Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az osztatlan jogász mesterképzési szak (MA) mintatanterv 1 a 2018/2019-es tanévben vagy azt követően kezdettek számára A tantervben szereplő követelmények: - aláírás: kritérium követelmény - beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak követelménye) - évközi jegy: ötfokozatú minősítés, amelyre a szorgalmi időszak 14. hetének végéig legalább két teljesítési lehetőséget kell biztosítani - kollokvium: ötfokozatú minősítés, vizsgaidőszakban teljesítendő vizsgakövetelmény - évfolyamdolgozat jegy: az évfolyamdolgozathoz tartozó ötfokozatú minősítés - diplomaterv jegy: a diplomamunka védéshez tartozó ötfokozatú minősítés A tantervben megadott tárgyfelelős nem minden esetben azonos a tárgyat az adott tanévben oktató tanárral. Ezen utóbbiak nevét az órarend tartalmazza. A szak képzési ideje: 10 félév Megszerzendő kredit: 300 kredit A 300 krediten belül: kötelező tárgyak: 233 kredit kötelezően választható tárgyak: összesen 21 kredit - Általános társadalomtudományi ismeretek kötelezően választható tárgycsoportból: 6 kredit, - Jogtudományi alapozó ismeretek kötelezően választható tárgycsoportból: 2 kredit, - Differenciált szakmai ismeretek kötelezően választható tárgycsoportból: 8 kredit, - Évfolyamdolgozat: 5 kredit diplomamunka: 30 kredit szabadon választható tárgyak: 16 kredit Félévente teljesítendő kredit: A félévente teljesítendő kreditek száma harminc. Ennek érdekében a hallgatónak az adott féléven előírt kötelező tárgyak mellett annyi kötelezően és szabadon választható tárgyat kell felvennie és teljesítenie, hogy azok összesített kreditértéke a kötelező tárgyak kreditértékével együtt elérje a harmincat. Szakmai gyakorlat: A jogalkalmazói és jogalkotói készség kialakítását elősegítő legalább kétszer három hetes vagy hat hetes egybefüggő igazságszolgáltatási, közigazgatási vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat. Abszolutórium: a mintatantervben szereplő összes tárgy teljesítése (300 kredit) + 6 hét szakmai gyakorlat 1 A Mintatanterv egy ajánlás a hallgató részére, amelynek betartásával 10 félév alatt befejezheti tanulmányait. Ettől azonban természetesen az előtanulmányi rend betartásával eltérhet. 1

2 A záróvizsga tárgyai: Alkotmányjog és közigazgatási jog, Büntetőjog, Európajog és nemzetközi közjog, Polgári jog és kereskedelmi jog. A záróvizsga eredménye: A diplomamunka-védés és a 4 záróvizsga tárgy érdemjegyeinek egyszerű számtani átlaga. Az oklevél minősítésének meghatározási módja: Az oklevél minősítésének alapját képező átlag (oklevélátlag) kiszámítása: (a+b) : 2, ahol a = a záróvizsga eredménye, b = halmozott súlyozott tanulmányi átlag. Az oklevél minősítése 2 : 4,50-5,00-es oklevélátlag esetén: jeles, 3,50-4,49-es oklevélátlag esetén: jó, 2,50-3,49-es oklevélátlag esetén: közepes, 2,00-2,49-es oklevélátlag esetén: elégséges. Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, akinek diplomamunka védésének érdemjegye, valamint záróvizsgájának (több részvizsga esetén annak minden részvizsgájának) érdemjegye jeles, halmozott (kumulált) súlyozott tanulmányi átlaga pedig legalább 4,51. Az oklevél kiadásának a feltétele: Sikeres záróvizsga és egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél. 2 Módosítva az ET 44/ sz. határozatának megfelelően 2

3 Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOKJ201XX0 JOJB201XX0 JOKG201XX0 JOJT201XX0 JOIT101XX0 A katolikus hit alapjai Bevezetés a jogfogalmakba Bevezetés a közgazdaságtanba Egyetemes állam- és jogtörténet 1. Informatika gyakorlat* Dr. Szuromi Szabolcs Dr. H. Szilágyi István Dr. Kőrösi István Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna Groma Istvánné Kovács Sarolt 1. félév tavaszi félévi Kollokvium Kollokvium Kollokvium Kollokvium Évközi jegy 3 van JONY102XX0 Latin gyakorlat 1 Dzsida Orsolya Aláírás 0 JOJT203XX0 Magyar alkotmánytörténet JORJ201XX1 Római jog 1. Dr. Szabó István Dr. El Beheiri Nadja Kollokvium 4 CV Kollokvium 4 JOTN101XX0 Testnevelés gyakorlat 1. Draskóczy Imre Aláírás 0 Összesen 25 óra 105 óra 6K, 1ÉKJ, 2A 28 * Az Informatika gyakorlat nappali tagozaton a fél évfolyamlétszámra van meghirdetve az őszi és a tavaszi félévben is, levelező tagozaton pedig a teljes évfolyamlétszámra csak a tavaszi félévben kerül re. 3

4 2. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős HXXOSO0020AX JOJB202XX1 JOJT202XX0 A holokauszt és emlékezete Államelmélet Egyetemes állam- és jogtörténet 2. JOKJ202XX0 Kánonjog 1. JONY103XX0 Latin gyakorlat 2 JOJT204XX0 JOKG202XX0 Magyar jogtörténet Pénzügyi ismeretek és gazdaságpolitika JORJ202XX1 Római jog 2. JOTN102XX0 Testnevelés gyakorlat 2. Dr. Fodor György Dr. H. Szilágyi István Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna Dr. Szabó Péter Dzsida Orsolya Dr. Szabó István Dr. Katona Klára Dr. El Beheiri Nadja Draskóczy Imre őszi félévi Kollokvium Kollokvium Kollokvium Kollokvium Évközi jegy 3 Bevezetés a jogfogalmakba Egyet. államés jogtört. 1. A katolikus hit alapjai Latin gyakorlat Kollokvium Kollokvium 4 Bev. a közg. mikrogazd Kollokvium 4 Római jog Aláírás 0 Testnevelés gyakorlat 1. Összesen 27 óra 107 óra 7K, 1ÉKJ,1A 29 4

5 3. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOAJ201XX0 Alkotmányjog 1. JOBJ201XX0 Büntetőjog 1. Dr. Schanda Balázs Tibor Dr. Belovics Ervin tavaszi félévi Kollokvium Kollokvium 4 Magyar jogtörténet JOKJ203XX0 Kánonjog 2. Dr. Szabó Péter Kollokvium 4 Kánonjog 1. JOPJ201XX0 Polgári jog 1. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Római jog 2. JOJB206XX0 Társadalometika Dr. Frivaldszky János Kollokvium 4 A katolikus hit alapjai Összesen 15 óra 81 óra 5K 20 5

6 4. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős őszi félévi JOAJ202XX0 Alkotmányjog 2. Dr. Csink Lóránt Kollokvium 4 Alkotmányjog 1. JOAJ203XX0 Alkotmányjog 3. JOBJ202XX0 Büntetőjog 2. JOJB204XX1 Jogelmélet 1. Dr. Balogh- Békesi Nóra Dr. Belovics Ervin Dr. Frivaldszky János Kollokvium 4 Alkotmányjog Kollokvium 4 Büntetőjog Kollokvium 4 Bevezetés a jogfogalmakba JOKJ204XX0 Kánonjog 3. Dr. Szabó Péter Kollokvium 4 Kánonjog 1. JOPJ202XX0 Polgári jog 2. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Polgári jog 1. Összesen 17 óra 96 óra 6K 24 6

7 Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOBJ203XX0 Büntetőjog 3. JOJB205XX0 Jogelmélet 2. JOKI201XX2 Közigazgatási jog I. JOKV201XX0 Munkajog 1. JOEU201XX0 Nemzetközi közjog 1. Dr. Belovics Ervin Dr. Frivaldszky János Dr. Varga Zs. András Dr. Gyulavári Tamás Dr. Kovács Péter 5. félév tavaszi félévi Kollokvium 4 Büntetőjog Kollokvium 4 Jogelmélet Kollokvium 4 Magyar alk. történet + Alkotmányjog Kollokvium 4 Polgári jog Kollokvium 4 JOPU201XX0 Pénzügyi jog 1. Dr. Halász Zsolt Kollokvium 4 Egyetemes jogtörténet 2.+ Alkotmányjog 1. Pénzügyi. ism. és gazpol. + Polgári jog 2. + Alkotmányjog 2. JOPJ203XX0 Polgári jog 3. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Polgári jog 2. Összesen 23 óra 108 óra 7K 28 7

8 Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOBJ204XX0 Büntetőjog 4. Dr. Belovics Ervin 6. félév JOTO300XE3 Évfolyamdolgozat JOKI202XX2 Közigazgatási jog II. JOKV202XX0 Munkajog 2. JOEU202XX0 Nemzetközi közjog 2. Dr. Varga Zs. András Dr. Gyulavári Tamás Dr. Kovács Péter őszi félévi Kollokvium 4 Büntetőjog 3. Évfolyam dolgoz. jegy Kollokvium 4 5 * van Közigazgatási jog I Kollokvium 4 Munkajog Kollokvium 4 Nemzetközi közjog 1. JOPU202XX0 Pénzügyi jog 2. Dr. Halász Zsolt Kollokvium 4 Pénzügyi jog 1. JOPJ204XX0 Polgári jog 4. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Polgári jog 3. Összesen 23 óra 99 óra 6K, 1ÉDJ 29 * Az évfolyamdolgozat tárgy akkor vehető fel, ha a hallgató már legalább 120 kreditpontot összegyűjtött. Amennyiben a hallgató már 210 kreditpontot elért, mindaddig nem vehet fel újabb tárgyat, amíg az évfolyamdolgozat tárgyat nem teljesítette. 8

9 Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOBJ206XX0 Büntető eljárásjog 1. JOEU203XX0 Európajog 1. Dr. Belovics Ervin Dr. Szabó Marcel 7. félév tavaszi félévi Kollokvium 4 Büntetőjog Kollokvium 4 Polgári jog 2. JOKV203XX0 Környezetvédelmi jog 1. Dr. Bándi Gyula Aláírás 0 JOKI203XX0 JOBJ208XX0 Közigazgatási jog III. Kriminológia JONM201XX0 Nemzetközi magánjog 1. JOPE201XX0 Polgári eljárásjog 1. Dr. Gerencsér Balázs Dr. Tamási Erzsébet Dr. Burián László Dr. Harsági Viktória Kollokvium 4 Közigazgatási jog I. Közigazgatási jog II Kollokvium 4 Büntetőjog 4. CV Kollokvium 4 Polgári jog Kollokvium 4 Polgári jog 2. JOPJ205XX0 Polgári jog 5. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Polgári jog 4. CV CV Összesen 25 óra 105 óra 7K, 1A 28 9

10 8. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős őszi félévi JOBJ207XX0 Büntető eljárásjog 2. Dr. Belovics Ervin Kollokvium 4 Büntető eljárásjog 1. CV JOEU204XX0 Európajog 2. Dr. Szabó Marcel Kollokvium 4 Európajog 1. JOKV204XX0 Környezetvédelmi jog 2. Dr. Bándi Gyula Kollokvium 4 JOKI204XX1 Közigazgatási jog IV. JONM202XX0 Nemzetközi magánjog 2. JOPE202XX0 Polgári eljárásjog 2. JOPJ207XX1 Polgári jog VI. Dr. Gerencsér Balázs Dr. Burián László Dr. Harsági Viktória Dr. Gyulai- Schmidt Andrea Kollokvium Kollokvium Kollokvium 4 Környezetvédelmi jog 1. Közigazgatási jog II. Nemzetközi magánjog 1. Polgári eljárásjog Kollokvium 4 Polgári jog 3. Összesen 22 óra 100 óra 7K 28 CV CV 10

11 9. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOBJ205XX1 JOTO300XD1 Büntetés-végrehajtási jog Diplomamunka konzultáció 1. tárgycsoport JOEU205XX0 Európajog 3. JOPE203XX0 Polgári eljárásjog 3. Dr. Vókó György tavaszi félévi Kollokvium 4 Büntetőjog 2. konzulens Aláírás kreditpont van Dr. Szabó Marcel Dr. Harsági Viktória Kollokvium 4 Európajog Kollokvium 4 Polgári eljárásjog 2. JOPJ206XX1 Polgári jog VII. Dr. Csehi Zoltán Kollokvium 4 Polgári jog 3. JOKV205XX1 TB és szociális jog Dr. Gyulavári Tamás Kollokvium 4 JOKV208XX0 Versenyjog Dr. Tóth Tihamér Kollokvium 4 Közig. jog II. Összesen 14 óra 86 óra 6K, 1A 24 11

12 10. félév Tárgykód Tantárgy neve Tárgyfelelős JOTO300XD2 Diplomamunka konzultáció 2. tárgycsoport konzulens Gyakorlati jegy 30 Diplomamunka konzultáció 1. őszi félévi van JOAJ200XX0 Alkotmányjog és közigazgatási jog záróvizsga előkészítő Dr. Schanda Balázs Tibor Aláírás kreditpont+ szakm.gyak.telj. JOBJ200XX0 Büntetőjog záróvizsga előkészítő Dr. Belovics Ervin Aláírás kreditpont+ szakm.gyak.telj. JOEU200XX0 Európajog és nemzetközi közjog záróvizsga előkészítő Dr. Szabó Marcel Aláírás kreditpont+ szakm.gyak.telj. JOPJ200XX0 Polgári jog és kereskedelmi jog záróvizsga előkészítő Dr. Csehi Zoltán Aláírás kreditpont+ szakm.gyak.telj. Összesen 16 óra 60 óra 4A, 1GYJ 30 12

13 KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK: JOTO300XA0 Általános társadalomtudományi ismeretek kötelezően választható tárgycsoport tárgyai az őszi félévben: JOKV301XA0 Bioetika Ft. Nyéky Kálmán JOKG301XA0 EU gazdaságtana Dr. Kőrösi István JOKV303XA0 Introduction to the Social Doctrine of the Church Alessandro Caprioli JORJ302XA0 Jogászi etikai problémák Dr. Komáromi László JOKG309XA0 A gazdasági társaságok joggazdaságtana* Dr. Szalai Ákos *(előhallg. köt.: Bevezetés a közgazdaságtanba) JOKV304XA0 Környezet és fejlődés ifj. Dr. Zlinszky János JOKG303XA0 Számvitel és menedzsment módszerek Mányó-Váróczi Violetta JOKG308XA0 Menedzsment ismeretek Dr. Katona Klára JOKG305XA0 Világgazdaságtan Dr. Schlett András JOTO300XA0 Általános társadalomtudományi ismeretek kötelezően választható tárgycsoport tárgyai a tavaszi félévben: JOKJ301XA0 Alapvető etika Dr. Hársfai Katalin JOKV305XA0 Etikett és igazságügyi protokoll Tahyné Dr. Kovács Ágnes JORJ301XA0 Értékrend és pluralizmus Dr. El Beheiri Nadja JORJ303XA0 Keresztény erkölcs és jogászi etika Dr. Komáromi László JOKG306XA0 Környezetgazdaságtan Dr. Szalai Ákos JOKV302XA0 Környezeti etika Dr. Bándi Gyula JOKG302XA0 Statisztika Mányó-Váróczi Violetta JOTO300XC0 Differenciált szakmai ismeretek kötelezően választható tárgycsoport tárgyai az őszi félévben: JOKI302XC0 Agrárigazgatás Dr. Mikó Zoltán JOPU301XC0 Bank és tőzsdejog** Dr. Halász Zsolt **(előhallg. köt.: Pénzügyi jog 2.) JOBJ302XC0 Európai büntetés-végrehajtási jog Dr. Vókó György JOKI303XC0 Legistica Dr. Patyi Gergely JOPJ305XC0 Médiaszabályozás Dr. Koltay András JOBJ301XC0 Nemzetközi és európai büntetőjog Dr. Vókó György JOPJ307XC0 Orvosi jog Dr. Jobbágyi Gábor JOAJ301XC0 Összehasonlító közjog Dr. Csink Lóránt JOPE301XC0 Sportjog Dr. Bérces Viktor JOPJ306XC0 Szellemi alkotások és piacgazdaság Dr. Tattay Levente 13

14 JOTO300XC0 Differenciált szakmai ismeretek kötelezően választható tárgycsoport tárgyai a tavaszi félévben: JOKI304XC0 A közigazgatási jog elmélete Dr. Patyi Gergely JOPJ304XC0 A sajtószabadság határai Dr. Koltay András JOPJ309XC0 A szólásszabadság doktrínája amerikai kitekintéssel Dr. Török Bernát JOAJ302XC0 Állami egyházjog Dr. Schanda Balázs Tibor JOPJ301XC0 Az Európai Unió magánjoga Dr. Tattay Levente JONM302XC0 Bevezetés a nemzetközi családjogba Dr. Raffai Katalin JOKV301XC0 Fogyasztóvédelmi közjog* Dr. Tóth Tihamér *(előhallg. köt.: Közigazgatási jog I. és Polgári jog 3.) JOBJ303XC0 Kriminalisztika Dr. Sinku Pál JONM301XC0 Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás Dr. Burián László JOTO300XB0 Jogtudományi alapozó ismeretek kötelezően választható tárgycsoport tárgyai az őszi félévben: JOJB306XB0 Jogászi érvelés, jogi retorika Dr. Frivaldszky János JOJB302XB0 Jogszociológia Dr. H. Szilágyi István JOJB303XB0 Összehasonlító jogi kultúrák, és összehasonlító bírói gondolkodásmód Dr. Varga Csaba JAJB204XX2 Politológia Dr. Frivaldszky János JOJB304XB0 Természetjog Dr. Frivaldszky János Kötelezően választható tárgyak: Előadás, nappali 2 óra/hét, levelezős 3 óra/félév, követelmény: évközi jegy, 2 kredit. Az, a számonkérés formája és a megszerezhető kreditek száma más szak kötelező vagy kötelezően választható tárgyának e esetén eltérhet. Szabadon választható tárgyak: Gyakorlat, nappali 2 óra/hét, levelezős 2 óra/félév, követelmény: háromfokozatú beszámoló, 2 kredit. Az, a számonkérés formája és a megszerezhető kreditek száma, más szak kötelező vagy kötelezően választható tárgyának e esetén eltérhet. 14