Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar TANREND OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAKOK A 2017 szeptemberében beiratkozott hallgatók számára

2 A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Hivatala DÉKÁN Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens tel.: 46/565111, 1497-es mellék fax.: 46/ DÉKÁNHELYETTESEK Dr. Fazekas Csaba egyetemi docens, gazdasági és tudományos dékánhelyettes tel.: 46/565111, 2371-es mellék fax.: 46/ Dr. Kecskés Judit egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes tel.: 46/565111, 2013-as mellék fax.: 46/ A DÉKÁNI HIVATAL VEZETŐJE Borbás Emese tel: 46/565111, 2226-os mellék fax: 46/ KARI NEPTUN-FELELŐS Nehaj Judit tel: 46/ /2014-es mellék fax: 46/ KÉRELMEKKEL KAPCSOLATOS KARI ÜGYINTÉZŐ Varga tel: 46/ /2015-ös mellék fax: 46/ Egyetemünkön február 1-jétől a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás az Hallgatói Központban történik (a továbbiakban HK): A/1-es épület mfsz. 18. Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást is az Hallgatói Központ állít ki. Honlap: Ügyfélfogadási rend: Hétfő: ig Kedd: ig Szerda: ig Csütörtök: ig Péntek: ig 2

3 A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Intézetei Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Modern Filológiai Intézet Tanárképző Intézet Történettudományi Intézet A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának képzései Alapszakok (BA) és Mesterszakok (MA) BA alapszakok anglisztika magyar politikatudományok régészet szociális munka (Miskolc, Ózd) szociológia történelem MA mesterszakok filozófia fordító és tolmács Közép-Európa tanulmányok (angol nyelven) kulturális antropológia kulturális mediáció politikatudomány szociológia történelem Tanári mesterképzés angol nyelv és kultúra tanára Osztatlan tanárképzés (15 szakpár) egészségügyi tanár földrajztanár közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek tanára) magyartanár német nyelv és kultúra tanára történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 3

4 Tisztelt Elsőéves Hallgató! A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanrendje tartalmazza mindazt a tudnivalót, amely Önt segíti tanulmányai során. A Tanrend az adott szak mintatantervét tartalmazza, melyet követve teljesítheti a képzési időre megadott kreditszámot szeptemberétől a tanárképzés osztatlan formában indult, amelyet az ME Bölcsészettudományi Kar 15 szakpárral indított. A füzet tartalmazza mind az általános, mind a középiskolai tanárképzés mintatantervét, a jogszabályoknak megfelelően az első három év mindkét típusnál megegyezik, ez az ún. közös képzési szakasz. Az általános iskolai tanárképzés 4+1 éves, a 4. év az önálló képzési szakasz, az utolsó év (5. év) az összefüggő tanítási gyakorlat közoktatási intézményben. A középiskolai tanárképzés 5+1 éves, 4-5. év az önálló képzési szakasz, az utolsó év (6. év) az összefüggő tanítási gyakorlat a közoktatási intézményben. Minden tanári szak párosítható bármelyik tanárszakkal, csak szakpárban lehet elkezdeni a tanulmányokat. További információt az adott Intézetektől kaphat, illetve a Hallgatói Központtól. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötete a Hallgatói Követelményrendszer, mely tanulmányi adminisztrációs ügyekben eligazítást nyújt. Kérem, a szabályzatot szíveskedjék alaposan átolvasni s az abban foglaltakat követni. Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk! A Bölcsészettudományi Kar vezetősége 4

5 A diplomaszerzés nyelvvizsga követelményei és egyéb fontos tanulmányi információk 1.) Osztatlan tanárképzésben a vonatkozó nyelvvizsga-követelmények a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 2.) Az osztatlan szakpáros képzésben csak 1 szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni. A szakdolgozatnak két összetevője van, a portfólió és a tanulmányi komponens, amelynek a tartalma és terjedelme megegyezik a tanári mesterképzésre beadandó szakdolgozat tartalmával és terjedelmével. 3.) A képzések közti átjelentkezésről a Kari Hallgatói Követelményrendszer (KHKR) 15/A. rendelkezik. (1) Osztatlan tanárképzésben a hallgató tanulmányai 2. félévének végéig a Dékáni Hivatalban leadott kérelmen kérheti a szakpár legfeljebb egyik tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatását. Az átvételről - a képzést gondozó intézet véleményének figyelembe vételével - a Tanulmányi Bizottság dönt. (2) Osztatlan tanárszakon a szakterületi elem legalább 60 kreditjének összegyűjtése esetén a hallgató átvételét kérheti alapképzési szakra (BA). A kérelmet a Dékáni Hivatalba kell benyújtani a félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Az átvételről - a képzést gondozó intézet véleményének figyelembe vételével - a Tanulmányi Bizottság dönt. (4) Osztatlan, kétszakos tanárképzésben általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség is szerezhető, mely a közös képzési szakasz elvégzését követően választható. A kérelmet a Dékáni Hivatalba a 6. félévben, a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell benyújtani. Az átvétel feltétele felmenő rendszerben a közös képzési szakaszból legalább 150 kredit teljesítése. Az átvételről a Tanulmányi Bizottság dönt. 4.) Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjéről a HKR a rendelkezik, amelyekből a figyelmébe ajánlom a (4) bekezdést: A 2016/2017. tanév I. félévétől és ezt követően felmenő rendszerben hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról ha a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. 5.) A hallgató beiratkozási és bejelentkezési eit a HKR 37. -a szabályozza. ( 5

6 Osztatlan tanárképzés Általános iskolai tanári tanrend ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANTERVI HÁLÓ ( 4+1) A képzés célja: Olyan tanárok képzése, akik magas szintű angol nyelvtudással és az angol nyelvű országok irodalmáról és kultúrájáról szilárd ismeretekkel rendelkeznek. Elméleti és gyakorlatorientált szakmódszertani képzésük révén ismereteiket képesek hatékonyan oktatni és közvetíteni A képzés tartalma: Az oktatás három szakaszra tagolódik. Az első, a Alapozó szakasz, az 1-2. félévet foglalja magába. A szakaszt nyelvi alapvizsga, szigorlat zárja. A második, a Törzsképzési és szakképzési szakasz, a 3-6. félévekre terjed ki. A harmadik Önálló képzési szakasz. A szakképzési szakaszt záróvizsga zárja, amelyben a jelölteknek szakmai, kultúrtörténeti ismeretelméleti és szakmódszertani ismeretekről kell számot adniuk. Szakmódszertani és gyakorlati képzés: A képzés utolsó két felében a hallgatók szakmai gyakorlatot folytatnak, a gyakorlat megszerzéséhez szükséges ban tanítanak. Neptun kód BTOAN1N02 BTOAN1L02 BTOAN1N03-01 BTOAN1L03-01 BTOAN1N04-01 BTOAN1L04-01 BTOAN1N05-02 BTOAN1L05-02 BTOAN1N06-01 BTOAN1L06-01 BTOAN1N06-03 BTOAN1L06-03 BTOAN1N07 BTOAN1L07 BTOAN1N09-03 BTOAN1L09-03 BTOAN1N09-04 BTOAN1L09-04 Heti 1. év 1. félév Alapozó Szakasz Grammar in Use gyakorlati jegy 2 Descriptive Grammar kollokvium 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Szabóné dr. Papp Judit Szabóné dr. Papp Judit Introduction to British History kollokvium 2 Láng Viktória Introduction to Phonetics gyakorlati jegy 1 Dr. Vraukó Tamás Reading / Writing gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E. Bailey Listening / Speaking gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Remedial Language Development Course aláírás 0 Integrated Skills gyakorlati jegy 2 Láng Viktória Readings in Contemporary Topics gyakorlati jegy 1 Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő, bementi teszt eredményéhez kötött 6

7 BTOAN1N10 BTOAN1L10 BTOAN2N02 BTOAN2L02 BTOAN2N03-01 BTOAN2L03-01 BTOAN2N04-01 BTOAN2L04-01 BTOAN2N05-01 BTOAN2L05-01 BTOAN2N07 BTOAN2L07 BTOAN2N09 BTOAN2L09 BTOAN2N10-01 BTOAN2L10-01 BTOAN2N10-03 BTOAN2L10-03 BTOAN2N11-03 BTOAN2L11-03 BTOAN2N11-04 BTOAN2L11-04 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN3N01 BTOAN3L01 BTOAN3N02 BTOAN3L02 BTOAN3N03 BTOAN3L03 BTOAN3N04 BTOAN3L04 Heti Intercultural Communication kollokvium 2 Dr. Vraukó Tamás 1. év 2. félév Alapozó Szakasz Grammar in Use gyakorlati jegy 2 Introduction to English Linguistics kollokvium 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 15 Szabóné dr. Papp Judit Szabóné dr. Papp Judit Introduction to Phonetics gyakorlati jegy 1 Vraukó Tamás Introduction to American History kollokvium 2 Dr. Vraukó Tamás Remedial Language Development Course aláírás 0 Descriptive Grammar kollokvium 2 Reading / Writing gyakorlati jegy 2 Szabóné dr. Papp Judit Dr. Harry E. Bailey Listening / Speaking gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Integrated Skills gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Readings in Contemporary Topics gyakorlati jegy 1 Academic English I. Filter Exam szigorlat 0 2. év 1. félév Törzsképzési Szakasz Syntax kollokvium 3 14 Dr. Harry E. Bailey Szabóné dr. Papp Judit English Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila Language Development Project gyakorlati jegy 2 British History and Culture kollokvium 3 Dr. Vraukó Tamás Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő, bementi teszt eredményéhez kötött BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 7

8 BTOAN3N05 BTOAN3L05 BTOAN3N06 BTOAN3L06 BTOAN3N07 BTOAN3L07 BTOAN4N01 BTOAN4L01 BTOAN4N02 BTOAN4L02 BTOAN4N03 BTOAN4L03 BTOAN4N04 BTOAN4L04 BTOAN4N07 BTOAN4L07 BTOAN4N08 BTOAN4L08 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN5N01-01 BTOAN5L01-01 BTOAN5N02 BTOAN5L02 BTOAN5N03 BTOAN5L03 BTOAN5N04 BTOAN5L04 BTOAN5N05 BTOAN5L05 BTOAN6N01 BTOAN6L01 Heti Introduction to Applied Linguistics gyakorlati jegy 2 Remedial Language Development Course aláírás 0 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés American History and Culture gyakorlati jegy 2 Láng Viktória 2. év 2. félév Törzsképzési Szakasz Syntax gyakorlati jegy 2 14 Szabóné dr. Papp Judit English Literature kollokvium 3 Dr. Dósa Attila Language Development Project gyakorlati jegy 2 American Literature gyakorlati jegy 2 Varieties of English gyakorlati jegy 2 Creative Writing gyakorlati jegy 2 Évfolyamdolgozat / Research Paper gyakorlati jegy 0 3. év 1. félév Törzsképzési Szakasz 13 Dr. Harry Edward Bailey Szabóné dr. Papp Judit Dr. Harry Edward Bailey English Literature kollokvium 2 Dr. Dósa Attila American Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Harry Edward Bailey Culture of the English Speaking Countries gyakorlati jegy 2 Láng Viktória Sociolinguistics kollokvium 3 Discourse Analysis gyakorlati jegy 2 3. év 2. félév Törzsképzési Szakasz Dr. Molnár Erzsébet English Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila 11 BTOAN2N06 BTOAN2L06 Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 8

9 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOAN6N02 Dr. Harry Edward American Literature kollokvium 3 BTOAN6L02 Bailey BTOAN6N03 Language Acquisition kollokvium 3 BTOAN6L03 BTOAN6N04 Szabóné dr. Papp Contrastive Linguistics gyakorlati jegy 2 BTOAN6L04 Judit BTOAN6N05 Presentation Skills gyakorlati jegy 2 BTOAN6L05 BTOAN6N06 Dr. Molnár Academic English II. szigorlat 0 BTOAN6L06 Erzsébet év 1. félév BTOAN7N01 Dr. Molnár Language Pedagogy kollokvium 4 BTOAN7L01 Erzsébet BTOAN7N03-01 Szabóné dr. Papp Phonology gyakorlati jegy 3 BTOAN7L03-01 Judit BTOAN7N04 BTOAN7L04 Thesis Consultation 1. aláírás 0 konzulens 7 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (4 kredit) felvétele kötelező a 7. félévben) BTOAN7V01-01 Contrastive Error Correction gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó Tamás BTOAN7V02 Postcolonial British History gyakorlati jegy 2 Láng Viktória BTOAN7V03-01 Literary Theory kollokvium 2 Dr. Dósa Attila BTOAN7V04-01 Dr. Harry Edward Ethnic Questions (USA) kollokvium 2 Bailey 4. év 2. félév BTOAN8N01 The Age Factor gyakorlati jegy 3 BTOAN8L01 BTOAN8N02 Linguistic Rights gyakorlati jegy 3 BTOAN8L02 BTOAN8N05 BTOAN8L05 Thesis Consultation 2. aláírás 0 konzulens BTOAN8N04-01 BTOAN8L04-01 Thesis 0 6 BTOAN8N06 Final Examination záróvizsga 0 BTOAN8L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN7N04 BTOAN7L04 BTOAN8N05 BTOAN8L05 BTOAN8N04 BTOAN8L04 9

10 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (4 kredit) felvétele kötelező a 7. félévben) Heti Neptun kód Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOAN7V05 Contemporary Poetry gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila BTOAN7V Dr. Molnár Lexicology 2-0 kollokvium 2 Erzsébet BTOAN7V08-01 The Role of the US in the 20th Century kollokvium 2 Láng Viktória Összesen = 100 kredit 92+8 (szabadon választható) 10

11 Etikatanár általános és középiskolai mintatanterv Neptun kód BTOET1N01 BTOET1L01 BTOET1N02 BTOET1L02 BTOET1N03 BTOET1L03 BTOET1N05 BTOET1L05 BTOET1N06 BTOET1L06 BTOET1N07 BTOET1L07 BTOET1N04 BTOET1L04 BTOET2N01 BTOET2L01 BTOET2N02 BTOET2L02 BTOET2N03 BTOET2L03 BTOET2N04 BTOET2L04 BTOET2N05 BTOET2L05 BTOET3N01 BTOET3L01 BTOET3N02 BTOET3L02 BTOET3N03 BTOET3L03 Heti 1. év 1. félév Bevezetés a filozófiába 2 28 gyakorlati jegy 3 Bevezetés a szociológiába 2 28 kollokvium 2 Bevezetés a kulturális antropológiába 2 28 kollokvium 2 Bevezetés a kommunikáció elméletbe 2 28 kollokvium 2 Művelődés- és eszmetörténet 2 28 kollokvium 3 Filozófiatörténet I kollokvium 3 1. év 2. félév Bevezetés a vallástudományba 2 28 gyakorlati jegy 2 Az etika segédtudományai 2 28 gyakorlati jegy 3 Filozófiatörténet II kollokvium 3 Bevezetés a politikatudományba 2 28 gyakorlati jegy 2 Ökológia 2 28 gyakorlati jegy 2 A társadalomtudományok közgazdasági alapjai Kredit 2 28 gyakorlati jegy 2 2. év 1. félév Etikatörténet I kollokvium 3 Általános etika I gyakorlati jegy 3 Gyakorlati filozófia I kollokvium Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 11

12 BTOET3N04 BTOET3L04 BTOET4N01 BTOET4L01 BTOET4N02 BTOET4L02 BTOET4N03 BTOET4L03 BTOET4N04 BTOET4L04 BTOET5N01 BTOET5L01 BTOET5N02 BTOET5L02 BTOET5N03 BTOET5L03 BTOET5N04 BTOET5L04 BTOET4N05 BTOET4L05 BTOET6N01 BTOET6L01 BTOET6N02 BTOET6L02 BTOET6N03 BTOET6L03 BTOET7N01 BTOET7L01 BTOET7N02 BTOET7L02 Heti Alkalmazott etika I. (Ökológiai etika) 2 28 gyakorlati jegy 3 2. év 2. félév Kredit 12 Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés Etikatörténet II kollokvium 3 Etikatörténet I. Általános etika II gyakorlati jegy 3 Filozófiai és vallási antropológia 2 28 kollokvium 3 Általános etika I. Gyakorlati filozófia II kollokvium 3 Gyakorlati filozófia I. 3. év 1. félév Etikai elméletek tipologizálása 2 28 kollokvium 3 Morálfilozófiák 2 28 kollokvium 3 Alkalmazott etika II. (Politikai etika) 2 28 gyakorlati jegy 3 Társadalmi nemek kutatása 2 28 gyakorlati jegy 3 3. év 2. félév Az érvelés mestersége 2 28 gyakorlati jegy 3 Személyiségetikák 2 28 kollokvium 3 Alkalmazott etika III. (Bio-/biomedicinális etika) 2 28 gyakorlati jegy századi modern etikák 2 28 kollokvium 3 4. év 1. félév Alkalmazott etika IV. (Szociális etika) 2 28 gyakorlati jegy 3 Alkalmazott etika V. (Pedagógiai etika, gyerekfil.) 2 28 gyakorlati jegy

13 BTOET7N03 BTOET7L03 BTOET7N04 BTOET7L04 BTOET8N01 BTOET8L01 BTOET8N02 BTOET8L02 BTOET8N03 BTOET8L03 BTOETSZVN1 BTOETSZVL1 BTOETSZVN2 BTOETSZVL2 Heti Metaetikák és metaetika- kritikák 2 28 kollokvium 3 Kredit Tárgyjegyző Szakdolgozati szeminárium I gyakorlati jegy 2 Választott oktató 4. év 2. félév Magyarország művelődés és kultúrtörténete 2 28 kollokvium 3 Individuális etika, társas kapcsolatok etikája 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakdolgozati szeminárium II gyakorlati jegy 2 Választott oktató Szabadon választható tárgy I kollokvium 3 Választott oktató Szabadon választható tárgy II gyakorlati jegy 2 Választott oktató 11 7 Előfeltétel/ Megjegyzés Bármelyik félévben felvehető Bármelyik félévben felvehető Etikatanár összes kredit 100 kredit 91 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul 5 kredit szabadon választható 4 kredit szakdolgozati szeminárium 13

14 Földrajztanár Általános iskolai tantervi háló Heti Neptun kód Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 1. év 1. félév MFOFT1N01 Bevezetés a földrajzba kollokvium 4 Elekes Tibor MFOFT1N02 Csillagászati földrajz gyakorlati jegy 2 Hegedűs András MFOFT1N03 Légkörtan I gyakorlati jegy 4 Hegedűs András MFOFT1N04 Ásvány- és kőzettan alapjai kollokvium 4 Szakáll Sándor év 2. félév MFOFT2N01 Légkörtan II kollokvium 2 Hegedűs András MFOFT1N03 MFOFT2N02 Geológia kollokvium 4 Szakáll Sándor MFOFT1N04 MFOFT2N03 Térképészeti ismeretek gyakorlati jegy 4 Havasi István MFOFT2N04 Felszínalaktan I kollokvium 4 Hevesi Attila év 1. félév MFOFT3N01 Felszínalaktan II kollokvium 4 Hevesi Attila MFOFT2N04 MFOFT3N02 Talaj-, víz- és életföldrajz I kollokvium 3 Hegedűs András MFOFT2N01 MFOFT4N07 Tájföldrajz-tájökológia kollokvium 2 Hegedűs András MFOFT3N03 Siskáné Szilasi Általános gazdaságföldrajz I kollokvium 3 Beáta MFOFT3N04 Szabadon választható I. (javasolt félév) választott oktató év 2. félév MFOFT4N01 Talaj-, víz- és életföldrajz II gyakorlati jegy 3 Hegedűs András MFOFT3N02 Siskáné Szilasi MFOFT4N02 Általános gazdaságföldrajz II kollokvium 3 Beáta MFOFT3N03 MFOFT4N03 Népesség- és településföldrajz I kollokvium 4 Kocsis Károly MFOFT4N04 A földrajzi kutatás módszertana gyakorlati jegy 3 Szalontai Lajos év 1. félév MFOFT5N01 Népesség- és településföldrajz II kollokvium 4 Kocsis Károly MFOFT4N03 MFOFT5N02 Magyarország (Kárpát-m.) földrajza I kollokvium 4 Elekes Tibor MFOFT3N01 MFOFT5N03 Európa földrajza I kollokvium 4 Vágó János MFOFT3N01 MFOFT5N05 Városföldrajz gyakorlat beszámoló 0 Elekes Tibor 12 14

15 Heti Neptun kód Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 3. év 2. félév MFOFT6N01 Magyarország (Kárpát-m.) földrajza II kollokvium 4 Elekes Tibor MFOFT5N02 MFOFT6N02 Európa földrajza II kollokvium 4 Vágó János MFOFT5N03 MFOFT6N06 Etnikai földrajz kollokvium 2 Kocsis Károly év 1. félév MFOFT6N04 Földrajzi informatika alapjai I gyakorlati jegy 3 Seres Anna MFOFT2N03 Siskáné Szilasi MFOFT7N01 Kontinensek tájföldrajza I kollokvium 4 Beáta MFOFT5N02 MFOFT7N02 Általános földrajzi gyakorlat beszámoló 0 Szalontai Lajos MFOFT5N05 Szabadon választható II. (javasolt félév) választott oktató 9 MFOFT9N04 Szakdolgozat konzultáció I beszámoló 2 választott oktató 4. év 2. félév Siskáné Szilasi MFOFT8N01 Kontinensek tájföldrajza II kollokvium 4 Beáta MFOFT7N01 MFOFT10N3 Globális környezeti problémák kollokvium 2 Hegedűs András Siskáné Szilasi MFOFT10N04 Globális társadalmi problémák kollokvium 2 Beáta MFOFT9N03 Szabadon választható III. (javasolt félév) választott oktató 10 MFOFT10N06 Szakdolgozat konzultáció II beszámoló 2 választott oktató Összes kredit 100 kredit 90 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul 6 kredit szabadon választható 4 kredit szakdolgozati szeminárium Szabadon választható I.: (páratlan félévek) MFKFT6306 Kárpátok és Kárpát-medence történeti földrajza (Dr. Hevesi Attila) (Előfeltétel: Légkörtan 2, Felszínalaktan 2.) MFKST6308 Nemzetközi migráció (Siskáné Dr. Szilasi Beáta) MFKFT224 A székelység történeti földrajza (Dr. Elekes Tibor) MFKFT6504 Természetföldrajz aktuális kérdései (Dr. Hegedűs András) MFKST6501 Társadalomföldrajz aktuális kérdései (Dr. Szalontai Lajos) Szabadon választható II.: (páros félévek) MFKFT6204 Ökológia (Dr. Hegedűs András) MFKFT72004 Erdély idegenforgalmi földrajza (Dr. Elekes Tibor) MFKST72003 Vallásföldrajz (Dr. Kocsis Károly) MFKFT Mezőgazdasági geoinformatika (Dr. Sulyok Dénes) 15

16 MAGYARTANÁR Általános iskolai tantervi háló A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés jellegének megtartását, illetve az újabban jelentkező regionális és országos foglalkoztatási igényeket. A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről a címen érhető el egy újabban készült felmérés. A jelen tájékoztatóban csak az osztatlan általános iskolai magyartanárképzésünket ismertetjük, alap-, diszciplináris mester-, tanári mester- és doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre. Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekintésre vagy letöltésre: Képzések menüpont. A jelen tájékoztató mintatanterve minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni: a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek: a BTOMA1N01 elem helyett BTOMA1L01 elem szerepel; a heti helyett a levelező képzések esetében csak a féléves az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves nak mindig az egyharmada (a táblázatban szereplő 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10, illetve 15 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő). Az alábbi mintatantervben a heti oszlopában az első szám az előadások, a második szám a szemináriumok heti át jelenti. Neptun kód BTOMA1N01 BTOMA1L01 BTOMA1N02 BTOMA1L02 BTOMA1N03 BTOMA1L03 BTOMA1N04 BTOMA1L04 BTOMA1N05 BTOMA1L05 BTOMA1N06 BTOMA1L06 BTOMA1N08 BTOMA1L08 BTOMA2N02 BTOMA2L02 BTOMA2N03 BTOMA2L03 Heti 1. év 1. félév Bevezetés az irodalomtudományba ea kollokvium 2 Bevezetés az irodalomtudományba szem gyakorlati jegy 2 Világirodalom I. ea kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi Régi magyarországi irodalomtörténet I. ea kollokvium 2 Dr. Tasi Réka Bevezetés a nyelvtudományba ea kollokvium 2 Bevezetés a nyelvtudományba szem gyakorlati jegy 2 Nyelv és társadalom ea kollokvium 3 1. év 2. félév Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő Régi magyarországi irodalomtörténet II. ea kollokvium 2 Dr. Tasi Réka Régi magyarországi irodalomtörténet szem gyakorlati jegy 2 Dr. Tasi Réka 16

17 BTOMA2N04 BTOMA2L04 BTOMA2N05 BTOMA2L05 BTOMA2N06 BTOMA2L06 BTOMA2N07 BTOMA2L07 BTOMA3N01 BTOMA3L01 BTOMA3N02 BTOMA3L02 BTOMA1N07 BTOMA1L07 BTOMA3N03 BTOMA3L03 BTOMA3N04 BTOMA3L04 BTOMA3N05 BTOMA3L05 BTOMA4N01 BTOMA4L01 BTOMA4N02 BTOMA4L02 BTOMA4N03 BTOMA4L03 BTOMA4N04 BTOMA4L04 BTOMA4N05 BTOMA4L05 BTOMA4N06 BTOMA4L06 BTOMA5N01 BTOMA5L01 BTOMA5N02 BTOMA5L02 Heti Fonetika és fonológia szem gyakorlati jegy 2 Leíró magyar alaktan, szófajtan ea kollokvium 3 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem gyakorlati jegy 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Mózesné dr. Kabán Annamária Illésné dr. Kovács Mária Illésné dr. Kovács Mária Finnugor népek és nyelvek ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit 2. év 1. félév Irodalomelmélet ea kollokvium 2 Világirodalom II. ea kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi Kommunikáció szóban és írásban szem gyakorlati jegy 2 Dr. Farkas Zsolt Klasszikus magyar irodalom I. ea kollokvium 2 Dr. Gyapay László Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács Mária Bevezetés a nyelvtörténetbe ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit 2. év 2. félév Világirodalom III. ea kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi Klasszikus magyar irodalom II. ea kollokvium 2 Dr. Gyapay László Klasszikus magyar irodalom szem gyakorlati jegy 2 Dr. Gyapay László Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem gyakorlati jegy 2 Dr. Illésné dr. Kovács Mária Stilisztika szem gyakorlati jegy 2 Dr. Kemény Gábor Szövegtan szem gyakorlati jegy 2 3. év 1. félév Dr Mózesné Kabán Annamária Világirodalom IV. ea kollokvium 2 Dr. Kiss Noémi Modern magyar irodalom I. ea kollokvium 2 17

18 BTOMA5N03 BTOMA5L03 BTOMA5N04 BTOMA5L04 BTOMA2N01 BTOMA2L01 BTOMA6N01 BTOMA6L01 BTOMA6N02 BTOMA6L02 BTOMA6N03 BTOMA6L03 BTOMA7N01 BTOMA7L01 BTOMA7N02 BTOMA7L02 BTOMA7N03 BTOMA7L03 BTOMA7N04 BTOMA7L04 BTOMA7N05 BTOMA7L05 BTOMA7N08 BTOMA7L08 BTOMA8N01 BTOMA8L01 BTOMA8N02 BTOMA8L02 BTOMA8N03 BTOMA8L03 BTOMA8N04 BTOMA8L04 BTOMA8N08 BTOMA8L08 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Jelentéstan szem gyakorlati jegy 2 Dr. Kemény Gábor Magyar szókincs eredete szem gyakorlati jegy 2 Dr. Kecskés Judit 3. év 2. félév Verstan szem gyakorlati jegy 2 Dr. Kőrizs Imre Irodalomelmélet szem gyakorlati jegy 2 Modern magyar irodalom II. ea kollokvium 2 Modern magyar irodalom szem gyakorlati jegy 2 Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea. Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem. Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet ea. 4. év 1. félév kollokvium 2 Dr. Darab Ágnes gyakorlati jegy 2 Dr. Kőrizs Imre kollokvium 2 Szöveg és tanulás ea kollokvium 3 Alkalmazott nyelvészet szem. I gyakorlati jegy 2 Szakdolgozati szem. I.* gyakorlati jegy 2 Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet ea. 4. év 2. félév Dr. Kecskeméti Gábor Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária kollokvium 2 Dr. Gyapay László Kortárs irodalom szem gyakorlati jegy 2 Retorika ea kollokvium 3 Alkalmazott nyelvészet szem. II.* gyakorlati jegy 2 Szakdolgozati szem. II gyakorlati jegy 2 Dr. Kecskeméti Gábor 18

19 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 5. év 1. félév Szakdolgozati konzultáció I.* gyakorlati jegy 2 5. év 2. félév Szakdolgozati konzultáció II.* gyakorlati jegy 2 * Csak a szakdolgozatot fogadó szak kínálatából kell felvenni. 19

20 Német nyelv és kultúra tanára Általános iskolai tantervi háló Neptun kód BTOGE1N01 BTOGE1L01 BTOGE1N02 BTOGE1L02 BTOGE1N03 BTOGE1L03 BTOGE1N04 BTOGE1L04 BTOGE1N05 BTOGE1L05 BTOGE1N06 BTOGE1L06 BTOGE7N04 BTOGE7L04 BTOGE2N01 BTOGE2L01 BTOGE2N02 BTOGE2L02 BTOGE2N03 BTOGE2L03 BTOGE2N04 BTOGE2L04 BTOGE2N05 BTOGE2L05 BTOGE2N06 BTOGE2L06 BTOGE8N04 BTOGE8L04 BTOGE3N01 BTOGE3L01 Szóbeli kommunikáció I: konverzáció és hallott szöveg értése Írásbeli kommunikáció I: szövegértés és grammatikai gyakorlatok 1. év 1. félév Heti Kredit Tárgyjegyző Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella Német nyelvű országok kultúrája és történelme Kollokvium 2 Dr. Tózsa-Rigó Attila Bevezetés az irodalomtudományba Kollokvium 2 Irodalmi szövegek olvasása és elemzése Gyakorlati jegy 2 Bevezetés a nyelvtudományba Kollokvium 2 Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné dr. Sőrés Kegyesné dr. Szekeres Erika Lexikográfiai és szótárhasználati tréning Gyakorlati jegy 3 Dr. Kriston Renáta Szóbeli kommunikáció II: konverzáció és önálló szövegalkotás Írásbeli kommunikáció II: szövegfajták és szövegalkotás 1. év 2. félév Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella Német nyelvű országok jelenkori kultúrája Kollokvium 2 Dr. Tózsa-Rigó Attila A német nyelvű irodalmak története a században Kollokvium 3 Szemelvények a századi német irodalomból Gyakorlati jegy 2 15 Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné dr. Sőrés Nyelvészeti alapismeretek és nyelvtanulási technikák Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella Kulturális és történelmi kapcsolatok a német és a magyar nyelvterületen Kollokvium 2 Dr. Horváth Zita 2. év 1. félév Komplex nyelvi tréning I Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella 15 Előfeltétel/ Megjegyzés szabadon választható szabadon választható 20

21 BTOGE3N02 BTOGE3L02 BTOGE3N03 BTOGE3L03 BTOGE3N04 BTOGE3L04 BTOGE3N05 BTOGE3L05 BTOGE3N06 BTOGE3L06 BTOGE4N01 BTOGE4L01 BTOGE4N03 BTOGE4L03 BTOGE4N04 BTOGE4L04 BTOGE4N05 BTOGE4L05 BTOGE4N06 BTOGE4L06 BTOGE4N07 BTOGE4L07 BTOGE5N01 BTOGE5L01 BTOGE5N02 BTOGE5L02 BTOGE5N03 BTOGE5L03 BTOGE5N04 BTOGE5L04 BTOGE5N05 BTOGE5L05 BTOGE5N06 BTOGE5L06 A német nyelvű irodalom műnem- és műfajtörténete Kollokvium 3 Heti Kredit Tárgyjegyző Bazsóné dr. Sőrés Morfológia I Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta Szintaxis I Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta Fonetika-fonológia I Gyakorlati jegy 2 Sabine Hankó Könyvtárhasználati, informatikai és filológiai alapismeretek Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta 2. év 2. félév Komplex nyelvi tréning II Gyakorlati jegy 2 Dr. Bikics Gabriella A német nyelvű irodalom története a 20. században Kollokvium 3 Szemelvények a 20. századi német irodalomból Gyakorlati jegy 2 13 Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné dr. Sőrés Morfológia II Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta Szintaxis II Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta Fonetika-fonológia II Gyakorlati jegy 2 Sabine Hankó 3. év 1. félév Prezentációs technikák Kollokvium 2 Dr. Bikics Gabriella Fordítási és stílusgyakorlatok I Gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla A német nyelv rendszere - áttekintés Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta Lexikológia Kollokvium 2 Dr. Kriston Renáta Szövegnyelvészet Kollokvium 2 Szövegnyelvészeti gyakorlatok Gyakorlati jegy Kegyesné dr. Szekeres Erika Kegyesné dr. Szekeres Erika Előfeltétel/ Megjegyzés 21

22 BTOGE6N01 BTOGE6L01 BTOGE6N02 BTOGE6L02 BTOGE6N03 BTOGE6L03 BTOGE6N04 BTOGE6L04 BTOGE6N05 BTOGE6L05 BTOGE4N02 BTOGE4L02 BTOGE7N01 BTOGE7L01 BTOGE7N02 BTOGE7L02 BTOGE7N03 BTOGE7L03 BTOGE7N07 BTOGE7L07 BTOGE8N01 BTOGE8L01 BTOGE8N02 BTOGE8L02 BTOGE8N03 BTOGE8L03 BTOGE8N08 BTOGE8L08 3. év 2. félév Heti Kredit Tárgyjegyző Fordítási és stílusgyakorlatok II Gyakorlati jegy 2 Dr. Dobos Csilla Irodalom és intermedialitás I Gyakorlati jegy 2 Regionalitás és interkulturalitás Kollokvium 3 Regionalitás és interkulturalitás Gyakorlati jegy 2 Szociolingvisztika Gyakorlati jegy 2 A műfajelmélet és irodalomelemzés német nyelvű terminológiája 4. év 1. félév Kollokvium 3 Irodalom és intermedialitás II Gyakorlati jegy 2 11 Bazsóné dr. Sőrés Kegyesné dr. Szekeres Erika Bazsóné dr. Sőrés Kegyesné dr. Szekeres Erika Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné Dr. Sőrés Lexikográfia Gyakorlati jegy 2 Dr. Kriston Renáta Kultúra média Kollokvium 2 Dr. Harry Edward Bailey Szakdolgozati szeminárium I Gyakorlati jegy 2 választott oktató 4. év 2. félév Összehasonlító irodalmi elemzés (projekt) Gyakorlati jegy 3 Médiafigyelés: elektronikus és írott sajtó Gyakorlati jegy 2 Kommunikációelmélet és tanári kommunikáció Kollokvium 3 11 Bazsóné Dr. Sőrés Kegyesné dr. Szekeres Erika Kegyesné Dr. Szekeres Erika Szakdolgozati szeminárium II Gyakorlati jegy 2 választott oktató Összesen: 100 kredit (95 kredit + 5 kredit szabadon választott) 10 Előfeltétel/ Megjegyzés 22

23 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára Általános iskolai tantervi háló Neptun kód Heti BTOTOR1N01 BTOTOR1L01 BTOTOR1N02 BTOTOR1L02 BTOTOR1N03 BTOTOR1L03 BTOTOR1N04 BTOTOR1L04 BTOTOR2N05 BTOTOR2L05 BTOTOR7N01 BTOTOR7L01 BTOTOR2N01 BTOTOR2L01 BTOTOR2N02 BTOTOR2L02 BTOTOR2N03 BTOTOR2L03 BTOTOR2N04 BTOTOR2L04 BTOTOR3N03 BTOTOR3L03 BTOTOR3N06 BTOTOR3L06 BTOTOR3N01 BTOTOR3L01 BTOTOR3N02 BTOTOR3L02 BTOTOR3N04 BTOTOR3L04 1. év 1. félév A történelem tanulása és segédtudományai I gyakorlati jegy 2 Történeti földrajz 2 28 gyakorlati jegy 2 Az őskor és forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Az ókori Kelet államai 2 28 kollokvium 3 Bibliográfiai ismeretek, esszéírás 2 28 gyakorlati jegy 2 Életmód és anyagi kultúra a klasszikus antikvitásban és a középkorban 2 28 kollokvium 3 1. év 2. félév Az ókori Hellász és kultúrája 2 28 kollokvium 3 Az antik Róma története és kultúrája 2 28 kollokvium 3 A görög és a római történelem forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 A történelem tanulása és a történettudomány módszerei II gyakorlati jegy 2 A középkori Magyar Királyság 2 28 kollokvium 3 Források Magyarország középkori történetéhez 2 28 gyakorlati jegy 2 2. év 1. félév Európa a korai és a virágzó középkorban 2 28 kollokvium 3 Világtörténet kései középkorban 2 28 kollokvium 3 Vallás, egyház és társadalom a középkorban 2 28 gyakorlati jegy 2 Kredit

24 Heti BTOTOR3N05 BTOTOR3L05 BTOTOR4N01 BTOTOR4L01 BTOTOR4N02 BTOTOR4L02 BTOTOR4N03 BTOTOR4L03 BTOTOR4N04 BTOTOR4L04 BTOTOR4N05 BTOTOR4L05 BTOTOR4N06 BTOTOR4L06 BTOTOR5N01 BTOTOR5L01 BTOTOR5N02 BTOTOR5L02 BTOTOR5N03 BTOTOR5L03 BTOTOR5N04 BTOTOR5L04 BTOTOR5N05 BTOTOR5L05 BTOTOR6N01 BTOTOR6L01 BTOTOR6N02 BTOTOR6L02 BTOTOR6N03 BTOTOR6L03 BTOTOR6N04 BTOTOR6L04 A kései középkor és a kora újkor gazdaságtörténete 2 28 gyakorlati jegy 2 Egyetemes történelem a században I kollokvium 3 2. év 2. félév Egyetemes történelem a században II kollokvium 3 Magyarország története kollokvium 3 Társadalom és kultúra a kora újkorban 2 28 gyakorlati jegy 2 A kora újkori Magyar Királyság történeti forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Az Erdélyi Fejedelemség 2 28 gyakorlati jegy 2 3. év 1. félév Politikatörténet és nemzetközi diplomácia között 2 28 kollokvium 3 Magyarország története a 19. században 2 28 kollokvium 3 A modern nacionalizmus és a klasszikus liberalizmus korának történeti forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 Eszmeáramlatok és politikai gondolkodás az újkori Közép-Európában 2 28 gyakorlati jegy 2 Polgárosodás Magyarországon: források és feldolgozások 2 28 gyakorlati jegy 2 3. év 2. félév Politikatörténet és nemzetközi diplomácia kollokvium 3 Magyarország története kollokvium 3 A világháborúk története és forrásai 2 28 gyakorlati jegy 2 A modern európai integráció története 2 28 gyakorlati jegy 2 Kredit

25 Heti BTOTOR6N05 BTOTOR6L05 BTOTOR7N02 BTOTOR7L02 BTOTOR7N03 BTOTOR7L03 BTOTOR7N04 BTOTOR7L04 BTOTOR7N08 BTOTOR7L08 BTOTOR8N06 BTOTOR8L06 BTOTOR8N01 BTOTOR8L01 BTOTOR8N02 BTOTOR8L02 BTOTOR8N03 BTOTOR8L03 BTOTOR8N05 BTOTOR8L05 BTOTOR8N04 BTOTOR8L04 Összes kredit = Források Magyarország közötti történetéhez 2 28 gyakorlati jegy 2 4. év 1. félév Vallástörténet 2 28 gyakorlati jegy 2 Historiográfia 2 28 kollokvium 3 Új- és jelenkori társadalomtörténet 2 28 kollokvium 3 Szakdolgozati szeminárium I gyakorlati jegy 2 Szabadon választható II kollokvium 3 4. év 2. félév Totalitarizmus, diktatúra, demokrácia a 20. században 2 28 gyakorlati jegy 2 Írásbeliség és képi ábrázolás a történelemben 2 28 gyakorlati jegy 2 Történelemoktatás, nyilvános történelem (public history), emlékezet, történettudomány A történelem aspektusai Kredit 2 28 gyakorlati jegy 2 Szabadon választható I gyakorlati jegy 2 Szakdolgozati szeminárium II gyakorlati jegy kredit 91 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul 5 kredit szabadon választható 4 kredit szakdolgozati szeminárium

26 Osztatlan tanárképzés Pedagógia-pszichológia modul Általános iskolai tantervi háló Neptun kód BTOPED2N01 BTOPED2L01 BTOPED3N01 BTOPED3L01 BTOPED3N02 BTOPED3L02 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED4N02 BTOPED4L02 BTOPED4N03 BTOPED4L03 BTOPED4N04 BTOPED4L04 BTOPED4N05 BTOPED4L05 BTOPED5N01 BTOPED5L01 BTOPED5N02 BTOPED5L02 BTOPED5N03 BTOPED5L03 BTOPEDKPN BTOPEDKPL BTOPED6N01 BTOPED6L01 Heti 1. év 2. félév Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba 2 28 gyakorlati jegy 2 2. év 1. félév Oktatás és társadalom 2 28 kollokvium 2 Knausz Imre Általános pszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária 2. év 2. félév Tanítás- és tanuláselmélet 2 28 kollokvium 2 Knausz Imre Fejlődéspszichológia 2 28 gyakorlati jegy 2 Lubinszki Mária Elméletek a nevelésről 2 28 kollokvium 2 Szakmai önismeret 2 28 kétértékű 0 Lubinszki Mária Anyanyelvi ismeretek, beszédművelés év 1. félév Pedagógiai pszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária Pedagógiai helyzetgyakorlatok 2 28 gyakorlati jegy 2 Szociál- és személyiségpszichológia 2 28 kollokvium 2 Lubinszki Mária Közösségi pedagógiai gyakorlat 2 28 gyakorlati jegy 2 3. év 2. félév Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Karlowits-Juhász Orchidea Pedagógiai pszichológiai gyakorlat 2 28 gyakorlati jegy 2 Lubinszki Mária BTOPED2N01 BTOPED2L01, BTOPED3N01 BTOPED3L01 BTOPED3N02 BTOPED3L02 BTOPED2N01 BTOPED2L01 kritérium-tantárgy Magyar Nyelv- és Irodalomtud. Intézet BTOPED4N02 BTOPED4L02 BTOPED3N02 BTOPED3L02 leghamarabb a 4. félév utáni szünetben teljesíthető BTOPED5N01 BTOPED5L01 26

27 BTOPED6N02 BTOPED6L02 BTOPED6N03 BTOPED6L03 BTOPEDSZVN BTOPEDSZVL BTOPED7N01 BTOPED7L01 BTOPED7N02 BTOPED7L02 BTOPED7N03 BTOPED7L03 BTOPED7N04 BTOPED7L04 BTOPED7N05 BTOPED7L05 BTOPED8N01 BTOPED8L01 BTOPED8N02 BTOPED8L02 BTOPED8N03 BTOPED8L03 BTOPED8N04 BTOPED8L04 BTOPED8N05 BTOPED8L05 BTOPED8N06 BTOPED8L06 BTOPED9N01 BTOPED9L01 BTOPED9N02 BTOPED9L02 Heti Tanulási nehézségek az iskolában 2 28 gyakorlati jegy 2 Szociálpedagógia 2 28 gyakorlati jegy 2 Szabadon választható tárgy 2 28 gyakorlati jegy 2 4. év 1. félév Tanítási gyakorlat (I. szak) 3 45 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan I. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan I. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan II. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan II. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 4. év 2. félév Tehetségfejlesztés 2 28 gyakorlati jegy 2 Tanítási gyakorlat (II. szak) 3 45 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan III. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan III. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan IV. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Szakmódszertan IV. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 5. év 1. félév Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I. 300 gyakorlati jegy 20 Követő szeminárium I. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOPED4N02 BTOPED4L02 BTOPED3N01 BTOPED3L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED5N01 BTOPED5L01 BTOPED4N01 BTOPED4L01 BTOPED7N02 BTOPED7L02 BTOPED7N03 BTOPED7L03 BTOPED7N04 BTOPED7L04 BTOPED7N05 BTOPED7L05 BTOPED7N04 BTOPED7L04, BTOPED7N05 BTOPED7L05 Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-gyel párhuzamosan vehető fel. 27

28 BTOPED9N03 BTOPED9L03 BTOPED9N04 BTOPED9L04 BTOPED10N01 BTOPED10L01 BTOPED10N02 BTOPED10L02 BTOPED10N03 BTOPED10L03 Heti Követő szeminárium I. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Portfólió-konzultáció 2 28 gyakorlati jegy 2 5. év 2. félév Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat II. 200 gyakorlati jegy 20 Követő szeminárium II. (I. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Követő szeminárium II. (II. szak) 2 28 gyakorlati jegy 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-gyel párhuzamosan vehető fel. Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-gyel párhuzamosan vehető fel. Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I. Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat II-vel párhuzamosan vehető fel. Csak az Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat II-vel párhuzamosan vehető fel. 28

29 Osztatlan tanárképzés - Középiskolai tanári tanrend ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA Középiskolai tantervi háló (5+1) A képzés célja: Olyan tanárok képzése, akik magas szintű angol nyelvtudással és az angol nyelvű országok irodalmáról és kultúrájáról szilárd ismeretekkel rendelkeznek. Elméleti és gyakorlatorientált szakmódszertani képzésük révén ismereteiket képesek hatékonyan oktatni és közvetíteni A képzés tartalma: Az oktatás három szakaszra tagolódik. Az első, az Alapozó szakasz, az 1-2. félévet foglalja magába. A szakaszt nyelvi alapvizsga, szigorlat zárja. A második, a Törzsképzési és szakképzési szakasz, a 3-6. félévekre terjed ki. A harmadik az Önálló képzési szakasz. A szakképzési szakaszt záróvizsga zárja, amelyben a jelölteknek szakmai, kultúrtörténeti ismeretelméleti és szakmódszertani ismeretekről kell számot adniuk. Szakmódszertani és gyakorlati képzés: A képzés utolsó két felében a hallgatók szakmai gyakorlatot folytatnak, a gyakorlat megszerzéséhez szükséges ban tanítanak. Neptun kód BTOAN1N02 BTOAN1L02 BTOAN1N03-01 BTOAN1L03-01 BTOAN1N04-01 BTOAN1L04-01 BTOAN1N05-02 BTOAN1L05-02 BTOAN1N06-01 BTOAN1L06-01 BTOAN1N06-03 BTOAN1L06-03 BTOAN1N07 BTOAN1L07 BTOAN1N09-03 BTOAN1L09-03 BTOAN1N09-04 BTOAN1L09-04 Heti 1. év 1. félév Alapozó Szakasz Grammar in Use gyakorlati jegy 2 Descriptive Grammar kollokvium 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Szabóné dr. Papp Judit Szabóné dr. Papp Judit Introduction to British History kollokvium 2 Láng Viktória Introduction to Phonetics gyakorlati jegy 1 Dr. Vraukó Tamás Reading / Writing gyakorlati jegy 2 Dr. Harry E. Bailey Listening / Speaking gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Remedial Language Development Course aláírás 0 Integrated Skills gyakorlati jegy 2 Láng Viktória Readings in Contemporary Topics gyakorlati jegy 1 Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő, bementi teszt eredményéhez kötött 29

30 BTOAN1N10 BTOAN1L10 BTOAN2N02 BTOAN2L02 BTOAN2N03-01 BTOAN2L03-01 BTOAN2N04-01 BTOAN2L04-01 BTOAN2N05 BTOAN2L05 BTOAN2N07 BTOAN2L07 BTOAN2N09 BTOAN2L09 BTOAN2N10-01 BTOAN2L10-01 BTOAN2N10-03 BTOAN2L10-03 BTOAN2N11-03 BTOAN2L11-03 BTOAN2N11-04 BTOAN2L11-04 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN3N01 BTOAN3L01 BTOAN3N02 BTOAN3L02 BTOAN3N03 BTOAN3L03 BTOAN3N04 BTOAN3L04 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés Intercultural Communication kollokvium 2 Dr. Vraukó Tamás 1. év 2. félév Alapozó Szakasz Grammar in Use gyakorlati jegy 2 Introduction to English Linguistics kollokvium 2 15 Szabóné dr. Papp Judit Szabóné dr. Papp Judit Introduction to Phonetics gyakorlati jegy 1 Dr. Vraukó Tamás Introduction to American History kollokvium 2 Dr. Vraukó Tamás Remedial Language Development Course aláírás 0 Descriptive Grammar kollokvium 2 Reading / Writing gyakorlati jegy 2 Szabóné dr. Papp Judit Dr. Harry E. Bailey Listening / Speaking gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Integrated Skills gyakorlati jegy 1 Láng Viktória Readings in Contemporary Topics gyakorlati jegy 1 Academic English I. Filter Exam szigorlat 0 2. év 1. félév Törzsképzési Szakasz Syntax kollokvium 3 14 Dr. Harry E. Bailey Szabóné dr. Papp Judit English Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila Language Development Project gyakorlati jegy 2 British History and Culture kollokvium 3 Dr. Vraukó Tamás Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő, bementi teszt eredményéhez kötött BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 30

31 BTOAN3N05 BTOAN3L05 BTOAN3N06 BTOAN3L06 BTOAN4N01 BTOAN4L01 BTOAN4N02 BTOAN4L02 BTOAN4N03 BTOAN4L03 BTOAN4N04 BTOAN4L04 BTOAN4N05 BTOAN4L05 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN5N01-01 BTOAN5L01-01 BTOAN5N02 BTOAN5L02 BTOAN5N03 BTOAN5L03 BTOAN5N04 BTOAN5L04 BTOAN5N05 BTOAN5L05 BTOAN6N01 BTOAN6L01 BTOAN6N02 BTOAN6L02 BTOAN6N03-01 BTOAN6L03-01 Heti Introduction to Applied Linguistics gyakorlati jegy 2 Remedial Language Development Course aláírás 0 2. év 2. félév Törzsképzési Szakasz Syntax gyakorlati jegy 2 Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés 12 Szabóné dr. Papp Judit English Literature kollokvium 3 Dr. Dósa Attila Language Development Project gyakorlati jegy 2 American Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Harry Edward Bailey American History and Culture gyakorlati jegy 2 Láng Viktória Évfolyamdolgozat / Research Paper gyakorlati jegy 0 3. év 1. félév Törzsképzési Szakasz 11 English Literature kollokvium 2 Dr. Dósa Attila American Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Harry Edward Bailey Culture of the English Speaking Countries gyakorlati jegy 2 Láng Viktória Sociolinguistics kollokvium 3 Discourse Analysis gyakorlati jegy 2 3. év 2. félév Törzsképzési Szakasz 11 Dr. Molnár Erzsébet English Literature gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila American Literature kollokvium 3 Language Acquisition kollokvium 2 Dr. Harry Edward Bailey BTOAN2N06 BTOAN2L06 Kritérium tantárgy, alapvizsga felkészítő BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN2N06 BTOAN2L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN4N06 BTOAN4L06 31

32 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOAN6N04 Szabóné dr. Papp Contrastive Linguistics gyakorlati jegy 2 BTOAN6L04 Judit BTOAN6N05 Presentation Skills gyakorlati jegy 2 BTOAN6L05 BTOAN6N06 Dr. Molnár Academic English II. szigorlat 0 BTOAN6L06 Erzsébet év 1. félév BTOAN7N01 Dr. Molnár Language Pedagogy kollokvium 4 BTOAN7L01 Erzsébet BTOAN7N02 Szabóné dr. Papp Varieties of English gyakorlati jegy 3 BTOAN7L02 Judit BTOAN7N03-01 Szabóné dr. Papp Phonology gyakorlati jegy 3 BTOAN7L03-01 Judit 10 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Egy tantárgy (két kredit) felvétele kötelező a 7. félévben) BTOAN7V01-01 Contrastive Error Correction gyakorlati jegy 2 Dr. Vraukó Tamás Dr. Harry Edward BTOAN7V04-01 Ethnic Questions (USA) kollokvium 2 Bailey 4. év 2. félév BTOAN8N01 The Age Factor gyakorlati jegy 3 BTOAN8L01 BTOAN8N02 Linguistic Rights gyakorlati jegy 3 BTOAN8L02 BTOAN8N03 Contemporary Poetry gyakorlati jegy 2 Dr. Dósa Attila BTOAN8L03 BTOAN8N04 The Role of the US in the 20th Century kollokvium 2 Láng Viktória BTOAN8L év 1. félév BTOAN9N01-01 Szabóné dr. Papp Semantics gyakorlati jegy 2 BTOAN9L01-01 Judit BTOAN9N02 Dr. Molnár Language Teaching Perspectives kollokvium 4 BTOAN9L02 Erzsébet BTOAN9N03-01 Testing gyakorlati jegy 2 / Dr. BTOAN9L03-01 Molnár Erzsébet BTOAN4N06 BTOAN4L06t BTOAN4N06 BTOAN4L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 BTOAN6N06 BTOAN6L06 32

33 Heti Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés BTOAN9N04 BTOAN9L04 Thesis Consultation 1. aláírás 0 konzulens 8 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (négy kredit) felvétele kötelező a 9. félévben) BTOAN7V02 Postcolonial British History gyakorlati jegy 2 Láng Viktória BTOAN7V03-01 Literary Theory kollokvium 2 Dr. Dósa Attila BTOAN8V09-01 Dr. Molnár History of English Language Teaching kollokvium 2 Erzsébet 5. év 2. félév BTOAN10N01-01 Dr. Molnár Language Teaching Perspectives kollokvium 3 BTOAN10L01-01 Erzsébet BTOAN10N02 BTOAN10L02 Pragmatics gyakorlati jegy 3 Dr. Vraukó Tamás BTOAN10N03-01 Dr. Molnár Curriculum Development gyakorlati jegy 2 BTOAN10L03-01 Erzsébet BTOAN10N05 BTOAN10L05 Thesis Consultation 2. aláírás 0 konzulens 8 BTOAN10N04-01 BTOAN10L04-01 Thesis 0 BTOAN10N06 Final Examination záróvizsga 0 BTOAN10L06 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (Két tantárgy (négy kredit) felvétele kötelező a 10. félévben) BTOAN8V06 Dr. Molnár Lexicology kollokvium 3 Erzsébet BTOAN8V07 Dr. Harry Edward Creative Writing gyakorlati jegy 3 Bailey Összesen = 120 kredit (szabadon választható) BTOAN9N04 BTOAN9L04 BTOAN10N05 BTOAN10L05 BTOAN10N04 BTOAN10L04 33

34 Földrajztanár Középiskolai tantervi háló Heti 1. év 1. félév Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/Megjegyzés MFOFT1N01 Bevezetés a földrajzba kollokvium 4 Elekes Tibor MFOFT1N02 Csillagászati földrajz gyakorlati jegy 2 Hegedűs András MFOFT1N03 Légkörtan I gyakorlati jegy 4 Hegedűs András MFOFT1N04 Ásvány- és kőzettan alapjai kollokvium 4 Szakáll Sándor év 2. félév MFOFT2N01 Légkörtan II kollokvium 2 Hegedűs András MFOFT1N03 MFOFT2N02 Geológia kollokvium 4 Szakáll Sándor MFOFT2N03 Térképészeti ismeretek gyakorlati jegy 4 Havasi István MFOFT2N04 Felszínalaktan I kollokvium 4 Hevesi Attila év 1. félév MFOFT3N01 Felszínalaktan II kollokvium 4 Hevesi Attila MFOFT2N04 MFOFT3N02 Talaj-, víz- és életföldrajz I kollokvium 3 Hegedűs András MFOFT2N01 MFOFT4N07 Tájföldrajz-tájökológia kollokvium 2 Hegedűs András MFOFT3N03 Siskáné Szilasi Általános gazdaságföldrajz I kollokvium 3 Beáta MFOFT3N05 EU Ismeretek kollokvium 2 Horánszky Beáta év 2. félév MFOFT4N01 Talaj-, víz- és életföldrajz II gyakorlati jegy 3 Hegedűs András MFOFT3N02 MFOFT4N02 Siskáné Szilasi Általános gazdaságföldrajz II kollokvium 3 Beáta MFOFT3N03 MFOFT4N03 Népesség- és településföldrajz I kollokvium 4 Kocsis Károly MFOFT4N04 A földrajzi kutatás módszertana gyakorlati jegy 3 Szalontai Lajos év 1. félév MFOFT5N01 Népesség- és településföldrajz II kollokvium 4 Kocsis Károly MFOFT4N03 MFOFT5N02 Magyarország (Kárpát-m.) földrajza I kollokvium 4 Elekes Tibor MFOFT3N01 MFOFT5N03 Európa földrajza I kollokvium 4 Vágó János MFOFT3N