Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: március 8-tól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató 1/2011. Vállalkozói deviza alapú hitel Érvényes: 2011. március 8-tól"

Átírás

1 VÁLLAKOZÓI DEVIZA ALAPÚ HITELÜNK ELŐNYEI - Forintban és devizában is kérheti a folyósítást, illetve törlesztést. - A hitel biztosítéka magántulajdonban vagy a hitelt felvevő társaság tulajdonában lévő, ünk számára elfogadható, forgalomképes ingatlan. - A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. - A hitelkamatok, jutalékok költségként elszámolhatóak. - Hátralékos tartozásukat már rendezett KHR-es (BAR-os) Ügyfeleknek is. AKTUÁLIS KONDÍCIÓK Minimum: ,- HUF. Hitelösszeg: Maximum: a fedezet 70 %-a, de legfeljebb HUF. Futamidő: 1-15 év Változó, jelenleg: - EUR alapú hitel esetén: EUR referencia kamat + 5,4 % A kölcsön kamata: - CHF alapú hitel esetén: CHF referencia kamat + 5,4 % Teljes Hiteldíj Mutató 5 M HUF, vagy annak megfelelő deviza 15 évre: - EUR alapú: 8,95 % (THM) 1 : - CHF alapú: 8,77 % Hitelelőkészítési díj: Egyszeri 0,5 % Folyósítási díj: Egyszeri 1 % Kezelési költség 2 : Változó, jelenleg évi 1 % Előtörlesztési díj 3 : A Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Hirdetménye szerint. Számlaaktivitási kedvezmény 4 : 0,6 % Ügyfélkockázati díj 5 : 1,0 % / indokonként 0,0 % A minősítési kategória 0,5 % B minősítési kategória Ügyfélminősítéstől függő kockázati díj 6 : 1,0 % C minősítési kategória 1,5 % D minősítési kategória 2,0 % Fedezetkockázati díj I. 7 : 1,0 % Fedezetkockázati díj II. 8 : 2,0 % Haláleseti kockázat díja 9 : 1,0 % Sürgőségi folyósítási díj 10 : 1 % Konvertálási díj 11 : 3 % Rendelkezésre tartási jutalék: 2 % Keret-beállítási jutalék Ft beruházási hitelnél: Beruházás esetén (minimum Ft felülvizsgálatonként három szakaszos ellenőrzés): Minden egyéb díj a Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak és jutalékok aktuális Egyéb díjak: Hirdetménye szerint. Devizában történő folyósítás esetén kamatfelár 1,4 % Devizában történő törlesztés esetén 1,4 % kamatfelár - EUR alapú: EUR referencia kamat + 5,4 % A minimum kamat - CHF alapú: CHF referencia kamat + 5,4 % én kedvező Kamat: jegybanki alapkamat + 5 % a kölcsönszerződés lejáratáig kamatozású forint alapú hitelre Kezelési költség: 1,5 % átszerződött ügyletek kamata és Egyéb díjat, költséget a nem számol fel. egyéb járulékai: A HITEL FEDEZETE A hitel fedezete: A felajánlott ingatlan. A hiteligénylésnél alapvető A fedezet per-, teher- és igénymentes legyen. feltételek: A hitelbírálat függvényében a további fedezetként az alábbiakat kérheti: kezes bevonása, további (kiegészítő) ingatlanfedezet bevonása, életbiztosítás megkötése (kedvezményezett a ), egyéb biztosítékok. ; Honlap: 1/6

2 A hiteligényléshez szükséges dokumentumok, feltételek: SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, EGYÉB FELTÉTELEK Kitöltött Kölcsönigénylő nyomtatvány. Üzleti terv (3 éves) Legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig i vállalkozói bankszámla nyitása szükséges. 1) Ügyfél-azonosításhoz: 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonat, aláírási címpéldány, cégbírósági határozat a jegyzett tőkéről, illetve tőkeemelésről, a cégbírósági határozaton még nem szereplő módosítások esetében a cégbírósághoz benyújtott, iktatószámmal ellátott tervezet másolata Társasági szerződés, Alapító okirat, vagy Alapszabály Taggyűlési/ közgyűlési határozat hitelfelvételről Adóhatóság által kiadott Tanúsítvány, vagy az adóhatóságtól visszakapott adószámmal ellátott Bejelentkezési lap, illetve legutolsó Adatmódosító lap.(egyéni vállalkozás esetén is) Egyéni vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány, valamint a hitelkérelem beadását megelőző hónap lekönyvelését, zárását igazoló pénztárkönyv, naplófőkönyv bemutatása Az ügyletben részt vevő képviseletre jogosult személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági kártya (amennyiben az igazolványban a személyi szám személyazonosító jel nem szerepel, úgy erről hatósági bizonyítvány vagy igazolás bemutatása szükséges) Az ügyletben részt vevő képviseletre jogosult APEH adóigazolvány (adókártya) megtekintésre és fénymásolata mellékletként 2) A kölcsönfelvevő(k) valamint a jövedelemfedezettség miatt bevont adóstársak és kezesek munkaviszonyának, jövedelmi és vagyoni helyzetének igazolásához: A) Alapdokumentumok: Információs adatlap 30 napnál nem régebbi APEH igazolás, hogy az érintett vállalkozásra vonatkozóan köztartozás nem áll fenn A helyi adók megfizetéséről szóló igazolás, valamint külkereskedelmi tevékenységet folytató vagy jövedéki engedélyköteles terméket forgalmazó vállalkozások esetén VPOP igazolás. Egyéni vállalkozók, és gazdasági társaságban tulajdonrésszel bírók esetében 30 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy az érintett vállalkozásra vonatkozóan köztartozás nem áll fenn. Egyéni vállalkozók, valamint társas vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkezők esetében, illetve a által meghatározott egyes esetekben APEH jövedelemigazolás (kiegészítő dokumentációként bekérhető az előző évi személyi jövedelemadó bevallás) Amennyiben más banknál is vezet számlát, úgy az e bank(ok)nál vezetett számla(ák) utolsó 2 havi bankszámlakivonatai A/1) Kettős könyvvitel vezetésére kötelezett vállalkozások esetén a 2/A ponton kívül A hitelkérelem benyújtását megelőző két év éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) vagy egyszerűsített éves beszámolója 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat A/2) Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetek esetén a 2/A ponton kívül Hitelkérelem benyújtását megelőző két év egyszerűsített mérlege és eredménylevezetése 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat A/3) SZJA szabályai szerint adózó vállalkozók esetén a 2/A ponton kívül A hitelkérelem benyújtását megelőző két év zárását tartalmazó naplófőkönyv, vagy pénztárkönyv A megelőző két év adóbevallása 30 napnál nem régebbi naplófőkönyv vagy pénztárkönyv 3) Beruházási hitel esetén a beruházás jellegétől függően csatolandó még: Jogerős építési engedély és jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentáció, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki leírás ( a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt). Költségvetés a teljes beruházásról, a tervezett munkálatokról, mely alapján áttekinthetők az elvégzendő munkák és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama. Fedezetként felajánlott ingóság, vagyon a által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslése Saját erő igazolása (számla, bankszámlakivonat a pénzügyi teljesítésről) A által meghatározott rendelkezéseket is tartalmazó, érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző előtt készített adásvételi szerződés. (ingatlanra, gépre, stb.) Cash-flow terv Anyagi-műszaki összetétel és forrásösszetétel Fővállalkozói, bérleti szerződések A hitelből megvásárolható vagyontárgyak listája A fejlesztés eredményeként létrejövő termék/szolgáltatás piaci keresletének dokumentálása (szándéknyilatkozatok, előszerződések, piackutatás) ; Honlap: 2/6

3 Alapvető folyósítási feltételek: Ügylettől függően folyósítási felt. még: ALAPVETŐ FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal történő igazolása annak, hogy a vevő tulajdonjoga, illetve a jelzálogjoga legalább széljegyként szerepel, ezen kívül az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Ingatlanbiztosítási kötvény, vagy ajánlat fénymásolata, valamint a díjfizetést igazoló dokumentum (utolsó havi csekk, bankszámlakivonat v. biztosító igazolása) fénymásolata, az engedményezés tényét tartalmazó záradék, vagy a biztosító igazolása az engedményezés előjegyzéséről. Hitelfedezeti életbiztosítás ajánlata/nyilatkozat Felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízásra. Egyéb folyósítási feltételeket a előírhat. A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása. A felsorolt dokumentumokat a kérelem beadásával egyidejűleg kell teljes körűen a hez benyújtani! Készfizető kezes bevonása esetén is a fenti dokumentumok szükségesek. A fenntartja magának a jogot, hogy a konkrét ügylet ismeretében egyedileg határozza meg a benyújtandó dokumentumokat, a biztosítékok körét és mértékét. A a hiteligénylés befogadásának azt az időpontot tekinti, amikor a teljesen kitöltött igénylőlap(ok) és a szükséges dokumentumok a hez hiánytalanul benyújtásra kerülnek. 1. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A deviza alapú hitelek folyósítása és törlesztése a hitel devizanemében történik, a THM nem tartalmazza az árfolyam- és kamatkockázatot. A THM meghatározása devizahitelek esetén a forint fizetések alapul vételével történt, a fizetések más devizanemre történő átszámításánál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességének napja: december 1. A THM meghatározása 15 év és 5 millió forint hitelösszeg, valamint a Hirdetményben megjelentetett a futamidő első időszakára érvényes kamatláb alapul vételével történt. 2. Éves kezelési költség. Minden hónapban a törlesztőrészlettel egyidejűleg kerül terhelésre. 3. Előtörlesztésre az Adós jogosult. Az Adós e szándékát köteles 3 munkanappal előbb írásban jelezni az illetékes kirendeltségnek. 4. A számlaaktivitási kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás kizárólagos számlavezetője legyen a takarékszövetkezetünk vagy legalább évi 150 millió forint forgalmat bonyolítson le takarékszövetkezetünknél. A kedvezmény az ügyleti kamat mértékét csökkentő tétel, amely a szerződéskötés évét követő naptári év december 31-éig tartó időszakában érvényes és a hitelkonstrukció maximum hitelösszegéig vehető igénybe. A vállalkozásnak egyidejűleg kizárólag egy darab, a kedvezmény igénybevétele mellett folyósított ingatlanfedezetes hitele lehet. Amennyiben a vállalkozás a feltételeknek nem tesz(nek) eleget, az igénybevétel feltételének megszűnését követő naptári hónap 1-jétől a kedvezmény visszavonásra kerül! 5. Kamatnövelő tétel, amely kamatfelár formájában kerül felszámításra, akkor ha a vállalkozás ellen inkasszó került benyújtásra; továbbá akkor, ha a Vállalkozás vagy annak többségi tulajdonosa vagy a vállalkozás képviseletére jogosult személy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szerepel. 6. Kamatnövelő tétel, amely kamatfelár formájában kerül felszámításra. A díj minden naptári év szeptember 30-áig a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján elkészült ügyfélminősítés alapján kerül felszámításra. Az ügyfélminősítéstől függő kockázati díj a futamidő során elvégzett minősítések során változhat a kölcsönszerződésben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. Ügyfélminősítéstől függő kockázati díj - mint kamatnövelő tétel - kerül felszámításra akkor is, ha a Vállalkozás az előző lezárt üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti beszámolóját (ahol van, kiegészítő melléklet) június 30-ig nem nyújtja be a takarékszövetkezethez. Ezen kamatfelár legalább a következő évi ügyfélminősítésig terheli az Adóst. 7. Fedezetkockázati díj I. mint kamatnövelő tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben a fedezetül szolgáló ingatlan nem tehermentes, nem belterületi, osztatlan közös, nem magánszemély (hanem vállalkozás) tulajdonában van, továbbá amely ingatlan értékbecslésében értékcsökkentő tétel szerepel; 8. Fedezetkockázati díj II. mint kamatnövelő tétel akkor kerül felszámításra amennyiben az Ügyfél devizahitele fedezetlen, és előtörlesztésre, ill. pótfedezet bevonására nincs lehetősége; illetve amennyiben a fedezet értéke 10%-ot meghaladóan csökkent. Ingatlan és ingóságok esetén ilyen ok elsősorban az állagban, műszaki állapotban történő változások lehetnek függetlenül a változás okára, illetve az ingatlanpiaci változások. Ingatlan esetén a változást minden esetben értékbecsléssel kell alátámasztani. Értékpapír fedezetek esetén a tőzsdei és másodpiaci árakban történt változásokat kell figyelembe venni. (Az Adós jogosult írásban kezdeményezni a fedezetlenség miatti ezen fedezetkockázati díj mint kamatfelár törlését, amennyiben a hitelbírálatkor elfogadott fedezeti összeg +8 %-kal meghaladja a kamatfelár törlésére vonatkozó kérelem beadásának napján érvényes MNB árfolyamon számított hitelösszeget.) 9. Haláleseti kockázat díja mint kamatnövelő tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg életbiztosítás takarékszövetkezetre történő engedményezésére nem kerül sor. 10. Amennyiben az ügyfél minden folyósítási feltételnek eleget tett és a által visszajelzett várható folyósítási időpont előtt, 3 napon belül kéri hitelének folyósítását. 11. A nem szerződés szerinti teljesítés esetén törlesztéskor Konvertálási díjat számol fel. 12. Amennyiben az Ügyfél a lehívott devizaösszeg forintra történő konvertálását kéri, úgy a a folyósítás napján érvényes ún. pénztári deviza vételi árfolyamon számolt forintösszeget utalja át a kölcsönszerződésben foglaltak szerinti forint bankszámlára. Forintban történő törlesztés esetén a ún. pénztári eladási devizaárfolyamon számolja a forintban törlesztendő összeget. ; Honlap: 3/6

4 Hévíz és Vidéke 13. Az értékbecslés és a közjegyzői okirat elkészítésének díja az ügyfelet a költség felmerülésekor terheli és az értékbecslő/közjegyző aktuális díjszabása alapján kerül megállapításra, amelyet az értékbecslőnek/közjegyzőnek kell megfizetni. 14. A szerződéskötéskor a szerződésbe a szerződéskötés napján hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutalékok stb.) kerülnek, amelyek megváltoztatásának jogát Hirdetmény közzététele útján a fenntartja. 15. A CHF hitelek esetében a referencia kamat az 1 hónapos CHF referenciakamat. Az EUR hitelek esetében a referencia kamat az 1 hónapos EUR referenciakamat. A referencia kamat két részből tevődik össze: valamely aktuális LIBOR vagy EURIBOR kamatláb + Magyarország Országkockázati Felár (a továbbiakban röviden: MOF) összege. A MOF számítása a következő: Az 5 éves magyar EUR CDS ből származtatott MOF érték, kiszámításának formulája: MOF = 5 éves HUN EUR CDS Az 5 éves HUN EUR CDS értékének meghatározása: a Bloomberg <REPHUN CDS EUR SR 5Y Curncy> (<CHUN1E5 CMAN Curncy>) oldalán minden hónap első napját megelőző 3. munkanapon jegyzett záró ár. Amennyiben a CMAN (Credit Market Analysis New York) árszolgáltató oldalon nem elérhető árjegyzés, úgy valamely másik, itt elérhető árjegyző alapján kell a záró árat meghatározni, a forrás megjelölésével. Hévíz, március 7. ; Honlap: 4/6

5 GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLASZOK Milyen kedvezményekkel kínálja a saját jogon forgalmazott vállalkozói deviza alapú hitelét? A hitelre vonatkozó aktuális kedvezményeket, és azok részletes leírását az aktuális Tájékoztató első oldalán találja meg. Ki veheti igénybe a hitelt? A hiteleket igénybe veheti minden vállalkozás, amely megfelel az igénylővel szemben támasztott, a Tájékoztatóban felsorolt követelményeknek, a által elfogadható ingatlanfedezetet tud biztosítani és megfelel a adósminősítésének. Fentieken túlmenően legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig i vállalkozói bankszámla nyitása szükséges. Milyen dokumentumok szükségesek a hitelkérelem benyújtásához? A hiteligényléshez szükséges, benyújtandó dokumentumok részletes listáját a Tájékoztató, illetve a Hirdetmény is tartalmazza. A szükséges formanyomtatványokat letöltheti honlapunkról (www.heviztakarek.hu), kérheti en, faxon, vagy személyesen kirendeltségeinken. Milyen devizanemben igényelhetőek a deviza alapú hitelei? A deviza alapú hitelek svájci frankban és euróban igényelhetőek. A deviza alapú hitelek esetén lehetőség van forintban vagy devizában történő törlesztés közötti választásra. A törlesztés pénzneme a futamidő alatt szerződésmódosítással változtatható. Milyen árfolyamokat alkalmaz a? A forint deviza (CHF, EUR) átszámítás során alkalmazott árfolyamok: minimális hitelösszeg meghatározása: befogadás napján érvényes ún. pénztári deviza (CHF, EUR) vételi árfolyam, folyósítás: folyósítás napján érvényes ún. pénztári deviza (CHF, EUR) vételi árfolyam, törlesztés: törlesztés napján érvényes ún. pénztári deviza (CHF, EUR) eladási árfolyam, díjterhelés: esedékesség napján érvényes ún. pénztári deviza (CHF, EUR) eladási árfolyam. Mivel a forintban törlesztendő devizahitelek esetén a hitelösszeg devizában rögzített, de a hitel törlesztése a fenti árfolyamok alkalmazásával Ft-ban történik, ezért a deviza átváltásból eredő esetleges árfolyamváltozás hatását teljes egészében az ügyfél viseli! Az adott napi deviza árfolyamról kirendeltségeink munkatársai nyújtanak tájékoztatást. Mi határozza meg a hitel pontos összegét? A hitel pontos összegét az adósminősítés, továbbá a fedezetként bevont ingatlan befogadási értéke határozza meg. Milyen ingatlant lehet fedezetként bevonni az igénylés során? Ingatlanfedezetként minden önállóan forgalomképes, használatbavételi engedéllyel rendelkező, Magyarország területén fekvő, nem speciális céllal üzemeltetett, a hiteligénylő vállalkozás vagy magánszemély tulajdonában lévő, vagy a hiteligénylő vállalkozás vagy magánszemély tulajdonába kerülő ingatlan bevonható. Egy ügyletbe legfeljebb 3 ingatlan vonható be fedezetként, az ingatlan HBÉ-nek, egyenként el kell érnie a ,-Ft értéket. A fedezetként szolgáló ingatlanról értékbecslés készítése szükséges. A által elfogadott értékbecslőkről kirendeltségeinken tájékozódhat. Elfogad-e a terhelt ingatlant fedezetként? Az ingatlan befogadási értékének 30 %-áig fogadható el idegen teher. Az idegen terhek közül azonban ünket megelőző ranghelyen csak Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos jelzálogjog és önkormányzat javára szóló jelzálogjog maradhatnak. Elfogad-e a haszonélvezettel terhelt ingatlant fedezetként? Igen, de ebben az esetben a haszonélvezőt készfizető kezesként az ügyletbe bevonjuk (a haszonélvezőnek a jelzálogszerződést és a kölcsönszerződést is szükséges aláírnia). A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan milyen vagyonbiztosítás szükséges? A ingatlanfedezetes hiteleihez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan érvényes, a biztosító által elfogadott értékre megkötött vagyonbiztosítással kell rendelkezni. A biztosítás összegének el kell érnie a hitel összegét, kivéve, ha a biztosító cégszerű aláírásával ellátott igazolással tanúsításra kerül, hogy az ingatlan nincs alulbiztosítva. A biztosításnak ki kell terjednie tűz és elemi kárra is, a biztosítási kifizetések kedvezményezettjeként a et kell megjelölni. A biztosítási díj utalásának nél vezetett folyószámláról kell történnie, csoportos beszedési megbízás megadása kötelező. ; Honlap: 5/6

6 Hévíz és Vidéke Nincs vagyonbiztosítása? Igényelje kirendeltségeinken a SIGNAL vagyonbiztosítást! A hitelszerződés megkötése alkalmával Önnek lehetősége nyílik a által elfogadott SIGNAL vagyonbiztosítás megkötésére kirendeltségeinken. Nem kell külön fáradnia, egyszerűen elintézheti kirendeltségeinken a biztosítás megkötését! A SIGNAL vagyonbiztosítás feltételeit a ismeri és azt a hitel fedezetének biztosítására elfogadja, így a biztosításhoz kapcsolódóan a további vizsgálatot nem végez. A folyósításhoz nem kell külön benyújtania az ingatlanbiztosításra vonatkozó adatokat, hiszen az ajánlat aláírásával ez a biztosítás kötvényesedik, így az adatok már szerződéskötéskor a rendelkezésére állnak. Mindezen körülmények miatt lerövidül a hitelbírálati idő, így Ön korábban juthat a szükséges hitel összegéhez! Milyen egyéb biztosítékokat kérhet még a? A hitelbírálat függvényében a további fedezetként az alábbiakat kérheti: kezes bevonása, életbiztosítás megkötése (kedvezményezett a ), további (kiegészítő) ingatlanfedezet bevonása, egyéb biztosítékok. Mikor történik a hitel folyósítása? A hitel folyósításának feltételei: i vállalkozói bankszámla megnyitása, pozitív hitelbírálat, érvényesen megkötött kölcsön és jelzálogszerződés, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat vagy kétoldalú közjegyzői okirat megléte takarékszövetkezeti döntéstől függően, az ingatlan tulajdoni lapján a jelzálogjogának széljegyként történő feltüntetése, az ingatlanfedezetre vonatkozóan a által elfogadott feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítás, illetve szükség esetén személybiztosítás megkötése (a kedvezményezetti jogának megnevezésével) és a díjfizetésre vonatkozó csoportos beszedési megbízás megadása, egyéb, a által támasztott feltételek teljesülése. Szükséges-e a földhivatal bejegyzési határozata a hitel folyósításához? Nem feltétlenül. A hitel folyósítására már az ingatlan tulajdoni lapjára a jelzálogjogának akár széljegyként történő felvitele után is sor kerülhet. Hogyan történik a hitel folyósítása? Amennyiben a kölcsön folyósításának és kifizetésének feltételei maradéktalanul teljesültek, a kölcsönfolyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) nél vezetett bankszámlájára átutalással vagy ingatlanvásárlás esetén - az adásvételi szerződés szerint - az eladók részére vagy ügyvédi letéti számlára történik. Adásvételi hitelcél esetén a devizában meghatározott hitelösszeg folyósítása Ft-ban történik, az átváltáshoz folyósításkor a folyósítás napján érvényes i ún. pénztári deviza vételi árfolyamot alkalmazzuk. Forintban ténylegesen folyósításra a szerződésben rögzített deviza hitelösszeg folyósítás napján érvényes Ft értéke, de maximum az igényelt Ft hitelösszeg kerül. Amennyiben az árfolyamváltozás miatt a folyósítás napján a ténylegesen folyósított Ft összeg alacsonyabb lenne, mint az adásvételi szerződében rögzített vételár hátralék, akkor a különbözet eladó felé történő rendelkezésre bocsátásáról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Hogyan lehet törleszteni a hitelt? A hitel törlesztése havonta, ún. annuitásos módszerrel történik, azaz a a hitel összegének és a kamat nagyságának függvényében olyan havi, egyenlő nagyságú törlesztő részletet állapít meg, amellyel a futamidő végére az összes kamat és tőketartozását kiegyenlítődik. A hitel futamideje alatt a kamat változó. A megváltozott kondíciókat a Hirdetményben teszi közzé. Amennyiben a változás az Ügyfelet hátrányosan érinti, abban az esetben 60 nappal a hatályba lépése előtt. A törlesztés i folyószámláról forintban vagy devizában történik. Amennyiben a törlesztés forintban történik, akkor a havi törlesztő részlet esedékességének napján legkésőbb óráig kell a devizában meghatározott havi törlesztő részlet Ft értékét a folyószámlán elhelyezni. A törlesztő részlet Ft értékének meghatározása a törlesztés napján érvényes ún. pénztári eladási árfolyamán történik. Devizában történő törlesztés esetén a havi törlesztő részlet esedékességének napján a devizában meghatározott havi törlesztő részlet összegét kell a deviza bankszámlán elhelyezni. A törlesztőrészlet pontos összegét a folyósítás napján állapítja meg a. A törlesztőrészletei svájci frankban vagy euróban rögzítettek. A svájci frank/euró forint árfolyam változásának megfelelően a hitel Ft-ban meghatározott törlesztő részlete havonta változhat. A hitel kondícióit és az egyéb költségeket a Hirdetmény tartalmazza. Lehet-e előtörleszteni a hitelt? Igen, a 3 munkanapos előzetes írásbeli értesítése mellett előtörlesztés bármikor, bármekkora összegben lehetséges. Az előtörlesztés a mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott külön díj ellenében lehetséges. További részletekről, az aktuális kamatokról, díjakról, és az igénylés feltételeiről információk találhatók honlapunkon. ; Honlap: 6/6

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50%

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50% Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben