TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)"

Átírás

1 TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához)

2 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék A tervpályázat kiírójának, társkiírójának és lebonyolítójának megnevezése A tervpályázat tárgya A tervpályázat célja A tervpályázat jellege, formája, lebonyolítása A tervpályázaton való részvétel feltételei A tervpályázatból való kizárás A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata A tervpályázati kiírás árusítása A helyszíni szemle, adatszoba, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati kiírás véglegesítése A pályaművek benyújtandó munkarészei, tartalmi, formai követelmények A pályaművek benyújtása A Bíráló Bizottság összetétele A Bíráló Bizottság munkája, döntése A pályaművek díjazása A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése A díjazásban és megvételben részesített pályaművekkel kapcsolatos szerzői jogi feltételek, a továbbtervezésre vonatkozó feltételek TERVEZÉSI PROGRAM 2.1. Tervezési feladat Helyszín adottságai Részletes program Bírálati szempontok MELLÉKLETEK 3.1. Kitöltendő tervezői nyilatkozat Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához Boríték feliratozáshoz minta Kitöltendő adatlap A 38/2004. (III.12.) Korm. rendelet szövege Állami követelményrendszer Tervezési terület légifotója ZKSZT részlet A lapja ZKSZT részlet B lapja ZKSZT részlet C lapja ZKSZT részlet D lapja A jelenlegi létesítmények jellemzői Adatszoba tartalomjegyzék A pályázat olimpiai vonatkozásai Adatszoba használati szabályzat...68 old. 2

3 Helyszínrajz: M= 1 : Kicsinyített helyszínrajz, A3 formátumban Geodéziai adatok CD formátumban Számozott helyszínrajz Multifunkcionális csarnok és befektetőknek átadható területek vázlat Fejlesztési területek vázlat Helyszínrajz földhasználat megállapításához a , 3.19., és számú mellékletek CD-n Budapest,

4 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: NEMZETI SPORTHIVATAL 1054 Budapest, Hold u. 1. A TERVPÁLYÁZAT TÁRSKIÍRÓJA: RENDEZVÉNYCSARNOK INGATLANFEJLESZTŐ ÉS KEZELŐ ZRT Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. NEMZETI SPORTKÖZPONTOK 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA: BM BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI RT Budapest, Németvölgyi út A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA: A Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) területén a tervezési programban megfogalmazott igények szerint megvalósítandó rekonstrukcióra, fejlesztésre vonatkozó építészeti tervjavaslat kidolgozása, az alábbiak szerint: egy Európa-bajnokság lebonyolítására is alkalmas, az UEFA előírásoknak megfelelő stadion-komplexum; valamint a területen lévő olimpiai központ funkciót erősítő, sport, illetve egyéb, nem sport jellegű kiegészítő szolgáltatásokat, elvárásokat kielégítő, infrastrukturális hátteret biztosító beépítés megtervezése (pl. étterem, szálloda, iroda, rekreáció, stb.). 1.3 A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA: A Kiíró a jelen pályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket a tervezési területen tisztázni, a stadion szükséges átépítésére vonatkozó kormányzati döntés előterjesztését megalapozni. A kiíró a területre vonatkozó szabályozási keretterv és szabályozási terv módosításának kezdeményezésére is fel kívánja használni a nyertes tanulmányterveket. 4

5 1.4. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA, LEBONYOLÍTÁSA: a) A tervpályázat jellege szerint országos, a résztvevő pályázók körét tekintve nyilvános (nyílt) - Ötletpályázat. b) A tervpályázat formája szerint titkos c) A tervpályázat lebonyolítása a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény, a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet ( Tervpályázati Kormányrendelet), a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, és a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A tervpályázat résztvevője pályázó (azaz a pályamű szerzője) az lehet: a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére saját nevében vállalkozik, b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, az erre vonatkozó (a pályázati kiíráshoz mellékelt) nyilatkozatot aláírva a pályázati anyagához csatolta, c) akivel szemben a Tervpályázati Kormányrendelet 13. (3) (4) bekezdései szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. (A Tervpályázati Kormányrendelet szerinti kizáró okok a következők: - a pályázó részt vett a tervpályázat kiírásában, lebonyolításában vagy annak előkészítésében; - a pályázó a Bíráló Bizottság résztvevője, vagy a résztvevő hozzátartozója a Ptk b) pontja szerint; - a pályázó a Bíráló Bizottság valamely résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezetnél áll munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; - a pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a Bíráló Bizottság tagja; - a pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a Bíráló Bizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; - a pályázó olyan gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében - öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el). d) aki a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, azaz: É-1 érvényes tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik, illetve aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó a tervezési feladat elvégzéséhez a saját országában szükséges jogosultsággal és a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik. 5

6 A tervpályázat kiírásában, lebonyolításában vagy annak előkészítésében részt vett személyeket, akik a jogszabály 13. (3) bekezdése értelmében a pályázaton nem vehetnek részt, a 3.4. számú melléklet sorolja fel. A Bíráló Bizottság résztvevőit az alábbi 1.12 szakasz sorolja fel A tervpályázat résztvevőjének (a pályázónak) társtervezője, munkatársa is csak az lehet, akivel szemben a Tervpályázati Kormányrendelet 13. szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt, és egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. Amennyiben a pályázó jogi személy, úgy tevékenységi körei között a mérnöki tevékenységnek (TEÁOR 74.20) szerepelnie kell, e mellett tagjai vagy alkalmazottai között legalább 1 fő olyan személynek kell lennie, aki a pályázó természetes személyekkel szemben meghatározott követelményeknek (É 1 érvényes tervezői névjegyzéki besorolás, illetve ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó a tervezési feladat elvégzéséhez a saját országában szükséges jogosultság és a Magyar Építész Kamaránál regisztráció) megfelel. Természetes személy pályázó esetén az illető személy tervezői névjegyzéki besorolási számát, EU országban letelepült pályázó természetes személy a saját országában érvényes tervezői jogosultság igazolását és a Magyar Építész Kamaránál érvényes regisztrációs számát, jogi személy pályázó esetén pedig a cégkivonatot, aláírási címpéldányt A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS A Bíráló Bizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után benyújtott vagy postára adott pályaművet, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, c) kizárja a pályázati kiírás tartalmi előírásait nem teljesítő pályamunkát, d) kizárja azon pályázatot, melynek szerzői (a szerzők bármelyike), vagy a szerzők társtervezői, munkatársai a Tervpályázati Kormányrendelet szerinti kizáró okok ( c, ill pont) bármelyikének hatálya alá tartoznak. Ha a kizáró okok bármelyikének bekövetkezése a pályázat eredményhirdetése után bizonyosodik be, úgy a kifizetett pályadíjat a pályázó köteles a Kiírónak visszafizetni. e) kizárja a díjazásból a Bíráló Bizottság azon pályázat szerzőjét, amely a pályázat eredményhirdetésének időpontjában az d) pontban előírt, érvényes névjegyzéki besorolással, illetve ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó a tervezési feladat elvégzéséhez a saját országában szükséges jogosultsággal és a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval NEM rendelkezik. Jogi személy pályázó esetén a díjazásból azt a pályázót zárja ki a Bíráló Bizottság, akinek a tagjai vagy alkalmazottai között az eredményhirdetés időpontjában legalább 1 fő olyan személy nincsen, aki a pályázó természetes személyekkel szemben 6

7 meghatározott követelményeknek - É 1 érvényes tervezői névjegyzéki besorolás megfelelne. f) Kizárhatja a bírálatból a Bíráló Bizottság a hiányos, vagy a pályázati kiírás formai előírásait nem teljesítő pályaműveket A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA a) Tervpályázati hirdetmény feladása: b) Tervpályázati hirdetmény közzététele, megjelenése a Közbeszerzési Értesítőben, amely megegyezik a tervpályázati kiírás (dokumentáció) árusításának kezdetével: c) Kiírás (dokumentáció) árusításának befejező időpontja: óra d) Helyszíni szemle időpontja óra Találkozás: a Puskás Ferenc Stadion főbejáratánál e) Adatszoba rendelkezésre állásának időtartama: óra f) Kérdések feltevésének határideje: óra g) Kérdésekre adott válaszok határideje: ig h) Pályaművek postára adásának határideje: óra i) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: óra j) Tervpályázat nyilvános bemutatása: később kerül meghatározásra k) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: A nyilvános bemutatást követő 30 napig 1.8. A TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS ÁRUSÍTÁSA A dokumentáció a BM BK Rt. HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett sz. bankszámlájára ( Budapesti Olimpiai Központ - Ötletpályázat közlemény feltüntetésével) átutalt díj átutalásának vagy befizetésének tényét igazoló bizonylat egy példányának átadásával vehető át személyesen - előzetes bejelentkezést követően munkanapokon óra között, a lebonyolító székhelyén, az alábbi címen: Szervezet: BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. Címzett: Építési-Beruházási Igazgatóság Cím: Németvölgyi út épület II. szint 203. szoba Postai irányítószám: 1124 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország Telefon: Telefax: Internet cím (URL) A pályázati kiírást átvevők adatait, postacímét a lebonyolító jegyzékbe veszi. A tervpályázati dokumentáció ára: bruttó ,- (harmincezer) forint. 7

8 1.9. A HELYSZÍNI SZEMLE, ADATSZOBA, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI KIÍRÁS VÉGLEGESÍTÉSE Helyszíni szemle A kiíró én helyszíni szemlét tart. Találkozás: órakor a Puskás Ferenc Stadion főbejáratánál. A szemlén a kiíró képviselője és a Bíráló Bizottság elnöke (vagy annak megbízottja) a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Adatszoba Kiíró a pályázók részére az adatszobában biztosítja a hozzáférést az Adatszoba tartalomjegyzék című mellékletben rögzített dokumentumokhoz, információkhoz, az adatszoba szabályzat és az adatszoba használatára vonatkozó megbízólevél szerint. Adatszoba pontos címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. Adatszoba használata: 3.15 számú melléklet szerint. Adatszoba igénybevételének határideje: óra Kérdések A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel óráig az alábbi címre feladott ajánlott levélben a titkosság betartása mellett - fordulhatnak a lebonyolító szervezethez: Szervezet: BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. Címzett: Építési-Beruházási Igazgatóság Cím: Németvölgyi út épület II. szint Postai irányítószám: 1124 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország A borítékra rá kell írni: Ötletpályázat kérdés Válaszok A határidőben feladott kérdéseket a kiíró nevében eljáró Bíráló Bizottság ig 8

9 megválaszolja, és a válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címre a kiíró megküldi. A kiíró azokat a kérdéseket tudja érdemben megválaszolni, amelyeket óráig kézhez kap. A kérdések postára adása kapcsán a pályázók ezt vegyék figyelembe. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. A kiírás módosítása, visszavonása, véglegesítése A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a dokumentáció árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti. Ezen módosításokról a kérdésekre adott válaszokkal együtt tájékoztatja kiíró a dokumentációt megvásárló pályázókat A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK A pályaműveket az alábbi tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell összeállítani és benyújtani. Tartalmi követelmények El kell készíteni a következőket: I) átnézeti helyszínrajz M=1:2000-ben, a környezeti kapcsolatok ábrázolására; II) a tervezési terület helyszínrajzát (beleértve a régi építmények megtartására vagy lebontására vonatkozó javaslatot) a javasolt építmények, létesítmények, megközelítési utak, tömegközlekedési- és parkolási lehetőségek, kiszolgálás, áruszállítás, zöld területek feltüntetésével, M=1:1000, A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezéssel érintett és közvetlenül szomszédos valamennyi meglévő és tervezett építményt méretarányos körvonalrajzával, tetőidomával, rendeltetése feltüntetésével. III) a javasolt építmények és létesítmények koncepciótervei a megértéshez szükséges alaprajzokkal és metszetekkel, funkcionális elrendezési terve, M=1:500; IV) a Puskás Ferenc Stadion általános koncepcióterve (M=1:1000), valamint részletes funkcionális elrendezési terv és metszetei legalább két főirányból (M=1:500), amely bemutatja a futballpálya, az atlétikai pálya és a lelátók, elrendezését, egyéb sportfunkciók elrendezését, a VIP tribünt, a sajtó tribünt, a vegyes zónát, a javasolt kameraállásokat, és a főkamera elhelyezését; a gyorsinterjú színhelyét és a TV stúdiókat (panoráma és normál); a sajtókonferencia termét, a sajtó és a fotósok munkahelyét; külső televíziós és sajtós közvetítőkocsik elhelyezését, a technikai helyiségek javasolt elhelyezését; az adminisztrációs helyiségeket; a vendéglátási területeket; 9

10 a stadion megközelítési útvonalait, bemutatva a szurkolói csoportok elkülönítésének tervét, a tömegközlekedési és a parkolási lehetőségek figyelembevételével, a mindehhez tartozó kapacitás-számításokkal. stadion lefedésének megoldását. V) a tervezett építmény környezetbe illesztése, megjelenése (homlokzatképzése, színezése) bemutatása érdekében vagy tömegvázlat, vagy makettfotó (egyaránt 3D-ben), továbbá legalább 6 (hat) darab látványterv, amelyből egy a lefedést, egy a főbejárat felőli nézetet, egy pedig a stadionbelsőt (lelátó, küzdőtér) mutatja, további egy darab a kiadott légifotóba illeszthető legyen (a másik kettő látványterv szabadon választott), minimálisan A3-as méretben kinyomtatva, fényképminőségben, és elektronikusan,.pdf formátumban. VI) műleírás. A műleírás tartalma: - városszerkezeti kapcsolatok, beépítési javaslat indoklása; - építészeti koncepció; - tartószerkezeti megoldások, különös tekintettel a stadion lefedési megoldására; - beléptetési és biztonságtechnikai (kiürítési) koncepció; - parkolás, belső közlekedés; - főbb funkcionális helyiségek kapcsolata, mérete; - a Puskás Ferenc Stadion építési költségeire vonatkozó költségbecslés; - a tervezett beépítettségre vonatkozó mutatószámok. A műleírásban kell elhelyezni a megtartandó építmények hasznosítására, felhasználására vonatkozó javaslatot, továbbá a Budapesti Olimpia Központ hétköznapi működésére vonatkozó, a Puskás Ferenc Stadionban megrendezendő labdarúgó VB/EB, a területen megrendezésre kerülő olimpiai továbbá egyéb nemzetközi rendezvény, vagy a Papp László Budapest Sportaréna egyes rendezvényeit kiszolgáló funkciókra vonatkozó külön-külön működési vázlatokat. A tervdokumentáció tartalmát tartalomjegyzékben kell rögzíteni. Formai követelmények: A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni. A tervdokumentációban a vonatkozó hatályos nemzeti szabványokban, illetve a helyszínrajz vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott jelöléseket azokra történő hivatkozással kell használni. Az adott anyag, szerkezet, funkció jelölésére vonatkozó hatályos nemzeti szabvány hiányában egyedileg meghatározott egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. Az átalakítandó építmények esetében a dokumentációban egyértelműen fel kell tüntetni az elbontásra kerülő és az új szerkezeteket. 10

11 Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell az építmény megnevezését, az adott terv szabatos megnevezését, méretarányát, helyszínrajzokon égtájjelölést. A pályamű egyes munkarészeit egy lezárt egységes csomagba jelzések, jelölések nélkül sértetlen csomagolással, CÍMZÉSLAPPAL ellátva kell benyújtani az alábbi részletezésben: A pályázat részét képező tervlapok: 70x100 cm-es méretben kemény lapra kasírozva egy példányban, továbbá digitális adathordozón egy példányban,.pdf formátumban készítendők. A műleírást összefűzve, A3-es méretben, gépelve, fehér lapon kell beadni. A pályaművel kapcsolatos további követelmények: - Ha a beadott pályamű szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről a megoldás tartalmának megnevezése nélkül a műleírás elején kell nyilatkozni. - Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozni. - A csomagon belül külön kell elhelyezni a mellékelt (3.3. sz melléklet) megcímzett BORÍTÉK-ot, lezárva, amelynek külső felületén más felirat nem szerepelhet. A borítékon belül a következőket kell elhelyezni: kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(i)jének adataival, a tervezői névjegyzés adataival MUNKATÁRSAK felsorolása kitöltött TERVEZŐI NYILATKOZAT, az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése, cégkivonat, aláírási címpéldány (csak jogi személy pályázó esetén). A pályaművek nem sérthetik a titkosságot (a titkosság követelményei kapcsán a kiíró és a Bíráló Bizottság a Tervpályázati Kormányrendelet 3. -a alapján jár el, az ott szabályozott követelményeket tartja és tartatja be). A Tervpályázati Kormányrendelet 3. -a (2) bekezdés a) pontja értelmében a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat, minden ilyen információt az előbb hivatkozott, a pályamű csomagjában külön elhelyezett, lezárt borítékba kell tenni A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA A pályaművek a kiíráshoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A pályaműveket a következő címre kell benyújtani: Szervezet: BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. Címzett: Gazdasági Igazgatóság, TÜK - Iktató Cím: Németvölgyi út épület III. szint 302. szoba Postai irányítószám: 1124 Város/Község: Budapest Ország: Magyarország 11

12 Feladóként az Ötletpályázat szót kell beírni. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: óra A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. A kiíró azt a pályaművet bírálja el érdemben, amelyet óráig kézhez kap. A postára adásnál a pályázók ezt vegyék figyelembe A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE A Bíráló Bizottság résztvevői Név Jelölő szervezet Elnök Görözdi György Nemzeti Sporthivatal Társelnök Patonai Dénes Magyar Építőművészek Szövetsége Szakmai titkár Veliczky Gáborné BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. Tagok Török Ottó Nemzeti Sportközpontok Jogi szakértő Baukovácz Krisztina Kálmán Ernő Kovács Imre Keszthelyi Péter Bán Ferenc Mónus János Karsai Károly Dr. Poczkodi Balázs ügyvéd Nemzeti Sporthivatal Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. Magyar Építész Kamara Budapesti Építész Kamara XIV. Kerület Budapest Zugló Polgármesteri Hivatala Nemzeti Sporthivatal Szakértő: Somogyi Judit Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda Póttag Varga Levente Magyar Építész Kamara A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a Tervpályázati Kormányrendelet 10. ) előírásait betartva határozta meg A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, DÖNTÉSE A Bíráló Bizottság a Tervpályázati Kormányrendelet, valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. 12

13 A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a díjazott, illetve megvásárolt pályaműveket. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA A pályaművek díjazására és megvételére bruttó ,- (ötvenmillió) Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: A megvétel legkisebb összege: ,- (húszmillió) Ft (bruttó) ,- (egymillió) Ft (bruttó) A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát. A díjak és a megvételek összege minden, a vonatkozó jogszabályok szerinti adótartalmat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ÁFA összegét) tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A díjak után járó adófizetési kötelezettség kizárólag a díjazottakat terheli. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A tervpályázatra vonatkozó szerzői jogi kikötéseket az alábbi 1.16 szakasz tartalmazza A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró: órakor a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) átadja. 13

14 Amennyiben az eredményhirdetés időpontja változik, a díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken a kiíró levélben vagy telefaxon értesíti. A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Az eredményhirdetés helye: BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt. Építési - Beruházási Igazgatóság, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út épület II. szint 209. sz. tárgyaló. Amennyiben ez módosul, a kiíró írásban értesíti a pályázókat. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró, vagy az általa felkért szervezet a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan később meghatározott időpontban bemutatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének (bemutatásának) időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, és a pályázati kiírást kiváltókat a kiíró értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a szerzőnek visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez estben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült azon pályázatokat, amelyeket az érintett pályázók nem vesznek át, a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti A DÍJAZÁSBAN ÉS MEGVÉTELBEN RÉSZESÍTETT PÁLYAMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI FELTÉTELEK, A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK A jelen 1.16 pont tartalmazza azon szerzői jogi feltételeket, amely szerzői jogi feltételek minden egyes, a tervpályázat során díjazott és megvételt nyert pályaműre azonos tartalommal érvényesek (függetlenül az adott pályamű helyezésétől). Ezeket a szerzői jogi feltételeket a tervpályázatra történő pályamű benyújtásával, változtatás nélkül el kell fogadnia minden pályázónak; az elfogadás kapcsán a pályázó a dokumentáció részét képező tervezői nyilatkozat aláírásával kifejezett nyilatkozatot tesz. A kiíró nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a tervpályázatra csak azok jelentkezzenek, akik az alábbi szerzői jogi feltételeket tudomásul veszik és elfogadják. A kiíró nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Tervpályázati Kormányrendelet 22. (2) bekezdése alapján a jelen tervpályázat egyetlen díjazott pályázójával (beleértve a győztes pályázót) sem kerülhet sor tervezési szerződés megkötésére, vagy tervezési szolgáltatás megrendelésére. A kiíró által a benyújtott és díjazásban, továbbá megvételben részesült pályaművekkel kapcsolatosan meghatározott szerzői jogi feltételek a következők: 14

15 - a Tervpályázati Kormányrendelet 19. (4) bekezdése értelmében a díjazott és megvételt nyert pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a díjazott és megvételt nyert pályaművek vagyoni jogainak teljessége - a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 30. -ban foglaltat rendelkezésekhez hasonlóan a díjazással és a megvétellel a kiíró kizárólagos tulajdonává válik (külön jogcselekmény nélkül). A kiíró a vagyoni jogokat nem kizárólagosan szerzi meg, azokkal a továbbiakban a szerző maga rendelkezhet, a következő keretek között: a szerző a pályaművét abban az esetben, ha a jelen tervpályázat tárgyát képező tervezési feladat teljesítésére, további tervpályázat alapján vagy külön megbízás alapján szerződést köt a továbbtervezésre felhasználhatja. A szerző harmadik személyek számára a felhasználást nem engedélyezheti, a vagyoni jogokat harmadik személyekre nem ruházhatja át. - A pályaművekre vonatkozó vagyoni jogokkal a kiíró szabadon rendelkezhet, a pályaművek felhasználására tehát harmadik személyeknek is engedélyt adhat, a szerző hozzájárulása nélkül. A kiíró a pályaművek módosítását is elvégezheti, vagy a módosítások elvégzésére harmadik személyek részére engedélyt adhat; amennyiben a kiíró a módosítások elvégzése mellett dönt, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 67. (1) bekezdése szerinti, a módosításhoz szükséges szerzői engedélyt a tervezői nyilatkozat aláírásával megadottnak kell tekinteni (vagyis a tervezői nyilatkozat aláírása egyben a módosításra vonatkozó engedélyt is jelenti). A kiíró a pályaművek felhasználását és esetleges módosítását arra korlátozza, hogy a pályaműveket a Budapesti Olimpiai Központ fejlesztését megalapozó kormányzati döntések, az ennek megvalósítását célzó egyes további pályázatok stratégiai irányai és koncepciója, továbbá a 2012-es Labdarúgó EB pályázat dokumentációja összeállításához használja fel. A kiíró kifejezetten nem fogja a pályaművekben megjelentő szellemi termékek felhasználását olyan harmadik személyeknek engedélyezni, amely harmadik személyek a szellemi termékeket a Budapesti Olimpiai Központ továbbtervezéséhez vagy a Puskás Ferenc Stadionhoz hasonló stadionok tervezéséhez használják fel. - A díjazás és a megvétel összege kapcsán a pályázó kijelenti, hogy a kiíró által fizetett díj és megvételi összeg egyben megfelelő kompenzációt nyújt a vagyoni jogoknak a kiíróra történő átruházásáért, és azért is, ha a kiíró a pályázatok felhasználását harmadik személyek számára engedélyezné (1997. évi LXXVI. törvény 30. (3) bekezdése); - a pályázó szavatol azért, hogy az általa a tervpályázatra elkészített és a pályázatában beadott valamennyi szellemi alkotás kapcsán semmilyen harmadik személynek nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott szellemi alkotásokkal kapcsolatos kiírói jogszerzést, a szellemi alkotások kapcsán a kiíró általi, a jelen 1.16 szakasz szerinti jogszerzést, vagy a pályaművekre vonatkozó vagyoni jogok kiíró általi hasznosítását vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza, vagy kizárja. A pályázó szavatol azért, hogy valamennyi, a pályamű elkészítésében alvállalkozóként vagy egyéb közreműködőként résztvevő féllel (legyen az akár természetes személy, akár szervezet) olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen az alvállalkozók, egyéb közreműködők által készített valamennyi szellemi alkotás a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény a szerinti munkaviszonyban vagy más hasonló jellegű jogviszonyban létrehozott műnek minősül, tehát a szellemi alkotások kapcsán az azokra vonatkozó vagyoni jogokat teljes egészében és kizárólagosan a pályázó szerzi meg, így jogosulttá válik a kiíró részére a pályázati feltételek követelményei szerint a vagyoni jogok, különösen, de nem kizárólagosan a felhasználási jog átengedésére; 15

16 - kellékszavatosság: a pályázó szavatol azért, hogy a tervpályázatra általa elkészített valamennyi szellemi alkotás teljes egészében megfelel a kiíró a tervpályázati dokumentációban feltüntetett - elvárásainak, a tervekben megjelenített létesítmény felhasználási céljának. Szavatol továbbá azért, hogy a tervekben megjelenített létesítmény megfelel a létesítmény kivitelezési helyszínén érvényben lévő építési szabályoknak, az illetékes hatóságok előírásainak. A szavatosság nem vonatkozik a pályaműveknek a kiíró vagy a kiíró által felhatalmazott harmadik személyek által végzett módosításaira. A jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak a pályázati anyag részét képező TERVEZŐI NYILATKOZAT kitöltésével határozott elfogadó nyilatkozatot kell tenni. 2. TERVEZÉSI PROGRAM 2.1. TERVEZÉSI FELADAT A 38/2004. (III.12.) Korm. rendelet (3.5. sz. melléklet), a évi sporttörvényt követve rendelkezik olimpiai központok létrehozásáról, fejlesztéséről az egész ország területén és ezen belül külön célkitűzésként szerepel a Budapesti Olimpiai Központ fejlesztése. Ez utóbbi lényegében a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei területén végrehajtandó fejlesztések, korszerűsítések eredményeként létrejövő korszerű, kutatási, képzési, felkészülési és edzési központ kialakítását jelenti, a versenysportok felkészülési igényeinek kiszolgálására. A fejlesztést a kiíró az idevágó kormányzati előzményekkel összhangban magánbefektetők bevonásával kívánja végrehajtani. Ennek érdekében a fejlesztést úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a területen jelenleg üzemelő létesítményekben folyó sportélettel kapcsolatos tevékenységek és funkciók továbbra is biztosítva legyenek, mégpedig nemzetközi viszonylatban is korszerű színvonalon. Ugyanakkor a magánbefektetők számára biztosítani szükséges, hogy a fenti állami sportszakmai funkciók és tevékenységek ellátása mellett a magántőke befektetés megtérülését szolgáló egyéb, a fent említett funkciókhoz csatlakozó, azokat kiegészítő, vagy hozzájuk kapcsolódó, nyitott funkciójú létesítményeket is létrehozzanak. A év folyamán hasznosítási pályázat került lebonyolításra, melynek célja annak felmérése volt, hogy a Puskás Ferenc Stadion és környezete rekonstrukciója a megfogalmazott állami követelmények, valamint a leendő befektető üzleti céljainak teljesítése mellett, magántőke bevonásával elvégezhető-e. E pályázat eredményeként bebizonyosodott, hogy a terület előre meghatározott részekre bontva és ennek megfelelően különböző ütemezésben a magántőke bevonásával megfelelő színvonalú sportközponttá fejleszthető. A fent leírtak szerinti fejlesztés I. ütemében a korábbi SYMA Csarnok, Olimpiai Csarnok, Körcsarnok helyén magánerő bevonásával multifunkcionális csarnok létesül, amely az állami követelményrendszeren (3.6. sz. melléklet) keresztül meghatározott sportágakat, sport- és egyéb célokat szolgálja ki, valamint a magánbefektető üzleti céljait szolgáló egyéb adottságokat is magába foglal, illetve ilyen tevékenység folytatására lehetőséget biztosít. Ezen ütem megvalósítása jelenleg már folyik. 16

17 A későbbi ütemben kerül sor, az I. ütemben megvalósuló multifunkcionális csarnok építése által nem érintett területen (továbbiakban tervezési terület): a Budapesti Olimpiai Központ létesítményeinek fejlesztésére, létrehozására; a Puskás Ferenc Stadion fejlesztésére és korszerűsítésére, mely a régi stadion átépítése útján korszerű stadion létrehozását jelenti; egyéb, az állam által igényelt funkciók kielégítését szolgáló létesítmények fejlesztésére, létrehozására, továbbá a nyitott funkciójú létesítmények létrehozására. A bevezetőben említett Olimpiai Központ létrehozásán túl a Puskás Ferenc Stadion alapvetően: - az UEFA nemzetközi rendezvényekre hangsúlyozottan egy esetleges 2012-es Labdarúgó Európa-bajnokságra vonatkozó összes követelményeit és előírásait teljes mértékben kielégítő; - továbbá egy esetleges Budapesten megrendezendő olimpia ma ismert elvárásait megtestesítő korszerű, teljes egészében befedhető atlétikai és labdarúgó stadionná alakítandó, utóbbi legalább fő néző befogadására legyen alkalmas. A stadion melletti, nyitott funkciójú területre a létesítmény-együttes megfelelő korszerűsítésének és az olimpiai központ kialakításának (rész)forrását is megteremteni képes, a befektetők üzleti céljait szolgáló, valamint a stadion és az olimpiai központ funkcióihoz csatlakozó, üzleti alapon hasznosítható létesítmények tervezendők. A Puskás Ferenc Stadion és a Papp László Budapest Sportaréna tengelyében álló, a tervezési területhez tartozó, Dromosz területe, a meglévő építmények tiszteletben tartása mellett, alapvetően a létesítmények együttes parkolási igényeinek kiszolgálására, továbbá az állam által igényelt sportfunkciókat kielégítő létesítmények létrehozására használható fel. A tervezés feladata tehát a Budapesti Olimpiai Központ területén magára a Puskás Ferenc Stadionra, az Olimpiai Központra, továbbá a fent említett nyitott funkciójú létesítményekre vonatkozó, a XXI. század szellemének megfelelő, korszerű építészeti koncepció kialakítása HELYSZÍN ADOTTSÁGAI A tervezési terület a Budapest, XIV. ker hrsz-ú, 38 ha 8062 m 2 nagyságú ingatlanon helyezkedik el. A tervezési terület a légifotón (3.7. sz. melléklet) és a ZKSZT részlet A, B, C, D lapjain (3.8., 3.9., 3.10., sz. mellékletek) látható Ifjúság útja, Verseny utca, Dózsa György út, Istvánmezei út, Szabó József utca, Thököly út, Stefánia út által határolt terület. A területre vonatkozó építészeti, építésügyi előírásokat, szabályokat röviden az alábbiakban foglaljuk össze. 17

18 A terület a hatályos szabályozások szerint (BVKSZ) a K keretövezet és a K-SP jelű Városi jelentőségű kiemelt sportterület. A BVKSZ jelenlegi előírásai a következők: (1) A keretövezetbe tartoznak azok a beépítésre szánt különleges rendeltetésű terület-felhasználási egységek, melyek a rajtuk elhelyezendő építmények miatt más keretövezetbe nem sorolhatók. (2) Különleges területnek minősül az FSZKT-ban lehatárolt Népstadion és területe. (3) Az övezet területén általában szabadon álló beépítési mód szerint lehet épületet elhelyezni, de ha a környező beépítés indokolja, megengedhető a zártsorú beépítés is. (4) Az övezet területén építési telket, építési területet kialakítani és azokon új épületet elhelyezni csak környezeti hatástanulmány, KSZT szerint lehet. (5) A szabadonálló beépítésnél, m 2 telekméretet meghaladó nagyság felett a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén előkert kivételével minimum 10 m-es szélességben egybefüggően kell kialakítani. Amennyiben a telek méretei csak 10 méternél kisebb zöldsáv létesítését teszik lehetővé, háromszintes növényállomány kialakítása szükséges. (6) A kertövezet területén a célzott terület-felhasználásnak megfelelő melléképítmények helyezhetők el. A BVKSZ területre vonatkozó előírásai: a) A terület sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. b) Új létesítmények kialakítása esetében ba) a beépítettség nem lehet nagyobb 35 %-nál, bb) a legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 20 %-nál. c) A területen ca) sportépítményeket, cb) sportépítmények kiszolgáló létesítményeit, cc) szálláshely-szolgáltató építményeket, cd) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátás építményeit, ce) szolgálati lakást, cf) a terület fenntartásához szükséges tárolásra alkalmas építményeket lehet elhelyezni. d) A területen nem helyezhető el a sportolási tevékenységet zavaró egyéb funkció, különösen da) kereskedelmi építmény, db) ipari építmény. e) A területen telekalakítás, új sportlétesítmény kialakítása, meglévő bővítése, egyes építmények, épületeinek használatimód-változása csak KSZT alapján lehetséges. f) A parkolás telken belül biztosítandó fásított parkolóban, vagy mélygarázsban. Ha ez a kialakult állapot miatt nem lehetséges, közterületen vagy 500 méteres közelségű telken, vagy parkolóházban is biztosítható a gépkocsik elhelyezése. A ZVKVSZ szerinti előírások szerint a terület besorolása: K-SP-XIV/ST. 18

19 Az érvényben lévő előírások: - kialakítható legkisebb telekterület: m 2 - beépítési mód: szabadonálló - a beépítés legnagyobb mértéke: 35 % - a legkisebb építménymagasság: 4,5 méter - a legnagyobb építménymagassága: KSZT-ben kell meghatározni - a legkisebb kötelező zöldfelület: 30 % - a terepszint alatti beépítés nagysága: KSZT-ben kell meghatározni - szintterületi mutató: KSZT-ben kell meghatározni A tervezési területen jelenleg elhelyezkedő építmények: A tervezési területen jelenleg számos, különböző felhasználású és funkciójú építmény található. Ezek legnagyobbika a Puskás Ferenc Stadion, amely jelen állapotában és formájában számos ok miatt nem felel meg a korszerű stadionokkal szemben támasztott követelményeknek. A csatlakozó Dromosz területtel, valamint a Papp László Budapest Sportaréna épületével együtt való tengelyirányú elhelyezésével a Puskás Ferenc Stadion városképi megjelenését tekintve fővárosi védettség alatt áll. A Nemzeti Sportcsarnok csak kis nézőszámú rendezvények fogadására alkalmas, technikai berendezései elavultak, szerkezeti állapota rossz, jelenleg főként edzésekre használják. Jelenlegi funkciói nélkülözhetetlenek, megtartása, vagy pótlása szükséges. Az 1998-as Atlétikai Európa-bajnokságra edzőpályaként épített nyitott sportpálya rossz tájolású, nem alkalmas jelentősebb versenyek megrendezésére. Az edzőpálya mellett működő dobópálya nagyon alacsony kihasználtságú, fenntartása szükségtelen. A területen található az MSH épület, amelynek megtartása kötelező. A területen elhelyezkedő Játékcsarnok, Jégszínház, KSI Csarnok és fedett uszoda, Kisstadion, Millenáris, általában csak korlátozottan alkalmas funkcióik ellátására, az épületek elavultak és nehezen felújíthatók. A Millenáris az állam által biztosítani kívánt funkciók kielégítéséhez nem szükséges, a kiíró az épület megtartásához nem ragaszkodik ben nyílt meg a Kisstadion közelében az edzési célokat kiszolgáló, korszerűnek tekinthető Gyakorló Jégcsarnok. Az állam által biztosítani kívánt sportfunkciók és megfogalmazott sportszakmai igények kielégítéséhez nem szükséges a Millenáris, atlétikai dobópálya, Szoborkert (600m-es futópálya) létesítményeinek, sem az azokban biztosított funkciók megtartása. A jelenlegi létesítmények jellemzőit összefoglaló táblázatot a sz. melléklet tartalmazza. 19

20 A fejlesztési-rekonstrukciós terv kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a Népstadion és a Dromosz a Főváros által védett építmények, a többi építmény megtartása, átalakítása, tárgyában a pályázó szabadon dönthet, természetesen az állam és a sportszakmai szervezetek által igényelt funkciók figyelembevételével. A tervezési terület közvetlen szomszédságában fekvő, a funkcionális kapcsolatok szempontjából figyelembe veendő építmények: A Budapesti Olimpiai Központhoz több szálon kapcsolódó a Papp László Budapest Sportaréna, mely korszerű multifunkciós létesítmény, számos hazai és nemzetközi rendezvény korszerű színvonalú megrendezésére alkalmas. A korábbi SYMA Csarnok, Olimpiai Csarnok, Körcsarnok és régi sportszövetségi székház helyén az I. fejlesztési ütemben épül jelenleg egy multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, amely az e területen korábbi funkciókat meghaladó tevékenységeket, korszerű színvonalon fog biztosítani (ez elsősorban az Olimpiai csarnok, Körcsarnok által korábban biztosított funkciókra vonatkozik) RÉSZLETES PROGRAM A tervezési területen az állam által hosszú távon biztosítani kívánt sportfunkciók: A pályázóknak olyan tervet kell kialakítaniuk a teljes tervezési területre vonatkozóan, hogy a létrehozandó létesítmény-együttes elrendezése és az általa biztosított funkciók a jelenlegi létesítményekben biztosított funkciók sérülése nélkül kielégítsék a területen az állam által hosszú távon biztosítani kívánt sportfunkciókra irányuló követelményeket. A tervezési területen az állam által biztosítani kívánt funkciók 4 fő részre tagolhatók, ezek: a) a Budapesti Olimpiai Központ fejlesztése a 38/2004. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, b) az UEFA nemzetközi rendezvényekre vonatkozó összes követelményét és előírását teljes mértékben kielégítő, széksorok behúzásával atlétikai stadionná alakítható korszerű multifunkcionális labdarugó stadion kialakítása, c) egy esetleges Olimpia megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés, d) egyéb funkciók, szempontok. A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2004-ben részletesen felmérte az egyes olimpiai sportágak létesítményigényeit, a sportlétesítmények rendelkezésre álló kínálatát, illetve a közeli Papp László Budapest Sportaréna kapacitásait (és az abból levezethető felkészülési kapacitásszükségletet). Az elemzés eredményeit összegző tanulmány a pályázók számára a Pályázati Adatszobában lesz elérhető február 20-tól a pályázat beadási határidejének zártáig. Az adatszoba használatára vonatkozó szabályzatot a 3.15 sz. melléklet tartalmazza. 20

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337081-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL 1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 2-6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A SZŰRŐPROGRAMOK ORSZÁGOS KOMMUNUKÁCIÓJA RÉSZEKÉNT KOMMUNIKÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ SZEMINÁRIUMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben