Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nőtt a bérünk, de nem eléggé!"

Átírás

1 XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét mutatja nemzetgazdasági és vasúti szinten. Az itt közölt táblázatból az állapítható meg, hogy az átlagos MÁV Zrt.-s vasutas 2009-ben bruttó forintot keresett havonta, mely forinttal volt több az átlagos magyar munkavállaló havi kereseténél. Míg 2009-ben a nemzetgazdasági szintű átlagkereset a gazdasági válság miatt alig fél százalékkal nőtt, addig a MÁV Zrt.-nél kimutatott átlagkereset ezt jelentősen meghaladó mértékben 6,7 százalékkal emelkedett. Ezzel hosszú évek óta először válik valóra szakszervezetünk azon törekvése, hogy a vasúti átlagbérek a nemzetgazdasági szint felett alakuljanak. Álláspontunk szerint, ezt az átlagosnál lényegesen magasabb műszakszám, valamint a kedvezőtlen munkakörülmények indokolják. A PVDSz kiemelt célja, hogy a MÁV Zrt. esetében értelmezhető átlagos keresetek tartósan hozzávetőlegesen 10,0 százalékkal a nemzetgazdasági szint felett stabilizálódjanak. Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset alakulásáról (Ft/fő/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazdaság MÁV/Nemzetgazdaság Különbség % % % % % % % % % A kedvezőnek tűnő statisztikai adat elsődleges oka természetesen nem a vasúti átlagkereset növekedés valódi meglódulása, hiszen 2009-ben mindössze 4,1 százalékos béremelés volt. A vasutas átlag országos színt fölé kerülésének elsődleges oka az, hogy a költségvetés területén mért átlagkeresetek döntően a 13. havi illetmény kifizetési szabályainak változása miatt 7,9%-kal maradtak el az előző évitől, tehát csökkentek. A problémát valójában az okozza, hogy már a forintot meghala- dó bruttó átlagkereset sem biztosítja a tisztességes megélhetést, hiszen ezzel is az átlag vasutas zsebébe alig került forintnál több 2009-ben, havonta. Ebből bizony figyelembe véve az árakat elég nehéz megélni és családot eltartani. Áprilisi számunkban az alapbérek alakulásáról nyújtunk áttekintést, mert ne feledjük el, hogy ez a nem túl magas vasúti átlagkereset az alapbéreken túl mennyi túlórát, készenlétet és műszakpótlékot is tartalmaz. Enzsöl Róbert 2010 január 15.-én került sor az első egyeztetésre a munkáltató és a szakszervezetek között. A PVDSz kifejtette, hogy a reálkeresetek megőrzését fontosnak tartja úgy a bér, mint a VBKJ vonatkozásában. Továbbiakban a 2010 évre vonatkozóan 10-15%-os béremelésre a cafetériában Ft -ról Ft-ra tettünk javaslatot. A Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a 15%-os béremelést elképzelhetetlennek tartja. A mai gazdasági helyzetet és az új Bértárgyalások a BSS 2000 Kft-nél. karbantartási szerződés megkötésének bizonytalanságát hozta fel indoknak. A VBKJ tekintetében maximum Ft-ra van felhatalmazása a tulajdonosoktól. Mivel az álláspontok túl mesze voltak a munkavállalók elképzelésétől, a PVDSz javasolta, hogy a tulajdonosokat is vonjuk be a tárgyalásokba a hatékonyabb előrehaladás érdekében. Ez a VBKJ nál eredményre vezetet Ft-ban sikerült megállapodni. A bér emelés vonatkozásában Sellei Ernő úr mint tulajdonos ígéretet tett, ha a felsővezeték karbantartási szerződést a MÁV Zrt.-vel sikerül megkötni, visszatérünk a bértárgyalások folytatásához. Szakszervezetünk bízik a tárgyalások sikeres folytatásában. Káré István TEB ügyvezető

2 2 VÉT HÍREK Bár az érdekegyeztetés súlypontja, a munkáltatóval folytatott tárgyalások színtere február második felétől a helyi szervezeti szintekre helyeződött a KSz. Helyi Függelékeiről szóló tárgyalások miatt, maradtak megoldandó problémák társasági szinten is. Az egyik ilyen az elhúzódó orvosi vizsgálatok okozta keresetveszteség valamilyen ellensúlyozása volt, a másik az egészségmegőrző program 2010-es lebonyolításával kapcsolatos szabályozás. Kompenzáció az orvosi vizsgálat miatti állásidő keresetveszteséget okozó hatásának enyhítésére Ismeretes a múlt hónapban írtunk róla hogy az orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályainak változása miatt az elmúlt év végén és az idei év elején soksok vasutas nem tudott munkát végezni. A lejárt orvosik miatt állásidőre kényszerített munkavállalók csak személyi alapbért kaptak, nem fizették a megszokott műszakpótlékot, nem tudtak túlórázni, készenlétet adni, ezért megszokott munkabérüknél kevesebbet kaptak. A viták során kezdetben a szakszervezeti oldal egységesen képviselte, hogy a veszteséget elszenvedő munkavállalók bére a kompenzáció során az átlagkeresetük szintjére egészüljön ki, a munkáltató azonban ettől mereven elzárkózott. Hangsúlyozta, hogy a Munka Törvénykönyve szerint az állásidőre pusztán a személyi alapbér jár és ettől alig lehetett eltántorítani. Bár a PVDSz álláspontja mellett végig kitartott a munkáltató a többi szakszervezetet meggyőzte arról, hogy csak a kieső műszakpótlékot vegye figyelembe a kompenzáció során, mert a készenlétek és túlórák tekintetében az éves órakeretek miatt a kieső idők az év során pótolhatók. A PVDSz a vita végén egyedül maradt és a kompromisszumos megállapodást végül azért írta alá, mert a munkáltató ígéretet tett arra, hogy március elejére megszűnnek az orvosi megszerzésének elhúzódása miatti állásidők. Kétségtelen, hogy az alábbi megállapodás több a semminél: A 2010-es egészségmegőrző program A munkáltatóval folytatott tárgyalások eredményeként az érintett munkavállalók körében nagy népszerűségnek örvendő lehetőség évben tovább bővül. Míg az elmúlt évben hozzávetőlegesen 500, ez évben több mint 800 munkavállaló egészségének és munkavégző képességének megőrzéséhez, a megbetegedésének megelőzéséhez, szűrési program alapján kimutatott esetlegesen kialakuló betegség korai stádiumának felismeréséhez, a riziko-faktorok meghatározásához járul hozzá a munkáltató a program feltételeinek megteremtésével. Az Egészségmegőrző Programban történő részvétel feltétele: önkéntes jelentkezés és rendes szabadság vállalása, meghatározott munkakör betöltése, legalább 10 év adott munkakörben töltött MÁV szolgálati idő, és az, hogy és évben nem vett részt a Programban Megállapodás október 1-jén hatályba lépett a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségi alkalmassági követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 2003/2009. (IX.18) Korm. rendelet. A rendelet bevezetése során tapasztalható nehézségek, az egészségi alkalmasság megállapításának és az ezt tanúsító okmányok rendelkezésre állásának késése miatt 2009 novemberétől a munkáltatói jogkör gyakorlók több száz munkavállalót nem tudtak hosszabb-rövidebb időre munkába állítani. Az érintett munkavállalók részére állásidőre (Mt (4) bek.) járó személyi alapbér került kifizetésre, amely sok esetben keresetveszteséget jelentett a munkavégzés során kifizetésre kerülő keresethez képest. A keresetveszteség kompenzálása céljából a MÁV Zrt. a november 01. és február 28. közötti időszakban a hiányzó egészségi vizsgálat vagy dokumentáció hiánya miatt állásidőn lévő munkavállalók részére a kiesett műszakpótlék miatt az 1. sz. mellékletben feltüntetett 1 órára eső kompenzációt biztosítja. A juttatás mértéke az állásidő órában meghatározott mértéke és a munkakörhöz és munkarendhez kapcsolódó óradíj szorzatának megfelelő összeg. A kompenzáció kifizetésére legkésőbb a márciusi bérekkel egy időben kerül sor. B u d a p e s t, február 18. Szakszervezetek Munkáltató A feltételek együttes teljesítése szükséges a jelentkezéshez. A jelentkezéshez szükséges Igénybejelentő lapot és Protokoll kérdőívet a márciusi munkabér elszámolás mellett küldi meg a munkáltató a kedvezményezett munkakört betöltő munkavállalók számára. A munkavállaló részvételi szándékát a közölt határidőig Igénybejelentő lap -on kezdeményezi. A Protokoll kérdőívet a megfelelő intézeti profil kiválasztása érdekében a munkavállaló kérésére a foglalkozásegészségügyi orvos tölti ki és tesz javaslatot az intézeti ellátásra (kizárólag egy típusúra). A javasolt intézetet a foglalkozás-egészségügyi orvos az igénybejelentő lapon aláírásával igazolja. Orvosi záradék és pecsét nélkül az igénybejelentés érvénytelen! A munkavállaló a kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot megküldi a humánpartnernek záradékolásra, a munkáltatói jogkörgyakorlónak aláírásra. Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök

3 3 Ugye, megmondtuk... (avagy kikezdték a sztrájktörvényt) a februári számban megkezdett írás folytatása Elmúlt havi számunkban elkezdtük annak az OÉT (Országos Érdekegyeztető Tanács) elé terjesztett koncepcionális vitaanyagnak az ismertetését, mely a sztrájkjog magyarországi gyakorlásának problémáit feszegeti. Szó volt már a sztrájk bejelentése, az elégséges szolgáltatás biztosítása, a sztrájktörők alkalmazása, valamint a sztrájk megállapodás és a kollektív szerződés viszonya kapcsán felmerülő problémákról. Az alábbiakban a vitaanyag második részét ismertetjük: 5. Valamely konzultatív tanács munkavállalói oldalán tag szakszervezet (szövetség, konföderáció) sztrájkja A korábbiakban problémát okozott, hogy egy vagy néhány szakszervezeti konföderáció szervezett sztrájkot olyan kérdésekben, amelyekről az OÉT is konzultált, így a megállapodás létrehozásával előállt a quasi országos kollektív szerződés, amelynek az aláírói a sztrájkbizottság és a kormánytárgyaló (azaz: országosan egységesen hatályos kollektív szerződés erejű megállapodás, amelynek területi/személyi hatálya a tárgytól függ). Nincs szabály arról, hogy a fórum munkavállalói oldalán helyet foglaló többi szervezetnek milyen jogai vannak/nincsenek ezzel kapcsolatosan; a kérdést elvben minden érdekegyeztető fórumra relevánsan kell megoldani. Tekintettel arra, hogy a kérdésre az egymunkáltatós vagy ágazati sztrájkkal analóg választ nem lehet adni, miután nincs megfelelő mérce ahhoz, hogy a fórumok oldalainak tagjait összehasonlítsuk egymással (teljes körű taglétszám-adat nincs, üt-választási adatok 3 év múlva lesznek a jog jelenlegi állása szerint, szavazni nem lehet), valamint a kormány nem köt kollektív szerződést, más megoldást kell találni. Lehetséges megoldások: o a sztrájkot kezdeményező szervezet köteles egyeztetni az álláspontját az oldal többi tagjával, sztrájkot csak egyetértés (többségi egyetértés) esetén kezdhet, a tárgyalások során az egyetértést fenntartja o a megállapodás csak akkor lesz kollektív szerződés erejű (végrehajtása bíróságon kereshető, a békekötelem alapján sztrájkkal nem támadható), ha a megállapodással a többi szervezet utólag egyetért, az egyetértést a sztrájkot szervezőnek kell beszerezni o a kormánytárgyaló kétfelé tárgyal, csak akkor írhatja alá a megállapodást, ha a sztrájktárgyalásokban nem részes felek nem emelnek kifogást, azaz a többiek egyetértését a kormánytárgyalónak kell beszerezni o a tárgyalásokra meg kell hívni az összes érintettet, ideértve a munkáltatók képviseleteit is, ha van ilyen, a tárgyalásokon kialakult erőviszonyok szerint mindenki dönt, hogy aláírja-e a megállapodás-variációkat vagy nem o csak a kormánytárgyaló és a sztrájkbizottság tárgyal, a megállapodást aláírják és a sztrájktárgyalásokban nem érintett felek kötelesek tűrni annak tartalmát (a békekötelem alapján, a jelenlegi jogi helyzet) A kérdés minden fórum tekintetében rendezhető megállapodással, esetleg az alapszabály módosításával. 6. A szolidaritási sztrájk szabályai A szolidaritási sztrájknak nincs definíciója, sem más speciális szabálya azon kívül, hogy szakszervezeti jog és nem kell a sztrájkkövetelésekről egyeztetni, ennél fogva egyebekben a harci sztrájk szabályai szerint járnak el a szervezők ezekben az esetekben, ideértve annak időtartamát is. Igény merült fel a munkaadók részéről a szabályozás pontosítására, amely tartalmazhatja a meghatározást és az időbeli korlátot is. Ennek függvényében kell alkalmazni a még elégséges szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályokat is. Az OÉT elfogadhat olyan ajánlást, amely a szolidaritási sztrájk korlátait tartalmazza, de ez a bíróságot nem fogja kötni, tehát egy ezen túlterjeszkedő szolidaritási sztrájk nem lesz jogellenes. 7. A sztrájkot szervező szakszervezet/csoport intézményei A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz ilyen intézményeket, ugyanakkor a rendezett sztrájktárgyalások, illetve sztrájk legtöbbször megköveteli a sztrájkbizottság (és albizottságai), valamint a sztrájkőrség felállítását. Előbbinek a munkabeszüntetés szervezése, a szakszervezeti centrummal való kapcsolattartás és a tárgyalások folytatása, illetve vezénylése egyaránt feladata lehet, míg utóbbi a sztrájk fizikai/technológiai rendezettségének fenntartásában, a felesleges károk megelőzésében, a biztonság garantálásában, a sztrájktörés megakadályozásában, esetleg az elégséges szolgáltatás biztosításában stb. van/lehet szerepe. Ezen intézmények jogai és kötelezettségei körében szükséges lenne megállapítani, hogy mi a hatáskörük, melyek a legfontosabb kötelezettségek, illetve hogy mennyiben terjed ki rájuk a szakszervezeti tisztségviselőkre vonatkozó védelem. Ezek a rendelkezések az OÉT megállapodás/ajánlás fontos részei lehetnének, amelyek a rendezettebb sztrájkgyakorlat irányába terelhetik a vitában álló feleket. Felelősségükre ugyanaz vonatkozik, ami ma is: a bíróság akkor sem tekinti őket önálló intézménynek, ha vannak. 8. Mikor nem állapítható meg a munkáltató? A jelenlegi szabályok alapján, ha a munkáltató nem állapítható meg, akkor a kormánynak kell a tárgyaló delegátust kijelölni. Ez a szabály többször okozott téves megoldásokat, amikor a kormány a munkáltatók egy jól meghatározható köre helyett tárgyalt csak azért, mert e munkáltatók elég számosan voltak. (A jelzett jogszabályhely alapján a sztrájkot szervező eleve a kormányt szólította föl a tárgyalásokra.) Tekintettel a fentiekben a kollektív szerződésről írottakra, valamint arra a tényre, hogy a tulajdonost egyik szektorban sem lehet kényszeríteni arra, hogy a menedzsment helyett tárgyaljon, a szabályt pontosítani kell, amelynek ki kellene terjednie a következő szempontokra: o hány munkáltatóról van szó o létezik-e adott körben munkáltatói érdekképviselet, van-e annak kollektív szerződéskötési joga o mire terjednek ki a követelések (az azokról szóló megállapodás ki számára teremt kötelezettségeket és jogokat, azaz annak hatálya kire/mire terjedne ki) E szempontok alapján kellene meghatározni, hogy mely esetekben kötelező a kormánynak tárgyaló delegátust kijelölni, mely esetekben tárgyal az ágazati munkáltatói érdekképviselet és mely esetekben kötelesek a szervezetlen munkáltatók összeállni és tárgyalókat küldeni. Az OÉT ajánlása nem írhatja felül a törvényi kötelezettséget, ugyanakkor a megállapodás elősegítheti, hogy a sztrájkot szervezők elfogadjanak olyan tárgyaló delegációt, amelyben nincs kormánytag (ettől a tárgyaló delegáció még rendelkezhet totális kompetenciával egy kérdés megoldásában), hiszen a kormány feladata ma sem az, hogy közvetlenül tárgyaljon, hanem az, hogy jelölje ki a képviselőjét. (folytatás a 4. oldalon...)

4 4 (folytatás a 3. oldalról...) 9. A törvényben megállapított tilalmak és korlátozások A jelenlegi jogszabályok kétféle sztrájktilalmat tartalmaznak. A Sztv. szervi tilalommal él, a szolgálati és a hivatásos katonai szolgálati jogviszonyról szóló két törvény pedig jogállás szerinti tilalommal. Egyik tilalom sem terjed ki például egy katonai objektumot őrző, civileket foglalkoztató kft. alkalmazásában álló munkavállalókra. E tekintetben jogszabályi összehangolás szükséges a tilalmak tekintetében. Tekintettel a Magyarországra is hatályos nemzetközi egyezményekre, a fenntartandónak ítélt tilalmakat a törvényben kell rögzíteni és olyan vitarendezési eljárásokat kell a Hszt.-ben és a Hjt.-ben rögzíteni, amelyek mintegy pótolják a sztrájkjogot. Ezzel összefüggésben meg kell változtatni a kollektív szerződéskötési szabályokat is, tekintettel arra, hogy a sztrájk a kollektív szerződéskötéshez (kollektív vita=érdekvita) kapcsolódó jog, valamint arra, hogy a kollektív tárgyaláshoz való jog ma igen széles körben nem gyakorolható. Hasonló a helyzet a közigazgatással, amelyben minden jogviszonyban dolgoznak, viszont az évi, alkotmányossági szempontból is felülvizsgálatra szoruló Megállapodás a köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról a köztisztviselőkre nézve fogalmaz meg többnyire alkalmatlan szabályokat. (Ennek a problémakörnek a kifejtésére a tárgyalások jelen szakaszában nincs mód, egyébként pedig a róluk szóló tárgyalások célszerű színhelye a koncepcionális változtatásról szóló döntés függvényében az OKÉT és a SZÉF.) A fenti problémák egy része megoldható az évi Megállapodás felülírásával, a problémák konzisztens megoldása azonban több törvény módosítását igényli. 10. Pénzügyek Egyértelmű, közérthető módon rendelkezni kellene arról, hogy a sztrájksegély járulék-, adó- és számviteli szabályai melyek, illetve hogyan alakuljanak; a kérdés ma tudomásunk szerint - nem megnyugtatóan rendezett. (Fontos szabály, hogy a sztrájkalap nem végrehajtható.) A gyakorlatban - egyértelmű szabályok hiányában a társadalmi szervezetek gazdálkodásának szabályaiból közvetetten levezethető eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem feltétlenül állják meg a helyüket egy alaposabb vizsgálat esetén. Világossá kellene tenni a jogokat és a kötelezettségeket ezen a téren is. Hasonló a helyzet a jogellenes sztrájk kártérítési következményeivel, amely a Ptk. vonatkozó szabályainak elemzése nélkül nem oldható meg. Ezek a kérdések csak a jogszabályok pontosításával oldhatóak meg. erobi OLVASÓI LEVELEK (Az elmúlt havi számban megjelent írás folytatása) Hol vannak az írástudók? Ei: Mikor e mű született, illetve körvonalazódott bennem, akkor igazából nagyon kevés időm volt, s az események is gyorsan pörögtek, s így majdnem az íróasztal számára készült. De a közéletben, és a vasúton is, zajló történések arra ösztökéltek, hogy nézzem át írásomat, s adjam közre valamilyen formában, mert nem szólni,nem jelezni az vétek, de a nemzet, a köz vagyonát elherdálni, a jövő nemzedéke elől felélni, elkótyavetyélni, az: bűn. A mozgástér igen fontos tényező a gazdasági életben is, és a vállalat belső világában is. Ez a tér tág határok közt mozoghat, s mozog is. A sok, de különböző szabályzó, mint piaci, adó, pénzügyi, gazdasági, stratégiai, jogi, gazda(g)ság/politikai stb. tényezőként jelen van a cég életében, s ezen tényezők mentén különböző fajtájú és irányú lehetőségek adódnak. A lehetőségek közti választás már önmagában is sok mindent elárul, éppen ezért (is) a választás is már majdnem titkosan, nem mindig nyilvános körülmények közt megy végbe. A gond ezzel az, hogy ezt a választási, kiválasztási folyamatot szinte a cég teljes területén, minden szinten s esetben alkalmazzák. A szakirodalom ezt kézi vezérlésnek is szokta nevezni, míg egy másik fajta, jelentős, szakirodalom ezt hűtlen kezelésnek, beosztással való visszaélés, egyéni haszon-szerzés végett, csalás, s ezekhez hasonló címkékkel Sodrásban 2. rész szokta illetni. A folyamatok vezérlése, ellenőrzése és ismerete már az eseményekben résztvevők egyéni, ill. csoportos felelősségét is előre vetíti A felelősség nagyon érdekes, kényes témakör. Önmagában ezt a kérdést, hogy hol húzódik a felelősség, hol és meddig fogadható el vélemény, akarat, szándék már sokan és sokszor feltették, s igazi, egyértelmű, egybevágó válasz nem született. Nem született, s feltehetőleg, egzakt, minden tekintetben elfogadható válasz nem is várható, a közel jövőben sem. Ennek ellenére vannak leírt, kimondott, elfogadott szabályok, törvények, és ki nem mondott, jogszabály által nem szabályozott, erkölcsi, etikai, az emberi tisztesség körébe tartozó elvárások és követelmények. Ezek az elvárások és követelmények, elhagyva az átlagos magánéletbeli szférát, a közéletre, a közszereplésre, a vállalatvezetés, irányítás különböző szintjeire vetítve, már feltételezik, hogy az abban résztvevők rendelkeznek olyan ismeret és tudás anyaggal, mely megfelel a velük szemben támasztott követelményeknek és elvárásoknak. Valahol ezen a szinten - a vezetés, irányítás, közszereplés szintjén lép be, válik érezhetővé, avagy marad észrevétlen és érdemtelen az írástudók jelenléte és felelőssége. A különféle utasítások, szabályok, törvények és elvárások dzsungelében az egyén felelőssége nem kerülhető meg, még akkor sem mikor a döntések - legalábbis kifelé, a közvélemény, vagy a végrehajtók felé kollektív döntésként kerülnek ismertetésre. A puding próbája az evés, tartja az angol, s sajnos nagyon sok esetben a meghozott döntés végrehajtása, alkalmazása során derül fény arra, hogy rossz döntés szüle-tett, vagy még rosszabb esetben, az egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó döntések sorozatáról derül ki, hogy azok céljukat tévesztették, törvény, jogszabály sértőek, etikátlanok. A magán ember, mondjuk egy vasutas, ha hitelt vesz lakás felújításra és a szerződésben fog-laltakkal ellentétesen cselekszik, illetve a szerződésben meghatározott eredményeket, állapotot nem teljesíti, akkor a hitelt rendelkezésre bocsátó bank, pénzintézet számon fogja kérni az adóstól a szerződés nem megfelelő teljesítéséből származó követeléseit. A normális üzleti, piaci kapcsolatokban is vannak beépített fékek, biztosítékok és garanciák arra nézve, hogy az adok-kapok egyensúly miként kerül megvalósításra, s arra is, hogy egy adott projekt magvalósítása során létrejönnek-e azok a változások, melyek célként vannak megjelölve. Egyértelmű, hogy egy iparág, régió, vagy nagyváros fejlesztéséhez, működő-képességének korszerűsítéséhez nyújtott ilyen-olyan hitel kihelyezések, jóval túlmutatnak és eltérnek az egyszerű hitel folyósítások során alkalmazott protokolloktól, s mélyebb, globális szándékok is vannak a háttérben. Az eltelt idő és a megvalósulási folyamatok, eredmények kapcsolatában vizsgálva, az ezen folyamatokra fordított anyagi és szellemi erőforrásokat, érdekes eredmények kaphatók. A tervezés, az igényfelmérés, a rendelkezésre álló lehetőségek, mindezek és az előre nem látható, de valamilyen szinten tervezhető, nehézsé- (folytatás az 5. oldalon...)

5 5 (folytatás a 4. oldalról...) Február 13- án a tapolcai Vasútállomás melletti területen- a hamisítatlan téli idő ellenére- 15 csapat gyűlt össze, hogy részese legyen az immár második alkalommal megrendezett Forraltborkészítő versenynek- tudta meg lapunk Kocsor Szabolcstól, a rendezvény főszervezőjétől. A délutáni vidám programon a helyi alkalmi szereveződések mellett Sümegről, Balatonedericsről, Keszthelyről, Celldömölkről, Zalaegerszegről, Veszprémből és Szombathelyről is érkeztek vállalkozó kedvű vendégek. Kocsor Szabolcs örömének adott hangot, hogy az ítéletidő ellenére is szinte minden csapat megérkezett, a hóakadályok és a rendkívüli időjárási körülmények sem tántorították el a résztvevőket, hogy megmérettessék magukat. Hóba vájt tűzfészkekkel védekeztek a csapatok a néha már orkánerejű széllökések ellen. gek anyagi vonzata és a várható pénzügyi háttér ismerete is nélkülözhetetlen része kell, hogy legyen a fejlesztési folyamatnak. A beruházás tényleges, teljes költségét össze kell vetni a hozammal. A hozam nem minden estben, sőt lényegében nem elsősorban financiálisan mérhető eredményként kell, hogy szerepeljen, jelenjen meg a mérlegben. Az embereket, a közvéleményt no meg a nyomozó, vizsgáló hatóságot is rendkívül érdekli és érinti is a közelmúltban, napjainkban és a jövőben is zajló, BKV-s, MÁV-os, MTV-s stb. vizsgálatok, s az ezeknél a cégeknél folyó gazdálkodás.(folyt. köv.) BBDOKI Pécs Idén is sikeres volt a vasutasok forraltbor-készítő versenye A nemes, vidám hangulatú verseny végén a sümegi gárda örülhetett, de a zsűri második helynél rosszabb helyezéssel egyetlen csapatot sem sújtott. Az eredményhirdetés után a Samu Ferenc által készített finom, ínycsiklandozó pörköltet kóstolhatták a megjelentek. Meg kell említeni a rendezvény támogatóit is- nélkülük valóban nem jöhetett volna létre a vasutas dolgozók második borbuli -ja: Vasutasok Szakszervezete /VSZ/, Mozdonyvezetők Szakszervezete / MOSZ/, Vasúti Dolgozó Szabad Szakszervezete /VDSZSZ/ és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete /PVDSZ/. A forraltbor-készítő versenyt követően fergeteges hangulatú bál vette kezdetét a közelben lévő Oktató-teremben. Fotókért köszönet Rúzsa Sándornak és Kövesdi Ferencnek. Publikálta: Dancs István Vasutas gondolatok Sínek között botorkálva Több mint egy éve Rákosrendező felől közelítem meg a munkahelyem. Minden reggel megnézem a tolatómozdonyt, a két hatalmas nyárfát, és a sínek végtelenét Minden reggel hálásan nézem a szép, sok-sorompós állomást, minden reggel örömmel tölt el, hogy a MÁV-nál dolgozhatok. Ez év március 1-től pedig PVDSZ tag lettem, így minden reggel még nagyobb örömmel érkezem a munkahelyemre, mosollyal az arcomon, a sínek között botorkálva A 424-es Vasútmodellező Klub kiállításán A 424-es Vasútmodellező Klub január én ismét megtartotta szokásos kiállítását, a Klauzál Gábor Művelődési Központban. Kicsik és nagyok nagy örömére volt Märklin időutazás 1:87 (H0) méretarányban, közel 60 méter hosszú terepasztalon 1:160 (N) méretarányban különböző mozdonyok és vasúti csodák, 15 méter hosszan futottak a legkisebbek, 1:220 (Z) méretarányban; és voltak számítógéppel vezérelt digitális terepasztalok H0-s és TT méretarányban. Szeretem fotózni ezeket a miniatűr csodákat, és később újraérezni fotóimon a hangulatokat A kiállításon készült összes fotó megtekinthető a gmail.com címre írva, a fotóalbum megosztását kérve. A 424-es Klub Web-oldalának címe: Dudás Hajnalka

6 6 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2010 évi programterve Komárom - Komárno ingyenes évadnyitó túra (Városnézéssel és fakultatív fürdési lehetőséggel) (Fürdőbelépő E-pénztárból részben finanszírozható!) Amsterdam - München (Neuschwanstein) (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (9900 Ft) (Walt Disney palota / *München) Neuschwanstein - Versailles - Párizs ( Ft tól) (Szállodában) München - Neuschwanstein (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5500 Ft) Velence - Vezúv - Capri - Verona ( Ft+ 29 -tól) (3* szállodában reggelivel) Erdély gyógyüdüléssel (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8200 Ft tól) (idegenvezetővel a szokásos kirándulásokkal) Sziciliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli - Vatikán ( Ft tól) (Patti, bungalókban, és Mobilhome-okban) tól egyéni utazással is! Bolgár Tengerpart ( Ft tól) (Sozopol, szobákban vagy apartmanokban) től egyéni utazással is! Horvát Tengerpart (Brac) (9700 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) től egyéni utazással is! Velence - *Róma (5900 Ft-tól) (csak Velence is) Prága - Karlovy Vary (4900 Ft) Prága - Karlovy Vary + *Krakkó - Wieliczka (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (6900 Ft) Salzburg - Svájc (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8300 Ft) (*Salzburg - Kandersteg - Bern, Tell Vilmos emléktúra) Benelux körút (7700 Ft tól) (Brüsszel, Luxemburg, Salzburg) Szlovénia, Postojna (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5700 Ft) (Postojnai cseppkőbarlang, Ljubljana városnézés) Horvát Tengerpart II. (Brac) 9700 Ft + 75 ) (2-8 ágyas apartmanokban) Érdeklődés, további részletek: honlapjainkon en Postán: EVVK 2730 Albertirsa Temesvári u. 10 a es vasúti telefonon, kedden: 9-14 h-ig, Szo-Va: 9-20 h ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ , 06 30/ mobil számokon, napközben. 5% kedvezmény gyermekeknek, több útra valamint a 2010 március 15-ig jelentkezőknek. A Vasutas Egészségpénztárból való részleges finanszírozásra külön szabályok vonatkoznak. A részletekről kérjük, érdeklődjenek elérhetőségeinken. Hirdetéseinket a PVDSz támogatta Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 11. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk - A hó-nap vicce Két amerikai turista Walesben kirándulgat kocsival. Megállnak ebédelni Llanfacwyrnirbwlantyslioggich-ban és egyikük azt kéri a pincérlánytól: Mielőtt rendelünk, segítene eldönteni a vitánkat? Megtenné, hogy lassan, tagoltan kimondaná a hely nevét, ahol vagyunk? A lány odahajol, és szótagolva elmondja: Bööör-ger-kiiiiing.

7 7 Figyelem! Üzemi Tanács választás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztályánál. Felhívjuk minden PVDSz-es, illetve nem PVDSz-es pályavasutas dolgozó figyelmét arra, hogy üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választást tartanak a forgalmi csomópontokon. Az alábbi táblázatban közölni szeretnénk azon munkavállalók nevét, akik PVDSz ÜT jelöltként indulnak. A tét nem kicsi, hiszen a PVDSz-es jelöltekre leadott szavazatotokkal tovább tudjátok erősíteni a MÁV Zrt.-nél, és azon belül a Pályavasúti Üzletágnál is a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, így tehát a saját érdekérvényesítési képességeteket is. A szükséges információkért és nyomtatványokért forduljatok bizalommal a PVDSz-hez, a és a (üz. rögz.fax) vasúti illetve a (üz.rögz.fax) városi telefonszámokon. Munkájukban sok sikert kívánunk a leendő PVDSz-es ÜT tagoknak! Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök A hó-nap esete Születésnapra a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz: - Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot! Már nem emlékszel, menynyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk? A nagyi elmosolyodik: - Dehogynem, nagyon is... Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Csomópont: Választás időpontja: Név: Szolgálati hely: Nyíregyháza Bíró Tivadar Nyíregyháza-Külső Halascsák László Rakamaz Pappné Kovács Szilvia Nyíregyháza Szerencs Demkó Istvánné Tállya Szuromi János Tállya Szuromi Jánosné Tállya Pécs Biharyné Jerszi Judit Bicsérd Fehérné Hadnagy Dóra Bicsérd Horváthné Bertalan Hilda Bükkösd Keresnyei Károly Mecsekalja-Cserkút Simon János Mohács Spitl Gábor Szentlőrinc Zentai Miklós Pécs Püspökladány Kisné Simon Róza Fegyvernek-Örményes Rácz Balázs Fegyvernek-Örményes Zágonyi Éva Törökszentmiklós Nagykanizsa Horváthné Mezei Vera Balatonfenyves Peti Csilla Balatonszentgyörgy Veszprém Karácsony Petra Várpalota Kassai Ferenc Herend Krajcs Károly Herend Muzsi Ferenc Tapolca Padosné Kiss Szilvia Zánka-Köveskál Kiskunhalas Kupiné Lakatos Éva Balotaszállás Debrecen Horváth Tibor Nyíradony Kocsis Attila Nyíradony Vésztő Kiss János Bicere Szabó Sándor Okány Celldömölk Kamondi Miklós Ajka Czink József Ajka Holczman Tibor Ajka Hatvan Berkó Sándor Jászboldogháza Durucz Tibor Jászboldogháza Krecz Gábor Pusztamonostor Magócs Zoltán Jászboldogháza Tóth Péter Jászfényszaru Varga Attila Jászberény Dombóvár Bárány Tamás Dombóvár Bazsonyi János Dombóvár Bíró Gábor Keszőhidegkút-Gyönk Furulyás Róbert Godisa Pordán Edina Sárbogárd Rulek Csaba Bátaszék Tislér Gábor Dombóvár Záhony Arnóczki István Fényeslitke Juhász László Pátroha Kaposvár Magyar Gábor Osztopán Puskás Józsefné Osztopán Bp. Kelenföld Andrásik Péter Budaőrs Balogh Péter Budaőrs Csárdás Gábor Bp.Kelenföld Erős László Tárnok Erősné Aba Eszter Bp.Dunai Finomító Marczisák Viktor Budaőrs Szeged , Kádár Antal Szeged-Rókus Tel.: 06-20/ Szolnok Farkas László Újszász Ferenczi Edit Cegléd Kiss Attila Újszász Kiss Imre Újszász Tóth Endre Nagykáta

8 8 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Tényleg magas a magyar adóteher? Térségi szinten közepes a magyar vállalati adóztatás minősége a PwC és a Világbank szerint. Kelet-közép-európai összehasonlításban átlagos, de világviszonylatban átlag alatti a magyarországi vállalati adórendszer vonzereje derül ki egy friss elemzésből. A Világbank csoport és a PricewaterhouseCoopers (PwC) által készített adózási körkép 183 országban vizsgálja a cégek által fizetendő adók nagyságát, továbbá az adófizetések gyakoriságát és az adóadminisztrációra fordítandó idő hosszát. Az összesített mutatószám alapján hazánk 183 ország között a 122. helyen áll, közvetlenül Szlovákia és Csehország után, viszont jócskán megelőzve Lengyelországot és Romániát. Az új EU-tagállamok közül a baltiak sokkal jobb helyezéseket értek el, és egyes balkáni államok (Macedónia, Horvátország) is eminensnek számítanak. Az index összetevői közül Magyarország meglehetősen jól szerepelt az adófizetések gyakorisága alapján (egy átlagos cégnek évente 14 határidőhöz kell igazodnia, míg például Lengyelországban ez a szám 40, Romániában pedig 113). Ugyanakkor a szabályok bonyolultsága miatt évente 330 órát vesz igénybe az adóadminisztráció (ennek közel kétharmadát a munkaadók által fizetett munkaadói járulékok számfejtése viszi el), és az adók mértéke is nagyobb az átlagnál. Vállalati adóteher Forrás: Világbank PwC (összesen, a nyereség százalékában) Kelet-Timor 0,2 Vanuatu 8,4 Maldív-szigetek 9,1 Macedónia 16,4 Bosznia-Hercegovina 27,1 Koszovó 28,3 Montenegró 28,9 Moldova 31,1 Lettország 33,0 Szerbia 34,0 Nagy-Britannia 35,9 Szlovénia 37,5 Lengyelország 42,5 Litvánia 42,7 Románia 44,6 Albánia 44,9 Németország 44,9 Egyesült Államok 46,3 Csehország 47,2 Oroszország 48,3 Szlovákia 48,6 Észtország 49,1 Ausztria 55,5 Ukrajna 57,2 Magyarország 57,5 Kína 63,8 India 64,7 Franciaország 65,8 Olaszország 68,4 Kongói Dem. Közt. 322,0 Az utolsó FLIRT vonatot is forgalomba állította a MÁV A MÁV-START Zrt február 12-én pénteken forgalomba állította az összesen 60 darab FLIRT típusú elővárosi villamos motorvonatból álló flotta utolsó járművét is. A MÁV Zrt. és a Stadler közötti megállapodás szállításra vonatkozó része a vártnál hamarabb valósult meg, ugyanis a svájci vasúti járműgyártó Stadler Rail Csoport az eredeti határidő előtt két hónappal adta át a hatvanadik járművet a MÁV-csoport részére. A FLIRT vonatok igen magas, 94%-os rendelkezésre állás mellett már több mint 16 millió km-t futottak a hazai vasútvonalakon. A Magyar Államvasutak Zrt. és a svájci Stadler Rail Group 2006-ban kötött szerződést 30 darab villamos-motorvonat szállítására és karbantartására. A szerződés lehetőséget biztosított a MÁV-nak további 30 darab FLIRT vonat megrendelésére, amelyre a vasúttársaság, az első 30 motorvonat sikeres forgalomba állítását követően és a kedvező üzemeltetési tapasztalatok alapján, 2007 decemberében adott megbízást a Stadlernek. A szerződésben meghatározott szállítási ütemezés értelmében a hatvanadik motorvonatot a Stadlernek 2010 áprilisáig lett volna ideje átadni, ám a svájci vasúttársaság az utolsó vonatot már február 11-én leszállította a MÁV-csoport részére. A korszerű motorvonatok idő előtti forgalomba állítása jelentős költségmegtakarítást jelent a MÁV-csoport számára. Vonatközlekedési információs rendszert épít a MÁV A MÁV Zrt. kihirdette a január 15-én indított, a Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer (FOR) megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét. A rendszer alkalmas lesz a vasúttársaságok együttműködésének támogatására, valamint az uniós előírásoknak megfelelően a többszereplős vasúti közlekedési piac kiszolgálására. A beruházás hosszú távú célja a forgalomnövelés, és a hazánkat elkerülő teherforgalom visszaszerzése a megbízható információcserére alapozva. A közbeszerzési eljárás A nyertes pályázó az azonos vállalási feltételek mellett legalacsonyabb árat megajánló Funkwerk Information Technologies GmbH lett. A projekt összköltsége a sikeres ártárgyalásnak köszönhetően 933 millió forint, ami az eredetileg becsült 1800 millió forinthoz képest csaknem 50 százalékos megtakarítást jelent a vasúttársaság számára. A január 15-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyilvánosan meghirdetett projekt tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében került lebonyolításra. A felhívásra 5 ajánlat érkezett, amelyből egyet a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő érvénytelennek minősített. Az érvénytelenítés ellen jogorvoslattal nem éltek. Az ártárgyalásra január 18-án került sor, két fordulóban. A technológia A projekt alapvető célja a napi mintegy 3500 vonat (személy- és teherszállító szerelvények együttesen) leközlekedtetéséhez szükséges hatékony forgalomirányítási rendszer létrehozása. Az új rendszer alkalmas a vasúttársaságok együttműködésének támogatására, informatikai értelemben pedig a kölcsönös átjárhatóság uniós jogszabályi előírásainak megfelelően a többszereplős vasúti közlekedési piac kiszolgálására. A Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág stratégiai rendszereként valósidejű tájékoztatást tud majd szolgáltatni a vasútvállalatoknak vonataik aktuális helyzetéről. Ez a közlekedési előrejelzés hatékonyan segíti majd mind az árufuvarozási, mind a személyszállítási társaságokat, köztük a MÁV-Start Zrt.-t is. A rendszer üzembe állításával az utastájékoztatás színvonala is javulni fog. Az alkalmazás a pályavasúti stratégiai feladatok mellett hatékonyabb és pontosabb munkavégzésre ad lehetőséget. Támogatja a biztosítóberendezések és a mozdonyfedélzeti rendszerek nyújtotta objektív és valósidejű közlekedési információk feldolgozását és megjelenítését, segíti a vonatforgalom operatív szervezését, valamint számos régi informatikai rendszert jól áttekinthető, felhasználóbarát számítógépes alkalmazással vált ki. PÖKKÖP az interneten:

9 9 Mottó: Jog-seg-élj-vele! Ismételten tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat a január havi számunkban ismertetett a pécsi bizberes tagjainkat érintő készenléti szolgálat átszervezésével kapcsolatosan kiadott, egyoldalú munkáltatói szabályozással kapcsolatos bírósági fejleményekről. A február havi számunkban ismertetésre került, hogy a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezve az I. és II. fokú Bíróságok ítéleteit elfogadva jogi érvelésünket a peres eljárás lefolytatására utasította az alsóbb bíróságokat, s amely döntése azóta Elvi Bírósági Határozatként közzé tételre is került EBH szám alatt. A lefolytatott I. és II. fokú peres eljárásban a korábban eljáró bíróságok kérelmünket elutasították. A meghozott II. fokú jogerős ítélet alább olvasható: Közismert, hogy a PVDSz, mint szakszervezet a MÁV Zrt és évekre szóló Kollektív Szerződés módosítási tárgyalások keretében tett javaslata alapján a KSz. akként került módosításra, hogy a per tárgyát képező az általunk jogellenesnek tartott helyi munkáltatói intézkedés a továbbiakban ne legyen a jövőre nézve alkalmazható. Amint tisztelt olvasóink a fenti jogerős ítéletben foglaltakból tájékozódhatnak, álláspontunkat az eljáró bíróságok nem osztották. Időközben a MÁV Zrt.-t képviselő ügyvédi felszólításnak eleget téve, az I. fokú eljárás utáni Ft és a II. fokú eljárás utáni Ft perköltség átutalása végett a MÁV Zrt. részére annak rendje és módja szerint a PVDSz intézkedett. Különös tekintettel arra a körülményre, hogy a VÉT keretében a MÁV Zrt. képviselője az egyébként a bíróság által érdemben el nem döntött ügy vonatkozásában utalást tett arra, hogy a KSz. módosítására szerinte nem is lett volna szükség, szakszervezetünk ismételten a Legfelsőbb Bírósághoz fog fordulni felülvizsgálati kérelemmel. Tesszük ezt azért, mert meg vagyunk arról győződve, hogy abban az érdemi kérdésben, hogy jogszerű-e a készenlét megszakítása a bíróságnak érdemben szükséges állást foglalnia, s ennek eldöntése nem egyéni jogviták tárgyát kell, hogy képezze, ahol az érintett tagjaink, akár egzisztenciális, akár pedig egyéb okokból, de nyilvánvalóan hátrányosabb helyzetben vannak egymagukban. Dr. Jog Ász 06-30/ PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

10 10 A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történő, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. 1 % = öngondoskodás Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erősítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenően a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülő munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására, és Mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHATOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! Fontos: Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy március 20-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Önadózók esetén, az adóbevallással egyidejűleg kell rendelkezni az 1% felajánlásáról. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

11 11 Vészesen apad a magyar lakosság Negyven év múlva jócskán 10 millió fő alá csökkenhet a magyar lakosság létszáma derül ki a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített legfrissebb tanulmányból. Aggodalomra ad okot a magyar népességfejlődés várható alakulása: a legoptimálisabb előrejelzések szerint ugyanis re már csak 8,9 millió főre tehető majd a lakosság létszáma derül ki a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített legfrissebb tanulmányból. Tóth Pál Péter, a tanulmány egyik szerzője szerint a létszámváltozás mellett a korösszetétel alakulása sem kecsegtet túl sok jóval, mivel az egyre idősödő társadalomban a közép-korosztályok létszáma is csökkeni kezdett. A jelenlegi prognózisok szerint a következő évben milliós nagyságrendű létszámcsökkentéssel kell majd számolni a munkaerőpiacon aktívak körében. A gondokat tetézi, hogy a magyarok gyermekvállalási hajlandóssága a halan- hív6sz! dóság szintjére csúszott vissza. A szakértők szerint ezért a tendenciáért nagyban felelős az állam, hiszen a szülők körében továbbra is elrettentő erővel bír az a tény, hogy a gyermeknevelés költsége 70 százalékban a család, és csak 30 százalékban az állam pénztárcáját terheli. A szakértők szerint a politikusoknak végre fel kéne hagyniuk a 4 éves, ciklikus gondolkodással, és egy átfogó, hosszú távú megoldást kéne nyújtania a népesség problémáira. Megoldási javaslatok a népesedési problémákra - szemléletváltás - intenzív társadalmi párbeszéd: közös felelősség a demográfia iránt - döntéshozók kerüljék az ad hoc jellegű intézkedéseket - demográfiai konvergencia-programot kell készíteni Forrás: Világgazdaság A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor /fax/üz.rögz: Vas István /fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán /fax/üz.rögz: Horváth Imre /fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József /fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor /fax/üz.rögz: Pécs Walter János /fax/üz.rögz: Puszpán János /fax: Tislér Gábor /fax/üz.rögz: Bihary Ferenc fax: Szeged Dani Erika /fax: Dobák Zoltán /fax: Szombathely Hanzmann Károly /fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor /fax: cím: vagy hu.morzsák Minél gyengébb az érv, annál harsányabb a szóhasználat. Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben. Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük. Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok. Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím: A hó-nap kérdése - Hogy hívják a balszerencsét okozó ravaszdit? - Katasztróka. A hó-nap bölcsessége Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mint ha a lehetőség készületlenül talál.

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft Baleseti halál esetén plusz! Ft Ft Baleseti rokkantság már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Baleseti csonttörés csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft Baleseti égés legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft Baleseti múlékony sérülés 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft Betegségi kórházi ápolás legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft Baleseti mûtét esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Betegségi mûtéti térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Kritikus betegségek bekövetkezése esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Mackensen Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Korengedményes nyugdíj: prolongálva?

Korengedményes nyugdíj: prolongálva? Életmód ALAPÍTVA 1906-ban LII. ÉVFOLYAM 2009. november VDSZ 24. Sakk Kupa: lesz ez még több is.. Kevesen voltak, de nagyon jók Három vállalat öt csapata vett részt a 24. VDSZ Sakk Kupán. Bár ennyi versenyző

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. MÁJUS 8. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁLLAM AZ ÁLOMBAN A köz-sajtóban és a szakmai lapokban egyaránt tovább zajlik az iskolák

Részletesebben

Szolidaritás a közszférával

Szolidaritás a közszférával Ne mor go lódj, moz go lódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. december IX. 9. szám 2008. december A 100éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

Részletesebben

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen!

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! CMYK 2006. OKTÓBER Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja A tartalomból Belül mégis jobb Megújuló ismeretek VBKJ-csomagot hozott a posta Ötezerért három évig 3. 6. 7. 8. AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA

Részletesebben

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM

VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. FEBR. MÁRC. 16. ÉVF. 2. SZÁM Az Alkotmány koncepciójához fûzött VOSZ álláspont Vállalkozásvédelmi bizottság megalakítását javasolja

Részletesebben