AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 Szlovénia-Magyarország Operatív Program Megfelelő szakmát a fejlődésért Right Profession projekt A társfinanszírozási szerződés száma: SI-HU AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE Felmérés Muraszombat, december 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 A felmérés módszertana A felmérés eredményei Nemek szerinti megoszlás Osztályok szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Előző évi tanulmányi eredmény Iskolák szerinti megoszlás A kérdések elemzése a tanulók válaszai Melyek a kedvenc tantárgyaid? Sorolj fel legalább kettőt Melyek a kedvenc szakmáid? Sorolj fel legalább kettőt Melyik a kedvenc szakmád? Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? Ha már tudod, melyik iskolában fogsz tovább tanulni, add meg a nevét Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? Mi lesz a képzettséged neve (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész)? Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? Mihez kezdesz a középiskola elvégzése után? A kérdések elemzése; a szülők válaszai Melyik a legmegfelelőbb foglalkozás gyermeke számára (legalább kettőt írjon be)? Ha ki tudná választani gyermekének a legmegfelelőbb foglalkozást, melyiket választaná? Milyen képzési programot választana gyermekének? Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek?

3 3.6 Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész, stb.) szempontjából? Véleménye szerint ki befolyásolta leginkább a gyermek iskolaválasztását? Azt szeretném, hogy gyermekem az iskola elvégzése után: Milyen tanulmányi eredményt vár gyermekétől ebben az iskolaévben? A kérdések elemzése (korrelációk) Melléklet Az ábrák tartalomjegyzéke ábra 1: A megkérdezett diákok nemek szerinti megoszlása... 6 ábra 2: A megkérdezettek osztály szerinti megoszlása... 7 ábra 3: A megkérdezettek életkor szerinti megoszlása... 8 ábra 4: Az előző évi iskolai előmenetel szerinti megoszlás... 9 ábra 5: A tantárgyak kedveltsége a 6., 7. és 8. osztályos tanulók körében ábra 6: A tanulók körében legnépszerűbb 10 szakma (népszerűségi sorrendben) ábra 7: A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre adott válaszok eloszlása ábra 8: A megjelölt továbbtanulási irányok eloszlása ábra 9: A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre adott válaszok eloszlása ábra 10: A választott képzési programok eloszlása ábra 11: Az elérni kívánt képzettségek neve (a 10 leggyakoribb) ábra 12: Az iskolaválasztást befolyásolók eloszlása ábra 13: A továbbtanulásra vonatkozó választási lehetőségek ismeretének eloszlása ábra 14: A középiskola elvégzése utáni tervek eloszlása ábra 15: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások (top 10) ábra 16: A szülők által a gyerekeknek választott képzési programok eloszlása ábra 17: A szülők által a gyereknek választott továbbtanulási irányok eloszlása ábra 18: A szülők által a gyermeknek tanácsolt iskolák eloszlása ábra 19: A szülők által a gyerekeknek választott (10 leggyakoribb szakma) ábra 20: A gyermek iskolaválasztását befolyásoló tényezők eloszlása ábra 21: A szülők szerint mit tegyen gyermekük az iskola elvégzése után ábra 22: A szülők által elvárt tanulmányi eredmény eloszlása ábra 23: A képzési programba iratkozások eloszlása a tanulók előző évi tanulmányi eredménye szerint ábra 24: A szülők képzési program választásának eloszlása a tanulók előző évi tanulmányi eredménye szerint

4 A táblázatok tartalomjegyzéke 1. táblázat: A felmértek nemek szerinti megoszlása táblázat: A felmértek osztály szerinti megoszlása táblázat: A felmértek előző évi tanulmányi eredménye táblázat: A felmért általános iskolások iskolái táblázat: A tanulók kedvenc szakmái táblázat: A tanulók által megjelölt további szakmák (csökkenő gyakoriság szerint) táblázat: Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? táblázat: Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? táblázat: Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? táblázat: Ezekben az iskolákban fognak továbbtanulni táblázat: Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? táblázat: Mi lesz a képzettséged neve (a még említett további nevek) táblázat: A szülők által választott foglalkozások táblázat: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások táblázat: A szülők által választott képzési programok táblázat: Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? táblázat: Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? táblázat: Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség szempontjából? (További megnevezett végzettségek.) táblázat: A szülők által a gyermeküktől elvárt tanulmányi eredmény táblázat: A Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? kérdés és az Előző évi tanulmányi eredmény közötti korreláció táblázat: Milyen képzési programot választana gyermekének annak előző évi tanulmányi eredménye alapján?

5 Bevezetés A Muravidéki Gazdasági Kamara (PGZ) a Right Profession projekt vezető partnereként határon átnyúló projektpartnerséget hozott létre. A projektpartnerség létrehozását és a közös projekt szlovén és magyar oldalon való együttes végrehajtására vonatkozó döntés meghozatalát az indokolta, hogy mindkét oldalon krónikusan hiányzik a szakképzett munkaerő, amelyre a vállalatoknak szükségük van. Tény, hogy azoknak, akiknek befolyása van a pályaválasztó fiatalokra, elsősorban a szülőknek, negatív a hozzáállása a hiányszakmákhoz. A határ két oldalán csaknem azonosak a gondok, s ezért közösen megtalálhatjuk a megfelelő módszereket arra, hogy felszámoljuk az előítéleteket az egyes szakmákról, és megnyerjük a fiatalok és az idősebbek bizalmát irántuk. A projektpartnerség sokéves tapasztalatokra épül, az együttműködés pedig a kitűzött célokból következik, és aktívan támaszkodik a határrégió munkaadóinak legfontosabb képviselőire és a környezet üzleti támogató környezetére. A partnerek a következők: szlovén oldalon a Muravidéki Gazdasági Kamara mint vezető partner, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és az Ötletek Központja, magyar oldalon pedig Zala Megyei és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal. A Megfelelő szakmát a fejlődésért Right Profession projekt keretében azt kívántuk felmérni, milyen szakmák iránt vonzódnak a osztályos általános iskolások és milyen iskolákba iratkoznának szívesen az általános iskola elvégzése után. Mivel a gyerekek iskolaés szakmaválasztásában szüleik is fontos szerepet játszanak, a célcsoportba a szülőket is bevettük és hasonló kérdéseket tettünk fel nekik mint a tanulóknak, hogy összehasonlíthassuk a gyermekek és a szülők igényeit. A felmérés módszertana A 2011-ben elvégzett felmérés célcsoportját a Muravidék 38 általános iskolájának diákjai és szüleik alkották. A felmérés során kitöltött kérdőíveket az SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programmal dolgoztuk fel. Az adatokat az abszolút gyakoriságok (f) és a relatív (százalékos) gyakoriságok (f%) szerint rendezett táblázatokban, valamint diagramokon (torta-, vonal- és oszlopdiagramokon) mutattuk be. Ez a dokumentum a felmérő kérdőív kérdéseinek sorrendjét követi. 5

6 1 A felmérés eredményei *Megjegyzés: A százalékértékek egy tizedesre kerekítve. A kiosztott 2741 kérdőívből 1768-at kaptunk vissza, ami 64,5%-os válaszolási arány. A felmért tanulók adatai (demográfiai adatok) 1.1 Nemek szerinti megoszlás A felmérésben 6., 7. és 8. osztályos általános iskolások vettek részt, összesen 1768 fő. A kérdőívre válaszolók 52,4%-a lány, 47,6%-a fiú volt. 1. táblázat: A felmértek nemek szerinti megoszlása Nem A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Férfi ,6 47,6 47,6 Nő ,4 52,4 100,0 Összesen ,0 100,0 ábra 1: A megkérdezett diákok nemek szerinti megoszlása 6

7 1.2 Osztályok szerinti megoszlás A kizárólag 6., 7. és 8. osztályos általános iskolásoknak készült kérdőívvel felmért mintában a válaszolók 38,0%-a (672 fő) volt 8. osztályos, 33,8%-a (598 fő) 7. osztályos, és 28,2%-a (498 fő) 6. osztályos. 2. táblázat: A felmértek osztály szerinti megoszlása Osztály A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék 6. osztály ,2 28,2 28,2 7. osztály ,8 33,8 62,0 8. osztály ,0 38,0 100,0 Összesen ,0 100,0 Az osztályok szerinti válaszolási arány A 2741 kérdőívből 778-at adtunk 6. osztályosoknak, és 498-at kaptunk vissza, ami 64,0%- os válaszolási arányt jelent. A 944 kérdőívet adtunk 7. osztályosoknak, és 598-at kaptunk vissza, ami 63,3%-os válaszolási arányt jelent. A 1019 kérdőívet adtunk 8. osztályosoknak, és 672-t kaptunk vissza, ami 65,9%-os válaszolási arányt jelent. Az osztályok válaszolási aránya között nem volt lényeges különbség. ábra 2: A megkérdezettek osztály szerinti megoszlása 7

8 1.3 Életkor szerinti megoszlás A résztvevők életkor szerinti megoszlása a 3. ábrán tekinthető át. A legszámosabb csoportot a 13 évesek alkotják (37,3%), őket a 12 évesek (32,1%), 14 évesek (16,5%) és 11 évesek (13,7%) követik. Nagyon kevés a 15 éves (0,3%) és csak egy 10 éves (0,1%) van a felmértek között. ábra 3: A megkérdezettek életkor szerinti megoszlása 1.4 Előző évi tanulmányi eredmény A felmért általános iskolások előző évi iskolai előmenetelét nézve azt látjuk, hogy 42,2% volt kitűnő, 38,4% jeles, 16,6% jó és csak 2,8% volt elégséges. (Fordító megjegyzése: jeles = 5, jó = 4, közepes = 3, elégséges = 2, elégtelen = 1) 137 tanuló nem válaszolt az előző évi iskolai előmenetelre vonatkozó kérdésre ezek a 3. táblázatban és 4. ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek. 3. táblázat: A felmértek előző évi tanulmányi eredménye Előző évi tanulmányi eredmény A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Elégséges 46 2,6 2,8 2,8 Közepes ,3 16,6 19,4 Jó ,5 38,4 57,8 Jeles ,9 42,2 100,0 Összesen ,3 100,0 Nem válaszolt 137 7,7 Összesen ,0 8

9 ábra 4: Az előző évi iskolai előmenetel szerinti megoszlás 1.5 Iskolák szerinti megoszlás A felmérésbe 38 iskolát vontunk be tanulónak adtunk kérdőívet, 1768-at kaptunk vissza, ami ami 64,5%-os válaszolási arányt jelent. Az alábbi táblázatból kitűnik, melyik iskola adta a felmért tanulók legnagyobb százalékát. 4. táblázat: Iskola A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék 1. Gornji Petrovci-i ÁI 35 2,0 2,0 2,0 2. Lendvai KÁI I ,3 6,3 8,3 3. Muraszombati ÁI I. 94 5,3 5,3 13,6 4. Cankovai ÁI 55 3,1 3,1 16,7 5. Bakovci-i ÁI 22 1,2 1,2 18,0 6. Muraszombati ÁI III. 68 3,8 3,8 21,8 7. Tišinai ÁI 76 4,3 4,3 26,1 8. Negovai dr. Anton Trstenjak ÁI 22 1,2 1,2 27,4 9. Göntérházi KÁI 17 1,0 1,0 28,3 10. Cezanjevci-i Janko Ribič ÁI 21 1,2 1,2 29,5 11. Radenci-i ÁI 42 2,4 2,4 31,9 12. Odranci-i ÁI 41 2,3 2,3 34,2 13. Turnišče ÁI 70 4,0 4,0 38,2 14. Veržeji ÁI 36 2,0 2,0 40,2 15. Črenšovci-i France Prešeren ÁI 57 3,2 3,2 43,4 16. Fokovci-i ÁI 19 1,1 1,1 44,5 17. Apače-i ÁI 10 0,6 0,6 45,1 18. Bistricai Prežihov Voranc ÁI 22 1,2 1,2 46,3 9

10 19. Puconci-i ÁI 45 2,5 2,5 48,9 20. Muraszombati ÁI II. 91 5,1 5,1 54,0 21. Kapelai ÁI 35 2,0 2,0 56,0 22. Šalovci-i ÁI 20 1,1 1,1 57,1 23. Mala Nedeljai ÁI 30 1,7 1,7 58,8 24. Velika Polanai Miško Kranjec ÁI 38 2,1 2,1 61,0 25. Gradi ÁI 33 1,9 1,9 62,8 26. Stročja vasi ÁI 36 2,0 2,0 64,9 27. Pártosfalvi KÁI 21 1,2 1,2 66,1 28. Križevci pri Ljutomeru-i ÁI 34 1,9 1,9 68,0 29. Bogojinai ÁI 48 2,7 2,7 70,7 30. Beltinci-i ÁI 156 8,8 8,8 79,5 31. Sveti Jurij ob Ščavnici-i ÁI 38 2,1 2,1 81,7 32. Kuzmai ÁI 32 1,8 1,8 83,5 33. Dobronaki KÁI 14 0,8 0,8 84,3 34. Ljutomeri Ivan Cankar ÁI 132 7,5 7,5 91,7 35. Kobiljei ÁI 9 0,5 0,5 92,3 36. Razkrižjei ÁI 28 1,6 1,6 93,8 37. Gornja Radgonai (Felsőregede) 93 5,3 5,3 99,1 38. ÁI Sveti Juriji ÁI 16 0,9 0,9 100,0 Összesen ,0 100,0 2 A kérdések elemzése a tanulók válaszai 2.1 Melyek a kedvenc tantárgyaid? Sorolj fel legalább kettőt. A 6., 7. és 8. osztályos tanulók összesen 36 tantárgyat soroltak fel, amelyek közül 17 fakultatív volt. A diákok 54,8%-a (1768-ból 969) a testnevelést nevezte meg kedvenc tantárgyaként, tehát kb. minden második diáknak a testnevelés a kedvence. A második legkedveltebb tantárgy 30,0%-kal a művészet lett, a harmadik 19,8%-kal az angol nyelv, utána 19,7%-kal a matematika, majd ötödikként 16,7%-kal a technika és technológia következett. 10

11 ábra 5: A tantárgyak kedveltsége a 6., 7. és 8. osztályos tanulók körében 2.2 Melyek a kedvenc szakmáid? Sorolj fel legalább kettőt. Az alábbi táblázat népszerűségük szerint csökkenő sorrendben sorolja fel a diákok kedvenc szakmáit. Ha ezeket összehasonlítjuk a szülők kedvenceivel (a kérdőív 13. kérdésére adott válaszokkal), azt látjuk, hogy az első tíz helyen 8 szakma közös a diákok és a szülők listáján. A közösen legnépszerűbb szakmák a következők: tanár, fodrász-kozmetikus, óvónő, orvos, számítógép-programozó, szakács-pincér, ápolónő, elektrotechnikus. 11

12 5. táblázat: A tanulók kedvenc szakmái A tanulók által kedvencként választott szakmák 1. Tanár (szlo., ang., ném., tört., földr., gazd., mat., fiz., bio., é-z., testnev., műv., ofő., számtech., b.gitár., zongora, lovaglás, fuvola) 2. Fodrász-kozmetikus (kozm. techn.), pedikűrös, sminkes, stilist Tanuló Százalék Összes válaszoló , , Óvónő, dadus , Rendőr, nyomozó, vámos 154 8, Orvos (pszich., gyermekorv., határok nélkül, sebész, nőgyógyász, aneszteziológus, halottkém, patológus, gyermekorv.) 147 8, Számítógép-programozó, szám.technikai mérnök 135 7, Szakács, pincér, vendéglátási technikus 129 7, Nővér, egészségügyi technikus, ápoló 118 6, Elektrotechnikus, elektromechanikus 116 6, Sportoló, hivatásos labdarúgó, kosárlabdás, 106 6, táncoktató, kosárlabda-oktató, hip hop tanár, ökölvívó, kaszkadőr, teniszező, karatéző, cselgáncsozó 11. Med. vet. 97 5, Divattervező, grafikus, ipari formatervező, dekoratőr 96 5, Gépésztechnikus, médiatechnikus, szerszámkészítő, 83 4, gépkezelő, operatőr, vízvezetékszerelő 14. Színész (színházi, film, komikus), rendező, 75 4, forgatókönyvíró Építész, belsőépítész 73 4, Eladó, postai tisztviselő, ügyintéző, menedzser 73 4, Gyógyszerész 72 4, Állatorvosi technikus 70 4, Mezőgazdasági technikus, kertésztechnikus, kertész, 66 3, virágkertész, környezetvédelmi technikus 20. Újságíró, rádió/tv bemondó, műsorvezető, kommentátor 66 3, Ügyvéd 61 3, Fényképész 55 3, Autószerelő, autófestő, gumijavító, autóelektr. szerelő 53 3, Számítás technikus 50 2, Ács, asztalos, erdész 49 2, Fordító 42 2, Nyomozó, bűnügyi technikus, bűnügyi antropológus 40 2, Gyógytornász, masszőr, gyúró 40 2, Vegyész, biológus, botanikus, mikrobiológus, laboráns 39 2, Zenész, énekes 39 2, Gazdasági technikus, logisztikai technikus, 38 2, forgalomtechnikus Gépész, szervizes 38 2, Közgazdász, menedzser, vállalkozó, bankár, pénzügyi tanácsadó 36 2,

13 34. Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 36 2, Gépkocsivezető (autóbusz, teherautó), fuvarozó 35 2, Régész 34 1, Tengerész, katona 33 1, Építész technikus, festő, dekoratőr, keramikus, 33 1, kéményseprő Professzor, tanár (ang., spany., földr., testnev., énekzene) 30 1, Titkár, adminisztrátor , Szabadúszó művész, festő, művészettel kapcsolatos 26 1, Cukrász 23 1, Pilóta, vadászpilóta 22 1, Festő 20 1, Fogorvos, fogszabályzó orvos, gyermek fogorvos 19 1, Építészmérnök, villamos mérnök, robotikai mérnök 19 1, Pszichológus, gyermekpszichológus 18 1, Élelmiszer technikus, hentes, pék 13 0, Jogász 13 0, Rajzoló, illusztrátor 13 0, Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus, 13 0, szülésznő, radiológus 52. Történész 12 0, Építőmérnök, geodéta 10 0, Bíró 10 0, Kutató, tudós, feltaláló 10 0, Könyvelő 9 0, Mechatronikus 8 0, Űrhajós 7 0, Vegyésztechnikus, labortechnikus 7 0, Könyvesboltos, könyvtáros 6 0, Logopédus 6 0, Tűzoltó, mentős 6 0, Geológus, antropológus, szociológus, defektológus, 6 0, ökológus, Szociális munkás grafológus 6 0, Utaskísérő 6 0, Író 5 0, Gyógyszerész technikus, labortechnikus 5 0, Fogtechnikus 5 0, Politikus, politológus, képviselő, nagykövet 5 0, Igazgató 4 0, Agronómus, mezőgazdasági mérnök 4 0, Műszaki foglalkozású 4 0, Modellező technikus 4 0, Modell, manöken 4 0, Biztonsági őr 3 0, Szabó, varrónő 3 0, Nyelvész 3 0,

14 78. Földrajztudós 2 0, Állatpszichológus, kutyatenyésztő 2 0, Szemész technikus 2 0, Takarító, tisztító 1 0, Restaurátor 1 0, Lelkész 1 0, Felügyelő, ellenőr 1 0, Erdészmérnök 1 0, Melyik a kedvenc szakmád? A 6. ábra a tanulók kedvenc szakmáit szemlélteti. Egyes szakmákat összevontunk, hogy ne legyen túl hosszú a lista. ábra 6: A tanulók körében legnépszerűbb 10 szakma (népszerűségi sorrendben) Az alábbi táblázat a tanulók által megjelölt további szakmákat mutatja, csökkenő gyakoriság szerint 14

15 6. táblázat: A tanulók által megjelölt további szakmák (csökkenő gyakoriság szerint) Sor- 41. Fogorvos Szakma sz. 42. Felsőfokú nővér, felsőfokú 11. Elektrotechnikus, elektromechanikus egészségügyi technikus, szülésznő 12. Fodrász 43. Katona 13. Nővér, ápoló 44. Rajzoló, illusztrátor 14. Gyógyszerész 45. Pszichológus 15. Divattervező, alkotó, festő 46. Vegyész, biológus (művészeti gimnázium szakiránya) 47. Pincér 16. Színész, forgatókönyvíró 48. Fogtechnikus, egészségügyi 17. Állatorvosi technikus technikus 18. Gépésztechnikus, médiatechnikus, 49. Művész vízvezeték szerelő, villanyszerelő, 50. Építőmérnök, geodéta fémmunkás 51. Kutató, tudós, feltaláló 19. Mezőgazdasági technikus, kertész 52. Geológus, antropológus, 20. Autószerelő, karosszérialakatos szociológus, defektológus, ökológus 21. Ács, asztalos, erdész 53. Mechatronikus 22. Eladó/kereskedő, pénztáros, postás 54. Pék 23. Ügyész, ügyvéd, bíró 55. Történész 24. Fényképész 56. Könyvelő 25. Számítástechnikus 57. Modellező, modellező technikus 26. Újságíró (sport, rádió, műsorvezető) 58. Űrhajós 27. Szerelő 59. Élelmiszertechnikus, hentes 28. Masszőr/gyógytornász 60. Grafikus 29. Fordító 61. Szociális munkás 30. Archeológus, geológus, 62. Vegyésztechnikus paleontológus 63. Agronómus, mezőgazdasági mérnök 31. Idegenforgalom, idegenvezető 64. Gyógyszerész technikus, 32. Gépkocsivezető labortechnikus 33. Professzor/tanár (angol, szaxofon, 65. Mentős fizika, mat., tört.) 66. Szabó, varrónő 34. Közgazdász, menedzser, vállalkozó 67. Logopédus 35. Pilóta (katonai) 68. Igazgató 36. Gépész-, villamos-, számtechn.-, 69. Állatpszichológus, kutyatenyésztő robotika mérnök 70. Utaskísérő 37. Titkár, adminisztrátor 71. Biztonsági őr 38. Építésztechnikus 72. Restaurátor 39. Gazdasági technikus, logisztikai 73. Manöken, modell, szupermodell technikus, forgalomtechnikus 74. Erdészmérnök 40. Zenész, énekes, zongorista 15

16 2.4 Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre a tanulók többsége (97,5%) igennel válaszolt. A nem lehetőséget csak 0,2% választotta, és a felmért tanulók 2,0%-a jelölte meg a még nem tudom lehetőséget. Nem válaszolt a kérdésre a felmért tanulók 0,3%-a (a táblázatban és az ábrán ez a lehetőség a Nem válaszolt rovatban szerepel). 7. táblázat: Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Igen ,5 97,8 97,8 Nem 3 0,2 0,2 98,0 Még nem tudom 36 2,0 2,0 100,0 Összesen ,7 100,0 Nem válaszolt 5 0,3 Összesen ,0 ábra 7: A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre adott válaszok eloszlása 16

17 2.5 Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? A továbbtanulás szakirányát firtató kérdésre adott válaszokból az látszik, hogy a felmért tanulók 45,9%-a társadalomtudományi (humán), 38,5%-a természettudományos-műszaki, 4,3% pedig más, meg nem nevezett szakirányt választana. A felmért tanulók 11,3%-a (199 tanuló) nem válaszolt erre a kérdésre; ők a táblázatban és az ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek. 8. táblázat: Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Társadalomtudományi Humán ,9 51,8 51,8 Természettudományos-műszaki ,5 43,4 95,2 Más 76 4,3 4,8 100,0 Összesen ,7 100,0 Nem válaszolt ,3 Összesen ,0 ábra 8: A megjelölt továbbtanulási irányok eloszlása 2.6 Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre a felmért tanulók 36,5%-a válaszolta, hogy a gimnázium. A gimnázium után a megkérdezett tanulók 9,3%-a választotta az egészségügyi, 7,6%-a a közgazdasági, 7,0%-a a gépészeti, 5,6%-a a villamosipari, 3,3%- a a vendéglátóipari és idegenforgalmi, 2,5%-a a közlekedési, 2,0%-a a biotechnikai középiskolát, 8% pedig nem válaszolt a kérdésre. 17

18 9. táblázat: Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Gimnázium ,5 39,7 39,7 Közgazdasági 134 7,6 8,2 47,9 Egészségügyi 165 9,3 10,1 58,1 Gépészeti 123 7,0 7,6 65,6 Villamosipari 100 5,6 6,2 71,8 Közlekedési 44 2,5 2,7 74,5 Biotechnikai 36 2,0 2,2 76,7 Vendéglátóipari és 58 3,3 3,6 80,3 idegenforgalmi Más ,2 19,7 100,0 Összesen ,0 100,0 Nem válaszolt 142 8,0 Összesen ,0 ábra 9: A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre adott válaszok eloszlása 18

19 2.7 Ha már tudod, melyik iskolában fogsz tovább tanulni, add meg a nevét. Az alábbi táblázat a tanulók által megadott összes iskolát tartalmazza (csökkenő gyakorisági sorrendben). 10. táblázat: Ezekben az iskolákban fognak továbbtanulni Megnevezés A tanulók Érvényes Halmozott Százalék száma százalék százalék Franc Miklošič Gimnázium, Ljutomer 114 6,4 13,9 13,9 Sportgimnázium 107 6,1 13,1 27,0 Muraszombati gimnázium 80 4,5 9,8 36,8 Muraszombati műszaki szakközépiskola 44 2,5 5,4 42,1 Óvónőképző középiskola 32 1,8 3,9 46,1 Gazdasági technikusképző, logisztikai 30 1,7 3,7 49,7 technikusképző Biotechnikai iskola, Rakičan 30 1,7 3,7 53,4 Egészségügyi középiskola, Ljubljana 29 1,6 3,5 56,9 Egészségügyi középiskola, Rakičan 27 1,5 3,3 60,2 Kétnyelvű középiskola, Lendva 21 1,2 2,6 62,8 Vendéglátóipari középiskola 19 1,1 2,3 65,1 Vendéglátóipari és idegenforgalmi középiskola 18 1,0 2,2 67,3 Műszaki szakközépiskola 18 1,0 2,2 69,5 Grafikus és fényképész középiskola, Maribor 18 1,0 2,2 71,7 Gazdasági technikusképző, Muraszombat 16 0,9 2,0 73,7 Számítástechnikai középiskola 15 0,8 1,8 75,5 Gépészeti középiskola 14 0,8 1,7 77,2 Konzervatórium és balettiskola, Maribor 13 0,7 1,6 78,8 Kozmetikusképző középiskola 11 0,6 1,3 80,2 Egészségügyi középiskola 10 0,6 1,2 81,4 Állatorvosi középiskola 10 0,6 1,2 82,6 Gimnázium és vegyészeti szakközépiskola, Ruše 10 0,6 1,2 83,8 Lendvai gimnázium 9 0,5 1,1 84,9 Közgazdasági gimnázium 8 0,5 1,0 85,9 Faipari középiskola 8 0,5 1,0 86,9 Fodrászati középiskola 7 0,4 0,9 87,7 Rendőriskola 7 0,4 0,9 88,6 Közlekedési középiskola 7 0,4 0,9 89,5 Sportgimnázium, Šiška 6 0,3 0,7 90,2 Biotechnikai iskola, Maribor, Ljubljana 6 0,3 0,7 90,9 Építőipari középiskola 6 0,3 0,7 91,7 BORG, Bad Radkersburg 5 0,3 0,6 92,3 Maribori II. gimnázium 5 0,3 0,6 92,9 Villamosipari-számítástechnikai középiskola, Maribor 5 0,3 0,6 93,5 19

20 Maribori III. gimnázium 5 0,3 0,6 94,1 Színésziskola 4 0,2 0,5 94,6 Gyógyszerészeti, kozmetikai és egészségügyi 4 0,2 0,5 95,1 középiskola Igazgatási-adminisztrációs középiskola 3 0,2 0,4 95,4 Maribori püspöki gimnázium 3 0,2 0,4 95,8 Általános gimnázium, Ptuj 3 0,2 0,4 96,2 Villamosipari és számítástechnikai iskola, Ptuj 3 0,2 0,4 96,5 Vendéglátóipari és idegenforgalmi középiskola, 3 0,2 0,4 96,9 Maribor Kereskedelmi középiskola 3 0,2 0,4 97,3 Fogtechnikusképző középiskola 2 0,1 0,2 97,5 Lendvai szakiskola 2 0,1 0,2 97,8 Elektrotechnikai és számítástechnikai középiskola 2 0,1 0,2 98,0 Élelmiszeripari középiskola, Maribor 2 0,1 0,2 98,3 Nagy Lajos Gimnázium 1 0,1 0,1 98,4 Szombathelyi Művészeti Gimnázium 1 0,1 0,1 98,5 Gimnázium és állatorvosi iskola 1 0,1 0,1 98,6 Ljubljanai Moste Gimnázium 1 0,1 0,1 98,7 Idegenforgalmi középiskola, Kope 1 0,1 0,1 98,9 Egészségügyi középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,0 Zenei középiskola 1 0,1 0,1 99,1 Grafikus középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,2 Kertészeti középiskola 1 0,1 0,1 99,4 Maribori műszaki iskola 1 0,1 0,1 99,5 Maribori hangtechnikusi iskola 1 0,1 0,1 99,6 Médiaiskola 1 0,1 0,1 99,7 Egészségügyi és kozmetikai középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,8 Műszaki iskola, Bad Radkersburg 1 0,1 0,1 100,0 Összesen ,3 100,0 Nem adták meg ,7 Összesen ,0 20

21 2.8 Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? A Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? kérdésre a tanulók 35,2%-a azt válaszolta, hogy gimnáziumi, 30,3%-a középfokú szakmai, ill. műszaki, 23,1%-a középfokú szakmunkásképző, és 3,1%-a alacsonyabb szintű szakmunkásképző programba jelentkezik. A tanulók 8,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 11. táblázat: Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Alacsonyabb szintű 54 3,1 3,3 3,3 szakmunkásképző program Középfokú szakmunkásképző ,1 25,2 28,5 program Középfokú szakmai, ill. műszaki ,3 33,0 61,6 program Gimnáziumi program ,2 38,4 100,0 Összesen ,6 100,0 Nem válaszolt 149 8,4 Összesen ,0 ábra 10: A választott képzési programok eloszlása 21

22 2.9 Mi lesz a képzettséged neve (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész)? A 10 leggyakrabban említett képzettséget az alábbi ábra szemlélteti. A többit az alábbi táblázat sorolja fel, gyakoriság szerint csökkenő sorrendben. ábra 11: Az elérni kívánt képzettségek neve (a 10 leggyakoribb) 12. táblázat: Mi lesz a képzettséged neve (a még említett további nevek) Sorsz. Képzettség 11. Gimnáziumi érettségi 12. Grafikus 13. Orvos (sportorvos, gyermekorvos, pszichiáter, sebész) 14. Gépésztechnikus 15. Kozmetikus, maszk-készítő 16. Állatorvos 17. Rendőr, nyomozó, detektív 18. Mezőgazdasági technikus, kertész, kertész, virágkertész, kertésztechnikus, környezetvédelmi technikus 19. Állatorvos 20. Gyógyszerésztechnikus, vegyésztechnikus, labortechnikus 21. Egészségügyi technikus, gyógytornász, masszőr 22. Autószerelő, karosszéria-lakatos 23. Számítógép-programozó, informatikus 24. Építész, belsőépítész 25. Fodrász 26. Építésztechnikus 27. Idegenforgalmi technikus 28. Asztalosipari technikus, faipari technikus, ács 29. Eladó, kereskedő 30. Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus 31. Újságíró; sportújságíró, kommentátor 32. Színész, drámai színész, forgatókönyvíró 33. Sportoló, edző, kosárlabdás 34. Fordító, tolmács 35. Gépészmérnök 36. Zenész/énekes/hegedűművész 22

23 37. Gyógyszerész 50. Pilóta 38. Pedagógus (sportpedagógus) 51. Modellező, modellező technikus 39. Pszichológus 52. Könyvelő 40. Építész, belsőépítész 53. Biztonsági őr 41. Geológus, antropológus, szociológus, 54. Szabó, varrónő defektológus, ökológus 55. Diplomás divattervező 42. Pincér 56. Szociális munkás 43. Vegyész, biológus, mikrobiológus 57. Katona 44. Közgazdász, menedzser, vállalkozó 58. Mentős 45. Szerelő 59. Űrhajós 46. Fogtechnikus 60. Restaurátor 47. Igazgatási-adminisztrációs középiskola 61. Manöken, modell, szupermodell 48. Élelmiszeripari technikus 62. Erdészmérnök 49. Vegyésztechnikus 63. Gépkocsivezető 2.10 Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? A Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? kérdésre a tanulók 77,7%-a azt válaszolta, hogy senki, mert önállóan választott. 7,0%-ban a szülő, 6,8%-ban a szülő és a tanuló közös elhatározása, 2,3%-ban pedig valaki más befolyása volt a meghatározó. A tanulók 4,7%-a nem válaszolt erre a kérdésre. ábra 12: Az iskolaválasztást befolyásolók eloszlása 23

24 2.11 A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? Az A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? kérdésre a tanulók 78,6%-a válaszolt igennel, 20,6%-a nemmel, 4,0%-a pedig nem válaszolt. Arra a kérdésre, hogy a továbbtanulást illetően még milyen információkat szerettek volna kapni, többnyire azt a választ kaptuk, hogy az érdekelné őket, hány évig kell tanulni, hol lehet elhelyezkedni az iskola elvégzése után, és általában milyen az iskola. ábra 13: A továbbtanulásra vonatkozó választási lehetőségek ismeretének eloszlása 2.12 Mihez kezdesz a középiskola elvégzése után? Arra a kérdésre, hogy mihez kezd a középiskola elvégzése után, a tanulók 52,4%-a azt válaszolta, hogy tovább tanul, 30,1%-a még nem tudja, 14,2%-a elhelyezkedik, 2,8%-a pedig nem válaszolt. 24

25 ábra 14: A középiskola elvégzése utáni tervek eloszlása 3 A kérdések elemzése; a szülők válaszai 3.1 Melyik a legmegfelelőbb foglalkozás gyermeke számára (legalább kettőt írjon be)? Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a szülők mely foglalkozásokat tartották a legmegfelelőbbnek gyermekeik számára (a 13. táblázatban gyakoriság szerint vannak rendezve). 8 foglalkozás egybeesik a szülők és tanulók esetén, csak a sorrendjük tér el némileg. A szülők választása 1. Tanár, tanító, 2. Óvónő 3. Fodrász/kozmetikus 4. Közgazdasági technikus, igazgatási technikus 5. Nővér, ápoló 6. Orvos 7. Elektrotechnikus 8. Szakács, pincér 9. Gépésztechnikus 10. Számítógép-programozó A tanulók választása 1. Tanár, tanító, 2. Fodrász/kozmetikus 3. Óvónő 4. Rendőr, nyomozó 5. Orvos 6. Számítógép-programozó 7. Szakács, pincér 8. Nővér 9. Elektrotechnikus 10. Sportoló, hivatásos 25

26 13. táblázat: A szülők által választott foglalkozások A szülők által választott foglalkozások 1. Tanár, tanító (szlo.,ang.,ném., ének-zene, műv., testnev., bio., mat., fiz., geo., tört., tánc, gitár, fuvola) A szülők száma Százalék Összes válaszoló , Óvónő, dadus , Fodrász/kozmetikus, sminkes 140 7, Gazdasági technikus, igazgatási technikus 129 7, Nővér, gondozó, védőnő 121 6, Orvos (gyermekorvos, ortopéd orvos, kardiológus, 119 6, sebész, aneszteziológus) 7. Elektrotechnikus 111 6, Szakács, pincér, Vendéglátó technikus 111 6, Gépésztechnikus, vízvezetékszerelő, fűtésszerelő 100 5, Számítógép-programozó, szám.technikai és 100 5, informatikai mérnök 11. Med. vet 86 4, Mezőgazdálkodó, mezőgazdasági technikus, 81 4, kertésztechnikus, kertész, virágkertész, 13. természetvédő, Gyógyszerész környezetvédelmi technikus 77 4, Számítástechnikus 76 4, Rendőr, közlekedési rendőr, nyomozó, bűnügyi 74 4, szakértő Divattervező, művészeti tervező, grafikus, 73 4, formatervező Grafikus és fényképész középiskola 17. Eladó, kereskedő, üzletkötő, utazó ügynök, közvetítő, 71 4, postai tisztviselő 18. Újságíró, szóvivő, kommunikátor, műsorvezető, 62 3, bemondó, moderátor, sportriporter, rendező 19. Professzor/tanár (szlo, ang., ném., földr., tört., 58 3, testnev., ének-zene, műv., biol., kém., mat., fiz., 20. zongora) Építész, tájépítész 52 2, Fordító, nyelvész 52 2, Ács, asztalos, faipari technikus, erdész 50 2, Egészségügyi technikus, gyógyszerésztechnikus, 49 2, orvostechnikus, fogtechnikus 24. Állatorvosi technikus 48 2, Gépész, hegesztő 47 2, Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 45 2, Pedagógus (sportpedagógus, zenepedagógus) 39 2, Ügyvéd, jegyző 38 2, Gyógytornász, masszőr 37 2, Ügyvéd, bíró 35 2, Közgazdász, menedzser, vállalkozó, biztosítási alkusz/közvetítő, banktisztviselő 33 1,

27 32. Építésztechnikus 30 1, Zenész (hegedű, zongora) 29 1, Színész film, drámai, színházi; rendező 29 1, Vegyész, vegyészmérnök, biológus, biotechnológus 25 1, Szociális munkás, szociális pedagógus, tanácsadó 23 1, Fényképész 21 1, Sportoló, sportvezető, hivatásos labdarúgó, 20 1, kosárlabdás, teniszjátékos, táncos 39. Fogorvos, fogszabályzó orvos 19 1, Pszichológus, gyermekpszichológus 19 1, Titkárnő, recepciós, adminisztrátor 18 1, Építészmérnök, villamos mérnök 16 0, Történész 15 0, Cukrász 15 0, Kutató, tudós, feltaláló 14 0, Gimnáziumi érettségizett, sportgimn., közgazd. gimn. 14 0, Geológus, antropológus, szociológus, defektológus, 14 0, etnológus, ökológus 48. Műszaki foglalkozású 13 0, Szabadúszó művész, festő, művészettel kapcsolatos 12 0, Építőmérnök, geodéta 11 0, Gépkocsivezető 10 0, Élelmiszertechnikus, hentes, pék 10 0, Régész 10 0, Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus, 9 0, szülésznő, egészséggondozó, radiológus 55. Vegyésztechnikus 9 0, Matematikus, fizikus 9 0, Agronómus, mezőgazdasági mérnök 8 0, Mechatronikus 8 0, Könyvesboltos, könyvtáros 6 0, Pilóta 6 0, Könyvelő 5 0, Katona 5 0, Modellező technikus 5 0, Szabó, varrónő 4 0, Logopédus 4 0, Pénzügyi tanácsadó, értékesítési tanácsadó 4 0, Földrajztudós 3 0, Mentő (hegyi) 2 0, Igazgató 2 0, Fémmunkás 2 0, Politikus 1 0, Állatpszichológus 1 0, Takarító, tisztító 1 0,

28 74. Restaurátor 1 0, Felügyelő (kereskedelmi) 1 0, Meteorológus 1 0, Tengerésztechnikus 1 0, Ha ki tudná választani gyermekének a legmegfelelőbb foglalkozást, melyiket választaná? A 15. ábrán foglaltuk össze azokat a foglalkozásokat, amelyeket a szülők a legmegfelelőbbnek tartanak gyermekeiknek. Az ábrán a 10 leggyakrabban választott foglalkozás látható; a többit a 14. táblázatban soroljuk fel. ábra 15: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások (top 10) 14. táblázat: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások So r- Szakma sz. 11. Állatorvos 12. Egészségügyi technikus, gyógyszerésztechnikus, orvostechn., gyógytornász 13. Számítógép-programozó, szám.technikai és informatikai mérnök 14. Rendőr 15. Gépésztechnikus, szerszámkészítő, vízvezetékszerelő, fűtésszerelő,, médiatechnikus 16. Fodrász 17. Számítástechnikus 18. Állatorvosi technikus 19. Mezőgazdasági technikus, kertésztechnikus, kertész, virágkertész, természetvédelmi technikus 20. Kozmetikus, sminkes 21. Asztalosipari technikus, faipari technikus, erdész 28

29 22. Szerelő 41. Történész 23. Divattervezés, képzőművészet, 42. nyomozó, bűnügyi technikus, bűnügyi fényképészet antropológus 24. Építész, belsőépítész 43. Sportoló, edző, hivatásos labdarúgó 25. Eladó, kereskedő, utazó 44. Szociális munkás üzletkötő/ügynök 45. Geológus, antropológus, szociológus, 26. Fordító defektológus, ökológus, etnológus 27. Építészmérnök, számítástechnikai és 46. Építőmérnök, geodéta informatikai mérnök 47. Agronómus, mezőgazd. mérnök 28. Fogorvos, fogszabályzó orvos 48. Fogtechnikus 29. Építésztechnikus, keramikus, dekoratőr, 49. Grafikus kéményseprő 50. Kutató, tudós, feltaláló 30. Autószerelő 51. Könyvelő 31. Újságíró, kommunikológus, műsorvezető, 52. Mechatronikus szerkesztő 32. Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 53. Pilóta 33. Vegyész, biológus, mikrobiológus, 54. Modellező, modellező technikus biokémikus 55. Fazekas 34. Színész (színházi) 56. Gépkocsivezető 35. Zenész, énekes 57. Diploma, doktorátus 36. Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi 58. Logopédus technikus, egészséggondozó 59. Képviselő, politikus 37. Pszichológus 60. Fémmunkás 38. Művészeti terület 61. Pincér 39. Titkár, adminisztrátor 62. Takarító 40. Közgazdász, menedzser, vállalkozó, 63. Szemésztechnikus biztosítási alkusz/közvetítő 64. Felügyelő, ellenőr (munkaügyi) 3.3 Milyen képzési programot választana gyermekének? A Milyen képzési programot választana gyermekének? kérdésre a szülők 36,9%-a azt válaszolta, hogy középfokú szakmai, ill. műszaki programot, 33,0%-a gimnáziumot, 20,6%-a középfokú szakmunkásképző programot, 2,8%-a pedig alacsonyabb szintű szakmunkásképző programot választana. A szülők 6,6%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 15. táblázat: A szülők által választott képzési programok Alacsonyabb szintű szakmunkásképző program Középfokú szakmunkásképző program Középfokú szakmai, ill. műszaki program A szülők Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék 50 2,8 3,0 3, ,6 22,1 25, ,9 39,5 64,6 29

30 Gimnáziumi program ,0 35,4 100,0 Összesen ,4 100,0 Nem válaszolt 116 6,6 Összesen ,0 1. ábra 16: A szülők által a gyerekeknek választott képzési programok eloszlása 3.4 Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? Arra a kérdésre, hogy milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének, a felmért szülők 41,8%-a azt válaszolta, hogy humánt, 42,5%-a reált, 4,2%-a pedig közelebbről meg nem nevezett mást. A felmért szülők 11,5%-a (203 szülő) nem válaszolt erre a kérdésre (ők az ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek). 16. táblázat: Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? A szülők Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Társadalomtudományos ,8 47,3 47,3 Természettud.-műszaki ,5 48,0 95,3 Más 74 4,2 4,7 100,0 Összesen ,5 100,0 Nem válaszolt ,5 Összesen ,0 30

31 ábra 17: A szülők által a gyereknek választott továbbtanulási irányok eloszlása 3.5 Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? A Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? kérdésre a felmért szülők 34,8%-a válaszolta, hogy a gimnáziumot, 14,3%-a válaszolta, hogy mást. Ez után csökkenő sorrendben 9,8% választott egészségügyi, 8,9% közgazdasági, 6,5% gépészeti, 4,6% villamosipari és 2,9% közlekedési középiskolát. A szülők 13,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 17. táblázat: Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? A szülők száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Gimnázium ,8 40,2 40,2 Közgazdasági 158 8,9 10,3 50,6 Egészségügyi 173 9,8 11,3 61,9 Gépészeti 115 6,5 7,5 69,4 Villamosipari 82 4,6 5,4 74,7 Közlekedési 51 2,9 3,3 78,1 Biotechnikai 37 2,1 2,4 80,5 Vendéglátóipari és 47 2,7 3,1 83,6 idegenforgalmi Más ,3 16,5 100,0 Összesen ,6 100,0 Nem válaszolt ,4 Összesen ,0 31

32 ábra 18: A szülők által a gyermeknek tanácsolt iskolák eloszlása 3.6 Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész, stb.) szempontjából? A szülők által a gyereknek választott leggyakoribb végzettségeket (az első tízet) az alábbi ábra szemlélteti. A többit az alábbi táblázat sorolja fel, gyakoriság szerint csökkenő sorrendben. A szülők középiskolai programok mellett egyetemeket/főiskolákat is megadtak, bár a kérdés a középiskolai végzettségre vonatkozott. 32

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Megfelelő szakmát. a fejlődésért

Megfelelő szakmát. a fejlődésért Megfelelő szakmát a fejlődésért Kiadja: Pomurska gospodarska zbornica, d.o.o. (Muravidéki Gazdasági Kamara) Szerkesztés: Frontal, d.o.o. Nyomda: S-tisk, d.o.o. Példányszám: 600 Murska Sobota, 2012 oktatásiés

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Grafikai tervező

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Egyszerű ipari

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 - Egyszerű ipari

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

KÉRDŐÍV A MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLET MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

KÉRDŐÍV A MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLET MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession című projekt ERFA támogatási szerződés száma SI-HU-2-2-015 KÉRDŐÍV A MUNKAERŐ IRÁNTI KERESLET MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről ped.műsz. igazgató helyettes ped. tagintézmény vezető helyettes intézményvezető, informatika szakos, könyvtáros villamos üzemmérnök, Szaküzemmérnök, Villamosipari

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség

Beosztás Legmagasabb Szak(ok) Oktatott tárgyak iskolai végzettség 1 tanár mesterfokozat okl. közgazdász tanár áruforgalmi számítások gyak. MA idegenforgalom és vállalkozás és kereskedelem szálloda szak vendéglátó és turizmus ism. szállodai ismeretek szakmai számítás

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér Demográfiai háttér Demográfiai háttér Erdélyi Magyar Adatbank A kérdezett e: férfi 43.6% nő 56.4% férfi nő 219. ábra. A megkérdezett e. Mi az Ön családi állapota? nőtlen, hajadon, egyedül él 15.7 házas,

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek)

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési terület(ek) Technikusképesítés acélszerkezet általános gépipari általános gépszerelő és karbantartó általános mezőgazdasági technikus általános textiltechnikus alumíniumipari anyagmozgató és minőségbiztosító technikus

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr

Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Pályaválasztási Kiállítás 2009. - Győr Helyszín: Krúdy Gyula Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Cím: 9024 Győr, Örkény I. út 8-10. Időpont:

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Illetményadatok 2. III. kötet 2011 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (FEOR: 2131)

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (FEOR: 2131) Foglalkozás megnevezése és kódja Felsőfokú műszaki és természettudományi foglalkozások 1. Gépészmérnök (FEOR: 2117) 2. Erősáramú villamosmérnök (FEOR: 2118) 3. Gyengeáramú villamosmérnök (FEOR: 2121) 4.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben