B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről"

Átírás

1 B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: ban terveztük meg, melynek teljesítése Átengedett központi adók tervszáma: e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés. A befolyt összeg volt, 150 %. Helyi adó bevételt ot terveztünk, melyből építményadóra e Ft-ot, iparűzési adóra ot, telekadóra 970 -ot fizetett be a lakosság. Bírság és pótlék bevételünk 388. Összesen , 133 %. Egyéb saját bevételeink terv száma: , három negyedéves teljesítése 129 %, Szolgáltatások bevételi terv száma: , teljesítése A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételünk 158. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 44 Könyvtári szolgáltatás 24 Fűnyírás 54 Továbbszámlázott szolgált 876 Temetőgondozás, kaszálás 563 Nevezési díj 10 Vendég ebéd Alkalmazottak térítési díja 432 Üvegkár 22 összesen: Bérleti díjak: Földbérlet 567 Területhasználati díj Művelődési ház terembérlet 300 Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál 81 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 39 fő. Az iskolánál 148 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 90 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: Az óvodában a kiszolgáltatott adagok száma 9.414, a napköziben adag volt. A szociális társulás feladat ellátási körébe tartozó szolgáltatások esetében csak szociális étkeztetési térítési díj bevétellel számoltunk, Az étkeztetést átlagosan 96 fő veszi igénybe. A befolyt térítési díj Általános forgalmi adó bevételünk önkormányzat szinten volt.

2 Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után ot kaptunk. Központi költségvetésből származó bevételeink Normatív támogatásunk tal csökkent, feladatmutató lemondása miatt, Így a módosított éves előirányzata, melyből került leutalásra. Központi támogatást kaptunk a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére ot, valamint a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 285 -ot, könyvtár érdekeltség növelő támogatására 165 -ot, összesen Egyes jövedelempótló támogatások címén ot igényeltünk vissza a központi költségvetésből. A központi költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának keretéből ot kapott önkormányzatunk, melyből a beszámítás visszapótlására ot, szociális és gyermekjóléti szolgálat kiadásaihoz ot, gyermekétkeztetéshez ot. Számlánkra került leutalásra szeptember 30-ig. Támogatásértékű bevételek terv száma: e Ft, melyből az első félévi bevételünk. Mezőőrök működési kiadásaira 600 Iskolatej 645 Védőnői szóig. MEP finanszírozás Munkaügyi központ bértámogatása Szociális társulás tagjaitól Közös hivatal működéséhez Bújlak Óvoda működéséhez Bújlak 880 Normatíva átadása az óvodai társulásnak Normatíva átadása a szociális társulásnak A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 815, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 72 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 75. Együtt 422. Működési célú pénzmaradványunk: Függő-átfutó bevételek tény száma Községi önkormányzatunk működési bevétele / 71 % / Felhalmozási bevételek: TIOP-os könyvtárpályázat támogatása megérkezett számlánkra. Koncessziós díj bevételünk 7.955, mely a 2012.évi elszámolás és a 2013.év I.negyedév. Osztalék bevételünk előző évre 48. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 301. Felhalmozási pénzmaradványunk:

3 Felhalmozási bevételek összege: Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2013.évi bevétele szeptember 30-án: Az önkormányzat évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Általános iskola Az intézmény állami átvétele okán csak a évre áthúzódó kiadásokat (közműdíjak, kisebb beszerzések stb.) terveztük meg, ban. A ténylegesen áthúzódó kiadások volt. Óvoda (2.B.számú melléklet) Az óvoda költségvetési eredeti előirányzatát növelte a központi bérkompenzáció és így helyett lett A dologi kiadásokra terveztünk ot, melyből felhasználásra került Beruházási kiadásaink: 1 db fénymásoló beszerzése. Az óvodai csoporttermeket, mint minden évben az idén is meszeltettük. A fejlesztő szoba, a beteg elkülönítő és két öltöző is teljesen át lett meszelve. A HACCP előírása szerint a konyha és a bútorok festése megtörtént. A munkadíj, a Szülői Szervezet támogatása volt.az idei tanévkezdésre játékok vásárlására nem volt szükség, mert nagyon sok játéktámogatást kaptunk. Több pénzt fordíthattunk foglalkozási eszközök vásárlására, mint színes ceruza, festékek, ecsetek, tehetségfejlesztő foglalkozásokhoz eszközök. Óvodai gyermeklétszámok, Kiscsoport:21fő, középső csoport: 26 fő nagycsoport 23 fő + 1 SNI gyermek. A kiscsoportba még hét gyermek kérte a felvételét, ebbe a nevelési évbe. Október 15-ig egy óvodapedagógus a felmentési idejét tölti, egy fő takarító pedig január végéig. Az ő helyettesítésükre új dolgozók kerültek felvételre. A felnőtt létszámot a Somogy Megyei Kormányhivatal, támogatásával sikerült növelni.

4 Szeptember 1-től, egy óvodapedagógus től, ig 100%-os bér és járuléktámogatásával. Közös hivatal (2/C. számú melléklet) Az intézmény működési kiadásainak előirányzata az eredetihez képest tal nőtt, melyből a központi bérkompenzáció 375, valamint a képviselőtestület által a személyi juttatások előirányzata tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 320 ezer Ft-tal került emelésre. Az állományi létszám 9 fő. A kiadások teljesítése időarányos, 73 %. Szociális ágazat: (2/D. melléklet) Az ágazati feladatokat a szociális szolgáltató központ látja el. A feladat ellátás ez év július 01- től a gyermekjóléti szolgálattal bővült. Egy hat órás családsegítő alkalmazásával. A személyi juttatások előirányzata ezért 800 -tal, a járulékok előirányzata 200 -tal, míg a dologi kiadások előirányzatát 300 -tal megnöveltük. A központi költségvetés bérkompenzációra járulékkal együtt 769 -ot biztosított. A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az intézmény ot kapott, melyet a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, a házi gondozás és a nappali ellátás feladataira kell fordítani, elszámolási kötelezettséggel. A kapott támogatás terhére csökkentésre került a társult önkormányzatok hozzájárulása tal. A ellátotti létszám az egyes feladatok esetében a tervezettnek megfelelően alakult, így a nappali ellátásban a gondozottak száma 50 fő, a házi gondozás esetében 70 fő és a szociális étkeztetésben 97 fő. Önkormányzati konyha (2/A. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása ban terveztük meg. Az első három negyedévi kiadások időarányosan alakultak A dolgozói létszámban változás nem volt. A konyha épület teljes felújítása a nyár folyamán megtörtént. Teljes tetőszerkezet csere, nyílászárók cseréje, villanyhálózat csere, belső és külső festés, az épületen belül új helyiségek kerültek kialakításra, vizes blokk felújításra került. Községgazdálkodás: (2/E. számú melléklet) Az ágazat kiadásainak módosított előirányzata Beépítettük a közfoglalkoztatásra fordított eddigi kiadásokat, mely volt. Valamint a közalkalmazottak bérkompenzációját, mely 491 Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, közfoglalkoztatásra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Egészségügy: (2/F. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásai 3.829, melyből a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadások 3.333, az egészségügyi épület kiadásai 279 és a gyermekjóléti szolgálat fenntartási kiadásai július 01-tól a gyermekjóléti szolgálat kiadásait a szociális szolgáltató központ költségvetése tartalmazza. Segélyezés: A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesítését a 2/G. sz. mellékletben soroltuk fel. Közművelődés: (2/H. számú melléklet)

5 Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 5.324, a falunapi rendezvények kiadása 670, a könyvtár kiadása 2.539, a Sakk szakkör kiadása 676, az Asszony kórus 116. Összesen Igazgatás: (2/1. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen A járulékok kiadási tény száma: Dologi kiadásokra került felhasználásra. Összesen: A áfa befizetés a tervezettől jelentősen eltér, ennek oka, hogy a koncessziós díjból csak az előző évi elszámolás és az idei év első negyedéve került elszámolásra. Így annak áfa befizetését sem tudtuk ez idáig teljesíteni. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/J. számú mellékletet készítettük. Mezőőri szolgálat: (2/K. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások együttesen Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósítását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét ban terveztük meg. Szeptember 30-ig kifizetésre nem került sor. Tartalékok: Az általános tartalék összege A céltartalék összege: 472. Függő átfutó kiadások: önkormányzat szintjén Itt könyveltük az általános iskola áthúzódó kiadásait. A KLIK és az önkormányzat közötti egyeztetések még folyamatban vannak. Ez A fennmaradó összeg személyi jellegű kifizetések, munkabér előlegek, elszámolásra felvett összegek szeptember 30-i állapotának megfelelően. Kéthely Község Önkormányzatának három negyedéves költségvetés kiadási tény száma: Kéthely, november 20. Sipos Balázs polgármester

6 Az önkormányzat működési bevétele 2013.év III.név tény 1./A.sz.melléklet -ban Támogatás óvodai szoc.tár szoc.sz III. óvoda körjegy többi önk. társulás sulás olgáltat név saját bevétel ó hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó 0 iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok egyes jöv.pótló támogatása egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétel Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektől 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány pénzügyi műveletek,hitelek 0 függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen:

7 Az önkormányzat felhalmozási bevétele III.név tény Támogatás óvodai társulás óvoda körjegy szoc.tár sulás szoc.sz olgáltat többi önk III. név intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tőke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 részvények, osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

8 2.sz.melléklet KIADÁSOK III.NEGYEDÉV MEGNEVEZÉS III.Név terv mód.e.i. tény ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA KÖRJEGYZŐSÉG SZOC.SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT LAKOSSÁGI ÍVÓVÍZ 9915 MEZŐŐRI SZOLGÁLAT NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS ISKOLA- KONYHA ESZKÖZ BESZERZÉS KONYHA 1091 FELÚJÍTÁS ÖNKORM ÓVODAI BERUHÁZÁS 497 PÁLYÁZATI DÍJ ÓVODA BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT FELHALM. ÁTADOTT PÉNZ 1869 LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FÜGGŐ-ÁTFUTÓ ÓVODA 118 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM 2504 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. 382 FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. 102 FÜGGŐ.ÁTFUTÓ ÖSSZESEN 3106 KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

9 KONYHA 2/a sz.melléklet ezer ft Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e félév 2013.III.név Közalk. Illetmény Egyéb juttatás Betegsz Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer 5 5 Irodaszer Tárgyi eszk Munkaruha Készlet Telefondíj Számítógép progr Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Dologi kiadások összesen Működési kiadások

10 ÓVODA 2/B sz. melléklet Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e I.fév III.n.év Közalk. Illetmény Közalk. egyéb sajátos juttatás Egyéb jogviszony dolg.bére Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Egyéb.m.t. járulék Járulékok összesen Vásárolt élelmezés 15 6 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk Munkaruha Egyéb készlet Telefondíj - internet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Vás. term., szolg. Áfa Hirdetés Belf. Kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fiz. Járulékok Bankköltség (pénzügyi szolg.) Számlázott szellemi tevékenység Díjak, egyéb befizetések Dologi kiadások összesen Függő kiadás Működési kiadások Beruházás Felújítás 0 0 Mindösszesen

11 2/c.sz.melléklet KÖRJEGYZŐSÉG ÉS KÖZÖS HIVATAL MEGNEVEZÉS Körjegy Közös 2013.III terv 2013.mód zőség hivatal név Köztisztviselők illetménye Jubíleumi jutalom Költségtérítés Utazási kiadások Megbizási díjak Nem rendszeres személyi Jegyzőnő végkielégítése szabadság megváltása felmentési időre járó bére Személyi juttatások Jegyzőnő járulékai Munkáltatót terhelő járulékok Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Közlönyök,folyóiratok Üzemanyag Tárgyieszközök Tisztítószerek telefon, internet Számítógép szolgáltatás Gáz Áram Víz Irodai eszközök javítása Karbantartási kiadások Fenntartási kiadások posta Szla.vezetés Áfa Kiküldetés Reprezentáció-reklám Továbbképzés kifizetői szja Biztosítási díj Munkahelyvédelmi terv befiz Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Függő átfutó kiadások Kiadások mind:

12 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013.III.negyedév 2/d.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. összesen Családse Nappali Szociális Gyermekj Házigond. gít. szoc. étkeztetés óléti KÖZALK. ILLETMÉNYE szolg HELYETTESÍTÉS JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS TISZTELETDÍJ SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ JÁRULÉKOK ÖSSZES GYÓGYSZER 5 5 IRODASZER,NYOMTATV Sz POGRAM KÖNYV, FOLYÓIRAT POSTA, TELEFON BIZTOSITÁSI DIJAK ÜZEMANYAG JÁRMÜ KARBANTART KIKÜLDETÉS GÁZ ÁRAM VÍZ FENNTART. KIAD TISZTITÓSZER TÁRGYI ESZK. BESZ KARBANTARTÁS MUNKÁLTATÓI BEFIZET TOVÁBBKÉPZÉS VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ÁFA MUNKARUHA SZÁMLAVEZETÉS RENDEZVÉNYEK Repi-Rek DOLOGI KIAD. ÖSSZ ÁTADOTT PÉNZ 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FÜGGŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZ

13 2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.m.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár Közmunkások munkabére Személyi juttatások Közmunkások járulékai Közalkalmazottak járuléka Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Közfoglalk.dologi kiad Hajtó, kenőanyag Tárgyieszköz Munkaruha Egyéb készlet - anyag Telefon Gáz Áram Közvilágítás Víz Karbantartás / út-árok,épület/ Közvilágítás karbantartás Gép karbantartás Egyéb fenntartási Tovább számlázott szolg Áfa Kiküldetés Kiadvány Munkáltatói szja Pályázat -szakértő.-egyéb klg Biztosítás Dologi kiadások összesen: Kiadások mind összesen

14 2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY MEGNEVEZÉS terv 2013.mód.e.i 2013.félév 2013.III.név KÖZALKALMAZOTTAK ILL ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKMAI ANYAG,KÉSZL IRODASZER NYOMTATV KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG TÁRGYI ESZKÖZ BESZER MUNKARUHA TISZTITÓSZER TELEFON,POSTA SZGÉP SZOLGÁLTATÁS GÁZ ÁRAM VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ ÉPÜLET KARBANTART EGYÉB FENNTART.KIAD ÁFA KIKÜLDETÉS TOVÁBBKÉPZÉS 5 5 MUNKÁLTATÓI SZJA BIZTOSITÁSI DIJAK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ KIADÁSOK MIND ÖSSZ

15 SEGÉLYEZÉS 2/g.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.félév 2013.III.név Rendszeres szoc.s Lakásfennt. Támog. I Ápolási díj + tb jár Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi Rendkív.nevelési Tüzifa támogtaás Természetbeni gyerm.védelmi 522 Nyári gyermekétkeztetés Iskolatej Átmeneti szoc.segély Temetési segély Köztemetés Temetési kölcsön Szociális kölcsön Közgyógy ellátás Anyasági támogatás Közlekedési támog. Ösztöndijak Támogatások mind

16 2/h.sz.mellékl KÖZMŰVELŐDÉS Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e 2013.I.félév 2013.III.név Közalkalmazottak illetm Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer Könyv, folyóirat Tárgyieszköz beszerzés Tisztítószer Telefon - posta Szakmai anyag Szállítás Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb fenntartási kiadás Áfa Kiküldetés Reklám,reprezentáció Biztosítás Munkáltatói szja Falunapi rendezvények Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

17 2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e I.félév 2013.III.név Polgármester bére és klg.térítés Takarítónő bére és szem.juttat Képviselői tiszteletdíj Bizottsági külső tagok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Folyóiratok Tárgyieszközök 4 9 Telefon Számítógép szolgáltatás Fenntartási kiadások Továbbszámlázás Szla.vezetés Áfa ÁFA befizetés Reklám Reprezentáció ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat Munkáltatói szja Biztosítási díj Dologi kiadások Kiadások mind össz

18 2/J.sz.melléklet Támogatások és átadott pénzek MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i I.félév 2013.III.név Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad Sportegyesület Sport egyesület fenntartás Helyi stúdió Helyi stúdió müködtetés Polgármesteri keret Egyéb támogatások Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja 100 Mozgáskorlátozottak SZM bál Dalárda támogatás Rendőrkapitányság Roma Nemzetiségi Önkorm Tagdijak és átadott pénzek: Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj Árvízkárosultak támogat Meszek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ Gyermekjóléti Mikrótárs Ügyelethez átadva Nefela tagdíj Belső ellenőrzés hjár Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd 800 Óvoda Fennt.Társulásnak át Szoc.Szolg.Központnak át Szociális Társulásnak átadva Bújlak körj.elszámolás Támogatások összesen:

19 2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalmazottak illetm Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Telefon Anyag és készlet Kiküldetés Munkaruha Áfa Egyéb fenntartási kiad Munáltatói befizetések Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

20 Felújítások 2013.III.negyedév tény 3.sz.melléklet Feladat megnevezése 2013.terv 2013.I.félév 2013.III.név Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / Iskolai konyha felújítás Közvilágítási hálózat felújítása Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: Ady Endre u 2.épület Ady Endre u 35.épület 817 Hunyadi u 10.kerítés 331 Hegyi utak felújítása 1000 Kossuth-Május 1.utca járda Árok Ifa teherautó felújítása 198 Összesen: Felújítások mindösszesen: Beruházások 2013.III.negyedév tény 4.számú melléklet Feladat megnevezése 2013.év terv félév tény 2013.III.név Pályázati támogatással megvalósuló Sétány 4265 Konyha gépbeszerzés 1091 Pályázati támogatás nélkül Településrendezési terv 254 Kerékpár úthoz átadva Fűnyíró és szegélyvágó 265 Pihenőhely kialakítása 1500 Óvoda fénymásoló beszerzés 497 Hulladékgazdálkodás / részesedés/ 800 Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. háromnegyedévi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. háromnegyedévi gazdálkodásáról Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-9/2014. ELŐTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/(IV.29.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 4//II.16./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 341/2015.

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 341/2015. Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 341/2015. 1. sz. előterjesztés E LŐTERJESZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kisberzseny 2012. III. n.év

Kisberzseny 2012. III. n.év Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 841126 igazg.tev. 6268 8412 3980 841403Közég.gazd. 483 483 531 890442fogl.hely.t.fogl. 3416 6479 4652 960302 temető 70 70

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Apácatorna 2012. III.n.év

Apácatorna 2012. III.n.év Apácatorna 2012. III.n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 9043 6743 61325 61918 62363 98 98 21 675 675 527 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonújlak Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Tel.: 85/575-066. Ügyiratszám: 1534/1/ 3. számú előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2016.(IV.26.) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2016.(IV.26.) rendelete 1 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.26.) rendelete Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Apácatorna 2012. I. félév

Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 8944 8944 4585 61325 61325 10718 98 98 15 675 675 485 841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203 köztemetés 100 100 562912

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben