Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ"

Átírás

1 (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű bejárata a szociális épülettel, háttérben a betöltés alatt álló I. ütemű depónia Hulladékgyűjtő sziget a belvárosban az Árpád fejedelem téren TERVEZŐ: BÉKÉS MEGYEI KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KFT Békéscsaba, Mednyánszky u. 17. I/7. sz. Telefon/fax: 66/ Mobiltelefon: 06-30/ Békéscsaba, július 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK Címlap 1 Tartalomjegyzék 2 1. Előzmények 4 2. A hulladékgazdálkodás törvényi, rendeleti háttere, előírásai, feladatai 7 3. A hulladékgazdálkodás országos, régiós és helyi elfogadott tervei A koncepció elkészítése során végzett adatgyűjtések összegzése A hulladékgazdálkodás helyzete Békéscsaba Megyei Jogú Városban A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumok, tervek A hulladékgazdálkodási feladatokat végző szolgáltató A Kétegyházi úti felhagyott hulladéklerakó A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű A szelektív hulladékgyűjtés helyzete A zöldhulladékok gyűjtése, komposztálása A folyékony hulladék kezelése Az állati hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása Lakossági tájékoztatás, felkészítés, érdekeltségi rendszer Kapcsolatok más hulladékgazdálkodási rendszerekkel, azok fejlesztési elképzelései, javaslatai Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelő Beruházó Kft Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás A Közép-Békési Centrum Szeged Biopolisz Programjához Kapcsolódó projektje 49 Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 2

3 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város legfontosabb hulladékgazdálkodási feladatai Rövid távú hulladékgazdálkodási feladatok Középtávú hulladékgazdálkodási feladatok A hulladékgazdálkodási feladatok megvalósításának becsült költségei 60 MELLÉKLETEK 62 Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 3

4 1. Előzmények A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény nagyon sok feladatot ír elő az Önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodás területén. A hulladékgazdálkodási feladatokat az Önkormányzatok saját közszolgáltatási intézményeikkel és/vagy pályázat által kiválasztott szolgáltatóval kell, hogy elvégezzék. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. (Tappe konzorciumi tag), mint megbízott szolgáltató végzi a kommunális szilárdhulladékok gyűjtését, szállítását és a Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetését. A szolgáltató elindította a szelektív hulladékgyűjtést is, melynek keretén belül a városban jelenleg 26 db lakossági és 29 db közületi szelektív hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet. Az összegyűjtött hulladékokat átmeneti tárolás és utóválogatás követően elszállítja a hulladékátvevő, feldolgozó üzemekbe. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a lakosságnál képződő állati hulladékok átmeneti tárolására gyűjtő és tároló telepet (gyepmesteri telep) üzemeltet. Az összegyűlt állati hulladékokat igény szerint, de legalább heti két alkalommal elszállíttatja az ATEV Rt.-vel. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a kommunális szennyvizek közcsatornán történő gyűjtésének és elvezetésének rendszere a város egy részén kiépítésre került. A közcsatornára való rákötések aránya eléri az %-ot. A közcsatornán érkező és a tengelyen beszállított szippantott szennvizek a Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre kerülnek, ahol a megfelelő kezelések után a tisztított szennyvíz az Élővíz-csatorna befogadóba kerül bevezetésre. A képződő szennyvíziszapok döntő része a földmedrű tároló medencékben kerül elhelyezésre, a szennyvíziszapok hasznosítása még megoldatlan. Jelenleg van folyamatban a szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telepi fejlesztések tervezési szakasza, majd ezt követően a megvalósítása, melynek keretén belül a város szinte teljes területe lefedésre kerül csatornahálózattal, a szennyvíztisztító telep korszerűsítése is megvalósul, és megoldódik a szennyvíziszapok hasznosításának, mezőgazdasági területen történő elhelyezésének folyamata is. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 4

5 Jelenleg a hulladékgazdálkodási törvényben előírt feladatok megvalósítása még nem teljes körű, jó néhány rövid távon megoldandó feladata van a városnak, illetve a hulladékgazdálkodási feladatok komplex és teljes körű megvalósításának szakmai, szervezeti kérdéseit is el kell dönteni és meg kell valósítani középtávon. A hulladékgazdálkodás feladatok területén a városnak térségi szintben kell gondolkodnia, mivel a hulladékgazdálkodás megvalósítása térségi szinten szakmailag, üzemeltetési és a gazdaságossági szempontokból is előnyösebb, a központi és regionális támogatási lehetőségeknél pedig előnyben részesül. Mindezekért fontos, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térség gazdasági, kereskedelmi és hulladékgazdálkodási központja (Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű) az eddigieknél hatékonyabban kezdeményezze és valósítsa meg a térségi hulladékgazdálkodási feladatok összehangolását és a térségi rendszerek kialakítását. Ezen feladatok szakmai megalapozottságának és indokoltságának bemutatása érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsaba Megyei Jogú Város középtávú hulladékgazdálkodási koncepciója c. szakmai anyag elkészítését határozta el. A koncepcióban bemutatásra kerülnek a hulladékgazdálkodás feladatai, a város hulladékgazdálkodási helyzete, a tervezett fejlesztések és azok megvalósításának tervezett költségei. A koncepció elkészítésével az Önkormányzat a Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.-t bízta meg. A Vállalkozási szerződés -t az 1. sz. melléklet tartalmazza. Tervezők: Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft Békéscsaba, Mednyánszky u /7. sz. Telefon/fax: 66/ Dr. Cserei Pál meliorációs üzemmérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök, agrármérnök, az agrárgazdaságtan egyetemi doktora, környezetvédelmi tervező, szakértő, felülvizsgáló: FW-V-20/ VZ-Sz/ KT-Sz/04-031/96, OKVF-Sz-044/2004. K-F-O/04-031/96 Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 5

6 Viczián János vízgazdálkodási üzemmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi szakértő, felülvizsgáló: OKVF-F-Sz-002/2004 OKVF-F/2004 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részéről: Lipták Magdolna a Stratégiai-Fejlesztési Osztály osztályvezetője Kis Gabriella Vass Csaba a Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa a Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa A tervezői és szakértői jogosultságok igazoló dokumentumait a 2. sz. melléklet tartalmazza. A koncepció elkészítésének menete: a) a Vállalkozási szerződés aláírását követően (2007. június 08.) a koncepció elkészítése lépéseinek a megtervezése, b) a koncepció elkészítéséhez rendelkezésre álló szakmai dokumentációk összegyűjtése, c) a térség legnagyobb szolgáltatóinak a felkeresése (levélben, illetve személyesen) a 2006-os évi legfrissebb adataik megkérése, d) a térségben működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerek (DAREH, REVET) felkeresése és egyeztetés a koncepció kérdéseiben, e) a térségi hulladékgazdálkodási feladatok megvalósításában ajánlatott tévő BIOPOLIS dokumentációjának áttanulmányozása, f) a térség legnagyobb szolgáltatói és hulladékgazdálkodási rendszereinek részvételével szakmai tanácskozás szervezése Békéscsabán, július 06.-án, g) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási terve előírás szerinti aktualizálásának és javasolt módosításainak az előkészítése, leadása a középtávú koncepció elfogadását követően, Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 6

7 h) többszöri személyes egyeztetések Vantara Gyula polgármesterrel és Dr. Ferenczi Attila képviselővel, bizottsági elnökkel, i) az összegyűjtött információk és a rendelkezésre álló dokumentációk áttanulmányozása, rendszerezése, feldolgozása, j) a koncepció elkészítése, k) a koncepció benyújtása az Önkormányzat részére (2007. július 31.). 2. A hulladékgazdálkodás törvényi, rendeleti háttere, előírásai, feladatai A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, mint kerettörvény átfogóan határozza meg a környezetvédelem teljes körét felölelő előírásokat és feladatokat. A törvény 30. -a határozza meg a hulladékokkal kapcsolatos alapfeladatokat. A törvény 3. -a rendelkezik, hogy külön törvényben kell meghatározni többek között a hulladékgazdálkodás előírásait és feladatait. Ezt követően került elfogadásra a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény mely átfogóan szabályozza a hulladékgazdálkodás előírásait, feladatait. A törvény hatálya kiterjed minden hulladékra, a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre, az állati hulladékokra, a szennyvizekre (kivéve a folyékony hulladékokra). A hulladékgazdálkodás célrendszere A hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése Újrahasználat, hasznosítás Biztonságos ártalmatlanítás Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 7

8 A hulladékgazdálkodási törvény kötelezettségeket ír elő a gyártó, a forgalmazó a fogyasztóra és a termelőre egyaránt. A hulladékgazdálkodási törvény külön szabályozza a települési önkormányzatok kötelezettségeit is: a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása, az önkormányzatok együttműködése a hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére, a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás előírt feladatait, a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott legfontosabb feladatok: a működő hulladéklerakók teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának az elvégzése (a Kétegyházi úti hulladéklerakónál ben elkészült), a felhagyott hulladéklerakó rekultivációjának a megvalósítása (a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációs engedélyes terve július 30.-án kerül benyújtásra a felügyelőségre), a helyi hulladékgazdálkodási tervben is meghatározottan a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat a) július 1. napjáig 75 %-ra, b) július 1. napjáig 50 %-ra, c) július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni, július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok a) legalább 50 %-a hasznosításra kerüljön, Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 8

9 b) ezen belül legalább 25 %-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzését több mint 30 törvény, kormányrendelet, ágazati minisztériumi rendelet szabályozza. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos érvényben lévő jogszabályok összefoglaló jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3. A hulladékgazdálkodás országos, régiós és helyi elfogadott tervei Országos terv: Az Országgyűlés a 110/2002. (XII. 12.) Országgyűlési határozattal fogadta el az Országos Hulladékgazdálkodási tervet, amely a közötti időszakra határozza meg a hulladékgazdálkodás feladatait. A tervben a hulladékgazdálkodás helyzete, az elérendő célok és a finanszírozás és gazdasági szabályozás kérdései kerültek meghatározásra. A Magyarországon képződő hulladékok mennyisége és annak várható alakulása: Hulladék típus millió tonna Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 13,0 4,0 5,0 3,0 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 34,6 27,1 21,5 18,0 Települési szilárd 4,9 4,5 4,6 5,2 Települési folyékony (szennyvíziszap nélkül) 11,7 9,6 5,5 4,6 Települési szennyvíziszap 0,3 0,4 0,7 1,5 Veszélyes hulladék 4,5 3,4 3,4 4,1 Összesen 69,0 49,0 40,7 36,4 Biomassza * 37,0 41,0 28,0 32,0 Mindösszesen 106,0 90,0 68,7 68,4 * A biológiai körforgásba megközelítőleg teljes egészében visszakerülnek a mező-és erdőgazdasági maradványok Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 9

10 Területi tervek: A KvVM a 15/2003. (XI. 7.) sz. rendeletében fogadta el az ország hét régiójának a hulladékgazdálkodási tervét, köztük a Dél-alföldi régió tervét is, amely a közötti időszakra határozza meg a hulladékgazdálkodás feladatait a térségben. A Dél-alföldi régióba képződő hulladékok mennyisége: Hulladék típus tonna/év Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes n.a. Települési szilárd Települési folyékony (szennyvíziszap nélkül) Települési szennyvíziszap Építési, bontási és egyéb inert hulladék n.a. Veszélyes hulladék n.a. Összesen A Dél-alföldi régió hulladékgazdálkodási tervében kijelölt legfontosabb feladatok: a 250 települési szilárdhulladék lerakó rekultivációjának az elvégzése, a tervidőszak végére 11 jelenlegi jogszabályoknak megfelelően kialakított regionális hulladéklerakó üzemeltetése, a komplex települési regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása a hulladékátrakó állomások komplex rendszerének a kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, illetve kiterjesztése, minden településen legalább egy hulladékudvar kialakítása, a településen képződő folyékony hulladékok begyűjtő és kezelő rendszerének a kialakítása, Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 10

11 a képződő szennyvíziszapok hasznosításának a teljes körű megvalósítása, a biológiailag lebomló szerves hulladékok kezelő rendszerének a kialakítása, az egészségügyi hulladékok, gumiabroncsok, elektronikai hulladékok és az autóroncsok kezelő rendszerének a kialakítása. A Békés megyében üzemelő és tervezett hulladékártalmatlanító és kezelő telepek: a felhagyott, illetve december 31.-ig bezárásra kerülő hulladéklerakók 74 db, üzemelő regionális hulladéklerakó telep: Békéscsaba, Gyomaendrőd, tervezett regionális, inert hulladéklerakó telep: Orosháza térségében, üzemelő hulladékátrakó telepek: Gyula, Szarvas, Mezőhegyes, tervezett hulladékátrakó telepek: Szeghalom, Okány, Orosháza, Kunágota, üzemelő komposztáló telepek: Gyula, Szarvas, Gyomaendrőd, Békéscsaba, Orosháza, tervezett komposztáló telepek: Kunágota, Okány, Szeghalom, Békés. A Békés megyében üzemelő és tervezett hulladékgazdálkodási létesítmények helyszínrajzát a 4. sz. melléklet tartalmazza A koncepció elkészítése során végzett adatgyűjtések, egyeztetések összegzése A Békéscsabai hulladékgazdálkodási koncepció elkészítésénél messzemenőkig figyelembe kell venni a Dél-alföldi régió és a szűkebb régió (Békés megye) hulladékgazdálkodási helyzetét, kialakult szerkezetét, eddigi fejlesztési irányait. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 11

12 A Dél-alföldi régióban a Szegeden kialakított rendszer jól lefedi a régióhoz tartozó Csongrád és Bács-Kiskun megyék jelentős részét, így a Békéscsabán tervezett régiós hulladékgazdálkodási központnál főleg a Békés megyei és a más működő rendszerekből kimaradó területeket lehet szakmailag indokoltan figyelembe venni, bár megjegyezzük, hogy a hulladékfeldolgozás és hasznosítás piacán versenyhelyzet van és még eléggé képlékenyek a formálódó rendszerek ezen a téren. Egyértelmű, hogy aki időben lép ezen a területen az helyzeti előnybe kerülhet. Ennek megfelelően a koncepció előkészítése során felkerestük a város, a megye és a megyéhez kapcsolódó, közelebbi hulladékgazdálkodási feladatokat végző legnagyobb szolgáltatókat és rendszereket, megkérve tőlük a legfrissebb adatokat és tervezett elképzeléseiket. A legnagyobb szolgáltatók és rendszerek képviselőinek részvételével szakmai egyeztető tanácskozást szerveztünk Békéscsabán július 6.-án, amelyen részt vett az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási osztályvezetője és Békéscsaba Város Stratégiai-Fejlesztési és Városüzemeltetési osztályainak a képviselői is. A szakmai egyeztető tanácskozás meghívóját és jelenléti ívét az 5. sz. melléklet tartalmazza. A koncepció előkészítése során megkeresett szolgáltatók és rendszerek: Közép Békési Centrum Fejlesztési Ügynökség (BIOPOLIS képviseletében) DAREH Önkormányzati Társulás, Orosháza Gyomaendrődi Ipari park Kft., Gyomaendrőd TAPPE Kft., Békéscsaba Békéscsabai Városüzemeltetési Kft., Békéscsaba Békés-Manifest Kht., Békéscsaba Békési Hulladékgyűjtő Kft., Békés Averman-Holvex Kft. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 12

13 Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt., Orosháza A.S.A. Hódmezővásárhely Kft., Hódmezővásárhely Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye, Szentes ÖKO-Pannon Kht., Budapest ÖKO-PACK Kht., Budapest A koncepció elkészítése során a rendelkezésre álló szűkös információk miatt felhasználtuk a évben készült Hulladékgazdálkodás tervezése a nemzetközi támogatásokból kimaradt területeken c. dokumentáció Dél-Kelet- Alföldi régió ez irányú adatait is. Az összegyűjtött és az előkészítés során rendelkezésre bocsátott információk összegzése: A tervezési régióba tevékenykedő nagyobb szolgáltatók adatai TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. Címe: 5600 Békéscsaba, Mazán László u. 16. sz. Telefon: 66/ A Tappe cég érdekeltségi köréhez tartozik a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. a Békés-Manifeszt Közszolgáltató Kht. és a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. is. Az adatokat az alábbiakban a TAPPE érdekeltségű cégeknél együttesen szerepeltetjük. A cég Békés megye legnagyobb hulladékgazdálkodási szolgáltatója. Jelenleg 37 településen végzik a hulladékok gyűjtését és szállítását. A 2008-as évtől Békés megyében csak a békéscsabai és gyomaendrődi regionális hulladéklerakó üzemelhet, ennek megfelelően a szeghalmi és a mezőberényi hulladéklerakó bezárásra kerülnek. A cég lakostól szállítja el a képződő hulladékot. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 13

14 A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű-be beszállított kommunális szilárdhulladékok mennyisége a 2006-os évben: ,6 tonna. A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai: a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: 109 db, a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 205 tonna - műanyag: 39 tonna - üveg: 157 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: tonna A TAPPE Kft. tájékoztatási dokumentációját a 6. sz. melléklet tartalmazza. Békési Hulladékgyűjtő Kft. Szolgáltató neve: Békés Hulladékgyűjtő Kft Békés, Verseny u. 4. Tel, Fax: saubermacher nap-szam.hu Regionális elhelyezkedés: Közép Békési Régió Szolgáltató által ellátott terület, települések: Békés, Murony, Köröstarcsa, Bélmegyer, Vésztő, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány, Geszt, Kötegyán, Sarkadkeresztúr Érintett lakos szám: kb fő Az összegyűlt hulladékokat október 31.-ig a békési hulladéklerakón helyezik el, ezt követően kerül kiválasztásra a hulladékok elhelyezésére szolgáló regionális hulladékkezelő telep. A távolságokat és a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve valószínű, hogy a Békéscsaba Regionális Hulladékkezelő Mű-be fog történni a beszállítás. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 14

15 A békési hulladéklerakó rekultivációs tervei elkészültek A Békési hulladéklerakóra beszállított kommunális szilárdhulladékok mennyisége a 2006-os évben: tonna. A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai: a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: 45 db, a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 11 tonna - műanyag: 4 tonna - üveg: 5 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: n.a. Békés Város Önkormányzata tervezi egy térségi hulladékkezelő telep kialakítását, ahol egy hulladék udvar, egy átmeneti tároló és utóválogató telep és egy komposztáló telep kerül kialakításra. A térségi hulladékkezelő központ építési engedélyes tervei július hónapban kertültek benyújtásra az építési hatósághoz. A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. Szolgáltató neve: A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. Telephely:6800 Hódmezővásárhely, Maroslelei út 01957/1hrsz. Regionális elhelyezkedés: Dél-Alföldi régió, Csongrád megye, Hódmezővásárhely Érintett lakos szám: fő Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 15

16 Saját begyűjtés és kezelés keretében csak Hódmezővásárhelyen van szelektív hulladékgyűjtés 50 db 4 frakciós (papír, műanyag, üveg és fém italos doboz) szelektívhulladék gyűjtősziget üzemeltetésével. Települési szilárdhulladék kezelés módja: Települési szilárd hulladékok lerakásos ártalmatlanítása a hódmezővásárhelyi regionális hulladéklerakón, mely m 2 műszaki védelemmel ellátott szigetelt aljzatfelületre épített depónia. A hódmezővásárhelyi hulladéklerakóra beszállított kommunális szilárdhulladékok mennyisége a 2006-os évben: n.a. A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai (2006): a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: n.a. a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 214 tonna - műanyag: 104 tonna - üveg: 216 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: n.a. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Rt. Szolgáltató neve: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Rt Orosháza, Fürdő u. 5. Tel.: 68/ Regionális elhelyezkedés: Közép- Békés Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 16

17 Szolgáltató által ellátott terület, települések: Orosháza, Nagybánhegyes, Nagyszénás, Székkutas, Pusztaföldvár, Gádoros, Eperjes, Csorvás, Nagymágocs, Derekegyház, Kaszaper, Pusztaszőlős, Medgyesegyháza, Bánkút, Mezőkovácsháza, Fábiánsebestyén. Érintett lakos szám: fő Hulladékgazdálkodási szempontból való egybefüggőség és az egybefüggő területek szelektív hulladékkezelési szintje: Regionális hulladékkezelési terv alapján meghatározott elképzelés. A hulladéklerakó bezárását követően tervezik egy átrakó állomás építését. A regionális hulladéklerakók közül a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a Hódmezővásárhelyi és a Békéscsabai között választanak. Az orosházi rendszer területén képződő és összegyűjtött kommunális szilárdhulladékok mennyisége a 2006-os évben: tonna A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai: a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: 57 db a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 65 tonna - műanyag: 18 tonna - üveg: 75 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: 738 tonna Szarvas KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Szolgáltató neve: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft Szarvas, Ipartelep út. 2. Tel.: 66/ Fax: Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 17

18 Regionális elhelyezkedés: É-Ny békési régió, Körös- szögi kistérség Szolgáltató által ellátott terület, települések: Szarvas, Csabacsüd. Érintett lakos szám: fő év elejétől van szelektív hulladékgyűjtés, a 2006-os adatokat a szolgáltató nem bocsátotta rendelkezésünkre. A településen 1 db hulladékudvar működik, az összegyűjtött hulladékokat átrakó állomáson tömörítik és ezt követően szállítják át a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű-be. A települési szilárdhulladék lerakó bezárásra került a 2005-ös évben, melynek a rekultivációs tervei elkészültek. Az éves begyűjtött kommunális szilárdhulladék mennyisége: kb tonna (műszaki becsült adat.). Ebből lakossági- közületi hulladék kb tonna. A többi tonna zöldhulladék, inert és lomtalanítási hulladék. A folyékony hulladék éves mennyisége évben: 4300 m 3 volt. Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye Szolgáltató neve: Szentesi Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel. Fax: 63/ Regionális elhelyezkedés: Szentes és térsége Szolgáltató által ellátott terület, települések: Szentes, Szegvár, Nagytőke. Érintett lakos szám: fő Az összegyűjtött hulladékok a Szentes-Berki Regionális hulladéklerakón kerülnek elhelyezésre. A lerakón üzemeltetett I. depóni a 2009-es évben megtelik, ennek megfelelően az Önkormányzat elkészítette a Döntéselőkészítő tanulmányt mely alapján rövid távon eldönti, hogy új depóniát épít, vagy egy átrakó állomás építésével más regionális hulladéklerakóra fogja átszállítani az összegyűlt hulladékokat. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 18

19 A Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó rekultivációs terve 2007-ben elkészült és benyújtásra került a felügyelőségre. A Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakóra beszállított hulladékok mennyisége a 2006-os évben: tonna A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai: a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: 38 db a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 117 tonna - műanyag: 51 tonna - üveg: 139 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: 1.500tonna Gyomaszolg Ipari Park Kft. Jelenleg hat településen végez szolgáltatásokat. Az ellátott lakosok száma fő. Az összegyűjtött hulladékokat a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű-ben helyezik el. A felhagyott gyomaendrődi hulladéklerakó telep rekultivációs tervei elkészültek és benyújtásra kerültek a felügyelőségre. A 2006-os évben tonna hulladék került összegyűjtésre a szolgáltatói területe. A szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai: a szolgáltatói területen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek száma: 10 db Gyomaendrődön 1 db hulladékgyűjtő udvar üzemel Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 19

20 a szolgáltatói területen szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségei a 2006-os évben: - papír: 16 tonna - műanyag: 10 tonna - üveg: 37 tonna - fém: n.a. - zöldhulladék: 12 tonna A szelektív hulladékgyűjtés országos rendszerinek adatai: ÖKO-Pannon Kht. (Békés megyei gyűjtési adatok a évben várható mennyiségekre vonatkozóan): Lakossági gyűjtés: - Hullámpapír: kg - Vegyes papír: kg - PET palack: kg - Egyéb műanyag: kg - PP+HDPE kg - Fehér üveg: kg - Színes üveg: kg Ipari gyűjtés: - Hullámpapír: kg - Egyéb műanyag: kg ÖKO-PACK Kht. (a tervezési régióhoz tartozó évi adatok, Békés megyeiek csak a Dél Magyarországi MÉH Rt.-n keresztül tartoznak a rendszerhez): - Papír összesen: kg - Műanyag összesen: kg - Üveg összesen: kg - Vas összesen: kg - Alumínium összesen: 587 kg Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 20

21 4. A hulladékgazdálkodás helyzete Békéscsaba Megyei Jogú Városban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a területi hulladékgazdálkodási terv kihirdetését követően az előírt időpontra elkészítette a település helyi hulladékgazdálkodási tervét, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel fogadott el. Békéscsaba Megyei Jogú Város alapadatai Lakónépesség: fő Népsűrűség: 337 fő/km 2 Lakásállomány: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások: Forrás: KSH Békés Megyei Statisztikai Évkönyv A településen képződő hulladékok mennyisége: Hulladék típus tonna/év Települési szilárd hulladék ,5 * ,0 * Települési folyékony hulladék ,0 m 3 /év 16,500,0 Kommunális szennyvíziszap , ,0 Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes n.a. n.a. Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes n.a n.a. Építési, bontási és egyéb inert hulladék 4.255, ,0 Veszélyes hulladék 102,366 ** 103,0 ** * a lomtalanítási hulladékokkal és a szennyvíztelepi rácsszeméttel együtt ** csak az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézményeknél, illetve a lakosságtól átvett Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terv A gazdálkodó egységeknél keletkező veszélyes hulladékok kezeléséről a rendeletnek megfelelően az adott gazdasági egység gondoskodik, a hulladékokról az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé kötelezően elszámol. Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 21

22 A kommunális szilárdhulladékokkal kapcsolatos adatok (forrás: Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.): A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű-be beszállított hulladékok mennyisége (2006. évben): ,6 tonna o Ebből a Békéscsabáról beszállított hulladékok mennyisége: ,7 tonna o A hulladéklerakóra beszállított hulladékok: Települési hulladék: 7.756,5 tonna Termelési hulladék: 4.215,4 tonna Lomtalanításból: 649,8 tonna ===================================== Összesen: ,7 tonna A települési szilárdhulladék anyagcsoportonkénti megoszlása éves átlagban (becsült adatok alapján): Hulladék fajta Tömegszázalék Éves mennyiség ( tonna) Biohulladék 32, Papír 18, Műanyag 15, Textil 3,1 700 Üveg 6, Fém 4,4 995 Építési 4,0 900 Egyéb (inert) 17, Veszélyes hulladék 0,2 4,5 Összesen 100, Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 22

23 A hulladékgazdálkodási törvényen előírt kigyűjtési mennyiségek: Biohulladék: július % tonna július % tonna Papír: július % tonna Műanyag: július % tonna Üveg: július % 700 tonna A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. a évben Békéscsabán összesen az alábbi hulladékokat gyűjtötte össze a szelektív hulladékgyűjtés során: Biohulladék: Műanyag: Üvegpalackok: Papír: tonna 38 tonna 156 tonna 205 tonna A fenti adatokból kitűnik, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben előírt kigyűjtési arányok a biológiailag lebomló szerves hulladékok kivételével még nem teljesültek, ami szükségessé teszi a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabb végzését és a kiterjesztését a város teljes területére A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó helyi és regionális dokumentumok, tervek A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének koncepciója Békéscsabán A Békéscsaba Kétegyházi úti felhagyott hulladéklerakó telep környezetvédelmi felülvizsgálata Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft. 23

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014 NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2008-2014 2008. december Készítette: Nyíregyháza Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyőjtés Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A bázisvállalat vállalatirányítási, elszámolási és szervezeti rendszerének átalakítása, fejlesztésének bemutatása egy konkrét példán keresztül

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben