AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata"

Átírás

1 Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata november

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális) adottságainak bemutatása Földrajzi, természeti adottságok Természetvédelem Társadalmi adottságok Gazdasági adottságok Infrastrukturális adottságok Környezetet érő hatások, terhelések, emissziók A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Települési folyékony hulladékok Csomagolási hulladékok A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK Hulladékok gyűjtése és szállítása A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

3 5.1.2 A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés körzetenként A települési folyékony hulladék kezelése A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A korábbi becslések, valamint a mért adatok összevetése, kiértékelése Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Szelektíven gyűjtött hulladék Csökkentési célok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Hulladékgazdálkodási cselekvési program Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

4 1. A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Észak magyarországi Régió Borsod Abaúj Zemplén megye Miskolci Térségi Konzorciumba tartozó települési önkormányzatok illetékességi területe Helyi A Miskolc Térségi Konzorcium érintett települései (kivétel Sajószentpéter, amely nem tagja a Konzorciumnak): Sorszám Település 1. Alsózsolca 2. Felsőzsolca 3. Hernádnémeti 4. Kistokaj 5. Sajópálfala 6. Sajószenpéter 7. Szirmabesenyő A fenti települések területileg a Miskolci kistérségbe, a Miskolc és térsége tervezési területhez tartoznak. A közszolgáltató a településeken az AVE Miskolc Kft. Terv elkészítéséért felelős szerv: Alsózsolca Város Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata Hernádnémeti Község Önkormányzata Kistokaj Község Önkormányzata Sajópálfala Község Önkormányzata Sajószentpéter Város Önkormányzata Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát készítő neve, elérhetősége Név: AVE Miskolc Kft. Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 65 Felülvizsgálat báziséve: 2007 Felülvizsgált időtartam:

5 Tervezés módja: A közös hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elkészítésének első fázisában a társult települési önkormányzatok illetékességi területének állapotvizsgálatára kerül sor. A vizsgálat során ismertetjük a települések (a térség) természeti, gazdasági, társadalmi és infrastrukturális adottságait, valamint a települések jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerét. A második fázisban a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a települési önkormányzatoknak meglévő cselekvési programot tanulmányoztuk. A hulladékgazdálkodási terv és a jelenlegi felülvizsgálat alapelvei A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesítendő alapelveket a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról tartalmazza, amelyek a következők: Megelőzés elve: A legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében. Megosztott felelősség elve: A termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük. Elvárható felelős gondosság elve: A hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen. Elérhető legjobb elvárás elve: Törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet igénybevétellel járó, anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére. Szennyező fizet elv: A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is. Közelség elve: A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor. 5

6 Regionalitás elve: A hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni. Önellátás elve: Képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni. Fokozatosság elve: A hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni. Példamutatás elve: A helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit. Költséghatékonyság elve: A hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak. A felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatásköréről 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 126/2003. ( ) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 6

7 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 5/2001 (II. 23.)KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről. 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről A felülvizsgálat során elkészítésének adatforrásai: Települési Önkormányzatok Területileg illetékes közszolgáltatók adatszolgáltatása Borsod Abaúj Zemplén Megye, Statisztikai évkönyv,

8 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális) adottságainak bemutatása A tervezési területen található települések közigazgatásilag a Miskolci kistérséghez tartoznak, azonban földrajzilag más más természeti egységbe (kistájba) sorolhatóak be, ezért az érintett területek által lefedett térség bemutatása összetett feladat Földrajzi, természeti adottságok A vizsgált településcsoport Borsod Abaúj Zemplén megyében, az Alföld és az Északiközéphegység találkozásánál helyezkedik el, amely három kistáj területét érinti. Kistáj Sajó Hernád sík Sajó völgy Harangod Települések Alsózsolca, Felsőzsolca, Kistokaj, Sajópálfala, Szirmabesenyő Sajószenpéter Hernádnémeti Sajó Hernád sík kistáj A kistáj 90 és 161 m közötti tszf i magasságú hordalékkúp síkság. Dél felé lejtő felszínének északi része környezeténél alacsonyabban fekszik, míg középső és déli, alacsonyodó része szigetszerűen 8 10 m magasra kiemelkedik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke kis relatív reliefű hullámos illetve enyhén hullámos síkság. Egyhangú felszíne löszös anyagokkal fedett. A földtani adottságait tekintve, a felsőpannónia rétegekre átmenet nélkül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek illetve belesimulnak a hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny ra kavicsos, K re inkább finom üledékekből áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénben tartott, s különösen a Sajó Hernádtól Nyra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék. A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. A Sajó völgyében az É i, ÉNy i szelek, míg a Hernád völgyében É ÉK i az uralkodó szélirány. A Sajó és a Hernád közös hordalékkúp síkság, amelyhez a Sajó Sajószentpéter alatti szakasza, a Hernád Alsódobsza alatti szakasza tartozik vízrajzilag. A talajvíz mélysége 2 6 m között változik. Az artézi kutak száma kevés. Mélységük általában csekély, de onnan is tekintélyes vízhozamokat termelnek. A talajok jelentős része a folyók öntésanyagain képződött hidromorf és szikes talajokból, valamint a magasabb térszínek löszös anyagain kialakult csernozjomokból tevődik össze. Főként a kistáj alsó harmadában a csernozjom talajok borítása válik jellemzővé. 8

9 Harangod kistáj: A kistáj 100 és 243 m között tszf i magasságú hegylábfelszíni helyzetben lévő hordalékkúpsíkság. Déli irányban enyhén lejtő felszíne meredek peremmel szakad le a Takta, a Sajó és a Hernád árterére. Felszíni képét eróziós deráziós folyamatok alakították ki. A pannónia rétegekre települt hordalékkúp főként homokos, iszapos, üledékekből áll. A pleisztocén végén a terület homokos iszapos lösszel fedődött be. A löszös agyag D felé fokozatosan finomodik, iszaposodik. A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, de közelít a mérsékelten hűvös éghajlati jelleghez, csapadékellátottság tekintetében száraz. A csapadékellátottságot tekintve száraz. Szélirányok közül az É i, ÉK i és DNy i a leggyakoribb. Vízrajzi szempontból nyugat felől a Hernádnak mintegy 20 km közötti szakaszára támaszkodik. Keleti oldalán a Takta felé lejt, de nem éri el azt. A kistáj két kis vízfolyása a Gilip patak és a Harangod patak, amelyek a Taktába folynak le.. Száraz gyenge lefolyású, vízhiányos terület. A talajvíz mélysége a Hernád völgyben 2 m, míg kelet felé fokozatosan 6 m alá mélyül, mennyisége jelentéktelen. A terület valamennyi talaja löszös üledéken képződött. Legnagyobb arányban a csernozjom barna erdőtalajok, a mészlepedékes csernozjomok és az alföldi mészlepedékes csernozjomok vannak jelen. A kistáj képét a nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a Hernád folyó és a kisebbnagyobb kavicsbánya tavak határozzák meg. Sajó völgy kistáj: A kistáj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A felszín fele ártér, fele pedig a közepes magasságú tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút tszf i magasság 1213 és 260 m között változik. A kistáj gyenge horizontális felszabdaltságú. Intenzívebb eróziós deróziós formák és folyamatok a kistáj ÉNy i és ÉK i részén jellemzőek. A kistáj kőzettani alapját Ny ról K re az oligocén márga, homok, a barnakőszéntelepes miocén lajtamészkő és homokos homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 60% át folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 % át lösz és löszderivátum (főként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15 % át glaciális vályog fedi. A felszíni felszín közeli képződményekre az ÉNy DK i, Ny K i szerkezeti irány, a feltöltött medencére és idősebb képződményeire, pedig az ÉK DNy i irány a jellemző. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelésre érdemes a kb. 50 Mt barnakőszénkészlet és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt). A kistáj éhgajlata mérsékelten hűvös mérsékelten száraz, a leggyakoribb szélirányok az ÉNy i, DK i.a kistáj vízrajza a Sajónak az országhatártól a Bódva torkolatáig terjedő 58 km es völgyére, valamint a Bódvának a Szuhogyi patak torkolata alatti 30 km hosszú völgyére terjed ki. A völgynek tetemes talajvízkincse van, átlagosan 2 4 m között van. 9

10 A kistáj talajtakarója változatos. A folyóvölgyet szegélyező dombok legmagasabb térszínein nyirokszerű agyagon vagy andezit málladékon képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog Természetvédelem A vizsgált települések természetvédelmi szempontból a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park működési területén helyezkednek el. A települések országosan védett természeti területek közül nemzeti park, ill. tájvédelmi körzet területét nem érintik, természetvédelmi terület nem találhat területükön, azonban az évi LIII. tv. 23. (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ún. ex lege védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, szikes tó, barlang, kunhalom, földvár, melyek a törvény e bekezdése alapján országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű károsításuk tilos. A települések nagy részén találhatóak olyan természeti területek, természetszerű élőhelyek, természet közeli állapotokkal jellemezhető rét, legelő, erdő, nádas művelési ágú földterületek, melyek természetvédelmi szempontból jelentős területnek minősülnek Ezeken a területeken nem kívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a természetes életközösségekben (növénytársulásokban) és élőhelyekben maradandó károsodást vagy átalakulást eredményezhet. Érzékeny természeti területek (ÉTT/ESA) a természetvédelmi szempontból átlag feletti sérülékenységet mutató területeken kerültek kijelölésre. A kijelölés célja, hogy a természeti adottságokkal, a tájjal és a termelési hagyományokkal harmóniában lévő termelési módok kerüljenek meghonosításra vagy felélesztésre ezeken a természet és tájvédelmi szempontból értékes területeken. A 2/2002 (I. 23.) KöM FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján I. kiemelten fontos területi kategóriába került besorolásra a Bükki Nemzeti Park védőzónájában Sajószentpéter. II. fontos kategóriában a Hernád völgy területén Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti települések határa. III. tervezett kategóriába került a Sajó és a Hernád köze települései közül Sajópálfala, Sajószentpéter települések határa. A települések többsége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 7. számú melléklete alapján érintett a Natura 2000 hálózat által. Különleges Természetmegőrzési Területekkel (SCI) érintett települések a HUAN Bódva völgy és Sas patak völgye elnevezésű területen Sajószentpéter, a HUAN Hernád völgy és Sajóládi erdő elnevezésű területen Alsózsolca, Hernádnémeti, a HUAN 10

11 20006 Sajó völgy elnevezésű területen pedig Alsózsolca, Felsőzsolca, Sajószentpéter, Szirmabesenyő. A helyi jelentőségű temészetvédelem települési hatáskörbe tartozik Társadalmi adottságok 1.1. táblázat: Demográfiai adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Települések Terület (ha) Lakónépesség jan.1 én Élve születés (2007) Halálozás Természetes szaporodás, fogyás ( ) 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő Gazdasági adottságok A térségben működő regisztrált vállalkozások legnagyobb arányban egyéni vállalkozások. A térség erős mezőgazdasági tradíciókkal rendelkezik. A növénytermesztés területén jelentős az ipari növény (pl. napraforgó) és takarmánynövény előállítása, ezt követi a gyümölcs és zöldségtermesztés. Települések adatait 1.2 táblázat (működő vállalkozások, vendéglátóhelyek) tartalmazza. Települések Óvoda Iskola 1.2. táblázat: Gazdasági adottságok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Kiskereskedelmi üzlet Ebből: élelmiszerüzlet és áruház összesen Regisztrált vállalkozás Háziorvos és házi gyermekorvos Gyógyszertár Személygépkocsi 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő

12 1.1.5 Infrastrukturális adottságok Közlekedési infrastrukturális ellátottság Borsod Abaúj Zemplén megyek közlekedési infrastruktúrája mind a vasútvonalakat, mind a közutakat tekintve Miskolc centrikus kiépítésű. A fő közlekedési utak jelentős tranzitforgalmat bonyolítanak le, ennek negatív környezeti hatásai elsősorban a települési szakaszokon érvényesülnek. A vizsgált települések közúton megközelíthetőek, amelyek a legtöbb esetben felújításra szorulnak. Az utóbbi évek nagyszabású útépítései során négysávos autóutak, elkerülő utak, megyeszékhelyeket és nagyobb lélekszámú településeket összekötő, s ezáltal számos települést érintő autópályaszakaszok épültek, így sok helyen a települések belterületi útjai tehermentesültek. Lakások infrastrukturális ellátottsága A térség lakásállományának ellátottsága vegyes képet mutat. A villamos energia tekintetében elmondható, hogy valamennyi település és ezen belül valamennyi lakás rendelkezik fogyasztási lehetőséggel. A térség vizsgált települései mindegyike rendelkezik vezetékes gázellátással. A gázt fogyasztó háztartások száma az összes háztartáshoz viszonyítva kb % között mozog. Általános elmondható, hogy a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya még mindig magasabb, mint a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya. A közműolló nagy nyitottsága negatívan hat a lakókörnyezet állapotára. A másodlagos közműolló (vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége) nyitottsága Szirmabesenyő településen a legnagyobb (35%), míg a legalacsonyabb Sajópálfala és Hernádnémeti településeken. A települések műszaki infrastrukturális ellátottságát az alábbi táblázatban ismertetjük. 12

13 1.3. táblázat: Infrastrukturális adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Települések Lakásállomány, 2007 év végén Háztartási villamosenergiafogyasztók Háztartások részére szolgáltatott villamos energia, MWh Háztartási vezetékesgázfogyasztók Összes szolgáltatott gáz, ezer m 3 Ebből: háztartásoknak 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő Települések Közüzemi vízvezetékhálózat, km Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Összes szolgáltatott víz, ezer m 3 Ebből: lakosságnak Közüzemi szennyvízcsatornahálózat, km Közüzemi szennyvízcsatornahálózatba bekapcsolt lakás 1. Alsózsolca 41, , Felsőzsolca 32, , Hernádnémeti 26, , Kistokaj 9, , Sajópálfala 7, , Sajószentpéter 44, , Szirmabesenyő 26, ,

14 1.1.6 Környezetet érő hatások, terhelések, emissziók A egyes településeken jelen lévő környezetterhelés, esetenként környezetszennyezés legfőbb okai a településeken megjelenő illegális hulladéklerakások, illegális szennyvízszikkasztások, csatornázatlan területek, valamint jogszabályoknak, hatósági előírásoknak nem megfelelően kiépített és működtetett hulladékkezelő létesítmények (lerakó, égető). A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a felszín alatti víz állapot a szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról) alapján az érintett területek besorolása felszín alatti víz szempontjából a következő: Fokozottan érzékeny terület: Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti Érzékeny terület: Kistokaj, Sajópálfala, Sajószentpéter, Szirmabesenyő Kevésbé érzékeny terület: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület: Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA 2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete A települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az Önkormányzatok tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés, közterület fenntartás, stb. keletkező hulladékokkal foglalkozunk. Ezen túlmenően kitérünk azon hulladékokra is, melyeket a települési önkormányzatok illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében szállíttatnak el és kezeltetnek, illetve amelyeket a közszolgáltató által üzemeltetett lerakóban ártalmatlanítanak. 2.1 A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok 14

15 Település Települési szilárd hulladék 2.1. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Települési folyékony hulladék Mennyiség (t/év) Kommunális szennyvíziszap Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* Alsózsolca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 2. Felsőzsolca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 3. Hernádnémeti ,7 40,7 43,4 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 4. Kistokaj n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 5. Sajópálfala n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 6. Sajószentpéter n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Összesen ,7 40,7 43,4 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. * csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepeljen 15

16 2.1.2 Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 2.2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) Település Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen Egyéb hulladék Egyéb hulladék Alsózsolca n.a n.a. 2. Felsőzsolca n.a n.a. 3. Hernádnémeti n.a n.a. 4. Kistokaj n.a n.a. 5. Sajópálfala n.a. 6. Sajószentpéter n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő n.a n.a Csomagolási hulladékok Település 2.3. táblázat: A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Papír és karton csomagolási hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év) Vegyes Műanyag összetételű csomagolási kompozit hulladék csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Összesen 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Összesen

17 2.2 A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége Ha a felhalmozott hulladékok alatt az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által engedélyezett, 1 éven túl tárolt hulladékokat értjük, akkor a vizsgált településeken felhalmozott hulladékok nem találhatóak. Amennyiben figyelembe vesszük az illegális hulladéklerakás tényét, úgy az alábbiak szerint értelmezhetjük a felhalmozott hulladékok körét. A településeken keletkező hulladékok elhelyezésére évvel ezelőtt kijelölésre kerültek olyan területek pl. anyagnyerőhelyek, bányagödrök, ahol a települési hulladékot úgymond felhalmozták. A jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok értelmében azonban illegális lerakásoknak minősülnek. Ezeken a területeken felhalmozott hulladékok típusa többnyire a nem veszélyes hulladékok körében tartozó kommunális hulladékok, építési törmelékek, illetve a kiemelten kezelendő hulladékáramok közé sorolandó, lakosságnál keletkező állati eredetű hulladékok (dögkút, dögtemető). Az ily módon felhalmozott hulladékokra vonatkozóan elsősorban kevert települési szilárd hulladékok a ROYAL HASKÖNING LANDFILL felmérései, illetve a KEOP pályázati konstrukció keretén belül elkészített felülvizsgálatok és rekultivációs tervek tartalmaznak adatokat. Illegális hulladéklerakók (lásd 5.3 táblázat) felszámolása pályázati pénzekből. Az érintett településekre jellemző azonban, hogy az utóbbi időkben ezek a felhalmozási területek többnyire hála a vonatkozó rendeletek be nem tartása esetén fizetett többnyire igen jelentős bírságnak megszűntek, az önkormányzatok an gondoskodnak az érintett területek megfigyelésről és szükség esetén az újból kialakult hulladéktömegek elszállításáról. Szerencsére azonban, ha vannak is még ilyen területek a fogyasztási, felhasználási szokásokra tekintettel csak kis, ill. közepes települési szilárdhulladék mennyiségekről beszélhetünk. 2.3 A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A településekről jellemzően csak a termelt hulladék kiszállítás történik. Ezeken a településeken a kiszállított hulladék mennyisége megegyezik a keletkezett települési hulladékmennyiségekkel. Jelenleg az összes érintett településről, szervezett hulladékgyűjtés keretein belül, az AVE Miskolc Kft. gyűjti a szilárd települési hulladékot és a Miskolci Regionális Hulladéklerakóra (Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.) szállítja. 17

18 2.3.1 Nem veszélyes hulladékok 2.4. táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Települési szilárd hulladék Település Településre Településről kiszállított Szelektíven gyűjtött beszállított (t/év) hulladékok (t/év) (t/év) Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Az érintett településekről a hulladékgyűjtő szigeteken keresztül szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok is kiszállításra kerülnek, amelynek mennyisége megegyezik a keletkező mennyiséggel (lásd 2.2. táblázat) Települési folyékony hulladékok A keletkezett települési folyékony hulladék egy részét csatornahálózattal, egy részét pedig szippantással szállíttatják el az önkormányzatok. A települési folyékony hulladékra vonatkozó mennyiségi adatok a közszolgáltatók adatközlése, illetve a lakosegyenérték és csatornázottság mértéke alapján lettek megbecsülve, ismertetve. A lakosegyenérték meghatározásának módja fejezetben kerül ismertetésre. A csatornázottság mértéke a közüzemi csatornahálózatra bekötött lakóházak és a településen nyilvántartott összes lakóház arányát mutatja. 18

19 Település Csatornázottság aránya [%] 2.5. táblázat: A települési folyékony hulladék és éves mennyisége Keletkezett folyékony hulladék [m 3 ] Csatornahálózaton begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Szippantással begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Összesen begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Alsózsolca 81% 82% n.a * * * n.a n.a. 2. Felsőzsolca 67% 69% n.a ** ** ** n.a n.a. 3. Hernádnémeti 77% 79% n.a * * * n.a n.a. 4. Kistokaj 64% 68% n.a * * * n.a n.a. 5. Sajópálfala 71% 71% n.a n.a n.a n.a. 6. Sajószentpéter 70% 72% 100% *** *** *** Szirmabesenyő 59% 64% 100% *** *** * Közszolgáltató (GW Borsodvíz Zrt.) által közölt adat ** Közszolgáltató (MIVÍZ Kft.) által közölt adat *** Közszolgáltató (ÉRV Zrt.) által közölt adat 19

20 A településekről begyűjtött folyékony hulladék mennyiségi adatai a hulladékgazdálkodási terv, valamint a közszolgáltatók adatközlése alapján kerültek kiszámításra, közlésre. Azon településeken, ahol nem állt rendelkezésre közszolgáltatói adat, ott a hulladékgazdálkodási tervben ismertetett számolási módot használtuk: Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony hulladék jellegzetessége, hogy mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és elszállításra, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt, illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében végbemenő természetes sűrűsödésből eredőn. Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyiségének számbavétele során számolni kell azzal, hogy a települési folyékony hulladék tárolására szolgáló hazai tárolók nem zártak, aminek következtében további veszteség jelentkezik, vagyis a tengelyen elszállítandó települési folyékony hulladékmennyiség kevesebb lesz. Amennyiben a tárolók zártak a tárolás során adódó párolgás miatt a keletkező nyers szennyvíznél 20 % kal kevesebb szennyvízmennyiség kezeléséről kell gondoskodni. Amennyiben a tároló nem zárt, a keletkező nyers szennyvíznek csak kb. a tizenketted része (8 9 %) marad a tárolóban Csomagolási hulladékok Település 2.6. táblázat: Csomagolási hulladék összetétele, 2009 Papír és karton csomagolási hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év) Vegyes Műanyag összetételű csomagolási kompozit hulladék csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Összesen 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Összesen A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása A településeken keletkező és onnan elszállított nem veszélyes hulladékok tekintetében a települési szilárd hulladékok lerakásra kerülnek, a települési folyékony hulladékok egy része szennyvíztisztító telepre kerül, egy része pedig a területen elszikkad. 20

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2005./II. 28. / Ör R e n d e l e t e A Hulladékgazdálkodási Tervről Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk.

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetéséről Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16 1 TARTALOM TARTALOM... 1 BEVEZETÉS... 2 BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 3 II. A TERÜLETEN KELETKEZŐ HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉ- KOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE... 7 III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben