AZ IDŐBELI MŰVÉSZET. A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig. Készítette: Máté István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IDŐBELI MŰVÉSZET. A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig. Készítette: Máté István"

Átírás

1 AZ IDŐBELI MŰVÉSZET A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig Készítette: Máté István

2 A művészeti kommunikáció többdimenziós közlésmód, amelyben az információ átadásának összetett, strukturált mivolta a befogadó fél figyelmének felkeltését és megértésének elmélyítését szolgálja. De még mennyire igaz ez napjainkban. Akár már egy hagyományos papírlapra való rajzolás során is megbizonyosodhatunk erről. Képzeljük el, hogy a nagymama 80. születésnapi összejövetelén vagyunk. Ez egy szép kerek szám, mely szép életkorra is utal egyben. Így tehát ott vannak a nagymama leszármazottjai körülöttünk; családtagjaink, az unokák és remélhetőleg pár kisgyerek is. Minden kisgyerek szeret rajzolni, és szereti azt is, ha rajzolnak neki, hiszen kivel ne fordult volna már elő, hogy ne kellett volna rajzolni a kisgyerkőcnek egy kisállatot; kutyát, macskát, elefántot. Ki-ki meg is birkózik a feladatokkal, hiszen valamennyi rajzi előképzettség nélkül is ha mást nem is, de legalább pálcikaember szinten fel tudjuk vázolni az óhajtott kívánságot. Mi történik azonban akkor, ha egy pattogó labda lerajzolása a feladat? Igen, ekkor elgondolkozik az ember. Hogyan is kell pattogó labdát rajzolni egy pl. 5 évesnek? Nem egyszerű a helyzetünk, hiszen ha a gyermeknek egy földön álló labdát rajzolunk - amibe az érzékletesebb szemléltetés végett minden bizonnyal pár pöttyöt is belehelyez a nagy átlag a kissrác meg fogja jegyezni; De háát ez neeeem pattooog. Ezzel ellenkező esetben ha a labdát néhány centiméterrel a talaj felé helyezzük, szintén nem biztos, hogy labdaként fog funkcionálni sokkal inkább valószínűbb, hogy valamely égen lévő objektumra fog a csöppség asszociálni, mint napra, holdra, bolygóra. A kisembernek mindkét esetben annyira lesz igaza, mint nekünk, vagyis 50%-ban. Alapvetően hibás a rajz az analizáló fél számára, míg a szintetizáló fél számára egyértelmű. Ez a vizuális probléma gyakorlatilag egyidős magával a modern értelemben vett emberrel, és kialakult ábrázolásmódjával. Miről is van szó? Egy mozgásban lévő tárgyat nem vagyunk képesek 100%-osan ábrázolni egy valamilyen statikus felületen. Amíg ezen probléma az ősember barlangrajzaiban is megfigyelhető, addig a jelenség értelmezésének kulcsát egy egészen más tudományterületen hordozza magában. Egy olyan interdiszciplináris rokon, amely csupán a 21. században került előtérbe a fizikai kutatások berkein belül. Ez nem más, mint a kvantummechanika. Eszerint a hiba abban rejlik, hogy egy részecske helyzetét és sebességét egyidejűleg nem lehet pontosan meghatározni. A maximális pontossággal is csakis kizárólag 50% érhető el. Az elméletet a kitaláló tudós, Werner Karl Heisenberg után Heisenberg-féle határozatlansági relációként is emlegetik, és mai napig a kvantummechanika egyik alappillérének számít. Tehát ha elképzelünk a mozgó részecske helyébe egy kicsit nagyobb mozgó részecskét, - pélédául egy labdát- majd lefényképezzük, úgy azt fogjuk

3 érzékelni, hogy a labda álló helyzetben van. Ismerjük a helyzetét, csak épp azt nem tudjuk, hogy a.) lepattan, b.)felpattan, vagy c.) lebeg. Viszont ha megállítás nélkül tovább szemléljük, úgy pontosan tudjuk hogy merre tart, de nem tudjuk a helyzetét megörökíteni, mert folyamatosan változtatja azt. Érthetőt így, hogy miért nem jön össze nekünk a pattogó labda egyértelmű lerajzolása is. Bár az események egzakt érzékeltetési lehetetlenségének magyarázata csupán a 21. században jött létre szöveges formában, a képzőművészet már hamarabb, rájött a paradoxon nyitjára. Egy újabb dimenzió, az idő bevezetése tette ezt elérhetővé. Térjünk vissza egy pillanatra a már feljebb említett megállapításhoz; Miszerint tehát egy mozgásban lévő tárgyat nem vagyunk képesek 100%-osan ábrázolni egy valamilyen statikus felületen. Azonban ha a statikus ábrázolási felületeket megtöbbszörözzük, és mindegyiken egy-egy eltérő pillanatot örökítünk meg, úgy az eseményhez szükséges mozgás illúziója megteremtődhet, testi érzékelése kiteljesedhet. Ezt nevezzük mozgóképnek, vagy mozgásillúzió keltésnek. Úgy gondolom, hogy mozgóképnél a látásunk által kínált 3 (x,y,z) és az idő által behozott +1 dimenzió a szó szoros értelmében vett művészeti alkotást valóbban többdimenzióssá és egyben a befogadó fél számára sokkal jobban észlelhetőbbé, elmélyíthetőbbé teszi bármely más művészeti alkotásmódnál. Ugyanakkor azt a tényt is megállapíthatjuk, hogy minden művészeti produktum legyen az hang, kép, szobor, installáció, grafika, akcióművészet stb. szükségszerűen legalább dimenziós alkotásként fogható fel. Ha figyelembe vesszük ezt a megállapítást, valamint elfogadjuk azt a tényt, hogy a mozgóképi ábrázolás képes a legintenzívebb észlelést kiváltani, úgy azt konstatálhatjuk, hogy minél több dimenzióval rendelkezik egy alkotás, annál nagyobb hatásfokkal érvényesül a vizuális kommunikáció során az analizáló-, vagyis a befogadó félben. Az ilyen típusú többdimenziós alkotások tudatos létrehozásához az emberiségnek igen hosszú utat kellett azonban megtennie, mire végül eljutott napjaink egyik legmeghatározóbb vizuális ágazatának, a mozgókép művészetének kifejlődéséhez. Napjainkra a mozgókép művészek számos csoportja és külön erre az iparágra szakosodott cégek és tudományágak jöttek létre, melyek tevékenysége - amellett, hogy rendkívüli módon kitágította a mozgóképkultúra értékéit, zseniális technológiai újítások bevezetésével - lehetővé tette, hogy az egykoron bazári mutatványszámba menő mozgásillúzió feeling egy tökéletesen alakítható időbeli művészetté fejlődje ki magát.

4 A XX-XXI. század kulturális, és egyéni szokásait mindennapos szinten átalakító új művészeti ágazat később többfelé szakadt. Ezt a szakadást majd ágazatonkénti továbbfejlődését - úgy gondolom, minden más művészetnél jelentősebben befolyásolta a technológiai újításoknak, a fogyasztói társadalom megnövekedett igényének és az alkalmazott felhasználásnak a triumvirátusa. Ezért lehetséges, hogy napjainkra messzemenően a legelterjedtebb vizuális kifejezésforma alkotásainak létrehozói között több az ipari felhasználás, mint a pusztán művészi alkalmazás. Talán egy példával lehet legjobban bemutatni a jelenséget. Mit csinálunk egy átlagos napunkon? Felkelünk, felöltözünk, eljutunk a munkahelyünkig, vagy az iskolába, hazamegyünk, lazítunk. Eközben felkeléskor az ébresztő óra/telefon kijelzőjén látjuk az izgő-mozgó valaki által szisztematikus rendszerbe tökéletesen beilleszkedő- vekker piktogamját. Felöltözünk, de megnézzük előtte a televízióban az időjárást. Eközben másodpercenként több régebbi tévék esetében 24-25, újabbak esetében 29,7-50- képkocka is a szemünkbe vetül minden képkocka egy megváltozott mozgásállapotot megjelenítve nekünk Pataki Zitáról. De közben látjuk,ahogy a bájos hölgy a jobb kezével a villámló gomolygó mamma-felhők animációjára mutat. Ebből tudjuk, hogy esernyőt kell vinni magunkkal a buszmegállóba, ahol majd a közeledő busz fénycsíkján szalad a felirat: IGEN! Én vagyok az a busz, ami elvisz a suliba. Miután végeztünk az iskolában, és hazamegyünk eszünkbe jut, hogy otthon van letöltve a legújabb dráma, amelyet ilyen borús időben jól esne megnézni. A példa természetesen reprezentatív jellegű, azonban jól tükrözi, hogy mennyire beleágyazott a mozgókép művészete alkalmazott vagy pusztán művészi jelleggel az életünkbe. Az is érzékelhető, hogy a fent említett mindennapi- példák közül jelentősen több az ipari felhasználásban velük kontextusba kerülő alkotás legyen az akár az esőfelhő animációja- mint a művészi vonatkozásban kapcsolódó így például a dráma a nap végén. A XXI. század emberének ezek az apró tényezők olyannyira természetesnek tűnnek, hogy elfelejtkezik a rengetek művészi munkáról ami miatt a mozgóképi ábrázolás és ágazatai ennyire hétköznapi jelenséggé válhattak. De nem volt ez mindig így! Mint azt már fentebb említettem az ábrázolási szükséglet már az ősembernél is jelentkezett. Amint azt a felső paleolitikumból származó közel éves (i.e.15000) lascaoux-i és Altamira-hegységben talált barlangrajzok is szemléltetik az ábrázolás legkezdetlegesebb formájában a máig tisztázatlan rendeltetésű festmények között találhatunk feltehetőleg futásban lévő ménest, vadászó emberalakokat és néhol egymásra rétegzett formájú

5 állatokat is. A Bika-teremben található barlangrajzok a leginkább érzékletesebbek. Ezekben mindben közös volt, hogy ábrázolási tapasztalat nélkül a rövidüléseket képtelenek voltak megörökíteni, ezért tudatosan minden alakot oldalnézetből ábrázoltak. Az állatokat úgy próbálták asszociatív módon megformálni, hogy azokat valamilyen rájuk jellemző mozdulat közben ábrázolták. Ezek a festményeken érződik leginkább hogy már két-dimenzióban mutatták az eseményeket (x-y tengely) bizony jól jött volna még a mozgás valódi hatásának megörökítése. Tovább haladva a történelemben hasonló jelenséget figyelhetünk meg az egyiptomi ábrázolásmódokban is. Mint ismeretes az ókori egyiptom síkművészetének ábrázolásai között minden körülmények között a nagy felületek törvénye uralkodott. Ez a megkövetelte, hogy az eseményt, mozgást, alakot a lehető legnagyobb felületében ábrázolja a művész. Olykor olyan anatómiai hibákat is létrehozva, melyeket akár súlyosnak is hihetnénk akár,ha nem lenne szándékos és sajátságos. Az egyiptomiak ugyan is úgy tartották, hogy mindent szükséges minden körülményben ábrázolni még akkor is ha takarásban, vagy rövidülésben van így aztán rendszerelvű volt a kicsavart felületek gondolkodásmódja. Ennek a fajta gondolkodásmódnak a legszembetűnőbb példája talán, az i.e 1400-ból származó thébai sír egyik festménye, mely egy halastavat ábrázol. A képen sematikusan és a halastóra merőlegesen vannak megjelenítve a figurák és az események. Szépen példázva a fentebb említetteket. Egy másik sajátságos rendszere az egyiptomi ábrázolásnak a mozdulatok egy kiragadott pillanatának megjelenítése stilizált formában. Ez leginkább a szobrászatukban volt látható, de az egy másik dolgozat témája is lehetne. Ami miatt azonban érdekes az időbeli művészet, mint önálló kifejezési forma állomásaként az egyiptomi kultúra hagyatéka, az a sávos ábrázolásmód. Ez a stílus megköveteli, hogy a figurák egyrészt ne legyenek mélységben elhelyezve egy harmadik dimenzióban a z- tengelyen, hanem szigorúan egymás alatt futó sávokban fusson az esemény kicsit didaktikus elmesélése. Ha szabad így fogalmazni előhírnöke az első sztoriboardoknak, amelyek a film kialakulása idejére a szinopszis után a fő gerincét alkotják egy forgatókönyvének és eseményeinek elkészítésekor. Az egyiptomi didaktikus ábrázolásmód ugyanis nagyon hasonlít egy modernkori sztoriboardra, amelyben annyi a legfőbb különbség, hogy külön képkivágást és a hőn áhított 3. mélység- dimenziót is használhatják a készítők. Az egyiptomi kultúra azonban ábrázolási merevségéből nem tudott kitörni mindvégig, habár egyértelműen vannak jelek erre vonatkozóan, amelyek a fáraók felfogásával állnak összefüggésben. A legszembetűnőbb az ó- és középbirodalomban olyan merev és tökéletes

6 bár határozottan sablonos- fáraó alakok utáni újbirodalmi kicsit emberszerűbb és barátságosabb arccal elkészített fáraó-megfogalmazások Példa lehet rá akár Hatsepszut fáraó szobra is. Azonban még ezeknek a szobroknak a megformálásában is érződik a harmadik dimenziótól való valamifajta félelem. A kétdimenziós mindentmegmutató tervezésnek a hatása. Érdekes módon ez a fajta megjelenítési mód rendkívül sokáig innentől számítva közel 2200 éven keresztül (i.u.1200) megőrízte vezető szerepét, egészen az itáliai Trecentó, vagyis az ezerháromszázas években beköszöntött reneszánsz hajnaláig. Mint mindent természetesen a festészetet, rajzot és kompletten az egész képi ábárzolást is újragondolták az akkori művészek. Így történhetett meg, hogy a legendás VIII. Bonifác pápa kérésée tökéletes kört rajzoló- Giotto Di Bondone olasz festő kinyitotta a modernkorhoz vezető utat a harmadik dimenzió felé. Leghíresebb festményei között találhatjuk az Assisi St. Ferenc templomban található St. Ferenc életútját bemutató freskósorozatát. De miért is fontos ez is számunkra? A válasz a többdimenziós megjelenítésre törekvés első jeleként érzékelhető változásokban rejlik, melyek a festményein mutatkoznak meg. Szemmel látható a St. Ferenc-sorozaton, hogy az alakok a régebbi korokból átörökített izokefálikus stilizálással (azonos magasságban) megjelenített alakok immáron úgy tűnik, mint ha térben hol távolabb, hol hozzánk közelebb kerülnének. Így egy újabb dimenziót megnyitva strukturáltabban és hitelesebben megjeleníti a történéseket. Ami nagyon nagy előrelépés. A látvány azonban mégsem teljesen hiteles és meggyőző. Alapvető vizuális tájékozódási rendszerünk működése alapján a művészetben létrejöttek úgynevezett perceptuális konstanciák, melyek a teljes 3D térélmény átéléséhez egyszerre kell, hogy érvényesüljenek. Ezek között találhatóak az alapszbályok, mint ; 1.) A közelebbi mindig takarja a távolabbit, 2.) a távolabbi mindig kicsit fakóbb, halványabb. 3. ) A távolabbi színárnylatai mindig közelítenek a kékes színhez.ezt úgy is hívják levegőperspektíva 4.) A Közelebbi mindig nagyobb, mint a távolabbi. Giotti Di Bondone képein egyenlőre a 4 alapszabályból csupán 1 érvényesült, így ezt a látványt legjobb esetben is csak egyfajta pseudo-3d-nek nevezhetjük. Az igazi áttörést a teljes térbeli leképezés területén nem sokkal utána tevékenyekedő híres festő Anrea Mantegna hozta meg, aki korának térérzékelési mestere volt. Tökéletesen kielégíti minden vonatkozásában Piéta c. képe a téri ábrázolás minden ide vonatkozó

7 szabályát. Megnyílik tehát az út a 3D ábrázolás felé. Azonban még mindig nem mozdul meg a jelenet, csupán több dimenziót, vagy mondhatnánk úgy több mozgásteret kap. Azt lehet ennél a pontnál megállapítani, hogy a kreativ módon létrehozott képi ábrázolás elérte a többdimenziós statikus ábrázolási lehetőségek ismert határait. Ettől kezdve már csupán a festő stílusán, a befogadó fél előképzettségén, és az alkotás témáján múlik az észlelés mélysége. Közel 400 évig ez is történik, hiszen rengeteg híres és látványos festmény keletkezik megannyi témában. Kezdve akár Andrea Del Verocchio, Leonardo Da Vinci,Giorgione del Castelfranco, vagy Albrecht Dürer munkásságától egészen akár Caravaggio, Rembrand, vagy Rubens munkásságán át a XIX. századi festőkig. A 4-ik dimenzió valós megnyitásáról azonban ekkor sem volt még senkinek sem fogalma. Elérkezett viszont a 18. század, és hamar megtörtént a csoda. Az 1800-as évek közepén rájöttek arra, hogy ha sok apró változást mutató fázisképet egymás után lepergetünk a szemünk előtt, akkor a szemünk egy idő után mozgóképnek érzékeli azt. Az felismerés a híres fizikustól, Faraday-tól számazik, aki egy keréken átnézve rájött, hogy a forgó kerék mögött forgó másik bizonyos forgási sebességnél állni látszik. Ezt a hatást célzottan előidéző eszközök egyike a zoetróp nevű eszköz volt. A zoetróp vagy másnéven zootróp William E. Lincoln-tól származik, aki 1867 április 23-án kapott szabadalmat egy szabadon forgó fémhengeren alapuló készülékre, mely 13 fázisrajzból kiindulva kelt mozgásillúziót a nézőben. A készülék eredetileg a Daedelum nevet kapta, azért, hogy a görög Daidaloszra, a legendák művész-mesteremberére utaljon, akiről azt tartották, hogy mozgó emberi- és állatfigurákat szerkesztett. A hatás bár mozgáshatást keltett, még szaggató érzést is vonzott magával egyben. Ezt kiküszöbölendő, valódi folyamatos mozgásillúziót először Joseph Antoine Ferdinand Plateu belga fizikus demonstrálta készülék segítségével, melynek a Fenakisztoszkóp nevet adta. Görög eredetű ( Fenaksz csalás, csalódás, szkóp látni ). A legnagyobb ránk maradt képi anyagot azonban egy bizonyos Edward Muybridge nevű úriembernek köszönhetünk aki 1870-es években fázisfelvételeket készített ügető lovak mozgásáról. Az állatok az útjukban kifeszített zsinórok megrántásával egymás után hozták létre a sorban felállított fényképezőgépeket.tudatában annak, hogy a szemünk minimálisan 12 FPS-től érzékeli a mozgásillúziót, Muybridge 12 fényképezőgépet helyezett el, majd felnövelte 24-re mely már teljesen folyamatos hatást eredményezett levetítve.

8 1895. December 28-án megtörtént egy új, valódi mozgás megörökítésén alapuló művészeti ág létrejötte, amely egyben az első nyilvános filmvetítés időpontja is volt egyben. Ennek köszönhetően ismét erőre kapott az iparág, és minden eddiginél nagyobb hatást gyakorolt a filmre, mint az őt hordozó médiumra. Itt kell megemlíteni Walt Disney nevét, a Walt Disney Company és a Mickey-egér megálmodóját ban jelentőset alkotott elsősorban gyerekeknek szánt meseműfajban és egyesek szerint legalább annyira vált ezzel Amerika szimbólumává, mint a Coca-Cola, vagy az Amerikai Egyesült Államok zászlaja. A mozgásillúziókeltő technikák tehát kinőtték magukat a zootróp állatkerti jellegéből, és immáron kész eszközökként léteztek egy új művészet oltárán...egy új művészet olyan, mint egy új érzékszerv Írta Balázsi Béla, a film egyik első elméletalkotója a Látható ember c. művében 1924-ben a moziról. És mint ilyen, a film valóban képes új információkat belevinni a századelőig gyakorlatilag állóképekben megjelenő összművészetbe. Mint ahogy Giotti Di Bondone kinyitotta a teret az 1250-es évek közepén a 3 dimenziós grafika előhírnökeként, úgy nyitotta ki nekünk a XIX. Században a fotográfia társtudomány fejlődése és a celluloid alapú animáció fejlődése a negyedik dimenziót. Ez utóbbi azonban nem állt meg fejlődésben a film kistestvéreként. Féjja Sándor kutatásaiból ismeretes, hogy Kató Kiszly István grafikusművész volt feltehetően az első színezett fekete-fehér magyar rajzfilm szerzője. Mindez 1910-ben, Walt Disney Miki Egerének bemutatása előtt 10 évvel. Említhető még a nevéhez fűződően az Egy kiskakas gyémánt félkrajcárja is után a számítógépes grafika rohamos fejlődésével kialakulnak a különböző úgynevezett fotorelaisztikus-képábrázolást lehetővé tevő matematikai algoritmusok, a virtuális valóságok, a háromdimenziós modellezés, és a számítógép által létrehozott videoanyag. Kialakul tehát az animáció-tudomány egy új területe, a CGI. ( Computer Generated Image ), vagy magyarul a Generatív számítógépes grafika. Ekkor történik egy alig észrevehető szakadás az animációban. Elkezd létezni egymás mellett a kreatív ember által manuális módon készített animáció, és az ember által számítógép által generált animáció 1974-ben az Amerikai Cornell Egyetemen kezdtek el foglalkozni először ezzel az új tudományterülettel. A tanszék akkori alapítói között szerepel John Warnock, az Adobe alapítója, Henri Gourad, (pl.: a modellező programok tervezői nézetének világításhatásának kidolgozója, Gouraud-Shading.), Ed Catmull ( a Pixar alapítója, és az Anti-Alias élsimítás kitalálója), és Jim Blinn, ( aki kitalálta a Bump Map algoritmust ) és nem utolsósorban Dr. Donald Greenberg ( aki először foglalkozott diffúz felületekkel, és ezzel megteremtette a valósághű CG alapjait. )

9 Hagyományos manuális vonalon ugyanakkor Az 50-es évek közepén a TV elterjedésével rohamosan megnőtt a filmek, és velük együtt az animációs filmek szerepe is. Ekkor még mindig csupán mesefilmként lehetett elképzelni az animációs filmet, mint önálló alkotást. A 60-as években mind idehaza, mind külföldön már eléggé látványos mozgásokra voltak képesek a figurák, és megalkotóik pontosan tudták, hogy mit kell tenniük, hogy a mozgások hatásosak legyenek. Jól tükröződik ez Bruce Walter Timm munkásságában is, aki egy amerikai karaktertervező volt. Elkészítette a Batman rajzfilmsorozatot. A mozgóképművészet filmes vonalán szintén előrenyomulás volt tapasztalható, amely ugyanakkor már, mint segítséget vette igénybe az animációs technikákat, ezzel alárendelve magát a mégújabb lehetőségekkel kecsegtető ábrázolásformának, a 3D animációnak. Mivel, az animáció az 1960-as években kezdte megmutatni igazi erejét, amikor már nem csupán, mint rajzfilm és ezáltal mesefilm szerepelt a művészet palettáján, hanem mint azon jelenetek megteremtője, melyek leforgatása a valóságban térben és időben lehetetlennek bizonyult. Jól példázza ezt az 1968-ban megálmodott Űrodüsszeia 2001 c. film. Tekintve, hogy a film egészében az űrben játszódik, kitalálható hogy nem mentek fel az űrbe, hogy leforgassák az alkotást, helyette stop motion technikával felvett animációkat hoztak létre. Bár ezek összege sem volt olcsóság, a munkaköltség mint egy $-jával. De a CGI, mint a legújabbkori ábrázolásforma, -ami a mindennapjainkban is velünk van telefonon, televízióban képernyőkön- a leghamarabb csak a Terminator 2. című filmben mutatja meg teljes pompáját. A padló vonalából kialakuló emberalak, és számtalanszor új formát felvevő folyadékszerű robot egy teljesen új eljárás, a Morphing animáció segítségével készült. Azonos poligonszámú virtuális térbeli objektumokat tetszés szerint tududnk átalakítani egymásba. Ezt jelenti a morphing technika. Ez akkora fejlődést adott a számítógép által animálható karakterek számára, hogy egy modernkori művészi aszkézison esik át a stílus, mivel ettől kezdve nincs szükség többé szereplőre egy animációs filmben. Elég csupán megalkotni virtuálisan a karaktert és meganimálni Mi is történik? Sorra születnek az élő szereplő nélküli 3d-s látványvilágban gyönyörűen elkészített animációs filmek, melyek egyre inkább részt követelnek maguknak a mozgóképek piacán. A mozgókép azonban immáron nem csupán monitorokon vagy a televízióban jelenik meg. Lehetséges rejtett, mozgó tartalmakat beágyazni nyomtatott médián való megjelenésekhez társítva a kiterjesztett valóság ( augmented reality ) módszerével. Így tehát végezetül megállapíthatjuk,hogy a mozgókép hosszú úton ment keresztül,hogy ide jusson, de még közel nem ért véget a fejlődésben.

10 Forrásanyag: Balázs Béla A film szelleme, a látható ember Szabó Attila - Művészettörténet Képekben Szabó Attila Művészettörténet vázlatokban John Gribbin Schrödinger Macskája Máté István A CGI animáció és iskolai pedagógiai adaptációja Wikipédia

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS 4 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS BEVEZETŐ 1 KÉPZELETBŐL VALÓSÁG? SZÁMÍTÓGÉPES VIZUALIZÁCIÓ 2 ARCULAT TÓL AZ ANIMÁCIÓKIG 3KLASSZIKUS GRAFIKAI

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

Néhány számítógépes trükk elméleti háttere

Néhány számítógépes trükk elméleti háttere Utómunka gyakorlatok (Készítette: dr. Szilágyiné Gálos Ildikó) A filmforgatás befejeztével az utómunkálatok fázisa következik. Ide tartozik a szerkesztés, vágás, a mozgókép különböző típusú hordozói közötti

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

ipont ipont az oktatásban

ipont ipont az oktatásban ipont az oktatásban ipont csoport Alapítás 2003 Alkalmazottak száma 40 fő ipont Magyarország ipont Közel-Kelet Budapest székhely, menedzsment FreeRay Békéscsaba ipms fejlesztési központ UAE - Dubai közel-keleti

Részletesebben

A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év)

A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) A térábrázolás fejlődése gyermekkorban (1-18 év) az őskortól bejárt út 3 4 1 barlangrajzok // ahol van hely 2 bizánci mozaik // egymás fölé- alárendeltség 3 gótikus festmény // axonometrikus, egy- és kétiránypontos

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel. Az objektumok áthaladnak a többi objektumon

Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel. Az objektumok áthaladnak a többi objektumon Bevezetés Ütközés detektálás Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel Az objektumok áthaladnak a többi objektumon A valósághű megjelenítés része Nem tisztán

Részletesebben

Innováció az ápolásoktatásban lehetőségek és a valóság Csernus Mariann PhD, Lőrincz Attila, Harcsa Márta, Páll Nikoletta, Simkó Katalin, Balogh Zoltán PhD Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástan

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma 03 Gardonyi + Szabo.qxd 15.03.01 14:54 Page 19 Korunk médiuma A digitális kép nem egyszerûen az analóg kép számítógépes verziója, ugyanis az átültetés során megváltozik a kép kontextusa és potenciálja.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

Információ megjelenítés Tufte szabályai

Információ megjelenítés Tufte szabályai Információ megjelenítés Tufte szabályai Mennyiségi adatok megjelenítése Edward Tufte (Professor, Yale) Mondat: 2, 3 adat összehasonlítására alkalmas Táblázat: sorokba, oszlopokba rendezett adat pontos

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA. Kárpáti Andrea. andreakarpati.elte@gmail.com

TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA. Kárpáti Andrea. andreakarpati.elte@gmail.com TÉRSZEMLÉLET: MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, PEDAGÓGIA Kárpáti Andrea andreakarpati.elte@gmail.com AZ ELŐADÁS TÉMÁI Térszemlélet és térábrázolás A téri képességek a vizuális képességek rendszerében Fejlesztő értékelés

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 66. sorszámú 3D Modellező részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 04 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot

Az első Micimackó és barátai figurák. Micimackó. Egy regény, amely meghódította a világot Az első Micimackó és barátai figurák Micimackó Egy regény, amely meghódította a világot Az eredeti regény Micimackó című regényt (eredeti címe: Winnie-the-Pooh) A. A. Milne írta az általa kitalált mackó,

Részletesebben

A népmese örök - Beszélgetés Mikulás Ferenccel, a Magyar népmesék sorozat kitalálójával

A népmese örök - Beszélgetés Mikulás Ferenccel, a Magyar népmesék sorozat kitalálójával A magyar animációs kultúra egyik legkiemelkedőbb alakjának nem kisebb siker sorozatokat köszönhetünk, mint a Vizipók-csodapók vagy a Magyar népmesék televíziós változata. 1995-ben a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

11_Teszt_Záróvizsga_A variáns

11_Teszt_Záróvizsga_A variáns 11_Teszt_Záróvizsga_A variáns Milyen halmazba tartoznak az alábbi kifejezések? econtent, egységes vizuális elvek, egységes informatikai háttér Munkamódszerek HIBAS Biztonsági szabályok HIBAS Szabványosítás

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 67. sorszámú Animációkészítő részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 05 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is!

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! TÉRÁBRÁZOLÁS a térábrázolás legismertebb módjai (a kétdimenziós síkon):

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév A számítógépi grafika elemei 2012/2013, I. félév Bevezető Grafika görög eredetű, a vésni szóból származik. Manapság a rajzművészet összefoglaló elnevezéseként ismert. Számítógépi grafika Két- és háromdimenziós

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE.

BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. BUDAPEST - AZ ÉRZÉS IDEJE. HAJDU ORSOLYA - RAMOCSAI SEBESTYÉN TDK 2012 URBANISZTIKA TANSZÉK MŰVÉSZETI SZEKCIÓ NEM LÁTHATOTT SEMMIT KONZULENSEK VARGA IMRE, URBANISZTIKA TANSZÉK - BELSŐ KONZULENS KÉKESI

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

Virtuális valóság az oktatásban (beszámoló a VRO-94 (Oslo) konferenciáról)

Virtuális valóság az oktatásban (beszámoló a VRO-94 (Oslo) konferenciáról) Virtuális valóság az oktatásban (beszámoló a VRO-94 (Oslo) konferenciáról) Forczek Erzsébet - Karsai János Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Orvosi Informatikai Intézet 6701 Szeged, Pf. : 2009

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Dr. Hadnagy Imre József A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Ez a tanulmány a XIX. század elejének egy nagy magyar találmánnyal foglalkozik. Az élet bizonyította, hogy az alkotókat méltán

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Amikor a politika a gúny tárgya

Amikor a politika a gúny tárgya 2012 február 24. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Ahogy a mondás tartja: a humor a kétségbeesés udvariassága. A hatalom pedig joggal

Részletesebben

Az erő legyen velünk!

Az erő legyen velünk! A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Ternákné Gábori Gabriella Molnár Krisztina 3 Az ókori Egyiptom építészete 8 Az ókori görög szobrászatról A

Részletesebben

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 Média ajánlat RTL Klub műsorszponzorációs megjelenések Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 RTL Klub Barátok közt A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47 A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése az iskolarendszerű szakképzések esetében. 1. Bevezető. Az iskola jelen szabályozás kidolgozásához az Emberi

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

A SZERVEZETTERVEZÉS ÉS MENEDZSMENT KONTROLL ALPROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

A SZERVEZETTERVEZÉS ÉS MENEDZSMENT KONTROLL ALPROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNY BODNÁR VIKTÓRIA - DOBÁK MIKLÓS - LÁZÁR LÁSZLÓ A SZERVEZETTERVEZÉS ÉS MENEDZSMENT KONTROLL ALPROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat Z23. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben