkkel fotózva észrevehetjük a körülöttünk levő világot. Nem kell hozzá különös képesség, csupán időnként fel kell nézni az égre, a busz ablakán kibámulva figyelni a délutáni fényeket, ilyen egyszerű dolgok Attila reméli, ha képeit nézve valakit sikerült erre ösztönözni, akkor alkotási már elérték céljukat! Hámos László Tóta Attila Német Kisebbségi Önkormányzat Lassan véget ér a 2011-es év ilyenkor a legtöbben számba veszik mi történt velük az elmúlt egy évben, melyek voltak az emlékezetes pillanatok és mik voltak azok a dolgok, amiket legjobb lenne meg nem történté tenni. Nincsen ez másként egy kisebbségi önkormányzat életében sem! Miközben leültem, hogy megírjam ezt a cikket, röviden végiggondoltam mit is tett a Német Kisebbségi Önkormányzat ebben az évben! Először kezdjük a teljesség igénye nélkül a pozitív dolgokkal. Hozzájárultunk az iskola Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport új fellépő ruháinak elkészítéséhez. Megszerveztük Pünkösd Hétfőn a Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport Találkozót. Támogattuk a község nemzetiségi csoportjait (asszonykórus, férfikórus, zenekar). Anyagi támogatást adtunk a Porcelánbaba klub 5 éves jubileumi kiállításához. Hozzájárulást adtunk a templom új tetejének elkészítéséhez. Jutalom utat szerveztünk a bécsi adventi vásárra, azok számára, akik véleményünk szerint sokat tesznek Táton a hagyományőrzésért! Az egyetlen negatívum, hogy a települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott évi általános működési támogatás összege kevesebb, mint a felére Ftra csökkent. Szerencsére a kisebbségi önkormányzatoknak kiírt feladatalapú pályázaton a fent említett összeg több mint hétszeresét sikerült megnyernünk. Az összeg nagy részét elkülönítjük a 2012-es esztendőre, hogy jövőre a fent felsorolt pozitív dolgokhoz hasonló tevékenységekre költsük el. Remélhetőleg a jövő év elejétől sikerül a kisebbségi önkormányzat gyűléseiről készült jegyzőkönyveket Tát honlapján nyilvánossá tenni, így bárki számára hozzáférhetők lesznek. Végezetül pedig a közelgő ünnepek kapcsán szeretnék az NKÖ tagjai nevében a falu minden polgárának Boldog Karácsonyt és eredményes Újévet kívánni. Kurinyecz Mária, NKÖ, elnök Felhívás: GAZDAKÖR alakítására Napjainkban szinte mindenki szembesül a családok romló anyagi helyzetével, és ezzel egy időben az élelmiszerellátási és vásárlási nehézségekkel. Nehéz megemészteni, hogy bár vidéken élünk, mégis szinte mindent a boltban vásárolunk drága pénzen, holott kertünk, óljaink, és még talán időnk is lenne. Mindez már komolyabb befektetést nem igényel, de hogy MIT termesszünk és HOGYAN, és lesz e PIA- CA? Ezek fontos és megválaszolandó kérdések ahhoz, hogy újra növénytermesztéssel, kisállat neveléssel foglalkozzunk kereset kiegészítés céljából. Bár az sem megvetendő dolog, ha a saját és az ismerősök konyháját látjuk el friss bio áruval. A hogyan és mikéntekre válaszként gondoltuk a gazda" képzés beindítását, és ha igény mutatkozik egy Gazdakör létrehozását, tanulva szomszédjaink jó példájából. Ezen összejövetelekre a Kultúrház adna helyet. Szeretnénk előadókat felkérni többek között a metszés, növényvédelem, zöldség és gyümölcstermesztés, kisállattenyésztés, feldolgozás, tartósítás, szőlőnevelés, dísznövénynevelés, kertgondozás, stb. illetve az érdeklődésre számot tartó témakörökben. Az előadó termen kívül a helyszínen gyakorlati tapasztalatokból is szeretnénk építkezni. A termékek értékesítéséhez nem csak a tervezett táti piac járulna hozzá, hanem előrehaladott tárgyalásban vagyunk termeltetőkkel is. Mindehhez persze olyanokra van szükség, akik újra nekifognának vagy folytatnák a kert művelését. Tisztelettel várjuk azon ( főleg, de nem kizárólagosan) táti lakosok jelentkezését, akik tapasztalataikkal, kapcsolataikkal segíteni tudják e munkát és persze azokat, akik tapasztalatot, tudást gyűjtenének és egy remélhetőleg JÓ közösséghez tartoznának. Mindez természetesen csak kellő számú érdeklődő jelentkezése estén jöhet létre. Kérem jelentkezési szándékukat Kultúrház 33/ es telefonszámán január 3-a és január 20-a között tegyék meg. A jelentkezőket kiértesítjük a kezdés időpontjáról. Érdeklődésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm! Kostyál János

12 12. oldal Mint köztudott, a szennyvízelvezető rendszer településünk egészében, s a tisztítómű (Tokoddal közös) 60 %-ban tulajdonunk. A megelőző 15 évben az üzemeltetést a meghirdetett pályázatok eredményeként az OMS Hungária Kft. látta el koncessziós szerződés alapján. Ennek keretében a gazdasági társaság teljesen piaci alapon üzemeltette a rendszert. A két tulajdonos (Tát és Tokod Önkormányzata) igyekezett a díjtételek mindenkori megállapítása során a fogyasztók érdekeit képviselni. A díjak által tartalmazott amortizációs hányad a rendszer elhasználódása során csak minimális lehetőséget biztosított a szükséges felújítások és fejlesztések finanszírozására. Nyilvánvalóvá vált, hogy jelentős lakossági díjemelés nélkül a fenti konstrukció nem fenntartható. A két éve megjelent jogszabály az ilyen kis közösségi tulajdonú Vizi közmű létesítmények esetén egy minőségileg más üzemeltetést is lehetővé tesz december Tájékoztató a szennyvízhálózat és tisztítómű üzemeltetésében bekövetkezett változásról Ez az ún. vagyonkezelői szerződés keretében történő üzemeltetés. A vonatkozott rendelet értelmében szakcéggel végeztettük el a rendszer műszaki állapotának felmérését, gazdasági értékelését. Fentiek ismeretében a két önkormányzat teljes egyetértésével, a tulajdon megtartásával kötötték meg hosszú előkészítő munka után az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel a vagyonkezelői üzemeltetési szerződést. Ennek szellemében az Rt. az üzemeltetéssel egyidejűleg kötelezettséget vállalt a vagyon értékének és működőképességének megőrzésére. Reményeink szerint ebben a konstrukcióban a vagyon kezelőjével együtt lehetőségünk lesz a felújítások, fejlesztések finanszírozásába olyan állami forrásokat is bevonni, ami a piaci alapú koncessziós üzemeltetés során nem elérhetőek. Ez jelenthet reményt számunkra, hogy a lakosság terhelését a díjak drasztikus emelésével nem kell növelnünk. Polgármesteri Hivatal TISZTELT HORGÁSZOK! Ezúton értesítjük a Horgásztársakat, hogy megalakult a Táti Horgász és Környezetvédő Egyesület. Fő tevékenységünk: horgászat biztosítása, szabadidő eltöltéséhez segítségnyújtás, környezetvédelem, ifjúságnevelés Horgászengedélyek kiváltására Táton, a Gold Farmon lesz lehetőség, a következő időpontokban: Szerda 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19, kedd 17,00-19,00 Elérhetőség: Nyers László: Rotbauer László: Hasenbeck Norbert: ASSZONYFARSANG a táti Kultúrházban február 18., óráig Fellép: a régi Táti Koktél Zenekar (Beck Artúr, Mechler István, Sándi Károly Szapor Ernő,) Belépő: 1200 Ft Minden jelmezben érkező hölgy vendégünk egy pohár pezsgőre! Asztalfoglalás: személyesen a Kultúrházban vagy a es telefonszámon

13 2011. december Van aki nem ismer lehetetlent Amint arról már ősszel a oldalon és a Hídlapban is beszámoltunk, községünk két lakója nem mindennapi, sőt kifejezetten extrém sportteljesítménnyel büszkélkedhet. Úgy gondoltuk néhány gondolatban a Táti Walzer hasábjain is megosszuk az olvasókkal ezen örömhírt, hogy minden táti polgár értesüljön róla. Idén már 21. alkalommal került megrendezésre Nagyatádon az extrememan Hosszútávú Triathlon Országos Bajnokság. Településünkön él egy elhivatott férfi, aki testi adottságai ellenére kiváló amatőr sportoló. Katona Ottó idén nyáron immár kilencedszer teljesítette a verseny nem mindennapi kihívását. Az idei évben községünk egy másik lakója is úgy gondolta, megméretteti magát ezen a rangos versenyen. Ottó mellett egy 29 éves fiatalember Papp Bálint is nyártól vasembernek mondhatja magát. Mi is pontosan azaz Ironmen? Az Ironman verseny nem más, mint egy hosszú távú triatlonverseny. Sorrendben 3800 m úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km (maratoni táv) futásból áll, mely versenyszámokat egymás után, pihenés nélkül kell teljesíteni, és a versenyidőbe a két szám közötti átöltözés ideje (az úgynevezett depóidő) is beleszámít. Kritérium még természetesen a megadott szintidőn belül való teljesítés. Fotó: Nagy László Papp Bálint 12 óra 54 perces idővel az abszolút 252. helyezést, Katona Ottó pedig 12 óra 58 perc 53 másodperces idejével az abszolút 263. (saját korcsoportjában pedig az 5.) helyezést érte el. Mindkettő igen szép teljesítmény hiszen a 461 indulóból álló nemzetközi, profikból és amatőrökből egyaránt álló mezőnyben úgy végeztek mindketten a középmezőnyben, hogy Bálintnak csak ez volt az első versenye, Ottó pedig ismét bebizonyította, hogy egy mozgássérült (bár többszörös energiát belefektetve) is képes lehet ugyanarra a teljesítményre mint ép embertársai. Hámos László Táti futósikerek Esztergomban Fotó: Nagy László 13. oldal Dunaparti Futópartik. Talán többen hallottak már erről a versenysorozatról, melyet az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 2006-ban rendezett meg először, s mely azóta is minden évben lebonyolításra kerül. De arról talán már kevesebben hallottak, hogy ezeken a versenyeken táti sportolók is igen sikeresen szerepelnek. Először is nézzük, mit takar a versenysorozat. Az idény nagyjából a tavaszi napéjegyenlőségtől az őszi óraátállításig tart. Öt fordulóból, melyeken 4 és 10 km-es távok állnak a sportolni vágyók rendelkezésére. (Nem része a versenysorozatnak, de ugyancsak a Futóművek rendezi meg az Esztergom Félmaraton és a Vaskapu Csúcsfutás) A sorozat talán legnépszerűbb versenye a Teliholdfutam, amelyet a nyár közepén, este rendez az egyesület. Idén ezen a versenyen 226 induló állt rajthoz. Minden résztvevőnek kötelező chip-et és rajtszámot viselni, előbbit azért, mert a versenyek mindegyikén kizárólag chip-es időmérés van. (Ebből kifolyólag az eredmények akár online is megtekinthetők az érdeklődők számár a.) A futamon résztvevők helyezésükhöz mérten pontszámot kapnak. Így nemcsak az egyes versenyeken lehet dobogóra állni, hanem az év végén az összetettben is. Egy évben 5 verseny van, melyből az összesítésben a 3 legjobbat számítják. Idén az ig születettek, férfi, 10km-es kategóriában településünk két lakója Beták Bence és Papp Bálint is a dobogóra állhatott. Méghozzá a két legfelső fokot foglalták el településünk fiatalja. Bence a legfelsőt, Bálint pedig a másodikat. Mindenképp említésre méltó még, hogy a szeptember 10-én, Balatonalmádiban megrendezésre került, 12 órás futóversenyen, országos bajnokságon, az Esztergomi futóművek 5 fős váltója aranyérmet szerzett (Érdy Gábor, Csepregi Attila, dr. Szerencsés Gergely, Beták Bence, Papp Bálint). Hámos László

14 14. oldal december Utánpótlás nevelés a táti Jégsátorban A kormány lehetőséget adott idén öt látványsport támogatására oly módon, hogy a cégek társasági adójuk 70%-ával bármelyik sportegyesületet támogathatják az utánpótlás nevelésben. Az öt sportág közé tartozik a jégkorong is, így lehetőség nyílt az Esztergomi-Táti Tigrisek Jégkorong Egyesületnek is, hogy forrást szerezzen az utánpótlás nevelésre. Már 4 éve önerőből folyik a nevelés a Jégsátorban úgy, hogy a szakmai stábot a Drago Skorpiók, élén a vezetőedző, a román és magyar bajnok, többszörös válogatott, Dragomir György adja. Mivel adott volt az összefonódás a 2 egyesület között ezért közösen pályáztak az említett támogatásra. Jelen pillanatban annyi összeg folyt be, hogy a téli szünetig biztosan ingyenes az edzés. A szülőknek sem a pályáért sem a szakedzőkért sem a korcsolyahasználatért nem kell fizetni. Az elmúlt 4 évben gyermek járt az oktatásra, mivel nem az olcsó sportok közé tartozik a jégkorong. Nos ez merőben megváltozott hiszen 164 gyermeket regisztráltak a szülők és ebből 124 gyermek el is jött a pályára (ez igen magas szám hiszen az országban általában 45%-a az aki valóban jégre is lép a regisztráltaknak, ez a Tigriseknél 75%). A következő hetekben lázas munka folyik további cégek bevonására hiszen ha a decemberi társasági adó befizetéskor további támogatást Szent Borbála napi megemlékezés és könyvbemutató kapnak a gyermekek akkor a teljes szezonban ingyenes lehet az oktatás. Elindult tehát a szakmai munka hiszen hétköznapokon délután 3 és 6 óra között az utánpótlás korúak használják a pályát, egy kicsit bosszantva a felnőtt hobbi korisokat akik így csak a hétvégeken tudják űzni kedvenc sportjukat. Azok a gyermekek akik rendszeresen látogatják az edzéseket, az üzemeltető kft-től kaptak egy bérletet mellyel közönségjég ideje alatt ingyenesen használhatják a pályát. Az Esztergomi-Táti Tigrisek önállóan még nem tudott idáig csapatot indítani az utánpótlás bajnokságban de minden jel arra mutat, hogy a most jégre lépett generációval már képviselni tudják az egyesületet 2012-ben. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a november 20-án Dunaújvárosban megrendezett tornán a Drago Skorpiók leigazoltak 2 tigrist név szerint a táti Farkas Dávidot és az esztergomi Pásztor Milánt. Fiataljaink igazán kitettek magukért hiszen öt mérkőzésből négyet megnyertek. A november 27-i győri tornán már 3 játékost ad az egyesület és nagyon bíznak abban, hogy a február utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő mini korosztály, illetve az első márciusi hétvégén megrendezésre kerülő szuper mini korosztály már saját csapattal állhat ki a hazai rendezésű tornán mivel az említett 2 esemény a Táti Jégsátorban lesz megrendezve, melyen szinte az összes jégkorong egyesület részt vesz az országból. A mellékelt fotón az első táti tigris, a még nem egészen 6 éves Farkas Dávid és edzője Vitárius Károly látható. Essék néhány szó az idén is megrendezésre kerülő Ice Beach Kupa amatőr jégkorongtornáról. A csökkenő anyagi lehetőségek miatt idén csak 5 csapat indul de mind a táti mind az esztergomi csapat jelezte indulását,így lesz kiért szurkolni idén is. A mérkőzések továbbra is csütörtöki napokon 18:30-tól lesznek láthatóak. Hétköznapokon a délelőtti órákban az iskolák és óvodák igen kedvezményes áron bérelhetnek pályát, igény esetén korcsolyaoktatót is biztosítanak. Délután 3-tól este 6-ig az utánpótlás csapatoké a jég, majd 7-től a felnőtt amatőr jégkorongcsapatok edzenek. A nagyközönség szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-tól este 6-ig vehetik igénybe a pályát, es méretig lehet korcsolyát bérelni. Természetesen a téli szünetben a nyitva tartás változni fog, a végleges időpontokat a oldalon lehet majd olvasni. Horváth György December 2-án, a Táti Nyugdíjas klub szervezésében immár hagyományosan megemlékezést tartottunk a Kultúrház előtti Bányász emlékműnél. Kardos Mihálya atya beszéde után elhelyeztük az emlékezés koszorúit és közösen elénekeltük a Bányász himnuszt. Az ünnepség után az előtérben már a dorogi Bányász zenekar fúvósai indulókkal toborozták a közönséget Szilas Zoltán új könyvének bemutatójára. Szenes Lajos községünk polgármestere köszöntötte a szerzőt, majd az emeleti teremben folytatódott a rendezvény a népes közönség előtt. Szilas Zoltán újságíró, községünk szülötte a korábban megjelent a régió zenei életével foglakozó könyvei után (Lábnyomok a plafonon; Találkoztam boldog zenészekkel) most a térség tizenkilenc bányászaival közöttük Stefán Zoltán és Antal András volt táti bányászokkal készített mélyinterjúkat. Nem akartam megírni a sokadik kiadványt a szénbányászat helyi és országos történetéről, termelési eredményeiről. A szénfalon nem ragyognak csillagok című könyvemben arról kérdezek tizenkilenc idős embert - csillést, bányamentőt, vájárokat, bányamestereket -, hogy miként és mi mindent éltek meg föld alatt és föld felett. nyilatkozta a szerző. (Szilas Zoltán: A szénfalon nem ragyognak csillagok című könyve megvásárolható a táti könyvtárban.) Pappné Adolf Erzsébet

15 2011. december Táti atléták sikerei országos és nemzetközi versenyeken 15. oldal A korábbi évekhez hasonlóan a 2011-es évben is sikeres versenyzést tudhatnak maguk mögött a Tatabányai Sportklub 17 éves táti atlétái, Gerencsér Martin, Ádám és Noel. Fedett pályás versenysorozattal a budapesti Syma csarnokban indult az év. Februárban és márciusban Budapest Bajnokság, országos felnőtt és ifjúsági, valamint összetett bajnokságok követték egymást. Legkiemelkedőbben Ádám szerepelt, aki a bűvös 2m fölé repült magasugrásban, s 2,01m-t ugrott. Az ifjúsági országos bajnoki cím is az övé lett, itt Noel az értékes 4. helyezést érte el. Noel 2010-es sport és tanulmányi eredményével idén immár negyedszerre is elnyerte A Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportolója címet. Május 8-án rendezték az Atlétikai Világnapot Tiszaújvárosban. A hideg szeles idő ellenére remek hangulatban hatalmas sikerrel zárta a magasugrás versenyt Ádám. 2,03m-es ugrásával megugorta az világbajnokság kiküldetési szintjét. Ugyanitt nyerte a hármasugrás versenyt is 13,92m-rel. Noelt magasugrásban bronzéremmel jutalmazták. Nyáron Ádám a szintentartó versenyeken Budapesten, az országos bajnokságon Nyíregyházán, s a nemzetek közötti viadalon Veszprémben is nyerte a magasugrást. A 2m-es szint átugrása már nem okozott gondot, s ebben a magasságban már nem voltak vetélytársai. Július első hetében Franciaországban, Lille-ben zajlott az Ifjúsági Világbajnokság. Hatalmas ceremónia, izgalmas versenyek, fergeteges hangulat a vadonatúj stadionban. Rengeteg versenyzőtárs, sok élmény és barátság, amivel tömören összefoglalható az egyhetes program. Ádám a 17. helyen, az értékes középmezőnyben végzett. A kétnapos országos nyolcpróba versenyen csapatban a második helyen végeztek. Az őszi idényben kitűnő formában mindhárman ontották az érmeket a csapatbajnokságokon, jó hangulatú versenyeken a zárni készülő Puskás Stadionban, valamint az újjáépített Ikarus pályán. Az utolsó versenyen, októberben az Országos Diákolimpia Csapatbajnokságon iskolájuk számára is újabb dicsőséget szereztek. Magasugrásban diákolimpiát nyertek a pilisvörösvári Schiller Gimnázium négyfős csapatával, melynek gerincét ők hárman adták. Itt igazi meglepetést okozott Ádám a 2,10m-es hihetetlenül nagy ugrásával. Ezzel a 2,10m-es eredménnyel jelenleg az ifjúsági világranglista 9. helyén áll, az európai ranglistán pedig az 5. helyen jegyzik. Nem lenne teljes az értékelés, ha nem szólnánk a sikerek árnyékában meghúzódó navigátorról a TSC kiváló edzőjéről, Henyecz Lászlóról, aki igazi mesterként irányítja és ellenőrzi a fiúk felkészülését. Gerencsér Viktória Táti Sportegyesület hírei Csapatainak megkezdődött a tavaszi hadjárat, minden korosztályban elindultak a tavaszi fordulók. A tél folyamán csak rövid ideig álltak le az edzésekkel, hogy minél sikeresebben szerepeljenek a tavasz folyamán. Ez időszak alatt sajnos bérelni kellett termet az edzéslehetőségekhez. Csapatainkról néhány szóban: Felnőtt csapatnál az alábbi változások történtek a tél folyamán. Kovács D. és Gerencsér G. távozott, az érkezettek oldala bővebb: Bábszki Á., Szalay N. /Sárisáp/, Bodrogi I., Marcsó T. /Dorog/, Szőgyéni J. /Lábatlan/, Gallatz R. /MTK/ érkezet hozzánk. Edzői munkát továbbra is Osvald Zsolt látja el. Szeretnénk egy ütőképes, sikerre éhes fiatal csapatot kialakítani az újonnan érkezettekkel. Ifjúsági csapatunk egy-két játékossal Fejér Z., Sárközi B., Veres P., kiegészülve reméljük megtartja a bajnokságban jelenleg elfoglalt / 4-5. hely/ környékét. Csapatunk a többi együtteshez képest igen fiatal, mivel a tavaly bajnokságot nyert serdülőre épül. Edzönk Osvald Zsolt. Utánpótlás csapatainkkal egész tél folyamán edzetünk, különböző tornákon szerepeltünk. Csapataink /előkészítő és a kölyök/ az év elején két garnitúra szerelést kaptak a FOREST Papír KFTtől. Továbbá szeretném megköszöni a szülők segítségét, melyet egyesületünk felé nyújtanak Serdülő csapat jelenleg második helyen szerepel a bajnokságban. Tél folyamán megnyerték a megyei labdarúgó szövetség által kiírt téli futsal tornát, ahol 19 csapat közül végeztek az első helyen, megelőzve nagyobb városok /Esztergom, Dorog, Tata, Tatabánya/ csapatait. Első helyen végzett csapat tagjai: Keszei K., Pásztor Á., Nagy Sz., Kriska K., Havasi K., Kovács B., Bartl R., Papp Sz., Szigeti P. Előkészítő és kölyök csapatainkkal rengeteg teremtornán szerepeltünk, ahol váltakozó sikereket értünk el. Piliscsabán a Winter Cup tornán 1996-os korosztály 6. lett, 1998-as 3. helyezést, 2001-es korosztály 8 helyen zárt és a esek 2. helyen végeztek. Komáromban második helyezést értünk el 1994-es korosztályban, Pilismaróton a 1997-esekaz 1. helyen végeztek. Bajnokságban a tabella első felében vagyunk, az előkészítő 4. helyen áll, kölyök a 3. helyen telelt. Reméljük, hogy a tavasz folyamán még sikeresebbek tudunk lenni. Óvodás csapatunknál egy új korosztály kezdte bontogatni szárnyait. Jelenleg 18 fő óvodás gyermekkel foglalkozunk. Szeretnénk ha ezek az ifjú focista palánták alkotnák három-négy év múlva az előkészítő csapatunkat. Utánpótlás csapataink szakmai felkészítéséért Hendrich Tibor felel, akinek Kiss Szabolcs segíti munkáját. Hatalmas energiát emészt fel csapataink felkészítése, melyért hálás köszönettel tartozunk az edzőknek. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy továbbra is várjuk a focizni vágyókat az alábbi edzésnapokon: Óvódás csapat (3-6 év között) pénteken tól. Kölyök csapat (7-10 év között) hétfő, csütörtök óra. Előkészítő csapat (11-14 év között) hétfő, kedd, csütörtök óra. Serdülő csapat (15-16 év között) hétfő, kedd, csütörtök óra. Ifi csapat (16-18 év között) kedd, szerda, csütörtök óra. Labdarúgó csapataink versenyeztetése mellett idén is megrendezésre kerül a hagyományos kispályás labdarúgó bajnokságunk melyet idén TÁTI SZUPERLIGA néven indítunk útjára 16 csapattal pénteki és három hétfői fordulóval. Szeretném megköszöni szponzoraink segítségét mellyel támogatják egyesületünket ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. Mechler Norbert, TSE elnöke

16

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

A Magyar Tudomány Ünnepén

A Magyar Tudomány Ünnepén V. évfolyam, 22. szám 2011. november 4. P A N O R Á M A ANNO 2007 panorama-online.hu A Magyar Tudomány Ünnepén P A N O R Á M A Címlap 3 Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.:

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Politikáról nem beszélünk

Politikáról nem beszélünk I. évfolyam, 11. szám 2011. november 17. Hatvan Város Önkormányzatának lapja Kibővült a Gesztenyéskert óvoda Kibővült, megújult a hatvani Gesztenyéskert Óvoda. A gyermekek és az intézmény dolgozói hivatalosan

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony Pálfalvi Nándor: Karácsony Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe. FÓRUM 23. évfolyam

Részletesebben

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ, J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ, J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ! XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR BÁBOLNAI Tisztelt Bábolnaiak! 2009! Ismét eltelt egy év! Ismét egy kilométerkõ, melyet magunk mögött kell hagynunk, mert visszatérni nincs hova, s mert utunkat bármilyen

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

A tartalomból... Választási tájékoztató Önkormányzati hírek Kartal Díszpolgárai 2013-ban Egyházaink életéből Kartali közlekedés Sporthíreink

A tartalomból... Választási tájékoztató Önkormányzati hírek Kartal Díszpolgárai 2013-ban Egyházaink életéből Kartali közlekedés Sporthíreink Ára: 100 Ft XXIV. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2014. MÁRCIUS Szuhanics Albert: Azon a hajnalon... (részlet) Azon a szép napon szorgos nyomdászkezek tizenkét pontot és Nemzeti dalt szedtek.

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben