Növekedési Hitelprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növekedési Hitelprogram"

Átírás

1 Növekedési Hitelprogram 2. szakasz Speciális konstrukció leírása Termékleírás kiadásának dátuma: október 01. Termékleírás verziószáma: v1.0 1

2 Akiknek ajánljuk Pénzforgalmi számlával rendelkező, Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező kis és középvállalkozások (KKV évi XXXIV. törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő vállalkozás ld 8. melléklet). Amit ajánlunk, azaz a konstrukció rövid leírása, célja: 1. a Program I. Pillére keretében a KKV Szerződések esetében a kölcsöncél kizárólag a következő lehet i : (i) új beruházás ii (kivéve immateriális javak, melyekhez kapcsolódó beruházást Bankunk nem finanszíroz), (ii) forgóeszköz vásárlás, (iii) az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása, vagy 2. a Program II. Pillére keretében az 1. (i), (ii), és (iii) céloknak megfelelő Forint illetve Devizahitel - KKV Szerződés alapján folyósított kölcsönnel történő - kiváltásának refinanszírozása. A kiváltott termék lehet hitelintézet által nyújtott - lízing is, de nem lehet korábban NHP keretében folyósított kölcsön. A kölcsönt augusztus 31-ét követően átstrukturált iii, vagy 90 (kilencven) napot meghaladó fizetési késedelemmel érintett hitelszerződések kiváltására fordítani tilos. 3. Az MV Zrt. ÚSZHGP garancia finanszírozási célként nem engedi meg a pályázati önerő és az üzletrész vásárlás finanszírozását. Jelentkezési határidő A NHP keretében hiteligénylést folyamatosan, a keret rendelkezésre állásának végéig, de legkésőbb november 1-ig tudunk befogadni (teljeskörűen és pontosan kitöltött, cégszerűen aláírt Hitelkérelmi Adatlap Vállalkozások Számára az MNB-Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében igényelt hitelek esetén benyújtásával). Felhívjuk figyelmét, hogy a beruházás finanszírozásához kapcsolódó legutolsó lehívás december 15-ig érkezhet be Bankunkhoz, így egy egyéves beruházás esetén december 15-ig már aláírt szerződéssel kell rendelkeznie az első folyósítási feltételeket teljesítve, ezért ilyen esetben javasoljuk a Hitelkérelem mihamarabbi benyújtását. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramra szánt kerete ugyanakkor fenti határidőket megelőzően is kimerülhet, amely a Bank által folyósítandó hitelek rendelkezésre bocsátását a Bank érdekkörén kívül felmerülő okból megakadályozhatja. 2

3 Termék főbb paraméterei: Hitel összege Legfeljebb 3 Mrd Ft. A vállalkozás összes NHP hitelfelvétele a évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásait és kapcsolódó vállalkozásait is figyelembe véve, több hitelintézettől történő kölcsönfelvétel esetén sem haladhatja meg a 3+3Mrd Ft-ot, az alábbiak szerint: az igénybevétel felső határa 3 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 3 milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 3 milliárd forint lehet. Az MV Zrt. garanciájának igénybevétele esetén az ügyletek felső korlátja az 500 Mio Ft tőketartozás, így a Bank ennél nagyobb összegű hitelt a Program megengedő feltételei ellenére sem helyezhet ki MV Zrt garanciájának igénybe vétele esetén. Hitel típusa Amortizálódó; hitelcéltól függően beruházási-, tartós forgóeszköz- vagy pályázati önrészt finanszírozó vagy pályázati előfinanszírozást nyújtó hitel. Az MV Zrt ÚSZHGP garancia feltétele, hogy a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz hitel esetén a forgóeszközhitel aránya a teljes hitelen belül nem haladhatja meg a 30%-ot. Önerő Bank az ügyfél- és ügylet kockázati megítélésétől függően önerőt vár el, mely az MV Zrt. garancia igénybe vétele esetén legalább 10%. Futamidő, rendelkezésre tartás Beruházási és pályázathoz kapcsolódó finanszírozás esetén legfeljebb 10 év, forgóeszközhitel esetében 1 év (kiváltás esetében is); a rendelkezésre tartási időtartama: október december 31. Hitelkiváltás esetén a folyósítás egy részletben, míg új folyósítás esetén akár több részletben is történhet. A Bank lehívást lehívó levelet legkésőbb december 15-én fogad be. Türelmi idő Terméktípustól és ügylettől függő, a programban nincs erre vonatkozó megkötés. Törlesztés Hiteltípus- és ügyletfüggő. Az árbevétel alakulásával összhangban jellemzően egyenlő részletekben amortizálva, de speciális esetekben az utolsó részlet lehet magasabb (ennek célja az alacsonyabb havi törlesztési terhek biztosítása, amennyiben a fedezetek/biztosítékok ezt megengedik). Kamatozás 2,5% all-in kamat, amelynek minden közvetlen banki költséget tartalmaznia kell, kivéve a harmadik fél szolgáltatásaihoz kapcsolódó költségeket (értékbecslés, közjegyző) illetve a Program vagy a KKV Szerződés feltételeinek nemteljesítéséhez kapcsolódó büntető jellegű kamatot, valamint egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díjat és költséget, illetve a nem banki kapcsolt vállalkozásnál felmerülő, a hitelhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket (értékbecslő, közjegyző, stb.). Terméktípustól és ügylettől függő kamatperiódus határozható meg, a programban nincs erre vonatkozó megkötés. 3

4 A Kölcsön előtörlesztéséből eredően semmiféle kamat, díj és költség nem terheli az ügyfelet. Amennyiben Ügyfél az esedékes fizetési kötelezettségét elmulasztja az esedékesség napjától a tényleges teljesítés napjáig terjedő időre késedelmi kamat fizetésére köteles, mely a mindenkori MNB alapkamat kétszerese. Elfogadható biztosítékok köre: A KKV szerződés keretében jellemzően a szokásos bankári biztosítékok, melynek általában része a beruházás tárgya vagy a vásárolt tartós forgóeszköz vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálog formájában. Ezen felül szükség esetén igénybe vehető az MV Zrt. ÚSZHGP garanciája is. Biztosítéki kötelezett nem lehet bármely hitelintézet - a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozása. A Bank a hitelösszeg legalább 200%-ának erejéig forgalomcsatornázást vár el, valamint szükség esetén, a NHP sajátosságából adódóan, az egyéb fedezettől (MV Zrt. garancia megléte) függő mértékben készpénzóvadékot kérhet. További ajánlataink A NHP keretében igénybe vett hitel mellett javasoljuk egyéb finanszírozási termékeinket (kereskedelemfinanszírozás, okmányos ügyletek, rulírozó hitelek), faktor és lízing finanszírozási konstrukcióinkat, illetve hamarosan érkező akciónkban VISA Business és VISA Classic Flotta kártya termékeinket. Kapcsolat A NHP kapcsán érdeklődését várjuk a címen, illetve a 21/ as Telefonos Ügyfélszolgálatunkon. Kérjük, hogy speciális NHP Hitelkérelmi Adatlapunkat töltse ki, ugyanis ennek pontos és hiánytalan kiöltése a hitelkérelem vizsgálatának előfeltétele. ================================================================================== Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a konstrukcióról kiadott fenti tájékoztató elkészítésénél törekedtünk ugyan a pontos tájékoztatásra; amennyiben ez bármilyen oknál fogva nem sikerült volna, az ebből eredő károkért a bank felelősséget nem vállal, ugyanis fentiek kizárólag az ügyfelek általános nem teljes körű tájékoztatását szolgálják, azok nem tekinthetők sem szerződéskötési, sem szerződésmódosítási ajánlatnak. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a további változtatás jogát fenntartja. A pénzügyi termékekre vonatkozó igénybevételi és egyéb további feltételeket, továbbá az üzleti kondíciókat a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzatai, Kondíciós Listái, valamint az aktuális hirdetmények tartalmazzák, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a internetes oldalon. A további feltételekről munkatársainktól is kérhet felvilágosítást. 4

5 i Forgóeszköz finanszírozási hitelek alatt jelen program szempontjából az Szmt. 28. (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hitelek értendőek. Beruházási hitelek alatt az MNB jelen program szempontjából a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.) 26. szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. szerint meghatározott tartós részesedések közül a 10 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés szerzésre nyújtott hitelek értendőek. EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására nyújtott hitelek alatt jelen program szempontjából az Európai Uniós Támogatási programok támogatás előfinanszírozására és társfinanszírozására nyújtott hiteleket értendőek. ii Az ingatlannyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként ii vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására a program keretén belül nem folyósítható kölcsön. Saját vállalkozásban végzett (saját rezsis) beruházási (rész)tevékenység szintén nem finanszírozható a program keretein belül. A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. Személygépkocsi ii vásárlása kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége augusztus 31-én is személyszállítás volt. Ennek a feltételnek a hitel futamideje alatt végig fenn kell állnia, megszűnése esetén a hitelt vissza kell fizetni. Amennyiben a program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott beruházást a KKV a hitel futamideje alatt értékesíti, a hitelt a vevő nem vállalhatja át, hanem az esedékessé válik. Haszongépjármű finanszírozása megengedett azzal, hogy a hitel futamideje alatt a vállalkozás nem értékesítheti. A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában, illetve irányítása alatt álló vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások és követelések, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások. A program keretein belül korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására nincs lehetőség iii Átstrukturálásként kell értelmezni a NHP keretében az előtörlesztés esetét kivéve minden szerződésmódosítást, hosszabbítást, kamat vagy tőkefizetési könnyítést. 5

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata A. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció... 3 3.) Az Üzletszabályzat hatálya... 3 4.) Részvétel

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben