Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában"

Átírás

1 Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában

2

3 Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Meghívó 2 Kié a képernyô? Kérdések Hanti Vilmoshoz, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának országos elnökéhez 3 Egy intendáns naplója Süveges Gergô 12 Elmondom hát mindenkinek Halák László 18 Retro Rigó Béla 22 Milyen legyen a gyermekbarát televízió? Pinczésné Kiss Klára 23 A gyermekbarát televíziózás feltételeinek megteremtése sokunk feladata Szerémy Andrea 28 A jótevô vagy megrontó televízió dr. Huszár András 30 A dramatikus mûsorokról Zahora Mária 31 Lesz gyerekbarát televízió!(?) Bóka László 34 A láthatatlan vendég: Jankovics Marcell 38 Végül 40 Szerkesztô: Rigó Béla Felelôs kiadó: a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma Székhelye: 1196 Budapest, Zrínyi utca 97. Honlapja: Nyomdai elôkészítés: graphoman Készült: a Vasas-köz Kft. nyomdájában. A kiadvány megjelenéséhez jelentôs mértékben az NCA Demokrácia- és Partnerségfejlesztési Kollégiuma járult hozzá. Megjelent május 9-én, Európa napján. 1

4 A MAGYARORSZÁGI GYERMEKBARÁTOK MOZGALMA ELNÖKÉTÔL Levélcím: 1701 Budapest, Pf Tel./ fax: Mobil: 06/20/ Az Európai Közösség Családszervezete, a Szocialista Nevelési Internacionálé teljes jogú tagja Alapítva: (1917.) Az NCA Demokrácia- és Partnerségfejlesztési Kollégiuma támogatásával Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televíziózásért Milyen gyermekcsatornát szeretnénk az MTV-ben? Tisztelettel értesítjük, hogy a Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televíziózásért következô programja keretében Milyen gyermekcsatornát szeretnénk az MTV-ben?" címmel sajtónyilvános beszélgetést szervezünk. Bevezetôt tartanak: Cs. Szerémi Andrea rendezô, TV-szerkesztô, Halák László egykori ifjúsági mûsorok szerkesztôje, a MÚOSZ Etikai Bizottsága elnöke, Dr. Huszár András, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete elnöke, Keszei Sándor, a Magyar Szülôk Országos Egyesülete elnöke, Simonyi Gyula, a BOCS Alapítvány elnöke, Hanti Vilmos, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke. A gyermekcsatorna tervei: Süveges Gergô, az MTV intendánsa. A program helyszíne: Józsefvárosi Békatanoda, Budapest, VIII. Bérkocsis u. 41. Kezdési idôpont: február 3-a, 15 óra. A beszélgetésre tisztelettel meghívjuk. Kérjük, szíveskedjék részvételi szándékát jelezni a címen. Hanti Vilmos, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke, a MÚOSZ választmányi tagja Kérjük, hogy adójuk 1%-a felajánlásával családtagjai, ismerôsei is támogassák a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmát. Adószámunk:

5 Kié a képernyô? Kérdések Hanti Vilmoshoz, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának országos elnökéhez A modern gyermek tévé kapcsolatról az egész világon végtelennek és áttekinthetetlennek tûnô közbeszéd folyik. Az alaptételek már mindenütt közhelyek lettek. A tévé egyrészt jó, kitágítja a gyermek gondolatvilágát. A Spektrum típusú csatornák több és árnyaltabb információt közvetítenek környezetünkrôl, mint az eszközhiányos régi iskolák. Másrészt a gyerek elveszhet ebben az információbôségben, ha nem kap hozzá külsô segítséget. Megint egyrészt: soha nem volt a társadalomnak ennyi lehetôsége az emberi kultúra értékeinek ilyen nagyságrendû közvetítésére. Másrészt ez az érték eltûnik a kultúrmocsok áradatában. A tévé egyrészt számtalan pozitív példát kínál a gyerekeknek: A Szakszervezeti Világszövetség (WFTU) kongresszusán Athénben (2011. április 6 9.) 3

6 hôsöket, hôstetteket stb. Másrészt még a pozitív példákban is rengeteg az agreszszió. A pozitív hôs (jó fiú, most már jó kislány is) az agresszív ellenség felett csak még nagyobb agresszió árán tud diadalmaskodni. A pszichológusok szerint egyrészt ez az agresszió részben nélkülözhetetlen a gyermeki szorongások feloldásához, másrészt ez az agresszió az oka a gyermekbûnözés agresszívabbá válásának. Ennyit dióhéjban. Mindezt az olvasó is tudja, sôt, lehet, hogy unja is. Az viszont már nem ilyen szokványos körülmény, hogy ezt a problémakört miért pont ott, akkor és azok tárgyalták meg újra, akik február 3-án összegyûltek a józsefvárosi Békatanodában a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának hívására, a Társadalmi Tanács a Gyermekbarát Televíziózásért programja keretében. Kezdjük ott, mi az a Békatanoda? A Józsefvárosi Békatanodában együtt mûködve az Éhezô Gyermekekért Alapítvánnyal azokkal az igen szegény gyerekekkel, illetve családjaikkal foglalkozunk, akik ott körülöttünk élnek. Létrehoztunk egy, régen a tüzelô tárolására használt szuterénbôl egy igazán esztétikailag is élményt nyújtó közösségi teret. Eleve azért ott, mert azt mondtuk: oda kell az orvos, ahol a beteg van. Józsefvárosnak ezen a részén sok szegény család él, sokan közülük cigányok. Alapvetô szándékunk, hogy az itt élô gyerekek ne az utcán csavarogjanak, s ne az ebbôl a létbôl eredô negatív élmények alapján szocializálódjanak. Legyen egy olyan hely, ahova szívesen mennek, barátokra találnak. Ahol számukra igényes programokat tudunk biztosítani. Tevékenységünk gerince egyébként egy az iskolai munkát segítô tanodaprogram. Egyszerûen kimondva, amolyan délutáni napközi, korrepetálás. Ez nagyon hasznos a sokféle szempontból lemaradással küszködô gyerekeknek. De azt nem remélhetjük, hogy éppen ôk tolongani fognak, hogy délutánonként újra iskolába járhassanak. A legnagyobb energiánkat pontosan az köti le, hogy idecsalogassuk ôket, megszervezzük rendszeres egyaránt vonzó és hasznos foglalkozásaikat. Ezer szállal kell ôket kötnünk magunkhoz közösségi élményekkel, szeretettel, magatartásuk iránti soksok megértéssel, családgondozási elemekkel, egyénre, a családi háttérre szabott nevelési programmal, nyári táborozással, de a hét számítógép, a nagy képernyôs tévé a rendszeres bôséges uzsonna, a gyakori ruha-, élelmiszerosztó akció is vonzó. Igazságtalan lennék, ha nem említeném a programban dolgozó Szili-Darók Ildikó lelkes, igazán tapasztalt személyiségét, s a sok kollégát, akik Ügynek tekintik ezt az igazán nehéz, de nagyon nemes, szép feladatot. Amikor a munkánk eredménye egy-egy gyermek sikeres elôbbre jutásában, a jó közösségi hangulatban mérhetô le, de 4

7 leginkább saját lelkiismeretünk tisztaságában. Nagyon nehéz ehhez a szülôk együttmûködô támogatását megszereznünk. Még több problémánk van a közvetlen környezet civil társadalmával. A Békatanoda látogatóinak 4/5 része cigánygyerek. Józsefvárosi tapasztalatok nyomán tulajdonképpen meg kellett értenünk, hogy kezdetben a társasház lakói (a tulajdonostársak) barátságtalanul, némi szorongással figyelték kezdeményezésünket. Legjobb védekezés a támadás alapon a legkülönfélébb ürügyekkel állandóan feljelentgettek bennünket, azt mondták, nem akarnak oda még egy Dankó utcát. De meg kell mondani, bár lassan, nagyon lassan, mégis változik az elôre bekódolt rossz kép rólunk. Sikerül talán megértetnünk: a legszegényebbekhez való odafordulás minden tehetôsebb ember ügye kell hogy legyen. Felelôsségünk van embertársainkért. Fôleg, ha valaki kereszténynek mondja magát. Fôleg ha olyan pozícióban van, hogy van lehetôsége a jelenlegi helyzeten változtatni. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmáról sokféle szempontból lehet beszélni. Most csupán néhány kérdésünkre várunk Tôled választ. Sok évtizedes (lassan már évszázados) tradícióitokból mit tartasz fontosnak, elôdeid közül kit tartasz példaképnek? A mai jog már nem ismeri a törvénytelen gyermek fogalmát. Ugyanakkor a hátrányos helyzetû gyerekek száma, aránya inkább növekszik. Milyen gyerekeket, csoportokat, mi ellen kell védeniük a mai gyerekbarátoknak? A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma folytatja azt a tradíciót, amelyet elôdszervezete már az 1917-es megalakulástól követett, sokszor felvállalva az üldöztetést is. Nem véletlenül jött létre éppen a I. világháború vége felé. A társadalom ebben az idôben szó szerint kivérzett. A frontok emberveszteségei következtében szaporodtak a csonka családok, a hadigazdálkodásban nem jutottak erôforrások szociális célokra. Mindennek következményei leginkább a gyermekeket sújtották. Ez folytatódott a Trianont követô menekültáradat idején. A Horthy-korszak konszolidációja az úri gyerekeknek sok minden meg tudott adni, ám a legszegényebbeknek semmi sem jutott belôle. Ôket fokozottabban védeni kellett. Nemsokára már nem csupán a nyomor, hanem származásuk bélyegének következményei elôl is. Büszkék vagyunk elôdeinkre azért is, hogy amikor a II. világháború szörnyûségei még csak elkezdôdtek, az egykori gyermekbarátok árpádföldi üdülôjükben bújtatták a menekült lengyel zsidó családokat, szembeszállva az akkori szélsôjobbra tolódó hivatalos magyar politikával. Manapság többször szóba kerül Kéthly Anna, a kiváló szociál- 5

8 demokrata politikus, Nagy Imre államminisztere, de ilyenkor rendszeresen elfelejtkeznek megemlíteni, hogy mint a gyermekbarát egyesület vezetôje, milyen sokat tett a gyermekekért is. Mindennapi munkám során egyik kedvenc mondása engem is vezérel: ne a születés véletlene döntsön a gyermeki sorsok alakulásában, hanem egy igazságosabb társadalom széleskörû lehetôsége De sok példaképet találhatunk még mozgalmunkban. Közülük most Dege mamát említeném, aki a szeretet természetességével etette a legkisebbeket, programokat szervezett nekik a Hûvösvölgybe A rendszerváltás hajnalán ezekre a tradíciókra alapozva kezdtük el felújított mûködésünket. Sajnálatunkra, azóta semelyik politika nem karolta fel tevékenységünket, így hát inkább vegetálunk, lehetôségeinken sokszor összeszorított fogakkal is túllépve mûködünk tovább. Mindenre számítottunk húsz éve, arra is, hogy nehéz lesz. Arra azonban végképp nem gondoltunk, hogy két évtized alatt ugyan a tôke magas színvonalra emeli saját maga szükségszerû mûködését, de nem alakul ki vele szemben az embert védô erôs opponáló rendszer. Ma már ott tartunk, hogy a pénz uralma alá helyezôdik minden, a legvédtelenebbekrôl pedig minden politikai hatalom igyekszik elfeledkezni, mert belôlük rövidtávú haszna nincs, csupán költségei vannak. A nyomorgók nem mennek el szavazni, gyermekeik sem fognak, ha nem tudjuk kiemelni ôket a nyomorból. Ez a tendencia alig változott, sôt az utóbbi idôszakban inkább felerôsödött. Mintha visszamennénk a múltba legalább 90 évvel. Sajnos így a gyermekbarátoknak szinte ugyanazokért a célokért kell küzdeniük, mint elôdeiknek. Egyben azért reménykedünk, a múlt nem mindenben ismétlôdik meg. Bennünket nem fognak betiltani, mint tette azt a gyermekbarát egyesületettel a közveszélyességre hivatkozva 1944-ben a nyilas belügyminiszter. Miért a gyermekbarátok emelik fel a szavukat a gyermekbarát televíziózásért? Miért tarthatják mások is fontosnak az ô kezdeményezésüket? Konkrétan: miért szakított szerinted idôt az idejövetel- A Józsefvárosi Békatanoda felnôtt növendékei 6

9 Az alkalmi tanári kar re a minimum kettôs terhet cipelô négygyermekes családapa, Süveges Gergô, hogy közénk jöjjön, miközben már tudta, valószínûleg nem vállalhatja el az új gyermek és családi profilú csatorna intendánsának szerepkörét? (Nekünk elmondta, milyen leküzdhetetlen akadályokat lát maga elôtt, ezek távozása óta sem hárultak el az ügyet továbbvinni szándékozók elôl.) A Gyermekbarát Mozgalom még 1998-ban indította el kampányát az erôszakos televíziómûsorok ellen. Úgy véltük, az alapvetô humanista-demokratikus értékeket veszélyezteti az a világlátásmód, amelyet az erôszakos mûsorok sugallnak: ha vélt vagy valós sérelmed van, jogosult vagy fellépni ellene ugyancsak erôszakkal. Hova vezet a világ, ha ezen értéken szocializálódik a jövô generációja? Ha a rendôrség tehetetlen, jogosult vagyok én föllépni. De ki ellen? Milyen mértékben? Ez az önbíráskodáshoz vezetô út. Ugye ismerôs ez a mára már jelentôs erôvé vált gondolkodás? Elôször csak a médiaerôszakkal foglalkoztunk, majd a sok-sok segítôvel együtt még az internetes világot is bekapcsolva bôvítettük elvárásaink körét, mivel nemcsak tagadni akartunk, hanem a szerintünk értékes gyermekmûsorok körére ajánlatokat is tettünk. Az elsô korhatárjelölés a képernyôn a mi stábunk eredménye, mert azt mondtuk, hogy egy mûsorszám címébôl még nem lehet következtetni annak tartalmára. A szülôt, a gyermekéért felelôs felnôttet pedig pontosan kell informálni. Az elsô kísérlet bevált. Ezt paradox módon az is igazolja, hogy a konkrét megjelöléseket nagyon sok kritika érte, vagyis odafigyeltek rájuk. Aztán jött az önálló(skodó) hatóság, amely indokolatlanul, talán hatalmi gôgbôl velünk már nem akart konzultálni. Van is a jelenlegi jelöléssel elég gondunk. Süveges Gergôt én mint televíziós személyiséget kiváló embernek ismertem meg. Ô is tud munkánkról, hiszen három éve, amikor az MTV-vel tartottunk egy igen magas színvonalú konferenciát, azt ô vezette. Kezdettôl fogva úgy gondolkodott ami nyugaton is bevált, de a mi értékrendünknek is megfelelt, hogy sokkal eredményesebben lehet egy közszolgálati gyermekcsatornát mûködtetni, ha az érintetteket bevonják a munkába. Vélhetôen ezért jött el hozzánk. A megfelelôen kiválasztott partnerek közötti párbeszéd viszont azt is feltételezi, hogy nyíltan kell beszélni nemcsak céljainkról, vágyainkról, hanem azoknak anyagi, tárgyi, személyi feltételeirôl is. Úgy tûnik, erre a párbeszédre még nem értek meg a feltételek az MTV-nél, de bízom benne, hogy egyszer mégis meglesznek. 7

10 Az én két évtizede kristályosodó véleményem szerint a gyermekek helyzetét illetôen ellentmondásos társadalomban élünk. A civil társadalom gyermekbarát, idônként a mesterségesen fejébe vert fogyasztói értéktudat jóvoltából gyermekbolond. Számtalan statisztika igazolja, hogy a felemelkedési versenyt még vállaló középrétegekben a gyerekek magasabb életszínvonalon élnek szüleiknél. (Márkásabb öltözék, használati tárgyak, fizetett továbbképzés, szabadidôprogramok stb.) Ez persze nem igaz a nagyon gazdagokra és a nagyon szegényekre. Ugyanakkor az állam egyre kevesebbet törôdik a társadalom jövôjének zálogával. Az ô nevelésük, képzésük költségeit áthárítja a szülôkre, akik közül inkább a gazdagokat támogatja. (Ebben a kérdésben kétségtelenül vannak árnyalati különbségek a különbözô politikai erôk között, de nem elég markánsak.) A Te szervezeted egyik feladata a nyomorszintre jutott gyerekek segítése. Úgyhogy bôven lehet tapasztalatod és ezen alapuló véleményed errôl a témáról. Ám a nyomor többféle formában jelentkezik. Éhe a kenyérnek, éhe a szónak, / éhe a szépnek hajt titeket. Ady Endre nem sokkal mozgalmatok alapítása elôtt így fogalmazta meg a magyar proletárok tetteinek motivációját. Ez ma is érvényes. A gyermekkultúra mûvelôi most is úgy érzik, hogy ôk a rendszerváltás vesztesei. A pártállam (bár nem vitte túlzásba) minden területen támogatta a gyermekkultúrát. (Politikailag nem voltak vele különösebb problémái, sôt ide lehetett deportálni a politikailag problematikus alkotókat is, csökkentve bizonyos feszültségeket, amelyeket elhallgattatásuk keltett) A rendszerváltás óta eltelt idôszak súlyos veszteségi statisztikákat produkált. Különösen szembetûnô ez a gyermeklapok területén (Pajtás, Kölyök, Piros pont stb.). És bármelyik pillanatban a megszûnt elôdök sorsára juthat az általam szerkesztett Kincskeresô. A gyermekkönyvek terén már elértük a gödör alját, most emelkedôben vagyunk. Az iskolai ének-zeneoktatás kultúrpedagógiai csôdje, hogy sikerült a világhírû Kodály módszert kiirtani úgy, hogy a helyére senki nem tudott semmi jobbat kitalálni. De a leglátványosabb vereséget a magyar gyermekfilm szenvedte el. Ennek a semmivel nem indokolható kártételnek jóvátétele lehet az új gyermekcsatorna legnagyobb érdeme. Ha visszamegyünk idôben harminc évet, akkor olyan szintre jutunk el, ahonnan elôre is léphetünk egy gazdagabb jövô felé. Mindenesetre furcsa ez a kanyar. A szabadságból a puha diktatúra koráról nosztalgiázunk. Igen, furcsa, de jobban meggondolva logikus. A különbözô népi demokráciák a gyerekeket érintô kérdéseket nagyon erôteljes marketingfogásként kezelték. Ez a jelenség a gyerekek szemszögébôl igen szerencsésnek mondható, mert biztosítja, hogy a gyerekek széles körben jussanak hozzá a mûvelôdés lehetôségéhez, ennek a mûvelôdésnek tartalma is figyelemre méltó. Részben politikai elvárásoknak tesz eleget. Ám túlnyomó részben kulturális értékeknek ad teret. Nemcsak azzal biztosítja jelenlétüket, sôt dominanciájukat, hogy filmeket, mûsorokat készít értékes mûvek alapján, hanem azzal is, hogy cenzori hatalmát használva tiltja a mûvészileg értéktelent, a pedagógiailag, pszichológiailag károsat. Ez Magyarországon is így volt 1990-ig. Aki valamilyen módon gyermekekkel foglalkozik, az tapasztalatai révén jól látja a gyermekérdekûség jelentôs visszaszorulását az elmúlt húsz évben. Ez igen fájdalmasan érint engemet is. Egy-egy kulturális közösség megszüntetése egy pillanat mûve, de annak a felépítése (esetleg késôbb) több év, ha nem évtized. Sajnos nem akadt olyan politikai erô, amely visszaállította volna az eddigi nemzeti kincseinknek számító gyermekérdekû mûhelyeket, legyenek azok gyermeklapok, gyermekfilmek alkotó közösségei. Nagy csapás a gyermekkultúrára, hogy az igen színvonalas MTV-s gyermekosztályt is megszüntették. Mindezeket látva amolyan Don Quijote szerû harcot folytatunk. Lehet, hogy eljárásunk nemes, de az eredmény már kevésbé biztató. Végül mit vársz, mit remélsz és mit próbálsz tenni az elkövetkezendô idôkben céljaidért, pontosabban közösen vállalható céljainkért? 8

11 Céljainkat tudjuk, közösen alakítottuk ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy akik eljöttek a konferenciára, azok, s mindenki más, aki felelôsséget érez gyermekeink humanista neveléséért, össze tudjanak fogni, idôrôl-idôre fel tudjunk lépni. Ezt a cselekvési készséget kell fenntartanunk egy nehezebb idôszakban is. Az egykori gyermekbarátok erre nekünk igazán jó példát adnak. Az interjú legelején példaképnek is vállalható elôdeidrôl is kérdeztelek. Most mondhatnál néhány mondatot azokról, akiket munkád során ismertél meg, akikkel öröm volt (lesz) együtt dolgozni. Sok konkrétum nem fér be ide, de egyvalakirôl nem feledkezhetünk el. Három éve magam is elmentem a spanyolországi El Caminóra, a gyalogos ôsrégi zarándokútra. Öt hét alatt 800 km-t gyalogoltam. Sok találkozás, elválás jelezte az utat. Mindannyian egy célért mentünk. Jó volt találkozni, megbeszélni a tapasztalatokat. Majd a véletlen elválasztott bennünket. Van akivel tartom még a kapcsolatot, van akivel több napot mentem együtt, s egy pillanatnyi eltûnés után máig nem találkoztam. Kicsit ilyen a mi közös ügyünk is a gyermekek televíziózása tekintetében. Sok lelkes gyermekbaráttal találkoztam, ideig óráig együtt dolgoztunk, jönnek újabbak, s bizony távoznak is. Van aki örökre. Amikor indult a kampányunk, sok pszichológus ellenünk volt, hogy hagyjuk a gyerekek erôszakigényét kielégíteni. Ranschburg Jenô pszichológus professzor mellénk állt: nem lehet általánosítani, minden gyermek, minden helyzet más. Csatlakozott ahhoz a megfogalmazásunkhoz, hogy a gyermek igenis a tévés élményeit elraktározza, s késôbb egy szükséges helyzetben elôhívja. A látott minta befolyásolja a késôbbi életében. Ezért is nagy a felelôsségünk, hogy milyen példát nyújtunk gyerekeinknek. Professzor úr már nem lesz velünk a továbbiakban személyesen. Nem régen temettük el. Egy régi plakát új változata, Brenner György rajza 9

12 Elhunyt Tamás Amaryllis újságíró Tragikus körülmények között elhunyt csütörtök reggelre virradóra Tamás Amaryllis tájékoztatta a film.hu-t a család. Nagyon sokoldalú tehetség volt: színész, fotós, szerkesztô, riporter, filmkritikus, könyvszerkesztô. Tamás Amaryllis alakította Dárday István és Szalai Györgyi Átváltozás címû filmjében Pásztor Wandát, amelyért 1984-ben nívódíjat kapott a Magyar Filmszemlén tól publikál, ír, szerkeszt, fordít: Gyermekünk, Filmvilág, Magyar Narancs (Színház rovat vezetôje ), Amaro Drom, Cigányfúró (lapalapító, rovatvezetô ), Beszélô (1997), Horizon (angol magyar), Jump, Premier, Dublin, artitura.hu, Dunatükör, Napi Gazdaság Kulturális Melléklet, film.hu, MÉDIAMIX (olvasószerkesztô), InfoRádió. A Filmvilág szerkesztôségi titkára volt 1984 és 1992 között, között pedig a korrektora. És persze cikkek, kritikák, interjúk szerzôje a film.hu-n is. Emellett fotózott is: 1999-tôl máig kiállítások Szegeden (Grand Café Mozi) és Budapesten (Cirkogejzír, Szindbád, Örökmozgó), Csillaghegyi Derdák-vezette Banán Klubban, Csepelen: a Nagy Imre Mûvelôdési Központban fotográfiáiból, fotografikáiból nyarán a Szindbád Mozi felkérésére annak galériáján: Szindbád tekintetével címmel, a JÖVÔ HÁZA meghívására annak Csiga Galériáján Budapesti Képek, Szavak Fényre és Árnyékra címmel nyílt kiállítása. A család péntek reggel értesítette a sajtót, hogy Tamás Amaryllis újságíró csütörtökre virradó éjjel tragikus körülmények között elhunyt. Nyugodjék békében. Találkozásunkra Veled együtt sokan várták Tamás Amaryllist Én is vártam. Meghívtuk, visszajelzett, hogy örömmel jön. Aztán hiányoltuk, ô pedig halálhírével igazolta távolmaradását. Félbeszakadt életmûvével együtt közénk tartozik. Minden csapatunk, amelyben fontos ügyekért harcoltunk, egyre inkább megtelik halottakkal. Feladataink, kötelességeink közé tartozik, hogy életmûvüket ébren tartsuk. Kit tudnál fegyvertársaid közül megidézni? Akkor mondok egy idézetet: Sokan nem tudják, hogy a szabad ember a legkötöttebb. Az erkölcsi normák parancsai szerint kell viselkednie mindig. Ezért az önkéntes kötöttségért a jutalom: a szolgálat jó érzése, a közösség megbecsülése. Sánta Ferenc án. Ezt a még nem publikált szövegét kérésemre írta mintegy ajánlásképpen a rendszerváltáskor, amikor eljött hozzánk a Pestszentlôrincen szervezett Népfôiskolámra elôadást tartani. Tanulságos gondolat talán a mi dolgainkhoz is kapcsolódik. Akár ehhez az interjúhoz is, kötôdik, mivel két évtized után 10

13 éppen ezt az emberi tartást hiányoljuk, mert mûködésükben ellehetetlenültek azok a kultúrát közvetítô közegek, amelyek hatással tudnának lenni meghatározó mértékben a gyerekekre és szüleikre. Súlyos hiba, ha az erkölcsi normák átadását csupán csak az egyházakra bízza a hatalom. Egyrészt a szekularizáció idôszakában az egyházakhoz nem minden ember jut el, másrészt fôleg egyes egyházak farizeus magatartása sem növeli a követési vágyat. S az is felmerülô kérdés, hogy mi a jó erkölcsös magatartás Mit is jelent az? Milyen erkölcs kell a társadalomnak? Kit tekintsünk gyermekeink példaképének? Ezt eldönti, kinek tapsolunk manapság? A Pál utcai fiúk regénybôl jól ismert Nemecsek Ernônek-e, aki a hazájáért felelôsséget vállaló kisember önfeláldozó hôsies bátorságának jelképe, akit társai nem értettek meg, félreszorítottak és megszégyenítettek,de mégis a történet végén a grund hôseként hal meg? Vagy inkább a Pásztor testvéreknek, akik sikeresek, mert erôszakosak, gátlás nélkül einstaindolnak, Nemecsek kezébôl is kicsavarják az üveggolyókat? ( góbé ) 11

14 Egy intendáns naplója Süveges Gergô Konferenciák A múlt csütörtöki konferencián tartalmi, szervezeti és elvi kérdésekrôl is szó esett. A sajtóban több interpretáció is megjelent, szerintem a valósághoz legközelebb az elôbb linkelt MTI-összefoglaló áll, ehhez közelebb már csak az alábbi, mert ebben én foglalom össze azt, amit ott elmondtam.:) A menetrend az volt, hogy minden résztvevô szervezet képviselôje néhány percben elmondta, mit tartana fontosnak egy majdani gyermek-, ifjúsági és családi csatorna kínálatában, szellemiségében, megjelenésében. Ezeket a hozzászólásokat az idézett összefoglalónál bôvebben nem ismertetném, mert érzésem szerint a tudósítás a fôbb pontokat kiemelte. Hat pontban reagáltam a felvetésekre. 1. A közmédia rendszerérôl. Megpróbáltam összefoglalni, milyen keretek között, milyen szervezeti struktúrában mûködik január 1-jétôl a közszolgálati médiarendszer. Az egyes Zrt-knek (Duna, MTV, MR, MTI) nincs pénzük, ôk megrendelôk. Munkaerejük sincs, ebbôl a szempontból is megrendelôk. A pénz és a munkatársi gárda, valamint az eszközpark az Alapnál van, ôk azok, akik teljesítik a megrendeléseket. A tartalomért ugyanakkor a Zrt-k felelnek. Ekkor tette fel a kérdést egy úr az elsô sorban: mi van akkor, ha az MTV valamit megrendel, az Alap pedig azt mondja, nem adja azokat a munkatársakat (szerkesztôket, operatôröket, rendezôket mûsorvezetôket stb.), akiket kér, valamint azt mondja, pénz sincs rá annyi, amennyit kér. A következô hónapok fognak választ adni erre a kérdésre. 2. Az erôszakról. Sokan beszéltek róla, sokan ellenezték, sokan féltették tôle a gyerekeket. Alapvetô kérdés persze, mit nevezünk erôszaknak. Mint ahogy az is alapvetés, hogy nyilván senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy televíziós csatorna majd megfordít bármiféle trendet. Vajon hol a határa az erôszaknak? Mi számít erôszaknak? Mindannyian érzünk valamit, de képletekbe önteni lehetetlen. Ne vetítsünk kalandfilmeket? Ne vetítsük A púpost, A három testôrt, Zorrót? Mindegyikben van erôszak. Kardoznak, lônek, verekszenek. Ugyanakkor lovagiasságra, bajtársiasságra, becsületre tanítanak. Fürdôvíz, gyerek, hadd ne folytassam. 3. Az elôítéletekrôl. Hajlamosak vagyunk azt mondani és el is hinni, hogy az új mesék rettentôek. A nyugatiak borzalmasak. A régi magyarok meg remekek. Szeretném az elôítéleteinket megvizsgálni, és ezekbôl a klisékbôl kilépni. Nem hiszem, hogy nyugati = rossz. Nem hiszem, hogy új = rossz. Nem hiszem, hogy magyar = jó. Nem hiszem, hogy régi = jó. 12

15 Számos régi mese van, amely csapnivaló, és legalább ugyanennyi, ami új, nyugati (sôt: amerikai), amelyik meg jó. A konferencián csak két példát mondtam, Thomas gôzmozdonyt és Sam tûzoltót, de nyilván lehet sorolni bôven; itt a blogon is sokan megtették már. Emellett persze, hogy kell adnunk a régiekbôl is, fogunk is nyilván. De nem azért, mert azok a jók, hanem azért, mert azok is jók. 4. A nosztalgiáról. Az elôzô gondolatmenethez kapcsolódik, hogy az én korosztályom meg a szüleink korosztálya nyilván szívesen emlékszik a saját gyerekkorára, és még szívesebben az akkor látott filmekre, mesékre. És azt mondják, hogy a gyerek tabula rasa, tehát ha ô is ezt kapja, az majd neki is jó lesz. Valahogy úgy érzem, mint amikor a rendszervátozás után újraindították a cserkészmozgalmat. A nagy öregek szerették volna onnan folytatni, ahol négy-öt-hat évtizeddel korábban abbamaradt. Nem lehet onnan folytatni. Kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy eltelt néhány évtized. Tegyük fel, hogy a megszületô gyermek tiszta lap (egyébként nem az, hiszen minimum a szülei hatását hozza magával), de az elsô pillanattól fogva egészen más impulzusok érik, mint egy húsz vagy harminc évvel ezelôtti újszülöttet. Márpedig ehhez alkalmazkodnia kell a televíziónak is. 5. A feladatról. Mi lehet a feladata egy gyermek-, ifjúsági és családi televíziónak? Családot kell pótolnia? Gyermekfelügyeletet kell vállalnia? Szórakoztatnia kell? Nevelnie kell? Oktatnia kell? Persze könnyen bólintunk: is, is, is, is, is. Hogyne. De vajon nem várunk-e többet tôle, mint amit teljesíthet? Dehogynem. Megint csak azt kérdezem: ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egyetlen televíziócsatorna képes lehet megfelelni mindezen elvárásoknak egyszerre és differenciáltan is? 6. A kor kihívásairól és a jövôrôl. A kor kihívásai alatt elsôsorban technikai változásokra gondolunk. De a kornak legalább ugyanilyen kemény kihívása a széthulló családok ügye, a magányosan felnövô gyerekek, a kételyeikkel, kérdéseikkel csak magukra vagy csak kortársaikra számító kamaszok, a célt nem találó fiatalok ügye Ezek talán a kor legkeményebb kihívásai. És persze a technika is. Mert miközben kinôjük a Földet, kinôjük a televíziót is: hogy pontosan mi fog történni, még nem tudjuk, de hogy változni fog, az már látszik. Internet, digitális televízió, saját összeállítású csatornák, más felületekre átkígyózó tartalmak és így tovább. Ezért tervezünk nagyon erôs internetes jelenlétet a tévé képernyôje mellé. Talán ezek voltak a legfontosabb gondolatok, amelyeket elmondtam. Szerdán, február 9-én az Otthon Segítünk Alapítvány szervez egy nemzetközi konferenciát, amelyen Keresztes Ilona vezet kerekasztal-beszélgetést. Részt vesz rajta a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyrôl a Kettôre Alapítvány, az Együtt az Életért Egyesület, és Ilona meghívott engem is. Beszámolok majd. - Frissítés - Mivel új információ nem hangzott el, errôl a beszélgetésrôl külön bejegyzés nem lesz. Lesz helyette más. :) 13

16 Egy intendáns naplója Süveges Gergô Kis lépések, nagy lépések Már egy hete csak az új bejegyzésen töröm a fejem, és közben gyûlnek, gyûlnek a mesélnivalók. Rengeteg terv született, némelyik elindult a megvalósulás felé de haladjunk sorban. 1. Legtávolabbi tervek Elsô és legfontosabb fegyvertény: megszületett az ôszi alapstruktúra, vagyis a koncepció, hogyan is fog felépülni az új gyermek-, ifjúsági és családi csatorna egy napja, hete, hétvégéje: az élete. Ez a koncepció teljesíti azokat az elvárásokat, amelyeket magunkkal szemben támasztottunk: kiszámítható, állandó sávokkal dolgozik, figyelmebe veszi, mikor melyik korosztály nézhet jó eséllyel tévét, tele van ötletekkel, interaktív, nézôket résztvevôvé alakító lehetôségekkel. Az utolsó bólintásra várok, és várhatóan február elején meg tudom mutatni, mit hegesztettünk. Aztán lehet cincálni. :) Második tény ezzel kapcsolatban, hogy minden álom csak akkor valósulhat meg, ha van mibôl megvalósítani. Mivel a törvényalkotók, a döntéshozók szándéka eddigi tudomásom szerint az, hogy legyen gyermek-, ifjúsági és családi csatorna, remélem, azt is tudják, hogy ehhez pénzre van szükség. A célcsoport, nagyjából 2 millió 400 ezer ember (0-24 éves korig), vagyis Magyarország lakosságának durván 24 százaléka. Meg a szüleik Ehhez képest a mûsorkészítésre a teljes közszolgálatra fordított pénz 10 százaléka elegendô lenne. 24 százaléknak 10 százalék. Ez nem telhetetlen igény, ugye? Harmadik gondolatom, inkább kérdésem az indulással kapcsolatban, hogy mikor is startol a csatorna. A hivatalos kommunikáció 2011 ôszérôl, szeptemberrôl beszél, és mi is arra készülünk. Ugyanakkor vannak hangok, amelyek januárt emlegetnek. Ezeket a hangokat egyelôre nincs kedvem meghallani. Egy biztos: az indulást grandiózus nyitófesztivállal ünnepeljük majd, ahol a gyerekprogramok mellett lesz filmvetítés, játék, találkozási lehetôség: egyszóval igazi családi együttlét. Negyedik, egyben utolsó terv hosszú távra: az átpozícionálásnak egyik elemeként szeretném, hogy a csatorna neve is megváltozzék. Van is már ötletünk, de még titkos, és korántsem végleges.:) Ami azt is jelenti, hogy a kreatív agyak még kreatívkodhatnak, szívesen veszek ötleteket. Sajnos a névváltozás pillanatában a blog címe értelmét veszti majd, de több is veszett Mohácsnál Ezek tehát a távolabbi tervek, nézzünk közelebbre. 2. Félközeli tervek Az eddigiekbôl következik, hogy szeptemberig még nem lesz gyermek-, ifjúsági és családi csatorna az m2-bôl. Viszont addig is lesz m2. Valamit érdemes lenne tehát kezdeni vele. 14

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink!

Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink! Pék László Kedves Pedagógustársaim, Tisztelt Vendégeink! A kiválasztott nemzedékeknek megadatik, hogy a Sors kedvező lehetőséget kínál fel számukra. Az már tőlük függ, hogy élnek-e a lehetőséggel, s jól

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Taní-tani míg van tanító

Taní-tani míg van tanító Viant Katalin Taní-tani míg van tanító A könyvkiadói szerkesztőképzésről 1 A RÓZSÁK ÉS A KERTÉSZEK Két évvel ezelőtt, e helyütt, arról beszéltem Önöknek, hogy orvosi szakkönyvkiadásunkat hogyan látom szerkesztői

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK GLATZ FERENC 1. A természettörténelmi folyamatok felgyorsulásáról 2. Az új világgazdasági folyamatok tanulságairól 3. A nagytérségi szemlélet fontosságáról, a Homokhátságról 4. Állam és politika új viszonyáról

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Zengő újság. ZM 2012. jún. 28. 13:19 Válasz #47 2012.jun.jkv. Zengő

Zengő újság. ZM 2012. jún. 28. 13:19 Válasz #47 2012.jun.jkv. Zengő Zengő újság ZM 2012. jún. 28. 13:19 Válasz #47 2012.jun.jkv. Zengő tao 2011. dec. 15. 09:01 Válasz #46 A nyilvánosság természetesen sok dolgon segíthet, de ez a segítség nem mindig érdeke mindenkinek,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n örökbefogadás az apám hülye ötletei Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_33 tanári örökbefogadás 9. évfolyam

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Lejegyezte: Mátrai Diána Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. szeptember 30. 20 óra Készítették: Halász Péter, Veress

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folytatásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kezdetektõl részt vesznek ebben a mozgalomban, már nem adják fel, akik meg nem próbálták még, azokat a jövõben a csatlakozók

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben