Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán"

Átírás

1 MR-DIAGNOSZTIKA Metodikai közlemény Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán Horváth László, Bogner Péter, Nagy Gyöngyi, Bajzik Gábor, Vandulek Csaba, Repa Imre Az urogenitalis rendszer radiológiai diagnosztikájában sokáig az intravénás urográfiáé volt a vezetô szerep, de az ultrahang és egyéb keresztmetszeti képalkotó módszerek bevezetése jelentôs változást hozott ezen a téren. A modern (multislice) CT-vizsgálatok mellett egyre gyakrabban alkalmazzák az MR-urográfiás módszereket, amelyek az MR-képalkotás ismert elônyein túl a statikus és a dinamikus vizsgálat lehetôségeit kínálják. A szerzôk ismertetik a két alapvetô MR-urográfiás módszert, amelyek, egymást kiegészítve, lehetôvé teszik a vizeletelvezetô rendszer teljes vizsgálatát. Az elsô módszer a stacioner folyadék kimutatására használt, erôsen T2-súlyozott turbospinecho-szekvenciával készült mérés, amely jól ábrázolja a vizeletelvezetô rendszer tágulatait, még abban az esetben is, ha nincs vagy kismértékû a kiválasztás. A másik módszer a hagyományos intravénás urográfiával analóg, mivel ez esetben a jódnál kevésbé nephrotoxicus, gadolíniumtartalmú kontrasztanyag kiválasztásával ábrázolható az üreg- és elvezetôrendszer T1- súlyozott gradiensecho-mérésekkel, akár dinamikus módon. Ezzel a technikával normális tágasságú és obstruált vizeletelvezetô rendszeri eltérések jeleníthetôk meg, de elôfeltétel a viszonylag jó vesefunkció. A metodikai összefoglalás után mindkét módszer illusztrálására pediátriai pácienseik tisztázatlan eredetû üregrendszeri tágulatának MR-urográfiás vizsgálatait mutatják be. Az MR-urográfia a hagyományos MR-vizsgálati módszerekkel együtt alkalmazva jelentôs mértékben csökkentheti az invazív, illetve a sugárterheléssel járó radiológiai módszerek alkalmazását. Kiemelten fontos lehet a gyermekkori üregrendszeri tágulatok vizsgálatában, a terhes nôk, a vesetranszplantált és a kontrasztanyagra érzékeny betegek uroradiológiai kivizsgálásában. Technical aspects of MR urography based on two cases Intravenous urography has been the gold standard in diagnostic radiology studying the urogeintal system. However, ultrasound and other cross-sectional imaging methods have brought major change in this area. Beside modern (multislice) CT examinations the methods of MR urography are more frequently applied making possible both static and dynamic examinations beyond the wellknown advantages of MR imaging. The authors describe two complemetary methods of MR urography which provide a complete evaluation of the urinary system. The first method is aimed to image stationary fluid by using heavily T2 weighted turbo spin echo pulse sequences. This measurement well depicts the dilations of the excretory system even with little or no excretion of urine. The second method is analogous with the traditional IVU, as the excretion of a less nephrotoxic gadolinium based contrast medium followed by a T1 weighted gradient echo pulse sequence (possibly dynamic) helps to visualise the renal cavities and the urinary pathways. Normal renal function is a prerequisite when using this technique in order to visualise normal and obstructed urinary pathway disorders. The use of MR urography together with traditional MR methods may significantly reduce the number of invasive examinations and methods based on X-ray radiation exposure. MR urography may be exceptionally important in the uroradiological study of distensions of renal cavities in pediatric cases, pregnant women and renal transplant patients or in case of contrast material allergy. urogenitalis diagnosztika, üregrendszeri tágulat, MR-urográfia urogenital diagnostics, renal cavity distension, MR urography DR. HORVÁTH LÁSZLÓ (levelezô szerzô/correspondent), DR. BAJZIK GÁBOR, VANDULEK CSABA: Kaposvári Egyetem, Egészségtudományi Centrum/University of Kaposvár, Centre for Health Siences; H-7400 Kaposvár, Guba S. u DR. BOGNER PÉTER, DR. NAGY GYÖNGYI, DR. REPA IMRE: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Diagnosztikai Képalkotó Tanszék/University of Pécs, Faculty for Health Sciences, Department of Imaging Diagnostics; Pécs 196 Érkezett: február 14. Elfogadva: augusztus 30.

2 Az urogenitalis rendszer diagnosztikájában a legegyszerûbb és legolcsóbb módszer az ultrahangvizsgálat. A diagnosztikai algoritmusban a következô, leggyakrabban alkalmazott eljárás az intravénás urográfia (IVU), de számos invazív radiológiai módszer is fontos szerepet kap a morfológiai és a funkcionális kérdések megválaszolásában. Az elmúlt években a multislice-ct-készülékek elterjedésével az uroradiológiai vizsgálati algoritmusok is változni látszanak, ugyanakkor a CTvizsgálatok továbbra is jelentôs sugárterhelést jelentenek, különösképpen a többfázisú, illetve a dinamikus vizsgálatok (például CT-urográfia) esetén. Számos esetben kell jódos kontrasztanyagot adni, amelynek nem ionos formája is nephrotoxicusnak tekintendô. Az MR-urográfia (MRU) az utóbbi évtized folyamán a kísérleti fázisból a klinikai gyakorlatba lépett, ugyanakkor térnyerése az urogenitalis rendszer vizsgálatában nem általános, a diagnosztikai algoritmusban csak differenciáldiagnosztikai probléma esetén, utolsó lépésként szerepel, elsôsorban költségigényessége miatt. Nemzetközi és hazai viszonylatban manapság már nincs hardverakadálya az MRU-módszerek alkalmazásának, és a metodika is letisztultnak tekinthetô. Intézetünkben két éve végzünk ilyen vizsgálatokat, de ismereteink szerint az ország más MR-laboratóriumaiban is elkezdték alkalmazni, és a közelmúltban az egri munkacsoport Kis és munkatársai átfogó cikket is közölt a statikus MRurográfiáról 1. Az MRU-t napjainkban két stratégiai irányvonalat követve végezzük, bár ezek egyre gyakrabban kombinálódnak. Az egyik irányvonal a stacioner folyadékok kimutatása kontrasztanyag adása nélkül, T2-súlyozott turbospinecho-szekvenciával, vagy az irodalomban fellelhetô más megnevezés szerint úgynevezett hidrografikus szekvenciával A másik módszer az urogenitalis rendszer mûködésének a megítélésére is alkalmas, intravénás, gadolíniumos kontrasztanyagos vizsgálat továbbfejlesztett T1-súlyozott háromdimenziós gradiensecho- (GRE) szekvenciával 2 10, Jelen dolgozatunkban áttekintjük az MRurográfia módszereinek és kivitelezésének jellegzetességeit, és saját, valamint nemzetközi tapasztalatok alapján értékeljük az uroradiológiában elfoglalt helyét. Végül két gyermek esete kapcsán bemutatjuk az MRU-módszer lehetôségeit a fejlôdési rendellenességek diagnosztikájában. MR-UROGRÁFIA Hardverkövetelmények A publikációk alapján úgy tûnik, hogy MRUvizsgálatot leggyakrabban 1,5 T térerejû berendezésekkel végeznek, de alacsonyabb térerejû készülékkel is lehetséges 2 6, 8 12, 14. A hagyományos gradiensrendszer is megfelelô, de jobb eredmény érhetô el nagy teljesítményû gradiensekkel. A testtekercs mellett több szerzô is egyre elterjedtebben használ felületi tekercseket, és a technikai fejlesztések révén ezekkel valószínûleg a jövôben még jobb eredmény érhetô el. A vizsgálatokat intézetünkben Siemens Magnetom Avanto 1,5 T (Siemens Medical System, Erlangen, Németország) készülékkel végeztük, testmátrix felületi tekerccsel vagy, nagyobb testméret esetén, összekapcsolt testmátrix tekercs alkalmazásával. A készülék gradiensrendszere az alábbi paraméterekkel jellemezhetô: 45 mt/m gradienserôsség, 200 T/m/s slew rate, FOV 500 mm. T2-súlyozott MR-urográfia A T2-súlyozott MR-urogramokon a statikus folyadék jelenik meg a környezô szövetekhez képest magas kontraszttal. A statikus folyadék természetesen nem más, mint a vizelet maga, amelyet belsô kontrasztanyagnak is neveznek. A T2-súlyozott MRU tehát olyan vizsgálóeljárás, amely nem függ a vesefunkciótól, azaz azoknál a betegeknél is eredményes lehet, akiknek nincs vesemûködésük. A T2-súlyozott mérésekre leggyakrabban a turbo- spinecho-módszert alkalmazzák, amely viszonylag rövid mérési idô alatt erôs T2-súlyozásra képes. A mérési idôt jelentôsen befolyásolja a turbofaktor vagy ETL (echo train length), de alapvetôen attól is függ, hogy a mérés egy gerjesztéssel (single-shot) vagy több gerjesztéssel (multishot) történik. Vizsgálatainkban kombináljuk az egyszeletes single-shot és a többszeletes, átfedéses multi-shot méréseket. Single-shot mérés esetén egyetlen vastag (60 80 mm) szeletet képezünk le, amely praktikusan egyfajta szummációs felvételnek is tekinthetô. A single-shot mérést half-fourieradatgyûjtéssel is szokták kombinálni [ez a HASTE- (half-fourier acquisition single-shot turbospinecho) szekvencia], amely tovább csökkenti a mérési idôt, következésképpen akár öt másodpercnél is rövidebb lehet. Ennek a módszernek az elônye, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

3 hogy a teljes vizeletelvezetô rendszert gyorsan, mûtermékmentesen lehet ábrázolni, nincs szükség utólagos képfeldolgozásra, ezért jó áttekintôképet ad az üregrendszeri és uretertágulatokat illetôen, valamint az obstrukció helye is meghatározható. Multi-shot mérés esetében két- vagy háromdimenziós turbospinecho-mérést alkalmazunk átfedô szeletpozicionálással, és a szeletvastagság rendszerint kisebb 5 mm-nél. A képsorozatot MIP- (maximum intensity projection) képfeldolgozó módszerrel rekonstruáljuk. Ez a módszer jobb térbeli felbontást tesz lehetôvé, és kiküszöbölhetôk a struktúrák szuperpozíciójából származó mûtermékek. A T2-súlyozott TSE-mérés másik fontos jellemzôje az effektív echoidô (TE), mivel ez határozza meg a kontrasztot. Ez az erôs T2-súlyozás miatt rendszerint hosszú (~200 ms), tehát a k-tér (kspace hullámvektortér) közepét a kívánt kontrasztnak megfelelô echókkal töltik fel. T1-súlyozott MR-urográfia A T1-súlyozott MR-urográfia a hagyományos IVurográfiához hasonlítható, ezért kiválasztásos MRurográfiának is szokták nevezni. A módszer lényege, hogy a vesében kiválasztódó kontrasztanyag intravénás adása után gyors, T1-súlyozott mérések készülnek. Ez a módszer tehát függ a vesefunkciótól, de egyben jó tájékozódást nyújt a kiválasztásról és pontos morfológiai képet is ad. Az MRU során használt kontrasztanyag lehet bármely kis mólsúlyú gadolíniumkelát, amely dominánsan a vesén keresztül ürül a szervezetbôl. E szerek elônye, hogy kicsiny a nephrotoxicitásuk és jól dializálhatók, ezért az MRU szempontjából is jó kontrasztanyagnak tekinthetôk. [Fontos megemlíteni, hogy bebizonyították, miszerint számos esetben fôleg a gadodiamid és néhány esetben a gadopentetát-dimeglumin tartalmú MR-kontrasztanyagok a felelôsek a nefrogén szisztémás fibrosis (NSF) kialakulásáért súlyos vesekárosodásban (GFR <30 ml/min/1,73 m 2 ) szenvedôk esetében. Ezért ilyen betegeknek, illetve újszülötteknek és csecsemôknek a még éretlen vese miatt nem javasolt gadodiamidot adni, és más gadolíniumtartalmú kontrasztanyag adása is gondos mérlegelést kíván 20.] Ugyanakkor a gadolíniumkelátok paramagnetikus tulajdonsága az MRU-vizsgálat során sajátos metodikai megközelítést tesz szükségessé. A gadolínium alacsony koncentrációban elsôsorban a T1-relaxációra hat, de magasabb koncentráció esetén a T2- és T2*-relaxációt is rövidíti, amely jelentôs jelvesztést okozhat. Az MRU során tehát figyelembe kell venni a kontrasztanyag koncentrációját a vizeletben, helyesebben ki kell küszöbölni a túlzott koncentrációt. Ezért a kontrasztanyag mellett alacsony dózisú diuretikumot (furosemid) kell adni, amely a beadás után másodperccel már kifejti hatását. A kontrasztanyag és diuretikum együttes adása több szempontból is kedvezô: 1. a fokozott vizeletmennyiség a vizeletelvezetô rendszer enyhe kitágulását okozza; 2. csökken a kiválasztott kontrasztanyag koncentrációja; 3. a megnövekedett vizeletelválasztás elôsegíti a kontrasztanyag egyenletes eloszlását a vizeletelvezetô rendszerben 14. Az említett okok miatt kedvezôvé válik a T1-súlyozás a T2*-hatások kiküszöbölése mellett. Az MR-urográfiában elterjedt gadolíniumos kontrasztanyag dózisa 0,05 0,1 mmol/ttkg, a furosemid ajánlott dózisa pedig 0,05 0,1 mg/ttkg, 5 10 mg összmennyiségig. A tapasztalatok szerint optimális MRU-eredmény akkor érhetô el, ha az alacsony dózisú diuretikumot egy öt perccel a kontrasztanyag alkalmazása elôtt adjuk a betegnek 2 10, Értelemszerûen kiválasztásos MR-urográfiát csak jó vesefunkció esetén érdemes készíteni, 2 mg/dl szérumkreatinin-szint felett alkalmazása már komolyan mérlegelendô. A T1-súlyozott mérésre háromdimenziós gradiensecho- (GRE) szekvenciát alkalmazunk, alacsony repetíciós és echóidôvel, coronalis vagy paracoronalis beállítással. A látótér (field of view) beállításával módosítható az ábrázolni kívánt terület nagysága, illetve a térbeli felbontás a kívánt elváltozás ábrázolása szerint. A mérésbôl származó képeket ez esetben is MIP-módszerrel lehet feldolgozni. Ez utóbbi esetében számos szerzô kihangsúlyozza, hogy nem nélkülözhetô a mérésbôl származó elsôdleges képek áttekintése, mivel a képfeldolgozás során eltûnhetnek a telôdési hiányok elsôsorban olyan esetekben, ahol a telôdési hiányt folyadék veszi körül (például a vesemedencében elhelyezkedô kô) 4 6, 14, 15. A légzési mûtermékek kiküszöbölése céljából a háromdimenziós GRE-méréseket is légzésvisszatartásban kell végezni, amely megfelelô gradiensrendszer esetén másodperces idôtartamot jelent. Intézetünkben kezdetben rutinszerûen T1-súlyozott (SE) axiális síkú, T2-súlyozott (TSE) axiális és coronalis síkú felvételeket készítettünk a vesékrôl és a vizeletelvezetô rendszerrôl légzésvezérelve, esetenként T2 sagittalis síkú felvételekkel kiegé- 198 Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

4 szítve. Ezt követôen single-shot vastag szeletes T2 HASTE coronalis és szükség szerint sagittalis síkú vizsgálat készült MIP-rekonstrukcióval. Ez után minden esetben multi-shot, többszeletes T2 HASTE-mérést végeztünk, amely leggyakrabban coronalis síkú, de a patológiás elváltozástól függôen több síkban is alkalmazható. Amennyiben diagnosztikailag többletinformáció várható a vese és üregrendszerének kiválasztásos vizsgálatától, forszírozott diuresissel, intravénás kontrasztanyagos, T1-súlyozott, háromdimenziós GRE-vizsgálat készül. A furosemid alkalmazása miatt fontos, hogy a beteg hólyagja a vizsgálat kezdetén üres legyen. A beteg elôkészítését illetôen az MR-vizsgálatoknál szokásos, általános szabályok követendôk. Gyakorlatunkban a módszer finomítása során a tájékozódást a vastag szeletes T2 HASTE-vizsgálattal kezdtük, majd az anatómia tisztázására TRUIFISP coronalis síkú vizsgálattal folytattuk. Kontrasztanyag adásának szükségessége esetén a több kinyerhetô információ miatt a beadást követôen 5, 10, majd 20 perc múlva készültek a vizsgálatok 2. A hagyományos szekvenciákat változatlan formában használtuk. A HASTE-vizsgálat paraméterei: TR 1800 ms, TE 678 ms, flip angle 150, slabszélesség 40 mm, FOV , mátrix A TRUFISP paraméterei: TR 3,63 ms, TE 1,51 ms, flip angle 70, FOV , szeletvastagság 4 mm, mátrix A háromdimenziós GRE (FLASH) paraméterek: TR 3,17 ms, TE 2,81 ms, flip angle 30, effektív szeletvastagság 1,75 mm, mátrix Az intravénás gadolíniumos kontrasztanyag dózisa 0,1 mmol/ttkg, de ezt egy perccel mindig megelôzi 0,1 mg/ttkg intravénás furosemid adása. A vizsgálatot perces várakozás után kezdtük. Kaposváron mintegy 50 MRU-vizsgálat készült a módszer bevezetésétôl kezdôdôen, és a vizsgálatok többsége gyermekek urogenitalis rendszerének fejlôdési rendellenessége miatt történt, jórészt egyéb vizsgálati módszerek bizonytalan eredménye után. kislánynál ultrahangszûrés során a jobb vese üregrendszeri tágulatát és tág uretert mutattak ki, illetve a sorozatos ellenôrzések alkalmával progressziót észleltek. Felmerült kettôs vese gyanúja, de az elkészített intravénás urográfia és DMSAvizsgálat nem igazolta a feltételezést, a jobb vese összaktivitása 47% volt. A folyamat progrediálódott, de intravénás urográfiával gyakorlatilag normális lefutású és tágasságú uretert találtak. Emiatt cisztoszkópia is készült, amelynek során a szokottnál kissé magasabban és hátrább eredô ureterszájadékot láttak. A szájadékon keresztül ureterkatétert vezettek a vese üregrendszerébe, de a feltöltött 1. ábra. T2 HASTE sagittalis síkú felvétel (TR 1800 ms, TE 678 ms, flip angle 150, slabszélesség 40 mm, FOV , mátrix ). A hólyag mögött a vakon végzôdô, tág ureter látható E SETISMERTETÉS Elsô beteg Elsô betegünknél hagyományos méréseket és T2- súlyozott MRU-vizsgálatot végeztünk. Az egyéves 2. ábra. T2 HASTE axiális síkú, zsírelnyomásos felvétel. A pyeloureteralis átmenet kompressziója látható M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

5 3. ábra. T2 HASTE-vizsgálatból készített MIPrekonstrukció utáni felvétel vesében a mérsékelt fokú pyelontágulaton kívül egyéb patológiás elváltozást nem találtak, és az ureter is közel normális tágasságú volt. Visszahúzva az ureterkatétert és az ureterbe kontrasztanyagot fecskendezve azt látták, hogy az különösebb ellenállás nélkül, azonnal ürül a hólyagba, ezzel cáfolva a vesicoureteralis szûkület lehetôségét. A hólyag hátsó falán egy bedomborodást láttak, ami a trigonumot komprimálta. A progresszió miatt mûtét lehetôsége is felmerült. Az IVU- és az ultrahangvizsgálat eredményei közti jelentôs diszkrepancia miatt kérték az újabb vizsgálatot. Az MRU során a vese felsô pólusából kiindulóan egy átlagosan 20 mm átmérôjû, folyadéktartalmú képletet találtunk, és a vese felsô pólusának ezen területe körülírtan atrophiás volt. A tág, elongált, megaloureternek imponáló képlet vakon végzôdött a hólyag és a rectum között (1. ábra). A vese üregrendszeri tágulata a 5. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat coronalis síkban. (TR 3,17 ms, TE 2,81 ms, flip angle 30, effektív szeletvastagság 1,75 mm, mátrix ) A felvételek furosemid és gadolínium beadása után készültek; jobb oldalon késik a kiválasztás megaloureter pyelouretralis átmenetre kifejtett kompressziója miatt alakult ki (2. ábra). A húgyhólyagon a benyomatot a vakon végzôdô tasak okozta (3. ábra). A kisgyermek mûtétre került, amikor is a vese felsô pólusát és a tág ureter nagy részét reszekálták. A húgyhólyag mögött lévô ureterrészletet, az esetleges idegsérülés elkerülése miatt, nem távolították el. 4. ábra. T2 HASTE vastag szeletes felvétel a furosemid beadása elôtt. Az ureter distalis szakasza nem ábrázolódik Második beteg A második betegnél a natív vizsgálaton kívül szükség volt vizelethajtóval kombinált intravénás kontrasztanyag adására is. A 12 éves gyermek policisztás vesebetegség, congenitalis májfibrosis, portalis hypertensio és oesophagusvaricositas miatt állt gondozás alatt. A korábbi, rendszeres ultrahang-ellenôrzések a cisztás vesebetegség jellegzetes eltéréseit mutatták, vizeletelvezetési zavarra utaló jeleket azonban nem láttak. Intézetünkbe történô beutalása elôtt egy hónappal derítették ki ultrahangvizsgálattal a jobb 200 Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

6 oldali üregrendszer és a proximalis ureter nem jelentôs mértékû tágulatát, de magyarázatot nem találtak. A kontrollvizsgálatok során progresszió mutatkozott, ezért IVU készült. Ezzel a vizsgálattal is csak az üregrendszeri tágulatot diagnosztizálták, de az ureter telôdésének a hiánya miatt a nehezített ürülés helyét nem lehetett azonosítani, ennek tisztázására kérték az MRU elvégzését. A T2 HASTE- és a kontrasztanyagos vizsgálattal nem tudtuk definiálni a jobb oldali ureter distalis szakaszát (4. ábra). A korai T1-súlyozott SE-felvételeken a kiválasztás jobb oldalon késett (5. ábra), de furosemid hatására a késôi T1-súlyozott háromdimenziós FLASH kontrasztanyagos vizsgálatból készült MIP-felvételeken (6. ábra) megjelent a tág ureter is és a szûkület helyét is meg lehetett határozni, sôt, láthatóvá vált a szûkület mögött a gracilis distalis ureterszakasz is (6., 7. ábra). A szûkület okozójaként a posztkontrasztos T1-súlyozott axiális síkú felvételeken egy összekapaszkodott vékonybél-konglomerátum volt azonosítható (8. ábra). A gyermeket ez után ultrahangvizsgálatokkal kontrollálták, de mivel nem észlelték az üregrendszeri tágulat további progresszióját, mûtétetre nem volt szükség. Hasonló vizsgálatokat kizárólag gyermekek differenciáldiagnosztikai problémái miatt végeztünk, és ezek minden esetben eredményesek voltak. Mindezek után az a véleményünk, hogy gyermeknél az ultrahangvizsgálattal felfedezett üregrendszeri tágulatok esetén a költségérzékenység figyelmen kívül hagyásával a következô lépésként az MRU javasolható. Így elmaradhat az IVU okozta röntgensugár-terhelés, az intravénás injekció negatív pszichés és a jódos kontrasztanyag esetleges allergizáló hatása. Nagyobb gyermek esetén a légzésvezérelt vizsgálatok másodperces ideje jól tolerálható, különösen elôzetes begyakoroltatás után. Kisebb gyermekek esetén az altatás elkerülhetetlen, de ez az IVU esetén is szükséges. Az MRU megterhelése egészében jelentôsen kisebb a gyermekre, mint az IVU esetén. Ö SSZEGZÉS Az utóbbi évtizedben a kevéssé vagy nem invazív módszerek egyre nagyobb szerepet kapnak a vizeletelvezetô rendszer képalkotó diagnosztikájában is. Ez a folyamat, fejlôdés megnyilvánul a képalkotó diagnosztikai protokollok változásában, az MRurográfia jelentôségének fokozódásában is. A módszer elônye, hogy károsodott vesefunkció mellett is értékelhetô az MR-kontrasztanyag kiválasztása, és a károsodott vesefunkciós paraméterek szem elôtt tartásával elvégezhetô a vizsgálat 21. Diuretikum adása T2-súlyozott MRU esetén nem javasolt, mivel több szerzô is bizonytalan eredményrôl számolt be, illetve nem feltétlenül tágul ki a vizeletelvezetô rendszer nagyobb mennyiségû vizelet képzôdése esetén sem 15, 17, 18, 20. Ugyanakkor patológiásan tágult vizeletelvezetô rendszer, valamint obstrukció diagnózisa esetén a statikus MRU specificitása és szenzi- 6. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat MIP-rekonstrukció után. A felvételek már a furosemid beadása után, késôi fázisban készültek, és jól látható az ureter tágult cranialis és a szûkület utáni gracilis caudalis szakasza 4, 6, 14, 15, 17, tivitása 100% 18, 22. A módszer nagy elõnye, hogy hydronephrosisban nem mûködô vese esetén is pontos képet kapunk. Inkomplett obstrukció esetén különösen fontos a T2- és T1-súlyozott MRU-t is elvégezni, mivel az obstrukció alatti ureterszakasz normális tágasságú lehet, és ez a T2-súlyozott MRU-képeken nem ábrázolódik, illetve amputáltnak tûnhet. A T1-súlyozott MR-urográfia viszont kirajzolja az obstrukció elôtti és mögötti részt, esetleg az obstrukció szintjén is ábrázolható vékony telôdés 7. Az eddig vizsgált esetek és az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az MRU gyakorlatilag bármilyen vizeletelvezetô rendszeri fejlôdési anomália képalkotó diagnosztikai vizsgálatára alkalmas módszer 4, 5, 14 16, 22, 23. A T2-súlyozott MRU nagyobb folyadékretencióval járó elváltozásokban, úgymint ureterokele 11, hólyagdiverticulum 22, megaloureter 12, tágult kettôs üregrendszer 5, 22, ureteropelvicus stenosis 6, 23 és cisztikus vesebetegségek 12, 23 kiváló diagnosztikus érétkû. Ezzel a technikával azonban a parapelvicus ciszták is ábrázolódnak, amely hydronephrosist vagy pyelectasiát szimulál- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

7 7. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat MIPrekonstrukciója csak a jobb oldali ureterrôl hat, ezért kérdéses esetben a kontrasztanyagos T1-súlyozott MRU segíthet az anatómiai viszonyok tisztázásában. Ez a technika a kisebb, jelentôsebb tágulat nélküli anatómiai variációk kimutatásában is segítséget nyújthat 16. Az MRU urolythiasisban legfeljebb kiegészítô vizsgálat lehet, fôként krónikus, tisztázatlan esetekben számolnak jelentôségével. Többszöri CT-vizsgálat szükségessége esetén az MRU alkalmazásával csökkenthetô a sugárterhelés. Egyre nagyobb szerepet kap a CT mellett a vizeletelvezetô rendszer tumorainak vizsgálatában, mivel mindkét módszer a hagyományos radiológiai vizsgálatokkal (IVU, retrográd pielográfia) megegyezô morfológiai megjelenítést tesz lehetôvé sugárterhelés nélkül 4, 14, 24, 25. Az MRU mellett természetesen spinecho-szekvenciára alapuló morfológiai mérések is szükségesek a tumor és környezetének tisztázására. Hasonló elvek szerint kell eljárni a vizeletelvezetô rendszer külsô kompresszióját okozó patológiás eltérések esetében is 4, ábra. T1-súlyozott axiális síkú, késôi posztkontrasztos felvételek. (TR 5,13 ms, TE 2,81 ms, flip angle 90, FOV , mátrix ) A jobb oldali felvételen a tágult jobb ureterszakasz látható, mellette vékonybélkacsok. A bal oldali képen a vékonybél-konglomerátum által komprimált és gracilissé vált ureterszakasz figyelhetô meg Az MRU bizonyítottan kiváló módszer a transzplantált vese vizeletelvezetô rendszerének vizsgálatában 9, 10, 26. MR-urográfiát a nemzetközi gyakorlatban is általában az ultrahang-, az IVU- és a CT-vizsgálat után alkalmaznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az MRU kevésbé informatív, mint az elôbb említett módszerek, sôt, egyéb MR-vizsgáló módszerekkel (standard mérések, MR-angiográfia, MR-renográfia) együtt alkalmazva egy integrált uroradiológiai kivizsgálás lehetôsége körvonalazódik. Éppen ezért osztjuk azon szerzôk véleményét, akik szerint az MRU nem csak más vizsgáló módszerek kontraindikációja esetén alkalmazandó, hanem több, egymástól független, esetleg invazív vizsgálat kiváltására 8, 12, 23. Számos intézményben az MRU már megelôzi a retrograd pielográfiás és ureteroszkópiás vizsgálatot, megfelelô gyakorlat esetén pedig gyermekeknél átveheti a hagyományos urográfia helyét 12, 14, 18, 27. Köszönetnyilvánítás A szerzôk köszönetüket fejezik ki dr. Kisbenedek László tanár úrnak a hasznos kritikai észrevételekért. Irodalom 1. Kis Zs, Fazekas P, Kulcsár D, Köteles M, Kovács A, Magyar K. Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában. Magyar Radiológia 2006;80(7-8): Nolte-Ernsting CCA, Adam GB, Günther Rolw W. MR urography: examination techiques and applications. Eur Radiol 2001;11: Sigmund G, Stoever B, Zimmerhackl, et al. RARE-MRurography in the diagnosis of upper urinary tract abnormalities in children. Pediatr Radiol 1991;21: Nolte-Ernsting CCA, Bücker A, Adam GB, Neuerburg JM, Jung P, et al. Gadolinium-enhanced excretory MR urography after low-dose diuretic injection: Comparison with conventional excretory urography. Radiology 1998;209: Regan F, Petronis J, Bohlman ME, Jackman S. Perirenal MR high signal New and sensitiv indicator of acute ureteric obstruction. Clinical Radiol 1997;52: Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

8 6. Tang Y, Yamashita Y, Namimoto T, Abe Y, Nishiharu T, Sumi S, et al. The value of MR urography that uses HASTE sequences to renal urinary tract disorders. AJR 1996;167: Sudah M, Vanninen R, Partanen K, Heino A, Vainio P, Ala- Opas M. MR urography in evaluation of acute flank pain: T2- weighted sequences and gadolinium-enhanced three-dimensional FLASH compared with excretory urography. AJR 2001; 176: McDaniel BB, Jones RA, Scerz H, Kirsch AJ, Little SB, Grattan-Smith JD. Dinamic-contrast-enhanced MR urography in the evaluation of pediatric hydronephrosis: Part 2 anatomic and functional assessment of uretero pelvic junction obstruction. AJR 2005;185: Knopp MV, Dörsam J, Oesingmann N, Piesche S, Hawighorst H, et al. Functional MR urography in patiens with renal transplants. Radiologe 1997;37: Nolte-Ernsting CCA, Tacke J, Staatz G, Bücker A, Haage G, Adam GB, et al. Comparison of gadolinium-enhanced T1- weighted excretory MR urography. Twelfth European Congress of Radiology ECR Eur Radiol 2000;10(Suppl1): Aerts P, Van Hoe L, Bosmans H, Oyen R, Marchal G, Baert AL. Breath-hold MR urography using the HASTE tecnique. AJR 1996;166: Borthne A, Nordshus T, Reiseter T, Geitung JT, et al. MR urography: the future gold standard in pediatric urogenital imaging? Pediatr Radiol 2000;29: Reuther G, Kiefer B, Wandl E. Visualization of urinary tract dilatation: value of single-shot MR urography. Eur Radiol 1997;7: Nolte-Ernsting CCA, Staatz G, Tacke J, Günther RW. MR urography today. Abdominal Imaging 2003;28: O Malley ME, Soto JA, Yucel EK, Hussain S. MR urography: evaluation of a three-dimensional fast spin-echo tecnique in patients with hydronephrosis. AJR 1997;168: Statz G, Nolte-Ernsting CCA, Adam GB, Hübner D, Rohrmann D, et al. Feasibility and utility of respiratory gated gadolinium-enhanced T1-weighted magnetic resonance urography in children. Invest Radiol 2000;35: Nolte-Ernsting CCA, Tacke J, Adam GB, et al. Diureticenhanced gadolinium excretory MR urography: comparison of conventional gradient-echo sequences and echo-planar imaging. Eur Radiol 2001;11: Szopinski K, Szopinska M, Borowka A, Jakubowski W. Magnetic resonance urography: initial experience of a low-dose Gd- DTPA-enhanced technique. Eur Radiol 2000;10: Jones RA, Easley K, Little SB, Scherz H, Kirsch AJ, Grattan- Smith JD. Dinamic-contrast-enhanced MR urography in the evaluation of pediatric hydronephrosis: Part I. functional assessment. AJR 2005; Hattery RR, King BF. Technique and application of MR urography. Radiology 1995;194: Marckmann P, Skov L, Rossen K, Dupont A, et al. Nephrogenic systemic fibrosis: suspected causative role of gadodimide used for contrast-enhanced magnetic resonance imaging. J Am Soc Nephrol 2006;17(9): Klein LT, Frager D, Subramanian A, Jowe FC. Use of magnetic resonance urography. Urology 1998;52: Borthne A, Pierre-Jerome C, Nordshus T, Reiseter T. MR urography in children: current status and future development. Eur Radiol 2000;10: Goldman SM, Gatewood OMB. Neoplasms of the renal collection system, pelvis, and ureters. In: Pollack HM. Clinical urography. Philadelphia: Saunders; p Daniels RE III. The goblet sign. Radiology 1999;210: Schubert RA, Göckeritz S, Mentzel HJ, Rzanny R, Schubert J, Kaiser WA. Imaging in ureteral complication of renal transplantation: value of static fluid MR urography. Eur Radiol 2000;10: Rohrschneider WK, Haufe S, Wiesel M, et al. Functional and morphologic evaluation of congenital urinary tract dilatation by using combined static-dynamic MR urography: findings in kidneys with a single collecting system. Radiology 2002; 224: KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Magyar Radiológusok Társasága Gyermekradiológiai Szekciója ezúton mond köszönetet azoknak a tagoknak, akik adójuk 1%-át az Alapítvány a Magyar Gyermekradiológiáért számlájára fizették be 2007-ben. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei

Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei Dr. Rákász István, Dr. Péterfi Lehel Kaposi Mór Oktató Kórház, Urológiai Osztály Háziorvosi Továbbképző Konferencia 2013.05.22. Kaposvár

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezető: Dr. Horn Péter akadémikus Témavezető: Dr. Repa Imre, Ph.D egyetemi tanár A

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása 2008 Szerkesztette: Palkó András, Martos János, Karlinger Kinga Írta: Balázs György Baranyai Tibor Battyány István Fazekas

Részletesebben

CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA

CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása 2008 Szerkesztette: Palkó András, Martos János, Karlinger Kinga Írta: Balázs György Baranyai Tibor Battyány István Fazekas

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban

PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban 2015. január 22. Farmakovigilancia kockázatértékelő bizottság (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee- PRAC) PRAC ajánlások a kísérőiratok frissítését igénylő szignálokkal kapcsolatban A PRAC 2015.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A kontrasztanyagok használata

A kontrasztanyagok használata KONTRASZTANYAGOK Szakmai ajánlás A kontrasztanyagok használata Összeállítás az ESUR 2006-os ajánlásai alapján Kovács Balázs, Karlinger Kinga, Molnár Andrea Ágnes, Balázs György, Bérczi Viktor A jódtartalmú

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények II. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A cikk első részét

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

24. Soproni Ultrahang Napok

24. Soproni Ultrahang Napok Berta J., Mészáros Á., Király I., Baranyai T. (Sopron) A Paget-kórról két eset kapcsán Bohátka G., Sebő É., Bágyi P. (Debrecen) Az emlő ultrahang-vizsgálata során észlelt különlegességek az axillában Illés

Részletesebben

REVEAL LINQ LNQ11. Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk. MRI műszaki leírás

REVEAL LINQ LNQ11. Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk. MRI műszaki leírás REVEAL LINQ LNQ11 Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk MRI műszaki leírás 0123 2013 Az alábbi lista a Medtronic Egyesült Államokban és valószínűleg más országokban érvényes

Részletesebben

CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében

CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében HASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai közlemény CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében Tóth Géza, Magyar Péter BEVEZETÉS Tanulmányunknak az volt a célja, hogy bemutassuk a Crohn-betegségre

Részletesebben

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011.

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. COMPUTER- TOMOGRÁFIA Weninger Cs Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. 1973, British Journal of Radiology, 46, 1016-1022 Computerized transverse

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet A doktori iskola vezetıje: PROF. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezetı: PROF. BOGNER PÉTER

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezetı Dr. Horn Péter akadémikus Témavezetı Dr. Repa Imre egyetemi tanár 3D KÉPALKOTÓ

Részletesebben

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye:

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye: M E G H Í V Ó Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottság A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció A kérőlaptól a diagnózisig - MR tanfolyam orvosoknak és szakdolgozóknak "Amit tudni akarsz az MR-ről..." Bajcsy-Zsilinszky Kórház, 2014. május 9 Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció Dr.

Részletesebben

Az elmúlt húsz év és benne az ultrahangnapok

Az elmúlt húsz év és benne az ultrahangnapok HISTÓRIA A 20. Soproni Ultrahang Napok Visszatekintés az elmúlt 20 évre Baranyai Tibor Az elmúlt húsz év és benne az ultrahangnapok történéseinek és jelentôségének áttekintése nem könnyû feladat. Örömteli,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Terhességi MR vizsgálatok indikációi és veszélyei. Solymosi Diana

Terhességi MR vizsgálatok indikációi és veszélyei. Solymosi Diana Terhességi MR vizsgálatok indikációi és veszélyei Solymosi Diana Miért kerül a várandós nő az MR vizsgálóba? A beteg nem tud a terhességéről A várandós anya diagnózisra vár Magzat direkt MR vizsgálata

Részletesebben

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem FORRAI Gábor Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) PALKÓ András Szegedi Tudományegyetem Teleradiológia, 2005, OGYK Budapest 2 A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

HEMS oktatási anyag Szerzők

HEMS oktatási anyag Szerzők Prehospitális FAST vizsgálat (Focused Assessment with Sonography in Trauma) HEMS oktatási anyag Szerzők Dr. Sóti Ákos Jóváhagyta Verzió / dátum v1.1, 2015.4.14. Érvényes visszavonásig Vonatkozik JOGOK

Részletesebben

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Natív hasi röntgenfelvétel Ultrahang irrigoscopia NORMÁLIS

Részletesebben

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek

A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikai tanulmány A röntgenvizsgálatok értéke és káros hatása a csecsemô- és gyermekbetegek vizsgálatában Weisenbach János, Tóth Áron, Khezri Seddiq The value and the risk of X-ray studies

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

Xanthogranulomatosus cholecystitis

Xanthogranulomatosus cholecystitis HASI DIAGNOSZTIKA Esetismertetés Xanthogranulomatosus cholecystitis Berényi Zsolt, Morvay Zita, Palkó András Xanthogranulomatous cholecystitis BEVEZETÉS A xanthogranulomatosus cholecystitis az epehólyagfal

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I.

Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Az onkológiai megbetegedések diffúzió-súlyozott MR képalkotása. Kezdeti tapasztalatok, eredmények I. Dr. Puskás Tamás, Henits Imre, Vas Megyei Markusovszky Kórház Radiológiai Osztály A tumoros betegségek

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei

Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei SZAKMAI AJÁNLÁS Képalkotó diagnosztikai eljárások szabványos negatív leletei A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása, 2008 A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok információtartalmának interpretálása a

Részletesebben

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával

Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával HÚGYÚTI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Cystosus veseelváltozások vizsgálata multidetektoros komputertomográfiával Bata Pál, Mikusi Regina, Karlinger Kinga, Bérczi Viktor, Szendrôi Attila, Romics Imre

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai H-1. A vesemûködés alapjai 1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai 1. Homeosztázis A belsô környezet kémiai stabilitásának megôrzése az egyes komponensek koncentrációjának szabályozása által. Jellegzetesen

Részletesebben

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből

Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Kontrasztanyagos vizsgálatok a gazdálkodás szemszögéből Dr. Kántor István HealthPort Plus Kft Invazív beavatkozás A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás

Részletesebben

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében

A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikoradiológiai tanulmány A radiológiai vizsgálatok értéke a Hirschsprung-betegség kórismézésében Weisenbach János, Hock András, Kondor Ariella BEVEZETÉS A felmérés célja az volt,

Részletesebben

Cardiovascularis CT és MR diagnosztika Balázs György Tóth Attila

Cardiovascularis CT és MR diagnosztika Balázs György Tóth Attila Cardiovascularis CT és MR diagnosztika Balázs György Tóth Attila SE Ér- és Szívsebészeti Klinika Radiológiai Diagnosztika Képalkotó eljárások a a cardiovascularis diagnosztikában Direkt punkciós vagy katéteres

Részletesebben

Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére

Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának megelőzésére Írta: dr. Haris Ágnes 1, dr. Nagy Judit 2, dr. Mátyus János 3 1 Szent Margit Kórház II. Belgyógyászat Budapest, 2 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem

A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem A nephrológia aktuális kérdései, komplex vesevédelem Nagy Judit Rheumatológia és rehabilitáció határterületei Harkány,. Vázlat - CKD (krónikus vesebetegségek) mint népegészségügyi probléma - CKD egységesített

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban HASI DIAGNOSZTIKA Esetismertetés Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban Kukla Edit, Bevíz József, Makula Éva, Palkó András, Várkonyi Ágnes, Füzesi Kristóf BEVEZETÉS A

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei

Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei HASI DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei Weninger Csaba, Rostás Tamás, Moró Zsuzsanna, Gersei Emma BEVEZETÉS Tompa hasi trauma okozta, a teljes

Részletesebben

A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2. Klinikai, módszertani összefoglalás

A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2. Klinikai, módszertani összefoglalás Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 99 112. A TÜDŐEMBÓLIA KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA KISS ZSUZSANNA 1, DR. FORNET BÉLA 2, DR. LOMBAY BÉLA 2 Összefoglalás: A tüdőembólia akut, életveszélyes

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete A VHL szindróma egy nagyon ritka (1/100 000) örökletes genetikai rendellenesség, aminek a betegségként történő megjelenése (manifesztálódása)

Részletesebben

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit!

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Caring for Life through Innovation S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Ergonómikus kialakítás Hordozható kivitel bárhol, bármikor használatra

Részletesebben

Útmutató a CT protokollhoz

Útmutató a CT protokollhoz Útmutató a CT protokollhoz iuni iduo itotal A ConforMIS térdízüle felszínpótló implantátumcsaládhoz ConforMIS, Inc. (Tel.: 781/345 9170) 1 Copyright 2014 ConforMIS, Inc. TARTALOM 1.0 A BETEG ELHELYEZÉSE

Részletesebben

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Hévíz Hotel Rogner & Spa Lotus Therme 2005. április 28-30. LÉLEK IMRE EMLÉKPLAKETT ALAPÍTVA: 1996 Kitüntetettek:

Részletesebben

CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények

CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények HASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények Kis Zsuzsanna, Kovács Annamária, Fazekas Péter, Magyar Klára CT findings of splenic

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT)

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása A TRT 8 témában (mellkas, has, eml, mozgásszerv, idegrendszer, fej-nyak régió, intervenció, gyermekradiológia) a négy egyetemi

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában

Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány Agyi perfúziós komputertomográfia az akut stroke ellátásában Bagi Róbert, Szabó Tünde, Monoki Erzsébet BEVEZETÉS Az utóbbi években elterjedt többszeletes

Részletesebben

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Tartalom KDIGO ajánlás tükrében Krónikus vesebetegségek funkcionális osztályozása

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter

ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA. Dr. Osváth Péter ÚJ ELJÁRÁS A SPERMIUMOK MEGTERMÉKENYÍTŐ KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA ÉS ANNAK OBJEKTÍV KIMUTATÁSÁRA Dr. Osváth Péter BEVEZETÉS Meddőség epidemiológiája Meddőség kezelésének nehézségei ( idiopathiás, nem kezelhető

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Csépány Tünde 2014. Október 03.

Csépány Tünde 2014. Október 03. Csépány Tünde 2014. Október 03. » 33 éves nő, subacut» Sürgető vizelési inger» Spinalis laesióra gyanús panasz» Előzmény nincs » 51 éves nő, subacut» Járásképtelen, kezei ügyetlenek, lábai érzéketlenek,

Részletesebben

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK Referátumok A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest Motorral mozgatott transzducerek. Transzducertípusok, metszeti síkok, interpolációs

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek

dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek dr. Kranjec Ferenc A modern holstein-fríz tehén reprodukciós jellegzetességei, annak javítására alkalmazható módszerek Bodrog, Szerencsi MGZRT. A petefészek ellés utáni ciklusba lendülése Tejtermelés,

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET . GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gyer;nckkardiolÓgiai Osztály 8. Szívkatéterezéssei és/vagy katéterterápiás beavatkozással kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok (gyennek) A beteg neve:,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben