AZ 1800 ELŐTT MAGYAR NYELVEN MEGJELENT IMAKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA. Összeállította: Bajáki Rita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ 1800 ELŐTT MAGYAR NYELVEN MEGJELENT IMAKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA. Összeállította: Bajáki Rita"

Átírás

1 AZ 1800 ELŐTT MAGYAR NYELVEN MEGJELENT IMAKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Összeállította: Bajáki Rita HELTAI Gáspár, Imádságok a hét napjaira, Kolozsvár, Heltai Gáspár, r, [92+?] fol. RMK I 347; RMNy I 289 OSZK fotómásolat, MTAK fotómásolat, Cluj Univ unitárius FISHER, John, Imádságos könyvecske, Bécs, Stainhofer, r, [24+?] fol. RMK I 90b; RMNy I 308A OSZK mikrofilm, Cluj Akad Fons vitae [Életnek kútfeje], Bécs, Stainhofer, r, [126] fol. RMK I 90a; RMNY I 308A OSZK mikrofilm, Cluj Akad protestáns jellegű, 1574, 1577, 1580, 1589, Fons vitae [Életnek kútfeje], Debrecen, Komlós, k. 12r, [120?] fol. RMK I 330; RMNy I 337B OSZK mikrofilm, Debrececen Ref protestáns jellegű 1572,, 1577, 1580, 1589, HUSZÁR Gál, Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, Komjáti, Huszár Gál, r, [4]+347+[4]+126+[?] fol. RMK I 113b; RMNy I 353; Sztripszky I 1808/15 OSZK evangélikus énekes- és imakönyv. A kiadvány két részből áll, 1. rész: imák és szertartási előírások, 2. rész: népénekeskönyv Fons vitae [Életnek kútfeje], Bécs, Apffel (?), k. 12r, [126] fol. RMK I 330a; RMNy I 373; Sztripszky I 1854/61 OSZK fotómásolat, Pozsony MS protestáns jellegű 1572, 1574,, 1580, 1589, HUSZÁR Dávid, [1] A keresztyén hitről való tudománynak rövid kérdésekben foglaltatott sommája, mellyet egész esztendő által minden Úrnapjára rend szerént magán való részekben

2 rendöltünk. [2] Ugyan ezzennek az végen mindjárton imádkozó könyvet is nyomtattunk. Pápa, r, [184] fol. RMK I 137; RMNy I 395 OSZK, Pápa Ref református katekizmus és imakönyv. A kiadvány két részből áll, 1. rész: katekizmus 2. rész: imakönyv Fons vitae [Életnek kútfeje], Brassó, Nyírő János, k. 12r, [128?] fol. RMK I 322b; RMNy I 453; Sztripszky I 1805/12 OSZK fotómásolat, London BM protestáns jellegű 1572, 1574, 1577,, 1589, KÁROLYI András, [1] Ez mostani viszavonásokrúl való kis könyvecske [2] Szép ékes könyörgések, Krakkó, Matthias Wirzbieth, r, 65 fol. RMK I 175; RMNY I 470 OSZK fotómásolat, Budapest Ref, BEK református katekizmus és imakönyv. A kiadvány két részből áll, 1. rész: katekizmus 2. rész: imakönyv Fons vitae [Életnek kútfeje], Debrecen, Hoffhalter, r, 132 fol. RMK I 225; RMNy I 623 OSZK, MTAK, Cluj Univ protestáns jellegű 1572, 1574, 1577, 1580,, SZALASZEGI György, Hetetszaka mindennapra megiratott imádságok, Sicz, Manlyus, r, [4] [69] fol. RMK I 272; RMNy I 732 OSZK, Pozsony MS, Gyulafehérvár evangélikus Névváltozat: Németlövő [FEJÉRKÖVY István, Imádságos könyv, Prága, 1594.] RMK I 277c; RMNy I 751, példány nem ismert DEBRECENI SZŐR Gáspár, Aitatos imatsag, Bártfa, Klöss, RMK I. 318; RMNy I 848 OSZK református Fons vitae [Életnek kútfeje], Bártfa, Klösz Jakab, RMNy II , 1574, 1577, 1580, 1589, protestáns jellegű, példány nem ismert

3 SZALASZEGI György, Hetetszaka mindennapra megiratott imádságok, Bártfa, r, [1]+285+[4] fol. RMK I 375a; RMNy II 883 OSZK evangélikus PÁZMÁNY Péter, [1] Keresztyéni imádságos könyvecske, melyben szép és ájtatos könyörgések hálaadások és tanúságok foglaltatnak [2] és rövid tanúság mint ismeresse meg akármely együgyű ember is az igaz hitet, Graz, Widmanstadius, r, [8]+268 fol. RMK I 403; RMNy II 945 OSZK Névváltozat: Grác, 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, MIHÁLYKÓ János, Keresztyén istenes és ájtatos imádságok ez mostani nyomorult és veszedelmes üdőkben minden keresztyén és Istenfélő embernek felette szükségesek és hasznosok, Bártfa, Klösz Jakab, r, [14]+222+[3] pag. RMK I 413/a; RMNy II 976 OSZK, Martin MS, Sárospatak Ref evangélikus, 1620, 1629, 1630, 1640, 1642, PÁZMÁNY Péter, Keresztény imádságos könyv, melyben szép és ájtatos könyörgések és tanúságok foglaltatnak, Pozsony, Érseki nyomda, r, [52]+732+[3] pag. RMK I 424; RMNy II 1003 OSZK, BEK, MTAK, Prága Nemzeti, Graz OFM. 1606,, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, KÜRTI István, Az élő Istenhez való áhitatos imádságokat magában foglaló könyvecske, Kassa, Fischer János, r, [24]+547+[8] pag. RMK I 429; RMNy II 1018 OSZK, MTAK, Budapest Ref, Martin MS, Marosvásárhely evangélikus LÉPES Bálint, Az mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, kegyes megváltónknak teljes életéről való rövid imádságokba foglaltatott ájtatos elmélkedések, Bécs, Formika Máté, r, 24+? pag. RMK I 454c; RMNy II 1079 OSZK, a nyomtatvány első ívének töredéke, címlap is, ismeretes csak, LÉPES Bálint, [Az mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, kegyes megváltónknak teljes életéről való rövid imádságokba foglaltatott ájtatos elmélkedések], Prága, Sessius, r, 473+[31] pag. RMK I 458; RMNy II 1093 OSZK fotómásolat, BEK

4 , címlevél az egyetlen ismert példányban hiányzik , [FERENCFFY Lőrinc], Imádságos könyvecske magyar nyelven, Prága, Sessius, r, [4]+389+[7] RMK I 457a; RMNy II 1092; Sztripszky I. 1878/85 OSZK fotómásolat, BEK, ZÓLYOMI P(ERINNA) Boldizsár, [1] Ötven szentséges elmélkedések, melyek az embert az kegyes és szent életre felserkentik, és az emberben hasznos előmenetelt indítnak [2] Ez második könyvecske kegyes és keresztyén életnek négy rendbeli gyakorlását szép isteni imádságokban foglal magában, Bártfa, Klösz, r, [347] fol. RMK I 460; RMNy II 1100 OSZK, MTAK, Cluj Univ, evangélikus, fordítás [KOPCSÁNYI Márton, Keresztyén imádságos könyvecske, Pozsony 1617.] RMK I 471; RMNy II 1103 RMNy S1145A, példány nem ismert, emlékét 3. kiadás (RMK I. 665) őrizte, 1622, [FERENCFFY Lőrinc], Imádságos könyvecske, Bécs, Gelbhaar, r, 1+?. RMK I 476a; RMNy II 1127 OSZK, csak a címlapja van meg 1615, [Imádságos könyvecske, Kolozsvár, Heltai, 1617.] RMK I 1138; RMNy II 1138 református, példány nem ismert [SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske, Frankfurt am Main, 1620.] RMK I 498a; RMNy II 1206 református, példány nem ismert [MIHÁLYKÓ János, Keresztyéni istenes és ájtatos imádságok, Lőcse, Schultz, 1620.] RMK I 504b; RMNy II 1229 evangélikus, 1629-es kiadásból kikövetkeztetett 1609,, 1629, 1630, 1640, SZENCI MOLNÁR Albert, Imádságos könyvecske, melyben szép hálaadások és áhítatos könyörgések vannak, Heildelberg, r, [14+16]+400+[8] pag.

5 RMK I 514; RMNy II 1238 OSZK, MTAK, BEK, Deberecen Ref, Sárospatak Ref, Cluj Acad, Univ, etc. református [Imádságos könyvecske, Kolozsvár, 1621.] RMK I 515a; RMNy II 1249 református, példány nem ismert KOPCSÁNYI Márton, Keresztény imádságos könyvecske, Bécs, Gelbhaar Gergely, r, [2]+429+[1] pag. RMK I 526; RMNy II 1260 MTAK 1617,, Imádságos könyvechke, Kolozsvár, Heltai, r, 64+? fol. RMK I 531; RMNy II 1291 unitárius, példány nem ismert KECSKEMÉTI C. János, Szép és ájtatos imádságos könyvecske, Bártfa, ifj. Klösz Jakab, r, [46?]+264 pag. RMK I 533; RMNy II 1295 OSZK, Cluj Univ református, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, r, [46]+571+[9] pag. RMK I 548; RMNy II 1345 OSZK fotómásolat, Cluj Theol Ref, Késmárk Ev, Zágráb Univ 1606, 1610,, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, [LETHENYEI István, Imádságos könyvecske, Csepreg, Farkas Imre, 1629.] RMK I 578; RMNy II 1425 evangélikus, példány nem ismert MADARÁSZ Márton, Eperjessi magyar ecclesia minden-napi fegyverkedése, azaz mindennapi imádságos könyvecskéje, Lőcse, Brewer Lörincz, r, [2+96]+432+[8] pag. RMK I 583; RMNy II 1439 OSZK, MTAK, Debrecen Ref, Martin MS, Eperjes Scient evangélikus MIHÁLYKÓ János, Keresztyén istenes és ájtatos imádságok ez mostani nyomorult és veszedelmes üdőkben minden keresztyén és Istenfélő embernek felette szükségesek és hasznosok, Lőcse, Brewer Lőrinc, r, [11]+271+[4] pag.

6 RMK I 581c; RMNy 1442 MTAK fotómásolat, Martin MS evangélikus 1609, 1620,, 1630, 1640, MIHÁLYKÓ János, Keresztyén istenes és ájtatos imádságok ez mostani nyomorult és veszedelmes üdőkben minden keresztyén és Istenfélő embernek felette szükségesek és hasznosok, Csepreg, Farkas Imre, r, [12]+496+[8] pag. RMK I 591; RMNy II 1459 Sárospatak Ref evangélikus 1609, 1620, 1629,, 1640, NÁDASDY Pál, Áhitatos és buzgó imádságok, Csepreg, Farkas Imre, r, [21]+328+[9] pag. RMK I 598; RMNy II 1494 OSZK, Sárospatak Ref evangélikus PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, r, [48]+571+[9] pag. RMK I 604; RMNy II 1513 OSZK, MTAK, Amberg, Zágráb Univ 1606, 1610, 1625,, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, MEDGYESI Pál, [1] Szent Ágoston vallása [2] Scala coeli, avagy egynéhány bizonyos időkre alkalmaztatott istenes elmélkedések és buzgó imádságok, melyek az kegyes életnek angliai nyelven írattatott Praxissából szedegettek, Debrecen, Fodorik, r, [34]+95+[5]+[2]+265+[12] pag. RMK I ; RMNy II 1525 OSZK fotómásolat, Sárospatak Ref, Cluj Acad református, fordítás, 1636, 1638, 1640, 1641, [1] Szép imádságos könyvecske, embernek mindennemű szükségében való szép, hasznos és [2] isteni dicséretekkel mostan újonnan felékesíttetett és öregbíttetett, Lőcse, Brewer, r, [2]+347+[7] pag. RMK I 624a; RMNy II 1552 OSZK evangélikus ima- és énekeskönyv, 1646, [KANIZSAI PÁLFI János, Arany temjénező. Thuribulum aureum, Pápa, Bernard, 1632.] RMK I 625; RMNy II 1553 református, példány nem ismert

7 Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske, melyet naponként minden rendbéli keresztyén ember olvasgathat, Kolozsvár, Abrugi, r, [32+?] fol. RMK I 646b; RMNy II 1615 OSZK protestáns, MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, Debrecen, Fodorik Menyhárt, r, [36]+979+[1] pag. RMK I 657; RMNy III 1639 OSZK, MTAK, Budapest Ref, Esztergom Dioec, BEK református, fordítás 1632,, 1638, 1640, 1641, KOPCSÁNYI Márton, Keresztény imádságos könyvecske, Bécs, Formika Máté, r, [2]+510+[10] pag. RMK I 665; RMNy III 1666 OSZK, BEK 1617, 1622,, DEBRECENI Péter, Tizenkét üdvösséges elmélkedések, melyekben szép ahitatos és buzgosagos könyörgések vannak, Lugdunom, Wilhelmus Christianus, r, [60]+515+[11] pag. RMK I 669; RMNy II 1678 OSZK, Cluj Univ, Martin MS református imakönyv és elmélkedések, fordítás Névváltozat: Leiden, 1638, , , 1651, DEBRECENI Péter, Tizenkét üdvösséges elmélkedések, melyekben szép áhitatos és buzgóságos könyörgések vannak, Lőcse, Brewer Lörinc, r, [46]+595+[15] pag. RMK I 683b; RMNy III 1730 OSZK, Budapest Ev, Budapest Ref református imakönyv és elmélkedések, fordítás 1637,, , , 1651, MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, Lőcse, Brewer Lörinc, r, [50]+978+[18] pag. RMK I 683; RMNy III 1735 OSZK, Budapest Ev, Budapest Ref, Cluj Acad, Cluj Univ, Debrecen Ref, etc. református, fordítás 1632, 1636,, 1640, 1641, DEBRECENI Péter, Tizenkét üdvösséges elmélkedések, melyekben szép áhítatos és buzgóságos könyörgések vannak, Bártfa, Klösz Jakab, r, [82]+661+[10] pag. RMK I 686; RMNy III 1755 OSZK, Cluj Univ, Martin MS, Rimaszombat ev. esperesség könyvtára, Székelyudvarhely, Sárospatak Ref. református imakönyv és elmélkedések, fordítás 1637, 1638,, , 1651,

8 DEBRECENI Péter fordítását revideálta DESELVICS István, Tizenkét üdvösséges elmélkedések, melyekben szép áhítatos és buzgóságos könyörgések vannak, Lőcse, Brewer Lörinc, r, [52]+775+[16] pag. RMK I 696; RMNy 1772 OSZK, MTAK, Cluj Univ, etc. evangélikus imakönyv és elmélkedések, fordítás 1637, 1638, ,, 1651, Útitárs, azaz reggel és este és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, hálaadások, dicséretek és lelki óhajtások, Pozsony, Societatis Jesu, Zavari György, r, [36]+[324?] pag. RMK I 696a; RMNY III 1787 OSZK fotómásolat, Keszthely, 1643, , , 1678, MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, Bártfa, Klösz Jakab, r, [24]+969+[1] RMK I 700; RMNy III 1817 OSZK, Budapest Ev, Budapest Ref, Cluj Acad, Cluj Univ, Debrecen Ref, etc. református, fordítás 1632, 1636,, 1640, 1641, MIHÁLYKÓ János, Keresztyén istenes és ájtatos imádságok ez mostani nyomorult és veszedelmes üdőkben minden keresztyén és Istenfélő embernek felette szükségesek és hasznosok, Bártfa, ifj. Klösz Jakab, r, [6]+319+[5?] pag. RMK I 699; RMNy III 1818 OSZK fotómásolat, Cluj Acad evangélikus 1609, 1620,1629, 1630,, KECSKEMÉTI C. János, Szép és ájtatos imádságos könyvecske, Lőcse, Brewer, r, [36]+338+[4] pag. RMK I 703; RMNy III 1835 OSZK fotómásolat, Budapest Ref, Eperjes Ev református 1624, Keresztyén imádságok egynéhány szép énekekkel, Debrecen, Fodorik Menyhárt, r, [7]+382+[7] fol. RMK I 713; RMNy III 1874 OSZK, MTAK fotómásolat, Cluj Univ református ima- és énekeskönyv MIHÁLYKÓ János, Keresztyéni istenes és ájtatos imádságok ez mostani nyomorult és veszedelmes időkben minden keresztyén és Istenfélő embernek felette igen szükségesek és hasznosok, Lőcse, Brewer Lőrinc, r, [6]+277+[4] pag. RMK I 727; RMNy III 1942 OSZK, Késmárk, Sárospatak Ref evangélikus 1609, 1620,1629, 1630, 1640,

9 DRASKOVICH János, Officium Beatae Mariae Virginis, Pozsony, Societas Iesu, r, [1]+XXXVI+430+[2] pag. RMK I 745; RMNy 2016, fordítás, Útitárs, Pozsony, Sociatas Jesu, r, [36]+396+[?] pag. RMK I 1607; RMNy III 2024 BEK 1639,, , , 1678, 1686, NÁDASI János, Lelki tegez és a boldog halálhoz igaz gyónás és imádság által készülő szívnek rövid imádságos nyilacskái és áhításai, Pozsony, Societas Jesu, RMK I 762a; RMNy III 2076, példány nem ismert, 1648, Lelki temjénező, melyben szívbéli kegyes buzgóságnak tüzétől fegyullasztott áhitatos könyörgésnek kedves illatú füstöletivel az Istennek rettenetesen felgerjedett haragja engeszteltetik, és az ő tőle kijött sűrűn öldöklő csapás a holtak és élők között álló hívektől megengeszteltetik, Gyulafehérvár, 1646, dögös esztendőben. 8r, [8] fol. RMK I 785; RMNy III 2140 OSZK fotómásolat, Cluj Univ protestáns jellegű, imádság pestisjárvány idején [1] Szép imádságos könyvecske, embernek mindennemű szükségében való szép, hasznos és [2] isteni dicséretekkel mostan újonnan felékesíttetett és öregbíttetett, Lőcse, Brewer Lőrinc, r, [2]+147+[3]+290+[9] pag. RMK I 786d; RMNy III 2146 OSZK, Weimar evangélikus ima- és énekeskönyv 1632,, [3] Az szent Dávid zsoltárai [ ], [2] Dicséretek [ ], [1] Istenes énekek [ ], [4] Ezek után vannak egynéhány áhitatos imádságok, Bártfa, ifj. Klösz Jakab, r, [2]+446?+[13?]+243+[7]+53+[1] pag. RMK I ; RMNy III 2163 [4] OSZK fotómásolat protestáns, 1648, SZOKOLYAI ANDERKO István, A Szent Bibliának ótestamentomi könyveiböl egybeszedegetett áhitatos könyörgések, Leiden, Hyeronimus Vogel, r, 216? pag RMK I 807; RMNy III 2217 OSZK, Debrecen Ref

10 NÁDASI János, Lelki tegez és a boldog halálhoz igaz gyónás és imádság által készülő szívnek rövid imádságos nyilacskái és áhításai, Pozsony, Societas Jesu, RMK I 810b; RMNy III 2237, példány nem ismert 1644,, SÁMBÁR Mátyás, Epitome pietatis Marianae, Pozsony, Societas Jesu, RMK I 794; RMNy III 2239, példány nem ismert [4] Az szent Dávid zsoltárai [ ], [2] Dicséretek [ ], [1] Istenes énekek [ ], [5] Ezek után vannak egynéhány áhitatos imádságok, [3] halotti énekekkel megbővítvén, Várad, Kertész Ábrahám, r, [12] [12]+256+[7] pag. RMK I ; RMNy III 2254 [5] BEK protestáns 1647,, NÁDASI János, Lelki tegez és a boldog halálhoz igaz gyónás és imádság által készülő szívnek rövid imádságos nyilacskái és áhításai, Pozsony, Societas Jesu, r, [12]+237+[1] pag. RMK I 823a; RMNy III 2282 OSZK +fotómásolat, Milano Ambrosiana 1644, 1648, DRASKOVICH János, Officium Beatae Mariae Virginis, Pozsony, Societas Iesu, 1650k. 8r, [1]+XXXXVI+430+[2] pag. RMK I 745; RMNy III , PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Pozsony, Societas Jesu, r, [48]+571+[9] pag. RMK I 836; RMNy III 2340 OSZK, MTAK, BEK, Eger Semin, Késmárk, Pannonhalma 1606, 1610, 1625, 1631,, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, [1] Szép imádságos könyvecske, embernek mindennemű szükségében való szép, hasznos és [2] isteni dicséretekkel mostan újonnan felékesíttetett és öregbíttetett, Lőcse, Brewer Lőrinc, között. 32r,?+[152?]+87+[1] pag. RMK száma nincs; RMNy III 2319 OSZK fotómásolat, Pozsony Acad evangélikus ima- és énekeskönyv 1632, 1646,

11 [1] SZENCI MOLNÁR Albert, Psalterium hungaricum[ ][2] LASKAI János, Egy néhány áhitatos buzgó imádságok, Debrecen, Fodorik Menyhért, r, 220+[8]+34+[2] pag. RMK I 843; RMNy III 2363[2] BEK református, vö: 1637, 1638, , , [4] Az szent Dávid zsoltárai [ ], [2] Dicséretek [ ], [1] Istenes énekek [ ], [5] Ezek után vannak egynéhány áhitatos imádságok, [3] halotti énekekkel megbővítvén, Várad, Kertész Ábrahám, r, [12] [12]+223+[5]+46+[1] pag. RMK I 852; RMNy III 2406 [5] OSZK fotómásolat, BEK, Göttingen Univ protestáns 1647, KOMÁROMI SZVERTÁN István, Mikor imádkoztok, ezt mondjátok [ ], Várad, Szenci Ábrahám, r, [12]+290+[2] pag. RMK I 853; RMNy III 2404 OSZK, MTAK, BEK, Debrecen Ref, Univ, Sárospatak, etc. Megjegyzés : református bibliamagyarázatok prédikűció formájában és imádságok MADARÁSZ Márton, Kegyességnek mindennapi gyakorlása, mely négy részekből áll és magában foglalja a bűnök megvallását, hálaadásokat, könyörgéseket és esedezéseket, elsőben egybeszedegetett Gerhardus János szuperintendenstől, Lőcse, Brewer Lörincz, r [24]+249 pag. RMK I 858b; RMNy III 2421A OSZK fotómásolat, Marosvásárhely evangélikus, fordítás, vö: [2] Isten eleibe felbocsátandó imádságok, Várad, Kertész Ábrahám, r, [2]+211+[3] pag. RMK I 865; RMNy III 2454 OSZK fotómásolat, MTAK fotómásolat, Marosvásárhely református Isten eleibe felbocsátandó lelki jó illatokkal teljes arany temjénező, Várad, Kertész Ábrahám, r, 310+[2] pag. RMK I 865a; RMNy III 2455 MTAK fotómásolat, Martin MS református DEBRECENI Péter DESELVICS István, Tizenkét idvességes elmelkedesei Philep Kegeliusnak, Ulm, Görlin János, r, [23]+570+[12] pag. RMK I 875; RMNy III 2497 OSZK fotómásolat, MTAK, Budapest Ref evangélikus imakönyv és elmélkedések, fordítás 1637, 1638, , , 1653, BATTYÁNYI Ádám, Lelki kard, avagy imádságoskönyv, Bécs, Cosmerovius, RMK I 882d; RMNy III, 2508A, példány nem ismert

12 Imádságos könyvecske, kiben egynéhány szép ájtatos imádságok vannak foglalva, Bécs, Cosmerovius, r, [8]+356+[6] pag. RMK I 900; RMNy III 2566, példány nem maradt fenn [1] Balassi Bálint Istenes éneki, Most újonnan Pécseli K. Imre istenes énekivel megbővíttetett [2] Isten elejébe felbocsátandó áhitatos imádságok, Bártfa, Klösz Jakab, 1660? RMK I ; RMNy IV 2890 OSZK fotómásolat protestáns PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Bécs, Rikesin Susanna, RMK I 1021, RMNy IV 3190 OSZK, BEK, Debrecen Ref, etc. 1606, 1610, 1625, 1631, 1650,, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, Útitárs, azaz reggel és este és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, Nagyszombat Akadémiai, RMK I 1058c; RMNY IV 3380 imakönyv, példány nem ismert 1639, 1643,, , 1678, 1686, Útitárs, azaz reggel és este és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, hálaadások, dicséretek és lelki óhajtások, Pottendorf, r, [45?]+27?+? pag. RMK I 1058d; RMNY IV 3389 OSZK fotómásolat, Keszthely imakönyv 1639, 1643, ,, 1678, 1686, SZOKOLYAI ANDERKÓ István, A Szent Bibliának ótestamentomi könyveiből egybeszedegettetett... könyörgések, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, RMK I NÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1673 RMK I 1149, 1676, 1679, 1681, 1685, 1699, 1703, 1706, 1751, 1790, PÓSAHÁZI János, Sibelius Gáspárnak... imádsági, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, RMK I 1151

13 Győzedelmeskedő fegyver, vagy könyörgések...,s. l RMK I 1156a PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Lőcse, Brewer S., RMK I , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665,, , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Egyetemi nyomda, RMK I , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, ,, 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, Liliom Kertecske. Azaz szép istenes virágokkal, összeszedett különb-különb-féle imádságokkal, litániákkal, és az Szentséges Papaktul engedtetett teljes Búcsúkkal bevettetett Ájtatos Könyvecske, Pozsony, Zerweg Johann Gergely, r, [8]+529+[10] pag. RMK I 1186 BEK, 1701, SZATHMÁRNÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály RMK I ,, 1679, 1681, 1685, 1699, 1703, 1706, 1751, 1790, PERNESZI Zsigmond, A kegyes léleknek lelki vigasztalást szerző idvesség pajzsa Imádságok, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1676 RMK I TARNÓCZY István, Titkos értelmű rózsa, avagy Boldog Asszony koronája, mely magába foglalja a Szent Írásnak és a szent atyáknak a Boldogságos szűzhöz való ájtatos dicséretit, Nagyszombat, egyetemi nyomda, RMK I 1206

14 KUN István, Hétköznapi utitárs, azaz a hétnek minden napjaira rendeltetett... imádságok, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, RMK I Szép ájtatos imádságok, kiváltképpen ezen veszedelmes idők használatára, Lőcse, Brewer S., RMK I 1217a Utitárs, azaz reggel s estve és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, Nagyszombat, Rietmiller, RMK I 1226a 1639, 1643, , ,, 1686, SZATHMÁRNÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Lőcse, Brewer S., RMK I , 1676,, 1681, 1685, 1699, 1703, 1706, 1751, 1790, KISS Imre, Szép imádságos könyvecske... a jó emlékezetű Báthori Sophia fejedelem asszony költségével.., Bécs, Joh. Jacob Kürner, RMK I 1242b Lelki kard, Csík, 1680k. RMK I 1243c Hálaadások és dicséretek, Kolozsvár, 1680 RMK I 1244a SZÖNYI NAGY István, Kegyes lélek vezércsillaga, Istennel otthon s úton való járásában imádságok, Debrecen, Rosnyai J., RMK I 1257,

15 ÁGOSTON Péter, Mennyei követek vagy szent Gertrudis és Mechtildis égből vett imádsági, Nagyszombat, RMK I 1268a SZÖNYI NAGY István, Kegyes lélek vezércsillaga, Istennel otthon s úton való járásában imádságok, s. l., RMK I , (SZATHMÁR)NÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, RMK I , 1676, 1679,, 1685, 1699, 1703, 1706, 1751, 1790, KÖLESÉRI Sámuel (id.), Józsué szent maga eltökélése, avagy háznépbeli isteni tiszteletnek és könyörgésnek gyakorlása, Debrecen, Rosnyai J., RMK I OTROKOCSI FLORIS Ferenc, Kereszt alatt nyögő magyar Izraelnek hálaadó és könyörgő imádsági, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, RMK I NEUMANN Gáspár, Minden imádságoknak veleje, Debrecen, RMK I 1295a [1] Imádságos könyvecske [2] Szép és ájtatos isteni dicséretek, Lőcse, Brewer S., RMK I NEUMANN Gáspár, Minden imádságoknak veleje, Debrecen, Töltési, RMK I 1332a NEUMANN Gáspár, Minden imádságoknak veleje, Lőcse, Brewer S., 1685.

16 RMK I (SZATHMÁR)NÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Debrecen, Töltési, RMK I , 1676, 1679, 1681,, 1699, 1703, 1706, 1751, 1790, [NÉMETI Mihály], Buzgó imádságok és isteni dicséretek, Kolozsvár, RMK I Utitárs, azaz reggel s estve és egyéb időkben gyakorlandó imádságok, Nagyszombat, RMK I 1356b 1639, 1643, , , 1678, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Egyetemi nyomda, RMK I 1381a 1606, 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, KÉRI Sámuel, A Boldogságos Szűz zsoltárkönyve, írta deákul Szent Bonaventura, h. n., RMK I 1381f, példányból nem ismert GÖNCZI György, A Sz. Dávid Profétának ékes ritmusú zsoltárival, és a zsoltárokból szereztetett dicsiretekkel, s egyéb istenes énekekkel és himnuszokkal teljes könyv. Ezek után vannak egy-néhány áhitatos imádságok, Kolozsvár, RMK I 1384 OSZK református, György, Buzgó hálaadások és könyörgések. A szent Dávid zsoltáraival és dicséretekkel teljes könyv, Lőcse, RMK I 1410 OSZK

17 FILEPSZÁLLÁSI Gergely, Praesidium christianorum, avagy: A keresztyének között magyarok fegyvere. Imádságok, Kassa, Klein J., RMK I 1452 OSZK TARNÓCZY István, Holtig való barátság, a vagy mi módon kell a beteg és halálra vált embert avagy megsententziázott bünöst segíteni, Nagyszombat, RMK I 1484 OSZK, 1735, 1741, 1754, 1771, KONCZ Boldizsár, Hetedszakai reggeli és estvéli könyörgések, Kolozsvár, M. Tótfalusi Kis Miklós, RMK I 1472 OSZK ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja. Lőcse, Brewer S., RMK I 1489 OSZK evangélikus, 1701, 1706, 1707, 1726, 1747, 1748, 1752, 1760, 1781, GÖNCZI György, A Sz. Dávid Profétának ékes ritmusú zsoltárival, és a zsoltárokból szereztetett dicsiretekkel, s egyéb istenes énekekkel és himnuszokkal teljes könyv. Ezek után vannak egy-néhány áhitatos imádságok, Lőcse, Brewer S., r [2]+746+[20] pag. RMK I 1493b OSZK református 1690, BENICZKI Tamás, Egynéhány szép ájtatos könyörgés, Nagyszombat, egyetemi nyomda, RMK I 1494a OSZK Buzgó hálaadások és könyörgések, Lőcse, RMK I 1492a evangélikus 1698 HUSZTI SZABÓ István, Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradicsomkertecske. Imádságok, Kolozsvár, M. Tótfalusi Kis Miklós, RMK I 1524 OSZK

18 SZATHMÁRNÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Kolozsvár, M. Tótfalusi Kis Miklós, RMK I 1541a OSZK 1673, 1676, 1679, 1681, 1685,, 1703, 1706, 1751, 1790, Imádságos és énekes kézbe hordozó könyvecske, melyet naponként minden rendbéli keresztyén ember olvasgathat, Kolozsvár, unitárius ecclesia, RMK I 1558 unitárius 1635, Lelki fegyverház, melyben mindenféle lelki és testi ellenség meggyőzésére erős fegyver készíttetett. Nagyszombat, RMK I 1568, 1716, 1770, 1774, 1790, 1791, BARANYI Pál Lelki paradicsom, mely [ ] különb-különb féle ájtatosságokkal [ ] béültettetett, Csíksomlyó, RMK I 1572., 1720, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Lőcse, Brewer S. örökösei, RMK I 1631 OSZK evangélikus 1696,, 1706, 1707, 1726, 1747, 1748, 1752, 1760, 1781, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, Egyetemi nyomda, RMK I , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689,, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, Liliom kertecske, azaz szép isteni virágokkal összeszedett különb-különbféle imádságokkal, litániákkal, és az Szentséges Pápáktúl engedtetett teljes búcsúkkal bevettetett áhítatos könyvecske, Nagyszombat, Endter Márton, [12]+426+[3] pag. RMK I 1634 eperjesi ev. lyc. megjegyzés: katolikus

19 1675,, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal[ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Bécs, Anna Rosina Sischowitzin, r, [6]+275 pag. RMK I 1664, 1713, 1732, 1734, 1748, 1754, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, (SZATHMÁR)NÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Debrecen, RMK I , 1676, 1679, 1681, 1685, 1699,, 1706, 1751, 1790, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Lőcse, Brewer S. örökösei, RMK I 1714 OSZK evangélikus 1696, 1701,, 1707, 1726, 1747, 1748, 1752, 1760, 1781, (SZATHMÁR)NÉMETHI Mihály, Mennyei tárház kulcsa... imádságok..., Lőcse, RMK I , 1676, 1679, 1681, 1685, 1699, 1703,, 1751, 1790, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Lőcse, Brewer S. örökösei, RMK I 1727b Bp. Piarista evangélikus 1696, 1701, 1706,, 1726, 1747, 1748, 1752, 1760, 1781, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, RMK száma nincs 1606, 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701,, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791,

20 Az poenitentia tartó lélek igaz töredelmességének módja, Bártfa, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal [ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Nagyszombat, Róden György, ,, 1732, 1734, 1748, 1754, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, Liliom kertecske, azaz szép isteni virágokkal összeszedett különb-különbféle imádságokkal, litániákkal, és az Szentséges Pápáktúl engedtetett teljes búcsúkkal bevettetett áhítatos könyvecske, Nagyszombat, 1713 k. 8r, 422+[3] pag. RMK I 1394a OSZK megjegyzés: katolikus 1675, 1701, Lelki fegyverház melyben minden-féle leki es testi ellenség meggyőzésére erős fegyver készíttetett, és mostan újobban kinyomtattatott, Nagyszombat, ,, 1770, 1774, 1790, 1791, ZACHAR János Nagy pátriárchának, Szent Józsefnek [ ] szoltárkönyve, ford. Sigrai Rosa kiad Ányos Éva Theresia, Nagyszombat, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710,, 1725, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmatjától nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona, az az különb-különb féle válogatott ájtatos szép imádságból, lelki fohászkodásokból készíttetett imádságoskönyv, melyet a keresztény híveknek javára szerzett, Nagyszombat, 1719., 1753, 1765, BARANYI Pál, Lelki paradicsom, mely [ ] különb-különb féle ájtatosságokkal [ ] béültettetett, Nagyszombat, Hunyadi, 1720.

21 1700,, Az Isten anyaszentegyházabéli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, mellyben vannak hymnusok, soltárokból szereztetett ditséretek, innepekre és egyéb alkalmatosságokra tartozó istenes régi énekek, Lőcse, Brewer, SZENCI MOLNÁR Albert, Szent Dávid királynak 150 sóltári... a fohászkodó imádságokat pedig mindenik sóltárnak értelme szerént belőlek kirta Theodorus Beza, amellyeket 1707-ben Pápai Páriz Ferentz által fordított, Lőcse, Brewer, SOOS Ferencz, A dög halál Isten harca az emberekkel; melyben megmutatódik, mint gyözedelmeskedik Isten a testen. Miképpen forgassa pedig ember magát ebbe a harczban, és minémü hadi lelki készülete légyen, arról oktattatik e rövid együgyü munka által a halandó ember. Mellyet erdélyi... református statusnak... ajánl Erdélyben református superintendens, Kolozsvár, Telegdi P. Sámuel, Lelki fegyver, avagy a hétnek minden napjaira rendeltetett... könyörgések és... hálaadások... magyar nyelven kibocsáttattak Belgiumban Diószegi Kis István által. Most újonnan kinyomtattattak. Debrecen, Viski nyomda, 1723., 1790, 1794, Szent Dávid királynak 150 sóltári... fordittatitak Szenci Molnár Albert által, Debrecen, Viski nyomda, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719,, 1738, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Lőcse, Brewer nyomda, OSZK evangélikus, kolligátum 1696, 1701, 1706, 1707,, 1747, 1748, 1752, 1760, 1781,

22 Györi Boldog Aszon seminarium clericussa Jesus, Maria, Josef, az az [ ] Aitatos tisztele t [ ] német nyelvbül [ ] Ford. Györi Boldog Aszon seminariumja clericussa által, Bécs, Kürner, BETHLEN Kata, Bujdosásnak emlékezetköve, mellyet [ ] a Kristus Jesusnak [ ] ditsiretire szép imádságoknak [ ] drágaköveiböl összerakott [ ] egy bujdosó, Lőcse, Brewer, református, KERESZTÚRI Pál, Mennyei társalkodás, az-az az Istennek a bünös emberrel való beszélgetése, Kolozsvár, Telegdi, RÁDAI Pál, Lelki hódolás, avagy igaz keresztyénhez illő buzgó imádságok, Lőcse, SZÖNYI NAGY István, Mártyrok koronája, mely az evangeliumi igaz vallásban álhatatossaknak, fejekben [ ] fénylik [ ] olly idvességes könyvecske: melyekben miképpen kellessék a szenteknek a Kristus vallásában megmaradni, Norimberg, SZENCI MOLNÁR Albert, Szent Dávid királynak 150 sóltári [...] a fohászkodó imádságokat pedig mindenik sóltárnak értelme szerént belőlek kirta Theodorus Beza, amellyeket 1707-ben Pápai Páriz Ferentz által, Lőcse, Brewer, Az három isteni fő-jóságoknak indulati. Mellyeket minden ember többször éltében köteles tenni; és szent gyónás alkalmatosságával hasznos gyakorolni, s. l., 1728 k Szép ájtatosságokkal teljes könyv, mely deák nyelven Officium Rákoczianum mondatik, Buda, Nottenstein János, [18]+ 448 pag. Petrik VII 506, Knapp 10 München BS, 1746, 1756, 1756 (!), 1756 (!), 1757, 1767, 1771, 1789, 1790, 1791, SARTORIUS János, Az egy idvezitö áldott Úr Jesus nevében, Szent penitentiara serkengetö... magyar lelki oranak harmadik fértállya... imádságos könyvecske, Wittenberg, Eüsfeld,

23 SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal[ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Nagyszombat, , 1713,, 1734, 1748, 1754, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal [ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Posony, Spajzer, , 1713, 1732,, 1748, 1754, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, PADÁNYI BÍRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége, vagy-is az áitatos kereszteny lelkeknek [ ] vigasztalásokra [ ] figyelmező Szent Háromság [ ] hármas dicsérete [ ] úgy-mint [ ] mennyei dicsöült lelkeknek három tizedes angyali olvasója, Budán, Landerer, Keresztyén katolikus embernek minden napi ájtatos, és istenes imádsági, Kolozsvár, Weichenberg Simon, TARNÓCZY István, Holtig való barátság, a vagy mi módon kellessék a beteg és halálra vált embert avagy megsententziázott bünöst segíteni, Nagyszombat, TORKOS András, Engesztelő áldozat, az az hét részekből álló áhétatos és buzgóságos imádságos könyv, mellyben a jó keresztyén ember ö Mennyei Sz. Attyának ortzáját az Ur Jésusnak nevében engeszteli, mellyet írt és szerzett az Augustána Confessio szerint való Györi Ecclésiának lelki pásztora, Lipcse, evangélikus CSUZI CSEH János, Isten eleiben fel-vitetett lelki áldozat, az-az: Olly áhitatos könyörgések, mellyeket, az Istennel szüntelen járó lélek a Jesus Kristusban fundáltatott hit által fiui bizodalommal minden nap Istennek bémutathat, Győr, Sator nyomda,

24 PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Kassa, 1738., példány nem ismert 1606, 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725,, 1747, 1753, 1758, 1770, 1772, 1791, Lelki méreg ellen való orvosság, az uralkodó döghalálnak veszedelme ellen közönséges hívek ájtatosságára elö adatott, avagy rövid ajtatosságnak gyakorlása magában foglaló külömbkülömb féle Isten haragjának csillapítására való alkalmatos imádságokat, könyörgéseket, Posony, Döghalálnak idején, Istenünk meg-haragudott ortzájának engesztelésére mondandó imádság, Kolozsvár, Ref. egyházközség nyomda, 1740 k Igaz és köteles szívbéli ájtatosság a Szentséges Szűz Mária Szívéhez, s. l TARNÓCZY István, Holtig való barátság, a vagy mi módon kellessék a beteg és halálra vált embert avagy megsententziázott bünöst segíteni, Nagyszombat, Döghalálnak idején, Istenünk meg-haragudott ortzájának engesztelésére mondandó imádság, s. l., OROSZ Ferenc [Orosius Franciscus], Puteus Aquarum Viventium, Élő vizek kútja, azaz A Thali Boldogságos Szűz Máriának ötszáz esztendőknek előtte csudálatosan találtatott [ ] kútforása, és [ ] Képe [ ] leírása, Nagyszombat, Kesergő galambocska a kő-sziklának lyukaiban, a vagy a keresztény léleknek Kristus öt sebeihez való ajtatossága, mellyet kolosvári halálra vált Kristus Jesus Társasága ki-botsátott Kolozsvár, Becskereki Mihály, Nagyboldogasszony Congregatioja Regulai [ ] Ötödik Pál pápátul adatot indulgentiákkal és bucsukkal, más hozzá-tartozandó szép imádságokkal ki-szedetet ájtatosságok, Nagyszombat, Megjegyzés

25 Officium Rákócziánum, avagy külömbféle ájtatosságok, Buda, Knapp 21, példányból nem ismert 1732,, 1756, 1756 (!), 1756 (!), 1757, 1767, 1771, 1789, 1790, 1791, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Csíksomlyó, Csiki klastrom, , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738,, 1753, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, A bünös embernek meg-térésére az igaz penitentzia tartásnak módgya rövid summában elöadatik a nagy-szombati Jesus Társaságának Catechetica Bibliothekájábul, Nagyszombat, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Jéna, OSZK evangélikus 1696, 1701, 1706, 1707, 1726,, 1748, 1752, 1760, 1781, Minden-napi ájtatos gyakorlás, mellyet [ ] Maria Crescentia az Oltári Szentség elött gyakorlott, a Krisztus Jesus kénszenvedését foglalván magában, [ ] hozzá adatván a Bóldogságos Szüz Máriahoz kis imádságok, mellyek [ ] németbül magyarra által-tétettek, Posony, Royer, katolkus ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Lőcse, Brewer nyomda, OSZK evangélikus 1696, 1701, 1706, 1707, 1726, 1747,, 1752, 1760, 1781, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal [ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Nagyszombat, , 1713, 1732, 1734,, 1754, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795,

26 Úti-társ, Csiksomlyó, Kolostor nyomda, SZENCI MOLNÁR Albert, Szent Dávid királynak 150 sóltári, Debrecen, Margitai, református Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosson hallani a' Sz. Misét és maga minden napi ájtatosságit végbe vinni, ki-tettzik, Kolozsvár, Az teste lett szent Ige, avagy Krisztus Urunk leg-szentségesbb Teste Congregátziójának regulái, bucsui és ájtatossági, melly [ ] Bé-hozatott, s föl-állittatott [ ]egy méltatlan egyházi renden lévő paptul, Kassa, Akadémiai nyomda, TORKOS József, Uj zengedezö mennyei kar, az-az Régi és ujonnan szereztetett, válogatott, isteni ditséreteket és lelki énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett graduál, emlly az hiveknek serkentésekre... egynéhány imádságokkal együtt ki-botsátatott, Frankfurt, evangélikus, 1760, 1768, 1770, 1783, ONADI Sámuel, A szentek imádságaikkal, mint valamely jó illatokkal teljes arany csésze, avagy az ó és új testamentomi szenteknek kegyes fohászkodásaikból [ ] összeszedegetett imádságos könyvecske, s. l., református, 1762, 1772, 1779, 1781, 1782, 1787, 1788, 1789, A Jésus Társaságából való szerzetes papok által [ ] tartandó apostoli missiók alkalmatosságával öszve-gyült hivektöl ének vagy fel-szóval mondatni szokott áhitatosság, mellyet a nagy győri [ ] hiveknek költségével azon Jesus Társaságából lévö pap újonnan kinyomatott, Győr, Streibig, PIROLT János, A Jesus Társaságából való Gonzága Szent Aloysiusnak hat vasárnap-béli tiszteleti, Nagyszombat, NÉMETI Mihály, Mennyei tárház kultsa, avagy imádságok, mellyekkel minden szükségben lévő együgyü emberek az Isten kegyelmes tárházába bé-mehetnek, Debrecen, Margitai, református 1673, 1676, 1679, 1681, 1685, 1699, 1703, 1706,, 1790,

27 ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, [s. l.], [s. a.]. evangélikus 1696, 1701, 1706, 1707, 1726, 1747, 1748,, 1760, 1781, HATVANI István, A fiui és leányi oskolákban tanuló gyermekek számára iratott rövid könyörgések, a gyengébb preceptorokhoz avagy tanitókhoz, és szülékhez való oktatással és intéssel, Debrecen, református Aitatos keresztény, avagy aitatos keresztény em bernek reggeli és estvéli gyakorlási, mellyek többire szent Dávid 'Soltáriból [ ] most német, s franczia nyelvből magyarra fordittattak, Csiksomlyó, Zárda nyomda, PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmatjától nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona, az az különb-különb féle válogatott ájtatos szép imádságból, lelki fohászkodásokból készíttetett imádságoskönyv, melyet a keresztény híveknek javára szerzett, Nagyszombat, Akadémiai nyomda, ,, 1765, PADÁNYI BÍRÓ Márton, Angyali társaságnak szövetsége, vagy-is az áitatos kereszteny lelkeknek [ ] vigasztalásokra [ ] figyelmező Szent Háromság [ ] hármas dicsérete [ ] úgy-mint [ ] mennyei dicsöült lelkeknek három tizedes angyali olvasója, Budán, Landerer, PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Nagyszombat, , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747,, 1758, 1770, 1772, 1789, 1791, TARNÓCZY István, Holtig való barátság, a vagy mi módon kellessék a beteg és halálra vált embert avagy megsententziázott bünöst segíteni, mellyet, Nagyszombat, Académiai nyomda, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal[ ]. Mellyek

28 mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Nagyszombat, , 1713, 1732, 1734, 1748,, 1760, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosson hallani a Sz. Misét és maga minden napi ájtatosságit végbe vinni, ki-tettzik, Nagyszombat, Officium azaz asszonyunk Szűz Maria solosmája, Csiksomlyó, Csiki klastrom, megjegyzés: katolikus Officium Rákócziánum, avagy különböző ájtatosságoknak gyakorlási, Buda, Landerer Ferenc Leopold, [18]+714+[6] pag. Petrik VII 369; Knapp 34 MTAK, Balassagyarmat M 1732, 1746,, 1756 (!), 1756 (!), 1757, 1767, 1771, 1789, 1790, 1791, Szép ájtatosságokkal teljes könyv, mely deák nyelven Officium Rákoczianum mondatik, Győr, Streibig Gergely János, [16]+614+[6] pag. Petrik VII 506; Knapp 35 BEK, MTAK 1732, 1746, 1756,, 1756 (!), 1757, 1767, 1771, 1789, 1790, 1791, Officium Rákócziánum, avagy külömbféle ájtatosságok az Istennek imádására, Kassa, Akadémiai, [17]+510+[4] pag. Petrik II 918; Knapp 36 OSZK, Békéscsaba, Kalocsa Főszék, Veszprém ÉK 1732, 1746, 1756, 1756 (!),, 1757, 1767, 1771, 1789, 1790, 1791, Szép ájtatosságokkal teljes könyv, mely deák nyelven Officium Rákoczianum mondatik, Győr, Streibig Gergely János, között. [16]+512+ [?] pag. Knapp 38 Pannonhalma Ábrahám Imre gyűjt PÁZMÁNY Péter, Imádságos könyv, Kassa, , 1610, 1625, 1631, 1650, 1665, , , 1689, 1701, 1710, 1719, 1725, 1738, 1747, 1753,, 1770, 1772, 1789, 1791,

29 Böltseséggyel gyámolitott imádság, az-az kereszt-járó napok alkalmatosságával öszve seregelt egyházi, szerzetes és világi rendnek buzgó könyörgése [ ] Szerafikus Szent Ferentz [ ] egy méltatlan prédikátora [ ] élő nyelven megmagyarázza, Posony, Landerer, Kezdete, előmenetele, rend-tartási, regulai, malaszti, butsui és külömb-féle ájtatossági az halálravált [ ] Kristus és a kerszt alatt álló meg-epedet szivű Szűz Mária [ ] gyülekezetének, Kassa, Akadémiai nyomda, BETHLEN Kata, Védelmező erős pajzs, mellyet a keresztyén ember [ ] lelki attyafiainak [ ] ajánlja, Szeben, SIGRAY Erzsébet Róza, Jó illatú rózsás kert, melyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák találtatnak, reggeli s estvéli imádságok, az Úr vétele előtt, és utána való könyörgések a Jézus szentséges szívéhez való officium, litania egyéb szép imádságokkal [ ]. Mellyek mindenestül magyar nyelvre Szent Klára szerzetében lévő egy szerzetes szűz által, Nagyszombat, Akadémiai nyomda, , 1713, 1732, 1734, 1748, 1754,, 1768, 1770, 1775, 1781, 1783, 1790, 1793, 1795, A keresztviselő Kristus Jesus fájdalmas uttyának áhitatos gyakorlása [ ] melly a Szent Bonaventura [ ] Elmélkedéseiből, és némely szent atyák irásiból ki-szedegetetett [latinból] fordittatott, Sopron, Siess nyomda, TORKOS József, Uj zengedezö mennyei kar, az-az Régi és ujonnan szereztetett, válogatott, isteni ditséreteket és lelki énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett graduál, emlly az hiveknek serkentésekre [ ] egynéhány imádságokkal együtt ki-botsátatott, Frankfurt, evangélikus 1750,, 1768, 1770, 1783, Elein való megtérésnek gyümöltse, Kolozsvár, Páldi István, ÁCS Mihály, Arany lánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit Ő Felségét magához kapcsolhatja, Augusta, Ludwig János, evangélikus 1696, 1701, 1706, 1707, 1726, 1747, 1748, 1752,, 1781, 1793

30 SCOTTI, [Giovanni], Szent nap, avagy a szent irásnak helyeiből egybe szedetett, és szerkesztett egész napi ájtatosság, minden rendben lévő férfiak és asszonyok buzgóságokra alkalmaztatott és nyomtattatott (a kassai deák bötűből magyar nyelvre fordíttatott, Kolozsvár, Myrhából szedett lépes méz, avagy üdvözítönk keserves kínszenvedésének buzgó elmélkedésére édesgető Sz. Kereszt zsolosmája, melyben a Jesus Társaságának nagyszombati [ ] Szent Kereszt congregatiojának regulái, rendtartási [ ] foglaltatnak, Nagyszombat, Académiai nyomda, SZENCI MOLNÁR Albert, Szent Dávid királynak 150 sóltári, Pozsony, Landerer, református ONADI Sámuel, A szentek imádságaikkal, mint valamely jó illatokkal teljes arany csésze, avagy az ó és új testamentomi szenteknek kegyes fohászkodásaikból [ ] összeszedegetett imádságos könyvecske, Kolozsvár, református 1750,, 1772, 1779, 1781, 1782, 1787, 1788, 1789, Bártzsay Klára Jó illatú füst, mely az egekig hat : azaz oly könyörgések, melyek különb-különféle alkalmatosságokra és időkre rendeltettek, s német nyelven lévő könyvecskékből magyarra fordíttattak Bártzay Klára által, kinek mind életében, mind halálában nyeresége a Krisztus Mindenkor magával hordozandó lelki kincs, mellyből miképpen kellessék ájtatosson hallani a' Sz. Misét és maga minden napi ájtatosságit végbe vinni, ki-tettzik. Budán Landerer ny Borosnyai Nagy Pál Házi és úti idvességes társ az az külömb külömb féle. Fohászkodások. Nagyenyed Kiss Gy. Nyomda PONGRÁCZ Eszter, Igaz isteni szeretetnek harmatjától nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona, az az különb-különb féle válogatott ájtatos szép imádságból, lelki fohászkodásokból készíttetett imádságoskönyv, melyet a keresztény híveknek javára szerzett, Nagyszombat, , 1753,, 1790

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Szelestei N. László ÁHÍTATI MŰVEK MURÁNYBAN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A 17. században a Felföldön a rekatolizáció és az ellenreformáció hatására erős vallási átrendeződés kezdődött, a katolikusok száma

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Bibliaolvasó kalauz a 18. században

Bibliaolvasó kalauz a 18. században Bibliaolvasó kalauz a 18. században Az olvasmánytörténeti kutatások során a Biblia rendszeres olvasására a fennmaradt példányok bejegyzéseiből lehet a legjobban következtetni. Monok István A Rákóczi-család

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Évszám RMNY-szám Szerző Cím Megjelenés helye Nyomda Felekezet Tartalmazott szövegek RMK-szám Általános jegyzetek Könyvészeti jegyzetek

Évszám RMNY-szám Szerző Cím Megjelenés helye Nyomda Felekezet Tartalmazott szövegek RMK-szám Általános jegyzetek Könyvészeti jegyzetek 1551 94 Johann Spangenberg Trostbüchlein mit christlicher Unterrichtung Helth und Hoffgreff Ev. RMK II. 51 1553 102 Heltai Gáspár Vigasztalo könyvetske Heltai Gáspár Ev., ford. 1557 140 [1] Rhegius, Urbanus

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szekszárdi Atlétikai Fesztivál / augusztus 30. szeptember 1. Előzetes rajtlista

Szekszárdi Atlétikai Fesztivál / augusztus 30. szeptember 1. Előzetes rajtlista Gyermek (2000-2001) Szekszárdi Atlétikai Fesztivál / 2012. augusztus 30. szeptember 1. Előzetes rajtlista 60 méter : Gabi Luca 00 Szekszárdi AK SE Győri Bettina 00 Szekszárdi AK SE Pávkovics Kincső 00

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör u9 lány 1 24 Bali Emese SKÁID Kodály Zoltán 2 3 Kádár Eszter Hunyadi János Evangélikus Ócoda és Ált.Isk. 00:10:59 00:00:00 00:03:28 00:03:43

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253 1. Neved: Agócs Ágoston Albert Flóra Apró Anna Apró Péter Baksa Kristóf 2. Jelenlegi iskolád neve: Mezőkövesd Egri Kemény Ferenc EKE Gyakorló EKE Gyakorló Széchenyi István Katolikus iskola, Füzesabony

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK I. KORCSOPORT I. KORCSOPORT 1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét A 2. Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola, Budapest 3.

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY. 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9

SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY. 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9 SOMOGY MEGYE NYÍLT SERDÜLŐ BAJNOKSÁGA MEGHÍVÁSOS IFJÚSÁGI, JUNIOR ATLÉTIKAI VERSENY Kaposvár,2011.szeptember 10. FIÚK 80 m 13 éves 1.Kaszás Bendegúz 98 ARAK 10,2 2. Székács Máté 98 Kaposvári SI 10,9 3.

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2009. május 6-i ülés 1. Hreblay-féle lepkegyűjtemény védetté nyilvánítása Az ülés napirendje 2. Kő Pál (Perespuszta, 1941 ): Fa dombormű, 1981 (fa, 220x880 cm, az Intercontinental

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

60m U11 Fiú Futam Döntő

60m U11 Fiú Futam Döntő 60m U11 Fiú Futam 10. Horváth Boldizsár 2006 ZAC 2 9.09 9. Szírmai Nimród 2006 ZAC 3 9.43 8. Mózer Benedek 2006 Zalaszám-ZAC 3 9.52 7. Simon Bence 2007 Mosonmgyaróv. AC 1 9.53 5. Kovács Ákos 2006 Zalaszám

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben