VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10."

Átírás

1 VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U / Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete alapításának kelte: szeptember 01. Az Egyesületet a Veszprém Megyei Bíróság a Pk /2004/2.sz. végzésével elrendelte a kiemelkedően közhasznúsági nyilvántartásba vételt, s bejegyezte a számon, október 19-én. A tagság rendes és pártoló tagokból áll. Az egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az alapszabályban meghatározott célokat, elfogadja az alapszabályt. Az egyesület a kiemelten közhasznú tevékenységei: Betegségmegelőzés Szociális tevékenység Képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok Kulturális tevékenység Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására. Az egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó (továbbiakban együtt Látássérült) személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Ennek érdekében az egyesület szociális alap- és szakosított ellátásokat nyújtó intézményeket alapíthat meghívás, vagy pályázat, ill. saját kezdeményezése alapján részt vehet új ellátási formák modellkísérleteiben segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a működési terültén élő tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat támogató szolgálatot hozhat létre, működtethet, vagy ahhoz csatlakozhat, fenntartásában közreműködhet együttműködik az egyéb, kiemelten a fogyatékos ügyi a szociális, az egészségügyi, az oktatási-nevelési és a művelődési szervekkel gondoskodik a céljai megvalósításához kapott anyagi eszközök célszerű felhasználásáról Az egyesület szervei: küldöttközgyűlés : a megye területén működő kistérségi körzeti csoportok közgyűlései által megválasztott képviselők jogosultak részt venni a munkájában 1

2 elnökség: tagjai: Elnök, Alelnök, 3 rendes tag és 2 póttag, feladata gondoskodni az egyesület működéséről és végrehajtja a Küldöttközgyűlés határozatait felügyelő bizottság: 3 tagból áll, mely a törvényes és alapszabályszerű működést, a határozatok végrehajtását, valamint a költségvetésnek megfelelő költség felhasználást és a bizonylati fegyelmet felügyeli. jelölő bizottság: 3 tagból áll, a választásra javasolt személyek listájának összeállítása a feladata küldöttek, szövetségi küldöttek elektorok: a rendes tagok közül lehet választani, 30 tagonként 1 fő küldött, illetve, ha a töredéklétszám 15 fő felett van, akkor további 1 fő küldött választható tagozatok, kistérségi, körzeti csoportok, területfelelős: a tagozatok elnökségi hozzájárulással jöhetnek létre, minimum 10 egyesületi tag alakíthatja. Kistérségi Körzeti Csoportok a közigazgatási területi egységben hozhatók létre, ott, ahol minimum 30 egyesületi tag él, s ebből 10 fő elhatározza a megalakulását. Az Elnökség, ahol nem alakítható Kistérségi Körzeti Csoport, Területfelelőst bízhat meg az ott élő tagok ügyeinek intézésével. Az egyesület 2012 évben 1 fő részmunkaidős alkalmazottat foglalkoztatott, ezen túlmenően az elnök és a hét kistérségi körzeti csoport elnöke havonkénti tiszteletdíjban részesült május 31-ig augusztus 12-én az egyesület új elnököt választott Csehné Huszics Márta személyében, aki megbízási szerződéssel látja el e tevékenységet. 2./ Tájékoztató a évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete évi könyvelési bizonylatainak feldolgozását megbízási szerződés alapján a Farkas és Társa KFT végezte. A évi egyszerűsített beszámoló mérleg adatai: (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek 6 24 II. Követelések 0 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatároláso ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.Saját tőke II.Tőkeváltozás V.Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenységből F.Kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Gpasszív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény levezetésének adatai: (adatok ezer forintban) MEGNEVEZÉS A. Összes közhasznú tev.bevétele l.közhasznú célú műk.kapott tám b.központi költségvetésből c.helyi önkormányzattól e.egyéb támogatás Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tev.szárm.bev Tagdíjból származó bev Egyéb bevétel C.Összes bevétel D.Közhasznú tev. Ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Érékcsökkenés Egyéb ráfordítás F. Összes ráfordítás J.Tárgyévi közhasznú eredmény évben az egyesület kizárólag közhasznú alaptevékenységével kapcsolatos tevékenységet folytatott. A évben felmerült költségek, ráfordítások a kiemelten közhasznú tevékenység végzésének közvetlen működési célú költségei voltak. Az egyesület vagyoni helyzete: Befektetett eszközök összetétele:/eft/ Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Immateriális javak: e feletti tárgyi eszközök e alatti tárgyi eszközök Az egyesületnél a korábbi években beszerzett 272 eft bruttó értékű számítógép, évben vásárolt 349 eft értékű klíma berendezés valamint a 2012-ben beszerzett 125 e ft értékű riasztó berendezés szerepel a 100 e ft feletti eszközök között. Az immateriális javak között 5 db szellemi termék van nyilvántartva. / Programok,Weblap/ A kis értékű eszközökről is tételes leltár áll rendelkezésre. Forgóeszközök összetétele: / eft/ Készletek 24 Forgatási célú OTP értékpapír: 800 Kamatozó kincstárjegy: 5000 Pénztári készpénz: 23 Bankszámlán lévő pénz:

4 Az egyesület által évben végzett szakmai tevékenység: A Veszprém megye területén élő látássérültek érdekeinek képviseletét és védelmét a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete látja el. Az egyesület érdekvédelmi feladatát képezi a vak és gyengénlátó személyek összefogása, iskolai oktatásuk, szakmai képzésük és átképzésük szervezése, munkába állításuk előmozdítása, valamint speciális segédeszközökkel történő ellátásuk biztosítása. Kiemelt feladatunk továbbá a vakság megelőzése, a vakságból eredő hátrányok leküzdése, illetve mérséklése. Egyesületünk taglétszáma december 31-én 536 fő volt. Ügyfélszolgálati tevékenységek: Az Egyesület irodájában egész évben heti négy napon vártuk és fogadtuk a hozzánk fordulókat. Kistérségi Csoportjaink pedig havi két órában tartottak fogadó órákat. Ügyfélfogadásainkon nagy érdeklődés mutatkozik nem csak a tagjaink, hanem a megye egész területéről érkeznek érdeklődők, illetve azok az intézmények, szolgáltatók is megkeresnek bennünket, akik látássérülttel kerülnek kapcsolatba. E fogadóórák keretében tájékoztattuk tagjainkat a Szövetség, valamint egyesületünk által nyújtott kedvezményekről, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Így tájékoztatást kaphattak kedvezményes segédeszköz-akcióinkról, a különböző pályázati lehetőségekről, a kedvezményes üdültetésről, stb. Tájékoztattuk őket továbbá a látássérülteket érintő aktuális kérdésekről, jogszabályváltozásokról. Igyekeztünk segítségükre lenni különböző beadványok elkészítésében, nyomtatványok kitöltésében. Ebben az évben jelentős jogszabályi változásoknak lehettünk alanyai, ezért igen magas volt a kétségbeesett érdeklődők száma. A látássérültek - és nem csak tagjaink - nem csupán a látásfogyatékosságukból adódó problémák megoldása érdekében fordultak egyesületünkhöz, de segítségünket kérték sok egyéb kérdésben is, az élet szinte minden területén. Érdekképviselet, akadálymentesítés 2011 év végén alakítottuk meg a Veszprémben működő, más fogyatékossági csoportokat tömörítő civil szervezetetekkel a Fogyatékos Kerekasztalt. E fórum 2012-ben kezdte meg működését. Havi rendszerességgel ültünk össze különböző témákban. (Helyi Esélyegyenlőségi program, Rehabilitációs és rokkantsági ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, közös programok szervezése, stb.) Részt vettünk a MEOSZ által kezdeményezett Budapest, Hősök terén szervezett demonstráción, ezzel támogatva azt a véleményt, hogy nem értünk egyet a fogyatékossággal élőket érintő jogszabályi változásokkal. Egy-egy konferencia, kerekasztal beszélgetés, stb. fórumokon hangot adunk véleményünknek a segédeszköz ellátással, a rehabilitációs lehetőségekkel, a látássérültek foglalkoztatásával, oktatásával kapcsolatban. 4

5 Részt vettünk Út a munkába címmel szervezett esélyegyenlőségi konferencián tavasszal Pétfürdőn, hasonló céllal szervezett Családi Napon Budapesten, ahol több megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég is bemutatta termékeit. Kiadványt állítottunk össze, amely tartalmazza az Egyesület által végzett tevékenységet, az elérhetőségeket, az adományozási lehetőségeket. Lehetőségünk nyílt Várpalotán, nemzetközi konferencián egy prezentáció keretében bemutatni Egyesületünket, ahol a Vakok Országos Szövetségének történetéről, a Magyarországon élő látássérültek mai helyzetéről, lehetőségeinkről és nehézségeinkről is tájékoztathattuk a Romániából, Olaszországból és Ausztriából érkezett szociális szakembereket, önkormányzati vezetőket és a várpalotai érdeklődő lakosokat. Akadálymentesítési pályázatok kapcsán több közintézmény számára nyújtunk segítséget annak érdekében, hogy az elkészült beruházás a sorstársaink számára valóban használható környezetet eredményezzen. Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben többek között Tapolcán is volt két akadálymentesítési együttműködési lehetőségünk. Kezdeményezésünkre a várpalotai Könyvtár pályázott digitális olvasó készülék beszerzésére, melyet meg is nyert, így látásmaradvánnyal élő tagjaink számára is lehetővé vált a helyben történő olvasás. A könyvtár dolgozói a vak olvasói számára házhoz viszi a hangos könyveket. Pályázataink: A személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználására az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagjaink számára az életvitelüket könnyítő segédeszközökhöz nyújtottunk pályázati úton támogatást. Egyre bővítjük azoknak az eszközöknek a körét, amelyek egyesületünknél a tagjaink számára térítés mentesen kölcsönözhetők. Az év elején segítettük sorstársainknak pályázni az Esély a pihenésre programban, később pedig a férőhelyfoglalásban, ugyanis nem rendelkezik minden sorstársunk számítógéppel, internetes elérhetőséggel. Forrásteremtés, támogatók: Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk maximálisan részt venni rajt, illetve tájékoztatjuk róla sorstársainkat. Felvettük a kapcsolatot, és az év folyamán többször konzultáltunk a Széchenyi Programiroda szakembereivel, de EU-s pályázatba nem vágtunk bele. Sikeres szakmai pályázatunknak köszönhetően tudtunk biztosítani sorstársaink számára ingyenesen számítógépkezelő-képzést, kirándulásokat, egészségnapokat. Másik sikeres pályázat eredményeként lehetőségünk nyílik néhány beszélő eszköz beszerzésére, további programok megvalósítására. Rendezvényeink kapcsán igyekszünk támogatókat nyerni, így elmondhatjuk, hogy szinte minden kistérségi csoportunk rendelkezik a saját hatókörében támogatókkal, (Önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek). Az év folyamán ilyen támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg több programunk is, így például többek között nem kellett fizetni a Fehér bot heti rendezvénysorozatunkon megvalósult Festménykiállítás szervezése kapcsán a képek szállításáért. 5

6 Kiemelten: 20 látássérült gyermek kapott belépőt strandra, súlyos anyagi gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű családok gyermekei kaptak szemüveget, és egy sorstárs számára sikerült támogatást nyerni a vakvezető kutya használatba vételi díjához. Éves közgyűlés és taggyűlések: Május, június hónapban tartottuk taggyűléseinket, ahol elsősorban tisztújításra került sor, és a látássérülteket leginkább érintő jogszabályi változások átbeszélésére. Egyesületünk április és október hónapban tartott közgyűlést az éves beszámoló és a tisztújítás központi témáival. Kistérségi csoportjai május, június hónapban tartották taggyűléseiket, melyen az előző évi beszámolókon, valamint a 2012 évi terveken túl, szintén a vezetőségek 5 évre történő megválasztása volt a feladat. Képzések, továbbképzések: Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy tagtársaink, illetve a hivatalvezető naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, hogy jobban tudják képviselni sorstársainkat, illetve kielégíteni a felmerült igényeket. Így számos egynapos képzésen, workshopon vettek részt a kistérségi csoport vezetői az adminisztráció, a Civil törvény átalakítása, az önkéntesség, az adománygyűjtés, a civil szervezetek adózása, pályázatírás témakörében. Március hónapban az Egyenlő Bánásmód Hatóság által szervezett háromnapos képzésen vettünk részt 4 fővel Szombathelyen. Sok hasznos információhoz jutottunk. Részt vettünk az Országos Szövetség által szervezett programon, Hajdúszoboszlón. Április hónapban három egymást követő hétvégén csapatépítő-, kommunikációs tréninget szerveztünk a kistérségi csoportok vezetői, illetve önkéntesei számára. Márciustól májusig számítógép kezelői tanfolyamot szerveztünk látássérült sorstársaink számára, akik megismerkedhettek egy speciális képernyő-felolvasó program használatával is. Az "Informatika a Látássérültekért" Alapítvány szakembere tartotta számukra a képzést, aki maga is vak személy, és segítségükkel sorstársaink is képessé váltak a számítógépes biztonságos használatára, a szövegszerkesztésre, az internet használatára. Társadalmi elfogadottság érdekében végzett tevékenység: E téren komoly szerepe van a médiának, de még lényegesebb a személyes tapasztalásnak, ezért kiemelt fontosságú számunkra, hogy minden lehetőséget megragadjunk arra, hogy érzékenyítő foglalkozásokat szervezzünk. Ezekről természetesen mindig hírt ad a helyi televízió és sajtó is. Májusban Várpalotán volt két érzékenyítő foglalkozásunk az egyik a Civil nap, a másik a gyereknap keretén belül. Júniusban társfogyatékos szervezetekkel együtt tartottunk fiatalok számára foglalkozást egy veszprémi gimnáziumban. Júliusban a Gecséri falunapon tartottunk interaktív foglalkozást az érdeklődőknek. Szeptemberben a Veszprémi Egyetem diákjait és oktatóit értük utol 4 helyszínen. Október között, immár másodszor szerveztük meg a Fehér bot hetét, amely 2012-ben talán még sikeresebben zárult, mint előző évben. Több mint 400 gyerek és közel 100 felnőtt élt a lehetőséggel és vett részt a festménykiállításon, látássérült sorstársunk által nyújtott színvonalas koncerten és az érzékenyítő programsorozatunkon. 6

7 Novemberben Várpalotán, decemberben Pétfürdőn jártunk az általános iskolába, és 8 illetve 10 osztály (összesen: több, mint 500 gyermek) számára nyújtottunk közvetlen találkozási lehetőséget, korosztálynak megfelelően játékosabb, illetve komolyabb formában élményt nyújtó programot. Vakvezető kutyával meglátogattunk egy másik 28 fős osztályt, ahol origamit vezetett egy vak fiatal önkéntes, és a gyerekek közvetlen kérdéseket tehettek fel állapotával, illetve a kutyával kapcsolatban. Ezt a programot egy kis létszámú idősek otthonába is elvittük, ahol 30 idős ember örvendett a négylábú vendégnek és kedvelte meg sorstársunkat. Tapasztalatszerzés szempontjából szeptemberben ellátogattunk a Láthatatlan kiállításra. Szorgalmaztuk látássérült sorstársaink fellépését a rendezvényeink helyszínein és elősegítettük, hogy látássérültek által készített termékeket minél többen megismerhessék meg. Így pl. a Mozdulj Közhasznú Egyesület által szervezett Budapesten megvalósuló kiállításához is nyújtottunk anyagot. Illetve a Fehér bot napja kapcsán fellépést szerveztünk a Thury várban a budapesti Landíni Együttes és az Ajkai Látássérült Klub számára. Október hónapban Fehér bot napi rendezvényeket szerveztünk Zircen, Tapolcán, Várpalotán, Ajkán és Pápán, illetve Veszprémben egy egész hetet szenteltünk rá. A rendezvényekről hírt adtak a helyi médiumok, és ezeket az alkalmakat ragadtuk meg a támogatóink számára Emlékplakettek átadására. Egészségvédelem, mentálhigiéné: Az irodahelyiség mellett lévő kis alapterületű helyiségünkben lehetőség van a személyes, konzultációra illetve családi beszélgetésekre. A 2012-es év különösen sok lelki terhet rótt sorstársainkra és családtagjaikra. Személyesen és telefonon is rendelkezésére álltunk a félelmek, családi konfliktusok, munkahelyi nehézségek miatt kialakult lelki terhek enyhítése érdekében. Klubdélutánok keretében kiscsoportos beszélgetésekre került sor, illetve szerveztünk két egész napos egészségprogramot is. Bepillantást nyerhettünk a Tai-chi, a mágnesterápia, az egészséges táplálkozás, a gyógyító ásványok témaköreibe. Betegség esetén otthonukban kerestük fel sorstársainkat, és került sor egy-egy segítő beszélgetésre, ami reményeink szerint hozzájárult a gyorsabb felépülésükhöz. A látás hónapja alkalmából Reider József optikus, (tiszteletbeli tagunk) tartott előadást a helyi Televízióban a szembetegségek megelőzéséről és a gyógykezelés lehetőségeiről. Kulturális és klub tevékenység: Júniusban került megszervezésre az Országos Fekete István Emlékverseny az országból számos csapat érkezett Győr, Szeged, Tatabánya, Gyula, Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Ajka, Pápa képviseltette magát. Támogatók, illetve Egyesületünk hozzájárulásával mindenki jó hangulattal, bővebb ismeretekkel és csekély ajándékokkal térhetett haza. 7

8 Májusban Székesfehérvár VAGYOK fesztiválon 19 fő mutatta be alkotásait, illetve tehetségét.(zenés produkció, vers, kézimunka, gyöngyfűzés, stb.) Valamint részt vettünk a Kolping Család Egyesület kulturális bemutatóján. Májusban az Életet az éveknek Nyugdíjas szabadegyetem rendezvényén 18 ajkai sorstársunk vett részt. Szeptemberben Balatonfűzfőn a Fogyatékosok Kulturális fesztiválján 10 fővel szerepeltünk nagyon szép sikerrel. Balatonkenesén Bartos Zsuzsanna látássérült festőművész kiállításának megnyitóján vettünk részt, illetve Veszprém Város fogadta egy kerekasztal beszélgetésre Krizbai Tecát és szüleit a Városi Könyvtárban. Egész évben havonta tartunk klubfoglalkozásokat több kistérségi csoportban. E rendezvényeket nagyon fontosnak tartjuk a közösségi élet szervezése, valamint a rehabilitáció szempontjából is. Kötetlen eszmecserére, köszöntésekre, esetenként tartalmas előadásokra is lehetőséget ad e foglalkozási forma. Január hónapban került megrendezésre a hagyományosan Ajkán 220 fő részvételével, az ott élő sorstársak szervezésében megrendezésre kerülő bál, majd február hónapban a klubdélutánok keretében több kistérségi csoportnál a farsang. Áprilistól novemberig megyei és kistérségi szinten is kirándulásokra került sor. Egy-egy alkalommal fő vett részt a programokon. A múzeumlátogatások alkalmával odafigyeltünk, hogy speciális tárlatvezetést kapjanak a látássérültek. Geotúrán ismerkedhettek a sorstársak a Tihany geológiai értékeivel. Összesen 16 kirándulást szerveztünk: Áprilisban gyalogtúrán voltunk Zircen a Cuha patak völgyében 30 fős csoporttal. Májusban kirándulás Bakonybélbe, ahol a Kálvária, a Faluház, az új csillagvizsgáló megtekintése volt a program. Júniusban Állatkerti kirándulásokra került sor két csoportban. (14 fő), ahol speciális tárlatvezetést kaptunk. majd e hónapban látogattunk el Zánkára 10 fővel, ahol tapintható dinó kiállítás részesei lehettünk. A hónap vége felé a tési falunaphoz kapcsolódóan 2 napot töltöttünk Tésen. Júliusban Balatonfüred, Tihany kirándulás volt a program, ahol megtekintettük a Jókai Villát, a Tihanyi Levendula házat, Apátságot, és hajókáztunk egyet. Székesfehérvárra is ellátogattunk az Árpád fürdőbe és a történelmi városrészen idegenvezetéssel sétáltunk 22 fő részvételével. Valamint Gyulára látogattunk el 18 fővel. A Gyulai Kistérségi Csoport látott vendégül bennünket, bemutatták Gyula városát, elkísértek a Várba és a múzeumba, ahol speciális vezetést kaptunk. Augusztusban elején Esztergomba, a 20-dikai hosszú hétvégén pedig Debrecenbe mentünk több napos kirándulásra 15 fővel. A balatonfüredi bornapokon pedig 14 fő vett részt sorstársaink közül. Szeptemberben Pannonhalma következett 20 fő részvételével. Apátság bemutatása vezetővel, megtapinthattuk a képeket, szobrokat, könyveket. A Kehidakustányi gyógyfürdőbe 8 fővel látogattunk el. A zsúfolt októberi rendezvényeinket követően pedig 6 főnek még volt ereje novemberben a Sárvári termálvízben megmártózni. 8

9 December hónapban megszervezésre kerültek Kistérségi Csoportonként a Karácsonyi, évzáró összejövetelek, ahol az évi munka értékelésén túl kötetlen beszélgetésekre, egymás megajándékozására is sor kerülhetett. Ilyen összejövetelek voltak Veszprémben, Ajkán, Tapolcán, Zircen és Várpalotán. Köszönetpartit szerveztünk azoknak, akik önkéntes munkájukat és idejüket áldozták a Fehér bot hetén. Rendezvényeink lehetőséget nyújtanak egymás jobb megismerésére, egymás problémáinak megértésére, a tapasztalatok átadása révén pedig végső soron a vakságból eredő hátrányok mérséklésére, illetve leküzdésére. Az Egyesület munkáját segítő fórumok Egyesületünk elnökségének fontos a szerepe volt a küldöttközgyűlés elé kerülő anyagok előkészítésében, valamint a fent említett tevékenységek, programok megvalósulásában. A felügyelő bizottság szakszerű javaslataival komoly segítséget nyújt egyesületünk alapszabályszerű működéséhez. Az FB véleményezte a küldött-közgyűlés elé került előterjesztéseket. 3./ Az egyesületnek évben nyújtott támogatások a./az önkormányzatok által adott támogatások összege 610 eft volt az alábbiak szerint: - Pápakovácsi Önkormányzat 25 eft - Pápa Önkormányzat 100 eft - Várpalota Önkormányzat 150 eft - Veszprémi Önkormányzat 120 eft - Bakonyszentkirály Önkormányzat 15 eft - Tapolcai Önkormányzat 200 eft Mindösszesen 610 eft Az önkormányzatoktól kapott támogatást az adott célnak megfelelően használta fel az egyesület, s az elszámolásuk a támogatást nyújtó önkormányzatok felé a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. b./ Az egyesület által évben kapott egyéb támogatások összege 949 eft, mely az alábbiakból tevődik össze: - A lakosságtól év folyamán kapott támogatás 260 eft volt. - A korábbi években kapott 1 % SZJA 2012.évi felhasználása 589 eft 9

10 - Veszprémi szervezetettől kapott támogatás 100 eft volt. c./pályázati támogatások összege, melyek 2012-ban bevételt képeztek eft volt az alábbiak szerint: - KOR-TÁRS Pályázati összeg:112 eft - NEA-TF-12-SZ-0618 sz. támogatói szerződésből 2012-ben felhasznált összeg: 692 eft - MVGYSZ Központi támogatás: eft Fentieken túl már az egyesület által megnyert, de pénzügyileg nem rendezett támogatási összeg eft. A támogatásokon túl az egyesület az alábbi bevételekkel rendelkezett évben: a./ Közhasznú tevékenységből származó bevétel 101 eft, melynek összetétele: - Folyóirat előfizetés bevétele 30 eft - Tagkönyv eladásból származó bevétel 20 eft - Segédeszközök értékesítéséből származó bevételek 51 eft b./ A évre vonatkozó tagdíjakból az egyesületnek 904 eft bevétele származott. c./ Az egyéb bevételek 339 eft-ot tettek ki, melyből - Értékpapír beváltás árfolyamnyeresége: 263 eft - Pénzintézet által jóváírt kamat: 2 eft - Biztosító kártérítés:74 eft. 4./ A kapott támogatások, közhasznú bevételek felhasználása A évben felmerült költségek részletezése: Anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer, energia, egyéb rezsi anyag) 428 eft Igénybevett szolgáltatások (karbantartás, oktatás, továbbképzés, utazás, posta, telefon, internet, könyvelés, jogsegély szolgálat, számítástechnikai szolgáltatás, tagdíjak, ingatlan kezelés, felújítási alap, rendezvények költsége, kirándulás költsége, fénymásolási költségek) eft Egyéb szolgáltatások (bankköltség, illeték, biztosítási díj) 118 eft Eladott áruk beszerzési értéke (tagkönyvek) 21 eft Közvetített szolgáltatások (folyóirat előfizetések) 30 eft Anyag jellegű ráfordítások összesen eft Bérköltség (alkalmazott, tiszteletdíj) eft Személyi jellegű egyéb kifizetés (étkezési jegy, utazási költség, Rendezvények költségei, telefonköltségből természetbeni juttatásnak minősülő rész és ezekhez kapcsolódó SZJA kötelezettség) 457 eft 10

11 Bérjárulékok(nyugdíj, egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulék, Egészségügyi hozzájárulás) 849 eft Személyi jellegű ráfordítások összesen eft Tárgyi eszközök lineáris értékcsökkenési leírása 64 eft Használatbavételkor egy-összegben elszámolt értékcsökkenés 22 eft Értékcsökkenési leírás összesen 86 eft Adott támogatás tagoknak (eszközvásárláshoz, költségek ellentételezésére) 189 eft Káresemény 10 eft Egyéb ráfordítások összesen 199 eft Költségek, ráfordítások összesen évben : eft 5./ Kimutatás a vagyon felhasználásáról Az egyesület január 01-i induló vagyona (az eszközök összesen) eft volt, míg december 31-én az egyesület rendelkezésére álló vagyon (az eszközök összesen) eft, amelyből a befektetett eszközök értéke 235 eft (teljes mértékben tárgyi eszköz), a forgóeszközök értéke eft (ezen belül a készletek értéke 24 eft, a követelések értéke 0 eft, az értékpapír 5800eFt, a pénzeszköz 1054eFt,, az aktív időbeli elhatárolások értéke eft. Az egyesületnél évben a fentiek alapján 1316 eft vagyon növekedése volt. 6./ Cél szerinti juttatások felhasználása A kapott támogatásokat az adott cél szerint használta fel az egyesület. Az egyes támogatást nyújtó szervezeteknek határidőben és teljes körűen megtörtént a számlákkal az elszámolás. Veszprém, Csehné Huszics Márta elnök 11

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév: Jelentés A 2011. évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.)

2009. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.01.01. - 2009.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS) 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 27. Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: 7. Pk. 61306/2003/1. 2009. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évi tevékenységéről 1./ Számviteli beszámoló Az Alapítvány célja a Széchényi István Gimnáziumban a nevelés és az oktatás, a

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Közhasznúsági jelentés 2007. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Alapítvány bemutatása 2.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2.2. Könyvvizsgálat

Tartalomjegyzék. 2. Alapítvány bemutatása 2.1. Számviteli beszámoló bemutatása 2.2. Könyvvizsgálat Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Elérhetőség 1.2. Azonosító adatok 1.3. Tevékenységről általában 1.4. Közhasznú tevékenység 1.5. Alapítvány vezetése 1.6. Szervezeti felépítés 1.7. Foglalkoztatottak

Részletesebben

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. év Kelt: Szolnok, 2010.május.05. 1. A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány alapadatai

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Szolnok, 2009. február 23. 1. A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány alapadatai

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58)

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet (NIOK Alapítvány 1027 Budapest Margit krt. 58) 2000. évi közhasznú jelentése ---------------------------- Marschall Miklós

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben