AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 Szlovénia-Magyarország Operatív Program Megfelelő szakmát a fejlődésért Right Profession projekt A társfinanszírozási szerződés száma: SI-HU AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK OKTATÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI FELMÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE Felmérés Muraszombat, december 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 A felmérés módszertana A felmérés eredményei Nemek szerinti megoszlás Osztályok szerinti megoszlás Életkor szerinti megoszlás Előző évi tanulmányi eredmény Iskolák szerinti megoszlás A kérdések elemzése a tanulók válaszai Melyek a kedvenc tantárgyaid? Sorolj fel legalább kettőt Melyek a kedvenc szakmáid? Sorolj fel legalább kettőt Melyik a kedvenc szakmád? Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? Ha már tudod, melyik iskolában fogsz tovább tanulni, add meg a nevét Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? Mi lesz a képzettséged neve (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész)? Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? Mihez kezdesz a középiskola elvégzése után? A kérdések elemzése; a szülők válaszai Melyik a legmegfelelőbb foglalkozás gyermeke számára (legalább kettőt írjon be)? Ha ki tudná választani gyermekének a legmegfelelőbb foglalkozást, melyiket választaná? Milyen képzési programot választana gyermekének? Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek?

3 3.6 Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész, stb.) szempontjából? Véleménye szerint ki befolyásolta leginkább a gyermek iskolaválasztását? Azt szeretném, hogy gyermekem az iskola elvégzése után: Milyen tanulmányi eredményt vár gyermekétől ebben az iskolaévben? A kérdések elemzése (korrelációk) Melléklet Az ábrák tartalomjegyzéke ábra 1: A megkérdezett diákok nemek szerinti megoszlása... 6 ábra 2: A megkérdezettek osztály szerinti megoszlása... 7 ábra 3: A megkérdezettek életkor szerinti megoszlása... 8 ábra 4: Az előző évi iskolai előmenetel szerinti megoszlás... 9 ábra 5: A tantárgyak kedveltsége a 6., 7. és 8. osztályos tanulók körében ábra 6: A tanulók körében legnépszerűbb 10 szakma (népszerűségi sorrendben) ábra 7: A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre adott válaszok eloszlása ábra 8: A megjelölt továbbtanulási irányok eloszlása ábra 9: A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre adott válaszok eloszlása ábra 10: A választott képzési programok eloszlása ábra 11: Az elérni kívánt képzettségek neve (a 10 leggyakoribb) ábra 12: Az iskolaválasztást befolyásolók eloszlása ábra 13: A továbbtanulásra vonatkozó választási lehetőségek ismeretének eloszlása ábra 14: A középiskola elvégzése utáni tervek eloszlása ábra 15: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások (top 10) ábra 16: A szülők által a gyerekeknek választott képzési programok eloszlása ábra 17: A szülők által a gyereknek választott továbbtanulási irányok eloszlása ábra 18: A szülők által a gyermeknek tanácsolt iskolák eloszlása ábra 19: A szülők által a gyerekeknek választott (10 leggyakoribb szakma) ábra 20: A gyermek iskolaválasztását befolyásoló tényezők eloszlása ábra 21: A szülők szerint mit tegyen gyermekük az iskola elvégzése után ábra 22: A szülők által elvárt tanulmányi eredmény eloszlása ábra 23: A képzési programba iratkozások eloszlása a tanulók előző évi tanulmányi eredménye szerint ábra 24: A szülők képzési program választásának eloszlása a tanulók előző évi tanulmányi eredménye szerint

4 A táblázatok tartalomjegyzéke 1. táblázat: A felmértek nemek szerinti megoszlása táblázat: A felmértek osztály szerinti megoszlása táblázat: A felmértek előző évi tanulmányi eredménye táblázat: A felmért általános iskolások iskolái táblázat: A tanulók kedvenc szakmái táblázat: A tanulók által megjelölt további szakmák (csökkenő gyakoriság szerint) táblázat: Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? táblázat: Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? táblázat: Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? táblázat: Ezekben az iskolákban fognak továbbtanulni táblázat: Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? táblázat: Mi lesz a képzettséged neve (a még említett további nevek) táblázat: A szülők által választott foglalkozások táblázat: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások táblázat: A szülők által választott képzési programok táblázat: Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? táblázat: Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? táblázat: Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség szempontjából? (További megnevezett végzettségek.) táblázat: A szülők által a gyermeküktől elvárt tanulmányi eredmény táblázat: A Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? kérdés és az Előző évi tanulmányi eredmény közötti korreláció táblázat: Milyen képzési programot választana gyermekének annak előző évi tanulmányi eredménye alapján?

5 Bevezetés A Muravidéki Gazdasági Kamara (PGZ) a Right Profession projekt vezető partnereként határon átnyúló projektpartnerséget hozott létre. A projektpartnerség létrehozását és a közös projekt szlovén és magyar oldalon való együttes végrehajtására vonatkozó döntés meghozatalát az indokolta, hogy mindkét oldalon krónikusan hiányzik a szakképzett munkaerő, amelyre a vállalatoknak szükségük van. Tény, hogy azoknak, akiknek befolyása van a pályaválasztó fiatalokra, elsősorban a szülőknek, negatív a hozzáállása a hiányszakmákhoz. A határ két oldalán csaknem azonosak a gondok, s ezért közösen megtalálhatjuk a megfelelő módszereket arra, hogy felszámoljuk az előítéleteket az egyes szakmákról, és megnyerjük a fiatalok és az idősebbek bizalmát irántuk. A projektpartnerség sokéves tapasztalatokra épül, az együttműködés pedig a kitűzött célokból következik, és aktívan támaszkodik a határrégió munkaadóinak legfontosabb képviselőire és a környezet üzleti támogató környezetére. A partnerek a következők: szlovén oldalon a Muravidéki Gazdasági Kamara mint vezető partner, a Muraszombati Területi Kézműves Kamara, a Muraszombati Fejlesztési Központ és az Ötletek Központja, magyar oldalon pedig Zala Megyei és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal. A Megfelelő szakmát a fejlődésért Right Profession projekt keretében azt kívántuk felmérni, milyen szakmák iránt vonzódnak a osztályos általános iskolások és milyen iskolákba iratkoznának szívesen az általános iskola elvégzése után. Mivel a gyerekek iskolaés szakmaválasztásában szüleik is fontos szerepet játszanak, a célcsoportba a szülőket is bevettük és hasonló kérdéseket tettünk fel nekik mint a tanulóknak, hogy összehasonlíthassuk a gyermekek és a szülők igényeit. A felmérés módszertana A 2011-ben elvégzett felmérés célcsoportját a Muravidék 38 általános iskolájának diákjai és szüleik alkották. A felmérés során kitöltött kérdőíveket az SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programmal dolgoztuk fel. Az adatokat az abszolút gyakoriságok (f) és a relatív (százalékos) gyakoriságok (f%) szerint rendezett táblázatokban, valamint diagramokon (torta-, vonal- és oszlopdiagramokon) mutattuk be. Ez a dokumentum a felmérő kérdőív kérdéseinek sorrendjét követi. 5

6 1 A felmérés eredményei *Megjegyzés: A százalékértékek egy tizedesre kerekítve. A kiosztott 2741 kérdőívből 1768-at kaptunk vissza, ami 64,5%-os válaszolási arány. A felmért tanulók adatai (demográfiai adatok) 1.1 Nemek szerinti megoszlás A felmérésben 6., 7. és 8. osztályos általános iskolások vettek részt, összesen 1768 fő. A kérdőívre válaszolók 52,4%-a lány, 47,6%-a fiú volt. 1. táblázat: A felmértek nemek szerinti megoszlása Nem A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Férfi ,6 47,6 47,6 Nő ,4 52,4 100,0 Összesen ,0 100,0 ábra 1: A megkérdezett diákok nemek szerinti megoszlása 6

7 1.2 Osztályok szerinti megoszlás A kizárólag 6., 7. és 8. osztályos általános iskolásoknak készült kérdőívvel felmért mintában a válaszolók 38,0%-a (672 fő) volt 8. osztályos, 33,8%-a (598 fő) 7. osztályos, és 28,2%-a (498 fő) 6. osztályos. 2. táblázat: A felmértek osztály szerinti megoszlása Osztály A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék 6. osztály ,2 28,2 28,2 7. osztály ,8 33,8 62,0 8. osztály ,0 38,0 100,0 Összesen ,0 100,0 Az osztályok szerinti válaszolási arány A 2741 kérdőívből 778-at adtunk 6. osztályosoknak, és 498-at kaptunk vissza, ami 64,0%- os válaszolási arányt jelent. A 944 kérdőívet adtunk 7. osztályosoknak, és 598-at kaptunk vissza, ami 63,3%-os válaszolási arányt jelent. A 1019 kérdőívet adtunk 8. osztályosoknak, és 672-t kaptunk vissza, ami 65,9%-os válaszolási arányt jelent. Az osztályok válaszolási aránya között nem volt lényeges különbség. ábra 2: A megkérdezettek osztály szerinti megoszlása 7

8 1.3 Életkor szerinti megoszlás A résztvevők életkor szerinti megoszlása a 3. ábrán tekinthető át. A legszámosabb csoportot a 13 évesek alkotják (37,3%), őket a 12 évesek (32,1%), 14 évesek (16,5%) és 11 évesek (13,7%) követik. Nagyon kevés a 15 éves (0,3%) és csak egy 10 éves (0,1%) van a felmértek között. ábra 3: A megkérdezettek életkor szerinti megoszlása 1.4 Előző évi tanulmányi eredmény A felmért általános iskolások előző évi iskolai előmenetelét nézve azt látjuk, hogy 42,2% volt kitűnő, 38,4% jeles, 16,6% jó és csak 2,8% volt elégséges. (Fordító megjegyzése: jeles = 5, jó = 4, közepes = 3, elégséges = 2, elégtelen = 1) 137 tanuló nem válaszolt az előző évi iskolai előmenetelre vonatkozó kérdésre ezek a 3. táblázatban és 4. ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek. 3. táblázat: A felmértek előző évi tanulmányi eredménye Előző évi tanulmányi eredmény A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Elégséges 46 2,6 2,8 2,8 Közepes ,3 16,6 19,4 Jó ,5 38,4 57,8 Jeles ,9 42,2 100,0 Összesen ,3 100,0 Nem válaszolt 137 7,7 Összesen ,0 8

9 ábra 4: Az előző évi iskolai előmenetel szerinti megoszlás 1.5 Iskolák szerinti megoszlás A felmérésbe 38 iskolát vontunk be tanulónak adtunk kérdőívet, 1768-at kaptunk vissza, ami ami 64,5%-os válaszolási arányt jelent. Az alábbi táblázatból kitűnik, melyik iskola adta a felmért tanulók legnagyobb százalékát. 4. táblázat: Iskola A tanulók száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék 1. Gornji Petrovci-i ÁI 35 2,0 2,0 2,0 2. Lendvai KÁI I ,3 6,3 8,3 3. Muraszombati ÁI I. 94 5,3 5,3 13,6 4. Cankovai ÁI 55 3,1 3,1 16,7 5. Bakovci-i ÁI 22 1,2 1,2 18,0 6. Muraszombati ÁI III. 68 3,8 3,8 21,8 7. Tišinai ÁI 76 4,3 4,3 26,1 8. Negovai dr. Anton Trstenjak ÁI 22 1,2 1,2 27,4 9. Göntérházi KÁI 17 1,0 1,0 28,3 10. Cezanjevci-i Janko Ribič ÁI 21 1,2 1,2 29,5 11. Radenci-i ÁI 42 2,4 2,4 31,9 12. Odranci-i ÁI 41 2,3 2,3 34,2 13. Turnišče ÁI 70 4,0 4,0 38,2 14. Veržeji ÁI 36 2,0 2,0 40,2 15. Črenšovci-i France Prešeren ÁI 57 3,2 3,2 43,4 16. Fokovci-i ÁI 19 1,1 1,1 44,5 17. Apače-i ÁI 10 0,6 0,6 45,1 18. Bistricai Prežihov Voranc ÁI 22 1,2 1,2 46,3 9

10 19. Puconci-i ÁI 45 2,5 2,5 48,9 20. Muraszombati ÁI II. 91 5,1 5,1 54,0 21. Kapelai ÁI 35 2,0 2,0 56,0 22. Šalovci-i ÁI 20 1,1 1,1 57,1 23. Mala Nedeljai ÁI 30 1,7 1,7 58,8 24. Velika Polanai Miško Kranjec ÁI 38 2,1 2,1 61,0 25. Gradi ÁI 33 1,9 1,9 62,8 26. Stročja vasi ÁI 36 2,0 2,0 64,9 27. Pártosfalvi KÁI 21 1,2 1,2 66,1 28. Križevci pri Ljutomeru-i ÁI 34 1,9 1,9 68,0 29. Bogojinai ÁI 48 2,7 2,7 70,7 30. Beltinci-i ÁI 156 8,8 8,8 79,5 31. Sveti Jurij ob Ščavnici-i ÁI 38 2,1 2,1 81,7 32. Kuzmai ÁI 32 1,8 1,8 83,5 33. Dobronaki KÁI 14 0,8 0,8 84,3 34. Ljutomeri Ivan Cankar ÁI 132 7,5 7,5 91,7 35. Kobiljei ÁI 9 0,5 0,5 92,3 36. Razkrižjei ÁI 28 1,6 1,6 93,8 37. Gornja Radgonai (Felsőregede) 93 5,3 5,3 99,1 38. ÁI Sveti Juriji ÁI 16 0,9 0,9 100,0 Összesen ,0 100,0 2 A kérdések elemzése a tanulók válaszai 2.1 Melyek a kedvenc tantárgyaid? Sorolj fel legalább kettőt. A 6., 7. és 8. osztályos tanulók összesen 36 tantárgyat soroltak fel, amelyek közül 17 fakultatív volt. A diákok 54,8%-a (1768-ból 969) a testnevelést nevezte meg kedvenc tantárgyaként, tehát kb. minden második diáknak a testnevelés a kedvence. A második legkedveltebb tantárgy 30,0%-kal a művészet lett, a harmadik 19,8%-kal az angol nyelv, utána 19,7%-kal a matematika, majd ötödikként 16,7%-kal a technika és technológia következett. 10

11 ábra 5: A tantárgyak kedveltsége a 6., 7. és 8. osztályos tanulók körében 2.2 Melyek a kedvenc szakmáid? Sorolj fel legalább kettőt. Az alábbi táblázat népszerűségük szerint csökkenő sorrendben sorolja fel a diákok kedvenc szakmáit. Ha ezeket összehasonlítjuk a szülők kedvenceivel (a kérdőív 13. kérdésére adott válaszokkal), azt látjuk, hogy az első tíz helyen 8 szakma közös a diákok és a szülők listáján. A közösen legnépszerűbb szakmák a következők: tanár, fodrász-kozmetikus, óvónő, orvos, számítógép-programozó, szakács-pincér, ápolónő, elektrotechnikus. 11

12 5. táblázat: A tanulók kedvenc szakmái A tanulók által kedvencként választott szakmák 1. Tanár (szlo., ang., ném., tört., földr., gazd., mat., fiz., bio., é-z., testnev., műv., ofő., számtech., b.gitár., zongora, lovaglás, fuvola) 2. Fodrász-kozmetikus (kozm. techn.), pedikűrös, sminkes, stilist Tanuló Százalék Összes válaszoló , , Óvónő, dadus , Rendőr, nyomozó, vámos 154 8, Orvos (pszich., gyermekorv., határok nélkül, sebész, nőgyógyász, aneszteziológus, halottkém, patológus, gyermekorv.) 147 8, Számítógép-programozó, szám.technikai mérnök 135 7, Szakács, pincér, vendéglátási technikus 129 7, Nővér, egészségügyi technikus, ápoló 118 6, Elektrotechnikus, elektromechanikus 116 6, Sportoló, hivatásos labdarúgó, kosárlabdás, 106 6, táncoktató, kosárlabda-oktató, hip hop tanár, ökölvívó, kaszkadőr, teniszező, karatéző, cselgáncsozó 11. Med. vet. 97 5, Divattervező, grafikus, ipari formatervező, dekoratőr 96 5, Gépésztechnikus, médiatechnikus, szerszámkészítő, 83 4, gépkezelő, operatőr, vízvezetékszerelő 14. Színész (színházi, film, komikus), rendező, 75 4, forgatókönyvíró Építész, belsőépítész 73 4, Eladó, postai tisztviselő, ügyintéző, menedzser 73 4, Gyógyszerész 72 4, Állatorvosi technikus 70 4, Mezőgazdasági technikus, kertésztechnikus, kertész, 66 3, virágkertész, környezetvédelmi technikus 20. Újságíró, rádió/tv bemondó, műsorvezető, kommentátor 66 3, Ügyvéd 61 3, Fényképész 55 3, Autószerelő, autófestő, gumijavító, autóelektr. szerelő 53 3, Számítás technikus 50 2, Ács, asztalos, erdész 49 2, Fordító 42 2, Nyomozó, bűnügyi technikus, bűnügyi antropológus 40 2, Gyógytornász, masszőr, gyúró 40 2, Vegyész, biológus, botanikus, mikrobiológus, laboráns 39 2, Zenész, énekes 39 2, Gazdasági technikus, logisztikai technikus, 38 2, forgalomtechnikus Gépész, szervizes 38 2, Közgazdász, menedzser, vállalkozó, bankár, pénzügyi tanácsadó 36 2,

13 34. Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 36 2, Gépkocsivezető (autóbusz, teherautó), fuvarozó 35 2, Régész 34 1, Tengerész, katona 33 1, Építész technikus, festő, dekoratőr, keramikus, 33 1, kéményseprő Professzor, tanár (ang., spany., földr., testnev., énekzene) 30 1, Titkár, adminisztrátor , Szabadúszó művész, festő, művészettel kapcsolatos 26 1, Cukrász 23 1, Pilóta, vadászpilóta 22 1, Festő 20 1, Fogorvos, fogszabályzó orvos, gyermek fogorvos 19 1, Építészmérnök, villamos mérnök, robotikai mérnök 19 1, Pszichológus, gyermekpszichológus 18 1, Élelmiszer technikus, hentes, pék 13 0, Jogász 13 0, Rajzoló, illusztrátor 13 0, Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus, 13 0, szülésznő, radiológus 52. Történész 12 0, Építőmérnök, geodéta 10 0, Bíró 10 0, Kutató, tudós, feltaláló 10 0, Könyvelő 9 0, Mechatronikus 8 0, Űrhajós 7 0, Vegyésztechnikus, labortechnikus 7 0, Könyvesboltos, könyvtáros 6 0, Logopédus 6 0, Tűzoltó, mentős 6 0, Geológus, antropológus, szociológus, defektológus, 6 0, ökológus, Szociális munkás grafológus 6 0, Utaskísérő 6 0, Író 5 0, Gyógyszerész technikus, labortechnikus 5 0, Fogtechnikus 5 0, Politikus, politológus, képviselő, nagykövet 5 0, Igazgató 4 0, Agronómus, mezőgazdasági mérnök 4 0, Műszaki foglalkozású 4 0, Modellező technikus 4 0, Modell, manöken 4 0, Biztonsági őr 3 0, Szabó, varrónő 3 0, Nyelvész 3 0,

14 78. Földrajztudós 2 0, Állatpszichológus, kutyatenyésztő 2 0, Szemész technikus 2 0, Takarító, tisztító 1 0, Restaurátor 1 0, Lelkész 1 0, Felügyelő, ellenőr 1 0, Erdészmérnök 1 0, Melyik a kedvenc szakmád? A 6. ábra a tanulók kedvenc szakmáit szemlélteti. Egyes szakmákat összevontunk, hogy ne legyen túl hosszú a lista. ábra 6: A tanulók körében legnépszerűbb 10 szakma (népszerűségi sorrendben) Az alábbi táblázat a tanulók által megjelölt további szakmákat mutatja, csökkenő gyakoriság szerint 14

15 6. táblázat: A tanulók által megjelölt további szakmák (csökkenő gyakoriság szerint) Sor- 41. Fogorvos Szakma sz. 42. Felsőfokú nővér, felsőfokú 11. Elektrotechnikus, elektromechanikus egészségügyi technikus, szülésznő 12. Fodrász 43. Katona 13. Nővér, ápoló 44. Rajzoló, illusztrátor 14. Gyógyszerész 45. Pszichológus 15. Divattervező, alkotó, festő 46. Vegyész, biológus (művészeti gimnázium szakiránya) 47. Pincér 16. Színész, forgatókönyvíró 48. Fogtechnikus, egészségügyi 17. Állatorvosi technikus technikus 18. Gépésztechnikus, médiatechnikus, 49. Művész vízvezeték szerelő, villanyszerelő, 50. Építőmérnök, geodéta fémmunkás 51. Kutató, tudós, feltaláló 19. Mezőgazdasági technikus, kertész 52. Geológus, antropológus, 20. Autószerelő, karosszérialakatos szociológus, defektológus, ökológus 21. Ács, asztalos, erdész 53. Mechatronikus 22. Eladó/kereskedő, pénztáros, postás 54. Pék 23. Ügyész, ügyvéd, bíró 55. Történész 24. Fényképész 56. Könyvelő 25. Számítástechnikus 57. Modellező, modellező technikus 26. Újságíró (sport, rádió, műsorvezető) 58. Űrhajós 27. Szerelő 59. Élelmiszertechnikus, hentes 28. Masszőr/gyógytornász 60. Grafikus 29. Fordító 61. Szociális munkás 30. Archeológus, geológus, 62. Vegyésztechnikus paleontológus 63. Agronómus, mezőgazdasági mérnök 31. Idegenforgalom, idegenvezető 64. Gyógyszerész technikus, 32. Gépkocsivezető labortechnikus 33. Professzor/tanár (angol, szaxofon, 65. Mentős fizika, mat., tört.) 66. Szabó, varrónő 34. Közgazdász, menedzser, vállalkozó 67. Logopédus 35. Pilóta (katonai) 68. Igazgató 36. Gépész-, villamos-, számtechn.-, 69. Állatpszichológus, kutyatenyésztő robotika mérnök 70. Utaskísérő 37. Titkár, adminisztrátor 71. Biztonsági őr 38. Építésztechnikus 72. Restaurátor 39. Gazdasági technikus, logisztikai 73. Manöken, modell, szupermodell technikus, forgalomtechnikus 74. Erdészmérnök 40. Zenész, énekes, zongorista 15

16 2.4 Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre a tanulók többsége (97,5%) igennel válaszolt. A nem lehetőséget csak 0,2% választotta, és a felmért tanulók 2,0%-a jelölte meg a még nem tudom lehetőséget. Nem válaszolt a kérdésre a felmért tanulók 0,3%-a (a táblázatban és az ábrán ez a lehetőség a Nem válaszolt rovatban szerepel). 7. táblázat: Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Igen ,5 97,8 97,8 Nem 3 0,2 0,2 98,0 Még nem tudom 36 2,0 2,0 100,0 Összesen ,7 100,0 Nem válaszolt 5 0,3 Összesen ,0 ábra 7: A Szeretnél továbbtanulni az általános iskola után? kérdésre adott válaszok eloszlása 16

17 2.5 Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? A továbbtanulás szakirányát firtató kérdésre adott válaszokból az látszik, hogy a felmért tanulók 45,9%-a társadalomtudományi (humán), 38,5%-a természettudományos-műszaki, 4,3% pedig más, meg nem nevezett szakirányt választana. A felmért tanulók 11,3%-a (199 tanuló) nem válaszolt erre a kérdésre; ők a táblázatban és az ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek. 8. táblázat: Milyen szakirányú iskolába iratkoznál? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Társadalomtudományi Humán ,9 51,8 51,8 Természettudományos-műszaki ,5 43,4 95,2 Más 76 4,3 4,8 100,0 Összesen ,7 100,0 Nem válaszolt ,3 Összesen ,0 ábra 8: A megjelölt továbbtanulási irányok eloszlása 2.6 Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre a felmért tanulók 36,5%-a válaszolta, hogy a gimnázium. A gimnázium után a megkérdezett tanulók 9,3%-a választotta az egészségügyi, 7,6%-a a közgazdasági, 7,0%-a a gépészeti, 5,6%-a a villamosipari, 3,3%- a a vendéglátóipari és idegenforgalmi, 2,5%-a a közlekedési, 2,0%-a a biotechnikai középiskolát, 8% pedig nem válaszolt a kérdésre. 17

18 9. táblázat: Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Gimnázium ,5 39,7 39,7 Közgazdasági 134 7,6 8,2 47,9 Egészségügyi 165 9,3 10,1 58,1 Gépészeti 123 7,0 7,6 65,6 Villamosipari 100 5,6 6,2 71,8 Közlekedési 44 2,5 2,7 74,5 Biotechnikai 36 2,0 2,2 76,7 Vendéglátóipari és 58 3,3 3,6 80,3 idegenforgalmi Más ,2 19,7 100,0 Összesen ,0 100,0 Nem válaszolt 142 8,0 Összesen ,0 ábra 9: A Melyik iskolafajta felel meg neked a legjobban? kérdésre adott válaszok eloszlása 18

19 2.7 Ha már tudod, melyik iskolában fogsz tovább tanulni, add meg a nevét. Az alábbi táblázat a tanulók által megadott összes iskolát tartalmazza (csökkenő gyakorisági sorrendben). 10. táblázat: Ezekben az iskolákban fognak továbbtanulni Megnevezés A tanulók Érvényes Halmozott Százalék száma százalék százalék Franc Miklošič Gimnázium, Ljutomer 114 6,4 13,9 13,9 Sportgimnázium 107 6,1 13,1 27,0 Muraszombati gimnázium 80 4,5 9,8 36,8 Muraszombati műszaki szakközépiskola 44 2,5 5,4 42,1 Óvónőképző középiskola 32 1,8 3,9 46,1 Gazdasági technikusképző, logisztikai 30 1,7 3,7 49,7 technikusképző Biotechnikai iskola, Rakičan 30 1,7 3,7 53,4 Egészségügyi középiskola, Ljubljana 29 1,6 3,5 56,9 Egészségügyi középiskola, Rakičan 27 1,5 3,3 60,2 Kétnyelvű középiskola, Lendva 21 1,2 2,6 62,8 Vendéglátóipari középiskola 19 1,1 2,3 65,1 Vendéglátóipari és idegenforgalmi középiskola 18 1,0 2,2 67,3 Műszaki szakközépiskola 18 1,0 2,2 69,5 Grafikus és fényképész középiskola, Maribor 18 1,0 2,2 71,7 Gazdasági technikusképző, Muraszombat 16 0,9 2,0 73,7 Számítástechnikai középiskola 15 0,8 1,8 75,5 Gépészeti középiskola 14 0,8 1,7 77,2 Konzervatórium és balettiskola, Maribor 13 0,7 1,6 78,8 Kozmetikusképző középiskola 11 0,6 1,3 80,2 Egészségügyi középiskola 10 0,6 1,2 81,4 Állatorvosi középiskola 10 0,6 1,2 82,6 Gimnázium és vegyészeti szakközépiskola, Ruše 10 0,6 1,2 83,8 Lendvai gimnázium 9 0,5 1,1 84,9 Közgazdasági gimnázium 8 0,5 1,0 85,9 Faipari középiskola 8 0,5 1,0 86,9 Fodrászati középiskola 7 0,4 0,9 87,7 Rendőriskola 7 0,4 0,9 88,6 Közlekedési középiskola 7 0,4 0,9 89,5 Sportgimnázium, Šiška 6 0,3 0,7 90,2 Biotechnikai iskola, Maribor, Ljubljana 6 0,3 0,7 90,9 Építőipari középiskola 6 0,3 0,7 91,7 BORG, Bad Radkersburg 5 0,3 0,6 92,3 Maribori II. gimnázium 5 0,3 0,6 92,9 Villamosipari-számítástechnikai középiskola, Maribor 5 0,3 0,6 93,5 19

20 Maribori III. gimnázium 5 0,3 0,6 94,1 Színésziskola 4 0,2 0,5 94,6 Gyógyszerészeti, kozmetikai és egészségügyi 4 0,2 0,5 95,1 középiskola Igazgatási-adminisztrációs középiskola 3 0,2 0,4 95,4 Maribori püspöki gimnázium 3 0,2 0,4 95,8 Általános gimnázium, Ptuj 3 0,2 0,4 96,2 Villamosipari és számítástechnikai iskola, Ptuj 3 0,2 0,4 96,5 Vendéglátóipari és idegenforgalmi középiskola, 3 0,2 0,4 96,9 Maribor Kereskedelmi középiskola 3 0,2 0,4 97,3 Fogtechnikusképző középiskola 2 0,1 0,2 97,5 Lendvai szakiskola 2 0,1 0,2 97,8 Elektrotechnikai és számítástechnikai középiskola 2 0,1 0,2 98,0 Élelmiszeripari középiskola, Maribor 2 0,1 0,2 98,3 Nagy Lajos Gimnázium 1 0,1 0,1 98,4 Szombathelyi Művészeti Gimnázium 1 0,1 0,1 98,5 Gimnázium és állatorvosi iskola 1 0,1 0,1 98,6 Ljubljanai Moste Gimnázium 1 0,1 0,1 98,7 Idegenforgalmi középiskola, Kope 1 0,1 0,1 98,9 Egészségügyi középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,0 Zenei középiskola 1 0,1 0,1 99,1 Grafikus középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,2 Kertészeti középiskola 1 0,1 0,1 99,4 Maribori műszaki iskola 1 0,1 0,1 99,5 Maribori hangtechnikusi iskola 1 0,1 0,1 99,6 Médiaiskola 1 0,1 0,1 99,7 Egészségügyi és kozmetikai középiskola, Maribor 1 0,1 0,1 99,8 Műszaki iskola, Bad Radkersburg 1 0,1 0,1 100,0 Összesen ,3 100,0 Nem adták meg ,7 Összesen ,0 20

21 2.8 Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? A Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? kérdésre a tanulók 35,2%-a azt válaszolta, hogy gimnáziumi, 30,3%-a középfokú szakmai, ill. műszaki, 23,1%-a középfokú szakmunkásképző, és 3,1%-a alacsonyabb szintű szakmunkásképző programba jelentkezik. A tanulók 8,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 11. táblázat: Milyen képzési programba fogsz jelentkezni? A tanulók Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Alacsonyabb szintű 54 3,1 3,3 3,3 szakmunkásképző program Középfokú szakmunkásképző ,1 25,2 28,5 program Középfokú szakmai, ill. műszaki ,3 33,0 61,6 program Gimnáziumi program ,2 38,4 100,0 Összesen ,6 100,0 Nem válaszolt 149 8,4 Összesen ,0 ábra 10: A választott képzési programok eloszlása 21

22 2.9 Mi lesz a képzettséged neve (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész)? A 10 leggyakrabban említett képzettséget az alábbi ábra szemlélteti. A többit az alábbi táblázat sorolja fel, gyakoriság szerint csökkenő sorrendben. ábra 11: Az elérni kívánt képzettségek neve (a 10 leggyakoribb) 12. táblázat: Mi lesz a képzettséged neve (a még említett további nevek) Sorsz. Képzettség 11. Gimnáziumi érettségi 12. Grafikus 13. Orvos (sportorvos, gyermekorvos, pszichiáter, sebész) 14. Gépésztechnikus 15. Kozmetikus, maszk-készítő 16. Állatorvos 17. Rendőr, nyomozó, detektív 18. Mezőgazdasági technikus, kertész, kertész, virágkertész, kertésztechnikus, környezetvédelmi technikus 19. Állatorvos 20. Gyógyszerésztechnikus, vegyésztechnikus, labortechnikus 21. Egészségügyi technikus, gyógytornász, masszőr 22. Autószerelő, karosszéria-lakatos 23. Számítógép-programozó, informatikus 24. Építész, belsőépítész 25. Fodrász 26. Építésztechnikus 27. Idegenforgalmi technikus 28. Asztalosipari technikus, faipari technikus, ács 29. Eladó, kereskedő 30. Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus 31. Újságíró; sportújságíró, kommentátor 32. Színész, drámai színész, forgatókönyvíró 33. Sportoló, edző, kosárlabdás 34. Fordító, tolmács 35. Gépészmérnök 36. Zenész/énekes/hegedűművész 22

23 37. Gyógyszerész 50. Pilóta 38. Pedagógus (sportpedagógus) 51. Modellező, modellező technikus 39. Pszichológus 52. Könyvelő 40. Építész, belsőépítész 53. Biztonsági őr 41. Geológus, antropológus, szociológus, 54. Szabó, varrónő defektológus, ökológus 55. Diplomás divattervező 42. Pincér 56. Szociális munkás 43. Vegyész, biológus, mikrobiológus 57. Katona 44. Közgazdász, menedzser, vállalkozó 58. Mentős 45. Szerelő 59. Űrhajós 46. Fogtechnikus 60. Restaurátor 47. Igazgatási-adminisztrációs középiskola 61. Manöken, modell, szupermodell 48. Élelmiszeripari technikus 62. Erdészmérnök 49. Vegyésztechnikus 63. Gépkocsivezető 2.10 Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? A Ki befolyásolt leginkább az iskolaválasztásban? kérdésre a tanulók 77,7%-a azt válaszolta, hogy senki, mert önállóan választott. 7,0%-ban a szülő, 6,8%-ban a szülő és a tanuló közös elhatározása, 2,3%-ban pedig valaki más befolyása volt a meghatározó. A tanulók 4,7%-a nem válaszolt erre a kérdésre. ábra 12: Az iskolaválasztást befolyásolók eloszlása 23

24 2.11 A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? Az A továbbtanulást illetően kellően ismerted a választási lehetőségeidet? kérdésre a tanulók 78,6%-a válaszolt igennel, 20,6%-a nemmel, 4,0%-a pedig nem válaszolt. Arra a kérdésre, hogy a továbbtanulást illetően még milyen információkat szerettek volna kapni, többnyire azt a választ kaptuk, hogy az érdekelné őket, hány évig kell tanulni, hol lehet elhelyezkedni az iskola elvégzése után, és általában milyen az iskola. ábra 13: A továbbtanulásra vonatkozó választási lehetőségek ismeretének eloszlása 2.12 Mihez kezdesz a középiskola elvégzése után? Arra a kérdésre, hogy mihez kezd a középiskola elvégzése után, a tanulók 52,4%-a azt válaszolta, hogy tovább tanul, 30,1%-a még nem tudja, 14,2%-a elhelyezkedik, 2,8%-a pedig nem válaszolt. 24

25 ábra 14: A középiskola elvégzése utáni tervek eloszlása 3 A kérdések elemzése; a szülők válaszai 3.1 Melyik a legmegfelelőbb foglalkozás gyermeke számára (legalább kettőt írjon be)? Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a szülők mely foglalkozásokat tartották a legmegfelelőbbnek gyermekeik számára (a 13. táblázatban gyakoriság szerint vannak rendezve). 8 foglalkozás egybeesik a szülők és tanulók esetén, csak a sorrendjük tér el némileg. A szülők választása 1. Tanár, tanító, 2. Óvónő 3. Fodrász/kozmetikus 4. Közgazdasági technikus, igazgatási technikus 5. Nővér, ápoló 6. Orvos 7. Elektrotechnikus 8. Szakács, pincér 9. Gépésztechnikus 10. Számítógép-programozó A tanulók választása 1. Tanár, tanító, 2. Fodrász/kozmetikus 3. Óvónő 4. Rendőr, nyomozó 5. Orvos 6. Számítógép-programozó 7. Szakács, pincér 8. Nővér 9. Elektrotechnikus 10. Sportoló, hivatásos 25

26 13. táblázat: A szülők által választott foglalkozások A szülők által választott foglalkozások 1. Tanár, tanító (szlo.,ang.,ném., ének-zene, műv., testnev., bio., mat., fiz., geo., tört., tánc, gitár, fuvola) A szülők száma Százalék Összes válaszoló , Óvónő, dadus , Fodrász/kozmetikus, sminkes 140 7, Gazdasági technikus, igazgatási technikus 129 7, Nővér, gondozó, védőnő 121 6, Orvos (gyermekorvos, ortopéd orvos, kardiológus, 119 6, sebész, aneszteziológus) 7. Elektrotechnikus 111 6, Szakács, pincér, Vendéglátó technikus 111 6, Gépésztechnikus, vízvezetékszerelő, fűtésszerelő 100 5, Számítógép-programozó, szám.technikai és 100 5, informatikai mérnök 11. Med. vet 86 4, Mezőgazdálkodó, mezőgazdasági technikus, 81 4, kertésztechnikus, kertész, virágkertész, 13. természetvédő, Gyógyszerész környezetvédelmi technikus 77 4, Számítástechnikus 76 4, Rendőr, közlekedési rendőr, nyomozó, bűnügyi 74 4, szakértő Divattervező, művészeti tervező, grafikus, 73 4, formatervező Grafikus és fényképész középiskola 17. Eladó, kereskedő, üzletkötő, utazó ügynök, közvetítő, 71 4, postai tisztviselő 18. Újságíró, szóvivő, kommunikátor, műsorvezető, 62 3, bemondó, moderátor, sportriporter, rendező 19. Professzor/tanár (szlo, ang., ném., földr., tört., 58 3, testnev., ének-zene, műv., biol., kém., mat., fiz., 20. zongora) Építész, tájépítész 52 2, Fordító, nyelvész 52 2, Ács, asztalos, faipari technikus, erdész 50 2, Egészségügyi technikus, gyógyszerésztechnikus, 49 2, orvostechnikus, fogtechnikus 24. Állatorvosi technikus 48 2, Gépész, hegesztő 47 2, Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 45 2, Pedagógus (sportpedagógus, zenepedagógus) 39 2, Ügyvéd, jegyző 38 2, Gyógytornász, masszőr 37 2, Ügyvéd, bíró 35 2, Közgazdász, menedzser, vállalkozó, biztosítási alkusz/közvetítő, banktisztviselő 33 1,

27 32. Építésztechnikus 30 1, Zenész (hegedű, zongora) 29 1, Színész film, drámai, színházi; rendező 29 1, Vegyész, vegyészmérnök, biológus, biotechnológus 25 1, Szociális munkás, szociális pedagógus, tanácsadó 23 1, Fényképész 21 1, Sportoló, sportvezető, hivatásos labdarúgó, 20 1, kosárlabdás, teniszjátékos, táncos 39. Fogorvos, fogszabályzó orvos 19 1, Pszichológus, gyermekpszichológus 19 1, Titkárnő, recepciós, adminisztrátor 18 1, Építészmérnök, villamos mérnök 16 0, Történész 15 0, Cukrász 15 0, Kutató, tudós, feltaláló 14 0, Gimnáziumi érettségizett, sportgimn., közgazd. gimn. 14 0, Geológus, antropológus, szociológus, defektológus, 14 0, etnológus, ökológus 48. Műszaki foglalkozású 13 0, Szabadúszó művész, festő, művészettel kapcsolatos 12 0, Építőmérnök, geodéta 11 0, Gépkocsivezető 10 0, Élelmiszertechnikus, hentes, pék 10 0, Régész 10 0, Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi technikus, 9 0, szülésznő, egészséggondozó, radiológus 55. Vegyésztechnikus 9 0, Matematikus, fizikus 9 0, Agronómus, mezőgazdasági mérnök 8 0, Mechatronikus 8 0, Könyvesboltos, könyvtáros 6 0, Pilóta 6 0, Könyvelő 5 0, Katona 5 0, Modellező technikus 5 0, Szabó, varrónő 4 0, Logopédus 4 0, Pénzügyi tanácsadó, értékesítési tanácsadó 4 0, Földrajztudós 3 0, Mentő (hegyi) 2 0, Igazgató 2 0, Fémmunkás 2 0, Politikus 1 0, Állatpszichológus 1 0, Takarító, tisztító 1 0,

28 74. Restaurátor 1 0, Felügyelő (kereskedelmi) 1 0, Meteorológus 1 0, Tengerésztechnikus 1 0, Ha ki tudná választani gyermekének a legmegfelelőbb foglalkozást, melyiket választaná? A 15. ábrán foglaltuk össze azokat a foglalkozásokat, amelyeket a szülők a legmegfelelőbbnek tartanak gyermekeiknek. Az ábrán a 10 leggyakrabban választott foglalkozás látható; a többit a 14. táblázatban soroljuk fel. ábra 15: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások (top 10) 14. táblázat: A szülők szerint legmegfelelőbb foglalkozások So r- Szakma sz. 11. Állatorvos 12. Egészségügyi technikus, gyógyszerésztechnikus, orvostechn., gyógytornász 13. Számítógép-programozó, szám.technikai és informatikai mérnök 14. Rendőr 15. Gépésztechnikus, szerszámkészítő, vízvezetékszerelő, fűtésszerelő,, médiatechnikus 16. Fodrász 17. Számítástechnikus 18. Állatorvosi technikus 19. Mezőgazdasági technikus, kertésztechnikus, kertész, virágkertész, természetvédelmi technikus 20. Kozmetikus, sminkes 21. Asztalosipari technikus, faipari technikus, erdész 28

29 22. Szerelő 41. Történész 23. Divattervezés, képzőművészet, 42. nyomozó, bűnügyi technikus, bűnügyi fényképészet antropológus 24. Építész, belsőépítész 43. Sportoló, edző, hivatásos labdarúgó 25. Eladó, kereskedő, utazó 44. Szociális munkás üzletkötő/ügynök 45. Geológus, antropológus, szociológus, 26. Fordító defektológus, ökológus, etnológus 27. Építészmérnök, számítástechnikai és 46. Építőmérnök, geodéta informatikai mérnök 47. Agronómus, mezőgazd. mérnök 28. Fogorvos, fogszabályzó orvos 48. Fogtechnikus 29. Építésztechnikus, keramikus, dekoratőr, 49. Grafikus kéményseprő 50. Kutató, tudós, feltaláló 30. Autószerelő 51. Könyvelő 31. Újságíró, kommunikológus, műsorvezető, 52. Mechatronikus szerkesztő 32. Idegenforgalmi technikus, idegenvezető 53. Pilóta 33. Vegyész, biológus, mikrobiológus, 54. Modellező, modellező technikus biokémikus 55. Fazekas 34. Színész (színházi) 56. Gépkocsivezető 35. Zenész, énekes 57. Diploma, doktorátus 36. Felsőfokú nővér, felsőfokú egészségügyi 58. Logopédus technikus, egészséggondozó 59. Képviselő, politikus 37. Pszichológus 60. Fémmunkás 38. Művészeti terület 61. Pincér 39. Titkár, adminisztrátor 62. Takarító 40. Közgazdász, menedzser, vállalkozó, 63. Szemésztechnikus biztosítási alkusz/közvetítő 64. Felügyelő, ellenőr (munkaügyi) 3.3 Milyen képzési programot választana gyermekének? A Milyen képzési programot választana gyermekének? kérdésre a szülők 36,9%-a azt válaszolta, hogy középfokú szakmai, ill. műszaki programot, 33,0%-a gimnáziumot, 20,6%-a középfokú szakmunkásképző programot, 2,8%-a pedig alacsonyabb szintű szakmunkásképző programot választana. A szülők 6,6%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 15. táblázat: A szülők által választott képzési programok Alacsonyabb szintű szakmunkásképző program Középfokú szakmunkásképző program Középfokú szakmai, ill. műszaki program A szülők Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék 50 2,8 3,0 3, ,6 22,1 25, ,9 39,5 64,6 29

30 Gimnáziumi program ,0 35,4 100,0 Összesen ,4 100,0 Nem válaszolt 116 6,6 Összesen ,0 1. ábra 16: A szülők által a gyerekeknek választott képzési programok eloszlása 3.4 Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? Arra a kérdésre, hogy milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének, a felmért szülők 41,8%-a azt válaszolta, hogy humánt, 42,5%-a reált, 4,2%-a pedig közelebbről meg nem nevezett mást. A felmért szülők 11,5%-a (203 szülő) nem válaszolt erre a kérdésre (ők az ábrán a Nem válaszolt rovatban szerepelnek). 16. táblázat: Milyen továbbtanulási irányt választana gyermekének? A szülők Érvényes Halmozott száma Százalék százalék százalék Társadalomtudományos ,8 47,3 47,3 Természettud.-műszaki ,5 48,0 95,3 Más 74 4,2 4,7 100,0 Összesen ,5 100,0 Nem válaszolt ,5 Összesen ,0 30

31 ábra 17: A szülők által a gyereknek választott továbbtanulási irányok eloszlása 3.5 Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? A Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? kérdésre a felmért szülők 34,8%-a válaszolta, hogy a gimnáziumot, 14,3%-a válaszolta, hogy mást. Ez után csökkenő sorrendben 9,8% választott egészségügyi, 8,9% közgazdasági, 6,5% gépészeti, 4,6% villamosipari és 2,9% közlekedési középiskolát. A szülők 13,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 17. táblázat: Melyik iskolát tanácsolnák legszívesebben gyermeküknek? A szülők száma Százalék Érvényes százalék Halmozott százalék Gimnázium ,8 40,2 40,2 Közgazdasági 158 8,9 10,3 50,6 Egészségügyi 173 9,8 11,3 61,9 Gépészeti 115 6,5 7,5 69,4 Villamosipari 82 4,6 5,4 74,7 Közlekedési 51 2,9 3,3 78,1 Biotechnikai 37 2,1 2,4 80,5 Vendéglátóipari és 47 2,7 3,1 83,6 idegenforgalmi Más ,3 16,5 100,0 Összesen ,6 100,0 Nem válaszolt ,4 Összesen ,0 31

32 ábra 18: A szülők által a gyermeknek tanácsolt iskolák eloszlása 3.6 Melyik képzési programba íratná gyermekét, az ott megszerezhető szakmai végzettség (például közgazdasági technikus, elektrotechnikus, keramikus, gépész, stb.) szempontjából? A szülők által a gyereknek választott leggyakoribb végzettségeket (az első tízet) az alábbi ábra szemlélteti. A többit az alábbi táblázat sorolja fel, gyakoriság szerint csökkenő sorrendben. A szülők középiskolai programok mellett egyetemeket/főiskolákat is megadtak, bár a kérdés a középiskolai végzettségre vonatkozott. 32

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE

A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉGI FIATALOK ISKOLA - ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÁNDÉKTÉRKÉPE Pécs, 2014. január 1 Kiadja: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. Készítették:

Részletesebben

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló

Részletesebben

A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők

A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők A munkaerőpiaci keresletet és kínálatot meghatározó tényezők Kutatásvezető: Dávid János Munka- és szerzőtársak Fülöp Edit Mód Péter Tajti József 1 Előszó Az itt közölt tanulmányok a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Szakmai Orientáció Öt lépés az iskoláról és a szakmáról szóló döntésig Szakmai Orientáció általános iskolai program / anyag fénymásolásra

Szakmai Orientáció Öt lépés az iskoláról és a szakmáról szóló döntésig Szakmai Orientáció általános iskolai program / anyag fénymásolásra Szakmai Orientáció Öt lépés az iskoláról és a szakmáról szóló döntésig Szakmai Orientáció általános iskolai program / anyag fénymásolásra 1 KIADÓ: Szerb köztársaság Oktatás- és tudományügyi minisztériuma

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: 02-4788/2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db)

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd

Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd Kerek Perec tanulmányok I. Munkaerő-piaci helyzetfelmérés Perecesen Bán Dávid-Darázs Richárd A kutatás általános céljai A távlati cél Pereces kulturális és közvetve gazdasági életének fellendítése, perecesi

Részletesebben

iskolakultúra 2012/7 8 tanulmány szemle kritika Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3

iskolakultúra 2012/7 8 tanulmány szemle kritika Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3 tanulmány Fehérvári Anikó Tanulási utak a szakképzésben 3 Horváth Zsófia A serdülők énképösszetevőinek vizsgálata kisebbségi és többségi helyzetben élő diákok körében 20 Forray R. Katalin Marton Melinda

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

14. 14. A népesség iskolázottsága

14. 14. A népesség iskolázottsága 14. 14. A népesség iskolázottsága Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 14. A népesség iskolázottsága Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-471-2

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Zirc Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program koordinátora az ANIMA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30.

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. Kecskemét kistérség népessége...5 A népesség száma és alakulása...5

Részletesebben

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Pályaválasztás előtt álló középiskolás diáklányok, osztályfőnökeik

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben