Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése"

Átírás

1 Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik fontos eleme a takarékos, értékvédő gazdálkodás megteremtése, a természeti erőforrásoknak a következő nemzedékek számára való megtartása. A természeti értékek megőrzésével és a környezeti elemek állapotának javításával kedvezően alakulnak a lakosság életfeltételei is és a település vonzóbbá válik az ökoturizmus számára. Mivel az a legjobb hulladék, ami nem képződik, ezért legfontosabb a hulladék keletkezésének megelőzése, az újrahasználat, az újrahasznosítás és végül a környezetkímélő ártalmatlanítás a prioritási lista utolsó eleme. A hulladékgazdálkodás jelenlegi problémáinak gyökerét nagyrészt a hulladék- intenzív gazdasági berendezkedésben és a fogyasztási szokásokban kell keresni. A hulladékgazdálkodásnak, mint a környezetgazdálkodás egyik kiemelt szakterületének fontos célkitűzése a hulladékok által okozott környezeti kockázatok minimalizálása. A megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodás alapvetően meghatározza a települési környezet tisztaságát, amelynek biztosítása az egyes helyi önkormányzatok feladata. A hulladékgazdálkodás helyi szinten megvalósítható/befolyásolható célkitűzései: a köztisztasági helyzet javítása a szelektív hulladékgyűjtés és - hasznosítás kiterjesztése a hulladékgyűjtés és - szállítás körülményeinek javítása az ellenőrizetlen hulladék-elhelyezés megakadályozása illegális (környezetszennyező) hulladéklerakók felszámolása a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése a kommunális hulladékban az egy főre jutó hulladék mennyiségének csökkentése (= hulladéklerakó üzemeltetési idejének növelése).

2 Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tevékenységét érintő célok: december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír, fém-, műanyag - és üveghulladék újra használatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50% -ra kell növelni. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve- az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szerves anyag mennyiséghez képest július 1-jéig 35%- ra kell csökkenteni. Hulladékkezelési közszolgáltatás A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. kötelező közszolgáltatás keretében minimum hetente egyszer, járatterven alapuló begyűjtő járatos rendszerben összegyűjti a háztartásokban és a vállalkozásoknál keletkezett települési szilárd és azzal együtt kezelhető hulladékot. A vegyes települési hulladékot a központi telephelyi átrakó állomásra szállítják. A gyűjtés pormentes, tömörítős, zárt rendszerű célgépekkel történik szabványos gyűjtőedényzetből. A hulladékártalmatlanítás nem a Zrt. telephelyén történik, az összegyűjtött és tömörített hulladék (tömörítési fok: 1:5) 24 m3-es konténerekben kerül szállításra a hulladéklerakóba. A központi telephelyen található átrakóállomás, - mely 1999 óta üzemel - műszaki kialakítása megfelel az 5/2002. (X.29.) KvVM rendeletben foglalt előírásoknak (kerítés, hídmérleg, szociális helyiség és iroda, szilárd burkolat csapadékvíz elvezetéssel, közlekedési tábla, tűzoltó készülék, felitató anyagok, telefon, konténerek, technológiai elemek). A települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása során az átürítéses, a konténeres és a zsákos együtemű és kétütemű technológiákat alkalmazzuk. Az együtemű változatoknál a gyűjtést és szállítást az átürítéses és a zsákos technológiáknál gyűjtő-szállító célgéppel, a konténeresnél pedig, konténerszállítóval végzik. A kétütemű technológiánál a gyűjtést és szállítást az előkezelőig (tömörítőig, utószelektálóig) terjedő szakaszon az átürítéses és a zsákos technológiáknál gyűjtő-szállító célgéppel, a konténeresnél pedig, konténerszállítóval vagy más önrakodó tehergépkocsival, az előkezelést

3 követő szállításnál pedig, multiliftes szállítóeszközzel vagy más önrakodó tehergépkocsival végezzük. Válogatás, előkezelés A Zrt. a központi telephelyen válogatóteret alakított ki. A válogatótér egységes, zárt, betonozott burkolattal rendelkezik, részben fedett, csapadékvíz gyűjtő árokkal és egységes lejtéssel, zárt gyűjtőaknával kialakított. A válogatótéren a beszállított lom és építési hulladékból kiválogatják a hasznosítható, az előkezelést igénylő, valamint a veszélyes összetevőket. A lomból és építési törmelékből az alábbi hulladékokat válogatjuk ki: vasfémek nem vasfémek műanyagok üveg fa elektromos és elektronikai hulladékok háztartási amortizációs berendezések egyéb veszélyes hulladékok A központi telephelyen külön zárt épületben kialakított szelektív válogató műhelyben történik a papír és karton hulladék szétválasztása, valamint tömörítése és bálázása bálázó géppel. Külön burkolt válogatótér szolgál a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről származó tetrapack és fém italos doboz elkülönítésére is, továbbá a beszállított PET-hulladékot is válogatják, a palackokat tömörítjük a könnyebb és hatékonyabb szállíthatóság érdekében. A lom és építési hulladékból kiválogatott fahulladékot a szállítás megkönnyítése érdekében géppel ledaráljuk.

4 Szelektív hulladékgyűjtés A már meglévő és jól működő gyűjtőszigetes szelektív hulladékbegyűjtés mellett februárjától házhoz menő gyűjtési rendszert üzemeltetünk. A házhoz menő rendszer a szolgáltatási területen található zártkerti - jellemzően időlegesen lakott - ingatlanokra is ki lett terjesztve és a régebbi gyakorlat szerinti konténeres gyűjtés megszüntetésre került. Ezáltal elmondható, hogy a szolgáltatási terület tekintetében a vegyes hulladék gyűjtése 100 %-ban házhoz menő rendszerben történik hulladékgyűjtő edény vagy hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával. A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fémcsomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italos doboz) és papírhulladék fajtákra vonatkozik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék. A településen elhelyezett üveggyűjtő konténerekben a házhoz menő rendszerben a műanyag hulladékok, az italos dobozok és fémcsomagolási hulladékok bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők. Ha a kihelyezett átlátszó zsákok nem a felsorolt hulladékokat tartalmazzák, a zsákok nem kerülnek elszállításra. A papírhulladékokat kötegelve, vagy papírdobozokba helyezve kell az ingatlan elé tenni. A szállítási napokról a Zrt. naptárból tájékoztatja a lakosságot. A begyűjtés négyhetente történik. Azokban az utcánkban ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok elől történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kell kihelyezni a zsákokat. Azok a háztartási hulladékok, melyek nem kerülhetnek bele a zsákokba, a Zrt. hulladékudvarába helyezhetők el, melyek a következők: elektromos és elektronikai hulladékok lejárt szavatosságú gyógyszerek elemek, akkumulátorok gumiabroncs fénycső használt sütő zsiradék kartonpapír

5 Lomtalanítás A házhoz menő lomtalanítás iránt a lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés, ami a megrendeléseken és az elszállított mennyiségeken egyaránt megmutatkozik. A legfontosabb eredménye ennek a rendszernek az, hogy megszűnt a közterületeinket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék, melynek mennyisége a korábbi években már kontrollálhatatlan volt. Gyakran tapasztaltuk, hogy a környező településekről szállították hozzánk teherautókkal a lomhulladékot ipari mennyiségben. Másrészről lényeges eredmény, hogy a lomtalanítást csak azon ügyfelein vehetik igénybe, akiknek nincs díjhátraléka, illetve rendelkeznek hulladékkezelési szerződéssel. A folyamat során könnyen ellenőrizhetővé vált a lakosság részéről elhelyezett hulladékok fajtája, hogy ténylegesen az eredeti céljának megfelelően a háztartásban keletkező lomhulladék kerüljön a kihelyezett konténerbe. Így a lakosságnál ténylegesen képződő lomhulladék kerül ártalmatlanításra nem pedig a közületek által kirakott hulladék. A beszállított lomhulladék mennyiségi csökkenése egyértelmű, ami az ártalmatlanítás költségét is ennek arányában csökkentette. Zöldhulladékok A Városi Szolgáltató évente egyszer háztartási és zöld lomtalanítást hirdet meg a közszolgáltatással ellátott területeken, melynek hulladékát a konténeres üzletág hulladékával analóg módon gyűjti be. A zöld és egyéb pl. lombtalanításból származó hulladékot a központi telephelyre szállítják, majd aprítás előtt egy tömegben nyílt téren tárolják, az aprított hulladékot pedig konténerekben gyűjtik és tárolják a kiszállításig. Veszélyes hulladék gyűjtése A Városi Szolgáltató hulladékudvart üzemeltet, mely műszaki kialakítása tekintetében megfelel a hulladékudvarra vonatkozó jogszabályi elvárásoknak mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladék tekintetében. A hulladékudvar hatékony működtetésével a Zrt. biztosítani tudja valamennyi a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését. A Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésére áll minden szentendrei lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A hulladékudvar a Szabadkai út 9. szám alatti telephelyen működik.

6 A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítik. Megítélésünk szerint egy megfelelő nyitvatartási idővel üzemelő hulladékudvar és a már jelenleg is üzemelő speciális gyűjtőhelyek, továbbá a lakosság tájékoztatása a visszavételre kötelezett hulladékok vonatkozásában elegendő intézkedés arra, hogy a háztartási vegyes hulladékba kerülő veszélyes hulladékok mennyisége az elkövetkezendő időszakban jelentősen csökkenjen. Véleményük szerint a megfelelő intenzitású kommunikáció kivételével a közszolgáltató kompetenciájába tartozó egyéb eszközök ezen hulladékáramok kezelésének tekintetében nem állnak rendelkezésre. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén gyűjtési, szállítási és előkezelési feladatokat lát el. A közszolgáltatónak a hulladékáramok alakulására, a lakosság szelektív gyűjtési hajlandóságának befolyásolására csak kis hatékonyságú indirekt lehetőségei vannak, melyek nagyságrendileg kimerülnek a tájékoztatásban és a figyelemfelhívásban. Ennek ellenére a Zrt. törekszik arra, hogy a lehető legmagasabb hatásfokon üzemeltesse a szelektív hulladékgyűjtés rendszereit, melyekből származó hulladékokat megfelelő technológiai gondossággal előkezeli, és partnerein keresztül gondoskodik azok hasznosításáról. Ezen hulladékokról az OHÜ fele havi gyakorisággal adatot szolgáltat és támogatást kap. Azon hulladékáramok tekintetében, melyeket a lakosság hajlandó volt szelektálni most is 100%-os a hasznosítási arány. A Zrt. tervezi a házhoz menő szelektív rendszer kiterjesztését Pilisszentlászló és Pomáz településekre. Szentendrén a házhoz menő szelektívgyűjtés rendszere az egész városra kiterjed, a közszolgáltató honlapján a járattervek, a gyűjtés módszerei, az évi gyűjtési naptár és a szállítási körzetek megtalálhatók. A biológiailag lebomló hulladékok helybeni kezelésének, a házhoz menő szelektív rendszer működésének, a jelenleg rendelkezésre álló szigetes rendszerű gyűjtés kapacitásának további bővítése, a hulladékudvarban megvalósuló magasabb szintű szelektív kezelés tovább növelheti a hasznosítható hulladékok, csökkentheti a vegyesen gyűjtött hulladék mennyiségét.

7 Felhívjuk a figyelmet a begyűjtésre kerülő anyagok tisztaságára, a megfelelő kommunikáció fontosságára, valamint a lakosság tájékoztatására az egyre bővülő körű hulladékok visszavételi kötelezettségéről. A vegyesen gyűjtött hulladék kezelésének vonatkozásában elmondható, hogy a nagytérségi rendszer kialakítására nyert Európai Uniós forrásból megvalósult nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer teljes körű beüzemelését követően jelentős mennyiségben képes lesz csökkenteni a lerakóba kerülő ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét. A jelenleg üzemelő és a magvalósítani tervezett beruházások biztosítani fogják a háztartási forrásból származó hulladékok magas szintű hasznosulását és az ártalmatlanítási szükséglet csökkenését. A hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések Az előzetes szelektálásra vonatkozó elképzelésék és megvalósítani tervezett kezelési technológiák az előző fejezetekben már bemutatásra kerültek. A központi kezelőlétesítmények üzemletetési körébe tartozó szerves anyag csökkentésére irányuló lerakást megelőző előkezelési műveletek tekintetében az üzemeltetést az üzemeltető a vonatkozó jogszabályokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően végzi, ezáltal biztosítva a lerakást, tekintettel a szerves anyagok mennyiségének csökkentésére, a megvalósult technológia körültekintő és maximális hatásfokú üzemeltetésével. Még mindig sok az olyan komposztálható hulladékok köre, ami a kommunális hulladékba kerül. A hulladéklerakókra jutó szerves anyagokból kivehetők pl.: Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, kávé- és teazacc, tojáshéj, déligyümölcsök héja megmosva, zöldség- és gyümölcstisztítás hulladékai, Kerti hulladékok: gallyak, lombok, fű, avar, virágok, évelőnövények, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, Egyéb hulladékok: kartonpapír, hamu, fűrészpor, gyaluforgács, haj, toll, szőr, szárak, festetlen papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva) gyapjú-, pamut és lenvászon jól feldarabolva.

8 Egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, illetve az elvárásoknak megfelelő üzemeltetése akár több évet is igénybe vehet. A végtermékre összpontosító, pazarló ipari növekedés, a gyors technológiai váltás, a termékek élettartamának mesterséges csökkentése, a városok térhódítása, az ebből következő nagyarányú építkezések, út és autópálya építések miatt a hulladékkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás lehetőségeit jóval meghaladó mértékben nőtt mega hulladékok mennyisége is. A gazdaságossági szempontok hosszútávon nem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat lerakással ártalmatlanítsuk, tehát szükséges ezen hulladékok szelektív gyűjtésével, válogatásával és a gazdaságba történő visszajuttatásával minimálisra csökkenteni a lerakást, maximálisra növelni a hasznosítást. A Városi Szolgáltató magas szakmai színvonalon üzemeltetni fogja mindazon létesítményeket, szolgáltatási elemeket és eszközöket, amiket részére a Társulás a rendszer fejlesztésével kapcsolatban átad, illetve saját beruházásban megvalósítja azokat. Az előirányzott fejlesztések összességével képes lesz a Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. arra, hogy a lakosság megelégedésére valamennyi hulladékáram kezelését a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően biztosítsa, hozzájárulva környezete élhető, biztonságos fenntartásához. Duna-Vértes köze hulladékgazdálkodási projekt 83 Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyei település hozta létre a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást azzal a céllal, hogy közösen kidolgozzanak és megvalósítsanak egy a térség hulladékkezelési problémait orvosolni kívánó hulladékgazdálkodási programot. A programnak szerves része, az érintett önkormányzatok területén található felhagyott TSZH lerakók rekultivációja is, melynek keretében sikeresen megtörténtek a Kéki I. és Kéki II. lerakók rekultivációs munkálatai. Jelenleg a próbaüzemeltetés időszaka tart. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése programja biztosíthatja a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeire, módjára, fejlesztésének további lehetőségeire a szükséges forrásokat.

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szentendrén a következő létesítmények valósulnak meg a projekt keretében: Átrakó állomás t/év kapacitással Hulladékudvar Üveggyűjtő pontok kialakítása Házi komposztáló edények kiosztása Szentendre és környékén lévő önkormányzatok arra az elhatározásra jutottak, hogy a térségben felmerülő hulladékgazdálkodási problémákat közösen oldják meg. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozásával és koordinálásával kapcsolatos döntések meghozatala érdekében a csatlakozó települések ben létrehozták a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást. A Társulás a hulladékgazdálkodási problémák megoldására a következő célokat tűzte ki maga elé: Jöjjön létre egy olyan komplex hulladék gyűjtési-kezelési- hasznosítási/ ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott településeken képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. A régióban a Tagok kiemelt szerepet szánnak a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetésének, a hulladék maximális mértékű újrahasznosításának (zöld, fém, műanyag, üveg, szerves, stb.), a régi felhagyott szilárd hulladéklerakók rekultivációjának, valamint a lakosság körében megfelelő PR és tájékoztatás biztosításának. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele, válogatóművek létesítése, komposztáló telepek építése, házi komposztálás elterjesztése, vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék gyűjtés rendszerének fejlesztése (átrakóállomások létesítése - kétütemű szállítás), házi komposztálással feldolgozott hulladék tervezett mennyisége növekedése.

10 A projekt számszerű céljai: után, a képződő hulladék mennyisége nem nő tovább. A csomagolási hulladékok tervezett szelektív begyűjtési arány 55%. A papír hulladék szelektív gyűjtését követően anyagában történő hasznosításra kerül, ez az összes szerves hulladék 17,8%-át érinti. A nem csomagolási papír hulladék tervezett szelektív begyűjtési arány 51%. A zöld hulladék tervezett szelektív begyűjtési aránya a közterületekről 80%, mely az összes szerves hulladék 17%-a. Az összes szelektíven gyűjthető mennyiség 49,1%-a kerül elkülönítetten begyűjtésre. Ez a képződő hulladékra vetítve a szelektív hulladékgyűjtés 27,5%-os mennyiséget ad. A gyűjtőpontos rendszer hatékonyságát 20%-ra tervezzük emelni. A szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és speciális gyűjtőjárművek beszerzése. A lakossági szelektív gyűjtést elősegítő létesítmények telepítése és üzemeltetése (hulladékgyűjtő sziget és udvar). A nagyobb települések sűrűn lakott részein a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése a papír és az egyéb csomagolási hulladékokra. A kommunális hulladék elhelyezésére a következő 25 évre megoldást jelent, hogy a település csatlakozott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. A fent említett hosszú távú hulladékgazdálkodási fejlesztési elképzelések kialakításának úgy kell történnie, hogy azok integrálódjanak a területfejlesztésbe, ugyanakkor figyelembe vegyék a regionális és kistérségi fejlesztési szempontokat is.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben A település fejlődése és - fejlesztése Magyarszentmiklós Községben Polgármesteri Koncepció 2010 Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Részére A 2010-2014. Év Közötti Időszakra Tartalomjegyzék 1. A fejlesztési

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETI JELENTÉS 2011. ÉV Készítette: Istvándi-Feil Nóra okl. környezetmérnök Ellenőrizte: Schubert József

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben