Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ"

Átírás

1 :53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus Aureius ETYEKI AUTÓSBOLT FOLYAMATOS AKCIÓK! Minôségi akatrészek a pénztárcájához mérten! Kérjen teefonos árajánatot! - Mobi: Feeôsségge Etyekért függeten, civi közéeti haviap KONTÉNER RENDELÉS HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ Virágbot A fau döntése Etyek, Kossuth Lajos utca 17. (üzetsoron) Teefon: Tátrai Tünde Nyitva: hétfôtô péntekig 8-17-ig szombaton 8-13-ig Szobanövények Vágott virágok Akami csokrok Kegyeet virágai (koszorúk, sírcsokrok) kiszáítássa is Haottak Napjára krizantém rendehetô a megszokott minôségben Küönfée kémhatású táptaajok (átaános, savanyú, orchidea, kaktusz stb.) kis- és nagyzsákos kiszereésben Tápodatok, tápsók Játékok Ajándéktárgyak DVD-k, mesekönyvek Bizsuk, divat-kiegészítôk Névre szóó borok megrendehetôk (cégek részére is) Patyoat Hagyományos és digitáis képkidogozás (az üzetben beadható vagy tötse fe képeit a odara és két nap múva itt átveheti) III. évfoyam 10. szám Megeste már a dér a bokros odat, fenn vadúd-ék húz vadúd-ék után. Ragyog az ôsz. És dat haok, rigódat, egy ritka ombú vadcseresznyefán. Ápriy Lajos: Ôszi rigóda TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA Ára: 200 Ft borito

2 oda :11 Page 2 VÁLASZTÁS A NYÁR UTÁN Megjött az ôsz és vee az erre az esztendôre rendetetett második nagy váasztás, az önkormányzatok megújítása. Az évszakvátás meett ezze a váasztássa ha nehezen is de ezáruni átszik a heyi közéet egy kétségteenü mozgamas, ám nem fetétenü dicsôséges szakasza. Megvátozott a község vezetése. Új embereknek szavazott bizamat a fau akossága. Reméhetôeg nem csak új, de nyugamasabb és termékenyebb idôszak eé nézünk. Nem kétséges, a megváasztott pogármesternek és képviseôknek esz feadata bôven. Minden bizonnya nem megkerühetô a mútta vaó szembenézés, eszámoás. Ez utóbbi esetben az igekötô nagyon fontos mármint, hogy e- és nem eszámoás. Az eôbbi a mút javítható hibáinak reparáását, a evonható tanuságok megáapítását, megszíveését, akamazását jeentené, az utóbbi egyszerû bosszút. Amey ehet, hogy sokak szemében háás szerepnek tûnhet, de igen veszéyes is. Könnyen a ázas munka átszatát tudja keteni anékü, hogy a fontosabb ügyekben szemernyi eôrehaadás történne. Oyan, mint a jó vendégmarasztaó sár: nehéz benne eôre haadni és váogatás nékü mindenkire fröccsen. Szerencsés esetben az új vezetôk mihamarabb idejük és energiájuk jeentôsebb részét a jövôt meghatározó ügyekre fogják majd fordítani. Érdekes enne pédáu tudni, hogyan is á vaójában a község kasszája, hogyan tejesü az ezévi kötségvetés. Vannak-e oyan követeések, meyek behajtására ezidáig nem történt intézkedés? Mit tartamazzon a (4 évre szóó) cikusprogram? Hogyan á össze a következô évi kötségvetés? Miyen kapcsoatokat ehet kiaakítani a környezô önkormányzatokka, a térségben mûködô váakozásokka? Megannyi nyitott, megváaszoandó kérdés. Szükség enne egy féeemtô mentes, saját feadataira koncentráni tudó, mûködôképes hivatara, hogy az önkormányzati intézmények megfeeô színvonaú mûködtetésérô már ne is beszéjünk. A jeenegi heyzetben ezek sem átszanak varázsütésre megvaósíthatónak. Mindezek meett a akosságga vaó rendszeres kapcsoattartáson tú ki keene építeni a heyi társadami szervezetekke, váakozásokka is a foyamatos párbeszéd intézményesített formáit. S ezze csak néhány oyan feadatot emítettünk, meyek vaamiyen szinten vaó megodása eemi fetétee annak, hogy a heyi akosság ne csak az évszakvátást érzékeje, hanem megtapasztahassa az új összetéteû önkormányzattó evárt, a korábbitó etérô stíusú és tartamú fauvezetést, heyi közéetet. A feadat egyszerre átszik rettenetesen nehéznek és nagyon egyszerûnek. Nehéz, mert országos gazdasági gondok közepette gyors, érzékehetô anyagi gyarapodás csak kivéteesen szerencsés heyzetben következhet be. Ugyanakkor a vátozás könnyen érzéketessé tehetô, nem ke hozzá más, mint ôszinte, tisztességes beszéd és a szavakka azonos tartamú tettek. Egy iyen nyár után már kevésse is beéri az ember. A remét vátozáshoz a maga ehetôsége szerint az Etyeki Forrás szerkesztôsége is szeretne hozzájáruni. Féreértés ne essék, továbbra is csak tudósítói, kritikusai és nem aakítói szeretnénk enni az eseményeknek. A jövôben is törekszünk megôrizni függetenségünket az önkormányzattó és nem kívánunk semmiyen összetéteû testüet hivataos apja enni. A jeenegi vezetésnek is csak azt tudjuk feajánani, amit az eôzô testüetnek, hogy munkájukat segítendô, tevékenységükrô beszámova, tükröt tartunk eéjük. Természetesen ezútta is vaamennyiünk érdekében annak örünénk, ha az összkép inkább kedvezô megítéést kapna. Vátozatanu törekedni fogunk mind az önkormányzati, mind a akossági véemények megjeenítésére és megtisztetetésnek vesszük, ha bármey odaró igénybe veszik ezt a ehetôséget. A korábbi idôszakhoz hasonóan a jeenegi testüet részére is feajánjuk közremûködésünket az önkormányzati hírek akossághoz történô továbbításában, dönteni ez ügyben is nekik ke. Ennyi, amit jó szándékka feajánhatunk és taán a következô figyemeztetést: bár vége van, a nyár emút s már madarait sem átjuk magas pocokon, azért nem árt, ha az oykor szomorú, idônként dühítô eseményeit fontos tanuságu megôrzi a közös emékezet. Így taán nem esznek többé iyen zord nyaraink. Dr. Gasparik Zotán Ezúton szeretném megköszönni képviseôtársaim és a magam nevében a váasztáson vaó kiemekedôen magas részvétet, mey pédaértékû vot Etyeken. Köszönöm a támogatást, a bíztató szavakat, a kitartást, a hitet! Ezt a váasztást nem hat képviseô és a pogármester nyerte meg, ezt a váasztást Etyek nyerte meg, ezt a váasztást mi, etyekiek nyertük meg! Bebizonyítottuk önmagunkba és a jövôbe vetett hitünket! Köszönjük! Kedves Etyekiek, Tisztet Váasztópogárok! A váasztás eredménye immár két hét után jogerôs, a pogármesteri átadás-átvéte megtörtént, az aakuó üést október 18-án megtartottuk. Az önkormányzati munka megkezdôdött, nagyon sok a feadat, sok a megszüntetésre váró szabáytaanság. Jeeneg a hagyaték fetárása foyik: A jegyzô femondott és köszönés nékü távozott, annak eenére, hogy beszédem ett vona vee. A pénzügyi csoportban júius óta nagyságrendieg 45 miió forint kifizeteten száma hamozódott fe, meynek fee ejárt határidejû. Szeptemberben végrehajtási ejárást is kezdeményeztek az önkormányzatta szemben. November-decemberben a teepüés a mútbó fakadó anomáiák végett csôdközei heyzetbe kerühet. A konszoidációs foyamatot megkezdtük. A tejes körû pénzügyi revízió kezdetét vette, eredmény november végén várható, meyrô faugyûésen tájékoztatjuk Önöket. Ekkor kapunk tiszta képet, mey aapján megkezdôdhet a jövô évi kötségvetési koncepció tárgyaása, vaamint a jövô évi kötségvetés ekészítése. A jövôben foyamatosan és részetesen tájékoztatjuk Önöket a fau éetérô, az önkormányzati munkáró, a fontos eseményekrô. Tiszteette: Garaguy Tibor pogármester 2 Etyeki Forrás

3 oda :11 Page 3 AZ ELMÚLT HÓNAP KÉPEKBEN NEMZETI ÜNNEP október 23-án este 11-kor indutunk a Rádió efogaására. Odáig csak tüntettünk, éneketünk, néhány éjen-t és vesszen-t kiátottunk: eszünkbe sem jutott, hogy efogajunk vaamit. Csak amikor az ávósok orvu ráôttek arra a küdöttségre, mey az ifjúság kiátványát akarta feovasni, indutunk e a Sándor utcán a Rádió feé. Még akkor nem votak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem vot. Oyanok votunk, mint a fiata kígyó, meynek még nem nôtt méregfoga. Iyenfée verseket kiabátunk: Menjünk tovább eôre / Ne hagassunk Gerôre. Mentünk is eôre. Az esô haott - egy ezredes teste - ott feküdt a Puskin utca kövén. Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem éô test a sok tízezernyi éôt. Mentünk, mentünk, míg e nem dördütek az esô sortüzek. Mondják, hogy a jó katonaó nem ép hottestekre. Mi rosszabbak votunk a ovakná: futtunkban rátapostunk saját haottainkra. De ugyanakkor egy ismereten, aki majdnem föökött a rohanásban, visszaszót: Pardon, bocsánat. A Múzeum-kertben a meneküôk kikerüték a virágágyakat, de az utcára érve fegyújtottak két autót. Ezeket jó összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy már fekeôk vagyunk. (Örkény István: Leveek egy percben) Örkény szerint vaahogy így kezdôdött, aztán foytatódott: ekesedés, öröm, szabadságvágy; aztán: vér, megtorás, börtön, kivégzések diktatúra, puha diktatúra. A forradaom everését követô évtizedekben Magyarországon tios vot errô az idôszakró beszéni, eenforradaomnak béyegezték október 23. óta ez a jees nap kettôs nemzeti ünnep Magyarországon: az os forradaom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiátásának napja. Azóta minden évben megemékezünk a hôsökre, azokra, akik éetüket adták a szabadságért, vagy ehagyták a hazájukat, meneküve a megtorások eô. Emékezzünk most taán eôször arra a tízmiió magyar emberre is, aki a forradaom eeste után, váava a sorsát, tette a dogát ebben a hazában. Gondojunk a demokráciára, mint kisgyermekre, mint eütetett facsemetére, akit ha nem gondozunk, epusztu, ha magára hagyunk, evadu! Garaguy Tibor pogármester ünnepi köszöntôje Az 1956-os forradaom és szabadságharcra emékeztünk október 23-án. Garaguy Tibor pogármester ünnepi köszöntôje után az átaános iskoa hetedik osztáyos tanuói adtak színvonaas mûsort, majd a pogármester úr átadta az önkormányzat díjait. Etyek Közösségi Éetéért Díjat adományozott az óvoda dogozójának, Kurunczi Ionának és Vadas Istvánnénak, az Etyeki Németek Egyesüete és a Rosmarin Népdakör aapító tagjának. Emékezés Márai Sándorra Tisztet irodaomkedveô Ovasók! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazon kedves vendégeinknek, akik megtisztetek bennünket és meghagatták szeptember 24-én az óvodában eôadott Márai emékmûsorunkat. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik év közben és a mûsor estéjén is anyagi támogatást nyújtottak egyesüetünknek. A továbbiakban is szeretnénk tartamas, színvonaas mûsorokat eôadni Önöknek és ehhez az ekövetkezendôkben is számítunk anyagi támogatásukra. Bankszámaszámunk: Etyeki Versmondók Köre Egyesüet Tiszteette: az Etyeki Versmondók Köre nevében Vida János, enök Etyeki Forrás 3

4 oda :11 Page 4 VÁLASZTÁS A FALU DÖNTÉSE Az október 3-i önkormányzati váasztás eredményei Teepüési önkormányzat: Joó István Csaba, Siroki Angéa, ifj. Gyurkócza Csaba, Rujp Zsuzsa (apogármester), Garaguy Tibor (pogármester), Ágoston Erzsébet, Danczinger Géza Szavazókörök: I. Pogármesteri Hivata II. Átaános Iskoa III. Házasságkötô terem IV. Dávidmajor V. Botpuszta I. II. III. IV V. Szavazatok összesen: Pogármester-jeötek: Garaguy Tibor Pécsei József Wortmann Ádám Képviseô-jeötek: Rujp Zsuzsa Ágoston Erzsébet Gyurkócza Csaba Joó István Csaba Siroki Angéa Danczinger Géza Debreceni Csaba Attia Juhász Lászó Horváth István Csizmadia Gábor Szaó-Pá Lászó Rádics Gergey Fehér Éva Zóyomi Péter Mrázné Jáger Júia Horváth Lászó János Bozzay Péter Endre Nyári Krisztián Rebök Károy Németh Ferenc Gáfi Árpád Lucza Gyua Bozzai Szabocs Pittmann Erika Poett Ti Miháy Nádpor Norbert Vida Dánie Horn Gyôzô Potyókné Bodnár Erika Danisné Prim Andrea Rostás Sándorné Német kisebbségi önkormányzat: Fehér Margit, Geng Ágnes, Pogár Anna, Vadas Istvánné Cigány kisebbségi önkormányzat: Tejfe Lívia, Rostás Sándorné, Rostás Sándor, Rostás János Gratuáunk a megváasztott pogármesternek és képviseôknek! Munkájukhoz nyugodt, akotó égkört, sok erôt és kitartást kívánunk! 4 Etyeki Forrás

5 oda :11 Page 5 ÖNKORMÁNYZAT Vannak oyan heyzetek, meyeket egszívesebben végteenítenénk, hogy örökké tartsanak. Gyerekkoromban így votam a vidámparkka. Hát az vaami csoda vot! Nehezen tudtam megváni a huámvasúttó és egszívesebben az evarázsot kastéyban audtam vona. De a szüôi szigor minden akaomma kiparancsot ebbô a mennyországbó és nem vot apeáta, kényteen-keeten visszazökkentem a zord vaóságba. Gyaníthatóan egyes korábbi képviseôknek hasonó keemetenséget okozott, hogy a váasztói akarat kitessékete ôket tisztségükbô. Méghozzá nem is akárhogy. Tetemes többségge utasítva e tevékenységük foytatását ietve támogatva az átauk jeöt szeméy pogármesterré váasztását. De az egyértemû döntés eenére sem nagyon akaródzott efogadni az új heyzetet. Taán ebbô az indíttatásbó szüettek Koárné Papp Idikó áta jegyzett a Heyi Váasztási Bizottságnak és a Megyei Terüeti Váasztási Bizottságnak címzett beadványok, ietve véhetôen iyen meggondoás aapján kezdeményezhette vaaki a Nemzeti Nyomozó Irodáná váasztási csaás aapos gyanúja miatt nyomozás erendeését. Az tejes mértékben heyén vaó, ha bárki akár feváatan a vesztesek érdekében a váasztások tisztaságát okka megkérdôjeezô tényekre aapozva kéri az eredmény feüvizsgáatát A vot apogármester asszony azonban a következô indokokra építette beadványait: A váasztás napján több szavazókörben nem ajánották fe a boríték hasznáatát a szavazóknak, továbbá az 1. sz. szavazókörben a jegyzôkönyv szerint 3 db pogármester váasztási váasztó appa kevesebb vot az urnában, mint a szavazók száma. Ez megaapozza az úgynevezett áncszavazás aapos gyanúját, magyarán azt, hogy egyes jeötek megbízottai pénzért vettek szavazatokat, ezze az egész szavazás törvényessége megkérdôjeezôdik. Gyanús körümény továbbá, hogy az 1. sz. szavazókörben 9 órán át, hajnai 4-ig tartott a szavazatszámáás, miközben a többi szavazókör este 11-re megszámáta a szavazatokat. Mindeközben a Heyi Váasztási Bizottság deegát tagjai és az átauk meghívott vendégek a Heyi Váasztási Iroda munkáját foyamatosan akadáyozták, végü a HVI vezetôt megakadáyozták az eredmény jegyzôkönyvek ejuttatásban a Bicskei Váasztási Irodába, a jegyzôkönyveket arra jogosuatan szeméyek vették magukhoz. Az egész beadvány kapcsán nehezen ehet szabaduni attó az érzéstô, hogy az a csak azért is megkeserítem az éeted hozzááás aapján készüt, majdnem mindegy, mi van benne, csak ne egyen érvényes a váasztás. Mindezt sikerüt még megtodani azza, hogy a Heyi Váasztási Bizottságban szabadidejük feádozásáva önként feadatot váaó embereket az apogármester asszony ekként minôsítette a HVB-hez küdött eveében: Mive a Heyi Váasztási Bizottság deegát tagjai foyamatosan megsértették a Ve. ejárási szabáyait, kérem vaamennyi deegát tagot érintettség miatt kizárni kifogásom ebíráásábó. A beadványnak egy hatóság sem adott heyt, bár a kezdeményezôk igyekeztek minden ehetô és eheteten fórumot kihasznáni a cé érdekében. Az akkori etyeki jegyzô nevének kezdô betûire kísértetiesen hasonó dr. LN monogramma jeöt kéremezô jóvotábó ejutott az ügy a Legfesôbb Bíróság eé is, aho a következô módon tettek pontot a szémaomharc végére: A dr. L.N. kéremezô a tájékoztató evé een a Legfesôbb Bírósághoz bírósági feüvizsgáat iránti kéremet terjesztett eô. Beadványában eôadta, hogy az OVB Enökének XXII-VF- MÉLTÓ BEFEJEZÉS?! 545/2010. számú evee nem tekinthetô másnak, mint a feebbezés eutasításának, de nem tartamazza az eutasítás érdemi indokoását, és a jogorvosati ehetôségeket, megsértve ezze a Ve ban fogat ejárási szabáyokat. A kéremezô bírósági feüvizsgáat iránti kéreme érdemben nem bíráható e. A Ve ának /1/ bekezdése értemében a bírósági feüvizsgáat iránti kéreem az OVB határozata een nyújtható be (p. Kvk.I /2010/2.). Mive a kéremezô beadványa ügyében az OVB nem hozott határozatot, a Legfesôbb Bíróság áta feüvizsgáható döntés az ügyben nem szüetett. Szánamas befejezése egy kevésbé dicsô mûködésnek csakúgy, mint az eôzô képviseô-testüet utosó kísérete Szûcs Lajos pogármester tisztségébô vaó fegyemi etávoítására. A korábbi sikerteen próbákozások eenére a testüet szeptember 27-én új fegyemit indított és fefüggesztette áásábó a pogármestert, ráadásu úgy, hogy még ügyféként se jöhessen be. Mindezt hat nappa a váasztás eôtt, annak tudatában, hogy nem induhat újra a váasztáson. A Fejér Megyei Bíróság az önkormányzat határozatát ezútta is megsemmisítette és a pogármester fogakoztatási jogviszonyát heyreáította. A bírósági végzés indokoása szerint tanú meghagatásra sem vot szükség, mert a bíróság a becsatot iratok aapján ugyanis kétséget kizáróan megáapíthatónak taáta, hogy a képviseô-testüet ismét szabáytaanu függesztette fe a pogármestert... Legaább egy ember azért vot az eôzô testüetbô, aki métó módon zárta e a mútat, e a kaappa eôtte! Bár a többiekre nem vet tú jó fényt, hogy pont egy Neandervögyit ke megsüvegenünk, azért jó szívve tesszük. Eismerésünk Szûcs Lajos úr! Dr. Gasparik Zotán A jegyzô úr csomago Október 18-án a képviseôtestüet ünnepéyes aakuó üésén jeentette be Garaguy Tibor pogármester, hogy a próbaidejét tötô dr. Labundy Norbert jegyzô beadta femondását, meyet a testüet efogadott és a ehetô egrövidebb idôn beü kiírja a jegyzôi áásra az új páyázatot. Etyeki Forrás 5

6 oda :11 Page 6 E cím esô fee akár szenzációs fefedezés is ehetne, azonban azt tovább ovasva máris észehetjük, hogy nem errô, csupán ismét egy képzavarró van szó. 3. napja, vasárnap: a fau akossága több mint 30 képviseô- és 3 pogármester-jeöt közü 7 fônek szavazhatott bizamat az ekövetkezô 4 évre. Megtörtént. A képviseô-testüetben eddig heyet fogaó képviseôk ecseréôdtek, a közösség többsége meghaotta az itt az idô váasztási szogent és cseekedett. Nem szokványos körümények között zajott ez a váasztás, mey furcsaságok már-már szürreáissá teszik az etyeki vaóságot. Bár a jogszabáyok értemében a váasztások eredményének megkérdôjeezésére nyitva áó határidô minden tekintetben ejárt, az etyekiek mégsem sóhajthattak fe egészen mostanáig, hiszen vannak, akik még ma is azon fáradoztak, hogy a megváasztott képviseô-testüet ne kezdhesse meg a munkát. Szerencsére nem sikerüt nekik! A váasztást követô napon eôkészítendô a pogármesteri feadatkör átadását a Pogármesteri Hivataba mentem. Regge fé 8 körü járt az idô, az iegáisan feszeret kamera-szemek kereszttüzében, biztonsági ô- rökön áthatova megközeítettem irodámat. A dogozók assan nekikezdtek napi teendôjüknek, indut a munka. Persze ez nem mindenkire igaz, hiszen a Hivata vezetôjének, a hajó kapitányának se híre, se hamva! Nem epôdtem meg, hiszen csak a szokásos formáját hozta. Akár tanpéda is ehetne, hogyan ehet büntetenü távo maradni a munkátó, de jobban beegondova, ez nem is oyan vicces. A nap ehagyta egmagasabb áását, 6 Etyeki Forrás órák tetek e, miközben megváasztott pogármesterünkke együtt vártuk, hogy a hivata kapitánya fetûnjön a színen. Már-már emondtunk róa, de 15 óra körü végre fecsiant a remény, befutott. Korai vot az öröm, ugyanis nem dogozni jött. Véhetôen inkább azért, hogy a jó megtervezett Etyek eeni hadjáratot tovább foytassa. Ennek újabb épéseként váasztási és egyéb iratokat menekített ki a hivatabó, nem törôdve azza, hogy ez egyszerûen szóva tios! Persze így u- tóag egyértemû, hogy a gonosz váasztási csaók miatt vot erre szükség, akiket éber ex-apogármesterünk epezett e pár napja. De hogyan kerü ide a címben szerepô Neander-vögy és a KGB? Még mieôtt azt hinnék, hogy ez csak fantáziám szüeménye ehet, megnyugtatom Ö- nöket, hogy csupán jegyzônk gondoatait tomácsoom. Nevezett bár nehezére esett kényteen vot szóba eegyedni Garaguy Tibor megváasztott pogármesterre, ietve veem, akik szerettük vona, hogy eeget tegyen törvényi köteezettségeinek. Persze ô nemes egyszerûségge csak ennyit tudott megfogamazni irányomban: Maga már nem pogármester, majd Garaguy Tibor feé forduva: Maga meg nem esz Etyeken pogármester! VÁLASZTÁS ETYEKI NEANDER-VÖLGY, AVAGY KGB-S DZSUNGELLAKÓ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL? Egondokodtunk. A jegyzô úr már október 4-én tudott vaamit!? Taán még nem át e a kisdedóvó utcai ötetgyár, mey éppen váasztási csaás fantázianevû termékét dobta piacra? E sejtemes kijeentések vaóban egy KGB ügynök kaandjait fedogozó regénybô is származhatnának, de hamar rájöttünk, a KGB más kapcsoatban van Etyekke. Sôt, azt is megtudtuk a jegyzôtô, hogy a modernkori szovjet titkosszogáat gyökerei az ôskorig nyúnak vissza. Ezt fefokozott áapotban fejtette ki a törvényesség ôre, aki biztonsági ôrök gyûrûjében haát megvetô bátorságga magázóbó tegezôre vátott, s bár a téma a pogármesteri feadatkör átadása ett vona, úgy véte, inkább törzsfejôdésse kapcsoatos nézeteit osztja meg veünk. Megtudtam a jegyzôtô, hogy jobb ôt nem feidegesítenem, hiszen ahogy e szép késô ôszi napon kifejtette: ha én ideges ennék b.meg, te már nem enné az éôk sorában! Fô a békesség, pisszenni sem mertem, csak hagattam kiseôadását. Az iyen majmokat visszaküdöm a dzsungeba, mint amiyen Te vagy! foytatta. Szerencsére ezek szerint még soha nem hoztam ki túzottan a sodrábó, hiszen éek. De menjünk tovább. Szeméyemen keresztü vezette e a törzsfejôdést, miszerint neandervögyi dzsungeakó majomként Moszkvában, KGB kiképzésen vettem részt, kisebb mutációva fôemôsbô négyábúvá aakutam, a- hogy megjegyezte Gergényi kutyájaként rendôri túkapások etussoásáva fogaatoskodtam, majd jutamu zavarketési céa Etyekre küdtek, aho hamis papírjaimma pogármesterként épütem be. Itt a törzsfejôdésem végsô szakaszában vátam kommunista barom áattá, ahogy jegyzônk már korábban több akaomma is megfogamazta! Ehûve hagattam szavait, mi minden votam a mútban, taán még zebra az égen is.. De féretéve a tréfát sajnos ez nem a szürreáis képzeet viága Kedves Etyekiek! Ha mindezt ki keett vona taánom, bevaom, nekem nem ment vona. De nem is keett, hiszen van, aki e páratan eszmefuttatást kérés nékü is megosztotta veem, és az új pogármesterre. Itt Etyeken, 2010-ben! Sajnos egyet ke értsek az átaam nagyon tisztet jegyzônkke. Vaóban, ádá-

7 oda :11 Page 7 VÁLASZTÁS sos ittéte óta, Etyek mintha az idô számegyenesén visszafeé haadna, a kor vívmányait megôrizve. Ôskorban vagyunk újra, aho a tudás, az inteigencia még szinte ismereten fogamak, a túéés az esô. Ehhez pedig bármi igénybe vehetô, iegáis kamera és ehagató-rendszer, besúgóháózat, istázás, megfigyeés, fenyegetés csak a dzsunge hiányzik. Persze ezt értemezhetjük azon kusza száak összességének, meyek az etyeki poitikai viszonyokat az emút idôszakban oy sûrûn szôtték át, hogy azok tejes sötétségbe és átáthatatanságba burkoták a heyi közéetet. Vajon mi történik Etyeken? A váasztás eredményét megkérdôjeezôk mennyire tartották, tartják szem eôtt a köz akaratát, annak érdekeit? Hogy mi is sérti a köz érdekét? Te meg önmagadban sérted a közérdeket, te neandervögyi dzsungeakó! írta a jegyzô saját kezûeg egy hivataos iratra törvénytiszteô köztisztviseôként, majd szeméyemme szembeni javasatta is ét: Róad meg emegyógyintézetet keene enevezni! Nekem az effée megnyivánuásokró egyik kedvenc sorozatom, az Egy rém rendes csaád fôszerepôje jut eszembe. A Bundy az egyik epizódban kaózkapitányt aakítva a következôket mondja: - Mint a kapitány, eôször is semmissé nyivánítom a házasságom Lehet, hogy ezt A Bundy aki bármiyen is, de egy szerethetô figura megteheti, de Etyek jegyzôje, az önkormányzat hivataának kapitányaként nem nyiváníthatja semmisnek a váasztási eredményt, a mútat, AZT BESZÉLIK A FALUBAN közte a rengeteg törvénysértést és nem nyiváníthatja semmisnek azt sem, hogy az etyeki váasztók akarata érvényesüjön. Végezetü kijeenthetem, hogy jóinduatú javasata nincs eenemre, hiszen: Nem mindegy, hogy vaakirô emegyógyintézetet neveznek e, vagy vaakit emegyógyintézetben heyeznek e! Az éet mindig igazságot tesz, mindenki azt kapja, amit érdeme. Az új testüetnek sikeres munkát kívánva: Szûcs Lajos Megdöbbenve meséték egymásnak az emberek az aábbi történetet. Hozzáadtak, evettek beôe, de vaójában hogy is vot? Errô mesét Bartos Lászóné, a történet fôszerepôje. Az igaz történet Szeptember 30-án dé körü jöttem haza unokámma az orvosi rendeôbô, amikor a Mester utca eején évô vianyoszopon két egymás meetti pakáton megáttam Pécsei József pogármester-jeöt fényképét. Efogott az idegesség, mert eszembe jutottak az Etyek tv-ben átottak, a képviseôtestüet eenségeskedése a pogármesterre, a akosság foyamatos semmibevétee, vaamint az RTL Kub híradójában átottak, hogy kizárták a pogármestert az irodábó, sôt az egyik képviseô feé ütött a kezéve. Az évek óta itt foyó békétenkedés oyan induatot vátott ki beôem, hogy etéptem a pogármesterjeöt pakátját, aki szintén tagja vot a békétenkedô testüetnek. Nem néztem, hogy a pogármesterjeöt fideszes. Semmiyen poitikai indíttatás nem vezetett, csak azt tudtam, hogy a képen évô szeméy a békétenkedô csoport egyik tagja. A etépett pakátot födre dobtam, nem téptem e, nem gyûrtem össze, gyakoratiag nem is keetkezett kár. Abban a pianatban megát egy autó, amibô két férfi, mint kiderüt rendôrnyomozók szátak ki és közöték veem, hogy Bicskére fognak száítani pakátrongáás miatt. Hétéves unokám megrettent és sírva fakadt. Én is megijedtem, hisz soha nem vot dogom a rendôrségge, de ami jobban aggasztott, hogy beteg unokám feügyeete is rám vot bízva. Kértem a nyomozókat hadd tegyem vissza a pakátot vagy fizessek vaami büntetést, csak ne vigyenek Bicskére, mert a gyerek szüei dogoznak és nem tudom kire hagyni. A nyomozó azt váaszota, hogy nem tehet semmit, mert itt ü az autóban a Fidesz egyik tagja, majd feszóított, hogy nem nézhetek be a esötétített abakú autóba. Csak késôbb derüt ki számomra, hogy az autóban Kokics Donát üt. Ezután a nyomozók hívták egyenruhás koegáikat, majd a síró unokámma együtt beütettek a rendôrautóba. Miután a gyermek feügyeetét a szomszédasszonyra bíztam, engem a gépkocsiban megbiincsetek és evittek Bicskére. A rendôrségen evették a biincset és kb. négy órát várakoztattak, mondván, hogy a rendôrkapitány még nem döntött a sorsomró. Közben meghagattak, jegyzôkönyvbe mondtam a történteket, majd közöték, hogy 72 órára ôrizetbe vesznek és Székesfehérvárra száítanak. Kiürítették a táskámat, evették a rajtam évô ékszereket, a szemüvegemet és a száításig betettek egy zárkába. Este hét óra körü ismét megbiincsetek és eindutak veem Székesfehérvárra. Útközben az engem száító három rendôr egyikét teefonon értesítették, hogy fordujon veem vissza. Amikor visszaértünk a bicskei rendôrségre, közöték, hogy teefonon kapott utasítás aapján hazamehetek. Este kienc óra eôtt húsz percce hagytam e a rendôrséget. Hogy mi ehetett ôrizetbe véteem igazi oka, figyeemme arra, hogy erendeését követôen pár óráva mégis szabadon engedtek, mai napig rejtéy számomra. Az ügynek nincs vége, november 5-én 13 órára a Bicskei Városi Bíróság beidézett szabáysértési ügyben. Emeséte: Bartos Lászóné nyugdíjas Etyeki Forrás 7

8 oda :11 Page 8 VÁLASZTÁS PRÓBÁLTAM TÁRGYILAGOS MARADNI Mint ismeretes, eég sok zûrzavar vot a jeötáítás, a végeges váasztási eredmény kihirdetése és eadása körü, ezért megkerestük Bender Rudofot, a Heyi Váasztási Bizottság (HVB) enökét, segítsen a tisztánátásban. Mindenki megepôdött, hogy a több éve munkáját a közösség megeégedésére végzô váasztási bizottsági enököt Tóthné Vizi Évát nem kérték fe újra. Önt ki kereste meg? Horváth János képviseô fehívott, hogy most gyûjtik össze az embereket a váasztási bizottsághoz, váanék-e ebben munkát? Nem biztos, hogy meg is váasztanak, mert a jeentkezôk közü csak öt fôt váaszt ki a törvény aapján a képviseôtestüet. Amikor szavazás vot, én is bekerütem a jeötek közé, majd az öt fô váasztotta meg maga közü az enököt és a heyettest, enöknek engem váasztottak. Menet közben gyakran femerüt, hogy miért nem Évát kérték fe erre a munkára, tudtomma azért, mert nem jeentkezett. (Nem kereste meg senki a szerk.) Amikor megváasztották, bizonyára nem gondot arra, hogy ennyi nehéz pianatot hoz ez a munka. Ki segítette a bizottság munkáját? Fôként a Heyi Váasztási Iroda instrukcióira hagyatkoztam, meynek vezetôje dr. Labundy Norbert, Etyek jegyzôje vot. Szeptember 16-án fehívott a jegyzô úr, hogy már másnap össze ke üni, mert két jeöt eadta a kopogtatócéduákat. A probémát Szûcs Lajos jeötsége generáta, mert mi zöd utat adtunk vona, ha a terüeti váasztási irodátó nem kapunk egy eveet szeptember 12-i ketezésse, hogy a három éven beü fegyveres testüettô eszeretek jeentkezését ne fogadjuk e, bár a törvény csak 19-én ép éetbe. Ezért Szûcs Lajos jeeötségét eutasítottuk, ami een ô a Terüeti Váasztási Bizottsághoz feebbezett. Tejesen eforrázott minket, amikor ugyanattó a testüettô, akitô a eveet kaptuk, emarasztaást kaptunk döntésünk miatt. Ekkor újra fevettük a névsorba, amit egy etyeki akos, Dosta Péter megtámadott és ennek végeredményeként a Legfesôbb Bíróság kizárta Szûcs Lajost a jeötek közü. A akossági fórumon a jegyzô úgy tájékoztatta az érdekôdôket, hogy a Heyi Váasztási Bizottság kérésére szeretette fe a pogármesteri hivataba a kamerákat. Én iyen kérésrô nem tudok, de kétségteen tény, hogy szeméy szerint engem éetveszéyesen megfenyegettek, hogy ki fognak nyírni és ez a fenyegetés megtörtént a jegyzôve szemben is. Pédáu zárt üést keett tartanunk, mert Szûcs Lajos áandóan közbeszót és zavarta a munkánkat, sôt a zárt üést is meg akarta zavarni. Szerintem a jegyzô úr ezért döntött a bekamerázás és a 24 órás biztonsági ôrzés meett. Koárné Papp Idikó vot apogármester asszony váasztási csaás miatt feebbezést és kifogást nyújtott be, amiben a váasztási bizottság deegát tagjainak munkáját is megkérdôjeezte. Nem érezte úgy, hogy ez az Ön irányító munkájának is a kritikája? Szeméy szerint semmi kivetnivaót nem taáok abban, hogy a váasztási irodában a jegyzôkönyvek hiteesítéséné más szeméyek is tartózkodtak, mert a bizottságok eméyedve, egymás munkájára odafigyeve végezték a feadatukat. Amikor ekészünek a jegyzôkönyvek, a váasztási iroda vezetôjének a feadata, hogy átvigye ezeket Bicskére. Ekkor Garaguy Tibor feszóat, hogy a jegyzô ne egyedü vigye át, hanem kísérje e egy deegát. A jegyzô ezért a megjegyzésért sértve érezte magát és ehagyta a heyiséget, végü a heyettese odotta meg ezt a feadatot. Én is feajánottam, hogy átmegyek a jegyzôve, de ezt nem fogadták e. A jogászok véeménye szerint azt is fontos tudni, ha a HVB úgy dönt, hogy Szûcs Lajos induhat pogármesternek és megváasztják, azt bármikor megtámadhatta vona bárki. Szeretném emondani, függetenü attó, hogy engem hová sorotak, munkám során mindig próbátam tárgyiagos maradni. Zsédenyi Judit Tisztet Ovasóink! Községünk gazdag, fotókka, dokumentumokka iusztráható mútta rendekezik. Kutatásaimnak és az etyekiek segítôkészségének köszönhetôen több száz archív fotót sikerüt összegyûjtenem az emút évek során. Szeretném, ha ez a páratanu értékes fotógyûjtemény közkinccsé vána, ezért Etyek mútjába bepiantást adó kétnyevû (magyar-német) fotóabum kiadását tervezem a jövô év során. Bizonyára sokan ének azok a tanúk, akik emékeznek a mútban történtekre, eseteg apu a fiókok, szekrények méyén néhány megsárgut fotó, meyhez kapcsoódóan egy kis történetet is ôriz az emékezet. Kérem Önöket, akinek birtokában van az 1800-as, 1900-as években készüt (1970-ig) Etyekhez kötôdô fénykép vagy történet, keressen meg. Tegyük közösen miné tejesebbé községünk történetét! Szabó Erika (Teefon: , 8 Etyeki Forrás

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 2. szám 2014. február Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. KötségVetés Ekészüt az idei kö tség ve - tés. A főbb számokat táb

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben XV. évfoyam 5. szám Bakány Város Önkormányzatának és akosságának közéeti apja Uniós támogatásbó új gyártócsarnok Szakemberek értékeik a kár nagyságát Komoy fagykár a gyümöcsösökben z esődeges femérések

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben