Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata"

Átírás

1 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): ( ) PSZAF: H-KE-III-690/2012 Forgalmazó: BUDA-CASH Zrt. A tájékoztató tartalmáért kizárólag az Alapkezelő vállal felelősséget. Az alap származtatott ügyletekbe fektet, így a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában. * Az alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

2 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tartalom ACCESS GLOBAL DYNAMIC Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata Fogalom magyarázat...5 TÁJÉKOZTATÓ Az ALAP ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az Alap neve, típusa: Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Az Alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezési helye Az Alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása, valamint részletes tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a befektetők részére kifizetett jövedelmet és árfolyamnyereséget terheli-e levonás a forrásnál Elszámolási és hozamfizetési napok Az Alap könyvvizsgálójának megnevezése A befektetési jegyek fajtájának és főbb jellemzőinek részletezése A befektetési jegy által megtestesített jogok A tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja A befektetési jegy jellemzői Az Alap megszűnésére vonatkozó döntéshez szükséges körülmények meghatározása és a megszűnési eljárás leírása, különös tekintettel ezeknek a befektetők jogaira gyakorolt hatására Azon tőzsdék vagy piacok feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthető. A részalapok közötti váltás feltételei, költségei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai Az Alap befektetési céljainak leírása Az eszközök értékelésének főbb szabályai A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása Az Alap által az Alapkezelő, a letétkezelő vagy harmadik felek részére fizetendő díjak, valamint a fentiek részére történő költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása Alapkezelőre vonatkozó információk Letétkezelőre vonatkozó információk Tanácsadó cégekkel, külső befektetési tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik A befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával és az Alappal kapcsolatos egyéb információk közzétételének módja Egyéb befektetési információk Befektetési alap múltbeli teljesítménye Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek az Alap befektetési jegyeit elsődlegesen szánják Egyéb pénzügyi információk Az Alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak Kockázati Tényezők Eszközkategóriák Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 2

3 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 9.1 A portfoliók lehetséges elemei Az egyes értékpapírfajták minimális, maximális és tervezett aránya Joghatóság, háttérszabályok Felelősségvállaló nyilatkozat KEZELÉSI SZABÁLYZAT Befektetési alapra vonatkozó információk Az Alap neve, típusa Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Elszámolási és hozamfizetési napok A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A Befektetési jegyek vásárlása A befektetési jegyek visszaváltása A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthető. A részalapok közötti váltás feltételei, költségei A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása Az árak kiszámításának módszere és gyakorisága A befektetési jegyek eladásával vagy forgalomba hozatalával, illetve visszaváltásával kapcsolatban felszámított költségek Az árak közzétételének módja, helye és gyakorisága Az Alap kezelésének alapvető szabálya Az Alap befektetési céljainak leírása, az Alap részletes befektetési politikája és céljai a befektetési stratégia, a portfólió lehetséges elemei, az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körének - maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya, a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei, tőke-, illetve hozamígéret, hitelfelvételi szabályok Az Alap tulajdonában lévő pénzügyi eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetőségének szabályai Az Alap által az Alapkezelő, a letétkezelő vagy harmadik felek részére fizetendő díjak, valamint a fentiek részére történő költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása Az Alap által fizetendő, a befektetőt közvetetten terhelő díjak, költségek: Az Alapkezelőnek fizetendő díj A Letétkezelőnek fizetendő díj A Forgalmazónak fizetendő díj Könyvvizsgálói díj Az Alappal kapcsolatos felügyeleti díjak Minden, az Alap vagyonának befektetésével, portfoliójának összeállításával, működésével és működtetésével kapcsolatos költség Az Alap számláinak vezetésével kapcsolatban felmerülő költségek Az Alap napi nettó eszközértékének, valamint rendszeres és rendkívüli tájékoztatást tartalmazó egyéb hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségek Teljesítménydíj Az összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai Tájékoztatási szabályok Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 3

4 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Rendszeres tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezhetők A kezelési szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok száma, ideje Közreműködő szervezetek Az Alapkezelő bemutatása A letétkezelő bemutatása Forgalmazó bemutatása Könyvvizsgáló bemutatása Azon szerződéses tanácsadó cégek vagy külső befektetési tanácsadók bemutatása, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik, nevük, székhelyük, szolgáltatásuk A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása. Részletes tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a befektetők részére kifizetett jövedelmet és árfolyamnyereséget terheli-e levonás a forrásnál Az Alap adózása A befektetők adózása Magánszemély befektetők adózása Gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek adózása Kockázati tényezők Gazdasági, szabályozási és politikai kockázatok Értékelésből eredő kockázat Az Alap befektetési eszközeiből fakadó kockázatok Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat Likviditási kockázat A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (Batv. 29. pont) Az Alap megszüntetése, és határozott futamidejűvé alakítása Határidős ügyletek kockázata Befektetési jegyek forgalmazása Deviza kockázat Részvénypiaci kockázat Infláció illetve kamatszint csökkenése miatti kockázat Származtatott ügyletekből adódó kockázatok Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 4

5 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat FOGALOM MAGYARÁZAT Jelen Tájékoztatóban előforduló szakkifejezések és fogalmak tartalma és értelmezése megegyezik a hatályos vonatkozó jogszabályokban, különösen a a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltakkal, illetve az általános szakmai szokványokkal. Ennek megfelelően néhány kiemelkedően lényeges fogalom magyarázata az alábbi: Alap: icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap Kezelési Szabályzata vagy Kezelési Szabályzat: jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat; ÁKK: az Államadósság Kezelő Központ Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (1054. Budapest, Akadémia u. 7-9.) Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; Batv.: a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény Befektetési alap: a Batv-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel;; Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alap részére végzett kollektív portfoliókezelés; Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozás; Befektetési alap letétkezelési tevékenység: a Bszt. 5. (2) b) pontjában szabályozott tevékenység.; Befektetési alap letétkezelő: a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBVirányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni; Befektetési alap saját tőkéje: a befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos; Befektetési jegy: a Batv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; Befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt; Befektető: az Alap által kibocsátott befektetési jegy tulajdonosa; Bszt: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól; Cél-ország: olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiailag befektetni szándékozik; Cstv: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Diverzifikáció: a befektetés megosztása több eszköz között úgy, hogy az így kialakított portfolió az egyes eszközök egyedi kockázatát minimálisra csökkentse vagy mérsékelje; Egyedi kockázat: az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata; E-nap: Az értékelés napja. A befektetési alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök értékelési napja. Az értékelési nap mindig forgalmazási napra esik. ETC: Exchange Traded Commodities, tőzsdén kereskedett pénzügyi eszköz, amely mögöttes terméke kötvény vagy fizikai áru. ETF: Exchange Traded Fund, tőzsdén kereskedett, nagy likviditással és alacsony működési költséggel rendelkező befektetési alap; Értékpapír-számla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás; Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 5

6 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Folyamatos forgalmazása: lásd Befektetési jegy folyamatos forgalmazása fogalom alatt; Forgalmazás-elszámolási nap: az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket; Forgalmazás-teljesítési nap: az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják; Forgalmazó: a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. (1) bekezdésében meghatározott szervezet; Forgalomba hozatal: a kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása Hátralévő átlagos futamidő: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetén az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; icash Megtakarítási Program: A Buda-Cash Zrt. által nyújtott megtakarítási program, ahol a Buda-Cash Zrt. ügyfele a közte és a Buda-cash Zrt. között keretszerződés alapján vállalja, hogy a keretszerződésben meghatározott tartam alatt, havi rendszerességgel megtakarításokat helyez el a számláján egy meghatározott célösszeg eléréséig. A Buda-Cash Zrt. ügyféle rendszeres megtakarításai az icash Megtakarítási Program Keretszerződésben megjelölt befektetési alapba kerülnek befektetésre. A program részletes feltételeit a Buda-Cash Zrt. határozza meg. Kibocsátó: az Alap nevében eljáró Alapkezelő; Kiemelt Befektetői Információ: a Batv szerint összeállított dokumentum; Kollektív befektetési értékpapír: a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapír, továbbá a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott, a kollektív befektetési formában való részvételt tanúsító egyéb okirat; Kollektív befektetési forma: a befektetési alap, az ÁÉKBV és minden olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely több befektetőtől gyűjt tőkét abból a célból, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse a befektetők javára; Korm. Rendelet: a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet Közzétételi hely: az alapkezelő Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (www.access.hu) honlapja, továbbá a Buda-Cash Zrt. honlapja (www.budacash.hu), valamint a honlap Külföldi részvény és származékos piac: A világ tőzsdéi jelentősége (kapitalizáció/gdp) többszöröse a hazainak, és a nyugat-európai országok vagy az Egyesült Államok gazdaságának tőzsdei reprezentáltsága is lényegesen magasabb. A napi tőzsdei részvény forgalom jelentős, mely nagyfokú likviditást biztosít az egyes részvények vonatkozásában. Az innovatív pénzügyi eszközök, ETF, ETC, CFD kínálata széles körű, a származékos piacikon elérhető termékek költséghatékony portfólió kialakítását teszik lehetővé. Likvid eszköz: a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét; Letétkezelő: a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy olyan vállalkozás, amely az ÁÉKBV-irányelv letétkezelőre vonatkozó szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jogosult letétkezelői feladatokat ellátni; Siker díj vagy Teljesítménydíj: Az Alap sikerdíjat fizet a Forgalmazónak; Stop-loss megbízás: a veszteség mértékét limitálni hivatott olyan megbízás, amely akkor teljesül, ha az árfolyam kedvezőtlen irányban elér egy bizonyos, a megbízás adója által meghatározott szintet; RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index; Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; Nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; Nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörű (egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére történő) forgalomba hozatala; Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 6

7 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat OTC piac: olyan tőzsdén kívüli piac, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti az alábbi feltételeket: a piacra lépés és a kereskedés valamely felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabályok, piaci szokványok szerint folyik, rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, a piaci szereplők működésére, tevékenységére vonatkoznak bizonyos minimális feltételek (tőkekövetelmény, letéti előírás stb.), biztosított a nyilvános áralakulás (a nap elején, napközben és a nap végén kötelező az árakat, továbbá a forgalmi adatokat nyilvánosságra hozni), a forgalmazott pénzügyi eszközök piacra bevezetésének a minimális feltételeit meghatározzák, a piaci kereskedelemben szereplő pénzügyi eszközök kibocsátói nyilvánosságra hoznak minden olyan adatot, amely a pénzügyi eszköz árát, árfolyam-alakulását érintheti (transzparencia), a piaci szereplők a felügyeleti hatóság részére adatszolgáltatást teljesítenek a saját tevékenységükről, és Overnight gap: az eszköz nyitó árfolyama és az előző napi záró árfolyama közötti különbség, amely a kereskedési időn kívül potenciális veszteséget, nyereséget okozhat; Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény; Repo és fordított (inverz) repo ügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repo ügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repo ügylet). Óvadéki repo ügylet kizárólag hitelintézettel köthető. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és a biztosítékul szolgáló értékpapírok más értékpapírokra kicserélhetők. Az ügylet az értékpapír eladója szempontjából repo ügyletnek, az értékpapír vevője szempontjából fordított repo ügyletnek tekintendő. Az óvadéki repo ügylet lejárati ideje alatt az értékpapírhoz kapcsolódó jogok eltérő megállapodásának hiányában az eladót illetik meg, az értékpapír tulajdonjoga a futamidő végén abban az esetben száll át a vevőre, ha az eladó a visszavásárlási árat nem fizeti meg; Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír; Rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; Származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); Tájékoztató: a Batv. 5. melléklete szerint összeállított jelen dokumentum; Teljesítés napja: A vételi megbízást a forgalmazó előtt felvételre kerülő megbízások esetén a megbízás felvételével megegyező forgalmazási napon teljesíti (forgalmazás-teljesítési nap), az adott napon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (forgalmazás-elszámolási nap). A után felvételre kerülő vételi megbízások esetén a Forgalmazó a másnapra érvényes árfolyamon a következő forgalmazási nappal fogadja be a megbízást és a következő forgalmazási nap lesz a teljesítés napja is (forgalmazás-teljesítési nap). A befektetési jegyek visszaváltására irányuló (eladási) megbízást a forgalmazó előtt felvételre kerülő megbízások esetén az eladási megbízás felvételével (T-nap) követő ötödik forgalmazási napon (T+5 nap) teljesíti (forgalmazás-teljesítési nap), az adott napon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (forgalmazás-elszámolási nap). A után felvételre kerülő vételi megbízások esetén a Forgalmazó a következő forgalmazási nappal fogadja be az eladási megbízást. Az alapkezelő - a forgalmazó útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a kezelési szabályzatban meghatározott értéknapra megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, melyek időtartamába tartozó napok nem minősülnek forgalmazási napnak. Az engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése előtt felvett és még el nem számolt megbízások elszámolására az alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor az előbbiek időtartama figyelmen kívül marad. Teljesítmény Díj: ld. Sikerdíj Tpt.: a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 7

8 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 1. AZ ALAP ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1 Az Alap neve, típusa: TÁJÉKOZTATÓ Az Alap teljes neve: Az Alap rövid neve: Az Alap fajtája: Az Alap típusa: icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap icash DYNAMIC FX Alap nyíltvégű nyilvános 1.2 Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma, futamideje Az Alap nyilvántartásba vételének időpontja: augusztus 22, Az Alap futamideje: az Alap határozatlan időre jön létre Az Alap korábbi elnevezése Access GLOBAL DYNAMIC Nyíltvégű Befektetési Alap. Az Alapkezelő vezérigazgatójának 10/2012. számú vezérigazgatói határozata döntött az alap nevének, befektetési politikájának, az ügyfelet és az alapot terhelő költségek és díjak megváltoztatásáról. Az Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap Harmonizáció típusa: Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap 1.3 Az Alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezési helye Az Alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentései elérhetőek a Közzétételi helyeken, valamint a forgalmazási helyeken (1. melléklet). 1.4 Az Alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása, valamint részletes tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a befektetők részére kifizetett jövedelmet és árfolyamnyereséget terheli-e levonás a forrásnál Az adózásra vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 6. pontja tartalmazza. 1.5 Elszámolási és hozamfizetési napok Az elszámolási és hozamfizetési napokra vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 1.3 pontja tartalmazza. 1.6 Az Alap könyvvizsgálójának megnevezése Az Alap könyvvizsgálójának adatait az Alap Kezelési Szabályzatának 5.4 pontja tartalmazza. 1.7 A befektetési jegyek fajtájának és főbb jellemzőinek részletezése A befektetési jegy által megtestesített jogok A Befektetési Jegyek minden tulajdonosa jogosult: a) a befektetési jegyek visszaváltására az Alap Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint, a forgalmazás-elszámolási napon érvényes árfolyamon b) az Alap megszűnése esetén az Alap végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő Befektetési Jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedni c) arra, hogy befektetési jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és a Kiemelt Befektetői Információt rendelkezésére bocsássák, a folyamatos forgalmazás során arra, hogy az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát a legutóbbi éves és féléves jelentését a rendelkezésére bocsássák d) rendkívüli tájékoztatásra, e) a Batv-ben meghatározott egyéb jogok gyakorlására A tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja A dematerializált értékpapír átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják A befektetési jegy jellemzői Az Alap jegyeinek névértéke: Az Alap jegyeinek ISIN kódja: 1 forint HU A befektetési jegyek névre szólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 8

9 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Az Alap megszűnésére vonatkozó döntéshez szükséges körülmények meghatározása és a megszűnési eljárás leírása, különös tekintettel ezeknek a befektetők jogaira gyakorolt hatására A megszűnési eljárás általános szabályai (Batv. 19. pont) Az Alappal szembeni megszűnési eljárás megindításáról az Alapkezelő vagy a Felügyelet határoz. Kötelező megindítani az eljárást, ha a(z) a) Alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a 20 millió forintot; b) Alap nettó eszközértéke negatívvá vált; c) Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Felügyelet visszavonta, d) Felügyelet kötelezte az Alapkezelőt az Alap kezelésének átadására, azonban az Alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át, e) befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak. Külön határozat nélkül elindul a megszűnési eljárás amennyiben a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le. Az Alapkezelő a megszűnési eljárás megindításáról hozott határozatáról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Felügyeletet, valamint rendkívüli közzététel útján a befektetőket és az Alap hitelezőit. A megszűnési eljárás lefolytatása alatt az Alap - az alábbi eltéréssekkel - az általános szabályok szerint működik. A megszűnési eljárás lefolytatása alatt a) az Alap nettó eszközértékét havonta egyszer kell megállapítani és az általános szabályok szerint közzétenni azzal, hogy a közzétételnél meg kell jelölni, hogy az Alap megszűnés alatt áll; b) a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel kell függeszteni; c) az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenérték a megszűnési jelentés elkészítéséig kizárólag likvid eszközökbe fektethető be. Eszközök értékesítése és a vagyon kifizetése (Batv. 20. pont) A megszűnési eljárás alatt az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket 1 hónapon belül értékesíteni kell. Az értékesítést a pénzügyi eszközök esetében piaci áron kell megkísérelni. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők érdekében a Felügyelet engedélyével pénzügyi eszközök esetében 3 hónappal meghosszabbítható. Az Alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. A megszűnési jelentés közzétételét követően a fizetések megkezdhetők. A Felügyelet a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal törli az Alapot a nyilvántartásból. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel megszűnik. Amennyiben az Alap pozitív saját tőkével rendelkezik, az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a befektetőket befektetési jegyeik arányában illeti meg. A megszűnési eljárás időtartama alatt az eszközök értékesítéséből származó ellenértékből, illetve az Alap bankszámlájának pozitív egyenlege terhére a befektetők számára előleg formájában részkifizetés teljesíthető. A részkifizetéssel kapcsolatos döntésről rendkívüli közleményt kell megjelentetni. A részkifizetésnek az egyes befektetési jegyek nettó eszközértékére vetítve, azonos arányban kell történnie. A részkifizetés nem történhet az Alapot terhelő kötelezettségek (az Alappal szembeni hitelezői igények) fedezetét jelentő eszközök terhére. A letétkezelő a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére, a fenti bekezdés szerinti részkifizetés keretében már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni. A befektetők részére kifizetendő összeget a letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a befektetők részére történő kifizetésig. Amennyiben az Alap saját tőkéje negatív, megszűnése esetén a hitelezők követeléseit a Cstv. előírásai szerinti kielégítési sorrendben, a rendelkezésre álló összeg erejéig kell kiegyenlíteni. Befektetési alap átalakulása (Batv. IX. fejezet) Átalakulásnak minősül valamely befektetési alapnak a Batv. 47. (1) bekezdése szerinti jellemzőinek megváltoztatása. Az Alap átalakulása esetében az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit (ideértve az adózási következményeket is) tartalmazó tájékoztatót készíteni és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyásával, az abban meghatározott időpontban alakul át. Az Alapkezelő a Felügyelet fenti bekezdésben meghatározott jóváhagyásának megszerzését követően köteles az átalakulás tényét az átalakulás napját legalább 30 nappal megelőzően közzétenni. A közzétételt követően az átalakulás napját megelőző napig bármelyik befektető kérheti befektetési jegyeinek a visszaváltását külön díj vagy egyéb jutalék felszámítása nélkül, amelyet az Alapkezelő az átalakulást megelőzően elszámol. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 9

10 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat A Felügyelet a befektetők érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. Az Alap zártkörű befektetési alappá történő alakulásának feltétele, hogy a befektetési jegyeiket visszaváltani nem kívánó befektetők mindegyike nyilatkozzon az átalakulás elfogadásáról és az Alap befektetői megfeleljenek a zártkörű befektetési alap befektetőire vonatkozó korlátozó rendelkezéseknek. 1.8 Azon tőzsdék vagy piacok feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák Az Alap befektetési jegyei nem kerülnek bevezetésre tőzsdére, vagy szabályozott piacra. 1.9 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei A forgalomba hozatalra és az értékesítés módjára, feltételeire vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 1.4 pontja tartalmazza A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthető. A részalapok közötti váltás feltételei, költségei A visszaváltás módjára, feltételeire, illetve a visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának pontja tartalmazza A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A hozam megállapítására és kifizetésére vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 1.6 pontja tartalmazza Az Alap befektetési céljainak leírása A vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 2.1 pontja tartalmazza Az eszközök értékelésének főbb szabályai A folyószámlán elhelyezett pénzösszegek értékelésekor az E-1 napi folyószámla-egyenleget az előző Folyószámla kamatfizetés óta E-1 napig eltelt időszakra jutó elhatárolt kamatok összegével meg kell növelni. Bankbetét A lekötött betétek összegét az E-1 napig elhatárolt kamatok összegével kell megnövelni. a) az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett (3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású állampapírok, illetve diszkont kincstárjegyek esetén az Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban: ÁKK) által az E-napon, illetve az azt megelőző legutolsó banki Hitelviszonyt munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga; megtestesítő b) a 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású államkötvények, diszkont értékpapírok, kincstárjegyek és MNB-kötvények ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező Jelzáloglevelek értékpapírokat is esetén az ÁKK által az E-napon, illetve az azt megelőző legutolsó banki munkanapon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával kell a piaci értéket meghatározni. a) az adott Alap tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egységesen az utolsó Hitelviszonyt nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és a fordulónapig számított felhalmozott kamatok megtestesítő banki és összegeként kell értékelni; vállalati értékpapírok b) ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetése óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Az Alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök bekerülési értéke a teljesítési hely függvényében a teljesítés napján vagy az ügylet elszámolásának napján érvényes árfolyamon és az E-1 napra érvényes keresztárfolyamok alkalmazásával kerül meghatározásra. A tőzsdére bevezetett kollektív befektetési értékpapírok aktuális napi piaci értékét a tőzsdén kialakult E-1 napi záróárfolyammal kell Tőzsdére bevezetett meghatározni. Amennyiben az aktuális piaci napon a tőzsdén nem volt üzletkötés az adott kollektív befektetési értékpapírra, akkor a legutolsó rendelkezésre álló tőzsdei záróárfolyam amennyiben ez 30 napnál értékpapírok nem régebbi alapján kell meghatározni. Amennyiben nincs a kollektív befektetési értékpapírok értékeléséhez használható 30 napnál nem régebbi tőzsdei záró árfolyam, úgy az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéket kell figyelembe venni. Ha a legutolsó közzétett nettó eszközérték időpontját követően az alap hozamot fizetett és a hozamfizetés óta nincs hivatalosan közzétett eszközérték, úgy a hozammal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértékkel kell kalkulálni. Az Alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök bekerülési értéke a teljesítési hely függvényében a teljesítés napján vagy az ügylet elszámolásának napján érvényes árfolyamon és az E-1 érvényes keresztárfolyamok alkalmazásával kerül meghatározásra. A nyíltvégű befektetési jegyeket az Tőzsdére be nem alapkezelő által közzétett visszaváltási jutalékkal csökkentett legutolsó egy jegyre jutó nettó vezetett kollektív eszközértéken kell figyelembe venni. A zártvégű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyeket Befektetési értékpapírok amennyiben az értékpapír a tőzsdén kívüli kereskedelemben forog és regisztrált árfolyammal rendelkezik és ez az árfolyamadat nem régebbi 30 napnál úgy a közzétett nettó átlagárfolyam felhasználásával kell értékelni. Amennyiben a zártvégű jegynek nincs tőzsdén kívüli kereskedelemben (OTC) regisztrált árfolyama vagy 30 napnál régebbi, úgy az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéket kell figyelembe venni. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 10

11 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tőzsdére bevezetett részvények, értékpapírok Deviza Repo ügyletek Állampapírok Kamatozó értékpapírok Diszkontkincs-tárjegyek Származékos, Határidős ügyletek Határidős eladással fedezett részvények értékelése Kötelezettségek Költségek Az Alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök bekerülési értéke a teljesítési hely függvényében a teljesítés napján vagy az ügylet elszámolásának napján érvényes árfolyamon és az E-1 érvényes keresztárfolyamok alkalmazásával kerül meghatározásra. A tőzsdére bevezetett részvények, értékpapírok a E-1 napi záróáron kerülnek értékelésre. Ha az E-1 napon nem történt kötés, a részvények, értékpapírok a legutolsó tőzsdei záróárfolyamon kerülnek értékelésre. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre, értékpapírra nem született még tőzsdei kötés, a részvény, értékpapír beszerzési értéken kerül értékelésre. A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett E-1 napi értékét az E-1 napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A repo ügyletek során az eladási és visszavásárlási ár közötti árfolyamnyereséget/veszteséget időarányosan kell E-1 napi esedékességgel elszámolni. Állampapírok esetében az Államadósság Kezelő Központ Rt. (továbbiakban ÁKK Rt.) által nyilvánosságra hozott fordulónapi legjobb vételi ajánlatból számított bruttó vételár alapján értékeli. Kamatozó értékpapírok esetén, a nettó árfolyamot E-1 munkanapig az E-1 munkanapon érvényes árfolyamhoz tartozó, felhalmozott kamatokkal kell megnövelni Diszkont kincstárjegyek az ÁKK Rt. által közzétett referenciahozam alapján számított hozammal E-1 munkanapra diszkontálva értékelheti. A diszkont kincstárjegyeket az ÁKK Rt. által közzétett referenciahozam alapján a következő képlet alapján kell értékelni: E 1 CFi = i= 1, 2 ( 1 + H * n / 365 ) i Ahol: E: az adott papír E-1 napra számított eszközértéke CFi: névérték H: az ÁKK Rt. által közzétett referenciahozam alapján számított hozamráta ni: az értékelés napjától i-k kifizetésig fennálló napok száma A H hozamrátát az ÁKK Rt. által nyilvánosságra hozott állampapír piaci referenciahozamból kell kiszámítani. A számított referenciahozam megegyezik az adott értékpapír lejárati idejéhez legközelebb eső két referenciahozamnak a lejárati időre számított számtani átlagával. A határidős ügylet eredményét hozzá kell adni a nettó eszközértékhez a következők szerint: Határidős vétel eredménye: az E-1 munkanapi elszámoló ár mínusz a kötési árfolyam. Határidős eladás eredménye: a kötési árfolyam mínusz az E-1 munkanapi elszámoló ár. A határidős eladással fedezett részvény ügyletek során a prompt vételi és a határidős eladási ár elmozdulásából fakadó árfolyamnyereséget/veszteséget a nettó eszközérték számítás során korrigálni kell a hedge ügylet időarányos, tényleges kamattartalmából számított eredménnyel. Az Alapkezelő a nettó eszközérték számításakor a költségeket felmerüléskor terheli rá az Alapra, kivéve a folyamatos teljesítésekből származó, egyenletesen felmerülő, de időszakosan fizetendő díjakat és költségeket, melyek, mint kötelezettségek időarányosan kerülnek elszámolásra. Az előre nem tervezhető költségeket az Alapkezelő az esedékességük időpontjában terheli az Alapra. A Letétkezelő az Alapot terhelő éves díjakat a nettó eszközérték számításkor időarányosan E-1 munkanapig, a tételes költségeket pedig felmerülésükkor terheli az Alapra és esedékességükkor fizeti ki az Alap számlája terhére A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása A vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 1.7 pontja tartalmazza Az Alap által az Alapkezelő, a letétkezelő vagy harmadik felek részére fizetendő díjak, valamint a fentiek részére történő költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása A vonatkozó információkat az Alap Kezelési Szabályzatának 2.4 pontja tartalmazza. 2. ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Neve: Access Befektetési Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u Tevékenységi kör Értékpapír-árutőzsdei ügynöki tevékenység Alapítás időpontja: május 26. (jogelődje az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt., alapítva: szeptember 19-én) Jegyzett tőke: Ft (teljes egészében befizetve) Saját tőke: Ft Alkalmazotti létszám: 12 fő Cégjegyzés: vezérigazgató önállóan, cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók együttesen Vezető tisztségviselők Vezérigazgató: Balogh Attila Cégvezető: Tóth Bálint Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 11

12 icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Felügyelő Bizottság: Hollmann Richard, Kósa Gergely, Szabó Balázs Az Alapkezelő székhelye az Alap székhelye szerinti tagállamban található. Az Alapkezelő által kezelt egyéb alapokat a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyon mértéke: 7.1 Mrd HUF. 3. LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Tevékenységi kör Egyéb monetáris közvetítés Egyéb hitelnyújtás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapítás időpontja: december 16. (Mezőbank) Jegyzett tőke: Ft Saját tőke: Ft Alkalmazotti létszám (Bank): fő 4. TANÁCSADÓ CÉGEKKEL, KÜLSŐ BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK Neve: BUDA-CASH Brókerház Zrt. Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22. Szolgáltatás: Befektetési tanácsadás Tanácsadói szerződés lényeges rendelkezései (a díjazás kivételével): a befektetési tanácsadó feladatát képezi az alábbi tevékenységek ellátása: az Alap portfoliójának kialakításával és folyamatos kezelésével kapcsolatban egyes befektetési eszközök vételére, eladására, tartására, cseréjére vonatkozó folyamatos tanácsadás; a tanácsadásért felelős munkavállaló: Szitás Attila Tanácsadói egyéb lényeges tevékenységei: Vezető forgalmazó 5. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEKKEL, A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÉS AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló jelentései elérhetőek a Közzétételi helyeken, valamint a forgalmazási helyeken (1. melléklet). 6. EGYÉB BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK 6.1 Befektetési alap múltbeli teljesítménye Megjegyzések: A diagram a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas. Az alap a bemutatott teljesítményt olyan körülmények között érte el, amely már nem érvényes, mivel az alap befektetési politikája megváltozott. A diagramon szereplő adatok az alap hozamait tükrözik. A hozamok az egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kerültek kiszámításra, azok a jegyzési díjakat nem tartalmazzák. Az alap létrehozásának éve: Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek az Alap befektetési jegyeit elsődlegesen szánják Az alap elsősorban olyan lakossági vagy intézményi ügyfeleknek ajánlható, akik magasabb kockázatvállalás mellett a kockázatmentes hozamszintnél magasabb hozam elérésére törekszenek. Access Befektetési Alapkezelő Zrt. 12

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-III-571/2012. Dátuma: 2012. november 06. Hatályba

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015. január 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2014. október 1. Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben