A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011."

Átírás

1 A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

2 ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort érintő átszervezések nem hagyták érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket sem. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fő elemre bontását. A szervezet fő tevékenységei: Civil társadalom fejlesztése Kulturális, közművelődési tevékenység Munkaerőpiaci szolgáltatások Információszolgáltatás A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2011-ben is. A Mosonmagyaróvári Civil Napot immár tizenkettedszer rendeztük meg. Új díjat alapított az Önkormányzat Mosonmagyaróvár civil társadalmáért díj -, melyet ebben az évben Nagy Sándor vehetett át a Civil Napon. Tavasszal és ősszel nagy sikerű civil képzést szerveztünk. Ide tartozik, hogy az egyesület elnöke, Nagy Sándor a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugatdunántúli Regionális Kollégium elnökeként több civil tanácskozást szervezett, segítette a helyi civil társadalom anyagi forrásokhoz jutását, szakmaiságának emelését. A hagyományos kulturális, közművelődési tevékenységben befejeződött a tisztulás folyamata. A legjelentősebbet, a XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2011-ben két és fél naposra sikerült szerveznünk, s minősítő fesztivállá fejlesztenünk. A rendezvény vonzóvá vált az ország színjátszó csoportjai számára, ami a jelentkezésekben (és sajnos a kényszerű elutasításokban) mutatkozott meg. Stabilizálódott a határon túli magyar anyanyelvű színjátszó csoportok érdeklődése, Erdélyből, Délvidékről és Csallóközből is volt érdeklődés. Egyéb, kisebb súlyú programjainkat meg tudtuk szervezni, zavar nem támadt. A munkaerőpiaci szolgáltatások területén az elmúlt évben jól működött az információs, munkatanácsadói és térségi tanácsadói programunk, melyet négy, az év végén három fővel a Munkaügyi Központtal együttműködve biztosítottunk. A megújulást szolgálta, hogy január 1-vel immár hetedik éve kiadtuk a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapot. A lap stabilan működött. Köszönet illeti az Önkormányzatot a támogatásért. Hirdetőink nagy részét sikerült megtartanunk, s új alkalmi szerzőket is köszönthettünk a lapban. Az év elején befejeztük a technikai fejlesztést, megnyitottuk e-magyarország Pontunkat, elkezdtük az alapfokú számítástechnikai oktatást, melyre nagy igény jelentkezett. Az év folyamán négy képzést szerveztünk, mely házivizsgával zárult. Stabil kapcsolatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal ben jelentős működési támogatást kaptunk, s az NCA finanszírozta két, civil társadalom fejlesztését szolgáló programunkat. Ennek is köszönhető, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület anyagi helyzete stabil volt 2011-ben. Forrásproblémák miatt program nem maradt el. Azt azonban látni kell, hogy egyre jobban meg kell dolgozni a forrásokért. Az év végén az elnökség a gazdasági válság hatására takarékossági intézkedéseket vezetett be. Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2011-ben eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel, mellyel együttműködve több programot valósítottunk meg. Ezúton fejezem ki köszönetemet az egyesület munkatársainak, tagságának, támogatóinak, akik nélkül az elmúlt évi terveinket nem tudtuk volna megvalósítani. Mosonmagyaróvár, január Nagy Sándor elnök

3 Az Egyesület legfontosabb adatai Neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Székhelye és irodája: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Levelezési címe: 9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 152 Telefon: 96/ Telefax: 96/ Honlap: Bankszámlaszáma: Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Pk.T /1989 Bejegyzés sorszáma: 277 Bírósági bejegyzés dátuma: október 4. Közhasznú szervezeti bejegyzés száma: Pk.T.KH /1989/12 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú szervezeti bejegyzés dátuma: június 24. Kérdések - Feleletek Amit a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületről tudni kell Milyen jogállású a Kulturális Egyesület? A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület független, önálló jogi személyiségű, alapszabállyal rendelkező társadalmi szervezet. Ebből az következik, hogy saját nevében bevételeket, jogokat szerezhet, kiadásokat, kötelezettségeket vállalhat. Mikor alakult meg az Egyesület? Az Egyesület 10 alapító taggal augusztus 31-én tartotta alakuló közgyűlését. A Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság október 4-én kelt végzésében vette nyilvántartásba. Mikor kezdte meg tevékenységét az Egyesület? október 24-én tartotta az Egyesület első önálló rendezvényét. "Mondj egy dalt azokért..." címmel emlékműsorral tisztelgett azok emléke előtt, akik 1956-ban áldozatot hoztak a magyar szabadságért. A műsorban fellépett az Egyesület Zenei és Színházi Szekciója, a Jánossomorjai Pedagógus Énekkar, a Városi Művelődési Központ Versmondó Köre, a városi zeneiskola művésztanárai. A rendezvényen adományokat fogadtak el az "1956. október 26." Alapítvány javára. Melyek az Egyesület céljai? Az Egyesület 1989-ben megfogalmazott, de azóta módosult céljait az Alapszabály tartalmazza. Ezek a következők: - Mosonmagyaróvár és környéke kulturális életének gazdagítása - Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés - A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása - A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása - A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése

4 - Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése - Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás - Euroatlanti integráció elősegítése - Emberi és állampolgári jogok védelme - Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás - Civil szervezetek képzése, felnőttképzés Közhasznú szervezet-e az egyesület? A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság június 24-én vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba az egyesületet. Nyilvántartási szám: Pk.T.KH.60277/1989/12. A bíróság döntése alapján jogilag január 1-től működik közhasznú szervezetként a Kulturális Egyesület. Melyek az egyesület közhasznú tevékenységei? A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság az alábbi közhasznú tevékenységeket engedélyezte: - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - emberi és állampolgári jogok védelme - fogyasztóvédelem - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Ki lehet az Egyesület tagja? Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Mi a különbség a rendes és a pártoló tag között? A rendes tag képessége és lehetősége szerint közvetlenül elősegíti az Egyesület céljainak teljesítését, választhat és választható, részt vesz az oktató munkában. A rendes tagnak a jogokon túl alapszabályban rögzített kötelességei is vannak. A pártoló tag képességei és lehetőségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. Hogyan működik az Egyesület? Az Egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint működik. Legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő közgyűlés, mely évente tartja ülését, s meghatározza az Egyesület éves tevékenységének, gazdálkodásának kereteit. Ennek végrehajtását a választott elnökség végzi. A művészeti munkát végző szekciók, csoportok szakmai, művészeti önállóságot élveznek, mely azonban nem lehet ellentétes az Alapszabályban rögzített célokkal. Hogyan lehet valaki tagja az Egyesületnek? Pártoló tag az lehet, aki aláírja a belépési nyilatkozatot, s az Elnökség az Egyesület tagjai közé felveszi. Rendes tag az lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl. Aki tag szeretne lenni, célszerű ha az Egyesület elnökét vagy titkárát keresi meg, akik készséggel segítik szándékában.

5 Honnan teremti elő az Egyesület a működéséhez szükséges forrásokat? Az Egyesület évente 120 forint tagdíjat szed rendes és pártoló tagjaitól. A fő bevételi forrás a különböző helyi, térségi és országos pályázati kiírásokon való eredményes szereplés. A tapasztalatok szerint ezek a források összegszerűen fokozatosan csökkennek, ezért egyre fontosabbá válik az egyéb források (vállalkozás, saját rendezvény) felkutatása, a működés költségeinek tervezhető előteremtése. Lehet-e az Egyesületet adományokkal támogatni? Igen, mind pénzbeni, mind természetbeni adományokkal lehet. Az egyesület január 1- től közhasznú szervezet, s a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásai szerint jogosult olyan igazolás kiadására, mely alapján az Alapszabályban rögzített célra adott támogatás után a támogatót társasági adókötelezettséget, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg T Á J É K O Z T A T Ó a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapról A havilap főbb adatai: Alapító: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Kiadó: Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Felelős kiadó: Mike Károly Felelős szerkesztő: Nagy Sándor Szerkesztőség címe: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Elérhetőség: Telefon: 96/ Fax: 96/ Nagyság: A/5 Terjedelem: 20 oldal Megjelenés gyakorisága: havonta Rovatok: közélet, kultúra, környezet, ifjúság, sport, pályázatok Példányszám: példány Terjesztés: címlista alapján Magyar Posta és saját terjesztő hálózat

6 Tagnévsor december 31-én I. Rendes tagok Belépés időpontja Szalai Mária augusztus 31. Nagy Sándor augusztus 31. Simon Zoltánné augusztus 31. Lakatos Tamás november 3. Kránitz István augusztus 1. Czollner Lászó május 4. Böröndi Lajos május 4. Dr. Molnár Barna május 4. Dr. Lascsik Ágoston május 4. Dancsecs Mária május 14. Palmené Pallay Éva május 14. Vali Istvánné június 15. Schmidt Jánosné június 15. Pappné Jávorka Éva június 15. Bánfi Lajosné június 15. Pintér Éva június 21. Tóthné Porcz Cecilia március 23. Gnám Róbert február 8. Dr. Farkas László március 13. Egresi András március 13. Marczinkó Lajosné április 22. Molnár Józsefné február 22. Haris Pálné február 22. Győry Istvánné február 22. Riener Ferencné február 22. Bognár Dezsőné február 22. II. Pártoló tagok Dr. Nagy István május 26. Dr. Nagy Istvánné május 26. Litresits Mátyás december 30. Fazekas Zoltán január 12. Kiczenkó Mária augusztus 1. Farkas Eszter március 25. Horváth Mária március 25. Visy Péter május 14. Dr. Bardon István május 25. Papp Gyula június 13. Dr. Orbán Jószef június 17. Tóth Béla június 15.

7 Vezető szervek és tisztségviselők Elnökség Elnök: Titkár: Elnökségi tag: Nagy Sándor Szalai Mária Czollner László Felügyelő Bizottság Elnök: Tag: Tag: Gnám Róbert Pintér Éva Marczinkó Lajosné Alkalmazottak december 31-én Nagy Sándor Tóth Zoltánné Patonai Gábor Wolf Péter Litresits Anett Tudós Zsuzsanna Altenthaller Eszter elnök ügyintéző programmenedzser e-magyarország Pont üzemeltető munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkatanácsadó

8 ESEMÉNYNAPTÁR A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület évi tevékenységéről Január 12. Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal Kistérségi Információs Nap Helye: Városháza (Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) Témák: az Önkéntesség Európai Éve civilek, mint fogadószervezetek (előadó: Horváthné Czimmer Katalin) 2. NCA Nyugat dunántúli Regionális Kollégiumának működési célú felhívása civil szervezetek részére, a pályázati felhívás bemutatása (előadó: Patonai Gábor) 3. Bírálati rendszer, támogatási elvek (előadó: Nagy Sándor) 4. Elektronikus pályázatkezelő rendszer (EPER) használata (előadó: Fülöp Mónika) Az előadásokat egyéni konzultáció követte a résztvevőkkel. Résztvevők száma: 30 szervezet Január 13. Vas megyei Civil Fórum Helye: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely Szervező: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Témák: 1. Köszöntő (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumi elnök) 2. Civil jövőkép (dr. Latorcai Csaba, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár) 3. Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége. (Wiktora Antal, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 4. A civil szektor jövője Vas megyében. (Szilágyi Leonóra, nonprofit tanácsadó) 5. Az NCA évi NYDRK működési pályázatának kiírása. (Puskás Norbert, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 6. Kérdések, hozzászólások, válaszok. Moderátor: Szilágyi Leonóra, Vas megyei CISZOK Résztvevők száma: 100 szervezet Január 15. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap januári számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Január 18. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület aktuális programjai Vendég: Bognár Árpád elnök Téma: Vezetőségváltás az Egyesület a Városközpontért közhasznú szervezetben Vendég: Fejesné Bedő Eszter elnök Némedi József elnökhelyettes Műsorvezető: Nagy Sándor

9 Január 21. Magyar Kultúra Napja Helye: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr A Győr-Moson-Sopron megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozatának átadása A díjat Mosonmagyaróvárról átvette: Nády Mária költő Zemplenszky Gyula népművész Átadó: Kóczán Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke Az ünnepségen részt vett: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Január 24. Győr-Moson-Sopron megyei Civil Fórum Helye: Polgármesteri Hivatal, Győr Szervező: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Témák: 1. Köszöntő (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 2. Civil jövőkép (dr. Latorcai Csaba, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár) 3. Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 4. Az NCA évi működési pályázatának kiírása (Kósa István, az NCA Nyugatdunántúli Regionális Kollégiuma tagja) 5. Kérdések, hozzászólások, vita Moderátor: Fülöp Mónika, Győr-Moson-Sopron megyei CISZOK Résztvevők száma: 75 szervezet Január 29. Tanulmányút Somorjára (Szlovákia) Základna organizácia civilizacnymi chorobami a telesne postihnutych Samorin nevű szervezet tevékenységének tanulmányozása Résztvevők száma: 18 fő Résztvevők összetétele: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tagsága Margaréta Nyugdíjas Klub tagsága Február 5. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap februári számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Február 20. Adóbevallás készítési kampány egy százalékért A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ának adófelajánlása növelése érdekében az idén felvállalta, hogy az alábbi feltételekkel elkészíti magánszemélyek adóbevallását. 1. Térítési díjat kérnek (egyszerű adóbevallás készítés: Ft, bonyolult adóbevallás készítés: Ft) 2. A civil szervezetek számára felajánlható 1 %-ot ha van a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület részére kell felajánlani. Adóbevallási dokumentumok, jövedelemigazolások átvételi időintervalluma: február 16-tól május 10-ig. Az átvétel helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti irodában munkanapokon 8 órától 14 óráig.

10 Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Előzetesen telefonon érdeklődő személy (fő) 16 Elkészített adóbevallások száma (db) 51 1 %-ot felajánlani képes magánszemélyek száma (fő) 21 Felajánlott SZJA 1 % összege (Ft) Február 22. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Szilágyi István bemutatása kitüntetése után (karitatív díj) Vendég: Szilágyi István Téma: Mosonmagyaróvár Kultúrájáért Díj díjazottja Vendég: dr. Orbán József egyetemi docens Téma: 48-as kaszinó Vendég: Bérci Csaba szervező, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Műsorvezető : Nagy Sándor Március 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap márciusi számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Március 3. Civil képzés Téma: Bevezető foglalkozás 1. A hallgatók, szervezetek bemutatkozása 2. Miért jelentkezett a tanfolyamra, mit vár tőle? 3. Helyzetkép: a nonprofit szektor Magyarországon és Mosonmagyaróvárott 4. Ez évben várható változások a civil szektorban 5. Civil szervezetek életciklusai 6. SWOT analízis, a szervezetek analízisének elkészítése, elemzés Tréner: Nagy Sándor Március 4. Számítástechnikai képzés (1. foglalkozás) 1. Bevezetés, a tanfolyam célja 2. Hardver ismeretek Asszisztens: Patonai Gábor Március 8. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Nők a Városért Egyesület bemutatkozása Vendég: Venesz Jánosné elnök

11 Fricz Imréné alapító tag Téma: Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület évi tervei Vendég: Wlasitsch Mirko alapító tag Nagy Gábor elnök Téma: XV. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny Vendég Egresi András elnök Hírek: március 15-i civil koszorúzás Költészet Napi versmondó verseny XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Műsorvezető: Nagy Sándor Március 10. Civil képzés Téma: pályázatírási alapok Mitől jó egy pályázat? 2. Hazai pályázatok, pályázatfigyelés, kiírások témája, online elérhetősége - pályázati adatlapok, formanyomtatványok 3. A leggyakrabban használt pályázatkezelő felület, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, az EPER megismerése 4. A projekttervezés elméleti alapjai: a projekt ciklus szakaszok, helyzetelemzés, probléma-, cél- és feladatrendszer elemzés, érintettek elemzése, ütemezés, erőforrás tervezés. Tréner: Fülöp Mónika Március 11. Számítástechnikai képzés (2. foglalkozás) 1. A munkavégzést segítő programok 2. Számítógépes operációs rendszerek Március 15. Március 15-i ünnepi koszorúzás Helye: Magyaróvári temető, Soós János nemzetőr sírja Koszorút elhelyezett: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Nagy Sándor elnök Ezt követően koszorúzás Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Domokos honvéd százados emléktábláknál. (A Múzeumbarátok Egyletével, a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesülettel és a Széchenyi Polgári Körrel közös rendezvény.) Március 17. Civil képzés

12 Téma: pályázatírási alapok Költségvetés, és szakmaiság: hazai pályázatok pénzügyi és szakmai tervezése, megfelelő és releváns indikátorokkal, avagy - Úgy tervezzük, hogy nyerjen, vagy úgy, hogy meg tudjuk valósítani? Mindkettő?! 2. Minta pályázat írása, projektterv készítés csoportmunkában.(komplett pályázati anyag elkészítése, a hazánkban legnépszerűbb NCA pályázat valamelyikének irányvonalait követve, pályázat beadás, szerződéskötés, módosítások) 3. A pénzügyi és szakmai elszámolással kapcsolatos kérdések, gyakran elkövetett hibák és javításuk Tréner: Fülöp Mónika Március 18. Számítástechnikai képzés (3. foglalkozás) 3. Internet bemutatása és hozzá való kapcsolódás 4. Internet Explorer használata Március 24. Civil képzés Téma: Adománygyűjtés 1. Fundraising szómagyarázat és saját élmények a. Mi számít forrásnak a szervezet életében? 2. Hogyan lehet pénzt csinálni? 3. A támogató miért támogat (vagy nem támogat) bennünket? 4. A szervezet küldetése ennek szerepe az adománygyűjtésben a. Mi a küldetés? - Kinek készül? - Hogyan készüljön? b. Példák bemutatása 5. Az önkéntes munka és az adománygyűjtés kapcsolata 6. A forrásszervezés α-ja és Ω-ja a. Alapelvek b. Vezérfonal a szervezet adománygyűjtő stratégiájának kialakításához 7. Kiadvány-ajánló Tréner: Pósfay Péter Március 25. Számítástechnikai képzés (4. foglalkozás) 1. Gépünk adatainak biztonságvédelme 2. Web-en történő keresés, Google 3. E-kereskedelem

13 Március 31. Civil képzés Téma: Kommunikáció, PR, marketing 1. Kommunikáció meghatározás brainstorminggal 2. A kommunikáció folyamata folyamatábra 3. csatornák 4. szintek 5. a kommunikáció hatékonysága 6. Személy-közi, közvetlen kommunikáció 7. Interperszonális készségeink vizsgálata (IKL kérdőív kitöltése, értelmezése a személyes kommunikációs hatékonyság szempontjából) 8. A kommunikációt gátló tényezők példatár 9. Szervezeti kommunikáció 10. PR (Public Relations) szerepe a szervezetben sajtókapcsolatok fontossága, felvétele, fenntartása 11. Marketing marketing-kommunikáció marketing-mix: a 4P az üzleti szférában a termék, ár, piac, reklám értelmezése a civil szektorban Tréner: Pósfay Péter Április 1. Számítástechnikai képzés (5. foglalkozás) 1. Tanácsok interneten vásárlóknak 2. E-bankolás 3. Létező dokumentumok megnyitása Április 1. Munkaerőpiaci szolgáltatások program indítása A program célja: munkatársak alkalmazása, akik a mosonmagyaróvári munkaügyi kirendeltségen munkaerőpiaci szolgáltatásokat végeznek. Munkatársak: Németh Dávid térségi foglalkoztatási tanácsadó Litresits Anett foglalkoztatási információs tanácsadó Petrovics Zsuzsanna foglalkoztatási információs tanácsadó Altenthaller Eszter munkatanácsadó A program időtartama: április március 31. Támogató szervezet: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Április 6.

14 Költészet napi versmondó verseny Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ Korosztályok: 5-6. osztály 7-8. osztály Zsűri: Weisz Józsefné Szekeres Mária Nagy Sándor Eredmények: Versmondás 5-6. osztály I. Horváth Anita (Dunakiliti) II. Lepsényi Laura (Dunakiliti) III. Balogh Maja (Móra Ferenc Ált. Isk.) Versmondás 7-8. osztály I. Cseh Evelin (Dunakiliti) II. Kiss Virág (Dunakiliti) III. Adrigán Nikolett (Dunakiliti) Április 7. Civil képzés Téma: Csapatépítés, önkéntesség fejlesztése 1. Mi szerepel(het) a HR-tervben? 2. Személyek és a szervezet összefüggései a. a hatékony szervezet mibenléte b. csapattag szerepek (M. Belbin alapján) c. önvizsgálat milyen csapattagok vagyunk/lennénk? d. a helyzetfüggő vezetés (P.Hersey-K.Blanchard alapján) 3. Az önkéntesség értelmezése a. önkéntes központok b. regisztráció Tréner: Pósfay Péter Április 8. Számítástechnikai képzés (6. foglalkozás) 1. Dokumentumok szerkesztése 2. Súgó használata 3. Dokumentumok mentése Asszisztens: Patonai Gábor Április 11. Költészet Napja Ady Endre domborművének megkoszorúzása Ünnepi beszédet mondott: Weisz Józsefné tanár Koszorúzó szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

15 Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Műsorral közreműködtek a Költészet Napi versmondó verseny helyezettjei (a Horváth Anita, Cseh Evelin, Kiss Virág és Kiss Patrícia - dunakiliti Általános Iskola, Balogh Maja - Móra Ferenc Általános Iskola) Április 12. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány TÁMOP programja Vendég: Kopf Katalin szakmai vezető Forgács Anikó foglalkoztatási referens Molnár Veronika lakhatási referens Hírek: XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Téma: Városi Természetjáró Szakosztály bemutatása Vendég: Mészáros László klubvezető Forrás Tiborné pénztáros Téma: Galaxy Rock and Roll Klub bemutatása Vendég: Varga Eszter klubvezető Műsorvezető: Nagy Sándor Április 14. Civil képzés Téma: projektmenedzsment 1. Szervezetfejlesztési alapvetés a. mi a szervezet? b. stratégia-struktúra-kultúra összefüggései a szervezetben c. a stratégia és megvalósítása 2. Mi a projekt? a. a cél minőség költség - idő szerepe a projektben b. a projekt életciklusa c. mi is az a PCM? 3. A projekt tervezésének állomásai a. alapkérdések: ki, mit, hol, mikor, miből, hogyan?... b. helyzetelemzés - szükségletfelmérés c. problémaelemzés d. célok rendszere e. varázs-szavak értelmezése, és használhatósága (LKM, GANTT, ) f. a kommunikáció megtervezése g. a személyzet megtervezése (HR-terv) Tréner: Pósfay Péter Április 15. Számítástechnikai képzés (7. foglalkozás) 1. Gépelési gyakorlat Word-ban 2. Mozgás és kijelölés dokumentumban

16 3. Karakterek formázása Április Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma kihelyezett ülése Vendéglátó: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Helyszín: Dunakiliti, Diamant Hotel A három napos szigetközi csapatépítő tréningen a résztvevő tíz szervezet képviselői, a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium tagjai olyan programokon vehettek részt, melyek közelebb hozták egymáshoz az érintetteket, megismerhették egymás tevékenységét, külső és belső környezeti adottságaikat, helyzetüket, az együttműködés lehetőségeit. Résztvevők: Budavölgyi Kálmán (Nagykanizsa), Kósa István (Sopron), Kovács Katalin (Győr), Krug Gusztáv (Kőszeg), Nagy Sándor (Mosonmagyaróvár), Puskás Norbert (Szombathely), Skrabut Éva (Zalaegerszeg), Szőkéné Hajduk Andrea (Zalaszentgrót), Wiktora Antal (Szombathely), Kovács Zsolt (Győr), Patonai Gábor (Mosonmagyaróvár). A szabadprogram keretében a résztvevők megismerkedtek Szigetköz természeti értékeivel. Kerékpáros kiránduláson vettek részt a duzzasztóműhöz, valamint a fenékküszöbhöz. Meghallgatták Fűzfa Zoltán (Pisztráng Kör) vetítettképes előadását, majd ellátogattak a Rajka térségében található hódlesre. A harmadik napon Bognár Árpád (Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület) közreműködésével motorcsónakos kiránduláson vettek részt a szigetközi holtágakban, majd ellátogattak a hallépcsőhöz. Április 21. Civil képzés Téma: civil pénzügyi ismeretek 1. A gazdaság szereplői, a nonprofit szféra elhelyezkedése 2. Jogi személyiség / jogi személyiség nélküli szervezet klub, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság 3. A pénzügy szerepe a szervezet életében (mely területeken, időpontokban jelenik meg): 4. A nonprofit szervezeteket az adózás terén megillető kedvezmények 5. Foglalkoztatási módozatok és jellemzőik, költségvonzatuk 6. Pénzkezelés és gazdálkodás 7. Költségvetés tervezése, jellemző hibák és az időtényező 8. Nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettségek 9. A könyvvezetés általános szabályai 10. Számlázás 11. Könyvelő könyvvizsgáló 12. Pályázati elszámolás Tréner: Patonai Gábor Április 28. Civil képzés

17 Téma: elektronikus ügyvitel 1. Az ember legjobb barátja a számítógép 2. Programok, melyek hasznosak (Windows alapon) 3. Ingyenes alternatíva (Freeware, Linux) 4. Az Excel, mint jóbarát 5. Hasznos és érdekes weblapok 6. Szervezeti levelezés / honlap fenntartás 7. Irattározás, archiválás 8. Mosonmagyaróvár.hu (lehetőségek a honlapon) 9. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 10. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) 11. Magyarország.hu / ügyfélkapu 12. NAV ABEV Tréner: Patonai Gábor Április 29. Számítástechnikai képzés (8. foglalkozás) 1. működése, cím kialakítása 2. megírása és elküldése 3. ok kezelése 4. Online közösségek jellemzői, azonnali üzenetküldés Május 3. Az egyesület közgyűlése Helye: Corvina étterem különterme (Mosonyi M. u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a szervezet taglétszámáról 2. Beszámoló a szervezet évi tevékenységéről (Nagy Sándor elnök) 3. Beszámoló a szervezet évi gazdálkodásáról (Vali Istvánné könyvelő) 4. Beszámoló a szervezet évi tevékenységének ellenőrzéséről (Gnám Róbert Felügyelő Bizottsági elnök) 5. A szervezet évi közhasznúsági jelentése (Nagy Sándor elnök) 6. A szervezet évi munkaterve (Nagy Sándor elnök) 7. A szervezet évi költségvetése (Nagy Sándor elnök) 8. Egyebek Május 5. Civil képzés Téma: záró foglalkozás 1) A civil képzésen elhangzott ismeretek rövid felemlítése 2) Gyakorlat komplex projekttervezés

18 3) Együttműködés erősítése Mosonmagyaróváron 4) A szlovák tanulmányút részleteinek megbeszélése 5) Kérdőív elégedettségmérés 6) Tanúsítványok átadása a tanfolyam elvégzéséről Tréner: Nagy Sándor Május 6. Számítástechnikai képzés (9. foglalkozás) 1. cím kialakítása: fre 2. Internetes telefon: skype 3. A tanfolyam anyagának rövid összefoglalása, gyakorlás 4. Felkészülés a vizsgára Asszisztens: Patonai Gábor Május 9. Számítástechnikai képzés - vizsga Vizsgafelelős: Dancsecs Mária Asszisztens: Patonai Gábor, Nagy Sándor Május 9. Számítástechnikai képzés 2. tanfolyam (1. foglalkozás) Tematika a március 4-i tanfolyam szerint Május 10. Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Civil jogszabályi változások az év folyamán (előadó: Nagy Sándor elnök) 2. A Nemzeti Civil Alapprogram évi működési pályázatai (előadó: Patonai Gábor NCA titkár) 3. Mosonmagyaróvár Önkormányzata pályázati támogatási tapasztalatai (előadó: dr. Baloghné Staár katalin, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke) 4. Tájékoztató Mosonmagyaróvár működésének és fejlesztésének aktuális kérdéseiről (előadó: dr. Iváncsics János alpolgármester) 5. Fogalmazzuk meg Mosonmagyaróvárt! A tervezet ismertetése. Felhívás közzététele civil javaslattételre. (előadó: dr. Nagy István polgármester) 6. Egyebek

19 Résztvevők száma: 30 fő Május 13. Számítástechnikai képzés 2. tanfolyam (2. foglalkozás) Tematika a március 11-i tanfolyam szerint Május XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Helye: Flesch Károly Kulturális Központ Program: Május 13. péntek 18,00 óra: A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása A bemutatott mű címe: Művészet (komédia egy részben) Rendező: Szegezdi Róbert A produkció a Fehér Ló Közösségi Házban látható, az előadás látogatása ingyenes! Május 14. (szombat) 08,00-10,00: Bejáró próbák 10,00 óra: Ünnepélyes megnyitó (dr. Nagy István polgármester, Nagy Sándor elnök) 10,10 óra: Bemutatók Szó és Kép Színpad, Pápakovácsi 25 perc Komédia Színkör, Mosonmagyaróvár 20 perc Kaméleon Színpad, Nagybajcs 70 perc Kontraszt Színkör, Győr 30 perc BESZT, Győr 15 perc 13,30 óra: Ebéd 13,45 óra: Bemutatók MASZK Egyesület, Mezőkövesd 70 perc Theatrum ad Flexum, Mosonmagyaróvár 25 perc Ludas Matyi Színjátszó Csoport (Szerbia) 25 perc F-Actor Csoport, Győr, 30 perc MASZK Egyesület, Mezőkövesd (2 jelenet) 40 perc Ifi Vándorok Színpad, Nagykároly (Románia) 40 perc 18,30 óra: Vacsora, szállásfoglalás 19,30 óra: Szakmai tanácskozás 21,00 óra: Szabadprogram Május 15. (vasárnap) 8,00 óra: Reggeli (a szálláshelyet teljesen ki kell üríteni és át kell adni a gondnoknak) 8,00 9,00 óra: Bejáró próbák 9,00 óra: Bemutatók Színtiprók Színpad, Győr 25 perc K.B. Csoport, Győr 35 perc Tekergőcök Színpad, Nyárasd, (Szlovákia) 20 perc Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely (Szlovákia) 30 perc Tekergők Diákszínpad, Nyárasd, (Szlovákia) 25 perc Arrabona Diákszínpad, Győr 50 perc Boldog Özséb Színtársulat, Budapest 50 perc

20 13,30 óra: Ebéd 14,00 óra: Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás 14,15 óra: Szakmai tanácskozás 15,15 óra: Hazautazás Résztvevő csoportok: Csoport neve és címe 1. Körmendi Kastélyszínház Társulat Körmend 2. Komédia Színkör Mosonmagyaróvár 3. Kaméleon Színpad Nagybajcs 4. BESZT Győr 5. F-Actor Csoport Győr 6. Ludas Matyi Színjátszó Csoport Szerbia 7. Arrabona Diákszínpad Győr 8. MASZK Egyesület Mezőkövesd 9. Theatrum ad Flexum Mosonmagyaróvár 10. Kontraszt Színpad Budapest 11. Szó és Kép Színpad Pápakovácsi 12. Ifi Vándorok Nagykároly, Románia 13. MASZK Egyesület Mezőkövesd 14. K.B. Csoport Győr Csoportvezető neve, elérhetősége Kékesi István 30/ Zemplenszkyné Rujder Éva 96/ Bank Zsuzsanna 20/ Veszprémi Krisztina 70/ Frankó Kata 30/ Sörös Márta Balla Richárd 20/ Budai Károly 20/ Kurucz Róbert 70/ Hévei Sára 30/ Balogh Adrienn 20/ Kiss Zita Budai Károly 20/ Fekete Anikó 20/ Bemutatandó mű szerzője, címe, műfaja, időtartama Művészet Komédia 60 perc Andersen: A császár új ruhája mese 20 perc Kesey-Károly: Kakukkfészek dráma 70 perc Molnár Ferenc: A színház vígjáték 15 perc Elképzelt beteg dráma 45 perc Belga-Csernik: Fehérlófia népmese feldolgozás 25perc Sibylle Berg: Helge élete és félelmei dráma 50 perc Kocsis István: Tárlat az utcán dráma 70 perc Ament Balázs: Gyere, babám lobbants lángra vígjáték 25 perc Sancho Panza: Don t Quit dráma 30 perc A lajstrom vásári komédia 25 perc Keserű bolondok szomorú játék 40 perc Tabarin: A megóvott szüzesség vásári komédia 20 perc 100 perc Pszt! dráma 35 perc

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nonprofit menedzser 14. évfolyam (OKJ száma: 54 345 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület

Tisztelt Képviselő Testület Tisztelt Képviselő Testület A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2005. őszén létrejött érdekvédelmi szervezet. Missziója: a mosonmagyaróvári civil társadalom érdekvédelme, erősítése, Mosonmagyaróvár Önkormányzatával

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve

Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve Eseménynaptár 2011. 2011. Az önkéntesség európai éve 2011. február 10. Híranyag küldés a Gotthárdi Körkép havilap szerkesztőségébe: Civil Fórumhoz tartozó szervezetek adószámainak ismertetése, az adó 1%-ának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

I. Rendszeres egyesületi feladatok

I. Rendszeres egyesületi feladatok Turul Csontritkulás Egyesület 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77. Tel/Fax: (06) 34/515-422, E-mail: jkoranyi@t-online.hu Bankszámlaszám: 11740009-20061447 Adószám: 18609116-1-11 2015. évi M U N K A T E R V

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök

ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök ELİSZÓ A 2010-es év sikeres esztendı volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a világgazdasági válság ebben az évben sem hagyta érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA

2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2015/11 NINCS KIFOGÁS. ÖSSZEFOGÁS! 2015.10.16. CIVILEK ÉJSZAKÁJA Nincs kifogás. Összefogás! Már csak pár óra, és a somogyországi civil élet újra felpezsdül. több mint 30 eddig regisztrált civil szervezet,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula Közszolgálati Tisztviselők Napja 2016. június 30. BM központi épület márványaula TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ASSZONY! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÚR! HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

V.Szigetköz Minimaraton

V.Szigetköz Minimaraton 2008.05.04. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 23 Garami Árpád 1966 0:55:36 2. 5 Pleiveisz István 1980 0:56:58 3. 10 Rákóczy Zoltán 1966 0:58:39 4. 21 Varga Csaba 1965 1:00:30 5. 42 Takács László 1968

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a

MEGHÍVÓ. Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MEGHÍVÓ Tisztelt Szerkesztő/Újságíró! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

Szakmai Beszámoló 2011.

Szakmai Beszámoló 2011. Szakmai Beszámoló 2011. A Munkaesély Szövetség adatai: Szervezet neve: Munkaesély Munkaerő-piaci Szolgáltatók Szövetség Szervezet rövid neve: Munkaesély Szövetség Bejegyző végzés kelte: 2009.07.01 Bejegyző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2011. évi tevékenységéről A magyarországi felsőoktatási kollégiumok országos érdekképviseleti szervezete a FEKOSZ. Közhasznú

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben