TÁMOP / Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében"

Átírás

1 TÁMOP / Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása. Középtávú projekt Műfaja: gyűjtemény 2010 KÉSZÍTETTE: Grünfelderné Lefter Valéria, Schultzné Páncsics Mária, Feketéné Máté Anikó

2 TÁMOP-3.1.4/08/ Óvodánk neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye. Bács Kiskun megyében található. Hat csoportos óvoda, vegyes csoportokkal, 3 7 éves gyerekek járnak a csoportokba. A csoportok átlagosan 20 fővel működnek. 4 csoportban 1 óvodapedagógus, 1 dajka, 2 csoportban 2 óvodapedagógus 1 dajka dolgozik. Állandó délelőttös, állandó délutános. 3H: 5 fő, 2H: 40 fő. Óvodánkban évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmódra nevelésre. Ezt munkaközösség formájában is feldolgoztuk ( szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, levegő szennyezés, globális felmelegedés). Elkülönítve gyűjtjük a gyerekekkel a szerves és a szervetlen hulladékot, komposztálunk. Innováció formájában még nem lett feldolgozva, de hangsúlyos a mindennapokban és a pedagógiai programunk is tartalmazza. A Szerves hulladékhasznosítás az Érsekcsanádi óvodában című innovációt 3 óvodapedagógus írta, a Környezettudatos életmódra nevelés csoport tagjai. Grünfelderné Lefter Valéria 1996 tól óvodavezetőként dolgozott óvodánkban, de a es tanévben óvodapedagógusként folytatta munkáját a Süni csoportban. 25 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Schultzné Páncsics Mária 24 éve óvodapedagógus a Halacska csoport vezetője, bevont pedagógusként dolgozik. Kidolgozta és csoportjában megvalósította a Föld projektet. Váltótársa van. Feketéné Máté Anikó, a Süni csoportban dolgozik. Tanítói végzettsége is van, és 20 év pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Az óvodánkban meglévő Környezettudatos életmódra nevelés munkacsoport tagja. Váltótársa nincs. Bevont óvodapedagógusként elkészítette a Víz projektet és csoportjában megvalósította. Mindhárom óvodapedagógus számára a téma fontosságát megmutatja az, hogy milyen mélységben járták körbe ezt a területet, sokféle gyakorlati ötlettel, tevékenységgel színesítve azt. Az innovációhoz javasolt időkeret 3x 10 óra. Kanyarné Kiss Helga szakmai vezető 1

3 2

4 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés.. 2. oldal II. Előkészítő munka 6. oldal III. A projekt tevékenységeinek ütemezése. 7. oldal IV. A projekt lebonyolítása 8. oldal V. Utómunkák. 32. oldal VI. Instrukciók. 33. oldal VII. Kapcsolódó tevékenységek oldal VIII.Az eredmények értékelésének formája és ideje oldal Melléklet. 35. oldal Felhasznált irodalom, linkek. 40. oldal 3

5 I. Bevezetés Az innováció rövid bemutatása A gyerekek a nevelési év folyamán figyelemmel kísérik a komposzt készítésének, keletkezésének, felhasználásának folyamatát. A szülők megnyerésével és bevonásával végzett tevékenységeken, játékokon keresztül megismerkednek környezettudatos szemlélethez, a környezetvédelemhez és a saját tevékenységből származó bio hulladék (konyhai nyers növényi hulladék) saját kertben történő komposztálásához, valamint a kész komposzt saját célra történő felhasználásához kötődő fogalmakkal, olyan hulladékkezelési eljárásokkal, amelyek otthon is alkalmazhatóak. A projekt eredményeként számos, vizuális tevékenység közben készült alkotás, valamint ehető produktum mellett - elkészül a komposzt. Kipróbálás időszaka: szeptember augusztus 31. Motiváció Napjaink egyik legsúlyosabb környezeti gondja a nagy mennyiségű hulladék. Ezeknek jelentős része szerves eredetű, amely komposztálással újrahasznosítható. Előzmény A 2008/2009-es nevelési évben sikeresen pályáztunk, komposztálót, kerti szerszámokat, csoportszobai gyűjtőedényeket, mikroszkópokat, nagyítókat vásároltunk. A komposztálást megkezdtük, de csak egy csoport vett benne részt aktívan év végéig. Ezzel az innovációval azt szeretnénk elérni, hogy óvodánk mind a hat csoportjában tudatosan, és folyamatosan működjön a szerves hulladék gyűjtése, feldolgozása. Óvodánkban rendszeressé vált vitaminpótló napok, témahetek alkalmával, vagy az óvoda udvarán keletkezett szerves hulladékok kezelése, felhasználása a gyerekekkel együtt történhet. Általános cél: A külső világ tevékeny megismerése témakör új elemekkel történő bővítése. Környezeti kultúrára nevelés, amely magában foglalja a környezetre vonatkozó ismeretek mellett a környezetbarát életvitel megvalósítását biztosító tevékenységek széles skáláját. Olyan pedagógiai folyamat kialakítása, melynek során képesek elsajátítani, alkalmazni a szerves 4

6 hulladékkal, a komposztálással kapcsolatos ismereteket, szokásokat. A családok bevonása az óvodai tevékenységekbe. A családok környezetbarát szemléletének formálása. Terület: Külső világ tevékeny megismerése környezeti nevelés - Szerves - hulladékgyűjtés, újrahasznosítás Felelős: csoportvezető óvónők Érintettek, bevontak köre: -szülők -gyerekek -óvodapedagógusok -óvodai dolgozók -külső partnerek: Felsőbácskai Hulladékgazdálkodó Zrt. Hulladékhasznosítási igazgatója helyi virágkertészet tulajdonosa kiskerttulajdonosok (ismerősök, nagyszülők) Munkaformák: Csoportos munka: gyermek-gyermek Csoportos munka: szülő gyermek - óvodapedagógus Csoportos munka: gyermek - óvodapedagógus Egyéni munka Milyen képességeket igényel a projekt megvalósítása? Felnőttől: partneri érintkezés a gyerekekkel a gyerekek szükségleteinek szem előtt tartása lemondás a domináns szerepről: irányítás helyett együttműködést elősegítő, koordináló és tanácsadói szerep előtérbe kerülése folyamatos szakmai fejlődés: szervezőkészség, lényeglátás, integráció képesség Gyermektől: kölcsönös érdeklődés és elfogadás kommunikációs képesség készség a segítségkérésre, és a segítség elfogadására 5

7 Mozgás -finom mozgások fejlesztése; szem-kéz koordináció -nagymozgások tér bejárása Érzékelés-észlelés -térészlelés, tájékozódás a csoportszobában -tájékozódás síkban -auditív érzékelés -rész-egész viszonya -az idő múlásának érzékelése Emlékezet - megtartó emlékezet, munkaemlékezet -ismeretek felidézése Figyelem -figyelem tartóssága, intenzitása Gondolkodás -feladatértés, feladattartás -beszédértés -analízis, szintézis, általánosítás -döntésgyorsaság Érzelmi - szociális képesség -beszédfegyelem -együttműködés, konszenzus kialakításának képessége -önismeret, önbizalom, önértékelés -tolerancia -türelem -munkamegosztás -szabálytudat -szolidaritás, felelősségvállalás -egymástól tanulás A képességfejlesztés fókuszai: 6

8 Sikerkritériumok: A családok környezettudatos ismeretei - a gyermekekkel közös tevékenységeken keresztül - bővülnek, elkezdődik a háztartásokban a környezet óvásához, védeleméhez kötődő tevékenységek megvalósítása A projekt tevékenységeibe minden, a csoportban nevelkedő gyermek bekapcsolódik, egyéni fejlettségének, érdeklődésének megfelelően. A szülőkkel közösen szervezett rendezvényen az érintett szülők 50 %-a részt vesz A csoportba járó gyerekek érdeklődéssel fordulnak az új ismeretek felé. A gyermekek mindennapos viselkedéséből érzékelhető környezeti kultúrájuk változása: nem dobják el a szemetet, gyűjtik a növényi részeket a komposztba, részt vesznek a kert, a növények gondozásában, vigyáznak az apró állatokra stb. Az óvodapedagógusok, óvodai dolgozók korszerű ismeretekkel rendelkeznek, képesek közvetíteni szemléletmódjukat a gyerekek, szülők felé. Értékelés során a nevelőtestület eredményesnek tekinti a projektet, ötleteivel hozzájárul bővítéséhez, korrekciójához. 7

9 II. Előkészítő munka Tevékenység Felelős Érintett Nevelőtestületi értekezlet A létrehozott munkacsoport tagjai: Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Minden óvodai csoport, és óvodai dolgozó Időpont/ határidő augusztus Eszköz/ módszer ötletbörze Elvárt eredmény A projekt részcéljai meghatározásra kerülnek munkacsoport megalakul A feladatok, tevékenységek ütemezése Elméleti felkészülés, önképzés, anyaggyűjtés Az összegyűjtött anyag rendszerezése Projekt kidolgozása Grünfelderné Lefter Valéria Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó Grünfelderné Lefter Valéria Schultzné Páncsics Mária Feketéné Máté Anikó A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai A munkacsoport tagjai szeptember október november május számítógép, nyomtató, megbeszélés szakirodalom, számítógép, internet, a témakörrel kapcsolatos, előző évek továbbképzési anyagai számítógép, nyomtató, számítógép, nyomtató, fénymásoló A munkaterv elkészül Elméleti felkészülés megtörténik. A szakirodalom jegyzék, és linkgyűjtemény elkészül, az óvoda könyvtárában található szakirodalom összerendezése A projekt elkészül Az innováció megismertetése a kollégákkal Feketéné Máté Anikó Keletkezett dokumentumok: Jegyzőkönyv Munkaterv Szakirodalom jegyzék, link-gyűjtemény Projektterv Minden óvodai dolgozó május/ Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet nyomtató fénymásoló A munkatársak megismerik az innováció koncepcióját 8

10 Megelőző projekt: Szerves hulladék gyűjtése, komposzt készítése október 1-től. Cél: Az óvodában keletkező szerves hulladék hasznosítása. Az óvodapedagógusok, óvodai dolgozók, szülők szemléletformálása. Felelős: óvodapedagógusok Érintett: gyermekek, szülők, óvodában dolgozó felnőttek, Felső-Bácska Hulladékgazdálkodási Kht. munkatársa Keletkezett dokumentum: munkaterv Power Point bemutató fotók 7

11 III. A projekt tevékenységeinek ütemezése Témakör Megvalósítás javasolt időpontja 1. Hulladék, vagy szemét? október 1. hete 2. A szerves hulladék gyűjtés október hete eszközei, szabályai Őszi zöldség-gyümölcs, október 4. hete, november 1. hete 3. vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése 4. Az óvoda udvarán keletkező novemberben, tavaszi első fűnyírástól zöldhulladék gyűjtése folyamatosan 5. Használjuk újra! december, március 6. A szerves hulladék / komposzt havi rendszerességgel, egy-egy csoport kezelése Tavaszi zöldség-gyümölcs április hete 7. vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése 8. A komposzt felhasználása április 4. hete 8

12 IV. A projekt lebonyolítása 1.Hulladék, vagy szemét? Cél: A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben fellelhető anyagokról, azok újrahasznosításáról. Szervezési feladat: - A gyűjtőmunka beindítása - A séták megszervezése - A megfigyelési szempontok megadása - A munka délután megszervezése - A tároló hely kijelölése a gyűjtéshez Eszköz: - Olló, ragasztó, spárga - Rajzlap, színes ceruza, festék - Karton, színes képek, filctollak Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: - Vigyázzanak egymás testi épségére - Ismerjék meg a vágó, és szúró eszközök használati szabályait, és azokat tartsák be. - Ezeket az eszközöket ülve használják - Mindig lefele tartva tegyék le, vagy adják át társuknak Higiéniai szabályok: -Az adott tevékenység elvégzése után alaposan mossanak kezet, használják a körömkefét -A folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be Elemi viselkedési szabályok: - A szemetet, mindig összegyűjtjük, és hazavisszük. - Csendesen beszélgetve, együtt haladunk a piacon, hulladékgyűjtő telepen stb. - A séták alkalmával a járda belső oldalán közlekedünk. - Figyelünk a velünk együtt közlekedőkre is. - Utazások alkalmával ülve maradunk, amíg a jármú meg nem áll. 9

13 Témakör Hulladék, vagy szemét? Ismeretanyag - Fogalmak tisztázása (hulladék, szemét, újrahasznosítás, visszaváltás, túlcsomagolás, hulladékgyűjtő sziget, hulladékudvar, komposztáló) - Vásárlói szokások (vigyél kosarat, vászonszatyrot a vásárláshoz, csak szükséges dolgok megvásárlása, bevásárló lista készítése, blokk megőrzése, áru szavatosságának ellenőrzése) Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Beszélgetés a fogalmakról, Hulladékok válogatása szerves-szervetlen mi hasznosítható újra Látogatás a kisboltban, vásárlás Vásárlás a piacon Felső- Bácska Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársának előadása az újrahasznosításról Látogatás a Felső- Bácska Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyére Kukatündér társasjáték Gyűjtőmunka: újságok, kiadványok Halmazképzés, osztályozás, szétválogatás Tevékenység Ábrázolás újrapapír készítése Képkivágás Vászonszatyor díszítésekrumpli dúccal Társasjáték készítése a témával kapcsolatba A vásárolt termékek lerajzolása, lefestése Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Boltos játék Piacos játék 1.Instrukció Célbadobás zsugorított PET palackkal Kukás játék A csoport játékainak válogatása, majd szállítása, felhasználása a tulajdonságok figyelembe vételével. 2.Instrukció 10

14 Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Társas magatartás fejlesztése az együttes tevékenységet kísérő konfliktushelyzetek önálló megoldásával. Érzelmek, motivációk fejlesztése, a környezet tisztasága iránti igény kialakításával. A gondolkodási műveletek, fogalomismeret, logikai műveletek, feladattartás, figyelem és az érzékszervi szféra fejlesztése Gondolkodás, a logikai műveletek fejlesztése. Összehasonlítás több szempont alapján. A kognitív szféra (gondolkodási műveletek: fogalomismeret, logikai műveletek, számfogalom; pszichikus funkciók működése: koncentráció, feladattartás, figyelem, problémamegoldó képesség) és az érzékszervi szféra (auditív és vizuális percepció, keresztcsatornák működése, téri irányok érzékelése) fejlesztése Kompetenciafejlesztés Az akarati tényezők fejlesztése a balesetvédelmi szabályok betartásával. Beszédértés fejlesztése. A vizuális percepció fejlesztése, a logikai műveletek gyakorlása különböző alakzatok összehasonlításával. A vizuális észlelés, a figyelem, a differenciálás fejlesztése formák létrehozásával és megkülönböztetésével (a formaérzék fejlesztése) Az ábrázoló tevékenység örömének megtapasztalása a kreatív önmegvalósítással A közösen készített képpel az alkotás örömének megtapasztalása A szem-kéz koordináció és a finommotoros képességek fejlesztése a festéssel A nagymozgások, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a dramatikus családjáték kifejező mozgás kíséretével. Az emlékezet, képzelet fejlesztése. A beszédértés, a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A nyelvhasználat (összefüggő, folyamatos beszéd, beszédtisztaság, nyelvhelyesség) és a verbális kommunikáció (beszédértés, nyelvi kifejezőkészség) fejlesztése A társakkal való önálló együttműködés megerősítésével, a társas kapcsolatok (társas magatartás, közösségi szokások, együttműködő képesség), az érdeklődés és a motiváltság fejlesztése. 11

15 2.A szerves hulladék gyűjtés eszközei, szabályai Cél: A környező világ megismertetése, tudatosítása az óvodás gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően, az életkori sajátosságok figyelembevételével. A környezeti nevelés célja a környezeti kultúra kialakítása, a kisgyermekre érzelmein keresztül. Szervezési feladatok: - Időpont egyeztetés (már szeptemberi szülői értekezleten) gazdákkal, szülőkkel a kerti munkák idejéről, mi az, amit a gyerekekkel együtt tudunk végezni - Tárolóedényekre felragasztandó hívóképek kinyomtatása minden csoportnak - A témához kapcsolódó könyvek beszerzése, Power Point bemutató elkészítése Elemi viselkedési szabályok: - az eszközöket felváltva, egymás után, egymásnak átadva használjuk (mikroszkóp, nagyító, kerti szerszámok stb.) - köszönés, megköszönés a vendéglátóknak - gyalogos-, utcán való közlekedés szabályainak betartása Balesetvédelmi szabályok: - az eszközök pontos használatának elmagyarázása, figyelem felhívása a balesetveszélyre - a csoport maradjon együtt a kijelölt területen - csak az előre megbeszélt szerszámokhoz nyúljanak, azokat rendeltetésszerűen használják 12

16 Témakör A szerves hulladék gyűjtés eszközei, szabályai Ismeretanyag Fogalmak tisztázása (komposztáló, komposzt) A komposztkészítés indítása Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés A csoportszobában szerves hulladékgyűjtő edények, elhelyezése, használat szabályainak felelevenítése 3. Instrukció A komposztáló tartalmának vizsgálata (a tavaly elkezdett folyamat eredményeként) Tanulmányi séták, kirándulások során komposztálási lehetőségek megfigyelése kiskertekben. Beszélgetés kezdeményezése a szemét megfelelő elhelyezéséről, a természet megóvásáról. Power Point bemutató megtekintése, könyvek nézegetése a témában. Tapasztalatszerzés a növények gondozásáról, színéről, szépségéről, illatáról, hasznáról. Látogatás egy kiskertben, az elvégzett munka megfigyelése (lehetőség szerint a gyerekek Tevékenység Ábrázolás Virágos képeslap készítéseszárított virágok felhasználásával Emlékezet utáni rajz készítése Cserepek díszítése festéssel, szalvéta technikával, természetes anyagokkalrafia, madzag. Virágmontázs készítése Tányérok, bögrék díszítése különböző technikákkal Növényi nyomatok készítése festéssel, agyagban Színes virágformák készítése - nyakba akaszthatós - hurkapálcikára Hengerbábok készítése: -háziállatok Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Játékos vetélkedő A szétszórt hulladékok összeszedése, és megfelelő helyre rakása Virágfogó 4.Instrukció Virágváltó 5. Instrukció Családjáték Játékos utánzó mozgások zenére: -növények hajladozása különböző erősségű szélben -virágszedés -kiskertgondozás -állatok mozgása, és hangja 13

17 részvételével): szántás, ásás gereblyézés vetés, ültetés kapálás öntözés hulladék összegyűjtése, elhelyezése A szerszámok biztonságos használatának gyakorlása, balesetvédelmi szabályok betartatása. Látogatás szervezése, a faluban működő gazdaságba ahol megfigyelhetjük a jellegzetes növényeket, és háziállatokat, és az ott keletkező szerves hulladék hasznosítását. Számlálás több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának gyakorlása: Pl.: Jut-e mindenkinek ásó? Nyelvi kifejezőkészség, összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése, segítő, rávezető kérdések segítségével. Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Környezeti érzékenység finomítása, a környezetszennyezés problémának bemutatásával. Érzelmek, motivációk Kompetenciafejlesztés Finommozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. Kreativitás, fantázia fejlesztése. Képalakító képesség fejlesztése. Anyagok, új technikák megismerése (agyagba készített nyomat) Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Feladatértés,szabálytudat alakítása. Udvariassági szokások mélyítése családjáték során. Közös játék örömének átélése 14

18 fejlesztése, a környezet iránti tisztelet igényének formálása, kialakítása. Elemi viselkedési, és közlekedési szabályok kialakítása, gyakorlása. Számolási készség fejlesztése, mennyiségi relációk gyakorlása 15

19 3.Őszi zöldség-gyümölcs, vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése Cél: Ismerkedjenek meg a gyerekek az őszi, tavaszi zöldségekkel, gyümölcsökkel betakarításának, feldolgozásának, tartósításának munkafolyamataival, fogyasztásuk higiéniai szabályaival. A keletkezett hulladék gazdaságos, környezetkímélő elhelyezésével. Elemi viselkedési szabályok: Utazás közben: -fel- és leszálláskor köszönünk az autóbuszvezetőnek -ülve, csendesen beszélgetve utazunk Vásárlás közben: -köszönünk az eladónak -csak azt az árut fogjuk meg, amit megvásárolunk -ha az áru jellege lehetővé teszi, nem kérünk nylon zacskót -a piacon csendesen beszélgetve, párosával, sorban közlekedünk Szervezési feladat: Gyűjtőmunka, piaclátogatás megszervezése (autóbusz rendelése, útiköltség beszedése, kosarak, vászon táskák összegyűjtése, költőpénz beszedése stb.) Eszköz: -kés, gyalu, aszalógép, villanyrezsó, konyhai robotgép, reszelő, szeletelő, vágódeszka, tálak, sütőforma Ábrázolás -tű, fonal, aszalt/szeletelt zöldségek, gyümölcsök - fogvájó, hurkapálca - többféle színű tempera festék, rajzlap -vízfesték, rajzlap Balesetvédelmi szabályok: -forró edényhez, tűzhelyhez óvatosan közelítsenek -az eszközöket felnőtt felügyelete mellett, asztalnál használhatják -elektromos árammal működő eszközöket csak felnőtt csatlakoztathat/húzhat ki csatlakozóból, indíthat el Higiéniai szabályok: -mielőtt bekapcsolódik a tevékenységbe, szappannal mosson kezet -feldolgozás előtt a gyümölcsök, zöldségek megmosása -a tevékenység befejezése után a csoportszoba takarítása: lehullott darabkák összesöprése, szükség esetén felmosás, asztal lemosása -a tevékenység befejezése után szappanos kézmosás 16

20 Témakör Őszi zöldség-gyümölcs, vitaminpótló napok hulladékának elhelyezése Ismeretanyag Balesetvédelmi szabályok (kés, reszelő, gyalu stb.) Zöldségek, gyümölcsök tulajdonságai, fogyasztásuk, részei, felhasználhatóságuk. Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Tevékenység Ábrázolás Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék -piaclátogatás -zöldség-, gyümölcsbábok Vendéglátás a -zöldség, gyümölcssaláta készítése babakonyhában készítése -aszalt gyümölcsből fűzér -krumpli -,sütőtök-, alma készítése sütése, főzése -festés: gyümölcskosár -almatorta készítése -nyomatok: alma, hagyma Piacos, boltos játék -gyümölcsaszalás alma, szilva, -krumpliduc nyomda készítése -padlizsánkrém készítése -kóstolgatás,ízlelőjáték, darabolás, szeletelés, magok megfigyelése -héjak elhelyezése a csoportszobai hulladékgyűjtőben, majd ürítése a komposztálóba -tapintó játék -válogatás, halmazképzés, számlálás -kísérlet: zellerszár megszínezése ételfestékkel Kompetenciafejlesztés -rész, egész viszonyának érzékelése -forma, színészlelés -tapintás-, íz érzékelés fejlesztése -formaazonosság észlelése -vizuális észlelés fejlesztése -fogalomismeret bővítése -szókincs bővítése -rész, egész viszonyának érzékelése - forma, színészlelés -vizuális észlelés fejlesztése -fantázia, belelátó képesség, kreativitás fejlesztése -sorrendiség észlelése, sorozatalkotás gyakorlása -udvariassági, vendéglátási szokások gyakorlása -esztétikus terítés gyakorlása -vásárlási szokások mélyülése -beszédkészség fejlesztése -szókincs bővítése 17

21 -formaazonosság észlelése -megismerkednek a konyhatechnikai eszközökkel, -festés helyes technikájának azok helyes, balesetmentes gyakorlása használatával -szem-kéz koordináció fejlesztése -a válogatás műveletének -finommozgás fejlesztése gyakorlása -forma reprodukáló -ok-okozati összefüggések képesség fejlesztése felismerése -esztétikai érzék fejlesztése -munkamegosztás gyakorlása -képalakítás képességének -eszközökön való osztozás, fejlesztése kivárás -kommunikáció fejlesztése -vásárlói szokások alakítása -udvariassági szokások mélyítése -szókincs fejlesztése 18

22 4.Az óvoda udvarán keletkező zöldhulladék gyűjtése Cél: Esztétikus, gondozott óvodai környezet kialakítása, fenntartása. Az óvodaudvaron keletkező zöld hulladék tárolásának gazdaságos, környezetkímélő módjának megismerése, elsajátítása. A környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása. Eszköz: Külső világ megismerése: - gereblye, vödör, öntözőkanna, metszőolló Ábrázolás: -szívószál, többféle színű tempera festék, víz, ecset, rajzlap Mozgásos játék: Pókok, bogarak: szabadtéri eszközök: homokozó, térkő Pókvároshoz: különböző színű fonalgombolyagok, székek Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: -gereblye: ne hadonásszanak vele -metszőolló: csak felnőtt felügyelete mellett használható -öntözőkanna: csak annyi vizet tegyenek bele, amennyit elbírnak -ne pusztítsák el a rovarokat, bogarakat, gilisztákat stb., ha megcsípi valamilyen rovar, jelezze -nedves ruházat lecserélése Higiéniai szabályok: -a folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be -a tevékenység végeztével akkor is szappanos kézmosás szükséges, ha utána még az udvaron tartózkodunk -használják a körömkefét 19

23 Témakör Az óvoda udvarán keletkező zöldhulladék gyűjtése Ismeretanyag Kerti szerszámok, és használatuk Balesetvédelmi szabályok Fogalmak tisztázása (zöldhulladék) A zöldhulladék elhelyezésének módja Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Tevékenység Ábrázolás Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék - fogalmak megbeszélése - képalakítás festékfújással: - fűnyírás után gereblyézés az virágok, fű, fa, pókháló stb. óvodaudvaron -gallyak felhasználása - lehullott falevelek homokvár, homoktorta stb. összegyűjtése díszítésére - virágoskert gondozása, az -gallyakból szövőkeret készítése, növényszövés elszáradt növényi részek aprítása, komposztálóba helyezése - öntözés - gyomlálás sziklakertben, virágoskertben 6. Instrukció - lehullott gallyak összegyűjtése, aprítása - az előkészített zöldhulladék elhelyezése a komposztálóban megfelelő arányban - hosszabb- rövidebb, többkevesebb relációk megfigyelése, összehasonlítások - Keresd a párját! Játszunk?Természetesen! 15.oldal/2 -Kukatündér társasjáték Pókok, bogarak 7. Instrukció Pókváros 8. instrukció 20

24 Kompetenciafejlesztés -munkára, munka tiszteletére nevelés, mások munkájának megbecsülése -együttműködő képesség fejlesztése, az eszközökön való osztozással -munkamegosztásra nevelés -kitartó munkára nevelés, a cselekvés végig vitelével -alapvető ökológiai összefüggések felismertetése -esztétikai érzék fejlesztése -fajismeret gazdagítása: a munka közben megfigyelhető állatokkal, növényekkel kapcsolatban (poszméhek, pókok földigiliszta, virágok-, részeik megnevezése stb.) -az élet tiszteletben tartására nevelés (nem tapossuk el a számunkra nem kedves, esetleg visszataszító állatokat sem) -képzelet fejlesztése -képalakító, komponáló, belelátó képesség fejlesztése -rész-egész viszonyának érzékelése -színek megnevezése, színkeverés gyakorlása -esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése a díszítés, szövés során -téri relációk gyakorlása: elé, mögé, alá stb. -finommozgás fejlesztése -tapintásérzékelés fejlesztése -nagymozgás fejlesztése: mozgásszervezés, mozgástervezés -téri irányok megnevezése, relációk gyakorlása -beszédértés fejlesztése -feladattudat, feladattartás fejlesztése -figyelem edzése -szem-láb koordináció fejlesztése -tapintásérzékelés fejlesztése(fonalgombolyag puhasága, nagysága, a szálak vastagságának érzékelése) -színek megnevezése (gombolyagok) -hosszúságok összehasonlítása -higiéniai szabályok ismerete, betartása -összehasonlítás műveletének gyakorlása -formaazonosság érzékelése -fogalomismeret bővítése -a hulladékok szelektív gyűjtésének gyakorlása változatos formában (Kukatündér) 21

25 5. Használjuk újra! Cél: A gyermekek ismereteinek bővítése a környezetükben fellelhető anyagokról, azok újra hasznosításáról. Szervezési feladat: - A gyűjtő munka beindítása - A séták megszervezése - A megfigyelési szempontok megadása - A munkadélután megszervezése - A tároló hely kijelölése a gyűjtéshez Jelmagyarázat: szülőkkel közösen megvalósítandó tevékenység, pl. munkadélután Eszköz: - Olló, ragasztó, spárga - Bábok készítéséhez: cérna, tű, fakanál, ragasztó - Rajzlap, színes ceruza, festék Balesetvédelmi, egészségvédelmi szabályok: - Ismerjék meg a vágó, és szúró eszközök használati szabályait, és azokat tartsák be. - Ezeket az eszközöket ülve használják - Mindig lefelé tartva tegyék le - Vigyázzanak egymás testi épségére Higiéniai szabályok: - Szemetet kesztyűvel, ill. kézre húzott nylonzacskóval szedünk. - Az adott tevékenység elvégzése után alaposan mossanak kezet, használják a körömkefét - A folyosóra alapos lábtörlés, a ruházat leporolása, letisztogatása után megyünk be - A tevékenység végeztével akkor is szappanos kézmosás szükséges, ha utána még az udvaron tartózkodunk. Elemi viselkedési szabályok: - A tevékenységek után a szemetet mindig összegyűjtjük, megfelelő gyűjtőedénybe helyezzük - Az eszközökön megosztozunk, egymásnak átadjuk, udvariassági szabályokat (kérem, köszönöm) betartjuk. - Az óvodán kívül csendesen beszélgetve, együtt haladunk - A séták alkalmával a járdán közlekedünk, figyelünk a velünk együtt közlekedőkre. 22

26 Témakör Használjuk újra! Ismeretanyag Fogalmak tisztázása (szerves-szervetlen újrahasznosítás) A két fogalom közötti különbségek megfogalmazása Szelektív hulladékgyűjtés Gyűjtőkonténerek színe- a rajta található jelek, képek A háztartásban keletkező szerves hulladékok Tevékenység Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés Hulladékok válogatása szerves-szervetlen mi hasznosítható újra Ötletbörze- mit készítenél? Hulladékok csoportosítása anyaguk szerint: - Papír - Műanyag - Fém, üveg - Textil, fonal - Szerves Séta a hulladékgyűjtő szigethez, az otthonról hozott 1-1 darab hulladék elhelyezése a megfelelő gyűjtőedényben Papír- és pet palack gyűjtése, a gyerekekkel, és szüleikkel Kísérletek a különböző anyagfajtákkal- azok elhelyezése a természetben, elásva, kirakva, az időjárásnak kitéve- néhány hét múlva újra vizsgálni, hogy melyikkel mi Ábrázolás Album készítése a különböző anyagfajtákból- vágás, ragasztással Kasírozás-a gyűjtött újságpapír felhasználásával Montázs készítése a gyűjtött újságpapírból tépéssel, vágással Mozaikkép készítése- a gyűjtött újságpapírból tépéssel, vágással Az ötletbörzén felmerült ötletek megvalósítása, kivitelezése Pet palackokból tutaj készítése Bábok készítése a gyűjtött textilből, fonalbólmunkadélután szervezése szülőknek, gyerekeknek Az évszakhoz kötődő fonalkép készítése Mozgásos-, dramatikus-, szerep játék Hallásfejlesztő játék- Minek a hangját hallod? Tapintó - anyagmegnevező játék!- Mi van a kezedben? 9.Instrukció Kukatündér társasjáték 23

27 történt. Kirándulást teszünk, a falu határában lévő vízparton, megállapítjuk, mi az, ami nem odaillő a vízpartra, amit az emberek szétdobáltak. Rendbe rakjuk környezetünket, a szemetet a kijelölt helyre visszük. Beszédértés fejlesztése az új téma érthető közvetítésével. A gondolatok megfogalmazásával az összefüggő, folyamatos beszédre való ösztönzés. Vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, magyarázattal, ok- okozati összefüggések megállapításával. Társas magatartás fejlesztése az együttes tevékenységet kísérő konfliktushelyzetek önálló megoldásával. Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Környezeti érzékenység finomítása, a környezetszennyezés problémának bemutatásával. Érzelmek, motivációk fejlesztése, a környezet tisztasága iránti igény kialakításával. A gondolkodási műveletek, fogalomismeret, logikai műveletek, feladattartás, figyelem és az érzékszervi szféra fejlesztése Gondolkodás, a logikai műveletek fejlesztése. Összehasonlítás több szempont alapján. Számosság, nagyság relációk megállapítása. Kompetenciafejlesztés Finommozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése Kreativitás, fantázia fejlesztése az elképzelések megvalósítása során. Társas magatartás fejlesztése az együtt tevékenykedés alkalmával. Probléma helyzetek önálló megoldására való törekvés. A vizuális percepció, a gondolkodás, a téri tájékozódás fejlesztése különböző formák kivágásával, a síkon való elrendezésükkel A képzelet fejlesztése, az érzelmek, a motivációk fejlesztése az alkotási öröm megélésével. A verbális kommunikáció, az összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése. Szókincsbővítés, beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Hallásérzékelés, szándékos figyelem, akarati tényezők fejlesztése Látásérzékelés, megfigyelőképesség fejlesztése. A társas kapcsolatok, a társas magatartás fejlesztése Mozgáskoordinációs képességek, téri tájékozódás fejlesztése. 24

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL

TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL TANULJUNK ÉLNI, GONDOL KODNI ZÖLDÜL Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program Önálló innováció: Egész tanévet átfogó környezetvédelmi program A program felelősei: Erdei Lászlóné Máté Melinda Érintettek:

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK Cél: a környezettudatos magatartás elmélyítése Előirányzat Az oktatók körében a szemlélet tudatosítása (oktatói értekezletek keretében félévenként legalább két alkalommal) Az oktatási tevékenység környezeti

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben