Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasónk! Új helyen az orvosi rendelô!"

Átírás

1 2010. / 2. SZÁM (ÁPRILIS) ÁRA: 200 Ft Rabok tovább nem leszünk Szentiváni márciusok a 2-4. oldalon Új helyen az orvosi rendelô! Néhányan már biztosan értesültek róla, sokan azonban valószínûleg csak lapunkból tudják meg, hogy hamarosan beindulhat az új orvosi rendelô felépítése illetve a régi átalakítása, a munkálatok idejére pedig, március legvégétôl új helyre költöztek az orvosok és védônôk az eddigi, régi helyükrôl. A háziorvosi és fogászati rendelések mostantól néhány hónapon át várhatóan augusztusig a plébánia épületében kaptak helyet, az anya- és csecsemôvédelmi szolgálat munkatársnôi pedig a József Attila utca 13/B számú lakóház egyik külön bejáratú helyiségében fogadják a hozzájuk fordulókat. A költözés elôreláthatólag nem okoz változást a rendelési idôk tekintetében. Kedves Olvasónk! Nem mondhatjuk, hogy túl könnyû a dolgunk e havi vezércikkünk írásakor: hiszen amire ez az újság megjelenik, ismert lesz minden választási eredmény, tudni fogjuk, lesz-e második forduló, és talán már azt is, ki az esélyes az új kormány vezetésére ám lapzártánkkor ebbôl még csak sejteni lehet ezt-azt. Most, 2010 Húsvétján, a feltámadás ünnepén csak annyi biztos, hogy tényleg új kormány kerül az ország élére, azt azonban még nem tudni, hogy áll össze ez az új vezetés, és hoz-e valódi változást az országnak. Annyiban mégis könnyû dolgunk van, hogy a minap magunk mögött hagyott nemzeti ünnepen megtudhattuk, mit vár a jövôtôl községünk fiatalsága, mi lenne az ô mai 12 pontjuk: nem is szôjük hát tovább mondandónkat, hanem átadjuk a szót a szentiváni forradalmi ifjak képviselôinek. (folytatás a 3. oldalon) A TARTALOMBÓL: - KOMPOSZTÁLJUNK DE HOGYAN?! - MEGELÔZHETÔK A TRÜKKÖS LOPÁSOK - NYUGDÍJAS DALKÖR FIATALOSAN SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

2 Szentiváni márciusok Izgatott óvodások Gergely pápa és udvartartása Iskolába megyünk! Koszorúznak a cserkészek Élô kokárda Felhívás virágosításra A Polgármesteri Hivatal továbbra is szorgalmazza a múltra emlékeztetô virágos elôkertek telepítését és fenntartását Pilisszentivánon. Aki ezért növényeket kér utcai homlokzatának, vagy közterének szépítésére, annak ez évben is szívesen segítünk. Kérjük, virágpalántáért és muskátliért jelezze igényét a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, legkésôbb április 23-ig!

3 3 Tisztelt Ünneplô Pilisszentivániak! Valószínûleg nincs a magyar történelemben még egy olyan esemény, melyrôl felnôtt és gyerek olyan pontos és részletes ismeretekkel rendelkezne, mint az es forradalomról és szabadságharcról. Ismerjük a forradalom elsô napjának minden fontos eseményét és helyszínét: a Pilvax kávéházi gyülekezôt, a Landerer nyomdánál történteket. Sokat tudunk a Nemzeti Múzeum lépcsôjén elhangzottakról, Táncsics Mihály kiszabadításáról, Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának bemutatásáról. Tudjuk sorolni az ekkor írt verseket: Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Föltámadott a tenger, A nép nevében. Mindenkinek ismerôsen csengenek a következô nevek: Petôfi, Irinyi, Vasvári, Jókai: ôk voltak az elsô nap szervezôi. De tudjuk sorolni a szabadságharc kiemelkedô személyiségeinek neveit is: Kossuth Lajos, Görgey Artúr, Klapka György, Bem József. Ismerjük a gyôztes csaták helyszíneit is Pákozd, Komárom, Isaszeg. Tudjuk, hogy az osztrákok az orosz cár segítségét kérték. És aztán a szomorú vesztes csaták következtek: Segesvár, Temesvár és végül a világosi fegyverletétel. Kiráz a hideg minket Haynau nevének hallatán. És elsiratjuk minden évben a 13 aradi vértanút. Tanulunk népdalokat errôl az idôszakról: Kossuth Lajos azt üzente, Gábor Áron rézágyúja. Megnézhetjük minden évben a Kôszívû ember fiai címû film emlékezetes csatajelenetét. Az ötödik osztályosok mûsorukban már felelevenítették a márciusi forradalom napjának eseményeit. A forradalom és szabadságharc napjaira ma is büszkén emlékezünk, nem felejtjük, amit a hôsök a hazáért cselekedtek. Tudjuk, hogy a fegyverletétel után véres megtorlás következett, de azt is tudjuk, hogy a magyar nép szabadság utáni vágya soha nem múlt el. Már hetek óra készülünk az ünnepségre, és többször megkérdeztek minket arról, hogy mi jut eszünkbe március 15-rôl. Röpködtek a fogalmak: bátorság, önzetlenség, összefogás, fiatalság, értelmiség, költôk, vezéregyéniségek, csaták, huszárok, hazaszeretet, dicsôség, becsület, vakmerôség, megfontoltság, függetlenség, lelkesedés, szabadság, túlerô, bujdosás, megtorlás, kivégzés. Ezekrôl mind lehetne szép fogalmazásokat írni, de minket a 12 pontban megfogalmazott követelések jobban érdekelnek. Hiszen a 12 követelésben benne van egy egész korszak bánata, fájdalma, vágya. Eljátszottunk a gondolattal, hogy hogyan lehetne ezeket ma, március 15-én aktualizálni. Mert ma is van válság, ma is változásokra várunk, és ma is csupa szörnyûséget látunk magunk körül. Mit kíván tehát ma a fiatalság? Mit szeretnénk mi, diákok? 12 pont következik ma, az 1848-as után szabadon. 1. Kívánjuk a média szabadságát és az öncenzúra, az önmérséklet mûködését. A média tájékoztasson, oktasson, szórakoztasson, és ne a mocsok, a brutalitás, a pletyka áradjon belôle. 2. Kívánjuk a felelôsséget vállaló, az ország népét komolyan vevô minisztériumokat Budapesten. 3. Kívánjuk a kisebb, kevesebb pénzbôl, de eredményesebben mûködô parlamentet. 4. Kívánjuk még ma is a törvény elôtti egyenlôséget. 5. Kívánjuk, hogy a más-más párthoz tartozó felnôttek ne ellenséget, hanem csak ellenfelet lássanak egymásban. 6. Kívánjuk, hogy az egészségügy emberhez méltó körülményeket tudjon és akarjon biztosítani minden gyógyulni vágyónak. 7. Kívánjuk, hogy a rendôrség megfelelô szigorral, de törvényesen lépjen fel a bûnözôkkel szemben. 8. Kívánjuk, hogy az unióban megôrizhessük nemzeti függetlenségünket. 9. Kívánjuk, hogy ne legyen munkanélküliség, és csal a tisztességes munkát fizessék meg jól. 10. Kívánjuk, hogy a gyerekek szeretô, gondoskodó családban, anyagi biztonságban nevelkedhessenek. 11. Kívánjuk, hogy a tanulni vágyó fiatalok tanulhassanak. Ne akadályozhassák meg ôket sem az önzô, fegyelmezetlen diáktársak, sem a pénz hiánya. 12. Kívánjuk, hogy a fiatalok szülôi segítség nélkül is tudjanak önálló életet kezdeni eladósodás nélkül. Indulhatnak az új nagyberuházások De hagyjuk most a 12 pontot! Lássuk csak azt a két mondatot, ami elôtte áll! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Mi azt tanultuk, hogy kötelességünk, történelmünk nagy eseményeirôl megemlékezni. Mert jövônk csak akkor lehet, ha ismerjük a múltunkat. De a jövônk csak akkor lesz élhetô, ha a felnôttek most, amikor még nem késô, meghallják szavunkat! Köszönjük, hogy meghallgattak. Peller Anett és Solt Júlia ünnepi beszéde a községi március 15-i ünnepségen SZENTIVÁNI ÚJSÁG Sanktiwaner Zeitung Pilisszentiván hivatalos lapja Kiadó és fôszerkesztô: Hegedûs András ( , Fôszerkesztô-helyettes: Somos Móni Tördelés, grafika: Kerekes István Nyomda és arculatterv: Zebra DS Stúdió Címlapfotó: Hegedûs András Fotók: Hegedûs András, Kovács Béla, Menráth Réka, valamint a cserkészcsapat, a helytörténeti egyesület és a Magyar Madártani Egyesület archívuma Köszönjük a mostani lapszámunk elkészítéséhez nyújtott segítséget: Feketéné Ziegler Ágotának, Menráth Rékának, dr. Mirk Máriának, Stiglmayer Gábornak, valamint a cikkek szerzôinek és interjúalanyainak. A szerkesztôségnek szánt üzenetek, küldemények leadhatók a községháza ügyfélszolgálati irodáján is. Az olvasói leveleket mondandójuk tiszteletben tartásával, de szerkesztett formában, szükség esetén rövidítve közöljük. A lapban megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség véleményét! Következô lapszámunk tervezett megjelenése: május 17. Lapzárta: május 3. Rövidesen beindulhat községünk két újabb nagyberuházása, az orvosi rendelô építése és a szeméttelep rekultivációja, az önkormányzat ugyanis március 30-án aláírta a szükséges szerzôdéseket az ezzel kapcsolatos pályázatok nyerteseivel. Sajnos a Generációk Háza építésére még várni kell, mert az egyik pályázó megtámadta a pályázati menedzsment döntését, így az ügyben most Közbeszerzési Döntôbizottságnak kell határoznia. Pénzes Gábor polgármester tájékoztatása szerint a hulladéktelep rekultivációjára a Magyar Aszfalt Zrt-vel kötött szerzôdést a önkormányzat, eszerint az egész terület rekultivációját 110, forintért fogják elvégezni, s a munkálatok befejezésének határideje június 30. A pályázati menedzsment öt beérkezett pályázati anyagból választotta ki a nyertes céget, melynek ajánlata közel azonos volt az eredeti kalkulációkban szereplô árral. A pályázat értelmében a Magyar Aszfaltnak összesen négyzetméteren csaknem másfél hektáron kell több rétegben kell földdel lefedni a szeméttelep területét, valamint felszíni vízelvezetési mûtárgyakat kell építenie, végül a szükséges füvesítést és fásítást is el kell végezniük. A másik aláírt szerzôdés az orvosi rendelôre vonatkozott, amely az eddigi orvosi rendelôvel szemben épül meg, mintegy 350 négyzetméter alapterületen. Az új épületet, ahol helyet kap majd az orvosi rendelô, a fogászat, valamint az anya- és csecsemôvédelem is, a nyertes Bau-Vertikál Kft. 71, forintért építi meg, augusztus 6-i átadási határidôvel. A döntés azt is jelenti, hogy a szolnoki cég jelen pillanatban három pilisszentiváni munkaterületen is nyertes, hiszen ôk végzik az iskola, az óvoda, illetve most már az új orvosi rendelô építését is. Sajnos a harmadik pályázatban a Generációk Háza építésérôl egyelôre nem lehet végleges eredményt hirdetni, mert a pályázati menedzsment a döntése során szigorúan kötötte magát egy kormányrendelethez, ami alapján egy ajánlattevôt ki kellett zárni, ô viszont megtámadta a döntést, így a kérdésben most meg kell várni a Közbeszerzési Döntôbizottság határozatát.

4 4 Szentiváni kitüntetettek március 15-én Mint ismert, községünkben az utóbbi években évi két alkalommal ítélhetô oda és adható át a Pilisszentivánért Emlékérem, alkalmanként akár három-három olyan személyiségnek is, akik valamilyen kiemelkedô tettükkel, tevékenységükkel járultak hozzá Pilisszentiván hírnevének öregbítéséhez. Ez év március 15-én ketten vehettek át ilyen elismerést a községi ünnepség keretében Pénzes Gábor polgármestertôl: Feketéné Ziegler Ágota a helytörténeti és családtörténeti kutatások, Futó Károly pedig a sportélet terén elért eredményeiért. Az alábbiakban a két díjazott méltatását olvashatják. Feketéné Ziegler Ágota 1953-ban Szentivánon született, azóta is itt él, életének sok-sok eseménye kötôdik Szentivánhoz, itt járt óvodába és általános iskolába is. A középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, közgazdasági érettségije után, 1971-tôl a PEMÙ-ben mint könyvelô, majd 1988-tól a PEVDI-ben mint raktárvezetô dolgozott. A munka mellett két gyermekét is odaadóan nevelte, elültetve bennük a múlt, a hagyományok, és az emberek szeretetét ben a sors könyve rokkantnyugdíjas státuszt írt elô számára. A nyugdíjas évek azonban a gondok mellett örömet is hoztak, jutott idô a hobbijának gyakorlására is. Ez a hobbi a családfakutatás és a falu múltjának jobb megismerése. Több szentiváni, vagy már Szentivánról elszármazott családnak segített jobban megismerni ôseiket. Ennek a munkának sikeréhez az is hozzájárult, hogy családjának gyökerei is mélyen összefonódtak Szentiván történetével. Tagja a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületének, ezen belül nagyon szoros kapcsolatot épített ki a Németországban élô Keszler Rudolf családfakutatóval, aki szintén szentiváni felmenôkkel rendelkezik. A 2000-ben megjelent Pilisszentiván társadalmi értékei címû, szentivániak által csak bordó könyvnek nevezett könyvben egy fejezetet Ô írt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturális Közalapítvány által kiadott, a Kastély történetét feldolgozó kiadvány is Ági munkája. Sorban következô, nagy lélegzetû, két kötetes munkája a Szülôföldem szép határai címet viseli. Ez a két füzetes kiadvány igen részletesen mutatja be a falu történetét, sok eredeti dokumentum felhasználásával, bemutatásával. A forrásjegyzék jól jelzi, hogy Ági milyen nagy kutatómunkát végzett ben alakult meg a Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület, s a tagság Ôt választotta vezetôjének. Én azt gondolom, hogy ennek a döntésnek a helyességét az eltelt idô igazolta. Az egyesület a vezetése alatt több, a tagok közös döntésén alapuló, a múltat idézô, megôrzô programot fejezett be sikerrel. Felújításra került több Bildstock (képkô), évente megrendezésre kerül szeptember elsô hétvégéjén a bányásznapi nosztalgia, havonta a képnézegetô esték. A bányászat, bányászok emlékére emlékkô és információs tábla készült a volt István-akna területén, és nem utolsósorban megjelent a Pilisszentiván Anno képes kiadvány. Ági tele van tervekkel, ambícióval. Biztos vagyok benne, hogy a jövôben is sokat hallunk majd a közösségért végzett munkásságáról. Kitüntetéséhez sok szeretettel gratulálunk. Csovics Balázs, Pilisszentiván képviselôtestülete és Polgármesteri Hivatala Futó Károly január 7-én született Pilisszentivánon, bányász család tagjaként. Édesanyja a Pilisi Szénbányák meghatározó egyénisége volt. Iskolái elvégzése után szerszámkészítônek tanult, e szakma kiváló mûvelôjeként csoportvezetôként is dolgozott mindvégig a PEMÛ-ben, egészen rokkantnyugdíjazásáig. Futó Károly családjával egész életében Pilisszentivánon élt és él ma is. Karcsi már fiatalon elkötelezettje volt munkája mellett a sportnak is. Szorgalmával és kötelességtudásával a Labdarúgó Szakosztályban rövid idô alatt ifjúsági korúként a felnôtt csapat tagja lehetett. Az idôsebb társait tiszteletben tartotta és minden esetben elfogadta azok sporttal kapcsolatos intelmeit. Nagy szorgalma a pályán kívül is példaértékû volt. Ez elsôsorban a köztudottan társadalmi munkában létesült Villa Negra sportlétesítmény építésében domborodott ki. Szükség volt tehát dolgos kezekre és a dolgos kezek beszervezésére. Ezekben a munkálatokban is nagy részt vállalt, hisz csaknem minden szabadidejét az építkezésen töltötte. A fizikai munkavégzés mellett folytatta a sportolást is, mindaddig, amíg sajnálatos módon egy maradandó sérülés nem érte. Így a labdarúgást abba kellett hagynia, de részt vállalt a sportegyesület elnökségében. Idôközben tanácstagként is képviselte lakókörnyezetét. A sport továbbra is szívügye maradt, így nagy szerepet vállalt az újonnan alakult nôi kézilabda szakosztályban, vezetôként. A szakosztály egyre jobban fejlôdött, és egyre jobb eredményeket ért el. Szükség volt megfelelô, szabályos kézilabdapályára, ennek építésében Futó Károlynak szinte egyedüli, és elvitathatatlan érdemei voltak. Vezetésével, szervezésével és effektív fizikai munkájával elkészült az új, minden igényt kielégítô bitumenes kispálya. Ezt meghálálva a lányok hozták az eredményeket, nem kis dicsôséget hozva községünknek. Feljutottak több fokozaton keresztül a Nemzeti Bajnokság II. osztályába, ahol már nem csak a környékbeli falvak, hanem Gyôrtôl Hajdúböszörményig, Egertôl Gyöngyösig az egész ország megismerhette lányainkat, és általuk Pilisszentiván nevét. Az eredményeik alapján feljuthattak volna az I. osztályba is, de ez sajnos anyagiak hiányában nem valósulhatott meg. A Kézilabda Szövetség rendelete értelmében az ilyen szintû mérkôzéseket már nem lehetett szabadtéren játszani, így egy ideig a solymári fedett csarnokban, terembérléssel oldották meg a mérkôzések lebonyolítását. Emiatt azonban nagyon megnövekedtek az egyesület anyagi terhei, s ez sajnálatos módon megpecsételte a jól mûködô Szakosztály sorsát. Ez a tény azonban nem csökkenti Futó Károly munkásságának értékét, már csak azért sem, mivel ô idôközben részt vett a focipálya újjáépítésében és a csapat újraszervezésében is. Továbbá ha bármilyen munka adódik a pályákon vagy az épületen, készségesen rendelkezésre áll és elvégzi azt. Futó Károly hosszú közösségi munkája mellett kiváló emberi tulajdonságai miatt is méltán lehet példakép a falu fiatalsága számára. A felsoroltak alapján méltán érdemli meg a Pilisszentivánért Emlékérmet. Kedves Karcsi, kívánunk Neked jó egészséget és hosszú életet. Pilisszentiváni Sportegyesület, Pilisszentiván képviselô-testülete és Polgármesteri Hivatala

5 5 Indul a vörösvári Fô utca projekt Az elmúlt hetekben elterjedt a híre, hogy egy közelmúltban elnyert, nagy összegû pályázat nyomán nemsokára beindul a pilisvörösvári Fô utca projekt építkezése, ami miatt elôreláthatólag jelentôs mértékben megnô az átmenô forgalom Pilisszentivánon. Lapunk azon érdeklôdésére, hogy mi tudható a kivitelezési munkálatokról március legvégi állás szerint Gromon István vörösvári polgármester számunkra is elküldte azon tájékoztatását, amit ezzel kapcsolatosan a Vörösvári Újságnak adott. FELHÍVÁS Ennek értelmében, nagy vonalakban az várható, hogy tényleges kivitelezési munkák májusban kezdôdnek, azzal, hogy a vízmûvek (DMRV) a vörösvári Fô utca páratlan oldalán [a rendôrôrssel átellenes oldalon] felbontja a járdát, s megkezdi a vízvezeték felújítását. Ezt követôen, június-júliusban a különbözô légkábelek (elektromos vezetékek, telefonvezetékek, kábeltévé-vezeték) földbe helyezése, az ingatlanokra való új bekötések és a villanyoszlopok eltüntetése következik. Ez a munka mindkét oldalon a járdák és az útpadka felbontásával és komoly árokásási munkával jár majd. A polgármester ígérete szerint e kivitelezéseket igyekeznek úgy összehangolni, hogy lehetôleg egyszerre mindig csak az egyik oldalon legyen munka, s ott is csak egy-egy szakaszon. Ezután következik a csapadékvíz-elvezetô csatorna kiépítése illetve felújítása, majd a parkolók és járdák megépítése. Ezek várhatóan augusztusban kezdôdnek, s októberig tartanak. Közben megkezdôdik a Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, valamint a cipôbolt melletti parkoló helyén az új ügyfélszolgálat és házasságkötô terem építése. Ez utóbbi hosszabb ideig fog tartani, elkészülte kb. jövô ilyenkorra várható. Ezzel fejezôdik majd be a kb. 1 milliárd forintos beruházás, amely 623 millió forint Európai Uniós támogatással, és kb. 50 millió forintos szolgáltatói hozzájárulással valósul meg. Gromon István hozzátette, hogy a konkrét munkálatok ennél pontosabb idôzítésérôl majd csak az imént ismertetett közbeszerzések lezárulta és a kivitelezôi szerzôdések megkötése után lehet biztosat mondani. Egyúttal ígéretet tett rá, hogy amikor ezek a dátumok kialakulnak, tájékoztatják majd az érintett ingatlantulajdonosokat, illetve szükség esetén a szélesebb nyilvánosságot. Ami a 10-es út közlekedésével kapcsolatos kérdéseket illeti, ezek megoldására szakértô által készített forgalomtechnikai terv készül; arról, hogy lesz-e szükség olyan intézkedésekre, amelyeknek kihatása lesz vagy lehet Pilisszentivánra, az majd csak ebbôl a tervbôl fog kiderülni. A fentiek alapján jelenleg az valószínûsíthetô, hogy a 10-es út fogalmát komolyabban érintô munkák leghamarabb augusztustól várhatók, de biztosat errôl is csak a kiviteli közbeszerzések lebonyolítása, a kivitelezôk kiválasztása és a forgalomtechnikai terv elkészülte után lehet mondani. Hegedûs András Ingyenes elektronikai hulladék begyûjtés Ingyenes elektronikai hulladék begyûjtést szervezünk Pilisszentiván területén, április 17-én, szombaton. Kérjük, ezen a napon reggel 10 óráig szíveskedjenek a lakások elé kihelyezni az elektronikai hulladékokat. Csak olyan elektronikai hulladékok kerülnek ingyenesen elszállításra, amelyeket a lakosok április 17-én 10 óráig a lakások elé kihelyeznek! Melyek ezek a készülékek (a teljesség igénye nélkül): Hûtôszekrény, fagyasztó, mosógép, mosogatógép, villanytûzhely, szárítógép, vízmelegítô, ventillátor, mikrohullámú sütô, vasaló, hajszárító, porszívó, televízió, rádió, videomagnó, számítógép, monitor, mobiltelefon, varrógép, fûnyíró, búvárszivattyú, stb. Az elektronikai berendezések hulladékai nem megfelelô kezelés esetén veszélyeztetik környezetünket. Épp ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy éljen ezzel az ingyenes lehetôséggel, és a megadott idôpontban helyezze ki az ingatlana elé kizárólagosan az elektronikai hulladékait. Köszönettel: Nagy Tamás, üzletág igazgató sk. ENVIROINVEST-WASTE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Polgármesteri Hivatal Vége a száguldásnak Ezentúl nem lehet kényelmesen a gázra lépni a W.E.T.-tôl a solymári határig terjedô szakaszon, illetve Solymár felôl hazaúton a tó melletti egyenes szakaszon, március közepétôl ugyanis az út teljes pilisszentiváni szakasza belterületnek minôsül. Ennek megfelelôen a közútkezelô a képviselô-testület korábbi döntése alapján áthelyezte a sebességkorlátozást elrendelô községhatár-táblát is a tényleges közigazgatási határra, a balesetveszély csökkentése érdekében. Ennek következtében jelenleg a solymári közigazgatási határig 50 km/óra a megengedett sebesség, és számítani kell arra is, hogy a sebesség betartását a rendôrség ellenôrzi. A képviselô-testület ugyanakkor, a március 29-i ülésén kezdeményezte (két nemleges szavazat ellenében), hogy a benzinkút és a községhatár között a sebességhatárt a közútkezelô emelje fel 70 km/órára. Felhívás Tûzgyújtási tilalom Tisztelt Állampolgárok! A jó idô beköszöntével elkezdôdtek a kerti munkák. Sok esetben szükségessé válhat a lemetszett ágak, nyesedékek, száraz növényzet elégetése. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium azonban Pest megye területére, március 29-tôl kezdôdôen általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. A tûzgyújtási tilalom vonatkozik: az erdôkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is), az erdôk 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag- és gazégetést is), az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra (különös tekintettel az égô dohánynemû jármûbôl történô kidobására). A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek. Az elôírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. A nemkívánatos tûzesetek megelôzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó elôírásokat tartsák be. Vörös János tûzoltó ezredes tûzoltóparancsnok

6 6 Testületi döntések az elmúlt két hónapban Pilisszentiván Önkormányzatának képviselô-testülete az alábbi fontosabb döntéseket hozta meg a február 22. és március 29. közti négy ülésnapján. [Ahol a szavazati arányok nincsenek feltüntetve, ott egyhangú döntések születtek.] elôterjesztést pedig a megfelelô bizottságok elé utaltak vissza, a rendôrségnek átadott szolgálati autó haszonkölcsön-szerzôdésének meghosszabbítása, illetve a 2563-as hrsz-ú ingatlan (Papiföldek) rendezésére vonatkozó egyházközségi kérelem ügyében február 22. Pályázati részvétel: A testület döntött arról, hogy a község részt kíván venni a TÁMOP /AKMR/09/1 számú egészségvédelmi pályázaton, és felkérték a Polgármesteri Hivatalt, hogy kössön megbízási szerzôdést a pályázat elkészítésére, valamint gondoskodjék annak benyújtásáról. A két tartózkodás mellett elfogadott döntés hátterérôl múltkori számunkban már bôvebben is olvashattak. Népi kezdeményezés közvilágítás kiépítésére: Az Alsórét utcai lakosok kezdeményezték, hogy mielôbb épüljön ki utcájuk végén is a közvilágítás, s a testület elfogadta, hogy kerüljön be az itteni közvilágítás kiépítése az idei költségvetés beruházásai közé, az 1. prioritási csoportba, 1,2 milliós költséggel. Felkérték a Hivatalt, hogy szerezzen be ehhez konkrét árajánlatot, és terjessze azt a testület elé. Pilis TV: A képviselôk elfogadták, hogy kerüljenek be a Pilis Televízióval kötött szerzôdésbe az alábbi kiegészítések: Ha elhárulnak a képviselô-testületi ülések felvételének technikai akadályai, a polgármester kérheti a beszámoló helyett az ülések közvetítését, tudomásul véve, hogy az átalánydíjban csak havi egy közvetítés szerepel, ezért ennél több ülés közvetítésért alkalmanként 30e Ft + áfa díjat kell fizetni. A polgármester kérheti a testületi ülés egyes részeinek közvetítését is. A polgármester akadályoztatása esetén, vagy más indok alapján (pl. az adott témában jártasabb egy képviselô) javasolhatja, hogy az ülésrôl készített összefoglalót más képviselô tartsa meg. A szentiváni mûsorokat DVD formátumban, egy példányban megkapja a Polgármesteri Hivatal, könyvtári használatra. Külsôs bizottsági tagok eskütétele: Ezen a testületi ülésen tett esküt a képviselô-testület elôtt a kulturális bizottság két külsôs tagja, Kovácsné Keszléri Erzsébet és dr. Mirk Mária. Költségvetés tervezete: A képviselôk döntöttek arról, hogy a közalkalmazotti és köztisztviselôi juttatások szinten tartásához közalkalmazotti és munka törvénykönyves munkavállalók esetében Ft + 25% járulék legyen a cafeteria jellegû juttatások kerete, a köztisztviselôi cafeteria keret értéke 25% járulékkal: Ft legyen, az iskolakezdési támogatás esetében pedig Ft keretet biztosítanak. Ugyancsak döntés született arról, hogy a létszámarányosan kiosztandó jutalomkeret céljára négymillió forintot különítenek el az önkormányzati intézmények dolgozóinak, az óvodavezetô és az iskolaigazgató részére pedig ugyanilyen célra e Ftot különítenek el (ez utóbbit egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselôk). Elfogadták azt is, hogy biztosítsák a keretet a jegyzô és a gazdálkodási osztályvezetô illetményének 10%-os eltérítéséhez. Végül egy tartózkodás mellett elfogadták azt is, hogy a Majzsi Kft és a Budagyep Kft március 1-tôl maximum 5-5% mértékû vállalkozási díjemelést érvényesíthet a vállalkozási szerzôdéseiben. PKKA új kuratóriumi tagjának megválasztása: Zárt ülésen választotta meg a testület a Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány új kuratóriumi tagjának Kônigné Drevenka Máriát, ennek értelmében a Polgármesteri Hivatalnak gondoskodnia kell az alapító okirat megfelelô módosításáról március évi költségvetés: A képviselô-testület egy nemleges szavazat mellett elfogadta az ez évre tervezett nagyberuházások listáját a hozzájuk elôirányzott összegekkel együtt. Döntöttek arról is, hogy a költségvetésben nyolcmillió Ft dolgozói jutalomkeretet és kétmillió Ft vezetôi jutalomkeretet különítenek el a mûködési tartalékkeret terhére. Általános tartalékkeretként Ft-ot, zöldkeretként Ftot különítettek el, s egy külön határozatban félmillió forintot különítettek el a Határ utca útminôségének javítására. Végül a testület egy tartózkodás mellett elfogadta a község évi költségvetését, melynek fôösszege Ft (ebbôl mûködési kiadás , felhalmozási kiadás ) Az iskola SZMSZ-e és tanulói házirendje: Némi változtatást kellett végrehajtani az iskola szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve tanulói házirendjében, mivel megváltoztak a szakfeladat-számok, törölni lehetett néhány elavult részt, illetve immár kötelezô rögzíteni az iskolai házirendben a tankönyvkölcsönzés szabályait. A testület jóváhagyta a változásokat. Traktor felújítása: Elfogadta a testület, hogy 300e forintot biztosítsanak a községi traktor motorcseréjére és folyamatos szervizelésére, a évi költségvetés terhére. Elnapolták a horgásztó haszonbérleti szerzôdésének felülvizsgálatáról szóló napirendi pontot, két másik Az SZMSZ módosítása: Egyhangú döntéssel fogadták el a képviselôk az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát rögzítô rendelet néhány kisebb módosítását, amik két bizottság feladatait részletezik. A döntés értelmében már nem az Ügyrendi, Tájékoztatási, Oktatási és Kulturális Bizottság feladata, hogy ügyrendi szempontból vizsgálja a testületi ülések napirendi pontjainak elôkészítését, ugyanakkor rögzítették azt a hét civil szervezetet és közalapítványt, amelyekkel a képviselô-testület részérôl e bizottságnak kell kapcsolatot tartania. A Közbiztonsági Közlekedési, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatai közé került a helyi közbiztonsági szervezetekkel (Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület), illetve a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesülettel való kapcsolattartás feladata. Bányász utcai csôtörések: Az ismétlôdô csôtörések miatt a testület felkérte a polgármestert, hogy keresse meg levélben a DMRV Rt-t, annak érdekében, hogy a cég emelje be az idei beruházási tervébe a Bányász utcai vízvezetékcsô kicserélését. Iskola büfé átalakítása: Egyetértését fejezte ki a testület az általános iskola büféjének olyan átalakításával, amely szerint a büfé kiadónyílása az aula felé nyíljon. Óvoda szakipari munkák: Felhatalmazta a képviselô-testület Radnai Tamás képviselôt, hogy tárgyalásokat folytasson az óvoda szükséges szakipari munkáinak elvégzése ügyében, másfélmilliós összeghatárig. Pilisszentivánért Emlékérem: Az ülés végén született döntés arról, hogy Pilisszentiván Község Önkormányzata ez év március 15-én Futó Károly és Feketéné Ziegler Ágota részére adományozzon Pilisszentivánért Emlékérmet. A döntést a képviselôk ellenszavazat nélkül, egy, illetve három tartózkodás mellett hozták meg március 9. A testületi ülés elején a képviselôk tájékoztatót hallgathattak meg a KÖZCSAT Kft. ügyében Solymárral folyó tárgyalásokról, és elfogadták a 2009 évi költségvetés elôirányzatainak néhány módosítását. Ezután döntöttek a rendôrségnek átadott szolgálati jármû elôzô ülésen elnapolt napirendjérôl: eszerint az önkormányzat egy évvel meghosszabbítja a KON-091 rendszámú járôrautó haszonkölcsön-szerzôdését. Könyvtárral kapcsolatos kérdések: Két tartózkodás mellett elfogadták a képviselôk, hogy Pilisszentiván község Önkormányzata mint a Községi Könyvtár fenntartója és a Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás tagja

7 7 csatlakozzék a Pest Megyei Könyvtár és a Mûvészetek Háza Általános Mûvelôdési Központ, Városi Könyvtár, Cziffra György Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által aláírt Mozgókönyvtári feladat-ellátási szerzôdéshez, ha erre lehetôséget kap és a Községi Könyvtár kikerül a nyilvános könyvtárak jegyzékébôl. Honlap üzemeltetése: Ezen az ülésen döntöttek a képviselôk (egy tartózkodással) a községi honlap ügyében, amelyrôl már tárgyaltak a február 22-i ülésen is. A mostani döntés értelmében a honlap üzemeltetésével Stocker Tamást bízták meg, aki már korábban is mûködtette az oldalt. Egyben Megbízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy ha az új honlap elkészül, három hónapon belül kezdjék meg annak feltöltését és folyamatosan végezzék azt az új rendszer alapján. A Generációk háza beruházás közbeszerzési eljárásának elbírálása: Pilisszentiván község képviselô-testülete eredményesnek nyilvánította a Generációk háza beruházás közbeszerzési eljárását. A közbeszerzési pályázat mindkét része tekintetében a Bolax Kft.-t hirdették ki az eljárás nyertesének. A másik ajánlattevô, a Bau-Vertikál Kft. ajánlatát az 1. rész [az épület kivitelezése] vonatkozásában a közbeszerzési törvény 88. (1) bekezdés g, pontja alapján érvénytelennek nyilvánították, a 2. részt illetôen [útépítés, felszíni vízelvezetéssel] pedig az eljárás második helyezettjének hirdették ki. A döntés egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett született meg. Az orvosi rendelô építési közbeszerzési eljárásának elbírálása: Az orvosi rendelô építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást ugyancsak eredményesnek nyilvánította a képviselô-testület, egy ajánlatot érvénytelennek, hármat érvényesnek nyilvánítottak, és közülük a legelônyösebb ajánlatot megjelölô Bau-Vertikál Kft-t hirdették ki az eljárás nyertesének. A hulladéktelep rekultiváció közbeszerzési eljárásának elbírálása: Erre a közbeszerzésre összesen öt vállalkozás adott ajánlatot, de ezek közül a négyet a testület különbözô indokok alapján érvénytelennek nyilvánított. Egyetlen ajánlatot ítéltek érvényesnek, így a Magyar Aszfalt Kft-t hirdették ki az eljárás nyertesének. A döntések értelmében felkérték a Polgármesteri Hivatalt, hogy még az orvosi rendelô beruházásának megkezdése elôtt biztosítson megfelelô bérleményeket az orvosok, a fogorvos és a védônôk részére, az új orvosi rendelô és a Generációk Háza építési ideje alatti mûködéshez. Elfogadták a képviselôk azt is, hogy a fenti három beruházáshoz összesen további 15 millió forint összeget biztosítsanak a évi költségvetésbôl, a beruházási tartalékkeret terhére március 29. Bérleti szerzôdések az orvosok és védônôk átmeneti elhelyezésére: Elfogadta a testület, hogy az önkormányzat kössön az Egyházközséggel szívességi használati szerzôdést az orvosi és fogorvosi rendelôk elhelyezésére, valamint kösse meg a bérleti szerzôdést a melléklet szerint a védônôi szolgálat elhelyezésére, a József Attila utca 13/b számú házban; egyben felkérték a polgármesteri a szükséges szerzôdések aláírására. Nyugdíjas Egyesület szüreti kérelme: Helyt adott az önkormányzat a Nyugdíjas Egyesület kérelmének az idei szüreti felvonulás megszervezése ügyében, és ehhez 300e Ft-ot biztosít az egyesület részére, az általános tartalékkeret terhére. A tervezett dátum szeptember 25., de ez még teljesen végleges, mert felmerült, hogy ha ez a szombat éppen kampánycsend idejére esik, szerencsésebb lehet a konfliktusok elkerülése végett máskorra tenni a programot. Szakiskola ügye: A képviselô-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tárja fel a szakiskola fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos lehetôségeket, és terjessze azokat a Mûszaki Bizottság elé. Falutakarítási és lomtalanítási idôpontok kijelölése, elektronikai hulladékok begyûjtése: Több szóba jöhetô idôpont körül május 29-ét jelölte ki a képviselô-testület a falutakarítás megtartására, a lomtalanítás ügyében pedig az a határozat született, hogy a Hivatal április 2-ig kérjen be ajánlatokat három alternatívában. A begyûjtés és elszállítás megszervezése mindkét esetben a Polgármesteri Hivatal feladata; mindkét ügyben egy-egy nemleges szavazat mellett született döntés. Elfogadták az elektronikai hulladékok gyûjtésének idejét és módját is, ennek idôpontja április 17., szombat. Egy nemleges szavazat és egy tartózkodás mellett levették a képviselôk a napirendrôl, és részletesebb kidolgozásra visszautalták az illetékes bizottságnak a tehetséggondozási alap és oklevél létrehozásáról szóló 2007-es rendelet azon módosítását, hogy a felsô korhatár 18-ról 23 évre emelkedjék. Idô hiányában elnapolták a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók megvitatását is. A Pest Megyei Könyvtár felkérése a könyvtári könyvek selejtezésére és elektronikus nyilvántartásba vételére: Elfogadták a képviselôk, hogy a Pest Megyei Könyvtár végezze el a községi könyvtár selejtezését és a maradék állomány elektronikus nyilvántartásba vételét. Az elektronikus rendszerhez szükséges szoftver (240e Ft + áfa), illetve a vonalkód-leolvasó (30e Ft + áfa) forrását a tartalékkeretbôl biztosítják. Közterületek virágosítása: Egyetértett a testület azzal, hogy az önkormányzat a közterületek virágosítására 400e Ft-ot biztosítson, a zöld keret terhére. A növények beszerzését és kiosztását a Polgármesteri Hivatal a Faluszépítô Egyesület bevonásával bonyolíthatja le. Jelentés a 119/2009.(VII.27.) számú határozat végrehajtásáról: Négy nemleges szavazattal és két tartózkodással, négy igenlô szavazat ellenében elutasította a testület a beszámolót a kérdéses határozat végrehajtásáról. Az ügy elôzménye az, hogy az óvoda építészét korábban felkérték a tervek olyan átalakítására, hogy azzal kb. 30 milliós költségcsökkenést lehessen elérni, s az építész a szóbeli megbízás alapján el is készítette az új terveket, noha írásbeli megbízást végsô soron nem kapott rá. A Pilis-Dent Bt. kérelme: A Pilis-Dent Bt. sérelmesnek találta, hogy a rendelô épületébôl ideiglenesen el kell költöztetniük a fogorvosi rendelôt, az új rendelô átadásáig, s ennek kapcsán kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak. A testület két tartózkodás mellett elfogadta, hogy az önkormányzat ne adjon helyt a kérelemnek, hanem nyújtson összefoglaló tájékoztatást az ÁNTSZ rendelkezéseirôl, illetve a várható határidôkrôl. Tájékoztatás a Generációk háza közbeszerzési eljárás állásáról: Miután a Bau-Vertikál Kft. megtámadta a Generációk Háza építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 1. részérôl hozott döntést (az eljárásból való kizárásukat), a testület két nemleges szavazat és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 10 nappal elhalasztja az eljárás 2. részére (útépítés felszíni csapadékvízelvezetéssel) vonatkozó szerzôdéskötést is. Árajánlatok a hulladéktelep rekultivációjának mûszaki ellenôrzésére: Egy tartózkodás mellett úgy döntött a testület, hogy a szeméttelep-rekultiváció mûszaki ellenôrzésére beérkezett ajánlatok közül az ATLAS Innoglobe Tervezô és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat átutalja a költségvetésben komposztáló létesítéséhez elkülönített 800e Ft-ot a Faluszépítô Egyesület számlájára. Egyebek Sebességkorlátozás a Slötyi mellett: Több képviselô is nehezményezte, hogy a közútkezelô a testület tájékoztatása nélkül helyezte át a községhatár-táblát a W.E.T. elôl a fizikai községhatárra, illetve szükségtelennek ítélték e szakaszon az 50 km/h-s korlátozást. Ezért két nemleges szavazat mellett úgy döntöttek: megbízzák a Polgármesteri Hivatalt, hogy járjon el a sebességhatár 70 km/h-ra való emelésének engedélyezése ügyében.

8 8 Szennyvíz-ôrlômûvet kapott a tóparti átemelô Nem hinnék, mi mindent visz a csatornavíz! Szennyvíz-ôrlômûvet épített ki a Közcsat Kft. (önkormányzati finanszírozással) a Slötyi partján lévô szennyvízátemelô elé, hogy így próbálják megakadályozni a lakosság nemtörôdömségébôl adódó, sorozatos meghibásodásokat. Sokan ugyanis szabálytalanul a csatornába vezetik a kerti esôvizet annak összes hordalékával együtt, egyesek pedig azt hiszik: a csatorna azért van, hogy mindent elnyeljen, kinôtt pulóvertôl törött partvison át akár a döglött macskáig. A pilisszentiváni csatornarendszert mûködtetô Közcsat Kft.-nek jó ideje óriási problémát okoz, hogy a lakosság egy része még nem nôtt fel a normális csatornahasználathoz, ezért elképesztô mennyiségben dobálnak a csatornába oda nem való anyagokat. Van ezek között olyan, ami esetleg véletlenül is oda kerülhet ilyen például a felmosórongy, mosdókesztyû, a kft.-t vezetô Hamvas Márton tájékoztatása szerint azonban újabban felmosófejektôl, villanydrótoktól kezdve a legelképesztôbb dolgok bukkannak fel a csatornában. Ez Pilisszentivánon különösen nagy baj, hiszen itt a község teljes szennyvizét szivattyúzni kell, a Slötyitôl a solymári platóig, vagyis ötven méternyit kell emelni rajra. A csatornavízbe kerülô idegen anyagok viszont nagy mértékben igénybe veszik az átemelô szivattyúit, amik sorozatban hibásodnak meg emiatt. Márpedig ezeknél a szivattyúknál egyetlen fôjavítás is hárommillió feletti összeg, ráadásul egy meghibásodás a tó élôvilágát is nagy mértékben veszélyezteti. A problémák elkerülésére három megoldási lehetôség kínálkozott: új, gravitációs vezeték építése a patak partján ez lenne a legegyszerûbb, de a költsége mintegy 350 millió lenne, egy másik módszer gépi rács építése a szivattyú elôtt, hogy azzal ki lehessen emelni az idegen anyagokat, ám még ez is 30 milliós tételt jelentene. Így aztán az önkormányzat a harmadik, legkedvezôbb költségû, mintegy 12 millióból megvalósítható módszert fogadta el: ez alapján egy ôrlômû került a szivattyú elé, amely mindent, amit csak tud, összeôrôl, az esôvíz által bemosott köveket pedig egy kôfogóba ejti bele. A beruházás kiegészítô része még az is, hogy bôvítették az elektromos kapacitást, így most már két szivattyú tud egyszerre mûködni az átemelônél. Szükség is van erre, hiszen hóolvadás vagy nagyobb esô esetén a normál mennyiség helyett annak két-háromszorosa kerül a csatornába. Az üzemeltetô abban bízik, hogy a márciusban elvégzett beruházással elejét lehet venni annak, hogy a szivattyúk nagyon durva idegen anyagokkal találkozzanak, és így csökkenhet a meghibásodások száma. Minden hibát még így se lehet kivédeni véli Hamvas Márton, az illegálisan beengedett esôvíz ugyanis sok homokot is bemos a csatornába, ami szétcsiszolja a szivattyúk járókerekeit. Az üzemeltetô ezért arra kér mindenkit, hogy ne vezessen esôvizet a csatornába, és tartózkodjék a szilárd idegen anyag bejuttatásától is. Call center a DMRV-nél A DMRV Zrt. ezúton értesíti fogyasztóit, hogy a kényelmes, és magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében április 1-tôl bevezette a Call center telefonos ügyfélszolgálatot. A fogyasztók mostantól hibabejelentést és számlázással kapcsolatos észrevételt is tehetnek illetve mérôállást is bejelenthetnek a illetve telefonszámokon. Egyben jelezzük, hogy írásbeli megkeresésüket az címen is megtehetik. Ezen levelezési címünk az Ügyfélkapun keresztül is elérhetô. DMRV Zrt. Változtak az alkalmi foglalkoztatás szabályai Megszûnik az AM-könyv és a közteherjegy! Április elsejétôl megváltozott az alkalmi foglalkoztatás több szabálya: az alkalmi munkavállalói kiskönyvet mostantól felváltja az egyszerûsített módon létesíthetô munkaviszony, amely a háztartási munka, mezôgazdasági, növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka, illetve alkalmi munka esetén alkalmazható. Harmadik országbeli állampolgár esetében viszont csak a mezôgazdasági idénymunka és háztartási munka megengedett. Az egyszerûsített foglalkoztatás úgynevezett egyszerûsített szerzôdéssel jön létre, melyet a munkavégzés megkezdése elôtt írásba kell foglalni. Az írásba foglalás csak akkor nem kötelezô, ha a munkavégzés 5 naptári napnál rövidebb idôtartamú, illetve ha a növénytermesztési idénymunka egybefüggô idôtartama a 30 napot nem haladja meg és a munkavállaló sem kéri az írásban való rögzítést. Ebben az esetben azonban 2 példányban jelenléti ívet kell vezetni, melybôl egy a munkavállalóé, egy pedig a munkáltatónál marad. Fontos tudnivaló, hogy ilyen jellegû foglalkoztatási viszony nem jöhet létre a munkáltató és az általa már munkaviszony keretében foglalkoztatott személy között, valamint a meglévô munkaviszony sem módosítható ilyen jellegû jogviszonnyá. A munkáltatónak a munkakezdést megelôzôen be kell jelentenie nevét, adószámát/adóazonosító jelét, a munkavállaló adatait, a munkaviszony kezdetének, megszûnésének idôpontját, a heti munkaidôt, a munkavégzés helyét. A munkáltató a bejelentési kötelezettségének fôszabály szerint elektronikus úton, a 10T1041E jelû nyomtatványon tud eleget tenni, de az háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén ez az adminisztráció akár telefonon keresztül is teljesíthetô július 1-jétôl pedig lehetôség lesz az SMS-ben történô bejelentésre is. Általános szabály szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkáltatóknak a tárgyhónapot követô hó 12-ig kell bevallást benyújtaniuk. A közteher az idénymunka és a háztartási munka esetében a kifizetett munkabér 30%-a lesz. A munkáltató fizetési kötelezettségének határideje szintén tárgyhót követô hó 12-e. A munkavállalók számára fontos információ, hogy a 30%-os közteher mellett nem jogosultak egészségbiztosítási ellátásokra, azaz ha egyéb jogviszonyuk sem alapozza meg az igénybevételt, akkor fizetniük kell a havi 4950 forintot. Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal Ismét kiírták az izzócsere-pályázatot! Újra megjelentette a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium azt az izzócserepályázatot, amin a Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete nemrégiben több mint másfél millió forintot nyert. Mivel Pilisszentivánon akad még más olyan egyesület is, amely részt vehet a pályázaton, annak feltételei alapján, célszerû nekik is próbálkozniuk, hiszen a kiírás értelmében tekintélyes összegû, vissza nem térítendô támogatáshoz lehet jutni, ami energiatakarékos izzók vásárlására használható fel.

9 9 Trükkös bûnözôk mit tehetünk ellenük? Évek, de talán évtizedek óta azonos módszerekkel dolgoznak, trükkjeik közismertek, tele vannak velük a bûnmegelôzési mûsorok és más felhívások; ôk mégis mindig próbálkoznak újra meg újra, és sajnos nagyon sokszor sikerrel is járnak. Csókolom, nyugdíj-kiegészítést hoztunk, de csak húszezres van nálunk, tessék már visszaadni! ez csak egy, bár elég jellemzô szöveg a gazdag repertoárjukból. Igen, Szentivánon is felbukkantak, és rafinált módon szedik áldozataikat a trükkös bûnözôk, pedig nem nehéz ellenük a védekezés: csak nem szabad idegent beengedni a lakásba! Csúnyán hangzik, de igaz: a legtöbb trükkös bûnözô a kapzsiságra alapozza mûködését: arra, hogy ha bármilyen csekély összegû, váratlan pénz áll a házhoz, annak sok ember úgy megörül, hogy sutba dob minden óvatosságot. Ki ne örülne, ha a villanyszámlás pénzt akarna adni, azt állítva, hogy legutóbb túl sokat fizettünk? Melyik nyugdíjas szívét ne öntené el a hála, ha azzal csöngetne be hozzá egy asszonyka, hogy adományt hozott az önkormányzattól? Ki ne venné meg szívesen a tüzelôt egy szívélyes fiatalembertôl, ha azt mondja, hogy most akciósan tudja adni, fél áron? Hála a váratlan pénznek, ilyenkor az ember hajlamos elfeledkezni az alapvetô óvatosságról pedig a villanyszámlásnál csak húszezres van, sôt, érdekes módon az önkormányzati asszonyka is csak ekkora címlettel tud fizetni, és visszakéri a különbözetet. Aztán szívélyesen tovább beszélteti a gazdát vagy a háziasszonyt, aki örül, hogy érdeklôdéssel hallgatják így beszélgetnek addig is, amíg elôkerül a visszajáró. Ekkor már csak annyi kell, hogy a vendég egy kis vizet kérjen, vagy más módon elterelje az Ön figyelmét igen, az Önét, hiszen épp az Önre leselkedô veszélyekrôl írunk!, s azalatt ki is emeli a pénzt a fiókból... És bizony, ettôl kezdve Ön sértetté válik, aki pillanatokon belül bottal ütheti a pénz, s a tolvaj nyomát! Természetesen a szívélyes asszonyka sosem dolgozott a Községházán és a számlást se látták még az Elektromos Mûveknél, hiába mutogat valami igazolványnak látszó dolgot! [Kérdezze meg az unokáját, vagy a szomszéd gyereket, mennyi idô számítógéppel elkészíteni egy ilyen igazolványt!] Ezek a látogatók jó eséllyel bûnözôk, méghozzá az alattomosabb fajtából! Hiszen bûnözô az is, aki fegyverrel visz el egy bankból néhány köteg pénzt; az is, aki egy bankautomatát lop el, benne nyolcmillió forinttal de mennyivel aljasabb az, aki egy nyugdíjastól viszi el megtévesztéssel, behízelgéssel az utolsó nyolcvanezer forintját?! Az ilyen bûnözôk a már említetteken kívül más trükköt is szívesen bevetnek, ha úgy jön ki a lépés. Van, hogy azt állítják: tartoznak valamelyik rokonnak, és azt hozták vissza persze ismét húszezressel fizetnek, innentôl a forgatókönyv azonos az elôbbivel. Megesik, hogy kiszemelnek az udvar végében valami rég használt fémtárgyat, rossz szánkót, miegymást, és azt állítják, hogy megvennék csábítóan magas összegért. Persze nem kerek szám az ajánlat, de ismét csak húszezres van náluk... Fondorlatosabb, inkább a ritkán lakott területeken használt módszer, amikor azt mondják, hogy közmûvezetéket kell átvezetni, telefonpóznát vagy villanyoszlopot kell állítani az Ön telkén, de Önnel együtt kellene kitûzni, hova kerüljön az az oszlop a hátsó kertben... Ilyenkor valójában az történik, hogy egy vagy két ártatlan szakember kicsalja Önt a házából, majd egy társuk besurran a lakásba, és gyorsan összeszedegeti az ott talált apróbb értékeket. Újra tûzoltóbörze! Ismert még az a módszer is, hogy adománykérés ürügyén becsöngetnek a lakásokba: ilyenkor amellett, hogy a gyanútlanabbaktól pénzt is tudnak tarhálni valószínûleg terepszemlét tartanak, saját célra, vagy megbízásból. Nemcsak arra kíváncsiak, ki van otthon, de arra is, hogy reagálnak a kérésükre, megkérdezik-e, honnan jött, kérnek-e igazolványt, stb. Ilyenkor a legjobb azt mondani: így nem adakozom, adjon egy bankszámlaszámot! Persze aztán ki-ki eldöntheti, hogy utal-e valóban pénzt vagy sem (feltéve, hogy tud az illetô egyáltalán bankszámlaszámot adni), de a hívatlan vendég már ennyibôl is megérti, hogy Önt nem ejtették a feje lágyára... Érdemes említeni még egy módszert, amit inkább a rámenôsebb bûnözôk használnak, azokkal szemben, akiket erélyesebb fellépéssel meg lehet szeppenteni. Azzal csöngetnek be, hogy hamis pénzt hozott Önnek a postás [vajon honnan tudnák?!], netán azt, hogy Ön lopott holmit rejteget, ezért házkutatást kell tartaniuk. Igazolvány természetesen van náluk amolyan trafikban kapható, százforintos változat [a valódi rendôrigazolványon mindig egy ötjegyû szám szerepel!], sôt ha kell, felmutatnak egy A4-es papírt is, amire rá van írva, hogy házkutatási parancs. Ennél hivatalosabbak már nem is lehetnének, ugye? Mégis amikor távoznak, velük együtt eltûnnek a család ékszerei és a megtakarított pénz is. De hogyan lehet védekezni az ilyen bûnözôk ellen? Az alapelv nagyon egyszerû: ha egyedül van otthon, ne engedjen idegent a lakásába!!! Akkor se, ha pénzt, ajándékot, kedvezményt ígér, akkor sem, ha hivatalos helyre hivatkozik. És ki az idegen? Önnek mindenki, akit Ön nem ismer! Persze elôfordulhat, hogy igazi gázóra-leolvasó akar bejutni Önhöz, mert tényleg le szeretné olvasni a gázóráját. Ô viszont biztos megértô lesz, ha arra kéri: jöjjön vissza késôbb (amikor más is otthon lesz a családból), mert pontosan tudja, hogy bûnözôk sokasága él vissza az emberek bizalmával, éppen az ô szakmájára hivatkozva. Ha pedig az illetô nagyon szívóskodik, Ön már telefonálhat is segítségért a rendôröknek, a polgárôröknek, de legalább egy jobb kiállású szomszédnak, mert több mint gyanús, hogy trükkös bûnözôvel van dolga. Különösen sokat számíthat, ha meg tudja jegyezni a hívatlan látogató autójának rendszámát, színét és típusát, mert így a rendôrök vagy polgárôrök a falu más részén, sôt más településen is elkaphatják az illetôt. Ha pedig rendôrként viselkedô gyanús alakok próbálnak Önhöz bejutni, szintén a legjobb módszer a telefon: a 107-es vagy 112-es számot tárcsázva pillanatok alatt tisztázható, hogy valódi rendôrökkel áll-e szemben, vagy a már említett, rafinált bûnözôkkel. Ilyenkor ha elég óvatos, az nemcsak azt eredményezheti, hogy megmarad a pénze, de akár azt is, hogy egy gyors rendôri közbelépés eredményeként pont kerül (legalább egy idôre) az illetôk bûnözôi karrierjére. Amivel pedig az egész közösség jól jár. Idén újra megrendezi országos tûzoltóbörzéjét a Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület, április 24-én 9 és 17 óra között. Az elôször tavaly megszervezett program alapgondolata az volt, hogy egy tûzoltóság életében mindig elôfordulhat olyan eszköz, ami helyben feleslegessé vált, de egyébként még használható; ugyanígy sokszor megtörténik az is, hogy valamire nagy szükség lenne, de hirtelen nincs honnan elôteremteni. Tûzoltóink elgondolásának helyességét igazolta, hogy az ország legkülönbözôbb pontjáról érkezô kollégáik tavaly nagy számban keresték fel a tûzoltóbörzét, ahol több, e területen tevékenykedô cég is bemutathatta termékkínálatát. A tavalyi siker alapján a szentiváni egység úgy gondolta: idén is lehetôséget adnak arra, hogy az ország tûzoltóinak feleslegessé vált felszerelései, eszközei gazdát cserélhessenek, illetve a napi munkát megkönnyítô tûzoltói praktikákat megoszthassák egymással. A rendezvényre most is több, tûzoltó-felszereléseket gyártó, illetve forgalmazó cég képviselôit várják, akik látványos keretek közt mutathatják be termékeiket, és persze szívesen látnak minden szentiváni érdeklôdôt, kicsiket és nagyokat egyaránt. További információ: Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület

10 10 Autodidakta kórusvezetô Bemutatjuk Nótai Mihályné Jutkát Érdekes színfoltja volt a Nyugdíjas Egyesület ez évi farsangjának a nyugdíjas dalkör nagy sikert arató fellépése, ezért rögtön a mûsort követôen önmaga és a kórusa bemutatására kértük a dalkör vezetôjét. Nótai Mihályné elmondta, hogy kis kultúrcsoportjuk két éve mûködik, jelenleg körülbelül tucatnyi fôvel, de szeretnének komoly kórussá fejlôdni, ezért várják a további érdeklôdôket is. Nagy siker övezte a nyugdíjas dalkör fellépését a farsangi mulatságukon: mit tudhatunk a kórus történetérôl? Talán azzal kezdeném, hogy egyelôre semmilyen módon nem vagyunk önállóak, a Nyugdíjas Egyesület részeként éneklünk. Idôközben ugyan felmerült, hogy legyünk önálló közhasznú egyesület, de egyelôre nem dôlt el, hogy alakítunk-e önálló közhasznú egyesületet, vagy maradunk a nagy egyesületen belül. Két éve mûködünk kórusként, kedvtelésbôl, és jelenleg az különbözteti meg a tagokat a többi nyugdíjastól, hogy kaptunk egy-egy kis virág-kitûzôt, azt hordjuk a fellépéseinkkor. A nyugdíjasok farsangján ugyan civil ruhában voltunk, de már megbántuk, hogy nem öltöztünk ki jobban, úgyhogy ilyen még egyszer nem lesz. Sajnos ennél több támogatást még nem sikerült eddig kapnunk a nyugdíjas egyesülettôl, de nincs egy rossz szavunk sem, hiszen tudjuk, hogy az egyesületek sem kapnak olyan sok pénzt. Hogyan indult ez az egész? Én már a Nyugdíjas Egyesület elôzô elnöke, Horváth György idején is szerettem volna egy nyugdíjas énekkart összehozni, de akkor ez még nem jött össze. Két évvel ezelôtt, amikor Ôri Lajos átvette az egyesület elnökségét, egy alkalommal elmentünk Vörösvárra, ahol a helyieknek nagyon szép nyugdíjas énekkaruk van. Elkezdtünk beszélgetni, és miután ôk tudták, hogy én nyolc éves koromtól már ugyancsak énekeltem egy nagy énekkarban, az általános iskolában, felmerült, hogy miért nem folytatom. Én a Hidas tanár úrnál tanultam énekelni, Gyuri bácsinál ô a vörösvári Hidas doktor úrnak az édesapja volt, utána pedig Márti néninél. Sajnos az ô vezetéknevére nem emlékszem, fekete hajú hölgy volt. Akkor még nem volt tévé, rádió se nagyon, úgyhogy mindig sokat gyakoroltunk együtt, és néha felfelléptünk a helyi kultúrházban, iskolákban, nyugdíjas otthonokban is hiszen Vörösvárott például már akkor is volt nyugdíjas otthon. Aztán amikor már kinôttem az iskolás korból, egyre kevesebbet tudtam menni velük, de az énekszeretet megmaradt bennünk-bennem, és a kottaolvasást se lehet elfelejteni, márpedig azt elég komolyan belénk nevelték. Ezek szerint Önnek, mint ötletgazdának azért volt énekes múltja? Igen, van énekes múltam, szoprános voltam. Az általános iskolában végig énekeltem a kórusban, utána sajnos már nem annyira, de autodidakta módon késôbb is igyekeztem fejleszteni az énektudásomat. Énekeltem mindig, ha takarítottam, vagy bárhol, ha úgy jött ki a lépés. Volt, hogy ha kellett, egyedül is kiálltam énekelni egy mikrofonnal olyan mondjuk elég ritkán volt, de erre is volt példa. Mindenesetre a pilisvörösváriak azon a találkozáson szóvá tették, hogy ha már van egy vezetô egyéniség a szentiváni nyugdíjasok között, aki tanult is korábban éneket, kottaolvasást, meg minden ilyesmit, fejében vannak a népszerû dalok, régi slágerek, akkor miért nem szervezünk magunknak is hasonló énekkart?! Így aztán ráálltam, elvállaltam és azt mondtam, hogy na jó, próbáljuk meg. Kezdtem toborozni jelentkezôket a nyugdíjasok között, és egész szépen sikerült felkeltenem az érdeklôdést, illetve az énekes kedvet a többiekben, mert most már tizenöten vagyunk. Igaz, hogy fellépni legutóbb csak tizenketten tudtunk, mert vannak, akik betegek, illetve az egyetlen férfi tagunk lemorzsolódott, mert nem csatlakoztak mellé mások. Általában minden héten, de legalább egy hónapban kétszer találkozunk, próbálunk, és mindig készülünk valamilyen fellépésre is. Milyen sûrûn vannak fellépéseik? Pilisvörösvárott, a Vörösvári Napokon már kétszer szerepeltünk, az ottaniak meghívására, a helyiekkel és a pilisszántóiakkal együtt rendesen színpadon léptünk fel, és úgy adtuk elô egymásnak az alkalomra megtanult repertoárt. Aztán farsangokon is léptünk már fel, illetve Pilisvörösvárott, a Napos Oldal Szociális Otthonba szintén meghívtak már, tavaly októberben, mert tudomásukra jutott, hogy van egy ilyen énekkar a solymáriakat, meg minket is. Nagy sikerünk volt, nagyon örültek az idôs emberek, egy nagyon szép oklevelet kaptunk, és azt mondták, hogy fognak még meghívni más alkalmakkor is. Egyébként meg bárhol, ha van valami, mi szívesen fellépünk. Sajnos itt helyben még keveset tudtunk fellépni, bár én tavaly már jelentkeztem a Szentiváni Napokra is, a Napforduló fesztiválra, de nem sikerült bejutnunk lehet, hogy talán késôn jelentkeztünk, vagy a szervezôk úgy gondolták, hogy nem illeszkednénk eléggé a programba. Nem tudom, miért maradtunk ki, illetve hogy hogyan lehet oda bejutni, de ha az idén is lesz márpedig biztosan lesz, akkor jelentkezünk ismét, hátha felléphetünk ott is. Hogyan zajlanak a próbák? Én úgy kezdtem hozzá ehhez az egészhez, hogy a régi múltamat, a régi tudásomat hozom magammal. Úgyhogy operetteket éneklünk, éves slágereket, népdalokat, de most például Kodály Zoltántól is igyekszünk beta-

11 11 nulni néhány mûvet. Karácsonykor énekeltük a Stille Nacht-ot, amit nemcsak magyarul, de németül is megtanítottam mindenkinek, nagyon nagy sikerünk volt ezzel is. A vörösváriak külön is megdicsértek, és csodálkoztak, hogy mi ezt hogy mertük vállalni mert nekik is van egy vezetôjük, de ô ezzel úgy volt, hogy nagyon nehéz, nem vállalja. Én viszont segítség nélkül csinálom ezt az egészet, úgyhogy ha a dalkört méltatják, akkor az egy kicsit az én elismerésem is, annak az elismerése, hogy az embernek zenei tudása van... A társulatban mennyire vannak énekes múltúak, vagy mennyire kellett nulláról indulni? Nincs zenei múltjuk, lényegében nulláról indultunk. Néhány tagunknak ugyan nagyon jó zenei hallása van, ahogy észrevettem, úgyhogy azt gondolom, hogy az iskolai énekórákon ôk valamikor nagyon szépen énekelhettek. De még a botfülûeket is megtanítom annyira, hogy ilyen szintû sikereket el tudunk érni, mint amilyenekben a fellépéseinken szerencsére részünk van. Mert természetesen együtt foglalkozom velük fôleg, de ha kell, akkor külön-külön is. Menet közben is alakul a hallásuk, persze rendesen oda kell figyelnünk egymásra, és ha valami nem stimmel, akkor leállunk, és csak azt a részletet gyakoroljuk, ha kell, akkor akár egyenként is. Szóval így mûködik. Nehéz, nagyon sok munka. Teljesen autodidakta módon fejlesztette ki a tanítási módszereit is? Igen, mindent még most is, és tisztán belsô indítékból. Nincsen semmi tanítási múltam sem, de úgy érzem, hogy elfogadnak, aminek nagyon örülök, és ôk is örülnek neki, hogy én ezt ilyen lelkesen vállaltam. Szót is fogadnak, és látom rajtuk, hogy ôk is akarják. Nagyon becsülöm az énekkarosokat, hogy a szabadidejükbôl, a nyugdíjas egyesületben való részvételen felül önzetlenül vállalják ezeket a próbákat is. Tehát akarják csinálni és elfogadnak én meg elfogadom azt, ha egy-egy alkalommal ôk tanácsolnak valamit, hogy hogy csináljuk, hogy énekeljük valamelyik számot. Mert elismerem, hogy ônekik is vannak jó meglátásaik, meg ôk is sokszor ráéreznek már, ha valami fals, vagy valamit túl magasan, esetleg túl alacsonyan kezdünk. Úgy érzem, egy kicsit már ez is az én munkám gyümölcse, mert ez mutatja, hogy figyelnek. Az egyes szólamok énekében ott vannak a vesszôk, a szóközök, a levegôvételek, ahol a helyük van... és még lehetne sorolni ezeket az apró, de fontos dolgokat. Talán attól is van ez, hogy én zenei pályára akartam menni eredetileg, hajdan még zongorázni is tanultam, sajnos csak elég rövid ideig volt rá módom, mert az édesapám nagyon korán meghalt. Így aztán az én zenei pályafutásom is kettétört, illetve kisiklott, nem arrafelé irányult a további sorsom, amerre szerettem volna. Ön egyébként mivel foglalkozott aktív korában? Miután édesapám meghalt, nekem már fiatalon dolgozni kellett mennem, mint az öt testvér közül a legidôsebbnek, hogy a kisebbeket fel tudjuk nevelni, tehát nem tanulhattam tovább, illetve mindent csak autodidakta módon, a szabadidômben és egyedül, segítség nélkül. Korábban csak a hímzés és a gobelinek készítése volt a mûvészetem ezekbôl rengeteg kiállításom volt, de ezeket is mind csak magamtól tanultam meg. Ahol láttam valami hasznosítható ötletet, ellestem; néha, ha kellett, kértem némi segítséget, de alapvetôen mind egyedül csináltam. Farsangkor elôadtak néhány parodisztikus nótát is, ezek saját fejlesztésûek voltak, vagy valahonnan máshonnan merítették? Nem, ezek már megjelentek itt-ott újságban, és onnan merítettük. Én a lányokat mindig megkérem, hogy ha találkoznak jó dalszövegekkel, kedvükre való énekekkel, kottákkal vagy bármi hasonlóval, akkor hozzák el nyugodtan, hátha tudjuk hasznosítani: így jöttek ezek a parodisztikus szövegû dalok is. Én egyébként már egy színdarab elôadásában is gondolkodtam, egyszer talán majd össze tudunk hozni ilyet is a társasággal ez most még csak távlati terv, de remélem, hogy el fog jönni az idô, amikor ilyennel is tudunk már foglalkozni. Én amikor Vörösvárott tanítottam kézimunkát, éve, akkor írtam egy nagyon szép színdarabot, sváb nyelven: azt ott le is játszottuk, és óriási sikerünk volt vele. Kár, hogy azt akkor félredobtam, de ha úgy hozza ki a lépés, és a lányok is szívesen részt vesznek, akkor biztos, hogy megcsináljuk. Én egyébként járok a sváb dalkörre is, egy hónapban egyszer, csütörtökön mindig találkozunk oda most már egy éve járok, ôk hívtak engem, és én nagyon nagy szeretettel elfogadtam. És például a disznótoros rendezvényen amit Mirk Marika beszélt, azt én mind tudtam, szóval azt is csinálom, mert az is érdekel. Megmondom ôszintén, hogy most kezd csak idôm lenni rá, hiszen korábban nálunk volt a tortaszobrászat, amit a menyem, Andrea vezetett, én pedig rengeteget segítettem nekik is. Úgyhogy azóta van több idôm ilyen dolgokra, amióta két éve szünetel a tortaszobrászat. Most talán ki is tudok majd bontakozni ezekben egy kicsit, leginkább erre koncentrálok, hogy az énekkar igenis olyan kiállású lehessen, olyan fellépéssel tudjunk bárhova elmenni, hogy sehol se kelljen szégyenkeznünk, és örömmel, boldogsággal jöjjünk le a színpadról. A legelején szóba került az öltözet: nem gondolkodnak valamilyen formaruhában, egyenöltözetben? Ha komolyabb fellépésre mentünk, eddig is igyekeztünk egyformán öltözni, általában fehér blúzban, és sötét szoknyában lépünk fel, csak a farsangon voltunk most civilben, amit már bánunk is egy kicsit. Én szeretném, ha lenne valóban egy egyenruhánk, mondjuk egy fehér blúz, valamilyen színû szoknya de ezt még nem találtuk ki igazán, illetve függ attól is, hogy sikerül-e egyszer kapnunk majd valamilyen keretet erre. Tudom, hogy a nyugdíjasoknak így is nagyon kevés pénzük van, úgyhogy már annak is örülök, hogy egyegy tüll kitûzôt sikerült szereznünk a kórustagok számára. Mint mondtam, kérni nem nagyon merünk, mert tudjuk, hogy az egyesület is kis pénzbôl gazdálkodik, aminek a nagy része elmegy az utazásokra. Még arról nem esett szó, hogy mennyien svábok a kórusból, illetve mennyire foglalkoznak sváb dalokkal. Megmondom ôszintén, hogy a sváb dalokba egyelôre nem nagyon akartunk belenyúlni, nem akartam ütközni Mirk Marikával, hiszen ô már vezet egy sváb dalkört. Ô ugyan átadta nekem az összes sváb dalt, amit ôk énekelnek, de én tiszteletben tartom mindenkinek a munkáját, úgyhogy nem akarok ezekkel addig foglalkozni, amíg elôtte nem egyeztetek errôl vele. Az azonban biztos, hogy szeretnék sváb dalokat is felvenni a repertoárunkba, hiszen akárhova megyünk el a környéken, mindenütt siker lenne, ha be tudnánk dobni egy-két sváb nótát is. Vannak-e az eddig elhangzottakon felül további távlati terveik? Szeretném elérni, hogy egy szép hangzású, elismert énekkar lehessünk, ehhez szeretnék még több dalt megtanítani a társaságnak. Szeretnénk egy kicsit belenyúlni Kodályba is, úgyhogy már elkezdtünk olyanokat próbálgatni, mint az A csitári hegyek alatt. Kacsingatok Bartók felé is azt még nem tudom pontosan, melyik dalán keresztül kezdhetnénk a vele való ismerkedést. De mindenképpen azt szeretném elérni, hogy aki velünk énekel, az zeneileg is mûveltebb lehessen, és szebb, komolyabb dolgokat is el tudjunk énekelni, ne csak ezeket a komikus dalokat kicsit a kultúra felé is szeretném irányítani a nyugdíjasokat, mert ez nagyon sokat számítana. Végül annyit üzennék az olvasóknak természetesen elsôsorban a nyugdíjasokra gondolok, hogy csatlakozzanak hozzánk, jöjjenek a körünkbe énekelni. Mert az ének olyan, hogy testet-lelket gyarapítja, és ilyenkor az ember minden gondot, bánatot elfelejt. És olyan jó lenne, ha minél többen lennénk, legalább egy fôs létszám lenne igazán jó. Hegedûs András

12 12 Böjtös étkek a fôzôtanfolyamon Minden eddiginél nagyobb részvétel jellemezte a Német Nemzetiségi Önkormányzat március végi fôzôtanfolyamát, ahol ez alkalommal régi szentiváni böjtös ételek kerültek terítékre. A résztvevô lányok és asszonyok ez alkalommal is tapasztalt tanítómesterektôl leshették el többek közt a száraztészták készítését, melyekrôl kiderült: a valódi házi sokkal ízletesebb a házinak mondottnál. A pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat évekkel ezelôtt bevezette már annak szokását, hogy a nagyobb ünnepekhez közeledve általában Húsvét és Karácsony elôtt, évi két alkalommal fôzôtanfolyamot szervez érdeklôdô helyieknek, régi ételreceptek megôrzése és megismertetése céljából. A mostani rendezvény igazi háziasszonyai, mint már korábban is, Brandhuber Jánosné Mári néni és Wippelhauser Andrásné Mariska néni voltak, akiktôl ez alkalommal azt tanulhatták meg a tanfolyam résztvevôi, hogyan készíthetnek odahaza olyan száraztésztát, ami egészen úgy néz ki, mint a bolti, csak éppen mivel frissen, és adalékok nélkül készül sokkal finomabb annál. A hozzáértô kezek irányítása mellett gyorsan kiderült, hogy a tészta ilyen formájában is alig bonyolultabb elkészítésû étel, mint amikor a zacskóból kell bezúdítani a fôzôvízbe, illetve amennyivel talán mégis, azért kárpótolnak majd a láthatóan elégedett családtagok. Érdekessége volt a márciusi tanfolyamnak, hogy a tanoncok közt nemcsak fiatal anyukák és a helyzetet általában rendkívül komolyan vevô, néhány éves csitri lánykák voltak, de idôsebb hölgyek is, akik a felfedezés örömével ismerkedtek az elsôre közismertnek gondolható, ám eddig mindig csak zacskós tésztából készített étkek receptjeivel. Nem mellékes, hogy a tananyag részét képezte néhány, a tészta fôzôlevének felhasználásával készült, hajdan szinte mindennaposnak számító leves is. Hiszen amikor még nem E-betûk fôttek ki a tésztából, csak a liszt és a tojás vízoldékony anyagai, nem tartották sem egészségtelen, sem zsenánt dolognak, ha a fôzôlé feljavításával született meg a leves, a fôételt kiegészítô étekként. Aki kellôen odafigyelt, még olyan néprajzi helytörténeti ismereteket is elraktározhatott a sütés-fôzés közben, mint azt, hogy Szentivánon a hét legtöbb napjára estek bizonyos étkezési hagyományok: így például a tésztás nap jellemzôen a szerda volt, míg hétfônként fôleg hétvégi maradékot ettek. Érdekes volt még megismerkedni azon országszerte elterjedt, de szinte mindenütt kicsit másképp Fôzôtanfolyam, március 27. Levesek: készülô és másként nevezett krumplis étel a tócsni szentiváni elkészítésével is, amely az édességek közé került ezen a napon, almaszósszal vagy lekvárral ízesítve. Ezen a ponton rögtön kiegészítést is fûznénk a csatolt receptekhez: aki ugyanis valóban édességnek akarja sütni ezt a tésztaféleséget, úgy véljük, érdemes lehet minimalizálnia az ízesítéshez használt só és bors mennyiségét. Tejleves (müliszupn): A tejet felforraljuk, sóval, cukorral ízesítjük és házi tésztával tálaljuk. Reszelttészta-leves (révelszupn): 1 fej hagymát kockára vágunk, olajon megpirítjuk. Kis kanál pirospaprikát rászórunk, paradicsomlével és vízzel felengedjük, vegetával ízesítjük. Egy tojásból és lisztbôl nagyon kemény tésztát gyúrunk, belereszeljük és felforraljuk. Tésztalé-leves (opksmojceni szupn): Egy fej hagymát kockára vágunk, olajon megpirítjuk. Kis kanál pirospaprikát rászórunk, felengedjük a tészta fôzôlevével. Sóval, borssal ízesítjük, kifôtt vékony metélttésztával tálaljuk. A hagymát leszûrve mellé adjuk. Kifôtt tészták: Gyúrt tészta (2-3 személyre): 30 dkg liszt, 1-2 tojás, só, víz Káposztás tészta (krautcvékel): Kb. fél kiló fejeskáposztát lereszelünk, olajon szép barnára pirítjuk (lehet elôtte egy kanál kristálycukrot karamellizálni az olajon). Megsózzuk, beleforgatjuk a cvekedlit (négyzet alakú kifôtt tészta). Fogyaszthatjuk borssal vagy cukorral ízesítve. Grízes tészta (kriezmôspeiz): 4-5 kanál grízt olajon megpirítunk, majd hideg vízzel felengedjük. Rövid ideig pároljuk, amíg megpuhul, és pergôs lesz. Megsózzuk és beleforgatjuk a kifôtt metélttésztát. Fogyaszthatjuk savanyúsággal vagy cukrozva, lekvárral vagy befôttel. Krumplistészta (kranediamas): Egy fej hagymát kockára vágunk, olajon megpirítjuk. Belekeverjük az elôzôleg héjában fôtt, hámozott és villával apróra tört, 3-4 krumplit, és tovább pirítjuk. Pirospaprikával, sóval ízesítjük, majd hozzá keverjük a kifôtt cvekedlit. Édességek: Kartoffelpuffer (tócsni, krumpliprósza, macok, gánica, stb.): Három közepes krumplit nagylyukú reszelôvel, nyersen megreszelünk, és kinyomkodjuk a levét. Ezután hozzáadunk egy tojást és egy kanál lisztet, összekeverjük, majd sóval és borssal ízesítjük. Kanállal adagokat szaggatunk, lelapítjuk és olajban egyenként kisütjük. Almaszósz (apfelmus): Néhány almát meghámozunk, lereszeljük és kevés vízen pároljuk, amíg sûrû szósz nem lesz. Kiváló köret a tócsnihoz.

13 13 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PILISSZENTIVÁN áprilisi programok április 24.: Pilisszentiván települési szerzôdése aláírásának 286. évfordulója Erdélyi szász erôdtemplomok kiállítás megnyitója a polgármesteri hivatal házasságkötô termében ünnepi mûsor a tájház udvarán, közremûködôk: az iskolai német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny gyôztesei az általános iskola tánccsoportja Manhertz Walter és Stéhli Balázs harmonikások Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport Pilisszentiváni Fúvószenekar április 30.: Májusfa-állítás gyülekezô a tájház udvarában, a fák díszítése zenés vonulás a Fôtérre a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport és az általános iskola tánccsoportjának mûsora a Fôtéren zenél a Pilistaler Echo május tól zenés ébresztô a falu különbözô pontjain (Pilisszentiváni Fúvószenekar) színes gyermekprogramok a tájház udvarán a Pilisilen Nagycsaládos Egyesület szervezésében néptánccsoportok majálisa a Tájház udvarán; büfé a Pilistaler Echo zenekar játszik 21-ig Májusi elôzetes BORVERSENY A borverseny idôpontja: május 21. Rendezô: Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván Helyszín: Tájház, Pilisszentiván, Szabadság út 86. Elôzetes nevezés: május 20-ig Majtényi Árpádné ( ), Marlok Gyuláné ( ), Mirk Mária ( ), Nagy-Szakáll Ferencné ( ) képviselôknél I. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 1. A versenyen részt vehetnek pilisszentiváni és környékbeli bortermelôk borai. Nem feltétel, hogy a bor saját termesztésû szôlôbôl készült. 2. Mintákat kizárólag egyéni, nem hivatásos bortermelôk küldhetnek be. 3. A verseny rendezôjéhez, benevezett boronként 2 db 0,75 l-es dugózott palackban kell a mintát eljuttatni május 20-án (csütörtök) tól óráig. 4. Nevezési díj benevezett boronként 500, Ft, melyet készpénzben a minta leadásakor kell befizetni. 5. A bormintához az alábbi adatokat kell megadni: beküldô neve és címe a bor megnevezése (származási hely, fajta, évjárat) édesség (száraz, félszáraz, félédes, édes) és szín (fehér, rosé, vörös) szerinti kategóriák II. A BORVERSENY LEBONYOLÍTÁSA 1. A Budakeszi Hegyközség borbírái ellenôrzik a borokat, a mintákat. Ezt követôen a borbírák elvégzik a borok besorolását. A bírálat pénteken délelôtt zárt körben történik. 2. A borok értékelése a Nemzetközi Szôlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt módszer (ún. 20 pontos módszer) szerint történik. 3. A Pilisszentiváni Borversenyen az alábbi érmek kerülnek odaítélésre: Nagy Arany Érem 19 pont Aranyérem 18,5 pont Ezüstérem 17,5 pont Bronzérem 16,5 pont III. EREDMÉNYHIRDETÉS május 22-én (szombaton) órakor ünnepélyes keretek között a Tájházban Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata FÔZÔVERSENY Jöjjön el Ön is, itt az idô, hogy bemutassa a finom SZENTIVÁNI SVÁB ÉTELEK elkészítésében való jártasságát a nagyközönségnek és a szakavatott zsûrinek! A verseny idôpontja: május 22. (szombat) óra Rendezô: Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván Helyszín: Tájház, Pilisszentiván, Szabadság út 86. Elôzetes nevezés: május 21-ig Majtényi Árpádné ( ), Marlok Gyuláné ( ), Mirk Mária ( ), Nagy-Szakáll Ferencné ( ) képviselôknél Nevezési feltételek: Csak amatôrök (csapatok is!) jelentkezését várjuk. Sütni-fôzni bármiben lehet (lábos, fazék, serpenyô, tepsi, bogrács, kályha stb.), de mindenki maga gondoskodik a fôzô alkalmatosságról. Sütni-fôzni minimum 10 fôre kell. Az étel hozzávalóiról, kellékeirôl a jelentkezô maga gondoskodik. A hozzávalók beszerzéséhez a rendezô számla ellenében versenyzôként max , Ft-tal hozzájárul. Az étel receptjét, név és lakcím megadásával a jelentkezônek a verseny megkezdésekor le kell adni. A versenyre a következô kategóriákban lehet jelentkezni: I. A helyszínen készített fôétel II. Otthon készített sós és édes sütemények Díjazás: Aranyfakanál-díj Ezüstfakanál-díj Bronzfakanál-díj Kérjük ne csak sütô-fôzôtudományát, hanem családját és barátait is hozza magával. A közönség az elkészült versenymûveket megkóstolhatja. Kulturális együttmûködés a kistérségben Az eddiginél jóval kiterjedtebb kulturális együttmûködés indulhat meg környékünk települései között, a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás keretében, miután itt is létrejött a sok helyen már mûködô, Közkincs kerekasztal nevet viselô kulturális koordinációs partnerkapcsolat. Az alakuló ülésrôl, amely Pilisvörösvárott zajlott március közepén, a kezdeményezôk egyike, Stiglmayer Gábor adott tájékoztatást lapunknak, a Pilisszentivánt érintô következô fordulón pedig ahol immár csak négy szomszédos település kulturális küldöttei ismerkedtek egymással és a partnerség lehetôségeivel már lapunk is részt vett. Mint ismert, az országban már évekkel ezelôtt csaknem 200 kistérségi társulást hoztak létre, általában a természetes földrajzi és kulturális kapcsolatok révén egymáshoz kötôdô települések összefogásával. Ebbôl a többékevésbé logikusan kialakított rendszerbôl némileg kilóg a Pilis-Buda- Stiglmayer Gábor Zsámbék Kistérségi Társulás, ahová Pilisszentiván is tartozik, itt ugyanis két, földrajzilag, illetve a tömegközlekedés miatt is markánsan elkülönülô területet kapcsoltak össze a Pilisi- és a Zsámbékimedencét, sôt ide sorolták a két terület közé beékelôdô Nagykovácsit és Remeteszôlôst is, amelyeknek pedig csak a fôvárossal van közlekedési kapcsolata. Ez a földrajzi elkülönültség is oka lehetett annak, hogy a Társulás települései közt eddig nem sikerült érdemi kulturális kapcsolatrendszert kiépíteni. Így viszont már könnyû helyzetben volt a Társulás irodavezetôje, Gallay Katalin, amikor a közelmúltban mégis egy ilyen partnerség életre hívása mellett döntött, hiszen könnyen talált hozzá tapasztalt segítôt Stiglmayer Gábor személyében, aki a szentendrei központú Dunakanyar-Pilis Társulásban már éveket dolgozott az ottani kulturális élet összehangolása terén. Persze a mi térségünk sincs híján kulturális kapcsolatoknak, de szoros együttmûködés még nem alakult ki az itteni kulturális intézmények és kulcsemberek között. Elsô lépésben ezért egy egyszerû személyes ismeretség létrehozását tûzték ki célul a Közkincs kerekasztal kezdeményezôi, hogy ennek révén teremtôdjék meg a további együttmûködés és az együtt-gondolkodás lehetôsége. Egyelôre mindenképp az egyes települések kultúra-formálóinak személyes kapcsolatán van a hangsúly tudtuk meg, ennek érdekében jött létre az elsô, vörösvári találkozó is, 12 település képviselôinek részvételével, illetve azok a szûkebb körû találkozások is, amiken már a közvetlen szomszédok ismerkedtek egymás kulturális életével, részletekbe merülôen. Ennek Szentivánt érintô fordulója április 1-jén, a solymári kultúrházban zajlott, ahol a helyiek, nagykovácsiak és remeteszôlôsiek egy-egy delegáltja mellett községünket három fô Feigel Tamás, Koricky Margaréta és dr. Mirk Mária is képviselte. Ez utóbbi találkozó céljai között már az is szerepelt, hogy sikerüljön találni olyan közös pontokat, amik révén körvonalazni lehet, mik határozzák meg az adott települések kulturális arculatát. A szervezôk abban bíznak, hogy mindezek alapján már május elejére, a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan sikerül összehozniuk egy olyan, mûvészeti-mûvelôdési találkozót, ahol minden kistérségi település meg tud jelenni valamilyen formában. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak, de a létrejövô kulturális értéktár és a közös programok nyomán, második lépcsôben már lehetôség nyílhat közös marketingre, közös online akciókra is, amikre eséllyel lehet majd pályázni is, másutt már megvalósult minták alapján. Terveink szerint e folyamat további lépéseirôl is igyekszünk majd részletesen beszámolni lapunk hasábjain.

14 14 Régi esküvôk Képnézegetô a Tájházban Kimeríthetetlen témáról, a lakodalmi szokásokról beszélgettünk márciusban a szokásos havi Képnézegetônkön. Mint mindig, most is diabemutatót készítettünk és a közönség is 30 fô felett volt, sôt Csolnokról is voltak vendégeink: Hársné Ági, aki az ottani képviselô-testület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, másodmagával. Elôször, hagyományteremtésként a közelmúltban történtekrôl (március 15.) vetítettünk néhány képet, majd Komp Károlyné Marika mesélt a régi esküvôkrôl. Jártas a témában, hiszen Nagymamája sok lakodalmon volt fôzônô, édesanyja pedig fôként a sütésben, sütemények díszítésében jeleskedett. Pilisszentiván lakossága a második világháború elôtt zömében német nemzetiségû és római katolikus vallású volt, de sok család érkezett az ország különbözô vidékeirôl és külföldrôl is, ha a családfô az itteni bányában talált munkát. A lakodalmi hagyományokat nagyon sokáig (a es évekig) megtartották, de háború elôtt a menyaszszony leginkább népviseletben volt, menyaszszonyi csokor nélkül, és az esküvôt nem ôsszel, betakarítás után, vagy télen, farsang idején a házban tartották, hanem legtöbbször nyáron, lombsátor alatt, a menyasszonyi ház udvarán. Marika emlékei a sváb lakodalmakról az 50-es évektôl vannak. Sajnos nem tudom olyan érdekfeszítôen leírni, mint ahogy ô elmesélte az emlékeit, de megpróbálom röviden összefoglalni. Régebben bejelentkezés volt a papnál, majd háromszori kihirdetés. A polgári esküvôre, ami általában a lakodalom délelôttjén volt a községházán, a vendégek sosem mentek el, csak az ifjú pár és a két tanú (legtöbbször a keresztapák). A menyasszony öltözete sötét ruha (esetleg bársony), fehér gallérral, vagy kiskosztüm volt. A fiatalok 3-4 héttel az esküvô elôtt indultak meghívni, elôször a keresztszülôket, közeli rokonokat és így tovább tehát személyesen illett minden hova elmenni. Nászajándékba nem pénzt adtak, hanem fôként használati tárgyakat (pl. étkészlet, csillár, szônyeg, zsírosbödön stb.), általában össze is beszéltek a vendégek, hogy ne legyen sok egyforma ajándék. Az esküvô hetében vagy az azt megelôzô héten vitték el a nászajándékokat. Micsoda szervezést igényelt az is, hogy a vendéglátáshoz szükséges edényeket, kályhákat, sütôket, miegymást összehordják, és megjegyezzék, kitôl mit kaptak hány kanalat, villát, tányért! Egy héttel elôtte kezdték a sütést, a rokonságból 4-5 asszonyt hívtak segíteni. A meghívott vendégek sütéshez való dolgokat vittek: vajat, cukrot, lisztet tojást, sôt ha egy családból többen mentek, még tyúkot is. Elôre beosztották a fiatalokat, hogy ki kivel megy a menetben. A koszorúslányok csokrait a fiú vitte el, de a csokrok az esküvôs háznál voltak, mert legtöbbször egységesen rendelték meg. A fiú csokorral a kezében ment el a párjáért, majd együtt mentek a lakodalmas házhoz. A vôlegényes és a menyaszszonyi háznál is gyûltek a vendégek, attól függôen, kinek a meghívottjai voltak. Az érkezôk ruhájára kis szalaggal rozmaringot tûztek, jelezvén, hogy meghívott vendégek. A nézelôdôket borral és süteménnyel kínálták. Mindkét háznál volt kikérés is. A vôlegényt a kísérôje (aki a keresztszülô gyereke, testvér vagy közeli rokon volt) szólította fel, hogy köszönje meg szüleinek, hogy felnevelték és búcsúzzék el a szülôi háztól, majd egy Miatyánk imádkozása után elindult a menet a menyasszonyi házhoz. Itt a menyasszony kikérése után összeállt az esküvôi menet, egy idôsebb asszony irányításával. Elôször a gyerekek, majd az idôsebb koszorúslányok következtek, a menyasszony és kísérôje után a keresztszülôk, majd a rokonság (betartva a rokonsági fokot). A sor legvégén az ifjú pár szülei mentek, utolsóként mindig a menyasszony édesapja és édesanyja. Az utcán egyes helyeken zacskóval durrogtatva fogadták a menetet, itt egy-egy üveg borral köszönték meg, amit a férfirokonok magukkal hoztak az esküvôi háztól. A templom elôtt, mikor szertartás után kifelé jött a házaspár, fogadta a gratulációkat. Csak gratulálás volt, rizst szórni meg csokrot hátradobni itt nem volt szokás. Az esküvôi menet, még ha csak kis szakaszon is, lehetôleg más úton ment visszafelé. Mikor visszaértek az esküvôi házhoz, zárva volt a kapu, és egy tál (vaidling) volt odatéve, ahova pénzt kellett bedobálni, ezután engedték be a vendéget. Majd a násznép elfoglalta a helyét az asztalnál, és kezdôdött a tálalás. A menyasszony elôtti levesestálba egy lyukas szûrôkanalat tettek, be kellett bizonyítani milyen ügyes, hogy tud-e vele meríteni az újdonsült férjének. A tálaláskor a szakácsnô minden fogásnál mondott egy-egy kis tréfás mondókát. (vôfély Szentivánon nem volt szokásban). A menü húsleves, és természetesen einmochknyeil (zsemlés, májas gombóc tészta helyett), fôtt hús tormával. Majd rántott és sült hús, burgonya és savanyúság. Evés után megjelent a szakácsnô bekötött kézzel és egy szûrôkanállal, azt mondta, hogy elégette a kezét, mire a vendégek pénzt dobáltak a szûrôbe. Tulajdonképpen általában a fôzônô nem is kért a háziaktól külön pénzt, hanem a hazaérkezésnél és az evés után a vendégektôl kapott összeg volt a fizetsége. Ebéd után rögtön behordták az aprósüteményeket, roládokat, fatörzseket és tortákat, a menyasszonyit is akkor, nem külön este 10-kor. Közben lelopták a menyasszony cipôjét, viszszavásárlás után, amit legtöbbször a keresztpapa fizetett, kezdôdött a tánc. Elôbb megint elhangzott egy mondóka és a menyasszonynak (segítséggel) fel kellett lépni a székére, azután az asztalra, majd a násznagy rozmaringgal díszített kalapján át, az asztal másik oldalán lelépve a keresztapjával megnyitották a táncot. Eddig senki sem táncolt, és érdekes módon, míg még nem táncra szólt a zene, a zenekar operett részleteket játszott. A menyasszonnyal igyekezett mindenki táncolni. Vacsorára meghívták a papot, de sokszor még az orvost is. Az esti órákban, már a vacsora után, az ifjú pár egy vicces dolgokból összeállított csomagot kapott (babacsörgô stb.). A ház elôtt úgynevezett nézôk voltak, ôket borral és süteménnyel kínálták. A faluban élô nagyon öregeknek és nagyon betegeknek levest és süteményt vittek a segítôk. Éjfélkor a Keresztmama levette a menyasszony fátylát és egy versike kíséretében kendôt kötött a fejére, majd kezdôdött a menyaszszonyi tánc. Mindenki táncolt a menyasszonnyal, de régen nem pénzért. Rövid, külön zene volt erre, egy-két fordulót táncoltak. Aki többet akart, valamilyen vicces bemondás után táncolhatott még egyet. A menyasszonyi tánc végén az apa átadta a menyasszonyt az ifjú férjnek, kérve, hogy ezután ô vigyázzon rá. Ezután az ifjú pár megpróbálta elhagyni a termet, a fiatal fiúk csomóra kötött konyharuhával várták ôket, de azért általában sikerült verés nélkül megszökni (Marikáéknak például az ablakon át). Majd az átöltözés következett, ami gyors volt (nem egy-két órára mentek). Miután visszaérkezett az ifjú pár, aprólékból készült forró paprikáslevest és a hideg húsokat szolgálták fel. A vendégek hazamenetel elôtt elköszöntek és ekkor elôre elkészített süteményes csomagot kaptak. A lakodalom végén reggel a fiatal párt (fôként az ifjak) hazatáncolták, vagyis zeneszóval elkísérték a másik házhoz. Akármilyen szegénység volt annak idején, az esküvôre illett elmenni és megadni a tiszteletet az öltözékkel is. A meghívást nem illett visszautasítani. Régen a rokonság nagyon összetartott, ezt a lakodalmaknál is tapasztalhattuk. Marika elbeszélése után Enczmann Laci a solymári esküvôi mondókákat osztotta meg velünk svábul és magyarul. Ezután levetítettük az összeállított képeket, és majdnem minden mesélt eseményrôl volt fotó. A következô képmutogatón (április 28.) a szentiváni és solymári március-áprilisi szokásokat hasonlítjuk össze. Feketéné Ziegler Ágota KIÁLLÍTÁSHOZ KERESÜNK RÉGI KÉPEKET! Kérjük, ha régi Szentiván-napokról érdekes fotója van, ossza meg velünk! A kapott képekbôl kiállítást szeretnénk szervezni, természetesen a fényképek eredeti példányait beszkennelés után visszaadjuk. Telefon: (06-26) , Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület

15 15 Izzók után gépcsere? Újabb esély a nagycsaládosoknak A Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete március 26-án közgyûlést tartott az iskolában. A közgyûlés napirendjén az egyesület éves beszámolója, a évi mérleg, a közhasznúsági jelentés elfogadása, új tagcsaládok felvétele és a évi programok megbeszélése szerepelt. Egyesületünk 2009-ben Ft önkormányzati támogatásban részesült, melyet négy egyenlô részletben utalt át a Polgármesteri Hivatal. A támogatással az önkormányzat kérésének megfelelôen február 2-ig elszámoltunk, valamint benyújtottuk a évi támogatási igényünket. Egyesületünk az önkormányzati támogatás tekintélyes részét visszaforgatta a községi rendezvények (Május 1. délelôtti programjának megszervezése, közremûködés a Napforduló Fesztiválon, Manóképzô adventi elôkészületek az iskolában) megszervezésére. Az önkormányzati forrást 2009-ben kiegészítettük a Nemzeti Civil Alap mûködési célú pályázatán elnyert Ft összegû támogatással, amit decemberben egyfajta karácsonyi ajándékként újabb Ft-tal toldottak meg. Ehhez nem kis munkával, két alkalommal kellett a teljes pályázati anyagot és költségvetést átdolgozni. Május végéig kell a teljes összegrôl az elszámolást elkészítenünk. A pályázati összegbôl vásároltunk az egyesület részére egy laptopot és egy multifunkciós nyomtatót, kifizettük a évi könyvelési díjat, bank- és postaköltségünket, valamint az adományosztás szállítási díjait. Február elején újabb lehetôség nyílt pályázat benyújtására a Nemzeti Civil Alapnál, így júniusától májusáig terjedô idôszakra újra lehetett mûködési célú támogatást igényelni. A napokban kapott értesítés szerint az új NCA pályázatunk is befogadásra került, így bizakodva várjuk a közelgô eredményhirdetést. Az elmúlt idôszakban és most is fontos feladat a civil szervezôdések és az önkormányzatok számára is a pályázatokon való részvétel, hiszen erre a célra az uniós források 2013-ig állnak rendelkezésre. Lehetôségeinkhez mérten minden számunkra kiírásra kerülô pályázaton megpróbálunk indulni, hiszen tagcsaládjaink számára ezekbôl a forrásokból biztosíthatunk viszonttámogatási lehetôséget. Aki nem pályázik, az nem is nyerhet, hallottuk már ezt több alkalommal, ezért mi mindent megteszünk a siker érdekében. Ebben az évben indultunk, és nyertünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Izzópályázatán másfél millió forintot, melyen tagcsaládjaink számára vásárolhattunk energiatakarékos izzókat. A számtalan ajánlkozó cég közül egy helyi vállalkozással, az ELEK- TROGAMA Kft-vel vettük fel a kapcsolatot, majd bonyolítottuk le az izzócserét. Minden családnak annyi használt régi villanykörtét kellett leadni, ahány új, korszerû és energiatakarékos izzót kapott. Reméljük, hogy ezzel jelentôsen csökkenni fog háztartásaink energiafogyasztása. Most újabb nagy lehetôség áll elôttünk, hiszen a KvVM új pályázati felhívást tett közzé Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram címmel. Ezen a pályázaton minden tagcsaládunk lecserélheti használt hûtô- és mosógépét korszerû, energiatakarékos új berendezésre. A pályázat megfelelô elôkészítése és megírása komoly feladat, mivel hiánypótlásra nem lesz lehetôség, csak tökéletesen összeállított pályázati anyagot fogad be a minisztérium. Az eredményesség kulcsa most a gyorsaság és a pontosság lesz, hiszen a rendelkezésre álló 1 milliárdos forrást folyamatosan, beérkezési sorrendben, a formai szempontok átvizsgálása után osztja el a minisztérium. Amelyik pályázat átmegy az elsôdleges formai szûrôn, az szinte biztosan nyertesnek tekinthetô. Nagy örömünkre újabb tagcsaládok jelentkeztek felvételre, így a Közgyûlés döntése után további 4 nagycsaláddal bôvülhetett egyesületünk. Beszéltünk az év elsô felében tervezett településszintû programokról: a május 1-jei délelôttrôl, valamint a Napforduló Fesztiválon való részvételünkrôl. Dr. Hajdu Zsoltné, Tünde felvetette, hogy rendezzünk Gyereknapot. Mivel szerencsére egyre bôvülô gyerekcsapattal rendelkezünk, ez pont nekünk való feladat lenne. Megfogalmazódott, hogy nyári gyermektábort is szervezhetnénk, amivel megkönnyíthetnénk a gyerekek nyári szünidejének értelmes eltöltését. Nem utolsó szempont ebben a tekintetben a családok pénztárcájának kímélése sem, hiszen egy gyermek nyári táboroztatása nagyon sokba kerül, többségünknek pedig legalább 3 gyermeke van, de van 5-6, sôt 7 gyermekes családunk is. Kovács Béla tagtársunk ismertette egy szánkódomb kialakításának tervét, melyet az egyesület nagyon kedvezôen fogadott, valamint felkérte tagcsaládjainkat, hogy ebben az évben is minél nagyobb létszámban vegyünk részt a Falutakarításon. Kerületi számháború 2010 Közgyûlésünk eredményesen zárult, egyhangúlag sikerült elfogadni az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentésünket, amit a www. pilisilen.hu honlapunkon bárki megtekinthet Mivel a közgyûlés végén igyekeztem válaszolni a felmerülô személyes kérdésekre, így sajnos elmaradt, hogy köszönetet mondjak minden jelenlévônek az aktív közremûködésért. Ezúton szeretném ezt pótolni. Köszönet nekik! Grégerné Papp Ildikó Óvodai beíratás a es tanévre Ideje: április 26., 8-14 óráig és április 27., óráig. Helye: Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisszentiván, Óvoda u. 5. Kérjük, a beiratkozáshoz hozzák magukkal lakcímkártyájukat, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát! Óvodavezetés Tavaszi programok a Német Nemzetiségi Óvodában: Április Május 23. Szent-György nap (Zöldágjárás) 03. Anyák napja a kiscsoportban 05. Magyar napok Hétszínvirág napok (középsô és nagycsoport) 29. Gyermeknap az óvodában március 20-án, szombat délután hatalmas lelkesedéssel pattantunk Kovácsék tengerzöld Suzukijába. A vasút nagy sebességgel (pl km/h) repített be minket a városba, míg mi fejünkben kavargó gondolatokkal ültünk rajta! Hova megyek? Mi lesz ez most voltaképpen? Ki vagyok én? Mi az élet értelme? Ezekre a kérdésekre keresve a választ szálltunk le a Nyugati pályaudvaron a vonatról. Elsô utunk a Mamut bevásárlóközpontba vezetett, pontosabban annak komfortos vécéje felé. Testileg-lelkileg megújulva indultunk tovább a budai vár felé, ahol már több tucat cserkész várta a számháború kezdetét. Három csapat mérhette össze erejét: a hôsies fehérek, a béna zöldek és az ügyetlen sárgák. Mi valamiért a fehér csapatba kerültünk mind az öten. A harc a budai várban kijelölt hat vár megszerzéséért zajlott, amik különbözô magyar városokról voltak elnevezve. A csapattagok elkeseredett harcot vívtak önnön, és csapatuk becsületéért, és persze a gyôzelemért is. Az elsô játék végeztével félóra szünet következett, mialatt mi lementünk a Moszkva térre, hogy jóízûen elfogyasszuk 40 Ft-os uzsonnánkat. A második félidôben még ádázabb küzdelem következett, olyannyira, hogy csapatunk (944. Szent Borbála cs.cs., Pilisszentiván) hírnevét öregbítve, segítség nélkül sikerült bevennünk egy várat. A második játszma végeztével már azt hittük, vége a megpróbáltatásainknak, amikor átvonultunk, hogy megrohamozzuk a Halászbástyát. Ez a híres neves Halászbástya-ostrom, ami annyiból áll, hogy van egy védô, és van egy támadó csapat, akiknek az a feladatuk, hogy feljussanak a bástya legtetejére, akár saját életük kockáztatásával is, és megszerezzék az ott elhelyezett zászlót, amit a védôk az utolsó csepp vérükig védenek. Csapatunkat az a megtiszteltetés érhette, hogy a zászlót közülünk hozhatta el valaki, ezzel példát statuálva hôsiességével mindannyiunknak. Hazafelé, a HÉV út nagyon jó volt, de azért nem annyira, mint a vonat, amin kipihenhettük fáradalmainkat. Végeredményben büszkék lehetünk rá, hogy képviselhettük csapatunkat ezen a csodás cserkész rendezvényen, ezzel megteremtve mások számára a lehetôséget, hogy betekintést nyerhessenek azok életébe, akik igazán kemények. Képek találhatóak csapatunk honlapján: Írták: B & B

16 16 Komposztálni muszáj Navigare necesse est vagyis hajózni muszáj (élni viszont nem): Plutarkhosz ókori történetíró szerint Pompeiusnak volt ez a mondása a közlekedés és a kereskedelem rendkívüli fontosságáról. Valami hasonló jelszót kell most kitûznie maga elé Pilisszentivánnak is, a komposztálást illetôen, hiszen a hulladékszállítás rendjének átalakulása miatt most már mindenkinek rá kellene állnia a konyhai és kerti zöldhulladék ilyen megsemmisítésére, máskülönben rövid idô alatt szinte megfojthatja a falut a termelôdô sok szemét. Egyebek közt errôl is szó esett a Faluszépítô Egyesület márciusi közgyûlésén. A gyûlés elején Kovács Béla, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy a mai uniós törvények szerint települési önkormányzatok nem üzemeltethetnek komposztálótelepet, az viszont tény, hogy hamarosan létesíteni kell valami hasonlót Szentivánon is, mert a falu határa már most is mindenütt tele van zöldhulladékkal, sok helyütt már kommunális szeméttel is... A Faluszépítô Egyesület viszont képes és jogosult is arra, hogy hasonló telepet üzemeltessen, itt elsô körben az önkormányzati területeken, de távlatilag a magántelkeken megtermelt, lebomló hulladékot is lehetne majd komposztálni. Némi gondot jelentett, hogy a közösségi komposztáló céljára elsôként kinézett területet a közeli lakók megvétózták, attól tartva, hogy büdös lesz majd a környéken, pedig Kovács Béla szerint olyan technológiával tudnak komposztálni, ami lényegében szagtalan lebomlást eredményez. Idôközben sikerült egy másik, immár minden téren alkalmas területet is találni egy ideiglenes közösségi komposztáló céljára, a temetô mellett, jelenleg ennek kialakítása zajlik. A jövôre 20 éves egyesület elnöke úgy vélte: azért is sürgôs a komposztáló mielôbbi kialakítása, mert a konténeres cégek már most is 4000 forint körüli áron szállítanak el egyetlen köbméter zöldhulladékot, s ez az elôrejelzések szerint két éven belül duplájára is nôhet, vagyis amelyik falu elôbb lép, annak lesz késôbb szerencséje. Elhangzott az is, hogy a hulladékkezelési szabályok ma olyan szigorúak, hogy az itteni telep komposztját nem lehet eladni senkinek, de arra azért van mód, hogy a közterületi talajok, töltôföldek javításához felhasználják, s így mégiscsak hasznosulhasson. A közgyûlés végén pedig egy kis bemutatót is tartottak az egyesület vezetôi azokról a nagyon egyszerû, még akár otthon is elkészíthetô eszközökrôl, illetve a komposztáláskor kívánatos, tejsavas erjesztést elôsegítô mikroorganizmuskészítményrôl, amikkel a hagyományos módszereknél gyorsabb és hatékonyabb komposztálás végezhetô, otthon és közösségi komposztálótelepen egyaránt. Akiben pedig sikerült felkelteni az érdeklôdést, további részletekért forduljon bizalommal a Faluszépítô Egyesülethez, a -címen, vagy a 20/ telefonszámon. Zöldhulladék begyûjtése, kezelése Mint az ismert, az elmúlt ôsszel a nem szabványos hulladéktelepünk bezárására kényszerült az önkormányzat, s új rendet kellett bevezetni a hulladékszállításban. Ennek keretében a zöldhulladék begyûjtésére és ártalmatlanítására a Saubermacher szolgáltatását ajánlottuk fel, ez a szolgáltatás azonban igen drága 355 Ft-ba kerül egy 120 literes zsák begyûjtése és ártalmatlanítása, habár a begyûjtés csak 3 hetenként történt. Tekintve hogy az új rendszer bevezetése a zöldhulladékot érintôen nagyrészt a holt szezonra esett, hátrányai kevéssé voltak érzékelhetôk. A zöldhulladék Bicskére szállítása ésszerûtlen és drága megoldás. Célul tûztük ki a helyi komposztálás megkezdését a tavaszi szezon kezdetéig. Ebben a Pilisszentivánért Faluszépítô KHT vállalta és vállalja a munka javát, amit ezúttal is megköszönünk. A zöldhulladék jövôbeni sorsáról, Kovács Bélát, az egyesület elnökét kérdeztem: Mi történt ôsz óta? A jogi és technológiai kérdések tisztázása mellett megtörtént az ideiglenes helyszín kiválasztása és berendezése, valamint elvégeztük a begyûjtési és kezelési költségek elôkalkulációját is. Ez alapján a Faluszépítô KHT önköltségi áron mûködteti a közösségi komposztálót, április 26-tól. A végleges helyszín a korábbi hulladéktelep már megkezdett rekultivációja után, az ott kialakított területen lesz. Milyen zöldhulladékot komposztáljunk / mibe gyûjtsük a zöldhulladékot? A fûnyírásból származó kaszálékot és a lehulló leveleket a szolgáltatás indításakor zsákba, késôbb újrahasznosítható fûkendôbe lehet gyûjteni. Az erôsrostú, magasra növô egy- és kétnyári növények szárai kenderkötéllel kötegbe kötve tehetôk ki. A gallyakat, venyigét, fás növények lemetszett hajtásait, ágait ugyancsak kenderkötéllel tömör kévébe kötve lehet kitenni; a kévék hossza maximum 1 m, súlyuk legfeljebb 25 kg legyen. Figyelem! Sem a zsákolt, sem a kötegelt hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot. Begyûjtés és fûnyírás elôtt a területet a szeméttôl meg kell tisztítani, a kötegelt gallyakról, lágyszárúakról a drótot, mûanyag spárgát el kell távolítani. Kik vehetik igénybe a szolgáltatást? Eredendôen a közösségi komposztálót településünk közterületein keletkezô zöldhulladék kezelésére és a házikerti gallyak komposztálására terveztük. Ebbe beleértjük azon területeket is, amik bár a kerítésen kívül esnek, de a köztisztasági rendeletünk értelmében az ingatlanok gazdái tartják rendben. A IV. negyedévi kommunális hulladékcsomagok kiadásával egy idôben felmérés készült az ingatlantulajdonosok által kezelt közterületekrôl. Ez alapján településünk önkormányzata az új rendszerben is biztosítja az ingyenes elszállítást, és szükséges zsákot. Sokan rendelkeznek mulcsozó fûnyíróval, ezért a lombhullásig nem mindenki kívánja ezt igénybe venni. Aki mégis kér zsákot közterületi fû számára az ôszi lombhullást megelôzôen, az a Polgármesteri Hivatalban veheti át azt, ügyfélszolgálati idôben. A házikertekben keletkezô zöldhulladékot a leggazdaságosabban helyben komposztálva lehet hasznosítani, a konyhai zöldhulladékot is beleértve, ezáltal csökken a kommunális hulladék mennyisége is. Ennek környezetbarát módszerét ôsz óta két alkalommal mutatta be a Faluszépítô Egyesület a tájházban. Minden szükséges eszköz (biológiai oltóanyag, konyhai vödör és kerti komposztáló rács) az egyesületnél önköltségi áron beszerezhetô. Akik mégis idegenkednek a házi komposztálástól, azoknak a szolgáltatást díjazás ellenében felajánljuk. Akik ezt igénybe kívánják venni, azok a Polgármesteri Hivatalban zsákot vásárolhatnak. Ezek ára tartalmazza a zsák elôállítási árát, a hulladék elszállítás költségét és a feldolgozás költségét. Kétféle ûrtartalmú zsák kapható: a 240 literes maximális töltôsúlya 25 kg, ára 450, Ft, a 120 literes maximális töltôsúlya 15 kg, ára 270, Ft. A száras zöldhulladék és gally a fent leírt módon kévékbe kötve kitehetô. Maximális kévesúly 25 kg, a kéve-megváltó címke ára: 290, Ft. A címkét a kévét átkötô spárgához kell erôsíteni. Törekszünk arra, hogy mind a közterületi, mind a házikerti hulladék szállításánál a zsákot többször használható göngyöleggel például fûkendôvel váltsuk ki. Mikor, hogyan történik a zöldhulladék begyûjtése? A zöldhulladék begyûjtése április 26-án, hétfôn történik elôször, s október végéig folyik e tevékenység kéthetente hétfôi napokon. (Ha ez ünnepnapra esne, akkor kedden.) Mind a fizetett zsákokba, mind a közterületre igényelt ingyenes zsákokba gyûjtött hulladékot, illetve a kévéket is a porták elé kell kihelyezni. Ha valamely ok miatt (kertrendezés, parkosítás stb.) bárkinek a szokásosnál több zöldhulladéka keletkezik, ez bejelenthetô a számon. Ez a hulladék önálló fuvarszervezéssel, az egyeztetett idôpontban és áron rakható le a komposztáló telepen. A rendszer mûködését és a szolgáltatás árát a beérkezô javaslatok és kérések, valamint a konkrét ráfordítások figyelembevételével folyamatosan finomítani kívánjuk. Metzger Rezsô

17 17 A katolikus egyházközség programja április 2. felében 15., csütörtök: Zsolozsma áldoztatással, templom, Kocsis Zoltán 17., szombat: Karitász ruha-akció, földszint, Marlok Tamásné 19., hétfô: Gyermek tánc, Tájház, Koczor Piroska 19., hétfô: Fogadóóra, régi épület, Osztheimer Márton 20., kedd: Bibliakör felnôtteknek, régi épület, Marlok Tamás 21., szerda: Taizei imaóra áldoztatással, templom, Marlok Tamás 22., csütörtök: Zsolozsma áldoztatással, templom, Páva Anett 24., szombat: Mi a cursillo? Bizonyságtételek Szentivánon, templom; vendég dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke 26., hétfô: Gyermek tánc, Tájház, Koczor Piroska 26., hétfô: Fogadóóra, régi épület, Osztheimer Márton 26., hétfô: Testületi gyûlés, régi épület, Telek Franciska 28., szerda: Mária Légió imaórája áldoztatással, templom, Somogyi Károly 28., szerda: Csend, kápolna, Marlok Tamás 29., csütörtök: Zsolozsma áldoztatással, templom, Telek Franciska Mi a Cursillo? Bizonyságtételek Szentivánon Manapság sokan úgy gondoljuk, hogy muszáj kimenekülnünk a napi rutinból, a mókuskerékbôl ahhoz, hogy Istenre tudjunk figyelni. Ennek pusztán az, az oka, hogy még nem tanultunk meg folyamatosan az Ô jelenlétében élni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte, de néhány gondolatot, érzést kaphatunk azoktól akik részt vettek. Papok és világiak beszélnek arról, hogy mit jelentett nekik, bizonyságtételükkel átadva mindenkinek egy élô meghívót. Szeretettel várunk mindenkit: április 24-én szombaton a pilisszentiváni katolikus templomban Vendég: Dr. Szabó Tamás, a Mária rádió elnöke Ízelítô a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület II. negyedévi programjából Április 14.: Találkozó, befizetés a komáromi és egri kirándulásokra Május 04.: Kirándulás a komáromi fürdôbe Május 09.: Indulás az olaszországi kirándulásra Május 12.: Találkozó, befizetés a kiskunmajsai, illetve a Tokaj- Sárospatak kirándulásokra Május 18.: Egri kirándulás Május 29.: Szalonnasütés a Tájházban Június 08.: Kiskunmajsai kirándulás Június 09.: Találkozó, befizetés az Ajka- Herend kirándulásra (júl. 20.) Június 22.: Tokaj-Sárospatak kirándulás Orvosok a plébánián Tódultak hozzá a betegek, és ô mind meggyógyította ôket. Mt 15,30 Plébániánk március 29-tôl, nagyhétfôtôl vendégül látja községünk orvosait és betegeit! Elkezdôdik ugyanis az orvosi rendelô átalakítása, és ezért az önkormányzat új otthont keresett nekik. Az egyházközség képviselôtestülete átgondolta, és küldetését szem elôtt tartva döntött a rendelôk befogadásáról, vállalva az ezzel járó áldozatokat. Plébániánk új épületszárnyának alsó két terme, vizesblokkjai és az elôtte lévô várakozó megfelelônek bizonyult erre célra. Az önkormányzat és az orvosok megnézték, és javaslatot tettek a szükséges átalakításokra. A munkálatok a határidôig elkészülnek és a betegek ez után a plébániára jöhetnek orvosaink által gyógyulni. A fogászati és az orvosi rendelés tehát egyházközségünk otthonában, lelki értelemben szeretetében, kegyelmi erôterében fog történni. Gyógyuljanak hát testben és lélekben mindazok, akik szenvednek! Orvosaink pedig érezzék jól magukat, és áldja meg ôket az Isten! Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt május 8-án, szombaton egy közös túrára a szentivániak évtizedek óta kedvelt kirándulóhelyére, a Nagy-Szénásra. Idén az immár hagyományosan évente megrendezett eseményen a hajdani menedékház megnyitásának 84. évfordulójára emlékezünk. Találkozó reggel kilenckor a sportpályánál, a Villa Negra elôtt. Az emléktábla megkoszorúzása után a Sportegyesület mindenkit vendégül lát egy tányér meleg étellel és egy-két pohár itallal. Pilisszentiváni SE Túra Szakosztály, Ifj. Hegyeshalmi Ferenc Eboltás áprilisban A évi veszettség elleni kötelezô eboltás Pilisszentivánon, a Polgármesteri Hivatalnál az alábbi idôpontokban lesz megtartva: Fôoltás: Április 21., Pótoltás: Április 28., Az oltás díja: 3500 Ft/db. Kérjük, hogy a gazdák az oltásra hozzák magukkal az ebek régi oltási könyvét is! A Pest megyei I./B osztály Arany Ászok-csoport felnôtt bajnokságának ehavi mérkôzései Hajrá Szentiván! Április 17. szombat Április 25. vasárnap Május 02. vasárnap Május 09. vasárnap Május 16. vasárnap Május 22. szombat Aszód FC Pilisszentiván Pilisszentiván GEAC Pomáz-ICO SE - Pilisszentiván szabadnap Pilisszentiván Isaszegi SE Piliscsaba SE Pilisszentiván Solymári állatorvosi és homeopátiás rendelô Solymár, Terstyánszky út 120. (PEMÛ Pilisszentiván felé esô csarnokának sarkával szemben) Kedd, csütörtök: Szombat: dr. Molnár Attila , Kérjük, ha teheti, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával a Pilisszentiváni Sportegyesületet! A kapott összeget a pilisszentiváni sportélet fejlesztésére fordítjuk. Az adóbevallás mellé adott rendelkezô nyilatkozaton a kedvezményezett nevéhez annyit írjon: Pilisszentiváni Sportegyesület; a kedvezményezett adószáma: Köszönettel: az Egyesület vezetése

18 18 KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK MENTÔK: 104 vagy RENDÔRSÉG 107 vagy TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG 105 vagy ORVOSI ÜGYELET: Pilisvörösvári mentôállomás (este 19 és reggel 07 óra között valamint hétvégén és ünnepnapokon) Telefon: ORVOSOK RENDELÉSI IDEJE: Nádor Emese dr. Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: - páros héten páratlan héten Molnárné Rozs Ildikó körzeti ápoló Vajay-Bencsik Melinda Telefon: ; Gábeli Márta dr. Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: - páros héten páratlan héten Kissné Aknai Marika Telefon: ; FOGÁSZAT: Szabó Ildikó dr. Rajkai Ferencné Julika Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Telefon: CSECSEMÖ TANÁCSADÁS: Csehné Bencsik Mariann Gábeli Márta dr. Hétfô: Balog Ildikó Nádor Emese dr. Csütörtök: TERHES TANÁCSADÁS: Csehné Bencsik Mariann Balog Ildikó Kedd: GYEREKORVOS TANÁCSADÁS: Borovszky Éva dr. Minden hónap 3. szerda: GYÓGYSZERTÁR: Ureusz Patika Szabadság út 14. Hétfô-péntek POSTA Hétfô, csütörtök, péntek: Kedd: Szerda: Anyakönyvi hírek GYÁSZ március 7. Araszhegyi Lajos (Morner Katalin férje) szül.: március 26. Szatura Erzsébet (Schuck Ferenc özvegye) szül.: (Elnézést kérünk, amiért múltkori számunkban Szauer Emma neve pontatlanul szerepelt.) NÁSZ március 23. Balázsi Krisztina Schuck Tamás március 27. Vajk Szilvia Pentelényi Ákos János április 1. Szabados Emma Edina Ötvös Csaba ÚJSZÜLÖTTEK február 12. Kemény Petra Johanna (Makai Boglárka Kemény Attila) március 12. Sütô Dániel Boldizsár (Virág Erzsébet Sütô Attila) március 13. Kovács Anna (Gorski Adrienn Kovács Gábor) március 16. Resszer Attila Balázs (Bagdi Szilvia Resszer Attila) Bedô Emília (Gottfried Katalin Bedô Tamás) március 27. Agócs Balázs (Zoller Katalin Agócs Gábor) Pilisszentiván fényképalbuma 2009 Még megvásárolható a Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület által 2009-ben kiadott, régi szentiváni fényképekbôl összeállított könyv, a Pilisszentiván Anno... A könyv falunk történetének rövid ismertetésével kezdôdik, a következô fejezetek találhatók benne: A falu Bányák Bányászok A falu lakói Élet a faluban Dokumentumok Kapható az Ili-Mix papírboltban Ára 1800 Ft Érdeklôdni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pilisvörösvári Mûvészetek Háza pályázatot hirdet a Vörösvári Napok (2010. augusztus ) rendezvénysorozaton történô vendéglátásra. A nyertes pályázónak biztosítania kell a programsorozat látogatóinak étellel-itallal való ellátását, illetve az ezt lehetôvé tévô, tömeges étkeztetésre alkalmas rendszerû vendéglátó egység mûködtetését. Pályázhat bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani Vörösvári Napok vendéglátás megjelöléssel a pilisvörösvári Városházán, április 23-án 10 óráig. A nyertes pályázó az összességében legjobb ajánlatot tevô. A teljes pályázat a oldalon olvasható. Ôstermelôi piac Szentivánon 2010-ben (augusztus kivételével) minden hónap 3. szombatján lesznek az immár közkedveltté vált piaci napok a szerviz területén (Bánki Donát u. 2.). Áprilisban 17-én, májusban pedig 15-én várják a vásárlókat és az érdeklôdôket, 8 és 12 óra között. Kedves Pilisszentivániak! Szeretettel tájékoztatom Önöket, hogy idén elôször lesz lehetôség arra, hogy jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák cserkészcsapatunk munkáját. Az általunk létrehozott Ôrláng Egyesület ugyanis immár jogosult a felajánlott 1%-ok elfogadására, és pályázhat támogatásokra is. Kérem tehát, hogy aki teheti, adója 1%-ával segítse munkánkat, a befolyt összeget többek között új felszerelések beszerzésére használjuk fel. Adószámunk: további információk: Hálás köszönettel: Kovács Gábor csapatparancsnok

19 Pilisi len túrák Hosszú túra Idôpont: május 8. szombat, 9-14 óráig Találkozó: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal parkolója Érkezés: Pilisszentiván, Villa Negra parkolója Részvételi díj: felnôtt: 500 Ft kedvezményes: 250 Ft Rövid túrák Idôpont: május 9. vasárnap és május 15. szombat, 9-12 óráig és óráig Találkozó: Pilisszentiván, Villa Negra parkolója Érkezés: Pilisszentiván, Villa Negra parkolója Részvételi díj: 250 Ft 2010 a fecskék éve A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tagjaként évek óta készítek felmérést Pilisszentiván fészkelô fecskeállományáról a Bányász utca és az Ady köz mintaterületen. Sajnos a felmérés tapasztalatai nem mutatnak pozitív eredményeket. Évrôl évre csökken a lakott fészkek száma, illetve sajnos a fészkek száma is. Ma már az egyetlen sikeres kolónia ebben a két utcában az Ady közben van. A nyolc fészekbôl itt még öt lakott. Sajnos a fecskeállományban Pilisszentivánon is megfigyelhetô állománycsökkenés országos szintû. A Magyarországon fészkelô három valódi fecskefaj: a füsti fecske, a molnárfecske és a partifecske hosszú távú vonuló madár. Ismert telelôterületeik Közép- és Dél-Afrikában vannak. Hazánk fészkelô állományai az utóbbi évben jelentôsen csökkennek. Mik ennek az okai? Az élôhelyek átalakítása, az ôszi gyülekezôhelyek eltûnése, a településeken történô szúnyogirtás, az intenzív mezôgazdálkodás jelentette környezetszennyezés, a közvetlen emberi zavarás, a vadászat, a fészkek elpusztítása, a klímaváltozás hatására bekövetkezô nagyon száraz, vagy éppen ellenkezôleg nagyon csapadékos idôszakok gyakoriságának és idôtartamának növekedése. Településünkön elsôsorban a molnárfecskékkel találkozunk. Jellegzetes, zárt, csak egyetlen bebúvó nyílással ellátott sárfészkeit a házak védett részeire építi. Füsti fecskébôl már igen kevés van Pilisszentivánon. Ez nem véletlen, hiszen ez a fecskefaj erôsen kötôdik az állattartáshoz. Felül nyitott sárfészkét elsôsorban istállók, mezôgazdasági épületek esôtôl védett részeire építi. A partifecske maga vájta hosszú fészeküregeit folyópartok, homokbányák függôleges oldalába készíti. Telepesen fészkel, egy-egy alkalmas helyen akár több ezer pár is költhet. Mit tehetünk mi a fecskékért? Segítsük, hogy a fecskék minél több fiókát röptethessenek ki. A nagyon száraz idôszakban a fecskék egyszerûen nem találnak sarat, amibôl készíthetnék fészkeiket. Tavaly elôfordult, hogy a korábbi sérült fészket sár hiányában a fecskék nem tudták kijavítani. Így lyukas fészekben költöttek. Ez azonban nagy veszélyt jelent mind a tojások, mind a fiókák számára. Készítsünk a kertünkben egy kis sárgyûjtô helyet, vagy helyezzünk el mûfészkeket, amelyeket beszerezhetünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület boltjában. Ne verjük le a fészkeket a házról! Ha zavar minket a fecskék piszkítása, helyezzünk a fészek alá fecskepelenkát (egy deszka a fészek alatt). Vegyünk részt az MME fecskefigyelô programjában. Errôl a internetes oldalon kaphatunk információkat. Nagyon hiányozna a fecskék kedves csevegése és rovargyûjtô munkája, ha eltûnnének környezetünkbôl. Karlné Menráth Réka, Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Terület (Fotók: dr. Szép Tibor, ifj. Vasuta Gábor, MME archívum) Partifecskék Molnárfecskék Molnár- és füsti fecske mûfészek Füsti fecskék

20 Néhány éve már két helyen is várja jelenlegi és reménybeli ügyfeleit a Pilisi-medencében a K&H Bank. Ez alkalommal a solymári és vörösvári fiókok fontosabb szolgáltatásairól kérdeztük Kretz Bernadett fiókigazgatót. Kérjük, elôször mutassa be röviden a bankfiókjukat: mikor nyitottak, hol, hogyan és milyen nyitva tartás mellett lehet elérni Önöket? Bankunk 2007 áprilisában nyitott Solymáron és 2007 augusztusában Pilisvörösváron. Mindkét fiókban frekventált helyen, a települések fô utcáin, parkolási lehetôséggel várjuk kedves Ügyfeleinket. A hét minden munkanapján nyitva tartunk és a kényelmesebb ügyintézés érdekében, elôre egyeztetett idôpont esetén a várakozás is elkerülhetô. Lassan minden nagy bank fiókja megtalálható itt, a Pilisi-medence három szomszédos települése valamelyikén, így sokan tudnak ahhoz a bankhoz menni, amellyel korábban már volt dolguk, vagy éppen ahhoz, amelyik a legközelebb van hozzájuk. Mondana néhány alapvetô indokot, hogy miért érdemes Önöket választani? A K&H Magyarország egyik vezetô pénzügyi szolgáltatójaként az ügyfelek pénzügyi igényeire banki és biztosítási megoldásokat egyaránt kínál. Termékpalettánk kiterjed a hagyományos lakossági és vállalati banki termékeken túl a prémium banki szolgáltatásra, a befektetési alapkezelésre, K&H: az okos döntés a lízingre, az életbiztosításra, a vagyon- és felelôsségbiztosításra, az egészség- és nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, valamint az értékpapír-kereskedelemre is. Mind lakossági, mind vállalati vonalon minél több új ügyfél bizalmát szeretnénk elnyerni, melyhez innovatív és persze ügyfeleink számára megtakarítást eredményezô banki termékeket kínálunk. Mondana néhány szót a kedvezôbb, vagy az Önökre jellemzôbb hitelkonstrukciókról? Jelenleg is futó kampányunkkal bizonyára találkoztak már, amelynek keretében forint és euró alapú ingatlanfedezetû hiteleket ajánlunk lakossági ügyfeleinknek alacsony törlesztôrészletekkel, ráadásul most díjelengedési akcióval számos kezdeti díjat is elengedünk, rejtett költségek nélkül. A részletekrôl bôvebb tájékoztatást a bankfiókjainkban, valamint a oldalon nyújtunk. Vállalkozói ügyfeleinket a gazdaság várható élénkülése során kedvezô beruházási- és forgóeszköz-hitelekkel szeretnénk segíteni. Mostanában talán kevesebben vannak, akiknek befektetésre is van pénzük, aki meg mégis erre vállalkozik, nagyon megnézi, milyen lehetôséget válasszon. Milyen fontosabb befektetési lehetôségeket tudnak ajánlani a pilisszentivániaknak? Az idei évtôl a törvényváltozásokból eredôen ügyfeleink megtakarításukat kamatadó-mentessé tehetik. A K&H tartós befektetésekben elhelyezett megtakarításainak eredményei után fizetendô kamatadóját megfelezhetik, vagy a megtakarításukat teljesen kamatadó-mentessé tehetik. Ha valakinek határozott, legalább 3 vagy 5 éves befektetési céljai vannak és hosszabb távon a magas hozam lehetôségét keresi, számára igazán jó választás a K&H tartós befektetési számla. A mi környékünkön szerencsére gazdag a kulturális élet, mostanában is alakulnak új kultúrcsoportok, egyesületek, civil szervezôdések. Ha jól tudom, az ô részükre igen kedvezményes számlavezetést tudnak kínálni, hallhatnánk errôl valamivel többet? A vállalkozások részére is igen kedvezô ajánlataink vannak. Számlacsomagjaink közül a mikro- és kisvállalkozások számára, valamint egyéb szervezetek részére is, már havi 390 forinttól kínálunk kedvezô számlavezetést, de vállalkozó ügyfeleink számára természetesen egyedi ajánlatot is készítünk.

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: a Sport koncepció

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

199/2013.(X.30.) számú határozat

199/2013.(X.30.) számú határozat 199/2013.(X.30.) számú határozat Tárgy: Napirend elfogadása 1) Pest Megyei Könyvtár ajánlata könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 2) A 2014. évi költségvetési koncepció 3) Döntés a téli közmunka programban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 65/2011. (IV. 28.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben