Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése"

Átírás

1 Szelektív hulladékgyőjtés LCA elemzése István Zsolt osztályvezetı Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

2 A Közalapítvány bemutatása Miskolc Budapest Bay-NANO Szeged Bay-LOGI Bay-NANO Medicina Bay Zoltán Központ Bay-IKTI Bay-ATI Bay-BIO Bay-GEN

3 A Közalapítvány bemutatása Alapítás: 1993 Non-profit K+F szervezet Kezdetben 3 intézet: LOGI, BIO, ATI Jelenleg 6 intézet: NANO, IKTI, BIOGEN Alaptıke: 3,2 Md Ft Éves forgalom: 1,8 Md Ft Létszám: 200 fı LOGI területei: Logisztika Környezetvédelem Energetika Mechatronika Informatika Anyagvizsgálat Méréstechnika

4 Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztály tevékenységi területe Környezetvédelem Öko-tervezés LCA Inverz logisztika (hulladékkezelés) Gyártás (termék) Szimuláció, optimalizálás Logisztika

5 Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztály kompetenciái és ipari partnerei Környezeti életciklus elemzés (LCA) - Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyőjtése és értékelése annak teljes életciklusa során. - GaBi 4.2 szoftver alkalmazása Logisztikai folyamatok szimulációs vizsgálata - A szimuláció kifejezés a valóság lemásolására utal. Ennek megfelelıen a szimulációs vizsgálatok olyan módszereket jelentenek, melyek alkalmasak különféle rendszerekben zajló folyamatok valósághő modellezésére. - Simul8 szoftver alkalmazása - termelési, raktározási és szállítási folyamatok szimulációja és optimalizálása Legfontosabb ipari partnereink

6 A BAY LOGI referenciái a hulladékgazdálkodás területén ISPA rendszerek elıkészítése, tanulmányok - Sajó-Bódva Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer logisztikai rendszerének kidolgozása - Zempléni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer logisztikai rendszerének kidolgozása - Szilárd hulladékok cementipari termikus hasznosítás lehetıségei - Mőanyaghulladékok hasznosítási lehetıségei Logisztikai-informatikai rendszerek kidolgozása - Electro-Coord Kht. elektronikai hulladék kezelést koordináló rendszerének kidolgozása és fejlesztése - Mento Kft-részére települési szilárd hulladékok begyőjtését támogató logisztikai-informatikai rendszer kifejlesztése (folyamatban) K+F fejlesztési projektek - Autóroncs begyőjtési és bontó-feldolgozó üzem tervezése és kifejlesztése - elektronikai hulladék begyőjtési és bontó-feldolgozó üzem tervezése és kifejlesztése

7 Életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment LCA) Életciklus: Egy termék hatásrendszerének egymás után következı, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstıl vagy a természeti erıforrás keletkezésétıl az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig. Életciklus-elemzés: Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyőjtése és értékelése annak teljes életciklusa során. ( bölcsıtıl a sírig megközelítés) [Forrás: ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklusértékelés. Alapelvek és keretek]

8 Az LCA lehetséges szakaszai Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Természeti erıforrások használata Nyersanyag-kitermelés Szállítás Alapanyag-elıállítás Szállítás Termék gyártása Szállítás Csomagolás Szállítás Összeszerelés Szállítás Csomagolás Szállítás Használat Szállítás Hulladékkezelés Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Kibocsátások a környezetbe, hulladékkezelés Kibocsátások a környezetbe hulladékkezelés Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) Kibocsátások a környezetbe (emissziók, hulladékok, energia) A vizsgálat tárgya lehet a teljes életciklus, vagy annak meghatározott szakaszai. Fontos a RENDSZERHATÁR!

9 Az életciklus-elemzés szakaszai [Forrás: ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklusértékelés. Alapelvek és keretek]

10 Alkalmazási területei 1. Vállalati alkalmazások Anyag- és energiaigény, emissziók meghatározására; Erıforrás-felhasználás optimalizálására, emisszió csökkentésre; Összehasonlító elemzések készítése; Termékek, folyamatok, szolgáltatások fejlesztésére (eco-design); Stratégiai tervezés, Marketing célokra. 2. Közigazgatási alkalmazások Ökocímke odaítélése, Betét-visszatérítési rendszer kialakítása; Támogatások és adórendszer reformja; Általános irányelvek, környezetpolitika meghatározása.

11 LCA Szoftverek GaBi 4.2 (PE International, Germany) SimaPro (Pré Consulting, Netherland) EcoSpold (Ecoinvent, Switzerland) Umberto (Institut für Umweltinformatik, Germany) EcoPro (Sinum AG); Regis2.2. (Sinum AG) építıipar TEAM (Ecobilan) Tools for Environmental Analysis and Management WISARD (Ecobilan) Waste Management Life Cycle Assessment Software EDIP, ECO-it, EIOLCA, KCL-ECO, Stb

12 Esettanulmány Szelektív hulladékgyőjtés különbözı alternatíváinak környezeti szempontú vizsgálata Miskolcon

13 CÉL & TÁRGY Cél: a Miskolcon családi házas övezetben bevezetésre kerülı szelektív hulladékgyőjtés különbözı alternatíváinak (győjtısziget, zsákos, kukás rendszer ) összehasonlítása környezeti szempontból. Funkcióegység: Egységnyi mennyiségő (9.800 kg) szelektív hulladék LCA szintje: egyszerősített LCA Módszer: CML 2001 Egyéb figyelembe vett szempontok: Miskolc lakossága: fı, egy háztartásban élık száma: 2,8 fı Lakások száma: kb , ebbıl családi ház. Szelektív győjtıszigetek száma: 115 db, ebbıl 35 db a családi házas övezetben 1 db győjtıszigeten begyőjtött hulladék mennyisége: 280 kg (Ebbıl: 110 kg papír, 130 kg üveg és 40 kg PET)

14 1.Alternatíva - Győjtısziget A családi házas övezetben lévı 35 db győjtıszigeten elhelyezett konténerekbıl heti rendszerességgel begyőjtött hulladék mennyisége kg. Figyelembe véve, hogy győjtıszigetenként 3 db 2,5m3-es (230 kg, 10 év élettartam) és 1 db 1,5 m3-es (200 kg, 10 év élettartam) acél konténerek kerültek elhelyezésre. Egy győjtıjárat átlag 60 km-t fut, és egy nap alatt kb. 24 szigetet ölel fel. Gyujtosziget G a B i 4 p ro c e ss p la n : M a ss szgk. üzemanyagigénye Hulladékgyujto jármu üzemanyagigénye Szelektív hulladék(gk.) X Gk.szállítás p Gyujtosziget X Begyujtés p Szelektív hulladék (gyalog) Gyujtosziget Fém konténer

15 2.Alternatíva családi házas 120l PE kuka kg szelektív hulladék begyőjtése 2 hetente családi házakból 120 l- es PE győjtıedényekben (10kg, 8 éves élettartamot feltételeztünk). A családi házak egymástól való távolságát 20 m-nek, a szállítási távolságot pedig 10 km/forduló értéken becsültük. Feltételeztük továbbá, hogy 1 győjtıjárat alatt kb. 900 edényzetet ürít.

16 3.Alternatíva családi házas zsákos rendszer Edényzet típusa: 90 l-es PE zsák (7 dkg, minden alkalommal új szükséges). A kg hulladék begyőjtése két heti rendszerességgel történik. A családi házak egymástól való távolsága 20 m, a becsült szállítási távolság pedig 10 km/forduló. Feltételeztük még, hogy 1 győjtıjárat kb.1000 zsákot szed össze.

17 Eredmények - Alapeset AP EP FAETP GWP HTTP M AETP ODP POCP TETP ADP Családi házas begyujtés (120 l-es edényzet) Családi házas begyujtés (zsákos) Gyujtosziget

18 Eredmények Alapeset, de a győjtıszigeten mőanyag konténer 100 PE, 2,1 m 3, 90 kg, 8 év Muanyag konténer Fém konténer 0 AP EP FAETP GWP HTTP M AETP ODP POCP TETP ADP Családi házas begyujtés (120 l-es edényzet) Családi házas begyujtés (zsákos) Gyujtosziget (Mőa.kont.) 10 0 AP EP FAETP GWP HTTP M AETP ODP POCP TETP ADP

19 Eredmények B eset A családi házas begyőjtés esetén feltételeztük, hogy a győjtés hatékonysága nagyobb, mint a győjtıszigetek esetében, vagyis alapesethez képest nagyobb mennyiségő hulladék kerül begyőjtésre családi házanként. Ha minden második háztartásban szelektíven győjtenék, akkor 2,5x nagyobb mennyiség kerülhet begyőjtésre. Irodalmi adatok szerint a 1,5 l-es PET palack laza sőrősége 24 kg/m3 (1,5 l-es PET palack súlyát 36 g-nak feltételezve), a papír sőrősége kg/m3 közötti érték, melynek alsó határát vettük figyelembe.

20 Eredmények Begyőjtési rendszer B eset feltételeit véve figyelembe csak a begyőjtési rendszert vizsgáljuk AP "B" eset Alapeset "B" eset Alapeset 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 EP "B" eset Alapeset "B" eset Alapeset Kukás zsákos Sziget Kukás zsákos Sziget GWP POCP "B" eset Alapeset "B" eset Alapeset 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 "B" eset Alapeset "B" eset Alapeset Kukás zsákos Sziget Kukás zsákos Sziget

21 Következtetések Az életciklus-elemzés eredményei alapján a vizsgált hatáskategóriákat tekintve a családi házas zsákos begyőjtési rendszer környezeti hatásai jelennek meg, mint legkevésbé kívánatos alternatíva. Ennek oka legfıképpen a minden alkalommal szükséges, primer anyagokból elıállított PE zsák elıállításának környezeti hatásai. Összességében a győjtıszigetes begyőjtés környezeti hatásai kedvezıbb környezeti képet mutatnak a legtöbb hatáskategóriában, mint a családi házas kukás begyőjtési rendszer. Azonban a begyőjtés hatékonyságának javulása jelentısen növeli(heti) a családi házas kukás begyőjtési rendszer környezeti elınyeit is, fıként a begyőjtı járat környezeti hatásainak vonatkozásában. Mindezekbıl következıen a családi házas zsákos begyőjtési rendszer bevezetése nem javasolt. A győjtıszigetes begyőjtési rendszert célszerő a társasházaknál alkalmazni, míg a családi házas övezetekben pedig a kukás begyőjtési rendszert.

22 Köszönöm a figyelmüket! Kontakt:

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása Innovatív megoldások, fejlesztési lehetőségek a környezetiparban István Zsolt, osztályvezető zsolt.istvan@bayzoltan.hu Hulladékgazdálkodás Hulladék keletkezése

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1

Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1 Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1 TÓTHNÉ SZITA Klára Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc regszita@uni-miskolc.hu A barnamezős területek rehabilitációjának,

Részletesebben

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt

Részletesebben

Vállalati környezetmenedzsment

Vállalati környezetmenedzsment BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Vállalati környezetmenedzsment Szerkesztette: Kerekes Sándor és Kindler József Készült a BKE Környezetgazdaságtani és

Részletesebben

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra.

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. Az eddigi csekély számú gyakorlati példa alapján végzett becslések

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlődésben

Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlődésben Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlődésben Háttér információk: LCA módszertan 2014 június Az építőipari szektor Európában az építőipari szektor adja a : A deponált hulladék megoszlása Franciaországban

Részletesebben

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Körmendi Krisztina krisztina.kormendi@gmail.com Solymosi József solymosi.jozsef@zmne.hu AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma. 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com

A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma. 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma 2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 A

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45%

Tárgyév Hordozható elem, illetve akkumulátor begyőjtési aránya (K) 2008 18% 2009 19% 2010 21% 2011 23% 2012 25% 2013 30% 2014 35% 2015 40% 2016 45% 445/2012. (XII.29.) Kormány rendelet (7 ) / A GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE: Értelmezı rendelkezések: elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás mely kémiai energiát közvetlenül elektromos

Részletesebben

Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról

Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról Beszámoló a Sólyom László által adományozott ösztöndíj (Tehetség-ösztöndíj) felhasználásáról készítette: Szilágyi Artúr 2012. évi Tehetség-ösztöndíjas 2014. március TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen beszámoló

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben