Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán"

Átírás

1 MR-DIAGNOSZTIKA Metodikai közlemény Az MR-urográfia technikai aspektusai két eset kapcsán Horváth László, Bogner Péter, Nagy Gyöngyi, Bajzik Gábor, Vandulek Csaba, Repa Imre Az urogenitalis rendszer radiológiai diagnosztikájában sokáig az intravénás urográfiáé volt a vezetô szerep, de az ultrahang és egyéb keresztmetszeti képalkotó módszerek bevezetése jelentôs változást hozott ezen a téren. A modern (multislice) CT-vizsgálatok mellett egyre gyakrabban alkalmazzák az MR-urográfiás módszereket, amelyek az MR-képalkotás ismert elônyein túl a statikus és a dinamikus vizsgálat lehetôségeit kínálják. A szerzôk ismertetik a két alapvetô MR-urográfiás módszert, amelyek, egymást kiegészítve, lehetôvé teszik a vizeletelvezetô rendszer teljes vizsgálatát. Az elsô módszer a stacioner folyadék kimutatására használt, erôsen T2-súlyozott turbospinecho-szekvenciával készült mérés, amely jól ábrázolja a vizeletelvezetô rendszer tágulatait, még abban az esetben is, ha nincs vagy kismértékû a kiválasztás. A másik módszer a hagyományos intravénás urográfiával analóg, mivel ez esetben a jódnál kevésbé nephrotoxicus, gadolíniumtartalmú kontrasztanyag kiválasztásával ábrázolható az üreg- és elvezetôrendszer T1- súlyozott gradiensecho-mérésekkel, akár dinamikus módon. Ezzel a technikával normális tágasságú és obstruált vizeletelvezetô rendszeri eltérések jeleníthetôk meg, de elôfeltétel a viszonylag jó vesefunkció. A metodikai összefoglalás után mindkét módszer illusztrálására pediátriai pácienseik tisztázatlan eredetû üregrendszeri tágulatának MR-urográfiás vizsgálatait mutatják be. Az MR-urográfia a hagyományos MR-vizsgálati módszerekkel együtt alkalmazva jelentôs mértékben csökkentheti az invazív, illetve a sugárterheléssel járó radiológiai módszerek alkalmazását. Kiemelten fontos lehet a gyermekkori üregrendszeri tágulatok vizsgálatában, a terhes nôk, a vesetranszplantált és a kontrasztanyagra érzékeny betegek uroradiológiai kivizsgálásában. Technical aspects of MR urography based on two cases Intravenous urography has been the gold standard in diagnostic radiology studying the urogeintal system. However, ultrasound and other cross-sectional imaging methods have brought major change in this area. Beside modern (multislice) CT examinations the methods of MR urography are more frequently applied making possible both static and dynamic examinations beyond the wellknown advantages of MR imaging. The authors describe two complemetary methods of MR urography which provide a complete evaluation of the urinary system. The first method is aimed to image stationary fluid by using heavily T2 weighted turbo spin echo pulse sequences. This measurement well depicts the dilations of the excretory system even with little or no excretion of urine. The second method is analogous with the traditional IVU, as the excretion of a less nephrotoxic gadolinium based contrast medium followed by a T1 weighted gradient echo pulse sequence (possibly dynamic) helps to visualise the renal cavities and the urinary pathways. Normal renal function is a prerequisite when using this technique in order to visualise normal and obstructed urinary pathway disorders. The use of MR urography together with traditional MR methods may significantly reduce the number of invasive examinations and methods based on X-ray radiation exposure. MR urography may be exceptionally important in the uroradiological study of distensions of renal cavities in pediatric cases, pregnant women and renal transplant patients or in case of contrast material allergy. urogenitalis diagnosztika, üregrendszeri tágulat, MR-urográfia urogenital diagnostics, renal cavity distension, MR urography DR. HORVÁTH LÁSZLÓ (levelezô szerzô/correspondent), DR. BAJZIK GÁBOR, VANDULEK CSABA: Kaposvári Egyetem, Egészségtudományi Centrum/University of Kaposvár, Centre for Health Siences; H-7400 Kaposvár, Guba S. u DR. BOGNER PÉTER, DR. NAGY GYÖNGYI, DR. REPA IMRE: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Diagnosztikai Képalkotó Tanszék/University of Pécs, Faculty for Health Sciences, Department of Imaging Diagnostics; Pécs 196 Érkezett: február 14. Elfogadva: augusztus 30.

2 Az urogenitalis rendszer diagnosztikájában a legegyszerûbb és legolcsóbb módszer az ultrahangvizsgálat. A diagnosztikai algoritmusban a következô, leggyakrabban alkalmazott eljárás az intravénás urográfia (IVU), de számos invazív radiológiai módszer is fontos szerepet kap a morfológiai és a funkcionális kérdések megválaszolásában. Az elmúlt években a multislice-ct-készülékek elterjedésével az uroradiológiai vizsgálati algoritmusok is változni látszanak, ugyanakkor a CTvizsgálatok továbbra is jelentôs sugárterhelést jelentenek, különösképpen a többfázisú, illetve a dinamikus vizsgálatok (például CT-urográfia) esetén. Számos esetben kell jódos kontrasztanyagot adni, amelynek nem ionos formája is nephrotoxicusnak tekintendô. Az MR-urográfia (MRU) az utóbbi évtized folyamán a kísérleti fázisból a klinikai gyakorlatba lépett, ugyanakkor térnyerése az urogenitalis rendszer vizsgálatában nem általános, a diagnosztikai algoritmusban csak differenciáldiagnosztikai probléma esetén, utolsó lépésként szerepel, elsôsorban költségigényessége miatt. Nemzetközi és hazai viszonylatban manapság már nincs hardverakadálya az MRU-módszerek alkalmazásának, és a metodika is letisztultnak tekinthetô. Intézetünkben két éve végzünk ilyen vizsgálatokat, de ismereteink szerint az ország más MR-laboratóriumaiban is elkezdték alkalmazni, és a közelmúltban az egri munkacsoport Kis és munkatársai átfogó cikket is közölt a statikus MRurográfiáról 1. Az MRU-t napjainkban két stratégiai irányvonalat követve végezzük, bár ezek egyre gyakrabban kombinálódnak. Az egyik irányvonal a stacioner folyadékok kimutatása kontrasztanyag adása nélkül, T2-súlyozott turbospinecho-szekvenciával, vagy az irodalomban fellelhetô más megnevezés szerint úgynevezett hidrografikus szekvenciával A másik módszer az urogenitalis rendszer mûködésének a megítélésére is alkalmas, intravénás, gadolíniumos kontrasztanyagos vizsgálat továbbfejlesztett T1-súlyozott háromdimenziós gradiensecho- (GRE) szekvenciával 2 10, Jelen dolgozatunkban áttekintjük az MRurográfia módszereinek és kivitelezésének jellegzetességeit, és saját, valamint nemzetközi tapasztalatok alapján értékeljük az uroradiológiában elfoglalt helyét. Végül két gyermek esete kapcsán bemutatjuk az MRU-módszer lehetôségeit a fejlôdési rendellenességek diagnosztikájában. MR-UROGRÁFIA Hardverkövetelmények A publikációk alapján úgy tûnik, hogy MRUvizsgálatot leggyakrabban 1,5 T térerejû berendezésekkel végeznek, de alacsonyabb térerejû készülékkel is lehetséges 2 6, 8 12, 14. A hagyományos gradiensrendszer is megfelelô, de jobb eredmény érhetô el nagy teljesítményû gradiensekkel. A testtekercs mellett több szerzô is egyre elterjedtebben használ felületi tekercseket, és a technikai fejlesztések révén ezekkel valószínûleg a jövôben még jobb eredmény érhetô el. A vizsgálatokat intézetünkben Siemens Magnetom Avanto 1,5 T (Siemens Medical System, Erlangen, Németország) készülékkel végeztük, testmátrix felületi tekerccsel vagy, nagyobb testméret esetén, összekapcsolt testmátrix tekercs alkalmazásával. A készülék gradiensrendszere az alábbi paraméterekkel jellemezhetô: 45 mt/m gradienserôsség, 200 T/m/s slew rate, FOV 500 mm. T2-súlyozott MR-urográfia A T2-súlyozott MR-urogramokon a statikus folyadék jelenik meg a környezô szövetekhez képest magas kontraszttal. A statikus folyadék természetesen nem más, mint a vizelet maga, amelyet belsô kontrasztanyagnak is neveznek. A T2-súlyozott MRU tehát olyan vizsgálóeljárás, amely nem függ a vesefunkciótól, azaz azoknál a betegeknél is eredményes lehet, akiknek nincs vesemûködésük. A T2-súlyozott mérésekre leggyakrabban a turbo- spinecho-módszert alkalmazzák, amely viszonylag rövid mérési idô alatt erôs T2-súlyozásra képes. A mérési idôt jelentôsen befolyásolja a turbofaktor vagy ETL (echo train length), de alapvetôen attól is függ, hogy a mérés egy gerjesztéssel (single-shot) vagy több gerjesztéssel (multishot) történik. Vizsgálatainkban kombináljuk az egyszeletes single-shot és a többszeletes, átfedéses multi-shot méréseket. Single-shot mérés esetén egyetlen vastag (60 80 mm) szeletet képezünk le, amely praktikusan egyfajta szummációs felvételnek is tekinthetô. A single-shot mérést half-fourieradatgyûjtéssel is szokták kombinálni [ez a HASTE- (half-fourier acquisition single-shot turbospinecho) szekvencia], amely tovább csökkenti a mérési idôt, következésképpen akár öt másodpercnél is rövidebb lehet. Ennek a módszernek az elônye, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

3 hogy a teljes vizeletelvezetô rendszert gyorsan, mûtermékmentesen lehet ábrázolni, nincs szükség utólagos képfeldolgozásra, ezért jó áttekintôképet ad az üregrendszeri és uretertágulatokat illetôen, valamint az obstrukció helye is meghatározható. Multi-shot mérés esetében két- vagy háromdimenziós turbospinecho-mérést alkalmazunk átfedô szeletpozicionálással, és a szeletvastagság rendszerint kisebb 5 mm-nél. A képsorozatot MIP- (maximum intensity projection) képfeldolgozó módszerrel rekonstruáljuk. Ez a módszer jobb térbeli felbontást tesz lehetôvé, és kiküszöbölhetôk a struktúrák szuperpozíciójából származó mûtermékek. A T2-súlyozott TSE-mérés másik fontos jellemzôje az effektív echoidô (TE), mivel ez határozza meg a kontrasztot. Ez az erôs T2-súlyozás miatt rendszerint hosszú (~200 ms), tehát a k-tér (kspace hullámvektortér) közepét a kívánt kontrasztnak megfelelô echókkal töltik fel. T1-súlyozott MR-urográfia A T1-súlyozott MR-urográfia a hagyományos IVurográfiához hasonlítható, ezért kiválasztásos MRurográfiának is szokták nevezni. A módszer lényege, hogy a vesében kiválasztódó kontrasztanyag intravénás adása után gyors, T1-súlyozott mérések készülnek. Ez a módszer tehát függ a vesefunkciótól, de egyben jó tájékozódást nyújt a kiválasztásról és pontos morfológiai képet is ad. Az MRU során használt kontrasztanyag lehet bármely kis mólsúlyú gadolíniumkelát, amely dominánsan a vesén keresztül ürül a szervezetbôl. E szerek elônye, hogy kicsiny a nephrotoxicitásuk és jól dializálhatók, ezért az MRU szempontjából is jó kontrasztanyagnak tekinthetôk. [Fontos megemlíteni, hogy bebizonyították, miszerint számos esetben fôleg a gadodiamid és néhány esetben a gadopentetát-dimeglumin tartalmú MR-kontrasztanyagok a felelôsek a nefrogén szisztémás fibrosis (NSF) kialakulásáért súlyos vesekárosodásban (GFR <30 ml/min/1,73 m 2 ) szenvedôk esetében. Ezért ilyen betegeknek, illetve újszülötteknek és csecsemôknek a még éretlen vese miatt nem javasolt gadodiamidot adni, és más gadolíniumtartalmú kontrasztanyag adása is gondos mérlegelést kíván 20.] Ugyanakkor a gadolíniumkelátok paramagnetikus tulajdonsága az MRU-vizsgálat során sajátos metodikai megközelítést tesz szükségessé. A gadolínium alacsony koncentrációban elsôsorban a T1-relaxációra hat, de magasabb koncentráció esetén a T2- és T2*-relaxációt is rövidíti, amely jelentôs jelvesztést okozhat. Az MRU során tehát figyelembe kell venni a kontrasztanyag koncentrációját a vizeletben, helyesebben ki kell küszöbölni a túlzott koncentrációt. Ezért a kontrasztanyag mellett alacsony dózisú diuretikumot (furosemid) kell adni, amely a beadás után másodperccel már kifejti hatását. A kontrasztanyag és diuretikum együttes adása több szempontból is kedvezô: 1. a fokozott vizeletmennyiség a vizeletelvezetô rendszer enyhe kitágulását okozza; 2. csökken a kiválasztott kontrasztanyag koncentrációja; 3. a megnövekedett vizeletelválasztás elôsegíti a kontrasztanyag egyenletes eloszlását a vizeletelvezetô rendszerben 14. Az említett okok miatt kedvezôvé válik a T1-súlyozás a T2*-hatások kiküszöbölése mellett. Az MR-urográfiában elterjedt gadolíniumos kontrasztanyag dózisa 0,05 0,1 mmol/ttkg, a furosemid ajánlott dózisa pedig 0,05 0,1 mg/ttkg, 5 10 mg összmennyiségig. A tapasztalatok szerint optimális MRU-eredmény akkor érhetô el, ha az alacsony dózisú diuretikumot egy öt perccel a kontrasztanyag alkalmazása elôtt adjuk a betegnek 2 10, Értelemszerûen kiválasztásos MR-urográfiát csak jó vesefunkció esetén érdemes készíteni, 2 mg/dl szérumkreatinin-szint felett alkalmazása már komolyan mérlegelendô. A T1-súlyozott mérésre háromdimenziós gradiensecho- (GRE) szekvenciát alkalmazunk, alacsony repetíciós és echóidôvel, coronalis vagy paracoronalis beállítással. A látótér (field of view) beállításával módosítható az ábrázolni kívánt terület nagysága, illetve a térbeli felbontás a kívánt elváltozás ábrázolása szerint. A mérésbôl származó képeket ez esetben is MIP-módszerrel lehet feldolgozni. Ez utóbbi esetében számos szerzô kihangsúlyozza, hogy nem nélkülözhetô a mérésbôl származó elsôdleges képek áttekintése, mivel a képfeldolgozás során eltûnhetnek a telôdési hiányok elsôsorban olyan esetekben, ahol a telôdési hiányt folyadék veszi körül (például a vesemedencében elhelyezkedô kô) 4 6, 14, 15. A légzési mûtermékek kiküszöbölése céljából a háromdimenziós GRE-méréseket is légzésvisszatartásban kell végezni, amely megfelelô gradiensrendszer esetén másodperces idôtartamot jelent. Intézetünkben kezdetben rutinszerûen T1-súlyozott (SE) axiális síkú, T2-súlyozott (TSE) axiális és coronalis síkú felvételeket készítettünk a vesékrôl és a vizeletelvezetô rendszerrôl légzésvezérelve, esetenként T2 sagittalis síkú felvételekkel kiegé- 198 Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

4 szítve. Ezt követôen single-shot vastag szeletes T2 HASTE coronalis és szükség szerint sagittalis síkú vizsgálat készült MIP-rekonstrukcióval. Ez után minden esetben multi-shot, többszeletes T2 HASTE-mérést végeztünk, amely leggyakrabban coronalis síkú, de a patológiás elváltozástól függôen több síkban is alkalmazható. Amennyiben diagnosztikailag többletinformáció várható a vese és üregrendszerének kiválasztásos vizsgálatától, forszírozott diuresissel, intravénás kontrasztanyagos, T1-súlyozott, háromdimenziós GRE-vizsgálat készül. A furosemid alkalmazása miatt fontos, hogy a beteg hólyagja a vizsgálat kezdetén üres legyen. A beteg elôkészítését illetôen az MR-vizsgálatoknál szokásos, általános szabályok követendôk. Gyakorlatunkban a módszer finomítása során a tájékozódást a vastag szeletes T2 HASTE-vizsgálattal kezdtük, majd az anatómia tisztázására TRUIFISP coronalis síkú vizsgálattal folytattuk. Kontrasztanyag adásának szükségessége esetén a több kinyerhetô információ miatt a beadást követôen 5, 10, majd 20 perc múlva készültek a vizsgálatok 2. A hagyományos szekvenciákat változatlan formában használtuk. A HASTE-vizsgálat paraméterei: TR 1800 ms, TE 678 ms, flip angle 150, slabszélesség 40 mm, FOV , mátrix A TRUFISP paraméterei: TR 3,63 ms, TE 1,51 ms, flip angle 70, FOV , szeletvastagság 4 mm, mátrix A háromdimenziós GRE (FLASH) paraméterek: TR 3,17 ms, TE 2,81 ms, flip angle 30, effektív szeletvastagság 1,75 mm, mátrix Az intravénás gadolíniumos kontrasztanyag dózisa 0,1 mmol/ttkg, de ezt egy perccel mindig megelôzi 0,1 mg/ttkg intravénás furosemid adása. A vizsgálatot perces várakozás után kezdtük. Kaposváron mintegy 50 MRU-vizsgálat készült a módszer bevezetésétôl kezdôdôen, és a vizsgálatok többsége gyermekek urogenitalis rendszerének fejlôdési rendellenessége miatt történt, jórészt egyéb vizsgálati módszerek bizonytalan eredménye után. kislánynál ultrahangszûrés során a jobb vese üregrendszeri tágulatát és tág uretert mutattak ki, illetve a sorozatos ellenôrzések alkalmával progressziót észleltek. Felmerült kettôs vese gyanúja, de az elkészített intravénás urográfia és DMSAvizsgálat nem igazolta a feltételezést, a jobb vese összaktivitása 47% volt. A folyamat progrediálódott, de intravénás urográfiával gyakorlatilag normális lefutású és tágasságú uretert találtak. Emiatt cisztoszkópia is készült, amelynek során a szokottnál kissé magasabban és hátrább eredô ureterszájadékot láttak. A szájadékon keresztül ureterkatétert vezettek a vese üregrendszerébe, de a feltöltött 1. ábra. T2 HASTE sagittalis síkú felvétel (TR 1800 ms, TE 678 ms, flip angle 150, slabszélesség 40 mm, FOV , mátrix ). A hólyag mögött a vakon végzôdô, tág ureter látható E SETISMERTETÉS Elsô beteg Elsô betegünknél hagyományos méréseket és T2- súlyozott MRU-vizsgálatot végeztünk. Az egyéves 2. ábra. T2 HASTE axiális síkú, zsírelnyomásos felvétel. A pyeloureteralis átmenet kompressziója látható M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

5 3. ábra. T2 HASTE-vizsgálatból készített MIPrekonstrukció utáni felvétel vesében a mérsékelt fokú pyelontágulaton kívül egyéb patológiás elváltozást nem találtak, és az ureter is közel normális tágasságú volt. Visszahúzva az ureterkatétert és az ureterbe kontrasztanyagot fecskendezve azt látták, hogy az különösebb ellenállás nélkül, azonnal ürül a hólyagba, ezzel cáfolva a vesicoureteralis szûkület lehetôségét. A hólyag hátsó falán egy bedomborodást láttak, ami a trigonumot komprimálta. A progresszió miatt mûtét lehetôsége is felmerült. Az IVU- és az ultrahangvizsgálat eredményei közti jelentôs diszkrepancia miatt kérték az újabb vizsgálatot. Az MRU során a vese felsô pólusából kiindulóan egy átlagosan 20 mm átmérôjû, folyadéktartalmú képletet találtunk, és a vese felsô pólusának ezen területe körülírtan atrophiás volt. A tág, elongált, megaloureternek imponáló képlet vakon végzôdött a hólyag és a rectum között (1. ábra). A vese üregrendszeri tágulata a 5. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat coronalis síkban. (TR 3,17 ms, TE 2,81 ms, flip angle 30, effektív szeletvastagság 1,75 mm, mátrix ) A felvételek furosemid és gadolínium beadása után készültek; jobb oldalon késik a kiválasztás megaloureter pyelouretralis átmenetre kifejtett kompressziója miatt alakult ki (2. ábra). A húgyhólyagon a benyomatot a vakon végzôdô tasak okozta (3. ábra). A kisgyermek mûtétre került, amikor is a vese felsô pólusát és a tág ureter nagy részét reszekálták. A húgyhólyag mögött lévô ureterrészletet, az esetleges idegsérülés elkerülése miatt, nem távolították el. 4. ábra. T2 HASTE vastag szeletes felvétel a furosemid beadása elôtt. Az ureter distalis szakasza nem ábrázolódik Második beteg A második betegnél a natív vizsgálaton kívül szükség volt vizelethajtóval kombinált intravénás kontrasztanyag adására is. A 12 éves gyermek policisztás vesebetegség, congenitalis májfibrosis, portalis hypertensio és oesophagusvaricositas miatt állt gondozás alatt. A korábbi, rendszeres ultrahang-ellenôrzések a cisztás vesebetegség jellegzetes eltéréseit mutatták, vizeletelvezetési zavarra utaló jeleket azonban nem láttak. Intézetünkbe történô beutalása elôtt egy hónappal derítették ki ultrahangvizsgálattal a jobb 200 Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

6 oldali üregrendszer és a proximalis ureter nem jelentôs mértékû tágulatát, de magyarázatot nem találtak. A kontrollvizsgálatok során progresszió mutatkozott, ezért IVU készült. Ezzel a vizsgálattal is csak az üregrendszeri tágulatot diagnosztizálták, de az ureter telôdésének a hiánya miatt a nehezített ürülés helyét nem lehetett azonosítani, ennek tisztázására kérték az MRU elvégzését. A T2 HASTE- és a kontrasztanyagos vizsgálattal nem tudtuk definiálni a jobb oldali ureter distalis szakaszát (4. ábra). A korai T1-súlyozott SE-felvételeken a kiválasztás jobb oldalon késett (5. ábra), de furosemid hatására a késôi T1-súlyozott háromdimenziós FLASH kontrasztanyagos vizsgálatból készült MIP-felvételeken (6. ábra) megjelent a tág ureter is és a szûkület helyét is meg lehetett határozni, sôt, láthatóvá vált a szûkület mögött a gracilis distalis ureterszakasz is (6., 7. ábra). A szûkület okozójaként a posztkontrasztos T1-súlyozott axiális síkú felvételeken egy összekapaszkodott vékonybél-konglomerátum volt azonosítható (8. ábra). A gyermeket ez után ultrahangvizsgálatokkal kontrollálták, de mivel nem észlelték az üregrendszeri tágulat további progresszióját, mûtétetre nem volt szükség. Hasonló vizsgálatokat kizárólag gyermekek differenciáldiagnosztikai problémái miatt végeztünk, és ezek minden esetben eredményesek voltak. Mindezek után az a véleményünk, hogy gyermeknél az ultrahangvizsgálattal felfedezett üregrendszeri tágulatok esetén a költségérzékenység figyelmen kívül hagyásával a következô lépésként az MRU javasolható. Így elmaradhat az IVU okozta röntgensugár-terhelés, az intravénás injekció negatív pszichés és a jódos kontrasztanyag esetleges allergizáló hatása. Nagyobb gyermek esetén a légzésvezérelt vizsgálatok másodperces ideje jól tolerálható, különösen elôzetes begyakoroltatás után. Kisebb gyermekek esetén az altatás elkerülhetetlen, de ez az IVU esetén is szükséges. Az MRU megterhelése egészében jelentôsen kisebb a gyermekre, mint az IVU esetén. Ö SSZEGZÉS Az utóbbi évtizedben a kevéssé vagy nem invazív módszerek egyre nagyobb szerepet kapnak a vizeletelvezetô rendszer képalkotó diagnosztikájában is. Ez a folyamat, fejlôdés megnyilvánul a képalkotó diagnosztikai protokollok változásában, az MRurográfia jelentôségének fokozódásában is. A módszer elônye, hogy károsodott vesefunkció mellett is értékelhetô az MR-kontrasztanyag kiválasztása, és a károsodott vesefunkciós paraméterek szem elôtt tartásával elvégezhetô a vizsgálat 21. Diuretikum adása T2-súlyozott MRU esetén nem javasolt, mivel több szerzô is bizonytalan eredményrôl számolt be, illetve nem feltétlenül tágul ki a vizeletelvezetô rendszer nagyobb mennyiségû vizelet képzôdése esetén sem 15, 17, 18, 20. Ugyanakkor patológiásan tágult vizeletelvezetô rendszer, valamint obstrukció diagnózisa esetén a statikus MRU specificitása és szenzi- 6. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat MIP-rekonstrukció után. A felvételek már a furosemid beadása után, késôi fázisban készültek, és jól látható az ureter tágult cranialis és a szûkület utáni gracilis caudalis szakasza 4, 6, 14, 15, 17, tivitása 100% 18, 22. A módszer nagy elõnye, hogy hydronephrosisban nem mûködô vese esetén is pontos képet kapunk. Inkomplett obstrukció esetén különösen fontos a T2- és T1-súlyozott MRU-t is elvégezni, mivel az obstrukció alatti ureterszakasz normális tágasságú lehet, és ez a T2-súlyozott MRU-képeken nem ábrázolódik, illetve amputáltnak tûnhet. A T1-súlyozott MR-urográfia viszont kirajzolja az obstrukció elôtti és mögötti részt, esetleg az obstrukció szintjén is ábrázolható vékony telôdés 7. Az eddig vizsgált esetek és az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az MRU gyakorlatilag bármilyen vizeletelvezetô rendszeri fejlôdési anomália képalkotó diagnosztikai vizsgálatára alkalmas módszer 4, 5, 14 16, 22, 23. A T2-súlyozott MRU nagyobb folyadékretencióval járó elváltozásokban, úgymint ureterokele 11, hólyagdiverticulum 22, megaloureter 12, tágult kettôs üregrendszer 5, 22, ureteropelvicus stenosis 6, 23 és cisztikus vesebetegségek 12, 23 kiváló diagnosztikus érétkû. Ezzel a technikával azonban a parapelvicus ciszták is ábrázolódnak, amely hydronephrosist vagy pyelectasiát szimulál- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

7 7. ábra. T1-súlyozott háromdimenziós FLASHvizsgálat MIPrekonstrukciója csak a jobb oldali ureterrôl hat, ezért kérdéses esetben a kontrasztanyagos T1-súlyozott MRU segíthet az anatómiai viszonyok tisztázásában. Ez a technika a kisebb, jelentôsebb tágulat nélküli anatómiai variációk kimutatásában is segítséget nyújthat 16. Az MRU urolythiasisban legfeljebb kiegészítô vizsgálat lehet, fôként krónikus, tisztázatlan esetekben számolnak jelentôségével. Többszöri CT-vizsgálat szükségessége esetén az MRU alkalmazásával csökkenthetô a sugárterhelés. Egyre nagyobb szerepet kap a CT mellett a vizeletelvezetô rendszer tumorainak vizsgálatában, mivel mindkét módszer a hagyományos radiológiai vizsgálatokkal (IVU, retrográd pielográfia) megegyezô morfológiai megjelenítést tesz lehetôvé sugárterhelés nélkül 4, 14, 24, 25. Az MRU mellett természetesen spinecho-szekvenciára alapuló morfológiai mérések is szükségesek a tumor és környezetének tisztázására. Hasonló elvek szerint kell eljárni a vizeletelvezetô rendszer külsô kompresszióját okozó patológiás eltérések esetében is 4, ábra. T1-súlyozott axiális síkú, késôi posztkontrasztos felvételek. (TR 5,13 ms, TE 2,81 ms, flip angle 90, FOV , mátrix ) A jobb oldali felvételen a tágult jobb ureterszakasz látható, mellette vékonybélkacsok. A bal oldali képen a vékonybél-konglomerátum által komprimált és gracilissé vált ureterszakasz figyelhetô meg Az MRU bizonyítottan kiváló módszer a transzplantált vese vizeletelvezetô rendszerének vizsgálatában 9, 10, 26. MR-urográfiát a nemzetközi gyakorlatban is általában az ultrahang-, az IVU- és a CT-vizsgálat után alkalmaznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az MRU kevésbé informatív, mint az elôbb említett módszerek, sôt, egyéb MR-vizsgáló módszerekkel (standard mérések, MR-angiográfia, MR-renográfia) együtt alkalmazva egy integrált uroradiológiai kivizsgálás lehetôsége körvonalazódik. Éppen ezért osztjuk azon szerzôk véleményét, akik szerint az MRU nem csak más vizsgáló módszerek kontraindikációja esetén alkalmazandó, hanem több, egymástól független, esetleg invazív vizsgálat kiváltására 8, 12, 23. Számos intézményben az MRU már megelôzi a retrograd pielográfiás és ureteroszkópiás vizsgálatot, megfelelô gyakorlat esetén pedig gyermekeknél átveheti a hagyományos urográfia helyét 12, 14, 18, 27. Köszönetnyilvánítás A szerzôk köszönetüket fejezik ki dr. Kisbenedek László tanár úrnak a hasznos kritikai észrevételekért. Irodalom 1. Kis Zs, Fazekas P, Kulcsár D, Köteles M, Kovács A, Magyar K. Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában. Magyar Radiológia 2006;80(7-8): Nolte-Ernsting CCA, Adam GB, Günther Rolw W. MR urography: examination techiques and applications. Eur Radiol 2001;11: Sigmund G, Stoever B, Zimmerhackl, et al. RARE-MRurography in the diagnosis of upper urinary tract abnormalities in children. Pediatr Radiol 1991;21: Nolte-Ernsting CCA, Bücker A, Adam GB, Neuerburg JM, Jung P, et al. Gadolinium-enhanced excretory MR urography after low-dose diuretic injection: Comparison with conventional excretory urography. Radiology 1998;209: Regan F, Petronis J, Bohlman ME, Jackman S. Perirenal MR high signal New and sensitiv indicator of acute ureteric obstruction. Clinical Radiol 1997;52: Horváth László: Az MR-urográfia technikai aspektusai

8 6. Tang Y, Yamashita Y, Namimoto T, Abe Y, Nishiharu T, Sumi S, et al. The value of MR urography that uses HASTE sequences to renal urinary tract disorders. AJR 1996;167: Sudah M, Vanninen R, Partanen K, Heino A, Vainio P, Ala- Opas M. MR urography in evaluation of acute flank pain: T2- weighted sequences and gadolinium-enhanced three-dimensional FLASH compared with excretory urography. AJR 2001; 176: McDaniel BB, Jones RA, Scerz H, Kirsch AJ, Little SB, Grattan-Smith JD. Dinamic-contrast-enhanced MR urography in the evaluation of pediatric hydronephrosis: Part 2 anatomic and functional assessment of uretero pelvic junction obstruction. AJR 2005;185: Knopp MV, Dörsam J, Oesingmann N, Piesche S, Hawighorst H, et al. Functional MR urography in patiens with renal transplants. Radiologe 1997;37: Nolte-Ernsting CCA, Tacke J, Staatz G, Bücker A, Haage G, Adam GB, et al. Comparison of gadolinium-enhanced T1- weighted excretory MR urography. Twelfth European Congress of Radiology ECR Eur Radiol 2000;10(Suppl1): Aerts P, Van Hoe L, Bosmans H, Oyen R, Marchal G, Baert AL. Breath-hold MR urography using the HASTE tecnique. AJR 1996;166: Borthne A, Nordshus T, Reiseter T, Geitung JT, et al. MR urography: the future gold standard in pediatric urogenital imaging? Pediatr Radiol 2000;29: Reuther G, Kiefer B, Wandl E. Visualization of urinary tract dilatation: value of single-shot MR urography. Eur Radiol 1997;7: Nolte-Ernsting CCA, Staatz G, Tacke J, Günther RW. MR urography today. Abdominal Imaging 2003;28: O Malley ME, Soto JA, Yucel EK, Hussain S. MR urography: evaluation of a three-dimensional fast spin-echo tecnique in patients with hydronephrosis. AJR 1997;168: Statz G, Nolte-Ernsting CCA, Adam GB, Hübner D, Rohrmann D, et al. Feasibility and utility of respiratory gated gadolinium-enhanced T1-weighted magnetic resonance urography in children. Invest Radiol 2000;35: Nolte-Ernsting CCA, Tacke J, Adam GB, et al. Diureticenhanced gadolinium excretory MR urography: comparison of conventional gradient-echo sequences and echo-planar imaging. Eur Radiol 2001;11: Szopinski K, Szopinska M, Borowka A, Jakubowski W. Magnetic resonance urography: initial experience of a low-dose Gd- DTPA-enhanced technique. Eur Radiol 2000;10: Jones RA, Easley K, Little SB, Scherz H, Kirsch AJ, Grattan- Smith JD. Dinamic-contrast-enhanced MR urography in the evaluation of pediatric hydronephrosis: Part I. functional assessment. AJR 2005; Hattery RR, King BF. Technique and application of MR urography. Radiology 1995;194: Marckmann P, Skov L, Rossen K, Dupont A, et al. Nephrogenic systemic fibrosis: suspected causative role of gadodimide used for contrast-enhanced magnetic resonance imaging. J Am Soc Nephrol 2006;17(9): Klein LT, Frager D, Subramanian A, Jowe FC. Use of magnetic resonance urography. Urology 1998;52: Borthne A, Pierre-Jerome C, Nordshus T, Reiseter T. MR urography in children: current status and future development. Eur Radiol 2000;10: Goldman SM, Gatewood OMB. Neoplasms of the renal collection system, pelvis, and ureters. In: Pollack HM. Clinical urography. Philadelphia: Saunders; p Daniels RE III. The goblet sign. Radiology 1999;210: Schubert RA, Göckeritz S, Mentzel HJ, Rzanny R, Schubert J, Kaiser WA. Imaging in ureteral complication of renal transplantation: value of static fluid MR urography. Eur Radiol 2000;10: Rohrschneider WK, Haufe S, Wiesel M, et al. Functional and morphologic evaluation of congenital urinary tract dilatation by using combined static-dynamic MR urography: findings in kidneys with a single collecting system. Radiology 2002; 224: KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Magyar Radiológusok Társasága Gyermekradiológiai Szekciója ezúton mond köszönetet azoknak a tagoknak, akik adójuk 1%-át az Alapítvány a Magyar Gyermekradiológiáért számlájára fizették be 2007-ben. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(5 6):

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában

Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában MR-DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány Statikus MR-urográfia a húgyúti obstrukciók diagnosztikájában Kis Zsuzsanna, Fazekas Péter, Kulcsár Dániel, Köteles Márta, Kovács Annamária, Magyar Klára The

Részletesebben

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április SONOCYSTOGRAPHIA Kis Éva Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, 2016. április 21-22. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KONTRASZTANYAGOS UH VIZSGÁLATOKRA GYERMEKEKNÉL? Gyermekeknél az UH vizsgálat legtöbbször pontosabb

Részletesebben

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika OBSTRUVTIV UROPATHIÁK Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika A HÚGYÚTI RENDSZER VIZSGÁLATA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Postnatalis ultrahang Mictios cystourethrographia

Részletesebben

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális diagnózis Segítség a klinikusnak a terápia választásában

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban Az elmúlt években rendezett nemzetközi és hazai gyermekradiológiai és ultrahang-konferenciákon, valamint újabb közleményekben is (13), visszatérő gondolat: itt van az ideje, hogy kiterjedtebben használjuk

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet

Izotópvizsgálatok urológiában. Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Izotópvizsgálatok urológiában Szabó Zsuzsanna PTE Nukleáris Medicina Intézet Vesevizsgálatok Statikus vizsgálat: veseszcintigráfia + számítógépes arányképzés. Dinamikus vizsgálat: kamera-renográfia + Furosemid-diuresis

Részletesebben

Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit

Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Klinikai tanulmány Transzplantált vesék ureterszûkületeinek kezelése invazív radiológiai módszerekkel Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit BEVEZETÉS

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika

PTE-Klinikai Központ- Radiologiai Klinika CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a diagnosztikus pontosságra és a pácienseket ért sugárterhelésre Dr. Szukits Sándor, Dr. Kékkői László, Dr. Dérczy Katalin PTE-Klinikai Központ- Radiologiai

Részletesebben

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter CT/MRI képalkotás alapjai Prof. Bogner Péter CT - computed tomography Godfrey N. Hounsfield Allan M. Cormack The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 MRI - magnetic resonance imaging Sir Peter Mansfield

Részletesebben

MR berendezés és tartozékainak szállítása, telepítése, üzembe helyezése és kapcsolódó járulékos munkák elvégzése (RF)

MR berendezés és tartozékainak szállítása, telepítése, üzembe helyezése és kapcsolódó járulékos munkák elvégzése (RF) MR berendezés és tartozékainak szállítása, telepítése, üzembe helyezése és kapcsolódó járulékos munkák elvégzése (RF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/31 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban

A kismedencei MR-vizsgálat lehetőségei és korlátai húgyhólyagdaganatokban Kis Zsuzsanna (1) Mansour Bassel (2) Fábián Mária (1) Vadnay István (3) (1) Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Radiológiai Osztály Markhot Ferenc Teaching Hospital, Department of Radiology;

Részletesebben

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI. Információ dinamikus vizsgálatokból. Példák: Dinamikus vizsgálatok. Kérdések és módszerek

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI. Információ dinamikus vizsgálatokból. Példák: Dinamikus vizsgálatok. Kérdések és módszerek United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations DINAMIKUS VIZSGÁLATOK. VESESZCINTIGRÁFIA KLINIKAI KÉRDÉSEI Brachytherapy Teletherapy Radionuclide therapy Nuclear imaging Average

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok technikai feltételei és vizsgálati módszere

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok technikai feltételei és vizsgálati módszere Bevezetés A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok indikációs köre a legújabb európai ajánlásban foglaltak szerint bővül (1).Több körülmény is indokolttá teszi, hogy ez a képalkotó eljárás egyre nagyobb

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Vese. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged

Vese. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged Vese Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged Vizsgálati technika Légzésszünet (légzés-trigger v. navigator!) Coronalis T2 TSE: beállító + T2 információ. Axialis T2 TSE FS: cysták, intraparenchymalis

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK. I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ ÉS KOMPETENCIASZINTEK. EüM

HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK. I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ ÉS KOMPETENCIASZINTEK. EüM HÚGYÚTI FERTÕZÉSEK EüM Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Szerzõk: dr. Reusz György, dr. Tory Kálmán Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások 1.1. DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban

Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban MR-DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Az MR szerepe az emlôszûrést követô klinikai kivizsgálásban Szabó Éva, Bidlek Mária, Gôdény Mária BEVEZETÉS Az Országos Onkológiai Intézetben, 2002. január 1. és 2005. május

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont: 1083 Budapest, Balassa u.6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont: 1083 Budapest, Balassa u.6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató "A KEOP - 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című konstrukcióhoz kapcsolódóan 1 db 3 T új MR berendezés beszerzése, szállítása, telepítése,

Részletesebben

A gyomor-bél rendszer MR-vizsgálatában alkalmazható szekvenciák in vitro optimalizálása egyes kontrasztanyagokkal összefüggésben

A gyomor-bél rendszer MR-vizsgálatában alkalmazható szekvenciák in vitro optimalizálása egyes kontrasztanyagokkal összefüggésben MR-DIAGNOSZTIKA Eredeti közlemény A gyomor-él rendszer MR-vizsgálatáan alkalmazható szekvenciák in vitro optimalizálása egyes kontrasztanyagokkal összefüggésen Baos Magor, Palkó András, Kardos Lilla, Csernay

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉGEK, ALKALMAZÁSI MÓDOK ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Termék törzskönyvezett

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI

VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI VÁRKONYI ILDIKÓ KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK INDIKÁCIÓI Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1 2 3 ALARA elv, Image gently As low, as reasonably achievable Azaz: olyan diagnosztikus vizsgálatokat

Részletesebben

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok

III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok III./11.2. Vesemedence és az ureterdaganatok Riesz Péter Ebben a tanulási egységben a vesemedence- és a vesevezeték-daganat epidemiológiájának, tüneteinek és diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok

A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok MR-DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai közlemény A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok Tasnádi Tünde, Kardos Klára BEVEZETÉS A békéscsabai

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest

Húgyúti fejlıdési rendellenességek. Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Húgyúti fejlıdési rendellenességek Nyitrai Anna I.sz.Gyermekklinika Budapest Képalkotó vizsgálatok húgyúti rendszer Ultrahang MCU sonocystographia Izotóp iv.urographia CT MR-urographia A húgyúti rendszer

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged

Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged MultiDetector ComputedTomography Dr. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged MSCT = multislice computed tomography MDCT = multidetector (-row) computed tomography

Részletesebben

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIÓK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika HÚGYÚTI INFECTIO Baktérium a húgyúti rendszerben (Coli) Felsı rendszer acut pyelonephritis (APN) Alsó rendszer

Részletesebben

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok

Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok MR-ALAPTANFOLYAM 2011 SZEGED Mágneses rezonanciás képalkotás AZ MRI elve, fizikai alapok Martos János Országos Idegtudományi Intézet Az agy MR vizsgálata A gerinc MR vizsgálata Felix Bloch Edward Mills

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Dr. Polovitzer Mária (1), Dr. Sulya Bálint (2), Dr. Bartók Márta (1), Dr. Morvai Zsuzsanna (1) Heim Pál Gyermekkórház Röntgen/Ultrahang

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba

A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. BÓDIS JÓZSEF Programvezető: Prof. Dr. KISS ISTVÁN Témavezető: Dr. KOVÁCS ÁRPÁD PHD, MED HABIL

Részletesebben

Az MR-angiográfia technikai paramétereinek és a kontrasztanyagnak a jelentôsége a perifériás érbetegségek diagnosztikájában

Az MR-angiográfia technikai paramétereinek és a kontrasztanyagnak a jelentôsége a perifériás érbetegségek diagnosztikájában MR-DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Az MR-angiográfia technikai paramétereinek és a kontrasztanyagnak a jelentôsége a perifériás érbetegségek diagnosztikájában Pavlikovics Gábor, Shaikh Shoahib, Faragó

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA PhD értekezés TÉZISEK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Programvezető: Dr. Horn Péter akadémikus Témavezető: Dr. Repa Imre, Ph.D egyetemi tanár A

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CT Rtg felvételátvilágitás PET-CT ULTRAHANG PET IZOTÓP PACS MR A radiológus feladata kiválasztani azt a képalkotó módszert

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés

Hounsfield utáni 2. forradalom: Spirál / helikális / volumetrikus. leképezés Hounsfield utáni 2. forradalom: 1988 1989 Spirál / helikális / volumetrikus CT berendezés, leképezés Gyors leképezés Spirál / helikális CT 1 kontrasztanyag adás több fázisú mérés Valódi arteriográfiás

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J.

A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. A MÁGNESES REZONANCIA LEKÉPEZÉS (MRI) HASZNÁLATA TERMÉNYEK HŐFIZIKAI VIZSGÁLATAINÁL KOVÁCS, A. J. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Agrárműszaki, Élelmiszeripari

Részletesebben

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában

Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Mágneses rezonanciás vizsgálat a hasi diagnosztikában Palkó András LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS A TÁRSSZAKMÁK HALADÁSA MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ABDOMINAL DIAGNOSTICS A hasi képalkotó diagnosztikában

Részletesebben

Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei

Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei Vesekövesség Az urolithiasis kezelésének intézményi lehetőségei Dr. Rákász István, Dr. Péterfi Lehel Kaposi Mór Oktató Kórház, Urológiai Osztály Háziorvosi Továbbképző Konferencia 2013.05.22. Kaposvár

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása 2008 Szerkesztette: Palkó András, Martos János, Karlinger Kinga Írta: Balázs György Baranyai Tibor Battyány István Fazekas

Részletesebben

CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA

CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA CT/MR VIZSGÁLATOK MŰVELETI LEÍRÁSA A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása 2008 Szerkesztette: Palkó András, Martos János, Karlinger Kinga Írta: Balázs György Baranyai Tibor Battyány István Fazekas

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged

SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged Computer tomographia SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged voxel +1-4 +2 +5 +3 +1 0-2 pixel -2 0 +1-4 -6 +5 +2 +1 SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, Szeged CT generációk SZTE ÁOK Radiológiai Klinika,

Részletesebben

Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, ahol biztosan nem lehet károsodás

Az éretlen szövet nagyon sugárérzékeny, nem ismert az a dózis, ahol biztosan nem lehet károsodás A GYERMEKRADIOLÓGIA ALAPJAI dr. Kis Éva A gyermek nem kis felnőtt A koraszülött nem újszülött Az újszülött nem csecsemő A csecsemő nem kisgyermek A kisgyermek nem kamasz FELNŐTT ÉS GYERMEKRADIOLÓGIA KÜLÖNBSÉGEK

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 2419-06 Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben