Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés"

Átírás

1 Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: , Fax: Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről Tisztelt Képviselő-testület! Bevezetés Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. (2) c.) pontja és a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 44/A (1), 46. (5) felhatalmazása alapján megalkotta a Polgármesteri Hivatal működési rendjéről, vezetői pótlékról és illetménykiegészítésről szóló 15/2006.(IV. 12.) számú rendeletét, melyben meghatározta a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint: 1.) Szervezési Iroda - Szervezési Csoport - Ügyvitelellátó Csoport 2.) Igazgatási Iroda - Általános Igazgatási Csoport - Ügyfélszolgálati Iroda 3.) Népjóléti Iroda - Egészségügyi és Szociális Csoport - Szociális Gondozó Csoport 4.) Közgazdasági Iroda - Költségvetési Csoport - Könyvelési Csoport - Adóügyi Csoport 5.) Műszaki Iroda - Építési Csoport - Közmű Csoport 6.) Beruházási Iroda A Polgármesteri Hivatal több telephelyen, széttagoltan működik, így: - A Munkácsy Mihály utca 79. szám alatt, a központi épületben található a polgármester, jegyző, a Szervezési Iroda, az Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja, a Közgazdasági Iroda, valamint a közoktatási referens és személyügyi referens - A Munkácsy Mihály utca 72. szám alatt két épületben működik a Műszaki Iroda, főépítész, informatikus és a Népjóléti Iroda - A Munkácsy Mihály utca 74. szám alatt található a Beruházási Iroda - A Bajcsy Zs. utca 8. szám alatt működik a Közgazdasági Iroda Adóügyi Csoportja és az Ügyfélszolgálati Iroda.

2 A hatásköri jegyzék szerint a jegyzőnek több mint háromezer hatásköre van. Ezek közül terjedelmi okok miatt - csak azokat jelenítem meg a beszámolóban (ügymenet leírása nélkül), amelyekkel kapcsolatban ügyirat keletkezett ez évben. 1.) Szervezési Iroda Alapfeladata a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület és bizottságai kiszolgálása. Létszáma 10 fő: két titkárnő, négy szervezési ügyintéző, két ügyvitel ellátó egy telefonközpont kezelő és egy gépkocsivezető. Egy munkatárs december végén nyugdíjba vonul A Szervezési Csoport legfontosabb feladatai a képviselő-testület és bizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzatok működéséhez kapcsolódnak. Tevékenysége a teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalható össze: Az ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok: - meghívó tervezetek elkészítése, - az ülések helyének időpontjának az egyeztetése, - az ülések lebonyolításához szükséges technikai és személyi feltételek biztosítása, - az előterjesztések összegyűjtése, - az előterjesztések formai szempontból történő ellenőrzése szükség szerint fedlap elkészítése, - az előterjesztések szükséges számban történő sokszorosítása, - az előterjesztések az érintettek részére való továbbítása, - a jogszabály szerint kötelezően meghívottakon kívül az eseti meghívottak értesítése, - az előterjesztések honlapra történő megküldése, - a bizottsági jegyzőkönyvek összegyűjtése stb. Az ülések lebonyolításával kapcsolatos feladatok: - hangfelvétel elkészítése, - a szavazatszámláló gép kezelése, ennek meghibásodása esetén a szavazatszámlálás, - jelenléti ív vezetése stb. Az ülést követően - a jegyzőkönyv (nyílt és zárt ülésről) elkészítése, - a hozott döntések kivonatának elkészítése, - a jegyzőkönyvi kivonatok az érintettek részére történő megküldése, - a hozott döntések nyilvántartása, végrehajtásának figyelemmel kísérése, - a jelenléti íveknek a Közgazdasági Iroda részére való továbbítása, - a jegyzőkönyvek SzMSz szerinti megküldése, - korábbi időszak határozataiból jegyzőkönyvi kivonat készítése kérelemre, - a hanganyagok kezelése, - rendeletek kihirdetése, záradékolása, - rendeletek nyilvántartása, - rendeletek Honlapra történő továbbítása, - rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, - szerződés-nyilvántartás vezetése, Egyéb feladatok - iskolatej program teljes körű szervezése az előterjesztés készítéstől a szerződéskötésen át a támogatás visszaigényléséig. - segítséget nyújt a költségvetési rendeletek, azok módosítása, a beszámolók, költségvetési koncepciók elkészítéséhez a Közgazdasági Irodának. 2

3 - a kifizetett szociális- és gyermekvédelmi támogatásokhoz az állami normatíva visszaigénylése. - ellátja három bizottság és a CKÖ jegyzőkönyvvezetői feladatait. - egyéb leíró feladatok teljesítése. - Törökbálint jelképei (név, címer, zászló) használata engedélyezésének előkészítése. - az önkormányzat által adományozható díjak, kitüntetések benyújtására az érintettektől javaslatok bekérése. - az adományozott díjakkal, kitüntetésekkel járó tárgyak beszerzése, oklevelek elkészíttetése, nyilvántartásba vétele. - továbbítja az érintett irodáknak, intézményeknek, alapítványoknak a KSH-tól, minisztériumoktól, közigazgatási hivataltól stb. érkezett adatszolgáltatásról szóló nyomtatványokat és figyelemmel kíséri azok kitöltését. - helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos panaszokat, menetrend-módosítási javaslatokat megküldi a szolgáltatóknak október 1-ig 17 képviselő-testületi ülés és 1 közmeghallgatás volt. Ebből 6 esetben volt rendkívüli testületi ülés. Ez időszakban a képviselő-testület 29 db. rendeletet alkotott és 426 db határozatot hozott október 1-ig összesen: 75 alkalommal került sor bizottsági ülésre, ebből 3 esetben volt összevont bizottsági ülés. A bizottságok ebben az évben összesen 862 db határozatot hoztak. E csoport végzi az országgyűlési és helyhatósági választások, népszavazások előkészítésével, lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat is évben három (országgyűlési I. és II. forduló, és az önkormányzati) választásra és egy helyi népszavazásra került sor. A választásokkal kapcsolatos feladatok (szervezési, nyomtatványkészítési, képzési, közzétételi, nyilvántartási, ellenőrzési határidők betartása stb.) a választások kitűzését követően folyamatos (munkanapoktól független) teendőket jelentenek Az Ügyvitelellátó Csoport felbontja és érkeztető bélyegzővel látja el a Hivatalba érkezett beadványokat. Ezt követően továbbítja a jegyző felé szignálás céljából, majd pedig az iratokat számítógépen fő- és alszámos rendszer szerint ügyintézőkre iktatja. E feladatokat 2 fő végzi, egyikük tanulmányi szerződés szerint tanulmányokat folytat. Az iktató jelenlegi kapacitásával nem tudja tartani a beérkező iratok 1 napon belül történő iktatását november 9-ig összesen irat került iktatásra. Az Ügyvitelellátó Csoport munkatársa az elintézett ügyiratokat átveszi az ügyintézőktől és azokat az ügyirat kezelési szabályzat szerint az iktató programban kivezeti (e munkához az irodán belül rendszeresen segítséget kell adni), az ügyiraton ellenőrzi az irattári jel feltüntetését, majd az irattári jelnek megfelelően irattárba helyezi januárjában a képviselő-testület által jóváhagyott külső szakcég - elvégezte 2003-ig a selejtezhető iratok selejtezését és februárban a Pest Megyei Levéltár átvette az 1900-as évek elejétől őrzött, nem selejtezhető, történelmi értéket képező iratokat. Mindezek ellenére a felszabadult helyekre az irodákban addig tárolt és elintézett iratok irattárba helyezésével ismét megtelt az irattár. Az Adócsoport és a Beruházási Iroda az elintézett iratait (irattári hely hiányában) helyiségeikben kénytelenek tartani. A Műszaki Iroda is az építési engedélyes iratait a használatba vételi engedély kiadásáig az irodán tartja. 3

4 Jelenleg nem oldható meg az iktatóban az iratok határidős rendszerben való kezelése, mert nincs rá hely és ügykezelői kapacitás sem. E csoport végzi a Hivatalba érkező és innen kimenő postázással kapcsolatos teendőket. A hatósági ügyekben hozott határozatokat, végzéseket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint csak tértivevényes küldeményként lehet kézbesíttetni. A tértivevényes, ajánlott küldeményre küldeményenként ragszámot kell ragasztani és azt egyenként postakönyvbe kell beírni, ez eddig db volt. Az adófizetési határidők (március 15., május 31. és szeptember 15.) előtt történő postázáshoz más munkaterületről is kell dolgozói segítséget kérni. Egy munkatárs ún. kihelyezett ügyfélszolgálati teendőket is ellát, hiszen az ügyfelet a központi épületből tájékoztatás kérése vagy irat leadása miatt nem lehet a Bajcsy Zs. u. 8. szám alatt működő Ügyfélszolgálatra elküldeni A jegyzői és polgármesteri titkárság feladatait 2 fő titkárnő látja el. Vezetik, nyilvántartják, irattározzák a jegyzőre és polgármesterre iktatott iratokat. Vezetik a fogadóórákra való bejelentkezéseket, telefonokat, elvégzik a rájuk bízott dokumentumok, levelek szövegszerkesztését stb. Megrendelik a jegyző megbízása alapján az irodaszereket, fénymásolópapírt A Szervezési Iroda munkakörülményei nagyon rosszak. Az irodahelyiségek zsúfoltak, a világítás nem megfelelő. Az iratok elhelyezésére nincs elég hely sem a Szervezési Csoport, sem az Ügyvitelellátó Csoport helyiségében. A tárolásra néhány rogyadozó hát- és oldallap nélküli beépített szekrény szolgál, melyek mögött a vakolat is hagy kívánnivalót maga után. A fénymásoló szoba kicsi, a szellőzése nem megfelelő, a levegő cseréjéről gondoskodni kell (télen megfagynak, nyáron megsülnek). 2.) Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja a központi épületben, az Ügyfélszolgálati Iroda a Bajcsy Zs. u. 8. szám alatti épületben működik. Az iroda létszáma: 9 fő. Az iroda ellátja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati hatósági és egyéb feladatokat. Feladatköre igen sokrétű, minden olyan ügy hozzájuk tartozik, ami más irodákhoz nem Ügyfélszolgálati Iroda: Létszáma négy fő. Elhelyezése megfelelő. Az épületrész padlóburkolat cseréje szükséges. Feladataik a klasszikus ügyfélszolgálaton túl folyamatos ügyfélfogadási rendben az alábbiak (az eljárások leírása nélkül): - Méhészeti nyilvántartásba vétel 2 - Marhalevél kiadása 4 - Eboltással kapcsolatos ügyek 98 - Külföldi állampolgár nyilvántartásba vétele 37 - Tűzesettel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása 22 - Hirdetmények közzététele, záradékolása 99 - Alanyi jogú és normatív közgyógy igazolványok kiadása Lakcímbejelentés Tüdőszűrő értesítések kiküldése Adategyeztetés (népességnyilvántartás) 45 - Utca és házszám igazolások kiadása 82 - Családi állapot igazolás kiadása 68 - Lakcím fiktívvé nyilvánítása 49 4

5 - Kisebbségi névjegyzékre vétel határozatban Választási értesítők, igazolások Kettős személyazonosító szám rendezése 1 - Hatósági bizonyítvány kiadása 7 - Hagyatéki ügyek Közterület foglalás engedélyezése Hazai anyakönyvezés előkészítése, felterjesztése 29 - Születések anyakönyvezése 1 - Házasságkötések száma 41 - Halálesetek anyakönyvezése Értesítés halálesetről (utólagos bejegyzésre érkezett) Értesítés halálesetről (törökbálinti halálesetről a születési hely, ill. házasságkötés helye szerinti aktő értesítése) Anyakönyvi kivonat kérése 69 - Állampolg. igazolás kérése 5 - Honosítási ügyek 28 - Adategyeztetés (anyakönyvi) 8 - Külföldi haláleset és javítás 11 - Házassági és születési név javítása 2 - BM és házassági név javítás 11 - Külföldi házasság felbontás 5 - BM felé anyakönyvi kivonat elszámolása (alkalom) 2 - Határozat felmentésről Az Általános Igazgatási Csoport államigazgatási, önkormányzati hatósági és egyéb feladatai: ellátja: 1 fő irodavezető, 1 fő szabálysértési ügyintéző, 1 fő vállalkozási ügyintéző, 2 fő igazgatási helyszínelő - Birtokháborítás Szabálysértés Igazolás kiadása fegyvertartási engedélyhez 87 - Állattartási ügyek 84 - Lakáskérelmek 82 - Gyepmesteri telep ügy 2 - Eb oltás 3 - Állatorvosok ügyeleti beosztása 6 - Ebzárlat 3 - Rókák szájon át történő immunizálása 2 - Játékterem engedélyezés 29 - Ingatlan ügy 38 - Ingatlannal kapcsolatos előterjesztés véleményezése 2 - Hozzájárulás külföldi állampolgár ingatlan szerzéséhez 3 - Visszavásárlási jog törlése 4 - Igazolás kiadása 54 - Tűzvédelmi bírság 8 - Mezőgazdasági ügyek 18 - Gyapjas lepkék elleni védekezés 1 - Bérleti díj emelés 4 - Talált tárgy 1 - Tűzijáték rendezéshez hozzájárulás kérése 7 - Hatósági bizonyítvány 4 5

6 - Befogadás iránti kérelem 2 - Egyéb 60 - Parlagfű elleni védekezés 20 - Működési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kérése 193 ügyben (alszám 503) - Tolmácsigazolvánnyal kapcsolatos ügyek 3 - Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás beszerzése, helyszíni szemle 6 db (102 alszám) - Adatszolgáltatás (KSH, APEH, VPOP, stb.) 16 - magánszálláshely engedélyezése 4 - Vásárlók könyve hitelesítése 84 - Engedély nélküli közterület foglalás felderítése 13 - Reklámhordozók felderítése 11 - Szabálysértés kezdeményezés 48 - Zöldhulladékkal kapcsolatos ügyek 36 - Veszélyes ágakkal kapcsolatos ügyek 4 - Veszélyes ebekkel kapcsolatos ügyek 12 - Gyom és parlagfű felderítés belterületen 94 - Külterületi Gyom és parlagfű bejelentés áttétele 14 - Közterületen található veszélyes tárgyakkal kapcsolatos ügyek 3 - Roncs gépjárművel kapcsolatos ügyek 4 - Fa kivágás engedélyezése 32 - Szemét elhelyezéssel kapcsolatos ügyek 13 - Útszennyezéssel kapcsolatos ügyek 12 - Égetéssel kapcsolatos ügyek 12 - Engedély nélküli állattartás 7 - Vegyszeres gyomirtás 4 - Szúnyogirtás 1 - Hasznosítási kötelezettség 37 - Zajártalom ellenőrzése Igazgatási helyszínelői feladatok: - engedély nélküli közterület foglalások felderítése - reklámhordozók ellenőrzése - az engedély nélkül kihelyezett reklámok időszakos eltávolítása a Falugazda Csoport munkatársai közreműködésével mindenkori vezetői döntés alapján ennek jegyzőkönyvezése, - a helyi rendeletek be nem tartása esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése, - a zöld nyesedék rendeletben meghatározott időn túli kihelyezése esetén felszólítás, annak eredménytelensége esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése, - a közterületre kihajló ágak eltávolítására való szóbeli/írásbeli felszólítás, - a közterületre kiharapó kutyák gazdájának szóbeli/írásbeli felszólítása, eredménytelenség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése, - a közterületen, illetve a belterületi ingatlanokon a gyom és parlagfű fertőzöttség ellenőrzése hivatalból és bejelentésre egyaránt, - külterületi ingatlanok esetén gyom és parlagfű fertőzöttség bejelentések áttétele a Földhivatalhoz, - a helyi parlagfű forró drót lehallgatását követően a bejelentések ellenőrzése, szükség esetén felszólítás, egyéb intézkedések kezdeményezése, 6

7 - a közterületen elhelyezett veszélyes tárgyak esetében azonnali/szóbeli vagy írásbeli intézkedés, - kóbor, valamint elhullott/elgázolt állatok esetén a gyepmester felé intézkedés, - működésképtelen és rendszám nélküli gépjárművek közterületi tárolása esetén a tulajdonos felderítése, az elszállíttatásra rábírása, ismeretlen tulajdonos esetén a szolgáltató céggel az elszállítás megrendelése, jegyzőkönyvezése, - fa kivágási kérelmek helyszíni szemléje, döntés után a pótlások ellenőrzése, - kullancs és rágcsáló irtás testületi döntés utáni megrendelése, a munka ellenőrzése, - együttműködés a mezőőrökkel, - állattartási ügyek helyszíni szemléje, jegyzőkönyvezése, - birtokvédelmi ügyek helyszíni ellenőrzése, jegyzőkönyvezése, - balesetveszély azonnali elhárítása pl.: működő keverőgép a közterületen, - hiányzó KRESZ és irányító táblák jelzése, - síkosság mentesítés ellenőrzése, - egyedi hatósági ügyekben, illetve társhatóság megkeresésére helyszínelési feladatok ellátása, - ad hoc jellegű, (ez éves átlagban eset) sokrétű ügyek, általában lakossági jelzés alapján, pl.: égetés belterületen, olajszennyezés, stb.) 2.4. Az Általános Igazgatási Csoport munkakörülményei igen mostohák. Tárolásra itt is hátés oldalfal nélküli roskadozó beépített szekrények szolgálnak. 3.) Népjóléti Iroda 3.1. A Népjóléti Iroda Egészségügyi és Szociális Csoportja négy főből áll. A Népjóléti Iroda Egészségügyi és Szociális Csoportja tevékenysége, feladatköre igen sokrétű és szerteágazó, nagy számú ügyfél és ügyiratforgalmat bonyolít le. Egyszeri átmeneti segélyek 720 Temetési segélyek 60 Köztemetés 12 Tüzelő támogatás 111 Az 50 %-os munkaképesség csökkenést kapott ügyfelek ügyinek intézése, a rehabilitációs bizottság összehívása, igazolás kiadása 18 Közgyógyellátás 340 aktív korú nem foglalkoztatott (havonta változó létszám) 15 időskorúak rendszeres szociális segély 6 rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) 2 Lakásfenntartási támogatás 3 Ápolási díj 68 Családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozat ) 31 Bölcsődei felvételi kérelmek 113 Mozgáskorlátozottak ügyei 90 Gyermekes családok esetében rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 430 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 111 Étkezési hozzájárulás 330 Kamatmentes kölcsön 34 BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás 26 Szakápolás - az idén még nem volt kérelem Szociális étkezés 66 Házi segítségnyújtás (gondozás ) 20 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2006.óta működik ) 10 7

8 közlekedési támogatás 210 gázártámogatás Statisztika készítés - Rendelet-tervezet előkészítése - Bizottsági, Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése - Bizottsági, Képviselő-testületi üléseken való részvétel, bizottsági jegyzőkönyvek készítése - Környezettanulmányok készítése a határozatok meghozatalával kapcsolatban vagy társhatóság, egyéb szerv megkeresésére 50 - Karácsonyi csomag elkészítése, kiszállítása az érintetteknek időseknek 350 gyermekes családok Szociális Gondozó Csoport feladatait öt szociális gondozó látja el. - A szociális gondozók gondoskodnak azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A szociális gondozók jelenleg 20 főt gondoznak, ez a létszám változó. (kórházba kerülés, haláleset vagy csak egyszerűen nem kérik már a gondozást) Tevékenységük: a gondozottak részére bevásárlás, gyógyszerkiváltás, hivatalos és egyéb ügyek intézése, ház körüli munkák elvégzése, fürdetés, mosás, tüzelő behordás, begyújtás. Megpróbálják az egyedül élő idős emberek lelki egyensúlyát biztosítani azzal is, hogy meghallgatják gondjaikat, problémáikat. - Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Jelenleg 66 fő részére szállítják házhoz az ebédet, ez a létszám változó, az elmúlt évben meghaladta a napi 100 adagot. (kórházba kerülés, haláleset vagy csak egyszerűen nem kérik már az ebédet) A felsorolt feladatok nagyvonalakban tükrözik az Iroda tevékenységét, de természetesen ezeken belül számos ún. ad-hoc feladat is van. A Népjóléti Iroda ügyiratforgalma október hónappal bezárólag : 6540 db December hónapban jelentős lesz mind a felnőtt, mind a gyermekes családok segély kérelme, valamint ekkor kerül sor a karácsonyi csomag tartalmának megvásárlására, a csomag elkészítésére, az érintettekhez történő kiszállításra A Népjóléti Iroda kilenc munkatársa kb. 8 éve dolgozik a jelenlegi, egy légterű irodában. Tevékenységüknek nem megfelelő ez az elhelyezés, mivel nem lehet biztosítani azt az intimitást, amit feladatkörük megkövetel, valamint alkalmatlan az elmélyült munkavégzésre, amikor minden kolléga az irodában tartózkodik, dolgozik, ügyfelekkel foglalkozik vagy telefonon ad felvilágosítást (pl. előterjesztés készítés, rendelet-tervezet készítés, döntés előkészítés). Nyolc éve kerültek megvásárlásra a jelenlegi bútorok melyek gyerekbútorok, nem irodába valók, de az akkor rendelkezésre álló keretből ezt lehetett vásárolni. A rakodó felület kevés, a polc kevés, a régi épületből áthozott bútorok viszont mostanra teljesen elhasználódtak, elkorhadtak, a hátlapjuk leesett. A nem megfelelő munkafeltételekhez tartozik, hogy egy WC van, nincs külön férfi - női, külön az ügyfeleknek. 8

9 A nyomtató illetve a fénymásoló is használt, más irodától örökölték őket. 3.4.Az Iroda tevékenységéből adódóan szoros kapcsolatban van a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Bölcsődével, az óvodákkal, iskolákkal, a védőnőkkel, gyermek és háziorvosokkal és fogorvosokkal. Szintén jó és szoros a kapcsolat a településen működő Jóakarat kör -rel, a Caritas civil szervezettel, a Nyugdíjas Klubbal, a Sorsunk és Jövőnk Családok Átmeneti Otthonával. 4.) Közgazdasági Iroda Az iroda 17 fővel végzi munkáját, melyből 1 irodavezető, egy irodavezető helyettes, egy adócsoport és egy könyvelési csoportvezető lát el közép szintű vezetői feladatot. Feladata: az önkormányzat költségvetésének végrehajtása, a bevételek beszedése, kiadások teljesítése, a pénzügyi és számviteli feladatok ellátása. Az iroda évről évre kb 5 milliárdos költségvetésből gazdálkodik. Végzi a Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv, valamint 8 részben önálló költségvetési szerv gazdálkodását, és koordinálja további 3 önálló intézmény gazdálkodását Költségvetési Csoport: - Segíti a Képviselő-testület munkáját és előkészíti a Képviselő-testület, illetve a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. - Gondoskodik a folyamatos gazdálkodási feltételekről, elkészíti a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények, kisebbségi önkormányzatok szabályzatait. - Kapcsolatot tart a számlavezető hitelintézettel, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében intézi a hitel igénybevételt. - Részt vesz a szerződések előkészítésében. - A különféle ellenőrzések végrehajtását segíti: ÁSZ, APEH, stb. - Részt vesz a belső ellenőrzés+kistérség+banki kapcsolat+hitel - Kapcsolatot tart a szakterületébe vágó kérdésekben a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásával. - A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek kimunkálása, ezen belül a Polgármesteri Hivatal részletes költségvetésének elkészítése, a képviselő-testületi döntések és központi költségvetési módosítások átvezetése, rendelet-módosítások elkészítése. - Elkészíti költségvetés állásáról szóló féléves és háromnegyedéves beszámoló számszaki részét a képviselő-testület felé, előterjeszti a zárszámadást. - Elkészíti az állami támogatás igénylését, elszámolását, felméri a mutatószámokat és feladatmutatókat. - A társadalmi szervek pályázaton elnyert pénzeszköz átadását előkészíti. - Ellátja a részben önálló költségvetési szervek ellenjegyzési feladatait. - Bérgazdálkodás keretében ellenőrzési a PH és a hozzá tartozó intézmények személyi juttatás előirányzatának teljesítési adatait, meghatározza a bérmegtakarítás terhére adható jutalmak összegét Könyvelési csoport - elkészíti a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat negyedéves, féléves költségvetési jelentéseit, évvégén elvégzi a zárlati munkálatokat, összeállítja a beszámolót és a mérleget, amelyet a Magyar Államkincstár felé kell leadni. - A legfőbb feladatokon túl ellát érvényesítési, ellenjegyzési, házi pénztár ellenőrzési feladatokat, 9

10 - könyveli a 0 számlaosztályt, az elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alszámláit, adóbeszedési alszámláit és egyéb alszámlákat, valamint a MÁK nettó finanszírozás körébe tartozó tételeket. - Információt és adatot szolgáltat vezetői döntésekhez és külső szervezetek részére. - a pénztári forgalom főkönyvi könyvelését (kb tétel éves szinten) - bedolgozik a mérlegjelentés elkészítésébe és a zárlati munkálatokba - végzi a beruházások aktiválásával kapcsolatos könyvelési és nyilvántartási feladatokat, - vezeti a befejezetlen beruházások analitikáját - Rendezi a függő tételeket és negyedévente beruházási statisztikai jelentést készít. - Ellát érvényesítési feladatokat. - végzi a banki forgalom és a bér főkönyvi könyvelését (kb tétel éves szinten), - vezeti a vevő és szállító analitikus nyilvántartást - Elkészíti a különböző adónemekben keletkező bevallásokat és továbbítja ügyfélkapun keresztül. - Rögzíti a tárgyi eszközök változásait az un. Befesz programban, értékcsökkenések számítását elvégzi és egyeztet a főkönyvi könyveléssel. - a vevő-szállító analitika gépi rögzítését - és vezeti a kötelezettség-vállalások nyilvántartását (kb tétel évente). - vezeti a tárgyi eszköz kartonokat. - kezeli a banki terminált, a Spectra rendszeren keresztül végzi a banki átutalásokat. - Az átutalások teljesítése előtt érvényesítési feladatokat végez, a számlákat felszereli, ellenőrzi, teljesítést igazoltat, utalványozásra, ellenjegyzésre előkészíti. - A beérkező számlákat nyilvántartásba veszi. - Naprakész információkat szolgáltat a vezetés részére a bankszámlák egyenlegéről, a bevételek és kiadások pénzforgalmáról. - Teljesíti a készpénzes kifizetéseket és bevételezi a befizetéseket (kb tétel évente). - Gondoskodik a megfelelő mennyiségű és címletezésű készpénz biztosításáról. - Kezeli a kisebbségek és a részben önálló költségvetési szervek készpénzeit is, ellátmányt fizet ki, elszámolásokat fogad. - A készpénzforgalomhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartásokat vezet, számlát állít ki (kb. 300 db évente). - Az un. AN analitikus nyilvántartó program kezelése Ezen a programon tartják nyilván a lakbéreket, a nem lakás célú helyiségek bérleti díjait, az önkormányzati lakások törlesztő részleteit, a munkáltatói és lakásvásárlási kölcsönöket. pénztári és banki befizetések rögzítése ügyfelek tartozásainak előírása/kivetése csekkek küldése tartozásokról értesítés küldés/felszólítás lejárt kölcsönök ügyfélszámláinak lezárása új kölcsönök esetén ügyfélszámla nyitása a nyilvántartó rendszerben számlák kiállítása AN nyilvántartó program programozójával kapcsolattartás. - Év végi leltározás végrehajtása, számlázási feladatok (kb. 700 db számla évente). - Szerződések előkészítése - Igazolások kiadása - Földhivatali bejegyzések kezdeményezése. - A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények nyugdíj- és egészségpénztári 10

11 feladatai Önkéntes nyugdíjpénztár havi bevallások elkészítése új belépők felvétele kilépő dolgozók törlése a rendszerből bérváltozások rögzítése a rendszerben cafeteriából nyugdíjpénztári befizetést választó dolgozók nyilvántartásának létrehozása, nyilvántartás vezetése, havi bevallás elkészítése küldése Patika egészségpénztár cafeteriából egészségpénztári befizetést választó dolgozók nyilvántartásának létrehozása, nyilvántartás vezetése, havi bevallás elkészítése, küldése Megszűnt Anna-hegyi Viziközmű Társulat ügyeinek intézése bankszámlák könyvelése kényszertársulók tartozásainak kimutatása, megküldése adócsoport felé különbözeti összegekről csekkek küldése az LTP tagok részére levelezések igazolás kiállítása negyedéves beszámolók készítése - Az átvett Viziközmű Társulat iratanyagai rendszerezésének kialakítása, az iratanyagok ügyfelenként történő nyilvántartásának elkészítése. - A társulati tagok tartozásának nyilvántartására szolgáló VIZCSAP program kezelése. - Az analitikus nyilvántartási rendszer befizetéseinek, és tartozásainak az önkormányzat előírásainak megfelelő átalakítása, az ennek megfelelő nyilvántartás kialakítása, a költségvetési csoport előírásait szolgáló analitikával történő alátámasztása. OTP LTP-vel kapcsolattartás, az LTP-vel rendelkező társulati tagok hiányos megtakarításainak figyelemmel kísérése OTP LTP-vel történő levelezések VIZCSAP nyilvántartó rendszer rendszergazdájával történő kapcsolattartás, a programfrissítések megrendelése, egyedi igények megfogalmazása, kivitelezésére történő megbeszélések lebonyolítás Munkaügyi feladatok: a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények (Bölcsőde, négy óvoda, Családsegítő Szolgálat, Művelődési Ház, Könyvtár) dolgozóinak, ill. a Hivatal köztisztviselőinek, valamint a hozzá tartozó közalkalmazottak (Házi Segítségnyújtás, Parkfenntartás, Köztisztaság, Védőnői, Háziorvosi Szolgálat és Egyéb Kulturális tevékenység) dolgozóinak a különböző nem rendszeres juttatások, ill. kifizetések számfejtése, feladása, pl.: - bérlet, - étkezési hozzájárulás, - önkéntes nyugdíjpénztári -, Patika egészségpénztári befizetés, - szakirodalom vásárlási támogatás, - jutalmak, céljutalmak, - saját gépjárművel történő munkába járás, ill. gépkocsi költségtérítés, - üdülési hozzájárulás, - ruházati költségtérítés, - albérleti hozzájárulás, - munkáltató által adott szociális segély, 11

12 - temetési segély, - iskolakezdési támogatás, - a Cafetéria rendszeren belüli elemek ajándékutalvány, o üdülési csekk, o o internet, önkéntes nyugdíjpénztári - és egészségpénztári befizetések -, minden egyes dolgozóra és az általuk megjelölt hozzátartozókra egyaránt) - éves szinten ez mintegy 253 dolgozó esetében rendszeres feladatot jelent (kb tétel rögzítése éves szinten). - Előzőekben felsorolt munkavállalói körben munkáltatói igazolás kiadása. - feladata a változó bérek (szabadidő megváltás, túlóra, eseti helyettesítési díj, délutáni pótlék) a fent említett intézmények és a Hivatal dolgozói esetében határidőre történő lejelentése, listák elkészítése, valamint továbbítása megadott határidőben a MÁK felé. - A képviselők ( 17 fő) és a külső bizottsági tagok részére nyilatkozatok készítése és kiküldése, majd a beérkezett adatok, ill. igazolások alapján nyilvántartás felvezetése, ezek alapján a havi elszámolások (kifizetések) felvitele (IMI rendszeren), engedélyeztetése, utalásra előkészítés, nyilvántartás havi aktualizálása. Ugyanez vonatkozik a havi rendszeres megbízási díjjal dolgozók esetében is - Az eseti megbízási szerződések lejelentése, engedélyeztetése, majd átadás kifizetése, ill. utalásra (a fent említett intézmények esetében is). - A Népjóléti Iroda által készített lista alapján az ápolási díjban részesülők (68 fő) külsősök adatainak rögzítése, majd a havi rendszerességgel történő kifizetések felvitele, kinyomtatása, lista készítése a felvitelről, majd aktualizálása az utaláshoz. Nyilvántartás vezetése. - Havi zárások elkészítése és határidőre történő eljuttatása a MÁK felé. - A személyi jövedelemadóval kapcsolatos év végi igazolások elkészítése (képviselők, bizottsági tagok, ápolási díjasok, megbízási díjban részesülök), leigazoltatása és határidőben történő kiküldése az adott személyek részére. A Közgazdasági Iroda munka mennyisége nem mérhető le az iktatott ügyiratok számával hiszen a végrehajtandó feladatok más jellegűek. Mégis az iroda ügyiratforgalma ebben az évben közel 1700 volt. A technikai feltételek korszerűsítése a munka minőségének javításához elengedhetetlen. Elsősorban új analitikus nyilvántartó rendszerek beállítása szükséges, illetve megfogalmazódik az igény egy integrált rendszer bevezetésére is. A munkát jelentősen nehezíti, hogy több részben önálló költségvetési szerv és ezen kívül más különféle szakfeladat működtetését is itt kell végezni. Ez szerteágazó munkát és ismereteket és megfelelően kialakított számviteli rendszert igényel. A Közgazdasági Iroda Költségvetési és Könyvelési Csoportjából három munkatárs december végén nyugdíjba vonul, ez óriási terheket ró a Hivatal vezetésére Adóügyi csoport Az Adóügyi Csoport hatósági tevékenységét szervezeti egységként a Közgazdasági Iroda keretében végzi. Az adócsoport létszáma 6 fő, ebből egy fő felmentési idejét tölti nyugdíjba vonulása miatt. Egy másik munkatárs december végén kíván nyugdíjba vonulni. Általános feladatok az adóztatásban: - Az adók beszedése és nyilvántartása. 12

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS 15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Döbrököz Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 26.) sz. ÖK rendeletének módosításáról Tisztelt

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 49/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben