A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE

2

3 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE SZEGED

4 Kiadja: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor Szerkesztőbizottság: DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, a szerkesztőbizottság elnöke DR. BÉKÉSI IMRE professor emeritus DR. MINKER EMIL professor emeritus DR. MOLNÁR IMRE professor emeritus DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ címzetes főigazgató Titkár: DR. MOJZES KATALIN főkönyvtáros Az Évkönyvben az anyaggyűjtés szeptember 1-jétől június 30-ig terjed. A szerkesztőbizottság feladata, hogy a tanév legfontosabb eseményeit, a központi egységek és a karok hivatalai által közölt névsort és adatokat regisztrálja. Az ismereteink szerinti hiányosságokat pótoltuk. A névsorban csak az oktatási egységek kinevezett, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársai szerepelnek. HU ISSN

5 TARTALOM DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN 7 GYÖKEREK ELŐDÖK Az EGYETEMTÖRTÉNET KRONOLÓGIÁJA 1581-TŐL NAPJAINKIG. 13 EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (VÁLOGATÁS A TANÉV FOLYAMÁN MEGJELENT CIKKEKBŐL) 17 AZ EGYETEM VEZETŐI 41 AZ EGYETEMI TANÁCS 43 A KARI TANÁCSOK TAGJAI 45 EGYETEMÜNK DOLGOZÓI (karonként az oktatók és kutatók, a központi egységek szakdiplomásai) 53 AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA (statisztikai adatok) 139 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 143 A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA 145 KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK 147 AZ EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI ÉS VEZETŐIK 151 DOKTORI (PhD) KÉPZÉSBEN RÉSZT VETT HALLGATÓK 153 A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT STATISZTIKAI ADATAI 155 Az EGYETEMI KÖNYVTÁR LÁTOGATOTTSÁGA 159 MINDENTUDÁS EGYETEME SZEGED 163 EGYETEMÜNK ÚJ DÍSZDOKTORAI 171 KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 173 EGYETEMÜNK JUBILEUMI DIPLOMÁSAI 179 TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK 185 HABILITÁLTAK NÉVSORA 189 KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK 191 DOKTORI (PhD) FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓK ÉS DOLGOZATUK CÍME 195 DIPLOMÁT SZERZETTEK NÉVSORA 205

6 TABLE OF CONTENTS RECTOR GÁBOR SZABÓS ADDRESS DELIVERED AT THE OPENING CERE- MONY OF THE NEW ACADEMIC YEAR 7 ROOTS AND PREDECESSORS THE HISTORY OF THE UNIVERSITY: CHRONOLOGY FROM 1581 TO PRESENT 13 THE UNIVERSITY IN THE MEDIA (SELECTION FROM THE ARTICLES PUB- LISHED DURING THE ACADEMIC YEAR) 17 UNIVERSITY LEADERSHIP 41 THE UNIVERSITY COUNCIL 43 MEMBERS OF THE FACULTY COUNCILS 45 STAFF MEMBERS (teaching staff, researchers listed by faculties and professionals of the central units) 53 NUMBER OF STAFF AND STUDENTS (statistics) 139 EXPENDITURE ON EDUCATIONAL ACTIVITIES 143 THE BUDGET 145 HALLS OF RESIDENCE 147 PhD PROGRAMS: COURSES AND DIRECTORS 151 PhD STUDENTS 153 THE JÓZSEF ATTILA STUDY AND INFORMATION CENTRE: STATISTICS 155 THE UNIVERSITY LIBRARY: REGISTERED USERS 159 UNIVERSITY OF ALL KNOWLEDGE SZEGED 163 NEW HONORARY DOCTORS 171 HONOURS LIST 173 JUBILEE DIPLOMA RECIPIENTS 179 SCIENTIFIC DEGREE RECIPIENTS 185 LIST OF HABILITATED FACULTY MEMBERS 189 STUDENTS AWARDED THE SCHOLARSHIP OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 191 STUDENTS AWARDED PhD DEGREE AND TITLES OF THESES 195 LIST OF GRADUATES 205

7 DR. SZABÓ GÁBOR REKT ~ / ~ R BESZt E AZ EGYEúE úantvnyoús K ZGYOILIStN szeptember 4. z ország egyik legjobb tudásvárosának vezetőjeként köszöntöm Önöket. Magyarázatra szorul, hogy miért város, és talán illő elmondanom azt is, miért az egyik legjobb. Egy egyetemet nagyon sok szempontból lehet minősíteni. A hallgatói létszámtól kezdve, a tudományos tevékenység elismertségén, az ott végzett, vagy alkotott Nobel-díjasok számán keresztül, az oktató-kutató munka eredményességéig ezer és egy szempont eshet latba. Ezeket a szerteágazó szempontokat minden évben összesítik. Az értékelés módját évről évre csiszolják és pontosítják. Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a Kolozsvárról 84 éve Szegedre költözött egyetemünk ünnepi tanévét olyan egyetemként kezdheti el, amelyik Európában az első száz, a világon az első háromszáz egyetem közé került, s már három éve tartja helyét. Klebelsberg Kunó, a kiváló kultuszminiszter áldásos tevékenysége eredményeként megteremtődött 1921-ben a szegedi felsőoktatás mai napig tartó sikertörténete. Jövőre egy másik eseményre is emlékezünk, amely egyetemünk, de hazánk és Európa történelmében is sorsfordító szerepet játszott. Ebben a jubileumi tanévben 1956 hőseire emlékezünk, együtt a még élő szemtanúkkal. A Bölcsészettudományi Kar szervezésében közösen hajtunk fejet történelmi tettük előtt, soha nem múló hálánk, a mai és a jövő nemzedék tiszteletadása jeléül. Méltóképpen kívánunk megemlékezni erről a történelmi eseményről azzal, hogy az idei tanévet jubileumi oktatási évvé nyilvánítjuk. Mindeközben megfogadjuk Klebelsberg gróf bölcs intelmét: Valójában a történelem nem retrospektív, a múltba visszatekintő kíváncsiság csupán, hanem hatalmas erkölcsi erő, melynek ha ismerete és szeretete a lelkekből kivész, akkor a nemzet olyan, mint az emlékezőtehetségét vesztett ember, aki nem okul, hanem oktalanul rohan a veszedelmébe, a vesztébe." Talán nem is adózhatnánk méltóbb módon az alapító 7u

8 I I Tanévnyitó rektori beszéd elődök, történelmünk hőseinek emléke előtt, mint az európai első száz egyetemei közé vezető küszöbnek az átlépésével. Erre az eredményünkre büszkék lehetünk. Egy olyan rangsorban szerepelünk igen előkelő helyen, amelyet a világon a Harvard egyetem, Európában pedig a cambridge-i egyetem vezet. Legyünk is rá büszkék, de elégedettek még nem lehetünk. Nem lehetünk elégedettek, nem állhatunk meg a folytonos előretekintésben, mert az egyetemek közötti verseny nem csupán presztízsünket növeli, de eddigi hagyományaink folytatásának, sőt végső soron életben maradásunknak is feltétele. Kettős értelemben is. Egyrészt az egyetemek között már rég nem csak presztízsverseny van. Rég nem csak a tudományos munka minősége és színvonala az, ami meghatározza egy egyetem helyét - bármilyen ragsorról legyen is szó. A magas színvonal mellett meghatározó szempont ennek a munkának az elismertetése. Ebben mindannyiunknak meghatározó felelősségünk van. A magas színvonalú tudományos munka, amelyre esélyünk sem lenne kiváló tudós tanáraink nélkül - bármilyen szentségtörésnek hangzik is a szó -, bizony marketingfeladatokat is igényel. Nem csak a szükségszerűség, a kor követelménye, hogy felvállaljuk ezt a feladatot is. Más ok miatt is beszélni kell az egyetem vezetésének - rektornak, rektorhelyetteseknek, kari vezetőknek - erről a felelősségéről. Mi magunk is sokat tanulunk ennek az új, az egyetemen még szokatlan és újszerű feladatkörnek az ellátásából. Hiszem, hogy nem kárunkra, hanem hasznunkra válik az új keletű feladat. Ez adta a bátorságot ahhoz is, hogy példaértékűen kövessünk egy nagyszerű mintát. Ezentúl a Mindentudás Egyeteme mintájára a helyi írott és elektronikus sajtó közreműködésével mi is igyekszünk megismertetni eredményeinket és ismereteinket azokkal, akiknek a legtöbbet köszönhetjük. Az egyetemet nyolcvanöt évvel ezelőtt befogadó város lakóival. Mert voltak, vannak és reményeink szerint lesznek is olyan eredményeink, amelyekre okkal vagyunk büszkék. Engedjék meg, hogy elsőként egyetemünk sebészeti klinikájának szívsebészeti osztályán végrehajtott első szívátültetést említsem meg példaként. Azért, hogy ezúton is megköszönjem azoknak a kollégáknak a világszínvonalú munkáját - Bogáts Gábor főorvos úrnak, Rudas László professzor úrnak, Babik Barna adjunktus úrnak, valamint a közreműködő team, szakszemélyzet valamennyi tagjának -, akik beavatkozásukkal megmentették egy kismama életét. Visszaadták az újszülöttnek az akkor már a halállal viaskodó édesanyját. Folytathatnám a sort természetesen akadémikusaink, professzoraink, kollégáink hazai és nemzetközi sikereivel, hihetetlen eredményes pályázati aktivitásával, odaadó tehetséggondozó tevékenységük elismerésével, és a teljesség igénye nélkül egyetemünk infrastrukturális gazdagodásának tételszerű felsorolásával. U8

9 Tanévnyitó rektori beszéd I l A felsorolás helyett az Önök nevében is megköszönöm valamennyi egyetemi polgár elismerésre méltó tevékenységét, munkáját. Következzenek tanítványaink, akik a hazai és nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon, olimpiákon, kulturális fesztiválokon és a sportban alkottak maradandót. Miután a mai nap elsősorban a hallgatókról szól, így álljon itt egy minden bizonnyal nem teljes felsorolás, akikre büszkék vagyunk, akiket, kedves gólyák, az Önök figyelmébe ajánlunk, azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem, amelyet alma materüknek választottak, mennyire sokszínű, és mekkora lehetőségeket biztosít az Önök számára az elkövetkezendő években. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Név szerint említem matematikus hallgatóinkat - Ambrus Gergelyt, Varjú Pétert, Kevei Pétert, Jankó Andrást -, egy matematikai feladatmegoldó világversenyen szerepeltek kiválóan. Ugyancsak az egyetem nemzetközi hírnevét gyarapították joghallgatóink a Kanadában megrendezett jogi-szimulációs versenyen, természetesen francia nyelven. A nem frankofón csapatnak járó első díjat a jogi érvelések kategóriájában a Majsa Dóra, Kruzslic Péter, Nagy Máté, Sándor Csaba alkotta SZTE-s csapat nyerte. Sokat szurkoltunk az olimpiai, a többszörös Európa- és világbajnok kajakos Janics Natasának. Elismerésre méltó eredményeket ért el a kajak-kenu világversenyeken Keresztesi Alexandra, Joób Marci, Sík Marci, Vajda Attila, Fürdök Gábor. Élve a hazai pálya előnyével, szíves figyelmébe ajánlom miniszter úrnak, a magyar kajak-kenu szövetség elnökének, a fenti névsort, hogy a jövő évi szegedi kajak-kenu világbajnokságon minél több szegedi sportoló szerezhessen örömet diáktársainak, egyetemünknek, a városnak, hazánknak. Nemzetközi sikereket várunk a jövőre egyetemünk rendezésében bonyolítandó 5. egyetemi squash-világbajnokságon szereplő tanítványainktól is. Azért kell a magasztos pillanatok felidézése után az egyetem vezetésének újkeletű felelősségéről újra beszélnem, mert mára a világ már a marketingmunkával kiegészített feladatkörön is túllépett. Nem mondom, hogy sajnos, és nem mondom, hogy hála Istennek. Nem sajnálkozom. Mert siránkozás helyett ebben a versenyben kell helyt állnunk és ebben a versenyben fogunk helyt állni. Magunkért, kiváló eredményt elérő munkatársainkért, az egyetem polgáraiért és az országért is. Helyt kell állnunk, mert kollégáink világszínvonalú munkájához világszínvonalú feltételeket kell biztosítanunk. Mert például a természettudományok területén megfelelő - és elképzelhetetlenül drága - berendezések nélkül csak ideig-óráig lehet világszínvonalú munkát végezni. Mert a bölcsészettudományok területén sem képzelhető el már középtávon sem világszínvonalú tudományos munka megfelelő, és éppen ezért drága informatikai háttér, eszközpark nélkül. 9L1

10 I I Tanévnyitó rektori beszéd Már ma is nehezen behozható hátrányban van egy kutató azzal a kollégájával szemben, aki rendelkezik az általa vizsgált filozófiai vagy épp irodalmi művek elektronikus és elektronikusan mozgatható változatával. Az ezeket megfelelő módon mozgatni képes intelligens keresőkkel. Holnap pedig még kevéssé lesz valószínű, hogy lépést tud tartani technikailag jobban felszerelt kollégáival. Filozófus barátom mesélte a közelmúltban, hogy egy az USA-ban dolgozó filozófiatörténész barátja Szent Tamás és Jean Buridán összes művét tárolja a számítógépén. Az egyetem vette neki nagyon drága pénzen. Nekünk, laikusoknak is belátható, micsoda verseny-, akarom mondani tudományos előnybe került ez a kolléga. Például azzal az itthoni kollégájával szemben, aki, ha felfigyel egy kifejezésre, ahhoz hogy utánajárjon, újra végig kell lapoznia a több ezer oldalnyi életművet. Hónapok, évek munkája gyorsítható fel ezekkel az új eszközökkel. Helyt kell állnunk a világszínvonalú munkafeltételek megteremtése érdekében. Ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez ma már önmagában kevés, noha, és ezt hangsúlyozom, ennek előfeltétele a világszínvonalú kutatói munka. Szükség van arra az együtt gondolkodásra, arra a közös munkára, amely a tudomány művelését és művelésének, vagyis az oktatói-kutatói munkának színvonalas, szilárd bázisát teremti meg. Az egyetem vezetésének elsősorban menedzserként kell ma helytállnia. Nem egyszerűen a magyar oktatásfinanszírozási rendszer hiányosságairól van szó. Nem egyszerűen a költségvetés helyzetéről van szó. Bár egyikkel sem lehetünk elégedettek. Sokszor nem csak méltatlan, de néha megalázó körülmények között végzik munkájukat tudós kollégáink. Arról van szó, hogy még a leggazdagabb országok legjobb egyetemei sem képesek a valóban megfelelő körülményeket központi forrásból biztosítani. Nem mostantól. A múlt század közepe óta. Akkor, a múlt század közepén kezdődött el az ipar és az egyetemek együttműködése. Azóta vannak az egyetemek vezetőinek menedzserfeladatai. Ott. Itthon erre az elvi lehetőség is csak a rendszerváltással nyílt meg. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Hogy támogatáshoz jussunk a nálunk még nem, vagy megfelelő tőkeerővel alig létező alapítványoktól. Kihasználjuk az uniós források megnyílásával bővülő lehetőségeinket. És mindenek előtt megrendelésekhez jussunk. Nem melléküzemágat kell természetesen létesítenünk, de értékesítenünk kell, használni kell tudnunk a meglévő kutatási kapacitásainkat. Nem az autonóm kutatás kárára és terhére. Hanem azzal összhangot teremtve. Münchausenként saját magunkat kell kihúznunk a provincializmus fenyegetéséből. Nem egyszerűen őrizni kell az értékeinket! Gyarapítanunk kell őket, különben a meglévők megőrzésére sincs reális esélyünk. Nem egyszerűen az elvesztegetett évek miatt.

11 Tanévnyitó rektori beszéd I I Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. A vezető egyetemek és a vezető iparágak vezető vállalatainak legalább a világ vezető országaiban eddig oly gyümölcsöző együttműködési rendszere a végóráit éli. Nem nálunk, ahol ennek a folyamatnak épp csak a kezdő lépéseit tettük meg. Az agyelszívás már nem csak a felzárkózó országok egyetemeit, hanem magát a tudományos életet fenyegeti. Mind gyakrabban a multinacionális vállalatok már nem egyetemekkel kötnek kutatási szerződéssel egyenértékű együttműködési megállapodást. Általában Nobel-díjasokat szerződtetnek, és vezetésükkel a legjobb egyetemek legjobb kutatóinak a szerződtetésével kutatócsoportot szerveztetnek számukra. Nagyon, számunkra elképzelhetetlen módon megfizetve őket. Annyira, hogy megérje a biztos, és ott magas színvonalú megélhetést biztosító egyetemi karriert kockáztatni. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Most kell szerződéseket kötnünk, most kell nyitnunk a világ felé. Most, amikor még lehet. Akkor tehát, amikor a vezető iparágak mind kevésbé partnerként, mint inkább humán erőforrás szolgáltatóként tekintenek a világ vezető egyetemeire is. Ránk ruházott, választott tisztünk szerint nemcsak kollégáinkért, az egyetem hallgatóiért is felelősséggel tartozunk megbízóinknak. Mert egy olyan egyetem, amelyik nem tud világszínvonalú munkához világszínvonalú technikai feltételeket biztosítani, inkább előbb, mint utóbb csak olyan tudást, és ezzel olyan diplomát adhatna hallgatóinak, amellyel munkát talán lehetne találni, megfelelő munkát azonban aligha. Azoknak megfelelő munkát, akik telve hittel, telve reménnyel és főként telve bizalommal a Szegedi Tudományegyetemet választották, hogy tudásukat kiterebélyesítsék. Helyt kell állnunk. És a helytállás nem kevesebbet jelent, mint a megváltozott körülmények között a tudásnak magasabb presztízst biztosítani annál, mint amelyik napjainkban tapasztalható. Nem hálálkodom, hogy a sorstól a tudás új dimenzióinak, új státusának régi presztízsébe emelését kaptuk feladatul. De a mi munkánk ettől válik feladattá, és ettől lesz valódi célja is. Hiszek az egyetem szellemiségében és polgáraiban. Alkotó - és nem csak ezáltal gazdag - közösséggé kell válnunk. Remélem, hogy az elmondottak fényében talán érthetőbbé vált, hogy beszédem elején a szegedi tudásváros vezetőjeként köszöntöttem önöket. Az éppen csak vázlatosan említett feladatok ellátásához ugyanis nem túlzás, hogy városnyi emberre és városhoz méltó szervezettségre van szükség. Engedjék meg, hogy ennek illusztrálásaképpen néhány alapadatot megoszszak Önökkel hallgatónk 200 szak közül választhat. A végzettek továbbképzéséről 17 doktori iskola és közel száz PhD-program gondoskodik. A képzésben, és a képzés feltételeinek biztosításán 6600-an munkálkodnak oktatónk, a 818 tudományos fokozattal rendelkező kolléga közül is ki szeret-

12 I I Tanévnyitó rektori beszéd ném emelni megnyitómban a Magyar Tudományos Akadémia 11 rendes és hét levelező tagja mellett 123 akadémiai doktorunkat. Költségvetésünk is ennek megfelelően városnyi. Évente negyvenháromezermillió, azaz negyvenhárommilliárd forint. Ezt a hatalmas összeget az elmúlt évben - és az elmondottak szellemének megfelelően - több mint 15 százalékkal, egészen pontosan 7,2 milliárd K+F forrással tudtuk kiegészíteni. A forráskiegészítés céljai és eszközei közül külön is ki szeretném emelni az egyetem keretei között létrehozott Dél-Alföldi Neurobiológiai Regionális Tudásközpontot, a Környezet- és Nanotechnológia Regionális Tudásközpontot, a Regionális Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központot. Sorolhatnám még a részleteket, de egy tanévnyitónak aligha célja, hogy egy egyetem teljes működésének részletes ismertetésével untassa hallgatóságát. Engedjék meg, hogy zárásként emlékeztessem Önöket arra, hogy köszöntőm elején azt mondtam, jelenlegi eredményünkkel nem lehetünk elégedettek, de büszkék lehetünk rá. Az elégedetlenség okairól, ha feladatként fogalmaztam is meg ezeket, már azt hiszem, eleget beszéltem. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, mire vagyok, mire vagyunk a legbüszkébbek. Említettem, hogy egyetemünk ünnepi tanévét olyan egyetemként kezdheti el, amelyik Európában az első száz, a világon az első háromszáz egyetemei közé tartozik. Azt akkor elhallgattam Önök előtt, mindez azt jelenti, hogy évek óta egyetemünk, a Szegedi Tudományegyetem Magyarországon és Kelet-Közép Európában az egyik legmagasabban jegyzett egyetem. Engedjék meg, hogy egyetemünk hallgatóinak mindannyiunk nevében sok sikert, kollégáimnak pedig az eddigieknél is sikeresebb munkát kívánjak a most kezdődő, ünnepi tanévünkben. Ezzel a Szegedi Tudományegyetem 2005/2006-os tanévét megnyitottnak nyilvánítom. Szabó Gábor rektor 212

13 II. GYÖKEREK - ELŐDÖK Az egyetemtörténet kronológiája 1581-től napjainkig MÁJUS 12. Báthory István - a jezsuita rend gondozásában - iskolát hozott létre Kolozsvárott JÚNIUS 9. Az egyetemet lerombolták, és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből MÁRCIUS 15. A jezsuita rend visszatérhetett Erdélybe, november 17-től egyetemi rangban folytathatták a tanítást 1773-ig, a fenntartó rend megszüntetéséig BEN Mária Terézia újjászervezte és a piarista rendre bízta a Báthoryegyetemet, továbbá kiegészítette jogi és orvosi karral BEN II. József akadémiai líceummá fokozta le az intézményt, amely Királyi Jogakadémia és Orvos-sebészi Tanintézet néven működött 1872-ig BEN Eötvös József felszólította a Jogakadémiát és az Orvosi-sebészi Tanintézetet, hogy dolgozzák ki az egyetemmé alakulás feltételeit NOVEMBER 11. Megkezdődött a tanítás a Kolozsvári Egyetemen, mely 1881-ben felvette Ferenc József nevét MÁJUS 12. Román katonaság szállta meg az egyetemet. Az egyetem tanárait állásukból elbocsátották, valamint többségüket kiutasították a román állam területéről A Kolozsvárról menekülni kényszerült Ferencz József Tudományegyetem az évi XXV. törvénycikk értelmében ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést OKTÓBER 9-ÉN Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét OKTÓBER 5-ÉN a mai gyermekklinika helyén az egyetem első alapkő letételével megindultak az egyetemi építkezések. 1928/29. Klebelsberg Kunó miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt összevonta és Szegedre helyezte OKTÓBER 25-ÉN Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felavatta a Dóm tér egyetemi épületeit. 131

14 I I Kronológia SZENT-GYÖRGYI ALBERT orvosi Nobel-díjat kapott BAN az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával megalapították a szegedi Védőnőképző Iskolát, amely 1944-ig működött OKTÓBER 16-ÁN az évi XXVIII. törvénycikk értelmében a Ferenc József Tudományegyetem visszatért eredeti székhelyére, Kolozsvárra, és ekkor Szegeden Horthy Miklós Tudományegyetem néven új egyetemet hoztak létre. Szegeden a jogi kar működését átmenetileg szüneteltették MÁJUSÁBAN az egyetem neve Szegedi Tudományegyetem lett Újraindult a védőnőképzés Állami Védőnőképző Iskola néven FEBRUÁR 1-JÉN az Orvostudományi Kar kivált a tudományegyetemből, és önálló egyetem lett BEN felépült a Béke épület Az Orvostudományi Egyetem művese állomást létesített NYARÁN a minisztérium megszüntette a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódul a Szegedi Pedagógiai Főiskolát tette meg BEN megalakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara négy intézettel BEN a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta szegedi területi bizottságát, a Szegedi Akadémiai Bizottságot MÁJUS 18-ÁN a Gyógyszerésztudományi Kar részére átadták az Eötvös utca 6. szám alatti épületet SZEPTEMBER 1-JÉN a Szegedi Tudományegyetem József Attila nevét vette fel. 1962/63. TANÉVTŐL a minisztérium a Pedagógiai Főiskola elnevezését Tanárképző Főiskolára módosította Felavatták a Kibernetikai Laboratóriumot az Árpád téren SZEPTEMBERÉBEN felépült a Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiuma BEN átadták az Orvostudományi Egyetem új Biológiai Intézetét Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával Szegeden Élelmiszeripari Főiskola létesült AUGUSZTUS 1. A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével létrejött Hódmezővásárhelyen az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara A védőnőképzés főiskolai szintre emelkedett OKTÓBER 5-ÉN Szegedi Tanárképző Főiskola működésének 100 éves évfordulóján a főiskola Juhász Gyula nevét vette fel BAN elkészült a Belgyógyászati Intenzív Osztály épülete (Körintenzív) Az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara az Állatorvos Tudományi Egyetemhez került, a neve Állategészségügyi Főiskolai Kar. u14

15 Kronológia I I Az Élelmiszeripari Főiskola önálló kollégiumot alakított ki BAN a Klinikai Kémiai Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet épületét átadták BEN az Orvostudományi Egyetemen megindult a külföldi hallgatók angol nyelvű képzése BAN felépült a Topolya soron a Tanárképző Főiskola sportcsarnoka BAN Szegeden létrejött a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel SZEPTEMBER 1. A hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Kara lett A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem megalapította az Egészségügyi Főiskolai Kart védőnő, gyógytornász és általános szociális munkás szakkal BEN átadásra került az Orvostudományi Egyetem Új Klinika épülete MÁRCIUS 14-ÉN öt szegedi felsőoktatási intézmény vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a Szegedi Universitas létrehozásáról Felépült Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem közös levelező jogászképzést indított Kecskeméten NOVEMBER 1-JÉN létrejött a Szegedi Egyetemi Szövetség MÁRCIUS 10-ÉN az országgyűlés döntött a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról ÁPRILIS 1-JÉN megalakult a Szegedi Felsőoktatási Szövetség, amelynek tagjai a következő intézmények voltak: József A ttila Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely JANUÁR 1-JÉN a szegedi felsőoktatási intézmények egyesülésével létrejött a Szegedi Tudományegyetem DECEMBER 9-ÉN ünnepélyes keretek között átadták az egyetem új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagyobb részét az Egyetemi Könyvtár foglalta el DECEMBER 9-ÉN a Tanulmányi és Információs Központ felvette József Attila nevét ÁPRILIS 28. Újszegeden lerakták az új biológiai épület alapkövét. 15u

16

17 III. EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (Válogatás a tanév folyamán megjelent cikkekből) KÖRNYEZET- ÉS NANOTECHNOLÓGIÁRA 1,7 MILLIÁRD FORINT A TUDÁS KÖZ- PONTJA. In: Délmagyarország, szeptember p. ÁTADTÁK AZ ORSZÁG LEGKORSZERŰBB SUGÁRTERÁPIÁS RÉSZLEGÉT A SZEGEDI EGYETEMEN ÚJ BERENDEZÉSEK A KLINIKÁN. In: Délmagyarország, szeptember p. ARANY-, GYÉMÁNT-, VAS- ÉS RUBINDIPLOMÁSAIT ÜNNEPELTE A TANÁRKÉPZŐ A PEDAGÓGUS LEGYEN DERŰS. In: Délmagyarország, szeptember p. DIGITÁLIS" GYÓGYÍTÁS SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. Radiológiai Klinika. ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ SZEGEDEN, AZ ADY TÉREN 7800 ÚJ POLGÁR AZ EGYETEMEN. In: Délmagyarország, szeptember 6. 1., 3. p. TUDÁS HÁZA TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÁRDBÓL SZEGEDI TÖREKVÉSEK A RÉ- GIÓ PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA. In: Népszabadság, szeptember 7. Szabó Gábor rektor a tudásközpontok létrehozásáról. A GÓLYÁK SZEGEDDEL ÉS AZ EGYETEMMEL ISMERKEDNEK SORAKOZÓ A TIK- BEN. In: Délmagyarország, szeptember 8. 1., 7. p. BODOSI MIHÁLY KÉT SZEGEDI ÉVTIZEDE, TÖBB MINT ÖTEZER MŰTÉTJE KLINI- KAÉPÍTŐ ÉS ÉLETMENTŐ. In: Délmagyarország, szeptember p. ÚJ ÉPÜLETTEL GYARAPODOTT AZ EGYETEM VÁSÁRHELYEN KÉSZ A TANÁCS- ADÓKÖZPONT. In: Délmagyarország, szeptember p.

18 Egyetemünk a sajtó tükrében I I TRÁSERT ÚJRAVÁLASZTOTTÁK. In: Délmagyarország, szeptember p. Tráser Ferenc az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság főigazgatója. MINDEN HARMADIK EGYETEMISTA ÉL A LEHETŐSÉGGEL SZEGEDEN - HITELÜK VAN A DIÁKOKNAK. In: Délmagyarország, szeptember p. Az ELŐÍRTNÁL 1,2 MILLIÁRD FORINTTAL NAGYOBB A TEHER - BEFAGY A SZEGE- DI EGYETEMI KASSZA. In: Délmagyarország, szeptember p. MINDENTUDÁS EGYETEME. In: Délmagyarország, szeptember p. CSIRIK JÁNOS IRÁNYÍTJA A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KART - JÖVŐ SZEPTEMBER- TŐL INDULNAK AZ ÚJFAJTA SZAKOK. In: Délmagyarország, szeptember p. KORSZERŰSÖDNEK A KOLLÉGIUMOK. In: Délmagyarország, szeptember p. TÖBB SZÁZ MILLIÓT NYERT AZ AOK SEBÉSZETI INTÉZETE - VIRTUÁLIS MŰTŐ ÉS FANTOMBETEG. In: Délmagyarország, szeptember p. EGYETEMI SLÁGERSZAK A PSZICHOLÓGIA - NEGYVENSZERES TÚLJELENTKEZÉS. In: Délmagyarország, szeptember p. ELHUNYT DR. VÉGH PÁL. In: Délmagyarország, szeptember p. SZÜRKEÁLLOMÁNY ÉS A TELEPÜLÉS SZÍNEI - BESZÉLGETÉS SZABÓ GÁBORRAL, A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORÁVAL. In: Népszabadság, szeptember p. TUDÁSKÖZPONTOK A NAGYVÁROSOKBAN - MEGTÉRÜL A HELYI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTOTT PÉNZ. In: Népszabadság, szeptember p. DÍSZDIPLOMA JOGÁSZOKNAK [RÖV. hír.]. In: Délmagyarország, szeptember p. Jubileumi diplomaosztó, jogász. A PROFESSZOR MA IS AKTÍV VÍRUSKUTATÓ - BÉLÁDI ILONA 8o ÉVES. In: Délmagyarország, szeptember p. MÁRTON ARON SZAKKOLLÉGIUM - A BÉKE SZIGETE - HATÁRON TÚLIAK BOL- DOGSÁGA SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. HATMILLIÁRDOS TÁMOGATÁS HAT EGYETEMI TUDÁSKÖZPONTNAK. In: Heti Válasz, szeptember p. Egyetemi Tudásközpont. u 18

19 Egyetemünk a sajtó tükrében j ÁTALAKUL AZ EGYETEMI KÉPZÉS - A CSILLAGÁSZAT NEM ROMANTIKUS. In: Délmagyarország, szeptember p. STEFÁNIA HERCEGNŐ MAI UTÓDAI. In: Délmagyarország, szeptember p. Jubileumi ünnepség az Egészségügyi Főiskolai Karon. ÁLLATI SZERVEKEN ÉS MŰANYAG UTÁNZATOKON GYAKOROLNAK A JÖVŐ SEBÉ- SZEI - VIRTUÁLIS MŰTŐ SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. A FIZIKA ÉVSZÁZADAI - EINSTEIN ÉS SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET. In: Délmagyarország, szeptember p. Fizika nemzetközi éve. DÍSZDIPLOMA-ÁTADÁS A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON. In: Délmagyarország, szeptember p. SZEGEDI KÉMIKUSOK A VILÁG LEGJOBB HARMINCÁBAN. In: Délmagyarország, szeptember p. MÉG NEM TUDNI, FIZET-E AZ EGYETEM - BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGET IS FELVET A HAVAS-ISKOLA PÉNZBESZEDÉSI GYAKORLATA? LAVINA INDULHAT EL. In: Magyar Nemzet, szeptember p. ELHUNYT VÖRÖS LÁSZLÓ. In: Délmagyarország, szeptember p. EMLÉKEZÉS DR. KÖVES ERZSÉBETRE. In: Délmagyarország, szeptember p. SZÁZHATVAN KONCERT, IRODALMI ÉS SZÍNHÁZI EST HARMINCKÉT SZEGEDI HELYSZÍNEN - JUBILÁL AZ ŐSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL. In: Délmagyarország, október p. MINDENTUDÁS EGYETEME SZEGEDEN - A TUDOMÁNYOKRÓL - MINDENKINEK. In: Délmagyarország, október p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED. SZABÓ GÁBOR FIZIKUS - A SEMMI ÁGÁN..." In: Délmagyarország, október p. Az OKTATÁSI JOGOK BIZTOSA ÁTFOGÓ VIZSGÁLATBA KEZDETT A FELSŐOKTA- TÁSI INTÉZMÉNYEKBEN - OT ÉV AZ ELÉVÜLÉSI IDŐ - TÖRVÉNYTELENÜL BESZEDETT FEJLESZTÉSI" PÉNZEK. In: Népszava, október p. BÉLÁDI ILONA, AZ ELSŐ TANSZÉKVEZETŐNŐ ÉS FELTALÁLÓ A SZEGEDI ORVOS- KARON - AMIT CSINÁLTAM: JÓ MULATSÁG, FÉRFIMUNKA VOLT". In: Délmagyarország, október p. EZIO BERNARDELLI HARMINC ÉVE AZ EGYETEM OLASZ LEKTORA - ORÖK CSE- CSEMŐ MARADHAT. In: Délmagyarország, október p. 1~ 9

20 Egyetemünk a sajtó tükrében LENGYEL IMRE: MEGÁLLÍTHATÓ-E RÉGIÓNK LESZAKADÁSA? In: Délmagyarország, október p. Mindentudás Egyeteme - Szeged. FELSŐOKTATÁSI RANGSOR KÖZGAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KAROK - EURÓPAI ELISMERÉS. In: Heti Válasz, október 13. VI-XVI. p. SORBA ÁLLÍTOTTÁK A MAGYAR FELSŐOKTATÁST. In: Napi Gazdaság, október p. Egyetemek rangsora. Shanghaji-lista. Közös PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EGYETEM ÉS A DÉMÁSZ - FÉLMILLIÓVAL DÍJAZ- ZÁK A LEGJOBB ÖTLETET. In: Délmagyarország, október p. INGYEN VETTÉK VISSZA A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖTETEKET - EJFÉL: A KEGYE- LEM ÓRÁJA A KÖNYVTÁRBAN. In: Délmagyarország, október , 5. p. Egyetemi Könyvtár éjszakája. NEGYVENMILLIÓT NYERT AZ UNIÓTÓL AZ EGYETEMI FÖLDRAJZ TANSZÉK - GEO- KARRIER A DÉL-ALFÖLDÖN. In: Délmagyarország, október p. ÜJ MŰTÉTI ELJÁRÁST A NYUGATI ORSZÁGOKKAL EGY IDŐBEN VEZETTÉK BE - TI- TÁNKORONG A NYAKBAN. In: Délmagyarország, október p. HÁROM TANÉV FÉLEZER OLDALON - EGYETEMI ÉVKÖNYV. In: Délmagyarország, október p. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE: AZ EZOTÉRIA BÁJA. In: Délmagyarország, október p. Mindentudás Egyeteme - Szeged. AMERIKAI JOGI SZAKÉRTŐKET KÉPEZNEK. In: Délmagyarország, október p. REGIONÁLIS ÁLLÁSBÖRZE - ELŐSZÖR. In: Délmagyarország, október p. TIZENÖTEZER KÖNYVBŐL VÁLOGATHATNAK A TIK JEGYZETBOLTJÁBAN - BEVÁLT A CHIPRENDSZER - DIÁKIGAZOLVÁNYUKKAL FIZETNEK A HALLGATÓK. In: Délmagyarország, október p SZEPTEMBERÉTŐL MÁR ÚJ HELYEN KÉPZIK A DIÁKOKAT - BŐVÍTI OKTATÁ- SI KÍNÁLATÁT A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. In: Délmagyarország, október p. TUDÁSKÖZPONTOK SZEGEDEN. In: Heti Válasz, október p. 026-

SZTE Hírlevél 2005/8 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/8 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/8 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanévnyitó beszéd, sugárterápia, szakfelügyelõ fõorvosok,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) -

SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - SZTE Hírlevél 2005/3 (2005 March 15, Tuesday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: tanácsülések, új EHÖK elnök, népegészségügy, Emeritus Klub

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2012 2013

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2012 2013 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2012 2013 1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2012 2013 SZEGED 2014 2 3 Kiadja: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, akadémikus, rektor Szerkesztőbizottság: Dr. Pál József

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/4 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/4 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/4 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: nehéz pénzügyi helyzet, átalakuló orvosképzés, Toledóban

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Helyünk a felsőoktatásban

Helyünk a felsőoktatásban Helyünk a felsőoktatásban Készült Dr. Makovényi Ferenc Dékán, Ybl nyílt napon, 2012 január 19.-én elhangzott előadása, valamint a HVG. 2011/ számában megjelent adatok alapján. A HVG 2012-ben megjelent,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Hungary Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A természettudományos tanárképzés jelentősége és útjai Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet A természettudományos tanárképzés jelentősége A tanárképzés célja nem lehet más, mint az ismeretek hatékony

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A minősítési eljárás eredménye es minősítési eljárás

A minősítési eljárás eredménye es minősítési eljárás A minősítési eljárás eredménye 2012-es minősítési eljárás neve Minősítési eljárás eredménye Indoklás 1. Állattenyésztési i ígéret 2. Bethlen István i ígéret 3. BGF-PSZK i ígéret Hiányosságok a i Charta

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév

ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT. Vas utcai délutánok. 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév ETK-EDUVITAL ELŐADÁSSOROZAT Vas utcai délutánok 2015 2014/2015 II. félév és 2015/2016 I. félév Összeállította: Dr. Urbán Veronika főiskolai tanár Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Dr. Kóbor Balázs tudományos főmunkatárs, SZTE Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter V-METER Kft. GEOMATRIX Kft. VENTOSUS Kft. A fejlesztés tevékenységei

Részletesebben