Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/ Tel/Fax: 52/ Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő testületének január 31-án órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Napirend 1. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ( az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata ) 2. Sáránd Község Önkormányzat évi költségvetési rendelete 3. Sáránd Község Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 4. Sáránd Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 5. Sáránd Község Önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálata 6. Sáránd Község Önkormányzat gyámügyi rendeletének felülvizsgálata 7. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet felülvizsgálata 8. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 9. Kegyeleti szolgáltatásról szóló szerződés meghosszabbítása

2 10. Döntés az Önkormányzat belépéséről a Sárándi Szociális Szövetkezetbe Előadó: Nagy Józsefé polgármester 11. Sáránd Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál végzett közszolgálati ellenőrzés, Dr. Bálint Erika 12. Különfélék 13. Döntés a szociális tűzifa határozatokkal kapcsolatosan érkezett fellebbezések ügyében ( zárt ülés ) Döntések Rendelet száma Rendelet tárgya 1 /2013. (I.31.) KT sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 /2013. (I.31.) KT sz. rendelet Vagyonrendelet felülvizsgálata 3 /2013. (I.31.) KT sz. rendelet Szociális rendelet 4 /2013. (I.31.) KT sz. rendelet Gyámügyi rendelet módosítása 5 /2013. (I.31.) KT sz. rendelet A hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése Határozat száma Határozat tárgya 1 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Együttműködési megállapodás az Önkormányzat és az RNÖ között 2 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Óvodai álláshelyek bővítése 3 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Költségvetési rendelet tervezetről 4 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 5 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Vagyonkezelési szerződés a KIK-el 6 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Kegyeleti szerződés határozata 7 /2013. (I.31.) KT sz. határozat Beszámoló a Labdarúgó Csapat tevékenységéről Sáránd, január 31. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 31-én a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Nagy Józsefné Virágos Lajosné Kozák Anikó Erdőháti Imréné Fehér Róbert Nagy Gyula Kálmánné Szabó Katalin Gyönyörű Zsigmond Szántó József Szánóczki István polgármester alpolgármester képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke képviselő képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök képviselő képviselő Pénzügyi Bizottsági tag SZEB bizottsági tag Hivatalból jelen van: Dr. Bálint Erika Fábián Szilvia Bordánné Lovas Piroska Biró Katalin jegyző jegyzőkönyvvezető pénzügyi főmunkatárs pénzügyi munkatárs Nagy Józsefné: Köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel van jelen, határozatképes. Nagy Józsefné javaslatot tett a napirendi pontokra: 1. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ( az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata ) 2. Sáránd Község Önkormányzat évi költségvetési rendelete 3. Sáránd Község Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 3

4 4. Sáránd Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 5. Sáránd Község Önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálata 6. Sáránd Község Önkormányzat gyámügyi rendeletének felülvizsgálata 7. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet felülvizsgálata 8. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 9. Kegyeleti szolgáltatásról szóló szerződés meghosszabbítása 10. Döntés az Önkormányzat belépéséről a Sárándi Szociális Szövetkezetbe Előadó: Nagy Józsefé polgármester 11. Sáránd Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál végzett közszolgálati ellenőrzés, Dr. Bálint Erika 12. Különfélék 13. Döntés a szociális tűzifa határozatokkal kapcsolatosan érkezett fellebbezések ügyében ( zárt ülés ) Nagy Józsefné javasolta, hogy a 12. és a 13. napirendi pontokat a meghívóhoz képest cseréljék meg, mivel a szociális tűzifával kapcsolatos fellebbezési kérelmeket zárt ülésen kell megbeszélni s kérte, hogy aki egyet ért a fent említett napirendi pontok megtárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon. A szavazás eredményeként a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a naprendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 4

5 1. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása ( az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata ) Nagy Józsefné elmondta, január 01.-el hatályba lépett a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, mely több ponton módosította az önkormányzat feladat és hatáskörét, a képviselő-testület működését, valamint az önkormányzati tisztségviselők jogállását. Az új szabályozási rendszer módosítási kötelezettséget jelent a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályozását illetően is. Mindezek figyelembe vételével elfogadásra ajánlotta a Képviselő-testületnek az alábbi módosító rendeletet. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 /2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pont, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontban és az 53. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010. (XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja. Az SzMSz 3. hatályát veszti Az SzMSz 4. (2) bekezdés helyébe az alábbi szöveg kerül: " Az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-testület és szervei biztosítják. A Képviselő-testület hatásköreit a törvényben megengedett esetekben a polgármesterre, a bizottságokra, a jegyzőre, társulásra átruházhatja. " Az SzMSz 11. (3) bek. c) ponba az alábbi szöveg kerül: " a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára." Az SzMSz 15. (5) bek. az alábbi szöveggel egészül ki: " Ha a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a napirendi pontot újra kell tárgyalni. " 5

6 5. Az SzMSz 15. (13) bekezdés helyébe az alábbi szöveg kerül: " Titkos szavazást a Képviselő-testület az Mötv. 46. (2) bekezdésben meghatározott zárt ülések esetében tarthat." 6. Az SzMSz 16. (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg kerül: " A képviselő-testület: rendeletet alkot, valamint normatív határozatot és határozatot hoz. Az önkormányzati rendeletet és normatív határozatot a helyben szokásos módon ki kell hirdetni és felkerül a település honlapjára is. " 7. Az SzMSz 22. kiegészül az alábbi bekezdéssel: " Amennyiben a Képviselő testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az Mötv ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat. " 8. Az SzMSz 23. kiegészül az alábbi bekezdéssel: "A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a polgármestert az általa megbízott képviselő helyettesíti. " Az SzMSz 24. (1) bek. helyébe az alábbi szöveg kerül: " A polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt." Az SzMSz 24. kiegészül az alábbi bekezdéssel: "(4) A jegyző huzamos - két hónapot meghaladó - akadályoztatása esetén a polgármester helyettes jegyzőt bíz meg a jegyzői feladatok elvégzésére." Az SzMSz 28. kiegészül az alábbi szöveggel: "A megállapodás az SzMSz 5. számú függeléke." Az SzMSz 4. számú függelékből az alábbi szöveg törlésre kerül: "2. Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3. Napsugár Óvoda " 13. 6

7 A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskör kiegészül az alábbival: "- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás" Az SzMSz 4. számú mellékletéből törlésre kerül: " a helyi kisebbségi önkormányzat " Az SzMSz 4. melléklet 1.5. pont kiegészül az alábbi szöveggel: " Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása során figyelembe kell venni a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezéseit." 16. Az SzMSz 4. melléklet 1.9. pontban a közbeszerzésekre vonatkozó rész helyére az alábbi szöveg kerül: " Az önkormányzat közbeszerzés-köteles tevékenységeinél figyelembe kell venni a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a helyi közbeszerzési szabályzat előírásait." 17. Az SzMSz 4. melléklet 2.pontból törlésre kerülnek az általános iskolára, az óvodára és a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részek. 18. Az Ötv.-re történő hivatkozás átvezetésre kerül az Mötv.-re az alábbi helyeken: 6. (1) bek., 15. (9) bek. a) és b) pont, 17. (5) bek., 18. (1)-(9)-(18) bek., 22. (2) bek., 24. (1)-(2) bek., 27. (2) bek., 1. számú melléklet Ez a rendelet február 01-vel lép hatályba. 19. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző Záradék: Kihirdetés napja: január 31. Hatályba lépés napja: február 01. Sáránd, január 31. Dr. Bálint Erika jegyző 7

8 Dr. Bálint Erika tájékoztató jelleggel elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés felülvizsgálata január 31. napjával határidős, a Képvieslő-Testületnek dönteni kell arról, hogy helyben hagyja vagy elutasítja ezt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezt az együttműködési megállapodást megtárgyalta, s nem kívánnak benne módosítani. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt helyben hagyja ezt, úgy ez az SZMSZ részét fogja képezni a továbbiakban. Nagy Józsefné felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el. 1/2013. (I.31.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást változatlan formában hatályban tartja. Nagy Józsefné felkérte a Képviselő-testületet, szavazzanak a Sáránd Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 30-án megkötött együttműködési megállapodásáról. A Képviselő-testület 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megszavazta az együttműködési megállapodást. 2. Sáránd Község Önkormányzatának év költségvetési rendelete Nagy Józsefné elmondta, hogy az ország költségvetését december 18-án fogadta el az országgyűlés, mely január elsején lépett hatályba. A hatályba lépést követően a Képviselőtestület elé kell terjesztenie a polgármesternek 45 napon belül a következő én költségvetési rendelet tervezetét. Elmondta, ezt az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták, melyre javaslatokat tehetnek a Képviselő-testület tagjai. Javasolta a több körös egyeztetést, mivel a normatív alapú finanszírozás helyett feladat alapú lett a finanszírozás, ami sokkal szigorúbb gazdálkodást vár az önkormányzattól. Elmondta azt is, hogy hitelre nem lehet tervezni a költségvetést, s amit egy adott feladatra kapott forrást az önkormányzat, azt csak arra a feladatra lehet majd elkölteni, illetve ha ezt nem költik el, akkor az önkormányzatnak ezt év végével valószínű vissza kell fizetnie majd. Ismertette, hogy az iskola január 1-től állami finanszírozásba került át, de az óvodai nevelés az önkormányzatnál marad, s nem kell kiegészíteni az óvodai működést az önkormányzat részéről, mert amit arra a feladatra kapott pénzt, az elegendő lesz az óvoda működésére. Az óvodai költségvetés úgy jön ki nullára, ha a Képviselő-testület engedélyezi február 1-től egy fő pedagógiai asszisztens felvételét, szeptember 1-től pedig egy fő takarító felvételét, tehát ezek a bérek is be vannak tervezve. Polgármester asszony elmondta, a Pénzügyi Bizottság beszélt a költségvetési tervezetről az ülést megelőzően, s említést tett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnál is kevesebb létszám maradt a január elsejei változások után. Megadta a szót a Képviselő-testület számára, hogy hozzászólásaikat, észrevételeiket tegyék meg. 8

9 Fehér Róbert megkérdezte, hogy döntött a Pénzügyi Bizottság ebben a kérdésben? Nagy Józsefné elmondta, a költségvetés egyelőre tájékoztató jellegű volt, s első körben elfogadta ezt a költségvetést a Pénzügyi Bizottság, de tett módosító javaslatokat. Át fogják még nézni a költségvetést, de a bevételi oldal valószínű nem fog változni, a kiadási oldalt kell még pontosítani. Az új költségvetést a Képviselő-testület elé fogják még terjeszteni, hiszen február 15-ig el kell fogadni. Kálmánné Szabó Katalin kérte, a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait sorolják fel, hogy az is tudjon róla aki nem volt ott a Pénzügyi Bizottsági gyűlésen. Fehér Róbert kérte, akinek elmaradt kommunális adója van, azt szólítsák fel, mielőbb fizesse ki, vagy pedig függesszék ki az elmaradást. Dr. Bálint Erika elmondta, hogy az időközbeni adótörvény változása miatt magánszemélyek esetén csak Ft-ot meghaladó kommunális adó tartozás esetén lehet kitenni ezt a listát. Nagy Józsefné elmondta, akinek adótartozása van az mindenki fel lett szólítva, illetve akinek munkahelye van, a munkáltatójának el lett küldve a letiltás. Az önkormányzat megpróbálja behajtani a be nem fizetett összegeket, ahogy a Víziközmű társulat is. Polgármester asszony átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. Erdőháti Imréné elmondta, a Pénzügyi bizottság hosszasan tárgyalta a költségvetési tervezetet. Javaslatok születtek a hivatalos beterjesztéshez. Az egyik javaslat a céltartalék emelésére érkezett, hogy nagyobb biztonsággal indulhasson az évnek az önkormányzat. A másik javaslat a civil szervezeteknek nyújtott támogatás keretének emelése, mivel idén több programot, előadást is terveznek a civil szervezetek. A következő javaslat a temetővel kapcsolatos tervek megbeszélésére érkezett, hogy elő kellene készíteni egy későbbi pályázatot. Elhangzott a gyűjtőút tervezésével kapcsolatosan telek megvásárlás illetve kisajátítás is sor kerülhet. A belvíz elvezetésre vonatkozóan olyan javaslat érkezett, hogy a rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban is merülhetnek fel költségek. Szóba került az is, ha a Szociális Szövetkezet vagy a Start program beindul, akkor a tervezett üzemanyag költség kevés lesz, s azt is meg kellene növelni. Nagy Józsefné elmondta, a költségvetés bevételi és kiadási oldala most megegyezik, de ez a pályázatok miatti pénzmaradványnak köszönhető, amiből közel 10 millió maradt, de ehhez a pénzhez az önkormányzatnak nincs köze, illetve a pénzmaradvány nagy része terhelt. A költségvetést az ÖNHIKI miatt sikerült nullásra kihozni. Fehér Róbert megjegyezte, hogy így akkor a költségvetés mínuszos. Nagy Józsefné elmondta, mínuszra nem lehet tervezni a költségvetést. Erdőháti Imréné elmondta, a Pénzügyi Bizottság 4 igen és 1 tartózkodással javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát vezessék át a rendelet tervezeten. Nagy Józsefné elmondta, a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatokat beépítik még a költségvetésbe, s hozzátette van még egy nagyobb összeg a Víziközmű Társulattól átvett pénzből, de ez nem az önkormányzat pénze, hanem a csatornarendszer értékcsökkenése miatt kell tartalékolni. Kérte, hogy aki támogatja a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság javaslatainak átvezetését a költségvetési rendelet tervezeten, az kézfelemeléssel szavazzon. 9

10 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta ezt. 2/2013. (I.31.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatok alapján a hivatal a évi költségvetési rendelet tervezetet dolgozza át a következő testületi ülésre. Felelős: Dr. Bálint Erika jegyző Határidő: haladéktalanul Erdőháti Imréné megkérdezte, elfogadta-e az AKSD, hogy csak júliusig akarták aláírni a szerződést? Nagy Józsefné elmondta, elfogadták az AKSD-nél ezt a szerződést, de több településsel is felmondta az AKSD a szolgáltatási szerződést mert sok volt a kintlévőség. Ezek a települések átmentek a Hajdúsági Szolgáltatóhoz, de elképzelhető, hogy így többe kerülne a szolgáltatás. Kálmánné Szabó Katalin a ravatalozó kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságon elhangzott olyan észrevétel jegyzőasszony részéről, hogy mielőtt erre sor kerülne, kezdeményezni kellene valamiféle tárgyalásokat. Nagy Józsefné elmondta, a falugyűlésen fel lehet vetni ezt a lehetőséget, hogy akarja-e a falu ezt a ravatalozót úgy, mint Hajdúbagoson van, mert akkor az önkormányzat keze sincs kötve, de ha csak pályázati lehetőségben gondolkodnak akkor csak egy lehetőség van, hogy saját tulajdonban lévő területre lehet pályázni. Fehér Róbert elmondta, ha mód lesz rá bele kellene kalkulálni a költségvetésbe a közbiztonság javítását, a mezőőri szolgálat beállítását, mert áldatlan állapotok vannak az erdő széleken. Nagy mértékben hordják egyes emberek a tűzifát, de mire a rendőrséget értesítik, addigra már nyomuk sincs. Hozzátette, a gyümölcsösökben sem lehet semmit termelni, mert ellopják, az emberek úgy kezelik mintha az övéké lenne a fa. Ez ügyben valamilyen szinten lépni kell, mert a Szociális Szövetkezet és a Start program földjei közel helyezkednek el a kisebbséghez, mivel ők csinálják mindezt, s ha nem lesz előrelépés ez ügyben akkor a termelés és a Start program is bukni fog. Elmondta azt is, hogy az Arany János utcán élő időseket folyamatosan meglopják, pl. nem rég is volt betörés, kábel- és színesfém lopás. Kint voltak a rendőrök is. Nagy Józsefné elmondta, az önkormányzatnak ezekről a lopásokról nincs tudomása, a rendőrség nem jelezte mindezt feléjük. Dr. Bálint Erika elmondta, hogy valószínű a kertek külterület felé eső részén mennek be ezekhez az idős emberekhez. Fehér Róbert megjegyezte ezért is lenne szükség a mezőőri szolgálatra, s ezért kellene oda megbízható ember. Nagy Józsefné elmondta, hivatásos mezőőrt nem áll módukban alkalmazni, mivel a felszerelése nagyon magas összeg lenne, 4-5 millió forintba kerül, fegyver, ruha, stb., de egy mezőőrrel semmire nem lehet menni. Elmondta azt is, jobbnak tartotta mikor közmunkába lehetett faluőröket foglalkoztatni, mert akkor a lopások lényegesen visszaszorultak. A javaslatokat be fogják építeni a költségvetésbe. 10

11 Fehér Róbert megjegyezte, hogy a benti lopások igen, de a kintiek nem. Kálmánné Szabó Katalin felvetette, hogy a polgárőrök működnek-e, aktívak-e mostanában. Nagy Józsefné elmondta, nem nagyon aktívak és nem is nagyon működnek, mivel megbízhatatlanok. Elmondta azt is, hogy a vezetők szép kis támogatásokat kaptak a Megyei Polgárőr Szövetségtől, de a pénzzel végül nem tudtak elszámolni, s kiderült a polgárőr autón a kötelező biztosítás sincs befizetve s most még műszakiztatni is kellene. Felvette a kapcsolatot a biztosítóval, s komoly összeget kellene befizetni az autóra. Még egyszer nem hajlandó a Képviselő-testület elé hozni azt, hogy a polgárőröket anyagiakkal támogassák, mert ízléstelennek tartja azt, hogy a pénzek eltűnnek s a kötelezettségek nem kerülnek teljesítésre. Nagy Gyula elmondta, a szombati polgárőr gyűlésen mindössze nyolcan voltak a 35 főből. Az előző polgárőr vezető számlákkal el tudott számolni a pénzzel, de e pénzt nem arra költötte amire kellett volna, de volt aki ezt elfogadta tőle. Fehér Róbert megjegyezte, hogy amíg a lakosság közönnyel áll a polgárőrséghez, addig ilyen emberekkel tudják csak feltölteni a Polgárőr Szövetséget. Nagy Gyula az elhangzottakra elmondta, hogy mindezt elmondta az előző polgárőr vezetőnek, s hozzátette nagy hiba volt olyan személyeket felvenni a szövetségbe akik ellen eljárás indul, s ettől kezdve nem ér semmit a szövetség. Nagy Józsefné elmondta, egyetért Fehér Róberttel, mert amíg a lakosság közönnyel van a polgárőrök iránt addig nem lesz működőképes a polgárőrség, s hozzátette, van olyan szervezet amely jól működő. Ezután elmondta, hogy az óvoda támogatottsága nagyon jó az idei évben, s lehetőség nyílik egy pedagógiai asszisztens felvételére február 1-től, egy takarító felvételre pedig szeptember 1- től. A pedagógiai asszisztenst az óvodavezető szerint a továbbiakban is fogják tudni foglalkoztatni, de ha óvónőt vennének fel akkor őt nem. Megkérdezte van-e valakinek javaslata, észrevétele. Mivel nem érkezett hozzászólás, felkérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a pedagógiai asszisztens és a takarítónői álláshelyet illetően. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 3/2013. (I.31.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi Napsugár Óvodájában február 1-től egy fő pedagógiai asszisztenst és szeptember 01-től egy fő takarítót alkalmaz. Felelős: Nagy Józsefné polgármester Határidő: haladéktalanul 11

12 3. Sáránd Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Fehér Róbert megemlítette, hogy a hosszútávú vagyongazdálkodási tervnél szerepel, hogy építési telkeket kerülnek majd kialakításra, s megkérdezte mindezeket hol tervezik. Nagy Józsefné elmondta, a rendezési terv szerint ki vannak jelölve ezek a telkek, pl. a pálinkafőzővel szembeni területen a géppark részén lehet, a Bocskai utca végén és a gyűjtőúton úton Derecske felé menet Sáránd felől akkor bal kéz felé levő telkeken lehet. Kálmánné Szabó Katalin felvetette, a vagyongazdálkodási tervben az is áll, hogy az önkormányzatnak lehetővé kell tennie munkahelyteremtő vállalkozások letelepedését a településen, s kérte erre térjenek majd vissza konkrét dolgokkal, hogy mivel, hogyan lehetne ezt megvalósítani, mert vállalkozásokon keresztül lehetne munkahelyet és bevételt teremteni. Ki kellene dolgozni valami jó módszert, hogy a település vonzóbb legyen az átlagnál. Nagy Józsefné elmondta, időnként szoktak jelentkezni vállalkozások, de aztán visszamondják különféle okok miatt, pl. becsődöl a vállalkozás stb., s éppen ezért is lenne fontos a belterületi gyűjtőút megvalósítása. A tervezők szerint viszont a gyűjtőút tervezése is nagyon nehéz, nem hogy a megépítése. Kálmánné Szabó Katalin elmondta, a pálinkafőzővel szembeni területet nem építési telekként kellene felhasználni, hanem vállalkozásnak hagyná meg, mert nagy területű, s csarnokot, ingatlant is fel lehetne ott építeni. Erdőháti Imréné elmondta, hogy pl. kamionoknak telephelyre csak a városok területén lehetett. Hiába van a településünk a 47-es számú út mellett, nem adnának itt telephelyet. Sok helyre vannak bejelentkezve kamionok ahol kedvezőbb a feltétel, de csak városokhoz adnak pályázati lehetőséget. Ugyanakkor lehetne kamion parkolót létrehozni és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást itt, mert egész hosszan nincs semmi ilyen a 47-es út mellett, s ha ezt az ötletet hamarabb meglépi más önkormányzat, de ez a terv is a gyűjtőúttal kapcsolatos, hogy az majd hol tud bejönni. Nagy Józsefné elmondta, ezzel a gyűjtőúttal már megpróbálkoztak, de ebbe minden van ami problémát okozhat, pl. kerékpárút, vasúti csomópont, közúti csomópont, állami terület, magán terület, világítást kellene kivinni oda, fénysorompót telepíteni. Erdőháti Imréné megjegyezte, ha a vasútvonal Biharkeresztesig kiépítésre kerülne akkor biztos kiépítenének egy fénysorompót oda. Elmondta, a pályázatokra kell ráállni. Fehér Róbert hozzátette, mindenre adnak pénzt csak amire főleg kellene, arra nem, pl. munkahely teremtésre. Nagy Józsefné felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, mivel több hozzászólás a témát illetően nem volt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a vagyongazdálkodási tervet. 4/2013. (I.31.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sáránd Község közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét a következők szerint fogadja el: 12

13 1. Középtávú vagyongazdálkodási terv : - az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatokat szolgáló vagyoni hasznosítást felül kell vizsgálni, törekedni kell a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére, - az önkormányzati vagyont használók, üzemeltetők beszámoltatását vagy ellenőrzését évente el kell végezni, - az önkormányzatnak lehetőségeihez képest elő kell segíteni munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával, - az önkormányzati ingatlan hasznosításából származó bevételt működési kiadásokra nem lehet fordítani, csak hosszú távú befektetésre, 2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: - Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak való megfelelés, az energiatakarékos üzemeltetés, az ellátásszínvonalának emelése érdekében főként pályázati források bevonásával korszerűsíteni kell, - A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket, - A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásokra kell fordítani - Építési telkeket kell kialakítani. Határidő: folyamatosan Felelős: Nagy Józsefné polgármester 4. Sáránd Község Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata Nagy Józsefné elmondta, a Képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége a rendeletet felülvizsgálni. Ezt a rendeletet a törvényi változások szerint átdolgozták, s van olyan bekezdés benne ami ezáltal hatályát veszítette. Kálmánné Szabó Katalin felhívta a figyelmet, hogy ez voltaképpen a hármas napirendi pont. Nagy Józsefné válaszolt, hogy igen, de megfordította, hogy előbb fogadják el a vagyongazdálkodási tervet, s aztán a rendeletet. Dr. Bálint Erika elmondta, a Nemzeti Vagyonról szóló törvénynek kell megfeleljen ez a rendelet, s ezért kellett átnézni, illetve vannak a törvényben olyan pontok amik meghatározzák mi a nemzeti vagyon fogalma. Ez minden olyan önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes dolog, vagy akár az önkormányzat tulajdonában lévő jogosultságok, nagy összegű készpénz is akár nemzeti vagyonnak minősül. Ehhez kellett megtenni bizonyos átvezetéseket a helyi rendeletben is. 13

14 Elmondta, a Képviselő-testületnek lehetősége nyílik arra, hogy meghatározza nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonú vagyonelemek meghatározása, de Sárándon nincs ilyen. Van ennek a törvénynek egy olyan melléklete is, amely felsorolja országos szinten településenként, hogy hol vannak olyan vagyonelemek amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de Sáránd ebben a mellékletben nincs benne. Nagy Józsefné megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Mivel egyéb észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a rendelet módosítását. 14

15 15

16 16

17 5. Sáránd Község Önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálata Nagy Józsefné elmondta, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásoknál a szociális étkeztetésnél megtörtént a felülvizsgálat, bekértek minden adatot, s javasolják, hogy a házhoz szállítás díja március 1-től havi 1500 Ft legyen személyenként. Ez azért szükséges, mert az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy mindenkinek kiszállítsa, s lesz olyan aki nehezebben mozog s annak továbbra is kiszállítják, de valószínű lesz olyan is aki emiatt érte fog jönni majd. Az étkezés is jövedelmi viszonyokhoz van kötve. Fehér Róbert hozzátette, ne személyenként legyen már ez az összeg, hanem háztartásonként, mivel van olyan háztartás akinek pl Ft is gondot okoz, s az ebédhordó ugyanoda megy, tehát egy úttal viszi ki a két ételhordót. Nagy Józsefné elmondta, aki támogatja ezt a módosító javaslatot, az kéz felemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megszavazta a módosító javaslatot. Erdőháti Imréné megjegyezte, volt a rendeletben egy szociális kerekasztal, aminek évente egyszer össze kell ülnie, mert a pályázatoknál fel kell mutatnia a településnek, hogy mit tesz, milyen programot szervez ezen a területen, milyen civil szervezeteket von be a tevékenységekbe, s ezért ezt az éves gyűlést tartsák meg mielőbb. Dr. Bálint Erika elmondta, hogy eddig a szociális segély mellé vizsgálták a lakókörnyezetet, s most a szociális törvény lehetővé teszi, hogy lakásfenntartási támogatásnál is vizsgálják ezt, s ez került bele a 8. -ba. Virágos Lajosné Kozák Anikó elmondta, ne csak a lakást vizsgálják, hanem az állattartást is, mert a chipeltetés miatt sok kóbor kutya lesz majd, s aki segélyt kap az ne tartson annyi kutyát. Fehér Róbert hozzátette, sajnos megjelentek a harci típusú kutyák, pl. pitbull, staffordshire terrierek. A másik dolog amit az emberekben tudatosítani kellene, hogy a Szociális Bizottság évente nem több tíz millióból gazdálkodik, hanem nagyon maximum másfél millió forintból. Elmondta, azt sem érti ha élelmiszer csomagot adnak az embereknek, akkor miért nem tudják csak egyszerűen megköszönni ahelyett, hogy ütik verik az ajtót s abba kötnek bele, miért csak annyit kaptak amennyit. Nagy Józsefné elmondta, sokat gondolkodtak azon, hogyan osszák szét, kapjon-e mindnek vagy csak a ki rászorultabb, de úgy döntöttek minden háztartás kapjon. Sajnos mindenki fel volt háborodva, hogy miért csak annyi csomagot kapott amennyit. Elmondta továbbá azt, hogy az önkormányzatoknak a lehetőség a különféle pályázatokban rejlik, de azokban tárgyi ill. beruházási jellegű lehetőség nem nagyon van. Nagy Gyula elmondta a tűzifával kapcsolatosan, hogy a Szociális Bizottság több órán keresztül vizsgálta, kinek adjon és kinek ne, nem egy illetőnél nehéz volt a döntés, ilyenkor félretették az igénylését, majd később visszatértek rá, s így született meg a döntés, hogy 62 család kapjon, majd pedig a kimaradt fából újabb 10 család kapott. Olyan döntés nem lesz, ami mindenkinek megfelelne. Nagy Józsefné elmondta, ennyit nyert az önkormányzat s ennyi csomagot illetve fát próbáltak meg tisztességesen, igazságosan szétosztani. Erdőháti Imréné megjegyezte, ha lehetőség lesz rá, akkor mindenképpen pályázni kell ilyen csomagra, mert igenis volt aki örült neki. A fával kapcsolatban meg nem igaz, hogy a gazdagabbak kaptak, mert a 17

18 legkisebb egy főre eső jövedelműek kaptak, illetve a feltételek meg voltak szabva, hogy egyáltalán kik között lehet osztani. Fehér Róbert hozzátette, bevezetné az érpataki módszert, hogy pl. fa tolvajok ne kapjanak, s ezt egy kamerával meg lehetne oldani. Kálmánné Szabó Katalin szerint a segélyek egy részét szociális tűzifaként kellene odaadni, tehát csak a segélyek egy részét kellene kifizetni. Erdőháti Imréné megjegyezte, a segély összege 2000 Ft vagy maximum 5000 Ft, s abból mennyi fát lehetne venni? Minimálist. Fehér Róbert elmondta, ha megveszik az éves keret feléből a télire való tűzifát, s valaki nyáron kérne segélyt, akkor nem fognak tudni adni neki. Erdőháti Imréné hozzátette, olyan van, hogy élelmiszert adnak, ami annyit jelent, hogy a boltban kifizetnek az embereknek kenyeret, mert betevőre se jut nekik, mert a jövedelmük nulla forint. Nagy Gyula elmondta, az embereknek kifizetnek kenyeret, s van aki még ennek se örül, de pénzt nem szabad nekik adni, majd megkérdezte, aki köztemetéssel temetteti el a hozzátartozóját, s fél éven belül nem fizeti vissza a temetés költségét, attól hogy lehet ezt behajtani? Nagy Józsefné elmondta, nem elegendő az, ha aláírják a hozzátartozókkal a megállapodást, mert vannak akik még így sem fizetik vissza ezt a költséget, s most már oda jutott az önkormányzat, hogy munkahelyről, nyugdíjból letiltatja. Most előbb a hozzátartozó megköti a pénzintézettel a pénzügyi megállapodást, behozza az önkormányzathoz ezt, s csak ekkor írja alá az önkormányzat a köztemetés elrendelését. Fehér Róbert felvetette, hogy azoknak az embereknek akiknek bármiféle munka lehetőség lesz felajánlva akár a pályázatokban, akár a Szociális Szövetkezetben, akár a start munka programban, s nem vállalja el ezt a munkát, akkor azt próbálják meg kontrollálni, tehát valamilyen segély legyen megvonva, akár még a rendkívüli segély is. Nagy Józsefné elmondta, ez eddig is így volt, mert a törvény szabályozta ezt, s a Munkaügyi Központ mindenféle támogatást megszűntet. Felkérte a Képviselő-testületet, aki támogatja a rendelet módosítását, az kéz felemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet. Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pont alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 132. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az évi III. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: 18

19 A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy: (1) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban Sztv. ) által meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális juttatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait a törvényben rögzített felhatalmazás keretei között megállapítsa, (2) rögzítse a törvényben szabályozott ellátásokon túl az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosított egyéb ellátások igénybevételének feltételeit és módját. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Sztv. 3. (1)-(2)-(3) bekezdésekkel összhangban a Sáránd község közigazgatási területén életvitel szerűen tartózkodó személyekre terjed ki. Az Önkormányzat által nyújtott ellátások (1) Pénzbeli ellátások: I. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: a) átmeneti segély, b) temetési segély. II. A jegyző által megállapított pénzbeli ellátások: a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) rendszeres szociális segély c) lakásfenntartási támogatás. (2) Az Önkormányzat által természetben nyújtott szociális ellátások: a) rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, b) lakásfenntartási támogatás, c) köztemetés, d) méltányossági közgyógyellátás (3) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) családsegítés d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 3. (4) A pénzbeli ellátásokat a jogosult részére utólag minden hó 5. napjáig kell kifizetni az önkormányzat pénztárából. Általában a kifizetés minden hónap első szerdáján történik. Ha a hónap 5. napjáig nincs szerdai nap, akkor a kifizetés más hétköznap történik, amelyről a Polgármesteri Hivatal a helyben szokásos módon értesíti az ügyfeleket. 19

20 Pénzbeli ellátások Átmeneti segély 4. (1) A Sztv. 45. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően átmeneti segély azoknak a személyeknek adható, akik rendkívüli élethelyzetbe kerülnek betegség, vagy elemi kár miatt, illetve akik időszakosan, vagy tartósan családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni. (2) Az átmeneti segély egyszeri összegét Ft között lehet megállapítani. Elemi kár esetén legfeljebb Ft egyszeri támogatás adható. (3) Átmeneti időszakos segély állapítható meg 2-6 hónapra azon rászorultak részére, akik akiknek létfenntartási problémája egyszeri segély folyósításával nem oldható meg. Az időszakos segély havi mértéke Ft között lehet. Amennyiben többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a kifizetések időpontjáról, a kifizetés összegéről, a kifizetés módjáról. (4) Az átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező és vele közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át ne haladja meg. (5) Az átmeneti segély odaítéléséről az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A Bizottság a (4) pontban meghatározott jövedelemhatártól eltekinthet váratlanul bekövetkezett krízishelyzet ( betegség, haláleset, elemi kár stb. ) esetén. Temetési segély 5. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (2) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetési költségeket igazoló - a kérelmező nevére kiállított - eredeti számlákat. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés 20 %- ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költségét a Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött szerződés alapján a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6. (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az aktív korú személy, amennyiben az Sztv. 33. (1) bekezdés d), e), f), g) pontokban foglalt feltételeknek megfelel. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles az Sztv. 35. (3) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettségre. (3) Az Sztv. 33. (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsághoz további feltételként írja elő az alábbi kötelezettségeket: a) a tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlan udvarán szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) csapadékvíz és szennyvíz megfelelő elvezetése, c) az ingatlan udvarának, kertjének rendben tartása, 20

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben