AZ IDŐBELI MŰVÉSZET. A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig. Készítette: Máté István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IDŐBELI MŰVÉSZET. A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig. Készítette: Máté István"

Átírás

1 AZ IDŐBELI MŰVÉSZET A mozgókép kibontakozása és térhódítása napjainkig Készítette: Máté István

2 A művészeti kommunikáció többdimenziós közlésmód, amelyben az információ átadásának összetett, strukturált mivolta a befogadó fél figyelmének felkeltését és megértésének elmélyítését szolgálja. De még mennyire igaz ez napjainkban. Akár már egy hagyományos papírlapra való rajzolás során is megbizonyosodhatunk erről. Képzeljük el, hogy a nagymama 80. születésnapi összejövetelén vagyunk. Ez egy szép kerek szám, mely szép életkorra is utal egyben. Így tehát ott vannak a nagymama leszármazottjai körülöttünk; családtagjaink, az unokák és remélhetőleg pár kisgyerek is. Minden kisgyerek szeret rajzolni, és szereti azt is, ha rajzolnak neki, hiszen kivel ne fordult volna már elő, hogy ne kellett volna rajzolni a kisgyerkőcnek egy kisállatot; kutyát, macskát, elefántot. Ki-ki meg is birkózik a feladatokkal, hiszen valamennyi rajzi előképzettség nélkül is ha mást nem is, de legalább pálcikaember szinten fel tudjuk vázolni az óhajtott kívánságot. Mi történik azonban akkor, ha egy pattogó labda lerajzolása a feladat? Igen, ekkor elgondolkozik az ember. Hogyan is kell pattogó labdát rajzolni egy pl. 5 évesnek? Nem egyszerű a helyzetünk, hiszen ha a gyermeknek egy földön álló labdát rajzolunk - amibe az érzékletesebb szemléltetés végett minden bizonnyal pár pöttyöt is belehelyez a nagy átlag a kissrác meg fogja jegyezni; De háát ez neeeem pattooog. Ezzel ellenkező esetben ha a labdát néhány centiméterrel a talaj felé helyezzük, szintén nem biztos, hogy labdaként fog funkcionálni sokkal inkább valószínűbb, hogy valamely égen lévő objektumra fog a csöppség asszociálni, mint napra, holdra, bolygóra. A kisembernek mindkét esetben annyira lesz igaza, mint nekünk, vagyis 50%-ban. Alapvetően hibás a rajz az analizáló fél számára, míg a szintetizáló fél számára egyértelmű. Ez a vizuális probléma gyakorlatilag egyidős magával a modern értelemben vett emberrel, és kialakult ábrázolásmódjával. Miről is van szó? Egy mozgásban lévő tárgyat nem vagyunk képesek 100%-osan ábrázolni egy valamilyen statikus felületen. Amíg ezen probléma az ősember barlangrajzaiban is megfigyelhető, addig a jelenség értelmezésének kulcsát egy egészen más tudományterületen hordozza magában. Egy olyan interdiszciplináris rokon, amely csupán a 21. században került előtérbe a fizikai kutatások berkein belül. Ez nem más, mint a kvantummechanika. Eszerint a hiba abban rejlik, hogy egy részecske helyzetét és sebességét egyidejűleg nem lehet pontosan meghatározni. A maximális pontossággal is csakis kizárólag 50% érhető el. Az elméletet a kitaláló tudós, Werner Karl Heisenberg után Heisenberg-féle határozatlansági relációként is emlegetik, és mai napig a kvantummechanika egyik alappillérének számít. Tehát ha elképzelünk a mozgó részecske helyébe egy kicsit nagyobb mozgó részecskét, - pélédául egy labdát- majd lefényképezzük, úgy azt fogjuk

3 érzékelni, hogy a labda álló helyzetben van. Ismerjük a helyzetét, csak épp azt nem tudjuk, hogy a.) lepattan, b.)felpattan, vagy c.) lebeg. Viszont ha megállítás nélkül tovább szemléljük, úgy pontosan tudjuk hogy merre tart, de nem tudjuk a helyzetét megörökíteni, mert folyamatosan változtatja azt. Érthetőt így, hogy miért nem jön össze nekünk a pattogó labda egyértelmű lerajzolása is. Bár az események egzakt érzékeltetési lehetetlenségének magyarázata csupán a 21. században jött létre szöveges formában, a képzőművészet már hamarabb, rájött a paradoxon nyitjára. Egy újabb dimenzió, az idő bevezetése tette ezt elérhetővé. Térjünk vissza egy pillanatra a már feljebb említett megállapításhoz; Miszerint tehát egy mozgásban lévő tárgyat nem vagyunk képesek 100%-osan ábrázolni egy valamilyen statikus felületen. Azonban ha a statikus ábrázolási felületeket megtöbbszörözzük, és mindegyiken egy-egy eltérő pillanatot örökítünk meg, úgy az eseményhez szükséges mozgás illúziója megteremtődhet, testi érzékelése kiteljesedhet. Ezt nevezzük mozgóképnek, vagy mozgásillúzió keltésnek. Úgy gondolom, hogy mozgóképnél a látásunk által kínált 3 (x,y,z) és az idő által behozott +1 dimenzió a szó szoros értelmében vett művészeti alkotást valóbban többdimenzióssá és egyben a befogadó fél számára sokkal jobban észlelhetőbbé, elmélyíthetőbbé teszi bármely más művészeti alkotásmódnál. Ugyanakkor azt a tényt is megállapíthatjuk, hogy minden művészeti produktum legyen az hang, kép, szobor, installáció, grafika, akcióművészet stb. szükségszerűen legalább dimenziós alkotásként fogható fel. Ha figyelembe vesszük ezt a megállapítást, valamint elfogadjuk azt a tényt, hogy a mozgóképi ábrázolás képes a legintenzívebb észlelést kiváltani, úgy azt konstatálhatjuk, hogy minél több dimenzióval rendelkezik egy alkotás, annál nagyobb hatásfokkal érvényesül a vizuális kommunikáció során az analizáló-, vagyis a befogadó félben. Az ilyen típusú többdimenziós alkotások tudatos létrehozásához az emberiségnek igen hosszú utat kellett azonban megtennie, mire végül eljutott napjaink egyik legmeghatározóbb vizuális ágazatának, a mozgókép művészetének kifejlődéséhez. Napjainkra a mozgókép művészek számos csoportja és külön erre az iparágra szakosodott cégek és tudományágak jöttek létre, melyek tevékenysége - amellett, hogy rendkívüli módon kitágította a mozgóképkultúra értékéit, zseniális technológiai újítások bevezetésével - lehetővé tette, hogy az egykoron bazári mutatványszámba menő mozgásillúzió feeling egy tökéletesen alakítható időbeli művészetté fejlődje ki magát.

4 A XX-XXI. század kulturális, és egyéni szokásait mindennapos szinten átalakító új művészeti ágazat később többfelé szakadt. Ezt a szakadást majd ágazatonkénti továbbfejlődését - úgy gondolom, minden más művészetnél jelentősebben befolyásolta a technológiai újításoknak, a fogyasztói társadalom megnövekedett igényének és az alkalmazott felhasználásnak a triumvirátusa. Ezért lehetséges, hogy napjainkra messzemenően a legelterjedtebb vizuális kifejezésforma alkotásainak létrehozói között több az ipari felhasználás, mint a pusztán művészi alkalmazás. Talán egy példával lehet legjobban bemutatni a jelenséget. Mit csinálunk egy átlagos napunkon? Felkelünk, felöltözünk, eljutunk a munkahelyünkig, vagy az iskolába, hazamegyünk, lazítunk. Eközben felkeléskor az ébresztő óra/telefon kijelzőjén látjuk az izgő-mozgó valaki által szisztematikus rendszerbe tökéletesen beilleszkedő- vekker piktogamját. Felöltözünk, de megnézzük előtte a televízióban az időjárást. Eközben másodpercenként több régebbi tévék esetében 24-25, újabbak esetében 29,7-50- képkocka is a szemünkbe vetül minden képkocka egy megváltozott mozgásállapotot megjelenítve nekünk Pataki Zitáról. De közben látjuk,ahogy a bájos hölgy a jobb kezével a villámló gomolygó mamma-felhők animációjára mutat. Ebből tudjuk, hogy esernyőt kell vinni magunkkal a buszmegállóba, ahol majd a közeledő busz fénycsíkján szalad a felirat: IGEN! Én vagyok az a busz, ami elvisz a suliba. Miután végeztünk az iskolában, és hazamegyünk eszünkbe jut, hogy otthon van letöltve a legújabb dráma, amelyet ilyen borús időben jól esne megnézni. A példa természetesen reprezentatív jellegű, azonban jól tükrözi, hogy mennyire beleágyazott a mozgókép művészete alkalmazott vagy pusztán művészi jelleggel az életünkbe. Az is érzékelhető, hogy a fent említett mindennapi- példák közül jelentősen több az ipari felhasználásban velük kontextusba kerülő alkotás legyen az akár az esőfelhő animációja- mint a művészi vonatkozásban kapcsolódó így például a dráma a nap végén. A XXI. század emberének ezek az apró tényezők olyannyira természetesnek tűnnek, hogy elfelejtkezik a rengetek művészi munkáról ami miatt a mozgóképi ábrázolás és ágazatai ennyire hétköznapi jelenséggé válhattak. De nem volt ez mindig így! Mint azt már fentebb említettem az ábrázolási szükséglet már az ősembernél is jelentkezett. Amint azt a felső paleolitikumból származó közel éves (i.e.15000) lascaoux-i és Altamira-hegységben talált barlangrajzok is szemléltetik az ábrázolás legkezdetlegesebb formájában a máig tisztázatlan rendeltetésű festmények között találhatunk feltehetőleg futásban lévő ménest, vadászó emberalakokat és néhol egymásra rétegzett formájú

5 állatokat is. A Bika-teremben található barlangrajzok a leginkább érzékletesebbek. Ezekben mindben közös volt, hogy ábrázolási tapasztalat nélkül a rövidüléseket képtelenek voltak megörökíteni, ezért tudatosan minden alakot oldalnézetből ábrázoltak. Az állatokat úgy próbálták asszociatív módon megformálni, hogy azokat valamilyen rájuk jellemző mozdulat közben ábrázolták. Ezek a festményeken érződik leginkább hogy már két-dimenzióban mutatták az eseményeket (x-y tengely) bizony jól jött volna még a mozgás valódi hatásának megörökítése. Tovább haladva a történelemben hasonló jelenséget figyelhetünk meg az egyiptomi ábrázolásmódokban is. Mint ismeretes az ókori egyiptom síkművészetének ábrázolásai között minden körülmények között a nagy felületek törvénye uralkodott. Ez a megkövetelte, hogy az eseményt, mozgást, alakot a lehető legnagyobb felületében ábrázolja a művész. Olykor olyan anatómiai hibákat is létrehozva, melyeket akár súlyosnak is hihetnénk akár,ha nem lenne szándékos és sajátságos. Az egyiptomiak ugyan is úgy tartották, hogy mindent szükséges minden körülményben ábrázolni még akkor is ha takarásban, vagy rövidülésben van így aztán rendszerelvű volt a kicsavart felületek gondolkodásmódja. Ennek a fajta gondolkodásmódnak a legszembetűnőbb példája talán, az i.e 1400-ból származó thébai sír egyik festménye, mely egy halastavat ábrázol. A képen sematikusan és a halastóra merőlegesen vannak megjelenítve a figurák és az események. Szépen példázva a fentebb említetteket. Egy másik sajátságos rendszere az egyiptomi ábrázolásnak a mozdulatok egy kiragadott pillanatának megjelenítése stilizált formában. Ez leginkább a szobrászatukban volt látható, de az egy másik dolgozat témája is lehetne. Ami miatt azonban érdekes az időbeli művészet, mint önálló kifejezési forma állomásaként az egyiptomi kultúra hagyatéka, az a sávos ábrázolásmód. Ez a stílus megköveteli, hogy a figurák egyrészt ne legyenek mélységben elhelyezve egy harmadik dimenzióban a z- tengelyen, hanem szigorúan egymás alatt futó sávokban fusson az esemény kicsit didaktikus elmesélése. Ha szabad így fogalmazni előhírnöke az első sztoriboardoknak, amelyek a film kialakulása idejére a szinopszis után a fő gerincét alkotják egy forgatókönyvének és eseményeinek elkészítésekor. Az egyiptomi didaktikus ábrázolásmód ugyanis nagyon hasonlít egy modernkori sztoriboardra, amelyben annyi a legfőbb különbség, hogy külön képkivágást és a hőn áhított 3. mélység- dimenziót is használhatják a készítők. Az egyiptomi kultúra azonban ábrázolási merevségéből nem tudott kitörni mindvégig, habár egyértelműen vannak jelek erre vonatkozóan, amelyek a fáraók felfogásával állnak összefüggésben. A legszembetűnőbb az ó- és középbirodalomban olyan merev és tökéletes

6 bár határozottan sablonos- fáraó alakok utáni újbirodalmi kicsit emberszerűbb és barátságosabb arccal elkészített fáraó-megfogalmazások Példa lehet rá akár Hatsepszut fáraó szobra is. Azonban még ezeknek a szobroknak a megformálásában is érződik a harmadik dimenziótól való valamifajta félelem. A kétdimenziós mindentmegmutató tervezésnek a hatása. Érdekes módon ez a fajta megjelenítési mód rendkívül sokáig innentől számítva közel 2200 éven keresztül (i.u.1200) megőrízte vezető szerepét, egészen az itáliai Trecentó, vagyis az ezerháromszázas években beköszöntött reneszánsz hajnaláig. Mint mindent természetesen a festészetet, rajzot és kompletten az egész képi ábárzolást is újragondolták az akkori művészek. Így történhetett meg, hogy a legendás VIII. Bonifác pápa kérésée tökéletes kört rajzoló- Giotto Di Bondone olasz festő kinyitotta a modernkorhoz vezető utat a harmadik dimenzió felé. Leghíresebb festményei között találhatjuk az Assisi St. Ferenc templomban található St. Ferenc életútját bemutató freskósorozatát. De miért is fontos ez is számunkra? A válasz a többdimenziós megjelenítésre törekvés első jeleként érzékelhető változásokban rejlik, melyek a festményein mutatkoznak meg. Szemmel látható a St. Ferenc-sorozaton, hogy az alakok a régebbi korokból átörökített izokefálikus stilizálással (azonos magasságban) megjelenített alakok immáron úgy tűnik, mint ha térben hol távolabb, hol hozzánk közelebb kerülnének. Így egy újabb dimenziót megnyitva strukturáltabban és hitelesebben megjeleníti a történéseket. Ami nagyon nagy előrelépés. A látvány azonban mégsem teljesen hiteles és meggyőző. Alapvető vizuális tájékozódási rendszerünk működése alapján a művészetben létrejöttek úgynevezett perceptuális konstanciák, melyek a teljes 3D térélmény átéléséhez egyszerre kell, hogy érvényesüljenek. Ezek között találhatóak az alapszbályok, mint ; 1.) A közelebbi mindig takarja a távolabbit, 2.) a távolabbi mindig kicsit fakóbb, halványabb. 3. ) A távolabbi színárnylatai mindig közelítenek a kékes színhez.ezt úgy is hívják levegőperspektíva 4.) A Közelebbi mindig nagyobb, mint a távolabbi. Giotti Di Bondone képein egyenlőre a 4 alapszabályból csupán 1 érvényesült, így ezt a látványt legjobb esetben is csak egyfajta pseudo-3d-nek nevezhetjük. Az igazi áttörést a teljes térbeli leképezés területén nem sokkal utána tevékenyekedő híres festő Anrea Mantegna hozta meg, aki korának térérzékelési mestere volt. Tökéletesen kielégíti minden vonatkozásában Piéta c. képe a téri ábrázolás minden ide vonatkozó

7 szabályát. Megnyílik tehát az út a 3D ábrázolás felé. Azonban még mindig nem mozdul meg a jelenet, csupán több dimenziót, vagy mondhatnánk úgy több mozgásteret kap. Azt lehet ennél a pontnál megállapítani, hogy a kreativ módon létrehozott képi ábrázolás elérte a többdimenziós statikus ábrázolási lehetőségek ismert határait. Ettől kezdve már csupán a festő stílusán, a befogadó fél előképzettségén, és az alkotás témáján múlik az észlelés mélysége. Közel 400 évig ez is történik, hiszen rengeteg híres és látványos festmény keletkezik megannyi témában. Kezdve akár Andrea Del Verocchio, Leonardo Da Vinci,Giorgione del Castelfranco, vagy Albrecht Dürer munkásságától egészen akár Caravaggio, Rembrand, vagy Rubens munkásságán át a XIX. századi festőkig. A 4-ik dimenzió valós megnyitásáról azonban ekkor sem volt még senkinek sem fogalma. Elérkezett viszont a 18. század, és hamar megtörtént a csoda. Az 1800-as évek közepén rájöttek arra, hogy ha sok apró változást mutató fázisképet egymás után lepergetünk a szemünk előtt, akkor a szemünk egy idő után mozgóképnek érzékeli azt. Az felismerés a híres fizikustól, Faraday-tól számazik, aki egy keréken átnézve rájött, hogy a forgó kerék mögött forgó másik bizonyos forgási sebességnél állni látszik. Ezt a hatást célzottan előidéző eszközök egyike a zoetróp nevű eszköz volt. A zoetróp vagy másnéven zootróp William E. Lincoln-tól származik, aki 1867 április 23-án kapott szabadalmat egy szabadon forgó fémhengeren alapuló készülékre, mely 13 fázisrajzból kiindulva kelt mozgásillúziót a nézőben. A készülék eredetileg a Daedelum nevet kapta, azért, hogy a görög Daidaloszra, a legendák művész-mesteremberére utaljon, akiről azt tartották, hogy mozgó emberi- és állatfigurákat szerkesztett. A hatás bár mozgáshatást keltett, még szaggató érzést is vonzott magával egyben. Ezt kiküszöbölendő, valódi folyamatos mozgásillúziót először Joseph Antoine Ferdinand Plateu belga fizikus demonstrálta készülék segítségével, melynek a Fenakisztoszkóp nevet adta. Görög eredetű ( Fenaksz csalás, csalódás, szkóp látni ). A legnagyobb ránk maradt képi anyagot azonban egy bizonyos Edward Muybridge nevű úriembernek köszönhetünk aki 1870-es években fázisfelvételeket készített ügető lovak mozgásáról. Az állatok az útjukban kifeszített zsinórok megrántásával egymás után hozták létre a sorban felállított fényképezőgépeket.tudatában annak, hogy a szemünk minimálisan 12 FPS-től érzékeli a mozgásillúziót, Muybridge 12 fényképezőgépet helyezett el, majd felnövelte 24-re mely már teljesen folyamatos hatást eredményezett levetítve.

8 1895. December 28-án megtörtént egy új, valódi mozgás megörökítésén alapuló művészeti ág létrejötte, amely egyben az első nyilvános filmvetítés időpontja is volt egyben. Ennek köszönhetően ismét erőre kapott az iparág, és minden eddiginél nagyobb hatást gyakorolt a filmre, mint az őt hordozó médiumra. Itt kell megemlíteni Walt Disney nevét, a Walt Disney Company és a Mickey-egér megálmodóját ban jelentőset alkotott elsősorban gyerekeknek szánt meseműfajban és egyesek szerint legalább annyira vált ezzel Amerika szimbólumává, mint a Coca-Cola, vagy az Amerikai Egyesült Államok zászlaja. A mozgásillúziókeltő technikák tehát kinőtték magukat a zootróp állatkerti jellegéből, és immáron kész eszközökként léteztek egy új művészet oltárán...egy új művészet olyan, mint egy új érzékszerv Írta Balázsi Béla, a film egyik első elméletalkotója a Látható ember c. művében 1924-ben a moziról. És mint ilyen, a film valóban képes új információkat belevinni a századelőig gyakorlatilag állóképekben megjelenő összművészetbe. Mint ahogy Giotti Di Bondone kinyitotta a teret az 1250-es évek közepén a 3 dimenziós grafika előhírnökeként, úgy nyitotta ki nekünk a XIX. Században a fotográfia társtudomány fejlődése és a celluloid alapú animáció fejlődése a negyedik dimenziót. Ez utóbbi azonban nem állt meg fejlődésben a film kistestvéreként. Féjja Sándor kutatásaiból ismeretes, hogy Kató Kiszly István grafikusművész volt feltehetően az első színezett fekete-fehér magyar rajzfilm szerzője. Mindez 1910-ben, Walt Disney Miki Egerének bemutatása előtt 10 évvel. Említhető még a nevéhez fűződően az Egy kiskakas gyémánt félkrajcárja is után a számítógépes grafika rohamos fejlődésével kialakulnak a különböző úgynevezett fotorelaisztikus-képábrázolást lehetővé tevő matematikai algoritmusok, a virtuális valóságok, a háromdimenziós modellezés, és a számítógép által létrehozott videoanyag. Kialakul tehát az animáció-tudomány egy új területe, a CGI. ( Computer Generated Image ), vagy magyarul a Generatív számítógépes grafika. Ekkor történik egy alig észrevehető szakadás az animációban. Elkezd létezni egymás mellett a kreatív ember által manuális módon készített animáció, és az ember által számítógép által generált animáció 1974-ben az Amerikai Cornell Egyetemen kezdtek el foglalkozni először ezzel az új tudományterülettel. A tanszék akkori alapítói között szerepel John Warnock, az Adobe alapítója, Henri Gourad, (pl.: a modellező programok tervezői nézetének világításhatásának kidolgozója, Gouraud-Shading.), Ed Catmull ( a Pixar alapítója, és az Anti-Alias élsimítás kitalálója), és Jim Blinn, ( aki kitalálta a Bump Map algoritmust ) és nem utolsósorban Dr. Donald Greenberg ( aki először foglalkozott diffúz felületekkel, és ezzel megteremtette a valósághű CG alapjait. )

9 Hagyományos manuális vonalon ugyanakkor Az 50-es évek közepén a TV elterjedésével rohamosan megnőtt a filmek, és velük együtt az animációs filmek szerepe is. Ekkor még mindig csupán mesefilmként lehetett elképzelni az animációs filmet, mint önálló alkotást. A 60-as években mind idehaza, mind külföldön már eléggé látványos mozgásokra voltak képesek a figurák, és megalkotóik pontosan tudták, hogy mit kell tenniük, hogy a mozgások hatásosak legyenek. Jól tükröződik ez Bruce Walter Timm munkásságában is, aki egy amerikai karaktertervező volt. Elkészítette a Batman rajzfilmsorozatot. A mozgóképművészet filmes vonalán szintén előrenyomulás volt tapasztalható, amely ugyanakkor már, mint segítséget vette igénybe az animációs technikákat, ezzel alárendelve magát a mégújabb lehetőségekkel kecsegtető ábrázolásformának, a 3D animációnak. Mivel, az animáció az 1960-as években kezdte megmutatni igazi erejét, amikor már nem csupán, mint rajzfilm és ezáltal mesefilm szerepelt a művészet palettáján, hanem mint azon jelenetek megteremtője, melyek leforgatása a valóságban térben és időben lehetetlennek bizonyult. Jól példázza ezt az 1968-ban megálmodott Űrodüsszeia 2001 c. film. Tekintve, hogy a film egészében az űrben játszódik, kitalálható hogy nem mentek fel az űrbe, hogy leforgassák az alkotást, helyette stop motion technikával felvett animációkat hoztak létre. Bár ezek összege sem volt olcsóság, a munkaköltség mint egy $-jával. De a CGI, mint a legújabbkori ábrázolásforma, -ami a mindennapjainkban is velünk van telefonon, televízióban képernyőkön- a leghamarabb csak a Terminator 2. című filmben mutatja meg teljes pompáját. A padló vonalából kialakuló emberalak, és számtalanszor új formát felvevő folyadékszerű robot egy teljesen új eljárás, a Morphing animáció segítségével készült. Azonos poligonszámú virtuális térbeli objektumokat tetszés szerint tududnk átalakítani egymásba. Ezt jelenti a morphing technika. Ez akkora fejlődést adott a számítógép által animálható karakterek számára, hogy egy modernkori művészi aszkézison esik át a stílus, mivel ettől kezdve nincs szükség többé szereplőre egy animációs filmben. Elég csupán megalkotni virtuálisan a karaktert és meganimálni Mi is történik? Sorra születnek az élő szereplő nélküli 3d-s látványvilágban gyönyörűen elkészített animációs filmek, melyek egyre inkább részt követelnek maguknak a mozgóképek piacán. A mozgókép azonban immáron nem csupán monitorokon vagy a televízióban jelenik meg. Lehetséges rejtett, mozgó tartalmakat beágyazni nyomtatott médián való megjelenésekhez társítva a kiterjesztett valóság ( augmented reality ) módszerével. Így tehát végezetül megállapíthatjuk,hogy a mozgókép hosszú úton ment keresztül,hogy ide jusson, de még közel nem ért véget a fejlődésben.

10 Forrásanyag: Balázs Béla A film szelleme, a látható ember Szabó Attila - Művészettörténet Képekben Szabó Attila Művészettörténet vázlatokban John Gribbin Schrödinger Macskája Máté István A CGI animáció és iskolai pedagógiai adaptációja Wikipédia

Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összeségében?

Helyén van-e a művészet létezésünk rendszerében, életünk összeségében? AZ ANIMÁCIÓ Általános bevezetés a művészeti tárgyakhoz A művészet mint szakma Mi a művészet? Nem művészettörténeti könyvnek szánt munka ez, de kihagyhatatlannak tartom, hogy röviden ne határozzuk meg ennek

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea A kéziratban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási

Részletesebben

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudomány Szak WEB 2.0. - A JÖVŐ Véleménynyilvánítás az interneten Kutatás a fertopart.hu online térségi

Részletesebben

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei

Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei Néhány szempont a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanulmányozásához A mozgókép megszületésének társadalmi, gazdasági, technikai előzményei A mozgókép egy viszonylag új jelenség az emberi kultúrában.

Részletesebben

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom.

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Göncző Viktor - Téglás Attila Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata TARTALOM Bevezetés A graffiti, mint városi szubkultúra A graffitiről általában

Részletesebben

A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze. jelige: PPKE-BTK/15/001

A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze. jelige: PPKE-BTK/15/001 A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze jelige: PPKE-BTK/15/001 Bevezetés... 4 1. A plakát kommunikációs jelentősége... 7 1.1. Mi a plakát?... 8 1.2. Küzdelem a figyelemért... 8 1.3. Nem

Részletesebben

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János Magyar Színház és Filmművészeti Egyetem DLA Egyéni képzés Doktori pályamunka Bélafalvy Balázs A magyar operatőriskola Témavezető: Kende János Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A magyar film és az operatőri

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007. SZAKDOLGOZAT Rádi Laura 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A SIKERFILM MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA HOLLYWOODBAN ÉS

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 Kassay Réka 47 XVI. évf. 1. szám Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 A gyermekeknek szóló médiatartalmak elsősorban a nemi szerepek mentén különülnek el egymástól. Elemi iskolás

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Peter L. Bernstein: Tőkepiaci elméletek. A modern Wall Street születése. Corvina, 2011; ISBN: 9789631360363 Nem kérjük, Uram, hogy kincseket adj nekünk, csak azt mondd meg, hol

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben