1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,"

Átírás

1 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ HULLADÉKKEZELÉSE A megoldás útján A felelősségek megosztása (subsidarity) AZ EU TÁMOGATÁSI PROGRAMJAI Az uniós segélyprogramok jövője A PHARE program LIFE: gazdasági eszköz a környezetvédelemért ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) Az EU egyéb támogatási és együttműködési programjai A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON JOGI SZABÁLYOZÁS Veszélyesnek nem minősülő hulladékokra vonatkozó szabályok Nem veszélyes termelési hulladékok A veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályozás Radioaktív hulladékok GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS A SZABÁLYOZÁS ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYAKORLATBAN INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL (IPPC) - INTEGRÁLT SZENNYEZÉS MEGELŐZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS AZ IPPC IRÁNYELV A LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKÁK - BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) A MAGYAR IPPC RENDSZER AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS AZ IPPC SEGÍTI A KÖRNYEZETKEZELÉST KIRE VONATKOZIK AZ IPPC IRÁNYELV? PÉLDÁK A BREF-DOKUMENTUMOK HAZAI ALKALMAZÁSÁRA A papír- és cellulózipar által az IPPC hatálya alatt lefedett terület A BAT a gyógyszeriparban A BAT Esettanulmányok összefoglalása ÉLELMISZERIPARI BREF-DOKUMENTUMOK Ivótej részleges homogenizálása Zöldség, gyümölcs hámozása szárazon ZÁRÓ GONDOLATOK AZ IPPC-RŐL...70

2 4 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon 4. A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELEMBEN MŰKÖDŐ VÁLLALAKOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS GYAKORLATI KIVITELEZÉSÉT VÉGZŐ VÁLLALKOZÁSOK TANÁCSADÓ, TERVEZŐ VÁLLALKOZÁSOK A MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK ELŐTT ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK KAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ Vállalkozási lehetőségek a települési szilárd hulladékok kezelése területén Vállalkozási lehetőségek a veszélyes hulladékok kezelése területén Vállalkozási lehetőségek a tervező és tanácsadó vállalkozások előtt HATÁSVIZSGÁLAT HATÁSVIZSGÁLAT AZ EURÓPAI UNIÓBAN HATÁSVIZSGÁLAT MAGYARORSZÁGON A KHV helye a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos vizsgálatok rendszerében A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSÁNAK CÉLSZERŰ LÉPÉSEI Az adott tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek leírása Települési és nem veszélyes termelési hulladékokat lerakással ártalmatlanító telep (szeméttelep) tevékenységének típusleírása Az ponthoz kapcsolódó tevékenységek Veszélyes hulladéklerakó telep tevékenységének típus leírása A hatótényezők meghatározása Települési és nem veszélyes termelési hulladékokat lerakással ártalmatlanító telep (szeméttelep) Veszélyes hulladéklerakó telep A HATÁSFOLYAMATOK FELTÉRKÉPEZÉSE A hatásterület előzetes behatárolása (hatásterület becslés) A környezetállapot leírása A környezetvédelmi megoldásváltozatok megadása Települési és nem veszélyes termelési hulladékokat lerakással ártalmatlanító telepen (szeméttelepen) Veszélyes hulladéklerakó telepen A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése Az állapotváltozások értékelése A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT FONTOS ELVI SEGÉDESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI Az ellenőrzőjegyzékek Mátrixok Egyszerű mátrix Időfüggő mátrix...97

3 Vállalkozók Európában Nagyságrend mátrix A hazai KHV gyakorlatában ajánlott minősítő mátrix Kölcsönhatás mátrixok, hatásmátrixok A hazai alkalmazás gyakorlata A hatásmátrix sorai A hatásmátrix oszlopai A mátrix alkalmazása a hatások azonosításához Lépcsős mátrix Súlyozott mátrixok ESETTANULMÁNYOK ESETTANULMÁNY A VESZÉLYESNEK NEM MINŐSÜLŐ HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL ESETTANULMÁNY A VESZÉLYES HULLADÉKOK HAZAI PIACÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL INFORMÁCIÓFORRÁSOK, AJÁNLOTT SZAKIRODALOM SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK HASZNOS INTERNET CÍMEK FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM FÜGGELÉK...128

4 6 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon Bevezetés A környezetvédelem az Európai Uniós csatlakozás egyik legfontosabb kérdése. Talán ezen a területen van a legtöbb felzárkózni valónk. A vállalkozók számára hatalmas lehetőséget nyújt, hogy az Európai Uniótól kapott támogatások jelentős része környezetvédelmi programokra fordítandó és ezen belül is egyre inkább az infrastruktúra kiépítése kap jelentőséget. Hazánk lemaradása a hulladékgazdálkodás területén különösen jelentős, hiszen hulladéklerakóink többsége nem felel meg az Európai Uniós normáknak és egy-két kisebb helyi kezdeményezés kivételével nincs szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékgazdálkodás fejlesztése ezért minden támogatási programban kiemelt helyen szerepel.

5 Vállalkozók Európában 7 1. Az Európai Unió környezetvédelme és hulladékgazdálkodása 1.1. Az EU környezetvédelmi politikájának jogforrásai és alapelvei, környezetvédelmi jog felosztása Az Európai Unió környezetvédelmének alapelvei Az Európai Unió létrehozásakor szigorúan gazdasági célú közösség volt, melynek nem szerepelt prioritásai között a környezet védelme, így az irányítás fő eszközévé az akcióprogramok váltak, amelyek több évre előre kidolgozva kijelölték a környezetvédelem fejlődésének főbb irányvonalait. Az első környezetvédelmi akció programot 1972-ben kezdték el, amelyet azóta négy további követett. Jelenleg a hatodik környezetvédelmi akció programnál tartanak, amely 2010-ig van érvényben. Az 1972 óta eltelt idő alatt a Közösség több mint 200 olyan jogi eszközt fogadott el, amelyek megalapozták a környezet védelmét. Az első és második környezetvédelmi akció program főként a környezet helyreállítását célozta. A harmadik program (1983-ban) ismerte fel és vezette be a megelőzést, mint a környezetvédelem legfőbb alapelvét. A negyedik akció program ( ) fő célkitűzése a környezetvédelmi politika harmonizálása az Unió többi politikájával, valamint a környezetvédelem követelmény rendszerének felállítása decemberében elfogadták az ötödik akció programot, ( ), melynek címe: "A fenntarthatóság felé". Ezen akció program a "modern" környezetvédelmi politika szellemében kidolgozott egy megoldási lehetőséget a két cél ellentmondásának feloldására, figyelembe véve, mind a gazdasági realitásokat és a fejlődés szükségszerűségét, mind a környezeti források jelenlegi felhasználásának tarthatatlanságát. Ennek megvalósítása érdekében széleskörű partneri összefogásra van szükség a kormányok, az ipar, a fogyasztók és a gazdasági, társadalmi élet szereplői között. Kiemeli a természeti erőforrások ésszerűbb felhasználásának szükségszerűségét. Ennek érdekében az alábbi lehetőségekre helyezi a hangsúlyt: - csökkentett termelés - hatékonyabb erőforrás felhasználás - újra felhasználás és visszaforgatás mind a termelés, mind a hulladékgazdálkodás területén - alternatív, kevésbé szennyező energiaforrások felhasználása, valamint hulladék felhasználása energia nyerés céljából A megvalósításhoz adózási illetve egyéb gazdasági ösztönzőket nyújt a környezet védelmét támogató szolgáltatásoknak és termelési módoknak, termékeknek, támogatja a nagyközönség tájékoztatását és oktatását. Megerősíti a szennyező fizet elvet. Létrehozott segélynyújtási mechanizmusokat, így a Környezetvédelmi Pénzügyi Eszközt (LIFE) és a Kohéziós Alapokat a hátrányos helyzetű országok (Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország) számára.

6 8 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon A lakosság számára egyre fontosabbá vált a környezetvédelem, és ez megkívánta, hogy az Európai Unió alapelvei közé is bekerüljön. Ez 1992-ban az Amszterdami Szerződés keretében valósult meg, amely kinyilvánította, hogy a közösség egyik alapelve a fenntartható fejlődés. Ez a szerződés létrehozta az önkéntes akciók programját és jelezte a "horizontális" megközelítés kezdetét, amely a szennyezés minden forrását (ipar, energia, idegenforgalom, közlekedés, mezőgazdaság, stb.) felöleli. A környezetvédelemnek ezt az átfogó megközelítését megerősítette az Európai Unió Bizottsága az 1998-as, a környezetvédelemnek az Európai Uniós politikákba való integrálásáról szóló közleménye és az Európai Tanács Bécsi találkozója (1998. december ). Ezzel a Közösség kötelezetté vált, hogy politikájában figyelembe vegye a környezeti megfontolásokat júliusában elfogadásra került a hatodik környezetvédelmi akció program, amely a következő 10 évre fekteti le a környezetvédelem legfontosabb feladatait. A környezetvédelmi akció program címe: "Környezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk". A program főbb elvei az alábbiakban fogalmazódtak meg. Javítani kell a környezetvédelmi törvények alkalmazását. Ennek érdekében erősíteni kell a törvényi eljárásokat az Európai Bíróság keretében kombinálva a legjobb alkalmazások támogatásával és a közvélemény tájékoztatásával "nyilvánosságra hozás, hírnév vagy szégyen". El kell mélyíteni a környezetvédelmi megfontolások integrálását az egyéb politikákba, például a Bizottság kezdeményezéseit ennek fényében át kell világítani. A fejlődést indikátorok segítségével mérni kell. Együtt kell működni a piaccal. Az ipar és a fogyasztók érdekelté tétele hozzájárul egy fenntarthatóbb termelési és fogyasztási modell kialakításához. Az ipart nem elég csak büntetni a hibákért, hanem be kell vezetni a jó teljesítmények jutalmazását. A fogyasztókat használható információkkal kell ellátni, melyek birtokában képesek a környezetvédelem szempontjából jobb terméket választani ezen keresztül irányítva a piacot. A közbeszerzéseknek támogatnia kell a környezetbarát megoldásokat. Az ipart ösztönözni kell az innovációra, hogy kihasználja a tisztább technológiák használata, fejlesztése és elterjesztése által nyújtott lehetőségeket. Az állampolgárok naponta hoznak döntéseket, amelyek közvetlen vagy közvetett módon hatással vannak a környezetre. A jobb minőségű, könnyen hozzáférhető és gyakorlatias környezetvédelmi információk elősegíthetik a lakosságot a véleményformálásban és a döntésben. A földhasználat és tervezése a tagállamokban jelentős hatással lehet a környezetre. A Közösség segítséget nyújthat a jó teljesítmények támogatása által és a Strukturális Alapokon keresztül. Ezen alapelvek mellett négy fő területet emel ki a program: - küzdelem a klímaváltozás ellen: az üvegházhatást okozó gázok koncentrációját olyan szinten kell stabilizálni, ami nem okoz visszafordíthatatlan változásokat a föld klímájában; - természetvédelem és biodiverzitás - a különleges értékek védelme: a természetes rendszerek működésének védelme és visszaállítása, a biodiverzitás

7 Vállalkozók Európában 9 csökkenésének megállítása az Európai Unióban és világszerte, a talaj védelme a szennyezéstől és az eróziótól; - környezetegészség: olyan környezetminőség megteremtése, ahol az ember okozta szennyezések, beleértve a különféle sugárzásokat is, nem növeli jelentősen az egészségügyi kockázatot; - a természeti erőforrások fenntartható használata és a hulladék kezelése: a megújuló és nem-megújuló források olyan módon való használatának biztosítása, ami nem lépi túl a környezet teherbírását, a gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználásnak növekedését szét kell választani jelentősen javított forrásfelhasználás és integrált szennyezésmegelőzés útján. A hatodik környezetvédelmi akció program végrehajtása már a kibővített Európai Unióban fog megtörténni, ezért a tennivalókat ezt figyelembe véve kell kijelölni. A környezetvédelmi törvények végrehajtása a csatlakozó országok egyik fő feladata, amit a Közösség Alapjai is támogatnak, így a csatlakozó országoknak megvan az a lehetősége, hogy a gazdasági növekedést fenntartható módon valósítsák meg elkerülve azokat a problémákat, amelyekkel Nyugat-Európa néz szembe. A környezetvédelmi megfontolásoknak határozottan meg kell jelennie az Európai Unió külpolitikájában is. A környezetvédelem integrálása az Európai Unió politikáiba Az Európai Unió célja horizontális megközelítés bevezetése, hogy minden területen megjelenjen a környezet védelme. Ennek érdekében az Európai Unió Bizottsága közleményben fordult az Európai Tanácshoz (1998. május 27.), melynek címe: "Együttműködés az integrációért, stratégia a környezetvédelem integrálására az EU politikákba" (Cardiff június). Az eddigi politika, mely szektorális megközelítést használt, csak a problémák egy részét oldotta meg. A Bizottság ezért megalkotta azon alapelveket, amelyek lehetővé teszik, hogy a környezet védelmét megfelelő módon integrálják a különféle politikákba. Ezen alapelvek az alábbiak: - a környezet védelmét bele kell foglalni a Közösség minden intézményének tevékenységébe; - át kell tekinteni a létező politikákat; - stratégiákat kell megfogalmazni a kulcsfontosságú területeken; - megfelelő végrehajtási és ellenőrzési mechanizmust kell kidolgozni. Mivel a program végrehajtása hosszú távú kihívást jelent, ezért a Bizottság a fokozatos bevezetést javasolja a prioritásként kiemelt Agenda 2000 és a Kyoto Protokol területén. Az Agenda 2000-ben megtalálhatók a környezetvédelmi megfontolások a Közös Mezőgazdasági Politika (CAP) és a Kohéziós Politika reformjában, valamint a közép- és kelet-európai országok csatlakozásában. Ennek során fontos szerepet kap a környezetvédelmi hatásvizsgálat. A csatlakozó országokat felkérte a Bizottság, hogy minden politikájukba integrálják a környezetvédelmi megközelítéseket. A Göteborgi Európa Tanács (2001 június 15-16) felkérte a szektorális Európa Tanácsokat, hogy fejlesszék tovább és véglegesítsék az környezetvédelmi szempontoknak az egyes szektor politikákba (úgymint Közlekedés, Energia,

8 10 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon Mezőgazdaság, Ipar, Belsőpiac, Fejlesztés, Gazdaság, Halászat, és Általános) való integrálását, úgy hogy azt minél hamarabb végre lehessen hajtani. Ezen munka során vegyék figyelembe a Hatodik környezetvédelmi akció program és a Fenntartható fejlődés Stratégia idevonatkozó célkitűzéseit., valamint minden jelentősebb politikai javaslat foglaljon magába egy hatásvizsgálatot, amely leírja annak lehetséges gazdasági, szociális és környezetvédelmi következményeit. Továbbá elhatározták, hogy a hatásvizsgálatba belefoglalják a fenntarthatósági követelményeket is. A környezetvédelmi jog felosztása A környezetvédelmi jog az Európai Unió joganyagának 15. fejezetéhez tartozik az alábbi felosztásnak megfelelően. Környezetvédelem, fogyasztó- és egészségvédelem Környezetvédelem Általános szabályozások és programok Szennyezés Nukleáris biztonság és radioaktív hulladékok Vízvédelem és -menedzsment A levegőszennyezés mérése Zajártalom megelőzése Vegyi anyagok, ipari kockázat és biotechnológia Űr-, környezeti és természeti erőforrások Az űr, környezeti és természeti erőforrások kezelése és hatékony felhasználása Vadon élő növények és állatok védelme Hulladékgazdálkodás és tiszta technológiák Nemzetközi együttműködés Fogyasztóvédelem Általános Fogyasztói információk és tájékoztatás Egészségvédelem és -biztonság Gazdasági érdek védelme Egészségvédelem Állatvédelem 1.2. Az Európai Unió hulladékkezelése Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának alapelvei Az Európai Unió hulladékgazdálkodása az alábbi elveken alapul: - törekszik a hulladék keletkezésének megakadályozására megfelelő terméktervezés segítségével - támogatja a hulladék újra felhasználását és újra hasznosítását - támogatja a hulladékégetést energia nyerés céljából

9 Vállalkozók Európában 11 A Közösség igyekszik növelni a gyártók felelősségét. Ezt jól példázza "Az életciklusuk végére ért autók"-ról 2000-szeptemberében kiadott irányelv, amely lehetőséget teremt egy begyűjtő rendszer bevezetésére a gyártók költségén. Hasonlóan két irányelv tervezet az elektromos eszközökből származó hulladékokról és az elektromos eszközökben felhasználható veszélyes anyagok korlátozásáról jelenleg áll elfogadás alatt. Hasonló törekvést jelez az a nemzetközi egyezmény, amelyet az Észak Atlanti Tengeri Környezet Védelméről szóló OSPAR Konvenció keretében fogadott el a Részesek Konferenciája a tengeri fúrótornyok (gáz és olaj) szétszereléséről, amelynek a tengerben való elhelyezése az egyezmény értelmében tilos, valamint a szétszerelés és az elhelyezés költségét a tulajdonos viseli. Az Európai Unió a hulladékokat prioritásként kezeli, ennek megfelelően törvényeket készített a csomagolási hulladékról, az akkumulátorokról és az ásványi olajakról. A különféle hulladékkezelési megoldásokról, pl. a szilárd hulladékok lerakása és égetése, is készült Közösségi intézkedés. Az Európai Unió Magyarországgal együtt részese a Veszélyes Hulladékok Határokon át Történő Szállításáról és Elhelyezéséről szóló Baseli Konvenciónak, valamint már ratifikálta a Konvenció kiegészítését, amely megtiltja veszélyes hulladékok szállítását OECD országokból az Európai Unió tagállamaiból, valamint Lichtensteinből nem-oecd országokba függetlenül attól, hogy ott lerakásra vagy felhasználásra kerülnének. A Hatodik Környezetvédelmi Akció Program és a hulladékkezelés A természeti erőforrások felhasználása és a hulladékkezelés kiemelten jelenik meg az Európai Unió akcióprogramjában ezzel is aláhúzva ezen területek fontosságát. A két területet szorosan összekapcsolja az a tény, hogy ha hulladék minimalizálásra törekszünk, akkor ez egyszerre valósítja meg a természeti erőforrások felhasználásnak és a hulladék mennyiségének csökkentését. A terület legfontosabb irányelvei a következők: energia és forrásfelhasználás hatékonyságának drasztikusan növelése, a hulladék mennyiségének szignifikáns csökkentése, fenntartható termelési és fogyasztási módok, a lerakásra kerülő valamint a veszélyes hulladék mennyiségének jelentős csökkentése (miközben nem növekszik a levegőbe, talajba és vízbe kerülő szennyezés mennyisége), újrahasznosítás, ahol ez nem lehetséges ott a veszélyesség csökkentése, újra feldolgozás illetve lerakás esetén lehetőleg a keletkezés helyéhez minél közelebb. A felsorolt célokat az IPPC irányelvek (Integrated Pollution Prevention - Integrált Szennyezés Megelőzés és Kezelés) és a Közösség hulladékkezelési stratégiájának figyelembevételével kell megoldani 1. Hogy a fenti elvek megvalósíthatóak legyenek, ezért részletes mérési módszert és ütemtervet kell kidolgozni, és ki kell jelölni a felelősségi köröket. Ki kell dolgozni, illetve felül kell vizsgálni a hulladékhoz kapcsolódó törvényeket az építési hulladékok, a szennyvíziszap 2, biológiailag lebomló hulladékok, 1 Council Resolution of 24 February 1997 on a Community strategy for waste management (Európai Tanácsi Határozat a Közösség hulladékkezelési stratégiájáról) (OJ C76, , p.1). 2 Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and

10 12 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon csomagolási hulladékok 3, akkumulátorok 4 és hulladék szállítás 5, a hulladékok és nem-hulladékok pontos osztályozása valamint a hulladék kerettörvény 6 tovább fejlesztése. A hulladékhegyek kezelése Az ipari országokban az életforma melléktermékeként hulladék keletkezik, melynek mennyisége folyamatosan növekszik, valamint egyre többféle összetevőt tartalmaz, melyek közül sok erősen toxikus. Az Európai Unióban a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja a fejenkénti egy kilogrammot naponta. Módszereink, amiket ma a hulladék kezelésére használunk gyakran túlhaladottak és komoly egészségügyi és környezeti veszélyt jelentenek, amelyet csak a termelési és fogyasztási szokásaink drasztikus megváltoztatásával lehet csökkenteni. A modern társadalmakban a hulladék 80%-át a mezőgazdaság, a bányászat és az ipar állítja elő, és körülbelül 20%-a származik a háztartásokból. A háztartási hulladékok nagy része újrahasznosítható anyagokat tartalmaz (papír, fém, műanyag, szerves anyag, stb.) valamint tartalmaz néhány veszélyes terméket (elemek, gyógyszerek, festékek, aeroszolok, stb.). A háztartási hulladék mennyiségének növekedése részben a fogyasztási szokások megváltoztatásához kapcsolódik. Egyre több termék rövid élettartamú, a csomagolás pedig nem újra felhasználható. Jelenleg ezek teszik a háztartási hulladékok 40%-át. Az Európai Unióban a hulladék kezelés két fő módszere a lerakás (69% 1990-ben) és az égetés (18% 1990-ben). Mindkét módszernek van egészségügyi és környezeti kockázata. Mint a fentiekből kitűnik a hulladékkezelés egy összetett probléma, amelynek megoldásához átfogó módszer szükséges, amely a szelektív hulladékgyűjtéstől, az újrahasznosításon keresztül a lerakásig végig követi a hulladék útját. Természetesen a hulladék keletkezés megelőzésének kell a in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture (Európai Tanácsi Irányelv a környezetvédelmérõl, különösen a talaj védelemrõl, amikor a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásra kerül).) (OJ L 181, , p.6).directive as last amended by the 1994 Act of Accession. 3 Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (Európai Parlamenti és Tanácsi Határozat a csomagolásról és csomagoilási hulladékról) (OJ L 365, ,p.10).Directive as last amended by Commission Decision 1999/177/EC (OJ L 56, , p.47). 4 Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances (Európai Bizottsági Irányelv az egyes veszélyes anyagokat tartalmazó elemekrõl és akkumulátorokról) (OJ L 264, , p.51). 5 Council Regulation (EEC)No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within,into and out of the European Community Európai Tanácsi Rendelet a hulladék Európai Közösségen belüli, illetve ki - és beszállításának felügyeletérõl és ellenõrzésérõl) (OJ L 30, , p.1). Regulation as last amended by Commission Decision 1999/816/EEC (OJ L 316, , p.45). 6 Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste (Európai Tanácsi Irányel a hulladékról) (OJ L 194, , p.39).directive as last amended by Commission Decision 96/350/EC (OJ L 135, , p.32).

11 Vállalkozók Európában 13 hulladékkezelés első számú opciójának lennie. Az Európai Unió globális környezetvédelmi stratégiája éppen ezt a célt célozza meg. 1. Táblázat A hulladék-ártalmatlanítás különféle módjainak környezeti hatása Levegő CH 4 és CO 2 emisszió; Víz Talaj Tájkép Lerakás Komposztálás Égetés Újrahasznosítás CH 4 és CO 2 SO 2, NO X, HCl, emisszió; kellemetlen szagok peszticidek, szervesanyagok, cianidok, nitrátok és nehézfémek szivárgása a talajba veszélyes anyagok felhalmozódása a talajban Terület használat; korlátozások más típusú használatra Ökoszisztéma Mérgező anyagok szennyezése és felhalmozódása a táplálkozási láncban Lakott területek Veszélyes anyagoknak való kitettség kellemetlen szagok Terület használat; korlátozások más típusú használatra Mérgező anyagok szennyezése és felhalmozódása a táplálkozási láncban A lakosság véleménye a hulladékokról szervesanyagok, dioxinok, nehézfémek emissziója veszélyes Szennyvíz anyagok kiengedése bejutása a felszíni vizekbe salakanyagok, tisztítási hulladékok lerakása Képi zavarás; korlátozások más típusú használatra Mérgező anyagok szennyezése és felhalmozódása a táplálkozási láncban Veszélyes Zaj anyagoknak való kitettség Szállítás Por emisszió Por, SO 2, NO X, emissziója, veszélyes anyagok kiengedése baleset esetén Felszíni és talajvizek veszélyeztetése baleset esetén Végtermékek Talajszennyezés lerakása veszélye baleset esetén Képi zavarás Közlekedés szennyezés veszélye baleset esetén Veszélyes anyagoknak való kitettség veszélye baleset esetén A lakosság részéről a hulladéklerakók és az égetők építése többnyire ellenállásba ütközik. Az ellenállás egyre gyakrabban válik rendkívül élessé, az angolul NIMBY (Not In My Back Yard) betûszóval rövidítve kifejezett nem az én udvaromon elv értelmében. Emiatt különösen fontos a lakosság pontos tájékoztatása és az átláthatóság. Végeredményben a hulladékok által okozott probléma csak megelőző módszerekkel, amelyek a hulladék csökkentését annak keletkezésénél állítja meg,

12 14 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon kezelhető. Ennek megvalósítására az új termékeket az életciklus elemzés módszereinek felhasználásával vizsgálják, végigkövetve a hulladék keletkezésének lehetőségét a termeléstől és a csomagolástól az eladásig, a felhasználásig és az azt követő újrafelhasználásig. Hulladéktermelés az Európai Unióban Az Európai Unió évente mintegy 2 milliárd tonna hulladékot gyárt, amelyből több mint 40 millió tonna a veszélyes hulladék. Az Európai lakosok évente körülbelül 390 kg háztartási hulladékot termeltek fejenként (1992), ami egyre növekvő tendenciát mutat ( között mintegy 10%-kal nőtt), s így a hulladékkezelés egyre égetőbb probléma. Egy tanulmány, amely 6 Európai Uniós országot vizsgált több mint , hulladékok által szennyezett területet talált. 2. Táblázat Hulladékok mennyisége szektorok szerint az Európai Unióban és összehasonlításképpen Magyarországon (1000 t-ban) Ref. év egyéb bontási hull. Típus szerint kotrási hull. lakossági mezőgazdaság Szektorok szerint bányászat ipar energiatermelés szennyvíz iszap Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Nagy Britannia Németország Görögország Írország Olaszország Luxemburg Hollandia Portugália Spanyolország Svédország Magyarország A megoldás útján Lassú fejlődés Az Európai Unió az elmúlt húsz év folyamán folyamatosan dolgozott a hulladék mennyiségének csökkentésén és a hulladék kezelés javításán. Néhány tagországnak már 1975 előtt is volt hulladékkezelési politikája. Azonban ezen a területén nagyon nehéz eredményt elérni. Mindemellett, bár vannak reménykeltő eredmények az

13 Vállalkozók Európában 15 üveg és papír újrahasznosítása területén, a hulladék mennyisége folyamatosan növekszik. Mintegy 30%-os növekedés várható 1985 és 2000 között annak ellenére, hogy az Ötödik akció program az 1985-ös mennyiség megtartását tűzte ki célul. Az Európai Unió stratégiája a fenntartható, ökológiailag elfogadható hulladékkezelést támogatja, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét vagy a környezetet. Ennek elérésére négy alapelvet fogalmaztak meg: 1. Megelőzés (hulladékminimalizálás) 2. Újra felhasználás, és újrahasznosítás 3. A lerakási feltételek javítása 4. A hulladék szállítás szabályozása Ezen alapelvek megvalósítására az Ötödik akció program egy sor konkrét célkitűzést fogalmazott meg, amelyek egy része jogi keretet nyert valamely Közösségi Irányelv formájában. Ezek az alábbiak: - Hulladék gazdálkodási terv elkészítése minden tagállamban - A dioxin emisszió 90%-kal történő csökkentése 1985 és 2000 között - A hulladék mennyiségének 1985-ös szinten való stabilizálása 2000-re - A papír, üveg és műanyag hulladékok 50%-os újra felhasználása vagy újrahasznosítása 2000-re - A hulladékok bizonyos csoportjai exportálásának betiltása 2000-től El kell azonban ismerni, hogy a Közösségnek nem sikerült megfelelően teljesíteni célkitűzéseit. Például a hulladék mennyisége jelentősen növekedett. Mit tett az Európai Unió, hogy ez megváltozzon? A legfontosabbak közé az alábbi jogi eszközök tartoznak: - A Hulladék keret irányelv (1975) amely elvárja a tagállamoktól, hogy minden szükséges lépést megtegyen a hulladéktermelés megelőzésére, elősegítse az újrahasznosítást és biztosítsa az egészségre és környezetre nem veszélyes ártalmatlanítást. - A Veszélyes hulladék irányelv, amely szigorúbbá teszi a hulladékok kezelésének feltételeit. - A hulladékok határokon át történő szállításának szabályozását és ellenőrzését rendelet szabályozza. Az illegális szállítások estén megszabott büntetéseket a tagállamok hatáskörébe utalja. - A Csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelv, amely célokat tűz ki az újrahasznosításra és javaslatot tesz egy jelölési rendszer kidolgozására. Előír információs és oktatási programokat, hogy felhívja a vásárlók figyelmét az újrahasznosítható csomagolások előnyeire. - Létezik Európai Uniós irányelv szárazelemek és akkumulátorok, fáradt olaj, szennyvíziszap, PCB kezeléséről és hulladékégetésről. A hulladék lerakásról és a tovább már nem használható autókról szóló javaslat tárgyalás alatt van. - Rendelet készült az öko-címkézésről, amelyet azon termékek nyerhetnek el, amelyek környezeti hatása kevésbé káros a gyártás, eladás, használat és az eldobás során (`tiszta termék').

14 16 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon Az Európai Unió leglényegesebb alapelvei a jobb hulladék kezelési stratégia megvalósítására az alábbiak: A megelőzés elve: csökkenteni kell a hulladék mennyiségét keletkezésének megakadályozása által. A szennyező fizet valamint az ezzel egybecsengő a gyártó felelőssége elv, melynek értelmében a hulladék kezelését annak kell megfizetni, aki előállította. Az előrelátás elve vagyis, hogy előre át kell gondolnunk és fel kell készülnünk a lehetséges problémákra. A közelség elve, vagyis a forráshoz minél közelebb kell kezelni a hulladékot. (Amihez hozzá kell tenni az önellátás elvét, vagyis a Közösségnek és azon belül a tagállamoknak képessé kell válni az általuk előállított hulladékok saját területen történő elhelyezésére, és minél inkább leszorítani a hulladékexporttól való függőséget.) Eredmények Bár a Közösségi törvénykezés jelentős eredményeket ért el a hulladékgazdálkodás szabályozása terén, azonban ezek adaptálása a tagállamok jogrendjébe igen lassú folyamat. Ennek következtében a most elfogadott rendelkezések csak néhány éven belül fogják meghozni eredményeiket. Lényeges, hogy lehetségessé váljon az eredmények felmérése, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió létrehozzon egy közös programot, amely megbízható és összehasonlítható adatokat gyűjt a tagállamoktól. Az értelmezésben lehetséges eltérések ugyanis megakadályozzák, hogy egy világos, átfogó képet kapjunk az Európai Unió hulladéktermeléséről és - kezeléséről. A fentebb vázolt hulladék kezelési elképzelések jó és rossz oldalai: - A tiszta technológiák és az öko termékek fejlődése. - A lakosság támogatása a hulladék válogatására és újrahasznosítására, valamint a különféle termékek körültekintőbb vásárlására. - A lakosság ellenezi a hulladék lerakást. - A csomagolás adó köteles. - A hulladék lerakás adóköteles. - Növekvő termelés és fogyasztás. - A szelektív hulladék gyűjtésnek és a hulladékválogatásnak növekvő költsége gazdaságilag egyre kevésbé teszi vonzóvá az újrahasznosítást. - Hiányzik bizonyos újrahasznosított termékek felvevő piaca. - A bevezetett intézkedések összetettsége és sokfélesége A felelősségek megosztása (subsidarity) Nemzeti tervek A Közösségi törvénykezés értelmében a tagállamoknak kötelessége hulladékkezelési stratégiát készíteni általában a hulladék kezeléséről, valamint a veszélyes hulladékokról és csomagolási hulladékokról. Eme kötelezettségek mellett

15 Vállalkozók Európában 17 szükséges egy független gyûjtő rendszer létrehozása szárazelem esetében. Ugyanakkor néhány tagállamban már most is létezik visszagyûjtő és újrahasznosító rendszer autók, elektronikus hulladék, akkumulátorok és autógumik számára, valamint sokan közülük jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy támogassák a tiszta technológiákat a termelési folyamatban. A tagállamok most kezdték el kezelni a megelőző évek könnyelmű hulladékgazdálkodása által okozott problémákat, melynek érdekében integrált és fenntartható kezelési stratégiákat fogalmaznak meg. Ez a gyakorlatban a következő eljárások támogatását jelenti: - Szelektív hulladék gyűjtés és a hulladékgyűjtők adóztatása. - A visszavihető csomagolások esetén betéti rendszer kialakítása. - Tiszta technológiák támogatása. - Az ipar bevonása az általuk előállított termékek visszanyerésébe és újrahasznosításába. - Felvevő piac kialakítása az újrahasznosított termékekre. Az ipar szerepe Az iparnak kiemelt szerepe van a hulladék mennyiségének csökkentésében, ugyanis képes a forrásnál megelőzni a problémát a termék tervezése és gyártása során. Az iparnak kell bevezetnie gyűjtő és újrahasznosító rendszert az elhasznált termékekre, amint az már létezik is néhány tagállamban csomagolási anyagokra, szárazelemekre, autógumikra, használt személy- és teherautókra, valamint elektronikai cikkekre. A gyártóknak mindent meg kell tennie, hogy a lehető legkevesebb természeti erőforrást használják fel, és a lehető legkevesebb hulladékot termeljék. A nagyobb cégek már belekezdtek a termelési hulladék minimalizálásába, amit `internalizálásnak' is neveznek, és igyekeznek a `semmi hulladék, semmi káros hatás' elvet megcélozni. Például az új autók hamarosan 100%-ig újrahasznosíthatók lesznek. Hasznos lenne, ha ezt a megközelítést más területeken is alkalmaznák. A lakosságnak is részt kell vállalnia A feladatuk a hulladékaik válogatása, valamint a jobban odafigyelő vásárlás. Ezzel jelentősen csökkenthetik a kezelendő hulladék mennyiségét. Ennek elérésére az alábbi szokásokat kell kialakítaniuk: - Válogatniuk kell a hulladékaikat, és egy részét visszajuttatni az újra felhasználó és újrahasznosító programokba. - Tartós termékeket kell kiválasztaniuk, amelyeknek hosszú a hasznos élettartama. - Előnyben kell részesíteniük az újrahasznosított és újrahasznosítható termékeket. - Csökkenteni kell a csomagolás mennyiségét, és újrahasznosítani azt. - Ha lehetőségük van komposztálási lehetőséget kell keresni - különös figyelmet kell fordítaniuk a veszélyes hulladékaik elhelyezésére - Érdeklődni kell az önkormányzatuknál, hogy mit tettek a helyzet javítása érdekében. Pl. van-e hulladékkezelési tervük, ami 1975 óta előírás?

16 18 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon A helyi önkormányzatok feladatai: - el kell fogadniuk egy hulladék kezelési tervet és biztosítaniuk kell a forrásokat annak végrehajtására, - minimalizálni kell a hulladék mennyiségét a közbeszerzés esetében a zöld szempontok figyelembevételével, - támogatniuk kell az üzleti vállalkozásokat és a lakosságot a hulladék minimalizálásban, - meg kell teremteni a lehetőséget a hulladék újrahasznosítására, a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megteremtésével, - együtt kell működniük a vállalkozásokkal a hulladékcsökkentési lehetőségek megkeresésében Az EU támogatási programjai Az uniós segélyprogramok jövője A csatlakozási tárgyalások megindulásával párhuzamosan az EU alapvetően átértékelte a közép- és kelet-európai társult államok számára nyújtott segélyprogramjainak szerepét. A magán gazdaság megerősödött, a konkurencia további fejlesztését - a még mindig aránytalanul fejletlen kis - és középvállalkozói kör kivételével - az európai adófizetők nem támogatják. Az EU-segélyek a továbbiakban kizárólag a csatlakozási folyamathoz szorosan kapcsolódó intézményfejlesztési és beruházási projekteket támogatják. A konkrét projektjavaslatoknak az úgynevezett Csatlakozási Partnerségi dokumentumon, illetve a közösségi vívmányok átvételét szolgáló Nemzeti Programon kell alapuljanak. A segélyprogramok elsődleges célja ezen belül a különböző EUnormák végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges adminisztratív kapacitások, a felelős közigazgatási szervek stratégiai fejlesztése illetve az EU előírások gyakorlati teljesülését szolgáló beruházások (intézményfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzések, környezetvédelmi, infrastrukturális befektetések) társfinanszírozása. Az Unió közötti költségvetésére vonatkozó Bizottsági tervezetek szerint a tagjelölt államoknak nyújtandó csatlakozás előtti támogatás egy év múlva - két új támogatási eszköz, az infrastruktúra és a környezetvédelem céljait szolgáló ISPA, valamint a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést támogató SAPARD bevezetésével - a jelenlegi duplájára emelkedik. A hazánk által várhatóan igénybe vehető támogatás a csatlakozás után a jelenlegi évi 100 millió Euroról több milliárd Eurora növekszik. Az új támogatási eszközök (ISPA, SAPARD, PHARE, Strukturális Alapok) tulajdonképpen már a csatlakozást segítik elő, lehetővé téve, hogy az Európai Unión belül működő alapoktól (Strukturális és Kohéziós Alap) lehívhatóak legyenek a támogatások, melynek előfeltétele a megfelelő intézmény-, ellenőrző- és monitoring rendszerek kiépítése.

17 Vállalkozók Európában A PHARE program Az Európai Közösségek Tanácsa decemberében indította a Poland Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy (PHARE) elnevezésű programját, melynek részletes végrehajtási szabályzatát szeptemberében fogadták el, majd többször módosították. A Magyar Köztársaság és az EU Bizottság szeptember 3-án kötötte meg azt a keretmegállapodást, mely szabályozza a támogatás odaítélésének, illetve felhasználásának általános jogi, pénzügyi és adminisztratív kérdéseit, valamint a fogadó ország jogait és kötelezettségeit. A támogatások odaítéléséről az EU Bizottság dönt a fogadó ország javaslata és a brüsszeli PHARE Management Committee ajánlása alapján. A különféle pénzügyi memorandumok közül legfontosabbak az évente készülő úgynevezett országprogramok. A programokkal kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatokat a kedvezményezett ország látja el. A fogadó kormány a segély megfelelő felhasználásáért teljes szakmai és anyagi felelősséggel tartozik. A közvetlen személyi felelősséget az adott programot végrehajtó intézmény (általában minisztérium) egy vezetője személyesen viseli. A segélykoordinációs titkárság által kezelt nemzetközi segélyprogramok Hazánkban a PHARE segélyek koordinációját Dr. Baráth Etele, a Miniszterelnöki Hivatal EU-támogatásokért felelős politikai államtitkára koordinálja a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala élén. A Hivatal egységei számos rendkívüli jelentőségű feladat gazdái, úgymint az EU pénzügyi alapjaira való felkészülés, valamint a PHARE és ISPA programok koordinációja. Csatlakozásunkig ezeken a területen még nagyon komoly munka és számos fontos esemény áll előttünk. A PHARE program által nyújtott segélyek fogalmán csak a vissza nem térítendő támogatást kell értenünk, vagyis a hivatal kedvezményes hitelekkel és egyéb visszatérítendő juttatásokkal nem foglalkozik. Az területfejlesztés érdemi feladatai szinte teljes körűen a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter feladatkörét képezik. Hatáskörébe tartoznak a nemzeti szintű területi tervezési és koordinációs feladatok, így többek között az Országos Területfejlesztési Tanács elnökségi feladatainak ellátása. Ennek megfelelően a területfejlesztési Phare Programok (a regionális, a CBC, az Interreg és a CREDOprogramok) kormányzati irányítását és szakmapolitikai felügyeletét is az FVM, illetve annak területfejlesztésért felelős helyettes államtitkára látja el. A PHARE programok eddigi eredményei A PHARE program keretében Magyarország és között mintegy 800 millió ECU vissza nem térítendő támogatásban részesült. A gazdaságfejlesztés és a szerkezet-átalakítás területén a legnagyobb súllyal a privatizáció és az ehhez kapcsolódó vállalati szerkezet-átalakítás támogatása szerepelt, jórészt szakértői segítség, kisebb mértékben kedvezményes pénzügyi konstrukciók révén, beruházások támogatása formájában. Jelentős támogatást kapott a kis- és középvállalati szektor fejlesztése, részben a kis- és

18 20 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon középvállalatokat támogató információs és tanácsadó szolgáltatások kiépítése, részben a számukra nyújtandó kedvezményes hitelek forrásainak kiegészítése céljából. Az agrárgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás az ágazati reformok, a piacgazdaságra való áttéréshez szükséges intézményfejlesztés, szabályozás korszerűsítését, továbbá a mezőgazdasági termelők hitelforrásainak bővítését segíti. A regionális fejlesztés támogatásával a fejlesztési politikák, a jogi szabályozás, az intézményrendszer kialakítása és egyes régiókban a fejlesztési programok forrásainak kiegészítése valósult meg. A humán szféra és a közigazgatás fejlesztése területén a legnagyobb mértékű támogatást az oktatás és szakképzés, ezen belül is a felsőoktatás fejlesztése kapta. Szakértői támogatásban részesül a közigazgatás reformja és a szociális illetve az egészségügyi rendszerek fejlesztése. Az infrastruktúra fejlesztés és a környezetvédelem támogatása magában foglalja az energiaszektor, a közlekedés, a hírközlés, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem terén az ágazati fejlesztési politikák kialakításához nyújtott szakértői segítséget, ezenkívül társfinanszírozás biztosítását az energiatakarékossági programokhoz, és egyes közlekedési, szennyvízkezelési és határátkelőhely fejlesztési beruházásokhoz. Kiemelt mértékű támogatást kap a környezetvédelem, elsősorban az önkormányzati és a vállalati szféra beruházásainak forrás-kiegészítésével. A szolgáltatói szférában és egyéb területeken a PHARE segélyek elsősorban a pénzügyi szektor modernizációját, a kutatás-fejlesztés feltételeinek javítását, a vámés statisztikai rendszer fejlesztését szolgálják. Az integrációs felkészülés 1996-ig viszonylag kis mértékű támogatásban részesült, s ezek a források jórészt a jogharmonizációhoz, a jogszabályok fordításához, integrációs képzésekhez szükséges ráfordításokat finanszírozzák. Az 1997-ben jóváhagyott keret programjainak jellege az előző években indított programoktól jelentős mértékben eltér. A projektek kiválasztásánál részben már figyelembe vették az akkor előkészítés alatt álló Új Orientáció céljait (melynek megfelelően 1998-tól a PHARE segélyeket a társult államok kizárólag a csatlakozást közvetlenül elősegítő projektek finanszírozására használhatják fel), az integrációs felkészülés közvetlen támogatása a korábbinál jóval nagyobb súlyt kapott. Az évi keretekből a csatlakozási felkészüléshez szükséges integrációs képzés, az EU közösségi szabályozás átvételét megvalósító intézmények fejlesztése, s első ízben a bel- és igazságügyi együttműködés kapott jelentősebb támogatást. Számottevő támogatásban részesült a regionális fejlesztés, amely zömében két régióban megvalósuló fejlesztési programok beruházási forrásait egészíti ki, segítve az ipari szerkezet-átalakítást, a vidékfejlesztést, a foglalkoztatást és emberi erőforrás fejlesztést. Támogatást kapott az országos infrastruktúra fejlesztés, amelyet teljes egészében a vasútfejlesztés használhat fel, egyéb projektek mellett a magyar-szlovén vasútvonal újjáépítésének finanszírozásához. Előbbieken

19 Vállalkozók Európában 21 túlmenően újabb kerettel egészülnek ki a magyar-osztrák határmenti együttműködési program forrásai. A PHARE emellett támogatást nyújtott a TEMPUS (az intézményrendszerek fejlesztése az integrációra való felkészülés jegyében) folytatásához és - első ízben - Magyarország részvételéhez az EK egyes Közösségi Programjaiban (Socrates: Az Európai Unió felső- és közoktatási együttműködési programja eredetileg közösségi, majd csatlakozni kívánó és társult országok bevonásával; Leonardo: szakképzési együttműködés a tagországok, a társult és a csatlakozni kívánó országok közt, Youth for Europe: oktatáson kívüli ifjúságpolitikai program, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére). További támogatási formaként 1995-től van lehetőség úgynevezett határmenti (CBC) együttműködési programok megvalósítására. A támogatás révén elsősorban az EU tagállam, Ausztria és Magyarország határmenti megyéinek fejlesztése, a gazdasági együttműködés feltételeinek javítása, s a helyi infrastruktúra fejlesztése kap segítséget. Programok valósulnak meg a magyar-román és a magyar-szlovén határmenti régiókban is. Az évi Magyarország-Szlovénia-Ausztria Trilaterális PHARE CBC Program a három ország projektjeinek összehangolt megvalósítását szolgálta. Az évi Magyarország-Szlovákia-Ausztria - Trilaterális PHARE CBC Program értelmében Magyarország és Szlovákia fejlesztési támogatásban részesül. Ausztria az EU területfejlesztési alapjaiból kapott forrásokat használja fel a programban való részvételre. PHARE "multi-beneficiary" programok A PHARE országprogramokon kívül Magyarország is kedvezményezettje az ún. "multi-beneficiary" programoknak, azaz olyan kezdeményezéseknek, amelyekben több PHARE ország is részt vesz. (Ezek az ún. horizontális programok). A PHARE 1998-as Új Orientációja, a célrendszer megváltoztatása érintette a multibeneficiary programokat is, így a jövőben ezek is közvetlenül a csatlakozási folyamathoz fognak kapcsolódni. A programokat a jövőben az Európai Bizottság kezdeményezi, természetesen a kedvezményezett országok bevonásával és folyamatos konzultációval. E programok elsősorban a PHARE országok közötti regionális kooperációt hivatottak elősegíteni. Ilyen jellegű együttműködési programok léteznek több szakterületen, pl. környezetvédelem, vám, közlekedés, oktatás. A programok ritkább esetekben konkrét projekteket támogatnak: többnyire az adott terület közigazgatási szakembereinek biztosítanak különböző szakmai találkozókon, konferenciákon való részvételt. További információért konkrét programokról és kontakszemélyekről a Segélykoordinációs Titkársághoz lehet fordulni ra szóló magyar PHARE programok Az EU Tagállamai elfogadták a PHARE Évi Programját, amellyel hazánk összesen további 240 millió Euro, azaz mintegy 58 milliárd Forint EU

20 22 Hulladékgazdálkozdás az Európai Unióban és Magyarországon támogatáshoz jut (társfinanszírozás nélkül). A programcsomag egy része néhány fontos - a PHARE által hagyományosan támogatott intézményfejlesztési projektet tartalmaz (pl. civil szervezetek támogatása, roma programok, Schengeni előírásokhoz kapcsolódó berendezések beszerzése, stb.). Komoly újítást jelent az ORPHEUS nevű programcsomag, amelynek keretében az ország egész területére kiterjedő, több évre szóló terület- és humán erőforrásfejlesztési pályázatok indulnak előreláthatólag ez év végén és jövő év elején. A program teljes költségvetése várhatóan mintegy 50 milliárd Ft, melynek felét adja az Unió, 40%-át a magyar költségvetés, 10%-át pedig a pályázatokon nyertes önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek. Elsősorban roma antidiszkriminációs, közmunka, általános iskolai informatikai fejlesztési, és integrált helyi fejlesztési.-programokkal lehet majd pályázni. A csomag tartalmaz továbbá egy olyan alapot, melynek keretében a belépés után az EU támogatásával megvalósítandó projektek előkészítő dokumentációját lehet majd elkészíttetni. Az ORPHEUS a PHARE történetében radikális újítást jelent, a kétéves összevont program ugyanis már felkészít arra a többéves tervezési mechanizmusra és hosszú távú gondolkodásra, amely az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez elengedhetetlen. Tervezésben és lebonyolításban ez nagyon közelít a majdani Strukturális Alapokból érkező támogatásokéhoz. Mostantól tehát a PHARE legfontosabb célja a Strukturális Alapokra való felkészülés. Ebből a szempontból jelentős mérföldkő volt a regionális tárgyalási fejezet lezárása, amely nagyon pozitív fejlemény, azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy az ott vállaltak teljesítése rendkívül nehéz feladat lesz, elsősorban a következő három szempontból: 1. A fejlesztések előkészítése szempontjából, mert a 2004-ben megindítandó projektek műszaki, pénzügyi tervezését, hatósági és környezetvédelmi engedélyeztetését már jóval a csatlakozás előtt meg kell kezdeni. Az ezzel kapcsolatos minőségi követelmények nagyon magasak, ezért itt is nagy számú szakemberre, és milliárdos költségvetési fedezetre lesz szükség. Különösen igaz ez a nagy infrastrukturális fejlesztésekre (pl. autópálya, összekötő utak), a környezetvédelemre (pl. szennyvíztisztítók) és a közlekedésre. 2. A költségvetés szempontjából, mert az EU támogatásokhoz jelentős mértékű társfinanszírozásra lesz szükség, amelyet megfelelő módon kell majd betervezni a költségvetésbe. 3. Intézményi szempontból, mert a támogatások folyósításához tucatnyi új szervezetet kell létrehozni, ami több ezer magasan képzett szakember foglalkoztatását is feltételezi. Ezekben az új szervezetekben új munkamódszereket, az államigazgatásra általában jellemzőnél sokkal szigorúbb minőségi követelményeket kell meghonosítani. Egyértelmű, hogy az alapok sikeres felhasználása a jelenleg meglévő intézményrendszerünk teljesítőképességének megtöbbszörözését kívánja meg. Ebben igen komoly szerepe és önálló felelőssége van a tárcáknak.

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése

Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése Az EU integráció hatása a magyar környezetvédelmi politikára: A Közép-Magyarországi Régió hulladékgazdálkodásának társadalmi kapcsolatháló elemzése Futó Péter, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 3 Magyar Tudományos Akadémia VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 45. szám 2003. június Szabó Barnabás HOGYAN KÉSZÍTSÜK FEL VÁLLALKOZÁSUNKAT AZ UNIÓS PIACRA? 1014 Budapest, Orszagház

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben