OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap! MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés új munkatársunkkal... 7 Közel egy éve az Ovit-nál... 8 Villamos Nap Ez nem vicc! Nyugdíjas találkozók Budapesten Rendhagyó Nyugdíjas Klubnap Az ISO 9000 Fórum XIV. Nemzeti Konferenciája Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választás A Zemplénben megáll az idõ Humor sarok - új belépõk részére Szegény ember kenyere? Idén is eveztünk Hotel***OVIT hírdetés Kiadásért felelõs: Somogyi István vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda 1

2 2007/5. OVIT HÍRADÓ Az Igazgatóság közleményei augusztus 29-i ülésén az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta: - jóváhagyta a június 27-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl, - elfogadta az 59.sz. Kontrolling jelentést, - elfogadta a társaság I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, - jóváhagyólag tudomásul vette a csoportszintû szabályozási dokumentumok lezárásáról szóló írásbeli tájékoztatóban foglaltakat. Dr. Sidló Krisztina évvel ezelõtt leállt a termelés az alumíniumkohóban is. Ezen változások következtében megszûntek azok az ipari alállomások, melyek mellékesen ellátták a várost is elektromossággal. Így felértékelõdött a szerepe a város északi peremén lévõ 35 kv-ról táplált alállomásnak. Azonban a bányászat miatt a térségben vezetõ szerepet betöltõ 35 kv-os hálózatot már régen nem fejlesztették, ezért az egyetlen szóbajöhetõ megoldás az eddig 35 kv-ról 10 és 20 kv-os középfeszültséget elõállító transzformátor állomás 120 kv-os bõvítése volt. Ennek keretében H kapcsolású 120 kv-os berendezés és 2 db. 120/20/10 kv-os transzformátor beépítésérõl döntött a térségben mûködõ E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató. Tekintettel a beruházás nagyságára kötelezõ volt közbeszerzési eljárást kiírni. Ezen elõször az elõminõsítést szereztük meg három másik pályázóval együtt, majd az ajánlattétel következett. Már a pályázatok felbontásakor a második helyezettek voltunk, de még következett a mindent eldöntõ ártárgyalás. Nem mindennapi izgalmak után (háromszor kellett zárt borítékban újabb és újabb árakat beadni), a végsõ borítékbontás során az Ovit borítékja tartalmazta a négy közül a legkisebb összeget. Ezzel elnyertük a jogot a kivitelezésre. A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története Várpalota egy lakosú kisváros a Dunántúlon, Székesfehérvár és Veszprém között félúton. A szocialista korszak elején virágzó bányászváros volt, mely ellátta üzemanyaggal a szomszédos Inota hõerõmûvét. Inota nevezetessége volt az alumíniumkohó, Magyarország egyetlen színalumíniumot elõállító üzeme, amely szintén nagy villamosenergia felhasználó. A várostól 5 km-re nyugatra található a Péti Nitrogénmûvek, a hazai mûtrágyagyártás fellegvára. Akinek kiskertje van vagy földmûves rokonai, az biztosan hallott már a pétisó -ról. A rendszerváltást kísérõ gazdasági folyamatok Várpalotát is megrázták: elõbb a gazdaságtalan szénbányát zárták be, majd a fûtõanyag nélkül maradt hõerõmû sorsát pecsételte meg a környezetvédelmi szabályok szigorodása. Végül két Bár az elsõ ütemben megvalósítandó 120 kv-os távvezeték és transzformátor helyén szinte alig volt üzemelõ villamos berendezés, mégis bontással kellett kezdeni a tevékenységet: az elõrelátó beruházók ugyanis az alállomás 20 évvel ezelõtti megépítésekor beépíttettek egy transzformátoralapot, ami azonban sem a mai transzformátorok méreteinek, sem a jelenleg hatályos környezetvédelmi elõírásoknak nem felelt meg. Ezt el kellett bontani. Ugyancsak bontásra ítéltetett a transzformátorszállító út is, mert nem volt 2

3 OVIT HÍRADÓ 2007/5. meg a megfelelõ teherbírása. A sok rombolás után alvállalkozónk megkezdte az új készülékalapok építését. Idõközben megérkeztek az E.ON által megrendelt készülékek, valamint az Ovit által gyártott védelmi szekrények és az új segédüzemi elosztó is. Ahogy szaporodtak a munkaterületek, úgy nõtt a létszám is. Közben pedig nõtt a tumultus és a feszültség is, mivel az alállomásnak egyetlen kapuja van, amin áthaladva egymást akadályozták a sódert és megszakítókat szállító jármûvek. Augusztus végére megérkezett a német transzformátor, aminek szállítását a gyártó magyarországi képviselete szintén cégünkre bízta. A védelmi és távfelügyeleti rendszer üzembe helyezése során már csak hab volt a tortán, hogy egy adatátviteli vonalon kellett volna osztoznia a régi és az új számítógépes felügyeletnek, de ezt fizikailag lehetetlenné tette, hogy különbözõ gyártók, különbözõ fejlettségû rendszerérõl volt szó. Ám ez sem okozott gondot a KSZÜ jól felkészült mérnökeinek, egy huszáros megoldással az új kommunikációs gépet összekötötték a régi rendszer központi gépével, és sebtiben leprogramozták azt a fordítószoftvert is, mely a különbözõ nyelveken beszélõ számítógépeket egy közös platformra hozta. Ezzel a transzformátorállomás már készen állt a 120 kv fogadására. Ekkor következtek a KTLÜ munkatársai, akik az eddig 35 kv-on mûködõ kétrendszerû betápláló távvezeték egyik rendszerét rákötötték a közelben haladó 120 kv-os gerincre, majd befeszítették az új alállomási portálra a távvezeték másik végét is. A KALÜ szerelõi a szûkös hely ellenére villámgyorsan dolgoztak, és behúzták a szükséges erõátviteli és jelzõkábeleket. Bár a középfeszültségû kapcsolóberendezések a helyükön maradtak, belülrõl azok is teljesen megújultak. Jónéhány cellában kicseréltük a megszakítót és a mérõváltókat, valamint teljes szekunder rekonstrukciót is végrehajtottuk mind a 10 kv-os, mind a 20 kv-os szabadtéri tokozottban. Mindezt úgy kellett végrehajtani, hogy minimális zajjal járjon, mivel az állomás kerítésétõl 20 méterre áll az elsõ négyemeletes lakótelepi ház! Szinte a lakók ablaka alatt, figyelõ szemeiktõl kísérve végeztük munkánkat. Háromnapos megfeszített munkával és nem kevés izgalommal járó próbák után szeptember közepén végre fellélegezhettek az E.ON diszpécserei: a Várpalotai állomás a sok problémával és kapacitáshiánnyal küzdõ 35 kv-os hálózat helyett, már a sokkal megbízhatóbb és stratégiailag is fejlõdésben lévõ 120 kv-os hálózatból kapta a villamosenergiát. Fontos megemlíteni, hogy mindeközben csak órákra vagy félnapokra korlátoztuk a meglévõ városi 10 és a környéket ellátó 20 kv-os kapcsolóberendezés mûködését, és egy napra sem volt teljes áramszünet Várpalotán! 3

4 2007/5. OVIT HÍRADÓ A kivitelezésben résztvevõk és a Megrendelõ képviselõi egy pillanatra megálltak és a jól végzett munka kellemes érzésével fogtak kezet egymással (valamint aláírták a teljesítési jegyzõkönyvet, mely alapján benyújthattuk a számlánkat is), de nagy ünneplésre nem maradt idõ, ugyanis a munka azonnal folytatódott a második távvezetéki és transzformátormezõ építésével. Most versenyt futunk az idõjárással, hogy még a nagy hidegek beállta elõtt a másik transzformátor is bekapcsolható legyen. Öt nap! Öt nap: ennyi idõ állt rendelkezésre a gödi 400 kv-os GIS-berendezés 5.sz. mezõjének bontására. Öt nap. Ennyi idõ alatt kellett lefejteni közel 2 tonna SF6 gázt (betartva a szigorú környezetvédelmi elõírásokat), leszerelni és elszállítani 12 db SF6/levegõ átvezetõt /1. fotó/, A várpalotai munka során, az Ovit szerelõi, munkairányítói, helyszínen és központban dolgozó vezetõi ismét bizonyították, hogy bonyolult helyzetben is maradéktalanul meg tudnak felelni a Megrendelõk (ez esetben az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt.) magas színvonalú igényeinek. Romhányi László, projekt menedzser 1. fotó 9 db megszakítót a hidraulikus hajtásával együtt /2. fotó/ és a 3. fotón látható szállítási egységeket, valamint a 23 tonna vasszerkezetet, néhány kilométer kábelt és földelési anyagot. 4

5 OVIT HÍRADÓ 2007/5. 2. fotó 3. fotó Öt nap: szeptember 3-tól szeptember 7-ig, ebbõl 3 és fél napon keresztül minden nap1-2 órát esett az esõ. A nap többi részében pedig zuhogott! Az idõjárás viszontagságaival dacolva, két daruzás között néhány falatot sebtiben lenyelve dolgozott a KALÜ összes készülékszerelõje hajnaltól napestig, nyújtott mûszakban, éjjel a gázkezelõ géppel elõkészítve a másnap bontandó egységek gáztereit, annak érdekében, hogy az építész kivitelezõ idõben kapjon munkaterületet a régi alap elbontásához és az új készülékalapok készítéséhez. Dolgozott még ott folyamatosan 2 darus kocsi, 2 kosaras és kihelyezett tehergépkocsi végezte a szállítást az alállomás végében kialakított depóba, ahol alvállalkozónk csomagolt, ládázott, készítette a szállítási szerelvényeket,csomagoló anyagot. Az ötödik nap délben üres volt a betonplacc, és a nap is kisütött végre! - Öt nap alatt befejeztétek az ötös mezõ bontását, ez szép munka volt!- hangzott a vezetõi dicséret. - Tudjuk fõnök, de novemberben már a kettes mezõt két nap alatt nem vállaljuk! Sziva István, mûszaki fõtanácsos 5

6 2007/5. OVIT HÍRADÓ 54. MEE VÁNDORGYÛLÉS Az elõadások szüneteiben viták és eszmecserék folytak a résztvevõk között, amely a programokkal és elõadástémákkal egyetemben híven tükrözték az iparág szereplõinek erõfeszítéseit a fogyasztók biztonságos és megfizethetõ villamosenergia ellátása érdekében augusztus ig került megrendezésre Tihanyban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület legnagyobb éves rendezvénye, az 54. Vándorgyûlés Konferencia és Kiállítás, amelynek házigazdája és fõ támogatója az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. volt. Méhes Judit KarMen A rendezvény mottójához Középpontban a fogyasztó szorosan kapcsolódott a konferencia fõ témája: A magyar villamosenergia piac megnyitása. A közel 600 résztvevõ között mintegy 12 Ovitos volt jelen, sõt az elõadók között Görgey Péter kollégánk is képviseltette magát az ASTRON Informatikai Kft.-vel közösen megtartott Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselõ rendszer címû elõadásával. A vélhetõleg sokaknak rejtélyes cím a Karbantartási és diagnosztikai adatmenedzselõ rendszer elnevezés rövidítése. A témáról Tihanyban, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 54. Vándorgyûlésén tartottam elõadást (a rendszer szoftverét készítõ Astron Informatikai Kft. projekt menedzserével közösen). Az elhangzottakat az alábbiakban foglalom össze. A résztvevõk a plenáris ülésen 15, míg a szekciók keretében 50 elõadást hallgathattak meg. A hagyományoknak megfelelõen sor került a Diploma és Szakdolgozat Terv Pályázat nyerteseinek kihirdetésére, akiknek aztán lehetõségük volt röviden bemutatni munkájukat. A MEE szakmai folyóirata az Elektrotechnika ebben az évben ünnepli 100 éves fennállását, melyrõl tartalmas kiállítást tekinthettek meg a résztvevõk. A kiállításon 34 szakmai cég mutatta be termékeit és új fejlesztéseit. Görgey Péter elõad a MEE vándorgyûlésén 6

7 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Az Ovit elmúlt évtizedek alatti tevékenységét hatalmas tömegû dokumentum rögzíti, de jellemzõen papíron, további feldolgozásra alig alkalmas módon. Logikusan adódott a munkák dokumentálásának digitális alapokra helyezése. Az ezredfordulótól megindult munkában elõször a kész szoftverek lehetõségeit tekintettük át. Ezek némelyike hatalmas idõnként az igényeket jóval meg is haladó szolgáltatási tömeget nyújt, de drágán, az egyedi igények kielégítését kevéssé támogatva. Az elemzések eredményeként az Ovit vezetése egyedi szoftver kifejlesztése mellett döntött az alábbi fõ célok kitûzésével: a rendszer a. / legyen nyitott, rugalmasan bõvíthetõ; b./ adathitelessége és illetékesség kezelése révén támogassa a papíralapú dokumentumok kiváltását; c./ támogassa a terepi, közvetlenül a munkahelyszínen történõ adatbevitelt; d./ tegye lehetõvé a megrendelõk naprakész, digitális kiszolgálását. A célokat a KarMen, mint egyedi fejlesztésû adatbáziskezelõ program elégíti ki, melynek fejlesztése 2004-ben indult. Az Astron Informatikai Kft. által megvalósított rendszer RedHat Linux operációs rendszerre, PostgreSQL 7. adatbázis szerverre épülõ, Java nyelven implementált, három-rétegû webes alkalmazás. A központi adatbázis és alkalmazás szerver mellett egy földrajzilag elkülönítve mûködõ ún. backup szerver biztosítja a rendszer nagy rendelkezésre állását. A KarMen rendszer szerverei és a kapcsolódó rendszerek is az Ovit belsõ hálózatán, az internet felõl tûzfalakkal védett területen helyezkednek el. A KarMen architektúráját és kapcsolatait az ábra mutatja. A KarMen architektúrája és kapcsolatai A program kezdetben az átviteli hálózati alállomási primer készülékek adatait kezelte. A digitális környezet, az egységes program létrejötte egyenesen kikényszerítette az alállomási karbantartási, felújítási, hibaelhárítási és diagnosztikai munkák jegyzõkönyvezési rendszerének átalakítását, egységes elvek szerinti újrafogalmazását. E munka keretében a mai napig mintegy 30 féle KarMen-kompatibilis jegyzõkönyv készült el. A KarMen nyitottságát és rugalmasságát mutatja, hogy képes mind adatokat importálni speciális célszoftverekbõl, mind pedig megrendelõi igény alapján adatokat exportálni más szoftverek felé. Sõt, a mobil szélessávú adatátvitel fejlõdése révén megteremtõdött a munkák helyszínén bevitt adatok, elkészített jegyzõkönyvek azonnali továbbításának a lehetõsége is az adatbázis szerverbe. A Mavir ZRt. igénye alapján megvalósult elszámolási mérési modul kapcsán a KarMen immár szekunder adatokat is kezel, de rugalmassága révén nincs akadálya védelem-automatikai, vagy akár távvezetéki adatok kezelésének sem. Míg a KarMen-ben létrehozott jegyzõkönyvek jelenleg még papíron is megküldésre kerülnek, vannak jelei annak, hogy hamarosan elégséges lehet ügyfeleink kizárólag digitális úton való kiszolgálása munkánk dokumentumaival. Ezt támogatja a KarMen automatikus funkciója (amely megrendelõi igény esetén tájékoztatást ad az egyes jegyzõkönyvek elkészültérõl), avagy a jegyzõkönyvek digitális aláírása. Mint minden adatbáziskezelõ, úgy a KarMen is csak olyan mértékben tud naprakész lenni, amilyen mértékben naprakész a munkáinkra vonatkozó adatok bevitele. Ennek záloga az alállomás létesítési üzemek, valamint a szakszolgálati üzem nevesített adatbevivõinek és adatfelelõseinek a gyors és precíz munkája (valamint a folyamatos és gondos rendszerfelügyelõi és rendszergazdai háttértevékenység). A minél gyorsabb adatbevitelt hivatott támogatni a kifejezetten a KarMen céljára rendszeresített, a munkahelyszíni adatbevitelt lehetõvé tévõ 5 db mobil szélessávú modem. A KarMen-ben kezelt adatrekordok száma több, mint db, a KarMen által kezelt jegyzõkönyvek száma pedig mintegy db. A KarMen-ben a szükséges és elégséges elv alapul vételével valósultak és valósulnak meg az Ovit munkái szempontjából indokolt szolgáltatások. Szükség esetén a KarMen képes pl. védelem-automatika, távvezetéki, stb. adatok fogadására is. 7

8 2007/5. OVIT HÍRADÓ Az elemzések alapján a KarMen használati értéke rendszerintegráció révén tovább nõhet (pl. a minõségirányítási rendszerrel, a közvetlen kommunikációra alkalmas mûszerekkel, valamint az alállomási tervezõ rendszerrel való szorosabb együttmûködéssel). Görgey Péter nyugdíjba vonultak augusztus Hudák Pálné Fodor Istvánné szeptember Vállalkozási Fõmérnökség KALÜ Személyi hírek Bicsár Mária Németh Sándor Nagy Anna Szolgáltató Üzem KAGÜ Paks Nyugatmagyarországi Területi Fõmérnökség belépõk Nagyistókné Szalai Magdolna augusztus Mach Ervin Karai Katalin Gáger Károly Krausz Tamás Kerepesi Adrián Rózsa Zsolt Kalcsár Attila Menyhért Norbert Volykó László KSZÜ Paks ATTO Szállítási Üzem KAGÜ KAGÜ Lõrinci mûvezetõség Szerelésvezetõség Szerelésvezetõség KAGÜ Beszélgetés új munkatársunkkal szeptember Horváth Tamás Szendrei István Bartos István Vas Gábor Rákóczi Ferenc Lengyel Norbert Novák Nikoletta Németh Bálint Bodnár Imre Sági István KALÜ Paks KALÜ Paks KSZÜ Paks Villamosenergiaellátó Üzem Szállítási Üzem Távközlési Üzem KALÜ KSZÜ Szállítási Üzem KAGÜ Lengyel Norbert A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karán végeztem júniusában, infokommunikációs rendszerek szakirányon. 26 éves vagyok. Augusztusban pályáztam meg az Ovit Távközlési üzeme által meghirdetett állást szeptember elejétõl dolgozom az Ovit Távközlési üzemében, mint távközlési mérnök. Nagyon örültem, hogy olyan munkakört ajánlottak, ahol hasznosítani és kamatoztatni tudom majd az egyetemi évek alatt tanultakat. Feladatom elsajátítani a most kiépülõ (WDM és MPLS technológián alapuló), nagy sebességû adatátvitelre alkalmas távközlési hálózat kiépítését és üzemeltetését. Mivel ez egy most kiépülõ hálózat, már szinte a 8

9 OVIT HÍRADÓ 2007/5. kezdetektõl bekapcsolódhattam a megvalósulás teljes folyamatába. Tanulmányozom a berendezések gépkönyveit, oktatásokon veszek részt, telepítek és programozok, optikai kábeleket mérek. Nagyon tetszik a változatosság, naponta más a feladat, a helyszín és a körülmények. Tudom, sok tanulnivalóm van még, de már az eltelt rövid idõ alatt is sok új ismeretet szereztem. Az üzem fiatal kollektívájába gyorsan sikerült beilleszkednem, kollégáim segítõkészek mind emberileg mind szakmailag, összetartó, jó hangulatú csapatba kerültem. A távközlés egy dinamikusan fejlõdõ terület, új igények, új berendezések, új technológiák. Aki helyt akar állni ezen a területen az tanul a jelenbõl, és tanul a jövõért. Az Ovit-nál ezek a feltételek biztosítottak, és én szeretnék élni ezzel Lengyel Norbert új kollégával. Emlékszem karácsony elõtt jöttem pár héttel, így a karácsonyi hangulat és az itteni összetartás igen nagy hatással volt rám. Az azt követõ hónapokban tapasztalataim mit sem változtak, mindenki igyekezett segíteni betanulásomat, és nem volt olyan kérdés, amivel ne mehettem volna szinte bárkihez! Összefoglalva a csapatszellem, a kollektíva és a magas színvonalú munkakörülmények a mai napig jó érzéssel töltenek el! Szeretek ide bejárni reggelente dolgozni. Milyennek találod a munkát? Horváth Anikó helyére jöttem, aki azóta egy gyönyörû kislánynak adott életet. Precizitásának és kiváló szakmai múltjának köszönhetõen nagyon könnyû volt átvennem a munkáját. Természetesen fõnököm, Ruthner György is nagyon sokat segített, hogy a munka ne álljon meg, és gördülékeny legyen a személyváltás ezen a pozíción. A munka mindezek után érthetõen kielégít, nincs okom panaszra. Milyennek tartod a munkatársakat? Közel egy éve az Ovit-nál Erdélyi Diána decemberében jött az Ovit-hoz, a Marketing osztályra. Elõtte is hasonló munkakörben dolgozott már, így megfelelõ ember került a megfelelõ helyre. Az azóta eltelt közel egy év tapasztalatairól kérdeztem. Lassan egy éve vagy itt az Ovit-nál, a Marketing osztályon. Eddig milyen tapasztalatokkal gazdagodtál? Az elsõ pillanattól szinte zavarba ejtõen kedves, segítõkész és elõzékeny volt velem mindenki, mint Úgy érzem, hogy közvetlen munkatársaimmal jó a kapcsolatom! Méhes Judit, aki szintén a Marketing osztályon dolgozik régi barátnõm, és sokat segített a csapatba való beilleszkedésben. Az Ovit ZRt-nél általános tapasztalatom a kollégákkal kapcsolatban, hogy mindenki nagyon udvarias mindenkivel, még ha csak hetente egy köszönés erejéig találkozik is vele. Nekem ez kellemes meglepetés volt, hiszen napjainkban sajnos a köszönés és az udvarias magatartás már nem egy elvárható természetes dolog, fõleg nem egy ilyen nagy létszámú cégnél! Ez nagyon imponál nekem. A munka mellett mi a kedvenc idõtöltésed? Van egy 9 hetes törpe lógófülû kosorrú nyuszim, aki elég sok idõmet lefoglalja, no persze ez most nem panaszkodás, hiszen rengeteg örömet okoz. Ha idõm engedi, szeretek moziba, színházba járni, sokat olvasok, nagyon szeretem a könyveket, és szívesen töltöm az idõt családommal, barátaimmal! Erdélyi Diával Méhes Judit beszélgetett 9

10 2007/5. OVIT HÍRADÓ Villamos Nap 2007 Igen, idén is megcsináltuk! Augusztus 25-én az MVM Csoport apraja nagyja gyülekezõt fújt a Szentendrei Skanzenban. Köztük természetesen, mi Ovitosok is ott voltunk, több mint 600 dolgozó, családdal együtt több mint 2000 fõ élvezte a napfényes szombatot! Volt ott minden: programok, kézmûvesség, étel, ami csak biztosíthatja egy vidám nap eltöltését. De hallgassuk azokat, akik ott voltak: Kisbajcsi Tamásné A Villamos Nap elõtt egy héttel már azon izgultunk, hogy jó idõ legyen, csak az esõ ne essen! Az unokáim igencsak be voltak sózva, hogy mikor mehetünk játszani. Nagyon csábító volt számukra a sokféle program, nagyon bulis lesz, mindent ki fogunk próbálni! Érkezéskor minden rendben volt, családtagjaim szépek, tiszták és rendezettek voltak. Ahogy belevetettük magunkat a forgatagba, úgy kezdett átalakulni a külsõnk is. Voltunk horgászni. Ez különösen az én életkoromnak megfelelõ elfoglaltság. Nagy mûvészet ám öt halacskát kifogni egy horgos bot segítségével, fõleg nekem, mivel mindenki mosolygott, hogy a néni is horgászik?. A következõ állomás a zászlófestés volt, ahol gyorsan született egy szép napocska és egy Mercedes típusú autóutánzat, túl szép nem volt, viszont jó nagyra sikerült. A méreténél fogva mindig valaki más cipelte a mûalkotást. Egy jó nagy adag üdítõ után elvonultunk nyakláncot készíteni bõrdarabokból. Az elsõ nem sikerült, de a bácsi, aki mutatta, rettentõ jópofa volt. Felhívta a figyelmet, hogy úgy kell ráütni a lyukasztóra, mintha húst klopfolnánk. Ezen aztán jót nevettünk, de végül egész jól sikerült a darab. Újra következett az a program, hogy Szomjas vagyok! Igyunk! és ezzel együtt a bõség zavara. Ugyanis annyiféle üdítõ és sütemény volt, hogy a gyerekszem nehezen választott. A nagy evés-ivás után következett a gyertyaöntés. Egy kedves hölgy elmagyarázta, hogyan kell készíteni, aztán elindult a verseny, hogy kié lesz a legszebb. Túl szép ugyan nem lett, de volt öröm, hogy ez is sikerült. Egy rövid idõre ebéd címén lepihentünk, aztán jött a felkiáltás: Menjünk! Az én egyik kedves, kerek fenekû unokám felmászott a falra, igazán mókás volt. Fõleg, amikor megkérdezte: Mama, te nem próbálod ki? Most hová menjünk, mit nézzünk meg? Közkívánatra a színpadhoz mentünk Irigy Hónalj Mirigy koncertre, mert az bulis. Addigra maszatos, kócos volt az unokám, de keze lába járt, táncolt. Szerencsére nem csak Õ! Egy kisgyerek, kb. másfél éves, ült az apukája nyakában, emelgette a fenekét, nevetett és tapsolt. Rém aranyos volt, adott egy plusz hangulatot. A mûsor végére szemfüles utódom büszkén rohant vissza hozzánk legújabb szerzeményeivel: sapkája, keze, pólója tele volt autogrammal, amit a színpad hátulján koldult össze. Egy idõre szétvált a kedves családom, mert még volt mézkóstoló, hordókészítõ, különbözõ tájegységek házai, amit mi is szerettünk volna megnézni. A gyerekeknek meg inkább a különféle játékok voltak a vonzók. Sétálgatás közben sok ismerõs, kedves munkatárs köszönt ránk. Szemmel látható volt, hogy mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást, igen jó hangulatban telt a nap. Számomra nagy öröm volt, hogy egy egészen más közegben kötetlenül, felszabadultan eltölthettem pár órát kedves munkatársaimmal. Ennek emlékére született egy nosztalgia fotó is. 10

11 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Drága párom és én már kellemesen elfáradtunk, de a gyermekeim és unokáim még maradtak, mert még volt mit kipróbálni. Egy hét után is téma volt a Villamos Nap otthon is, az iskolában is. Szerintem mindenki jól érezte magát. Bõséges enni-, innivaló, rengeteg választék volt. Jó alkalom arra, hogy jobban megismerjük, és közelebb kerüljünk egymáshoz. Örülök a lehetõségnek, és boldoggá tett, hogy láthattam az unokáim arcán az önfeledt mosolyt. Kell ennél több? Kozma Gézáné Négy kis unokám, miután megtudta, hogy idén is lesz Szentendrén gyereknap, / ahogy Õk hívják / nagy izgalommal készülõdtek, és alig tudták kivárni a napot, amikor mehetünk. Korán érkeztünk, így elkerültük a késõbbi tumultust. Rögtön az elején beszereztek maguknak egy pecsétgyûjtõ lapot, aztán nagy izgalommal keresték, hol lehet valamilyen mesterségbe belekóstolni. A hordókészítéstõl az ostorcsattogtatásig mindent kipróbáltak, amit csak lehetett, a végén még a kezükre is jutott a pecsétekbõl, annyit begyûjtöttek, amiért megkapták a névre szóló mester oklevelet. Közben természetesen a sátorban jóízûen megreggeliztek, volt választék bõven. Ahogy azt várni lehetett, üresjárat természetesen nem létezik a gyerekek lelkivilágában, így állandó mozgásban voltunk, mert mindent látni kellett, mindent ki kellett próbálni. Nagy sikere volt az ugrálóváraknak, a csúszó-mászó játékoknak, képesek voltak kivárni míg sorra kerültek egy-egy játéknál. Közben persze meséket néztek, koncerteket hallgattak. A kézmûves sátrakat se lehetett kihagyni, ahol kedvükre alkothattak. Délután még a sûrûn járó kisvonattal is sikerült egy kört megtenni a Skanzenben, majd lovagolhattak is. Az állatokat is szívesen nézegették és simogatták, a városban élõ gyerekeknek ez külön élményt jelent. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy az étkezésekhez külön jegyeket kaptunk, így nem volt gond azzal, hogy valakinek nem jutott valamilyen ételbõl, vagy nasiból. Szerencsére az idõjárásfelelõs gondoskodott a jó idõrõl, így kellemes hangulatban telt el a nap. A nagy mozgásban azért sikerült pár kollégával találkozni, pár szót váltani a nagy tömegben, hiszen nagyon szép számban jöttek el az iparági kollégák az egész országból családjukkal együtt. Nagyon sok program volt egy napba besûrítve, több színpadon volt állandóan színvonalas mûsor, a bõség zavarában az ember nem is tudta, hogy éppen melyiket válassza. Köszönjük családunk nevében is ezt a kellemes, minden igényt kielégítõ szép napot a Vezetõségnek, és a rendezõknek. Leipniker Lászlóné Gyönyörû napsütéses napra ébredtünk. Mindenkinek jobb kedve lett attól, hogy nagyon szép idõnk lesz. A gyerekek nagyon várták az egész napos kirándulást, és a különbözõ programokat. Nagyon sok minden közül lehetett választani, a bõség zavara állt elõ. Megérkezésünk után reggelit kaptunk. Elõször lovagolni indultunk, ami már tavaly is nagyon tetszett mindenkinek. Nagy alkalom, én is kipróbáltam a lovaglást. Nagyon jó volt, csak a leszállás volt körülményes. Majd felültünk a kisvasútra, mentünk egy kört és közben körbenéztünk, merre mi található. A pékségnél kötöttünk ki, finom házi rétest kaptunk. Itt a gyerekek kenyeret készítettek, késõbb visszamentünk érte, mivel ki is sütötték. 11

12 2007/5. OVIT HÍRADÓ Tovább sétálva találtunk a régi századból való ruhákat, amit fel is lehetett venni. Sõt még le is fényképeztek benne. Egyszer volt EZ NEM VICC! (Megjelent az OVIT Híradó évi 8. számában) Utána elmentünk kosarat fonni, nagyon érdekes volt, még nekünk, felnõtteknek is. Az idõ nagyon szaladt elõre, már itt is volt az ebédidõ. Ezután a gyerekek bábelõadást néztek tátott szájjal. Nagyon jó hangulat volt, mindenfele ismerõssel találkoztunk, akikkel elbeszélgettünk. Még egy állatkerti sétára is volt lehetõség. Hamar este lett és az elfogyasztott vacsora után hazaindultunk. Köszönjük a szervezõknek, hogy ilyen csodálatos napot szerveztek a dolgozóik részére. Jövõre is megyünk, ha lesz rá mód és lehetõség. Komoly írók, és egyéb szavahihetõ emberek állítják, hogy a téma az utcán hever. Ezért napok óta lehajtott fejjel és éles tekintettel járom az utcákat, hogy a heverõ témát még idejében észrevegyem, és még véletlenül se lépjek rá vagy bele. Így történt, hogy egyik este fejjel nekimentem egy kissé molett embernek, akiben egyik hálózatszerelõ dolgozónkra ismertem, és így nyugodtan állíthatom, hogy egyúttal fejjel mentem a témának is. Az utóbbi években életszínvonalunk emelkedésével egyenes arányban emelkedik dolgozóink területe és kerülete is. Ez magában véve igen örvendetes esemény, hiszen az emberek átlagos testsúlya biztos mércéje az ország jólétének Mi hát akkor a baj? Az, hogy a testi gyarapodás nemcsak az íróasztalok mellett ülõ irodistákra vonatkozik, hanem a fizikai dolgozókra is! Na és Egy fizikai dolgozó ne éljen jól, egy fizikai dolgozó az fogyjon le az állandó strapában? Nem! Az ég óvjon engem még csak egy ehhez hasonló gondolattól is! Mégis Mi késztetett engem arra, hogy ezt a problémát vállalatunk lapjában szóvá teszem? Az aggódás A munka, sõt a munkavédelem! Mert kérdem én, milyen terhelésekre vannak a mi oszlopaink tervezve, hogy az alumínium létrákról és a szigetelõk teherbírásáról már ne is beszéljek. Elbír-e egy ilyen szerkezet egy kilós dolgozót? Talán elbír, talán el se görbül, de akkor is felvetõdik még a kérdés, hogy használ-e egy ilyen dundi dolgozónak az oszlopmászás? Orvosoktól is tudom, hogy a megerõltetõ tornától fõleg kánikulában még gutaütést is lehet kapni Na itt a gutaütésnél álljunk meg egy pillanatra Félre a könnyed élcelõdéssel! Az utóbbi idõk orvosi vizsgája tényként tárja elénk, hogy dolgozóink nagy részének magas a vérnyomása. Az én gyermekkoromban az ismerõseim közül még csak Málcsi néninek volt magas a vérnyomása. A szegény embereknek 12

13 OVIT HÍRADÓ 2007/5. fogalmuk sem volt arról, hogy milyen a vérnyomásuk. Ma a jó zsíros húsok és az elfogyasztott Bikavérek és Leánykák hatására nem csak az életszínvonalunk, hanem a vérnyomásunk is állandóan emelkedik, amit élénk figyelemmel kísérünk, mert ezt figyelni kell manapság. Egy oszlopmászónál például igen veszélyes lehet a magas vérnyomás. Ha egy szállításvezetõ térfogatának különleges szék kell, azt tudomásul vesszük. Ha magas a vérnyomása, az természetes, de ha egy ilyen ember oszlopra megy, akkor nem elég a mentõöv, akkor sürgõsen feszítsük ki alatta a mentõhálót is, mert ha baj lesz, akkor az egész vállalat szedheti az ERPOSID-ot. Jó-jó, aki hajlamos a gutaütésre ne menjen oszlopra. Igen ám, de Egy bérelszámoló, vagy könyvelõ helyett lehet másikat találni. Még talán szerelésvezetõségi mûszaki adminisztrátort is, de egy jó képességû oszlopmászót helyettesíteni szinte lehetetlen. Ilyenbõl felesleggel nem rendelkezik a vállalatunk, sõt, úgy is mondhatnám, hogy ez a típus nálunk hiánycikk, és csak a pult alól szerezhetõ be. (Ugyanez csoportvezetõben már csak valutáért kapható.) Mi hát a teendõ? Van-e lehetõség arra, hogy csoportvezetõinket, szakmunkásainkat és oszlopmászóinkat megóvjuk a végzetes hízástól, és visszaszorítsuk a vérnyomásukat a normális szintre? Örömmel közölhetem: van ilyen recept! A hízás ellen ajánlatos gyakran gyümölcsnapot tartani. Lebbencsleves helyett ciberét, öhöm helyett (ez egy hajdúsági magyaros étel, mely az elfogyasztott mennyiség után a gyomorban hatszorosára dagad) sóskafõzeléket, bográcsgulyás helyett pedig egy hatforintos elõfizetéses menüt a Tiszavirág címû szövetkezetnél. Ajánlatos még oszlopmunka helyett a gödörásás, fõleg a pocakos csoportvezetõk részére. A magas vérnyomás elleni javaslatom: a reggeli féldeci helyett fél liter aludttej, bikavér helyett Utas-üdítõ, és leányka helyett inkább szürkebarát. Csoportvezetõknek ajánlott továbbá: régi betanított munkások helyett új felvételes dolgozókat. Most pedig megyek vacsorázni, és eszem egy könnyû újházi tyúkhúslevest, egy rántott karajt rósejbnivel és salátával, majd iszom rá egy fél liter soproni kékfrankost a dolgozó társaim egészségére! Fikó Béla 3.sz. Szerelésvezetõség Nyugdíjas találkozók Budapesten A nyugdíjas találkozók sorát szép, napsütéses õszi idõben, október 2-án a Körvasút sori központban, a budapesti munkahelyek nyugdíjas találkozója nyitotta meg. A résztvevõ 125 nyugdíjast Somogyi István vezérigazgató úr köszöntötte, és tájékoztatta a cég ez évi gazdasági-mûszaki tevékenységérõl. Kiemelten szólt arról, hogy a évi várható árbevétel évben 27,5 milliárd Ft volt 30 milliárd Ft körül realizálódik majd. Sikeresnek ítélte a Paksi Atomerõmûben cégünkhöz tartozó munkahelyek (KALÜ, KSZÜ) tevékenységét és a gödi KAGÜ acélszerkezetgyártást. A bér- és szociális juttatás területérõl elmondta, 7,5 %-os bérfejlesztést hajtott végre a cég és sikerült tovább növelni az étkezési hozzájárulást is. Az Ovit ZRt. hatékonyan és eredményesen mûködik. Ez biztosítja, hogy a társaság vezetése segíti nyugdíjasait. Szociális és temetési segély formájában nyújt anyagi 13

14 2007/5. OVIT HÍRADÓ segítséget, támogatja az üdülésben (Ovit Hotel) résztvevõket, valamint anyagi és technikai segítséget ad a Nyugdíjas Klub rendezvényeihez (autóbuszos kirándulások, klubnapok). Befejezésül a társaság minden nyugdíjasának nagyon jó egészséget és jövõre is sikeres találkozót kívánt. segélyeket csak étkezési utalvány formájában adja a cég rászoruló nyugdíjasainak. Temetési segélyt 24 fõ hozzátartozó családtagnak összesen EFt összegben fizetett ki a társaság. Végül tájékozatta a résztvevõket, hogy ez évben 24 nyugdíjasunk halálozott el, amelybõl 5 fõ a budapesti területrõl. Róluk név szerint is megemlékezett. Horváth József, a VDSZSZ Ovit Tagszakszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatást adott az év kiemelkedõ szakszervezeti eseményeirõl. Többek között a nyugdíjasokat is érintõ kedvezményes áramdíjról ( C tarifa), valamint az év elején a szakszervezetbe belépett 63 nyugdíjas társunkról, továbbá a 38 fõ nyugdíjas tagnak, hozzátartozónak nyújtott szociális-, illetve temetési segélyként kifizetett 600 EFt-ról. Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent nyugdíjastársakat. Október 4-én is kellemes, napos idõben került megrendezésre a közép-magyarországi üzemviteli munkahelyek találkozója, szintén a Körvasút sori központban. A résztvevõ 70 nyugdíjas kollégát Lipniczky Lajos vállalkozási igazgató úr köszöntötte a cég vezetése képviseletében. Tájékoztatójában elmondta: január 1-jétõl az üzemviteli szakterület a MAVIR Zrt.-hez került, jelentõsen csökkentve az Ovit ZRt. létszámát. Azóta új tevékenységekkel (Paks, MOL-DUFI, THFO) bõvült a cég, így létszáma újra meghaladja az 1250 fõt. Tájékoztatójában elmondta: ez évben 48 fõvel növekszik az Ovit ZRt. nyugdíjasainak száma, így eléri a 754 fõt. Szólt arról is, hogy ebben az évben szociális segélyben 6 fõ részesült (készpénz, illetve étkezési utalvány), összesen 322 EFt összegben. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az év végi karácsonyi 14

15 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Ez évben jelentõs beruházási feladatok és rekonstrukciók elvégzése folyik a közép-magyarországi régióban, távvezetéki és alállomási területeken. Többek között: 120, 220 és 400 kv-os feszültségszinteken (Dunaújváros, Göd, Sándorfalva, Szeged, Szolnok), továbbá erõmû beruházási feladatokat is végez a társaság. Hálózatszerelés területén pedig kiemelkedik a békéscsabai 400 kv-os távvezeték építése Románia felé. Befejezésül minden nyugdíjas kollégának jó egészséget kívánt. Rászoruló tagjait szociális segélyben, elhalálozás esetén pedig a családot temetési segélyben részesíti. Befejezésül szólt arról is, hogy ez évben a 24 elhunyt nyugdíjastársak közül 5 fõ errõl a területrõl távozott, majd nevük ismertetésével zárta szavait. Bencsik Tibor úr, a MAVIR ZRt. osztályvezetõje sok szeretettel köszöntötte a volt munkatársakat. Beszédében szólt az üzemviteli szakterületen történt szervezeti változásokról, a volt munkahelyükön folyó beruházási és rekonstrukciós munkálatokról. Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke nagy tisztelettel köszöntötte nyugdíjastársait. Rövid tájékoztatójában elmondta, hogy az Ovit ZRt. nyugdíjasainak száma folyamatosan nõ és ez évben eléri a 754 fõt. A cég nagy figyelmet fordít nyugdíjasaira, segélyezés, üdülés terén és rendezvények támogatásában. A VDSZSZ Ovit Tagszakszervezet sikeresen tevékenykedik, nyugdíjas tagjainak száma folyamatosan nõ. Polczer Ferenc 15

16 2007/5. OVIT HÍRADÓ Gazdasági munkája mellett elkötelezett híve volt a vállalat kulturális- és sporttevékenységének szélesebb körû és színvonalasabb kibontakoztatásában is. Kiemelkedõ sporttevékenységéért megválasztották az Ovit SE elnökének, melyet 25 évig látott el. Asztalitenisz-, labdarúgó- és túraszakosztályokat hozott létre. Sikeresen szereplõ csapatokat állított össze az évente megrendezésre kerülõ Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozókon (VOTT) való részvételre. Közkedveltté tette dolgozóink körében a magyarországi és külföldi gyalogos, autós és autóbuszos túrázást. Ilyenek voltak többek között a szomszédos országok: Szlovákia (Felvidék), Románia (Erdély), Ausztria (Burgenland) nevezetességeinek, mûemlékeinek megtekintése. Megvalósította, hogy olyan fizikai dolgozók, nyugdíjasok és házastársaik is részt vegyenek ezeken a kirándulásokon, akik még sohasem voltak külföldön. Megszervezte és vezette az autóbuszos kirándulásokat nyugdíjasainknak és családtagjaiknak, akik évente öt alkalommal utazhattak országunk szép tájainak, nemzeti nevezetességeinek megtekintésére. Rendhagyó Nyugdíjas Klubnap Nyugdíjas Klubunk már több, mint 10 éve sikeresen mûködik. A havonta átlagosan 30 fõ részvételével megtartott klubnapon tájékoztatást adunk a nyugdíjasainkat érintõ kérdésekrõl, és különféle kulturális elõadások keretében fotó és filmek segítségével hazai és külföldi tájakat, városokat, kirándulásokat ismerhetnek meg a résztvevõk. A klubnapra a rossz idõ ellenére is nagyon sok (közel 50 fõ) nyugdíjastársunk eljött. Meghívottként megjelent özv. Fikó Béláné, akit Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke és Aklan Attiláné klubvezetõ köszöntött. A szeptember 6-i klubnap délutánján ettõl eltértünk. Fikó Bélára, nyugdíjas munkatársunkra, munkásságára emlékeztünk. A megemlékezés gondolata már a júniusi temetés után megfogalmazódott. Az is indokolta ezt, hogy a temetésen kis létszámmal képviseltük társainkat, mivel a Budapesttõl távoli Bordányban (Szeged melletti település) volt. Fikó Béla 1951-ben került a vállalathoz (akkor még TÁVÉP volt) és vidéki (szerelésvezetõség) munkahelyeken dolgozott. Jó szervezõkészséggel rendelkezett, kulturális- és sportrendezvényeket szervezett. A 60-as évek végén a vállalat budapesti központjába került, a Személyzeti Osztályra, oktatási csoportvezetõnek. Óriási lehetõséget kapott a cég szakmai utánpótlásának biztosításához (Miskolc-Pereces Szakmunkásképzõ), de a vállalati dolgozók továbbképzésének megvalósításában is. 16

17 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Ezután Fikó Béláné kért szót. Nagyon sok szeretettel köszönte meg az együttérzõ szavakat és anyagi segítséget, majd átadta a három nagy fényképalbumot, melyek Béla több évtizedes Ovit-os fotóit tartalmazták. Ezt követõen hála a modern technikának az emlékdélután résztvevõi kivetítõ segítségével egyórás mûsorban láthatták, átélhették újra azokat a perceket, amelyeknek Bélával maguk is részesei voltak. A Nyugdíjas Bizottság köszönetét fejezi ki a Schrott-családnak az archív anyagok rendelkezésre bocsátásáért és Kiss Ottónak a sikeres film elkészítéséért. Ovit ZRt. Nyugdíjas Bizottság A kétnapos konferencia napirendi témáit a résztvevõk érdeklõdésüknek megfelelõen ágazati szekciókban tárgyalták. A konferencia kiemelkedõ érdeklõdést kiváltó témái: - Magyarország jelene és jövõje az EU-ban. - A minõségfejlesztés szerepe az Új Magyarország Fejlesztési Tervben. - A folyamatszemlélet szerepe a versenyképesség növekedésében. - Hatékony és dinamikus folyamatmenedzsment. - Változásmenedzsment hatása. - Áttöréses menedzsment módszerek a fenntartható fejlõdés jegyében. - Hogyan biztosítható az ember-ember kapcsolatú szolgáltatások minõsége. Társaságunk, az Ovit ZRt. aktív részvételével és szponzorálásával járult hozzá a konferencia sikeréhez. Az ISO 9000 Fórum XIV. Nemzeti Konferenciája Pleininger József A szeptember én Balatonfüreden rendezett minõségügyi konferencia programját a szervezõ ISO Fórum Közhasznú Társadalmi Szervezet a Versenyképesség Fenntartható fejlõdés gondolata jegyében állította össze. Magyarország európai uniós csatlakozása óta a szervezõk igyekeznek a konferenciát úgy bonyolítani, hogy az elõadások, panelbeszélgetések, vitafórumok és a következtetések hasznos információkat, követendõ példákat és lehetõleg elérhetõ célkitûzéseket jelenítsenek meg a résztvevõ hallgatóság elõtt. Napjainkban már egyértelmûvé vált, hogy minden ágazatban igen kemény a verseny, nagy kihívásoknak kell a szervezeteknek megfelelni. A mindennapi életben a folyamatos változás, a megújulás permanens igénye válik követelménnyé. A szervezetek csak a versenyképesség állandó növelésével és ütõképes versenystratégiák birtokában képesek a piaci sikeres érvényesülésre, fejlõdésre, felemelkedésre. A szervezetek vezetõi részére fontos eszköz a vezetõi irányítási rendszerek hatékony mûködtetése, folyamatos fejlesztése. Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választás november Társaságunknál a törvényben meghatározott idõben és módon megkezdõdött az ÜT tagok és a munkavédelmi képviselõk választásának elõkészítése. Szeptember 20-án megalakult a Választási Bizottság, melynek tagjait az Üzemi Tanács (ÜT) és a cég menedzsmentje kért fel a választás feladatainak elvégzésére. A 11 fõs Választási Bizottság tagjai az alábbiak: Név Munkahely Választási terület Botond Árpád Távközlési Üzem (Körvasút sor) Távközlési Üzem, THFO Hargitai Zoltán KALÜ (Körvasút sor) Alállomás Üzletigazgatóság Hodos Éva TTTO (Körvasút sor) Távvezeték Üzletigazgatóság Alállomás Üzletigazgatóság 17

18 2007/5. OVIT HÍRADÓ Horváth József Kelet-magyarországi TF. (Felsõzsolca) Kelet-magyarországi Területi Fõmérnökség Juhász István EGO (Körvasút sor) Közgazdasági Igazgatóság Németh Lõrinc KALÜ (Paks) KALÜ-KAGÜ Paks Polczer Ferenc Személyügyi Osztály (Körvasút sor) Vezérigazgatóság, Vállalkozási Igazgatóság Rákóczi Ferenc KAGÜ (Göd) KAGÜ-KSZÜ Göd Rácz Zoltánné Szállítási Üzem (Körvasút sor) Szállítási Üzem Réda Zoltán KTLÜ (Bicske) KTLÜ-Bicske Szerelésvezetõségek Váradi Géza Nyugat-magyarországi TF. (Tatabánya) Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnökség A Választási Bizottság (VB) elsõ ülésén részt vett Nagyistókné Szalai Magdolna ÜT-elnök, aki megköszönte a Bizottság tagjainak, hogy vállalták a nem könnyû feladat elvégzését gazdasági munkájuk mellett. Kiemelten szólt a választás fontosságáról, a törvényben elõírt határidõk betartásáról, úgy az ÜT-tagok, mint a munkavédelmi képviselõk esetében. Végül felkérte a testületet, hogy önmagukból válasszák meg a VB elnökét. Az elhangzott személyre szóló javaslatok után a Bizottság egyhangúlag megválasztotta elnöknek Polczer Ferencet, elnök helyetteseknek Hargitai Zoltánt és Horváth Józsefet. A szavazás után Polczer Ferenc megköszönte a bizalmat, és arra kérte a VB tagjait, hogy hatékonyan segítsék munkájában, mert csak a közös, határidõre történõ feladatok elvégzése lehet a sikeres és eredményes választás záloga. A továbbiakban részletesen szólt az ÜT és a munkavédelmi képviselõk cégünknél történõ választásáról. Az üzemviteli szakterület kiválása után megváltozott az Ovit ZRt. szervezete. Már ezt tükrözi a jelenlegi VB összetétele is. Új munkahelyek (Paks-KALÜ, Százhalombatta-DUFI, THFO) munkavállalói választhatók és választóként vesznek részt az ÜT és munkavédelmi képviselõk jelölésében és választásában. A cég vezetése javaslatot tett az elõzõ ciklusban 3 igazgatóságon történt arra, hogy a jelenlegi választáson a munkavédelmi képviselõk 5 üzletigazgatóságon (Távvezeték Üzletigazgatóság, Alállomási Üzletigazgatóság, Korrózióvédelmi, Acélszerkezeti és Gépjavítási Üzletigazgatóság, Mûszaki Igazgatóság egyéb szervezetei, Közgazdasági Igazgatóság + Vállalkozási Igazgatóság + Vezérigazgatóság) kerüljenek megválasztásra, mellyel az ÜT is egyetértett. A november ig tartó választáson az ÜT tagjait, póttagjait 3 évre, míg a munkavédelmi képviselõket, póttagokat 4 évre választják. A VB szeptember 27-i ülésén megvitatta az elõkészített Tájékoztató az ÜT és munkavédelmi képviselõválasztásról és a Választások elõkészítése és lebonyolítása c. anyagokat, mellékleteket, melyeket kellõ példányszámban a bizottsági tagok a munkahelyekre eljuttattak, közzétettek. Ezzel megkezdõdött a választás jelölési szakasza. Jelöltállításhoz mindkét tisztségben (ÜT-tag, munkavédelmi képviselõ) a VDSZSZ Ovit Tagszakszervezetének jogában áll tagjai sorából jelöltet állítani, és a munkavállalóknak is, ez esetben 50 támogatói aláírás szükséges az egyéni jelöléshez. A háromhetes jelöltállítás lezárása október 20-án 15 óra 30 perckor történik. Eddig kell beérkeznie a szakszervezeti jelöltek névsorának és nyilatkozatainak, illetve az egyéni aláírásgyûjtõ íveknek, nyilatkozatoknak eredeti példányban a VB elnökéhez. Október 25-én a VB ellenõrzi a beérkezett jelöltek anyagait és ABC-sorrendben összeállítja az ÜT jelöltlistáját, valamint a területi munkavédelmi képviselõk jelöltlistáját, mindkét esetben a jelölt legfontosabb adataival. A jelöltlistákat sokszorosítás után a VB tagjai közzéteszik, eljuttatják a munkahelyekre. A VB döntése alapján a következõ jelöltek vesznek részt az Üzemi Tanácstag választáson: Balogh Tamás KSZÜ-Paks PADOSZ jelölt Debnár Péter KETLÜ Györgykovács Zoltán Ny-mo.-i TF. Holop Tünde Gazdálkodási Iroda nem szakszervezeti jelölt Juhász Judit EGO Juhász Zoltán KALÜ-Paks Ledvényi János KTLÜ Leipniker László Szállítási Üzem 18

19 OVIT HÍRADÓ 2007/5. Meixner József Vállalk. Igazgatóság Molnár Zsolt KALÜ-Paks PADOSZ- jelölt Molnár Tamás KALÜ nem szakszervezeti jelölt Nagyistókné Szalai Magdolna Személyügyi Osztály Orszáczky József KAGÜ Raft Péter KTLÜ-Bicske Tóth Béla KTLÜ-Bicske Ugray Ferenc EGO Vereczki György Távközlési Üzem nem szakszervezeti jelölt Weisz János NYUMALÜ A választási törvény a munkavállalói létszámhoz köti az ÜT tagjainak számát. Ezt figyelembe véve az Ovit ZRt.-nél 11 fõs Üzemi Tanács választható. Ugyancsak megtörtént a munkavédelmi képviselõk jelölése üzletigazgatóságonként, amelyek az alábbiak: Alállomás Üzletigazgatóság Gócza Albert ATTO Juhász Zoltán KALÜ-Paks KAGÜ Tóth Géza KAGÜ Volentics Richárd KAGÜ Közgazd. Ig., Vállalk. Ig., Vezérigazgatóság Meixner József Vállalk. Igazgatóság Szeri Krisztián Szolgáltató Üzem Ugray Ferenc EGO Mûszaki Igazgatóság egyéb Györgykovács Zoltán Ny.-mo.-i TF. Leipniker László Szállítási Üzem Schmidt Péter Távközlési Üzem nem szakszervezeti jelölt Távvezeték Üzletigazgatóság Ledvényi János KTLÜ Molnár László TTTO nem szakszervezeti jelölt Részvénytársaságunk vezetésének döntése alapján a felsorolt üzletigazgatóságonként 1 fõ választható. A választást követõen létrejön az öttagú Munkavédelmi Bizottság. A cég valamennyi munkahelyén közzétett és a munkavállalók által is megismert jelöltlisták (ÜT-tagságra, munkavédelmi képviselõre) lehetõséget adnak arra, hogy a választók felkészüljenek a jelöltek kiválasztására. A VB november 15-i ülésén értékeli a jelöltállítási idõszakot volt-e a jelöltekkel kapcsolatos észrevétel és összeállítja a végleges névjegyzékû szavazólapokat. A sokszorosítás után valamennyi VB-tag átveszi a szükséges példányszámú szavazólapot, a választók névsorát és a szavazóurnát. A választás az ÜT-tagságra és a munkavédelmi képviselõségre egy helyen, egy idõben, titkosan történik az idõpontot a munkahellyel a VB-tag egyezteti figyelembe véve az Ovit ZRt. területi széttagoltságát. A választás november 19-én 8 órától november 21-én 15 óra 30 percig tart. A VB utolsó ülésén, november 22-én Budapesten (Körvasút sor 105.) az urnák egy idõben történõ felbontásával elkezdõdik a szavazatok összeszámlálása. A szavazás eredménye (ÜT és munkavédelmi képviselõ esetében) külön jegyzõkönyvben kerül rögzítésre, melyeket a VB tagjai kézjegyükkel hitelesítenek. A szavazás befejezését követõ két héten belül megtartja elsõ ülését az Üzemi Tanács megválasztott 11 tagja, és önmagukból elnököt választanak. Szintén két héten belül ülésezik a Munkavédelmi Bizottságot megalakító 5 munkavédelmi képviselõ, akik önmagukból választanak elnököt. 19

20 2007/5. OVIT HÍRADÓ Tisztelettel felhívjuk az Ovit ZRt. minden munkavállalóját, hogy a választásban aktívan vegyen részt, szavazatával segítse elõ, hogy a feladatra legjobban alkalmasnak tartott jelöltek kerüljenek a Testületekbe. Mindehhez sikeres és eredményes választást kíván a Választási Bizottság. A Zemplénben megáll az idõ Polczer Ferenc Az idõ szárnyakon járt a nyári iskolai szünet és a szabadságok idején. Éppen ezért alig vettük észre azt a jó három hónapos szünetet, ami eltelt az Ovit SE Természetbarát Szakosztályának utolsó, tavaszvégi Bánkút-Lillafüred túrája óta. Szeptember 8-án, szombaton már hûvösen köszöntött ránk a reggel, amikor még jólesett volna néhány óra alvás az egész heti munka után. De a pihenés várhat egy ilyen napon, amikor érdekesnek ígérkezõ kétnapos kirándulás vár ránk az ország talán legérintetlenebb, festõi szépségû vidékén, a Zemplénben. Mindenki idõben érkezett a Körvasút sori indulásra, 45 mindenre elszánt vérbeli turista, akik között 3 éves is volt. Rutinosan birtokba vettük az 50+2 személyes kényelmes autóbuszt. Gyors, de meleg üdvözlések után lehorgonyoztuk a gyerekeket az ülésekbe, már amennyire sikerült, majd irány Regéc. Az indulás izgalma nem csak a gyerekeket hozta lázba, sokunknak fülig ért a szája, mint akit tepsiért küldtek. Körbejáró háziszõttes, halkabb és harsányabb kacagások, ultizó szekció, ablakon kibambuló gyerekek, zörgõ szendvicses csomagok voltak a jellemzõbb életképek. Odakint esett, idebenn féktelen volt a jókedv. Regéchez közeledve elõre ültem a sofõr mellé, hogy segítsem õt a tájékozódásban, nem akartam az érkezést a véletlenre bízni. Meg is érkeztünk a tervezett idõre, csakhogy Regéc helyett Mogyoróskára. Nem jöttünk zavarba, rövid tájékozódás után visszaszálltunk a buszra és gyorsan korrigáltuk az aprócska hibát, hiszen kétszer nem tévedek. Ismét ránk mosolygott a szerencse, az idõjárás kedvezõen alakult, mert az esõ elállt. Elszántan vágtunk neki a 13 km-es hegyi túrának. Vadregényes, fákkal sûrûn benõtt erdei utakon haladtunk. Változatos, lenyûgözõ szépségû patakvölgyek húzódtak mellettünk mélyen lent a turistaút alatt. Letekintve szinte szédítõ volt a látvány egyrészt a szakadékszerû meredek hegyoldal, másrészt az érintetlen burjánzó természet láttán. Felettünk méteres fakoronák többnyire bükk de sok az éger, gyertyán, fenyõ, nyír és a tölgy. Láthatók voltak a gazdag vadállomány nyomai, az utak mentén õz - és szarvasnyomok, vaddisznótúrások, letarolt bokrok. Talán kevesen tudják, de a Zempléni-hegység erdõiben világhírû a gímszarvas állomány, de megtalálható itt a hiúz, sõt a muflon és a farkas is. Ha megállunk és csendben figyelünk, az erdõben, ebben az évszakban a madárhangokat idõnként áttöri a szarvasbõgés hangja. A gombaszedés szerelmesei is kiélhetik szenvedélyüket. Rengeteg ilyenkor az õzláb, pöfeteg, fenyõtinoru, rókagomba. Sajnos az ízletes vargányából az idén kevés található, de a különlegesnek számító korallgombából mi magunk is találtunk egy óriási példányt. A Mlaka-réten kis pihenõt tartottunk. A rét fûvel dúsan borított virágos, nagy nyílt terület 460 m magasan fekszik a Zemplén szívében, közepén kis nyírfaligettel, tagolt peremén vegyes kultúrájú magas erdei fákkal szegélyezve. Szélcsendes idõben, ha visszatartjuk lélegzetünket, érzékelhetjük a mélységesen mély csöndet, amit egy városlakó csak itt tapasztalhat. Szendvicseinket majszolva idõnként mély levegõt vettünk, hogy átjárhassa testünket a tiszta ózondús levegõ. A társaságon körülnézve elégedett, mosolygós arcokat láttam. Nem panaszkodtak fáradtságról, a gondok otthon maradtak, a Zemplénben megállt az idõ. Felfrissülve 20

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen!

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! CMYK 2006. OKTÓBER Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja A tartalomból Belül mégis jobb Megújuló ismeretek VBKJ-csomagot hozott a posta Ötezerért három évig 3. 6. 7. 8. AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA

Részletesebben

Miért kell elmenni szavazni?

Miért kell elmenni szavazni? A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetôleg terjessze. (A Magyar Köztársaság alkotmánya 61. [1]) 2006. JÚLIUS

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12

Napló... 2-4 Szüreti felvonulások... 7 Cecei sulibörze... 9 Vándorlásaim 6... 10 Ismét gyõzelem idegenben... 11 Rebeka... 12 A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2012. szeptember 20. - XXIII. évf. 38. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 Szüreti felvonulások....... 7 Cecei sulibörze......... 9 Vándorlásaim

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében.

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus A 2009/2010-es tanév végén is elballagtak iskolánk végzős diákjai, akiket igazgató bácsi köszöntött

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ, J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ!

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ, J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ! XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR BÁBOLNAI Tisztelt Bábolnaiak! 2009! Ismét eltelt egy év! Ismét egy kilométerkõ, melyet magunk mögött kell hagynunk, mert visszatérni nincs hova, s mert utunkat bármilyen

Részletesebben

Letették az alapkövet Mentõállomás épül Zalalövõn

Letették az alapkövet Mentõállomás épül Zalalövõn A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 Sürgõsségi ellátás fejlesztésementés projekt 10,94 milliárd forintos keretösszegébõl 18 megyében indultak meg a fejlesztések, mely Közép-Magyarország kivételével az ország valamennyi

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Új helyszínen új lehetőségekkel

Új helyszínen új lehetőségekkel 2015. a június Mi lapunk XVIII. ÉVFOLYAM 2. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa Új helyszínen új lehetőségekkel A megszokottól eltérően idén a Hungária körúti

Részletesebben