Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány)"

Átírás

1 Borító

2 (helyzetfeltáró tanulmány) Az ÖKO-FERR Hulladékkezelési Kht. Dunaújváros megbízásából készítette Az EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Szekszárd munkatársai Dr. Hangay István Dr. Hangayné Paksi Éva Kőrösiné Furák Annamária Kaszás János Előszó: Nagy Árpád ISBN EG-VÉD Bt oldal

3 Előszó A Dél-dunántúli régió Környezetfejlesztés Stratégiai Fejlesztési Programjában megfogalmazott hosszú távú stratégiai célja a fenntartható fejlődés alapelvein nyugvó környezetgazdálkodás megvalósítása, olyan természeti környezet megőrzése, amely biztonságos alapot nyújt az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához. A fenntartható környezetgazdálkodás egyik alappillére a hulladékok által okozott környezetterhelés csökkentése, amelynek alapfeltétele a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, a hulladékszegény technológiák alkalmazása, és ami talán a legfőbb, a lakosság környezettudatosságának fokozása. Jelen tanulmány átfogó képet nyújt a Dél-dunántúli régió hulladékgazdálkodásának jelenlegi helyzetéről, bemutatva a fennálló társadalmigazdasági viszonyokat, valamint a lakossági fogyasztói szokásokat, amelyek figyelembevétele a hulladékgazdálkodás problémáinak jövőbeni megoldásához elengedhetetlenül szükséges. A helyzetfeltáró tanulmány előremutatóan a jelenlegi tényállapot rögzítésén túl foglalkozik a régióban jelenleg tervezés, előkészítés alatt álló térségi hulladékgazdálkodási programok bemutatásával, kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés perspektíváival. Napjainkban egyre fontosabbá válik az a felismerés, hogy a fenntartható környezetgazdálkodás kialakításának előfeltétele a megfelelő környezeti nevelés, környezeti tudatformálás, így e tanulmány is részletesen tárgyalja a környezeti nevelés jelenét és lehetőségeit. A vonatkozó hatályos jogszabályok, helyi rendeletek ismertetése, minden hulladékgazdálkodásban érintett szervezet számára hasznos segítséget jelent, csakúgy, mint a más európai országok hulladékgazdálkodási gyakorlatának bemutatását szolgáló nemzetközi példák. A tanulmányban megfogalmazott számos előremutató megoldási javaslat mindenképpen megfontolásra érdemes a hulladékgazdálkodással foglalkozó tervezők és szolgáltatók számára. Nagy Árpád Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kaposvár 3. oldal

4 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...3 LAKOSSÁGI HULLADÉK KELETKEZÉSE ÉS SORSA A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN...6 (helyzetfeltáró tanulmány)...6 BEVEZETÉS...7 I. DÉL-DUNÁNTÚL BEMUTATÁSA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP...13 Földrajzi helyzet...13 Településszerkezet...13 Demográfiai helyzet...15 Lakáshelyzet...16 Háztartások jellemzői MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK...20 Átlagkeresetek és adófizetők aránya A RÉGIÓ SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS HELYZETE...24 Térszerkezeti adottságokból fakadóan...24 Belföldi vándorlások...25 Közlekedési adottságok...25 Iskolázottságra vonatkozó adatok FOGLALKOZTATOTTSÁGI HELYZET...31 Munkanélküliség...31 A foglalkoztatás struktúrája...32 Cigány népesség...33 Belső periférián élők...35 Fogyatékossággal élő emberek...36 Megállapítás:...38 II. A LAKOSSÁG FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA LAKOSSÁGI ÉLETMÓD A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK TÜKRÉBEN...42 Felmérőlapok értékelése...42 Általános adatok VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK...45 Egy kis kitérő...46 Folytatás KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE, MENNYISÉGE...57 III. JELENLEGI HULLADÉKGYŰJTÉSI ÉS ELHELYEZÉSI MEGOLDÁSOK MÁR MEGVALÓSULT SZELEKTÍV GYŰJTÉS MÓDJA, SZOLGÁLTATÓJA...64 Előzmények...64 Hulladékgazdálkodás...65 A szelektív hulladékgyűjtés...67 Megállapítás A SZELEKTÍV GYŰJTÉS HELYZETE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN...70 Szelektív hulladékgyűjtés Somogy megyében...70 Szelektív hulladékgyűjtés Baranya megyében...71 Szelektív hulladékgyűjtés Tolna megyében A JÖVŐ, AZAZ A RÉGIÓ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA...74 Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt...74 A projekt 2006-ban...77 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program...78 Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS, TUDATFORMÁLÁS, AKCIÓK OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN, TUDATFORMÁLÁS, VERSENYEK...93 Óvodák...93 Iskolák LOMTALANÍTÁSI AKCIÓK ÉS AZOK SIKERE oldal

5 Megállapítás IV. ÉRTÉKELÉS, HELYZETELEMZÉS AZ ELVÁRHATÓ KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HELYI RENDELETEK Ami közös a helyi rendeletekben Különbségek a helyi rendeletekben Hiányosságok Szankciók Megállapítás V. AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK PÉLDÁJA ALAPJÁN ELSŐ GONDOLAT MÁSODIK GONDOLAT VI. KÖRÜLTEKINTÉS EURÓPÁBAN NÉMETORSZÁG ROMÁNIA Hulladékgazdálkodás Székelyföldön a Rubin stúdió riportjai alapján SVÉDORSZÁG Lakossági megkérdezés alapján ANGLIA Lakossági megkérdezés alapján VII. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK ÖSSZEGZÉSE ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK ÖSSZEGZÉS VIII. FELHASZNÁLT IRODALOM oldal

6 Lakossági hulladék keletkezése és sorsa a Dél-Dunántúli régióban (helyzetfeltáró tanulmány) 6. oldal

7 Bevezetés Hulladék, hulladék és hulladék! Kihívás, nagy kihívás, óriási kihívás! A háztartásokból kikerülő hulladék tömege egyre növekszik. Ez önmagában is probléma, melyet tovább fokoz, hogy a hulladék eltüntetésének technikája ezzel a növekedéssel nem tud lépést tartani. A növekvő hulladékmennyiségben folyamatosan jelennek meg új és ismeretlen összetevők, ráadásul növekvő mennyiségben. Nem lebecsülve a háztartások folyékony hulladékát, illetve az ipari termelésből és egyéb úton keletkező szilárd és folyékony hulladékokat, jelen anyag kizárólag a háztartási szilárd frakcióval foglakozik. A kommunális szilárd hulladék egy nagyon rossz, de el nem kerülhető időzített bomba! A gyújtózsinór ég, és az egyes országok eltérő intenzitással igyekeznek eloltani még a robbanás bekövetkezte előtt. A szilárd kommunális hulladék frakciói híven tükrözik életmódunkat, szokásainkat, környezetkultúránkat. Vajon, elég bátrak vagyunk szembenézni önmagunkkal? A szilárd kommunális hulladék valójában egy megtűrt és elkerülhetetlen végtermék! Tartalmaz semmire sem használható szemetet, és újrahasznosítható hulladékot. Mindkét részben előfordulhatnak az életre és a környezetre veszélyes anyagok. A szemét és újrahasznosítható frakció aránya folyamatosan változik, elvárhatóan a szemét rovására. A sötét időkben (nevezhetjük ezt az egyik szélsőséges formának) a keletkező hulladékot maximum a közvetlen lakótértől igyekeztek eltávolítani. Ennek meg is lett az eredménye, már ami a fertőzéseket és az egyéb, életre veszélyes következményeket illeti. A másik (eddig el nem ért) szélsőséges forma a kommunális szilárd hulladék teljes eliminálása (pláne újrahasznosítása) lenne! Nagy kérdés az, hogy a hulladékgazdálkodás e tekintetben mit kér a lakosságtól és mit vár a technológiától! 7. oldal

8 Legyen a cél a következő: a háztartásokban keletkező valamennyi szilárd hulladék eltávolítása oly módon, hogy abból minden hasznosítható hasznosuljon, illetve minden veszélyes teljes mértékben veszélytelenné váljon! Ezt a célt elérhetjük úgy is, hogy a háztartási hulladék teljes egészében egy biztonságos, zárt tartályba kerül, melyet aztán elszállítanak egy üzembe. Itt, a fejlett technológia folytán, a kimeneten többnyire csak újrahasznosítható anyagok jelennek meg, miközben a káros anyag kibocsátás lehetőleg alacsony. Végül a haszontalan, de minél kisebb mennyiségű szemét kerül elhelyezésre a szeméttelepen. A fenti cél elérése úgy is lehetséges, hogy a lakosságot megkérjük, hogy bizonyos hulladékfrakciókat gyűjtsön külön tárolóban. Egy tárolóba pedig kerüljön mindaz, ami máshová nem kerül. Ez utóbbi tárolót a közszolgáltató vagy közvetlenül elszállítja a hulladéklerakóba, vagy az ideiglenes átrakóba. Az előbbi tartályokat pedig elszállítják a megfelelő technológia színterére, ahol a lehető legkevesebb kibocsátás mellett, a lehető legkevesebb maradék képzésével újrahasznosítható anyaggá alakítják Mivel minden pénz kérdése, alapjában ez dönti el, hogy a fenti két forma közül adott ország melyiket részesíti előnyben. De pénz kérdése az is, hogy a második megoldás szerint mit kérünk a lakosságtól! Kérhetjük, hogy bizonyos hulladékokat ne tartályba helyezzen, hanem vigye el például hulladékgyűjtő udvarba, vagy közvetlenül a bontóba. Lehetséges olyan megoldás is, hogy új termék vásárlása esetén leadhatja a régit. Lehetséges kampányokat is szervezni, melyek keretében adott ponton, pontokon leadhatóak bizonyos hulladékok. Szervezhető a kampány úgy is, hogy a ház elé kikészített bizonyos hulladékokat elszállítják. Ennek a formának a hiányosságait szinte teljesen kiküszöböli, ha a lakosság telefonon jelezheti ez irányú igényét adott időszakban. Végül kérhetjük a lakosságtól azt is, hogy adott pontokon elhelyezett konténerekbe dobja be bizonyos hulladékfrakcióit. Kiemelve a lényeget, a kommunális szilád hulladék mennyisége folyamatosan nő, összetétele változik. Már átléptük azt a küszöböt, hogy arra reális esély legyen, 8. oldal

9 hogy ezt a hulladéktömeget hulladéklerakókba helyezzük el. Részint tömegüknél fogva okoznak környezetterhelést, részint összetételüknél fogva. Mindez igaz lenne akkor is, ha az előírások pontos betartásával létesült hulladéklerakókban gondolkodnánk. (Hát még ha a jelenlegi viszonyokat vesszük figyelembe!) A hulladékgazdálkodás fejlődése során a kommunális hulladékból kiemelésre kerülnek frakciók, melyek veszélyességük és/vagy újrahasznosíthatóságuk okán eltérő kezelésben részesülnek. Ezáltal a kommunális szilárd hulladék mennyisége csökken. Természetesen a szilárd kommunális hulladék egyetlen egy összetevője sem veszélytelen! Más szavakkal, a kommunális hulladék is veszélyes hulladék! Mindig tudatában kell lenni annak, hogy az almahéj is mint bomlani képes szerves anyag veszélyes, főleg ha igen nagy mennyiségben van jelen. Ezért úgy kell tekintenünk, hogy a hulladéklerakó az a rossz, de nélkülözhetetlen megoldás, ahol a kommunális szilárd hulladék, mint veszélyes hulladék ártalmatlanítása megtörténik. Miért az idézőjel? Mert ez az ártalmatlanítás nem más, mint talajjal való összekeverés és beborítás, miáltal a lejátszódó lassú folyamatok közbenső- és végső termékeit igyekszünk elzárni az élővilágtól, a talajtól, a levegőtől, a felszíniés a felszínalatti vizektől. Vegyük szemügyre mint tanulságos példát a háztartási elektromos berendezések kérdését. Ezek a berendezések veszélyes hulladéknak minősülnek, következésképpen a kommunális szilárd hulladékba nem kerülhetnek. Felmerül a kérdés: mitől veszélyes hulladék például egy mosógép?! Naponta használjuk, kezünkkel érintjük, benne mossuk a ruháinkat, mitől válik hát veszélyessé? Attól, hogy elromlik, és nem akarjuk használni? És valóban! A mosógép acéllemezből, rézből, valamint alumíniumból áll. Van benne kevés műanyag, szigetelt vezeték, és üveg! Mi hát a veszélyes? Elsősorban az a veszélyes, ha azt hisszük, hogy olyan gazdagok vagyunk, hogy mosógépenként kb. 40 kg acéllemezt, 30 kg vasat, 1 kg rezet, 0,5 kg alumíniumot elföldelhetünk az örökkévalóság számára. Másodsorban nem lehetünk nyugodtak a hulladéklerakóban elhelyezett sok (mosógépből és másból származó) réz gondolata miatt sem. Gondolni kell a jövőre is, mert egy ilyen mértékben rézzel (még ha csak 9. oldal

10 réz volna!) elszennyezett területen ugyan mikor lesz (ha lesz egyáltalán) oly mértékű az öntisztulás, hogy a terület más célra is felhasználható legyen? Gondolatban lépjünk tovább! Nagyon szeretnénk Magyarországon is haladni a fogyasztói társadalom irányába. Ez pedig sok, és még több elektromos berendezést jelent elérhető formában. Továbbá gondoljuk meg, mennyi egy számítógép elavulási ideje? Van azonban egy bökkenő. Azáltal, hogy a háztartási elektromos berendezések kikerültek a kommunális hulladékból, valakinek fizetnie kell azért, hogy a járulékos technológia finanszírozható legyen. Mi ez a járulékos technológia? Az elektromos berendezések összegyűjtése, szétszerelése, és az alapanyagok eljuttatása oda, ahová valóak. Ezt a költséget fizetheti a költségvetés, a lakosság, vagy a gyártó. Magyarországon a költségek viselője a gyártó, ami például az elektronikai hulladékot illeti. Valójában csak az általa forgalmazott termékek egy részének mértékéig. A gyártó azonban nem közvetlenül fizet (erre jogszabályból adódó alapos anyagi kényszere van), hanem az úgynevezett koordinátor-szervezeteken keresztül. A koordinátorhoz csatlakozott gyártó nem kötött összegű termékdíjat fizet, hanem egy a koordinátor által megszabott összeget. Már csak egy dolog hiányzik, és a kör bezárul! A gyártó koordinátor szervezetet alakíthat. Felmerül a kérdés: Ezek ismeretében a gyártó érdekelt abban, hogy az elektronikai berendezések kezeléséért reális összeget fizessen? Egy biztos: óriási veszélyeket rejt magában, ha ez a finanszírozás elmarad, vagy elégtelen. Ez a veszély a következő: A közszolgáltat nem viszi el az elektromos berendezéseket, mert az veszélyes hulladék. A lakosság viszont szabadulni akar tőle. Természetesen azonnal jelentkeznek olyanok, akik vállalják az elszállítást. Mindent, ami pénzé tehető ki is termelnek, a többi meg az illegális lerakók tartalmát növeli. Nem elég tehát egy hulladékfrakciót kiemelni a kommunális hulladék köréből, hanem biztosítani kell azokat a járulékos költségeket is, melyek során a kérdéses hulladék elveszti veszélyes tulajdonságait, illetve újrahasznosításra kerül. A 10. oldal

11 finanszírozásnak ki kell terjednie arra is, hogy az ártalmatlanítás minél jobb technológiával történjék, a kibocsátások minimalizálása érdekében. Ez utóbbi kérdésre jó példát kínál egy másik elektromos berendezés: a televízió. Nagyon helyesen, a televízió is - veszélyes hulladék lévén - kezelésre kell hogy kerüljön. Feltéve, de nem megengedve, hogy a koordinátor reális értéken fizeti a begyűjtés és bontás költségeit, még egy kérdés nyitva marad. Nevezetesen, hogy mi történjék a képcső ólomüvegével és a készülék műanyag dobozával. Mert a bontott műanyagot megtisztítani, vasmentésíteni, fajtánként gyűjteni, és gazdaságosan szállíthatóvá tenni olyan költség, amit jelenleg senki sem hajlandó finanszírozni és ráadásul még akkor sem biztos, hogy a fröccsöntő (akár ingyen is) átveszi. Az ólmozott üveg meg néhány kacsa külföldi értékesítési lehetőség nyomán csak gyűlik, gyűlik Nem elég tehát a kommunális hulladék közül folyamatosan kiemelni frakciókat gazdaságossági és veszélyességi alapon! Ezt az előremutató tevékenységet úgy kell véghezvinni, hogy a kérdéses hulladékok további begyűjtéséhez és kezeléséhez elegendő anyagi eszköz álljon rendelkezésre. Érdekeltté kell tenni a hulladékgazdát, a begyűjtőt és a kezelőt a tevékenységben. Szigorúan ellenőrizni kell, hogy az adott hulladék csakis az előírt úton haladhasson, semmilyen megkerülési lehetőség ne adódjon. Ki kell munkálni a begyűjtés optimális megoldásait, melyek során a lehető legkevesebb terhet célszerű a lakosságra róni. A kezelés során keletkező valamennyi köztes- és végterméket számba kell venni, és mindegyik esetében ki kell munkálni az ártalmatlanítás és újrahasznosítás lehetőségét. Nos ez az a nem kevés teendő, amely biztosíthatja, hogy a szilárd kommunális hulladék mennyisége folyamatosan csökkenjen azáltal, hogy mind több és több frakciója ártalmatlanításra és újrahasznosításra kerül. Ennek a nem kis feladatnak egy pillanatfelvétele a jelen tanulmány. 11. oldal

12 I. Dél-Dunántúl bemutatása 12. oldal

13 1. Társadalmi-gazdasági helyzetkép Földrajzi helyzet A Dél-Dunántúli régió Magyarország dél-nyugati részén, a Duna, a Dráva, és a Balaton között terül el, közigazgatásilag három megyét Baranyát, Somogyot, Tolnát foglalja magában. A régió délen Horvátországgal határos. A régió területével régiónak közepes számít, az km2-es méretű ország területének 15%-át foglalja el. Az ország lakosságának közel 10%-a lakik itt fő -, országos viszonylatban itt a legkisebb a népsűrűség. Településszerkezet Az ország 168 kistérsége közül a Dél-Dunántúli régióban 24 található, ebből 9 Baranya, 10 Somogy, 5 pedig Tolna megye területén. A fenti kistérségeket összesen 653 település alkotja, közülük 34 városi, 619 községi jogállással rendelkezik. Valamennyi kistérségi központ város. Baranya és Somogy megye 2-2 (mohácsi, siklósi, illetve fonyódi, kaposvári), valamint Tolna megye 3 (paksi, szekszárdi és tamási) kistérsége területén egynél több város helyezkedik el (2 vagy 3). Az egy kistérségre jutó települések átlagos száma számottevően meghaladja az országosat: míg a régióban 27 település jut egy területi egységre, addig országosan ez a szám 19. A legtöbb települést tömörítő kistérségek a kaposvári (77), a siklósi (53), valamint a szigetvári (46). Ezzel szemben a lengyeltóti és a siófoki térség 10-10, a balatonföldvári 13, továbbá a fonyódi, hasonlóan a paksihoz, 14 települést foglal magába. 13. oldal

14 A Dél-Dunántúl településszerkezete jellemzően aprófalvas, a települések több mint fele (51,38%) 500 fős lélekszámot el nem érő falu. Ebbe a kategóriába tartozó községek legnagyobb arányban Baranyában (66,7%) fordulnak elő, de gyakori a jelenlétük a somogyi térségben is (aránya 43,27%). A régióban a lakosság 9,4%-a él ezekben az ún. aprófalvakban, jelentősen meghaladva ezzel az országos átlagot (2,8%). Az aprófalvak zöme a Zselic és a Mecsek vidékén helyezkedik el. A településhálózat összetettségét jelzi, hogy Tolnában és Külső-Somogyban, a Villányi-hegység környékén és a mohácsi síkságon az aprófalvak kis- és nagyfalvakkal keverednek. A jelenlegi városhálózat a viszonylag gyéren előforduló néhány ezer lakosnál népesebb, szerény városi funkciókat teljesítő tömörülésekből (Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Nagyatád, Szigetvár, Marcali, Barcs) nőtt ki. 1 Ezen városok lélekszáma zömében alig haladja meg a 10 ezer főt. Az elmúlt másfél évtizedben városi rangot nyert települések (Sásd, Simontornya, Bátaszék, Szentlőrinc, Sellye, Bóly, Villány, Harkány) lakosságszáma még az előzőeknél is gyérebb. A 90-es években lezajlódott intenzív városodási folyamat ellenére a régió egyes térségei jelenleg is városhiányosak (pl. Tolna megye középső része, vagy a Somogyi Dombvidék). A Dél-Dunántúlon egyedül a baranyai megyeszékhely, Pécs, tartozik lakosságszáma alapján a nagyvárosok kategóriájába. Az aprófalvas jelleget az átlagos népességszám is tükrözi. Az egy településre jutó lakosságszám 9 körzetben (a pécsváradi, sásdi, sellyei, siklósi, szentlőrinci, szigetvári, balatonföldvári, marcali, és a tabi) még a városokkal együtt sem éri el az főt. Részben a településhálózatnak tudható be, hogy a Dél-Dunántúl a legritkábban lakott régió. Megyei szinten az országos értékhez képest a legnagyobb elmaradás Somogyban tapasztalható (55 fő/km2). Baranya relatíve jobb helyzetét a Pécsi kistérség kiugróan magas népességkoncentrációjának köszönheti. Azonban 1 Magyarország régiói 4 Dél-Dunántúl (12. o.) KSH, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, oldal

15 Baranyában még 3 (sásdi, sellyei, szigetvári), Somogyban 6 (barcsi, csurgói, lengyeltóti, marcali, nagyatádi, tabi), valamint Tolna megyében egy (tamási) kistérség népsűrűsége nem éri el az országos átlag 50%-át sem. A kedvezőtlen lélekszámú településnagyságból adódó hátrányokat tovább súlyosbítja a települések viszonylagos területi elzártsága is. A zsáktelepülések száma a régión belül Baranyában a legmagasabb (115), majd Somogy megye (50) követi. Tolnában 25 olyan település található, mely egyetlen bekötőúttal rendelkezik. Megközelíthetőség szempontjából, az előnytelen települések számát tovább növeli, hogy számos településről csak zsáktelepülés felé vezet tovább az út. A fentiek nagyban meghatározzák a települések lakosságának demográfiai, iskolázottsági összetételét, jövedelmi helyzetét, életminőségét és környezeti kultúráját, nem utolsó sorban a munkaerő-piaci mozgáslehetőségét. Demográfiai helyzet A népességszám alakulására a 80-as években kezdődő kedvezőtlen előjelű természetes népmozgás 90-es évekre történő felerősödése hatott leginkább között közel kétszer akkora veszteséget könyvelhetett el a Dél-Dunántúl, mint az azt megelőző tíz évben. Baranyában csaknem háromszoros, Tolnában pedig 2,5-szeres volt a természetes fogyás az előző évtizedhez képest. A halandóság eltérése az országos mutatóhoz (13,0 fő/1000 lakos) képest Baranya (12,9 fő/1000 lakos) és Tolna (13,2 fő/1000 lakos) megye esetében nem számottevő, míg Somogy megye (13,8 fő/1000 lakos) vonatkozásában jelentősebb. Somogy-ország az 1000 főre jutó halálozások számát tekintve a megyék között országos viszonylatban is a legmagasabb halandósággal bíró területi egységek táborába tartozik. Kistérségi szinten jelentős különbségek tapasztalhatók. A legrosszabb mutatókat a tabi (17,1) és a tamási (16,5) térségben regisztrálták, a legkedvezőbb helyzetben a lengyeltóti körzet (11,5) volt. A régió megyéi körében a 14 év alatti gyermekek aránya nem mutat lényeges eltérést, sőt megegyezik az országos átlaggal is. A kistérségek közül a sellyeiben és a lengyeltótiban kimagasló a gyermekkorúak hányada. Ennek az ellenkezője 15. oldal

16 igaz a pécsi (15,1%), a balatonföldvári (15%) és a fonyódi (15,1%) körzetre. A következő korcsoportból, a 15 és 29 év közöttiek köréből legnagyobb arányban a Pécsi kistérségben élnek. Ennek oka lehet, hogy a fiatal felnőtteket a Pécsi Egyetem a megyeszékhelyre koncentrálja, s a tanulmányok befejezését követően is sokan, ha csak időlegesen is, a városban maradnak. A balatonföldvári és a tabi térségben az átlagosnál alacsonyabb arányban élnek az említett korcsoporthoz tartozók. A korosztály népességen belüli aránya a Dél-Dunántúl megyéiben lényegében az országos hányadnak megfelelő. A 70 év felettiek esetében elenyésző különbség tapasztalható lefelé (Baranya), illetve felfelé (Somogy, Tolna). A kistérségek vonatkozásában azonban már látványosabb eltérések mutatkoznak. Az előbbi korcsoportba tartozók népességen belüli aránya 54,9% (szentlőrinci kistérség) és 59,6% (kaposvári kistérség) között szóródik, a 70 éven felüliek részesedése, pedig 61,4% és 67,7% között változik. A 70 év feletti idős népesség legkisebb arányban Sásd körzetében él, míg legnagyobb arányban a csurgói kistérségben képviselteti magát. A népesség nemek szerinti összetételéről elmondható, hogy a 60 év alattiak esetében a férfiak és a nők aránya közel azonos, ezzel szemben a 60 évesnél idősebb populáció körében a nők aránya számottevően meghaladja a férfiakét, amely az életkor előrehaladtával tovább fokozódik. Míg a évesek körében a nők részaránya átlagosan alig több mint 10 százalékponttal haladta meg a férfiakét, addig a 70 éven felüliek körében a két nem közötti különbség már 25 százalékpont körül alakult. Ennek oka a férfiak nőknél - kedvezőtlenebb életkilátásával függ össze. Lakáshelyzet A dél-dunántúli régióban a lakások száma a 2001-es népszámlálás idején meghaladta a 380 ezret ( ), amely Magyarország lakásállományának közel egytizedét tette ki re re gyarapodott a régió lakásállománya. 16. oldal

17 2002-ben a lakássűrűség az országoshoz hasonlóan alakult, a három megye átlagát tekintve 100 lakott lakásra 260 lakó jutott. Ezen belül csupán jelentéktelen a megyénkénti különbség. A lakások komfortfokozata A Dél-Dunántúlon az összkomfortos és komfortos lakások aránya (78,6%) 2001-ben megközelítően megegyezik az országos átlaggal, ugyanakkor elmarad a másik két dunántúli régió lakásminőségétől. A régióban az egyes megyék között tapasztalható némi eltérés. Legkedvezőbb helyzetben a pécsi kistérség van, ahol 89,2%-os az összkomfortos és komfortos lakások elterjedtsége. Ellenpólusa a sellyei térség, ahol ugyanez az arányszám 56,7%. Jelentősen elmarad a lakásállomány minősége az átlagtól a gazdaságilag kedvezőtlen helyzetben lévő, stagnáló, illetve lemaradó kistérségekben. Ezen térségekben a komfort nélküli lakások aránya meghaladja a 20%-ot is: a sásdi kistérségben 21,9%, a sellyeiben 30,9%, a csurgóiban 21,5%, a tabiban 24,8%, valamint a tamásiban 21,5%, szemben a regionális 11,9%-kal. A lakások közművel való ellátottsága A Dél-Dunántúli régió kommunális ellátottsága 2001 évi adatok szerint a terület aprófalvas jellegének köszönhetően - kedvezőtlenebb az országosnál. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya a régióban 88,8%, hasonlóan az országoshoz. A vízhálózat lefedettsége mindhárom megyében megközelítőleg azonos (Baranya 89,7%, Somogy 87,9% Tolna 88,7%). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a vízellátás terén jelenleg is gondot jelent a régi vízművek felújításának, korszerűsítésének megoldása, az ivóvizek minősége, megfelelő tisztításuk biztosítása. 2 A vízhálózatnál jóval gyérebb a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége. A szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a régióban 48,4%, mellyel az utolsó a dunántúli régiók sorában. Baranya megye ugyan meghaladja a 60%-ot, azonban Somogy 41,2%-al és Tolna 39,1%-al a régiós átlag alatt van. 2 Magyarország régiói 4 Dél-Dunántúl KSH, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, 1998 (27. o.) 17. oldal

18 Sőt! Van olyan térsége a régiónak (lengyeltóti) ahol a szennyvízcsatorna-hálózat egyetlen településen sem épült ki! A régió vezetékes gázzal történő ellátottsága (lakások számát tekintve) kétharmada az országos kiépítettségnek (47,9%). Ezzel az arányszámmal valamennyi régió közül az utolsó helyet foglalja el. A vezetékes gáz elterjedtsége Somogy megyében a legkedvezőbb (57,2%), melyet Baranya (44,3%), majd Tolna (41,1%) megye követ. A régióban a palackos gázzal ellátott lakások előfordulási gyakorisága (37,3%) lényegesen közel kétszeresével haladja meg az országosat (21,2%). A palackos gáz elterjedtsége szorosan összefügg a vezetékes gázellátás kiépítettségével. Ez utóbbi gyér elterjedtsége miatt, mintegy kényszermegoldásként választják a háztartások a lakások komfortosítására a palackos gáz használatát. Mindhárom megyében a palackos gázt használó lakások aránya az országos megoszlás felett található, melytől legjobban Tolna megye 21 százalékponttal, legkevésbé pedig (13 ) Somogy megye tért el, csupán néhány százalékponttal megelőzve Baranyát. Központi fűtéssel a településeknek kevesebb, mint fele rendelkezik (47,9%), mely az országos átlagot sem éri el. E közművel való ellátottság tekintetében is a Dél-Dunántúl a legrosszabb helyzetű a dunántúli régiók közül. Baranyában a másik két megyéhez képest (Somogy 36,9%, Tolna 46,3% )lényegesen elterjedtebb a központi fűtés, a lakások 58,1%-a rendelkezik vele. Az egyéni távbeszélő fővonallal ellátott lakások aránya a Dél-Dunántúlon regionálisan is, és megyei szinten is elmarad az országostól. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya regionálisan (49,5%) is, és a három megye (56,3, 43,0, 47,3%) vonatkozásában is meghaladja az országos arányt (42,9%). A régión belül Baranya, Tolna és Somogy megye az ellátottsági sorrend. Azon kistérségek tartoznak a jobban ellátott körzetek közé, melyeknek a központja a megyeszékhely vagy nagyobb város (komlói, mohácsi, pécsi, kaposvári, bonyhádi és szekszárdi). A jellemzően falusias kistérségek ellátottsága (sellyei, lengyeltóti, tamási) lényegesen a megyei, illetve az országos átlag alatt található. 18. oldal

19 Háztartások jellemzői A magánháztartásokban élők közül az országos átlagnál (26,3%) valamivel alacsonyabb az egy fős háztartásokban élők aránya a régióban (24,1%). A régión belül a megyék viszonylatában számottevő különbségek nem mutathatóak ki a háztartások nagyság szerinti megoszlásában, de egyes kistérségek tekintetében jelentős eltérések figyelhetőek meg. Néhány kistérség esetében a 4, illetve az 5 vagy több fős háztartások előfordulási gyakorisága lényegesen nagyobb, mint megyei vagy országos viszonylatban. Például a sellyei, a csurgói, vagy lengyeltóti térségeken az egy háztartásban élő nagycsaládok száma az országos és megyei átlagot is meghaladja. Az egy háztartásban élők gazdasági aktivitás szerinti összetétele a DélDunántúlon kismértékben eltért az országos átlagtól. A megyék vonatkozásában nem tapasztalhatóak lényeges különbségek. A háztartásban élő munkanélküliek aránya az összes háztartásban élőhöz viszonyítva, mindhárom megyében (4,6; 4,8; illetve 4,3%) kismértékben magasabb az országosnál (4,1%). Az egyes kistérségek vonatkozásában azonban lényeges szóródások tapasztalhatóak. Az eltartottak aránya többnyire a magas munkanélküliséggel sújtott körzetekben a legnagyobb. Így Baranyában a sellyei, és szentlőrinci, illetve Somogy megyében a lengyeltóti kistérségekben. A háztartásban élő munkanélküliek aránya az összes háztartásban élőhöz viszonyítva a legkedvezőbb képet a pécsi (3,3%), a pécsváradi (3,3%), valamint a bonyhádi (3,6%) térségben mutatja. Jó néhány kistérségben a háztartásban élő foglalkoztatottak és az inaktív keresők aránya megfordult, az utóbbiak javára. Az elmondottak a komlói, a pécsváradi, a siklósi, a szigetvári, a csurgói, a fonyódi, a lengyeltóti, a marcali és a tamási kistérségre a legjellemzőbbek. 19. oldal

20 2. Makrogazdasági folyamatok A régió gazdasági teljesítménye országos összehasonlításban közepesnek tekinthető. Az egy főre jutó GDP tekintetében Tolna megye mutatója a legkedvezőbb, melyet Baranya, majd végül Somogy követ. A Dél-Dunántúl részesedése az országos GDP-ből a legkisebb a régiók között, mindössze 7,4%. A megyék gazdasági mutatói mögött azonban markáns területi különbségek húzódnak. Ezt támasztja alá, hogy a régió 24 kistérségéből 18 területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérség (Baranya 8, Somogy 8, Tolna 2). A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett, valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek a régióban, 2004 megye, kistérség társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott ipari szerkezetváltás Baranya Komlói Mohácsi Sásdi Sellyei Siklósi Szigetvári Pécsváradi Szentlőrinci Somogy Balatonföldvári Barcsi Csurgói Fónyodi Lengyeltóti Marcali Nagyatádi Tabi Tolna Dombóvári Tamási Forrás: 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 1. sz. melléklete A fenti településcsoportok fele vidékfejlesztés területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérség a leghátrányosabbak területfejlesztési szempontból is. 20. oldal közé tartozik

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON

A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A NYUGDÍJASOK ÉS JÁRADÉKOSOK HELYZETE 2007 ELEJÉN A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 8 / 2007 Pécs, 2007. december Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A TÁMOP 5.5.1/A-10/

A TÁMOP 5.5.1/A-10/ Munkaerőpiaci profil az Észak-magyarországi régióban A TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024 Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért c. projekt

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Régiók helyzete A régiók helyzetének bemutatásához általános fejlettség különböző mutatói mellett a területfejlesztési támogatások nagysága és aránya is fontos információt nyújt. Az adatokat kiegészítve

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ZAMÁRDI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI 2009. Tartalomjegyzék : Bevezetés 4 1. Zamárdi város szerepének a meghatározása a településhálózatban 5 1.1. Kapcsolódás az Országos Településfejlesztési Koncepcióhoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TÉRBELI SZERKEZETE

A FELSŐOKTATÁS TÉRBELI SZERKEZETE A FELSŐOKTATÁS TÉRBELI SZERKEZETE Híves Tamás Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Előadás tartalma Áttekintés a felsőoktatásban résztvevők és

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Arany Orsolya Virág DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Arany Orsolya Virág DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA Arany Orsolya Virág DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI HELYZETELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA A RÉGIÓ FŐ JELLEMZŐI SZOCIÁLIS SZEMPONTBÓL A 90-es évek elején végbement gazdasági átalakulás következtében

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség július szeptember

Foglalkoztatottság és munkanélküliség július szeptember Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2010. július szeptember 2010 III. negyedévében a 15 74 éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 823 ezer fő volt, ami 39ezer fővel több, mint az előző év azonos időszakában.

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( )

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) 3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) Tárgyunk szempontjából kitüntetett jelentősége van a különféle iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének. Ezen belül külön

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye október Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://bekes.munka.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben