Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: /2005. Melléklet: 2 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2004/2005-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter vezető-tanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat), a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a sportról szóló törvény alapján közreműködik a sportszakemberek alapfokú képzésében és továbbképzésében. A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kötött a szakbizottság a megyei alapfokú sportszakember-képzésre 1998-ban háromoldalú együttműködési megállapodást. A megállapodás alapján a PTE Testnevelés- és Sporttudományi Intézetével és a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségével (továbbiakban: Szövetség) közösen kívánta ellátni a képzési feladatokat: az iskolarendszeren kívüli, tanfolyami keretek között folyó OKJ számú Sportoktató (a szakág megjelöléssel) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szervezését, lebonyolítását. A megyei önkormányzat az együttműködésben vállalt feladatokat minden tanévben teljesítette: teljes körűen ellátta - a szakképesítés megszerzésére vonatkozó jogszabályok betartásával egyidejűleg a képzésszervezést, lebonyolítást és vizsgáztatást. Ez utóbbi tevékenységi kört a 13/1996. (XI.5.) MKM-BM együttes rendelet 1.. (2) bekezdés b) pontjának, valamint a 6/2003. (VIII.27.) GYISM rendelet mellékletében kiadott sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak szervezésére jogosultak jegyzék -ének felhatalmazása alapján végezte. A 2004/2005. tanévi sportoktatói tanfolyamot az együttműködési megállapodás alapján hirdette meg a Szövetség, mint a képzés hivatalos szervezője. A tanfolyamra 49 fő jelentkezett, így az ún. első konzultációs nap -pal, október 22-én a Megyeházán elindult az elméleti képzés. Az idei tanévben az alábbi változások következtek be a megyei szintű sportoktatói képzésben: 1/ A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII.29.) OM rendelet 11. -a szerint a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt, legkésőbb 60 nappal be kell nyújtaniuk az illetékes munkaügyi központnak az ismételt nyilvántartásba vételi kérelmüket. Miután a Szövetség hatósági nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítványa december 27-ig volt érvényes, ezért a szervezet kezdeményezte a jogszabály által előírtak szerint - a

2 2 Somogy Megyei Munkaügyi Központnál a nyilvántartása meghosszabbítását. A kérelmet a központ elfogadta és a Szövetséget a nyilvántartási számon a sportoktatói felnőttképzési tevékenységgel, illetve előzetes tudásszint felmérési szolgáltatással december 27-ig a nyilvántartásába vette. 2/ A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium hatáskörébe tartozó sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 6/2003. (VIII.27.) GYISM rendelet alapján az önkormányzat (csakúgy, mint a többi jogosultságot elnyerő szervezet) október 15-ig kapta meg a sportoktatói szakképesítés vonatkozásában a vizsgáztatási engedélyt. A szakminisztérium az engedélyek lejárta előtt, már szeptemberében kiírta új pályázatát a vizsgaszervezési jogosultság elnyerésére. Az önkormányzat (az együttműködési megállapodás alapján) a közreműködő szervezetekkel egyeztetve november 25-én nyújtotta be pályázatát a tárgyban. Az illetékes szaktárca június 23-án kelt levelében a pályázat vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adta: a már vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező pályázók pályázatainak többsége elsősorban a formai elvárások, illetve a szakmai vizsga gyakorlati részének lebonyolításához szükséges feltételek tekintetében nem felelt meg a pályázati felhívásban közölt feltételeknek. Ezért úgy határoztunk, hogy a vizsgaszervezési jogosultság meghosszabbítására új pályázatot írunk ki. Ennek ismertében az önkormányzat szeptember 15-ei határidővel ismételten pályázik a témában. 3/ A megyei testnevelési és sportfeladatok átszervezésére létrejött, január 1-ével hatályba lépett, háromoldalú feladat-ellátási szerződés a Szövetség vállalásában határozta meg az alapfokú sportszakember-képzésben való közreműködést és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatás segítését. A képzésszervezés teljes körű feladatátadása, -átvétele az év első félévében megtörtént. Erre építve született meg a területre vonatkozó új együttműködési megállapodás is. A vizsgaszervezési teendők ellátásának módja - a jogosultság megszerzését követően újbóli átgondolást, az együttműködő felekkel való ismételt egyeztetést igényelni. Összességében elmondható, hogy a 2004/2005. tanévi tanfolyam szervezése, lebonyolítása és a vizsgáztatás a megállapodásnak megfelelően történt. Az együttműködő feleknek sikerült teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket, a feladatokat az elvárásoknak megfelelően, a megállapodásban megfogalmazott célokkal összhangban látták el. Ennek eredményeként a tanévet követően további 40 fő megfelelő végzettségű és képesítésű szakember áll rendelkezésre, akinek a tevékenységével a területi sportélet szakmaisága tovább erősödik. A tanfolyam szervezéséről és vizsgáztatásról szóló szakmai tájékoztatót (1. számú melléklet) - a feladat-ellátás átmeneti időszakára tekintettel - a Szövetséggel egyeztetve a szakiroda; a pénzügyi és gazdasági tevékenységet átfogó elemzést (2. számú melléklet) a sportszervezet készítette el. Fentiek alapján kérem a Bizottságot, hogy a 2004/2005-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzéséről szóló tájékoztatót, a mellékletekkel együtt fogadja el.

3 3 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2004/2005-s tanév megyei alapfokú sportszakemberképzésről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke Pécs, augusztus 31. Nyúlné Zátonyi Zita

4 1. számú melléklet Megyei szintű sportoktatói képzés- és vizsgaszervezés a 2004/2005-s tanévben I. A KÉPZÉS SZERVEZÉSE ÉS -LEBONYOLÍTÁSA 1. A képzésszervezője és -bonyolítója: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1.) Felnőtt képzést folytató hatósági nyilvántartási száma: A tanúsítvány érvényességének ideje: december 27. A nyilvántartásba vétel helye: Somogy Megyei Munkaügyi Központ 2. A szakképesítés azonosító száma az Országos Képzési Jegyzékben: A szakképesítés hivatalos elnevezése: sportoktató (a szakág megjelölésével) 3. A tanfolyam indításának célja: Olyan sportszakemberek képzése, akik a sportegyesületekben alapfokú edzői (nevelő, oktató, képző) tevékenységet végeznek, melynek keretében megtanítják a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit, felkészítik tanítványaikat a versenyre. Az alapvető tevékenység mellett a képzés felkészít a sportágban a versenyszervezésre és lebonyolításra, a sportági képviseletre, a sportegyesületi munkára, stb.. A képzésben résztvevők, akik a szaktanfolyam sikeres elméleti és gyakorlati vizsgával zárják, államilag elismert (OKJ-ben szereplő) szakképesítést szereznek. A szakképesítést igazoló bizonyítvány a választott sportágban edzői, oktatói és gyakorlatvezetői munkakör betöltésére jogosít. 4. A tanfolyam meghirdetése: augusztus 15 szeptember 30. között folyamatosan, a médiában (Új Dunántúli Napló, Pécs TV Sportrovat), valamint az együttműködő felek által biztosított helyszíneken (hirdető újság, falitábla, stb.) 5. A tanfolyamra jelentkezés feltételei voltak: Betöltött 18. életév, középfokú iskolai végzettség, sportorvosi alkalmasság, a választott sportág elméleti és gyakorlati ismerete. 6. A 2004/2005-s oktatási évre meghirdetett szakágak/sportágak: aerobik, aikido, akrobatikus rock n roll, asztalitenisz, atlétika, birkózás, bocsa, búvársport, cselgáncs, erőemelés, evezés, fallabda, gyorskorcsolyázás, jégkorong, kajak-kenu, karate, kerékpározás, kézilabda, kosárlabda, kung-fu, labdarúgás, lovassport, ökölvívás, öttusa, ritmikus gimnasztika, rögbi, röplabda, sakk, sízés, sportlövészet, sportrekreáció, súlyemelés, taekwon-do, táncsport, tájékozódási futás, teke, tenisz, testépítés-fitness, tollaslabda, torna, triatlon, úszás, vitorlázás, vízilabda. 7. A tanfolyam költségei: A képzés önköltséges volt. A tanfolyam díjai az alábbi tételekből álltak: - elméleti oktatás díja: Ft ( ÁFA) / félév - regisztrációs díj: 500.-Ft ( ÁFA) - vizsgadíjak: Ft ( ÁFA) / tantárgy - a gyakorlati tábor költségei (sportágtól függően változó).

5 8. A tanfolyamra jelentkezett és beiskolázott hallgatók száma és összetétele: Aerobik 2 fő, aikido 1 fő, atlétika 1 fő, asztalitenisz 1 fő, fallabda 1 fő, gyorskorcsolya 1 fő, íjászat 3 fő, kajak-kenu 1 fő, karate 3 fő, kézilabda 1 fő, kick-boksz 1 fő, kosárlabda 1 fő, kung-fu 3 fő, lovassport 5 fő, ökölvívás 8 fő, sportrekreáció 2 fő, thai-boksz 1 fő, tenisz 2 fő, testépítés-fitness 9 fő, úszás 3 fő, vízilabda 1 fő. Összesen 51 fő, ami ténylegesen 49 fő, mert két hallgató két sportágat jelölt meg. 9. A tanfolyam tartalma: A képzés általános elméleti, valamint sportág-specifikus gyakorlati oktatásból állt. Az elméleti oktatás októbertől április 22. között, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában (Pécs, Széchenyi tér 9.) és PTE Testnevelés- és Sporttudományi Intézetében (Pécs, Ifjúság u. 6.) zajlott. A levelező formájú képzésben a 96 elméleti tanóra 12 ún. konferencia napon került lebonyolításra (8 tanóra / nap). Az elméleti oktatás mely minden sportág képviselője számára közös volt az alábbi óraadó oktatók közreműködésével az adott óraszámban történt: Tantárgy neve: Óraszám: Óraadó oktató: Sportszervezés és vezetés 12 tanóra Tallósi István, BMÖ Hivatala, Sportcsoport vezető Edzéselmélet és módszertan 22 tanóra Fogarasi Sándor, PVSK, atlétika szakedző Pedagógiai és sportpedagógia 16 tanóra Bódoghné Koncz Júlianna, PTE TSI, sportmunkatárs Lélektan és sportlélektan 12 tanóra Járai Róbert, PTE TSI, sportpszichológia oktató Sportegészségügy 14 tanóra Dr. Bleyer Erzsébet, Megyei Sportorvosi Intézet, sportorvos Gimnasztika 20 tanóra Kopeczky Péter, PTE Babits M. Gyakorló Gimnázium, mentortanár 96 tanóra A gyakorlati oktatásra - az elméleti vizsgákat követően került sor - sportágtól függően, más helyszínen és időpontban. A gyakorlati képzést az NSH koordinálta: az országos sportági szakszövetség bevonásával, a megyei képzésszervező intézmények segítségével történt, általában 5 6 napos gyakorlati tábor keretén belül. A gyakorlati képzés során sportági edzésvezetést és szakgimnasztikát, valamint sportági szakelméletet tanultak a hallgatók. Sportág Képzésszervező intézmény Helyszín Időpont Bm. ltsz. (fő) Aerobik Vas Megyei Szombathely máj , 2 Sportigazgatóság május Aikido Magyar Aikido Szakszöv. Csopak július Asztalitenisz Semmelweis Egyetem Budapest június TF TI Atlétika Magyar Atlétika Budapest július Szövetség Fallabda Budai Sportoktató Budapest szervezés 1 Akadémia alatt Gyorskorcsolyázás Magyar Országos Orfű június 26-1 Gyorskorcsolya Szövets. július 3. Íjászat Győr-Moson-Sopron Budapest június Megyei Sportigazgatóság Kajak-kenu Fejér Megyei Sportszövetségek Sz. Velence június

6 Karate Magyar Karate Budapest június 27-3 Szakszövetség július 2. Kézilabda Békés Megyei Békéscsaba június Sportszövetségek Kick-boksz Semmelweis Egyetem Budapest július TF TI Kosárlabda Vas Megyei Szombathely máj , 1 Sportigazgatóság június Kung-fu Magyar Kug-fu Budapest június Szakszövetség Lovassport Magyar Lovassport Bóly június Szövetség Ökölvívás Magyar Ökölvívó Budapest június 27-8 Szövetség július 2. Sportrekreáció Budapesti Budapest június Szabadidősport Szövets. Thai-boksz Semmelweis Egyetem TF Budapest július TI Tenisz Budai Sportoktató Balatonszárszó június Akadémia Testépítés-fitness Somogy Megyei Kaposvár június Sportszövetségek Úszás Győr-Moson-Sopron Győr június Megyei Sportigazgatóság Vízilabda Budai Sportoktató Budapest június 27-1 Akadémia július 1. Összesen 51 * /=49 fő/ II. VIZSGÁZTATÁS II./A. SZAKMAI ELMÉLETI VIZSGÁK 1. Vizsgaszervező Baranya Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda (Pécs, Széchenyi tér 9.) A vizsgáztatásra jogot adó jogszabály: 6/2003. (VIII.27.) GYISM rendelet. A vizsgaszervezési jogosultságot igazoló okirat száma: 55/68/2003. GYISM 2. A szakmai vizsgák helye, ideje és jellege Vizsgarész megnevezése Vizsga helye Vizsga ideje Vizsga jellege Sportszervezés és vezetés BMÖ Hivatala (336) május 6. írásbeli Edzéselmélet és módszertan BMÖ Hivatala (336) május 6. szóbeli Pedagógiai és sportpedagógia BMÖ Hivatala (334) május 6. szóbeli Lélektan és sportlélektan BMÖ Hivatala (137) május 20. szóbeli Sportegészségügy BMÖ Hivatala (334) május 20. szóbeli Gimnasztika BMÖ Hivatala (336) május 20. szóbeli 3. A vizsgabizottság összetétele A vizsgabizottság elnöke: dr. Vass Miklós (PTE TSI), a vizsgabizottság tagjai: dr. Papp Gábor (PTE TSI), Kiss Árpád (BMÖ Hivatala), Sey Gábor (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége). A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők a tantárgyat oktató előadók voltak.

7 4. A vizsga menete 4.1. A vizsgára jelentkezettek száma: 49 fő 4.2. A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: 11 fő 4.3. A vizsgarészek eredménye: Vizsgarész megnevezése Részt vevők száma (fő) Felmentettek száma (fő) Átlag eredmény Sportszervezés és vezetés ,5 Edzéselmélet és módszertan ,95 Pedagógiai és sportpedagógia ,87 Lélektan és sportlélektan ,59 Sportegészségügy ,5 Gimnasztika , Ismétlővizsgára utasított: 4 fő. A vizsgaszervezése és lebonyolítása a szakképesítés központi programjában meghatározott elvárásoknak megfelelt, összhangban volt a szakmai és vizsgakövetelményekkel. II./B. SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGÁK 1. Vizsgaszervező Megegyezik a gyakorlati képzésszervező intézménnyel. 2. A szakmai vizsgák helye, ideje és jellege Megegyezik a gyakorlati képzőhelyszínekkel, illetve a gyakorlati táborok utolsó napja a vizsganapjával azonos (lsd. fent). A sportági edzésvezetés és szakgimnasztika gyakorlati, a sportági szakelmélet szóbeli jellegű. 3. A vizsgabizottság összetétele A gyakorlati képzésszervező intézmény és az adott sportág országos szakszövetsége által delegált személyek. 4. A vizsga menete 4.1. A vizsgára jogosult és jelentkezettek száma: 45 fő + 2 fő (a 2003/2004. tanévből) 4.2. A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: A vizsgarészek eredménye: Vizsgarész megnevezése Részt vevők száma (fő) Vizsgahalasztó (fő) Átlag eredmény Sportági edzésvezetés- és ,23 szakgimnasztika Sportági szakelmélet , Pótlóvizsgára utasított: 6 fő Ismétlővizsgára utasított: 1 fő A sikeres elméleti és gyakorlati záróvizsgát tett, valamint sportoktatói bizonyítvány kapott: 40 fő. (De: 41 db bizonyítvány került kiosztásra, mert egy hallgató kettő sportágban is megszerezte a képesítést.)

8 A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2004/2005. tanévi sportoktatói tanfolyamának pénzforgalmi beszámolója 2. számú melléklet Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet által kötött Együttműködési megállapodás értelmében 2004/2005 tanévben is közreműködött a Sportszakember alapfokú képzésében: teljes körűen ellátta a képzés gazdasági és pénzügyi folyamatait. Bevételek: Beiratkozási díj, tanfolyami díj, vizsgadíj, Kiadások összesen: Előadói óradíjak Oktatói vizsgadíj Dolgozat javítási díj Vizsgáztatási díj Vizsga jegyzőjének díja Egyéb dologi kiadás Megbízási díjak járulékai Jegyzet készítés Tanfolyam vezetői díj Pénzmaradvány: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közreműködtünk a költségvetés elkészítésében. Képzés megkezdése előtt részt vállaltunk a jelentkezési felhívás összeállításában, a képzésről tájékoztattuk az érdeklődőket és a médiát. A tanfolyam zavartalan és színvonalas működése érdekében az előadó szakemberekkel az oktatás időtartamára megbízási szerződéseket, a hallgatókkal képzési szerződéseket kötöttünk. Részt vettünk a vizsga iratainak kezelésében: bizonyítványok és törzslapok megrendelésével, kitöltésével, melynek összege a dologi kiadások között szerepel. A kifizetések a tanfolyamvezető rendelkezése alapján történtek. Felhasználás a céloknak megfelelő volt. Pécs, Tátrai Bea főtitkár

9 A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2004/2005. tanévi sportoktatói tanfolyamának pénzforgalmi beszámolója 2. számú melléklet Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet által kötött Együttműködési megállapodás értelmében 2004/2005 tanévben is közreműködött a Sportszakember alapfokú képzésében: teljes körűen ellátta a képzés gazdasági és pénzügyi folyamatait. Bevételek: Beiratkozási díj, tanfolyami díj, vizsgadíj, Kiadások összesen: Előadói óradíjak Oktatói vizsgadíj Dolgozat javítási díj Vizsgáztatási díj Vizsga jegyzőjének díja Egyéb dologi kiadás Megbízási díjak járulékai Jegyzet készítés Tanfolyam vezetői díj Pénzmaradvány: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közreműködtünk a költségvetés elkészítésében. Képzés megkezdése előtt részt vállaltunk a jelentkezési felhívás összeállításában, a képzésről tájékoztattuk az érdeklődőket és a médiát. A tanfolyam zavartalan és színvonalas működése érdekében az előadó szakemberekkel az oktatás időtartamára megbízási szerződéseket, a hallgatókkal képzési szerződéseket kötöttünk. Részt vettünk a vizsga iratainak kezelésében: bizonyítványok és törzslapok megrendelésével, kitöltésével, melynek összege a dologi kiadások között szerepel. A kifizetések a tanfolyamvezető rendelkezése alapján történtek. Felhasználás a céloknak megfelelő volt. Pécs, Tátrai Bea főtitkár

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016 ELŐTERJESZTÉS A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére A Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának felkészülési programja és irányelvei a 2016. évi

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben