ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐL"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐL 1 A HITELEZŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE Hitelező : DEGIRO B.V. Cím: Herengracht BZ Amsterdam Telefon: Web: 2 AZ ÉRTÉKPAPÍRHITEL LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 2.1 A HITEL TÍPUSA Az értékpapírhitel olyan folyamatos hitel, amelynek biztosítékaként a befektetési portfólióban található értékpapírokat használják. Az értékpapírhitel igénybevételére csak akkor van lehető sége, ha Ön Értékpapírhitel szerző dést kötött. 2.2 A TELJES HITELÖSSZEG A teljes hitelösszeg a befektetési portfólió mértékétő l és összetételétő l függ, és az árfolyam-ingadozások miatt változhat. Általánosságban elmondható, hogy részvény-, befektetési alap- és kötvényfedezet esetén a teljes érték 70%-át kitevő hitel adható. A DEGIRO azonban úgy is dönthet, hogy egy alapra több vagy kevesebb értékpapírhitelt ad. További információt a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ című dokumentumban találhat. 2.3 A HITELNYŰJTÁS FELTÉTELEI Ön az értékpapírok megvásárlása pillanatában igénybe veszi az értékpapírhitelt, és ennek következtében negatív elő jelű lesz az Egyenlege állapota, vagy ezzel a megbízással tovább növekszik az Ön tartozása. 2.4 A HITELMEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA Az értékpapír-hitelmegállapodás határozatlan idő re szól. Ön bármikor felmondhatja az értékpapír-hitelmegállapodást. Ennek feltétele, hogy a felmondás idő pontjában Egyenlegén ne legyen tartozás. 2.5 A FIZETENDŐ KAMATOK HATÁRIDŐI A kamat-tartozást naponta, utólag számítják fel az Ön Egyenlegén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel nő a tartozása az Egyenlegen. A Készpénzterhelési limit esetleges túllépése esetén Ön köteles korlátozni a hitel mértékét.

2 2.6 AZ ELŐÍRT GARANCIÁK Értékpapírhitel értékpapír-fedezet biztosítása esetén nyújtható. A Philips részvényei esetén például legfeljebb a Philips NV pozíció-értékének 70%-a vehető fel hitelként. Az értékpapír-fedezet biztosítékként szolgál az igénybe vett hitel miatt keletkezett kötelezettségek betartásához. Az egyik ilyen kötelezettség a kamatfizetés, de arról is gondoskodnunk kell, hogy a keret ne legyen (túl sokáig) negatív. 2.7 A KELETKEZETT HIÁNY RENDEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE Amennyiben a biztosíték nem elegendő, akkor az Egyenlegen keletkezett hiányt Önnek mielő bb rendeznie kell. Az Egyenleg keretének túllépése esetén alkalmazandó eljárásról bő vebben a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ című dokumentumban olvashat. 2.8 A NEM IDŐBEN TÖRTÉNŐ RENDEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI Amennyiben a keretben keletkezett hiányt Ön nem rendezi idő ben, akkor a DEGIRO jogosult arra, hogy az Ön értékpapír-portfóliójában pozíciókat zárjon le, és azokat felhasználja a túllépés megszüntetésére. A portfólió egy részének vagy egészének lezárása az Ön költségére történik, és ennek kockázatát Önnek kell viselnie. A DEGIRO természetesen elektronikus üzenetben értesíti Önt a limit túllépésérő l, de Ön felel azért, hogy az üzenetek küldéséhez megfelelő adatokkal rendelkezzünk. Amennyiben bármilyen körülmény miatt nem jutott el Önhöz a DEGIRO által küldött üzenet, a DEGIRO akkor is maradéktalanul tartja magát a megállapított határidő höz, amely idő pontig meg kell szüntetni az Egyenlegen keletkezett hiányt. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐ L = 2

3 3 A HITEL KÖLTSÉGEI 3.1 A HITELMEGÁLLAPODÁS HITELKAMATLÁBA A hitel-megállapodás esetén alkalmazandó hitelkamatláb a naponkénti, adott pénznemre vonatkozó, fix felárral növelt referencia-kamatlábból áll. A fix felár mértéke általában 1,5%. Az alkalmazandó díjak és felárak áttekintését lásd a DEGIRO honlapján. A referencia-kamatláb az adott kereskedési napon alkalmazandó napi kamatláb, amely meghatározza a következő kereskedési napon érvényes kamatláb mértékét. Példa: értékpapír-hitel összköltségei euróban Teljes hitelösszeg Tényleges kamat 1 éves szinten (A) Havi kamatkiadások (B) Éves kamatkiadások (C) Teljes hitelösszeg 1 év után (D) ,6% ,6% ,6% ,6% A fenti számításokhoz nem köthető k jogok. Céljuk a termék költségeinek szemléltetése. 1 Az Eonia EUR referencia-kamatláb 0,1% A. Tényleges kamat éves alapon A tényleges kamat éves alapon az értékpapírhitel megjelölése. Ebben az értékpapírhitel összes költsége kifejező dik. A tényleges kamat a fenti számítás szerint éves szinten 1,6%. A tényleges kamat mértéke a szeptemberben érvényes kamattartozást közelíti meg. Az aktuális kamatlábakat a DEGIRO weboldalán tekintheti meg. B. Havi kamatkiadások Az értékpapírhitelhez kötő dő havi kiadások alapját a jelen táblázatban az értékpapírhitel teljes összegének 0,13%-ának megfelelő havi kamat képezi. A fizetendő kamatot valójában napi rendszerességgel levonják, figyelembe véve az év 365 naptári napját és az aktuális kamatnapokat. C. Éves kamatkiadások Az éves kamatkiadás a fenti példában, a hitel mértékétő l függetlenül évi 1,6% [= tényleges kamat]. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐ L = 3

4 D. A teljes hitelösszeg egy év elteltével A teljes díjat egy év elteltével a kapott hitel alapján kell kiszámolni, a kamatkiadásokkal együtt. Amíg a hitel megtalálható az Ön értékpapír-portfóliójában, addig a lejárt kamatok a teljes hitelösszeg részét képezik. 3.2 NINCS KÖTELEZETTSÉG MÁS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Ahhoz, hogy Ön a hitelt megkapja, nem kötelező biztosítást kötnie a hitel fedezeteként, vagy más mellékszolgáltatást igénybe vennie. A DEGIRO az értékpapírhitelhez az Ön értékpapír-portfóliójában található pozíciókat kéri biztosítékként. Ehhez kötelező befektetési számlát nyitnia. A számlanyitás díjmentes. Biztosítást nem kell kötnie, egyéb mellékszolgáltatásokat nem kell igénybe vennie. Az értékpapírokkal történő kereskedés, valamint az értékpapírok kezelése esetén a DEGIRO díjat számít fel. A DEGIRO által a befektetéshez felszámított költségek teljes listája megtalálható a honlapon. 3.3 LEGALÁBB EGY BEFEKTETÉSI SZÁMLÁT FENN KELL TARTANI A DEGIRO Egyenleget nyit Önnek, amelyen végrehajtja egyebek között a hitellel kapcsolatos ki- és befizetéseket, valamint az értékpapírok kezelését. A befektetési számláról mindig az Ön harmadik (külső ) félnél, azaz banknál tartott ellenszámlájára utalhat. 3.4 A KÉSEDELMES FIZETÉS ESETÉN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Ha a tartozás összege a kért biztosítéknál nagyobb az Egyenlegen, akkor az értékhatár túllépésérő l beszélhetünk. Az Egyenleg túllépésére sor kerülhet például árfolyamcsökkenés, az alkalmazandó fedezeti hányad módosítása vagy az Ön által a DEGIRO számára az értékpapírhitel után fizetendő kamat átutalása miatt. 3.5 A TELJESÍTÉS ELMULASZTÁSA SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT Ha Ön nem tud eleget tenni az értékpapírhitel miatt keletkezett kötelezettségeinek, akkor ennek súlyos következményei lehetnek Önre nézve. Pozíciói eladására kényszerülhet, ha az Egyenlegén határérték-túllépés történt. További következmény lehet, hogy a jövő ben az Ön számára nehezebbé válik a hitel igénybevétele. Ez azt jelenti, hogy Ön ilyen esetben csak nehezebben, vagy egyáltalán nem tud hitelt felvenni. A DEGIRO jogosult arra, hogy a szokásosnál nagyobb kamatot számítson fel Önnek attól a pillanattól kezdve, amikor Ön az Egyenlegen túllépte a határértéket, vagy ha tartozása marad fent. A tartozás esedékessé válásának idő pontjában keletkező esetleges behajtási költségek Önt terhelik. 3.6 BEJELENTÉS A BUREAU KREDIET REGISTRATIE-NÁL (HITELREGISZTRÁCIÓS IRODA) A DEGIRO csatlakozott a Tiel-i Bureau Krediet Registratie (BKR, Hitelregisztrációs iroda) szervezethez. A DEGIRO kötelessége, hogy a BKR-nek jelentse, ha egy természetes személy (nem jogi személy) több mint négy hónapig nem tesz ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐ L = 4

5 eleget a szerző désbő l fakadó fizetési kötelezettségének. Ennek következményei lehetnek minden késő bbi kölcsön-, jelzálog- (finanszírozási kérelem) vagy hitelkérelem esetén. A BKR a központi hitelinformációs rendszerben dolgozza fel az adatokat annak érdekében, hogy megakadályozza és korlátozza a hitelező k számára a hitel- és fizetési kockázatokat, valamint a hitelfelvevő k túlhitelezését, továbbá hozzájáruljon a problémás adóssághelyzetek kialakulásának megelő zéséhez. A BKR ezeket az adatokat nyers vagy statisztikailag feldolgozott formában a hozzá csatlakozott intézmények rendelkezésére bocsátja a fent említett célok elérése érdekében. 4 EGYÉB FONTOS JOGI VONATKOZÁSOK 4.1 A HITELMEGÁLLAPODÁS FELBONTÁSA Az értékpapírhitel-megállapodást Ön felmondási határidő nélkül, írásban felmondhatja azzal a feltétellel, hogy a hitelt az esedékes kamatokkal együtt, teljes mértékben visszafizette. Az értékpapírhitel (felmondása) érdekében Önnek a kamatok mellett nem kell kezelési díjat vagy egyéb költségeket fizetnie. Az értékpapírhitel egyebek mellett az alábbi esetekben külön felmondás vagy egyéb intézkedés nélkül megszüntethető : az Ön halála esetén, ha Ön cső dbe megy, ha fizetésképtelenné nyilvánítást kér, vagy ha az Ön esetében törvényes adósság-átütemezést mondtak ki. 4.2 ELÁLLÁSI JOG Önnek a hitel-megállapodás aláírását követő en nincs lehető sége elállni a szerző déstő l. 4.3 HATÁRIDŐ ELŐTTI VISSZAFIZETÉS Ön bármikor, egészben vagy részben, kötbér nélkül visszafizetheti az értékpapírhitelt. 4.4 ADATBÁZISOKBAN VÉGZETT KERESÉS Az értékpapírhitel kiadása elő tt a Bureau Krediet Registratie szervezetnél (BKR, Hitelregisztrációs iroda) ellenő rizzük az Ön hitelképességét. Az értékpapírhitel kérelmezése nem jár együtt a hitel BKR-nél történő nyilvántartásba vételével. A DEGIRO-nak késedelem nélkül és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt az adatbázisokban végzett keresés eredményérő l, ha a hiteligénylést adatbázisban való keresés alapján utasítják vissza. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha az ilyen tájékoztatást a közösségi jog tiltja, vagy az a közrend vagy a közbiztonság céljaival ellentétes lenne. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐ L = 5

6 5 KIEGÉSZÍTŐ ADATOK A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÁVOLRÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ A hitelező adatai Nyilvántartásba vétel A DEGIRO a DEGIRO B.V. kereskedelmi neve, székhelyének címe: Herengracht 442, 1017 BZ Amsterdam, cégjegyzékszáma: , Amszterdam Felügyeleti hatóságok A DEGIRO (DEGIRO B.V.) felett felügyeletet gyakorló hatóság az Autoriteit Financiële Markten (AFM, Pénzpiaci Hatóság). 5.1 A HITELMEGÁLLAPODÁS TEKINTETÉBEN A hitelező által kiindulási pontként alkalmazott jogszabályok A hitelező által a hitel-megállapodás megkötése elő tti szerző déses viszony létrehozásához kiindulási pontként alkalmazott jogszabályok: a (holland) Polgári Törvénykönyv (BW) és a pénzügyi felügyeletrő l szóló törvény (Wft). Az alkalmazandó jog és/vagy az illetékes bíróság A jelen szerző dés megkötése és végrehajtása során a holland jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetén követheti a panasztételi eljárást, vagy az illetékes amszterdami bírósághoz fordulhat. Nyelvhasználat Az információkat és a szerző dési feltételeket holland nyelven határozzák meg. 5.2 PANASZTÉTELI ÉS JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK Peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárások A DEGIRO saját panasztételi eljárást alkalmaz, valamint csatlakozott a Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) nevű holland pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszkezelő szervezethez (lásd: A panasz feldolgozása elő tt Önnek a címen vagy postai úton, írásban be kell nyújtania panaszát a DEGIRO számára. Panaszának megoldásához szívesen mű ködünk együtt Önnel. Amennyiben Ön és a DEGIRO nem tudnak kielégítő módon egyezségre jutni, akkor a panaszt Ön az írásban történt elutasítással együtt benyújthatja a KIFID szervezethez. Végül panaszával az illetékes amszterdami bírósághoz is fordulhat. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRHITELRŐ L = 6

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető)

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben