Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nőtt a bérünk, de nem eléggé!"

Átírás

1 XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét mutatja nemzetgazdasági és vasúti szinten. Az itt közölt táblázatból az állapítható meg, hogy az átlagos MÁV Zrt.-s vasutas 2009-ben bruttó forintot keresett havonta, mely forinttal volt több az átlagos magyar munkavállaló havi kereseténél. Míg 2009-ben a nemzetgazdasági szintű átlagkereset a gazdasági válság miatt alig fél százalékkal nőtt, addig a MÁV Zrt.-nél kimutatott átlagkereset ezt jelentősen meghaladó mértékben 6,7 százalékkal emelkedett. Ezzel hosszú évek óta először válik valóra szakszervezetünk azon törekvése, hogy a vasúti átlagbérek a nemzetgazdasági szint felett alakuljanak. Álláspontunk szerint, ezt az átlagosnál lényegesen magasabb műszakszám, valamint a kedvezőtlen munkakörülmények indokolják. A PVDSz kiemelt célja, hogy a MÁV Zrt. esetében értelmezhető átlagos keresetek tartósan hozzávetőlegesen 10,0 százalékkal a nemzetgazdasági szint felett stabilizálódjanak. Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset alakulásáról (Ft/fő/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazdaság MÁV/Nemzetgazdaság Különbség % % % % % % % % % A kedvezőnek tűnő statisztikai adat elsődleges oka természetesen nem a vasúti átlagkereset növekedés valódi meglódulása, hiszen 2009-ben mindössze 4,1 százalékos béremelés volt. A vasutas átlag országos színt fölé kerülésének elsődleges oka az, hogy a költségvetés területén mért átlagkeresetek döntően a 13. havi illetmény kifizetési szabályainak változása miatt 7,9%-kal maradtak el az előző évitől, tehát csökkentek. A problémát valójában az okozza, hogy már a forintot meghala- dó bruttó átlagkereset sem biztosítja a tisztességes megélhetést, hiszen ezzel is az átlag vasutas zsebébe alig került forintnál több 2009-ben, havonta. Ebből bizony figyelembe véve az árakat elég nehéz megélni és családot eltartani. Áprilisi számunkban az alapbérek alakulásáról nyújtunk áttekintést, mert ne feledjük el, hogy ez a nem túl magas vasúti átlagkereset az alapbéreken túl mennyi túlórát, készenlétet és műszakpótlékot is tartalmaz. Enzsöl Róbert 2010 január 15.-én került sor az első egyeztetésre a munkáltató és a szakszervezetek között. A PVDSz kifejtette, hogy a reálkeresetek megőrzését fontosnak tartja úgy a bér, mint a VBKJ vonatkozásában. Továbbiakban a 2010 évre vonatkozóan 10-15%-os béremelésre a cafetériában Ft -ról Ft-ra tettünk javaslatot. A Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a 15%-os béremelést elképzelhetetlennek tartja. A mai gazdasági helyzetet és az új Bértárgyalások a BSS 2000 Kft-nél. karbantartási szerződés megkötésének bizonytalanságát hozta fel indoknak. A VBKJ tekintetében maximum Ft-ra van felhatalmazása a tulajdonosoktól. Mivel az álláspontok túl mesze voltak a munkavállalók elképzelésétől, a PVDSz javasolta, hogy a tulajdonosokat is vonjuk be a tárgyalásokba a hatékonyabb előrehaladás érdekében. Ez a VBKJ nál eredményre vezetet Ft-ban sikerült megállapodni. A bér emelés vonatkozásában Sellei Ernő úr mint tulajdonos ígéretet tett, ha a felsővezeték karbantartási szerződést a MÁV Zrt.-vel sikerül megkötni, visszatérünk a bértárgyalások folytatásához. Szakszervezetünk bízik a tárgyalások sikeres folytatásában. Káré István TEB ügyvezető

2 2 VÉT HÍREK Bár az érdekegyeztetés súlypontja, a munkáltatóval folytatott tárgyalások színtere február második felétől a helyi szervezeti szintekre helyeződött a KSz. Helyi Függelékeiről szóló tárgyalások miatt, maradtak megoldandó problémák társasági szinten is. Az egyik ilyen az elhúzódó orvosi vizsgálatok okozta keresetveszteség valamilyen ellensúlyozása volt, a másik az egészségmegőrző program 2010-es lebonyolításával kapcsolatos szabályozás. Kompenzáció az orvosi vizsgálat miatti állásidő keresetveszteséget okozó hatásának enyhítésére Ismeretes a múlt hónapban írtunk róla hogy az orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályainak változása miatt az elmúlt év végén és az idei év elején soksok vasutas nem tudott munkát végezni. A lejárt orvosik miatt állásidőre kényszerített munkavállalók csak személyi alapbért kaptak, nem fizették a megszokott műszakpótlékot, nem tudtak túlórázni, készenlétet adni, ezért megszokott munkabérüknél kevesebbet kaptak. A viták során kezdetben a szakszervezeti oldal egységesen képviselte, hogy a veszteséget elszenvedő munkavállalók bére a kompenzáció során az átlagkeresetük szintjére egészüljön ki, a munkáltató azonban ettől mereven elzárkózott. Hangsúlyozta, hogy a Munka Törvénykönyve szerint az állásidőre pusztán a személyi alapbér jár és ettől alig lehetett eltántorítani. Bár a PVDSz álláspontja mellett végig kitartott a munkáltató a többi szakszervezetet meggyőzte arról, hogy csak a kieső műszakpótlékot vegye figyelembe a kompenzáció során, mert a készenlétek és túlórák tekintetében az éves órakeretek miatt a kieső idők az év során pótolhatók. A PVDSz a vita végén egyedül maradt és a kompromisszumos megállapodást végül azért írta alá, mert a munkáltató ígéretet tett arra, hogy március elejére megszűnnek az orvosi megszerzésének elhúzódása miatti állásidők. Kétségtelen, hogy az alábbi megállapodás több a semminél: A 2010-es egészségmegőrző program A munkáltatóval folytatott tárgyalások eredményeként az érintett munkavállalók körében nagy népszerűségnek örvendő lehetőség évben tovább bővül. Míg az elmúlt évben hozzávetőlegesen 500, ez évben több mint 800 munkavállaló egészségének és munkavégző képességének megőrzéséhez, a megbetegedésének megelőzéséhez, szűrési program alapján kimutatott esetlegesen kialakuló betegség korai stádiumának felismeréséhez, a riziko-faktorok meghatározásához járul hozzá a munkáltató a program feltételeinek megteremtésével. Az Egészségmegőrző Programban történő részvétel feltétele: önkéntes jelentkezés és rendes szabadság vállalása, meghatározott munkakör betöltése, legalább 10 év adott munkakörben töltött MÁV szolgálati idő, és az, hogy és évben nem vett részt a Programban Megállapodás október 1-jén hatályba lépett a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségi alkalmassági követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 2003/2009. (IX.18) Korm. rendelet. A rendelet bevezetése során tapasztalható nehézségek, az egészségi alkalmasság megállapításának és az ezt tanúsító okmányok rendelkezésre állásának késése miatt 2009 novemberétől a munkáltatói jogkör gyakorlók több száz munkavállalót nem tudtak hosszabb-rövidebb időre munkába állítani. Az érintett munkavállalók részére állásidőre (Mt (4) bek.) járó személyi alapbér került kifizetésre, amely sok esetben keresetveszteséget jelentett a munkavégzés során kifizetésre kerülő keresethez képest. A keresetveszteség kompenzálása céljából a MÁV Zrt. a november 01. és február 28. közötti időszakban a hiányzó egészségi vizsgálat vagy dokumentáció hiánya miatt állásidőn lévő munkavállalók részére a kiesett műszakpótlék miatt az 1. sz. mellékletben feltüntetett 1 órára eső kompenzációt biztosítja. A juttatás mértéke az állásidő órában meghatározott mértéke és a munkakörhöz és munkarendhez kapcsolódó óradíj szorzatának megfelelő összeg. A kompenzáció kifizetésére legkésőbb a márciusi bérekkel egy időben kerül sor. B u d a p e s t, február 18. Szakszervezetek Munkáltató A feltételek együttes teljesítése szükséges a jelentkezéshez. A jelentkezéshez szükséges Igénybejelentő lapot és Protokoll kérdőívet a márciusi munkabér elszámolás mellett küldi meg a munkáltató a kedvezményezett munkakört betöltő munkavállalók számára. A munkavállaló részvételi szándékát a közölt határidőig Igénybejelentő lap -on kezdeményezi. A Protokoll kérdőívet a megfelelő intézeti profil kiválasztása érdekében a munkavállaló kérésére a foglalkozásegészségügyi orvos tölti ki és tesz javaslatot az intézeti ellátásra (kizárólag egy típusúra). A javasolt intézetet a foglalkozás-egészségügyi orvos az igénybejelentő lapon aláírásával igazolja. Orvosi záradék és pecsét nélkül az igénybejelentés érvénytelen! A munkavállaló a kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot megküldi a humánpartnernek záradékolásra, a munkáltatói jogkörgyakorlónak aláírásra. Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök

3 3 Ugye, megmondtuk... (avagy kikezdték a sztrájktörvényt) a februári számban megkezdett írás folytatása Elmúlt havi számunkban elkezdtük annak az OÉT (Országos Érdekegyeztető Tanács) elé terjesztett koncepcionális vitaanyagnak az ismertetését, mely a sztrájkjog magyarországi gyakorlásának problémáit feszegeti. Szó volt már a sztrájk bejelentése, az elégséges szolgáltatás biztosítása, a sztrájktörők alkalmazása, valamint a sztrájk megállapodás és a kollektív szerződés viszonya kapcsán felmerülő problémákról. Az alábbiakban a vitaanyag második részét ismertetjük: 5. Valamely konzultatív tanács munkavállalói oldalán tag szakszervezet (szövetség, konföderáció) sztrájkja A korábbiakban problémát okozott, hogy egy vagy néhány szakszervezeti konföderáció szervezett sztrájkot olyan kérdésekben, amelyekről az OÉT is konzultált, így a megállapodás létrehozásával előállt a quasi országos kollektív szerződés, amelynek az aláírói a sztrájkbizottság és a kormánytárgyaló (azaz: országosan egységesen hatályos kollektív szerződés erejű megállapodás, amelynek területi/személyi hatálya a tárgytól függ). Nincs szabály arról, hogy a fórum munkavállalói oldalán helyet foglaló többi szervezetnek milyen jogai vannak/nincsenek ezzel kapcsolatosan; a kérdést elvben minden érdekegyeztető fórumra relevánsan kell megoldani. Tekintettel arra, hogy a kérdésre az egymunkáltatós vagy ágazati sztrájkkal analóg választ nem lehet adni, miután nincs megfelelő mérce ahhoz, hogy a fórumok oldalainak tagjait összehasonlítsuk egymással (teljes körű taglétszám-adat nincs, üt-választási adatok 3 év múlva lesznek a jog jelenlegi állása szerint, szavazni nem lehet), valamint a kormány nem köt kollektív szerződést, más megoldást kell találni. Lehetséges megoldások: o a sztrájkot kezdeményező szervezet köteles egyeztetni az álláspontját az oldal többi tagjával, sztrájkot csak egyetértés (többségi egyetértés) esetén kezdhet, a tárgyalások során az egyetértést fenntartja o a megállapodás csak akkor lesz kollektív szerződés erejű (végrehajtása bíróságon kereshető, a békekötelem alapján sztrájkkal nem támadható), ha a megállapodással a többi szervezet utólag egyetért, az egyetértést a sztrájkot szervezőnek kell beszerezni o a kormánytárgyaló kétfelé tárgyal, csak akkor írhatja alá a megállapodást, ha a sztrájktárgyalásokban nem részes felek nem emelnek kifogást, azaz a többiek egyetértését a kormánytárgyalónak kell beszerezni o a tárgyalásokra meg kell hívni az összes érintettet, ideértve a munkáltatók képviseleteit is, ha van ilyen, a tárgyalásokon kialakult erőviszonyok szerint mindenki dönt, hogy aláírja-e a megállapodás-variációkat vagy nem o csak a kormánytárgyaló és a sztrájkbizottság tárgyal, a megállapodást aláírják és a sztrájktárgyalásokban nem érintett felek kötelesek tűrni annak tartalmát (a békekötelem alapján, a jelenlegi jogi helyzet) A kérdés minden fórum tekintetében rendezhető megállapodással, esetleg az alapszabály módosításával. 6. A szolidaritási sztrájk szabályai A szolidaritási sztrájknak nincs definíciója, sem más speciális szabálya azon kívül, hogy szakszervezeti jog és nem kell a sztrájkkövetelésekről egyeztetni, ennél fogva egyebekben a harci sztrájk szabályai szerint járnak el a szervezők ezekben az esetekben, ideértve annak időtartamát is. Igény merült fel a munkaadók részéről a szabályozás pontosítására, amely tartalmazhatja a meghatározást és az időbeli korlátot is. Ennek függvényében kell alkalmazni a még elégséges szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályokat is. Az OÉT elfogadhat olyan ajánlást, amely a szolidaritási sztrájk korlátait tartalmazza, de ez a bíróságot nem fogja kötni, tehát egy ezen túlterjeszkedő szolidaritási sztrájk nem lesz jogellenes. 7. A sztrájkot szervező szakszervezet/csoport intézményei A jelenlegi szabályozás nem tartalmaz ilyen intézményeket, ugyanakkor a rendezett sztrájktárgyalások, illetve sztrájk legtöbbször megköveteli a sztrájkbizottság (és albizottságai), valamint a sztrájkőrség felállítását. Előbbinek a munkabeszüntetés szervezése, a szakszervezeti centrummal való kapcsolattartás és a tárgyalások folytatása, illetve vezénylése egyaránt feladata lehet, míg utóbbi a sztrájk fizikai/technológiai rendezettségének fenntartásában, a felesleges károk megelőzésében, a biztonság garantálásában, a sztrájktörés megakadályozásában, esetleg az elégséges szolgáltatás biztosításában stb. van/lehet szerepe. Ezen intézmények jogai és kötelezettségei körében szükséges lenne megállapítani, hogy mi a hatáskörük, melyek a legfontosabb kötelezettségek, illetve hogy mennyiben terjed ki rájuk a szakszervezeti tisztségviselőkre vonatkozó védelem. Ezek a rendelkezések az OÉT megállapodás/ajánlás fontos részei lehetnének, amelyek a rendezettebb sztrájkgyakorlat irányába terelhetik a vitában álló feleket. Felelősségükre ugyanaz vonatkozik, ami ma is: a bíróság akkor sem tekinti őket önálló intézménynek, ha vannak. 8. Mikor nem állapítható meg a munkáltató? A jelenlegi szabályok alapján, ha a munkáltató nem állapítható meg, akkor a kormánynak kell a tárgyaló delegátust kijelölni. Ez a szabály többször okozott téves megoldásokat, amikor a kormány a munkáltatók egy jól meghatározható köre helyett tárgyalt csak azért, mert e munkáltatók elég számosan voltak. (A jelzett jogszabályhely alapján a sztrájkot szervező eleve a kormányt szólította föl a tárgyalásokra.) Tekintettel a fentiekben a kollektív szerződésről írottakra, valamint arra a tényre, hogy a tulajdonost egyik szektorban sem lehet kényszeríteni arra, hogy a menedzsment helyett tárgyaljon, a szabályt pontosítani kell, amelynek ki kellene terjednie a következő szempontokra: o hány munkáltatóról van szó o létezik-e adott körben munkáltatói érdekképviselet, van-e annak kollektív szerződéskötési joga o mire terjednek ki a követelések (az azokról szóló megállapodás ki számára teremt kötelezettségeket és jogokat, azaz annak hatálya kire/mire terjedne ki) E szempontok alapján kellene meghatározni, hogy mely esetekben kötelező a kormánynak tárgyaló delegátust kijelölni, mely esetekben tárgyal az ágazati munkáltatói érdekképviselet és mely esetekben kötelesek a szervezetlen munkáltatók összeállni és tárgyalókat küldeni. Az OÉT ajánlása nem írhatja felül a törvényi kötelezettséget, ugyanakkor a megállapodás elősegítheti, hogy a sztrájkot szervezők elfogadjanak olyan tárgyaló delegációt, amelyben nincs kormánytag (ettől a tárgyaló delegáció még rendelkezhet totális kompetenciával egy kérdés megoldásában), hiszen a kormány feladata ma sem az, hogy közvetlenül tárgyaljon, hanem az, hogy jelölje ki a képviselőjét. (folytatás a 4. oldalon...)

4 4 (folytatás a 3. oldalról...) 9. A törvényben megállapított tilalmak és korlátozások A jelenlegi jogszabályok kétféle sztrájktilalmat tartalmaznak. A Sztv. szervi tilalommal él, a szolgálati és a hivatásos katonai szolgálati jogviszonyról szóló két törvény pedig jogállás szerinti tilalommal. Egyik tilalom sem terjed ki például egy katonai objektumot őrző, civileket foglalkoztató kft. alkalmazásában álló munkavállalókra. E tekintetben jogszabályi összehangolás szükséges a tilalmak tekintetében. Tekintettel a Magyarországra is hatályos nemzetközi egyezményekre, a fenntartandónak ítélt tilalmakat a törvényben kell rögzíteni és olyan vitarendezési eljárásokat kell a Hszt.-ben és a Hjt.-ben rögzíteni, amelyek mintegy pótolják a sztrájkjogot. Ezzel összefüggésben meg kell változtatni a kollektív szerződéskötési szabályokat is, tekintettel arra, hogy a sztrájk a kollektív szerződéskötéshez (kollektív vita=érdekvita) kapcsolódó jog, valamint arra, hogy a kollektív tárgyaláshoz való jog ma igen széles körben nem gyakorolható. Hasonló a helyzet a közigazgatással, amelyben minden jogviszonyban dolgoznak, viszont az évi, alkotmányossági szempontból is felülvizsgálatra szoruló Megállapodás a köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról a köztisztviselőkre nézve fogalmaz meg többnyire alkalmatlan szabályokat. (Ennek a problémakörnek a kifejtésére a tárgyalások jelen szakaszában nincs mód, egyébként pedig a róluk szóló tárgyalások célszerű színhelye a koncepcionális változtatásról szóló döntés függvényében az OKÉT és a SZÉF.) A fenti problémák egy része megoldható az évi Megállapodás felülírásával, a problémák konzisztens megoldása azonban több törvény módosítását igényli. 10. Pénzügyek Egyértelmű, közérthető módon rendelkezni kellene arról, hogy a sztrájksegély járulék-, adó- és számviteli szabályai melyek, illetve hogyan alakuljanak; a kérdés ma tudomásunk szerint - nem megnyugtatóan rendezett. (Fontos szabály, hogy a sztrájkalap nem végrehajtható.) A gyakorlatban - egyértelmű szabályok hiányában a társadalmi szervezetek gazdálkodásának szabályaiból közvetetten levezethető eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem feltétlenül állják meg a helyüket egy alaposabb vizsgálat esetén. Világossá kellene tenni a jogokat és a kötelezettségeket ezen a téren is. Hasonló a helyzet a jogellenes sztrájk kártérítési következményeivel, amely a Ptk. vonatkozó szabályainak elemzése nélkül nem oldható meg. Ezek a kérdések csak a jogszabályok pontosításával oldhatóak meg. erobi OLVASÓI LEVELEK (Az elmúlt havi számban megjelent írás folytatása) Hol vannak az írástudók? Ei: Mikor e mű született, illetve körvonalazódott bennem, akkor igazából nagyon kevés időm volt, s az események is gyorsan pörögtek, s így majdnem az íróasztal számára készült. De a közéletben, és a vasúton is, zajló történések arra ösztökéltek, hogy nézzem át írásomat, s adjam közre valamilyen formában, mert nem szólni,nem jelezni az vétek, de a nemzet, a köz vagyonát elherdálni, a jövő nemzedéke elől felélni, elkótyavetyélni, az: bűn. A mozgástér igen fontos tényező a gazdasági életben is, és a vállalat belső világában is. Ez a tér tág határok közt mozoghat, s mozog is. A sok, de különböző szabályzó, mint piaci, adó, pénzügyi, gazdasági, stratégiai, jogi, gazda(g)ság/politikai stb. tényezőként jelen van a cég életében, s ezen tényezők mentén különböző fajtájú és irányú lehetőségek adódnak. A lehetőségek közti választás már önmagában is sok mindent elárul, éppen ezért (is) a választás is már majdnem titkosan, nem mindig nyilvános körülmények közt megy végbe. A gond ezzel az, hogy ezt a választási, kiválasztási folyamatot szinte a cég teljes területén, minden szinten s esetben alkalmazzák. A szakirodalom ezt kézi vezérlésnek is szokta nevezni, míg egy másik fajta, jelentős, szakirodalom ezt hűtlen kezelésnek, beosztással való visszaélés, egyéni haszon-szerzés végett, csalás, s ezekhez hasonló címkékkel Sodrásban 2. rész szokta illetni. A folyamatok vezérlése, ellenőrzése és ismerete már az eseményekben résztvevők egyéni, ill. csoportos felelősségét is előre vetíti A felelősség nagyon érdekes, kényes témakör. Önmagában ezt a kérdést, hogy hol húzódik a felelősség, hol és meddig fogadható el vélemény, akarat, szándék már sokan és sokszor feltették, s igazi, egyértelmű, egybevágó válasz nem született. Nem született, s feltehetőleg, egzakt, minden tekintetben elfogadható válasz nem is várható, a közel jövőben sem. Ennek ellenére vannak leírt, kimondott, elfogadott szabályok, törvények, és ki nem mondott, jogszabály által nem szabályozott, erkölcsi, etikai, az emberi tisztesség körébe tartozó elvárások és követelmények. Ezek az elvárások és követelmények, elhagyva az átlagos magánéletbeli szférát, a közéletre, a közszereplésre, a vállalatvezetés, irányítás különböző szintjeire vetítve, már feltételezik, hogy az abban résztvevők rendelkeznek olyan ismeret és tudás anyaggal, mely megfelel a velük szemben támasztott követelményeknek és elvárásoknak. Valahol ezen a szinten - a vezetés, irányítás, közszereplés szintjén lép be, válik érezhetővé, avagy marad észrevétlen és érdemtelen az írástudók jelenléte és felelőssége. A különféle utasítások, szabályok, törvények és elvárások dzsungelében az egyén felelőssége nem kerülhető meg, még akkor sem mikor a döntések - legalábbis kifelé, a közvélemény, vagy a végrehajtók felé kollektív döntésként kerülnek ismertetésre. A puding próbája az evés, tartja az angol, s sajnos nagyon sok esetben a meghozott döntés végrehajtása, alkalmazása során derül fény arra, hogy rossz döntés szüle-tett, vagy még rosszabb esetben, az egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó döntések sorozatáról derül ki, hogy azok céljukat tévesztették, törvény, jogszabály sértőek, etikátlanok. A magán ember, mondjuk egy vasutas, ha hitelt vesz lakás felújításra és a szerződésben fog-laltakkal ellentétesen cselekszik, illetve a szerződésben meghatározott eredményeket, állapotot nem teljesíti, akkor a hitelt rendelkezésre bocsátó bank, pénzintézet számon fogja kérni az adóstól a szerződés nem megfelelő teljesítéséből származó követeléseit. A normális üzleti, piaci kapcsolatokban is vannak beépített fékek, biztosítékok és garanciák arra nézve, hogy az adok-kapok egyensúly miként kerül megvalósításra, s arra is, hogy egy adott projekt magvalósítása során létrejönnek-e azok a változások, melyek célként vannak megjelölve. Egyértelmű, hogy egy iparág, régió, vagy nagyváros fejlesztéséhez, működő-képességének korszerűsítéséhez nyújtott ilyen-olyan hitel kihelyezések, jóval túlmutatnak és eltérnek az egyszerű hitel folyósítások során alkalmazott protokolloktól, s mélyebb, globális szándékok is vannak a háttérben. Az eltelt idő és a megvalósulási folyamatok, eredmények kapcsolatában vizsgálva, az ezen folyamatokra fordított anyagi és szellemi erőforrásokat, érdekes eredmények kaphatók. A tervezés, az igényfelmérés, a rendelkezésre álló lehetőségek, mindezek és az előre nem látható, de valamilyen szinten tervezhető, nehézsé- (folytatás az 5. oldalon...)

5 5 (folytatás a 4. oldalról...) Február 13- án a tapolcai Vasútállomás melletti területen- a hamisítatlan téli idő ellenére- 15 csapat gyűlt össze, hogy részese legyen az immár második alkalommal megrendezett Forraltborkészítő versenynek- tudta meg lapunk Kocsor Szabolcstól, a rendezvény főszervezőjétől. A délutáni vidám programon a helyi alkalmi szereveződések mellett Sümegről, Balatonedericsről, Keszthelyről, Celldömölkről, Zalaegerszegről, Veszprémből és Szombathelyről is érkeztek vállalkozó kedvű vendégek. Kocsor Szabolcs örömének adott hangot, hogy az ítéletidő ellenére is szinte minden csapat megérkezett, a hóakadályok és a rendkívüli időjárási körülmények sem tántorították el a résztvevőket, hogy megmérettessék magukat. Hóba vájt tűzfészkekkel védekeztek a csapatok a néha már orkánerejű széllökések ellen. gek anyagi vonzata és a várható pénzügyi háttér ismerete is nélkülözhetetlen része kell, hogy legyen a fejlesztési folyamatnak. A beruházás tényleges, teljes költségét össze kell vetni a hozammal. A hozam nem minden estben, sőt lényegében nem elsősorban financiálisan mérhető eredményként kell, hogy szerepeljen, jelenjen meg a mérlegben. Az embereket, a közvéleményt no meg a nyomozó, vizsgáló hatóságot is rendkívül érdekli és érinti is a közelmúltban, napjainkban és a jövőben is zajló, BKV-s, MÁV-os, MTV-s stb. vizsgálatok, s az ezeknél a cégeknél folyó gazdálkodás.(folyt. köv.) BBDOKI Pécs Idén is sikeres volt a vasutasok forraltbor-készítő versenye A nemes, vidám hangulatú verseny végén a sümegi gárda örülhetett, de a zsűri második helynél rosszabb helyezéssel egyetlen csapatot sem sújtott. Az eredményhirdetés után a Samu Ferenc által készített finom, ínycsiklandozó pörköltet kóstolhatták a megjelentek. Meg kell említeni a rendezvény támogatóit is- nélkülük valóban nem jöhetett volna létre a vasutas dolgozók második borbuli -ja: Vasutasok Szakszervezete /VSZ/, Mozdonyvezetők Szakszervezete / MOSZ/, Vasúti Dolgozó Szabad Szakszervezete /VDSZSZ/ és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete /PVDSZ/. A forraltbor-készítő versenyt követően fergeteges hangulatú bál vette kezdetét a közelben lévő Oktató-teremben. Fotókért köszönet Rúzsa Sándornak és Kövesdi Ferencnek. Publikálta: Dancs István Vasutas gondolatok Sínek között botorkálva Több mint egy éve Rákosrendező felől közelítem meg a munkahelyem. Minden reggel megnézem a tolatómozdonyt, a két hatalmas nyárfát, és a sínek végtelenét Minden reggel hálásan nézem a szép, sok-sorompós állomást, minden reggel örömmel tölt el, hogy a MÁV-nál dolgozhatok. Ez év március 1-től pedig PVDSZ tag lettem, így minden reggel még nagyobb örömmel érkezem a munkahelyemre, mosollyal az arcomon, a sínek között botorkálva A 424-es Vasútmodellező Klub kiállításán A 424-es Vasútmodellező Klub január én ismét megtartotta szokásos kiállítását, a Klauzál Gábor Művelődési Központban. Kicsik és nagyok nagy örömére volt Märklin időutazás 1:87 (H0) méretarányban, közel 60 méter hosszú terepasztalon 1:160 (N) méretarányban különböző mozdonyok és vasúti csodák, 15 méter hosszan futottak a legkisebbek, 1:220 (Z) méretarányban; és voltak számítógéppel vezérelt digitális terepasztalok H0-s és TT méretarányban. Szeretem fotózni ezeket a miniatűr csodákat, és később újraérezni fotóimon a hangulatokat A kiállításon készült összes fotó megtekinthető a gmail.com címre írva, a fotóalbum megosztását kérve. A 424-es Klub Web-oldalának címe: Dudás Hajnalka

6 6 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2010 évi programterve Komárom - Komárno ingyenes évadnyitó túra (Városnézéssel és fakultatív fürdési lehetőséggel) (Fürdőbelépő E-pénztárból részben finanszírozható!) Amsterdam - München (Neuschwanstein) (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (9900 Ft) (Walt Disney palota / *München) Neuschwanstein - Versailles - Párizs ( Ft tól) (Szállodában) München - Neuschwanstein (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5500 Ft) Velence - Vezúv - Capri - Verona ( Ft+ 29 -tól) (3* szállodában reggelivel) Erdély gyógyüdüléssel (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8200 Ft tól) (idegenvezetővel a szokásos kirándulásokkal) Sziciliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli - Vatikán ( Ft tól) (Patti, bungalókban, és Mobilhome-okban) tól egyéni utazással is! Bolgár Tengerpart ( Ft tól) (Sozopol, szobákban vagy apartmanokban) től egyéni utazással is! Horvát Tengerpart (Brac) (9700 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) től egyéni utazással is! Velence - *Róma (5900 Ft-tól) (csak Velence is) Prága - Karlovy Vary (4900 Ft) Prága - Karlovy Vary + *Krakkó - Wieliczka (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (6900 Ft) Salzburg - Svájc (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8300 Ft) (*Salzburg - Kandersteg - Bern, Tell Vilmos emléktúra) Benelux körút (7700 Ft tól) (Brüsszel, Luxemburg, Salzburg) Szlovénia, Postojna (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5700 Ft) (Postojnai cseppkőbarlang, Ljubljana városnézés) Horvát Tengerpart II. (Brac) 9700 Ft + 75 ) (2-8 ágyas apartmanokban) Érdeklődés, további részletek: honlapjainkon en Postán: EVVK 2730 Albertirsa Temesvári u. 10 a es vasúti telefonon, kedden: 9-14 h-ig, Szo-Va: 9-20 h ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ , 06 30/ mobil számokon, napközben. 5% kedvezmény gyermekeknek, több útra valamint a 2010 március 15-ig jelentkezőknek. A Vasutas Egészségpénztárból való részleges finanszírozásra külön szabályok vonatkoznak. A részletekről kérjük, érdeklődjenek elérhetőségeinken. Hirdetéseinket a PVDSz támogatta Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 11. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk - A hó-nap vicce Két amerikai turista Walesben kirándulgat kocsival. Megállnak ebédelni Llanfacwyrnirbwlantyslioggich-ban és egyikük azt kéri a pincérlánytól: Mielőtt rendelünk, segítene eldönteni a vitánkat? Megtenné, hogy lassan, tagoltan kimondaná a hely nevét, ahol vagyunk? A lány odahajol, és szótagolva elmondja: Bööör-ger-kiiiiing.

7 7 Figyelem! Üzemi Tanács választás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztályánál. Felhívjuk minden PVDSz-es, illetve nem PVDSz-es pályavasutas dolgozó figyelmét arra, hogy üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választást tartanak a forgalmi csomópontokon. Az alábbi táblázatban közölni szeretnénk azon munkavállalók nevét, akik PVDSz ÜT jelöltként indulnak. A tét nem kicsi, hiszen a PVDSz-es jelöltekre leadott szavazatotokkal tovább tudjátok erősíteni a MÁV Zrt.-nél, és azon belül a Pályavasúti Üzletágnál is a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, így tehát a saját érdekérvényesítési képességeteket is. A szükséges információkért és nyomtatványokért forduljatok bizalommal a PVDSz-hez, a és a (üz. rögz.fax) vasúti illetve a (üz.rögz.fax) városi telefonszámokon. Munkájukban sok sikert kívánunk a leendő PVDSz-es ÜT tagoknak! Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök A hó-nap esete Születésnapra a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz: - Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot! Már nem emlékszel, menynyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk? A nagyi elmosolyodik: - Dehogynem, nagyon is... Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Csomópont: Választás időpontja: Név: Szolgálati hely: Nyíregyháza Bíró Tivadar Nyíregyháza-Külső Halascsák László Rakamaz Pappné Kovács Szilvia Nyíregyháza Szerencs Demkó Istvánné Tállya Szuromi János Tállya Szuromi Jánosné Tállya Pécs Biharyné Jerszi Judit Bicsérd Fehérné Hadnagy Dóra Bicsérd Horváthné Bertalan Hilda Bükkösd Keresnyei Károly Mecsekalja-Cserkút Simon János Mohács Spitl Gábor Szentlőrinc Zentai Miklós Pécs Püspökladány Kisné Simon Róza Fegyvernek-Örményes Rácz Balázs Fegyvernek-Örményes Zágonyi Éva Törökszentmiklós Nagykanizsa Horváthné Mezei Vera Balatonfenyves Peti Csilla Balatonszentgyörgy Veszprém Karácsony Petra Várpalota Kassai Ferenc Herend Krajcs Károly Herend Muzsi Ferenc Tapolca Padosné Kiss Szilvia Zánka-Köveskál Kiskunhalas Kupiné Lakatos Éva Balotaszállás Debrecen Horváth Tibor Nyíradony Kocsis Attila Nyíradony Vésztő Kiss János Bicere Szabó Sándor Okány Celldömölk Kamondi Miklós Ajka Czink József Ajka Holczman Tibor Ajka Hatvan Berkó Sándor Jászboldogháza Durucz Tibor Jászboldogháza Krecz Gábor Pusztamonostor Magócs Zoltán Jászboldogháza Tóth Péter Jászfényszaru Varga Attila Jászberény Dombóvár Bárány Tamás Dombóvár Bazsonyi János Dombóvár Bíró Gábor Keszőhidegkút-Gyönk Furulyás Róbert Godisa Pordán Edina Sárbogárd Rulek Csaba Bátaszék Tislér Gábor Dombóvár Záhony Arnóczki István Fényeslitke Juhász László Pátroha Kaposvár Magyar Gábor Osztopán Puskás Józsefné Osztopán Bp. Kelenföld Andrásik Péter Budaőrs Balogh Péter Budaőrs Csárdás Gábor Bp.Kelenföld Erős László Tárnok Erősné Aba Eszter Bp.Dunai Finomító Marczisák Viktor Budaőrs Szeged , Kádár Antal Szeged-Rókus Tel.: 06-20/ Szolnok Farkas László Újszász Ferenczi Edit Cegléd Kiss Attila Újszász Kiss Imre Újszász Tóth Endre Nagykáta

8 8 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Tényleg magas a magyar adóteher? Térségi szinten közepes a magyar vállalati adóztatás minősége a PwC és a Világbank szerint. Kelet-közép-európai összehasonlításban átlagos, de világviszonylatban átlag alatti a magyarországi vállalati adórendszer vonzereje derül ki egy friss elemzésből. A Világbank csoport és a PricewaterhouseCoopers (PwC) által készített adózási körkép 183 országban vizsgálja a cégek által fizetendő adók nagyságát, továbbá az adófizetések gyakoriságát és az adóadminisztrációra fordítandó idő hosszát. Az összesített mutatószám alapján hazánk 183 ország között a 122. helyen áll, közvetlenül Szlovákia és Csehország után, viszont jócskán megelőzve Lengyelországot és Romániát. Az új EU-tagállamok közül a baltiak sokkal jobb helyezéseket értek el, és egyes balkáni államok (Macedónia, Horvátország) is eminensnek számítanak. Az index összetevői közül Magyarország meglehetősen jól szerepelt az adófizetések gyakorisága alapján (egy átlagos cégnek évente 14 határidőhöz kell igazodnia, míg például Lengyelországban ez a szám 40, Romániában pedig 113). Ugyanakkor a szabályok bonyolultsága miatt évente 330 órát vesz igénybe az adóadminisztráció (ennek közel kétharmadát a munkaadók által fizetett munkaadói járulékok számfejtése viszi el), és az adók mértéke is nagyobb az átlagnál. Vállalati adóteher Forrás: Világbank PwC (összesen, a nyereség százalékában) Kelet-Timor 0,2 Vanuatu 8,4 Maldív-szigetek 9,1 Macedónia 16,4 Bosznia-Hercegovina 27,1 Koszovó 28,3 Montenegró 28,9 Moldova 31,1 Lettország 33,0 Szerbia 34,0 Nagy-Britannia 35,9 Szlovénia 37,5 Lengyelország 42,5 Litvánia 42,7 Románia 44,6 Albánia 44,9 Németország 44,9 Egyesült Államok 46,3 Csehország 47,2 Oroszország 48,3 Szlovákia 48,6 Észtország 49,1 Ausztria 55,5 Ukrajna 57,2 Magyarország 57,5 Kína 63,8 India 64,7 Franciaország 65,8 Olaszország 68,4 Kongói Dem. Közt. 322,0 Az utolsó FLIRT vonatot is forgalomba állította a MÁV A MÁV-START Zrt február 12-én pénteken forgalomba állította az összesen 60 darab FLIRT típusú elővárosi villamos motorvonatból álló flotta utolsó járművét is. A MÁV Zrt. és a Stadler közötti megállapodás szállításra vonatkozó része a vártnál hamarabb valósult meg, ugyanis a svájci vasúti járműgyártó Stadler Rail Csoport az eredeti határidő előtt két hónappal adta át a hatvanadik járművet a MÁV-csoport részére. A FLIRT vonatok igen magas, 94%-os rendelkezésre állás mellett már több mint 16 millió km-t futottak a hazai vasútvonalakon. A Magyar Államvasutak Zrt. és a svájci Stadler Rail Group 2006-ban kötött szerződést 30 darab villamos-motorvonat szállítására és karbantartására. A szerződés lehetőséget biztosított a MÁV-nak további 30 darab FLIRT vonat megrendelésére, amelyre a vasúttársaság, az első 30 motorvonat sikeres forgalomba állítását követően és a kedvező üzemeltetési tapasztalatok alapján, 2007 decemberében adott megbízást a Stadlernek. A szerződésben meghatározott szállítási ütemezés értelmében a hatvanadik motorvonatot a Stadlernek 2010 áprilisáig lett volna ideje átadni, ám a svájci vasúttársaság az utolsó vonatot már február 11-én leszállította a MÁV-csoport részére. A korszerű motorvonatok idő előtti forgalomba állítása jelentős költségmegtakarítást jelent a MÁV-csoport számára. Vonatközlekedési információs rendszert épít a MÁV A MÁV Zrt. kihirdette a január 15-én indított, a Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer (FOR) megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét. A rendszer alkalmas lesz a vasúttársaságok együttműködésének támogatására, valamint az uniós előírásoknak megfelelően a többszereplős vasúti közlekedési piac kiszolgálására. A beruházás hosszú távú célja a forgalomnövelés, és a hazánkat elkerülő teherforgalom visszaszerzése a megbízható információcserére alapozva. A közbeszerzési eljárás A nyertes pályázó az azonos vállalási feltételek mellett legalacsonyabb árat megajánló Funkwerk Information Technologies GmbH lett. A projekt összköltsége a sikeres ártárgyalásnak köszönhetően 933 millió forint, ami az eredetileg becsült 1800 millió forinthoz képest csaknem 50 százalékos megtakarítást jelent a vasúttársaság számára. A január 15-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában nyilvánosan meghirdetett projekt tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében került lebonyolításra. A felhívásra 5 ajánlat érkezett, amelyből egyet a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő érvénytelennek minősített. Az érvénytelenítés ellen jogorvoslattal nem éltek. Az ártárgyalásra január 18-án került sor, két fordulóban. A technológia A projekt alapvető célja a napi mintegy 3500 vonat (személy- és teherszállító szerelvények együttesen) leközlekedtetéséhez szükséges hatékony forgalomirányítási rendszer létrehozása. Az új rendszer alkalmas a vasúttársaságok együttműködésének támogatására, informatikai értelemben pedig a kölcsönös átjárhatóság uniós jogszabályi előírásainak megfelelően a többszereplős vasúti közlekedési piac kiszolgálására. A Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág stratégiai rendszereként valósidejű tájékoztatást tud majd szolgáltatni a vasútvállalatoknak vonataik aktuális helyzetéről. Ez a közlekedési előrejelzés hatékonyan segíti majd mind az árufuvarozási, mind a személyszállítási társaságokat, köztük a MÁV-Start Zrt.-t is. A rendszer üzembe állításával az utastájékoztatás színvonala is javulni fog. Az alkalmazás a pályavasúti stratégiai feladatok mellett hatékonyabb és pontosabb munkavégzésre ad lehetőséget. Támogatja a biztosítóberendezések és a mozdonyfedélzeti rendszerek nyújtotta objektív és valósidejű közlekedési információk feldolgozását és megjelenítését, segíti a vonatforgalom operatív szervezését, valamint számos régi informatikai rendszert jól áttekinthető, felhasználóbarát számítógépes alkalmazással vált ki. PÖKKÖP az interneten:

9 9 Mottó: Jog-seg-élj-vele! Ismételten tájékoztatni kívánjuk olvasóinkat a január havi számunkban ismertetett a pécsi bizberes tagjainkat érintő készenléti szolgálat átszervezésével kapcsolatosan kiadott, egyoldalú munkáltatói szabályozással kapcsolatos bírósági fejleményekről. A február havi számunkban ismertetésre került, hogy a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezve az I. és II. fokú Bíróságok ítéleteit elfogadva jogi érvelésünket a peres eljárás lefolytatására utasította az alsóbb bíróságokat, s amely döntése azóta Elvi Bírósági Határozatként közzé tételre is került EBH szám alatt. A lefolytatott I. és II. fokú peres eljárásban a korábban eljáró bíróságok kérelmünket elutasították. A meghozott II. fokú jogerős ítélet alább olvasható: Közismert, hogy a PVDSz, mint szakszervezet a MÁV Zrt és évekre szóló Kollektív Szerződés módosítási tárgyalások keretében tett javaslata alapján a KSz. akként került módosításra, hogy a per tárgyát képező az általunk jogellenesnek tartott helyi munkáltatói intézkedés a továbbiakban ne legyen a jövőre nézve alkalmazható. Amint tisztelt olvasóink a fenti jogerős ítéletben foglaltakból tájékozódhatnak, álláspontunkat az eljáró bíróságok nem osztották. Időközben a MÁV Zrt.-t képviselő ügyvédi felszólításnak eleget téve, az I. fokú eljárás utáni Ft és a II. fokú eljárás utáni Ft perköltség átutalása végett a MÁV Zrt. részére annak rendje és módja szerint a PVDSz intézkedett. Különös tekintettel arra a körülményre, hogy a VÉT keretében a MÁV Zrt. képviselője az egyébként a bíróság által érdemben el nem döntött ügy vonatkozásában utalást tett arra, hogy a KSz. módosítására szerinte nem is lett volna szükség, szakszervezetünk ismételten a Legfelsőbb Bírósághoz fog fordulni felülvizsgálati kérelemmel. Tesszük ezt azért, mert meg vagyunk arról győződve, hogy abban az érdemi kérdésben, hogy jogszerű-e a készenlét megszakítása a bíróságnak érdemben szükséges állást foglalnia, s ennek eldöntése nem egyéni jogviták tárgyát kell, hogy képezze, ahol az érintett tagjaink, akár egzisztenciális, akár pedig egyéb okokból, de nyilvánvalóan hátrányosabb helyzetben vannak egymagukban. Dr. Jog Ász 06-30/ PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

10 10 A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan, hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történő, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. 1 % = öngondoskodás Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erősítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenően a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülő munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására, és Mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHATOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! Fontos: Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy március 20-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Önadózók esetén, az adóbevallással egyidejűleg kell rendelkezni az 1% felajánlásáról. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

11 11 Vészesen apad a magyar lakosság Negyven év múlva jócskán 10 millió fő alá csökkenhet a magyar lakosság létszáma derül ki a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített legfrissebb tanulmányból. Aggodalomra ad okot a magyar népességfejlődés várható alakulása: a legoptimálisabb előrejelzések szerint ugyanis re már csak 8,9 millió főre tehető majd a lakosság létszáma derül ki a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített legfrissebb tanulmányból. Tóth Pál Péter, a tanulmány egyik szerzője szerint a létszámváltozás mellett a korösszetétel alakulása sem kecsegtet túl sok jóval, mivel az egyre idősödő társadalomban a közép-korosztályok létszáma is csökkeni kezdett. A jelenlegi prognózisok szerint a következő évben milliós nagyságrendű létszámcsökkentéssel kell majd számolni a munkaerőpiacon aktívak körében. A gondokat tetézi, hogy a magyarok gyermekvállalási hajlandóssága a halan- hív6sz! dóság szintjére csúszott vissza. A szakértők szerint ezért a tendenciáért nagyban felelős az állam, hiszen a szülők körében továbbra is elrettentő erővel bír az a tény, hogy a gyermeknevelés költsége 70 százalékban a család, és csak 30 százalékban az állam pénztárcáját terheli. A szakértők szerint a politikusoknak végre fel kéne hagyniuk a 4 éves, ciklikus gondolkodással, és egy átfogó, hosszú távú megoldást kéne nyújtania a népesség problémáira. Megoldási javaslatok a népesedési problémákra - szemléletváltás - intenzív társadalmi párbeszéd: közös felelősség a demográfia iránt - döntéshozók kerüljék az ad hoc jellegű intézkedéseket - demográfiai konvergencia-programot kell készíteni Forrás: Világgazdaság A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor /fax/üz.rögz: Vas István /fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán /fax/üz.rögz: Horváth Imre /fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József /fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor /fax/üz.rögz: Pécs Walter János /fax/üz.rögz: Puszpán János /fax: Tislér Gábor /fax/üz.rögz: Bihary Ferenc fax: Szeged Dani Erika /fax: Dobák Zoltán /fax: Szombathely Hanzmann Károly /fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor /fax: cím: vagy hu.morzsák Minél gyengébb az érv, annál harsányabb a szóhasználat. Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben. Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük. Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok. Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím: A hó-nap kérdése - Hogy hívják a balszerencsét okozó ravaszdit? - Katasztróka. A hó-nap bölcsessége Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mint ha a lehetőség készületlenül talál.

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft Baleseti halál esetén plusz! Ft Ft Baleseti rokkantság már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Baleseti csonttörés csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft Baleseti égés legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft Baleseti múlékony sérülés 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft Betegségi kórházi ápolás legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft Baleseti mûtét esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Betegségi mûtéti térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Kritikus betegségek bekövetkezése esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Mackensen Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011 ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011 A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete által létrehozott alapítvány céljai, tevékenysége, működése, eredményei, tervei.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re.

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re. 2008. április 200 008. április X. évfolyam 4. szám Európai bérekért! Európai bérekért! A bérek és a fizetések tekintetében Magyarország az utolsó helyre szorult, a jövedelmekre kivetett adók tekintetében

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30.

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30. Gy. 8-681/2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2009. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2008. DECEMBER 30. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben