Idén is megrendezésre került a helyi hip-hop és break csapat, a Willpower Tánc és Sport Egyesület nyári edzőtábora. A nagy érdeklődésre való

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idén is megrendezésre került a helyi hip-hop és break csapat, a Willpower Tánc és Sport Egyesület nyári edzőtábora. A nagy érdeklődésre való"

Átírás

1

2 Ismét kezdetét vette a száguldó cirkusz, a Magyar Vízitúra Bajnokság Kis - kunlacházi fordulója. Több mint 120 hajó vett részt a már hagyománynak számító evezésen. Már harmadik alkalommal került megrendezésre a 7 Sziget Kajak-kenu Maraton. Az időjárás kedvezett a résztvevőknek, napsütés, enyhe szél fogadott mindenkit július 20-án, Kiskunlacházán. Már kora reggel nagy volt a nyüzsgés, kajakok, kenuk sorakoztak a parton, izgatott versenyzők, szurkolók készültek a nagy megmérettetésre. A látvány a nem mindennapi, és a felejthetetlen ötvözete volt. A korábbi évekhez hasonlóan a 30 km-es táv a kiskunlacházi strandról rajtolt el. Profik, amatőrök egy emberként harcoltak önmagukkal és a természettel, feszegették határaikat. Szigetbecse, Ráckeve, Szigetszentmárton és vissza Kiskunlacháza a táv, amit teljesíteni kell. Hazárdjáték volt és közben kemény taktika. Nem csupán a várt dobogósok között ment a harc, hanem hajóosztályok között is állandóan élesedett a küzdelem. Embert és hajót próbáló nap volt. A verseny befejezése után a meggyötört evezősöket szürkemarha gulyás és rétes várta. Az eredményhirdetés során a szervezők igyekeztek minél több embert jutalmazni, számos különdíj került kiosztásra. A díjazás legvégén pedig kisorsolásra került egy Kajner kajak és egy Kajner kenulapát is. Minden női résztvevő a Noske virág kertészettől kapott egy cserép virágot, a dobogósok pedig a támogatók által felajánlott értékes ajándékokat. A kiskunlacházi szervezők hozták a formájukat, nem csalódhattak sem a versenyzők, sem a nézők, sem a média képviselői, hiszen egy óramű pontossággal megrendezett verseny zajlott le, minden és mindenki a helyén volt. Jövőre is várnak mindenkit sok szeretettel a szervezők! Demeter Petra (Fotók: Andrási László és Pieczarka Zsolt)

3

4 Idén is megrendezésre került a helyi hip-hop és break csapat, a Willpower Tánc és Sport Egyesület nyári edzőtábora. A nagy érdeklődésre való tekintettel, első alkalommal külön a kiscsoportosok is részt vehettek, így Délegyházán a 12 év alattiak táncoltak egy hétig, majd azt követően pedig az ifjúsági korosztály, a 12 év felettiek vették ki ré - szüket az intenzív edzésekből, és aktív pihenésből a festői szépségű Mezőkövesden. A 2x1 hetes programon így összesen 65 fiatalnak gazdagodott a nyári vakációja és szabadsága tánctudással, él - ményekkel, tapasztalattal, ba - ráti kapcsolatokkal, pihentető percekkel! A kemény táncórák mellett csapatvetélkedőkkel, közösségformáló játékokkal, esti beszélgetésekkel, sütögetéssel és vidám hangulatú partikkal gazdagítottuk az együttlétet! Az egyhetes tábori munka friss gyümölcsét pedig záró fellépéseken arattuk le a közönség és a szülők nagy megelégedettségére! Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik rendezvényeink létrejöttét támogatták, így a teljesség igénye nélkül a szülőknek, barátoknak, táncosainknak és csoportjainknak otthont adó önkormányzatoknak! Boross Nikolett Willpower TSE alelnök

5 Alaptörvényünk a cikkben rendezi a bíróságok, a 29. cikkben az ügyészség és a 30. cikkben az alapvető jogok biztosa működési határait. Ezekkel a határokkal jó tisztában lenni, mint ahogyan tisztában vagyunk azzal is, hogy a cipőnket nem a fodrászhoz visszük megjavíttatni és a hajunkat nem a cipésszel vágatjuk le. Ha ismerjük, hogy kinek mi a dolga, meddig terjed a hatásköre, sokkal könnyebb az életünk, mert nem várunk el embertársainktól olyat, ami nem az ő kompetenciája és nem hiszünk el minden alattomos manipulációt, amivel megpróbálnak nap-, mint nap befolyásolni bennünket. Nos, a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. Gondolom, ezt mindenki tudja, az előbbiek miatt azonban mégsem árt alaptörvényben rögzíteni. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. (Alaptörvényünk hatályba lépése előtt ez a Legfelsőbb Bíróság volt.) Alaptörvényünk négy fő csoportban határozza meg a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységét az alábbiak szerint. A bíróság dönt: büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. Ezen tevékenységek mellett a Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, (ugyan - azon jogesetet ugyanazon módon kell elbírálni és ugyanolyan döntést kell hozni az egész országban, minden bíróságon, mert nem lehet territoriális jogalkalmazás) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. Bírósági szervezetünk többszintű és az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesíthetőek, így különösen a közigazgatási és munkaügyi jogvitákra vonatkozóan. A létrehozott bíróságok igazgatásában közreműködnek a bírói önkormányzati szervek. A bíróságok szervezetének és igazgatásának, a bírák jogállásának részletes szabályait és a bírák javadalmazását sarkalatos törvény határozza meg. Törvény lehetővé teheti azt, hogy bizonyos fajta jogvitákban a bíróságok helyett más szervek járjanak el, pl. döntőbizottságok, kamarai szervezetek stb. A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak. Tisztségükből csak sarkalatos törvényben meghatározott okból és módon (eljárási szabályok betartásával) lehet elmozdítani. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Sarkalatos törvényben meghatározott feltételekkel bíróvá csak az nevezhető ki, aki a harmincadik életévét betöltötte. (Az ítélkezéshez nem árt a szakmai tudáson túl az élettapasztalat sem.) A hívatásos bírákat a köztársasági elnök nevezi ki a sarkalatos törvényben meghatározottak szerint. A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választja, megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A bíróság alapvetően törvényben rögzített kivételek mellett tanácsban ítélkezik. Törvény által meghatározott módon és ügyekben nem hívatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben, azonban egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hívatásos bíró járhat el. Alaptörvényünk segítő iránymutatást nyújt a bíróságoknak a jog - alkalmazásra vonatkozóan, ami - kor rögzíti, hogy a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezve fel kell tételezni, hogy az ítéletek a józan észnek és a közjónak megfelelő erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Az ügyészségek is igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el, amikor a legfőbb ügyész és az ügyészek közreműködőként az állam büntetőigényét érvényesítik. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését. Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, kinevezi az ügyészeket. A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlési képviselők kétharmadának igenlő szavazatával, az országgyűlés kilenc évre választja meg, aki évente beszámol tevékenységéről az országgyűlésnek. Az ügyészek nem le - hetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Az ügyészség szervezetének és működésének rendjét, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállásának részletes szabályait, valamint javadalmazásukat sarkalatos törvény határozza meg. Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el ennek ellenére nem alkotmánybíróság eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános, vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Az alapvető jogok biztosának helyettesei a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét, valamint a Magyaror - szágon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el, az országgyűlés hat évre az országgyűlési képviselők kétharmadának igenlő szavazatával választja meg őket, továbbá rájuk is vonatkozik az a szabály, hogy nem lehetnek pártnak tagjai, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Az alapvető jogok biztosa évente beszámol tevékenységéről az országgyűlésnek, reá és helyetteseire vonatkozó részletes szabályokat törvény határozza meg. Nos ennyit az igazságszolgáltatás alapvető szabályairól a többit el lehet olvasni azonban az élet sokkal gyakrabban produkál olyan eseteket, amelyekre nem vonatkoznak sem törvények, sem egyéb írott szabályok, nem tartozik az igazságszolgáltatás hatáskörébe, mégis jelentősen befolyásolja az életünket. Úgy szoktuk meghatározni, hogy szokásjogon alapuló erkölcsi szabályok, én azonban ősi bibliai alaptörvényeknek ismerem, és ennek megfelelően alkalmazkodom hozzájuk. Máté evangéliuma 12/36-37: Mondom nektek, az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtettek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. Éppen ezért idős korom és gazdag élettapasztalatom ellenére a mai napig fel nem tudom fogni, hogy az emberek a saját tapasztalatuk ellenére - miért hisznek el minden rágalmazó, gyalázkodó hazugságot. Nemcsak elhiszik, hanem még tovább is adják, hozzátéve még ezt-azt, csak hogy minél zaftosabb legyen a kitalált történet. Megfigyeltem, hogy az elindító számol a következményekkel, minden esetben valamilyen aljas cél elérése érdekében manipulálja embertársait. Bizony, egész családok, nemzedékek mehetek így tönkre, ráadásul sokáig nem is tudják, honnan fúj a szél. Előbbutóbb lebukik ugyan a hazudozó, alattomos célja mindig napvilágra kerül, de gyakran már túl késő, addigra már túl sok élet futott miatta zátonyra. Pedig nagyon egyszerűen el lehetne bánni a gonosszal. Mint ahogyan egyik barátnőm tette: a rágalmazónak azt mondta: nos, azt tudom, hogy nem jellemző a megrágalmazottra az általad előadott stílus, de ha igaz, amit terjesztesz róla, itt a lehetőség, gyere, mondd a megrágalmazott embertársad szemébe! Természetesen az illető megfutamodott, mert pontosan tudta, hogy hazudik, és szembesítésnél azonnal kiderül alattomos célja. Leggyakrabb rágalmazásról eleve le - het tudni, hogy hazugság, mert több mint valószínű, hogy nem tartotta a rágalmazó a gyertyát. Tehát lehet akármilyen tökéletes igazságszolgáltatásunk, am íg az emberek nem tisztelik egymást, egymást zsákmányállatnak tekintve megszegik az ősi erkölcsi törvényeket, nem lesz kiegyensúlyozott, boldog életünk. Azt javaslom, mindenki kezdje saját magán a változást, igen gyorsan meg fogja tapasztalni, milyen gazdag és boldog lesz az élete. Minden embertársamnak kívánok ilyen civil kurázsit igénylő emberi tartást, hogy szebb és jobb legyen az életünk! A következő a helyi önkormányzatokról fog szólni. Dr. Gyurik Mária

6 Avarégetés, avagy tombol a hülyeség kora, vagyis: füstölés helyett komposztálj! Szívinfarktus, asztmás roham, tüdőrák, agyérgörcs, tüdővizenyő, halláskárosodás, látászavarok, születési és fejlődési rendellenességek, meddőség, öröklődő genetikai károsodások. Ezek következményei a legveszedelmesebb népszokásnak, a gazégetésnek. Az alkotmány szerint (a régi szerint is!) mindenkinek joga van egészséges környezetben élni. Sohasem fogom megérteni, miért teszik tönkre bizonyos emberek településünk viszonylag tiszta levegőjét azzal, hogy szinte egész évben avart, kerti, sőt mindenféle háztartási hulladékokat égetnek az udvarukban. Magánügy? Joga van hozzá? Más is elégeti!, Mit csináljak vele? Egyem meg? Javaslom az ilyen embernek, hogy költözzön Budapest belvárosába pár hónapra vagy lélegezzen hosszan, jó mélyeket az általa keltett füstből. Egy kupac avar (kb. 100 kg) elégetésével a következő mérgező vegyületek szabadulnak fel: Ez a viszonylag kis mennyiségű kerti hulladék, elégetve képes egy egész falu levegőjét beszennyezni az egészségügyi határérték többszörösét meghaladó mértékben. Gyakorlatilag gyilkossági kísérletként vagy akár terrormerényletként is felfoghatjuk azt, ha valaki ekkora mennyiségű és ennyire mérgező vegyületeket enged a levegőbe. A törvényi szabályozást nem részletezem, van ahol helyi rendeletben tiltják az avarégetést (de senki sem ellenőrzi a betartását), van ahol nem. Lassan már csak abban lehet reménykedni, hogy kihalnak azok a terroristák akik még szorgalmasan gyakorolják ezt a gyilkos népszokást. Mi a megoldás a túlélők számára? A kerti hulladék elszállítását a település komposzttelepére sajnos nem mindenki engedheti meg magának. Marad a házilagos komposztálás. Erről már rengeteg cikk jelent meg a sajtóban és az interneten is, ezért itt most csak röviden írok róla. Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható (a dió és tölgy is, csak hosszabb ideig, 2-3 évig tart a lebomlás). Néhány négyzetméter árnyékos helyen, közvetlen kapcsolatban a talajjal, megfelelően apró méretű kerti hulladék, rendszeresen átkeverve, nedvesen tartva általában egy év alatt humusszá alakul. Ha nem akarunk sok időt eltölteni a komposzttelepünk karbantartásával, általában akkor is megtörténik a komposztálódás, csak hosszabb időt vesz igénybe. Hasznos kiadványok: Komposztálás a családban kiadvanyok/kompfuz.pdf Komposzt és baromfiudvar hullo-falevel-komposzt-baromfi-jatek/1807/. Cikkem megírásának alapjául Lenkei Péter: Avarégetés, avagy tombol a hülyeség kora című munkája szolgált. Ezeket a kiadványokat, cikkeket a címre küldött kérésre szívesen továbbítom. Juhász László FELHÍVÁS A Pest Megyei Kormányhivatal információi szerint Tökölön a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete hatósági jogkörével visszaélve, arra illetéktelen személy(ek) vendéglátó és élelmiszer kereskedelmi üzletekben az ÁNTSZ munkatársának adja ki magát. Az értesülést követően a Pest Megyei Kormányhivatal az illetékességgel rendelkező Szigetszentmiklósi Városi Rendőrkapitányságon bejelentést tett. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ellenőrzésekre jogosult munkatársaink fényképes, névre szóló hatósági igazolvánnyal rendelkeznek és az ellenőrzés megkezdésekor bemutatják azt. Javasoljuk, hogy a visszaélések elkerülése érdekében az ellenőrzés előtt az igazolvány bemutatását minden esetben kezdeményezzék Pest Megyei Kormányhivatal

7 A peregi toronyba 1911-ben belevágott a villám A villám már ősidők óta foglalkoztatta az emberiséget, hiszen a kor emberében mindig nagy ijedelmet keltett ez a természetben lejátszódó, félelmetes fény- és hangjelenséggel járó elektromos kisülés. Amerikában Benja - min Franklin ( ) vizsgálta a villámok tulajdonságait. A szakirodalomban neki tulajdonítják a villámhárító felfedezését. Európában tőle függetlenül 1754-ben Prokop Divîs találta fel a Farady-féle kalitkahatáson alapuló villámhárítót. Meg kell jegyezni, hogy már korábban is szereltek réz vagy ezüst csúcsokat magas épületek tornyaira (pl. a XVIII. század első felében Srí Lanka, Oroszország). Magyarországon Rómer Flóris ( ) sokoldalú tudós pap tervezte az első villámhárítót, melyet a pozsonyi koronázási templom (Szent Márton) tornyán helyeztek el. A peregi helytörténet szempontjából egy igen értékes képeslapot őrzött meg az utókornak Gyarmati Ottília. Ezen a muzeális értékű felvételen látható az egykori peregi Fő (mostani neve: Szent Imre) utca és a Ráckevére vezető út sarkán épült Hangya Szövetkezet boltja; a háttérben a Szent Mihály katolikus templom zsindelyes tornya. Ez volt a villámcsapás előtti torony és tetőszerkezete. A fényképen látható még egy gyermeksorfal, melynek a bal szélénél áll Ottília dédnagyanyja Grasek Jánosné sz. Faragó Erzsébet ( ?) az án született Grasek Erzsébet a későbbi Hauck Jánosné lányával, Ottilía nagymamájával. A fákról hiányzó falevelek, a képen látható személyek ruházata, és a fenti tény azt bizonyítja, hogy a felvétel 1911 tavaszán készülhetett. Mintha valamilyen láthatatlan erő gondoskodott volna arról, hogy a templomtorony az utókor részére dokumentálva legyen. A képeslap ban megjelent dr. Czerny Károly Kiskunlac - háza épített és természeti környezetét bemutató illusztris képes krónikájában is. A peregi Fő utca látképe, 1911 A gyermeksorfal bal szélénél Gyarmati Ottília dédanyja, Grasek Jánosné sz. Faragó Erzsébet; és előtte a dédnagymama kislánya, a másfél év körüli Grasek Erzsébet (Hauck Jánosné), Ottília nagymamája. A többi személy neve ismeretlen A cikknek a másik fénykép melléklete napjainkban az előzőhöz képest 102 évvel később készült felvétel. Itt a dédnagymama és a nagymama helyett a leszármazottak állnak a sor elején. Az új generációk átvették a stafétát, és elfoglalták az ősök helyét. A sorfal bal szélén Kovács Ilona és Gyarmati Ottília a dédunokák közrefogják az ükunokát, Kovács Zsombort. A többi kisgyerek a peregi óvodába jár, a felnőttek pedig az óvó nénik és az óvoda hitoktatója. Az egykori Fő utca látképe április 30-án A fényképen szereplő gyerekek, balról jobbra: Boros Zsombor,Wéber Lilla, Zsivnovszki Ákos, Sztojka Krisztián Gyula, Erős Boglárka, Strassenreiter Viktória, Nagy Jázmin, Varga Szonja, Vámos Luca, Berezvai Iringó Vanda, Horváth Vivien, Sztojka Brendon, Balázs Mónika, Gavelda László, Kökény Ádám, Kiss Balázs, Pintyi Ádám, Gálpál Dominik, Szabó Anasztázia, Győri Virág, Wlahovszki Laura, Sárközi Gusztáv, Répás Levente, Magyar Balázs, Kozák Krisztián, Takács Máté, Víg Tamás; Felnőttek, balról jobbra: Kovács Ilona, Gyarmati Ottília, Sándor Györgyné, Majtényiné Köő Katalin, Kovács Ferencné, Fazekas Gábor A képeslap másik oldala A képeslap hátoldalán lévő szöveg a helyesírási hibák megtartásával: Tekintetes Horák István úrnak Kun Szent Miklós Kelt Peregen VII. 10 vagy VII.18, vagy VIII. 10 Kedves Bátyám és Ángyom! Ezen párosor írásommal tudatom mind - nyájukal hogy nagy és szomorú szerencsétlenség érte templomunkat keden délután 2 ora tajban az Isten haragja bele csapot a toronyba és az egész templom le éget nem líhetet még menteni a harangok i mind le szakatak darabokban isten velük tisztöljük mingyőjüket Horák József és családja csokolom a gyerekeket A képeslap hátoldalán olvasható szövegből kiderül, hogy 1911 nyarán egy villámcsapás meggyújtotta a peregi templom zsindelyes tetejét. A torony összes faszerkezete és a tető a lángok martaléka lett. Ennek következtében a harangok is lezuhantak a helyükről. A peregi hívek 1928-ra hozták helyre a tűzeset okozta károkat. A torony ünnepélyes felavatása alkalmából nagyszabású ünnepséget rendeztek. A községben még él néhány szemtanúja az avatási eseményeknek. A 91 éves Pokor - nyik István bácsi arra is emlékszik, hogy egy pék felment a toronyba és hátizsákjából zsemlét dobált ki a toronyból. A gyerekek nagy örömmel kapkodták össze az égből hullott friss péksüteményt. Az élet ezután ment a maga útján, a korábban megszokott kerékvágásban. Következtek ismét a dolgos hétköznapok. A torony felavatásán, az ünneplők között részt vevő gyerekek közben felnőttek, elvitték őket katonának. Kitört a második világháború. A harcok elérték Pereget is november elején az orosz csapatok elfoglalták a községet. A visszavonuló német-magyar harcoló egységek minden lehetséges módon próbálták az ellenséget feltartóztatni. A Duna-vonalát sokáig tudták még tartani. Adonyban azt a parancsot kapta két peregi katona, hogy lőjék el a peregi templom tornyát. Erre azért volt szükség, hogy az oroszok katonai célokra vagyis megfigyelésre - ne tudják használni. Ez dilemma elé állította a községük tornyát féltve őrző honvédeket. A katonaságnál parancsot megtagadni nem lehet, de ha mégis előfordul, az háború idején a halálos ítélettel egyenlő. Ezért azt az áthidaló megoldást találták ki, hogy a lövedékből kiszedték a robbanótöltetet és a torony elé céloztak. Így a lövések a páskomi szántóföldeket érték, a templom tornya pedig sértetlen maradt. A képeslapon szereplő írás alapján a szerencsétlenség pontos napja most pontosan nem derül ki, de a villámcsapás biztos, mert a torony leégett 1911 nyarán. Kátai István nagymamája még az 1950-es években mesélte unokájának, hogy a babonás peregiek tejjel próbálták a villámcsapás okozta tüzet eloltani. A népi hagyomány ugyanis azt tartotta, hogy vizet nem szabad használni ilyen esetben a tűzoltásra. dr. Szijártó József

8 Lezárult az M0 déli szektor bővítése Az új nyomvonalon épített, 6,3 km hosszú szakasz átadásával lezárult a körgyűrű déli szektora bővítésének utolsó üteme. Átadták a közlekedőknek az M0-s autóútnak az 51-es főút és M5- ös autópálya közötti újonnan épült 6,3 kilométeres szakaszát, az autósok mostantól több mint 75 kilométer hosszan folyamatosan haladhatnak a körgyűrű megépült, az M1-es autópálya és 11-es főút között. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára az ünnepélyes átadáson kiemelte: a beruházással lezárult a déli szektor bővítésének utolsó üteme, ezzel a szakasszal nyerték el értelmüket az M7-es és az M6-os között, illetve az M6-os és az 51-es főút között elkészült fejlesztések. Az M0-s autóút M5-ös autópálya és 51-es főút között új nyomvonalon megépült kétszer három forgalmi és egy-egy leálló sávos szakasza az útgyűrű keleti és déli szektorát kapcsolja össze, a modern technológiával épült 6,3 kilométeres új szakasz révén nemcsak folyamatossá, de biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés mondta az államtitkár. Hangsúlyozta azt is, hogy az útszakasz nemcsak az ott élők életét és az átutazók helyzetét könnyíti meg, de tranzitjellegéből adódóan európai jelentőségű. Az államtitkár hozzátette: a teljes útpálya díjmentes minden jármű számára. Az M0 déli szektorának betonburkolata Magyar - országon korábban még nem alkalmazott technológiával készült, amely nagyobb teherbírása miatt a legalkalmasabb a jelentős kamionforgalom viselésére, és felületképzése révén zajhatás szempontjából is rendkívül kedvező. Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) szóvivője az MTI-nek elmondta: az M7-es és az M5-ös autópályákat összekötő M0-s autóút szeptember közepétől lesz 8 sávos (kétszer három forgalmi, illetve egy-egy leálló). Az M6-os autópálya és az 51-es főút közötti szakasz bal pályáján a kivitelező jelenleg végzi a befejező forgalomtechnikai munkálatokat, ezt követően az M7-es és a 11-es főút között átlagosan kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek az autósok az M0-s körgyűrűn. A nettó 9,7 milliárd forintba kerülő beruházás kivitelezője az EMWL Autópálya Konzorcium volt, a projekt az Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával valósult meg. Forrás: MTI Véradás a kiskunlacházi Petőfi Művelődési Központban (Kiskunlacháza, Kinizsi utca 1.) TÜDŐSZŰRÉS A szűrés időpontja: október 5. november 15-ig Helye: Petőfi Művelődési Központ, Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. Szűrési alkalmak: Hétfő szerda: ig Kedd- csütörtök péntek: ig Az utolsó napon, november 15-én: ig Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Juhász Lászlót utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

9

10 A Képviselő-testület augusztus 6-i ülésén hozott határozatai 261/2013.(VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. 262/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét. 263/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: Napirend előtt: Tóth Imre projekt-koordinátor tájékoztatója a szennyvízpályázattal kapcsolatos szabálytalansági eljárásról dr. Répás József polgármester tájékoztatója a Hatház úti perrel kapcsolatos kártalanítási eljárás végrehajtási ügyében Pályázat benyújtása a Tanyafejlesztési Program keretében települési és térségi fejlesztések támogatására Előadó: dr. Répás József polgármester Gerecz Attila, a PÜF elnöke A térséget érintő településtervezési közlekedési egyeztető megbeszélésen elhangzottakkal kapcsolatos döntéshozatal Gerecz Attila, a PÜF elnöke A szennyvízpályázat el nem számolható költségeinek módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester Gerecz Attila, a PÜF elnöke Állami ingatlan átvételéről szóló döntés módosítása Előadó: dr. Répás József polgármester Gerecz Attila, a PÜF elnöke Bizottsági jegyzőkönyvek Előadók: Gerecz Attila, a PÜF elnöke dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Petőné Horváth Éva, az ESZB elnöke Egyebek 264/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál: Szóbeli tájékoztatás a Hatház úti perrel kapcsolatban 265/2013. (VIII.06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Mi - nisztérium által TP pályázati kódszámú, az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt, a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére. A pályázat címe: Kiskunlacháza piac rekonstrukció A pályázat bruttó összköltsége: Ft ebből az önrész bruttó összege: Ft 266/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a település területén áthaladó V-0 vasútvonal tervezését, megépítését. Nem támogatja az Országos Területrendezési Tervben (OTrT), a települést elkerülő út nyugati oldalon történő elvezetését, mert a keleti oldalon található nagy iparterületek, vasútállomás, kavicsbányák közlekedési kapcsolata csak a lakóövezeten keresztül történne. Amennyiben a települést elkerülő út nyugati oldalon történő elvezetése valósul meg, abban az esetben kéri az északi elkerülő szakasz megépítését is, hogy a bányák, a repülőtér és az iparterületek megközelítése a lakóövezeten kívül történjen. 267/2013. (VIII.06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0/ számú, Kis - kunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása elnevezésű projekttel kapcsolatosan a projekt menedzsmenti feladatok pályázatban el nem számolható kiadásait átvállalja Ft összegben, a saját bevételei terhére. A Képviselő-testület kéri a hivatalt, hogy a támogatási szerződés módosítását ennek megfelelően készítse elő. 268/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosításáról szóló évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján, a Törvény 1. sz. melléklete szerinti, Kiskun - lacháza közigazgatási területén lévő, állami tulajdonú, Kiskunlacháza 0622/12 helyrajzi számon felvett, kivett ipartelep megnevezésű, 3000 m 2 területű ingatlant 1/1 hányadban ingyenesen tulajdonba kívánja venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunlacháza 0622/12 hrsz.- ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunlacháza 0622/12 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi 260/2013. (VII. 13.). sz. határozatát. és esedékességkor. 269/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Elmű Hálózat Kft. Megállapodás-tervezeteit melyek jelen határozat mellékletét képezik elfogadja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 270/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiskunlacháza Toldi u. 732/2 hrsz-ú ingatlanra elhelyezett AsR víztisztító berendezés közműcsatlakozásainak kiépítése kapcsán a Kiskunlacháza Toldi u hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja. 271/2013. (VIII. 06.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József polgármestert és Soós Zsoltné jegyzőt, hogy tegyék meg az előkészítő lépéseket hitelfelvétel ügyében és a szükséges döntési javaslatokat terjesszék a Képviselőtestület elé.

11 Határidő: augusztus 31. Soós Zsoltné jegyző 272/2013. (VIII.06.) határozat Képviselő-testülete augusztus 13-án 18 órára vagy amennyiben ez az időpont az érintetteknek nem megfelelő augusztus 14-én 18 órára egyeztető megbeszélést kezdeményez a Budapest Környéki Törvényszék 9.K /2011/35 sz. ítéletében foglaltak ügyében, melyre meghívja a Felpereseket, azok jogi képviselőit, valamint az Önkormányzat jogi képviselőit. A megbeszélés helyszíne a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2340 Kiskun - lacháza, Kossuth tér 1.). A Képviselő-testület egyben kéri a Felpereseket az Önkormányzat számlái ellen benyújtott inkasszó azonnali visszavonására. Határidő: augusztus 14. A Képviselő-testület augusztus 13-i ülésén hozott határozatai 273/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét. 274/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Fábián Miklós alpolgármester személyét. 275/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: Döntés pályázat benyújtásáról Vis maior támogatás lemondásának módosítása Ügyvédi megbízási szerződés megkötése 276/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál: Ismételt ajánlattétel a Hatház úti kártalanítással kapcsolatosan 277/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet szerinti működőképességet szolgáló támogatásra. Határidő: szeptember /2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja 34/2013.(II.04.) számú határozatát. 279/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete lemondó nyilatkozatot ad Ft támogatási pénzeszközről a igénylésazonosító számú, Felhőszakadás következtében a település alacsonyabban fekvő részeit elárasztotta a víz megnevezésű vis maior pályázathoz kapcsolódóan. 280/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező tartalommal megbízási szerződést köt dr. Papp Dávid József (1203 Budapest, Bíró Mihály u. 20. V/34.) egyéni ügyvéddel. 281/2013. (VIII. 13.) határozat Képviselő-testülete a augusztus 15-én 19 órakor tartandó egyeztető megbeszélés eredményessége érdekében a következőkre kéri fel a Budapest Környéki Törvényszék 9.K /2011/35. számú ítéletben foglalt kártalanítási összeg megfizetése ügyében indult végrehajtási eljárásban szereplő végrehajtást kérőket: augusztus 15-én 16 óráig okirattal igazolják, hogy a fenti végrehajtási eljárást megszüntették. Amennyiben ezen kérésnek a végrehajtást kérők határidőben nem tesznek eleget, a Képviselő-testület a augusztus 15-én 19 órakor tartandó egyeztető megbeszélésnek nem látja értelmét. A Képviselő-testület augusztus 15-i ülésén hozott határozatai 282/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Petőné Horváth Éva képviselő személyét. 283/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét. 284/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: Egyeztető megbeszélés a Hatház úti perrel kapcsolatosan Ismételt ajánlattétel a Hatház úti kártalanítással kapcsolatosan Adósságrendezési eljárás kezdeményezése 285/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete a következő egyezségi ajánlatot terjeszti elő: a Budapest Környéki Törvényszék 9.K /2011/35. számú ítélete alapján fizetendő kártalanítási összeget hét (7) év alatt, nyolcvannégy (84) havi egyenlő részletben fizeti meg a felperesek

12 részére, felperesenként megítélt arányban, egyben felkéri a Felpereseket (Végrehajtást kérőket) az 1400-Vh. 6216/2012, az 1400-Vh. 6214/2012, az 1400-Vh. 6220/2012 és az 1400-Vh. 6218/2012 számú végrehajtási eljárásokban, a 083.V.2746/2013., a 083.V.2750/2013., a 083.V.2752/2013. és a 083.V.2753/2013. végrehajtói ügyszámokon folyamatban lévő végrehajtási eljárások azonnali megszüntetésére és a megszüntetés iránti kérelem illetékes törvényszékhez befogadott, érkeztetett példányával a megszüntetés iránti kérelem benyújtásának igazolására. Az Ön - kormányzat a megállapodás hétéves futamideje alatt a megítélt kártalanítási összegek után semmiféle járulékot (kamat, költség) nem fizet. A jelen egyezségi ajánlat év augusztus hónap 28. napjáig hatályos, azt követően az Önkormányzat ajánlati kötöttsége megszűnik. 286/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete név szerinti szavazással dönt az adósságrendezési eljárás kezdeményezése ügyében. 287/2013. (VIII. 15.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 4. (2) bekezdés c) pontja alapján adósságrendezési eljárást kezdeményezzen a Budapest Környéki Törvényszéknél. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt, a lakosság és a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeit határidőben teljesítse, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bíróságnak az adósságrendezés megindításáról szóló végzése Cégközlönyben való közzétételéért fizetendő költségtérítést fizesse be. A Képviselő-testület augusztus 22-i ülésén hozott határozatai 288/2013. (VIII. 22.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Gerecz Attila képviselő személyét. 289/2013. (VIII. 22.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja Foki Vilmos képviselő személyét. 290/2013. (VIII. 22.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: Döntés likvidhitel felvételéről dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke Egyebek 291/2013. (VIII. 22.) határozat Képviselő-testülete, az Önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel zárt ülést rendel el a következő napirendi pont tárgyalásánál: Ingatlanértékesítés ügyében döntéshozatal Előadó: dr. Répás József polgármester dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 292/2013. (VIII. 22.) határozat Képviselő-testülete a Kiskunlacháza nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 14. és 15. -aiban foglaltak alapján, a Budapest Környéki Törvényszék 9.K /2011/35. számú ítéletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, értékesítésre jelöli ki a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi vagyonelemeket: helyrajzi szám vagyonelem (művelési ág) forgalmi érték 0579/15 kivett beépített terület Ft 0579/16 kivett beépített terület Ft 0579/17 kivett beépített terület Ft 0579/18 kivett beépített terület Ft 0579/19 kivett beépített terület Ft 0579/20 kivett beépített terület Ft 0579/21 kivett beépített terület Ft 0579/22 kivett beépített terület Ft 0579/23 kivett beépített terület Ft 0579/24 kivett beépített terület Ft 0579/25 kivett beépített terület Ft 0579/26 kivett beépített terület Ft 0579/27 kivett beépített terület Ft 0579/28 kivett beépített terület Ft 0579/29 kivett beépített terület Ft 0579/30 kivett beépített terület Ft 0579/31 kivett beépített terület Ft 0579/32 kivett beépített terület Ft 0579/33 kivett beépített terület Ft 0579/34 kivett beépített terület Ft 0579/35 kivett beépített terület Ft 0579/36 kivett beépített terület Ft 0579/37 kivett beépített terület Ft 0579/38 kivett beépített terület Ft 0579/39 kivett beépített terület Ft 0579/40 kivett beépített terület Ft 0579/42 kivett beépített terület Ft 0579/43 kivett beépítetlen terület Ft 0579/45 kivett épület, udvar Ft 0579/46 kivett épület Ft 0579/47 kivett épület Ft 0579/48 kivett épület Ft 0579/49 kivett épület Ft 0579/50 kivett épület Ft 0579/57 kivett udvar Ft A Képviselő-testület a fenti ingatlanok értékesítése során előnyben részesíti az olyan ajánlatot, mely több ingatlan, vagy akár az összes megvételére érkezik. Határidő: augusztus 30.

13 293/2013. (VIII22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től történő likvid hitel felvételéről dönt. A hitel futamidejét és rendelkezésre tartott összegét az alábbiak szerint határozza meg szerződéskötéstől december 31-ig Ft összeg. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. További fedezetként felajánlja a július 27-én aláírt, ÖB /1 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján Kiskunlacháza 2356 hrsz.-ú és 911/6 hrsz.-ú ingatlanokat, továbbá a július 9-én aláírt ÖB /1. számú keretbiztosítéki jelzálogszerződésben megjelölt 18 db ingatlant. Adós kötelezettséget vállal jelen összegű likvid hitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Határidő: augusztus 22. Felelős: dr Répás József polgármester 294/2013. (VIII. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy megrendeli az árajánlat szerint a Graform F2 Kft.-től a Kiskunlacháza, 1075 hrsz-ú (Angyalos Ház) ingatlanra létesítendő fedett szín engedélyezési terv szintű tervdokumentációját, engedélyezési eljárásra benyújtását és MVH költségvetés elkészítését. Felelős: dr. Répás József 295/2013. (VIII. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a részben önkormányzati tulajdonú 0631/22 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi nyilatkozatot ad, az Eurogarden Hungary Kft. (2340 Kiskunlacháza, Vasút út 5.) tulajdonában lévő 2340 Kiskunlacháza, 0622/63 helyrajzi számú ingatlanra tervezett, az AK-S Kft. által 131/2013-as munkaszámon készített bioetanol tároló tartályok létesítéséhez, továbbá technológiai kialakításával egyetért, a bioetanol tartályok létesítéséhez hozzájárul, mint szomszédos ingatlan tulajdonos. Felelős: dr. Répás József A Képviselő-testület augusztus 27-i ülésén hozott határozatai 296/2013. (VIII. 27.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Galambos Eszter képviselő személyét. 297/2013. (VIII. 27.) határozat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét. 298/2013. (VIII. 27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Az Önkormányzat és a végrehajtást kérők közötti egyeztető tárgyalás lefolytatása a Hatház úti kártérítési perrel kapcsolatosan.

14 Fülzúgás? Feledékenység? Fáradtság? Mostantól elfelejtheti! Az öregedéssel összefüggő emlékezetkiesés mindenki számára ismert és természetes folyamatként elfogadott tény. Napjainkban a stresszes életmód és a pihenés hiányával is összefüggő feledékenység már sokkal fiatalabb korban jelentkező probléma. Nehéz tennünk ellene, mert nap mint nap a problémák áradatával kell megküzdenünk. Ugye Önnek sem ismeretlen, hogy a napi rohanásban visszaemlékezzen, mi volt az, amit még tegnap este észben tartott, de másnap órákat kell agyalni, hogy eszébe jusson; befizettem a villanyszámlát? 2 vagy 3 órakor van találkozóm? A pihenés, kikapcsolódás időlegesen segíthet, de hogy ha nem tudjuk csökkenteni a mindennapi stresszt a problémák, sajnos visszatérnek. Hogyan enyhíthetünk a problémán? hatására a szem és a fül idegsejtekben gazdag területeinek vérellátása megnövekszik, a sárgafolt-elfajulás (makula-degeneráció) vagy cukorbetegség szövődményeként fellépő retinopathia (mindkettő vaksághoz vezethet), illetve a halláskárosodás különféle típusai kezelhetők. Vannak olyan kísérletek is, a melyek azt vizsgálják, hogy a ginkgo biloba miképpen segíti az agyvérzésből és egyes fejsérülésekből való felépülést, illetve milyen hatású egyéb keringési és idegrendszeri zavarokban, mint például a sclerosis multiplex és a cukorbetegséggel járó idegkárosodást. A hagyományos kínai orvosolás régóta használja a ginkgo bilobát az asztma kezelésére, mivel tágítja a hörgőt és így enyhítheti a légzészavart. A kereskedelemben számtalan ginkgo bilobát tartalmazó készítmény kapható melyek túlnyomó részt kizárólag ezt a gyógynövényt tartalmazzák. Mi a megoldás? Az alábbiakban két olyan formulát mutatunk be, mely egyedülálló összetételének köszönhetően egyesíti a ginkgo jótékony hatását és a többi összetevő segítségével csökkenti a stresszt, fokozza az agyi aktivitást, így jelentősen növel heti a várható eredményt. Happy Max Nagy dózisú Ginkgo Bilobát, multi-vitamin komplexet, nyomelemeket, gyógynövényeket, és szőlőmag kivonatot tartalmazó készítmény. Ezt a készítményt megelőzésre és a kialakult probléma kezelésére egyaránt alkalmazhatjuk. Előnye, hogy a magas hatóanyagtartalmat egyetlen tablettában tartalmazza a készítmény. A páfrányfenyő a Föld egyik legősibb növénye. Mint gyógynövényt a világ szinte minden táján az emlékezőképességre gyakorolt hatásáért vásárolják, s az öregséggel kapcsolatos emlékezetvesztés megelőzésében is segíthet. A páfrányfenyő jó hatású a vérkeringésre és a központi idegrendszerre egyaránt. Fokozza a verőerek rugalmasságát, ily módon javítva az agy és a végtagok vérellátását. Az aszpirinhez hasonló hatása gátolja a vérrögképződés veszélyét. A biloba antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, mivel semlegesíti a károsító hatású szabad gyököket, s így védi a sejteket. Néhány kutató szerint az idegrendszer működését azáltal serkenti, hogy az agy vérellátása javul, és az idegsejtek több oxigénhez és tápanyaghoz jutnak. Mivel a biloba javítja az agy vér- és ezzel együtt oxigénellátását is, ezért azoknak az öregedő embereknek, akiknek az agyi verőerei érelmeszesedés miatt beszűkültek, különösen nagy jelentőségű lehet ez a gyógynövény. Az agy csökkent vérellátása több-kevesebb szerepet játszik az Alzheimer-kór, az emlékezetvesztés, a szorongás, a fejfájás, a depresszió, a zavartság, a fülcsengés és a szédülés kialakulásában. A biloba mindezeket a problémákat enyhítheti. További előnyei: A páfrányfenyő a végtag erek vérellátását is javíthatja értágító hatása révén, ezért alkalmas lehet például az időszakos sántítás, vagyis a láb verőereinek szűkülete okozta fájdalom, az izomgörcs vagy izomgyengeség leküzdésére is. A ginkgo biloba némelyek szerint érellátás javítása révén a Raynaud-szindróma és egy ritka autoimmun betegség, a sleroderma kezelésében is jó hatású lehet. Más kutatási eredmények arról számolnak be, hogy mivel Memory-Komplex Ezen készítmény az ideálisan megválasztott összetevőknek köszönhetően, nem csak az agyműködés javítására koncentrál. A ginkgo mellett aminosavakat, gyógynövényeket és olyan összetevőket tartalmaz, ami az idősödők problémája mellett a fiatalabb korosztályt érintő stresszhatásokat segít semlegesíteni, ezáltal segíthet visszaállítani a memória normális működését, javítja az általános közérzetet és anti-aging hatású. (Az anti-aging az öregedés és az öregedési folyamatok lassításával foglalkozó tudomány.) Forrás: A Mi Újságunk Alapítva 1992 áprilisában A megjelenõ anyagokért szerzõink felelnek, azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét. Lapzárta minden hó 20-án!

15 A fejtetvesség elleni védekezésről Az új tanév kezdetén nem árt néhány szót ejteni a gyermekközösségekben évről évre, folyamatosan előforduló fejtetvességről és a hatékony védekezés gyakorlati megvalósításáról. A védekezés hatékonysága kizárólag a szülők-pedagógusokvédőnők együttműködése révén valósítható meg, melyben elsődlegesen a szülői felelősséget kell hangsúlyozni. A fejtetvesség közegészségügyi jelentősége a vérszívásban, a közösségi halmozódásban rejlik, járványügyi ve - szélyt nem jelent. A fejtetű kb 2-4 mm nagyságú rovar, mely serkéit a hajszálakra rögzíti, elsősorban a halánték - és tarkótájékon. A tetű általában a hajas fejbőrön tartózkodik, de alkalmilag egyes használati tárgyakon is megtalálható (pl: fésű, sapka). Jellemző, hogy a fejtetves személyeken csak néhány kifejlett tetű található, és csak ritkán találkozhatunk nagymértékben fejtetves egyénekkel. Az eredményes védekezés alapja a gondos és alapos szűrővizsgálat, mely során mindig fel kell térképezni, hogy a tetves személy kitől kaphatta meg és ő kinek adhatta tovább. A fel nem derített tetves személy ugyanis az egész család, vagy kollektíva újbóli eltetvesedésének kiinduló forrása lehet. A szűrővizsgálatok könnyebben végezhetők kézi nagyítóval és sűrű fogazatú fésűvel. Kezdetben serkéket keressünk, az köny - nyebben látható, mint a gyorsan mozgó, fénykerülő kifejlett ro - var. A serke kb 1 mm hosszúságú, ezüstös-fehéren csillog, mely a hajszálakra tapad. Életképességéről úgy győződhetünk meg, ha összenyomjuk a két körmünk között, akkor pattanó hangot hallunk. Az elvégzett vizsgálatok alapján tetves az, akinek fején életképes serke és/vagy élő tetű található. A tetvesnek minősített személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése, megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges eljárásoknak. A védekezéshez tetűírtó és tetűriasztó szerek állnak rendelkezésre, melyek vény nélkül kaphatók a patikában. Legfontosabb a haj kezelése, de a használati tárgyak egyidejű kezelését is el kell vé - gezni. A tetűírtó szereket mindig a használati utasítás szerint kell alkalmazni. Kezelést követően különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról történő eltávolítására, mely sűrű fogazatú fésűvel, aprólékosan megoldható. A haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gondosan végezték el. Fontos kiemelni, hogy a fejtetű megfelelő kezeléssel rövid időn belül elpusztítható és a serkék is eltávolíthatók, ezért a gyermek közösségből történő ki - tiltásának sem közegészségügyi, sem jogi alapja nincs. Amennyiben a szülő irtási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a kezelés eredménytelen, a közösségben kell a kezelést elvégezni, melyről a szülőt tájékoztatni kell. Forrás: Epinfo 19. évfolyam 2. különszám PMKH Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FOGORVOSI ÜGYELET Szigetszentmártonban, mindig, ha elérhető vagyok (hétvégén is). Ugyanott fogsor készítése akár egy nap alatt. Tel.: 06/30/ (az OPTIKA udvarába) Telefonszámaink változatlanul: 06 24/ , 06 20/ és Tel: 06 76/ , 06 20/ A tokvastagság 85 mm POWER DUR merevítő lamellával Maco osztrák alap biztonsági vasalat, hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző funkcióval Háromszoros középtömítéses, vízgátas tok profil rendszer Fehér szerkezeteknél szürke, színeseknél fekete színű tömítő gumik. Beltéri ajtó, redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, garázskapuk beszerelése és értékesítése, egyedi bútorok gyártása. INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLATKÉSZÍTÉS! KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN, ALACSONY ÁRON!!!

16 2013. aug.10-én jó hangulatú osztálytalálkozó volt a STON PUB vendéglátóhelyen ban végzett asztalosok, mezőgazdasági gépszerelők és mechanikai műszerészek találkoztak 40 év után. Legtöbben, azóta nem láttuk egymást, és nem is tudtunk a másikról, mégis olyan volt mintha csak pár hete váltunk volna el. Jöttek Ócsáról, Apostagról,Táborfalváról, de még a Szolnok melletti Tószegről is. Köszönet azoknak is, akik ilyen messziről eljöttek erre a kivételes eseményre. Osztályfőnökünk, Listár László tanár úr felolvasta a névsort és ennyi idő után is mindenkiről volt egy története. Hálásak vagyunk Grániczné Orbán Ritának, aki megszervezte a találkozót. Jó, hogy nem csak tervezgetett, hanem tett is érte, köszönjük! Reméljük az újabb találkozóig, nem kell majd évtizedeket várni, és hamarosan találkozunk újra! Szabó Lajosné Erzsike Fotó: Oroszi János Ülő sor: Mózes Éva, Listár László, Orbán Rita, Horák Ibolya. Második sor: Danyis Éva, Garajszki Mária, Mózes Erzsébet, Cserna Rozália, Farkas József, Todorov Péter, Göbölös Károly, Tótfalusi József, Bölcskei Antal és Cili Gyula. Hátsó sor: Polákovics Miklós, Németh Sándor, Laczkó János, Pirisi Sándor, Nagy Sándor, Csorbai Sándor, Károly László, Képli János 1560 éve halt meg Attila király (~ ) ban egy Kassán megjelent magyar nyelvű kiadványban Atila formában írták a nevét. Érdekes történet lenne megtudni, hogy napjainkra miért lett Attila és fejedelem? Ráadásul az élő beszédben használatos Atilla, a magyar nyelvben szokatlanul, a kiejtéssel ellentétes írásmódban! A jelenlegi történelemkönyvekben az alábbi leírások olvashatók vele kapcsolatban: Attila a hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Apja Mundzsuk, akit a magyar mondákban Bendegúznak neveznek. Birodalma Közép-Európától a Kaspi-tengerig, a Dunától a Balti-tengerig terjedt. A Kelet- és Nyugat-Római Birodalom rettegett ellenfele volt. Ezért kis fenntartással kell olvasni azokat a történeteket, melyeket a római vagy bizánci történetírók, vagy utazók vele kapcsolatban leírtak ban Kassán megjelent Rövid magyar krónika szerzője, Petthő Gergely (~1570, Béla vára Varasd vármegye 1629) az Atilanak titulussa -iról az alábbiakat említi: Igy irattya vala pedig magát Atila: Én vagyok az Atilá, Isten akarattyából az Bendeguznak fia, a nagy Nemrothnak onokája, ki föl-neveltettem Engádiában, Magyaroknak, Medusoknak, Gottusoknak, Gepidáknak Királya, e világnak fejedelme, és Istennek Ostora. Az idézett könyv közli Atila király családfáját is. Ebből egy részletet kiragadva az alábbiak szerint követték egymást a magyar uralkodók: Turda Bendeguz Atila Chába Ed Ugek Eleud Almos Arpád Zóltán Toxus Geicza. E szerint Atila Árpádnak óapja volt. Közöttük ca év korkülönbség lehetett. Hunokról a szerző említést sem tesz. 555 éve koronázták magyar királlyá Hunyadi Mátyást, aki 570 éve, február 23-án született Kolozsváron április 6-án halt meg Bécsben. Erős és független királyi hatalmat épített ki. Sikeresen fellépett az ellene szervezett főúri összeesküvésekkel szemben. Uralkodása alatt sikerült az országot megvédeni a külső támadásoktól is. Köszönhető ez elsősorban a híres fekete seregének. Nagy pártolója volt a művészeteknek. A világ második legnagyobb könyvtárával rendelkezett, mely az utódai által folytatott hibás politika miatt az enyészet sorsára jutott az országgal egyetemben. Nagyszabású építkezésekbe fogott. Ekkor építtette át a budai várat reneszánsz stílusúra. A visegrádi várat és palotát, a tatai várat is ekkor alakították át június 25-én kiadja a királyi magán- és büntetőjogi törvénykönyvet, a Decretum Maiust. Ezzel az uralkodó szokásjog helyébe az írott jog lépett. Ez sértette a főurak és nemesek korábban megszokott érdekeit, melyet halála után II. Ulászló uralkodásának kezdetén azonnal hatályon kívül helyezett. Ez is hozzájárult annak a mondásnak a kialakulásához, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Hunyadi Mátyás uralkodói címei: Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország, Bulgária királya, osztrák herceg. A legkülönbözőbb módon emlékeznek meg napjainkban az évfordulóról. Az idei évben - Pünkösdkor a Budapesttől mintegy 700 kmre lévő - a Csíksomlyóba közlekedő Csíksomlyó Expresszt és a hat évvel ezelőtt első útjára indított Székely Gyorsot összekapcsolták, és a közel fél kilométer hosszú szerelvényt vontató mozdony oldalára Mátyás király és Hunyadi János monumentális méretű képe és neve került. A Hunyadiak korát eddig már sokan kutatták. Részletesebb dokumentumok Fraknói Vilmos és Csánki Dezső munkáiban is találhatók. Mátyás király egyik híres mondása: A tudatlan király olyan, mint a koronás szamár. Ez érvényes az átlagpolgárra is, csak annak még koronája sincs. dr. Szijártó József

17

18 Gál Rózát Honismereti Munkáért Emlékéremmel tüntették ki Székesfehérváron a XLI. Országos Honismereti Akadémián július 1-jén. Az elismerést helytörténeti munkásságáért kapta. GÁL RÓZA Kiskunlacházán csak mindenki Róza nénije, 1941 nyarán született Pesterzsébeten, de gyermekkora és kisiskoláskora Kiskunlacházához és Pereghez köti. A kecskeméti tanítóképzőben készült pedagógus hivatására, melyet több éven át gyakorolta Lacháza és Áporka iskoláiban. Érdeklődése a szűkebb haza iránt már ekkor megmutatkozott, és elkezdte gyűjteni Kiskunlacháza és Pereg dűlő- és helyneveit. Közben munka mellett magyar-orosz szakos tanári diplomát szerzett, ahol szakdolgozati témájául is nyelvtörténetet választott. Ta - nári tevékenysége mellett ellátta körzetben az orosz nyelv általános iskolai oktatásának tanfelügyeletét is. Ezután a Természettudományi Karon tanított másfél évig, aztán az Országos Pedagógiai Intézet, közismert nevén az OPI szakfelügyelője volt 15 évig. Mindeközben szorgalmasan tanult angolul, németül, lengyelül, ez utóbbiból idegenvezetői végzettséget is szerzett. Nyugdíjas éveire, melyek kezdete a rendszerváltás idejére esett, visszatért szülőfalujába, ahol az önkormányzat mindjárt megbízta a helyi kalendárium elkészítésével, melyekből két sikeres kiadványt szerkesztett, nagyrészt helytörténeti anyagok felhasználásával ben az ő vezetésével és szerkesztésében indul el útjára, s jelenik meg azóta is rendszeresen, ma már elektronikusan is az A Mi Újságunk című helyi lap. Ugyancsak 1991-ben a művelődési ház őt bízta meg a helytörténeti jellegű fotópályázat megszervezésével és lebonyolításával. Közreműködésével sikerült Lacházán a Bercsényi úton található régi nádfedeles, közel kétszáz éves épületből a lacházi tájház kialakítása. Az 1988-ban alakult Peregi Nyugdíjas Klub rendelkezésére bocsátott megüresedett iskolaépületben a nyugdíjasok először csak díszítésképpen, saját gyönyörűségükre nagyszámú, a régi falusi életben használatos tárgyat gyűjtöttek össze. Ebből született az ötlet, hogy vezetésével a peregiek által angyalos háznak nevezett régi parasztpolgár-házban ezekből rendezzenek néprajzos muzeológus vezetésével Letűnt évszáza - dok életmódja címmel helytörténeti kiállítást, és kért szakszerű segítséget a gyűjtemény hivatalos nyilvántartásba vételére. Szervezőmunkájával, ki - tartásával és türelmével járult hozzá az épület tájházzá alakításához, melynek eredményeképpen az önkormányzat pá - lyázatot nyert a nyugdíjasok kezelésében lévő peregi Angyalos Ház felújítására, mely azóta is látogatható ben a Peregi Nyugdíjas Klubból kinőtt Peregi Ha - gyományőrző Egyesület vezetőjévé választották. Azóta a hagyományőrzés területén kifejtett tevékenysége még aktívabb lett, hiszen a tagok is közvetlenül támogatják munkáját. Az egyesületben felelevenítették a korabeli gyerekjátékok készítését és Játékiskola címmel a nyilvánosság előtt rendszeresen bemutatják ezeket a játékokat, és lehetővé teszik az idelátogató gyerekeknek és szülőknek, hogy a kézműves táborokban elkészítsék és kipróbálhassák azokat ben pedig ennek mintájára pályázati pénzből, hagyományteremtő céllal egyhetes bennlakásos Népijáték-készítő tá - bort rendeztek. Gál Róza aktív részese minden év júniusában a Lacipecsenye fesztivál avagy Lászlónapi Vigasságok kiskunlacházi rendezvényeinek. A ráckevei Duna-parton nyaranta rendezett Péntek esti korzón és az Angyalos Házban tartott alkalmakon, valamint a dömsödi kultúrházban vezetésével mu - tatkoznak meg valamilyen tájjellegű meglepetéssel a nyugdíjas klub tagjai. Kiskunlacházán jólismertek és kedvelt programok a Hol élsz te? helyismereti kirándulások gyerekeknek, a Helységünk hegy- és vízrajza című autóbuszos vidám határjárások felnőtteknek, a Háztűznéző című meglepetésprogramok, vagy az Időutazás Lac - házán, Peregen és Bankházán. Mindemellett felkarolja és segíti a Lacháza és Pereg helytörténetét kutatókat. Ő vállalkozott rá először, és vele rendeztük meg az első Pest megyei Honismereti Barangoló Ván - dorgyűlésünket, mellyel kiváló és hagyományteremtő példát mutatott az azóta is évenként megrendezett megyei fórumunknak. A Pest megyei Érdy János Honismereti Egyesületnek ő maga és az általa vezetett egyesület 2005 óta tagja, a Honismereti Szövetségben küldöttként képviselőnk ben jelent meg Kiskunlacháza helynevei című könyve. Korát meghazudtoló energiával végzi ma is önként vállalt munkáját. Pest megyei Érdy János Honismereti Egyesület A fotót készítette: Mándli Gyula. A cikk forrása: Honismeret című folyóirat 2013/4. szám Dr. Szijártó József

Programok. 2013. szeptember 28. szombat. 2013. szeptember 29. vasárnap. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Programok. 2013. szeptember 28. szombat. 2013. szeptember 29. vasárnap. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XX. évf. 225. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. szeptember Szent Mihály-napi Fesztivál Programok 2013. szeptember 28. szombat 10.00 Gyerekprogramok: ismerkedés

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Hírmondó XXII. évfolyam Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Önkormányzati hírek Címlapon: Érik a gabona a némedi határban

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Kitűztük a székely lobogót

Kitűztük a székely lobogót 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben