B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről"

Átírás

1 B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: ban terveztük meg, melynek teljesítése Átengedett központi adók tervszáma: e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés. A befolyt összeg volt, 150 %. Helyi adó bevételt ot terveztünk, melyből építményadóra e Ft-ot, iparűzési adóra ot, telekadóra 970 -ot fizetett be a lakosság. Bírság és pótlék bevételünk 388. Összesen , 133 %. Egyéb saját bevételeink terv száma: , három negyedéves teljesítése 129 %, Szolgáltatások bevételi terv száma: , teljesítése A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételünk 158. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 44 Könyvtári szolgáltatás 24 Fűnyírás 54 Továbbszámlázott szolgált 876 Temetőgondozás, kaszálás 563 Nevezési díj 10 Vendég ebéd Alkalmazottak térítési díja 432 Üvegkár 22 összesen: Bérleti díjak: Földbérlet 567 Területhasználati díj Művelődési ház terembérlet 300 Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál 81 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 39 fő. Az iskolánál 148 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 90 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: Az óvodában a kiszolgáltatott adagok száma 9.414, a napköziben adag volt. A szociális társulás feladat ellátási körébe tartozó szolgáltatások esetében csak szociális étkeztetési térítési díj bevétellel számoltunk, Az étkeztetést átlagosan 96 fő veszi igénybe. A befolyt térítési díj Általános forgalmi adó bevételünk önkormányzat szinten volt.

2 Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után ot kaptunk. Központi költségvetésből származó bevételeink Normatív támogatásunk tal csökkent, feladatmutató lemondása miatt, Így a módosított éves előirányzata, melyből került leutalásra. Központi támogatást kaptunk a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére ot, valamint a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 285 -ot, könyvtár érdekeltség növelő támogatására 165 -ot, összesen Egyes jövedelempótló támogatások címén ot igényeltünk vissza a központi költségvetésből. A központi költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának keretéből ot kapott önkormányzatunk, melyből a beszámítás visszapótlására ot, szociális és gyermekjóléti szolgálat kiadásaihoz ot, gyermekétkeztetéshez ot. Számlánkra került leutalásra szeptember 30-ig. Támogatásértékű bevételek terv száma: e Ft, melyből az első félévi bevételünk. Mezőőrök működési kiadásaira 600 Iskolatej 645 Védőnői szóig. MEP finanszírozás Munkaügyi központ bértámogatása Szociális társulás tagjaitól Közös hivatal működéséhez Bújlak Óvoda működéséhez Bújlak 880 Normatíva átadása az óvodai társulásnak Normatíva átadása a szociális társulásnak A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 815, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 72 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 75. Együtt 422. Működési célú pénzmaradványunk: Függő-átfutó bevételek tény száma Községi önkormányzatunk működési bevétele / 71 % / Felhalmozási bevételek: TIOP-os könyvtárpályázat támogatása megérkezett számlánkra. Koncessziós díj bevételünk 7.955, mely a 2012.évi elszámolás és a 2013.év I.negyedév. Osztalék bevételünk előző évre 48. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 301. Felhalmozási pénzmaradványunk:

3 Felhalmozási bevételek összege: Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2013.évi bevétele szeptember 30-án: Az önkormányzat évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Általános iskola Az intézmény állami átvétele okán csak a évre áthúzódó kiadásokat (közműdíjak, kisebb beszerzések stb.) terveztük meg, ban. A ténylegesen áthúzódó kiadások volt. Óvoda (2.B.számú melléklet) Az óvoda költségvetési eredeti előirányzatát növelte a központi bérkompenzáció és így helyett lett A dologi kiadásokra terveztünk ot, melyből felhasználásra került Beruházási kiadásaink: 1 db fénymásoló beszerzése. Az óvodai csoporttermeket, mint minden évben az idén is meszeltettük. A fejlesztő szoba, a beteg elkülönítő és két öltöző is teljesen át lett meszelve. A HACCP előírása szerint a konyha és a bútorok festése megtörtént. A munkadíj, a Szülői Szervezet támogatása volt.az idei tanévkezdésre játékok vásárlására nem volt szükség, mert nagyon sok játéktámogatást kaptunk. Több pénzt fordíthattunk foglalkozási eszközök vásárlására, mint színes ceruza, festékek, ecsetek, tehetségfejlesztő foglalkozásokhoz eszközök. Óvodai gyermeklétszámok, Kiscsoport:21fő, középső csoport: 26 fő nagycsoport 23 fő + 1 SNI gyermek. A kiscsoportba még hét gyermek kérte a felvételét, ebbe a nevelési évbe. Október 15-ig egy óvodapedagógus a felmentési idejét tölti, egy fő takarító pedig január végéig. Az ő helyettesítésükre új dolgozók kerültek felvételre. A felnőtt létszámot a Somogy Megyei Kormányhivatal, támogatásával sikerült növelni.

4 Szeptember 1-től, egy óvodapedagógus től, ig 100%-os bér és járuléktámogatásával. Közös hivatal (2/C. számú melléklet) Az intézmény működési kiadásainak előirányzata az eredetihez képest tal nőtt, melyből a központi bérkompenzáció 375, valamint a képviselőtestület által a személyi juttatások előirányzata tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 320 ezer Ft-tal került emelésre. Az állományi létszám 9 fő. A kiadások teljesítése időarányos, 73 %. Szociális ágazat: (2/D. melléklet) Az ágazati feladatokat a szociális szolgáltató központ látja el. A feladat ellátás ez év július 01- től a gyermekjóléti szolgálattal bővült. Egy hat órás családsegítő alkalmazásával. A személyi juttatások előirányzata ezért 800 -tal, a járulékok előirányzata 200 -tal, míg a dologi kiadások előirányzatát 300 -tal megnöveltük. A központi költségvetés bérkompenzációra járulékkal együtt 769 -ot biztosított. A központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az intézmény ot kapott, melyet a családsegítés és gyermekjóléti ellátás, a házi gondozás és a nappali ellátás feladataira kell fordítani, elszámolási kötelezettséggel. A kapott támogatás terhére csökkentésre került a társult önkormányzatok hozzájárulása tal. A ellátotti létszám az egyes feladatok esetében a tervezettnek megfelelően alakult, így a nappali ellátásban a gondozottak száma 50 fő, a házi gondozás esetében 70 fő és a szociális étkeztetésben 97 fő. Önkormányzati konyha (2/A. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása ban terveztük meg. Az első három negyedévi kiadások időarányosan alakultak A dolgozói létszámban változás nem volt. A konyha épület teljes felújítása a nyár folyamán megtörtént. Teljes tetőszerkezet csere, nyílászárók cseréje, villanyhálózat csere, belső és külső festés, az épületen belül új helyiségek kerültek kialakításra, vizes blokk felújításra került. Községgazdálkodás: (2/E. számú melléklet) Az ágazat kiadásainak módosított előirányzata Beépítettük a közfoglalkoztatásra fordított eddigi kiadásokat, mely volt. Valamint a közalkalmazottak bérkompenzációját, mely 491 Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, közfoglalkoztatásra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Egészségügy: (2/F. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásai 3.829, melyből a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadások 3.333, az egészségügyi épület kiadásai 279 és a gyermekjóléti szolgálat fenntartási kiadásai július 01-tól a gyermekjóléti szolgálat kiadásait a szociális szolgáltató központ költségvetése tartalmazza. Segélyezés: A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesítését a 2/G. sz. mellékletben soroltuk fel. Közművelődés: (2/H. számú melléklet)

5 Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 5.324, a falunapi rendezvények kiadása 670, a könyvtár kiadása 2.539, a Sakk szakkör kiadása 676, az Asszony kórus 116. Összesen Igazgatás: (2/1. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen A járulékok kiadási tény száma: Dologi kiadásokra került felhasználásra. Összesen: A áfa befizetés a tervezettől jelentősen eltér, ennek oka, hogy a koncessziós díjból csak az előző évi elszámolás és az idei év első negyedéve került elszámolásra. Így annak áfa befizetését sem tudtuk ez idáig teljesíteni. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/J. számú mellékletet készítettük. Mezőőri szolgálat: (2/K. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások együttesen Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósítását a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét ban terveztük meg. Szeptember 30-ig kifizetésre nem került sor. Tartalékok: Az általános tartalék összege A céltartalék összege: 472. Függő átfutó kiadások: önkormányzat szintjén Itt könyveltük az általános iskola áthúzódó kiadásait. A KLIK és az önkormányzat közötti egyeztetések még folyamatban vannak. Ez A fennmaradó összeg személyi jellegű kifizetések, munkabér előlegek, elszámolásra felvett összegek szeptember 30-i állapotának megfelelően. Kéthely Község Önkormányzatának három negyedéves költségvetés kiadási tény száma: Kéthely, november 20. Sipos Balázs polgármester

6 Az önkormányzat működési bevétele 2013.év III.név tény 1./A.sz.melléklet -ban Támogatás óvodai szoc.tár szoc.sz III. óvoda körjegy többi önk. társulás sulás olgáltat név saját bevétel ó hatósági jogkörhöz köthető be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó 0 iparűzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok egyes jöv.pótló támogatása egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétel Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülről egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektől 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány pénzügyi műveletek,hitelek 0 függő, átfutó bevételek Működési bevételek összesen:

7 Az önkormányzat felhalmozási bevétele III.név tény Támogatás óvodai társulás óvoda körjegy szoc.tár sulás szoc.sz olgáltat többi önk III. név intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tőke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 részvények, osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

8 2.sz.melléklet KIADÁSOK III.NEGYEDÉV MEGNEVEZÉS III.Név terv mód.e.i. tény ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA KÖRJEGYZŐSÉG SZOC.SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT LAKOSSÁGI ÍVÓVÍZ 9915 MEZŐŐRI SZOLGÁLAT NORMATÍVA VISSZAFIZETÉS CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS ISKOLA- KONYHA ESZKÖZ BESZERZÉS KONYHA 1091 FELÚJÍTÁS ÖNKORM ÓVODAI BERUHÁZÁS 497 PÁLYÁZATI DÍJ ÓVODA BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT FELHALM. ÁTADOTT PÉNZ 1869 LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FÜGGŐ-ÁTFUTÓ ÓVODA 118 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM 2504 FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.SZOC.SZ. 382 FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. 102 FÜGGŐ.ÁTFUTÓ ÖSSZESEN 3106 KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

9 KONYHA 2/a sz.melléklet ezer ft Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e félév 2013.III.név Közalk. Illetmény Egyéb juttatás Betegsz Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Járulékok összesen Vásárolt élelmezés Gyógyszer 5 5 Irodaszer Tárgyi eszk Munkaruha Készlet Telefondíj Számítógép progr Szállítási szolg. Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Dologi kiadások összesen Működési kiadások

10 ÓVODA 2/B sz. melléklet Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e I.fév III.n.év Közalk. Illetmény Közalk. egyéb sajátos juttatás Egyéb jogviszony dolg.bére Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Egyéb.m.t. járulék Járulékok összesen Vásárolt élelmezés 15 6 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtóanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk Munkaruha Egyéb készlet Telefondíj - internet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karb., kis jav. szolg Egyéb üz., fennt. szolgáltatás Vás. term., szolg. Áfa Hirdetés Belf. Kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fiz. Járulékok Bankköltség (pénzügyi szolg.) Számlázott szellemi tevékenység Díjak, egyéb befizetések Dologi kiadások összesen Függő kiadás Működési kiadások Beruházás Felújítás 0 0 Mindösszesen

11 2/c.sz.melléklet KÖRJEGYZŐSÉG ÉS KÖZÖS HIVATAL MEGNEVEZÉS Körjegy Közös 2013.III terv 2013.mód zőség hivatal név Köztisztviselők illetménye Jubíleumi jutalom Költségtérítés Utazási kiadások Megbizási díjak Nem rendszeres személyi Jegyzőnő végkielégítése szabadság megváltása felmentési időre járó bére Személyi juttatások Jegyzőnő járulékai Munkáltatót terhelő járulékok Táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Közlönyök,folyóiratok Üzemanyag Tárgyieszközök Tisztítószerek telefon, internet Számítógép szolgáltatás Gáz Áram Víz Irodai eszközök javítása Karbantartási kiadások Fenntartási kiadások posta Szla.vezetés Áfa Kiküldetés Reprezentáció-reklám Továbbképzés kifizetői szja Biztosítási díj Munkahelyvédelmi terv befiz Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Függő átfutó kiadások Kiadások mind:

12 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013.III.negyedév 2/d.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. összesen Családse Nappali Szociális Gyermekj Házigond. gít. szoc. étkeztetés óléti KÖZALK. ILLETMÉNYE szolg HELYETTESÍTÉS JÚBILEUMI 157 ÉTKEZÉSI HJÁR UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS TISZTELETDÍJ SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ JÁRULÉKOK ÖSSZES GYÓGYSZER 5 5 IRODASZER,NYOMTATV Sz POGRAM KÖNYV, FOLYÓIRAT POSTA, TELEFON BIZTOSITÁSI DIJAK ÜZEMANYAG JÁRMÜ KARBANTART KIKÜLDETÉS GÁZ ÁRAM VÍZ FENNTART. KIAD TISZTITÓSZER TÁRGYI ESZK. BESZ KARBANTARTÁS MUNKÁLTATÓI BEFIZET TOVÁBBKÉPZÉS VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS ÁFA MUNKARUHA SZÁMLAVEZETÉS RENDEZVÉNYEK Repi-Rek DOLOGI KIAD. ÖSSZ ÁTADOTT PÉNZ 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FÜGGŐ KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZ

13 2/e.sz.melléklet KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.m.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár Közmunkások munkabére Személyi juttatások Közmunkások járulékai Közalkalmazottak járuléka Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Közfoglalk.dologi kiad Hajtó, kenőanyag Tárgyieszköz Munkaruha Egyéb készlet - anyag Telefon Gáz Áram Közvilágítás Víz Karbantartás / út-árok,épület/ Közvilágítás karbantartás Gép karbantartás Egyéb fenntartási Tovább számlázott szolg Áfa Kiküldetés Kiadvány Munkáltatói szja Pályázat -szakértő.-egyéb klg Biztosítás Dologi kiadások összesen: Kiadások mind összesen

14 2/f.sz.melléklet EGÉSZSÉGÜGY MEGNEVEZÉS terv 2013.mód.e.i 2013.félév 2013.III.név KÖZALKALMAZOTTAK ILL ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR TAKARÍTÓNŐ SZEMÉLYI JUTTAT SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKMAI ANYAG,KÉSZL IRODASZER NYOMTATV KÖNYV,FOLYÓIRAT OLTÓANYAG TÁRGYI ESZKÖZ BESZER MUNKARUHA TISZTITÓSZER TELEFON,POSTA SZGÉP SZOLGÁLTATÁS GÁZ ÁRAM VÍZ,VESZÉLY HULL.ELSZ ÉPÜLET KARBANTART EGYÉB FENNTART.KIAD ÁFA KIKÜLDETÉS TOVÁBBKÉPZÉS 5 5 MUNKÁLTATÓI SZJA BIZTOSITÁSI DIJAK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ KIADÁSOK MIND ÖSSZ

15 SEGÉLYEZÉS 2/g.sz.melléklet MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.félév 2013.III.név Rendszeres szoc.s Lakásfennt. Támog. I Ápolási díj + tb jár Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi Rendkív.nevelési Tüzifa támogtaás Természetbeni gyerm.védelmi 522 Nyári gyermekétkeztetés Iskolatej Átmeneti szoc.segély Temetési segély Köztemetés Temetési kölcsön Szociális kölcsön Közgyógy ellátás Anyasági támogatás Közlekedési támog. Ösztöndijak Támogatások mind

16 2/h.sz.mellékl KÖZMŰVELŐDÉS Megnevezés 2013.terv 2013.mód.e 2013.I.félév 2013.III.név Közalkalmazottak illetm Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer Könyv, folyóirat Tárgyieszköz beszerzés Tisztítószer Telefon - posta Szakmai anyag Szállítás Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb fenntartási kiadás Áfa Kiküldetés Reklám,reprezentáció Biztosítás Munkáltatói szja Falunapi rendezvények Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

17 2/i.sz.mellék ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e I.félév 2013.III.név Polgármester bére és klg.térítés Takarítónő bére és szem.juttat Képviselői tiszteletdíj Bizottsági külső tagok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Járulékok összesen Irodaszer,nyomtatvány Folyóiratok Tárgyieszközök 4 9 Telefon Számítógép szolgáltatás Fenntartási kiadások Továbbszámlázás Szla.vezetés Áfa ÁFA befizetés Reklám Reprezentáció ügyvédi klg.-eljárási díj-pályázat Munkáltatói szja Biztosítási díj Dologi kiadások Kiadások mind össz

18 2/J.sz.melléklet Támogatások és átadott pénzek MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i I.félév 2013.III.név Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad Sportegyesület Sport egyesület fenntartás Helyi stúdió Helyi stúdió müködtetés Polgármesteri keret Egyéb támogatások Baglashegyi Fesztivál Erdélyi ízek napja 100 Mozgáskorlátozottak SZM bál Dalárda támogatás Rendőrkapitányság Roma Nemzetiségi Önkorm Tagdijak és átadott pénzek: Tűzvédelmi Közalapítv Vadgazdálkodás Töosz tagdíj Árvízkárosultak támogat Meszek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Pedag.Szakszolg.átadva Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ Gyermekjóléti Mikrótárs Ügyelethez átadva Nefela tagdíj Belső ellenőrzés hjár Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd 800 Óvoda Fennt.Társulásnak át Szoc.Szolg.Központnak át Szociális Társulásnak átadva Bújlak körj.elszámolás Támogatások összesen:

19 2/k.sz.mellékl 2/k.sz.mellékl MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MEGNEVEZÉS 2013.terv 2013.mód.e.i 2013.I.fév 2013.III.név Közalakalmazottak illetm Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen Telefon Anyag és készlet Kiküldetés Munkaruha Áfa Egyéb fenntartási kiad Munáltatói befizetések Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

20 Felújítások 2013.III.negyedév tény 3.sz.melléklet Feladat megnevezése 2013.terv 2013.I.félév 2013.III.név Pályázati támogatással tervezett Óvodai épület felújítás nyílászáró csere / Iskolai konyha felújítás Közvilágítási hálózat felújítása Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Egyéb kisebb felújítások: Ady Endre u 2.épület Ady Endre u 35.épület 817 Hunyadi u 10.kerítés 331 Hegyi utak felújítása 1000 Kossuth-Május 1.utca járda Árok Ifa teherautó felújítása 198 Összesen: Felújítások mindösszesen: Beruházások 2013.III.negyedév tény 4.számú melléklet Feladat megnevezése 2013.év terv félév tény 2013.III.név Pályázati támogatással megvalósuló Sétány 4265 Konyha gépbeszerzés 1091 Pályázati támogatás nélkül Településrendezési terv 254 Kerékpár úthoz átadva Fűnyíró és szegélyvágó 265 Pihenőhely kialakítása 1500 Óvoda fénymásoló beszerzés 497 Hulladékgazdálkodás / részesedés/ 800 Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben