A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006"

Átírás

1 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE

2

3 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE SZEGED

4 Kiadja: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor Szerkesztőbizottság: DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, a szerkesztőbizottság elnöke DR. BÉKÉSI IMRE professor emeritus DR. MINKER EMIL professor emeritus DR. MOLNÁR IMRE professor emeritus DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ címzetes főigazgató Titkár: DR. MOJZES KATALIN főkönyvtáros Az Évkönyvben az anyaggyűjtés szeptember 1-jétől június 30-ig terjed. A szerkesztőbizottság feladata, hogy a tanév legfontosabb eseményeit, a központi egységek és a karok hivatalai által közölt névsort és adatokat regisztrálja. Az ismereteink szerinti hiányosságokat pótoltuk. A névsorban csak az oktatási egységek kinevezett, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársai szerepelnek. HU ISSN

5 TARTALOM DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN 7 GYÖKEREK ELŐDÖK Az EGYETEMTÖRTÉNET KRONOLÓGIÁJA 1581-TŐL NAPJAINKIG. 13 EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (VÁLOGATÁS A TANÉV FOLYAMÁN MEGJELENT CIKKEKBŐL) 17 AZ EGYETEM VEZETŐI 41 AZ EGYETEMI TANÁCS 43 A KARI TANÁCSOK TAGJAI 45 EGYETEMÜNK DOLGOZÓI (karonként az oktatók és kutatók, a központi egységek szakdiplomásai) 53 AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA (statisztikai adatok) 139 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 143 A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA 145 KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK 147 AZ EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI ÉS VEZETŐIK 151 DOKTORI (PhD) KÉPZÉSBEN RÉSZT VETT HALLGATÓK 153 A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT STATISZTIKAI ADATAI 155 Az EGYETEMI KÖNYVTÁR LÁTOGATOTTSÁGA 159 MINDENTUDÁS EGYETEME SZEGED 163 EGYETEMÜNK ÚJ DÍSZDOKTORAI 171 KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 173 EGYETEMÜNK JUBILEUMI DIPLOMÁSAI 179 TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK 185 HABILITÁLTAK NÉVSORA 189 KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK 191 DOKTORI (PhD) FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓK ÉS DOLGOZATUK CÍME 195 DIPLOMÁT SZERZETTEK NÉVSORA 205

6 TABLE OF CONTENTS RECTOR GÁBOR SZABÓS ADDRESS DELIVERED AT THE OPENING CERE- MONY OF THE NEW ACADEMIC YEAR 7 ROOTS AND PREDECESSORS THE HISTORY OF THE UNIVERSITY: CHRONOLOGY FROM 1581 TO PRESENT 13 THE UNIVERSITY IN THE MEDIA (SELECTION FROM THE ARTICLES PUB- LISHED DURING THE ACADEMIC YEAR) 17 UNIVERSITY LEADERSHIP 41 THE UNIVERSITY COUNCIL 43 MEMBERS OF THE FACULTY COUNCILS 45 STAFF MEMBERS (teaching staff, researchers listed by faculties and professionals of the central units) 53 NUMBER OF STAFF AND STUDENTS (statistics) 139 EXPENDITURE ON EDUCATIONAL ACTIVITIES 143 THE BUDGET 145 HALLS OF RESIDENCE 147 PhD PROGRAMS: COURSES AND DIRECTORS 151 PhD STUDENTS 153 THE JÓZSEF ATTILA STUDY AND INFORMATION CENTRE: STATISTICS 155 THE UNIVERSITY LIBRARY: REGISTERED USERS 159 UNIVERSITY OF ALL KNOWLEDGE SZEGED 163 NEW HONORARY DOCTORS 171 HONOURS LIST 173 JUBILEE DIPLOMA RECIPIENTS 179 SCIENTIFIC DEGREE RECIPIENTS 185 LIST OF HABILITATED FACULTY MEMBERS 189 STUDENTS AWARDED THE SCHOLARSHIP OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 191 STUDENTS AWARDED PhD DEGREE AND TITLES OF THESES 195 LIST OF GRADUATES 205

7 DR. SZABÓ GÁBOR REKT ~ / ~ R BESZt E AZ EGYEúE úantvnyoús K ZGYOILIStN szeptember 4. z ország egyik legjobb tudásvárosának vezetőjeként köszöntöm Önöket. Magyarázatra szorul, hogy miért város, és talán illő elmondanom azt is, miért az egyik legjobb. Egy egyetemet nagyon sok szempontból lehet minősíteni. A hallgatói létszámtól kezdve, a tudományos tevékenység elismertségén, az ott végzett, vagy alkotott Nobel-díjasok számán keresztül, az oktató-kutató munka eredményességéig ezer és egy szempont eshet latba. Ezeket a szerteágazó szempontokat minden évben összesítik. Az értékelés módját évről évre csiszolják és pontosítják. Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a Kolozsvárról 84 éve Szegedre költözött egyetemünk ünnepi tanévét olyan egyetemként kezdheti el, amelyik Európában az első száz, a világon az első háromszáz egyetem közé került, s már három éve tartja helyét. Klebelsberg Kunó, a kiváló kultuszminiszter áldásos tevékenysége eredményeként megteremtődött 1921-ben a szegedi felsőoktatás mai napig tartó sikertörténete. Jövőre egy másik eseményre is emlékezünk, amely egyetemünk, de hazánk és Európa történelmében is sorsfordító szerepet játszott. Ebben a jubileumi tanévben 1956 hőseire emlékezünk, együtt a még élő szemtanúkkal. A Bölcsészettudományi Kar szervezésében közösen hajtunk fejet történelmi tettük előtt, soha nem múló hálánk, a mai és a jövő nemzedék tiszteletadása jeléül. Méltóképpen kívánunk megemlékezni erről a történelmi eseményről azzal, hogy az idei tanévet jubileumi oktatási évvé nyilvánítjuk. Mindeközben megfogadjuk Klebelsberg gróf bölcs intelmét: Valójában a történelem nem retrospektív, a múltba visszatekintő kíváncsiság csupán, hanem hatalmas erkölcsi erő, melynek ha ismerete és szeretete a lelkekből kivész, akkor a nemzet olyan, mint az emlékezőtehetségét vesztett ember, aki nem okul, hanem oktalanul rohan a veszedelmébe, a vesztébe." Talán nem is adózhatnánk méltóbb módon az alapító 7u

8 I I Tanévnyitó rektori beszéd elődök, történelmünk hőseinek emléke előtt, mint az európai első száz egyetemei közé vezető küszöbnek az átlépésével. Erre az eredményünkre büszkék lehetünk. Egy olyan rangsorban szerepelünk igen előkelő helyen, amelyet a világon a Harvard egyetem, Európában pedig a cambridge-i egyetem vezet. Legyünk is rá büszkék, de elégedettek még nem lehetünk. Nem lehetünk elégedettek, nem állhatunk meg a folytonos előretekintésben, mert az egyetemek közötti verseny nem csupán presztízsünket növeli, de eddigi hagyományaink folytatásának, sőt végső soron életben maradásunknak is feltétele. Kettős értelemben is. Egyrészt az egyetemek között már rég nem csak presztízsverseny van. Rég nem csak a tudományos munka minősége és színvonala az, ami meghatározza egy egyetem helyét - bármilyen ragsorról legyen is szó. A magas színvonal mellett meghatározó szempont ennek a munkának az elismertetése. Ebben mindannyiunknak meghatározó felelősségünk van. A magas színvonalú tudományos munka, amelyre esélyünk sem lenne kiváló tudós tanáraink nélkül - bármilyen szentségtörésnek hangzik is a szó -, bizony marketingfeladatokat is igényel. Nem csak a szükségszerűség, a kor követelménye, hogy felvállaljuk ezt a feladatot is. Más ok miatt is beszélni kell az egyetem vezetésének - rektornak, rektorhelyetteseknek, kari vezetőknek - erről a felelősségéről. Mi magunk is sokat tanulunk ennek az új, az egyetemen még szokatlan és újszerű feladatkörnek az ellátásából. Hiszem, hogy nem kárunkra, hanem hasznunkra válik az új keletű feladat. Ez adta a bátorságot ahhoz is, hogy példaértékűen kövessünk egy nagyszerű mintát. Ezentúl a Mindentudás Egyeteme mintájára a helyi írott és elektronikus sajtó közreműködésével mi is igyekszünk megismertetni eredményeinket és ismereteinket azokkal, akiknek a legtöbbet köszönhetjük. Az egyetemet nyolcvanöt évvel ezelőtt befogadó város lakóival. Mert voltak, vannak és reményeink szerint lesznek is olyan eredményeink, amelyekre okkal vagyunk büszkék. Engedjék meg, hogy elsőként egyetemünk sebészeti klinikájának szívsebészeti osztályán végrehajtott első szívátültetést említsem meg példaként. Azért, hogy ezúton is megköszönjem azoknak a kollégáknak a világszínvonalú munkáját - Bogáts Gábor főorvos úrnak, Rudas László professzor úrnak, Babik Barna adjunktus úrnak, valamint a közreműködő team, szakszemélyzet valamennyi tagjának -, akik beavatkozásukkal megmentették egy kismama életét. Visszaadták az újszülöttnek az akkor már a halállal viaskodó édesanyját. Folytathatnám a sort természetesen akadémikusaink, professzoraink, kollégáink hazai és nemzetközi sikereivel, hihetetlen eredményes pályázati aktivitásával, odaadó tehetséggondozó tevékenységük elismerésével, és a teljesség igénye nélkül egyetemünk infrastrukturális gazdagodásának tételszerű felsorolásával. U8

9 Tanévnyitó rektori beszéd I l A felsorolás helyett az Önök nevében is megköszönöm valamennyi egyetemi polgár elismerésre méltó tevékenységét, munkáját. Következzenek tanítványaink, akik a hazai és nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon, olimpiákon, kulturális fesztiválokon és a sportban alkottak maradandót. Miután a mai nap elsősorban a hallgatókról szól, így álljon itt egy minden bizonnyal nem teljes felsorolás, akikre büszkék vagyunk, akiket, kedves gólyák, az Önök figyelmébe ajánlunk, azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem, amelyet alma materüknek választottak, mennyire sokszínű, és mekkora lehetőségeket biztosít az Önök számára az elkövetkezendő években. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Név szerint említem matematikus hallgatóinkat - Ambrus Gergelyt, Varjú Pétert, Kevei Pétert, Jankó Andrást -, egy matematikai feladatmegoldó világversenyen szerepeltek kiválóan. Ugyancsak az egyetem nemzetközi hírnevét gyarapították joghallgatóink a Kanadában megrendezett jogi-szimulációs versenyen, természetesen francia nyelven. A nem frankofón csapatnak járó első díjat a jogi érvelések kategóriájában a Majsa Dóra, Kruzslic Péter, Nagy Máté, Sándor Csaba alkotta SZTE-s csapat nyerte. Sokat szurkoltunk az olimpiai, a többszörös Európa- és világbajnok kajakos Janics Natasának. Elismerésre méltó eredményeket ért el a kajak-kenu világversenyeken Keresztesi Alexandra, Joób Marci, Sík Marci, Vajda Attila, Fürdök Gábor. Élve a hazai pálya előnyével, szíves figyelmébe ajánlom miniszter úrnak, a magyar kajak-kenu szövetség elnökének, a fenti névsort, hogy a jövő évi szegedi kajak-kenu világbajnokságon minél több szegedi sportoló szerezhessen örömet diáktársainak, egyetemünknek, a városnak, hazánknak. Nemzetközi sikereket várunk a jövőre egyetemünk rendezésében bonyolítandó 5. egyetemi squash-világbajnokságon szereplő tanítványainktól is. Azért kell a magasztos pillanatok felidézése után az egyetem vezetésének újkeletű felelősségéről újra beszélnem, mert mára a világ már a marketingmunkával kiegészített feladatkörön is túllépett. Nem mondom, hogy sajnos, és nem mondom, hogy hála Istennek. Nem sajnálkozom. Mert siránkozás helyett ebben a versenyben kell helyt állnunk és ebben a versenyben fogunk helyt állni. Magunkért, kiváló eredményt elérő munkatársainkért, az egyetem polgáraiért és az országért is. Helyt kell állnunk, mert kollégáink világszínvonalú munkájához világszínvonalú feltételeket kell biztosítanunk. Mert például a természettudományok területén megfelelő - és elképzelhetetlenül drága - berendezések nélkül csak ideig-óráig lehet világszínvonalú munkát végezni. Mert a bölcsészettudományok területén sem képzelhető el már középtávon sem világszínvonalú tudományos munka megfelelő, és éppen ezért drága informatikai háttér, eszközpark nélkül. 9L1

10 I I Tanévnyitó rektori beszéd Már ma is nehezen behozható hátrányban van egy kutató azzal a kollégájával szemben, aki rendelkezik az általa vizsgált filozófiai vagy épp irodalmi művek elektronikus és elektronikusan mozgatható változatával. Az ezeket megfelelő módon mozgatni képes intelligens keresőkkel. Holnap pedig még kevéssé lesz valószínű, hogy lépést tud tartani technikailag jobban felszerelt kollégáival. Filozófus barátom mesélte a közelmúltban, hogy egy az USA-ban dolgozó filozófiatörténész barátja Szent Tamás és Jean Buridán összes művét tárolja a számítógépén. Az egyetem vette neki nagyon drága pénzen. Nekünk, laikusoknak is belátható, micsoda verseny-, akarom mondani tudományos előnybe került ez a kolléga. Például azzal az itthoni kollégájával szemben, aki, ha felfigyel egy kifejezésre, ahhoz hogy utánajárjon, újra végig kell lapoznia a több ezer oldalnyi életművet. Hónapok, évek munkája gyorsítható fel ezekkel az új eszközökkel. Helyt kell állnunk a világszínvonalú munkafeltételek megteremtése érdekében. Ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez ma már önmagában kevés, noha, és ezt hangsúlyozom, ennek előfeltétele a világszínvonalú kutatói munka. Szükség van arra az együtt gondolkodásra, arra a közös munkára, amely a tudomány művelését és művelésének, vagyis az oktatói-kutatói munkának színvonalas, szilárd bázisát teremti meg. Az egyetem vezetésének elsősorban menedzserként kell ma helytállnia. Nem egyszerűen a magyar oktatásfinanszírozási rendszer hiányosságairól van szó. Nem egyszerűen a költségvetés helyzetéről van szó. Bár egyikkel sem lehetünk elégedettek. Sokszor nem csak méltatlan, de néha megalázó körülmények között végzik munkájukat tudós kollégáink. Arról van szó, hogy még a leggazdagabb országok legjobb egyetemei sem képesek a valóban megfelelő körülményeket központi forrásból biztosítani. Nem mostantól. A múlt század közepe óta. Akkor, a múlt század közepén kezdődött el az ipar és az egyetemek együttműködése. Azóta vannak az egyetemek vezetőinek menedzserfeladatai. Ott. Itthon erre az elvi lehetőség is csak a rendszerváltással nyílt meg. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Hogy támogatáshoz jussunk a nálunk még nem, vagy megfelelő tőkeerővel alig létező alapítványoktól. Kihasználjuk az uniós források megnyílásával bővülő lehetőségeinket. És mindenek előtt megrendelésekhez jussunk. Nem melléküzemágat kell természetesen létesítenünk, de értékesítenünk kell, használni kell tudnunk a meglévő kutatási kapacitásainkat. Nem az autonóm kutatás kárára és terhére. Hanem azzal összhangot teremtve. Münchausenként saját magunkat kell kihúznunk a provincializmus fenyegetéséből. Nem egyszerűen őrizni kell az értékeinket! Gyarapítanunk kell őket, különben a meglévők megőrzésére sincs reális esélyünk. Nem egyszerűen az elvesztegetett évek miatt.

11 Tanévnyitó rektori beszéd I I Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. A vezető egyetemek és a vezető iparágak vezető vállalatainak legalább a világ vezető országaiban eddig oly gyümölcsöző együttműködési rendszere a végóráit éli. Nem nálunk, ahol ennek a folyamatnak épp csak a kezdő lépéseit tettük meg. Az agyelszívás már nem csak a felzárkózó országok egyetemeit, hanem magát a tudományos életet fenyegeti. Mind gyakrabban a multinacionális vállalatok már nem egyetemekkel kötnek kutatási szerződéssel egyenértékű együttműködési megállapodást. Általában Nobel-díjasokat szerződtetnek, és vezetésükkel a legjobb egyetemek legjobb kutatóinak a szerződtetésével kutatócsoportot szerveztetnek számukra. Nagyon, számunkra elképzelhetetlen módon megfizetve őket. Annyira, hogy megérje a biztos, és ott magas színvonalú megélhetést biztosító egyetemi karriert kockáztatni. Az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Most kell szerződéseket kötnünk, most kell nyitnunk a világ felé. Most, amikor még lehet. Akkor tehát, amikor a vezető iparágak mind kevésbé partnerként, mint inkább humán erőforrás szolgáltatóként tekintenek a világ vezető egyetemeire is. Ránk ruházott, választott tisztünk szerint nemcsak kollégáinkért, az egyetem hallgatóiért is felelősséggel tartozunk megbízóinknak. Mert egy olyan egyetem, amelyik nem tud világszínvonalú munkához világszínvonalú technikai feltételeket biztosítani, inkább előbb, mint utóbb csak olyan tudást, és ezzel olyan diplomát adhatna hallgatóinak, amellyel munkát talán lehetne találni, megfelelő munkát azonban aligha. Azoknak megfelelő munkát, akik telve hittel, telve reménnyel és főként telve bizalommal a Szegedi Tudományegyetemet választották, hogy tudásukat kiterebélyesítsék. Helyt kell állnunk. És a helytállás nem kevesebbet jelent, mint a megváltozott körülmények között a tudásnak magasabb presztízst biztosítani annál, mint amelyik napjainkban tapasztalható. Nem hálálkodom, hogy a sorstól a tudás új dimenzióinak, új státusának régi presztízsébe emelését kaptuk feladatul. De a mi munkánk ettől válik feladattá, és ettől lesz valódi célja is. Hiszek az egyetem szellemiségében és polgáraiban. Alkotó - és nem csak ezáltal gazdag - közösséggé kell válnunk. Remélem, hogy az elmondottak fényében talán érthetőbbé vált, hogy beszédem elején a szegedi tudásváros vezetőjeként köszöntöttem önöket. Az éppen csak vázlatosan említett feladatok ellátásához ugyanis nem túlzás, hogy városnyi emberre és városhoz méltó szervezettségre van szükség. Engedjék meg, hogy ennek illusztrálásaképpen néhány alapadatot megoszszak Önökkel hallgatónk 200 szak közül választhat. A végzettek továbbképzéséről 17 doktori iskola és közel száz PhD-program gondoskodik. A képzésben, és a képzés feltételeinek biztosításán 6600-an munkálkodnak oktatónk, a 818 tudományos fokozattal rendelkező kolléga közül is ki szeret-

12 I I Tanévnyitó rektori beszéd ném emelni megnyitómban a Magyar Tudományos Akadémia 11 rendes és hét levelező tagja mellett 123 akadémiai doktorunkat. Költségvetésünk is ennek megfelelően városnyi. Évente negyvenháromezermillió, azaz negyvenhárommilliárd forint. Ezt a hatalmas összeget az elmúlt évben - és az elmondottak szellemének megfelelően - több mint 15 százalékkal, egészen pontosan 7,2 milliárd K+F forrással tudtuk kiegészíteni. A forráskiegészítés céljai és eszközei közül külön is ki szeretném emelni az egyetem keretei között létrehozott Dél-Alföldi Neurobiológiai Regionális Tudásközpontot, a Környezet- és Nanotechnológia Regionális Tudásközpontot, a Regionális Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központot. Sorolhatnám még a részleteket, de egy tanévnyitónak aligha célja, hogy egy egyetem teljes működésének részletes ismertetésével untassa hallgatóságát. Engedjék meg, hogy zárásként emlékeztessem Önöket arra, hogy köszöntőm elején azt mondtam, jelenlegi eredményünkkel nem lehetünk elégedettek, de büszkék lehetünk rá. Az elégedetlenség okairól, ha feladatként fogalmaztam is meg ezeket, már azt hiszem, eleget beszéltem. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, mire vagyok, mire vagyunk a legbüszkébbek. Említettem, hogy egyetemünk ünnepi tanévét olyan egyetemként kezdheti el, amelyik Európában az első száz, a világon az első háromszáz egyetemei közé tartozik. Azt akkor elhallgattam Önök előtt, mindez azt jelenti, hogy évek óta egyetemünk, a Szegedi Tudományegyetem Magyarországon és Kelet-Közép Európában az egyik legmagasabban jegyzett egyetem. Engedjék meg, hogy egyetemünk hallgatóinak mindannyiunk nevében sok sikert, kollégáimnak pedig az eddigieknél is sikeresebb munkát kívánjak a most kezdődő, ünnepi tanévünkben. Ezzel a Szegedi Tudományegyetem 2005/2006-os tanévét megnyitottnak nyilvánítom. Szabó Gábor rektor 212

13 II. GYÖKEREK - ELŐDÖK Az egyetemtörténet kronológiája 1581-től napjainkig MÁJUS 12. Báthory István - a jezsuita rend gondozásában - iskolát hozott létre Kolozsvárott JÚNIUS 9. Az egyetemet lerombolták, és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből MÁRCIUS 15. A jezsuita rend visszatérhetett Erdélybe, november 17-től egyetemi rangban folytathatták a tanítást 1773-ig, a fenntartó rend megszüntetéséig BEN Mária Terézia újjászervezte és a piarista rendre bízta a Báthoryegyetemet, továbbá kiegészítette jogi és orvosi karral BEN II. József akadémiai líceummá fokozta le az intézményt, amely Királyi Jogakadémia és Orvos-sebészi Tanintézet néven működött 1872-ig BEN Eötvös József felszólította a Jogakadémiát és az Orvosi-sebészi Tanintézetet, hogy dolgozzák ki az egyetemmé alakulás feltételeit NOVEMBER 11. Megkezdődött a tanítás a Kolozsvári Egyetemen, mely 1881-ben felvette Ferenc József nevét MÁJUS 12. Román katonaság szállta meg az egyetemet. Az egyetem tanárait állásukból elbocsátották, valamint többségüket kiutasították a román állam területéről A Kolozsvárról menekülni kényszerült Ferencz József Tudományegyetem az évi XXV. törvénycikk értelmében ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést OKTÓBER 9-ÉN Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét OKTÓBER 5-ÉN a mai gyermekklinika helyén az egyetem első alapkő letételével megindultak az egyetemi építkezések. 1928/29. Klebelsberg Kunó miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt összevonta és Szegedre helyezte OKTÓBER 25-ÉN Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felavatta a Dóm tér egyetemi épületeit. 131

14 I I Kronológia SZENT-GYÖRGYI ALBERT orvosi Nobel-díjat kapott BAN az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával megalapították a szegedi Védőnőképző Iskolát, amely 1944-ig működött OKTÓBER 16-ÁN az évi XXVIII. törvénycikk értelmében a Ferenc József Tudományegyetem visszatért eredeti székhelyére, Kolozsvárra, és ekkor Szegeden Horthy Miklós Tudományegyetem néven új egyetemet hoztak létre. Szegeden a jogi kar működését átmenetileg szüneteltették MÁJUSÁBAN az egyetem neve Szegedi Tudományegyetem lett Újraindult a védőnőképzés Állami Védőnőképző Iskola néven FEBRUÁR 1-JÉN az Orvostudományi Kar kivált a tudományegyetemből, és önálló egyetem lett BEN felépült a Béke épület Az Orvostudományi Egyetem művese állomást létesített NYARÁN a minisztérium megszüntette a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódul a Szegedi Pedagógiai Főiskolát tette meg BEN megalakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara négy intézettel BEN a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta szegedi területi bizottságát, a Szegedi Akadémiai Bizottságot MÁJUS 18-ÁN a Gyógyszerésztudományi Kar részére átadták az Eötvös utca 6. szám alatti épületet SZEPTEMBER 1-JÉN a Szegedi Tudományegyetem József Attila nevét vette fel. 1962/63. TANÉVTŐL a minisztérium a Pedagógiai Főiskola elnevezését Tanárképző Főiskolára módosította Felavatták a Kibernetikai Laboratóriumot az Árpád téren SZEPTEMBERÉBEN felépült a Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiuma BEN átadták az Orvostudományi Egyetem új Biológiai Intézetét Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával Szegeden Élelmiszeripari Főiskola létesült AUGUSZTUS 1. A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével létrejött Hódmezővásárhelyen az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara A védőnőképzés főiskolai szintre emelkedett OKTÓBER 5-ÉN Szegedi Tanárképző Főiskola működésének 100 éves évfordulóján a főiskola Juhász Gyula nevét vette fel BAN elkészült a Belgyógyászati Intenzív Osztály épülete (Körintenzív) Az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara az Állatorvos Tudományi Egyetemhez került, a neve Állategészségügyi Főiskolai Kar. u14

15 Kronológia I I Az Élelmiszeripari Főiskola önálló kollégiumot alakított ki BAN a Klinikai Kémiai Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet épületét átadták BEN az Orvostudományi Egyetemen megindult a külföldi hallgatók angol nyelvű képzése BAN felépült a Topolya soron a Tanárképző Főiskola sportcsarnoka BAN Szegeden létrejött a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel SZEPTEMBER 1. A hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Kara lett A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem megalapította az Egészségügyi Főiskolai Kart védőnő, gyógytornász és általános szociális munkás szakkal BEN átadásra került az Orvostudományi Egyetem Új Klinika épülete MÁRCIUS 14-ÉN öt szegedi felsőoktatási intézmény vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a Szegedi Universitas létrehozásáról Felépült Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem közös levelező jogászképzést indított Kecskeméten NOVEMBER 1-JÉN létrejött a Szegedi Egyetemi Szövetség MÁRCIUS 10-ÉN az országgyűlés döntött a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról ÁPRILIS 1-JÉN megalakult a Szegedi Felsőoktatási Szövetség, amelynek tagjai a következő intézmények voltak: József A ttila Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely JANUÁR 1-JÉN a szegedi felsőoktatási intézmények egyesülésével létrejött a Szegedi Tudományegyetem DECEMBER 9-ÉN ünnepélyes keretek között átadták az egyetem új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagyobb részét az Egyetemi Könyvtár foglalta el DECEMBER 9-ÉN a Tanulmányi és Információs Központ felvette József Attila nevét ÁPRILIS 28. Újszegeden lerakták az új biológiai épület alapkövét. 15u

16

17 III. EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (Válogatás a tanév folyamán megjelent cikkekből) KÖRNYEZET- ÉS NANOTECHNOLÓGIÁRA 1,7 MILLIÁRD FORINT A TUDÁS KÖZ- PONTJA. In: Délmagyarország, szeptember p. ÁTADTÁK AZ ORSZÁG LEGKORSZERŰBB SUGÁRTERÁPIÁS RÉSZLEGÉT A SZEGEDI EGYETEMEN ÚJ BERENDEZÉSEK A KLINIKÁN. In: Délmagyarország, szeptember p. ARANY-, GYÉMÁNT-, VAS- ÉS RUBINDIPLOMÁSAIT ÜNNEPELTE A TANÁRKÉPZŐ A PEDAGÓGUS LEGYEN DERŰS. In: Délmagyarország, szeptember p. DIGITÁLIS" GYÓGYÍTÁS SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. Radiológiai Klinika. ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ SZEGEDEN, AZ ADY TÉREN 7800 ÚJ POLGÁR AZ EGYETEMEN. In: Délmagyarország, szeptember 6. 1., 3. p. TUDÁS HÁZA TÖBB MINT MÁSFÉL MILLIÁRDBÓL SZEGEDI TÖREKVÉSEK A RÉ- GIÓ PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA. In: Népszabadság, szeptember 7. Szabó Gábor rektor a tudásközpontok létrehozásáról. A GÓLYÁK SZEGEDDEL ÉS AZ EGYETEMMEL ISMERKEDNEK SORAKOZÓ A TIK- BEN. In: Délmagyarország, szeptember 8. 1., 7. p. BODOSI MIHÁLY KÉT SZEGEDI ÉVTIZEDE, TÖBB MINT ÖTEZER MŰTÉTJE KLINI- KAÉPÍTŐ ÉS ÉLETMENTŐ. In: Délmagyarország, szeptember p. ÚJ ÉPÜLETTEL GYARAPODOTT AZ EGYETEM VÁSÁRHELYEN KÉSZ A TANÁCS- ADÓKÖZPONT. In: Délmagyarország, szeptember p.

18 Egyetemünk a sajtó tükrében I I TRÁSERT ÚJRAVÁLASZTOTTÁK. In: Délmagyarország, szeptember p. Tráser Ferenc az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság főigazgatója. MINDEN HARMADIK EGYETEMISTA ÉL A LEHETŐSÉGGEL SZEGEDEN - HITELÜK VAN A DIÁKOKNAK. In: Délmagyarország, szeptember p. Az ELŐÍRTNÁL 1,2 MILLIÁRD FORINTTAL NAGYOBB A TEHER - BEFAGY A SZEGE- DI EGYETEMI KASSZA. In: Délmagyarország, szeptember p. MINDENTUDÁS EGYETEME. In: Délmagyarország, szeptember p. CSIRIK JÁNOS IRÁNYÍTJA A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KART - JÖVŐ SZEPTEMBER- TŐL INDULNAK AZ ÚJFAJTA SZAKOK. In: Délmagyarország, szeptember p. KORSZERŰSÖDNEK A KOLLÉGIUMOK. In: Délmagyarország, szeptember p. TÖBB SZÁZ MILLIÓT NYERT AZ AOK SEBÉSZETI INTÉZETE - VIRTUÁLIS MŰTŐ ÉS FANTOMBETEG. In: Délmagyarország, szeptember p. EGYETEMI SLÁGERSZAK A PSZICHOLÓGIA - NEGYVENSZERES TÚLJELENTKEZÉS. In: Délmagyarország, szeptember p. ELHUNYT DR. VÉGH PÁL. In: Délmagyarország, szeptember p. SZÜRKEÁLLOMÁNY ÉS A TELEPÜLÉS SZÍNEI - BESZÉLGETÉS SZABÓ GÁBORRAL, A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORÁVAL. In: Népszabadság, szeptember p. TUDÁSKÖZPONTOK A NAGYVÁROSOKBAN - MEGTÉRÜL A HELYI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTOTT PÉNZ. In: Népszabadság, szeptember p. DÍSZDIPLOMA JOGÁSZOKNAK [RÖV. hír.]. In: Délmagyarország, szeptember p. Jubileumi diplomaosztó, jogász. A PROFESSZOR MA IS AKTÍV VÍRUSKUTATÓ - BÉLÁDI ILONA 8o ÉVES. In: Délmagyarország, szeptember p. MÁRTON ARON SZAKKOLLÉGIUM - A BÉKE SZIGETE - HATÁRON TÚLIAK BOL- DOGSÁGA SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. HATMILLIÁRDOS TÁMOGATÁS HAT EGYETEMI TUDÁSKÖZPONTNAK. In: Heti Válasz, szeptember p. Egyetemi Tudásközpont. u 18

19 Egyetemünk a sajtó tükrében j ÁTALAKUL AZ EGYETEMI KÉPZÉS - A CSILLAGÁSZAT NEM ROMANTIKUS. In: Délmagyarország, szeptember p. STEFÁNIA HERCEGNŐ MAI UTÓDAI. In: Délmagyarország, szeptember p. Jubileumi ünnepség az Egészségügyi Főiskolai Karon. ÁLLATI SZERVEKEN ÉS MŰANYAG UTÁNZATOKON GYAKOROLNAK A JÖVŐ SEBÉ- SZEI - VIRTUÁLIS MŰTŐ SZEGEDEN. In: Délmagyarország, szeptember p. A FIZIKA ÉVSZÁZADAI - EINSTEIN ÉS SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET. In: Délmagyarország, szeptember p. Fizika nemzetközi éve. DÍSZDIPLOMA-ÁTADÁS A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON. In: Délmagyarország, szeptember p. SZEGEDI KÉMIKUSOK A VILÁG LEGJOBB HARMINCÁBAN. In: Délmagyarország, szeptember p. MÉG NEM TUDNI, FIZET-E AZ EGYETEM - BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGET IS FELVET A HAVAS-ISKOLA PÉNZBESZEDÉSI GYAKORLATA? LAVINA INDULHAT EL. In: Magyar Nemzet, szeptember p. ELHUNYT VÖRÖS LÁSZLÓ. In: Délmagyarország, szeptember p. EMLÉKEZÉS DR. KÖVES ERZSÉBETRE. In: Délmagyarország, szeptember p. SZÁZHATVAN KONCERT, IRODALMI ÉS SZÍNHÁZI EST HARMINCKÉT SZEGEDI HELYSZÍNEN - JUBILÁL AZ ŐSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL. In: Délmagyarország, október p. MINDENTUDÁS EGYETEME SZEGEDEN - A TUDOMÁNYOKRÓL - MINDENKINEK. In: Délmagyarország, október p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED. SZABÓ GÁBOR FIZIKUS - A SEMMI ÁGÁN..." In: Délmagyarország, október p. Az OKTATÁSI JOGOK BIZTOSA ÁTFOGÓ VIZSGÁLATBA KEZDETT A FELSŐOKTA- TÁSI INTÉZMÉNYEKBEN - OT ÉV AZ ELÉVÜLÉSI IDŐ - TÖRVÉNYTELENÜL BESZEDETT FEJLESZTÉSI" PÉNZEK. In: Népszava, október p. BÉLÁDI ILONA, AZ ELSŐ TANSZÉKVEZETŐNŐ ÉS FELTALÁLÓ A SZEGEDI ORVOS- KARON - AMIT CSINÁLTAM: JÓ MULATSÁG, FÉRFIMUNKA VOLT". In: Délmagyarország, október p. EZIO BERNARDELLI HARMINC ÉVE AZ EGYETEM OLASZ LEKTORA - ORÖK CSE- CSEMŐ MARADHAT. In: Délmagyarország, október p. 1~ 9

20 Egyetemünk a sajtó tükrében LENGYEL IMRE: MEGÁLLÍTHATÓ-E RÉGIÓNK LESZAKADÁSA? In: Délmagyarország, október p. Mindentudás Egyeteme - Szeged. FELSŐOKTATÁSI RANGSOR KÖZGAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KAROK - EURÓPAI ELISMERÉS. In: Heti Válasz, október 13. VI-XVI. p. SORBA ÁLLÍTOTTÁK A MAGYAR FELSŐOKTATÁST. In: Napi Gazdaság, október p. Egyetemek rangsora. Shanghaji-lista. Közös PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EGYETEM ÉS A DÉMÁSZ - FÉLMILLIÓVAL DÍJAZ- ZÁK A LEGJOBB ÖTLETET. In: Délmagyarország, október p. INGYEN VETTÉK VISSZA A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖTETEKET - EJFÉL: A KEGYE- LEM ÓRÁJA A KÖNYVTÁRBAN. In: Délmagyarország, október , 5. p. Egyetemi Könyvtár éjszakája. NEGYVENMILLIÓT NYERT AZ UNIÓTÓL AZ EGYETEMI FÖLDRAJZ TANSZÉK - GEO- KARRIER A DÉL-ALFÖLDÖN. In: Délmagyarország, október p. ÜJ MŰTÉTI ELJÁRÁST A NYUGATI ORSZÁGOKKAL EGY IDŐBEN VEZETTÉK BE - TI- TÁNKORONG A NYAKBAN. In: Délmagyarország, október p. HÁROM TANÉV FÉLEZER OLDALON - EGYETEMI ÉVKÖNYV. In: Délmagyarország, október p. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE: AZ EZOTÉRIA BÁJA. In: Délmagyarország, október p. Mindentudás Egyeteme - Szeged. AMERIKAI JOGI SZAKÉRTŐKET KÉPEZNEK. In: Délmagyarország, október p. REGIONÁLIS ÁLLÁSBÖRZE - ELŐSZÖR. In: Délmagyarország, október p. TIZENÖTEZER KÖNYVBŐL VÁLOGATHATNAK A TIK JEGYZETBOLTJÁBAN - BEVÁLT A CHIPRENDSZER - DIÁKIGAZOLVÁNYUKKAL FIZETNEK A HALLGATÓK. In: Délmagyarország, október p SZEPTEMBERÉTŐL MÁR ÚJ HELYEN KÉPZIK A DIÁKOKAT - BŐVÍTI OKTATÁ- SI KÍNÁLATÁT A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. In: Délmagyarország, október p. TUDÁSKÖZPONTOK SZEGEDEN. In: Heti Válasz, október p. 026-

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett!

Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! Apáink jönnek velünk szembe Titoknyitogató A Semmelweis Kiadó életmű-sorozata már 20 kötetes lett! IX. évfolyam 9. szám 2008. október 12. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában I. kötet Budapest, 2003. szeptember NOVOFER ALAPÍTVÁNY a Műszaki Szellemi Alkotásért 1 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN

INTÉZMÉNYÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN INTÉZMÉNYÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (2011-től) és jogelődeivel, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetével (1971-1999) és a Budapesti

Részletesebben

Száguldás! with English page

Száguldás! with English page A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE with English page XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2012. május 14. Száguldás! FOTÓ: VILLÁNYI MÁTÉ A 2012-es Shell Eco Marathonon, Rotterdamban, hidrogén üzemanyagcellás,

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz 2 www.hallgato.com 2011. NOVEMBER HÍREK Bioetikai kutatások----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben