Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ"

Átírás

1 :53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus Aureius ETYEKI AUTÓSBOLT FOLYAMATOS AKCIÓK! Minôségi akatrészek a pénztárcájához mérten! Kérjen teefonos árajánatot! - Mobi: Feeôsségge Etyekért függeten, civi közéeti haviap KONTÉNER RENDELÉS HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ Virágbot A fau döntése Etyek, Kossuth Lajos utca 17. (üzetsoron) Teefon: Tátrai Tünde Nyitva: hétfôtô péntekig 8-17-ig szombaton 8-13-ig Szobanövények Vágott virágok Akami csokrok Kegyeet virágai (koszorúk, sírcsokrok) kiszáítássa is Haottak Napjára krizantém rendehetô a megszokott minôségben Küönfée kémhatású táptaajok (átaános, savanyú, orchidea, kaktusz stb.) kis- és nagyzsákos kiszereésben Tápodatok, tápsók Játékok Ajándéktárgyak DVD-k, mesekönyvek Bizsuk, divat-kiegészítôk Névre szóó borok megrendehetôk (cégek részére is) Patyoat Hagyományos és digitáis képkidogozás (az üzetben beadható vagy tötse fe képeit a odara és két nap múva itt átveheti) III. évfoyam 10. szám Megeste már a dér a bokros odat, fenn vadúd-ék húz vadúd-ék után. Ragyog az ôsz. És dat haok, rigódat, egy ritka ombú vadcseresznyefán. Ápriy Lajos: Ôszi rigóda TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA Ára: 200 Ft borito

2 oda :11 Page 2 VÁLASZTÁS A NYÁR UTÁN Megjött az ôsz és vee az erre az esztendôre rendetetett második nagy váasztás, az önkormányzatok megújítása. Az évszakvátás meett ezze a váasztássa ha nehezen is de ezáruni átszik a heyi közéet egy kétségteenü mozgamas, ám nem fetétenü dicsôséges szakasza. Megvátozott a község vezetése. Új embereknek szavazott bizamat a fau akossága. Reméhetôeg nem csak új, de nyugamasabb és termékenyebb idôszak eé nézünk. Nem kétséges, a megváasztott pogármesternek és képviseôknek esz feadata bôven. Minden bizonnya nem megkerühetô a mútta vaó szembenézés, eszámoás. Ez utóbbi esetben az igekötô nagyon fontos mármint, hogy e- és nem eszámoás. Az eôbbi a mút javítható hibáinak reparáását, a evonható tanuságok megáapítását, megszíveését, akamazását jeentené, az utóbbi egyszerû bosszút. Amey ehet, hogy sokak szemében háás szerepnek tûnhet, de igen veszéyes is. Könnyen a ázas munka átszatát tudja keteni anékü, hogy a fontosabb ügyekben szemernyi eôrehaadás történne. Oyan, mint a jó vendégmarasztaó sár: nehéz benne eôre haadni és váogatás nékü mindenkire fröccsen. Szerencsés esetben az új vezetôk mihamarabb idejük és energiájuk jeentôsebb részét a jövôt meghatározó ügyekre fogják majd fordítani. Érdekes enne pédáu tudni, hogyan is á vaójában a község kasszája, hogyan tejesü az ezévi kötségvetés. Vannak-e oyan követeések, meyek behajtására ezidáig nem történt intézkedés? Mit tartamazzon a (4 évre szóó) cikusprogram? Hogyan á össze a következô évi kötségvetés? Miyen kapcsoatokat ehet kiaakítani a környezô önkormányzatokka, a térségben mûködô váakozásokka? Megannyi nyitott, megváaszoandó kérdés. Szükség enne egy féeemtô mentes, saját feadataira koncentráni tudó, mûködôképes hivatara, hogy az önkormányzati intézmények megfeeô színvonaú mûködtetésérô már ne is beszéjünk. A jeenegi heyzetben ezek sem átszanak varázsütésre megvaósíthatónak. Mindezek meett a akosságga vaó rendszeres kapcsoattartáson tú ki keene építeni a heyi társadami szervezetekke, váakozásokka is a foyamatos párbeszéd intézményesített formáit. S ezze csak néhány oyan feadatot emítettünk, meyek vaamiyen szinten vaó megodása eemi fetétee annak, hogy a heyi akosság ne csak az évszakvátást érzékeje, hanem megtapasztahassa az új összetéteû önkormányzattó evárt, a korábbitó etérô stíusú és tartamú fauvezetést, heyi közéetet. A feadat egyszerre átszik rettenetesen nehéznek és nagyon egyszerûnek. Nehéz, mert országos gazdasági gondok közepette gyors, érzékehetô anyagi gyarapodás csak kivéteesen szerencsés heyzetben következhet be. Ugyanakkor a vátozás könnyen érzéketessé tehetô, nem ke hozzá más, mint ôszinte, tisztességes beszéd és a szavakka azonos tartamú tettek. Egy iyen nyár után már kevésse is beéri az ember. A remét vátozáshoz a maga ehetôsége szerint az Etyeki Forrás szerkesztôsége is szeretne hozzájáruni. Féreértés ne essék, továbbra is csak tudósítói, kritikusai és nem aakítói szeretnénk enni az eseményeknek. A jövôben is törekszünk megôrizni függetenségünket az önkormányzattó és nem kívánunk semmiyen összetéteû testüet hivataos apja enni. A jeenegi vezetésnek is csak azt tudjuk feajánani, amit az eôzô testüetnek, hogy munkájukat segítendô, tevékenységükrô beszámova, tükröt tartunk eéjük. Természetesen ezútta is vaamennyiünk érdekében annak örünénk, ha az összkép inkább kedvezô megítéést kapna. Vátozatanu törekedni fogunk mind az önkormányzati, mind a akossági véemények megjeenítésére és megtisztetetésnek vesszük, ha bármey odaró igénybe veszik ezt a ehetôséget. A korábbi idôszakhoz hasonóan a jeenegi testüet részére is feajánjuk közremûködésünket az önkormányzati hírek akossághoz történô továbbításában, dönteni ez ügyben is nekik ke. Ennyi, amit jó szándékka feajánhatunk és taán a következô figyemeztetést: bár vége van, a nyár emút s már madarait sem átjuk magas pocokon, azért nem árt, ha az oykor szomorú, idônként dühítô eseményeit fontos tanuságu megôrzi a közös emékezet. Így taán nem esznek többé iyen zord nyaraink. Dr. Gasparik Zotán Ezúton szeretném megköszönni képviseôtársaim és a magam nevében a váasztáson vaó kiemekedôen magas részvétet, mey pédaértékû vot Etyeken. Köszönöm a támogatást, a bíztató szavakat, a kitartást, a hitet! Ezt a váasztást nem hat képviseô és a pogármester nyerte meg, ezt a váasztást Etyek nyerte meg, ezt a váasztást mi, etyekiek nyertük meg! Bebizonyítottuk önmagunkba és a jövôbe vetett hitünket! Köszönjük! Kedves Etyekiek, Tisztet Váasztópogárok! A váasztás eredménye immár két hét után jogerôs, a pogármesteri átadás-átvéte megtörtént, az aakuó üést október 18-án megtartottuk. Az önkormányzati munka megkezdôdött, nagyon sok a feadat, sok a megszüntetésre váró szabáytaanság. Jeeneg a hagyaték fetárása foyik: A jegyzô femondott és köszönés nékü távozott, annak eenére, hogy beszédem ett vona vee. A pénzügyi csoportban júius óta nagyságrendieg 45 miió forint kifizeteten száma hamozódott fe, meynek fee ejárt határidejû. Szeptemberben végrehajtási ejárást is kezdeményeztek az önkormányzatta szemben. November-decemberben a teepüés a mútbó fakadó anomáiák végett csôdközei heyzetbe kerühet. A konszoidációs foyamatot megkezdtük. A tejes körû pénzügyi revízió kezdetét vette, eredmény november végén várható, meyrô faugyûésen tájékoztatjuk Önöket. Ekkor kapunk tiszta képet, mey aapján megkezdôdhet a jövô évi kötségvetési koncepció tárgyaása, vaamint a jövô évi kötségvetés ekészítése. A jövôben foyamatosan és részetesen tájékoztatjuk Önöket a fau éetérô, az önkormányzati munkáró, a fontos eseményekrô. Tiszteette: Garaguy Tibor pogármester 2 Etyeki Forrás

3 oda :11 Page 3 AZ ELMÚLT HÓNAP KÉPEKBEN NEMZETI ÜNNEP október 23-án este 11-kor indutunk a Rádió efogaására. Odáig csak tüntettünk, éneketünk, néhány éjen-t és vesszen-t kiátottunk: eszünkbe sem jutott, hogy efogajunk vaamit. Csak amikor az ávósok orvu ráôttek arra a küdöttségre, mey az ifjúság kiátványát akarta feovasni, indutunk e a Sándor utcán a Rádió feé. Még akkor nem votak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem vot. Oyanok votunk, mint a fiata kígyó, meynek még nem nôtt méregfoga. Iyenfée verseket kiabátunk: Menjünk tovább eôre / Ne hagassunk Gerôre. Mentünk is eôre. Az esô haott - egy ezredes teste - ott feküdt a Puskin utca kövén. Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem éô test a sok tízezernyi éôt. Mentünk, mentünk, míg e nem dördütek az esô sortüzek. Mondják, hogy a jó katonaó nem ép hottestekre. Mi rosszabbak votunk a ovakná: futtunkban rátapostunk saját haottainkra. De ugyanakkor egy ismereten, aki majdnem föökött a rohanásban, visszaszót: Pardon, bocsánat. A Múzeum-kertben a meneküôk kikerüték a virágágyakat, de az utcára érve fegyújtottak két autót. Ezeket jó összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy már fekeôk vagyunk. (Örkény István: Leveek egy percben) Örkény szerint vaahogy így kezdôdött, aztán foytatódott: ekesedés, öröm, szabadságvágy; aztán: vér, megtorás, börtön, kivégzések diktatúra, puha diktatúra. A forradaom everését követô évtizedekben Magyarországon tios vot errô az idôszakró beszéni, eenforradaomnak béyegezték október 23. óta ez a jees nap kettôs nemzeti ünnep Magyarországon: az os forradaom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiátásának napja. Azóta minden évben megemékezünk a hôsökre, azokra, akik éetüket adták a szabadságért, vagy ehagyták a hazájukat, meneküve a megtorások eô. Emékezzünk most taán eôször arra a tízmiió magyar emberre is, aki a forradaom eeste után, váava a sorsát, tette a dogát ebben a hazában. Gondojunk a demokráciára, mint kisgyermekre, mint eütetett facsemetére, akit ha nem gondozunk, epusztu, ha magára hagyunk, evadu! Garaguy Tibor pogármester ünnepi köszöntôje Az 1956-os forradaom és szabadságharcra emékeztünk október 23-án. Garaguy Tibor pogármester ünnepi köszöntôje után az átaános iskoa hetedik osztáyos tanuói adtak színvonaas mûsort, majd a pogármester úr átadta az önkormányzat díjait. Etyek Közösségi Éetéért Díjat adományozott az óvoda dogozójának, Kurunczi Ionának és Vadas Istvánnénak, az Etyeki Németek Egyesüete és a Rosmarin Népdakör aapító tagjának. Emékezés Márai Sándorra Tisztet irodaomkedveô Ovasók! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon kedves vendégeinknek, akik megtisztetek bennünket és meghagatták szeptember 24-én az óvodában eôadott Márai emékmûsorunkat. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik év közben és a mûsor estéjén is anyagi támogatást nyújtottak egyesüetünknek. A továbbiakban is szeretnénk tartamas, színvonaas mûsorokat eôadni Önöknek és ehhez az ekövetkezendôkben is számítunk anyagi támogatásukra. Bankszámaszámunk: Etyeki Versmondók Köre Egyesüet Tiszteette: az Etyeki Versmondók Köre nevében Vida János, enök Etyeki Forrás 3

4 oda :11 Page 4 VÁLASZTÁS A FALU DÖNTÉSE Az október 3-i önkormányzati váasztás eredményei Teepüési önkormányzat: Joó István Csaba, Siroki Angéa, ifj. Gyurkócza Csaba, Rujp Zsuzsa (apogármester), Garaguy Tibor (pogármester), Ágoston Erzsébet, Danczinger Géza Szavazókörök: I. Pogármesteri Hivata II. Átaános Iskoa III. Házasságkötô terem IV. Dávidmajor V. Botpuszta I. II. III. IV V. Szavazatok összesen: Pogármester-jeötek: Garaguy Tibor Pécsei József Wortmann Ádám Képviseô-jeötek: Rujp Zsuzsa Ágoston Erzsébet Gyurkócza Csaba Joó István Csaba Siroki Angéa Danczinger Géza Debreceni Csaba Attia Juhász Lászó Horváth István Csizmadia Gábor Szaó-Pá Lászó Rádics Gergey Fehér Éva Zóyomi Péter Mrázné Jáger Júia Horváth Lászó János Bozzay Péter Endre Nyári Krisztián Rebök Károy Németh Ferenc Gáfi Árpád Lucza Gyua Bozzai Szabocs Pittmann Erika Poett Ti Miháy Nádpor Norbert Vida Dánie Horn Gyôzô Potyókné Bodnár Erika Danisné Prim Andrea Rostás Sándorné Német kisebbségi önkormányzat: Fehér Margit, Geng Ágnes, Pogár Anna, Vadas Istvánné Cigány kisebbségi önkormányzat: Tejfe Lívia, Rostás Sándorné, Rostás Sándor, Rostás János Gratuáunk a megváasztott pogármesternek és képviseôknek! Munkájukhoz nyugodt, akotó égkört, sok erôt és kitartást kívánunk! 4 Etyeki Forrás

5 oda :11 Page 5 ÖNKORMÁNYZAT Vannak oyan heyzetek, meyeket egszívesebben végteenítenénk, hogy örökké tartsanak. Gyerekkoromban így votam a vidámparkka. Hát az vaami csoda vot! Nehezen tudtam megváni a huámvasúttó és egszívesebben az evarázsot kastéyban audtam vona. De a szüôi szigor minden akaomma kiparancsot ebbô a mennyországbó és nem vot apeáta, kényteen-keeten visszazökkentem a zord vaóságba. Gyaníthatóan egyes korábbi képviseôknek hasonó keemetenséget okozott, hogy a váasztói akarat kitessékete ôket tisztségükbô. Méghozzá nem is akárhogy. Tetemes többségge utasítva e tevékenységük foytatását ietve támogatva az átauk jeöt szeméy pogármesterré váasztását. De az egyértemû döntés eenére sem nagyon akaródzott efogadni az új heyzetet. Taán ebbô az indíttatásbó szüettek Koárné Papp Idikó áta jegyzett a Heyi Váasztási Bizottságnak és a Megyei Terüeti Váasztási Bizottságnak címzett beadványok, ietve véhetôen iyen meggondoás aapján kezdeményezhette vaaki a Nemzeti Nyomozó Irodáná váasztási csaás aapos gyanúja miatt nyomozás erendeését. Az tejes mértékben heyén vaó, ha bárki akár feváatan a vesztesek érdekében a váasztások tisztaságát okka megkérdôjeezô tényekre aapozva kéri az eredmény feüvizsgáatát A vot apogármester asszony azonban a következô indokokra építette beadványait: A váasztás napján több szavazókörben nem ajánották fe a boríték hasznáatát a szavazóknak, továbbá az 1. sz. szavazókörben a jegyzôkönyv szerint 3 db pogármester váasztási váasztó appa kevesebb vot az urnában, mint a szavazók száma. Ez megaapozza az úgynevezett áncszavazás aapos gyanúját, magyarán azt, hogy egyes jeötek megbízottai pénzért vettek szavazatokat, ezze az egész szavazás törvényessége megkérdôjeezôdik. Gyanús körümény továbbá, hogy az 1. sz. szavazókörben 9 órán át, hajnai 4-ig tartott a szavazatszámáás, miközben a többi szavazókör este 11-re megszámáta a szavazatokat. Mindeközben a Heyi Váasztási Bizottság deegát tagjai és az átauk meghívott vendégek a Heyi Váasztási Iroda munkáját foyamatosan akadáyozták, végü a HVI vezetôt megakadáyozták az eredmény jegyzôkönyvek ejuttatásban a Bicskei Váasztási Irodába, a jegyzôkönyveket arra jogosuatan szeméyek vették magukhoz. Az egész beadvány kapcsán nehezen ehet szabaduni attó az érzéstô, hogy az a csak azért is megkeserítem az éeted hozzááás aapján készüt, majdnem mindegy, mi van benne, csak ne egyen érvényes a váasztás. Mindezt sikerüt még megtodani azza, hogy a Heyi Váasztási Bizottságban szabadidejük feádozásáva önként feadatot váaó embereket az apogármester asszony ekként minôsítette a HVB-hez küdött eveében: Mive a Heyi Váasztási Bizottság deegát tagjai foyamatosan megsértették a Ve. ejárási szabáyait, kérem vaamennyi deegát tagot érintettség miatt kizárni kifogásom ebíráásábó. A beadványnak egy hatóság sem adott heyt, bár a kezdeményezôk igyekeztek minden ehetô és eheteten fórumot kihasznáni a cé érdekében. Az akkori etyeki jegyzô nevének kezdô betûire kísértetiesen hasonó dr. LN monogramma jeöt kéremezô jóvotábó ejutott az ügy a Legfesôbb Bíróság eé is, aho a következô módon tettek pontot a szémaomharc végére: A dr. L.N. kéremezô a tájékoztató evé een a Legfesôbb Bírósághoz bírósági feüvizsgáat iránti kéremet terjesztett eô. Beadványában eôadta, hogy az OVB Enökének XXII-VF- MÉLTÓ BEFEJEZÉS?! 545/2010. számú evee nem tekinthetô másnak, mint a feebbezés eutasításának, de nem tartamazza az eutasítás érdemi indokoását, és a jogorvosati ehetôségeket, megsértve ezze a Ve ban fogat ejárási szabáyokat. A kéremezô bírósági feüvizsgáat iránti kéreme érdemben nem bíráható e. A Ve ának /1/ bekezdése értemében a bírósági feüvizsgáat iránti kéreem az OVB határozata een nyújtható be (p. Kvk.I /2010/2.). Mive a kéremezô beadványa ügyében az OVB nem hozott határozatot, a Legfesôbb Bíróság áta feüvizsgáható döntés az ügyben nem szüetett. Szánamas befejezése egy kevésbé dicsô mûködésnek csakúgy, mint az eôzô képviseô-testüet utosó kísérete Szûcs Lajos pogármester tisztségébô vaó fegyemi etávoítására. A korábbi sikerteen próbákozások eenére a testüet szeptember 27-én új fegyemit indított és fefüggesztette áásábó a pogármestert, ráadásu úgy, hogy még ügyféként se jöhessen be. Mindezt hat nappa a váasztás eôtt, annak tudatában, hogy nem induhat újra a váasztáson. A Fejér Megyei Bíróság az önkormányzat határozatát ezútta is megsemmisítette és a pogármester fogakoztatási jogviszonyát heyreáította. A bírósági végzés indokoása szerint tanú meghagatásra sem vot szükség, mert a bíróság a becsatot iratok aapján ugyanis kétséget kizáróan megáapíthatónak taáta, hogy a képviseô-testüet ismét szabáytaanu függesztette fe a pogármestert... Legaább egy ember azért vot az eôzô testüetbô, aki métó módon zárta e a mútat, e a kaappa eôtte! Bár a többiekre nem vet tú jó fényt, hogy pont egy Neandervögyit ke megsüvegenünk, azért jó szívve tesszük. Eismerésünk Szûcs Lajos úr! Dr. Gasparik Zotán A jegyzô úr csomago Október 18-án a képviseôtestüet ünnepéyes aakuó üésén jeentette be Garaguy Tibor pogármester, hogy a próbaidejét tötô dr. Labundy Norbert jegyzô beadta femondását, meyet a testüet efogadott és a ehetô egrövidebb idôn beü kiírja a jegyzôi áásra az új páyázatot. Etyeki Forrás 5

6 oda :11 Page 6 E cím esô fee akár szenzációs fefedezés is ehetne, azonban azt tovább ovasva máris észehetjük, hogy nem errô, csupán ismét egy képzavarró van szó. 3. napja, vasárnap: a fau akossága több mint 30 képviseô- és 3 pogármester-jeöt közü 7 fônek szavazhatott bizamat az ekövetkezô 4 évre. Megtörtént. A képviseô-testüetben eddig heyet fogaó képviseôk ecseréôdtek, a közösség többsége meghaotta az itt az idô váasztási szogent és cseekedett. Nem szokványos körümények között zajott ez a váasztás, mey furcsaságok már-már szürreáissá teszik az etyeki vaóságot. Bár a jogszabáyok értemében a váasztások eredményének megkérdôjeezésére nyitva áó határidô minden tekintetben ejárt, az etyekiek mégsem sóhajthattak fe egészen mostanáig, hiszen vannak, akik még ma is azon fáradoztak, hogy a megváasztott képviseô-testüet ne kezdhesse meg a munkát. Szerencsére nem sikerüt nekik! A váasztást követô napon eôkészítendô a pogármesteri feadatkör átadását a Pogármesteri Hivataba mentem. Regge fé 8 körü járt az idô, az iegáisan feszeret kamera-szemek kereszttüzében, biztonsági ô- rökön áthatova megközeítettem irodámat. A dogozók assan nekikezdtek napi teendôjüknek, indut a munka. Persze ez nem mindenkire igaz, hiszen a Hivata vezetôjének, a hajó kapitányának se híre, se hamva! Nem epôdtem meg, hiszen csak a szokásos formáját hozta. Akár tanpéda is ehetne, hogyan ehet büntetenü távo maradni a munkátó, de jobban beegondova, ez nem is oyan vicces. A nap ehagyta egmagasabb áását, 6 Etyeki Forrás órák tetek e, miközben megváasztott pogármesterünkke együtt vártuk, hogy a hivata kapitánya fetûnjön a színen. Már-már emondtunk róa, de 15 óra körü végre fecsiant a remény, befutott. Korai vot az öröm, ugyanis nem dogozni jött. Véhetôen inkább azért, hogy a jó megtervezett Etyek eeni hadjáratot tovább foytassa. Ennek újabb épéseként váasztási és egyéb iratokat menekített ki a hivatabó, nem törôdve azza, hogy ez egyszerûen szóva tios! Persze így u- tóag egyértemû, hogy a gonosz váasztási csaók miatt vot erre szükség, akiket éber ex-apogármesterünk epezett e pár napja. De hogyan kerü ide a címben szerepô Neander-vögy és a KGB? Még mieôtt azt hinnék, hogy ez csak fantáziám szüeménye ehet, megnyugtatom Ö- nöket, hogy csupán jegyzônk gondoatait tomácsoom. Nevezett bár nehezére esett kényteen vot szóba eegyedni Garaguy Tibor megváasztott pogármesterre, ietve veem, akik szerettük vona, hogy eeget tegyen törvényi köteezettségeinek. Persze ô nemes egyszerûségge csak ennyit tudott megfogamazni irányomban: Maga már nem pogármester, majd Garaguy Tibor feé forduva: Maga meg nem esz Etyeken pogármester! VÁLASZTÁS ETYEKI NEANDER-VÖLGY, AVAGY KGB-S DZSUNGELLAKÓ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL? Egondokodtunk. A jegyzô úr már október 4-én tudott vaamit!? Taán még nem át e a kisdedóvó utcai ötetgyár, mey éppen váasztási csaás fantázianevû termékét dobta piacra? E sejtemes kijeentések vaóban egy KGB ügynök kaandjait fedogozó regénybô is származhatnának, de hamar rájöttünk, a KGB más kapcsoatban van Etyekke. Sôt, azt is megtudtuk a jegyzôtô, hogy a modernkori szovjet titkosszogáat gyökerei az ôskorig nyúnak vissza. Ezt fefokozott áapotban fejtette ki a törvényesség ôre, aki biztonsági ôrök gyûrûjében haát megvetô bátorságga magázóbó tegezôre vátott, s bár a téma a pogármesteri feadatkör átadása ett vona, úgy véte, inkább törzsfejôdésse kapcsoatos nézeteit osztja meg veünk. Megtudtam a jegyzôtô, hogy jobb ôt nem feidegesítenem, hiszen ahogy e szép késô ôszi napon kifejtette: ha én ideges ennék b.meg, te már nem enné az éôk sorában! Fô a békesség, pisszenni sem mertem, csak hagattam kiseôadását. Az iyen majmokat visszaküdöm a dzsungeba, mint amiyen Te vagy! foytatta. Szerencsére ezek szerint még soha nem hoztam ki túzottan a sodrábó, hiszen éek. De menjünk tovább. Szeméyemen keresztü vezette e a törzsfejôdést, miszerint neandervögyi dzsungeakó majomként Moszkvában, KGB kiképzésen vettem részt, kisebb mutációva fôemôsbô négyábúvá aakutam, a- hogy megjegyezte Gergényi kutyájaként rendôri túkapások etussoásáva fogaatoskodtam, majd jutamu zavarketési céa Etyekre küdtek, aho hamis papírjaimma pogármesterként épütem be. Itt a törzsfejôdésem végsô szakaszában vátam kommunista barom áattá, ahogy jegyzônk már korábban több akaomma is megfogamazta! Ehûve hagattam szavait, mi minden votam a mútban, taán még zebra az égen is.. De féretéve a tréfát sajnos ez nem a szürreáis képzeet viága Kedves Etyekiek! Ha mindezt ki keett vona taánom, bevaom, nekem nem ment vona. De nem is keett, hiszen van, aki e páratan eszmefuttatást kérés nékü is megosztotta veem, és az új pogármesterre. Itt Etyeken, 2010-ben! Sajnos egyet ke értsek az átaam nagyon tisztet jegyzônkke. Vaóban, ádá-

7 oda :11 Page 7 VÁLASZTÁS sos ittéte óta, Etyek mintha az idô számegyenesén visszafeé haadna, a kor vívmányait megôrizve. Ôskorban vagyunk újra, aho a tudás, az inteigencia még szinte ismereten fogamak, a túéés az esô. Ehhez pedig bármi igénybe vehetô, iegáis kamera és ehagató-rendszer, besúgóháózat, istázás, megfigyeés, fenyegetés csak a dzsunge hiányzik. Persze ezt értemezhetjük azon kusza száak összességének, meyek az etyeki poitikai viszonyokat az emút idôszakban oy sûrûn szôtték át, hogy azok tejes sötétségbe és átáthatatanságba burkoták a heyi közéetet. Vajon mi történik Etyeken? A váasztás eredményét megkérdôjeezôk mennyire tartották, tartják szem eôtt a köz akaratát, annak érdekeit? Hogy mi is sérti a köz érdekét? Te meg önmagadban sérted a közérdeket, te neandervögyi dzsungeakó! írta a jegyzô saját kezûeg egy hivataos iratra törvénytiszteô köztisztviseôként, majd szeméyemme szembeni javasatta is ét: Róad meg emegyógyintézetet keene enevezni! Nekem az effée megnyivánuásokró egyik kedvenc sorozatom, az Egy rém rendes csaád fôszerepôje jut eszembe. A Bundy az egyik epizódban kaózkapitányt aakítva a következôket mondja: - Mint a kapitány, eôször is semmissé nyivánítom a házasságom Lehet, hogy ezt A Bundy aki bármiyen is, de egy szerethetô figura megteheti, de Etyek jegyzôje, az önkormányzat hivataának kapitányaként nem nyiváníthatja semmisnek a váasztási eredményt, a mútat, AZT BESZÉLIK A FALUBAN közte a rengeteg törvénysértést és nem nyiváníthatja semmisnek azt sem, hogy az etyeki váasztók akarata érvényesüjön. Végezetü kijeenthetem, hogy jóinduatú javasata nincs eenemre, hiszen: Nem mindegy, hogy vaakirô emegyógyintézetet neveznek e, vagy vaakit emegyógyintézetben heyeznek e! Az éet mindig igazságot tesz, mindenki azt kapja, amit érdeme. Az új testüetnek sikeres munkát kívánva: Szûcs Lajos Megdöbbenve meséték egymásnak az emberek az aábbi történetet. Hozzáadtak, evettek beôe, de vaójában hogy is vot? Errô mesét Bartos Lászóné, a történet fôszerepôje. Az igaz történet Szeptember 30-án dé körü jöttem haza unokámma az orvosi rendeôbô, amikor a Mester utca eején évô vianyoszopon két egymás meetti pakáton megáttam Pécsei József pogármester-jeöt fényképét. Efogott az idegesség, mert eszembe jutottak az Etyek tv-ben átottak, a képviseôtestüet eenségeskedése a pogármesterre, a akosság foyamatos semmibevétee, vaamint az RTL Kub híradójában átottak, hogy kizárták a pogármestert az irodábó, sôt az egyik képviseô feé ütött a kezéve. Az évek óta itt foyó békétenkedés oyan induatot vátott ki beôem, hogy etéptem a pogármesterjeöt pakátját, aki szintén tagja vot a békétenkedô testüetnek. Nem néztem, hogy a pogármesterjeöt fideszes. Semmiyen poitikai indíttatás nem vezetett, csak azt tudtam, hogy a képen évô szeméy a békétenkedô csoport egyik tagja. A etépett pakátot födre dobtam, nem téptem e, nem gyûrtem össze, gyakoratiag nem is keetkezett kár. Abban a pianatban megát egy autó, amibô két férfi, mint kiderüt rendôrnyomozók szátak ki és közöték veem, hogy Bicskére fognak száítani pakátrongáás miatt. Hétéves unokám megrettent és sírva fakadt. Én is megijedtem, hisz soha nem vot dogom a rendôrségge, de ami jobban aggasztott, hogy beteg unokám feügyeete is rám vot bízva. Kértem a nyomozókat hadd tegyem vissza a pakátot vagy fizessek vaami büntetést, csak ne vigyenek Bicskére, mert a gyerek szüei dogoznak és nem tudom kire hagyni. A nyomozó azt váaszota, hogy nem tehet semmit, mert itt ü az autóban a Fidesz egyik tagja, majd feszóított, hogy nem nézhetek be a esötétített abakú autóba. Csak késôbb derüt ki számomra, hogy az autóban Kokics Donát üt. Ezután a nyomozók hívták egyenruhás koegáikat, majd a síró unokámma együtt beütettek a rendôrautóba. Miután a gyermek feügyeetét a szomszédasszonyra bíztam, engem a gépkocsiban megbiincsetek és evittek Bicskére. A rendôrségen evették a biincset és kb. négy órát várakoztattak, mondván, hogy a rendôrkapitány még nem döntött a sorsomró. Közben meghagattak, jegyzôkönyvbe mondtam a történteket, majd közöték, hogy 72 órára ôrizetbe vesznek és Székesfehérvárra száítanak. Kiürítették a táskámat, evették a rajtam évô ékszereket, a szemüvegemet és a száításig betettek egy zárkába. Este hét óra körü ismét megbiincsetek és eindutak veem Székesfehérvárra. Útközben az engem száító három rendôr egyikét teefonon értesítették, hogy fordujon veem vissza. Amikor visszaértünk a bicskei rendôrségre, közöték, hogy teefonon kapott utasítás aapján hazamehetek. Este kienc óra eôtt húsz percce hagytam e a rendôrséget. Hogy mi ehetett ôrizetbe véteem igazi oka, figyeemme arra, hogy erendeését követôen pár óráva mégis szabadon engedtek, mai napig rejtéy számomra. Az ügynek nincs vége, november 5-én 13 órára a Bicskei Városi Bíróság beidézett szabáysértési ügyben. Emeséte: Bartos Lászóné nyugdíjas Etyeki Forrás 7

8 oda :11 Page 8 VÁLASZTÁS PRÓBÁLTAM TÁRGYILAGOS MARADNI Mint ismeretes, eég sok zûrzavar vot a jeötáítás, a végeges váasztási eredmény kihirdetése és eadása körü, ezért megkerestük Bender Rudofot, a Heyi Váasztási Bizottság (HVB) enökét, segítsen a tisztánátásban. Mindenki megepôdött, hogy a több éve munkáját a közösség megeégedésére végzô váasztási bizottsági enököt Tóthné Vizi Évát nem kérték fe újra. Önt ki kereste meg? Horváth János képviseô fehívott, hogy most gyûjtik össze az embereket a váasztási bizottsághoz, váanék-e ebben munkát? Nem biztos, hogy meg is váasztanak, mert a jeentkezôk közü csak öt fôt váaszt ki a törvény aapján a képviseôtestüet. Amikor szavazás vot, én is bekerütem a jeötek közé, majd az öt fô váasztotta meg maga közü az enököt és a heyettest, enöknek engem váasztottak. Menet közben gyakran femerüt, hogy miért nem Évát kérték fe erre a munkára, tudtomma azért, mert nem jeentkezett. (Nem kereste meg senki a szerk.) Amikor megváasztották, bizonyára nem gondot arra, hogy ennyi nehéz pianatot hoz ez a munka. Ki segítette a bizottság munkáját? Fôként a Heyi Váasztási Iroda instrukcióira hagyatkoztam, meynek vezetôje dr. Labundy Norbert, Etyek jegyzôje vot. Szeptember 16-án fehívott a jegyzô úr, hogy már másnap össze ke üni, mert két jeöt eadta a kopogtatócéduákat. A probémát Szûcs Lajos jeötsége generáta, mert mi zöd utat adtunk vona, ha a terüeti váasztási irodátó nem kapunk egy eveet szeptember 12-i ketezésse, hogy a három éven beü fegyveres testüettô eszeretek jeentkezését ne fogadjuk e, bár a törvény csak 19-én ép éetbe. Ezért Szûcs Lajos jeeötségét eutasítottuk, ami een ô a Terüeti Váasztási Bizottsághoz feebbezett. Tejesen eforrázott minket, amikor ugyanattó a testüettô, akitô a eveet kaptuk, emarasztaást kaptunk döntésünk miatt. Ekkor újra fevettük a névsorba, amit egy etyeki akos, Dosta Péter megtámadott és ennek végeredményeként a Legfesôbb Bíróság kizárta Szûcs Lajost a jeötek közü. A akossági fórumon a jegyzô úgy tájékoztatta az érdekôdôket, hogy a Heyi Váasztási Bizottság kérésére szeretette fe a pogármesteri hivataba a kamerákat. Én iyen kérésrô nem tudok, de kétségteen tény, hogy szeméy szerint engem éetveszéyesen megfenyegettek, hogy ki fognak nyírni és ez a fenyegetés megtörtént a jegyzôve szemben is. Pédáu zárt üést keett tartanunk, mert Szûcs Lajos áandóan közbeszót és zavarta a munkánkat, sôt a zárt üést is meg akarta zavarni. Szerintem a jegyzô úr ezért döntött a bekamerázás és a 24 órás biztonsági ôrzés meett. Koárné Papp Idikó vot apogármester asszony váasztási csaás miatt feebbezést és kifogást nyújtott be, amiben a váasztási bizottság deegát tagjainak munkáját is megkérdôjeezte. Nem érezte úgy, hogy ez az Ön irányító munkájának is a kritikája? Szeméy szerint semmi kivetnivaót nem taáok abban, hogy a váasztási irodában a jegyzôkönyvek hiteesítéséné más szeméyek is tartózkodtak, mert a bizottságok eméyedve, egymás munkájára odafigyeve végezték a feadatukat. Amikor ekészünek a jegyzôkönyvek, a váasztási iroda vezetôjének a feadata, hogy átvigye ezeket Bicskére. Ekkor Garaguy Tibor feszóat, hogy a jegyzô ne egyedü vigye át, hanem kísérje e egy deegát. A jegyzô ezért a megjegyzésért sértve érezte magát és ehagyta a heyiséget, végü a heyettese odotta meg ezt a feadatot. Én is feajánottam, hogy átmegyek a jegyzôve, de ezt nem fogadták e. A jogászok véeménye szerint azt is fontos tudni, ha a HVB úgy dönt, hogy Szûcs Lajos induhat pogármesternek és megváasztják, azt bármikor megtámadhatta vona bárki. Szeretném emondani, függetenü attó, hogy engem hová sorotak, munkám során mindig próbátam tárgyiagos maradni. Zsédenyi Judit Tisztet Ovasóink! Községünk gazdag, fotókka, dokumentumokka iusztráható mútta rendekezik. Kutatásaimnak és az etyekiek segítôkészségének köszönhetôen több száz archív fotót sikerüt összegyûjtenem az emút évek során. Szeretném, ha ez a páratanu értékes fotógyûjtemény közkinccsé vána, ezért Etyek mútjába bepiantást adó kétnyevû (magyar-német) fotóabum kiadását tervezem a jövô év során. Bizonyára sokan ének azok a tanúk, akik emékeznek a mútban történtekre, eseteg apu a fiókok, szekrények méyén néhány megsárgut fotó, meyhez kapcsoódóan egy kis történetet is ôriz az emékezet. Kérem Önöket, akinek birtokában van az 1800-as, 1900-as években készüt (1970-ig) Etyekhez kötôdô fénykép vagy történet, keressen meg. Tegyük közösen miné tejesebbé községünk történetét! Szabó Erika (Teefon: , 8 Etyeki Forrás

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Etyeki TALÁLÓ KÉRDÉSEK, KITÉRÔ VÁLASZOK HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA INTÉZZEN MINDENT EGY HELYEN TELJES KÖRÛEN!

Etyeki TALÁLÓ KÉRDÉSEK, KITÉRÔ VÁLASZOK HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA INTÉZZEN MINDENT EGY HELYEN TELJES KÖRÛEN! 2010.04.28 16:23 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Felelôsséggel Etyekért független,

Részletesebben

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA 2010.01.19 22:15 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. április Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Tisztelt i Választópolgárok! Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

A nagymarosiaké volt a főszerep a Kittenberger Kálmán Napon

A nagymarosiaké volt a főszerep a Kittenberger Kálmán Napon Közélet Kultúra Mindennapok 2014. július 10. 120 forint A nagymarosiaké volt a főszerep a Kittenberger Kálmán Napon Késelés volt a Fehér-hegyen Két család veszett össze június 16-án Nagymaroson a Fehér

Részletesebben

Művelődési Központban 2013. december 6.

Művelődési Központban 2013. december 6. Délegyházi Hírek XX. évf. 226-227. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. október - november Mikulás-nap a Kölcsey Művelődési Központban 2013. december 6. PROGRAMOK: 14 órától

Részletesebben