Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatás- és szociálpolitika"

Átírás

1 Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika I. 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus

2 Foglalkoztatás-politika fogalma Komplex fogalom. - Az aktív korú lakosság foglalkoztatásának és ezzel összefüggésben nyújtott támogatások (képzések, egyéb aktív és passzív eszközök) alkalmazásának törvény által biztosított feltételeit meghatározó egységcsomag. -A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal harmonikusabb legyen annak működése, és egyúttal érvényesüljenek, mozgásteret, megvalósulási lehetőséget kapjanak a társadalmi funkciók is

3 A piac és a kormányzati politika szerepe a foglalkoztatásban A foglalkoztatottság alakítója egyik oldalról a piac, másik oldalról az ezt befolyásoló kormányzati politika. A foglalkoztatáspolitika kapcsán a hangsúlyt elsősorban a keresleti oldalra helyezzük, és azt keressük, hogyan lehet/kell bővíteni a kereslet megteremtésével a foglalkoztatást A foglalkoztatáspolitika megvalósítása a kormányzati-önkormányzati és vállalkozási szféra egészének együttes kompetenciája, amelyben a kormányzat a foglalkoztatási cél elérése érdekében természetesen épít a gazdaság szereplőinek közre-működésére.

4 A foglalkoztatáspolitika feladatai A munkaerőpiacra belépő kínálat nagyságának és szakmai/képzettségi struktúrájának olyan kialakítását, amely megfelel a kereslet igényeinek, a munkaerőpiaci kínálat csökkentését, pl. a képzésben részt vevők számának vagy a képzési idő hosszának növelését, a munkaerő-kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb folyamatos igazodását, (hogy a munkavállaló ezzel meg tudja előzni a munkahely elvesztését, illetve mobilitási készségével és képességével, a munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével fel tudja gyorsítani az új mun-kahely megtalálását), a munkaerő-kereslet növekedését, olyan nagyságának és struktúrájának kialakítását, amely minél teljesebb mértékben képes foglalkoztatni a kínálatként megjelenő munkaerőt, a társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve alapján azok megélhetésének biztosítását, akik önhibájukon kívül kerültek ki a munkaerőpiacról.

5 Foglalkoztatáspolitikai erőtér

6 A foglalkoztatáspolitika által érintett területek a gazdaságpolitika: formálja a gazdaság növekedési pályáját, ösztönzi vagy fékezi a termelést és a beruházást, ezzel alakítja a munkaerő-keresletet is, a monetáris és fiskális politika: az árszínvonal, a vállalkozások és a háztartások jövedelmi folyamatainak szabályozásával, a munkaerő árának alakításával ösztönzi vagy korlátozza a foglalkoztatást, a népesedéspolitika: befolyásolja a demográfiai folyamatokat, a munkaképes korú korosztályok nagyságát és gazdasági aktivitását, és ezzel a munkaerőkínálat alakulását, az oktatáspolitika: az iskolai képzés kiterjesztésével kitolhatja a munkaerőpiacra való belépés időpontját, alakítja munkaerő képzettségének jellegét és színvonalát, ezzel a mobilitási képességet,

7 A foglalkoztatáspolitika által érintett területek a jövedelempolitika: szabályozza a vásárlóerőt, a kereseti színvonalat, ezen keresztül a munkavállalási hajlandóságot illetve a foglalkoztatási szándékot, a szociálpolitika: az elesettek, önhibájukon kívül munka nélkül maradottak megélhetésének biztosításával tehermentesítheti a foglalkoztatáspolitikát, a jog: meghatározza a foglalkoztatási, szerződéskötési, felmondási szabályokat, jogi garanciákat teremthet a munkaerőpiaci szereplők számára, a szociális partnerség: az érdekegyeztetés különböző szintjeivel és formáival segítheti a keletkezett feszültségek feloldását, a munkaerőpiaci partnerek együttműködését.

8 Foglalkoztatás-politika általunk érintendő kérdései A foglalkoztatás-politika alapfogalmai A magyar és az európai foglalkoztatáspolitika jellemzői A munkaerő-piac jellemző A munkaerő jellemzőinek, megoszlásának vizsgálata Ágazati és Területi vonatkozásaival A munkaerőpiacról kiszorultak problémáinak kezelése (Átalakuló, recesszióba került gazdaságokban erre fektetik a hangsúlyt)

9 Foglalkoztatás-politikai gondok a fejlett gazdaságokban A munka paradigma válsága A munkavégzés a társadalmi javakból (ellátó rendszerek: Tb. Eü. oktatás stb) való részesedés feltétele. A preindusztriális társadalmakban még nem központi kérdés Központi paradigmává a XIX. század végére vált. Locke, Adam Smith, Marx: a termelő tevékenység forrása, az ember emberi lényegének kifejeződése A bérmunka ez nem igaz ( animal laborans, animal rational )

10 Foglalkoztatás-politikai gondok A munkavégzésnek tulajdonított szerepek: Felnőtt szerep alapja Szociális integráció alapja Anyagi létbiztonság alapja az élet értelme A hétköznapok szervezője A társadalmi státusz kijelölője A képzés, nevelés orientálója Nem alakult ki helyette alternatív identitás-dimenzió

11 Foglalkoztatás-politikai gondok Ami lehetne: Lokális társadalomban játszott szere Vallási szerep Családi feladatok A modern gazdaságokban a teljes foglalkoztatás ideának látszik, új elveket kell találni a társadalom szervezéséhez. Európa munkaerő-piaci, foglalkoztatási modellje válságba került Kiinduló pont: az egyén létfeltételeit a munka révén biztosíthatja magának Széles körű foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás: 8 órás, teljes idejű munka Magas bérű, magas bérköltségű foglalkoztatás Széles alapokon nyugvó társadalombiztosítás Jó munkavállalói teljesítmény Széles körű szervezettség (60-80%)

12 OKOK I. Technikai modernizáció II. Globalizáció III. Szerkezeti átalakulás, szektorváltás I. Technikai modernizáció A hatékonyság növekedése a munkaerő szükséglet ellen hat, A foglalkoztatás-bővülés és termelékenység növekedés között mind rövid, mind hosszú távon átváltási összefüggés áll fenn Ciklikusság: Vaseke mezőgazdasági forradalom Gőzgép ipari forradalom Számítógép informatikai forradalom A gépesítés előnyei

13 OKOK II. Globalizáció (termelés kihelyezés) A modernizáció kellett a kialakulásához A munkaerő már nem helyi, hanem a világ munkaerőpiacán versenyez - -kivonul a termelés az olcsóbb közegbe. A tőke és miatta a termelés mobilabb, mint a munkaerő Az 1980-as évektől a termelés kivonul marad helyben a munkaerő gondja Erre ráfejel az dömping jellegű árucsoport megjelenése Két oldalról is csapás a foglalkoztatásra: Helyben marad a munkanélküliség Kivonja a helyi bevételek hátterét adó profitot Legálisan Illegálisan (utaztatás, digitális pénzek és az adózás kérdései)

14 OKOK III. Szerkezeti átalakulás, szektorváltás A foglalkoztatási átrétegződés szolgáltatásokba történő átmenete nem tudja magas szintű foglalkoztatást biztosítani A szolgáltató szektor gépesítése is állás vesztést eredményez Elektronikus Információs rendszerek Pénztárca, Jegypénztár, Áruház Adóbevallás stb A szektorváltások mindig gondot okoznak, mindig szociálpolitikai intézkedéseket is eredményeznek: Mg. Ipar (1967: GYES) Mg., Ipar Szolgáltatások (1984: GYED)

15 OKOK A szolgáltató szektorból érkező gondok: Itt is van modernizáció A kereslet bérek hiányában szűk Képzettséget igényel Telítődni látszik Drága és szűk körre kiterjedő európai modellel szemben az amerika : széles körű, alacsonyan képzett munkavállalókat foglalkoztató, alacsony termelékenységű, alacsony bérű, de nagy tömegeket integráló rendszer, ami a foglalkoztatás gondjait jobban kezeli.

16 Az európai és az amerikai modell számszerű különbségei

17 A világgazdaság átalakulásának hatása a perifériákra Fordizmus - posztfordizmus tudás alapú társadalom Centrum (I. Wallerstein) Termelés kihelyezés (worldwide sourching) Vállalat szétdarabolás (downsizing) Periféria exportvezérelt tömegtermelés ( átkos taylorizmus, periférikus fordizmus ) Alkalmazkodás (beszállítói hálózatok, kézműves paradigma) Foglalkoztatáspolitika szempontjából még bővíthető a munka, növelhető a kereslet

18 Gazdasági-foglalkoztatási kihívások Adócsökkentés szükséges, de önmagában nem elégséges adórendszer modernizációja eszköz és nem cél Beruházási klíma javítása, tőkevonzó-képességünk növelése (nem rendelhetı alá pártpolitikai érdekeknek lásd. Apolló esete) Foglalkoztatási szubvenciók rendszere Humán tőke, mint versenyképesség alapú tényező fejlesztése

19 Munkaerő-piaci feszültségforrások Alacsony aktivitási ráta A munkaerő-kínálat szerkezeti problémái Hiányzó kereslet az alacsony iskolai végzettségűek, szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók iránt Régiós és térségi különbségek Az álláskeresési és szociális támogatási rendszer ma ellenösztönöz a munkavállalásra Igazságtalan közteherviselés Oktatási-, és képzési rendszer eltávolodása a gazdaság valós igényeitől

20 Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség fogalma azokat a személyeket foglalja magában, akik egy meghatározott időszak alatt, az ILO javaslatának megfelelően az előző egy hét alatt legalább egy órányi munkát végeztek. A következő főbb csoportokat különítjük el gazdaságilag aktív népesség, ezen belül : foglalkoztatottak, munkanélküliek, A gazdaságilag nem aktív népességen pedig kortól függetlenül mindazokat értjük, akik egyetlen órát sem dolgoztak az elmúlt héten. A következő főbb csoportokat különböztetjük meg a gazdaságilag nem aktív népességen belül : inaktív keresők, eltartottak. Definíció forrása: KSH A definíció érvényessége: Utolsó frissítés: Az aktivitási arány a gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

21 Inaktív kereső Inaktív kereső: Az a személy, aki az adatfelvétel eszmei időpontjában kereső tevékenységet nem folytatott, ám jövedelemmel (pl. nyugdíj, gyermekgondozási segély) rendelkezik. Definíció forrása: KSH Utolsó frissítés:

22 Fiatalsági függőségi arány Magyarországon (munkaképes korú/ fiatal eltartottak 100:22) (1990: L. Rédei M.,2001)

23 Öregségi függőségi arány Magyarországon (munkaképes korú/idős eltartottak, 100:55) (1990: L. Rédei M.,2001)

24 65 évnél idősebbek a világon (L. Rédei M.,2001)

25 Az átlagéletkor (medián életkor) Európában (L. Rédei M.,2001)

26 A gazdaságilag inaktívak problémája Magyarországon (félperiféria) A munkaerő-felmérés a lakosságból azokat tekinti gazdaságilag inaktívnak, akik: nincsenek jelen a munkaerő-piacon, mert nincs kereső foglalkozásuk, és nem is keresnek állást. A magyar munkaerőpiac egyik legsúlyosabb gondja az alacsony aktivitási mutató, az hogy a munkavállalási korú népességből kevesen vannak jelen a munkaerőpiacon. A munkavégzésre rendelkezésre álló népesség arányát tekintve Magyarország az utolsó helyen áll az Unió 25 tagállama között.

27 Alacsony aktivitás Magyarországon

28 A gazdasági aktivitás gazdasági áganként (L. Rédei M.,2001)

29 Aktivitás régiónként (L. Rédei M.,2001)

30 Gazdasági aktivitás a férfiak %-ában (L. Rédei M.,2001)

31 Gazdasági aktivitás a nők %-ában (L. Rédei M.,2001)

32 Gazdasági aktivitás a népesség %-ában (L. Rédei M.,2001)

33 Gazdasági aktivitás a férfiak %-ában (L. Rédei M.,2001)

34 Gazdasági aktivitás a nők %-ában (L. Rédei M.,2001)

35

36 Aktiválási ráta Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben lévő, munkaviszonyban nem állók aránya az álláskeresők és az aktív eszközben lévő, munkaviszonyban nem állók együttes létszámában

37 A foglalkoztatásban résztvevők hazai és uniós megoszlása

38 A foglalkoztatottak aránya megyénként a éves népességben 2004-ben (országos arány: 56,8%)

39 Foglalkoztatási ráta A foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

40

41 Aktív munkakeresés Aktív munkakeresésnek tekintendő, ha valaki állami vagy magánmunkaközvetítőn keresztül érdeklődött állás után, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, hirdetést olvasott, adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, tesztet írt, vizsgát tett vagy meghallgatáson volt, vállalkozásának elindítását (engedélyek, pénzügyi források beszerzését; föld, telek, üzlethelyiség keresését) intézte. Nem tekinthetők aktív munkakeresőnek azok, akik közalkalmazotti, köztisztviselői pályázatot adtak be, akik jelentkeztek állásra és a döntésre várnak, illetve akik a munkaügyi központ kirendeltségének értesítését várják. Nem tekinthetők automatikusan munkanélkülinek azok, akiket a munkaügyi központok helyi kirendeltségei nyilvántartásba vettek mint regisztrált munkanélkülit. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

42 Alkalmazott Alkalmazott a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve non-profit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a munkavégzés legális keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeli vagy természetbeni díjazásban részesül, mely egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

43 Komplex problémakezelés Állam foglalkoztatáspolitikai eszközei: Korosztályok pozitív diszkriminálása Segítjük a pályakezdőket első szakmai tapasztalatuk megszerzésében Megmutatjuk az 50 év felettiek alkalmazásának előnyeit Felnőttképzés, szakképzés fejlesztése Gazdaság igényeinek megfelelő kompetenciák elsajátítása Szakmunka presztízsének helyreállítása Célzott adó, és járulékkedvezmények biztosítása Közlekedési infrastruktúra fejlesztése és az atipikus foglalkoztatás arányának növelése

44 Állami feladatok és lehetőségek Munkára ösztönzés és munkára képessé tétel Uniós és hazai források hatékony felhasználása A feketegazdaság kifehérítéséből keletkező bevételek Strukturális reformokkal párhuzamosan kiadáscsökkentés A szociális támogatási rendszer átalakítása Oktatási, képzési rendszer munkapiaci kudarcainak megszüntetése A gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása Hazai és a betelepülő külföldi vállalkozások előtt

45 UTAK A MUNKÁHOZ I. Foglalkoztatás bővítésével Segély helyett munka a szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Munkaerő-piaci programok (EU és hazai forrásból) OFA által kínált támogatott foglalkoztatási lehetőségek Szak- és felnőttképzés reformja, TISZK-ek létrehozása, szakmunkás ösztöndíj bevezetése Gyermeket nevelő szülők munkába való visszatérésének támogatása (bölcsőde, óvoda fejlesztés)

46 UTAK A MUNKÁHOZ II. Munkahely teremtéssel

47 UTAK A MUNKÁHOZ II. Munkahely teremtéssel Új munkahelyek alakulása: Jelentős foglalkoztatást megvalósító beruházások: 2004-ben 780 fő 2005-ben fő 2006-ban fő 2007-ben közel fő 2008-ban eddig fő + Mercedes fő + Apolló 900 fő

48 UTAK A MUNKÁHOZ III. Foglalkoztatás-barát adórendszerrel

49 UTAK A MUNKÁHOZ III. Adóváltozás tervek 2009-re Személyi jövedelemadó 18%-os kulcs sávhatára 1,7 millióról 2 millióra emelkedik Munkáltatói járulékok (április 1-től) 32%-ről 27%-ra csökken a minimálbér kétszereséig Valamennyi munkavállalónál Magasabb jövedelműeknél is az adott kereseti határig Start-régió Társasági adó Munkáltatói járulékmentesség 3 évig a leghátrányosabb helyzetű térségekben Adókulcs 18% Különadó megszűnik

50 Foglalkoztatás-politika jogszabályi háttere Az EU irányelvei, azok alkalmazása hazai viszonyokra Törvényi és rendeleti szabályozás Különböző szintű fejlesztési koncepciók, tervek Humánerőforrás fejlesztési koncepciók Egyéb szakprioritások, (ipari szerkezetváltás) Befektetések összetétele, minőségük (hazai, külföldi)

51 Munkanélküli (KSH nyilvántartása szerint) I. Definíció: Munkanélkülinek tekintendő az a személy, akire egyidejűleg érvényesek a következő feltételek: - az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt), - aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, - rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást vagy talált már munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: II. Definíció: Munkanélkülinek tekintendő az a személy, akire egyidejűleg érvényesek a következő feltételek: - az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt), - aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, - rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást vagy talált már munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

52 A munkanélküliségi ráta A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

53 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Nyilvántartott álláskereső: az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nem nyugdíjas, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

54 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-i gazdaságilag aktív népesség, ill. a munkavállalási korú népesség százalékában.

55 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Álláskeresési járadékban részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és így a Foglalkoztatási Törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadék folyósítására jogosultságot szereztek. Az Flt november 1-jei változása január 1-jétől volt vállalkozók belépését is lehetővé teszi Az álláskeresési támogatás folyósítása két szakaszra tagolódik. Az első szakaszban amely a folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart a folyósítás maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka. A folyósítás második szakaszában ez az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 73 nap, de legfeljebb 270 nap. Az első folyósítási szakasz a megállapított folyósítási idő fele, de maximum 91 nap. A járadékfolyósítás második szakasza a megállapított folyósítási idő hátralévő része, de maximum 179 nap.

56 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették, b) akik min. 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és c) akiknek a kérelem benyújtásakor a reájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. Az első és második típusú álláskeresési segély folyósítási időtartama 90 nap. Amennyiben az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési segély első típusának folyósítása 90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra válik jogosulttá. Az álláskeresési segély harmadik típusa az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszerzéséig folyósítható.

57 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Rendszeres szociális segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették és akiknek a települési önkormányzat az évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális segélyt állapított meg.

58 Rendszeres szociális segély Definíció: A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt és temetési segélyt állapít meg az évi III. törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. Az ellátások adhatóak alanyi jogon, normatív alapon és méltányosságból. A pénzbeli ellátások iránti kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni. Definíció forrása: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról A definíció érvényessége:

59 Mi mennyi 2008-ban?

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. június Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A program háttere... 3 A program céljai... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 A település bemutatása...

Részletesebben

Gazdaság - munkanélküliség

Gazdaság - munkanélküliség Gazdaság - munkanélküliség Növekedésről szóló elméletek: Ciklikus növekedéselmélet: 1950-es évekig: hosszú távú növekedés, rövidtávú hullámvölgyekkel 1960-as években: 1970-es évek közepétől : technológiai

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KIBŐVÜLÉSÉNEK CÉLZOTTSÁGA, IGÉNYBEVÉTELE ÉS HATÁSA A TARTÓS MUNKANÉLKÜLISÉGRE Kutatási jelentés (javított változat) 2011. augusztus 30. Kutatásvezető: Scharle Ágota Készítette:

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák.

A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. A Cseh, a Lengyel és a Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat. Uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Készítette: Berde Éva Készült a TÁMOP 1.3.1 projekt keretében Budapest, 2010. január Tartalomjegyzék Vezetői

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben