kompakt védelem védelem gyári konfigurációval Budapest, november Azonosító: AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kompakt védelem védelem gyári konfigurációval Budapest, 2004. november Azonosító: AD-13-14036-00"

Átírás

1 OmegaProt kompakt védelem DTU- ΩP feszültség növekedési/csökkenési védelem gyári konfigurációval Azonosító: AD Budapest, november

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ Ω Prot KÉSZÜLÉKCSALÁD FŐ JELLEMZŐI A DTU-ΩP ALKALMAZÁSI TERÜLETE ÉS FŐBB JELLEMZŐI ALKALMAZÁSI TERÜLET A DTU-ΩP VÉDELMEK FŐ JELLEMZŐI A HARDVER VÁLTOZATOK JELLEMZŐI A VÉDELEM KEZELÉSE A VÉDELMI FUNKCIÓ MŰKÖDÉSE FESZÜLTSÉG NÖVEKEDÉSI VAGY CSÖKKENÉSI VÉDELEM A háromfázisú feszültség növekedési vagy csökkenési védelem megvalósítása Beállítási útmutató A funkció vizsgálata TOVÁBBI FUNKCIÓK A megszólalási pontosság növelésének lehetősége A kimenő relé-érintkezők alkalmazása A szabadon felhasználható időművek (timer-ek) A LED jelzések jelentése Az önellenőrző funkciók A MEGRENDELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK...14 Seller Balázs Eperjesi László /15

3 1. Az Ω Prot készülékcsalád fő jellemzői. Az Ω Prot elnevezésű kompakt készülékek a PROTECTA Kft. legkisebb, mikroprocesszoros készülékcsaládjához tartoznak. Kompakt felépítésük következtében csekély a helyigényük, így elsősorban helyszűke esetén alkalmazhatók, de ugyanezen okok miatt bármely berendezésnél célszerű alkalmazni, mivel az egész berendezés kisebb helyen elfér, és ugyanarra a védelmi célra olcsóbb megvalósítási lehetőséget biztosít. A kis méretük miatt ugyanakkor a hardver konfiguráció jelentős megkötésekkel alakítható csak ki, szemben a szabadon konfigurálható, moduláris felépítésű EuroProt készülékekkel. Az Ω Prot készülékcsalád fő jellemzői az alábbiak:! Ω-sínbe bepattintható kompakt mikroprocesszoros készülék,! kisebb, olcsóbb, mint a hasonló tulajdonságú más készülékek,! fejlesztése kompromisszummal történt, azaz csak három analóg bemenete van (áramok, feszültségek fogadására), négy független kimenő relé-érintkezője van, amelyek szoftver mátrixszal szabadon programozhatók, és bármelyik öntartásra beállítható, két fénykábel csatlakozása (adó és vevő) van, ezeken át tud kommunikálni irányítástechnikai rendszerrel vagy PC-vel; a védelem programozása, on-line információk vétele és az eltárolt események kiolvasása is a fénykábel-csatlakozáson keresztül történik, a védelem előlapján elhelyezett nyolc LED kijelző járulékos információt ad a működésekről, az előlapon lévő nyugtázó gombbal lehet a jelzéseket nyugtázni, és az esetleges öntartásokat törölni, a csatlakozás a doboz előlapján bontható sorozatkapcsokkal történik. Az OmegaProt készülékeket, csekély helyigényük miatt ott célszerű alkalmazni, ahol ez lényeges előny, pl. bővítés, kis beépítési hely. Seller Balázs Eperjesi László /15

4 2. A DTU-ΩP alkalmazási területe és főbb jellemzői. 1.1 Alkalmazási terület A DTU-ΩP feszültség növekedési vagy feszültség csökkenési digitális komplex készülék alkalmazható a villamosenergia-rendszer termelő, átvivő és elosztó létesítményeiben, valamint a fogyasztóknál mindazon területen, ahol a feszültség tartós eltérése beavatkozást igényel. 1.2 A DTU-ΩP védelmek fő jellemzői A DTU-ΩP védelemnek a ΩP készülékekre fentiekben általánosan leírtak mellett az alábbi főbb jellemzői vannak:! A készülék a következő funkciókat foglalja magában: választhatóan feszültség növekedési vagy feszültség csökkenési funkciót valósít meg; a funkció fázisonkénti kialakítású, külön státuszjelzés a 3-ból 2 logikai feltétel teljesülése, a funkció státusz jelzéseit szoftver mátrixban lehet a relés kimenetekhez rendelni, vagy velük szabadon programozható késleltető elemeket indítani, a funkció külön jelzi az ébredést, a késleltetés leteltét, és ez utóbbi esetben a paraméterrel megadott hosszúságú kioldó impulzust is.! A védelem rész további jellemzői a következők: a készülék folyamatos és periodikus önellenőrzési funkciókra is van programozva. a készülék esemény-naplót vezet, amelybe 50 esemény jegyezhető be, és van esemény-sorrend rögzítés is 300 darab, 1 ms időfelbontással rögzített digitális esemény számára. a készülékben valós idejű óra működik, akkumulátoros RAM támogatással. Az órát külső PC-ről vagy az irányítástechnikából lehet szinkronozni. a készülék előlapján nyolc LED ad információt a működésekről, és négy kimenő reléje van, amelyek közül bármelyik öntartásra is programozható, kezelése fénykábelen keresztül külső PC-vel vagy központi géppel történhet. 1.3 A hardver változatok jellemzői A DTU-ΩP komplex digitális feszültség növekedési vagy csökkenési védelem teljesen numerikus, mikroprocesszoros rendszer, a funkcióit és a változatlehetőségeket a hardver konfiguráció korlátain belül a szoftver határozza meg. Seller Balázs Eperjesi László /15

5 A készülék gyári konfigurációja a három fázisfeszültséget dolgozza fel, de a PROTECTA Elektronikai Kft. előzetes konzultáció alapján vállalja egyéb speciális kívánságok teljesítését is. 1.4 A védelem kezelése A védelem beállítása (paraméterezése), ellenőrzése, működési adatainak, eseményeinek és jelzéseinek kiíratása, szoftver mátrixának beállítása, illetve automatikus hibajelzéseinek (üzeneteinek) kezelése csak külső PC-vel vagy más külső géppel lehetséges. A készülék külső megjelenését és a kezelésre vonatkozó általános útmutatást az OmegaProt kompakt védelem hardver és szoftver ismertető és kezelési utasítás (a továbbiakban OmegProt ismertető ) tartalmazza. A külső kommunikáció a készülék homloklapján található, két beépített száloptikás csatlakozón keresztül. Ezek használatát is az OmegProt ismertető írja le. Seller Balázs Eperjesi László /15

6 2 A védelmi funkció működése A kompakt numerikus védelem a hardver konfigurációtól függően a következő funkciót tartalmazza: Feszültség növekedési vagy csökkenési védelem A funkció ismertetése az alábbiakban található. 2.1 Feszültség növekedési vagy csökkenési védelem A kompakt védelem alapfunkciója a fázisfeszültségeket feldolgozó feszültség növekedési vagy csökkenési védelem. A kétféle funkcióból paraméterrel lehet kijelölni az aktív változatot. Az algoritmus meghatározza a fázisfeszültségek effektív értékét, és ezt hasonlítja össze a beállítási értékekkel. Ha a feszültség értéke meghaladja a beállított értéket (feszültség növekedés) illetve a feszültség a beállított érték alatt van (feszültség csökkenés), a funkció ébred. Ekkor indul az időmérés, amelynek lejártakor a funkció kioldási parancsot ad. A késleltetés letelte után külön belső státusz-jelzés paraméterrel megadott hosszúságú kioldó impulzust is adhat. Külön belső státusz-jelzés mutatja a 3-ból 2 logikai feltétel teljesülését is A háromfázisú feszültség növekedési vagy csökkenési védelem megvalósítása A DTU-3f-ΩP gyári konfigurációja háromfázisú, független késleltetésű funkciót tartalmaz. A mérés a három fázisban egymástól függetlenül történik, és egymással párhuzamosan folyik a beállítási értékkel való összehasonlítás is A funkció analóg bemenetei A funkció a három fázisfeszültséget méri: Ur Us Ut Seller Balázs Eperjesi László /15

7 A beállítandó paraméterek A funkció a következő paraméterek beállítását igényli: Paraméter Min Max Lépés Megjegyzés Típus kijelölés Relé típusa (csökkenési=1, növekedési=2) Relé megszólalása % A beállítási érték a feszültségváltó névleges értékének százalékában Relé késleltetése ms A funkció késleltetési ideje Kioldó impulzus hossza ms A kioldó impulzus hossza A funkcióra vonatkozó beállítások a számítógép On-line képernyőjén: 1. ábra Paraméter beállítások A funkció kimenetei A funkciók működésükről digitális státuszjelzéseket szolgáltatnak (mátrix-sorok), amelyeket a mátrix programozásával lehet kimenetekhez (mátrix-oszlopokhoz) rendelni. Az aktuális mátrix sorok: Mátrix-sor Magyarázat Ur A funkció ébredése az R fázisban Us A funkció ébredése az S fázisban Ut A funkció ébredése a T fázisban 3-2U A három fázis közül ébredés legalább két fázisban Ur t A funkció késleltetése letelt (kioldás) az R fázisban Us t A funkció késleltetése letelt (kioldás) az S fázisban Ut t A funkció késleltetése letelt (kioldás) a T fázisban 3-2U t A három fázis közül legalább két fázisban a funkció késleltetése Seller Balázs Eperjesi László /15

8 letelt Ur t T A funkció késleltetésének letelte után T időtartamú kioldó impulzus az R fázisban Us t T A funkció késleltetésének letelte után T időtartamú kioldó impulzus az S fázisban Ut t T A funkció késleltetésének letelte után T időtartamú kioldó impulzus a T fázisban 3-2U tt A három fázis közül legalább két fázisban a funkció késleltetésének letelte után T időtartamú kioldó impulzus Ezeket a jeleket a szoftver mátrixban lehet kimenetekhez rendelni úgy, hogy a megfelelő mátrix sor és oszlop metszéspontjába a - karakter helyébe + karaktert írunk. 2. ábra A funkció kimeneteinek (mátrix-soroknak) hozzárendelése a relés kimenetekhez (mátrix-oszlopokhoz) A megjelenített információ Mért analóg értékek: Kijelzés Magyarázat Ur[ ]= Az R fázis feszültsége a névleges bemeneti feszültség ezrelékében Us[ ]= Az R fázis feszültsége a névleges bemeneti feszültség ezrelékében Ut[ ]= Az R fázis feszültsége a névleges bemeneti feszültség ezrelékében Kijelzett kétállapotú jelek a számítógép képernyőjén: Kijelzés Magyarázat Indult fokozatok Ur: A funkció az R fázisban indult Seller Balázs Eperjesi László /15

9 Us: A funkció az S fázisban indult Ut: A funkció a T fázisban indult Kioldott fokozatok Ur: A funkció az R fázisban kioldott Us: A funkció az S fázisban kioldott Ut: A funkció a T fázisban kioldott A funkció működésére vonatkozó megjelenítés a számítógép On-line képernyőjén 3. ábra On-line adatok A kijelzések feszültség léptéke ezrelék a névleges bemeneti feszültségre vonatkoztatva. A funkció ébredése illetve kioldása esetén a + jel jelenti a fokozatok fázisonkénti ébredését, illetve a késleltetés letelte után a kioldást Eseményrögzítés Az eseményrögzítő időbélyeggel ellátva a következő eseményeket rögzíti (az eseményrögzítővel kapcsolatos részleteket az OmegaProt ismertető írja le). Ur fok.indult Us fok.indult Ut fok.indult Ur fok.lejárt Us fok.lejárt Ut fok.lejárt K1 meghúzott K2 meghúzott K3 meghúzott K4 meghúzott KI LED Nyugtázás történt Seller Balázs Eperjesi László /15

10 Kiértékelt események A számítógép képernyőjén kiértékelt eseményként ez a következő formában jelenik meg: 4. ábra Kiértékelt események A LED kijelzések A készülék homloklapján egymás mellett hét LED kijelző mutatja a készülék funkcióinak működését.. A LED-ek funkcióit a melléklet ábrája mutatja. Seller Balázs Eperjesi László /15

11 2.1.2 Beállítási útmutató A beállítandó paramétereket a fejezet ismerteti. Relé típusa (csökkenési=1, növekedési=2) 1 beállítása esetén feszültség növekedési funkció, 2 beállítása esetén feszültség csökkenési funkció működik. Relé megszólalása % A funkció megszólalási értéke a feszültségváltó bemenet névleges feszültségére vonatkoztatva. A paraméter mértékegysége [%]. Relé késleltetése ms A funkció feszültségtől független késleltetése. A paraméter mértékegysége [ms]. A beállított késleltetési idő tiszta járulékos késleltetés, nem tartalmazza az algoritmus önidejét. Kioldó impulzus hossza ms A kioldó impulzus hossza. A paraméter mértékegysége [ms] A funkció vizsgálata A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell a paraméterek beállítását, és azt, hogy a funkció kimenetei a szoftver mátrixban a megfelelő készülék-kimenetekhez vannak-e rendelve. A vizsgálat elvégezhető egyetlen fázisfeszültséggel vagy több fázisfeszültséggel egyszerre is. A funkció méri és kijelzi a fázisfeszültségek effektív értékét. A fázisfeszültség értékek ezrelékben leolvashatók a csatlakoztatott számítógép On-line képernyőjén a feszültségváltó bemenet névleges feszültségére vonatkoztatva. Szinuszostól eltérő feszültség alak esetén eltérés lehet egy független, külső műszer és a védelem mért értékei között, ezért lehetőleg kis felharmonikus-tartalmú gerjesztő berendezést célszerű alkalmazni. A vizsgálat elvégezhető a feszültség lassú növelésével (illetve csökkentésével), de lehetséges dinamikus vizsgálat is. A vizsgáló feszültséget hirtelen kell megnövelni (vagy lecsökkenteni) a kívánt értékre, és ellenőrizni, hogy a beállított érték 105%- ánál (illetve 95 %-ánál) megtörténik-e a megszólalás, azaz a szoftver mátrixban kijelölt kimeneti relé működik-e. A reléfunkció késleltetésének ellenőrzésekor a kioldási időt kell mérni. Figyelembe kell venni, hogy a beállított késleltetés járulékos késleltetés, és nem foglalja magában az algoritmus működési idejét. Seller Balázs Eperjesi László /15

12 2.2 További funkciók A megszólalási pontosság növelésének lehetősége A feszültségváltók eredő hibájának kompenzálására külön paraméter szolgál: Ennek megnevezése jusztírozás. Az itt megadott, az algoritmus belső léptékezésének megfelelő érték előjel-helyesen hozzáadódik a számított feszültség effektív értékekhez. Ezzel elérhető, hogy kis megszólalási értékek beállításakor is megfelelő legyen a pontosság. A paramétert tapasztalati úton kell beállítani. Paraméter Min Max Lépés Megjegyzés Jusztírozás Belső léptékű additív korrekciós tag a feszültség számításához A kimenő relé-érintkezők alkalmazása A készülékben 4 kimenő relé-érintkező áll rendelkezésre. A védelmi funkciók kimeneteit szoftver mátrix segítségével lehet ezekhez a kimenetekhez hozzárendelni. A négy kontaktus (valamint a KI parancsot jelző LED) paraméterrel öntartásra is beállítható (lásd az alább ábrát), ilyen esetben a jelzésüket a kiváltó esemény visszaesése után is nyugtázásig megtartják. A nyugtázási parancsot a készülék egyetlen nyomógombjával kell beadni. 5. ábra Öntartás beállítások A szabadon felhasználható időművek (timer-ek) A készülék programja két szabadon felhasználható timert is tartalmaz. Ezek késleltetési idejét paraméterrel kell megadni, az indítási feltételt a szoftver mátrixban kell programozni. A késleltetés leteltének ténye a szoftver mátrix bemeneteként jelenik meg, amit szabadon lehet kimenő relé-érintkezőkhöz rendelni. Seller Balázs Eperjesi László /15

13 A beállítandó paraméterek 1. tartalék késleltetése 2. tartalék késleltetése Paraméter Min Max Lépés Megjegyzés ms pontosságú timer A paraméter állítás a számítógép képernyőjén: s pontosságú timer 6. ábra Timer beállítások A timer-funkció bemenetei A timereket a szoftver mátrixban lehet indításra programozni a T1 illetve a T2 oszlop megfelelő elemeinek kijelölésével (több elem esetén VAGY kapcsolat érvényes) A timer-funkció kimenetei A funkció a működésekről digitális státuszjelzéseket szolgáltat, amelyeket a mátrix programozásával lehet kimenetekhez rendelni. Az aktuális mátrix sorok: Mátrix sor Magyarázat T1 Az 1. sz. timer lejárt T2 A 2. sz. timer lejárt A LED jelzések jelentése Ha a védelmi funkciók működnek, a homloklapra beépített hét LED gyorsan áttekinthető információt ad a védelmi eseményekről. A KI LED illetve a négy kontaktus paraméterrel öntartásra is beállítható (lásd az alább ábrát), ilyen esetben a jelzésüket a kiváltó esemény visszaesése után is nyugtázásig megtartják. A nyugtázási parancsot a készülék egyetlen nyomógombjával kell beadni. Seller Balázs Eperjesi László /15

14 7. ábra Öntartás beállítások Az önellenőrző funkciók A programrendszer helyes működését Watch-dog rendszer felügyeli. Ezen kívül a készülékbe folyamatos és ciklikus önellenőrző funkciók vannak programozva. Ez az önellenőrző rendszer figyeli a készülék esetleges belső problémáit. A ciklikus önellenőrzés napi időpontját paraméterekkel kell megadni. Paraméter Min Max Lépés Megjegyzés Önkontroll ideje óra Önkontroll ideje perc A készülék belső ellenőrzései A belső ellenőrzés a következőkre terjed ki:! a paraméterek tárolására szolgáló memória épsége,! az események tárolására szolgáló akkumulátoros RAM tápfeszültsége,! az A/D átalakító helyes működése. Bármilyen probléma esetén jelzés jelenik meg a szoftver mátrix UKE bemeneti változójában. 3 A megrendeléshez szükséges adatok A készülék megrendelését kérdőív kitöltése segíti, amelyet a megrendeléshez kell csatolni. Ezen a következő információk szerepelnek: - A védelem típusa - Névleges tápfeszültség - Névleges feszültség [100V, 200V] Seller Balázs Eperjesi László /15

15 DTU-3f- Ω P Nyák. panelek: OP-FV-3f M P420 OP Beültetés: OP OP-I97 M P385 OP Beültetés: OP OP-TÁP P398 OP Beültetés: OP Megjelenítő D T U U R US UT U Ut KI ÜKE Software: P:\OMEGA.SYS\DTU\ 01 VERZIÓ: Tervez ő: Szerkeszt ő: Rajzoló: Ellen őr: Szondáné Megnevezés: Tárgy: DTU-3f-OP Rajzszám: PROTECT Elektronikai kft. Témafelel ős: Jóváhagyta: KONFIGURÁCIÓS LAP Lapokszáma: AD sz. lap Seller Balázs Eperjesi László /15

kompakt védelem gyári konfigurációval Budapest, 2004. november Azonosító: AB-13-114005-00

kompakt védelem gyári konfigurációval Budapest, 2004. november Azonosító: AB-13-114005-00 OmegaProt kompakt védelem DTI2- ΩP gyári konfigurációval Azonosító: AB-13-114005-00 Budapest, 2004. november TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ Ω Prot KÉSZÜLÉKCSALÁD FŐ JELLEMZŐI...4 2. A DTI2-ΩP ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Részletesebben

komplex védelem DTI-KF-EP gyári konfigurációval: túláram-idő védelem Verzió: 1.xx Azonosító: EH-13-13325-10 Budapest, 2004.

komplex védelem DTI-KF-EP gyári konfigurációval: túláram-idő védelem Verzió: 1.xx Azonosító: EH-13-13325-10 Budapest, 2004. EuroProt komplex védelem DTI-KF-EP gyári konfigurációval: középfeszültségű túláram-idő védelem Verzió: 1.xx Azonosító: EH-13-13325-10 Budapest, 2004. november A Műszaki leírás verzió követése: Verzió Dátum

Részletesebben

komplex védelem DFTK-EP frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatika gyári konfigurációval Verzió: 2.xx Azonosító: FT-13-14117-02

komplex védelem DFTK-EP frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatika gyári konfigurációval Verzió: 2.xx Azonosító: FT-13-14117-02 EuroProt komplex védelem DFTK-EP frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatika gyári konfigurációval Verzió: 2.xx Azonosító: FT-13-14117-02 Budapest, 2005. január A Műszaki leírás verzió követése: Verzió

Részletesebben

EuroProt komplex védelem DFL-18-EP. digitális söntfojtóvédelem és automatika. Műszaki leírás. Verziószám: DFL18 2003.11.04. V/01

EuroProt komplex védelem DFL-18-EP. digitális söntfojtóvédelem és automatika. Műszaki leírás. Verziószám: DFL18 2003.11.04. V/01 G:\ATVITEL\GUNTHNER\DFL-18.doc EuroProt komplex védelem DFL-18-EP digitális söntfojtóvédelem és automatika Műszaki leírás Verziószám: DFL18 2003.11.04. V/01 Azonosító: FE-13-13948-00 Ez a leírás az EuroProt

Részletesebben

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH-13-16506-00

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH-13-16506-00 ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA Műszaki leírás Azonosító: FH-13-16506-00 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési utasítással

Részletesebben

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01 DFÁVA-EP Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika Műszaki leírás Azonosító: BU 13 11586-01 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

DEFL-EP FÖLDZÁRLATI HELYMEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉK

DEFL-EP FÖLDZÁRLATI HELYMEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉK DEFL-EP FÖLDZÁRLATI HELYMEGHATÁROZÓ KÉSZÜLÉK A DEFL-EP típusú digitális földzárlati helymeghatározó készülék a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. A földzárlatos leágazás kiválasztásához

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

Alkalmazási terület. Főbb jellemzők

Alkalmazási terület. Főbb jellemzők DTR-EP DIGITÁLIS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM A DTR-EP típusú digitális középfeszültségű komplex transzformátorvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004.

komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004. EuroProt komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető és kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004. május Tartalomjegyzék 1 Alkalmazási terület, főbb jellemzők...4

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU

A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A PR-650 2. verziójának új funkciói HU A második verzióban az itt bemutatott új funkciók kaptak helyet. A gép használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a PR650-es varrógéphez tartozó

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Moduláris USB billentyűzet emulátor

Moduláris USB billentyűzet emulátor Moduláris USB billentyűzet emulátor Használati és programozási leírás 2016. április Ismertető A modul alkalmas általános célú HID eszközként a számítógéphez csatlakoztatva szabványos billentyűzet emulációjára.

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

DKVL1-EP DIGITÁLIS KONDENZÁTORVÉDELEM ÉS HIBAHELY LOKÁTOR. Alkalmazási terület

DKVL1-EP DIGITÁLIS KONDENZÁTORVÉDELEM ÉS HIBAHELY LOKÁTOR. Alkalmazási terület DKVL1-EP DIGITÁLIS KONDENZÁTORVÉDELEM ÉS HIBAHELY LOKÁTOR A DKVL1-EP típusú digitális kondenzátorvédelem és hibahely lokátor a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez az ismertető

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása

Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20541 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.18. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős Péter

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

DKTVA-EP VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKÁVAL. Alkalmazási terület. Főbb jellemzők

DKTVA-EP VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKÁVAL. Alkalmazási terület. Főbb jellemzők DKTVA-EP DIGITÁLIS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ TÁVOLSÁGI VÉDELEM VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKÁVAL Alkalmazási terület A DKTVA-EP típusú digitális középfeszültségű távolsági védelem és visszakapcsoló automatika kiegészítve

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

Gyors működésű TRIP kontaktusok használata

Gyors működésű TRIP kontaktusok használata Gyors működésű TRIP kontaktusok használata Dokumenum: V1.0 Budapest, 2012. augusztus A dokumentum eddig kiadott verziói: Verzió Dátum Változás Szerkesztő Előzetes 2011.10.30. Előzetes leírás Petri V1.0

Részletesebben

D I G I P R O T - E P

D I G I P R O T - E P h:\leiras\dzav.doc DIGIPROT kft. által kifejlesztett D I G I P R O T - E P T Í P U S Ú digitális zavaríró készülék Muszaki leírás Összeállította: Póka Gyula okl.vill.mérnök BUDAPEST, 1999. július RAJZSZÁM:BJ-13-8664-00

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Járműpozíció ellenőrzése fénykapuval

Járműpozíció ellenőrzése fénykapuval METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

D T R V - E P T Í P U S Ú. komplex digitális transzformátorvédelem E S Z T E R G O M. Műszaki leírás. Azonosító: EJ-13-15499-01

D T R V - E P T Í P U S Ú. komplex digitális transzformátorvédelem E S Z T E R G O M. Műszaki leírás. Azonosító: EJ-13-15499-01 p:\petri\doku\europrot\pokagy\ordog\dtrv-esztergom-ii-tr-jav1.doc D T R V - E P T Í P U S Ú komplex digitális transzformátorvédelem E S Z T E R G O M ÉDÁSZ alállomás III. jelű 120/20 kv-os transzformátorához

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

CORONA E / FLYPPER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA E / FLYPPER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő hideg és meleg vízfelhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig. JELLEMZÖK 4 Kompakt,

Részletesebben

DRL üzembehelyezési segédlet

DRL üzembehelyezési segédlet Dokumentum azonosító: PP-17-20900 Budapest, 2015. augusztus Verzió Dátum Módosítás Összeállította Verzió 1.0 2014. 11.25. első verzió Seida Zoltán Hozzáadva: Verzió 1.1 2015. 08.17. 7 Éles tesztek fejezetben:

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

DRL-EP DIGITÁLIS SZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA

DRL-EP DIGITÁLIS SZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA DRL-EP DIGITÁLIS SZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA ÍVOLTÓ TEKERCS ÉS FÖLDZÁRLATI ÁRAMNÖVELÉS AUTOMATIKUS VEZÉRLÉSÉRE A DRL-EP típusú digitális szabályozó automatika ívoltó tekercs és földzárlati áramnövelés automatikus

Részletesebben

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása Dokument ID: V1.1 verzió Budapest, 2015. május A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.0 2014.01.07. First edition Petri

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása

Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása Dokumentum ID: V1.2 verzió Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.2 H 2015-08-10

Részletesebben

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. - Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT

Részletesebben

PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS. (Tempero - Ring.) 1. oldal

PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS. (Tempero - Ring.) 1. oldal PH-TIMER CONTROLLER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS (Tempero - Ring.) 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Felépítés, fő funkciók 3. Oldal 1.1. Mérés, kalibrálás 3. oldal 1.2. Kimeneti és bemeneti funkciók 3. oldal 2. Mérés,

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató a feszültségbemeneti

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató a feszültségbemeneti Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató a feszültségbemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. május VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért

Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért Idővezérlés Időprogramozott üzemeltetés a kényelemért és a gazdaságosságért A Hager digitális heti- és éves kapcsolóóráival vevőinek a legmodernebb időkapcsolási technikát kínálhatja. Programozható kulcs

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM DTRV-EP DIGITÁLIS 120 kv/középfeszültségű KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM A DTRV-EP típusú digitális 120 kv/középfeszültségű komplex transzformátorvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának

Részletesebben

E8-DFR konfigurációs leírás

E8-DFR konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20145 Budapest, 2011. november Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.28. Petri 1.0 2014.03.03 Módosítva: 1.1.3 fejezet Hardver konfiguráció

Részletesebben

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA

moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA moduláris átkapcsoló rendszer 63... 160 A áramerősségre KAPCSOLJON SWITCH TO INNOVÁCIÓRA INNOVATION Socomec : intelligens átkapcsolás A SOCOMEC cég, mint az áramforrás átkapcsolás szakterületének piacvezetője

Részletesebben

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök

Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök Univerzális szekrénybe szerelhet eszközök Univerzális mérmszerek Adat gyjt rendszer Medd teljesítmény kompenzáló rendszer Univerzális mérmszerek UMG 96L 96 96mm-es táblamszer mérhet paraméterek: V, A,

Részletesebben

Az EuroProt készülékcsalád

Az EuroProt készülékcsalád EuroProt rendszerismertető Az EuroProt készülékcsalád A Protecta Elektronikai Kft. EuroProt készülékcsaládja azzal a céllal készült, hogy tagjai a villamosenergia rendszer valamennyi védelmi és automatika

Részletesebben

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus nagyvízmérő hidegvíz (30 C-ig) fogyasztások pontos mérésére jellemzően nagy térfogatáramok esetén, alacsony nyomásveszteség mellett. JELLEMZÖK 4 Cserélhető, önállóan

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói TELE - Referenciák A TELE Vásárlói Az ipar valamennyi területén elégedett vásárlói kapcsolatok Ipari automatizálás Ermvek Vízkezelés Berendezésgyártók Bányászat Termelipar Élelmiszeripar Htkocsik Ftés,

Részletesebben

DTSZ2-EP, DTSZ2-HA-EP DIGITÁLIS TRANSZFORMÁTOR

DTSZ2-EP, DTSZ2-HA-EP DIGITÁLIS TRANSZFORMÁTOR DTSZ2-EP, DTSZ2-HA-EP DIGITÁLIS TRANSZFORMÁTOR FESZÜLTSÉG- ÉS HŰTÉSSZABÁLYOZÓ AUTOMATIKA A DTSZ2-EP, DTSZ2-HA-EP digitális transzformátor feszültség- és hűtésszabályozó automatika a PROTECTA kft. EuroProt

Részletesebben

KiváSlaEsL zt E á C si T út IO mu N tat G ó UIDE Időrelék

KiváSlaEsL zt E á C si T út IO mu N tat G ó UIDE Időrelék Kiválasztási SELECTION útmutatóguide Időrelék in SMARTimer -es típus Két, egymástól függetlenül beállítható csatorna egyetlen készülékben Tegyen egy lépést előre az egyszerű, gyors és rugalmas kezelhetőséggel,

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő 4V2

Nyomtatóport szintillesztő 4V2 Nyomtatóport szintillesztő 4V2 A 4V2-es verziójú illesztő kártya tökéletes választás, ha sok bemenetre van szükségünk. Akár PC-hez, akár UC300-hoz is csatlakoztathatjuk, a földfüggetlen bemenetek pedig

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez FC314 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2016.08.26 Általános tudnivalók Az FC314 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

DCVA-EP DCVA-DTVA-EP ÉS VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Alkalmazási terület

DCVA-EP DCVA-DTVA-EP ÉS VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Alkalmazási terület DCVA-EP DCVA-DTVA-EP DIGITÁLIS VÉGPONTI FÁZISKIVÁLASZTÓ C VÉDELEM ÉS VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA A DCVA-EP, DCVA-DTVA-EP típusú digitális végponti fáziskiválasztó C -védelem és visszakapcsoló automatika

Részletesebben

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható.

USB I/O kártya. 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. USB I/O kártya 12 relés kimeneti csatornával, 8 digitális bemenettel (TTL) és 8 választható bemenettel, mely analóg illetve TTL módban használható. Műszaki adatok: - Tápfeszültség: 12V DC - Áramfelvétel:

Részletesebben

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő TepRetriver-RH Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő - méréstartomány: -40 o C - +80 o C - pontosság: ±0,5 o C ( 0 o C - 50 o C) Páratartalom: - méréstartomány: 0%RH 95%RH - felbontás: 0,1 %RH - pontosság:

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

Kezelői kézikönyv LYON sorozat INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONTOK

Kezelői kézikönyv LYON sorozat INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONTOK Kezelői kézikönyv LYON sorozat INTELLIGENS TŰZJELZŐ KÖZPONTOK www.jpmtech.hu 1 rendeles@jpmtech.hu Kezelői kézikönyv A tűzjelző központ csak a megfelelő verziószámú EasyLyon szoftverrel (v4.0 vagy magasabb)

Részletesebben

W MULTIFUNKCIÓS IDŐRELÉ

W MULTIFUNKCIÓS IDŐRELÉ IDŐRELÉK W MULTIFUNKCIÓS IDŐRELÉ 4 ZR5MF0 ZR5MF025 7 választható funkció 7 időzítés beállítási tartomány Széles tápfeszültség tartomány váltóérintkező (ZR5MF0) vagy 2 váltóérintkező (ZR5MF025) W FUNKCIÓK

Részletesebben

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft. PLC Versenyfeladat XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, 2008. március 19-21. Összeállította az EvoPro Kft. Általános bemutatás A feladatban szereplő eszköz egy 8x8 képpontos LED-mátrix

Részletesebben

A Vertesz Hálózati Regisztráló

A Vertesz Hálózati Regisztráló A Vertesz Hálózati Regisztráló A VHR mérőműszer kisfeszültségű (0,4kV-os), háromfázisú rendszerekben az MSZ EN 50160, A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői című

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok

MICONT Intelligens ház automatika. Rendszermodulok MICONT Intelligens ház automatika Rendszermodulok 1/10 oldal NO COM NC Irányítástechnikai és Szoftverfejlesztő Kft. Kapcsolómodul (MCT-1001-8-16) Az MCT-1001-8-16 kapcsolómodul egy 12 relé-kimenettel rendelkező

Részletesebben

DKTVA-EP. komplex védelem. középfeszültségű távolsági védelem és visszakapcsoló automatika gyári konfigurációval. Verzió: 1.xx

DKTVA-EP. komplex védelem. középfeszültségű távolsági védelem és visszakapcsoló automatika gyári konfigurációval. Verzió: 1.xx p:\petri\doku\europrot\dktva\magyar\dktva_4.doc EuroProt komplex védelem DKTVA-EP középfeszültségű távolsági védelem és visszakapcsoló automatika gyári konfigurációval Verzió: 1.xx Azonosító: EG-13-13822-11

Részletesebben

Egykörös szolárszabályzó

Egykörös szolárszabályzó Vezérléstechnika Egykörös szolárszabályzó 2 bemenet, 1 kimenet, analóg bojler- és kollektor kijelzővel, félvezetős kimenet minden bemeneti csatlakozóponton túláram elleni védelem értékhatárolás 2 db hőérzékelővel,

Részletesebben

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK

KAPCSOLÓÓRÁK ÉS ALKONYKAPCSOLÓK W ANALÓG SZINKRON KAPCSOLÓÓRA TEMPUS ANALOG 1KE BZ926448 W SCHRACK INFO Analóg kapcsolóóra 1 csatornás Napi program Járási tartalék nélkül 96 kapcsoló szegmens Hálózat szinkron : 15 perc Csavaros kapcsok

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben