Tájékoztató. Amennyiben a gyári garancia / jótállás még érvényes a termékre, úgy keresse fel a gyártó által ajánlott márkaszervizt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Amennyiben a gyári garancia / jótállás még érvényes a termékre, úgy keresse fel a gyártó által ajánlott márkaszervizt."

Átírás

1 Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé, ezért készítettük el ezt az ügyfél tájékoztatót, amely a biztosítási szabályzatban meghatározott legfontosabb tudnivalókat és teendőket tartalmazza kivonatos formában. A biztosítási szerződés jellemzőire, a Biztosító és a Biztosított jogaira és kötelezettségeire vonatkozó teljes körű tudnivalókat az általános biztosítási feltételek tartalmazzák. Jelen dokumentum melynek célja kizárólag a tájékoztatás a biztosítási feltételeket nem helyettesíti. Megkérjük, hogy a biztosítási szerződés igénylése előtt, mind a tájékoztatót, mind a vonatkozó biztosítási feltételeket olvassa el figyelmesen. A biztosítási feltételek átvételét és megismerését a biztosítási ajánlattételt megelőzően Önnek aláírásával is igazolnia kell. Amennyiben kérdése, vagy észrevétele merülne fel, bátran forduljon az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-hez. További információkat talál a címen is. Mit nyújt Önnek az Extra Garancia? A tartós fogyasztási cikkek sajnos az idő múlásával, illetve előre nem látható balesetek következtében meghibásodhatnak. Az Extra Garancia biztosítja Ön számára a megvásárolt termék gondtalan használatát. A Standard biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából keletkező károkat, a Prémium biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából és a baleseti meghibásodásból keletkező károkat, a Mobiltelefon biztosítás választása esetén a termék alkatrészeinek tartós hibájából, és a baleseti meghibásodásból keletkező károkat is orvosoljuk az Extra Garancia biztosítás feltételeiben foglaltak szerint. A meghibásodás, vagy sérülés jellegétől függően a hiba szervízhálózatunk által megjavításra kerül, illetve amennyiben a hiba javítása nem megoldható, úgy csereterméket biztosítunk. Hogyan és ki igényelheti a biztosítási védelmet? Az a nagykorú természetes személy, aki az Extreme Digital áruházakban, vagy webáruházban olyan bruttó ,- forintnál értékesebb, de bruttó ,- Ft értéket meg nem haladó tartós fogyasztási cikket vásárol, melyre köthető Extra Garancia biztosítás. Az Extra Garancia biztosítást az áruház szakeladójánál, illetve a webáruházon keresztül online lehet igényelni. Hogyan történik a biztosítás díjának megfizetése? A biztosítási díj a vásárlás napján készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel, vagy fogyasztási hitel igénylés esetén, a hitelfolyósítás keretén belül egy összegben-, a termék vásárlásának vagy átvételének napján az áruház pénztárában, illetve webáruházban történő vásárlás esetén utánvéttel a biztosított termék vételárának megfizetésével egyidejűleg fizetendő. Milyen időszakra szól a biztosítási védelem és az felmondható-e? A biztosítás tartama a biztosított terméktől, a választott biztosítási fedezettől, valamint a gyári garancia/jótállás tartamától függően a kötvényen feltüntetett azon időintervallum, amelyben a Biztosító kockázatviselése fennáll. A biztosítási szerződés határozott időtartamra, 24, 36, 48, vagy 60 hónapra köthető. A 36 hónapot meg nem haladó időtartamra létrejött biztosítási szerződés nem mondható fel. A 36 hónapnál hosszabb időtartamra létrejött biztosítási szerződés annak első három évében nem mondható fel, ezt követően bármely fél részéről a biztosítási időszak végére, 30 napos felmondási idővel írásban felmondható. Mi a teendő, ha meghibásodik a termék? Amennyiben a gyári garancia / jótállás még érvényes a termékre, úgy keresse fel a gyártó által ajánlott márkaszervizt. Amennyiben a gyári garancia / jótállás már nem érvényes, illetve baleseti meghibásodás esetén: 1. A meghibásodást követő 2 munkanapon belül, kérjük jelentse be a kárt a. az címen; b. a fax számon; c. illetőleg a , vagy a (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig óra között. 2. A kár bejelentéséhez szüksége lesz a biztosítási kötvényre, valamint a készülék vásárlási számlájára 3. Adminisztrátorunk a kár rendezése érdekében a káresemény körülményeivel kapcsolatos kérdéseket fog Önnek feltenni. Mi történik azt követően, hogy Ön bejelentette a meghibásodást? 1. A kár bejelentését követően munkatársunk felveszi a javító szervizzel a kapcsolatot, aki egy Önnek alkalmas időpontban felméri a meghibásodást. 2. Amennyiben a termék súlya 10kg felett van, úgy a terméket igyekszünk az Ön otthonában megjavítani. Amennyiben 10kg alatti, kérjük, szállítsa be a terméket a javító szerviz által megadott szervizbe. 3. Bizonyos esetekben a meghibásodás mértékéből és jellegéből adódóan a javítás helyett csereterméket ajánlunk fel. Ebben az esetben, elektronikus levélben, vagy postán elküldjük Önnek a Cseretermék meghatalmazást, mellyel Ön bármelyik Partner áruházat felkeresheti, ahol átveheti a csereterméket, vagy amennyiben a biztosított terméket webáruházban vásárolta, a megadott címre megküldjük a cseretermék átvételéhez szükséges számkódot, amellyel a webáruházban megrendelheti a csereterméket. Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy cseretermék biztosítása szükséges, kizárólag a Biztosító hatásköre. A biztosított termék cseréje esetén az Extra Garancia szerződés megszűnik, azonban Önnek lehetősége van a cseretermékre egy új Extra Garancia szerződést kötni. Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

2 Milyen esetekre nem vonatkozik a biztosítás? Szándékos rongálásra, súlyos gondatlanságra és nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károkra. Olyan esztétikai sérülésekre, amelyek nem befolyásolják a termék működését. A terméket ért lopás-, betörés- és elvesztésből adódó kárra. Elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, vízkárok, földrengés). A biztosított termékhez tartozó kiegészítőkre, amelyek nem alkotóelemei, de rendszerint szükségesek vagy hasznosak a termék rendeltetésszerű használatához, mint pl. akkumulátor-töltő. Rövid élettartamú, forgó, kopó, fogyó alkatrészekre. 14 éven aluli gyermek által, valamint háziállat által okozott károkra. Nem magánhasználat esetén bekövetkező károkra. Figyelem! A kizárások és mentesülések teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el a biztosítás feltételeit! Milyen szabályzatok, feltételek vonatkoznak a biztosításra? Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF) A Biztosító Jelen biztosítás az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross utca 1., Cg: ) terméke. Felügyeleti szervünk FELÜGYELETI SZERV MNB Pénzügyi Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777 Központi telefon: (06-1) Központi fax: (06-1) web: Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

3 Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF) Ezen biztosítási feltételek alapján az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (Cg.: , székhely: 1082 Budapest, Baross utca 1., a továbbiakban: Biztosító) a feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében. Jelen általános feltételek a biztosítási kötvénnyel együtt alkotják a biztosítási szerződést (a továbbiakban: biztosítási szerződés vagy szerződés). A biztosítási feltételek a tájékoztatóval együtt az ügyféltájékoztatás célját is szolgálják. A biztosítási szerződés közvetítője az Extreme Digital Zrt. (Cg.: 1033 Budapest, Szentendrei út X. ép.), amely a Biztosító megbízásából jár el. I. Biztosított A Biztosított az a természetes személy, aki a biztosított termék első vásárlója, eredeti tulajdonosa. Kizárólag a Biztosított jogosult a biztosítási szolgáltatás igénybevételére. II. Kockázatviselés kezdete 1. A Biztosító kockázatviselése a választott biztosítási fedezettől függően baleseti meghibásodás tekintetében a biztosított termék Biztosított általi átvételét követő nap 0:00 perckor, egyéb meghibásodás tekintetében a gyári jótállás/garancia lejáratának napját követő napon veszi kezdetét, feltéve, hogy a Biztosított a biztosítás díját a Biztosító részére megfizette, vagy a Biztosító képviselőjének, illetve a Biztosító meghatalmazása alapján az alkusznak nyugta ellenében átadta. 2. A biztosítási kötény biztosítási díj megfizetését megelőzően történő kiállítása nem jelenti egyben a Biztosító kockázatviselésének megindulását. A távértékesítés keretében létrejött biztosítási szerződés írásbeli megkötését a kötvény kiállítása pótolja, a Biztosító kockázatviselése azonban kizárólag a biztosítási díj megfizetését és a biztosított termék átvételét amelyik később következik be - követően veszi kezdetét. III. Biztosítás területi hatálya A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén bekövetkezett károkra terjed ki. IV. A biztosítás időbeli hatálya A biztosítás tartama a kötvényen feltüntetett azon időintervallum, amelyben a biztosítási szerződés hatályban van. A biztosítási szerződés határozott időtartamra a biztosított terméktől, a választott biztosítási fedezettől, valamint a gyári garancia/jótállás tartamától függően 24, 36, 48 vagy 60 hónapra köthető. A biztosítási időszak egy év, mely a kötvényen feltüntetett időpontban veszi kezdetét és a következő év azon napján jár le, amely hónapjának elnevezésénél, és számozásánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap az adott hónapban nincs, a biztosítási időszak a hónap utolsó napján jár le. A biztosítás díja a biztosítási ajánlat megtételekor, illetve a biztosított vagyontárgy átvételekor egy összegben fizetendő. A biztosítási díjat a biztosítás teljes időtartamára meg kell fizetni. Díjfeltöltés nem alkalmazható. V. A kockázatviselés megszűnése és a szerződés felmondása 1. A biztosítási szerződés a határozott időtartam végén megszűnik, még abban az esetben is, amennyiben a biztosítási díjat továbbra is megfizették. 2. A biztosítási szerződés megszűnik, amennyiben a meghibásodott terméket a jelen feltételek szerint vállalt biztosítási szolgáltatás keretében kicserélik. Ez esetben a biztosítási díj, sem annak egy része nem kerül visszatérítésre és a biztosítási fedezet nem száll át az új termékre. 3. Amennyiben a szerződés érdekmúlás (pl. tulajdonosváltás) miatt szűnik meg, a biztosítási díj a szerződés megszűnésének tárgyhavával bezárólag illeti meg a Biztosítót. Az ezt meghaladó időarányos díjat a Biztosító a Biztosítottnak visszafizeti. 4. A 36 hónapot meg nem haladó időtartamra létrejött biztosítási szerződés nem mondható fel. A 36 hónapnál hosszabb időtartamra létrejött biztosítási szerződés annak első három évében nem mondható fel, ezt követően a bármely fél részéről a biztosítási időszak végére, 30 napos felmondási idővel írásban felmondható. VI. Biztosítási szolgáltatás 1. A Biztosító a jelen feltételek fejezeteiben meghatározott, és a biztosítási kötvényen feltüntetett választott biztosítási fedezet szerinti biztosítási események bekövetkeztekor a biztosítási időszak alatt biztosítási szolgáltatást nyújt a Biztosított számára. 2. A Biztosító megtéríti a biztosított termék vagy annak bármely része megjavításának ésszerű költségeit, vagy ugyanazon típusú termék ennek hiányában hasonló márkájú, és minőségű termék, mely megegyező vagy hasonló műszaki specifikációval rendelkezik, mint az eredeti meghibásodott termék kicserélésének költségeit, amennyiben a bekövetkezett kár a biztosítási szerződés szerint fedezett biztosítási eseményre vezethető vissza. A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a biztosított termék javításra vagy kicserélésre kerüljön. A Biztosító szolgáltatása nem tartalmazza a csere során felmerült szállítási költségeket. 3. A biztosítási szolgáltatás biztosítási időszakonként számított felső határa a IX. pont szerinti biztosítási összeg. Amennyiben a biztosítási időszak alatt több biztosítási esemény következik be anélkül, hogy a biztosított termék kicserélésre kerülne, az egyes biztosítási eseményekre nyújtott szolgáltatások együttes összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. 4. Amennyiben a Biztosító a kárigényt elutasította, az adott biztosított termékkel kapcsolatos bármilyen későbbi kárigény esetén a Biztosított köteles igazolni a Biztosítónak, hogy az adott terméket a kárigény alapjául szolgáló újabb esemény bekövetkezése előtt már megjavították. Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

4 5. A Biztosító a jelen szerződés szerinti esetekben és feltételekkel abban az esetben is teljesít szolgáltatást, ha a jelen feltételekben és a választott fedezetekben meghatározott biztosítási esemény akkor következik be, amikor a biztosított terméket a Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója jogszerűen használta, feltéve, hogy ezt a Biztosított tudtával és hozzájárulásával tette. A Biztosítottal közös háztartásban élő 14. életévét be nem töltött hozzátartozó esetében jelen biztosítási feltételek eltérő szabályokat tartalmazhatnak. 6. Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg mindazon jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben. VII. Biztosítási esemény 1. Biztosítási esemény a biztosított termékkel kapcsolatos olyan káresemény, amely a biztosítási szerződésben foglaltak szerint biztosítási szolgáltatásra nyújt alapot. A biztosított terméktől, a biztosítás időtartamától és a választott biztosítási fedezettől függően a biztosítási események köre eltérő lehet. A Biztosító csak azon biztosítási eseményekre nyújt fedezetet, amelyek a biztosítási kötvényen szerepelnek. 2. A választható biztosítási események köre az alábbi: A biztosított termék alkatrészeinek a biztosítási szerződés hatálya és a Biztosított személy általi használata alatt bekövetkező hirtelen, előre nem látható meghibásodása, és amelyből adódóan az alkatrész eredeti funkcióját nem, vagy csak részlegesen látja el, melynek következtében javításra vagy cserére van szükség annak érdekében, hogy a termék normál működése helyreálljon amely a) rendeltetésszerű használat mellett fellépő, tartós belső hibából, vagy b) baleseti meghibásodásból ered. Választható biztosítási fedezetek Extra Garancia Standard Extra Garancia Premium Extra Garancia Mobiltelefon kiterjesztett garanciabiztosítás kiterjesztett garanciabiztosítás kiterjesztett garanciabiztosítás - baleseti meghibásodás baleseti meghibásodás VIII. A biztosított termék A biztosítási fedezet bármely Magyarországon, az Extreme Digital áruháztól újonnan magáncélra vásárolt, a biztosítási szerződésben meghatározott tartós fogyasztási cikkre kiterjedhet, melynek minimum értéke bruttó forint, maximum értéke bruttó forint, azzal, hogy a VII. pontban meghatározott Extra Garancia Mobiltelefon elnevezésű fedezet, kizárólag mobiltelefon készülékre vonatkozhat. A biztosítási szerződés csak magáncélra szolgáló termékekre nyújt fedezetet. Magáncélú használatnak minősül mindaz, ami nem üzletszerű vállalkozási tevékenység tárgya és nem ahhoz kapcsolódik. IX. Biztosítási összeg, biztosítási díj 1. A biztosított termék vásárláskori új számlával igazolt - értéke tekintendő biztosítási összegnek. 2. Amennyiben a biztosítási ajánlatban megjelölt vételár nem egyezik meg a tényleges vételárral, úgy a Biztosító a Ptk. alulbiztosításra, illetve túlbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. A biztosítási díj a termék vásárlása napján egy összegben, készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel, illetve a termék webáruházban történő online vásárlása esetén bankkártyás fizetéssel, bankátutalással, illetve utánvéttel készpénzben fizetendő, illetve a biztosított termékre vonatkozó fogyasztási hitel részeként is megfizethető, amennyiben a hitel (kölcsön) mértéke a biztosítás díját is teljes egészében fedezi. X. A Biztosító mentesülése 1. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a Biztosított, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. A Biztosító mentesül akkor is, ha a Biztosított az őt terhelő közlési, változás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. Nem áll be továbbá a Biztosító kötelezettsége akkor, ha a Biztosított a kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségét megsérti és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. XI. Elévülés A biztosítási szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el. XII. Fogalmak Jelen feltételek alkalmazása során az alábbi kifejezések alatt a következők értendők: 1. Baleseti meghibásodás: a biztosított termékben hirtelen, váratlanul, külső behatás következtében bekövetkező kár, kivéve, ha azt szándékosan idézték elő, vagy súlyos gondatlanságból ered. 2. Pixelesedés: A képernyő olyan kismértékű az alábbiakban részletezett - meghibásodása, amely során egy vagy több pixel nem tudja megfelelően változtatni a színét. Az elfogadott hibák száma típusonként 1 millió pixelre vonatkoztatva: Második Harmadik Első típusú Csoporthiba típusú típusú Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

5 Első típusú: A maximum fényerő parancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak nagyobb, mint 75%-ával való reagálása a minimum fényerőparancsra (mindig fényesen világít). Második típusú: A minimum fényerőparancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak kevesebb, mint 25%-ával való reagálása a maximum fényerőparancsra (mindig sötét marad). Harmadik típusú: Egyéb nem első vagy második típusú hiba, például egy beragadt subpixel. Az RGB-komponensekből csak az egyik hibás. (a meghibásodásakor az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít). Csoporthiba: Kettő vagy több hibás pixel egy 5x5 képpontos területen. 3. Ésszerű javítási költség: a meghibásodott alkatrész javításához szükséges anyagok és munkadíjak költsége, melyek maximuma a gyártó által meghatározott és hivatalosan közétett díjak és munkaórák, feltéve, hogy ezek összege nem haladja meg a biztosítási összeget. 4. Cseretermék: a biztosító döntése alapján amennyiben a meghibásodás mértéke indokolja, a meghibásodott termék helyett azonos, vagy ennek hiányában hasonló gyártmányú és minőségű termékre cserélhető az eredeti hibás termék. 5. Adminisztrátor: a MAI Transport Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.), amely a Biztosító megbízásából a biztosítási szerződéssel, illetve a Biztosítottak által benyújtott kárigényekkel összefüggő szerződés- és káradminisztrációs tevékenységet végzi. Az Adminisztrátor szakmai tevékenysége során okozott kárért a Biztosító áll helyt, eljárásával szemben a Biztosítónál tehető írásbeli panasz. XIII. Kockázat kizárások A biztosítási szerződés nem terjed ki: 1. munkaanyagokra, cserélhető, rövid élettartamú fogyasztási cikkekre, mint pl. biztosítékok, elemek, lemezek, kazetták, merevlemezek, memória kártyák, illetve bármilyen más adathordozók, patronok, tonerek, szoftver, porszívó porzsákok, szíjak, kefék és egyéb eszközök, izzók és fluoreszkáló csövek, távirányítók, játékvezérlők, otthoni számítógép nyomtató fej, egerek, továbbá fogyóeszközök költségeire például, de nem kizárólagosan, mint, akkumulátorok, lámpák/izzók, filmek, tintapatronok, szalagok, valamint olyan kellékekre, kiegészítő felszerelések költségeire, amelyek nem alkotóelemek, de rendszerint szükségesek vagy hasznosak a biztosított termék rendeltetésszerű használatához vagy működtetéséhez, mint pl. akkumulátortöltő, 2. esztétikai részekre például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek, továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások, 3. korrózióra, zárlatra, horpadásra és karcolásra, 4. azon esetekre, melyekben a terméket nem magán célra vagy külföldön használták, 5. olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival, 6. nem rendeltetésszerű használatra, 7. idegen tárgyak (amelyek a termék használata szempontjából nem kívánatosak) termékbe való helyezésére (erőltetésére), 8. elhasználódásra, a rendeltetésszerű használattal járó kopásra, 9. üzembe-, újra üzembe helyezési-, rendszeres karbantartási-, beállítási-, ellenőrzési-, módosítási-, tisztítási- vagy szervizköltségekre, valamint az ezekkel a tevékenységekkel összefüggésben bekövetkező károsodásokra, 10. a szállítás során bekövetkezett károkra, szállítás költségeire, kivéve azon eseteket, amelyekről jelen feltételek eltérően rendelkeznek, 11. szoftver meghibásodásból, vírusokból, áramkimaradásból, bármely alkalmazás, illetve rendszerszoftver hibájából eredő károkra, közvetett veszteségre, 12. olyan hibákra, közvetlen veszteségekre, melyek közvetlenül vagy közvetve származnak bármely computer, adatfeldolgozó rendszer, mikrochip vagy hasonló berendezés, számítógép szoftver hibájából, dátum felismerési hibából, illetve adatvesztésből származó kárra, 13. olyan termék meghibásodására, melyre más biztosítás vonatkozik, illetve amelyre jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó garanciája), 14. olyan tervezési, gyártási hibákra, amely miatt a gyártó a terméket javításra illetve cserére visszahívta, 15. olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás illetve más gyártó, szállító, kereskedő, javító vagy más fél által tett ígéret révén, és amelyek a biztosított termék vásárlásával és/vagy szervizével kapcsolatosak, vagy amelyek jogszabály, vagy szerződés, illetve szállítási feltételek révén szabályozottak, 16. olyan meghibásodásokra, melyeket a terméket folyamatosan, vagy időszakosan érő külső hatás okozta, beleértve a háziállat által okozott károsodást is, 17. elemi károkra (tűz, robbanás, villámcsapás, vihar, vízkárok, földrengés) és bármilyen folyadék által okozott károsodásokra 18. lopáskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre 19. rabláskárokra, illetve erre vonatkozó kísérletre 20. a termék elveszésére, elhagyására, illetve elvesztésére, 21. azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták, 22. elkobzott, lefoglalt, zár alá vett termékekre, Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

6 23. a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos, gáz vagy vízellátás, vagy jelkapcsolat hibája miatt, illetve ezen esetekben fellépő üzemzavar okán bekövetkező károkra, 24. külső kábelek, jeladók hibájára, elektromos csatlakozásra, tömítésekre és vezetékekre, melyek nem szerves részei a terméknek, 25. bármely műsor-, kábel-, illetve internet szolgáltatás kimaradásából származó károkra, 26. antennák, vevőegységek, hasonlók újra bekötési költségeire, 27. pixelesedésre, gáz leengedés és újratöltésre, valamint képernyő beégésre, 28. a bútorok méretének módosítására, amennyiben a csere termék mérete eltérő az eredeti termék méretétől, 29. azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Biztosító által jóváhagyott szervizek végeztek, 30. felmerült költségekre abban az esetben, amennyiben meghibásodás nem található, 31. hibákra, melyek abból adódnak, hogy analóg jeladásról digitális jeladásra vált a Biztosított adott termék esetében, 32. azokra a termékekre, melyeken bármilyen módosítást végeztek, 33. PDA-kra, illetve olyan termékekre, melyek az ajánlatban nem kerültek részletezésre, 34. közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra 35. a biztosított termék által okozott károkra (következményi károk), 36. a megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére, 37. a hibákra, amelyek a helytelen telepítés vagy újratelepítés, hibás szoftver vagy programozás, illetve véletlenül vagy szándékosan letöltött vírus okoz, 38. az olyan károsodásra, amely azért vagy a közben következik be, hogy a Biztosított jogszabályba ütköző cselekmény elkövetését megkísérli vagy ilyen cselekményt követ el, 39. azon károkra, amelyeket 14 éven aluli gyermek tevékenysége, mulasztása vagy bármilyen egyéb magatartása okozott, illetve olyan károkra, amelyek az alatt következnek be, amikor a termék 14 év alatti gyermek birtokában van, 40. bármilyen tisztítási, szervizelési, bevizsgálási, karbantartási, módosítási vagy javítási folyamat vagy kísérlet, illetve idegen szoftveres beavatkozás során keletkezett károkra, 41. hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás során fellépő károkra, 42. háziállat által okozott károkra. XIV. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség Elvárható gondosság A Biztosított köteles a biztosított terméket gyártói előírás szerint, rendeltetésszerűen használni és minden általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy megóvja a biztosított terméket a meghibásodástól, a károsodástól. Amennyiben a gyártó kötelező szervizelési intervallumokat határozott meg, úgy Biztosított köteles a terméket a megadott intervallumonként szervizeltetni. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosított köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni a kár mértékének csökkentése érdekében. XV. A kárbejelentés és a kárrendezés szabályai 1. A Biztosított köteles a biztosítási eseményt az észlelést követő 2 munkanapon belül bejelenteni az Adminisztrátornak az MAI Transport Kft Budapest, Perc u. 8. Tel: ; Fax: elérhetőségeken és lehetővé kell tennie a Biztosító és/vagy az Adminisztrátor számára a biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények vizsgálatát. Amennyiben ezek elmulasztása miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 2. A Biztosító megtéríti a 10kg fölötti termék javítás céljára szervizbe történő szállításának költségét, illetve a szerviz kiszállási díját, amennyiben a meghibásodás a biztosítási fedezet alá esik. Amennyiben a meghibásodás nem esik jelen szerződés fedezete alá - ezért a Biztosító nem ismeri el biztosítási eseménynek - úgy a felmerült költségek a Biztosítottat terhelik, ideértve a szállítás / kiszállás költségét, és a javítás teljes költségét. 3. A jelen szerződés alapján a javítás időtartamára cserekészülék, cseretermék, illetve ezek helyett pénzbeli kártérítés nem igényelhető. 4. A Biztosító általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható. 5. A Biztosított köteles jóhiszeműen eljárni és segítséget nyújtani a Biztosítónak a következőkben feltüntetett kárrendezési folyamat során annak érdekében, hogy a felmerült kár megtérítéséről a Biztosító dönteni tudjon. 6. A felsoroltak be nem tartása maga után vonhatja a Biztosító mentesülését, illetve a biztosítási szolgáltatás mérséklését. 7. A Biztosított elvárható módon köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szervizzel előre egyeztetett időpontban elérhető legyen, így segítve azt, hogy a sérült terméket a szerviz megvizsgálhassa. Amennyiben ezt nem teszi lehetővé, úgy a szerviz kiszállási díja a Biztosítottat terheli. Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

7 8. Amennyiben a Biztosított a Biztosító előzetes jóváhagyása nélkül javíttatja meg a terméket, a javításról szóló eredeti számlát köteles a Biztosítónak továbbítani. A számlának tartalmaznia kell a hiba részletes leírását, a javított alkatrészeket, a munkaóra díjat, a javítás dátumát. A Biztosító ez esetben is jogosult elbírálni a szolgáltatási igény jogosságát és jogalap hiányában megtagadni a szolgáltatásnyújtást. 9. A javítás megtörténtét, illetve a cseretermék/alkatrészek átadását igazoló dokumentumot Biztosított köteles aláírni. 10. A Biztosítottnak gondoskodnia kell a további károk elhárításáról és enyhítéséről, mely intézkedések során követnie kell a Biztosító útmutatásait, előírásait, kivéve, ha a Biztosító elmulasztotta ezeket a Biztosított rendelkezésére bocsátani. 11. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított termék állapota a kárfelvételi eljárás megindulásáig, - ennek hiányában a bejelentéstől számított 5. napig - csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtatható. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatások következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, szolgáltatási kötelezettsége nem áll be. 12. A Biztosítottnak a keletkezett kár összegszerűségét hitelt érdemlően bizonyító iratokat (biztosítási kötvény, a termék vásárlásáról kiállított számla vagy nyugta, javítási számla, javítási kalkuláció) a Biztosító eljáró szakemberének vagy megbízottjának kérésére ésszerű időn belül rendelkezésére kell bocsátania. 13. A felsorolt dokumentumokon, okiratokon kívül a Biztosítottnak, illetve a károsultnak joga van a károk és a költségek igazolására a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését érvényesítse. XVI. Közlési és változás-bejelentési kötelezettség 1. A Biztosított szerződéskötéskor köteles a Biztosítónak a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt, amelyeket ismert vagy ismernie kellett, és amelyekre a Biztosító írásban kérdést tett fel. A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott, vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 2. Az adatok valóságtartalmáért a Biztosított felel. A közölt adatok ellenőrzését a Biztosító részére lehetővé kell tenni. A Biztosító ellenőrzési lehetősége a Biztosítottat a közlési kötelezettség alól nem mentesíti. 3. A Biztosított köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülmények változását a Biztosítónak 15 napon belül, írásban bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a biztosítási ajánlaton adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként. 4. Amennyiben a biztosítási szerződés hatálya alatt a Biztosított termék feletti rendelkezést korlátozó szerződést kötnek (elidegenítési -, terhelési tilalom, zálogjog stb.) az erre vonatkozó szerződés létrejöttét a Biztosított köteles a Biztosítónak 5 napon belül írásban bejelenteni. XVII. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók 1. Biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. 2. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. 3. A Biztosítási titok tekintetében időbeli korlátozás nélkül ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait, és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 4. A biztosítási titoknak minősülő adatot a Biztosító csak akkor adhatja ki harmadik fél részére, ha az érintett fél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, arra írásbeli felmentést ad. A Biztosító az ügyfél felmentésének hiányában biztosítási titkot kizárólag a már hivatkozott Biztosítási törvényben felsorolt szerveknek és csak az ott megjelölt körben szolgáltathat ki. 5. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége jogszabályban meghatározott megkeresés vagy adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során - nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel; b) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel; c) a büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval; d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel; e) ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; g) a biztosítóval, a biztosításközvetítővel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal; h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal; i) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal; j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel; k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal; Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

8 l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval; n) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, o) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval, p) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, szemben, ha az a)-j), n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és o)-q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. 6. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben foglaltak szerinti i) kábítószerrel visszaéléssel, ii) terrorcselekménnyel, iii) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, iv) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, v) pénzmosással, vi) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben. 7. A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról. 8. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. 9. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság - a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot. 10. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét az összesített adatszolgáltatás, valamint a jogalkotás megalapozása és hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. A Biztosító jogutód nélküli megszűnése esetén az általa kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva levéltári kutatások céljára felhasználható. 11. A Biztosított tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését, vagy zárolását. 12. A Biztosító, mint adatkezelő a kérelmező részére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, és az adatkezelés törvényben meghatározott körében annak körülményeiről. 13. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, többek között, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéshez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett tiltakozhat abban az esetben is, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 14. A Biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentéséket a törvény előírása szerint kivizsgálni, és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. 15. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az illetékes bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. 16. Az adatkezelés célja lehet a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, állományban tartása, a biztosítási szerződésből eredő követelések megítélése vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél. 17. A Biztosító a személyes adatokat, valamint biztosítási titkot képező adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok pedig addig kezelhetők, ameddig a szerződés meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 18. A papíralapú és elektronikus adatfeldolgozást a Biztosító által megbízott szervezetek kiszervezett tevékenységként végzik. XVIII. Távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződések esetén alkalmazandó rendelkezések 1. Biztosítási szerződéskötés során távközlő eszköz használatával kapcsolatos többletköltség a fogyasztót nem terheli. Amennyiben a fogyasztó a biztosítási szerződést távértékesítés keretében kötötte, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal írásban felmondani. 2. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az erre nyitva álló határidő lejárta előtt postára adja vagy egyéb igazolható módon a Biztosítónak elküldi. A felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a fogyasztó a felmondási jogát gyakorolta, a Biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért - a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan - arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke megtéríttetésének is csak a ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van helye. 3. Ha a Biztosító a teljesítést a felmondási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes hozzájárulása nélkül kezdte meg, a fogyasztóval szemben arányos ellenérték követelésére sem jogosult. A Biztosító köteles a fogyasztó által fizetett pénzösszeget - Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

9 XIX. a teljesített szolgáltatással arányos összeg kivételével a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a Biztosító által kifizetett pénzösszeget vagy átadott dolgot a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, illetve visszaadni. Egyéb rendelkezések 1. A jelen feltételeken alapuló szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével, írásban történhet. A biztosítási szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatok csak írásban tehetők. A Biztosító részére küldendő nyilatkozatokat a Biztosítónak címezve, a Biztosító részére kell megküldeni a Biztosító székhelyére. 2. A biztosítási szerződésre a magyar jog irányadó, a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 3. A Biztosított hozzájárul ahhoz, hogy a biztosítási szerződéshez kapcsolódó adatait a jelen biztosítás keretein belül a Biztosító nyilvántartsa és kezelje. 4. A Biztosító biztosítja, hogy az ügyfél a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. 5. A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlása vagy határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. 6. A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: , A Biztosító főbb adatai, fogyasztói bejelentésekkel foglalkozó egységeinek, valamint felügyeleti szervének megnevezése és elérhetőségei: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Cégjegyzékszám: Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 1. Biztosítási szerződéssel kapcsolatos kérdések kárbejelentés esetén ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Telefon: (06-1) A panaszügyek rendezésére társaságunk vezérigazgatósága illetékes Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf.: 131. FELÜGYELETI SZERV MNB Pénzügyi Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777 Központi telefon: (06-1) Központi fax: (06-1) web: Extra Garancia biztosítás feltételei (UNION-EDGBF)

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy a Pcland Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Artwork Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között!

Köszönjük, hogy az Artwork Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Köszönjük, hogy az Artwork Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

ipon.hu Garancia biztosítás feltételei

ipon.hu Garancia biztosítás feltételei ipon.hu Garancia biztosítás feltételei Ezen biztosítási feltételek alapján az AIM Általános Biztosító Zrt. (Cg.:01-10-045571, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11., a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között!

TÁJÉKOZTATÓ. Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! TÁJÉKOZTATÓ Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Köszönjük, hogy az Kiterjesztett Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között!

TÁJÉKOZTATÓ Köszönjük, hogy az Kiterjesztett Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! TÁJÉKOZTATÓ Köszönjük, hogy az Kiterjesztett Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. között létrejött 1/B/2012 Oney számú csoportos biztosítási szerződés

Részletesebben

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Az APRIL csoport Franciaorzság legnagyobb broker- és biztosítási csoportja, aki már több éve sikeresen szolgáltatja a PLUSSZ GARANCIA

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. FOGALMAK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY: A Biztosítónak a Biztosított felé fennálló fizetési kötelezettségét kiváltó Meghibásodás. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás ALL-IN Gépjármûbiztosítások Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország

Részletesebben

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás

UNION-Gépjármű értékvédelem biztosítás Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben Magyarország

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz 2012. július 20-a előtt kötött biztosítási szerződésekhez Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. mint Szerződő és a CARDIF Biztosító

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

egyedi biztosítási FeLTéTeLeI és ÜGYFéL-TÁJéKoZTATÓJA

egyedi biztosítási FeLTéTeLeI és ÜGYFéL-TÁJéKoZTATÓJA TELEKOM TV és notebook KITERJESZTETT GARANCIA biztosításának egyedi biztosítási FeLTéTeLeI és ÜGYFéL-TÁJéKoZTATÓJA Jelen biztosítási feltételek az (a továbbiakban: Biztosító) és a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Kiterjesztett garancia háztartási gépekre vonatkozó különös biztosítási feltételek

Kiterjesztett garancia háztartási gépekre vonatkozó különös biztosítási feltételek Kiterjesztett garancia háztartási gépekre vonatkozó különös biztosítási feltételek A háztartási gépekre vonatkozó háztartási garanciára vonatkozik a Házmester 24 biztosítási szerződés I-II. pontja, valamint

Részletesebben

AutoSOS Asszisztencia Ügyfél Tájékoztató, ÁSZF és Kiegészítő Utasbiztosítás 5.5 Érvényes: 2016. március 1.

AutoSOS Asszisztencia Ügyfél Tájékoztató, ÁSZF és Kiegészítő Utasbiztosítás 5.5 Érvényes: 2016. március 1. 1. AutoSOS Assistance kártya Tisztelt Ügyfelünk! A fenti assistance kártya tartalmaz minden olyan információt, amire szüksége lehet segítségkérés alkalmával. Ezért kérjük, vágja ki a jelzett vonal mentén,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI TERMÉKEIHEZ MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. VAGYON- ÉS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

szállítmánybiztosítás

szállítmánybiztosítás Nemzetközi felcím szállítmánybiztosítás Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Vállalati Divíziója a gazdálkodó kiemelten a külkereskedelemmel foglalkozó szervezetek

Részletesebben

Biztosítási Terméktájékoztató

Biztosítási Terméktájékoztató Biztosítási Terméktájékoztató A Media Markt és Saturn áruházakban 2011.11.16. és 2013.01.28. között vásárolt készülékekhez kapcsolódó Garancia Plusz biztosításhoz Jelen terméktájékoztató a Media Markt

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

GaraNCia PlUsz. TermékTájékozTaTó és biztosítási feltételek. A Media Markt üzleteiben vásárolt készülékekhez köthető Garancia Plusz biztosításhoz

GaraNCia PlUsz. TermékTájékozTaTó és biztosítási feltételek. A Media Markt üzleteiben vásárolt készülékekhez köthető Garancia Plusz biztosításhoz GaraNCia PlUsz TermékTájékozTaTó és biztosítási feltételek A Media Markt üzleteiben vásárolt készülékekhez köthető Garancia Plusz biztosításhoz Érvényesség: 2013. december 13-tól 2014. december 16-ig.

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

MAI Világjáró Biztosítási Portál

MAI Világjáró Biztosítási Portál MAI Világjáró Biztosítási Portál ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ kivonat a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényből A biztosítási titok 153. i Biztosítási titok minden olyan

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás

amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás biztosítás amikor nem minden a terv szerint alakul sztornó utasbiztosítás Útitárs sztornóbiztosítás ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A biztosítási időszak A biztosítás az utazásra való jelentkezés, - illetve a repülőjegy

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ JÓTÁLLÁSI ADATLAP LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma* : *Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02. A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezései hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Europ Assistance S.A. (továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a jelen Biztos ítási Feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllôi út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu A Besurranás biztosítás jelen

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A szerződés feltételei A Mapfre Asistencia Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött biztosítási

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ távértékesítés útján kötött biztosítási szerződéshez

TÁJÉKOZTATÓ távértékesítés útján kötött biztosítási szerződéshez TÁJÉKOZTATÓ távértékesítés útján kötött biztosítási szerződéshez Kérjük szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat, melyben a biztosítási szerződés távközlő eszköz útján történő megkötésének

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Garancia PlusZ Garancia PlusZ gold Garancia PlusZ platina BIZTOSÍTÁSI TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ és BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A Media Markt üzletekben vásárolt készülékekhez köthető, Media Markt által közvetített

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. között létrejött 1/B/2012 Oney számú csoportos biztosítási szerződés

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu Köszönjük bizalmát, hogy

Részletesebben

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6 Géptörés- felcím üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a géptörés biztosítási esemény miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségre kínálja

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET MÁV ÁLTALÁNOS B IZTOSÍTÓ E GYESÜLET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Partnerünk! Tisztelettel köszöntjük a MÁV Általános Biztosító Egyesület tagjai és biztosítottai körében. Örömünkre szolgál, hogy biztosítási

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a évi LXXXVIII. törvény (Bit.) július 1. napján hatályos szövege szerint

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a évi LXXXVIII. törvény (Bit.) július 1. napján hatályos szövege szerint ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOKRÓL a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 2016. július 1. napján hatályos szövege szerint I. A Biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések 1. A biztosító

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben