Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)"

Átírás

1 Borító

2 (helyzetfeltáró tanulmány) Az ÖKO-FERR Hulladékkezelési Kht. Dunaújváros megbízásából készítette Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Szekszárd munkatársai Dr. Hangay István Dr. Hangayné Paksi Éva Kőrösiné Furák Annamária Kaszás János Előszó: Nagy Árpád ISBN EG-VÉD Bt oldal

3 Előszó A Dél-dunántúli régió Környezetfejlesztés Stratégiai Fejlesztési Programjában megfogalmazott hosszú távú stratégiai célja a fenntartható fejlődés alapelvein nyugvó környezetgazdálkodás megvalósítása, olyan természeti környezet megőrzése, amely biztonságos alapot nyújt az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához. A fenntartható környezetgazdálkodás egyik alappillére a hulladékok által okozott környezetterhelés csökkentése, amelynek alapfeltétele a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a hulladékszegény technológiák alkalmazása, és ami talán a legfőbb, a lakosság környezettudatosságának fokozása. Jelen tanulmány átfogó képet nyújt a Dél-dunántúli régió hulladékgazdálkodásának jelenlegi helyzetéről, bemutatva a fennálló társadalmigazdasági viszonyokat, valamint a lakossági fogyasztói szokásokat, amelyek figyelembevétele a hulladékgazdálkodás problémáinak jövőbeni megoldásához elengedhetetlenül szükséges. A helyzetfeltáró tanulmány előremutatóan a jelenlegi tényállapot rögzítésén túl foglalkozik a régióban jelenleg tervezés, előkészítés alatt álló térségi hulladékgazdálkodási programok bemutatásával, kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés perspektíváival. Napjainkban egyre fontosabbá válik az a felismerés, hogy a fenntartható környezetgazdálkodás kialakításának előfeltétele a megfelelő környezeti nevelés, környezeti tudatformálás, így e tanulmány is részletesen tárgyalja a környezeti nevelés jelenét és lehetőségeit. A vonatkozó hatályos jogszabályok, helyi rendeletek ismertetése, minden hulladékgazdálkodásban érintett szervezet számára hasznos segítséget jelent, csakúgy, mint a más európai országok hulladékgazdálkodási gyakorlatának bemutatását szolgáló nemzetközi példák. A tanulmányban megfogalmazott számos előremutató megoldási javaslat mindenképpen megfontolásra érdemes a hulladékgazdálkodással foglalkozó tervezők és szolgáltatók számára. Nagy Árpád Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kaposvár 3. oldal

4 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 LAKOSSÁGI HULLADÉK KELETKEZÉSE ÉS SORSA A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN...6 (helyzetfeltáró tanulmány)...6 BEVEZETÉS...7 I. DÉL-DUNÁNTÚL BEMUTATÁSA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP...13 Földrajzi helyzet...13 Településszerkezet...13 Demográfiai helyzet...15 Lakáshelyzet...16 Háztartások jellemzői MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK...20 Átlagkeresetek és adófizetők aránya A RÉGIÓ SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS HELYZETE...24 Térszerkezeti adottságokból fakadóan...24 Belföldi vándorlások...25 Közlekedési adottságok...25 Iskolázottságra vonatkozó adatok FOGLALKOZTATOTTSÁGI HELYZET...31 Munkanélküliség...31 A foglalkoztatás struktúrája...32 Cigány népesség...33 Belső periférián élők...35 Fogyatékossággal élő emberek...36 Megállapítás:...38 II. A LAKOSSÁG FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA LAKOSSÁGI ÉLETMÓD A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK TÜKRÉBEN...42 Felmérőlapok értékelése...42 Általános adatok VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK...45 Egy kis kitérő...46 Folytatás KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE, MENNYISÉGE...57 III. JELENLEGI HULLADÉKGYŰJTÉSI ÉS ELHELYEZÉSI MEGOLDÁSOK MÁR MEGVALÓSULT SZELEKTÍV GYŰJTÉS MÓDJA, SZOLGÁLTATÓJA...64 Előzmények...64 Hulladékgazdálkodás...65 A szelektív hulladékgyűjtés...67 Megállapítás A SZELEKTÍV GYŰJTÉS HELYZETE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN...70 Szelektív hulladékgyűjtés Somogy megyében...70 Szelektív hulladékgyűjtés Baranya megyében...71 Szelektív hulladékgyűjtés Tolna megyében A JÖVŐ, AZAZ A RÉGIÓ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA...74 Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt...74 A projekt 2006-ban...77 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program...78 Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS, TUDATFORMÁLÁS, AKCIÓK OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN, TUDATFORMÁLÁS, VERSENYEK...93 Óvodák...93 Iskolák LOMTALANÍTÁSI AKCIÓK ÉS AZOK SIKERE oldal

5 Megállapítás IV. ÉRTÉKELÉS, HELYZETELEMZÉS AZ ELVÁRHATÓ KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HELYI RENDELETEK Ami közös a helyi rendeletekben Különbségek a helyi rendeletekben Hiányosságok Szankciók Megállapítás V. AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK PÉLDÁJA ALAPJÁN ELSŐ GONDOLAT MÁSODIK GONDOLAT VI. KÖRÜLTEKINTÉS EURÓPÁBAN NÉMETORSZÁG ROMÁNIA Hulladékgazdálkodás Székelyföldön a Rubin stúdió riportjai alapján SVÉDORSZÁG Lakossági megkérdezés alapján ANGLIA Lakossági megkérdezés alapján VII. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK ÖSSZEGZÉSE ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK ÖSSZEGZÉS VIII. FELHASZNÁLT IRODALOM oldal

6 Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány) 6. oldal

7 Bevezetés Hulladék, hulladék és hulladék! Kihívás, nagy kihívás, óriási kihívás! A háztartásokból kikerülő hulladék tömege egyre növekszik. Ez önmagában is probléma, melyet tovább fokoz, hogy a hulladék eltüntetésének technikája ezzel a növekedéssel nem tud lépést tartani. A növekvő hulladékmennyiségben folyamatosan jelennek meg új és ismeretlen összetevők, ráadásul növekvő mennyiségben. Nem lebecsülve a háztartások folyékony hulladékát, illetve az ipari termelésből és egyéb úton keletkező szilárd és folyékony hulladékokat, jelen anyag kizárólag a háztartási szilárd frakcióval foglakozik. A kommunális szilárd hulladék egy nagyon rossz, de el nem kerülhető időzített bomba! A gyújtózsinór ég, és az egyes országok eltérő intenzitással igyekeznek eloltani még a robbanás bekövetkezte előtt. A szilárd kommunális hulladék frakciói híven tükrözik életmódunkat, szokásainkat, környezetkultúránkat. Vajon, elég bátrak vagyunk szembenézni önmagunkkal? A szilárd kommunális hulladék valójában egy megtűrt és elkerülhetetlen végtermék! Tartalmaz semmire sem használható szemetet, és újrahasznosítható hulladékot. Mindkét részben előfordulhatnak az életre és a környezetre veszélyes anyagok. A szemét és újrahasznosítható frakció aránya folyamatosan változik, elvárhatóan a szemét rovására. A sötét időkben (nevezhetjük ezt az egyik szélsőséges formának) a keletkező hulladékot maximum a közvetlen lakótértől igyekeztek eltávolítani. Ennek meg is lett az eredménye, már ami a fertőzéseket és az egyéb, életre veszélyes következményeket illeti. A másik (eddig el nem ért) szélsőséges forma a kommunális szilárd hulladék teljes eliminálása (pláne újrahasznosítása) lenne! Nagy kérdés az, hogy a hulladékgazdálkodás e tekintetben mit kér a lakosságtól és mit vár a technológiától! 7. oldal

8 Legyen a cél a következő: a háztartásokban keletkező valamennyi szilárd hulladék eltávolítása oly módon, hogy abból minden hasznosítható hasznosuljon, illetve minden veszélyes teljes mértékben veszélytelenné váljon! Ezt a célt elérhetjük úgy is, hogy a háztartási hulladék teljes egészében egy biztonságos, zárt tartályba kerül, melyet aztán elszállítanak egy üzembe. Itt, a fejlett technológia folytán, a kimeneten többnyire csak újrahasznosítható anyagok jelennek meg, miközben a káros anyag kibocsátás lehetőleg alacsony. Végül a haszontalan, de minél kisebb mennyiségű szemét kerül elhelyezésre a szeméttelepen. A fenti cél elérése úgy is lehetséges, hogy a lakosságot megkérjük, hogy bizonyos hulladékfrakciókat gyűjtsön külön tárolóban. Egy tárolóba pedig kerüljön mindaz, ami máshová nem kerül. Ez utóbbi tárolót a közszolgáltató vagy közvetlenül elszállítja a hulladéklerakóba, vagy az ideiglenes átrakóba. Az előbbi tartályokat pedig elszállítják a megfelelő technológia színterére, ahol a lehető legkevesebb kibocsátás mellett, a lehető legkevesebb maradék képzésével újrahasznosítható anyaggá alakítják Mivel minden pénz kérdése, alapjában ez dönti el, hogy a fenti két forma közül adott ország melyiket részesíti előnyben. De pénz kérdése az is, hogy a második megoldás szerint mit kérünk a lakosságtól! Kérhetjük, hogy bizonyos hulladékokat ne tartályba helyezzen, hanem vigye el például hulladékgyűjtő udvarba, vagy közvetlenül a bontóba. Lehetséges olyan megoldás is, hogy új termék vásárlása esetén leadhatja a régit. Lehetséges kampányokat is szervezni, melyek keretében adott ponton, pontokon leadhatóak bizonyos hulladékok. Szervezhető a kampány úgy is, hogy a ház elé kikészített bizonyos hulladékokat elszállítják. Ennek a formának a hiányosságait szinte teljesen kiküszöböli, ha a lakosság telefonon jelezheti ez irányú igényét adott időszakban. Végül kérhetjük a lakosságtól azt is, hogy adott pontokon elhelyezett konténerekbe dobja be bizonyos hulladékfrakcióit. Kiemelve a lényeget, a kommunális szilád hulladék mennyisége folyamatosan nő, összetétele változik. Már átléptük azt a küszöböt, hogy arra reális esély legyen, 8. oldal

9 hogy ezt a hulladéktömeget hulladéklerakókba helyezzük el. Részint tömegüknél fogva okoznak környezetterhelést, részint összetételüknél fogva. Mindez igaz lenne akkor is, ha az előírások pontos betartásával létesült hulladéklerakókban gondolkodnánk. (Hát még ha a jelenlegi viszonyokat vesszük figyelembe!) A hulladékgazdálkodás fejlődése során a kommunális hulladékból kiemelésre kerülnek frakciók, melyek veszélyességük és/vagy újrahasznosíthatóságuk okán eltérő kezelésben részesülnek. Ezáltal a kommunális szilárd hulladék mennyisége csökken. Természetesen a szilárd kommunális hulladék egyetlen egy összetevője sem veszélytelen! Más szavakkal, a kommunális hulladék is veszélyes hulladék! Mindig tudatában kell lenni annak, hogy az almahéj is mint bomlani képes szerves anyag veszélyes, főleg ha igen nagy mennyiségben van jelen. Ezért úgy kell tekintenünk, hogy a hulladéklerakó az a rossz, de nélkülözhetetlen megoldás, ahol a kommunális szilárd hulladék, mint veszélyes hulladék ártalmatlanítása megtörténik. Miért az idézőjel? Mert ez az ártalmatlanítás nem más, mint talajjal való összekeverés és beborítás, miáltal a lejátszódó lassú folyamatok közbenső- és végső termékeit igyekszünk elzárni az élővilágtól, a talajtól, a levegőtől, a felszíniés a felszínalatti vizektől. Vegyük szemügyre mint tanulságos példát a háztartási elektromos berendezések kérdését. Ezek a berendezések veszélyes hulladéknak minősülnek, következésképpen a kommunális szilárd hulladékba nem kerülhetnek. Felmerül a kérdés: mitől veszélyes hulladék például egy mosógép?! Naponta használjuk, kezünkkel érintjük, benne mossuk a ruháinkat, mitől válik hát veszélyessé? Attól, hogy elromlik, és nem akarjuk használni? És valóban! A mosógép acéllemezből, rézből, valamint alumíniumból áll. Van benne kevés műanyag, szigetelt vezeték, és üveg! Mi hát a veszélyes? Elsősorban az a veszélyes, ha azt hisszük, hogy olyan gazdagok vagyunk, hogy mosógépenként kb. 40 kg acéllemezt, 30 kg vasat, 1 kg rezet, 0,5 kg alumíniumot elföldelhetünk az örökkévalóság számára. Másodsorban nem lehetünk nyugodtak a hulladéklerakóban elhelyezett sok (mosógépből és másból származó) réz gondolata miatt sem. Gondolni kell a jövőre is, mert egy ilyen mértékben rézzel (még ha csak 9. oldal

10 réz volna!) elszennyezett területen ugyan mikor lesz (ha lesz egyáltalán) oly mértékű az öntisztulás, hogy a terület más célra is felhasználható legyen? Gondolatban lépjünk tovább! Nagyon szeretnénk Magyarországon is haladni a fogyasztói társadalom irányába. Ez pedig sok, és még több elektromos berendezést jelent elérhető formában. Továbbá gondoljuk meg, mennyi egy számítógép elavulási ideje? Van azonban egy bökkenő. Azáltal, hogy a háztartási elektromos berendezések kikerültek a kommunális hulladékból, valakinek fizetnie kell azért, hogy a járulékos technológia finanszírozható legyen. Mi ez a járulékos technológia? Az elektromos berendezések összegyűjtése, szétszerelése, és az alapanyagok eljuttatása oda, ahová valóak. Ezt a költséget fizetheti a költségvetés, a lakosság, vagy a gyártó. Magyarországon a költségek viselője a gyártó, ami például az elektronikai hulladékot illeti. Valójában csak az általa forgalmazott termékek egy részének mértékéig. A gyártó azonban nem közvetlenül fizet (erre jogszabályból adódó alapos anyagi kényszere van), hanem az úgynevezett koordinátor-szervezeteken keresztül. A koordinátorhoz csatlakozott gyártó nem kötött összegű termékdíjat fizet, hanem egy a koordinátor által megszabott összeget. Már csak egy dolog hiányzik, és a kör bezárul! A gyártó koordinátor szervezetet alakíthat. Felmerül a kérdés: Ezek ismeretében a gyártó érdekelt abban, hogy az elektronikai berendezések kezeléséért reális összeget fizessen? Egy biztos: óriási veszélyeket rejt magában, ha ez a finanszírozás elmarad, vagy elégtelen. Ez a veszély a következő: A közszolgáltat nem viszi el az elektromos berendezéseket, mert az veszélyes hulladék. A lakosság viszont szabadulni akar tőle. Természetesen azonnal jelentkeznek olyanok, akik vállalják az elszállítást. Mindent, ami pénzé tehető ki is termelnek, a többi meg az illegális lerakók tartalmát növeli. Nem elég tehát egy hulladékfrakciót kiemelni a kommunális hulladék köréből, hanem biztosítani kell azokat a járulékos költségeket is, melyek során a kérdéses hulladék elveszti veszélyes tulajdonságait, illetve újrahasznosításra kerül. A 10. oldal

11 finanszírozásnak ki kell terjednie arra is, hogy az ártalmatlanítás minél jobb technológiával történjék, a kibocsátások minimalizálása érdekében. Ez utóbbi kérdésre jó példát kínál egy másik elektromos berendezés: a televízió. Nagyon helyesen, a televízió is - veszélyes hulladék lévén - kezelésre kell hogy kerüljön. Feltéve, de nem megengedve, hogy a koordinátor reális értéken fizeti a begyűjtés és bontás költségeit, még egy kérdés nyitva marad. Nevezetesen, hogy mi történjék a képcső ólomüvegével és a készülék műanyag dobozával. Mert a bontott műanyagot megtisztítani, vasmentésíteni, fajtánként gyűjteni, és gazdaságosan szállíthatóvá tenni olyan költség, amit jelenleg senki sem hajlandó finanszírozni és ráadásul még akkor sem biztos, hogy a fröccsöntő (akár ingyen is) átveszi. Az ólmozott üveg meg néhány kacsa külföldi értékesítési lehetőség nyomán csak gyűlik, gyűlik Nem elég tehát a kommunális hulladék közül folyamatosan kiemelni frakciókat gazdaságossági és veszélyességi alapon! Ezt az előremutató tevékenységet úgy kell véghezvinni, hogy a kérdéses hulladékok további begyűjtéséhez és kezeléséhez elegendő anyagi eszköz álljon rendelkezésre. Érdekeltté kell tenni a hulladékgazdát, a begyűjtőt és a kezelőt a tevékenységben. Szigorúan ellenőrizni kell, hogy az adott hulladék csakis az előírt úton haladhasson, semmilyen megkerülési lehetőség ne adódjon. Ki kell munkálni a begyűjtés optimális megoldásait, melyek során a lehető legkevesebb terhet célszerű a lakosságra róni. A kezelés során keletkező valamennyi köztes- és végterméket számba kell venni, és mindegyik esetében ki kell munkálni az ártalmatlanítás és újrahasznosítás lehetőségét. Nos ez az a nem kevés teendő, amely biztosíthatja, hogy a szilárd kommunális hulladék mennyisége folyamatosan csökkenjen azáltal, hogy mind több és több frakciója ártalmatlanításra és újrahasznosításra kerül. Ennek a nem kis feladatnak egy pillanatfelvétele a jelen tanulmány. 11. oldal

12 I. Dél-Dunántúl bemutatása 12. oldal

13 1. Társadalmi-gazdasági helyzetkép Földrajzi helyzet A Dél-Dunántúli régió Magyarország dél-nyugati részén, a Duna, a Dráva, és a Balaton között terül el, közigazgatásilag három megyét Baranyát, Somogyot, Tolnát foglalja magában. A régió délen Horvátországgal határos. A régió területével régiónak közepes számít, az km2-es méretű ország területének 15%-át foglalja el. Az ország lakosságának közel 10%-a lakik itt fő -, országos viszonylatban itt a legkisebb a népsűrűség. Településszerkezet Az ország 168 kistérsége közül a Dél-Dunántúli régióban 24 található, ebből 9 Baranya, 10 Somogy, 5 pedig Tolna megye területén. A fenti kistérségeket összesen 653 település alkotja, közülük 34 városi, 619 községi jogállással rendelkezik. Valamennyi kistérségi központ város. Baranya és Somogy megye 2-2 (mohácsi, siklósi, illetve fonyódi, kaposvári), valamint Tolna megye 3 (paksi, szekszárdi és tamási) kistérsége területén egynél több város helyezkedik el (2 vagy 3). Az egy kistérségre jutó települések átlagos száma számottevően meghaladja az országosat: míg a régióban 27 település jut egy területi egységre, addig országosan ez a szám 19. A legtöbb települést tömörítő kistérségek a kaposvári (77), a siklósi (53), valamint a szigetvári (46). Ezzel szemben a lengyeltóti és a siófoki térség 10-10, a balatonföldvári 13, továbbá a fonyódi, hasonlóan a paksihoz, 14 települést foglal magába. 13. oldal

14 A Dél-Dunántúl településszerkezete jellemzően aprófalvas, a települések több mint fele (51,38%) 500 fős lélekszámot el nem érő falu. Ebbe a kategóriába tartozó községek legnagyobb arányban Baranyában (66,7%) fordulnak elő, de gyakori a jelenlétük a somogyi térségben is (aránya 43,27%). A régióban a lakosság 9,4%-a él ezekben az ún. aprófalvakban, jelentősen meghaladva ezzel az országos átlagot (2,8%). Az aprófalvak zöme a Zselic és a Mecsek vidékén helyezkedik el. A településhálózat összetettségét jelzi, hogy Tolnában és Külső-Somogyban, a Villányi-hegység környékén és a mohácsi síkságon az aprófalvak kis- és nagyfalvakkal keverednek. A jelenlegi városhálózat a viszonylag gyéren előforduló néhány ezer lakosnál népesebb, szerény városi funkciókat teljesítő tömörülésekből (Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Nagyatád, Szigetvár, Marcali, Barcs) nőtt ki. 1 Ezen városok lélekszáma zömében alig haladja meg a 10 ezer főt. Az elmúlt másfél évtizedben városi rangot nyert települések (Sásd, Simontornya, Bátaszék, Szentlőrinc, Sellye, Bóly, Villány, Harkány) lakosságszáma még az előzőeknél is gyérebb. A 90-es években lezajlódott intenzív városodási folyamat ellenére a régió egyes térségei jelenleg is városhiányosak (pl. Tolna megye középső része, vagy a Somogyi Dombvidék). A Dél-Dunántúlon egyedül a baranyai megyeszékhely, Pécs, tartozik lakosságszáma alapján a nagyvárosok kategóriájába. Az aprófalvas jelleget az átlagos népességszám is tükrözi. Az egy településre jutó lakosságszám 9 körzetben (a pécsváradi, sásdi, sellyei, siklósi, szentlőrinci, szigetvári, balatonföldvári, marcali, és a tabi) még a városokkal együtt sem éri el az főt. Részben a településhálózatnak tudható be, hogy a Dél-Dunántúl a legritkábban lakott régió. Megyei szinten az országos értékhez képest a legnagyobb elmaradás Somogyban tapasztalható (55 fő/km2). Baranya relatíve jobb helyzetét a Pécsi kistérség kiugróan magas népességkoncentrációjának köszönheti. Azonban 1 Magyarország régiói 4 Dél-Dunántúl (12. o.) KSH, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, oldal

15 Baranyában még 3 (sásdi, sellyei, szigetvári), Somogyban 6 (barcsi, csurgói, lengyeltóti, marcali, nagyatádi, tabi), valamint Tolna megyében egy (tamási) kistérség népsűrűsége nem éri el az országos átlag 50%-át sem. A kedvezőtlen lélekszámú településnagyságból adódó hátrányokat tovább súlyosbítja a települések viszonylagos területi elzártsága is. A zsáktelepülések száma a régión belül Baranyában a legmagasabb (115), majd Somogy megye (50) követi. Tolnában 25 olyan település található, mely egyetlen bekötőúttal rendelkezik. Megközelíthetőség szempontjából, az előnytelen települések számát tovább növeli, hogy számos településről csak zsáktelepülés felé vezet tovább az út. A fentiek nagyban meghatározzák a települések lakosságának demográfiai, iskolázottsági összetételét, jövedelmi helyzetét, életminőségét és környezeti kultúráját, nem utolsó sorban a munkaerő-piaci mozgáslehetőségét. Demográfiai helyzet A népességszám alakulására a 80-as években kezdődő kedvezőtlen előjelű természetes népmozgás 90-es évekre történő felerősödése hatott leginkább között közel kétszer akkora veszteséget könyvelhetett el a Dél-Dunántúl, mint az azt megelőző tíz évben. Baranyában csaknem háromszoros, Tolnában pedig 2,5-szeres volt a természetes fogyás az előző évtizedhez képest. A halandóság eltérése az országos mutatóhoz (13,0 fő/1000 lakos) képest Baranya (12,9 fő/1000 lakos) és Tolna (13,2 fő/1000 lakos) megye esetében nem számottevő, míg Somogy megye (13,8 fő/1000 lakos) vonatkozásában jelentősebb. Somogy-ország az 1000 főre jutó halálozások számát tekintve a megyék között országos viszonylatban is a legmagasabb halandósággal bíró területi egységek táborába tartozik. Kistérségi szinten jelentős különbségek tapasztalhatók. A legrosszabb mutatókat a tabi (17,1) és a tamási (16,5) térségben regisztrálták, a legkedvezőbb helyzetben a lengyeltóti körzet (11,5) volt. A régió megyéi körében a 14 év alatti gyermekek aránya nem mutat lényeges eltérést, sőt megegyezik az országos átlaggal is. A kistérségek közül a sellyeiben és a lengyeltótiban kimagasló a gyermekkorúak hányada. Ennek az ellenkezője 15. oldal

16 igaz a pécsi (15,1%), a balatonföldvári (15%) és a fonyódi (15,1%) körzetre. A következő korcsoportból, a 15 és 29 év közöttiek köréből legnagyobb arányban a Pécsi kistérségben élnek. Ennek oka lehet, hogy a fiatal felnőtteket a Pécsi Egyetem a megyeszékhelyre koncentrálja, s a tanulmányok befejezését követően is sokan, ha csak időlegesen is, a városban maradnak. A balatonföldvári és a tabi térségben az átlagosnál alacsonyabb arányban élnek az említett korcsoporthoz tartozók. A korosztály népességen belüli aránya a Dél-Dunántúl megyéiben lényegében az országos hányadnak megfelelő. A 70 év felettiek esetében elenyésző különbség tapasztalható lefelé (Baranya), illetve felfelé (Somogy, Tolna). A kistérségek vonatkozásában azonban már látványosabb eltérések mutatkoznak. Az előbbi korcsoportba tartozók népességen belüli aránya 54,9% (szentlőrinci kistérség) és 59,6% (kaposvári kistérség) között szóródik, a 70 éven felüliek részesedése, pedig 61,4% és 67,7% között változik. A 70 év feletti idős népesség legkisebb arányban Sásd körzetében él, míg legnagyobb arányban a csurgói kistérségben képviselteti magát. A népesség nemek szerinti összetételéről elmondható, hogy a 60 év alattiak esetében a férfiak és a nők aránya közel azonos, ezzel szemben a 60 évesnél idősebb populáció körében a nők aránya számottevően meghaladja a férfiakét, amely az életkor előrehaladtával tovább fokozódik. Míg a évesek körében a nők részaránya átlagosan alig több mint 10 százalékponttal haladta meg a férfiakét, addig a 70 éven felüliek körében a két nem közötti különbség már 25 százalékpont körül alakult. Ennek oka a férfiak nőknél - kedvezőtlenebb életkilátásával függ össze. Lakáshelyzet A dél-dunántúli régióban a lakások száma a 2001-es népszámlálás idején meghaladta a 380 ezret ( ), amely Magyarország lakásállományának közel egytizedét tette ki re re gyarapodott a régió lakásállománya. 16. oldal

17 2002-ben a lakássűrűség az országoshoz hasonlóan alakult, a három megye átlagát tekintve 100 lakott lakásra 260 lakó jutott. Ezen belül csupán jelentéktelen a megyénkénti különbség. A lakások komfortfokozata A Dél-Dunántúlon az összkomfortos és komfortos lakások aránya (78,6%) 2001-ben megközelítően megegyezik az országos átlaggal, ugyanakkor elmarad a másik két dunántúli régió lakásminőségétől. A régióban az egyes megyék között tapasztalható némi eltérés. Legkedvezőbb helyzetben a pécsi kistérség van, ahol 89,2%-os az összkomfortos és komfortos lakások elterjedtsége. Ellenpólusa a sellyei térség, ahol ugyanez az arányszám 56,7%. Jelentősen elmarad a lakásállomány minősége az átlagtól a gazdaságilag kedvezőtlen helyzetben lévő, stagnáló, illetve lemaradó kistérségekben. Ezen térségekben a komfort nélküli lakások aránya meghaladja a 20%-ot is: a sásdi kistérségben 21,9%, a sellyeiben 30,9%, a csurgóiban 21,5%, a tabiban 24,8%, valamint a tamásiban 21,5%, szemben a regionális 11,9%-kal. A lakások közművel való ellátottsága A Dél-Dunántúli régió kommunális ellátottsága 2001 évi adatok szerint a terület aprófalvas jellegének köszönhetően - kedvezőtlenebb az országosnál. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya a régióban 88,8%, hasonlóan az országoshoz. A vízhálózat lefedettsége mindhárom megyében megközelítőleg azonos (Baranya 89,7%, Somogy 87,9% Tolna 88,7%). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a vízellátás terén jelenleg is gondot jelent a régi vízművek felújításának, korszerűsítésének megoldása, az ivóvizek minősége, megfelelő tisztításuk biztosítása. 2 A vízhálózatnál jóval gyérebb a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége. A szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a régióban 48,4%, mellyel az utolsó a dunántúli régiók sorában. Baranya megye ugyan meghaladja a 60%-ot, azonban Somogy 41,2%-al és Tolna 39,1%-al a régiós átlag alatt van. 2 Magyarország régiói 4 Dél-Dunántúl KSH, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, 1998 (27. o.) 17. oldal

18 Sőt! Van olyan térsége a régiónak (lengyeltóti) ahol a szennyvízcsatorna-hálózat egyetlen településen sem épült ki! A régió vezetékes gázzal történő ellátottsága (lakások számát tekintve) kétharmada az országos kiépítettségnek (47,9%). Ezzel az arányszámmal valamennyi régió közül az utolsó helyet foglalja el. A vezetékes gáz elterjedtsége Somogy megyében a legkedvezőbb (57,2%), melyet Baranya (44,3%), majd Tolna (41,1%) megye követ. A régióban a palackos gázzal ellátott lakások előfordulási gyakorisága (37,3%) lényegesen közel kétszeresével haladja meg az országosat (21,2%). A palackos gáz elterjedtsége szorosan összefügg a vezetékes gázellátás kiépítettségével. Ez utóbbi gyér elterjedtsége miatt, mintegy kényszermegoldásként választják a háztartások a lakások komfortosítására a palackos gáz használatát. Mindhárom megyében a palackos gázt használó lakások aránya az országos megoszlás felett található, melytől legjobban Tolna megye 21 százalékponttal, legkevésbé pedig (13 ) Somogy megye tért el, csupán néhány százalékponttal megelőzve Baranyát. Központi fűtéssel a településeknek kevesebb, mint fele rendelkezik (47,9%), mely az országos átlagot sem éri el. E közművel való ellátottság tekintetében is a Dél-Dunántúl a legrosszabb helyzetű a dunántúli régiók közül. Baranyában a másik két megyéhez képest (Somogy 36,9%, Tolna 46,3% )lényegesen elterjedtebb a központi fűtés, a lakások 58,1%-a rendelkezik vele. Az egyéni távbeszélő fővonallal ellátott lakások aránya a Dél-Dunántúlon regionálisan is, és megyei szinten is elmarad az országostól. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya regionálisan (49,5%) is, és a három megye (56,3, 43,0, 47,3%) vonatkozásában is meghaladja az országos arányt (42,9%). A régión belül Baranya, Tolna és Somogy megye az ellátottsági sorrend. Azon kistérségek tartoznak a jobban ellátott körzetek közé, melyeknek a központja a megyeszékhely vagy nagyobb város (komlói, mohácsi, pécsi, kaposvári, bonyhádi és szekszárdi). A jellemzően falusias kistérségek ellátottsága (sellyei, lengyeltóti, tamási) lényegesen a megyei, illetve az országos átlag alatt található. 18. oldal

19 Háztartások jellemzői A magánháztartásokban élők közül az országos átlagnál (26,3%) valamivel alacsonyabb az egy fős háztartásokban élők aránya a régióban (24,1%). A régión belül a megyék viszonylatában számottevő különbségek nem mutathatóak ki a háztartások nagyság szerinti megoszlásában, de egyes kistérségek tekintetében jelentős eltérések figyelhetőek meg. Néhány kistérség esetében a 4, illetve az 5 vagy több fős háztartások előfordulási gyakorisága lényegesen nagyobb, mint megyei vagy országos viszonylatban. Például a sellyei, a csurgói, vagy lengyeltóti térségeken az egy háztartásban élő nagycsaládok száma az országos és megyei átlagot is meghaladja. Az egy háztartásban élők gazdasági aktivitás szerinti összetétele a DélDunántúlon kismértékben eltért az országos átlagtól. A megyék vonatkozásában nem tapasztalhatóak lényeges különbségek. A háztartásban élő munkanélküliek aránya az összes háztartásban élőhöz viszonyítva, mindhárom megyében (4,6; 4,8; illetve 4,3%) kismértékben magasabb az országosnál (4,1%). Az egyes kistérségek vonatkozásában azonban lényeges szóródások tapasztalhatóak. Az eltartottak aránya többnyire a magas munkanélküliséggel sújtott körzetekben a legnagyobb. Így Baranyában a sellyei, és szentlőrinci, illetve Somogy megyében a lengyeltóti kistérségekben. A háztartásban élő munkanélküliek aránya az összes háztartásban élőhöz viszonyítva a legkedvezőbb képet a pécsi (3,3%), a pécsváradi (3,3%), valamint a bonyhádi (3,6%) térségben mutatja. Jó néhány kistérségben a háztartásban élő foglalkoztatottak és az inaktív keresők aránya megfordult, az utóbbiak javára. Az elmondottak a komlói, a pécsváradi, a siklósi, a szigetvári, a csurgói, a fonyódi, a lengyeltóti, a marcali és a tamási kistérségre a legjellemzőbbek. 19. oldal

20 2. Makrogazdasági folyamatok A régió gazdasági teljesítménye országos összehasonlításban közepesnek tekinthető. Az egy főre jutó GDP tekintetében Tolna megye mutatója a legkedvezőbb, melyet Baranya, majd végül Somogy követ. A Dél-Dunántúl részesedése az országos GDP-ből a legkisebb a régiók között, mindössze 7,4%. A megyék gazdasági mutatói mögött azonban markáns területi különbségek húzódnak. Ezt támasztja alá, hogy a régió 24 kistérségéből 18 területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérség (Baranya 8, Somogy 8, Tolna 2). A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek a régióban, 2004 megye, kistérség társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott ipari szerkezetváltás Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Somogy Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fónyodi Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Tabi Tolna Dombóvári Tamási Forrás: 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 1. sz. melléklete A fenti településcsoportok fele vidékfejlesztés területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérség a leghátrányosabbak területfejlesztési szempontból is. 20. oldal közé tartozik

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve. Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg.

Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve. Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg. Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. Egészségterve Az egészségterv készítése a TÁMOP-6.1,2-11/1-2012-0057 pályázat részeként EU-s támogatással valósult meg. 1 Az egészség az Egészségügyi Világszervezet (VHO) szerint:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció I. kötet - Helyzetelemzés VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a többszáz éves múltra

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Sellyei kistérségi tükör Helyzetfeltárás

Sellyei kistérségi tükör Helyzetfeltárás Sellyei kistérségi tükör Helyzetfeltárás 2012 Szerzők: Domokos Veronika Tószegi Mónika Turós Lászlóné Lektorálta: Darvas Ágnes A kistérségi tükör a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízásából a Gyerekesély

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME:

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ FIATALOK FALVAKBAN TÖRTÉNŐ LETELEPÍTÉSÉNEK EGY LEHETSÉGES MODELLJE A ZALA TERMÁLVÖLGYE AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Készítette:

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

A határ menti települések jellemzői az Alföldön

A határ menti települések jellemzői az Alföldön A határ menti települések jellemzői az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal 2012. április Tartalom Bevezető... 2 Összefoglaló... 3 A határ menti települések lehatárolása... 5 Az alföldi határszakasz

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGTERVE

A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGTERVE 2013 A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGTERVE 2013-03-28 A Nyírbátori Kistérség egészségterve Készült: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének megbízásából, NYÍRBÁTOR Édesanyák útja

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben