A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011."

Átírás

1 A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

2 ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort érintő átszervezések nem hagyták érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket sem. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fő elemre bontását. A szervezet fő tevékenységei: Civil társadalom fejlesztése Kulturális, közművelődési tevékenység Munkaerőpiaci szolgáltatások Információszolgáltatás A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2011-ben is. A Mosonmagyaróvári Civil Napot immár tizenkettedszer rendeztük meg. Új díjat alapított az Önkormányzat Mosonmagyaróvár civil társadalmáért díj -, melyet ebben az évben Nagy Sándor vehetett át a Civil Napon. Tavasszal és ősszel nagy sikerű civil képzést szerveztünk. Ide tartozik, hogy az egyesület elnöke, Nagy Sándor a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugatdunántúli Regionális Kollégium elnökeként több civil tanácskozást szervezett, segítette a helyi civil társadalom anyagi forrásokhoz jutását, szakmaiságának emelését. A hagyományos kulturális, közművelődési tevékenységben befejeződött a tisztulás folyamata. A legjelentősebbet, a XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2011-ben két és fél naposra sikerült szerveznünk, s minősítő fesztivállá fejlesztenünk. A rendezvény vonzóvá vált az ország színjátszó csoportjai számára, ami a jelentkezésekben (és sajnos a kényszerű elutasításokban) mutatkozott meg. Stabilizálódott a határon túli magyar anyanyelvű színjátszó csoportok érdeklődése, Erdélyből, Délvidékről és Csallóközből is volt érdeklődés. Egyéb, kisebb súlyú programjainkat meg tudtuk szervezni, zavar nem támadt. A munkaerőpiaci szolgáltatások területén az elmúlt évben jól működött az információs, munkatanácsadói és térségi tanácsadói programunk, melyet négy, az év végén három fővel a Munkaügyi Központtal együttműködve biztosítottunk. A megújulást szolgálta, hogy január 1-vel immár hetedik éve kiadtuk a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapot. A lap stabilan működött. Köszönet illeti az Önkormányzatot a támogatásért. Hirdetőink nagy részét sikerült megtartanunk, s új alkalmi szerzőket is köszönthettünk a lapban. Az év elején befejeztük a technikai fejlesztést, megnyitottuk e-magyarország Pontunkat, elkezdtük az alapfokú számítástechnikai oktatást, melyre nagy igény jelentkezett. Az év folyamán négy képzést szerveztünk, mely házivizsgával zárult. Stabil kapcsolatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal ben jelentős működési támogatást kaptunk, s az NCA finanszírozta két, civil társadalom fejlesztését szolgáló programunkat. Ennek is köszönhető, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület anyagi helyzete stabil volt 2011-ben. Forrásproblémák miatt program nem maradt el. Azt azonban látni kell, hogy egyre jobban meg kell dolgozni a forrásokért. Az év végén az elnökség a gazdasági válság hatására takarékossági intézkedéseket vezetett be. Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2011-ben eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel, mellyel együttműködve több programot valósítottunk meg. Ezúton fejezem ki köszönetemet az egyesület munkatársainak, tagságának, támogatóinak, akik nélkül az elmúlt évi terveinket nem tudtuk volna megvalósítani. Mosonmagyaróvár, január Nagy Sándor elnök

3 Az Egyesület legfontosabb adatai Neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Székhelye és irodája: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Levelezési címe: 9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 152 Telefon: 96/ Telefax: 96/ Honlap: Bankszámlaszáma: Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Pk.T /1989 Bejegyzés sorszáma: 277 Bírósági bejegyzés dátuma: október 4. Közhasznú szervezeti bejegyzés száma: Pk.T.KH /1989/12 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú szervezeti bejegyzés dátuma: június 24. Kérdések - Feleletek Amit a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületről tudni kell Milyen jogállású a Kulturális Egyesület? A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület független, önálló jogi személyiségű, alapszabállyal rendelkező társadalmi szervezet. Ebből az következik, hogy saját nevében bevételeket, jogokat szerezhet, kiadásokat, kötelezettségeket vállalhat. Mikor alakult meg az Egyesület? Az Egyesület 10 alapító taggal augusztus 31-én tartotta alakuló közgyűlését. A Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság október 4-én kelt végzésében vette nyilvántartásba. Mikor kezdte meg tevékenységét az Egyesület? október 24-én tartotta az Egyesület első önálló rendezvényét. "Mondj egy dalt azokért..." címmel emlékműsorral tisztelgett azok emléke előtt, akik 1956-ban áldozatot hoztak a magyar szabadságért. A műsorban fellépett az Egyesület Zenei és Színházi Szekciója, a Jánossomorjai Pedagógus Énekkar, a Városi Művelődési Központ Versmondó Köre, a városi zeneiskola művésztanárai. A rendezvényen adományokat fogadtak el az "1956. október 26." Alapítvány javára. Melyek az Egyesület céljai? Az Egyesület 1989-ben megfogalmazott, de azóta módosult céljait az Alapszabály tartalmazza. Ezek a következők: - Mosonmagyaróvár és környéke kulturális életének gazdagítása - Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés - A civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása - A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása - A hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci reintegrálása, képzése

4 - Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése - Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás - Euroatlanti integráció elősegítése - Emberi és állampolgári jogok védelme - Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás - Civil szervezetek képzése, felnőttképzés Közhasznú szervezet-e az egyesület? A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság június 24-én vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba az egyesületet. Nyilvántartási szám: Pk.T.KH.60277/1989/12. A bíróság döntése alapján jogilag január 1-től működik közhasznú szervezetként a Kulturális Egyesület. Melyek az egyesület közhasznú tevékenységei? A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság az alábbi közhasznú tevékenységeket engedélyezte: - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - emberi és állampolgári jogok védelme - fogyasztóvédelem - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Ki lehet az Egyesület tagja? Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Mi a különbség a rendes és a pártoló tag között? A rendes tag képessége és lehetősége szerint közvetlenül elősegíti az Egyesület céljainak teljesítését, választhat és választható, részt vesz az oktató munkában. A rendes tagnak a jogokon túl alapszabályban rögzített kötelességei is vannak. A pártoló tag képességei és lehetőségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. Hogyan működik az Egyesület? Az Egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint működik. Legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő közgyűlés, mely évente tartja ülését, s meghatározza az Egyesület éves tevékenységének, gazdálkodásának kereteit. Ennek végrehajtását a választott elnökség végzi. A művészeti munkát végző szekciók, csoportok szakmai, művészeti önállóságot élveznek, mely azonban nem lehet ellentétes az Alapszabályban rögzített célokkal. Hogyan lehet valaki tagja az Egyesületnek? Pártoló tag az lehet, aki aláírja a belépési nyilatkozatot, s az Elnökség az Egyesület tagjai közé felveszi. Rendes tag az lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl. Aki tag szeretne lenni, célszerű ha az Egyesület elnökét vagy titkárát keresi meg, akik készséggel segítik szándékában.

5 Honnan teremti elő az Egyesület a működéséhez szükséges forrásokat? Az Egyesület évente 120 forint tagdíjat szed rendes és pártoló tagjaitól. A fő bevételi forrás a különböző helyi, térségi és országos pályázati kiírásokon való eredményes szereplés. A tapasztalatok szerint ezek a források összegszerűen fokozatosan csökkennek, ezért egyre fontosabbá válik az egyéb források (vállalkozás, saját rendezvény) felkutatása, a működés költségeinek tervezhető előteremtése. Lehet-e az Egyesületet adományokkal támogatni? Igen, mind pénzbeni, mind természetbeni adományokkal lehet. Az egyesület január 1- től közhasznú szervezet, s a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásai szerint jogosult olyan igazolás kiadására, mely alapján az Alapszabályban rögzített célra adott támogatás után a támogatót társasági adókötelezettséget, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg T Á J É K O Z T A T Ó a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapról A havilap főbb adatai: Alapító: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Kiadó: Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Felelős kiadó: Mike Károly Felelős szerkesztő: Nagy Sándor Szerkesztőség címe: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Elérhetőség: Telefon: 96/ Fax: 96/ Nagyság: A/5 Terjedelem: 20 oldal Megjelenés gyakorisága: havonta Rovatok: közélet, kultúra, környezet, ifjúság, sport, pályázatok Példányszám: példány Terjesztés: címlista alapján Magyar Posta és saját terjesztő hálózat

6 Tagnévsor december 31-én I. Rendes tagok Belépés időpontja Szalai Mária augusztus 31. Nagy Sándor augusztus 31. Simon Zoltánné augusztus 31. Lakatos Tamás november 3. Kránitz István augusztus 1. Czollner Lászó május 4. Böröndi Lajos május 4. Dr. Molnár Barna május 4. Dr. Lascsik Ágoston május 4. Dancsecs Mária május 14. Palmené Pallay Éva május 14. Vali Istvánné június 15. Schmidt Jánosné június 15. Pappné Jávorka Éva június 15. Bánfi Lajosné június 15. Pintér Éva június 21. Tóthné Porcz Cecilia március 23. Gnám Róbert február 8. Dr. Farkas László március 13. Egresi András március 13. Marczinkó Lajosné április 22. Molnár Józsefné február 22. Haris Pálné február 22. Győry Istvánné február 22. Riener Ferencné február 22. Bognár Dezsőné február 22. II. Pártoló tagok Dr. Nagy István május 26. Dr. Nagy Istvánné május 26. Litresits Mátyás december 30. Fazekas Zoltán január 12. Kiczenkó Mária augusztus 1. Farkas Eszter március 25. Horváth Mária március 25. Visy Péter május 14. Dr. Bardon István május 25. Papp Gyula június 13. Dr. Orbán Jószef június 17. Tóth Béla június 15.

7 Vezető szervek és tisztségviselők Elnökség Elnök: Titkár: Elnökségi tag: Nagy Sándor Szalai Mária Czollner László Felügyelő Bizottság Elnök: Tag: Tag: Gnám Róbert Pintér Éva Marczinkó Lajosné Alkalmazottak december 31-én Nagy Sándor Tóth Zoltánné Patonai Gábor Wolf Péter Litresits Anett Tudós Zsuzsanna Altenthaller Eszter elnök ügyintéző programmenedzser e-magyarország Pont üzemeltető munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkatanácsadó

8 ESEMÉNYNAPTÁR A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület évi tevékenységéről Január 12. Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal Kistérségi Információs Nap Helye: Városháza (Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) Témák: az Önkéntesség Európai Éve civilek, mint fogadószervezetek (előadó: Horváthné Czimmer Katalin) 2. NCA Nyugat dunántúli Regionális Kollégiumának működési célú felhívása civil szervezetek részére, a pályázati felhívás bemutatása (előadó: Patonai Gábor) 3. Bírálati rendszer, támogatási elvek (előadó: Nagy Sándor) 4. Elektronikus pályázatkezelő rendszer (EPER) használata (előadó: Fülöp Mónika) Az előadásokat egyéni konzultáció követte a résztvevőkkel. Résztvevők száma: 30 szervezet Január 13. Vas megyei Civil Fórum Helye: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely Szervező: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Témák: 1. Köszöntő (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumi elnök) 2. Civil jövőkép (dr. Latorcai Csaba, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár) 3. Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége. (Wiktora Antal, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 4. A civil szektor jövője Vas megyében. (Szilágyi Leonóra, nonprofit tanácsadó) 5. Az NCA évi NYDRK működési pályázatának kiírása. (Puskás Norbert, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 6. Kérdések, hozzászólások, válaszok. Moderátor: Szilágyi Leonóra, Vas megyei CISZOK Résztvevők száma: 100 szervezet Január 15. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap januári számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Január 18. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület aktuális programjai Vendég: Bognár Árpád elnök Téma: Vezetőségváltás az Egyesület a Városközpontért közhasznú szervezetben Vendég: Fejesné Bedő Eszter elnök Némedi József elnökhelyettes Műsorvezető: Nagy Sándor

9 Január 21. Magyar Kultúra Napja Helye: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr A Győr-Moson-Sopron megye Szolgálatáért Díj Kulturális Tagozatának átadása A díjat Mosonmagyaróvárról átvette: Nády Mária költő Zemplenszky Gyula népművész Átadó: Kóczán Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke Az ünnepségen részt vett: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Január 24. Győr-Moson-Sopron megyei Civil Fórum Helye: Polgármesteri Hivatal, Győr Szervező: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Témák: 1. Köszöntő (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 2. Civil jövőkép (dr. Latorcai Csaba, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár) 3. Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége (Nagy Sándor, NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 4. Az NCA évi működési pályázatának kiírása (Kósa István, az NCA Nyugatdunántúli Regionális Kollégiuma tagja) 5. Kérdések, hozzászólások, vita Moderátor: Fülöp Mónika, Győr-Moson-Sopron megyei CISZOK Résztvevők száma: 75 szervezet Január 29. Tanulmányút Somorjára (Szlovákia) Základna organizácia civilizacnymi chorobami a telesne postihnutych Samorin nevű szervezet tevékenységének tanulmányozása Résztvevők száma: 18 fő Résztvevők összetétele: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tagsága Margaréta Nyugdíjas Klub tagsága Február 5. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap februári számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Február 20. Adóbevallás készítési kampány egy százalékért A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ának adófelajánlása növelése érdekében az idén felvállalta, hogy az alábbi feltételekkel elkészíti magánszemélyek adóbevallását. 1. Térítési díjat kérnek (egyszerű adóbevallás készítés: Ft, bonyolult adóbevallás készítés: Ft) 2. A civil szervezetek számára felajánlható 1 %-ot ha van a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület részére kell felajánlani. Adóbevallási dokumentumok, jövedelemigazolások átvételi időintervalluma: február 16-tól május 10-ig. Az átvétel helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti irodában munkanapokon 8 órától 14 óráig.

10 Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Előzetesen telefonon érdeklődő személy (fő) 16 Elkészített adóbevallások száma (db) 51 1 %-ot felajánlani képes magánszemélyek száma (fő) 21 Felajánlott SZJA 1 % összege (Ft) Február 22. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Szilágyi István bemutatása kitüntetése után (karitatív díj) Vendég: Szilágyi István Téma: Mosonmagyaróvár Kultúrájáért Díj díjazottja Vendég: dr. Orbán József egyetemi docens Téma: 48-as kaszinó Vendég: Bérci Csaba szervező, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Műsorvezető : Nagy Sándor Március 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap márciusi számának megjelentetése. Oldalszám: 20 oldal Példányszám: 5500 példány Március 3. Civil képzés Téma: Bevezető foglalkozás 1. A hallgatók, szervezetek bemutatkozása 2. Miért jelentkezett a tanfolyamra, mit vár tőle? 3. Helyzetkép: a nonprofit szektor Magyarországon és Mosonmagyaróvárott 4. Ez évben várható változások a civil szektorban 5. Civil szervezetek életciklusai 6. SWOT analízis, a szervezetek analízisének elkészítése, elemzés Tréner: Nagy Sándor Március 4. Számítástechnikai képzés (1. foglalkozás) 1. Bevezetés, a tanfolyam célja 2. Hardver ismeretek Asszisztens: Patonai Gábor Március 8. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Nők a Városért Egyesület bemutatkozása Vendég: Venesz Jánosné elnök

11 Fricz Imréné alapító tag Téma: Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület évi tervei Vendég: Wlasitsch Mirko alapító tag Nagy Gábor elnök Téma: XV. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny Vendég Egresi András elnök Hírek: március 15-i civil koszorúzás Költészet Napi versmondó verseny XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Műsorvezető: Nagy Sándor Március 10. Civil képzés Téma: pályázatírási alapok Mitől jó egy pályázat? 2. Hazai pályázatok, pályázatfigyelés, kiírások témája, online elérhetősége - pályázati adatlapok, formanyomtatványok 3. A leggyakrabban használt pályázatkezelő felület, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, az EPER megismerése 4. A projekttervezés elméleti alapjai: a projekt ciklus szakaszok, helyzetelemzés, probléma-, cél- és feladatrendszer elemzés, érintettek elemzése, ütemezés, erőforrás tervezés. Tréner: Fülöp Mónika Március 11. Számítástechnikai képzés (2. foglalkozás) 1. A munkavégzést segítő programok 2. Számítógépes operációs rendszerek Március 15. Március 15-i ünnepi koszorúzás Helye: Magyaróvári temető, Soós János nemzetőr sírja Koszorút elhelyezett: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Nagy Sándor elnök Ezt követően koszorúzás Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Domokos honvéd százados emléktábláknál. (A Múzeumbarátok Egyletével, a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesülettel és a Széchenyi Polgári Körrel közös rendezvény.) Március 17. Civil képzés

12 Téma: pályázatírási alapok Költségvetés, és szakmaiság: hazai pályázatok pénzügyi és szakmai tervezése, megfelelő és releváns indikátorokkal, avagy - Úgy tervezzük, hogy nyerjen, vagy úgy, hogy meg tudjuk valósítani? Mindkettő?! 2. Minta pályázat írása, projektterv készítés csoportmunkában.(komplett pályázati anyag elkészítése, a hazánkban legnépszerűbb NCA pályázat valamelyikének irányvonalait követve, pályázat beadás, szerződéskötés, módosítások) 3. A pénzügyi és szakmai elszámolással kapcsolatos kérdések, gyakran elkövetett hibák és javításuk Tréner: Fülöp Mónika Március 18. Számítástechnikai képzés (3. foglalkozás) 3. Internet bemutatása és hozzá való kapcsolódás 4. Internet Explorer használata Március 24. Civil képzés Téma: Adománygyűjtés 1. Fundraising szómagyarázat és saját élmények a. Mi számít forrásnak a szervezet életében? 2. Hogyan lehet pénzt csinálni? 3. A támogató miért támogat (vagy nem támogat) bennünket? 4. A szervezet küldetése ennek szerepe az adománygyűjtésben a. Mi a küldetés? - Kinek készül? - Hogyan készüljön? b. Példák bemutatása 5. Az önkéntes munka és az adománygyűjtés kapcsolata 6. A forrásszervezés α-ja és Ω-ja a. Alapelvek b. Vezérfonal a szervezet adománygyűjtő stratégiájának kialakításához 7. Kiadvány-ajánló Tréner: Pósfay Péter Március 25. Számítástechnikai képzés (4. foglalkozás) 1. Gépünk adatainak biztonságvédelme 2. Web-en történő keresés, Google 3. E-kereskedelem

13 Március 31. Civil képzés Téma: Kommunikáció, PR, marketing 1. Kommunikáció meghatározás brainstorminggal 2. A kommunikáció folyamata folyamatábra 3. csatornák 4. szintek 5. a kommunikáció hatékonysága 6. Személy-közi, közvetlen kommunikáció 7. Interperszonális készségeink vizsgálata (IKL kérdőív kitöltése, értelmezése a személyes kommunikációs hatékonyság szempontjából) 8. A kommunikációt gátló tényezők példatár 9. Szervezeti kommunikáció 10. PR (Public Relations) szerepe a szervezetben sajtókapcsolatok fontossága, felvétele, fenntartása 11. Marketing marketing-kommunikáció marketing-mix: a 4P az üzleti szférában a termék, ár, piac, reklám értelmezése a civil szektorban Tréner: Pósfay Péter Április 1. Számítástechnikai képzés (5. foglalkozás) 1. Tanácsok interneten vásárlóknak 2. E-bankolás 3. Létező dokumentumok megnyitása Április 1. Munkaerőpiaci szolgáltatások program indítása A program célja: munkatársak alkalmazása, akik a mosonmagyaróvári munkaügyi kirendeltségen munkaerőpiaci szolgáltatásokat végeznek. Munkatársak: Németh Dávid térségi foglalkoztatási tanácsadó Litresits Anett foglalkoztatási információs tanácsadó Petrovics Zsuzsanna foglalkoztatási információs tanácsadó Altenthaller Eszter munkatanácsadó A program időtartama: április március 31. Támogató szervezet: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Április 6.

14 Költészet napi versmondó verseny Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ Korosztályok: 5-6. osztály 7-8. osztály Zsűri: Weisz Józsefné Szekeres Mária Nagy Sándor Eredmények: Versmondás 5-6. osztály I. Horváth Anita (Dunakiliti) II. Lepsényi Laura (Dunakiliti) III. Balogh Maja (Móra Ferenc Ált. Isk.) Versmondás 7-8. osztály I. Cseh Evelin (Dunakiliti) II. Kiss Virág (Dunakiliti) III. Adrigán Nikolett (Dunakiliti) Április 7. Civil képzés Téma: Csapatépítés, önkéntesség fejlesztése 1. Mi szerepel(het) a HR-tervben? 2. Személyek és a szervezet összefüggései a. a hatékony szervezet mibenléte b. csapattag szerepek (M. Belbin alapján) c. önvizsgálat milyen csapattagok vagyunk/lennénk? d. a helyzetfüggő vezetés (P.Hersey-K.Blanchard alapján) 3. Az önkéntesség értelmezése a. önkéntes központok b. regisztráció Tréner: Pósfay Péter Április 8. Számítástechnikai képzés (6. foglalkozás) 1. Dokumentumok szerkesztése 2. Súgó használata 3. Dokumentumok mentése Asszisztens: Patonai Gábor Április 11. Költészet Napja Ady Endre domborművének megkoszorúzása Ünnepi beszédet mondott: Weisz Józsefné tanár Koszorúzó szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

15 Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Műsorral közreműködtek a Költészet Napi versmondó verseny helyezettjei (a Horváth Anita, Cseh Evelin, Kiss Virág és Kiss Patrícia - dunakiliti Általános Iskola, Balogh Maja - Móra Ferenc Általános Iskola) Április 12. Civil percek televíziós műsor a Mosonmagyaróvári Regionális Televízióban Téma: Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány TÁMOP programja Vendég: Kopf Katalin szakmai vezető Forgács Anikó foglalkoztatási referens Molnár Veronika lakhatási referens Hírek: XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Téma: Városi Természetjáró Szakosztály bemutatása Vendég: Mészáros László klubvezető Forrás Tiborné pénztáros Téma: Galaxy Rock and Roll Klub bemutatása Vendég: Varga Eszter klubvezető Műsorvezető: Nagy Sándor Április 14. Civil képzés Téma: projektmenedzsment 1. Szervezetfejlesztési alapvetés a. mi a szervezet? b. stratégia-struktúra-kultúra összefüggései a szervezetben c. a stratégia és megvalósítása 2. Mi a projekt? a. a cél minőség költség - idő szerepe a projektben b. a projekt életciklusa c. mi is az a PCM? 3. A projekt tervezésének állomásai a. alapkérdések: ki, mit, hol, mikor, miből, hogyan?... b. helyzetelemzés - szükségletfelmérés c. problémaelemzés d. célok rendszere e. varázs-szavak értelmezése, és használhatósága (LKM, GANTT, ) f. a kommunikáció megtervezése g. a személyzet megtervezése (HR-terv) Tréner: Pósfay Péter Április 15. Számítástechnikai képzés (7. foglalkozás) 1. Gépelési gyakorlat Word-ban 2. Mozgás és kijelölés dokumentumban

16 3. Karakterek formázása Április Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma kihelyezett ülése Vendéglátó: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Helyszín: Dunakiliti, Diamant Hotel A három napos szigetközi csapatépítő tréningen a résztvevő tíz szervezet képviselői, a Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium tagjai olyan programokon vehettek részt, melyek közelebb hozták egymáshoz az érintetteket, megismerhették egymás tevékenységét, külső és belső környezeti adottságaikat, helyzetüket, az együttműködés lehetőségeit. Résztvevők: Budavölgyi Kálmán (Nagykanizsa), Kósa István (Sopron), Kovács Katalin (Győr), Krug Gusztáv (Kőszeg), Nagy Sándor (Mosonmagyaróvár), Puskás Norbert (Szombathely), Skrabut Éva (Zalaegerszeg), Szőkéné Hajduk Andrea (Zalaszentgrót), Wiktora Antal (Szombathely), Kovács Zsolt (Győr), Patonai Gábor (Mosonmagyaróvár). A szabadprogram keretében a résztvevők megismerkedtek Szigetköz természeti értékeivel. Kerékpáros kiránduláson vettek részt a duzzasztóműhöz, valamint a fenékküszöbhöz. Meghallgatták Fűzfa Zoltán (Pisztráng Kör) vetítettképes előadását, majd ellátogattak a Rajka térségében található hódlesre. A harmadik napon Bognár Árpád (Tengri Ijász és Hagyományőrző Egyesület) közreműködésével motorcsónakos kiránduláson vettek részt a szigetközi holtágakban, majd ellátogattak a hallépcsőhöz. Április 21. Civil képzés Téma: civil pénzügyi ismeretek 1. A gazdaság szereplői, a nonprofit szféra elhelyezkedése 2. Jogi személyiség / jogi személyiség nélküli szervezet klub, egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság 3. A pénzügy szerepe a szervezet életében (mely területeken, időpontokban jelenik meg): 4. A nonprofit szervezeteket az adózás terén megillető kedvezmények 5. Foglalkoztatási módozatok és jellemzőik, költségvonzatuk 6. Pénzkezelés és gazdálkodás 7. Költségvetés tervezése, jellemző hibák és az időtényező 8. Nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettségek 9. A könyvvezetés általános szabályai 10. Számlázás 11. Könyvelő könyvvizsgáló 12. Pályázati elszámolás Tréner: Patonai Gábor Április 28. Civil képzés

17 Téma: elektronikus ügyvitel 1. Az ember legjobb barátja a számítógép 2. Programok, melyek hasznosak (Windows alapon) 3. Ingyenes alternatíva (Freeware, Linux) 4. Az Excel, mint jóbarát 5. Hasznos és érdekes weblapok 6. Szervezeti levelezés / honlap fenntartás 7. Irattározás, archiválás 8. Mosonmagyaróvár.hu (lehetőségek a honlapon) 9. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) 10. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) 11. Magyarország.hu / ügyfélkapu 12. NAV ABEV Tréner: Patonai Gábor Április 29. Számítástechnikai képzés (8. foglalkozás) 1. működése, cím kialakítása 2. megírása és elküldése 3. ok kezelése 4. Online közösségek jellemzői, azonnali üzenetküldés Május 3. Az egyesület közgyűlése Helye: Corvina étterem különterme (Mosonyi M. u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a szervezet taglétszámáról 2. Beszámoló a szervezet évi tevékenységéről (Nagy Sándor elnök) 3. Beszámoló a szervezet évi gazdálkodásáról (Vali Istvánné könyvelő) 4. Beszámoló a szervezet évi tevékenységének ellenőrzéséről (Gnám Róbert Felügyelő Bizottsági elnök) 5. A szervezet évi közhasznúsági jelentése (Nagy Sándor elnök) 6. A szervezet évi munkaterve (Nagy Sándor elnök) 7. A szervezet évi költségvetése (Nagy Sándor elnök) 8. Egyebek Május 5. Civil képzés Téma: záró foglalkozás 1) A civil képzésen elhangzott ismeretek rövid felemlítése 2) Gyakorlat komplex projekttervezés

18 3) Együttműködés erősítése Mosonmagyaróváron 4) A szlovák tanulmányút részleteinek megbeszélése 5) Kérdőív elégedettségmérés 6) Tanúsítványok átadása a tanfolyam elvégzéséről Tréner: Nagy Sándor Május 6. Számítástechnikai képzés (9. foglalkozás) 1. cím kialakítása: fre 2. Internetes telefon: skype 3. A tanfolyam anyagának rövid összefoglalása, gyakorlás 4. Felkészülés a vizsgára Asszisztens: Patonai Gábor Május 9. Számítástechnikai képzés - vizsga Vizsgafelelős: Dancsecs Mária Asszisztens: Patonai Gábor, Nagy Sándor Május 9. Számítástechnikai képzés 2. tanfolyam (1. foglalkozás) Tematika a március 4-i tanfolyam szerint Május 10. Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Civil jogszabályi változások az év folyamán (előadó: Nagy Sándor elnök) 2. A Nemzeti Civil Alapprogram évi működési pályázatai (előadó: Patonai Gábor NCA titkár) 3. Mosonmagyaróvár Önkormányzata pályázati támogatási tapasztalatai (előadó: dr. Baloghné Staár katalin, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke) 4. Tájékoztató Mosonmagyaróvár működésének és fejlesztésének aktuális kérdéseiről (előadó: dr. Iváncsics János alpolgármester) 5. Fogalmazzuk meg Mosonmagyaróvárt! A tervezet ismertetése. Felhívás közzététele civil javaslattételre. (előadó: dr. Nagy István polgármester) 6. Egyebek

19 Résztvevők száma: 30 fő Május 13. Számítástechnikai képzés 2. tanfolyam (2. foglalkozás) Tematika a március 11-i tanfolyam szerint Május XXI. Moson Megye Színjátszó Találkozó Helye: Flesch Károly Kulturális Központ Program: Május 13. péntek 18,00 óra: A Körmendi Kastélyszínház Társulat előadása A bemutatott mű címe: Művészet (komédia egy részben) Rendező: Szegezdi Róbert A produkció a Fehér Ló Közösségi Házban látható, az előadás látogatása ingyenes! Május 14. (szombat) 08,00-10,00: Bejáró próbák 10,00 óra: Ünnepélyes megnyitó (dr. Nagy István polgármester, Nagy Sándor elnök) 10,10 óra: Bemutatók Szó és Kép Színpad, Pápakovácsi 25 perc Komédia Színkör, Mosonmagyaróvár 20 perc Kaméleon Színpad, Nagybajcs 70 perc Kontraszt Színkör, Győr 30 perc BESZT, Győr 15 perc 13,30 óra: Ebéd 13,45 óra: Bemutatók MASZK Egyesület, Mezőkövesd 70 perc Theatrum ad Flexum, Mosonmagyaróvár 25 perc Ludas Matyi Színjátszó Csoport (Szerbia) 25 perc F-Actor Csoport, Győr, 30 perc MASZK Egyesület, Mezőkövesd (2 jelenet) 40 perc Ifi Vándorok Színpad, Nagykároly (Románia) 40 perc 18,30 óra: Vacsora, szállásfoglalás 19,30 óra: Szakmai tanácskozás 21,00 óra: Szabadprogram Május 15. (vasárnap) 8,00 óra: Reggeli (a szálláshelyet teljesen ki kell üríteni és át kell adni a gondnoknak) 8,00 9,00 óra: Bejáró próbák 9,00 óra: Bemutatók Színtiprók Színpad, Győr 25 perc K.B. Csoport, Győr 35 perc Tekergőcök Színpad, Nyárasd, (Szlovákia) 20 perc Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely (Szlovákia) 30 perc Tekergők Diákszínpad, Nyárasd, (Szlovákia) 25 perc Arrabona Diákszínpad, Győr 50 perc Boldog Özséb Színtársulat, Budapest 50 perc

20 13,30 óra: Ebéd 14,00 óra: Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás 14,15 óra: Szakmai tanácskozás 15,15 óra: Hazautazás Résztvevő csoportok: Csoport neve és címe 1. Körmendi Kastélyszínház Társulat Körmend 2. Komédia Színkör Mosonmagyaróvár 3. Kaméleon Színpad Nagybajcs 4. BESZT Győr 5. F-Actor Csoport Győr 6. Ludas Matyi Színjátszó Csoport Szerbia 7. Arrabona Diákszínpad Győr 8. MASZK Egyesület Mezőkövesd 9. Theatrum ad Flexum Mosonmagyaróvár 10. Kontraszt Színpad Budapest 11. Szó és Kép Színpad Pápakovácsi 12. Ifi Vándorok Nagykároly, Románia 13. MASZK Egyesület Mezőkövesd 14. K.B. Csoport Győr Csoportvezető neve, elérhetősége Kékesi István 30/ Zemplenszkyné Rujder Éva 96/ Bank Zsuzsanna 20/ Veszprémi Krisztina 70/ Frankó Kata 30/ Sörös Márta Balla Richárd 20/ Budai Károly 20/ Kurucz Róbert 70/ Hévei Sára 30/ Balogh Adrienn 20/ Kiss Zita Budai Károly 20/ Fekete Anikó 20/ Bemutatandó mű szerzője, címe, műfaja, időtartama Művészet Komédia 60 perc Andersen: A császár új ruhája mese 20 perc Kesey-Károly: Kakukkfészek dráma 70 perc Molnár Ferenc: A színház vígjáték 15 perc Elképzelt beteg dráma 45 perc Belga-Csernik: Fehérlófia népmese feldolgozás 25perc Sibylle Berg: Helge élete és félelmei dráma 50 perc Kocsis István: Tárlat az utcán dráma 70 perc Ament Balázs: Gyere, babám lobbants lángra vígjáték 25 perc Sancho Panza: Don t Quit dráma 30 perc A lajstrom vásári komédia 25 perc Keserű bolondok szomorú játék 40 perc Tabarin: A megóvott szüzesség vásári komédia 20 perc 100 perc Pszt! dráma 35 perc

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP 2011.

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18.

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM kertjei a kulturális központban A i Kertbarátok Köre a hagyományokhoz híven az idén szeptember első

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám 2011. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA XI. évfolyam 1. szám 2010. január Testületi beszámoló Városunk egy éve Építményadó rendelet Elhunyt Lehotka Gábor Pályázatok Felügyelő bizottsági tagok

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

Közlöny. Kiválóra sikerült az első államvizsga

Közlöny. Kiválóra sikerült az első államvizsga Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2011. június 23. XX. évfolyam 12. szám Közlöny Kiválóra sikerült az első

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Interjú Faragó-Flaskay

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Tanfolyam indul: 2011.04.11. 16 óra hétközi 2011.04.15. 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben