TÁMOP / Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében"

Átírás

1 TÁMOP / Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása. Középtávú projekt Műfaja: gyűjtemény 2010 KÉSZÍTETTE: Grünfelderné Lefter Valéria, Schultzné Páncsics Mária, Feketéné Máté Anikó

2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 5 fő, 2H: 40 fő. Óvodánkban évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmódra nevelésre. Ezt munkaközösség formájában is feldolgoztuk ( szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, levegő szennyezés, globális felmelegedés). Elkülönítve gyűjtjük a gyerekekkel a szerves és a szervetlen hulladékot, komposztálunk. Innováció formájában még nem lett feldolgozva, de hangsúlyos a mindennapokban és a pedagógiai programunk is tartalmazza. A Szerves hulladékhasznosítás az Érsekcsanádi óvodában című innovációt 3 óvodapedagógus írta, a Környezettudatos életmódra nevelés csoport tagjai. Grünfelderné Lefter Valéria 1996 tól óvodavezetőként dolgozott óvodánkban, de a es tanévben óvodapedagógusként folytatta munkáját a Süni csoportban. 25 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Schultzné Páncsics Mária 24 éve óvodapedagógus a Halacska csoport vezetője, bevont pedagógusként dolgozik. Kidolgozta és csoportjában megvalósította a Föld projektet. Váltótársa van. Feketéné Máté Anikó, a Süni csoportban dolgozik. Tanítói végzettsége is van, és 20 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Az óvodánkban meglévő Környezettudatos életmódra nevelés munkacsoport tagja. Váltótársa nincs. Bevont óvodapedagógusként elkészítette a Víz projektet és csoportjában megvalósította. Mindhárom óvodapedagógus számára a téma fontosságát megmutatja az, hogy milyen mélységben járták körbe ezt a területet, sokféle gyakorlati ötlettel, tevékenységgel színesítve azt. Az innovációhoz javasolt időkeret 3x 10 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető 1

3 2

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés.. 2. oldal II. Előkészítő munka 6. oldal III. A projekt tevékenységeinek ütemezése. 7. oldal IV. A projekt lebonyolítása 8. oldal V. Utómunkák. 32. oldal VI. Instrukciók. 33. oldal VII. Kapcsolódó tevékenységek oldal VIII.Az eredmények értékelésének formája és ideje oldal Melléklet. 35. oldal Felhasznált irodalom, linkek. 40. oldal 3

5 I. Bevezetés Az innováció rövid bemutatása A gyerekek a nevelési év folyamán figyelemmel kísérik a komposzt készítésének, keletkezésének, felhasználásának folyamatát. A szülők megnyerésével és bevonásával végzett tevékenységeken, játékokon keresztül megismerkednek környezettudatos szemlélethez, a környezetvédelemhez és a saját tevékenységből származó bio hulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben történő komposztálásához, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználásához kötődő fogalmakkal, olyan hulladékkezelési eljárásokkal, amelyek otthon is alkalmazhatóak. A projekt eredményeként számos, vizuális tevékenység közben készült alkotás, valamint ehető produktum mellett - elkészül a komposzt. Kipróbálás időszaka: szeptember augusztus 31. Motiváció Napjaink egyik legsúlyosabb környezeti gondja a nagy mennyiségű hulladék. Ezeknek jelentős része szerves eredetű, amely komposztálással újrahasznosítható. Előzmény A 2008/2009-es nevelési évben sikeresen pályáztunk, komposztálót, kerti szerszámokat, csoportszobai gyűjtőedényeket, mikroszkópokat, nagyítókat vásároltunk. A komposztálást megkezdtük, de csak egy csoport vett benne részt aktívan év végéig. Ezzel az innovációval azt szeretnénk elérni, hogy óvodánk mind a hat csoportjában tudatosan, és folyamatosan működjön a szerves hulladék gyűjtése, feldolgozása. Óvodánkban rendszeressé vált vitaminpótló napok, témahetek alkalmával, vagy az óvoda udvarán keletkezett szerves hulladékok kezelése, felhasználása a gyerekekkel együtt történhet. Általános cél: A külső világ tevékeny megismerése témakör új elemekkel történő bővítése. Környezeti kultúrára nevelés, amely magában foglalja a környezetre vonatkozó ismeretek mellett a környezetbarát életvitel megvalósítását biztosító tevékenységek széles skáláját. Olyan pedagógiai folyamat kialakítása, melynek során képesek elsajátítani, alkalmazni a szerves 4

6 hulladékkal, a komposztálással kapcsolatos ismereteket, szokásokat. A családok bevonása az óvodai tevékenységekbe. A családok környezetbarát szemléletének formálása. Terület: Külső világ tevékeny megismerése környezeti nevelés - Szerves - hulladékgyűjtés, újrahasznosítás Felelős: csoportvezető óvónők Érintettek, bevontak köre: -szülők -gyerekek -óvodapedagógusok -óvodai dolgozók -külső partnerek: Felsőbácskai Hulladékgazdálkodó Zrt. Hulladékhasznosítási igazgatója helyi virágkertészet tulajdonosa kiskerttulajdonosok (ismerősök, nagyszülők) Munkaformák: Csoportos munka: gyermek-gyermek Csoportos munka: szülő gyermek - óvodapedagógus Csoportos munka: gyermek - óvodapedagógus Egyéni munka Milyen képességeket igényel a projekt megvalósítása? Felnőttől: partneri érintkezés a gyerekekkel a gyerekek szükségleteinek szem előtt tartása lemondás a domináns szerepről: irányítás helyett együttműködést elősegítő, koordináló és tanácsadói szerep előtérbe kerülése folyamatos szakmai fejlődés: szervezőkészség, lényeglátás, integráció képesség Gyermektől: kölcsönös érdeklődés és elfogadás kommunikációs képesség készség a segítségkérésre, és a segítség elfogadására 5

7 Mozgás -finom mozgások fejlesztése; szem-kéz koordináció -nagymozgások tér bejárása Érzékelés-észlelés -térészlelés, tájékozódás a csoportszobában -tájékozódás síkban -auditív érzékelés -rész-egész viszonya -az idő múlásának érzékelése Emlékezet - megtartó emlékezet, munkaemlékezet -ismeretek felidézése Figyelem -figyelem tartóssága, intenzitása Gondolkodás -feladatértés, feladattartás -beszédértés -analízis, szintézis, általánosítás -döntésgyorsaság Érzelmi - szociális képesség -beszédfegyelem -együttműködés, konszenzus kialakításának képessége -önismeret, önbizalom, önértékelés -tolerancia -türelem -munkamegosztás -szabálytudat -szolidaritás, felelősségvállalás -egymástól tanulás A képességfejlesztés fókuszai: 6

8 Sikerkritériumok: A családok környezettudatos ismeretei - a gyermekekkel közös tevékenységeken keresztül - bővülnek, elkezdődik a háztartásokban a környezet óvásához, védeleméhez kötődő tevékenységek megvalósítása A projekt tevékenységeibe minden, a csoportban nevelkedő gyermek bekapcsolódik, egyéni fejlettségének, érdeklődésének megfelelően. A szülőkkel közösen szervezett rendezvényen az érintett szülők 50 %-a részt vesz A csoportba járó gyerekek érdeklődéssel fordulnak az új ismeretek felé. A gyermekek mindennapos viselkedéséből érzékelhető környezeti kultúrájuk változása: nem dobják el a szemetet, gyűjtik a növényi részeket a komposztba, részt vesznek a kert, a növények gondozásában, vigyáznak az apró állatokra stb. Az óvodapedagógusok, óvodai dolgozók korszerű ismeretekkel rendelkeznek, képesek közvetíteni szemléletmódjukat a gyerekek, szülők felé. Értékelés során a nevelőtestület eredményesnek tekinti a projektet, ötleteivel hozzájárul bővítéséhez, korrekciójához. 7

9 II. Előkészítő munka Tevékenység Felelős Érintett Nevelőtestületi értekezlet A létrehozott munkacsoport tagjai: Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Minden óvodai csoport, és óvodai dolgozó Időpont/ határidő augusztus Eszköz/ módszer ötletbörze Elvárt eredmény A projekt részcéljai meghatározásra kerülnek munkacsoport megalakul A feladatok, tevékenységek ütemezése Elméleti felkészülés, önképzés, anyaggyűjtés Az összegyűjtött anyag rendszerezése Projekt kidolgozása Grünfelderné Lefter Valéria Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai szeptember október november május számítógép, nyomtató, megbeszélés szakirodalom, számítógép, internet, a témakörrel kapcsolatos, előző évek továbbképzési anyagai számítógép, nyomtató, számítógép, nyomtató, fénymásoló A munkaterv elkészül Elméleti felkészülés megtörténik. A szakirodalom jegyzék, és linkgyűjtemény elkészül, az óvoda könyvtárában található szakirodalom összerendezése A projekt elkészül Az innováció megismertetése a kollégákkal Feketéné Máté Anikó Keletkezett dokumentumok: Jegyzőkönyv Munkaterv Szakirodalom jegyzék, link-gyűjtemény Projektterv Minden óvodai dolgozó május/ Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet nyomtató fénymásoló A munkatársak megismerik az innováció koncepcióját 8

10 Megelőző projekt: Szerves hulladék gyűjtése, komposzt készítése október 1-től. Cél: Az óvodában keletkező szerves hulladék hasznosítása. Az óvodapedagógusok, óvodai dolgozók, szülők szemléletformálása. Felelős: óvodapedagógusok Érintett: gyermekek, szülők, óvodában dolgozó felnőttek, Felső-Bácska Hulladékgazdálkodási Kht. munkatársa Keletkezett dokumentum: munkaterv Power Point bemutató fotók 7

11 III. A projekt tevékenységeinek ütemezése Témakör Megvalósítás javasolt időpontja 1. Hulladék, vagy szemét? október 1. hete 2. A szerves hulladék gyűjtés október hete eszközei, szabályai Őszi zöldség-gyümölcs, október 4. hete, november 1. hete 3. vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése 4. Az óvoda udvarán keletkező novemberben, tavaszi első fűnyírástól zöldhulladék gyűjtése folyamatosan 5. Használjuk újra! december, március 6. A szerves hulladék / komposzt havi rendszerességgel, egy-egy csoport kezelése Tavaszi zöldség-gyümölcs április hete 7. vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése 8. A komposzt felhasználása április 4. hete 8

12 IV. A projekt lebonyolítása 1.Hulladék, vagy szemét? Cél: A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben fellelhető anyagokról, azok újrahasznosításáról. Szervezési feladat: - A gyűjtőmunka beindítása - A séták megszervezése - A megfigyelési szempontok megadása - A munka délután megszervezése - A tároló hely kijelölése a gyűjtéshez Eszköz: - Olló, ragasztó, spárga - Rajzlap, színes ceruza, festék - Karton, színes képek, filctollak Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: - Vigyázzanak egymás testi épségére - Ismerjék meg a vágó, és szúró eszközök használati szabályait, és azokat tartsák be. - Ezeket az eszközöket ülve használják - Mindig lefele tartva tegyék le, vagy adják át társuknak Higiéniai szabályok: -Az adott tevékenység elvégzése után alaposan mossanak kezet, használják a körömkefét -A folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be Elemi viselkedési szabályok: - A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. - Csendesen beszélgetve, együtt haladunk a piacon, hulladékgyűjtő telepen stb. - A séták alkalmával a járda belső oldalán közlekedünk. - Figyelünk a velünk együtt közlekedőkre is. - Utazások alkalmával ülve maradunk, amíg a jármú meg nem áll. 9

13 Témakör Hulladék, vagy szemét? Ismeretanyag - Fogalmak tisztázása (hulladék, szemét, újrahasznosítás, visszaváltás, túlcsomagolás, hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, komposztáló) - Vásárlói szokások (vigyél kosarat, vászonszatyrot a vásárláshoz, csak szükséges dolgok megvásárlása, bevásárló lista készítése, blokk megőrzése, áru szavatosságának ellenőrzése) Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Beszélgetés a fogalmakról, Hulladékok válogatása szerves-szervetlen mi hasznosítható újra Látogatás a kisboltban, vásárlás Vásárlás a piacon Felső- Bácska Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársának előadása az újrahasznosításról Látogatás a Felső- Bácska Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyére Kukatündér társasjáték Gyűjtőmunka: újságok, kiadványok Halmazképzés, osztályozás, szétválogatás Tevékenység Ábrázolás újrapapír készítése Képkivágás Vászonszatyor díszítésekrumpli dúccal Társasjáték készítése a témával kapcsolatba A vásárolt termékek lerajzolása, lefestése Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Boltos játék Piacos játék 1.Instrukció Célbadobás zsugorított PET palackkal Kukás játék A csoport játékainak válogatása, majd szállítása, felhasználása a tulajdonságok figyelembe vételével. 2.Instrukció 10

14 Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Társas magatartás fejlesztése az együttes tevékenységet kísérő konfliktushelyzetek önálló megoldásával. Érzelmek, motivációk fejlesztése, a környezet tisztasága iránti igény kialakításával. A gondolkodási műveletek, fogalomismeret, logikai műveletek, feladattartás, figyelem és az érzékszervi szféra fejlesztése Gondolkodás, a logikai műveletek fejlesztése. Összehasonlítás több szempont alapján. A kognitív szféra (gondolkodási műveletek: fogalomismeret, logikai műveletek, számfogalom; pszichikus funkciók működése: koncentráció, feladattartás, figyelem, problémamegoldó képesség) és az érzékszervi szféra (auditív és vizuális percepció, keresztcsatornák működése, téri irányok érzékelése) fejlesztése Kompetenciafejlesztés Az akarati tényezők fejlesztése a balesetvédelmi szabályok betartásával. Beszédértés fejlesztése. A vizuális percepció fejlesztése, a logikai műveletek gyakorlása különböző alakzatok összehasonlításával. A vizuális észlelés, a figyelem, a differenciálás fejlesztése formák létrehozásával és megkülönböztetésével (a formaérzék fejlesztése) Az ábrázoló tevékenység örömének megtapasztalása a kreatív önmegvalósítással A közösen készített képpel az alkotás örömének megtapasztalása A szem-kéz koordináció és a finommotoros képességek fejlesztése a festéssel A nagymozgások, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a dramatikus családjáték kifejező mozgás kíséretével. Az emlékezet, képzelet fejlesztése. A beszédértés, a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A nyelvhasználat (összefüggő, folyamatos beszéd, beszédtisztaság, nyelvhelyesség) és a verbális kommunikáció (beszédértés, nyelvi kifejezőkészség) fejlesztése A társakkal való önálló együttműködés megerősítésével, a társas kapcsolatok (társas magatartás, közösségi szokások, együttműködő képesség), az érdeklődés és a motiváltság fejlesztése. 11

15 2.A szerves hulladék gyűjtés eszközei, szabályai Cél: A környező világ megismertetése, tudatosítása az óvodás gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően, az életkori sajátosságok figyelembevételével. A környezeti nevelés célja a környezeti kultúra kialakítása, a kisgyermekre érzelmein keresztül. Szervezési feladatok: - Időpont egyeztetés (már szeptemberi szülői értekezleten) gazdákkal, szülőkkel a kerti munkák idejéről, mi az, amit a gyerekekkel együtt tudunk végezni - Tárolóedényekre felragasztandó hívóképek kinyomtatása minden csoportnak - A témához kapcsolódó könyvek beszerzése, Power Point bemutató elkészítése Elemi viselkedési szabályok: - az eszközöket felváltva, egymás után, egymásnak átadva használjuk (mikroszkóp, nagyító, kerti szerszámok stb.) - köszönés, megköszönés a vendéglátóknak - gyalogos-, utcán való közlekedés szabályainak betartása Balesetvédelmi szabályok: - az eszközök pontos használatának elmagyarázása, figyelem felhívása a balesetveszélyre - a csoport maradjon együtt a kijelölt területen - csak az előre megbeszélt szerszámokhoz nyúljanak, azokat rendeltetésszerűen használják 12

16 Témakör A szerves hulladék gyűjtés eszközei, szabályai Ismeretanyag Fogalmak tisztázása (komposztáló, komposzt) A komposztkészítés indítása Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés A csoportszobában szerves hulladékgyűjtő edények, elhelyezése, használat szabályainak felelevenítése 3. Instrukció A komposztáló tartalmának vizsgálata (a tavaly elkezdett folyamat eredményeként) Tanulmányi séták, kirándulások során komposztálási lehetőségek megfigyelése kiskertekben. Beszélgetés kezdeményezése a szemét megfelelő elhelyezéséről, a természet megóvásáról. Power Point bemutató megtekintése, könyvek nézegetése a témában. Tapasztalatszerzés a növények gondozásáról, színéről, szépségéről, illatáról, hasznáról. Látogatás egy kiskertben, az elvégzett munka megfigyelése (lehetőség szerint a gyerekek Tevékenység Ábrázolás Virágos képeslap készítéseszárított virágok felhasználásával Emlékezet utáni rajz készítése Cserepek díszítése festéssel, szalvéta technikával, természetes anyagokkalrafia, madzag. Virágmontázs készítése Tányérok, bögrék díszítése különböző technikákkal Növényi nyomatok készítése festéssel, agyagban Színes virágformák készítése - nyakba akaszthatós - hurkapálcikára Hengerbábok készítése: -háziállatok Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Játékos vetélkedő A szétszórt hulladékok összeszedése, és megfelelő helyre rakása Virágfogó 4.Instrukció Virágváltó 5. Instrukció Családjáték Játékos utánzó mozgások zenére: -növények hajladozása különböző erősségű szélben -virágszedés -kiskertgondozás -állatok mozgása, és hangja 13

17 részvételével): szántás, ásás gereblyézés vetés, ültetés kapálás öntözés hulladék összegyűjtése, elhelyezése A szerszámok biztonságos használatának gyakorlása, balesetvédelmi szabályok betartatása. Látogatás szervezése, a faluban működő gazdaságba ahol megfigyelhetjük a jellegzetes növényeket, és háziállatokat, és az ott keletkező szerves hulladék hasznosítását. Számlálás több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának gyakorlása: Pl.: Jut-e mindenkinek ásó? Nyelvi kifejezőkészség, összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése, segítő, rávezető kérdések segítségével. Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Környezeti érzékenység finomítása, a környezetszennyezés problémának bemutatásával. Érzelmek, motivációk Kompetenciafejlesztés Finommozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. Kreativitás, fantázia fejlesztése. Képalakító képesség fejlesztése. Anyagok, új technikák megismerése (agyagba készített nyomat) Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Feladatértés,szabálytudat alakítása. Udvariassági szokások mélyítése családjáték során. Közös játék örömének átélése 14

18 fejlesztése, a környezet iránti tisztelet igényének formálása, kialakítása. Elemi viselkedési, és közlekedési szabályok kialakítása, gyakorlása. Számolási készség fejlesztése, mennyiségi relációk gyakorlása 15

19 3.Őszi zöldség-gyümölcs, vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése Cél: Ismerkedjenek meg a gyerekek az őszi, tavaszi zöldségekkel, gyümölcsökkel betakarításának, feldolgozásának, tartósításának munkafolyamataival, fogyasztásuk higiéniai szabályaival. A keletkezett hulladék gazdaságos, környezetkímélő elhelyezésével. Elemi viselkedési szabályok: Utazás közben: -fel- és leszálláskor köszönünk az autóbuszvezetőnek -ülve, csendesen beszélgetve utazunk Vásárlás közben: -köszönünk az eladónak -csak azt az árut fogjuk meg, amit megvásárolunk -ha az áru jellege lehetővé teszi, nem kérünk nylon zacskót -a piacon csendesen beszélgetve, párosával, sorban közlekedünk Szervezési feladat: Gyűjtőmunka, piaclátogatás megszervezése (autóbusz rendelése, útiköltség beszedése, kosarak, vászon táskák összegyűjtése, költőpénz beszedése stb.) Eszköz: -kés, gyalu, aszalógép, villanyrezsó, konyhai robotgép, reszelő, szeletelő, vágódeszka, tálak, sütőforma Ábrázolás -tű, fonal, aszalt/szeletelt zöldségek, gyümölcsök - fogvájó, hurkapálca - többféle színű tempera festék, rajzlap -vízfesték, rajzlap Balesetvédelmi szabályok: -forró edényhez, tűzhelyhez óvatosan közelítsenek -az eszközöket felnőtt felügyelete mellett, asztalnál használhatják -elektromos árammal működő eszközöket csak felnőtt csatlakoztathat/húzhat ki csatlakozóból, indíthat el Higiéniai szabályok: -mielőtt bekapcsolódik a tevékenységbe, szappannal mosson kezet -feldolgozás előtt a gyümölcsök, zöldségek megmosása -a tevékenység befejezése után a csoportszoba takarítása: lehullott darabkák összesöprése, szükség esetén felmosás, asztal lemosása -a tevékenység befejezése után szappanos kézmosás 16

20 Témakör Őszi zöldség-gyümölcs, vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése Ismeretanyag Balesetvédelmi szabályok (kés, reszelő, gyalu stb.) Zöldségek, gyümölcsök tulajdonságai, fogyasztásuk, részei, felhasználhatóságuk. Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Tevékenység Ábrázolás Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék -piaclátogatás -zöldség-, gyümölcsbábok Vendéglátás a -zöldség, gyümölcssaláta készítése babakonyhában készítése -aszalt gyümölcsből fűzér -krumpli -,sütőtök-, alma készítése sütése, főzése -festés: gyümölcskosár -almatorta készítése -nyomatok: alma, hagyma Piacos, boltos játék -gyümölcsaszalás alma, szilva, -krumpliduc nyomda készítése -padlizsánkrém készítése -kóstolgatás,ízlelőjáték, darabolás, szeletelés, magok megfigyelése -héjak elhelyezése a csoportszobai hulladékgyűjtőben, majd ürítése a komposztálóba -tapintó játék -válogatás, halmazképzés, számlálás -kísérlet: zellerszár megszínezése ételfestékkel Kompetenciafejlesztés -rész, egész viszonyának érzékelése -forma, színészlelés -tapintás-, íz érzékelés fejlesztése -formaazonosság észlelése -vizuális észlelés fejlesztése -fogalomismeret bővítése -szókincs bővítése -rész, egész viszonyának érzékelése - forma, színészlelés -vizuális észlelés fejlesztése -fantázia, belelátó képesség, kreativitás fejlesztése -sorrendiség észlelése, sorozatalkotás gyakorlása -udvariassági, vendéglátási szokások gyakorlása -esztétikus terítés gyakorlása -vásárlási szokások mélyülése -beszédkészség fejlesztése -szókincs bővítése 17

21 -formaazonosság észlelése -megismerkednek a konyhatechnikai eszközökkel, -festés helyes technikájának azok helyes, balesetmentes gyakorlása használatával -szem-kéz koordináció fejlesztése -a válogatás műveletének -finommozgás fejlesztése gyakorlása -forma reprodukáló -ok-okozati összefüggések képesség fejlesztése felismerése -esztétikai érzék fejlesztése -munkamegosztás gyakorlása -képalakítás képességének -eszközökön való osztozás, fejlesztése kivárás -kommunikáció fejlesztése -vásárlói szokások alakítása -udvariassági szokások mélyítése -szókincs fejlesztése 18

22 4.Az óvoda udvarán keletkező zöldhulladék gyűjtése Cél: Esztétikus, gondozott óvodai környezet kialakítása, fenntartása. Az óvodaudvaron keletkező zöld hulladék tárolásának gazdaságos, környezetkímélő módjának megismerése, elsajátítása. A környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása. Eszköz: Külső világ megismerése: - gereblye, vödör, öntözőkanna, metszőolló Ábrázolás: -szívószál, többféle színű tempera festék, víz, ecset, rajzlap Mozgásos játék: Pókok, bogarak: szabadtéri eszközök: homokozó, térkő Pókvároshoz: különböző színű fonalgombolyagok, székek Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: -gereblye: ne hadonásszanak vele -metszőolló: csak felnőtt felügyelete mellett használható -öntözőkanna: csak annyi vizet tegyenek bele, amennyit elbírnak -ne pusztítsák el a rovarokat, bogarakat, gilisztákat stb., ha megcsípi valamilyen rovar, jelezze -nedves ruházat lecserélése Higiéniai szabályok: -a folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be -a tevékenység végeztével akkor is szappanos kézmosás szükséges, ha utána még az udvaron tartózkodunk -használják a körömkefét 19

23 Témakör Az óvoda udvarán keletkező zöldhulladék gyűjtése Ismeretanyag Kerti szerszámok, és használatuk Balesetvédelmi szabályok Fogalmak tisztázása (zöldhulladék) A zöldhulladék elhelyezésének módja Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Tevékenység Ábrázolás Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék - fogalmak megbeszélése - képalakítás festékfújással: - fűnyírás után gereblyézés az virágok, fű, fa, pókháló stb. óvodaudvaron -gallyak felhasználása - lehullott falevelek homokvár, homoktorta stb. összegyűjtése díszítésére - virágoskert gondozása, az -gallyakból szövőkeret készítése, növényszövés elszáradt növényi részek aprítása, komposztálóba helyezése - öntözés - gyomlálás sziklakertben, virágoskertben 6. Instrukció - lehullott gallyak összegyűjtése, aprítása - az előkészített zöldhulladék elhelyezése a komposztálóban megfelelő arányban - hosszabb- rövidebb, többkevesebb relációk megfigyelése, összehasonlítások - Keresd a párját! Játszunk?Természetesen! 15.oldal/2 -Kukatündér társasjáték Pókok, bogarak 7. Instrukció Pókváros 8. instrukció 20

24 Kompetenciafejlesztés -munkára, munka tiszteletére nevelés, mások munkájának megbecsülése -együttműködő képesség fejlesztése, az eszközökön való osztozással -munkamegosztásra nevelés -kitartó munkára nevelés, a cselekvés végig vitelével -alapvető ökológiai összefüggések felismertetése -esztétikai érzék fejlesztése -fajismeret gazdagítása: a munka közben megfigyelhető állatokkal, növényekkel kapcsolatban (poszméhek, pókok földigiliszta, virágok-, részeik megnevezése stb.) -az élet tiszteletben tartására nevelés (nem tapossuk el a számunkra nem kedves, esetleg visszataszító állatokat sem) -képzelet fejlesztése -képalakító, komponáló, belelátó képesség fejlesztése -rész-egész viszonyának érzékelése -színek megnevezése, színkeverés gyakorlása -esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése a díszítés, szövés során -téri relációk gyakorlása: elé, mögé, alá stb. -finommozgás fejlesztése -tapintásérzékelés fejlesztése -nagymozgás fejlesztése: mozgásszervezés, mozgástervezés -téri irányok megnevezése, relációk gyakorlása -beszédértés fejlesztése -feladattudat, feladattartás fejlesztése -figyelem edzése -szem-láb koordináció fejlesztése -tapintásérzékelés fejlesztése(fonalgombolyag puhasága, nagysága, a szálak vastagságának érzékelése) -színek megnevezése (gombolyagok) -hosszúságok összehasonlítása -higiéniai szabályok ismerete, betartása -összehasonlítás műveletének gyakorlása -formaazonosság érzékelése -fogalomismeret bővítése -a hulladékok szelektív gyűjtésének gyakorlása változatos formában (Kukatündér) 21

25 5. Használjuk újra! Cél: A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben fellelhető anyagokról, azok újra hasznosításáról. Szervezési feladat: - A gyűjtő munka beindítása - A séták megszervezése - A megfigyelési szempontok megadása - A munkadélután megszervezése - A tároló hely kijelölése a gyűjtéshez Jelmagyarázat: szülőkkel közösen megvalósítandó tevékenység, pl. munkadélután Eszköz: - Olló, ragasztó, spárga - Bábok készítéséhez: cérna, tű, fakanál, ragasztó - Rajzlap, színes ceruza, festék Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: - Ismerjék meg a vágó, és szúró eszközök használati szabályait, és azokat tartsák be. - Ezeket az eszközöket ülve használják - Mindig lefelé tartva tegyék le - Vigyázzanak egymás testi épségére Higiéniai szabályok: - Szemetet kesztyűvel, ill. kézre húzott nylonzacskóval szedünk. - Az adott tevékenység elvégzése után alaposan mossanak kezet, használják a körömkefét - A folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be - A tevékenység végeztével akkor is szappanos kézmosás szükséges, ha utána még az udvaron tartózkodunk. Elemi viselkedési szabályok: - A tevékenységek után a szemetet mindig összegyűjtjük, megfelelő gyűjtőedénybe helyezzük - Az eszközökön megosztozunk, egymásnak átadjuk, udvariassági szabályokat (kérem, köszönöm) betartjuk. - Az óvodán kívül csendesen beszélgetve, együtt haladunk - A séták alkalmával a járdán közlekedünk, figyelünk a velünk együtt közlekedőkre. 22

26 Témakör Használjuk újra! Ismeretanyag Fogalmak tisztázása (szerves-szervetlen újrahasznosítás) A két fogalom közötti különbségek megfogalmazása Szelektív hulladékgyűjtés Gyűjtőkonténerek színe- a rajta található jelek, képek A háztartásban keletkező szerves hulladékok Tevékenység Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Hulladékok válogatása szerves-szervetlen mi hasznosítható újra Ötletbörze- mit készítenél? Hulladékok csoportosítása anyaguk szerint: - Papír - Műanyag - Fém, üveg - Textil, fonal - Szerves Séta a hulladékgyűjtő szigethez, az otthonról hozott 1-1 darab hulladék elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben Papír- és pet palack gyűjtése, a gyerekekkel, és szüleikkel Kísérletek a különböző anyagfajtákkal- azok elhelyezése a természetben, elásva, kirakva, az időjárásnak kitéve- néhány hét múlva újra vizsgálni, hogy melyikkel mi Ábrázolás Album készítése a különböző anyagfajtákból- vágás, ragasztással Kasírozás-a gyűjtött újságpapír felhasználásával Montázs készítése a gyűjtött újságpapírból tépéssel, vágással Mozaikkép készítése- a gyűjtött újságpapírból tépéssel, vágással Az ötletbörzén felmerült ötletek megvalósítása, kivitelezése Pet palackokból tutaj készítése Bábok készítése a gyűjtött textilből, fonalbólmunkadélután szervezése szülőknek, gyerekeknek Az évszakhoz kötődő fonalkép készítése Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Hallásfejlesztő játék- Minek a hangját hallod? Tapintó - anyagmegnevező játék!- Mi van a kezedben? 9.Instrukció Kukatündér társasjáték 23

27 történt. Kirándulást teszünk, a falu határában lévő vízparton, megállapítjuk, mi az, ami nem odaillő a vízpartra, amit az emberek szétdobáltak. Rendbe rakjuk környezetünket, a szemetet a kijelölt helyre visszük. Beszédértés fejlesztése az új téma érthető közvetítésével. A gondolatok megfogalmazásával az összefüggő, folyamatos beszédre való ösztönzés. Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Társas magatartás fejlesztése az együttes tevékenységet kísérő konfliktushelyzetek önálló megoldásával. Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Környezeti érzékenység finomítása, a környezetszennyezés problémának bemutatásával. Érzelmek, motivációk fejlesztése, a környezet tisztasága iránti igény kialakításával. A gondolkodási műveletek, fogalomismeret, logikai műveletek, feladattartás, figyelem és az érzékszervi szféra fejlesztése Gondolkodás, a logikai műveletek fejlesztése. Összehasonlítás több szempont alapján. Számosság, nagyság relációk megállapítása. Kompetenciafejlesztés Finommozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése Kreativitás, fantázia fejlesztése az elképzelések megvalósítása során. Társas magatartás fejlesztése az együtt tevékenykedés alkalmával. Probléma helyzetek önálló megoldására való törekvés. A vizuális percepció, a gondolkodás, a téri tájékozódás fejlesztése különböző formák kivágásával, a síkon való elrendezésükkel A képzelet fejlesztése, az érzelmek, a motivációk fejlesztése az alkotási öröm megélésével. A verbális kommunikáció, az összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése. Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Hallásérzékelés, szándékos figyelem, akarati tényezők fejlesztése Látásérzékelés, megfigyelőképesség fejlesztése. A társas kapcsolatok, a társas magatartás fejlesztése Mozgáskoordinációs képességek, téri tájékozódás fejlesztése. 24

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 PEDAGÓGIAI PROGRAM Rákosmenti Robogó Óvoda 1172. Budapest, Robogó u. 3. OM 034640 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2 2. Gyermekkép,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083 Készítette : Hódos Zoltánné Óvodapedagógus 2010 1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság szerint: tiszta

Részletesebben