FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U évi Közhasznúsági jelentése. elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök"

Átírás

1 FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U évi Közhasznúsági jelentése Budapest, Dr. Csizmadia László elnök

2 Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a 2009 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állította össze, melynek részletezése az I. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése: Tárgyi eszközök: Megnevezés nettó érték 2009 évi écs Nettó érték Videokam-+állvány PC+monitor Monitor Multifunkc.nyomtató PC IKUVÉ PC-k Összesen TÁMOP projekt kapcsán 19 PC-vel gyarapodott a szövetség tárgyi eszköz állománya. Követelések: Vevővel szemben: ,- Ft a követelés állomány 1 vevővel szemben áll fenn, melynek pénzügyi rendezése a mérlegkészítésig megtörtént. Pénzeszközök: Pénztár Támop pénztár BB Nyrt főfolyószámla BB Nyrt alszámla BB Nyrt támop elkül.szla Összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Tőke elemek: Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény (hozzátartozik, hogy a TÁMOP projekt kapcsán Ft előleget folyósított az államkincstár) Saját tőke összesen

3 Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szolgáltatók SZJA Mvállalói hj Eü. Hj Madói hj ÁFA Letiltás Keresetelszámolás Egyéb kifizetések Nyugdijalap Egbizt alap Magánnyugdijpénztár Szakképzési hj Összesen Passzív időbeli elhatárolás: Itt mutatjuk be azokat a 2009 évben befolyt támogatásokat, amik elszámolása, felhasználása nem történt meg a tárgyévben, az a 2010 évben folytatódik. NCA működésre Összesen Passzívák összesen: FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE: A. Összes közhasznú tevékenység bevétele A/2 Pályázati bevételek TÁMOP Modellértékű fejlesztő-szolgáltató tevékenységek megjelenések támogatása Országos hatókörű civil szervezetek működési támogatása Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatása Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendsz.létrehozása, fejl Összesen

4 A/3 Non-profit szolg. bevétel Minősítésből származó bevétel Hírdetés, megjelenéssel kapcs.bevétel Egyéb non-profit bevét Magyar Turizmus Zrt Összesen A/4 Tagdíj bevétel A/5 Adomány A/5 Kamat bevétel Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai D/1 Anyagjellegű ráfordítás D/2 Személyi jellegű ráfordítás D/3 Értékcsökkenés D/4 Egyéb ráfordítások Összesen Tárgyévi eredmény Összes bevétel Összes ráfordítás Eredmény II. Költségvetési támogatás felhasználása évben aláírt támogatási szerződés ,- Ft összege a Szövetség működését hívatott fenntartani. A támogatási összeget években,50-50% arányban felhasználtuk, azzal június 30-ig elszámoltunk, melyet az ESZA Kht elfogadott évben Ft támogatást nyújtott a pályázat kiírója, melynek Ft átutalt részét 2010 évben használja fel a szövetség. /lsd. II.sz. táblázat/ III. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A tárgyévi eredmény a TÁMOP projekt megvalósítására átutalt támogatási összeg és az előző évben /2008/ elnyert támogatási összegek /NCA/ felhasználásának az eredménye. A vagyon felhasználását az eredmény levezetés, a mérleg és a III. tábla részletesen tartalmazza.

5 IV. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás kimutatása Összeg Utazás 09 kiállítás Agrárexpo Főszezon Skanzen Esemény naptár Tájékoztató füzet Szálláshely katalógus Élvezze a Vidéket Minősítők juttatása Minősítések megyei juttatása Hálozat építés (NCA-ÖNSZ) IKUVÉ Összesen V. A számviteli beszámoló mellékletét képező központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi ill. kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, illetve ezek szerveitől kapott támogatás kimutatásában mutatkozó támogatásokon kívül más támogatást nem kaptunk. VI. A szövetség titkárának - aki munkaviszonyban látja el feladatát -bruttó bérezése 2009évben ,- Ft. Rajta kívül más tisztségviselő juttatásban nem részesült.

6 Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló Szervezeti felépítés, célkitűzés, vezető tisztségviselők Tagjainak száma: 19 (megyei szervezet) Szervezet célja: - Az ország vidéki és agrártérségei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének szolgálata, a lakosság életminőségének javítása a falusi és agroturizmus fejlődésének elősegítésével. - A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten. - Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és szervezetekkel - A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen. - A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről. - A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével. - A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, értékesítésének elősegítése és támogatása. (Alapszabályból) Elnökségi tagok: Elnök: dr. Csizmadia László Alelnökök: Geszti Jánosné, dr. Hanusz Árpád, Haász Tamásné, dr. Szabó Géza, Nagyné Kovács Katalin, Pintérné Kanyó Judit Ellenőrző Bizottság: Elnök Benkovics László Tagok: Huszárné Lukács Rozália, Deák Ferenc Mind az Elnökség, mind az Ellenőrző Bizottság évente négyszer ülésezik A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége vezető tisztségviselőinek 2009.évben nem nyújtott sem pénzbeli sem természetbeni támogatást

7 A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Oktatás, ismeretterjesztés Az UMVP Monitoring Bizottságban állandó delegáltjainkon keresztül szakmai tanácsadóként segítséget nyújtunk a III.-IV. tengelyhez kapcsolódó EU-ós támogatási pályázatok végrehajtásának és elbírálásának megkönnyítésében és értelmezésében. Az ÚMVP keretében megvalósuló turisztikai tevékenységek ösztönzésére mikro, - kis, - középvállalkozások számára kiírt pályázat során a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szakmai segítséget és iránymutatást nyújtott Szövetségünk. Turisztikai szakkönyvekben a vidéki és falusi turizmus fejezetekhez szakmai anyagok összeállítása és szerkesztése. Országos turisztikai kiadványokban a FATOSZ szakértői tevékenységet látott el, állandó témajvaslatokkal élt, szakmai anyagokat állított össze illetve önálló rovatokat működtet ( Veranda Magazin, Itthon Otthon Van, Magyar Polgármester Újság, Szabadföld, Duna TV Gazdakör c.műsora) Szövetségünk kéthetente megjelenő szakmai Hírlevele által folyamatos tájékoztatást adott tagjai, szaktanácsadói, társszervezetei, hatósági és minisztériumi szervezetek számára az alábbi témakörökben: civil hírek, pályázatok, események, kiadványok, jogszabályváltozások, rendezvények, aktualitások, IKUVÉH hírek, civil partnereink hírei Civil partnereink és tagjaink számára szakmai kiadványok szerkesztése és teljeskörű lebonyolítása : FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól, FATOSZ civil partnerszervezeteiről, a FATOSZ szakmai és civil rendezvényeiről, Falusi szálláshelyek szakosodásáról, a Falusi Vendégasztal Higiéniai Útmutatójáról. Országos Szálláskatalógus és Országos Eseménynaptár kiadása. Február hónapban a 19 megye vezetői egy kétnapos továbbképzésen vettek részt Nyíregyházán. Április és Május Hónpaban a Nyugat -Dunántúlon és a Dél-Alföldön Regionális Civil Fórumot tartott Szövetségünk, civil partnerszervezeteinkkel közösen. Több megyénkben életre hívták az adott megyében ténykedő civil szervezetek képviselőiből álló Civil szervezetek megyei fórumait: Zala, Veszprém, GYMS, Heves, Békés, Somogy, Baranya megyékben. Május 7-én Szentendrén a Szabadtéri Múzeumban a Vidékfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek résztvevői számára Konferenciát szervezett Szövetségünk. A Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Turizmus szekciójának munkabizottságában aktív részvételt vállalt Szövetségünk,melynek keretében szakmai anyagok elkészítését és előadások megtartását vállalta szervezetünk. Október és November hónapban az ország 17 helyszínén fogyasztóvédelmi képzést szerveztünk tagjainknak és civil partnereink tagságának.. Az Idegenforgalmi-Kulturális Vidéki-falusi érdekképvisleti ernyőhálózat keretében az év második felében összeállításra került a vidéki turizmus menedzser és a Tourinformátor képzés oktatási tematikája, tananyagainak megírása, jelntkezések begyűjtése. A 4 képzőintézményen keresztül megvalósuló képzéseket képzésszervezők segítségével koordinálta Szövetségünk.

8 Több országos konferencián, szakmai fórumon Szövetségünk képviselői előadást tartottak a vidékfejlesztést érintő különböző témakörökben: falusi turizmus, falusi vendéglátás adózása, falusi vendégasztal, szálláshely üzemeltetési engedélyeztetési eljáérás, védjegyrendszer,ikuvéh. Országos Szövetségünk Alelnökei és megyei vezetőink a határos, kárpátmedencei országokban falusi vendéglátók képzésének megszervezése valamint közös, határon átnyúló képzések és projektek elindítása : Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, Szerbia Kulturális tevékenység A Február 26-tól Március 1-ig tartó Nemzetközi Utazás kiállításon az Európai Leader Expó keretei között Szövetségünk kiállítóként volt jelen az Expón. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága szervezésében megtartott Műemléki Világnapba Szövetségünk tagjai is becsatlakoztak kedvezményes szálláshely kínálatukkal. Június között a Hazajáró Hétvége néven szervezett háromnapos országos programban szállásadóink és civil partnereink tagjai és kedvezményes ajánlataikkal résztvettek. Június 6-án és 7-én a T-Com Gyermekszigeten Szövetségünk kézműves bemutatókon keresztül népszerűsítette a falusi turizmust. Július 31-augusztus 1 között Agusztus 1-jén Nagyszakácsiban a Királyi Szakácsok Főzőversenyén a Falusi Ízek kavalkádja programon a vidék tájjellegű ételeinek kóstolóján keresztül mutatkozott be Szövetségünk. Augusztus között a Budai Várban megszervezésre kerülő Mesterségek Ünnepén Információs standdal vett részt Szövetségünk az eseményen. Szeptember 9-13 között az Őszi BNV keretében megrendezésre kerülő I.Agrárexpón a FATOSZ agroturisztikai szolgáltatói mutatkozhattak be. Szeptember között a WESTEND City Center Millenniumi Tetőkertjében a Főszezon Kiállításon Szövetségünk tagjai a Falusi Turizmus Utcában tarthattak kóstolókat és bemutatókat. Szeptember 18-án a a II.Magyar Vidék Napján a Vajdahunyadvárban Szövetségünk kiadványaival képviseltette magát. December 3-án Bakodpusztán megrendezett Mikro kis-középvállalkozók II.Országos Agrárfórumán Szervezeteünk társszervezőként jelen volt. Megyei szervezeteink vidéken számos konferencia, szakmai fórum, hagyományőrző, kulturális és gasztronómiai rendezvény házigazdái, önálló és társszervezői voltak. Vidékfejlesztés, Helyi Termékek szerepe a Falusi Turizmusban témában megrendezett konferenciákon, szakmai programokon Szövetségünk alelnökei több konferencián is előadást tartottak Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása Szövetségünk nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok fogadására, speciális igényeinek kielégítésére. A falusi turizmus programajánlatában is megjelennek a nemzetiségieknek, kisebbségnek szóló rendezvények. Szövetségünk honlapjának a magyar nyelvű változata mellett elkészítettük honlapunk angol és német változatát is.

9 Hátrányos helyzetű csoportok számára komplett csomagokat dolgoztunk ki és ajánlottuk ki közvetlenül (Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége, Mozgássérült Emberek Szövetsége, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Értelmi Fogyatékosok Alapítványa). Internetes honlapunkon vakbarát oldalakat üzemeltetünk, amely a vakokat és gyengénlátókat segítheti a tájékozódásban, a megfelelően minősített szálláshelyek kiválasztásában. Szakértőink, szaktanácsadóink lakossági fórumokon, civil kerekasztalok keretében, előadásokon ismertették a falusi turizmus adta lehetőségeket (munkahelyteremtés, többcsaládos és GYES-ről visszatérő nők foglalkoztatását, fogyatékosok foglalkoztatása, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítése, kistermelői értékesítés, alternatív jövedelemszerzés). Fogyasztóvédelem Több civil szervezettel közösen egy pályázatnak köszönhetően A turista, mint tudatos utazó néven az ország több pontján fogyasztóvédelmi képzést szerveztünk tagjainknak. A képzésen megszerzett hasznos információk mellett egy saját honlap és kiadvány kis elkészítésre került a pályázat keretében. A létrejött honlapon panaszoldalt is működtetnek a nyertes civil szervezetek. Euroatlanti integráció elősegítése Folyamatos kapcsolattartás a EUROGITES-sel, mint Nemzetközi Falusi Turizmus Szervezettel: helyzetértékelés, adatközlés, adatgyűjtés, szakmai anyagok fordítása és továbbítása, felmérések, kimutatások készítése. Európai stratégiák széleskörben történő ismertetése. Az Eurogites közgyűlésen való részvétel. Egyéb közhasznú tevékenységek: Honlapunkon újabb aktuális témakörökkel foglalkozó menüpontok kialakításával segítettük tagjainkat : adózási tudnivalók, Határainkon túli kapcsolataink, Szakdolgozatok B. A FATOSZ kéthetente megjelenő Hírlevelét kiegészítettük további civileknek szóló illetve civilekről szóló témakörökkel. Tagjaink érdekeit képviselve a falusi vendéglátás adómentességének eltörlése ellen Szövetségünk tiltakozását fejezte ki A Szálláshely szolgáltatás részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának feltételeiről szóló új jogszabály megalkotásakor szakmai tanácsadóként véleményezési joggal részt vett Szövetségünk. A jogszabályhoz kapcsolódó szálláshelyek védjegy rendszerének működési szabályzatának kidolgozásában való részvétel. A kistermelői élelmiszer termelés előállítás és értékesítés feltételeiről szóló jogszabály megalkotásában és véleményézesében aktívan részt vett Szövetségünk. 15 országos civil szervezetettel közösen létrehozott IKUVÉH konzorcium keretében szakmai bizottságok létrehozása, megyei fórumok szervezése, közös stratégiák kidolgozása, közös szakmai és civil kiadványok elkészítése, vidéki turizmus menedzser képzés és Tourinformátor képzés oktatási tematikájának, oktatási anyagainak előkészítése.

10 Közhasznúsági jelentés 1.sz. melléklete KSH azonosító: FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 Budapest, Király u évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznúsági eredménykimutatás Budapest, Dr. Csizmadia László FATOSZ elnöke

11 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2009 ÉV ezer Ft Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesbítései a b. c. d. e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. T.ÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, Dr. Csizmadia László FATOSZ elnöke

12 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009 ÉV ezer Ft Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesbítései a b. c. e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3 a. alapítótól 4 b.központi költségvetésből c.helyi önkormányzattól 6 d. társadalombiztosítótól 7 e..egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21 E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Pénzügyi műveletek ráfordításai Renkivüli ráfordítások 28 F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény

13 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: -megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Szervezet által nyújtott támogatások 40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatások 41 D. Továbbutalt támogatás Budapest, Dr. Csizmadia László FATOSZ elnöke

14 II K I MU T A T Á S Költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív támogatás kivételével) 2009 Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Elszámolás tárgyévet megnevezés Időpontja Összege (Ft) célja előző évi tárgyévi követő határideje NCA működés NCA működés Budapest, Dr, Csizmadia László elnök

15 III K I MU T A T Á S a vagyon felhasználásáról 2009 Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás*** (eft) (eft) (%) (Ft) Tőkeváltozás összege Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők - rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke - értékcsökkenés rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége (Tao.tv. szerint) Budapest, Dr, Csizmadia László elnök

16 IV K I MU T A T Á S a cél szerinti juttatásokról* Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeni támogatás - adóköteles nem pénzbeni támogatás - adómentes pénzbeni támogatás - adómentes természetbeni támogatás Juttatás megnevezés Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás*** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú 0 0 tevékenység keretében nyújtott - pénzbeni támogatás - nem pénzbeni támogatás Budapest, 2010 Dr, Csizmadia László elnök

17 V K I MU T A T Á S a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi ill. kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) elszámolás Tanulmányút támogatás Modellértékű fejl.-szolg. tevékenység Tagdíj támogatás (NCA) Tagdíj támogatás FVM/Önkorm.Min Civil hálózat kiépítés Budapest, 2010 Dr, Csizmadia László elnök

18 VI. K I MU T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Bruttó bérkifizetés titkár Budapest, 2010 Dr, Csizmadia László elnök

19

20

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben