AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata"

Átírás

1 Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata november

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális) adottságainak bemutatása Földrajzi, természeti adottságok Természetvédelem Társadalmi adottságok Gazdasági adottságok Infrastrukturális adottságok Környezetet érő hatások, terhelések, emissziók A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Települési folyékony hulladékok Csomagolási hulladékok A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK Hulladékok gyűjtése és szállítása A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

3 5.1.2 A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés körzetenként A települési folyékony hulladék kezelése A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A korábbi becslések, valamint a mért adatok összevetése, kiértékelése Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Szelektíven gyűjtött hulladék Csökkentési célok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Hulladékgazdálkodási cselekvési program Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

4 1. A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Észak magyarországi Régió Borsod Abaúj Zemplén megye Miskolci Térségi Konzorciumba tartozó települési önkormányzatok illetékességi területe Helyi A Miskolc Térségi Konzorcium érintett települései (kivétel Sajószentpéter, amely nem tagja a Konzorciumnak): Sorszám Település 1. Alsózsolca 2. Felsőzsolca 3. Hernádnémeti 4. Kistokaj 5. Sajópálfala 6. Sajószenpéter 7. Szirmabesenyő A fenti települések területileg a Miskolci kistérségbe, a Miskolc és térsége tervezési területhez tartoznak. A közszolgáltató a településeken az AVE Miskolc Kft. Terv elkészítéséért felelős szerv: Alsózsolca Város Önkormányzata Felsőzsolca Város Önkormányzata Hernádnémeti Község Önkormányzata Kistokaj Község Önkormányzata Sajópálfala Község Önkormányzata Sajószentpéter Város Önkormányzata Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát készítő neve, elérhetősége Név: AVE Miskolc Kft. Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 65 Felülvizsgálat báziséve: 2007 Felülvizsgált időtartam:

5 Tervezés módja: A közös hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elkészítésének első fázisában a társult települési önkormányzatok illetékességi területének állapotvizsgálatára kerül sor. A vizsgálat során ismertetjük a települések (a térség) természeti, gazdasági, társadalmi és infrastrukturális adottságait, valamint a települések jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerét. A második fázisban a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a települési önkormányzatoknak meglévő cselekvési programot tanulmányoztuk. A hulladékgazdálkodási terv és a jelenlegi felülvizsgálat alapelvei A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesítendő alapelveket a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról tartalmazza, amelyek a következők: Megelőzés elve: A legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében. Megosztott felelősség elve: A termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük. Elvárható felelős gondosság elve: A hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen. Elérhető legjobb elvárás elve: Törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet igénybevétellel járó, anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére. Szennyező fizet elv: A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is. Közelség elve: A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor. 5

6 Regionalitás elve: A hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni. Önellátás elve: Képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni. Fokozatosság elve: A hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni. Példamutatás elve: A helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit. Költséghatékonyság elve: A hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak. A felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat és hatásköréről 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 126/2003. ( ) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 6

7 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 5/2001 (II. 23.)KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről 45/2004. (VII. 26.) BM KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről. 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről A felülvizsgálat során elkészítésének adatforrásai: Települési Önkormányzatok Területileg illetékes közszolgáltatók adatszolgáltatása Borsod Abaúj Zemplén Megye, Statisztikai évkönyv,

8 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális) adottságainak bemutatása A tervezési területen található települések közigazgatásilag a Miskolci kistérséghez tartoznak, azonban földrajzilag más más természeti egységbe (kistájba) sorolhatóak be, ezért az érintett területek által lefedett térség bemutatása összetett feladat Földrajzi, természeti adottságok A vizsgált településcsoport Borsod Abaúj Zemplén megyében, az Alföld és az Északiközéphegység találkozásánál helyezkedik el, amely három kistáj területét érinti. Kistáj Sajó Hernád sík Sajó völgy Harangod Települések Alsózsolca, Felsőzsolca, Kistokaj, Sajópálfala, Szirmabesenyő Sajószenpéter Hernádnémeti Sajó Hernád sík kistáj A kistáj 90 és 161 m közötti tszf i magasságú hordalékkúp síkság. Dél felé lejtő felszínének északi része környezeténél alacsonyabban fekszik, míg középső és déli, alacsonyodó része szigetszerűen 8 10 m magasra kiemelkedik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt. A Sajó és a Hernád ártéri vidéke kis relatív reliefű hullámos illetve enyhén hullámos síkság. Egyhangú felszíne löszös anyagokkal fedett. A földtani adottságait tekintve, a felsőpannónia rétegekre átmenet nélkül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek illetve belesimulnak a hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny ra kavicsos, K re inkább finom üledékekből áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénben tartott, s különösen a Sajó Hernádtól Nyra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék. A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. A Sajó völgyében az É i, ÉNy i szelek, míg a Hernád völgyében É ÉK i az uralkodó szélirány. A Sajó és a Hernád közös hordalékkúp síkság, amelyhez a Sajó Sajószentpéter alatti szakasza, a Hernád Alsódobsza alatti szakasza tartozik vízrajzilag. A talajvíz mélysége 2 6 m között változik. Az artézi kutak száma kevés. Mélységük általában csekély, de onnan is tekintélyes vízhozamokat termelnek. A talajok jelentős része a folyók öntésanyagain képződött hidromorf és szikes talajokból, valamint a magasabb térszínek löszös anyagain kialakult csernozjomokból tevődik össze. Főként a kistáj alsó harmadában a csernozjom talajok borítása válik jellemzővé. 8

9 Harangod kistáj: A kistáj 100 és 243 m között tszf i magasságú hegylábfelszíni helyzetben lévő hordalékkúpsíkság. Déli irányban enyhén lejtő felszíne meredek peremmel szakad le a Takta, a Sajó és a Hernád árterére. Felszíni képét eróziós deráziós folyamatok alakították ki. A pannónia rétegekre települt hordalékkúp főként homokos, iszapos, üledékekből áll. A pleisztocén végén a terület homokos iszapos lösszel fedődött be. A löszös agyag D felé fokozatosan finomodik, iszaposodik. A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, de közelít a mérsékelten hűvös éghajlati jelleghez, csapadékellátottság tekintetében száraz. A csapadékellátottságot tekintve száraz. Szélirányok közül az É i, ÉK i és DNy i a leggyakoribb. Vízrajzi szempontból nyugat felől a Hernádnak mintegy 20 km közötti szakaszára támaszkodik. Keleti oldalán a Takta felé lejt, de nem éri el azt. A kistáj két kis vízfolyása a Gilip patak és a Harangod patak, amelyek a Taktába folynak le.. Száraz gyenge lefolyású, vízhiányos terület. A talajvíz mélysége a Hernád völgyben 2 m, míg kelet felé fokozatosan 6 m alá mélyül, mennyisége jelentéktelen. A terület valamennyi talaja löszös üledéken képződött. Legnagyobb arányban a csernozjom barna erdőtalajok, a mészlepedékes csernozjomok és az alföldi mészlepedékes csernozjomok vannak jelen. A kistáj képét a nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a Hernád folyó és a kisebbnagyobb kavicsbánya tavak határozzák meg. Sajó völgy kistáj: A kistáj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A felszín fele ártér, fele pedig a közepes magasságú tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút tszf i magasság 1213 és 260 m között változik. A kistáj gyenge horizontális felszabdaltságú. Intenzívebb eróziós deróziós formák és folyamatok a kistáj ÉNy i és ÉK i részén jellemzőek. A kistáj kőzettani alapját Ny ról K re az oligocén márga, homok, a barnakőszéntelepes miocén lajtamészkő és homokos homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 60% át folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 % át lösz és löszderivátum (főként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15 % át glaciális vályog fedi. A felszíni felszín közeli képződményekre az ÉNy DK i, Ny K i szerkezeti irány, a feltöltött medencére és idősebb képződményeire, pedig az ÉK DNy i irány a jellemző. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelésre érdemes a kb. 50 Mt barnakőszénkészlet és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt). A kistáj éhgajlata mérsékelten hűvös mérsékelten száraz, a leggyakoribb szélirányok az ÉNy i, DK i.a kistáj vízrajza a Sajónak az országhatártól a Bódva torkolatáig terjedő 58 km es völgyére, valamint a Bódvának a Szuhogyi patak torkolata alatti 30 km hosszú völgyére terjed ki. A völgynek tetemes talajvízkincse van, átlagosan 2 4 m között van. 9

10 A kistáj talajtakarója változatos. A folyóvölgyet szegélyező dombok legmagasabb térszínein nyirokszerű agyagon vagy andezit málladékon képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog Természetvédelem A vizsgált települések természetvédelmi szempontból a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park működési területén helyezkednek el. A települések országosan védett természeti területek közül nemzeti park, ill. tájvédelmi körzet területét nem érintik, természetvédelmi terület nem találhat területükön, azonban az évi LIII. tv. 23. (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ún. ex lege védelem alatt áll hazánkban valamennyi forrás, láp, szikes tó, barlang, kunhalom, földvár, melyek a törvény e bekezdése alapján országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű károsításuk tilos. A települések nagy részén találhatóak olyan természeti területek, természetszerű élőhelyek, természet közeli állapotokkal jellemezhető rét, legelő, erdő, nádas művelési ágú földterületek, melyek természetvédelmi szempontból jelentős területnek minősülnek Ezeken a területeken nem kívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a természetes életközösségekben (növénytársulásokban) és élőhelyekben maradandó károsodást vagy átalakulást eredményezhet. Érzékeny természeti területek (ÉTT/ESA) a természetvédelmi szempontból átlag feletti sérülékenységet mutató területeken kerültek kijelölésre. A kijelölés célja, hogy a természeti adottságokkal, a tájjal és a termelési hagyományokkal harmóniában lévő termelési módok kerüljenek meghonosításra vagy felélesztésre ezeken a természet és tájvédelmi szempontból értékes területeken. A 2/2002 (I. 23.) KöM FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján I. kiemelten fontos területi kategóriába került besorolásra a Bükki Nemzeti Park védőzónájában Sajószentpéter. II. fontos kategóriában a Hernád völgy területén Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti települések határa. III. tervezett kategóriába került a Sajó és a Hernád köze települései közül Sajópálfala, Sajószentpéter települések határa. A települések többsége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 7. számú melléklete alapján érintett a Natura 2000 hálózat által. Különleges Természetmegőrzési Területekkel (SCI) érintett települések a HUAN Bódva völgy és Sas patak völgye elnevezésű területen Sajószentpéter, a HUAN Hernád völgy és Sajóládi erdő elnevezésű területen Alsózsolca, Hernádnémeti, a HUAN 10

11 20006 Sajó völgy elnevezésű területen pedig Alsózsolca, Felsőzsolca, Sajószentpéter, Szirmabesenyő. A helyi jelentőségű temészetvédelem települési hatáskörbe tartozik Társadalmi adottságok 1.1. táblázat: Demográfiai adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Települések Terület (ha) Lakónépesség jan.1 én Élve születés (2007) Halálozás Természetes szaporodás, fogyás ( ) 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő Gazdasági adottságok A térségben működő regisztrált vállalkozások legnagyobb arányban egyéni vállalkozások. A térség erős mezőgazdasági tradíciókkal rendelkezik. A növénytermesztés területén jelentős az ipari növény (pl. napraforgó) és takarmánynövény előállítása, ezt követi a gyümölcs és zöldségtermesztés. Települések adatait 1.2 táblázat (működő vállalkozások, vendéglátóhelyek) tartalmazza. Települések Óvoda Iskola 1.2. táblázat: Gazdasági adottságok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Kiskereskedelmi üzlet Ebből: élelmiszerüzlet és áruház összesen Regisztrált vállalkozás Háziorvos és házi gyermekorvos Gyógyszertár Személygépkocsi 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő

12 1.1.5 Infrastrukturális adottságok Közlekedési infrastrukturális ellátottság Borsod Abaúj Zemplén megyek közlekedési infrastruktúrája mind a vasútvonalakat, mind a közutakat tekintve Miskolc centrikus kiépítésű. A fő közlekedési utak jelentős tranzitforgalmat bonyolítanak le, ennek negatív környezeti hatásai elsősorban a települési szakaszokon érvényesülnek. A vizsgált települések közúton megközelíthetőek, amelyek a legtöbb esetben felújításra szorulnak. Az utóbbi évek nagyszabású útépítései során négysávos autóutak, elkerülő utak, megyeszékhelyeket és nagyobb lélekszámú településeket összekötő, s ezáltal számos települést érintő autópályaszakaszok épültek, így sok helyen a települések belterületi útjai tehermentesültek. Lakások infrastrukturális ellátottsága A térség lakásállományának ellátottsága vegyes képet mutat. A villamos energia tekintetében elmondható, hogy valamennyi település és ezen belül valamennyi lakás rendelkezik fogyasztási lehetőséggel. A térség vizsgált települései mindegyike rendelkezik vezetékes gázellátással. A gázt fogyasztó háztartások száma az összes háztartáshoz viszonyítva kb % között mozog. Általános elmondható, hogy a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya még mindig magasabb, mint a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya. A közműolló nagy nyitottsága negatívan hat a lakókörnyezet állapotára. A másodlagos közműolló (vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége) nyitottsága Szirmabesenyő településen a legnagyobb (35%), míg a legalacsonyabb Sajópálfala és Hernádnémeti településeken. A települések műszaki infrastrukturális ellátottságát az alábbi táblázatban ismertetjük. 12

13 1.3. táblázat: Infrastrukturális adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007) Települések Lakásállomány, 2007 év végén Háztartási villamosenergiafogyasztók Háztartások részére szolgáltatott villamos energia, MWh Háztartási vezetékesgázfogyasztók Összes szolgáltatott gáz, ezer m 3 Ebből: háztartásoknak 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter Szirmabesenyő Települések Közüzemi vízvezetékhálózat, km Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Összes szolgáltatott víz, ezer m 3 Ebből: lakosságnak Közüzemi szennyvízcsatornahálózat, km Közüzemi szennyvízcsatornahálózatba bekapcsolt lakás 1. Alsózsolca 41, , Felsőzsolca 32, , Hernádnémeti 26, , Kistokaj 9, , Sajópálfala 7, , Sajószentpéter 44, , Szirmabesenyő 26, ,

14 1.1.6 Környezetet érő hatások, terhelések, emissziók A egyes településeken jelen lévő környezetterhelés, esetenként környezetszennyezés legfőbb okai a településeken megjelenő illegális hulladéklerakások, illegális szennyvízszikkasztások, csatornázatlan területek, valamint jogszabályoknak, hatósági előírásoknak nem megfelelően kiépített és működtetett hulladékkezelő létesítmények (lerakó, égető). A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a felszín alatti víz állapot a szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról) alapján az érintett területek besorolása felszín alatti víz szempontjából a következő: Fokozottan érzékeny terület: Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti Érzékeny terület: Kistokaj, Sajópálfala, Sajószentpéter, Szirmabesenyő Kevésbé érzékeny terület: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület: Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA 2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete A települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az Önkormányzatok tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés, közterület fenntartás, stb. keletkező hulladékokkal foglalkozunk. Ezen túlmenően kitérünk azon hulladékokra is, melyeket a települési önkormányzatok illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében szállíttatnak el és kezeltetnek, illetve amelyeket a közszolgáltató által üzemeltetett lerakóban ártalmatlanítanak. 2.1 A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok 14

15 Település Települési szilárd hulladék 2.1. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Települési folyékony hulladék Mennyiség (t/év) Kommunális szennyvíziszap Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* Alsózsolca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 2. Felsőzsolca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 3. Hernádnémeti ,7 40,7 43,4 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 4. Kistokaj n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 5. Sajópálfala n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 6. Sajószentpéter n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Összesen ,7 40,7 43,4 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. * csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepeljen 15

16 2.1.2 Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 2.2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) Település Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen Egyéb hulladék Egyéb hulladék Alsózsolca n.a n.a. 2. Felsőzsolca n.a n.a. 3. Hernádnémeti n.a n.a. 4. Kistokaj n.a n.a. 5. Sajópálfala n.a. 6. Sajószentpéter n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő n.a n.a Csomagolási hulladékok Település 2.3. táblázat: A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Papír és karton csomagolási hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év) Vegyes Műanyag összetételű csomagolási kompozit hulladék csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Összesen 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Összesen

17 2.2 A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége Ha a felhalmozott hulladékok alatt az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által engedélyezett, 1 éven túl tárolt hulladékokat értjük, akkor a vizsgált településeken felhalmozott hulladékok nem találhatóak. Amennyiben figyelembe vesszük az illegális hulladéklerakás tényét, úgy az alábbiak szerint értelmezhetjük a felhalmozott hulladékok körét. A településeken keletkező hulladékok elhelyezésére évvel ezelőtt kijelölésre kerültek olyan területek pl. anyagnyerőhelyek, bányagödrök, ahol a települési hulladékot úgymond felhalmozták. A jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok értelmében azonban illegális lerakásoknak minősülnek. Ezeken a területeken felhalmozott hulladékok típusa többnyire a nem veszélyes hulladékok körében tartozó kommunális hulladékok, építési törmelékek, illetve a kiemelten kezelendő hulladékáramok közé sorolandó, lakosságnál keletkező állati eredetű hulladékok (dögkút, dögtemető). Az ily módon felhalmozott hulladékokra vonatkozóan elsősorban kevert települési szilárd hulladékok a ROYAL HASKÖNING LANDFILL felmérései, illetve a KEOP pályázati konstrukció keretén belül elkészített felülvizsgálatok és rekultivációs tervek tartalmaznak adatokat. Illegális hulladéklerakók (lásd 5.3 táblázat) felszámolása pályázati pénzekből. Az érintett településekre jellemző azonban, hogy az utóbbi időkben ezek a felhalmozási területek többnyire hála a vonatkozó rendeletek be nem tartása esetén fizetett többnyire igen jelentős bírságnak megszűntek, az önkormányzatok an gondoskodnak az érintett területek megfigyelésről és szükség esetén az újból kialakult hulladéktömegek elszállításáról. Szerencsére azonban, ha vannak is még ilyen területek a fogyasztási, felhasználási szokásokra tekintettel csak kis, ill. közepes települési szilárdhulladék mennyiségekről beszélhetünk. 2.3 A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége A településekről jellemzően csak a termelt hulladék kiszállítás történik. Ezeken a településeken a kiszállított hulladék mennyisége megegyezik a keletkezett települési hulladékmennyiségekkel. Jelenleg az összes érintett településről, szervezett hulladékgyűjtés keretein belül, az AVE Miskolc Kft. gyűjti a szilárd települési hulladékot és a Miskolci Regionális Hulladéklerakóra (Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.) szállítja. 17

18 2.3.1 Nem veszélyes hulladékok 2.4. táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Települési szilárd hulladék Település Településre Településről kiszállított Szelektíven gyűjtött beszállított (t/év) hulladékok (t/év) (t/év) Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Az érintett településekről a hulladékgyűjtő szigeteken keresztül szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok is kiszállításra kerülnek, amelynek mennyisége megegyezik a keletkező mennyiséggel (lásd 2.2. táblázat) Települési folyékony hulladékok A keletkezett települési folyékony hulladék egy részét csatornahálózattal, egy részét pedig szippantással szállíttatják el az önkormányzatok. A települési folyékony hulladékra vonatkozó mennyiségi adatok a közszolgáltatók adatközlése, illetve a lakosegyenérték és csatornázottság mértéke alapján lettek megbecsülve, ismertetve. A lakosegyenérték meghatározásának módja fejezetben kerül ismertetésre. A csatornázottság mértéke a közüzemi csatornahálózatra bekötött lakóházak és a településen nyilvántartott összes lakóház arányát mutatja. 18

19 Település Csatornázottság aránya [%] 2.5. táblázat: A települési folyékony hulladék és éves mennyisége Keletkezett folyékony hulladék [m 3 ] Csatornahálózaton begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Szippantással begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Összesen begyűjtött folyékony hulladék [m 3 ] Alsózsolca 81% 82% n.a * * * n.a n.a. 2. Felsőzsolca 67% 69% n.a ** ** ** n.a n.a. 3. Hernádnémeti 77% 79% n.a * * * n.a n.a. 4. Kistokaj 64% 68% n.a * * * n.a n.a. 5. Sajópálfala 71% 71% n.a n.a n.a n.a. 6. Sajószentpéter 70% 72% 100% *** *** *** Szirmabesenyő 59% 64% 100% *** *** * Közszolgáltató (GW Borsodvíz Zrt.) által közölt adat ** Közszolgáltató (MIVÍZ Kft.) által közölt adat *** Közszolgáltató (ÉRV Zrt.) által közölt adat 19

20 A településekről begyűjtött folyékony hulladék mennyiségi adatai a hulladékgazdálkodási terv, valamint a közszolgáltatók adatközlése alapján kerültek kiszámításra, közlésre. Azon településeken, ahol nem állt rendelkezésre közszolgáltatói adat, ott a hulladékgazdálkodási tervben ismertetett számolási módot használtuk: Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony hulladék jellegzetessége, hogy mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és elszállításra, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt, illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében végbemenő természetes sűrűsödésből eredőn. Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyiségének számbavétele során számolni kell azzal, hogy a települési folyékony hulladék tárolására szolgáló hazai tárolók nem zártak, aminek következtében további veszteség jelentkezik, vagyis a tengelyen elszállítandó települési folyékony hulladékmennyiség kevesebb lesz. Amennyiben a tárolók zártak a tárolás során adódó párolgás miatt a keletkező nyers szennyvíznél 20 % kal kevesebb szennyvízmennyiség kezeléséről kell gondoskodni. Amennyiben a tároló nem zárt, a keletkező nyers szennyvíznek csak kb. a tizenketted része (8 9 %) marad a tárolóban Csomagolási hulladékok Település 2.6. táblázat: Csomagolási hulladék összetétele, 2009 Papír és karton csomagolási hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év) Vegyes Műanyag összetételű csomagolási kompozit hulladék csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Összesen 1. Alsózsolca Felsőzsolca Hernádnémeti Kistokaj Sajópálfala Sajószentpéter n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 7. Szirmabesenyő Összesen A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása A településeken keletkező és onnan elszállított nem veszélyes hulladékok tekintetében a települési szilárd hulladékok lerakásra kerülnek, a települési folyékony hulladékok egy része szennyvíztisztító telepre kerül, egy része pedig a területen elszikkad. 20

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5.

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. 1. A Település környezetének általános jellemzése 6. 1.1. Területi lehatárolás 6. 1.2. Terület, lakos szám, népsűrűség 6. 1.3.

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014 NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2008-2014 2008. december Készítette: Nyíregyháza Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés I. Bevezetés A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé vált. Alapvető célként a meglevő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk

Részletesebben